*879355M03* ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*879355M03* ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ"

Transcript

1 Επισήμανση για τους χρήστες του παρόντος εγχειριδίου Σε όλη αυτήν την έκδοση, οι επισημάνσεις "Κίνδυνος", "Προειδοποίηση", "Προσοχή" και "Ειδοποίηση" (συνοδευόμενες από το διεθνές σύμβολο ΚΙΝΔΥΝΟΥ! ) χρησιμοποιούνται για να επιστήσουν την προσοχή του μηχανικού σε ειδικές οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένες εργασίες ή χειρισμούς, των οποίων η εσφαλμένη ή πλημμελής εκτέλεση ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους. Αυτές οι προειδοποιήσεις ασφαλείας συμμορφώνονται με το πρότυπο ANSI Ζ για τις πληροφορίες ασφαλείας προϊόντων σε εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης και άλλα σχετικά έντυπα που αφορούν τα προϊόντα. Τηρήστε τις προσεκτικά! Αυτές οι προειδοποιήσεις κινδύνων δεν μπορούν να εξαλείψουν αυτούς καθαυτούς τους κινδύνους που επισημαίνουν. Η αυστηρή τήρηση αυτών των ειδικών οδηγιών κατά την εκτέλεση των εργασιών σε συνδυασμό με το χειρισμό με βάση τη λογική αποτελούν τα σπουδαιότερα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.! ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.! ΠΡΟΣΟΧΗ Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρό ή σοβαρότερο τραυματισμό. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δείχνει μια κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει βλάβη του κινητήρα ή σημαντική βλάβη των εξαρτημάτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσδιορίζει πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνει πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση ενός συγκεκριμένου βήματος ή μιας ενέργειας. Αυτό το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε και εκδόθηκε από το Τμήμα Σέρβις της Mercury Marine για την παροχή βοήθειας στο τεχνικό προσωπικό του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και το προσωπικό σέρβις της εταιρείας κατά την εκτέλεση εργασιών στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προειδοποίηση. 2008, Mercury Marine Τα Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, M με το λογότυπο με τα κύματα, Mercury με το λογότυπο με τα κύματα, VesselView και το λογότυπο SmartCraft είναι όλα σήματα κατατεθέντα της Brunswick Corporation. Το λογότυπο Mercury Product Protection είναι καταχωρημένο σήμα υπηρεσιών της Brunswick Corporation Mercury Marine VesselView II *879355M03* M03

2 Θεωρείται δεδομένο ότι το προσωπικό αυτό γνωρίζει τις διαδικασίες σέρβις προϊόντων θαλάσσιων εφαρμογών. Επιπλέον, θεωρείται δεδομένο ότι έχει εκπαιδευτεί στις συνιστώμενες διαδικασίες σέρβις για τα μηχανοκίνητα προϊόντα της Mercury Marine, καθώς και στη χρήση των κοινών εργαλείων χειρός μηχανικού, των ειδικών εργαλείων της Mercury Marine ή των συνιστώμενων εργαλείων άλλων κατασκευαστών. Εκ των πραγμάτων δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να συνιστούμε όλες τις πιθανές διαδικασίες και τους πιθανούς κινδύνους ή/και τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου. Για το λόγο αυτό, όποιος χρησιμοποιεί μια διαδικασία σέρβις ή/και εργαλείο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι από την επιλεγμένη διαδικασία σέρβις δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια, ούτε η δική του ούτε του προϊόντος. Όλες οι πληροφορίες, οι απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά το χρόνο της έκδοσης. Σύμφωνα με τις ανάγκες, αναθεωρήσεις του παρόντος εγχειριδίου θα αποστέλλονται σε όλους τους εμπόρους που έχουν συμβληθεί με την εταιρεία μας για την πώληση ή/και το σέρβις αυτών των προϊόντων. Ανατρέξτε στα δελτία σέρβις των εξουσιοδοτημένων καταστημάτων, στα εγχειρίδια συντήρησης και εγγύησης και στα εγχειρίδια εγκατάστασης για άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό. Προφυλάξεις Ανταλλακτικά Κατά την εκτέλεση εργασιών στο προϊόν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το ηλεκτρικό σύστημα και το σύστημα ανάφλεξης μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια και καταστρεπτικά βραχυκυκλώματα ή σοβαρή ηλεκτροπληξία. Όταν εκτελούνται εργασίες, κατά τις οποίες οι ηλεκτρικοί ακροδέκτες είναι πιθανόν να γειωθούν ή να αγγιχτούν από το μηχανικό, τα καλώδια της μπαταρίας πρέπει να αποσυνδέονται από τη μπαταρία. Σε κάθε περίπτωση που τα ανοίγματα εισαγωγής ή εξαγωγής παραμένουν εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών σέρβις, θα πρέπει να καλύπτονται για προστασία έναντι της εισόδου ξένων σωμάτων στους κυλίνδρους, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες εσωτερικές ζημιές όταν τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, οι σύνδεσμοι αντικατάστασης θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και ισχύ με αυτές του εξαρτήματος που αφαιρέθηκε. Οι αριθμοί στις κεφαλές των μετρικών μπουλονιών και στις επιφάνειες των μετρικών παξιμαδιών επισημαίνουν την αντοχή τους. Στα αμερικανικά μπουλόνια χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό ακτινωτές γραμμές, ενώ τα περισσότερα αμερικανικά παξιμάδια δεν διαθέτουν σημάνσεις αντοχής. Εάν τα εξαρτήματα στερέωσης συνδυαστούν εσφαλμένα ή είναι ακατάλληλα, ενδέχεται να προκύψει ζημιά, κακή λειτουργία ή και τραυματισμός. Για το λόγο αυτό, τα εξαρτήματα στερέωσης που αφαιρούνται πρέπει να διατηρούνται για επαναχρησιμοποίηση στις ίδιες θέσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Όταν τα εξαρτήματα στερέωσης δεν είναι σε κατάσταση κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην αντικατάστασή τους με άλλα που να ταιριάζουν με τα αρχικά. Η χρήση εξαρτημάτων διαφορετικών από τα συνιστώμενα ανταλλακτικά εξαρτήματα ακυρώνει την εγγύηση που ισχύει για τα εξαρτήματα που καταστρέφονται ως συνέπεια αυτής της χρήσης.

3 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή πυρκαγιάς. Τα στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος, του συστήματος ανάφλεξης και του συστήματος καυσίμου των προϊόντων της Mercury Marine συμμορφώνονται με τα ομοσπονδιακά και τα διεθνή πρότυπα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μη χρησιμοποιείτε στο ηλεκτρικό σύστημα ή στο σύστημα καυσίμου ανταλλακτικά που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω πρότυπα. Όταν κάνετε σέρβις στο ηλεκτρικό σύστημα και το σύστημα καυσίμου, τοποθετήστε και σφίξτε καλά όλα τα εξαρτήματα. Καθαριότητα και φροντίδα του προϊόντος Ένα μηχανοκίνητο προϊόν της Mercury Marine είναι ένας συνδυασμός πολλών επεξεργασμένων, τροχισμένων, στιλβωμένων και επικαλυπτόμενων επιφανειών με ανοχές που μετρώνται σε δεκάκις χιλιοστά της ίντσας ή του χιλιοστού. Όταν πραγματοποιούνται σε κάποιο εξάρτημα εργασίες σέρβις, η προσοχή και η καθαριότητα έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιμελής καθαριότητα και η προστασία των επεξεργασμένων επιφανειών και των περιοχών τριβής αποτελεί τμήμα της διαδικασίας επισκευής. Αυτό θεωρείται πάγια επαγγελματική πρακτική, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά. Όποτε αφαιρούνται εξαρτήματα για την εκτέλεση εργασιών σέρβις, θα πρέπει να διατηρούνται με τάξη. Κατά την τοποθέτηση, θα πρέπει να τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις και με τις ίδιες επιφάνειες επαφής, όπως πριν την αφαίρεση. Το προσωπικό δεν θα πρέπει να εκτελεί εργασίες σε έναν αναρτημένο κινητήρα, ούτε κάτω από αυτόν. Οι κινητήρες θα πρέπει να στερεώνονται σε πάγκους εργασίας ή να τοποθετούνται στο έδαφος το συντομότερο δυνατόν.

4

5 ΠΊΝΑΚΑς ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Επισκόπηση...2 Λειτουργίες πληκτρολογίου...3 Μονάδα εισόδου (Trackpad) με βέλη...3 Κουμπί Enter...3 Κουμπί ακύρωσης...3 Κουμπιά πρόωσης, σκάφους και περιβάλλοντος...4 Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού...4 Κουμπί μενού...4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης VesselView...4 Καθαρισμός της οθόνης VesselView...4 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Αρχική ρύθμιση...6 Χρήση του οδηγού ρύθμισης...6 Εισαγωγή διαμόρφωσης (προαιρετικό)...6 Ρύθμιση...8 Ρύθμιση οθόνης...10 Ρύθμιση συσκευής...11 Ολοκληρώθηκε...12 Επιλογές μενού βαθμονόμησης...12 Βαθμονόμηση των δεξαμενών...13 Επιλογή δεξαμενής και θέσης...13 Βαθμονόμηση δεξαμενής...15 Method 1: Default (Μέθοδος 1: Προεπιλογή)...15 Method 2: Manual (Μέθοδος 2: Χειροκίνητη)...15 Διαγωγή Μηχανής...17 Βαθμονόμηση εξισορρόπησης...17 Vessel Configuration (Διαμόρφωση σκάφους)...18 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων...20 Αποθήκευση διαμόρφωσης...22 Φόρτωση διαμόρφωσης...24 Ενότητα 3 - Επισκόπηση και λειτουργία Αναγνώριση και χρήση κατηγοριών οθονών...28 Διαθέσιμες οθόνες ενδείξεων VesselView...28 Οθόνες ενδείξεων MerCruiser...29 Οθόνες ενδείξεων εξωλέμβιων κινητήρων και κινητήρων Jet Drive...30 Οθόνες ενδείξεων VesselView...30 Propulsion (Πρόωση)...30 Vessel (Σκάφος)...33 Environment and Navigation (Περιβάλλον και πλοήγηση)...33 Οθόνες ρύθμισης VesselView...35 Calibrate (Βαθμονόμηση)...35 Ρυθμίσεις...36 Συναγερμοί...38 Πληροφορίες συστήματος...38 Έλεγχος κατάστασης με τη χρήση της γραμμής κατάστασης...39 Εικονίδια σφάλματος...39 Χρήση του πίνακα μενού...40 Μετακίνηση ανάμεσα στις διάφορες οθόνες...42 Χρήση των αναδυομένων παραθύρων...42 Συναγερμοί και σφάλματα...43 Φωτεινότητα οθόνης...43 Ενότητα 4 - Propulsion (Πρόωση) Χρήση των οθονών πρόωσης...46 Προβολή κατάστασης...46 Προβολή απόδοσης και καυσίμου...47 Μηδενισμός συνολικής κατανάλωσης καυσίμου...48 Προβολή μέγιστης απόδοσης...48 Μηδενισμός μέγιστων τιμών...49 Προβολή θέσης εξισορρόπησης...49 Προβολή πίεσης ενίσχυσης (προαιρετικά)...50 Χρήση του ελέγχου πλεύσης χαμηλής ταχύτητας M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα i

6 Ρύθμιση του ελέγχου πλεύσης χαμηλής ταχύτητας Προβολή ζήτησης και φορτίου (μόνο πετρελαιοκινητήρες)...52 Προβολή δεδομένων συστήματος μετάδοσης (μόνο πετρελαιοκινητήρες)...52 Προβολή δεδομένων εισαγωγής (μόνο πετρελαιοκινητήρες)...53 Χρήση του ελέγχου πλεύσης με σταθερή ταχύτητα (cruise)...53 Ρύθμιση του ελέγχου πλεύσης με σταθερή ταχύτητα (cruise) Χρήση του Smart Tow...54 Ρύθμιση ελέγχου καθέλκυσης Smart Tow Ρύθμιση του ελέγχου πλεύσης με σταθερή ταχύτητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Smart Tow...56 Ενότητα 5 - Σκάφος Χρήση των οθονών σκάφους...60 Έλεγχος κατάστασης σκάφους...60 Έλεγχος κατάστασης δεξαμενών...61 Προβολή θέσης διεύθυνσης...62 Προβολή δεδομένων γεννήτριας...63 Ενότητα 6 - Περιβάλλον και πλοήγηση Χρήση των οθονών περιβάλλοντος Προβολή βάθους και θερμοκρασίας νερού Ρύθμιση συναγερμών βάθους...66 Προβολή πληροφοριών ιστορικού ταξιδιού...68 Επαναφορά τιμών ιστορικού ταξιδιού...69 Προβολή δεδομένων καυσίμου μέχρι το σημείο πορείας Προβολή δεδομένων πλοήγησης...71 Οθόνες περιβάλλοντος και πλοήγησης...71 Προβολή βάθους και θερμοκρασίας νερού...72 Ρύθμιση συναγερμών βάθους...73 Προβολή πληροφοριών ιστορικού ταξιδιού...75 Επαναφορά τιμών ιστορικού ταξιδιού Προβολή δεδομένων καυσίμου μέχρι το σημείο πορείας...77 Προβολή δεδομένων πλοήγησης...78 Προβολή δεδομένων αυτόματου πιλότου Κατάσταση αναμονής...79 Διαδρομή προς σημείο πορείας Ακολουθία σημείου πορείας...81 Skyhook Οθόνη Joystick...85 Ενότητα 7 - Ρυθμίσεις Επιλογές οθόνης...88 Γραμμή κατάστασης...88 Σύστημα διεύθυνσης Clock/Light (Ρολόι/Φως) Προτιμήσεις...91 Αισθητήρες...92 Προειδοποιήσεις Μονάδες...94 Units 2 (Μονάδες 2)...95 Αντισταθμίσεις...96 Ενότητα 8 - Συναγερμοί Επιλογές μενού συναγερμών Στρατηγική προειδοποιητικής κόρνας VesselView Ενεργοί συναγερμοί Εικονίδια σφάλματος Προβολή ενεργών συναγερμών Προβολή λεπτομερειών συναγερμού Ιστορικό συναγερμών Λεπτομέρειες ιστορικού συναγερμού Διαγραφή του ιστορικού συναγερμών Ενότητα 9 - Κατάλογος σφαλμάτων και ορολογία συστήματος Κατάλογος σφαλμάτων VesselView Ορολογία συστημάτων VesselView Σελίδα ii M03 ΜΆΙΟς 2008

7 Ενότητα 10 - Πληροφορίες για την παροχή βοήθειας στους πελάτες Παροχή τεχνικής βοήθειας στους ιδιοκτήτες Σέρβις στην περιοχή σας Εξυπηρέτηση εκτός της περιοχής σας Κλοπή του συγκροτήματος Τι πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση βύθισης Ανταλλακτικά σέρβις Πληροφορίες για ανταλλακτικά και παρελκόμενα Επίλυση προβλημάτων Έντυπο υλικό για την εξυπηρέτηση των πελατών Αγγλική γλώσσα Άλλες γλώσσες Andre sprog Andere talen Muut kielet Autres langues Andere Sprachen Altre lingue Andre språk Outros Idiomas Otros idiomas Andra språk Άλλες γλώσσες Παραγγελία έντυπου υλικού Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς Εκτός Η.Π.Α. και Καναδά Γραφεία εξυπηρέτησης της Mercury Marine M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα iii

8 Σελίδα iv M03 ΜΆΙΟς 2008

9 Πίνακας περιεχομένων Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Ενότητα 1 - Ξεκινώντας 1 Επισκόπηση... 2 Λειτουργίες πληκτρολογίου... 3 Μονάδα εισόδου (Trackpad) με βέλη... 3 Κουμπί Enter... 3 Κουμπί ακύρωσης... 3 Κουμπιά πρόωσης, σκάφους και περιβάλλοντος... 4 Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού... 4 Κουμπί μενού... 4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης VesselView... 4 Καθαρισμός της οθόνης VesselView M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 1

10 Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Επισκόπηση ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το VesselView είναι συμβατό με προϊόντα γενιάς 1 και νεότερα. Παρόλο που αυτό το VesselView θα λειτουργεί με προϊόντα παλαιότερα από τη γενιά 1, πολλές από τις λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν. Το VesselView είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο πληροφοριών σκάφους το οποίο μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες για μέχρι και τρεις βενζινοκινητήρες ή δύο πετρελαιοκινητήρες. Το VesselView μπορεί επίσης να προσφέρει υποστήριξη μετρητή για τέταρτο βενζινο Παρακολουθεί και αναφέρει συνεχώς βασικά δεδομένα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και λεπτομερών πληροφοριών όπως η θερμοκρασία και το βάθος του θαλασσινού νερού, η κατάσταση εξισορρόπησης, η ταχύτητα και η γωνία διεύθυνσης του σκάφους, καθώς και η κατάσταση του καυσίμου, του λαδιού, του νερού και των δεξαμενών αποβλήτων. Το VesselView μπορεί να ενοποιηθεί πλήρως με το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS) του σκάφους ή άλλη συσκευή συμβατή με NMEA, για να προβάλλει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση, την ταχύτητα και την αναλογία καυσίμου/ απόστασης. Το VesselView διαθέτει θύρα USB που επιτρέπει την αποθήκευση ρυθμίσεων διαμόρφωσης σε USB memory stick, ή την εισαγωγή τους από αυτό. a b c Οι οθόνες ενδείξεων του VesselView είναι ταξινομημένες σε τρεις κατηγορίες: a - Το κουμπί Propulsion (Πρόωση) σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες πρόωσης που σχετίζονται με την πρόωση, την εξισορρόπηση, τα αντιτίμονα και την απόδοση του κινητήρα b - Το κουμπί Vessel (Σκάφος) σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες πρόωσης που σχετίζονται με την κατανάλωση του καυσίμου, τις στάθμες των δεξαμενών, καθώς και άλλα στοιχεία όπως οι γεννήτριες, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και ο εξαερισμός c - Το κουμπί Environment and Navigation (Περιβάλλον και πλοήγηση) σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες περιβάλλοντος και πλοήγησης που σχετίζονται με το βάθος, την πλοήγηση και το GPS Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

11 Λειτουργίες πληκτρολογίου Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Η οθόνη VesselView διαθέτει επτά κουμπιά και μια μονάδα εισόδου (trackpad) με βέλη για εύκολη πλοήγηση στις οθόνες και τις σελίδες. a b c d e f a - Κουμπί ακύρωσης b - Κουμπί Enter c - Μονάδα εισόδου (trackpad) με τέσσερα βέλη d - Κουμπί πρόωσης g h e - Κουμπί σκάφους f - Κουμπί περιβάλλοντος και πλοήγησης g - Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού h - Κουμπί μενού Μονάδα εισόδου (Trackpad) με βέλη Κουμπί Enter Κουμπί ακύρωσης Κίνηση του δρομέα VesselView προς τα πάνω, προς τα κάτω και από την μια πλευρά στην άλλη για πλοήγηση στις διάφορες οθόνες και τις προτροπές λειτουργίας Μετακίνηση ανάμεσα στις κατηγορίες των σελίδων Εκτέλεση άλλων λειτουργιών όπως περιγράφονται στις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη Ενεργοποίηση ή επιβεβαίωση της επισημασμένης επιλογής Πρόσβαση σε λειτουργίες μέσα στις σελίδες Εκτέλεση άλλων λειτουργιών όπως περιγράφονται στις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη Απενεργοποίηση ή ακύρωση της επισημασμένης επιλογής Εκτέλεση άλλων λειτουργιών όπως περιγράφονται στις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη Κλείσιμο του πίνακα μενού M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 3

12 Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Εκτέλεση πλήρους απενεργοποίησης της οθόνης VesselView όταν κρατιέται πατημένο με το διακόπτη της μίζας κλειστό Κουμπιά πρόωσης, σκάφους και περιβάλλοντος Άνοιγμα της αρχικής οθόνης πρόωσης, σκάφους ή περιβάλλοντος και πλοήγησης Μετακίνηση ανάμεσα στις διαθέσιμες οθόνες πρόωσης, σκάφους ή περιβάλλοντος και πλοήγησης Αλλαγή της περιοχής μενού που εμφανίζεται όταν ο πίνακας μενού είναι ανοικτός Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού Κουμπί μενού Άνοιγμα του στοιχείου ελέγχου φωτεινότητας οθόνης Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της μονάδας εισόδου (trackpad) με τα βέλη για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης VesselView Παρέχει τη δυνατότητα προβολής όλων των ενεργών σφαλμάτων με τις λεπτομέρειές τους Άνοιγμα του πίνακα μενού Εναλλαγή μεταξύ του πίνακα μενού για ρύθμιση και της τρέχουσας κατηγορίας οθόνης (πρόωσης, σκάφους ή περιβάλλοντος και πλοήγησης) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης VesselView Η οθόνη VesselView ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο διακόπτης της μίζας για οποιονδήποτε κινητήρα που είναι συνδεδεμένος με το σύστημα VesselView γυρίζεται στη θέση "RUN". Η οθόνη VesselView περνάει στη λειτουργία αναστολής για 48 ώρες όταν οι διακόπτες της μίζας για όλους τους κινητήρες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα VesselView γυρίζονται στη θέση "OFF". Όταν οποιοσδήποτε διακόπτης γυριστεί και πάλι στη θέση "RUN", στη μονάδα VesselView εμφανίζεται γρήγορα η τελευταία ενεργή οθόνη. Για να κλείσετε το σύστημα VesselView εντελώς για λόγους αποθήκευσης, πατήστε το κουμπί ακύρωσης ενώ γυρίζετε τους διακόπτες της μίζας στη θέση OFF. Όταν οποιοσδήποτε διακόπτης γυριστεί και πάλι στη θέση "RUN", το σύστημα VesselView εμφανίζει την τελευταία ενεργή οθόνη μετά την ολοκλήρωση του κύκλου φόρτωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ηλιοπροστασίας της μονάδας VesselView όταν δεν χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να προστατεύεται η οθόνη. Κατά την αρχική ακολουθία εκκίνησης για τη μονάδα VesselView, εμφανίζεται μια οθόνη οδηγού ρύθμισης που σας προτρέπει να εισαγάγετε την αρχική ρύθμιση για τη μονάδα. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση. Καθαρισμός της οθόνης VesselView Η οθόνη VesselView πρέπει να καθαρίζεται στα πλαίσια της ορθής συντήρησης. Για τον καθαρισμό της οθόνης, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί με σαπούνι και νερό. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πιο αποξεστικά πανιά, γιατί ενδέχεται να γρατζουνίσουν το φακό της οθόνης και να του προκαλέσουν ζημιά. Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

13 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Πίνακας περιεχομένων Αρχική ρύθμιση... 6 Χρήση του οδηγού ρύθμισης... 6 Εισαγωγή διαμόρφωσης (προαιρετικό)...6 Ρύθμιση κινητήρα... 8 Ρύθμιση οθόνης Ρύθμιση συσκευής Ολοκληρώθηκε Επιλογές μενού βαθμονόμησης Βαθμονόμηση των δεξαμενών Επιλογή δεξαμενής και θέσης Βαθμονόμηση δεξαμενής Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Method 1: Default (Μέθοδος 1: Προεπιλογή)...15 Method 2: Manual (Μέθοδος 2: Χειροκίνητη)...15 Διαγωγή Μηχανής Βαθμονόμηση εξισορρόπησης Vessel Configuration (Διαμόρφωση σκάφους) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Αποθήκευση διαμόρφωσης Φόρτωση διαμόρφωσης M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 5

14 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Αρχική ρύθμιση Με το γύρισμα του διακόπτη της μίζας στη θέση "RUN" ενεργοποιούνται όλες οι μονάδες VesselView που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία αρχικής ρύθμισης όταν εκκινείτε για πρώτη φορά οποιαδήποτε μονάδα VesselView ή αφού επιλέξετε "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων") στην οθόνη επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων. Με τη διαδικασία αυτή γίνεται βαθμονόμηση κάθε μονάδας VesselView με βάση τη διαμόρφωση του κινητήρα, των αισθητήρων και των οργάνων του σκάφους. Οι διαδικασίες αρχικής ρύθμισης περιλαμβάνουν: Εκτέλεση των βημάτων του οδηγού αρχικής ρύθμισης Βαθμονόμηση των δεξαμενών Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εξισορρόπησης (αν έχει εφαρμογή) Επαναλάβετε τις ακόλουθες διαδικασίες για κάθε μονάδα VesselView που είναι εγκατεστημένη στο σκάφος. Χρήση του οδηγού ρύθμισης Ο οδηγός ρύθμισης σάς οδηγεί στα πρώτα βήματα της διαμόρφωσης της μονάδας VesselView. Ο οδηγός ρύθμισης ξεκινά αυτόματα όταν η μονάδα VesselView ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή όταν εκτελείται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 1. Ανάψτε όλους τους κινητήρες. Η πρώτη οθόνη είναι η οθόνη "WELCOME" (Καλώς ήρθατε). 2. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος στο trackpad για να προχωρήσετε στην οθόνη "IMPORT CONFIG" (Εισαγωγή διαμόρφωσης). Εισαγωγή διαμόρφωσης (προαιρετικό) Το μενού εισαγωγής διαμόρφωσης χρησιμοποιείται για την εισαγωγή επιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης με τη χρήση ενός USB memory stick. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εισαγωγή διαμορφώσεων που έχουν αποθηκευτεί σε USB memory stick από άλλη μονάδα VesselView Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

15 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 1. Στην οθόνη "IMPORT CONFIG" (Εισαγωγή διαμόρφωσης) σας ζητείται να εισαγάγετε ένα memory stick και να περιμένετε οδηγίες. Για να παρακάμψετε αυτό το βήμα και να διαμορφώσετε τη μονάδα VesselView χειροκίνητα, πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. 2. Στο πίσω μέρος της μονάδας VesselView υπάρχει μια θύρα USB. Εισαγάγετε στη θύρα USB ένα USB memory stick με μια αποθηκευμένη διαμόρφωση a b c a - Θύρα Ethernet (μελλοντική χρήση) b - Θύρα USB c - USB memory stick ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφαιρείτε το USB memory stick πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής. 3. Όταν εντοπισθεί το memory stick, στην οθόνη "IMPORT CONFIG" (Εισαγωγή διαμόρφωσης) θα εμφανιστεί η ένδειξη "MEMORY STICK READY" ("memory stick έτοιμο") M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 7

16 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Πιέστε το κουμπί Enter για να εισαγάγετε τη διαμόρφωση. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. MEMORY STICK READY TO IMPORT Ρύθμιση κινητήρα 5. Η μονάδα VesselView θα επανεκκινηθεί και θα γίνει η εισαγωγή της διαμόρφωσης. Δεν θα χρειαστεί να εκτελέσετε τις υπόλοιπες διαδικασίες του οδηγού ρύθμισης. Η μονάδα VesselView εντοπίζει αυτόματα το συγκρότημα κινητήρα του σκάφους. Στην οθόνη "ENGINE SETUP" (Ρύθμιση κινητήρα), η μονάδα VesselView σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο και τον αριθμό των κινητήρων. Τα διαθέσιμα συγκροτήματα κινητήρα είναι: "2 Stroke Gas Outboard" (δίχρονος εξωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "4 Stroke Gas Outboard" (τετράχρονος εξωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "Gas Sterndrive" (εσωεξωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "Gas Sterndrive No Troll" (εσωεξωλέμβιος βενζινοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) "Gas Inboard" (εσωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "Gas Inboard No Troll" (εσωλέμβιος βενζινοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) "Gas Jet Drive" (βενζινοκινητήρας Jet Drive) "Gas Verado" (βενζινοκινητήρας Verado) "Diesel Sterndrive" (εσωεξωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας) "Diesel Sterndrive No Troll" [(εσωεξωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) (εφαρμογή Zeus μόνο) "Diesel Inboard" (εσωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας) Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

17 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση "Diesel Inboard No Troll" (εσωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) a b a - Tύπος κινητήρα b - Αριθμός κινητήρων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πλαίσιο "ENGINE TYPE" (Τύπος κινητήρα) μπορεί να είναι κενό κατά την αρχική εμφάνιση της οθόνης "ENGINE SETUP" (Ρύθμιση κινητήρα). Προτού αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία, περιμένετε μέχρις ότου εμφανιστεί κάποιος τύπος κινητήρα στο πλαίσιο "ENGINE TYPE". Εάν δεν εμφανιστεί τύπος κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κινητήρες είναι αναμμένοι και ότι η μονάδα VesselView είναι σωστά συνδεδεμένη. 1. Προτού αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία, περιμένετε μέχρις ότου εμφανιστεί κάποιος τύπος κινητήρα στο πλαίσιο "ENGINE TYPE". Το πλαίσιο "ENGINE TYPE" μπορεί να χρειαστεί αρκετά δευτερόλεπτα για να εντοπίσει τον 2. Εάν ο τύπος κινητήρα είναι σωστός, προχωρήστε στο βήμα 5, διαφορετικά πιέστε το Enter για πρόσβαση στο πλαίσιο "ENGINE TYPE". 3. Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους κινητήρων. 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το Enter. 5. Εάν ο αριθμός κινητήρων είναι σωστός, προχωρήστε στο βήμα 8, διαφορετικά πιέστε το Enter και στη συνέχεια το κάτω βέλος για πρόσβαση στο πλαίσιο "NUMBER OF ENGINES" (αριθμός κινητήρων). 6. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να αυξήσετε τον αριθμό των κινητήρων ή το κουμπί με το αριστερό βέλος για να μειώσετε τον αριθμό των κινητήρων. Ο μέγιστος αριθμός κινητήρων είναι τέσσερις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επιλέξτε το συνολικό αριθμό εγκατεστημένων κινητήρων, ανεξάρτητα από το πόσοι θέλετε να εμφανίζονται στη μονάδα VesselView. 7. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το Enter. 8. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "DISPLAY SETUP" (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη μονάδα VesselView εμφανίζονται από προεπιλογή δεδομένα από έναν ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τέσσερις κινητήρες, η μονάδα VesselView εμφανίζει δεδομένα μέχρι δύο πετρελαιοκινητήρων ή τριών βενζινοκινητήρων μόνο. Με την επιλογή τεσσάρων κινητήρων μπορείτε να προσθέσετε δύο ακόμη δεξαμενές και να προβάλετε τη συνολική ροή και την αυτονομία καυσίμου, καθώς και τους μετρητές λειτουργίας για όλους τους κινητήρες. Όλα τα άλλα δεδομένα εμφανίζονται για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό κινητήρων M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 9

18 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Ρύθμιση οθόνης Η οθόνη "DISPLAY SETUP" (Ρύθμιση οθόνης) σας επιτρέπει να επιλέγετε πού θα εμφανίζονται στην οθόνη VesselView τα δεδομένα για κάθε Συνήθως οι κινητήρες εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά με την ίδια σειρά όπως και οι φυσικές τους θέσεις από αριστερά προς τα δεξιά. Για ορισμένες διαμορφώσεις πηδαλίου ενδέχεται να απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις οθόνης. Εάν επιλέξετε να εμφανίζεται μόνο ένας κινητήρας σε μια εφαρμογή πολλαπλών κινητήρων, στην οθόνη VesselView εμφανίζονται συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως είναι η συνολική ροή καυσίμου και η αυτονομία καυσίμου για όλους τους κινητήρες, αλλά συγκεκριμένα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για τον κινητήρα που έχει επιλεγεί για τη συγκεκριμένη προβολή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιλέγετε την ίδια θέση της οθόνης για περισσότερους από έναν κινητήρες. 1. Εάν οι θέσεις στην οθόνη είναι σωστές, προχωρήστε στο βήμα 7, διαφορετικά πιέστε το Enter για πρόσβαση στο πλαίσιο "RIGHT SIDE" (Δεξιά πλευρά). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη "DISPLAY SETUP" που εμφανίζεται είναι για εφαρμογές διπλού Για τις εφαρμογές τριών και τεσσάρων κινητήρων θα εμφανίζονται τρία πλαίσια. Το τρίτο πλαίσιο θα αναφέρεται ως θέση "CENTER" (Κέντρο). a b a - Θέση δεξιά b - Θέση αριστερά 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής, ανάλογα με τον αριθμό των κινητήρων: "NONE" (ΚΑΝΕΝΑ) "STBD" (ΔΕΞΙΑ) "PORT" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) "CENTER" (ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τρεις κινητήρες) "STBDCNTR" (ΔΕΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) "PORTCNTR" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) 3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κινητήρες, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "LEFT SIDE" (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ). 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. 5. Για εφαρμογές τριών ή τεσσάρων κινητήρων, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "CENTER" (ΚΕΝΤΡΟ). 6. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας πατώντας το Enter. 7. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "DEVICE SETUP" (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

19 Ρύθμιση συσκευής Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Το μοναδικό αναγνωριστικό VesselView διαφοροποιεί τη μονάδα VesselView από όλες τις άλλες εγκατεστημένες συσκευές SmartCraft, όπως είναι οι άλλες μονάδες VesselView ή οι μετρητές SmartCraft. Η οθόνη "DEVICE SETUP" σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε μονάδα VesselView και να ορίσετε αν η μονάδα VesselView είναι εγκατεστημένη στο κύριο ή το δευτερεύον πηδάλιο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιλέγετε το ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό VesselView για περισσότερες από μία μονάδες VesselView. 1. Εάν υπάρχει εγκατεστημένη στο σκάφος μόνο μία συσκευή VesselView ή SmartCraft, προχωρήστε στο βήμα 6, διαφορετικά πιέστε το Enter για πρόσβαση στο πλαίσιο "UNIQUE VESSELVIEW ID" (Μοναδικό αναγνωριστικό VesselView). a b a - Μοναδικό αναγνωριστικό VesselView b - Αναγνωριστικό πηδαλίου 2. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να αυξήσετε τον αριθμό του αναγνωριστικού. Επιλέξτε έναν αριθμό που να διαφέρει από τον αριθμό οποιασδήποτε άλλης εγκατεστημένης μονάδας VesselView. 3. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "HELM ID" (Αναγνωριστικό πηδαλίου). 4. Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος για να επιλέξετε το πηδάλιο 1 ή το πηδάλιο Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας πατώντας το Enter. 6. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "COMPLETE" (Ολοκληρώθηκε) M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 11

20 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Ολοκληρώθηκε Ο Οδηγός ρύθμισης εμφανίζει την οθόνη "COMPLETE" αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα του οδηγού. Για να ανασκοπήσετε τις αλλαγές σας ή να επιστρέψετε σε μια οθόνη για να κάνετε διορθώσεις, χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος. Όταν είστε βέβαιοι ότι οι επιλογές σας είναι σωστές, πιέστε το Enter για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωσή σας και να επανεκκινήσετε τη μονάδα VesselView. Στη μονάδα VesselView εμφανίζεται ένα μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων, και στη συνέχεια γίνεται επανεκκίνηση. Η διαδικασία επανεκκίνησης ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση του σκάφους μετά την έξοδο από τον οδηγό ρύθμισης, μπορείτε είτε να επανεκκινήσετε τον οδηγό επιλέγοντας "Reset Settings" (Επαναφορά ρυθμίσεων) στην οθόνη "Factory Reset" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) στο μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση), είτε να διαμορφώσετε και πάλι το σκάφος χρησιμοποιώντας το μενού "Vessel Config" (Διαμόρφωση σκάφους). Επιλογές μενού βαθμονόμησης Το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα VesselView για το συγκεκριμένο σκάφος. Οι επιλογές του μενού "Calibrate" είναι οι ακόλουθες: "Tank" (Δεξαμενή) "Trim" (Εξισορρόπηση) "Vessel Config" (Διαμόρφωση σκάφους) "Factory Reset" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) "Save Configs" (Αποθήκευση διαμορφώσεων) Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

21 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση "Load Configs" (Φόρτωση διαμορφώσεων) Setup Setup Calibrate Settings Calibrate Alarms Settings System Alarms Info System Info Calibrate Tank Trim Vessel Config Factory Reset Save Configs Load Configs Βαθμονόμηση των δεξαμενών Επιλογή δεξαμενής και θέσης Ανοίξτε την οθόνη "TANK CONFIG" (Διαμόρφωση δεξαμενών), πιέζοντας το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση). Πιέστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" και στη συνέχεια το Enter για να επιλέξετε "Tank" (Δεξαμενή). 1. Ανοίξτε την οθόνη "TANK CONFIG" (Διαμόρφωση δεξαμενών). Το πλαίσιο θέσης κινητήρα είναι επισημασμένο. 2. Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος για να επιλέξετε τον κινητήρα που θέλετε να διαμορφώσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαμορφώσετε μέχρι δύο δεξαμενές για κάθε κινητήρα του σκάφους αν οι κινητήρες έχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή τριών κινητήρων είναι διαθέσιμες έξι δεξαμενές Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "TANK" (Δεξαμενή). 4. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να επιλέξετε τον αριθμό της δεξαμενής που θέλετε να διαμορφώσετε. a b a - Engine location (Θέση κινητήρα) b - Επιλογή δεξαμενής M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 13

22 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 5. Πιέστε το Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Θα εμφανιστούν τα πλαίσια "TYPE" (Τύπος), "SIZE" (Μέγεθος) και "LOCATION" (Θέση). a b c a - Τύπος δεξαμενής b - Μέγεθος δεξαμενής c - Θέση δεξαμενής 6. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος ή το κουμπί με το αριστερό βέλος για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους δεξαμενών στο πλαίσιο "TYPE". Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής: "NOT USED" (Δεν χρησιμοποιείται) "FUEL" (Καύσιμο) "OIL" (Λάδι) "WATER" (Νερό) "WASTE" (Απόβλητα) 7. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "SIZE" (Μέγεθος). 8. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε στη χωρητικότητα της δεξαμενής. Αν κρατήσετε το κουμπί πατημένο, η μετακίνηση επιταχύνεται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η προεπιλεγμένη μονάδα για τη μέτρηση της χωρητικότητας της δεξαμενής είναι τα γαλόνια ΗΠΑ. Για να επιλέξετε μια άλλη μονάδα, δείτε την Ενότητα 7 - Ρυθμίσεις. 9. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "LOCATION" (Θέση). Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής: "S1" (δεξιά 1), "S2" (δεξιά 2), "S3" (δεξιά 3), "SF" (δεξιά εμπρός), ή "SA" (δεξιά πίσω) "P1" (αριστερά 1), "P2" (αριστερά 2), "P3" (αριστερά 3), "PF" (αριστερά εμπρός), ή "PA" (αριστερά πίσω) "C1" (κέντρο 1), "C2" (κέντρο 2), "C3" (κέντρο 3), "CF" (κέντρο εμπρός), or "CA" (κέντρο πίσω) 10. Για να αλλάξετε τις τιμές που έχετε ήδη εισαγάγει, πιέστε το κουμπί cancel (ακύρωση) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Διαφορετικά, πιέστε το Enter για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστούν δύο μέθοδοι βαθμονόμησης. Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

23 Βαθμονόμηση δεξαμενής Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Η μονάδα VesselView προσφέρει δύο μεθόδους βαθμονόμησης δεξαμενής. Για δεξαμενές καυσίμου γραμμικού σχήματος, επιλέξτε "METHOD 1: DEFAULT" (Μέθοδος 1: Προεπιλογή). Με τη χρήση της μεθόδου 1, η μονάδα VesselView θεωρεί ότι η δεξαμενή έχει ομοιόμορφο σχήμα και ότι κάθε τέταρτο της δεξαμενής χωράει το ένα τέταρτο της συνολικής της χωρητικότητας. Για δεξαμενές καυσίμου ακανόνιστου σχήματος, επιλέξτε "METHOD 2: MANUAL" (Μέθοδος 2: Χειροκίνητη). Για τη χειροκίνητη μέθοδο, θα σας ζητηθεί να γεμίσετε τη δεξαμενή. a b a - Method 1 - Default (Μέθοδος 1 - Προεπιλογή) b - Method 2 - Manual (Μέθοδος 2 - Χειροκίνητη) METHOD 1: DEFAULT (ΜΈΘΟΔΟς 1: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΉ) 1. Στην οθόνη "TANK CALIBRATION" (Βαθμονόμηση δεξαμενής), πιέστε το Enter για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο βαθμονόμησης "DEFAULT". Στη μονάδα VesselView εμφανίζεται ένα μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων. 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης δεξαμενής για τις τυχόν υπόλοιπες δεξαμενές. METHOD 2: MANUAL (ΜΈΘΟΔΟς 2: ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ) 1. Στην οθόνη "TANK CALIBRATION" (Bαθμονόμηση δεξαμενής), πιέστε το κουμπί cancel (ακύρωση) για να επιλέξετε τη μέθοδο βαθμονόμησης "MANUAL" (Χειροκίνητη). 2. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι κενή. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση. 3. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 25% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω. 4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 50% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω. 5. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 75% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω. 6. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 100% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 15

24 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 7. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστεί το μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων, και θα επιστρέψετε στην αρχή της διαδικασίας "TANK CONFIG" (Διαμόρφωση δεξαμενών). Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης δεξαμενής για τυχόν υπόλοιπες δεξαμενές. a b c d e f a - Κενή δεξαμενή b - Πλήρωση μέχρι το 25% c - Πλήρωση μέχρι το 50% d - Πλήρωση μέχρι το 75% e - Πλήρωση μέχρι το 100% f - Μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

25 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Διαγωγή Μηχανής Βαθμονόμηση εξισορρόπησης Για συγκροτήματα κινητήρα με εξισορρόπηση, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εξισορρόπησης στην οθόνη βαθμονόμησης εξισορρόπησης "TRIM CALIBRATION". Στη μονάδα VesselView, η οθόνη "TRIM CALIBRATION" δεν εμφανίζεται για συγκροτήματα κινητήρα χωρίς εξισορρόπηση. Για να ανοίξετε την οθόνη "TRIM CALIBRATION", πατήστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup", και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για να επιλέξετε "Calibrate". Πατήστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate". Πατήστε το βέλος προς τα κάτω και στη συνέχεια το Enter για να επιλέξετε "Trim". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμονόμηση εξισορρόπησης δεν ρυθμίζει τα ανώτατα όρια εξισορρόπησης κινητήρα και ρυμούλκησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο κινητήρα σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του 1. Ανοίξτε την οθόνη TRIM CALIBRATION (Ρύθμιση εξισορρόπησης). 2. Το πλαίσιο "TRIM ENGINE" (Βαθμονόμηση κινητήρα) σας προτρέπει να εξισορροπήσετε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης "DOWN" (προς τα κάτω). 3. Πατήστε το Enter για να επιβεβαιώσετε ότι εξισορροπήσατε προς τα κάτω όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης, ή πατήστε το escape για να επιστρέψετε ένα βήμα προς τα πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, η ρύθμιση εξισορρόπησης γίνεται "0.0" M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 17

26 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Το πλαίσιο "TRIM ENGINE" σας προτρέπει να εξισορροπήσετε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης προς τα πάνω, αλλά όχι στη θέση ρυμούλκησης. Εμφανίζεται η ρύθμιση εξισορρόπησης "10.0". 5. Πατήστε το Enter για να επιβεβαιώσετε ότι εξισορροπήσατε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης προς τα πάνω στη θέση "10.0", ή πατήστε το escape για να επιστρέψετε ένα βήμα προς τα πίσω. 6. Το πλαίσιο "TRIM ENGINE" σας προτρέπει να εξισορροπήσετε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης στη θέση "MAX", δηλαδή εντελώς προς τα πάνω στη θέση ρυμούλκησης. Εμφανίζεται η ρύθμιση εξισορρόπησης "25.0" Πατήστε το Enter για να επιβεβαιώσετε ότι εξισορροπήσατε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης στη θέση ρυμούλκησης, ή πατήστε το escape για να επιστρέψετε ένα βήμα προς τα πίσω. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης ρυθμίσεων. Vessel Configuration (Διαμόρφωση σκάφους) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να εκτελεσθεί διαμόρφωση σκάφους αν το σκάφος έχει διαμορφωθεί με τη χρήση του οδηγού ρύθμισης Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

27 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Η διαμόρφωση σκάφους χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση της θέσης του VesselView στο σκάφος. Επίσης, σας επιτρέπει να επιλέγετε τον αριθμό κινητήρων στο σκάφος και το σημείο όπου θα εμφανίζονται τα δεδομένα Για να αρχίσετε τη διαμόρφωση του σκάφους, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Vessel Config" (Διαμόρφωση σκάφους). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη διαμόρφωσης σκάφους. a b c d e f g a - Όνομα συγκροτήματος κινητήρα b - "HELM ID" (Αναγνωριστικό πηδαλίου) - Προσδιορίζει τη θέση πηδαλίου της μονάδας VesselView c - "DEVICE ID" (Αναγνωριστικό συσκευής) - Μοναδικό αναγνωριστικό για τη μονάδα VesselView d - "NUM ENGINES" (Αριθμός κινητήρων) - Ο αριθμός των κινητήρων e - "RIGHT SCREEN" (Δεξιά στην οθόνη) - Τα δεδομένα του κινητήρα εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης f - "LEFT SCREEN" (Δεξιά στην οθόνη) - Τα δεδομένα του κινητήρα εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης (μόνο σε εφαρμογές πολλαπλών κινητήρων) g - "CENTER SCREEN" (Κέντρο οθόνης) - Τα δεδομένα του κινητήρα εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης (μόνο σε εφαρμογές τριών και τεσσάρων κινητήρων) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκρότημα κινητήρα μπορεί να αλλάξει μόνο από τον οδηγό ρύθμισης. Εκτελέστε μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να αλλάξετε το συγκρότημα κινητήρα και να μεταβείτε στον οδηγό ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. 1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε τον αναγνωριστικό αριθμό πηδαλίου. 2. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "DEVICE ID" (Αναγνωριστικό συσκευής). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε τον αναγνωριστικό αριθμό συσκευής. 4. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "NUM ENGINES" (Αριθμός κινητήρων). 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε τον αριθμό κινητήρων. 6. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "RIGHT SCREEN" (Δεξιά στην οθόνη) M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 19

28 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής, ανάλογα με τον αριθμό των κινητήρων: "NONE" (ΚΑΝΕΝΑ) "STBD" (ΔΕΞΙΑ) "PORT" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) "CENTER" (ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τρεις κινητήρες) "STBDCNTR" (ΔΕΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) "PORTCNTR" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) 8. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κινητήρες, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "LEFT SCREEN" (Αριστερά στην οθόνη). 9. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. 10. Για εφαρμογές τριών ή τεσσάρων κινητήρων, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "CENTER SCREEN" (Κέντρο της οθόνης). 11. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας πατώντας το Enter. 12. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης ρυθμίσεων και θα γίνει επανεκκίνηση. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Το μενού "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) χρησιμοποιείται για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της μονάδας VesselView στις εργοστασιακές προεπιλογές ή για την εκτέλεση ανίχνευσης αισθητήρων. Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση), και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν επιλέξετε "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων), όλες οι ρυθμίσεις δεδομένων σκάφους θα χαθούν. 1. Η οθόνη "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) θα σας ζητήσει "CHOOSE RESET TYPE" (Επιλογή τύπου επαναφοράς). Οι δύο τύποι επαναφοράς είναι: "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων) - Γίνεται επαναφορά της μονάδας VesselView στις εργοστασιακές προεπιλογές "RESET SENSOR DETECTION" (Επαναφορά ανίχνευσης αισθητήρων) - Γίνεται σάρωση του δικτύου VesselView για αισθητήρες που έχουν καταργηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε έναν από τους δύο τύπους. Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

29 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 3. Για επαναφορά του καταλόγου ρυθμίσεων με την επιλογή "RESET SETTINGS DIRECTORY", πιέστε το Enter για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί μια κίτρινη οθόνη με την ερώτηση "ARE YOU SURE YOU WANT TO RESET SETTINGS DIRECTORY?" (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε την επαναφορά του καταλόγου ρυθμίσεων;). Πιέστε Enter για να συνεχίσετε ή cancel (ακύρωση) για επιστροφή. Με το πάτημα του Enter, η μονάδα VesselView θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα επανεκκινηθεί με τον οδηγό ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του οδηγού ρύθμισης. a a - Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων b b - Αναδυόμενη οθόνη Για να εκτελέσετε επαναφορά της ανίχνευσης αισθητήρων με την επιλογή "RESET SENSOR DETECTION", πιέστε το Enter για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί μια κίτρινη οθόνη με την ερώτηση "ARE YOU SURE YOU WANT TO RESET SENSOR DETECTION?" (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε την επαναφορά της ανίχνευσης αισθητήρων;). Πιέστε Enter για να συνεχίσετε ή cancel (Ακύρωση) για επιστροφή. Με το πάτημα του Enter, θα γίνει επαναφορά και επανεκκίνηση της οθόνης VesselView. Δεν θα περάσετε από τον οδηγό ρύθμισης και θα οδηγηθείτε στην οθόνη κατάστασης Όλοι οι αισθητήρες που έχουν συνδεθεί πριν από την επανεκκίνηση έχουν ανιχνευθεί και τα δεδομένα θα εμφανιστούν στις οθόνες μενού τους. a b a - Επαναφορά ανίχνευσης αισθητήρων b - Αναδυόμενη οθόνη M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 21

30 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Αποθήκευση διαμόρφωσης Το μενού αποθήκευσης διαμόρφωσης "SAVE CONFIGURATION" χρησιμοποιείται για την εξαγωγή επιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης σε ένα USB memory stick για χρήση με άλλες μονάδες VesselView. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, δεδομένου ότι εισάγεται μια διαμόρφωση χωρίς να χρειάζεται εκτέλεση ολόκληρου του οδηγού ρύθμισης και άλλων βαθμονομήσεων. Για την αποθήκευση των διαμορφώσεων, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση), και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Save Configs" (Αποθήκευση διαμορφώσεων). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη "SAVE CONFIGURATION". 1. Όταν βρεθείτε στην οθόνη "SAVE CONFIGURATION", εμφανίζεται ένα μπλε αναδυόμενο παράθυρο με την προτροπή "PLEASE INSERT USB MEMORY STICK" (ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ USB MEMORY STICK). TANK CONFIG SAVE CONFIGURATION EXPORT TRIM CONFIG EXPORT STEERING PLEASE INSERT USB MEMORY STICK EXPORT DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF EXPORT EXPORT 2. Εισαγάγετε ένα USB memory stick στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας VesselView. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή διαμόρφωσης για να δείτε μια εικόνα όπου εμφανίζεται η θύρα USB. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφαιρείτε το USB memory stick πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής. 3. Όταν η μονάδα VesselView ανιχνεύσει το memory stick, η μπλε αναδυόμενη οθόνη θα εξαφανιστεί. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

31 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Στην οθόνη εμφανίζονται οι πέντε κατηγορίες διαμόρφωσης. Επιλέξτε "EXPORT" (Εξαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) χρησιμοποιώντας το κουμπί με το αριστερό βέλος και το κουμπί με το δεξιό βέλος. a TANK CONFIG SAVE CONFIGURATION EXPORT b c d e TRIM CONFIG STEERING DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT a - Tank configuration (Διαμόρφωση δεξαμενής) b - Διαμόρφωση εξισορρόπησης c - Σύστημα διεύθυνσης d - Διαμόρφωση βάθους e - Μονάδες και προτιμήσεις εφαρμογών 5. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη κατηγορία διαμόρφωσης. Επιλέξτε "EXPORT" (Εξαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) για την κάθε μία από τις κατηγορίες. 6. Πιέστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες διαμορφώσεις. 7. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα εμφανιστεί μια μπλε αναδυόμενη οθόνη με τις λέξεις "EXPORT COMPLETE" (Η εξαγωγή ολοκληρώθηκε). Πιέστε το κουμπί ακύρωσης για έξοδο. EXPORT COMPLETE PRESS (X) TO CONTINUE Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το USB memory stick με ασφάλεια M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 23

32 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Φόρτωση διαμόρφωσης Με το μενού "LOAD CONFIGURATION" (Φόρτωση διαμόρφωσης) γίνεται εισαγωγή επιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης που έχουν αποθηκευτεί σε USB memory stick από άλλη μονάδα VesselView. Για τη φόρτωση των διαμορφώσεων, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Load Configs" (Φόρτωση διαμορφώσεων). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη "LOAD CONFIGURATION" (Φόρτωση διαμορφώσεων). 1. Όταν βρεθείτε στην οθόνη "LOAD CONFIGURATION", εμφανίζεται ένα μπλε αναδυόμενο παράθυρο με την προτροπή "PLEASE INSERT USB MEMORY STICK". TANK CONFIG LOAD CONFIGURATION IMPORT TRIM CONFIG IMPORT STEERING PLEASE INSERT USB MEMORY STICK EXPORT DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF IMPORT IMPORT 2. Εισαγάγετε ένα USB memory stick στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας VesselView. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή διαμόρφωσης για να δείτε μια εικόνα όπου εμφανίζεται η θύρα USB. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφαιρείτε το USB memory stick μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής. 3. Όταν η μονάδα VesselView ανιχνεύσει το memory stick, η μπλε αναδυόμενη οθόνη θα εξαφανιστεί. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

33 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Στην οθόνη εμφανίζονται οι πέντε κατηγορίες διαμόρφωσης, με τη διαμόρφωση δεξαμενών επισημασμένη με μπλε χρώμα. Επιλέξτε "IMPORT" (Εισαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) χρησιμοποιώντας το κουμπί με το αριστερό βέλος και το κουμπί με το δεξιό βέλος. a TANK CONFIG LOAD CONFIGURATION IMPORT b c d e TRIM CONFIG STEERING DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT a - Διαμόρφωση δεξαμενής b - Διαμόρφωση εξισορρόπησης c - Σύστημα διεύθυνσης d - Διαμόρφωση βάθους e - Μονάδες και προτιμήσεις εφαρμογών ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιλέγετε "IMPORT" (Εισαγωγή) για μια κατηγορία διαμόρφωσης που δεν έχει προηγουμένως εξαχθεί. Διαφορετικά θα προκύψει σφάλμα και θα εμφανιστεί ένα κίτρινο αναδυόμενο παράθυρο με το μήνυμα "IMPORT UNSUCCESSFUL" (Εισαγωγή ανεπιτυχής).! IMPORT UNSUCCESSFUL Import was unable to find all the files for the selected import task. PRESS (X) TO CONTINUE Αναδυόμενο παράθυρο ανεπιτυχούς εισαγωγής 5. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη κατηγορία διαμόρφωσης. Επιλέξτε "IMPORT" (Εισαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) για την κάθε μία από τις κατηγορίες. 6. Πιέστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες διαμορφώσεις. Η μονάδα VesselView θα επανεκκινηθεί και θα ολοκληρώσει τη φόρτωση της διαμόρφωσης M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 25

2010 Mercury Marine Σύστημα παρακολούθησης SmartCraft 5.0v 90-8M0053690M 1109

2010 Mercury Marine Σύστημα παρακολούθησης SmartCraft 5.0v 90-8M0053690M 1109 i 2010 Mercury Marine Σύστημα παρακολούθησης SmartCraft 5.0v 90-8M0053690M 1109 ii ΠΊΝΑΚΑς ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Γενικές πληροφορίες Περιγραφή μοντέλων MercMonitor Gateway...1 Περιγραφή αποδοχής πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρότυπα DCME και DCMF Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών Designjet T7100 και T7100 Monochrome. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών Designjet T7100 και T7100 Monochrome. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών Designjet T7100 και T7100 Monochrome Χρήση του εκτυπωτή 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων 1 2 3 4 5 6 7 Έναρξη Ρυθμίσεις Συνδυασμένων Λειτουργιών Εργαλεία Χρήστη (Ρυθμίσεις Συστήματος) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Άλλες Λειτουργίες Ασφάλεια Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4065-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4065-00 EL Οδηγίες χρήστη NPD4065-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μεταβίβαση μέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή με

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή (ΜΕΤΡΑ) Τροφοδοσία 1,8 USB 5,0. Παράλληλη διεπαφή (μόνο για το C711) 1,8 LAN 15,0. Εισαγωγή > 2

Εισαγωγή (ΜΕΤΡΑ) Τροφοδοσία 1,8 USB 5,0. Παράλληλη διεπαφή (μόνο για το C711) 1,8 LAN 15,0. Εισαγωγή > 2 C610 / C711 Εισαγωγή Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 3η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N Eγχειρίδιο χρήσης Όμιλος Vodafone 2015. Τα Vodafone και Vodafone λογότυπα είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρεία ποθ αναφέρονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης LG-P350

Οδηγός χρήσης LG-P350 EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P350 Οδηγός χρήσης LG-P350 P/N : MMBB0000000 (1.0) H www.lg.com WiFi (WLAN) Η συσκευή προορίζεται για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4449 Μοντέλο(α): 7d1, 7dE Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα Πρώτα βήματα Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Μπορείτε να ενημερώσετε το σύστημα συνδέοντας μια συσκευή USB που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης. Για

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 2 3 4 2

1. Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Τι περιέχει το κουτί Τι περιέχει το κουτί a δικό σας TomTom ONE/XL/ XXL b Βάση EasyPort TM c Φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό, στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία Blue&Me-TomTom 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία a Blue&Me-TomTom A C B D A Κουμπί On/Off B Μικρόφωνο C Ηχείο D Υποδοχή για κάρτα μνήμης (micro SD) b Καλώδιο USB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ In-Car Audio Visual Navigation Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του δέκτη. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία. Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα