ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΦΥΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 1

2 ΦΥΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 450.ΟΟΟ ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΦΥΚΗ ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ ΜΥΚΗΤΕΣ ΒΡΥΟΦΥΤΑ ΛΕΙΧΗΝΕΣ ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 2

3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΦΥΤΑ ΘΑΛΛΟΦΥΤΑ (ΒΡΥΟΦΥΤΑ) ΚΟΡΜΟΦΥΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 ΠΡΩΤΟΦΥΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΧΑΛΑΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 4

5 ΘΑΛΛΟΦΥΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΛΟΣ Βλαστική μορφή με εξειδίκευση κυττάρων και κυτταρικών σχηματισμών. Ύπαρξη κοινών τοιχωμάτων κυτταρίνης ή χιτίνης. Απλές νηματώδεις μορφές. Βλαστόμορφοι Φυλλόμορφοι Κορμόμορφοι ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 5

6 ΚΟΡΜΟΦΥΤΑ Ή ΤΡΑΧΕΟΦΥΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΩΝ ΡΙΖΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΥΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 6

7 ΦΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Βλαστικά Αναπαραγωγικά ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 7

8 ΦΥΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Μεριστωματικοί Μη μεριστωματικοί μ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 8

9 ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Έχουν τα λιγότερο διαφοροποιημένα κύτταρα Μικρό μέγεθος Λεπτά τοιχώματα Μεγάλος πυρήνας Μικρά κενοτόπια Έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 9

10 ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Ακραίο μερίστωμα Δεσμικό κάμβιο Φελλογόνο κάμβιο Ενδιάμεσο μερίστωμα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 10

11 ΑΚΡΑΙΟ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑ Ακρορίζια ρ Κορυφές Οφθαλμοί Πρωτόδερμα Θεμελιώδες Βασικό Μερίστωμα Προκάμβιο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 11

12 ΔΕΣΜΙΚΟ ΚΑΜΒΙΟ Σχηματίζει δακτύλιο κατά μήκος του κορμού και της ρίζας. Δίδει γένεση στο πρωτογενές αγωγό σύστημα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 12

13 ΦΕΛΛΟΓΟΝΟ ΚΑΜΒΙΟ Σχηματίζει δακτύλιο εξωτερικά του δεσμικού καμβίου και δίνει γένεση στο φλοιό των φυτών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 13

14 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑ Απαντάται κυρίως στα αγρωστώδη φυτά και είναι υπεύθυνο για την αύξηση του φυτού. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 14

15 ΜΗ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Προέρχονται από διαφοροποίηση των μεριστωματικών ιστών. Διακρίνονται σε: Απλούς Σύνθετους ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 15

16 ΑΠΛΟΙ ΙΣΤΟΙ Παρεγχυματικά κύτταρα Κολλεγχυματικά κύτταρα Σκληρεγχυματικά κύτταρα Εκκριτικά κύτταρα Επιδερμικά κύτταρα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 16

17 Παρεγχυματικά κύτταρα Έχουν την ικανότητα να διαιρούνται υπό συνθήκας. (α) Ισοδιαμετρικά (β) Επιμήκη (γ) Αστερόμορφα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 17

18 Κολλεγχυματικά κύτταρα 1. Γωνιώδη 2. Πλακώδη 3. Θυλακοειδή (4-5) Τρισδιάστατη αναπαράσταση ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 18

19 Σκληρεγχυματικά κύτταρα Α) Ίνες Β) Λιθώδη Γ) ) Ιδιόβλαστα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 19

20 Εκκριτικά κύτταρα Ιδιόβλαστα Επιδερμικά Παρεγχυματικά Εκκριτικά συστήματα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 20

21 Εκκριτικά συστήματα Εκκριματοφόρα Αδενικά Γαλακτοφόροι σωλήνες Το έκκριμα παράγεται μια μόνο φορά και μετά είτε το κύτταρο απονεκρώνεται είτε αδρανοποιείται. Το έκκριμα παράγεται και αποβάλλεται συνεχώς. Περιέχουν γαλακτικό χυμό υπό πίεση. Διαρθρωμένοι (Σειρές κυττάρων σε όλο το μήκος του φυτού) Αδιάρθρωτοι (Ένα επίμηκες ή διακλαδιζόμενο κύτταρο - συγκύτιο) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 21

22 Επιδερμικά κύτταρα Σχηματίζουν καλυπτήρια στρώματα. Τα κύτταρα είναι αφυμενιωμένα. μ Τα κύτταρα δεν έχουν χλωροπλάστες. Τα κύτταρα έχουν μορφολογική και λειτουργική εξειδίκευση. Στοματικά Φελλώδη Αδενώδη Τριχίδια (Μονοκύτταρα Πολυκύτταρα) (Αδενώδη Ακανθώδη) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 22

23 Τριχίδια Μονοκύτταρα Πολυκύτταρα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 23

24 Αδενώδη Εκκρίνουν προστατευτικές ουσίες Φελλώδη Σχηματίζουν προστατευτικά συστήματα. Είναι νεκρά με αποφελλωμένα τοιχώματα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 24

25 Στοματικά Σχηματίζουν εξειδικευμένες δομές που καλούνται στόματα. Χρησιμεύουν για την ανταλλαγή αερίων (Ο 2 CO 2 ). Χρησιμεύουν για τον έλεγχο της αποβολής του νερού. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 25

26 ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΙΣΤΟΙ Ξύλωμα (Ανοδική κίνηση υγρών) Φλοίωμα (Καθοδική κίνηση υγρών) Περίδερμα (Εξωτερικό περίβλημα) Προέρχονται ρ από το ακραίο μερίστωμα, μ, αλλά στα ξυλώδη φυτά από το δεσμικό κάμβιο. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 26

27 Ξύλωμα Αποτελείται από: Παρεγχυματικά κύτταρα Ίνες Τραχεΐδες Αγγεία Εντεριώνιες ακτίνες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 27

28 Εντεριώνιες ακτίνες Διαφοροποιημένα παρεγχυματικά κύτταρα που χρησιμεύουν στην κατά πλάτος μεταφορά ουσιών και για αποθηκευτικοί χώροι. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 28

29 Αγγεία Σωληνοειδή συστήματα προερχόμενα από συνένωση κυττάρων που τελικά απονεκρώνονται. Απαντώνται στα ανώτερα γυμνόσπερμα, τα μονοκότυλα και σχεδόν σε όλα τα δικότυλα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 29

30 Τραχεΐδες Επιμήκη κύτταρα που απονεκρώνονται και χρησιμεύουν για μεταφορά ουσιών και μηχανική στήριξη του φυτού. Αποτελούν αγωγά στοιχεία στα πτεριδόφυτα και σχεδόν σε όλα τα γυμνόσπερμα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 30

31 Φλοίωμα Έχει προκαμβιακή προέλευση Ηθμοσωλήνες Παρεγχυματικά κύτταρα Σύνδρομα κύτταρα Σκληρεγχυματικές ίνες Γαλακτοφόροι σωλήνες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 31

32 Ηθμοσωλήνες Σύνδρομα κύτταρα Σύνθετοι επιμήκεις αγωγοί σχηματισμοί μεριστωματικής προέλευσης. Στην περιοχή σύνδεσης των κυττάρων υπάρχουν πολλοί πόροι και σχηματίζεται η ηθμώδης πλάκα. Κατά μήκος των συνοδεύονται από σύνδρομα κύτταρα. Τα σύνδρομα κύτταρα ρυθμίζουν την πίεση στους ηθμοσωλήνες. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 32

33 Περίδερμα Προστατευτικός ιστός που αντικαθιστά την επιδερμίδα. Φελλογόνο κάμβιο Φελλός Φελλόδερμα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 33

34 Φελλογόνο κάμβιο Μεριστωματικός ιστός από παρεγχυματικά κύτταρα. Τα κύτταρα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους εκτός από τις περιοχές των φακιδίων. ΦΑΚΙΔΙΑ Εξασφαλίζουν την ανταλλαγή αερίων όταν καταστρέφεται η επιδερμίδα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 34

35 Φελλός Αποτελείται από νεκρά κύτταρα. Η αποφέλλωση επιτυγχάνεται με εναπόθεση φελλίνης και κηρού. Δημιουργείται στρώμα με αντισηπτικές και θερμο- απομονωτικές ιδιότητες. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 35

36 ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Κολλέγχυμα Σκληρέγχυμα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 36

37 ΑΓΩΓΟΣ ΙΣΤΟΣ Φλοίωμα Ξύλωμα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 37

38 ΦΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Βλαστικά Ρίζα Βλαστός Φύλλα Αναπαραγωγικά Άνθη (φυλετική λ ή αναπαραγωγή) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 38

39 Βλαστικά Όργανα Θαλλόφυτα Απλός διακλαδιζόμενος θαλλός, έως παρεγχυματικοί θαλλοί. Βρυόφυτα Μονόστρωμες έως πολύστρωμες στοιβάδες (παρεγχυματικός ιστός). Στα πλέον εξελιγμένα απαντάμε διαμορφωμένους βλαστούς με φύλλα. Δεν έχουν ρίζες, αλλά ροζοειδείς διατάξεις. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 39

40 Βλαστικά Όργανα Κορμόφυτα Φυλλοφόρο άξονα Αγωγό γ σύστημα Αφυμενιωμένη επιδερμίδα Υπόγειο τμήμα (Ρίζα) Εναέριο τμήμα (Άξονας Φύλλα) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 40

41 ΡΙΖΑ 1 Στήριξη Πρόσληψη νερού Πρόσληψη αλάτων Αποταμίευση οργανικών ουσιών Θυσανώδης Πασσαλώδης (Μονοκότυλα) ό λ (Δικότυλα ό λ Γυμνόσπερμα) ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 41

42 ΡΙΖΑ 2 Η ανάπτυξη της ρίζας αρχίζει από το ριζίδιο που βρίσκεται στο φυτικό έμβρυο μέσα στο σπέρμα. Από το ριζίδιο θα προκύψει η πρωτογενής ρίζα και από εκεί θα έχουμε δευτερογενή και τριτογενή ανάπτυξη. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 42

43 ΡΙΖΑ 3 Περιοχές ανάπτυξης ρίζας Καλύπτρα Ζώνη επάκριου μεριστώματος μ Ζώνη επιμήκυνσης τάνυσης Ζώνη ωρίμανσης - τριχιδίων ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 43

44 ΡΙΖΑ 4 Περιοχή ωρίμανσης ή ριζικών τριχιδίων. Περιοχή ανάπτυξης μόνιμων μ ιστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 44

45 ΡΙΖΑ 5 Διαδικασία ανάπτυξης πλαγίας ρίζας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 45

46 ΡΙΖΑ 6 Μυκορίζιο (Μύκητες η ς + Ρίζες) Ανθοφόρα φυτά Δασικά δένδρα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 46

47 ΒΛΑΣΤΟΣ 1 Προσφέρει στήριγμα για την ανάπτυξη Φύλλων Ανθέων Εξυπηρετεί τη μεταφορά προς τα φύλλα Νερού Αλάτων Παραγωγή νέων ζωντανών ιστών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 47

48 ΒΛΑΣΤΟΣ 2 Η ανάπτυξη του βλαστού αρχίζει από αρχέφυτρο του βλαστιδίου που βρίσκεται στοφυτικόέμβρυομέσαστοσπέρμα. Το βλαστίδιο διακρίνεται στο υποκοτύλιο (περιοχή μεταξύ κοτυληδόνων και ριζιδίου) και το επικοτύλιο (περιοχή μεταξύ κατυληδόνων και νεαρών φύλλων) που αποτελεί επάκριο μερίστωμα. μ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 48

49 ΒΛΑΣΤΟΣ 3 Από το επάκριο μερίστωμα του επικοτυλίου προκύπτουν Πρωτόδερμα σχηματίζει την επιδερμίδα (εξωτερικός ιστός). Προκάμβιο σχηματίζει το πρωτογενές ξύλωμα (αγωγή νερού και αλάτων) και το πρωτογενές φλοίωμα (αγωγή γ γή οργανικών ουσιών). Θεμελιώδες μερίστωμα σχηματίζει την εντεριώνη και τον πρωτογενή φλοιό (παραγωγή και αποταμίευση θρεπτικών ουσιών). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 49

50 ΒΛΑΣΤΟΣ 4 Μετά την ανάπτυξη των προηγούμενων τριών πρωτογενών ιστών εμφανίζονται οι καταβολές των φύλλων και των οφθαλμών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 50

51 ΑΥΞΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ Μεριστωματικά κύτταρα μεταξύ πρωτοφενούς ξυλώματος και φλοιώματος σταδιακά δίνει το δεσμικό κάμβιο από το οποίο προέρχονται οι δευτερογενείς ιστοί. Δηλαδή, τραχεϊδες, αγγεία κ.α. προς το κέντρο βλαστού και ηθμοσωλήνες, σύνδρομα κύτταρα κ.κ. προς το εξωτερικό του βλαστού. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 51

52 ΑΥΞΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ Προέρχεται από τα κύτταρα του επάκριου μεριστώματος. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 52

53 ΑΥΞΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΥ Στα πολυετή φυτά οι ζωντανοί ιστοί δεν ξεπερνούν τα δύο ή τρία έτη. Στα φυτά των εύκρατων περιοχών η λειτουργία του καμβίου σταματά κατά τον χειμώνα και επαναλαμβάνεται την ερχόμενη άνοιξη. Την άνοιξη δημιουργούνται ευρύχωρα αγγεία, ενώ το φθινόπωρο αγγεία με ελαττωμένη δά διάμετρο. Αυτό δημιουργεί τους ετήσιους δακτυλίους. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 53

54 ΑΥΞΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΥ Η ανάπτυξη των βλαστών προέρχεται από την ανάπτυξη των οφθαλμών. Γόνατα. Οι θέσεις των οφθαλμών. Μεσογονάτια διαστήματα. Τα διαστήματα μεταξύ των γονάτων. Βασίτονη αύξηση Ανάπτυξη οφθαλμών της βάσης. Δημιουργία θάμνων. Ακρότονη αύξηση Ανάπτυξη οφθαλμών της κορυφής. Δημιουργία δένδρων. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 54

55 Διαφοροποιημένοι Βλαστοί Εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες κάτω από διάφορες οικολογικές συνθήκες και καλούνται μεταμορφωμένοι. Η ύπαρξη γονάτων και μεσογονατίων διαστημάτων τους διαχωρίζει από τις ρίζες και τα φύλλα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 55

56 Διαφοροποιημένοι Βλαστοί Αποταμιευτικοί, υπόγειοι, Κόνδυλοι, Κόρμοι, Ριζώματα, Βολβοί. Παραφυάδες, έρπουν στο έδαφος, εκφύουν επιγενείς ρίζες. Αναρριχώμενοι βλαστοί, έχουν μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα, στηρίζονται είτε με ελικοειδή ανάπτυξη, είτε με έλικες είτε με αγκάθια. Έλικες, αμπελόφυτα. Βλαστόκεντρα, περιορισμένη αύξηση βλαστών, στις μασχάλες των φύλλων, περιορίζουν τη διαπνέουσα επιφάνεια. Κλαδώδια, αφομοιωτικά όργανα που μοιάζουν με φύλλα,, περιορίζουν ρ τη διαπνέουσα επιφάνεια. Αφομοιωτικοί βλαστοί, αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 56

57 ΦΥΛΛΑ 1 Προέρχονται από το πρωτόδερμα και το θεμελιώδες μερίστωμα. Χρησιμεύουν για την πρωτογενή δέσμευση της ηλιακής ενέργειας. Η διάταξή τους ακολουθεί συγκεκριμένο μορφογενετικό σχέδιο που καλείται ΤΑΞΙΦΥΛΛΙΑ. Η διαμόρφωση των φύλλων είναι μοναδική για κάθε φυτό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 57

58 ΦΥΛΛΑ 2 Φυλλοβόλα φυτά Ρίχνουν τα φύλλα στο τέλος της βλαστικής περιόδου. Η φυλλόπτωση ελέγχεται από αλλαγές στην περιοχή αποκοπής. Αειθαλή φυτά Τα φύλλα διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την επόμενη βλαστηκή περίοδο, αλλά μερικές φορές και για λίγα χρόνια. Κωνοφόρα, Αγγειόσπερμα τα περισσότερα των τροπικών, λίγα των εύκρατων περιοχών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 58

59 ΦΥΛΛΑ 3 Έλασμα Μίσχος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 59

60 ΕΛΑΣΜΑ Το αφομοιωτικό μέρος του φύλλου. Νεύρωση. Αγωγό σύστημα με σκληρεγχυματικές ίνες. Διχτυωτή μορφή στα δικότυλα. Παράλληλη διαμόρφωση στα μονοκότυλα. Σχήμα πολυποίκιλο. Περιθώριο πολυποίκιλο. Κορυφή πολυποίκιλη. Διαμόρφωση απλή ή σύνθετη. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 60

61 ΕΛΑΣΜΑ Επιδερμίδα Μεσόφυλλο Αγωγό σύστημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 61

62 Επιδερμίδα Αφυμενιωμένη Προστατευτικός ρόλος Στόματα στην κάτω επιφάνεια ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 62

63 Μεσόφυλλο Αφομοιωτικό παρέγχυμα δρυφακτοειδές, σπογγώδες. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 63

64 Αγωγό γ σύστημα Ξύλωμα Φλοίωμα Σκληρεγχυματικές ίνες Κεντρική νεύρωση Αγγεία Τραχεΐδες Ηθμοσωλήνες Σύνδρομα κύτταρα Πλευρική Περιφερειακή Τραχεΐδες Ηθμοσωλήνες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 64

65 Μίσχος Αποτελεί συνέχεια του βλαστού. Έχει παρόμοια ανατομική οργάνωση με το βλαστό. Στηρίζεται με ηθμαγγειώδεις δεσμίδες. Φέρει τη ζώνη αποκοπής. Στη βάση του φέρει δευτερογενείς οφθαλμούς. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 65

66 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ ΑΦΥΛΕΤΙΚΗ Κατώτεροι ΦΥΛΕΤΙΚΗ Πολλοί κατώτεροι Όλοι οι ανώτεροι Αφυλετικά Φυλετικά ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 66

67 Αφυλετική Αναπαραγωγή 1 Κυτταρική διαίρεση Αποβλάστηση Σποριογονία Βλαστική αναπαραγωγή ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 67

68 Αφυλετική Αναπαραγωγή 2 Κυτταρική διαίρεση Μιτωτικά ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 68

69 Αφυλετική Αναπαραγωγή 3 Αποβλάστηση Το μητρικό κύτταρο διατηρεί την ακεραιότητά του, αλλά δημιουργεί ειδικές κατασκευές για τη βλαστική αναπαραγωγή ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 69

70 Αφυλετική Αναπαραγωγή 4 Σποριογονία Με μιτωτικές διαδικασίες δημιουργούνται ειδικά πολλαπλασιαστικά κύτταρα, τα σπόρια ( μιτοσπόρια). Διακρίνονται σε: Εξωσπόρια που διακινούνται από τον αέρα. Ενδοσπόρια που σχηματίζονται στα σποριάγγεια και διακινούνται από τον αέρα ή και από το νερό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 70

71 Φυλετική Αναπαραγωγή 1 Συνένωση δύο πολλαπλασιαστικών κυττάρων, γαμέτες, για τη δημιουργία του καλούμενου ζυγώτη. Γαμέτες Προέρχονται από διαφορετικά όργανα και διαφέρουν ως προς το φύλο. Δημιουργούνται με τη διαδικασία της μείωσης όπου έχουμε αρχικά διαχωρισμό και στη συνέχεια ανασυνδυασμό πατρικών και μητρικών χρωμοσωμάτων. Ανταλλαγή γενετικού υλικού. Άρρην γαμέτης Θήλυς γαμέτης ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 71

72 Φυλετική Αναπαραγωγή 2 Ανταλλαγή γενετικού υλικού Παρατηρείται και στους προκαρυωτικούς οργανισμούς, αλλά δεν αποτελεί διαδικασία φυλετικής αναπαραγωγής. αραγωγής Μηχανισμοί ανταλλαγής Μετασχηματισμός Σύζευξη Μεταγωγή (transformation) (conjugation) (transduction) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 72

73 Φυλετική Αναπαραγωγή 3 Μηχανισμοί Φυλετικής Αναπαραγωγής γής Ισογαμία (Α) (Γαμέτες + - ) (Πρώτιστα Θαλλόφυτα) Ανισογαμία (Β) (Γαμέτες Ανθηρίδιο Ωογόνιο ) (Χλωρόφυτα Φύκη) Ωογαμία (Γ) (Γαμέτες Μικρογαμέτης Μακρογαμέτης ) (Βρυόφυτα Τραχεόφυτα) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 73

74 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 Ωογαμία (Βρυόφυτα Τραχεόφυτα) Άρρενα αναπαραγωγικά όργανα ( Ανθηρίδια ) (Α) Θήλεα αναπαραγωγικά όργανα (Αρχεγόνια) (Β) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 74

75 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2 Ωογαμία (Σπερματόφυτα) Τα αναπαραγωγικά όργανα καλούνται σποριάγγεια. Σε αυτά εντοπίζονται οι δομές που καλούνται σποριόφυλλα. Πτεριδόφυτα Σποριοφυλλοταξίες. Γυμνόσπερμα Κώνοι των κωνοφόρων. Αγγειόσπερμα Άνθη (Στήμονες (ανδρείο) - Καρπόφυλλα (γυναικείο)) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 75

76 ΑΝΘΗ 1 Μεταμορφωμένες βλαστικές μορφές. Προκύπτουν από τους ανθοφόρους οφθαλμούς. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 76

77 ΑΝΘΗ 2 Αποτελούνται από αδιακλάδωτο βλαστό και μεταμορφωμένα φύλλα. Βλαστός Ανθοδόχη και ποδίσκος Φύλλα Σέπαλα (πράσινα - κάλυκας) Πέταλα (πολύχρωμα στεφάνη) Στήμονες Καρπόφυλλα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 77

78 ΑΝΘΗ 3 Διαγραμματική δομή άνθους Στεφάνη + Κάλυκας = Περιάνθιο Στήμονες (Ανδρείο) ρ = Νήμα (σποριόφυλλο) ρ φ + Ανθήρας (μικροσποριάγγειο) ρ ρ Καρπόφυλλα (Γυναικείο) (σποριόφυλλα) Ωοθήκη σπερματικές βλάστες (μακροσποριάγγεια) + Στήλος + Στίγμα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 78

79 ΑΝΘΗ 4 Σπερματική βλάστη (μακροσποριοκύτταρο) τέσσερα μειοσπόρια. Μειοσπόριο Εμβρυόσακκο. Εμβρυόσακκο Ωοκύτταρο + Δευτερογενή πυρήνα. Ωοκύτταρο απλοειδές (θα γονιμοποιηθεί για να δώσει το νέο οργανισμό). Δευτερογενής πυρήνας διπλοειδής (θα ενωθεί με το ένα σπερμιοκύτταρο για να δώσει το ενδοσπέρμιο). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 79

80 ΑΝΘΗ 5 Σπερματικές Βλάστες Οι σπερματικές βλάστες συγκρατούνται στην ωοθήκη διαμέσου του πλακούντα Πλακούντας Ελεύθερος Αξονικός Επιτοίχιος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 80

81 ΑΝΘΗ 6 Τέλειο Άνθος (διγενές) Όταν ένα άνθος έχει όλους τους σπονδύλους. Ατελές άνθος (μονογενές) Όταν έχει μόνο στήμονες ή μόνο ύπερο. Μόνοικο φυτό (φέρει μονογενή άνθη και των δύο φύλων) Δίοικο φυτό (φέρει ρ μονογενή άνθη του ενός φύλου) ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 81

82 ΑΝΘΗ 7 Διάταξη Ανθέων Μονήρη Άνθη (ένα άνθος σε κάθε μίσχο) Ταξιανθίες (ομάδες ανθέων σε κάθε μίσχο) ) Κυματώδεις Βορτυώδεις ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 82

83 ΑΝΘΗ 8 Κυματώδεις Ταξιανθίες Σχηματίζονται από το κέντρο προς την περιφέρεια και από την κορυφή προς τη βάση. Α. Διχάσιο Β. Μονοχάσιο Γ. Διακλαδιζόμενο διχάσιο Δ. Σύνθετο διχάσιο Ε. Βόστρυχος Ζ. Θύσανος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 83

84 Βοτρυώδεις Ταξιανθίες ΑΝΘΗ 9 Σχηματίζονται από τη βάση προς την κορυφή και από την περιφέρεια προς το κέντρο. Α. Βότρυς Β. Στάχυς Γ. Κόρυμβος Δ. Κεφάλιο Ε. Απλό σκιάδιο Ζ. Σύνθετο σκιάδιο Η. Φόβη ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 84

85 ΑΝΘΗ 10 Βοτρυώδεις Ταξιανθίες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 85

86 Επικονίαση 1 Η γονιμοποίηση του θήλεος από τον άρρενα γαμέτη. Επικονιαστές Έντομα, Άνεμος, Πουλιά, Νερό, Νυχτερίδες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 86

87 Επικονίαση 2 Αυτεπικονίαση Σταθεροποίηση φυτικών μορφών. Από τους ανθήρες στο στίγμα του ιδίου άνθους. Ανεξάρτητη από τη δράση των επικονιαστών. Σταυρωτή Δημιουργία ποικίλων συνδυασμών γονιδιακού αποθεματικού. Από τους ανθήρες άλλων ανθέων του ιδίου φυτικού είδους. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 87

88 Επικονίαση 3 Βλάστηση Γυρεόκοκκων Ο γυρεόκοκκος αποτελείται από ένα βλαστικό και ένα γεννητικό κύτταρο. Ο γυρεόκοκκος απορροφά νερό και δημιουργεί τον γυρεοσωλήνα από το βλαστικό κύτταρο. Ο γεννητικός πυρήνας διαιρείται μιτωτικά και δίνει δύο σπερμιοκύτταρα που μετακινούνται προς την κορυφή του γερεοσωλήνα. Ο γυρεοσωλήνας μετατοπίζεται μέσα στο στύλο, διατρυπά τη σπερματική βλάστη και φθάνει στον εμβρυόσακκο. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 88

89 Γονιμοποίηση 1 A. Ένωση του ενός σπερμιοκυττάρου με το ωοκυττάρου για τη δημιουργία του ζυγώτη. Ανάπτυξη του φυτικού εμβρύου. (Νέος φυτικός οργανισμός) B. Ένωση του δεύτερου σπερμιοκυττάρου με το διπλοειδή πυρήνα του εμβρυόσακκου. Δημιουργία μιτωτικά του ενδοσπερμίου που είναι αποταμιευτικός ιστός. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 89

90 Γονιμοποίηση 2 Η γονιμοποίηση η (επικονίαση η έως και γονιμοποίηση) η) στα διάφορα φυτά διαρκεί διαφορετικό χρονικό διάστημα. πχ Στάρι περίπου δύο ημέρες Κωνοφόρα περίπου ένα έτος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 90

91 ΚΑΡΠΟΙ 1 Είναι εξελιγμένες ωοθήκες. Ανήκουν στις βοηθητικές κατασκευές του φυλετικού κύκλου. Χρησιμεύουν για την προστασία και τη μεταφορά των σπερμάτων. Καθορίζουν το χρόνο της βλάστησης των σπερμάτων. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 91

92 ΚΑΡΠΟΙ 2 Σχετίζονται με τις δομές των ανθέων και των ωοθηκών. Τα καρπόφυλλα (τοιχώματα της ωοθήκης) σχηματίζουν το περικάρπιο. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 92

93 ΚΑΡΠΟΙ 3 Απλοί. Όταν σχηματίζονται από ένα ύπερο. Σύνθετοι. Όταν σχηματίζονται από περισσότερους υπέρους. Συγκάρπια. Όταν σχηματίζονται από ολόκληρη ταξιανθία. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 93

94 ΚΑΡΠΟΙ 4 Απλοί. Όταν μετέχει μόνο ο ύπερος. Σαρκώδεις Ξηροί Διαρρηκτοί Αδιάρρηκτοι Ψευδείς. Όταν μετέχουν και άλλα μέρη του άνθους. Απλοί σαρκώδεις: Ροδάκινα Πορτοκάλια Ντομάτες Ψευδής σαρκώδης απλός: Μήλο Απλοί διαρρηκτοί ξηροί: Φασόλια Βαμβάκι Απλοί αδιάρρηκτοι ξηροί: Ηλίανθος Αγρωστώδη Φουντούκια Σύνθετος: Βατόμουρο Ψευδής σύνθετος: Φράουλα Συγκάρπια: Ανανάς - Σύκα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 94

95 ΚΑΡΠΟΙ 5 Παρθενοκαρπία Σχηματισμός καρπών χωρίς τη δημιουργία σπερμάτων. Προκαλείται από ερεθισμό ανθέων από εξασθενημένους γυρεόκοκκους. Προκαλείται από φυτικές αυξητικές ορμόνες από τους γυρεόκοκκους. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 95

96 ΣΠΕΡΜΑΤΑ 1 Διαδικασία δημιουργίας σπερμάτων Μετά τη γονιμοποίηση ο ζυγώτης για ένα διάστημα μένει αδρανής. Ο τριπλοειδής πυρήνας διαιρείται και σχηματίζεται το ενδοσπέρμιο. Ο ζυγώτης διαιρείται και στο στάδιο των τεσσάρων κυττάρων σχηματίζεται αρχικά ο αναρτήρας για να συγκρατήσει το έμβρυο στη μικροπύλη ενώ το αντικρινό του κύτταρο αποτελεί το προέμβρυο. Το προέμβρυο ωριμάζει σε έμβρυο. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 96

97 ΣΠΕΡΜΑΤΑ 2 Διαδικασίες δημιουργίας σπερμάτων ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 97

98 ΣΠΕΡΜΑΤΑ 3 Έμβρυο Αποτελεί μικρογραφία φυτού. Βλαστίδιο. Αρχέφυτρο βλαστού ή πτερίδιο. Ριζίδιο. Αρχέφυτρο ρίζας. Κοτυλιδόνες. Αποταμιευτικός ιστός. Μονοκότυλα - Δικότυλα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 98

99 ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 1 Τα σπέρματα παραμένουν σε κατάσταση λήθαργου για ορισμένο διάστημα. Αιτίες Κέλυφος αδιαπέραστο στο νερό ή και τον αέρα. Κέλυφος ανθεκτικό στην επέκταση του εμβρύου. Ύπαρξη αναστολέων βλάστησης. Φυσιολογικά μη ώριμο έμβρυο. Αναστολή αιτιών λήθαργου Κλιματολογικοί λ παράγοντες. Χημική επίδραση. Μηχανικοί παράγοντες. Μεταβολές μέσα στο σπέρμα. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 99

100 ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 2 Διαδικασία Πρόσληψη νερού Αποικοδόμηση αποταμιευτικών ουσιών Εμφάνιση ριζιδίου Ανάπτυξη πτεριδίου ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 100

101 ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 3 Υπόγεια Οι κοτυληδόνες μένουν στο έδαφος Το επικοτήλιο παρασέρνει το πτερίδιο προς την επιφάνεια Ανάπτυξη πτεριδίου Επίγεια Αυξάνει το υποκοτήλιο Οι κοτηλιδόνες έρχονται στην επιφάνεια Αυξάνει το πτερίδιο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 101

102 ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 4 Όταν δεν υπάρχει στάδιο λήθαργου των σπερμάτων τότε τα σπέρματα αρχίζουν να βλαστάνουν πριν πέσουν στο έδαφος. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 102

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 41 Μείωση... 44 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 48

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 41 Μείωση... 44 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ... 17 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ... 19 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ... 22 Μικροσωληνίσκοι... 23 Μικρονηµάτια ακτίνης... 28 ΠΥΡΗΝΑΣ... 31 Πυρηνικός φάκελλος... 33 Πυρηνόπλασµα... 35 Χρωµατίνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 39 Μείωση... 42 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 46

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 39 Μείωση... 42 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 46 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ... 15 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ... 17 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ... 20 Μικροσωληνίσκοι... 21 Μικρονημάτια ακτίνης... 26 ΠΥΡΗΝΑΣ... 29 Πυρηνικός φάκελλος... 31 Πυρηνόπλασμα... 33 Χρωματίνη...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα αρχίζουν από το έμβρυο

Όλα αρχίζουν από το έμβρυο ΙΣΤΟΙ Όλα αρχίζουν από το έμβρυο Οι ιστοί διακρίνονται σε: - ΜΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥΣ ή ΜΕΡΙΣΤΟΜΑΤΑ - ΜΟΝΙΜΟΥΣ Τα μεριστόματα διακρίνονται σε: Πρωτογενή: πρωτόδερμα, προκάμβιο, θεμελιώδες μερίστομα υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Ο ΒΛΑΣΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Ο ΒΛΑΣΤΟΣ 52 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Ο ΒΛΑΣΤΟΣ 53 ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Στα σπερματόφυτα ανήκουν τα πιο εξελιγμένα τραχεόφυτα που παράγουν πολυκύτταρα σπέρματα προστατεύμενα από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Κεφάλαιο 3 Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Τα µέρη ενός αντιπροσωπευτικού σπερµατόφυτου Οβλαστός: (α) στηρίζει τα φύλλα και τα άνθη, (β) µεταφέρει νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες προς όλα τα εναέρια µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Το άνθος Λειτουργίες α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου

Το άνθος Λειτουργίες α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου Άνθος Αναπαραγωγή Το άνθος Λειτουργίες 1. Όργανο εγγενούς παραγωγής των ανώτερων φυτών α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: 12. Γενικά ςτοιχεία περί φυτών ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δ. ΜΑΣΘΟΠΟΤΛΟ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: 12. Γενικά ςτοιχεία περί φυτών ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δ. ΜΑΣΘΟΠΟΤΛΟ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: 12. Γενικά ςτοιχεία περί φυτών ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δ. ΜΑΣΘΟΠΟΤΛΟ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 67 Η Ρίζα Αν και είναι συνηθισμένο να αναφερόμαστε στη ρίζα ενός φυτού, η έκφραση «ριζικό σύστημα» αποδίδει καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ Εγγενής αναπαραγωγή Εναλλαγή απλοειδούς και διπλοειδούς φάσης Απλο-διπλοφασικοί οργανισμοί Διπλοειδές σποριόφυτο Απλοειδές γαμετόφυτο Γαμετόφυτα Μικρογαμετόφυτο = γυρεόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

5o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Αγωγοί Ιστοί

5o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Αγωγοί Ιστοί 5o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι Αγωγοί Ιστοί Οι μόνιμοι ιστοί κατατάσσονται σε 3 συστήματα: Σύστημα δερμικών ιστών Σύστημα αγωγών ιστών Σύστημα θεμελιωδών ιστών ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΡΙΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Φύλλο Άνθος - Αναπαραγωγή

6o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Φύλλο Άνθος - Αναπαραγωγή 6o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι Φύλλο Άνθος - Αναπαραγωγή Φωτοσύνθεση: Δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και του CO 2 της ατμόσφαιρας και μετατροπή σε οργανικές θρεπτικές ενώσεις φως 6 CO 2 + 12 H 2 O --------->

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών (ΒΙΟΛ-152) 10 η Ενότητα

Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών (ΒΙΟΛ-152) 10 η Ενότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών (ΒΙΟΛ-152) 10 η Ενότητα ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΟΥΣ: Ανατομική διάπλαση άνθους- Γονιμοποίηση-Καρποί και Σπέρματα-

Διαβάστε περισσότερα

Άνθη Αγγειοσπέρμων, διπλή γονιμοποίηση, καρποί

Άνθη Αγγειοσπέρμων, διπλή γονιμοποίηση, καρποί Άνθη Αγγειοσπέρμων, διπλή γονιμοποίηση, καρποί Τζανουδάκης Δημήτριος Καθηγητής τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας Τηλ. / Fax: 2610997279 Email: tzanoyd@upatras.gr Εξελικτική πορεία της σχέσης Γαμετοφύτου(n)

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών Οργάνωση μία ομάδα παρόμοιων σε μορφή κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, διαθέτουν ομοειδές περιεχόμενο και επιτελούν συγκεκριμένη λειτουργία ή λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

5o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Αγωγοί Ιστοί

5o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Αγωγοί Ιστοί 5o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι Αγωγοί Ιστοί Οι μόνιμοι ιστοί κατατάσσονται σε 3 συστήματα: Σύστημα δερμικών ιστών Σύστημα αγωγών ιστών Σύστημα θεμελιωδών ιστών ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΡΙΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρίζα. νερού και θρεπτικών. Στήριξη και πρόσληψη

Ρίζα. νερού και θρεπτικών. Στήριξη και πρόσληψη Ρίζα νερού και θρεπτικών Στήριξη και πρόσληψη Η ρίζα Ρόλος 1. στήριξη 2. πρόσληψη νερού & αλάτων 3. παραγωγή ορμονών (κυτοκινίνη & γιβερελίνη) 4. αποταμίευση μερική αυτονομία στη διαχείριση των υδατανθράκων,

Διαβάστε περισσότερα

Το φυτικό σώμα απαρτίζεται από μεριστωματικούς και μόνιμους ιστούς

Το φυτικό σώμα απαρτίζεται από μεριστωματικούς και μόνιμους ιστούς Το φυτικό σώμα απαρτίζεται από μεριστωματικούς και μόνιμους ιστούς Iστός: Μια ομάδα παρόμοιων σε μορφή κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, διαθέτουν ομοειδές περιεχόμενο και επιτελούν συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Ο καρπός φέρει και προστατεύει τα σπέρματα: μια βοηθητική δομή του κύκλου ζωής των ανθοφύτων Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Σπέρματα και Καρποί Γονιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Μεριστωματικοί ιστοί: ειδικευμένα κύτταρα, πολλαπλασιάζονται, αύξηση δέντρων (ύψος, διάμετρος) Αρχέφυτρα: πρωτογενείς μεριστωματικοί ιστοί στις κορυφές των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΤΑ. Πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, με λειτουργικά εξειδικευμένους ιστούς. Φωτοσυνθετικοί, αυτότροφοι οργανισμοί

ΤΑ ΦΥΤΑ. Πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, με λειτουργικά εξειδικευμένους ιστούς. Φωτοσυνθετικοί, αυτότροφοι οργανισμοί ΤΑ ΦΥΤΑ Πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, με λειτουργικά εξειδικευμένους ιστούς. Φωτοσυνθετικοί, αυτότροφοι οργανισμοί Περιέχουν χλωροφύλλες α και β και καροτενοειδή. Το άμυλο είναι η κύρια αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών Μορφολογικά γνωρίσµατα χρησιµοποιούµενα στην ταξινόµηση των φυτών. Ταξινοµική αξία των διαφόρων µορφολογικών χαρακτήρων: ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθος, ταξιανθίες, καρποί. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 44 ΤΑ ΦΥΤΑ Τα πρώτα χερσαία φυτά προήλθαν από ένα οργανισμό, που αν υπήρχε σήμερα, θα ταξινομούνταν ως πολυκύτταρο χλωροφύκος. Οι τόσες

Διαβάστε περισσότερα

Carl Downey - Colours de Vine

Carl Downey - Colours de Vine ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Carl Downey - Colours de Vine Βοτανική ταξινόμηση της Αμπέλου ΒΑΣΙΛΕΙΟ (REGNUM):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας

ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων Υπεύθυνος: Ευάγγελος Κουντούρης, Φυσικός Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας Α Γυµνασίου: Η µεταφορά ουσιών στα φυτά Επιµέλεια-Παρουσίαση: Λαµπρινή Σιαφάκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Ο καρπός φέρει και προστατεύει τα σπέρματα: μια βοηθητική δομή του κύκλου ζωής των ανθοφύτων Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Σπέρματα και Καρποί Γονιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστός. Ο βλαστός αποτελεί το φυσικό σύνδεσμο, τον δίαυλο επικοινωνίας. των υπέργειων και υπόγειων οργάνων του φυτού

Βλαστός. Ο βλαστός αποτελεί το φυσικό σύνδεσμο, τον δίαυλο επικοινωνίας. των υπέργειων και υπόγειων οργάνων του φυτού Βλαστός Ο βλαστός αποτελεί το φυσικό σύνδεσμο, τον δίαυλο επικοινωνίας των υπέργειων και υπόγειων οργάνων του φυτού των ιστών που παρήχθησαν κατά το παρελθόν και αυτών που παράγονται κατά το παρόν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

οργανισµοί (n-2n) Σποριόφυτο = διπλοειδές Στα περισσότερα χερσαία φυτά (Σπερµατόφυτα)) η

οργανισµοί (n-2n) Σποριόφυτο = διπλοειδές Στα περισσότερα χερσαία φυτά (Σπερµατόφυτα)) η X. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Γαµετογένεση αγγειοσπέρµων Επικονίαση Γονιµοποίηση Ανάπτυξη του φυτικού εµβρύου Σπέρµατα και καρποί ΑΥΞΗΣΗ Φυτικοί ρυθµιστές αύξησης Επίδραση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ

www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λουκάς Νικολάου 2007-08 Λουκάς Νικολάου 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΕΥΝΩ ΤΗ ΦΥΣΗ Κεφάλαιο 1: Οι µέθοδοι της επιστήµης Σελίδες 8-11 Φυσιογνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 7: Ανατομία ρίζας

Εργαστηριακή άσκηση 7: Ανατομία ρίζας Εργαστηριακή άσκηση 7: Ανατομία ρίζας Σύνοψη Με την εργαστηριακή άσκηση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το σχήμα και τη μορφή διαφορετικών ριζών, να μάθουν να πραγματοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2η ΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Γενετική Βελτίωση Φυτών ρ. Πριµηκύριος Νικόλας

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2η ΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Γενετική Βελτίωση Φυτών ρ. Πριµηκύριος Νικόλας ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2η ΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Ασσυριακό ανάγλυφο επικονίασης χουρµαδιάς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ανάπτυξη και αναπαραγωγή των οργανισµών εξασφαλίζεται µε µιτωτικές και µειωτικές

Διαβάστε περισσότερα

IX. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Τύποι ιστών Όργανα : ρίζα βλαστός φύλλα Οι πολυκύτταροι οργανισµοί έχουν το πλεονέκτηµα (έναντι των µονοκύτταρων) ότι αποτελούνται από διαφορετικές οµάδες κυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2010-11 Κεφάλαιο 1: Η Οργάνωση της ζωής 1. Από ποια μέρη αποτελείται το μικροσκόπιο; 2. Στην εικόνα φαίνεται ένα μικροσκόπιο. Να γράψετε τα μέρη του όπως υποδεικνύονται από

Διαβάστε περισσότερα

υπέργειο στηρικτικό όργανο σύνδεσµος υπέργειων οργάνων µε ρίζα

υπέργειο στηρικτικό όργανο σύνδεσµος υπέργειων οργάνων µε ρίζα λειτουργικότητα βλαστού βλαστός υπέργειο στηρικτικό όργανο σύνδεσµος υπέργειων οργάνων µε ρίζα στηρίζει φύλλα, άνθη, καρπούς παράγει νέους ιστούς και όργανα (ιστογένεση/οργανογένεση) ο πράσινος βλαστός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Βλαστός Ο βλαστός στηρίζει το υπέργειο μέρος των φυτών και καθορίζει την αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

14η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2016

14η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2016 14η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Στόχοι - Να αναγνωρίζετε τα όργανα µε τα οποία τα φυτά µεταφέρουν το νερό από τις ρίζες στα υπόλοιπα µέρη του φυτού.. - Να διαπιστώσετε την άνοδο του νερού και των διαλυµένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II Προστατευτικοί ιστοί Οι προστατευτικοί ιστοί περιβάλλουν το φυτικό σώμα Επιδερμίδα Περίδερμα Επιδερμίδα: το όριο μεταξύ φυτικών οργάνων και περιβάλλοντος Η βασική της

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια: SALICACEAE

Οικογένεια: SALICACEAE Οικογένεια: SALICACEAE Αριθμός γενών: 57 (4), (Στην Ελλάδα 2). Αριθμός ειδών: περίπου 650.( 350). Γεωγραφική εξάπλωση: Η οικογένεια είναι κοινή σε ολόκληρο τη Β Εύκρατη ζώνη, ενώ λίγα είδη εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2008-09 2 Επαναλ. Ασκήσεις Α Γυμν 2008-9 Κύτταρο 1. Από ποια μέρη αποτελείται το μικροσκόπιο; 2. Στην εικόνα φαίνεται ένα μικροσκόπιο. Να γράψετε τα μέρη του όπως υποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Παρ/μα Δράμας Τμήμα: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέρος της βιβλιοθήκης Άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Κεφάλαιο 8 Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Σπέρµατα - καρποί Αποτελούν την κύρια πηγή τροφής ανθρώπων και ζώων Έχουν µεγάλη οικονοµική - κοινωνική σηµασία Η εξέλιξη του πολιτισµού στηρίχθηκε σε µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Μια πολύ εντυπωσιακή ιδιότητα του υδρόβιου. Δομή, αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Τα φυτά διαθέτουν πλαστικότητα

Μια πολύ εντυπωσιακή ιδιότητα του υδρόβιου. Δομή, αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Τα φυτά διαθέτουν πλαστικότητα 35 Δομή, αύξηση και ανάπτυξη των φυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2016 Εικόνα 35.1 Γιατί αυτό το φυτό έχει δύο τύπους φύλλων; Β Α Σ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισμα GINKGOPHYTA Τάξη Ginkgoales Οικογένεια GINKGOACEAE. Αριθμός γενών: 1.(Ginkgo) Αριθμός ειδών: 1.(Ginkgo biloba L.)

Άθροισμα GINKGOPHYTA Τάξη Ginkgoales Οικογένεια GINKGOACEAE. Αριθμός γενών: 1.(Ginkgo) Αριθμός ειδών: 1.(Ginkgo biloba L.) Άθροισμα GINKGOPHYTA Τάξη Ginkgoales Οικογένεια GINKGOACEAE Αριθμός γενών: 1.(Ginkgo) Αριθμός ειδών: 1.(Ginkgo biloba L.) Ιστορία - Γεωγραφική εξάπλωση: Ο μοναδικός αντιπρόσωπος της οικογένειας είναι το

Διαβάστε περισσότερα

- εξωκάρπιο - ενδοκάρπιο. µεσοκάρπιο. Καρπόδεση. τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο. εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα)

- εξωκάρπιο - ενδοκάρπιο. µεσοκάρπιο. Καρπόδεση. τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο. εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα) Καρπόδεση τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο - εξωκάρπιο - µεσοκάρπιο - ενδοκάρπιο εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα) µεσοκάρπιο πολλές ενδιάµεσες στρώσεις κυττάρων ενδοκάρπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκομία πραγματεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάμνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 1 ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Στάδια καρποφορίας, σχηματισμός ανθικών καταβολών & καρποφόρα όργανα Αθανάσιος Μολασιώτης Επίκουρος καθηγητής Εργαστήριο Δενδροκομίας ΑΠΘ (Τηλ.: 2310 991693; E-mail:amolasio@agro.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα Anthophyta η Magnoliophyta (Angiospermae) (Αγγειόσπερµα)

Άθροισµα Anthophyta η Magnoliophyta (Angiospermae) (Αγγειόσπερµα) Άθροισµα Anthophyta η Magnoliophyta (Angiospermae) (Αγγειόσπερµα) Τα Anthophyta (ή Angiospermae) μοιάζουν µε τα Cycadophyta στα εξής: α) έχουν πρωτογενώς πτεροειδή ή µε. πτεροειδή νεύρωση φύλλα, β) μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Μείωση & φυλετική αναπαραγωγή ΔIAΛEΞH 21 (16/5/2016) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Kυτταρική Bιολογία. Μείωση & φυλετική αναπαραγωγή ΔIAΛEΞH 21 (16/5/2016) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞH 21 (16/5/2016) Μείωση & φυλετική αναπαραγωγή Τι είναι φυλετική και τι αφυλετική αναπαραγωγή; Η αφυλετική αναπαραγωγή: 1. Είναι απλή και άμεση 2. Συνήθως αποδίδει απογόνους που

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με τμήματα των φυτών.

Ο αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με τμήματα των φυτών. Ο αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με τμήματα των φυτών. Καταβολάδες Μοσχεύματα Κόνδυλοι Βολβοί Φύλλα Ανθη Με τον αγενή πολλαπλασιασμό των φυτών παράγονται κλώνοι φυτών, δηλαδή απόλυτα όμοια γονοτυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπερ-Άθροισμα ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ (SPERMATOPHYTA)

Υπερ-Άθροισμα ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ (SPERMATOPHYTA) Υπερ-Άθροισμα ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ (SPERMATOPHYTA) Τα Σπερματόφυτα είναι η τελευταία και η μεγαλύτερη ομάδα του φυτικού βασιλείου και χαρακτηρίζονται από το σχηματισμό ανθέων και σπερμάτων, τα οποία χρησιμεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2007-08

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2007-08 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2007-08 2 Επαναλ. Ασκήσεις Α Γυμν 2007-8 Σπέρματα-Φύτρωση 1.Να συμπληρώσετε τα κενά: Όταν ανακατέψουμε ασβέστη και νερό παράγεται... το οποίο με διήθηση μετατρέπεται σε... που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 Υπόβαθρο Τα φυτά προσαρμόζονται πρώτιστα στη ζωή στο έδαφος, αν και πολλά ζουν στο νερό κατά τη διάρκεια μέρους του κύκλου ζωής τους. Αυτό το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II Στηρικτικοί ιστοί Οι στηρικτικοί ιστοί παρέχουν μηχανική στήριξη και προστασία Κολλέγχυμα Σκληρέγχυμα Κολλέγχυμα Παρέχει στήριξη και μηχανική αντοχή σε νεαρά κυρίως φυτά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο μαθητών /μαθητριών

Ονοματεπώνυμο μαθητών /μαθητριών ΕΚΦΕ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ (ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2014. ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φυσιογνωστικά είναι η επιστήμη που μελετά την φύση και ειδικότερα την κατασκευή και λειτουργία του φυσικού κόσμου, τους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Αρχιτομία. Αγενής αναπαραγωγή. Παρατομία. Εκβλάστηση. Εγγενής αναπαραγωγή Διπλοφασικός κύκλος.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Αρχιτομία. Αγενής αναπαραγωγή. Παρατομία. Εκβλάστηση. Εγγενής αναπαραγωγή Διπλοφασικός κύκλος. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Αρχιτομία Αγενής αναπαραγωγή Παρατομία Εκβλάστηση Εγγενής αναπαραγωγή Απλοφασικός κύκλος Διπλοφασικός κύκλος Ισογαμία Ανισογαμία Ωογαμία Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Βλάστηση των σπερμάτων. Μελέτη των εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζουν τη βλάστηση των σπερμάτων ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Γεωπόνος Βλάστηση των

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. (Μύκητες)

Γενική Μικροβιολογία. (Μύκητες) Γενική Μικροβιολογία (Μύκητες) Χαρακτηριστικά των μυκήτων Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί Δεν φωτοσυνθέτουν, είναι χημειοοργανότροφοι. Σημαντικοί αποικοδομητές! Μύκητες και τρόφιμα (Αλλοιώσεις τροφίμων) Μύκητες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές)

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές) ΛΗΘΑΡΓΟΣ Το χειμώνα σταμάτημα της βλάστησης, πτώση φύλλων στα φυλλοβόλα ώστε να προσαρμοστούν στις επικείμενες δύσκολες συνθήκες Λήθαργος = ορατή αδρανή κατάσταση Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

Lisa V. Fine - Coastal Vineyards

Lisa V. Fine - Coastal Vineyards ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ_2 ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Lisa V. Fine - Coastal Vineyards 4. Φύλλο Ανατομία Συνδέεται με το βλαστό στο

Διαβάστε περισσότερα

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Χ.Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ 2008 1 Αντικείμενα της ενότητας Ορισμοί και έννοιες Σκοπός των διεργασιών της ανάπτυξης Πού και πώς πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ανθρώπινο σπερματοζωάριο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ανθρώπινο σπερματοζωάριο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ. ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Ôï óðýñìá ðåñéêëåßåé ïëïêëçñùìýíï ôï öõôü óå ìéêñïãñáößá

Ôï óðýñìá ðåñéêëåßåé ïëïêëçñùìýíï ôï öõôü óå ìéêñïãñáößá Σ π έ ρ μα - τ ο φυτό σ ε μ ι κ ρο γ ρα φί α Ôï óðýñìá ðåñéêëåßåé ïëïêëçñùìýíï ôï öõôü óå ìéêñïãñáößá Τα φυτά εξασφαλίζουν τη διαιώνιση και τη διασπορά τους με τα σπέρματα. Μέσα σε κάθε σπέρμα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εικόνα μικροσκοπίου είναι διαφορετικές, ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου

Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εικόνα μικροσκοπίου είναι διαφορετικές, ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εικόνα μικροσκοπίου είναι διαφορετικές, ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου Κατάλληλος απομορφισμός ανάγκες Στο θαλάσσιο περιβάλλον Στο περιβάλλον της ξηράς Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 1 Ύπερος ( ): ωοθήκη (εμβρυόσακος), στύλος, στίγμα Ανδρείο ( ): στήμονες (νήμα, ανθήρας) στίγμα στύλος πέταλο ανθήρας νήμα σέπαλο ωοθήκη εμβρυόσακος Τυπικό τέλειο άνθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ 1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Μορφολογία άνθους (απαραίτητη η γνώση της προκειμένου να κάνουμε διασταυρώσεις) Μέρη του άνθους (πλήρες) κάλυκας- σέπαλα περιάνθιο στεφάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΙΙΙ Χαρακτηριστικές δομές φυτικών κυττάρων Παρατήρηση / Ταυτοποίηση ζωντανών πρωτόζωων

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΙΙΙ Χαρακτηριστικές δομές φυτικών κυττάρων Παρατήρηση / Ταυτοποίηση ζωντανών πρωτόζωων ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΙΙΙ Χαρακτηριστικές δομές φυτικών κυττάρων Παρατήρηση / Ταυτοποίηση ζωντανών πρωτόζωων Ι. Παρατήρηση στομάτων φύλλων και πλαστιδίων (χλωροπλαστών, χρωμοπλαστών, αμυλοπλαστών) Τα στόματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ. Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ. Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης 5/3/2013 Η κυτταρική διαίρεση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα αρχικό κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά. Στους πολυκύτταρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 10-11. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ Μεταβλητότητα δομής Δομή δακτυλίων Μορφολογία κυττάρων Χημική σύσταση Υποδομή Μέσα σ ένα δέντρο Ανάμεσα στα δέντρα Οριζόντια Κατακόρυφα Πλάγια Στο ίδιο είδος Σε διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 2 Τα υπόγεια βλαστικά όργανα αγενούς αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ζωής. Αύξηση. Διαφοροποίηση. Ανάπτυξη

Κύκλος ζωής. Αύξηση. Διαφοροποίηση. Ανάπτυξη Κύκλος ζωής Αύξηση Διαφοροποίηση Ανάπτυξη Αύξηση Μη αναστρέψιμη μεγέθυνση των κυττάρων, συνοδευόμενη από βιοσύνθεση νέων πρωτοπλασματικών συστατικών Κυτταρική διαίρεση Κυτταρική επιμήκυνση Διαφοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla)

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla) Σκοπός της άσκησης Τρόπος καρποφορίας οπωροφόρων δένδρων κύρια καρποφόρα όργανα των οπωροφόρων δέντρων σε ποια ηλικίας βλαστούς βρίσκονται τα καρποφόρα όργανα µακροσκοπική διάκριση βλαστοφόρων από ανθοφόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Μονογονία

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Μονογονία ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των οργανισµών, που µελετήσαµε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, µε το οµώνυµο πείραµά του, απέδειξε ότι η αυτόµατη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 6: Ανατομία φύλλου

Εργαστηριακή άσκηση 6: Ανατομία φύλλου Εργαστηριακή άσκηση 6: Ανατομία φύλλου Σύνοψη Με την εργαστηριακή άσκηση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το σχήμα και τη μορφή διαφορετικών φύλλων, θα μάθουν να πραγματοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2. Άνθος Ανθικός Τύπος -Ανθοταξίες Καρπός Καρποταξίες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2. Άνθος Ανθικός Τύπος -Ανθοταξίες Καρπός Καρποταξίες ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Άνθος Ανθικός Τύπος -Ανθοταξίες Καρπός Καρποταξίες ΑΝΘΟΣ Σύνθετο όργανο, συνδέεται άμεσα με την παραγωγή των σπερμάτων και την εγγενή αναπαραγωγή Προέρχεται από ανθοφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Κεφάλαιο 6: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ Κεφάλαιο 6: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τα ζαχαρότευτλα Τα ζαχαρότευτλα ανήκουν στα βιοµηχανικά φυτά. Έχουν µεγάλη οικονοµική σηµασία παγκοσµίως και µαζί µε το ζαχαροκάλαµο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Τα νεογνά των φυτοφάγων θηλαστικών, όπως της γίδας, γεννιούνται με τρίχωμα. Τα μάτια τους είναι ανοιχτά και μπορούν αμέσως να περπατήσουν. Αντίθετα, τα νεογνά των σαρκοφάγων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ

ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Φυτική ορμόνη Κυτοκινίνες Αυξίνες Γιββερελλίνες Αμπσισικό οξύ Αιθυλένιο ΑΥΞΗΣΕΩΣ Η αποτελεσματικότητά τους Ουσία που σε πολύ μικρή συγκέντρωση προκαλεί κάποια φυσιολογική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά βιομορίων στον ηθμό (φλοίωμα)

Mεταφορά βιομορίων στον ηθμό (φλοίωμα) Mεταφορά βιομορίων στον ηθμό (φλοίωμα) Ανατομία του φλοιώματος Ανατομία του φλοιώματος Ηθμώδη κύτταρα (γυμνόσπερμα, τραχεόφυτα) Ηθμώδη στοιχεία Ηθμώδη άρθρα- ηθμοσωλήνες (αγγειόσπερμα) Συνοδά κύτταρα (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ Βόσκηση είναι η αποκοπή τμημάτων ή ολόκληρων φυτών από τα ζώα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους σε τροφή. Με τον όρο ένταση νοείται ο βαθμός ή η ποσότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3465 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός φυτών

Πολλαπλασιασμός φυτών Πολλαπλασιασμός φυτών Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) Δημιουργός: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δενδροκομία

Εισαγωγή στη Δενδροκομία 1 Εισαγωγή στη Δενδροκομία Αθανάσιος Μολασιώτης Επίκουρος καθηγητής Εργαστήριο Δενδροκομίας ΑΠΘ (Τηλ.:+30 2310 998882; E-mail:amolasio@agro.auth.gr) 2 Γεωργία Ασχολείται με την ανάπτυξη & εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Διαίρεση Υποδιαίρεση Κλάση Οικογένεια Γένος Είδος Bread wheat Σπερµατόφυτα Αγγειόσπερµα Μονοκοτυλήδονα Graminae Triticum aestivum Cotton

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 23. Κοινή πόα (Poa annua, Poaceae)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 23. Κοινή πόα (Poa annua, Poaceae) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 23 Κοινή πόα (Poa annua, Poaceae) Η κοινή πόα είναι ετήσιο, φθινοπωρινό ή εαρινό, µονοκοτυλήδονο φυτό µε όρθια έκφυση και µε µήκος καλαµιού µέχρι 30 cm. Αναπαράγεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2013 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 08 Δεκεμβρίου 2012 (Διάρκεια εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο. το εξειδικευμένο κύριο φωτοσυνθετικό όργανο

Φύλλο. το εξειδικευμένο κύριο φωτοσυνθετικό όργανο Φύλλο το εξειδικευμένο κύριο φωτοσυνθετικό όργανο Το φύλλο Δομή Λειτουργία ελασματοειδείς κατασκευές, των οποίων η διάταξη και οποθέτηση στο χώρο Αποδοτικότερη αξιοποίηση φωτεινής ακτινοβολίας και CO 2

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο. το εξειδικευμένο κύριο φωτοσυνθετικό όργανο

Φύλλο. το εξειδικευμένο κύριο φωτοσυνθετικό όργανο Φύλλο το εξειδικευμένο κύριο φωτοσυνθετικό όργανο Το φύλλο Δομή Λειτουργία ελασματοειδείς κατασκευές, των οποίων η διάταξη και οποθέτηση στο χώρο Αποδοτικότερη αξιοποίηση φωτεινής ακτινοβολίας και CO 2

Διαβάστε περισσότερα