Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Πρώτη ηµοσίευση: Sul Filo del Tempo, Μάιος Πηγή:http://www.international-communistparty.org/Ellenika/Keimena/51Ametav.htm Μετάφραση Μεταγραφή: Σωτήρης Γιαννέλης Κοινό Κτήµα: Marxists Internet Archive (2011) Επιτρέπεται η ελεύθερη αντιγραφή, διανοµή, προβολή και απόδοση αυτού του έργο, καθώς επίσης η πραγµατοποίηση παράγωγων ή εµπορικών εργασιών. Παρακαλούµε καταχωρείστε ως πηγή σας το Marxists Internet Archive. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - Συγκέντρωση του Μιλάνου, 7 Σεπτεµβρίου εν χρησιµοποιούµε τον όρο «µαρξισµός» υπό την έννοια µιας διδασκαλίας που ανακαλύφθηκε ή παρουσιάστηκε από τον Καρλ Μαρξ ως άτοµο, αλλά αναφορικά µε τη διδασκαλία που εµφανίζεται µαζί µε το σύγχρονο βιοµηχανικό προλεταριάτο και η οποία το «συνοδεύει» σε ολόκληρη την πορεία της κοινωνικής επανάστασης. ιατηρούµε, επίσης, τον όρο «µαρξισµός», παρά την τεράστια σπέκουλα και την εκµετάλλευσή που έχει υποστεί από σειρά αντεπαναστατικών κινηµάτων.

2 2. Ο µαρξισµός, µε τη µόνη έγκυρη σηµασία της λέξης, βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπος µε τρεις βασικές οµάδες αντιπάλων. Η πρώτη οµάδα είναι οι αστοί, που διατείνονται ότι ο εµπορευµατικός-καπιταλιστικός τύπος οικονο- µίας είναι και ο έσχατος, θεωρούν αυταπάτη την προοπτική της ιστορικής του υπέρβασης από το σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής και, κατά συνέπεια, απορρίπτουν πλήρως τη διδασκαλία του οικονοµικού ντετερµινισµού και της ταξικής πάλης. Η δεύτερη οµάδα είναι οι λεγόµενοι σταλινικοί κοµµουνιστές, οι οποίοι διακηρύσσουν ότι αποδέχονται τις µαρξιστικές ιστορικές και οικονοµικές διδασκαλίες, αλλά διατυπώνουν και υπερασπίζονται, ακόµη και στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, µη επαναστατικά αιτήµατα, αλλά αιτήµατα πανοµοιότυπα ή ακόµη και χειρότερα από τα πολιτικά (δη- µοκρατία) και οικονοµικά (ανάπτυξη προς όφελος του λαού) αιτήµατα των παραδοσιακών ρεφορµιστών. Η τρίτη οµάδα αποτελείται από αυτούς που δηλώνουν οπαδοί της επαναστατικής διδασκαλίας και µεθόδου, αλλά, παρ' όλα αυτά, αποδίδουν τη σηµερινή εγκατάλειψή τους από την πλειοψηφία του προλεταριάτου σε αρχικές ελλείψεις και ανεπάρκειες της θεωρίας και, συνεπώς, υποστηρίζουν ότι αυτές πρέπει να διορθωθούν και να εκσυγχρονιστούν. Αντιµαχόµαστε και τους τρεις -τους αρνητές, τους πλαστογράφους και τους εκσυγχρονιστές- και πιστεύουµε ότι σήµερα οι χειρότεροι είναι οι τελευταίοι. 3. Η ιστορία της µαρξιστικής Αριστεράς, του ριζοσπαστικού µαρξισµού, και, ακριβέστερα, του µαρξισµού, συνίσταται στην αλλεπάλληλη αντίσταση σε όλα αυτά τα «κύµατα» αναθεωρητισµού, που καταφέρονται ενάντια σε διάφορες πλευρές της διδασκαλίας και της µεθόδου, αρχής γενοµένης από το οργανικά µονολιθικό µόρφωµα που ταυτίζεται µε το «Μανιφέστο» του Σε άλλα κείµενα µπορεί κανείς να βρει την ιστορία των αγώνων στο

3 εσωτερικών των τριών ιστορικών ιεθνών: τους αγώνες ενάντια στους ουτοπιστές, τους εργατιστές, τους ελευθεριακούς, τους ρεφορµιστές και εξελικτικιστές σοσιαλδηµοκράτες, τους αριστερούς και συντηρητικούς συνδικαλιστές, τους σοσιαλπατριώτες και σήµερα τους εθνικιστές και λαϊκιστές κοµµουνιστές. Μια τέτοια πάλη καλύπτει τέσσερις γενεές και, στις διάφορες φάσεις της, δεν ανήκει σε µια σειρά από ονόµατα, αλλά σε µια σαφώς διακριτή και συµπαγή σχολή και, µε την ιστορική έννοια, σε ένα σαφώς διακριτό κόµµα. 4. Αυτός ο σκληρός και µακροχρόνιος αγώνας θα έχανε τη σύνδεσή του µε τη µελλοντική αναζωπύρωση της επανάστασης, αν, αντί για το δίδαγµα της «αµεταβλητότητας», αποδεχόταν την κοινότοπη ιδέα ότι ο µαρξισµός είναι µια θεωρία «σε διαρκή ιστορική επεξεργασία» και ότι αυτή τροποποιείται µε την πάροδο και τα διδάγµατα των γεγονότων. Αυτή είναι µονίµως η δικαιολογία για όλες τις προδοσίες που έχουν επισωρευτεί στην εµπειρία µας καθώς και η δικαιολογία για όλες τις επαναστατικές ήττες. 5. Η απόρριψη, εκ µέρους του υλισµού, της ιδέας ότι ένα θεωρητικό «σύστηµα» που εµφανίζεται σε µια οποιαδήποτε στιγµή -ή, ακόµη χειρότερα, εµφανίζεται µέσα στο νου και συστηµατοποιείται µέσα στο έργο ενός συγκεκριµένου ανθρώπου, ενός στοχαστή, ενός ιστορικού ηγέτη ή όλα αυτά µαζί- µπορεί να εµπεριέχει ολόκληρη την πορεία της µελλοντικής ιστορίας, τους νόµους και τις αρχές της µε έναν αµετάκλητο τρόπο, δεν γίνεται κατανοητή υπό την έννοια του ότι δεν υπάρχουν συστήµατα αρχών που µπορούν να παραµένουν σταθερά για ένα µεγάλο διάστηµα της ιστορίας. Απεναντίας, η σταθερότητα τους, η αντοχή τους στη φθορά και η αντίστασή τους στις «βελτιώσεις» σηµαίνει ότι αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο της ισχύος της «κοινωνικής τάξης» στην οποία ανήκουν, του ιστορικού καθήκοντος και

4 των ιστορικών συµφερόντων της οποίας αντανακλούν. Η αλληλοδιαδοχή τέτοιου είδους συστηµάτων και σωµάτων θεωρίας και πράξης δεν συνδέεται µε την έλευση ανθρώπων που σηµατοδοτούν τα διάφορα στάδια κατά τα οποία αυτά εµφανίζονται, αλλά µε την αλληλοδιαδοχή «τρόπων παραγωγής», δηλαδή τύπων υλικής οργάνωσης της ζωής της ανθρώπινης συλλογικότητας. 6. Το ότι, επίσης, έχει αναγνωριστεί ως ολοφάνερα λανθασµένο το τυπικό περιεχόµενο αυτών των σωµάτων διδασκαλίας όλων αυτών των αχανών ι- στορικών εποχών, δεν αντικρούει, σύµφωνα µε το διαλεκτικό υλισµό, την αναγκαιότητά τους για εκείνη την εποχή και, πολύ λιγότερο µπορεί να κανείς να φανταστεί ότι το λάθος θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν οι σοφοί ή οι νοµοθέτες σκεφτόντουσαν µε καλύτερο τρόπο και ότι αυτοί θα µπορούσαν να αντιληφθούν νωρίτερα τα λάθη τους και να τα διορθώσουν. Κάθε σύστηµα έχει την εξήγησή και την αιτία του µέσα στον ιστορικό του κύκλο και τα πιο σηµαντικά είναι εκείνα που παρέµειναν οργανικά αµετάβλητα στη διάρκεια µακροχρόνιων αγώνων. 7. Σύµφωνα µε το µαρξισµό, στην ιστορία δεν υπάρχει µια συνεχής και βαθµιαία διαδικασία όσον αφορά, πρώτα απ' όλα, το πως οργανώνονται οι παραγωγικοί πόροι, αλλά υπάρχει µια σειρά διαδοχικών αλµάτων που βρίσκονται σε µακρινή απόσταση µεταξύ, τα οποία ανατρέπουν συθέµελα ολόκληρο τον κοινωνικοοικονοµικό µηχανισµό. Πρόκειται για αληθινούς κατακλυσµούς, θεοµηνίες, ραγδαίες κρίσεις, όπου όλα τα πράγµατα αλλάζουν µέσα σε ελάχιστο χρόνο, ενώ για µεγάλο διάστηµα όλα παρέµεναν αµετάβλητα, και µε τον ίδιο τρόπο συµβαίνουν τα πράγµατα στο φυσικό κόσµο, στα άστρα, στο σύµπαν, στη γεωλογία και στην ίδια τη φυλογένεση των ζωντανών οργανισµών.

5 8. Η ταξική ιδεολογία, καθώς αποτελεί υπερδοµή του τρόπου παραγωγής, δεν διαµορφώνεται από την καθηµερινή επισώρευση κόκκων γνώσης, αλλά εµφανίζεται µέσα στην τοµή µιας βίαιης σύγκρουσης και καθοδηγεί την τάξη που εκφράζει, µε µια ουσιωδώς µονολιθική και σταθερή µορφή, σε µια µακρά σειρά αγώνων και αναταραχών έως την κρίσιµη φάση, έως την ιστορική επανάσταση που τη διαδέχεται. 9. Οι ίδιες οι διδασκαλίες του καπιταλισµού, ενώ δικαιολογούν τις κοινωνικές επαναστάσεις του παρελθόντος έως και τις αστικές επαναστάσεις, διατείνονταν ότι από αυτό το σηµείο και εξής η ιστορία θα προχωρούσε σε ένα δρόµο βαθµιαίας ανόδου, χωρίς άλλες κοινωνικές καταστροφές, καθώς τα ιδεολογικά συστήµατα θα απορροφούσαν µε µια βαθµιαία εξέλιξη τη ροή νέων κατακτήσεων τόσο της καθαρής όσο και εφαρµοσµένης γνώσης. Ο µαρξισµός απέδειξε τη σφαλερότητα ενός τέτοιου οράµατος για το µέλλον. 10. Ο ίδιος ο µαρξισµός δεν µπορεί να είναι µια διδασκαλία που υποβάλλεται καθηµερινά σε διαµόρφωση και αναδιαµόρφωση µε καινούργιες συνεισφορές και µε την αντικατάσταση «τµηµάτων» -κάνοντάς τα να µοιάζουν περισσότερο µε µπαλώµατα και κουρέλια- επειδή παραµένει ακόµα, µολονότι δεν είναι η τελευταία, µια από τις διδασκαλίες που αποτελούν το όπλο µιας τάξης που την εξουσιάζουν και την εκµεταλλεύονται, µιας τάξης που πρέπει να ανατρέψει τις κοινωνικές σχέσεις και που κάνοντάς το αυτό γίνεται µε χίλιους δυο τρόπους ο στόχος των συντηρητικών επιδράσεων των παραδοσιακών σχηµάτων και ιδεολογιών των αντίπαλων τάξεων. 11. Μολονότι είναι σήµερα δυνατόν -και µάλιστα από τότε που το προλεταριάτο εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο µεγάλο προσκήνιο της ιστορίας- να σχηµατίσουµε µια κάποια ιδέα για την ιστορία της µελλοντικής κοινωνίας στην οποία δεν θα υπάρχουν πια τάξεις και, συνεπώς, ούτε πια άλλες επα-

6 ναστάσεις, πρέπει να υποστηριχθεί ότι κατά τη µακρά περίοδο που θα οδηγήσει σ' αυτήν, η επαναστατική τάξη θα εκπληρώνει το καθήκον της στο βαθµό που θα δρα χρησιµοποιώντας µια διδασκαλία και µια µέθοδο που παραµένει σταθερή και που είναι παγιωµένη σε ένα µονολιθικό πρόγραµµα, καθ' όλη τη διάρκεια της τροµερής πάλης, όπου ο αριθµός των οπαδών, η επιτυχία των φάσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων παραµένει εξαιρετικά ευµετάβλητη. 12. Έτσι, παρ όλο που η ιδεολογική κληρονοµιά της επαναστατικής εργατικής τάξης δεν είναι πλέον αποκάλυψη, µύθος, ιδεαλισµός, όπως συνέβαινε µε τις προηγούµενες τάξεις, αλλά θετική «επιστήµη», υπάρχει ακόµη ανάγκη για µια σταθερή διατύπωση των αρχών της και, επίσης, των κανόνων της δράσης της, η οποία εκπληρώνει το ίδιο καθήκον και έχει την ίδια αποτελεσµατικότητα µε τα παλιά δόγµατα, τις κατηχήσεις, τις δέλτους, τις διακηρύξεις πίστεως, τα βιβλία πνευµατικής καθοδήγησης, όπως ήταν οι Βέδες, το Ταλµούδ, η Βίβλος και το Κοράνι, ή οι ιακηρύξεις ικαιωµάτων. Τα σοβαρά λάθη, τόσο στη µορφή όσο και στο περιεχόµενο, που περιέχουν αυτοί οι πανδέκτες όχι µόνο δεν εµπόδισαν, αλλά, τουναντίον, σε πολλές περιπτώσεις συνεισέφεραν στην τεράστια οργανωτική και κοινωνική τους ισχύ, που, µέσα στη διαλεκτική της αλληλουχία, στην αρχή ήταν επαναστατική και ύστερα έγινε αντεπαναστατική. 13. Ενώ ο µαρξισµός αποκλείει οποιαδήποτε έννοια αναζήτησης της «απόλυτης αλήθειας» και δεν βλέπει στη διδασκαλία την περιγραφή ενός αιώνιου πνεύµατος ή ενός αφηρηµένου Λόγου, αλλά ένα «εργαλείο» δουλειάς και ένα «όπλο» µάχης, αξιώνει, πάνω στην κορύφωση της προσπάθειας και στο απόγειο της µάχης, να µην εγκαταλείπεται ούτε το εργαλείο ούτε το όπλο για «επισκευή», αλλά ότι για να νικήσουµε τόσο στην ειρήνη όσο και στον

7 πόλεµο πρέπει να ξεκινάµε κραδαίνοντας καλά όπλα και χρησιµοποιώντας καλά εργαλεία. 14. Μια καινούργια διδασκαλία δεν µπορεί να εµφανιστεί σε οποιαδήποτε ιστορική στιγµή, αλλά υπάρχουν δοσµένες και πολύ ξεχωριστές καθώς ε- πίσης και πολύ σπάνιες- περίοδοι στην ιστορία, στις οποίες µπορεί να εµφανιστεί σαν µια δέσµη εκτυφλωτικού φωτός και, εάν η κρίσιµη στιγµή δεν αναφαίνεται και το τροµερό φως δεν φανεί, είναι µάταιο να προσφεύγει κανείς σε κεράκια µε τα οποία φωτίζεται ο δρόµος για τον ακαδηµαϊκό σχολαστικό και τον αγωνιστή µε λιγοστή πίστη. 15. Η τάξη των σύγχρονων προλετάριων, που διαµορφώθηκε στις χώρες που γνώρισαν πρώτες τη µεγάλη καπιταλιστική βιοµηχανική ανάπτυξη, έβγαλε τις παρωπίδες της λίγο πριν από τα µέσα του περασµένου αιώνα. Η ολοκληρωµένη διδασκαλία στην οποία πιστεύουµε, στην οποία επιθυµούµε και στην οποία πρέπει να πιστέψουµε, είχε από εκείνη τη στιγµή όλα τα φόντα για να διαµορφωθεί και να διαγράψει µια πορεία αιώνων, την οποία πρέπει να την επαληθεύουµε και την επαναδιαβεβαιώνουµε ύστερα από τεράστιους αγώνες. Είτε αυτή η θέση εξακολουθεί να ισχύει ή η διδασκαλία θα αποδειχθεί ψευδής και η διακήρυξη για την εµφάνισης µιας νέας τάξης µε το δικό της χαρακτήρα, το δικό της πρόγραµµα και το δικό της επαναστατικό ρόλο στην ιστορία θα αποδειχθεί µάταιη. Συνεπώς, όποιος προσπαθεί να αντικαταστήσει τµήµατα, θέσεις και βασικά άρθρα του µαρξιστικού corpus που κατέχουµε εδώ και περίπου έναν αιώνα, ακυρώνει την ισχύ του µε χειρότερο τρόπο από εκείνον που τον αποκηρύσσει ολοκληρωτικά και αναγγέλλει την αποτυχία του. 16. Μετά την «εκρηκτική» περίοδο, στην οποία η ίδια η καινοτοµία της νέας επαναεπιβεβαίωσης τής προσέδωσε µια ξεκάθαρη και σαφώς προσδιορι-

8 σµένη µορφή, ακολούθησε, εξαιτίας της σταθεροποίησης της κατάστασης, µια περίοδος που, λόγω του µακροχρόνιου χαρακτήρα της, µπορεί να χαρακτηριστεί και έτσι πράγµατι είναι- από µια ισορροπία στην οποία δεν έ- χουµε δει βελτίωση και εξέλιξη, αλλά παλινδρόµηση και εκφυλισµό της λεγόµενης ταξικής «συνείδησης». Οι στιγµές που η ταξική πάλη οξύνεται είναι όπως αποδεικνύει ολόκληρη η ιστορία του µαρξισµού- οι στιγµές που η θεωρία επανακάµπτει για να επιβεβαιώσει λαµπρά τις καταβολές της και την πρώτη ακέραια έκφρασή της: αρκεί να θυµηθούµε την Παρισινή Κοµµούνα, την Μπολσεβίκικη Επανάσταση και την πρώτη µεταπολεµική περίοδο στη ύση. 17. Η αρχή της ιστορικής αµεταβλητότητας των διδασκαλιών που αντανακλούν το καθήκον των πρωταγωνιστριών τάξεων και επίσης των µεγάλων επανόδων στην αρχική αφετηρία, είναι αντίθετη µε την κουτσοµπολίστικη υπόθεση ότι κάθε γενιά και κάθε εποχή πνευµατικού νεωτερισµού µπορεί να υπερνικήσει την προηγούµενη, σύµφωνα µε το ανόητο κλισέ της αδιάκοπης γενικής προόδου και άλλες παρόµοιες ανόητες αστικές ιδέες, από τις οποίες λίγοι από εκείνους που φέρουν το όνοµα του µαρξιστή είναι πραγµατικά α- πελευθερωµένοι. Αυτή η αρχή ισχύει σε όλες τις µεγάλες περιόδους της ι- στορίας. 18. Αυτό εκφράζουν όλοι οι µύθοι και, πάνω από όλα, οι µύθοι για τους η- µίθεους ή τους σοφούς που επικοινωνούσαν µε το Υπέρτατο Ον. Είναι ανόητο να περιγελάει κανείς τέτοιου είδους αναπαραστάσεις και µόνο ο µαρξισµός έχει ανακαλύψει την πραγµατική και την υλική τους υποδοµή. Ο Ράµ- µα, ο Μωυσής, ο Χριστός, ο Μωάµεθ και όλοι οι προφήτες και οι ήρωες που εγκαινίασαν αιώνες ιστορίας των διαφόρων λαών αποτελούν ποικίλες εκφράσεις αυτού του πραγµατικού γεγονότος, το οποίο αντιστοιχεί σ ένα τε-

9 ράστιο άλµα στον «τρόπο παραγωγής». Στον παγανιστικό µύθο, η σοφία, δηλαδή η Αθηνά, δεν ξεπροβάλλει από το κεφάλι του ία, από την υπαγόρευση ολόκληρων τόµων σε χαύνους αντιγραφείς, αλλά από το σφυροκόπη- µα του εργάτη-θεού Ηφαίστου, που είχε κληθεί για να ανακουφίσει µια ακατάσχετη ηµικρανία. Στο άλλο άκρο της ιστορίας και απέναντι στο δόγµα του ιαφωτισµού περί της νέας θεότητας, του Λόγου, πρόβαλλε η κολοσσιαία µορφή του Γράκχου Μπαµπέφ, µε την τραχιά θεωρία του, για να πει ότι η φυσική υλική δύναµη οδηγεί πιο µπροστά από το Λόγο και τη γνώση. 19. εν λείπουν τα παραδείγµατα αναστηλωτών απέναντι σε αναθεωρητικούς εκφυλισµούς, όπως ο ήταν ο Φραγκίσκος αναφορικά µε τον Χριστό, όταν ο χριστιανισµός, που εµφανίστηκε για την κοινωνική λύτρωση των ταπεινών, βολεύτηκε µέσα στις αυλές των µεσαιωνικών αρχόντων όπως ήταν οι Γράκχοι σε σχέση µε τον Βρούτο, και όπως τόσες φορές οι πρόδροµοι µιας ανερχόµενης τάξης έπρεπε να είναι σε σχέση µε τους επαναστάτες που αποστάτησαν, κατά την ηρωική περίοδο των προηγούµενων τάξεων: τους αγώνες στη Γαλλία, το 1831, το 1848 και το 1849 και σε αναρίθµητα άλλα γεγονότα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 20. Η θέση µας είναι ότι όλα τα µεγάλα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν ξεκάθαρες και αδιαµφισβήτητες επιβεβαιώσεις της µαρξιστικής θεωρίας και των προβλέψεών της. Αυτό το αναφέρουµε, πάνω απ όλα, για τα σηµεία που έχουν προκαλέσει για µια ακόµα φορά- µεγάλες αποστασίες από το ταξικό πεδίο και προκαλούν την αµηχανία ακόµη σε εκείνους που θεωρούν τις σταλινικές θέσεις εντελώς οπορτουνιστικές. Αυτά τα σηµεία είναι η έ- λευση των ολοκληρωτικών και συγκεντρωτικών καπιταλιστικών µορφών στο οικονοµικό καθώς και στο πολιτικό πεδίο, η διευθυνόµενη οικονοµία, ο κρατικός καπιταλισµός, οι ανοιχτά αστικές δικτατορίες και, από την άλλη

10 µεριά, το προτσές της ρωσικής και ασιατικής κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης. ιαπιστώνουµε, εποµένως, την επιβεβαίωση της θεωρίας µας καθώς επίσης και τη γένεσή της µε µονολιθική µορφή σε µια κρίσιµη εποχή. 21. Όποιος κατορθώσει να αντιπαραθέσει τα ιστορικά γεγονότα αυτής της κοσµογονικής περιόδου ενάντια στη µαρξιστική θεωρία, θα κατορθώσει να αποδείξει ότι αυτή είναι λαθεµένη, εντελώς αβάσιµη και µαζί µ αυτήν και κάθε απόπειρα να εξάγει κανείς την κατεύθυνση της ιστορικής πορείας από τις οικονοµικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, θα κατόρθωνε να αποδείξει ότι σε κάθε φάση τα γεγονότα απαιτούν νέα συµπεράσµατα, νέες εξηγήσεις και νέες θεωρίες και, συνεπώς, θα αποδείκνυε τη βιωσιµότητα νέων και διαφορετικών µέσων δράσης. 22. Μια απατηλή διέξοδος από την τωρινή δυσκολία είναι το να παραδεχθεί κανείς ότι η θεωρητική βάση πρέπει να παραµείνει ευµετάβλητη και ότι σή- µερα είναι όντως η στιγµή να µπουν νέα κεφάλαια στην ειπωµένη θεωρία και ότι έτσι, µε αυτή την ενέργεια του νου, ανατρέπεται η δυσµενής κατάσταση. Αυτό ισοδυναµεί µε αληθινή διαστροφή όταν ένα τέτοιο καθήκον το επωµίζονται µικρές οµάδες που η δύναµή τους είναι γελοία και, ακόµα χειρότερα, όταν αυτό προκύπτει από µια ελεύθερη συζήτηση που αποτελεί παρωδία, σε λιλιπούτεια κλίµακα, του αστικού κοινοβουλευτισµού και της περίφηµης σύγκρουσης προσωπικών απόψεων, η οποία δεν αποτελεί το πιο σύγχρονο µέσο αλλά µια παµπάλαιη ανοησία. 23. Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε στο κατώτατο σηµείο της καµπύλης του επαναστατικού δυναµικού και, συνεπώς, βρισκόµαστε αιώνες µακριά από την εποχή που θα είναι κατάλληλη για τη γένεση γνήσιων ιστορικών θεωριών. Σε µια τέτοια στιγµή, όπου δεν υπάρχει στο εγγύς µέλλον καµία προοπτική µιας µεγάλης κοινωνικής αναταραχής, η πολιτική αποσύνθεση της πα-

11 γκόσµιας προλεταριακής τάξης δεν είναι µονάχα ένα λογικό στοιχείο της κατάστασης, αλλά είναι επίσης λογικό να υπάρχουν µικρές οµάδες που ξέρουν πώς να κρατούν το οδηγητικό ιστορικό νήµα της µεγάλης επαναστατικής πορείας τεντωµένο σαν ένα µεγάλο τόξο ανάµεσα σε δύο κοινωνικές επαναστάσεις, υπό τον όρο ότι αυτές οι οµάδες δεν επιδεικνύουν καµία διάθεση να διαδώσουν τίποτα καινούργιο και παραµένουν αυστηρά προσηλω- µένες στις διατυπώσεις του µαρξισµού. 24. Η κριτική, η αµφιβολία και η αµφισβήτηση όλων των παλιών καθιερω- µένων αντιλήψεων αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία της µεγάλης σύγχρονης αστικής επανάστασης, τα τεράστια κύµατα της οποίας κατέκλυσαν τις φυσικές επιστήµες, την κοινωνική τάξη πραγµάτων και τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνάµεις, τις οποίες, κατόπιν, προήγαν, αλλά µε πολύ µικρότερα εικονοκλαστικά άλµατα στην επιστήµη της ανθρώπινης κοινωνίας και της πορείας της ιστορίας. Αυτό ακριβώς ήταν το αποτέλεσµα µιας εποχής µεγάλης αναστάτωσης που βρίσκεται στο µεταίχµιο της µεσαιωνικής εποχής των φεουδαρχών και των γαιοκτηµόνων, από τη µια, και του καπιταλιστικού µοντερνισµού, απ την άλλη. Η κριτική ήταν το αποτέλεσµα και όχι η κινητήρια δύναµη αυτής της τεράστιας και σύνθετης πάλης. 25. Η αµφισβήτηση και ο αυστηρός έλεγχος της ατοµικής συνείδησης αποτελούν εκφράσεις της αστικής µεταρρύθµισης ενάντια στη συµπαγή παράδοση και την αυθεντία της χριστιανικής εκκλησίας, τις οποίες αυτή µετέτρεψε στον πιο υποκριτικό πουριτανισµό, µε τον οποίο το λάβαρο της αστικής υποταγής στη θρησκευτική ηθική ή στα ανθρώπινα δικαιώµατα προώθησε και προστάτευσε την κυριαρχία της νέας τάξης και την καινούργια µορφή υποτέλειας των µαζών. Η προλεταριακή επανάσταση παίρνει τον α-

12 ντίθετο δρόµο: η ατοµική συνείδηση δεν είναι τίποτα, ενώ η ενιαία κατεύθυνση της συλλογικής δράσης είναι το παν. 26. Όταν ο Μαρξ έγραφε στις περίφηµες «Θέσεις για τον Φόϋερµπαχ» ότι οι φιλόσοφοι έχουν εξηγήσει µε διάφορους τρόπους τον κόσµο, το ζήτηµα, όµως, είναι να τον αλλάξουµε, δεν ήθελε να πει ότι η βούληση για την αλλαγή καθορίζει το ίδιο το γεγονός της αλλαγής, αλλά ότι η αλλαγή καθορίζεται πρώτα από τη σύγκρουση συλλογικών δυνάµεων και µονάχα ύστερα λαµβάνει χώρα η κριτική της επίγνωση από τα ατοµικά υποκείµενα. Αυτά τα τελευταία δεν ενεργούν χάρη σε µια απόφαση που ωριµάζει σε καθένα από αυτά, αλλά λόγω των επιδράσεων που προηγούνται της επιστήµης και της συνείδησης. Το δε πέρασµα από τα όπλα της κριτικής στην κριτική των όπλων µετατοπίζει τα πάντα από το νοών υποκείµενο στη µαχόµενη µάζα, ούτως ώστε αυτά τα όπλα να µην είναι µόνο πυροβόλα και κανόνια, αλλά, πάνω απ όλα, το πραγµατικό όργανο, που είναι η κοινή, ενιαία, µονολιθική και σταθερή διδασκαλία του κόµµατος, στην οποία υποτασσόµαστε και µε την οποία δεσµευόµαστε όλοι, βάζοντας τέλος σε κάθε κουτσοµπολίστικη και φαφλατάδικη συζήτηση. Sul Filo del Tempo, Μάιος 1953

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΣΜΕΝΗΣ (1965)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΣΜΕΝΗΣ (1965) Πρώτη ηµοσίευση: Il Programma Comunista, Νο.2 & 3, 1965. Πηγή:http://www.international-communistparty.org/Ellenika/Keimena/65Ektimi.htm Μετάφραση Μεταγραφή: Σωτήρης Γιαννέλης Κοινό Κτήµα: Marxists Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Σε ένα προηγούμενο άρθρο στο οποίο αναπτύξαμε ορισμένες θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες, δείξαμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αντίφαση στο γεγονός του

Διαβάστε περισσότερα

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ:

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ: BlauMachen #2# 3Editorial 9Από την εργατική διεύθυνση της παραγωγής στην υπεράσπιση της δημοκρατίας: Βασικές γραμμές για μια κριτική στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη 41Η κρυφή γοητεία του εισαγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Βάση και Εποικοδόμημα

Βάση και Εποικοδόμημα Κρις Χάρμαν Μαρξισμός και Ιστορία Βάση και Εποικοδόμημα Μετάφραση Λέανδρος Μπόλαρης Chris Harman Base and Superstructure First published International Socialsm no.32, Summer 1986 ISBN: 978-960-7967-50-3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ 2012 Κληρονόμοι Κώστα Μπατίκα, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώτα Κωνσταντακοπούλου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κάναμε λάθος; του Murray Bookchin

Κάναμε λάθος; του Murray Bookchin Κάναμε λάθος; του Murray Bookchin blackuroi.gr Ένα δοκίμιο, στο οποίο ο Murray Bookchin διαφωνεί με την κυρίαρχη μαρξιστική και αναρχική άποψη της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της επαναστατικής αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Γράφτηκε: το 1923/1924 Πηγές: Εκδόσεις «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 1966 και 1980, «ΑΛΛΑΓΗ» 1985 και «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 2003 Μετάφραση - Σημειώσεις - Επιμέλεια: Μιχάλης Λίλλης Απόδοση Στοίχων:

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Απεργία, Συνδικάτα. Κόμμα, Ρόζα Λούξεμπουργκ. ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρτης 1997

Μαζική Απεργία, Συνδικάτα. Κόμμα, Ρόζα Λούξεμπουργκ. ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρτης 1997 Ρόζα Λουξεμπουργκ ' Ρόζα Λούξεμπουργκ Λ Μαζική Απεργία, Κόμμα, Συνδικάτα Επιμέλεια - Μετάφραση: Κώστας Πίττας Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μιχάλης Μητσέας ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρτης 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 3 O ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 3 O ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 3 O ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Της Heidi I. Hartmann 1979, The Unhappy Marriage

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Zίλ Ntωbέ. έκλειψη και επανεµφάνιση του κοµµουνιστικού κινήµατος

Zίλ Ntωbέ. έκλειψη και επανεµφάνιση του κοµµουνιστικού κινήµατος Zίλ Ntωbέ έκλειψη και επανεµφάνιση του κοµµουνιστικού κινήµατος Tο βιβλίο του Zιλ Nτωβέ, Έκλειψη και επανεµφάνιση του κοµµουνιστικού κινήµατος κυκλοφόρησε το Mάη του 2002 σε χίλια αντίτυπα από την εκδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας.

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας. Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - 1 - The betrayal of the cause of the international revolution by the Soviet bureaucracy has thrust the world proletariat far back. The difficulties

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Αλεγκάκης Γεώργιος Α.Μ. 1683 Λεώνης Κωνσταντίνος Α.Μ. 1727 Μακοπούλου Ελένη Α.Μ. 1731 Εργασία Για το Μάθημα Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας http://hyperion.math.upatras.gr/courses/soctech

Διαβάστε περισσότερα

η Κοινωνική Οικολογία (για τον Murray Bookchin)

η Κοινωνική Οικολογία (για τον Murray Bookchin) η Κοινωνική Οικολογία (για τον Murray Bookchin) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Φύση και Άνθρωπος στην Κοινωνικής Οικολογία κεφάλαιο 1 ο, σελ. 8 2. Ιεραρχία, Κυριαρχία, Τάξεις, Ισότητα, Ελευθερία κεφάλαιο 2 ο, σελ. 14

Διαβάστε περισσότερα

TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ

TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ ANSELM JAPPE TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΛΙΑ ΓΥΙΟΚΑ εκбόσεις των ξένων Κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι απο την εξέγερση του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη

ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι απο την εξέγερση του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα; Εισαγωγή: ηµήτρης Λιβιεράτος Πρόλογος: Λέανδρος Μπόλαρης Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι απο την εξέγερση του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη ISBN: 960-7967-28-3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ

TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ ANSELM JAPPE TO ΤΕΛΟΣ THΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ AΝΤΟΡΝΟ KAI ΤΟΝ ΝΤΕΜΠΟΡ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΛΙΑ ΓΥΙΟΚΑ εκбόσεις των ξένων Κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα,

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business Clusters

Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business Clusters Πάνος Γ. Πιπερόπουλος BBA, MSc., M.Phil, Ph.D in Management Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business

Διαβάστε περισσότερα