*879355M03* ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*879355M03* ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ"

Transcript

1 Επισήμανση για τους χρήστες του παρόντος εγχειριδίου Σε όλη αυτήν την έκδοση, οι επισημάνσεις "Κίνδυνος", "Προειδοποίηση", "Προσοχή" και "Ειδοποίηση" (συνοδευόμενες από το διεθνές σύμβολο ΚΙΝΔΥΝΟΥ! ) χρησιμοποιούνται για να επιστήσουν την προσοχή του μηχανικού σε ειδικές οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένες εργασίες ή χειρισμούς, των οποίων η εσφαλμένη ή πλημμελής εκτέλεση ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους. Αυτές οι προειδοποιήσεις ασφαλείας συμμορφώνονται με το πρότυπο ANSI Ζ για τις πληροφορίες ασφαλείας προϊόντων σε εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης και άλλα σχετικά έντυπα που αφορούν τα προϊόντα. Τηρήστε τις προσεκτικά! Αυτές οι προειδοποιήσεις κινδύνων δεν μπορούν να εξαλείψουν αυτούς καθαυτούς τους κινδύνους που επισημαίνουν. Η αυστηρή τήρηση αυτών των ειδικών οδηγιών κατά την εκτέλεση των εργασιών σε συνδυασμό με το χειρισμό με βάση τη λογική αποτελούν τα σπουδαιότερα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.! ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.! ΠΡΟΣΟΧΗ Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρό ή σοβαρότερο τραυματισμό. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Δείχνει μια κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει βλάβη του κινητήρα ή σημαντική βλάβη των εξαρτημάτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσδιορίζει πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνει πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση ενός συγκεκριμένου βήματος ή μιας ενέργειας. Αυτό το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε και εκδόθηκε από το Τμήμα Σέρβις της Mercury Marine για την παροχή βοήθειας στο τεχνικό προσωπικό του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και το προσωπικό σέρβις της εταιρείας κατά την εκτέλεση εργασιών στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προειδοποίηση. 2008, Mercury Marine Τα Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, M με το λογότυπο με τα κύματα, Mercury με το λογότυπο με τα κύματα, VesselView και το λογότυπο SmartCraft είναι όλα σήματα κατατεθέντα της Brunswick Corporation. Το λογότυπο Mercury Product Protection είναι καταχωρημένο σήμα υπηρεσιών της Brunswick Corporation Mercury Marine VesselView II *879355M03* M03

2 Θεωρείται δεδομένο ότι το προσωπικό αυτό γνωρίζει τις διαδικασίες σέρβις προϊόντων θαλάσσιων εφαρμογών. Επιπλέον, θεωρείται δεδομένο ότι έχει εκπαιδευτεί στις συνιστώμενες διαδικασίες σέρβις για τα μηχανοκίνητα προϊόντα της Mercury Marine, καθώς και στη χρήση των κοινών εργαλείων χειρός μηχανικού, των ειδικών εργαλείων της Mercury Marine ή των συνιστώμενων εργαλείων άλλων κατασκευαστών. Εκ των πραγμάτων δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να συνιστούμε όλες τις πιθανές διαδικασίες και τους πιθανούς κινδύνους ή/και τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου. Για το λόγο αυτό, όποιος χρησιμοποιεί μια διαδικασία σέρβις ή/και εργαλείο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι από την επιλεγμένη διαδικασία σέρβις δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια, ούτε η δική του ούτε του προϊόντος. Όλες οι πληροφορίες, οι απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά το χρόνο της έκδοσης. Σύμφωνα με τις ανάγκες, αναθεωρήσεις του παρόντος εγχειριδίου θα αποστέλλονται σε όλους τους εμπόρους που έχουν συμβληθεί με την εταιρεία μας για την πώληση ή/και το σέρβις αυτών των προϊόντων. Ανατρέξτε στα δελτία σέρβις των εξουσιοδοτημένων καταστημάτων, στα εγχειρίδια συντήρησης και εγγύησης και στα εγχειρίδια εγκατάστασης για άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό. Προφυλάξεις Ανταλλακτικά Κατά την εκτέλεση εργασιών στο προϊόν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το ηλεκτρικό σύστημα και το σύστημα ανάφλεξης μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια και καταστρεπτικά βραχυκυκλώματα ή σοβαρή ηλεκτροπληξία. Όταν εκτελούνται εργασίες, κατά τις οποίες οι ηλεκτρικοί ακροδέκτες είναι πιθανόν να γειωθούν ή να αγγιχτούν από το μηχανικό, τα καλώδια της μπαταρίας πρέπει να αποσυνδέονται από τη μπαταρία. Σε κάθε περίπτωση που τα ανοίγματα εισαγωγής ή εξαγωγής παραμένουν εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών σέρβις, θα πρέπει να καλύπτονται για προστασία έναντι της εισόδου ξένων σωμάτων στους κυλίνδρους, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες εσωτερικές ζημιές όταν τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, οι σύνδεσμοι αντικατάστασης θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και ισχύ με αυτές του εξαρτήματος που αφαιρέθηκε. Οι αριθμοί στις κεφαλές των μετρικών μπουλονιών και στις επιφάνειες των μετρικών παξιμαδιών επισημαίνουν την αντοχή τους. Στα αμερικανικά μπουλόνια χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό ακτινωτές γραμμές, ενώ τα περισσότερα αμερικανικά παξιμάδια δεν διαθέτουν σημάνσεις αντοχής. Εάν τα εξαρτήματα στερέωσης συνδυαστούν εσφαλμένα ή είναι ακατάλληλα, ενδέχεται να προκύψει ζημιά, κακή λειτουργία ή και τραυματισμός. Για το λόγο αυτό, τα εξαρτήματα στερέωσης που αφαιρούνται πρέπει να διατηρούνται για επαναχρησιμοποίηση στις ίδιες θέσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Όταν τα εξαρτήματα στερέωσης δεν είναι σε κατάσταση κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην αντικατάστασή τους με άλλα που να ταιριάζουν με τα αρχικά. Η χρήση εξαρτημάτων διαφορετικών από τα συνιστώμενα ανταλλακτικά εξαρτήματα ακυρώνει την εγγύηση που ισχύει για τα εξαρτήματα που καταστρέφονται ως συνέπεια αυτής της χρήσης.

3 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή πυρκαγιάς. Τα στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος, του συστήματος ανάφλεξης και του συστήματος καυσίμου των προϊόντων της Mercury Marine συμμορφώνονται με τα ομοσπονδιακά και τα διεθνή πρότυπα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μη χρησιμοποιείτε στο ηλεκτρικό σύστημα ή στο σύστημα καυσίμου ανταλλακτικά που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω πρότυπα. Όταν κάνετε σέρβις στο ηλεκτρικό σύστημα και το σύστημα καυσίμου, τοποθετήστε και σφίξτε καλά όλα τα εξαρτήματα. Καθαριότητα και φροντίδα του προϊόντος Ένα μηχανοκίνητο προϊόν της Mercury Marine είναι ένας συνδυασμός πολλών επεξεργασμένων, τροχισμένων, στιλβωμένων και επικαλυπτόμενων επιφανειών με ανοχές που μετρώνται σε δεκάκις χιλιοστά της ίντσας ή του χιλιοστού. Όταν πραγματοποιούνται σε κάποιο εξάρτημα εργασίες σέρβις, η προσοχή και η καθαριότητα έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιμελής καθαριότητα και η προστασία των επεξεργασμένων επιφανειών και των περιοχών τριβής αποτελεί τμήμα της διαδικασίας επισκευής. Αυτό θεωρείται πάγια επαγγελματική πρακτική, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά. Όποτε αφαιρούνται εξαρτήματα για την εκτέλεση εργασιών σέρβις, θα πρέπει να διατηρούνται με τάξη. Κατά την τοποθέτηση, θα πρέπει να τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις και με τις ίδιες επιφάνειες επαφής, όπως πριν την αφαίρεση. Το προσωπικό δεν θα πρέπει να εκτελεί εργασίες σε έναν αναρτημένο κινητήρα, ούτε κάτω από αυτόν. Οι κινητήρες θα πρέπει να στερεώνονται σε πάγκους εργασίας ή να τοποθετούνται στο έδαφος το συντομότερο δυνατόν.

4

5 ΠΊΝΑΚΑς ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Επισκόπηση...2 Λειτουργίες πληκτρολογίου...3 Μονάδα εισόδου (Trackpad) με βέλη...3 Κουμπί Enter...3 Κουμπί ακύρωσης...3 Κουμπιά πρόωσης, σκάφους και περιβάλλοντος...4 Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού...4 Κουμπί μενού...4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης VesselView...4 Καθαρισμός της οθόνης VesselView...4 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Αρχική ρύθμιση...6 Χρήση του οδηγού ρύθμισης...6 Εισαγωγή διαμόρφωσης (προαιρετικό)...6 Ρύθμιση...8 Ρύθμιση οθόνης...10 Ρύθμιση συσκευής...11 Ολοκληρώθηκε...12 Επιλογές μενού βαθμονόμησης...12 Βαθμονόμηση των δεξαμενών...13 Επιλογή δεξαμενής και θέσης...13 Βαθμονόμηση δεξαμενής...15 Method 1: Default (Μέθοδος 1: Προεπιλογή)...15 Method 2: Manual (Μέθοδος 2: Χειροκίνητη)...15 Διαγωγή Μηχανής...17 Βαθμονόμηση εξισορρόπησης...17 Vessel Configuration (Διαμόρφωση σκάφους)...18 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων...20 Αποθήκευση διαμόρφωσης...22 Φόρτωση διαμόρφωσης...24 Ενότητα 3 - Επισκόπηση και λειτουργία Αναγνώριση και χρήση κατηγοριών οθονών...28 Διαθέσιμες οθόνες ενδείξεων VesselView...28 Οθόνες ενδείξεων MerCruiser...29 Οθόνες ενδείξεων εξωλέμβιων κινητήρων και κινητήρων Jet Drive...30 Οθόνες ενδείξεων VesselView...30 Propulsion (Πρόωση)...30 Vessel (Σκάφος)...33 Environment and Navigation (Περιβάλλον και πλοήγηση)...33 Οθόνες ρύθμισης VesselView...35 Calibrate (Βαθμονόμηση)...35 Ρυθμίσεις...36 Συναγερμοί...38 Πληροφορίες συστήματος...38 Έλεγχος κατάστασης με τη χρήση της γραμμής κατάστασης...39 Εικονίδια σφάλματος...39 Χρήση του πίνακα μενού...40 Μετακίνηση ανάμεσα στις διάφορες οθόνες...42 Χρήση των αναδυομένων παραθύρων...42 Συναγερμοί και σφάλματα...43 Φωτεινότητα οθόνης...43 Ενότητα 4 - Propulsion (Πρόωση) Χρήση των οθονών πρόωσης...46 Προβολή κατάστασης...46 Προβολή απόδοσης και καυσίμου...47 Μηδενισμός συνολικής κατανάλωσης καυσίμου...48 Προβολή μέγιστης απόδοσης...48 Μηδενισμός μέγιστων τιμών...49 Προβολή θέσης εξισορρόπησης...49 Προβολή πίεσης ενίσχυσης (προαιρετικά)...50 Χρήση του ελέγχου πλεύσης χαμηλής ταχύτητας M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα i

6 Ρύθμιση του ελέγχου πλεύσης χαμηλής ταχύτητας Προβολή ζήτησης και φορτίου (μόνο πετρελαιοκινητήρες)...52 Προβολή δεδομένων συστήματος μετάδοσης (μόνο πετρελαιοκινητήρες)...52 Προβολή δεδομένων εισαγωγής (μόνο πετρελαιοκινητήρες)...53 Χρήση του ελέγχου πλεύσης με σταθερή ταχύτητα (cruise)...53 Ρύθμιση του ελέγχου πλεύσης με σταθερή ταχύτητα (cruise) Χρήση του Smart Tow...54 Ρύθμιση ελέγχου καθέλκυσης Smart Tow Ρύθμιση του ελέγχου πλεύσης με σταθερή ταχύτητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Smart Tow...56 Ενότητα 5 - Σκάφος Χρήση των οθονών σκάφους...60 Έλεγχος κατάστασης σκάφους...60 Έλεγχος κατάστασης δεξαμενών...61 Προβολή θέσης διεύθυνσης...62 Προβολή δεδομένων γεννήτριας...63 Ενότητα 6 - Περιβάλλον και πλοήγηση Χρήση των οθονών περιβάλλοντος Προβολή βάθους και θερμοκρασίας νερού Ρύθμιση συναγερμών βάθους...66 Προβολή πληροφοριών ιστορικού ταξιδιού...68 Επαναφορά τιμών ιστορικού ταξιδιού...69 Προβολή δεδομένων καυσίμου μέχρι το σημείο πορείας Προβολή δεδομένων πλοήγησης...71 Οθόνες περιβάλλοντος και πλοήγησης...71 Προβολή βάθους και θερμοκρασίας νερού...72 Ρύθμιση συναγερμών βάθους...73 Προβολή πληροφοριών ιστορικού ταξιδιού...75 Επαναφορά τιμών ιστορικού ταξιδιού Προβολή δεδομένων καυσίμου μέχρι το σημείο πορείας...77 Προβολή δεδομένων πλοήγησης...78 Προβολή δεδομένων αυτόματου πιλότου Κατάσταση αναμονής...79 Διαδρομή προς σημείο πορείας Ακολουθία σημείου πορείας...81 Skyhook Οθόνη Joystick...85 Ενότητα 7 - Ρυθμίσεις Επιλογές οθόνης...88 Γραμμή κατάστασης...88 Σύστημα διεύθυνσης Clock/Light (Ρολόι/Φως) Προτιμήσεις...91 Αισθητήρες...92 Προειδοποιήσεις Μονάδες...94 Units 2 (Μονάδες 2)...95 Αντισταθμίσεις...96 Ενότητα 8 - Συναγερμοί Επιλογές μενού συναγερμών Στρατηγική προειδοποιητικής κόρνας VesselView Ενεργοί συναγερμοί Εικονίδια σφάλματος Προβολή ενεργών συναγερμών Προβολή λεπτομερειών συναγερμού Ιστορικό συναγερμών Λεπτομέρειες ιστορικού συναγερμού Διαγραφή του ιστορικού συναγερμών Ενότητα 9 - Κατάλογος σφαλμάτων και ορολογία συστήματος Κατάλογος σφαλμάτων VesselView Ορολογία συστημάτων VesselView Σελίδα ii M03 ΜΆΙΟς 2008

7 Ενότητα 10 - Πληροφορίες για την παροχή βοήθειας στους πελάτες Παροχή τεχνικής βοήθειας στους ιδιοκτήτες Σέρβις στην περιοχή σας Εξυπηρέτηση εκτός της περιοχής σας Κλοπή του συγκροτήματος Τι πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση βύθισης Ανταλλακτικά σέρβις Πληροφορίες για ανταλλακτικά και παρελκόμενα Επίλυση προβλημάτων Έντυπο υλικό για την εξυπηρέτηση των πελατών Αγγλική γλώσσα Άλλες γλώσσες Andre sprog Andere talen Muut kielet Autres langues Andere Sprachen Altre lingue Andre språk Outros Idiomas Otros idiomas Andra språk Άλλες γλώσσες Παραγγελία έντυπου υλικού Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς Εκτός Η.Π.Α. και Καναδά Γραφεία εξυπηρέτησης της Mercury Marine M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα iii

8 Σελίδα iv M03 ΜΆΙΟς 2008

9 Πίνακας περιεχομένων Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Ενότητα 1 - Ξεκινώντας 1 Επισκόπηση... 2 Λειτουργίες πληκτρολογίου... 3 Μονάδα εισόδου (Trackpad) με βέλη... 3 Κουμπί Enter... 3 Κουμπί ακύρωσης... 3 Κουμπιά πρόωσης, σκάφους και περιβάλλοντος... 4 Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού... 4 Κουμπί μενού... 4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης VesselView... 4 Καθαρισμός της οθόνης VesselView M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 1

10 Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Επισκόπηση ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το VesselView είναι συμβατό με προϊόντα γενιάς 1 και νεότερα. Παρόλο που αυτό το VesselView θα λειτουργεί με προϊόντα παλαιότερα από τη γενιά 1, πολλές από τις λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν. Το VesselView είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο πληροφοριών σκάφους το οποίο μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες για μέχρι και τρεις βενζινοκινητήρες ή δύο πετρελαιοκινητήρες. Το VesselView μπορεί επίσης να προσφέρει υποστήριξη μετρητή για τέταρτο βενζινο Παρακολουθεί και αναφέρει συνεχώς βασικά δεδομένα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και λεπτομερών πληροφοριών όπως η θερμοκρασία και το βάθος του θαλασσινού νερού, η κατάσταση εξισορρόπησης, η ταχύτητα και η γωνία διεύθυνσης του σκάφους, καθώς και η κατάσταση του καυσίμου, του λαδιού, του νερού και των δεξαμενών αποβλήτων. Το VesselView μπορεί να ενοποιηθεί πλήρως με το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS) του σκάφους ή άλλη συσκευή συμβατή με NMEA, για να προβάλλει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση, την ταχύτητα και την αναλογία καυσίμου/ απόστασης. Το VesselView διαθέτει θύρα USB που επιτρέπει την αποθήκευση ρυθμίσεων διαμόρφωσης σε USB memory stick, ή την εισαγωγή τους από αυτό. a b c Οι οθόνες ενδείξεων του VesselView είναι ταξινομημένες σε τρεις κατηγορίες: a - Το κουμπί Propulsion (Πρόωση) σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες πρόωσης που σχετίζονται με την πρόωση, την εξισορρόπηση, τα αντιτίμονα και την απόδοση του κινητήρα b - Το κουμπί Vessel (Σκάφος) σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες πρόωσης που σχετίζονται με την κατανάλωση του καυσίμου, τις στάθμες των δεξαμενών, καθώς και άλλα στοιχεία όπως οι γεννήτριες, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και ο εξαερισμός c - Το κουμπί Environment and Navigation (Περιβάλλον και πλοήγηση) σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες περιβάλλοντος και πλοήγησης που σχετίζονται με το βάθος, την πλοήγηση και το GPS Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

11 Λειτουργίες πληκτρολογίου Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Η οθόνη VesselView διαθέτει επτά κουμπιά και μια μονάδα εισόδου (trackpad) με βέλη για εύκολη πλοήγηση στις οθόνες και τις σελίδες. a b c d e f a - Κουμπί ακύρωσης b - Κουμπί Enter c - Μονάδα εισόδου (trackpad) με τέσσερα βέλη d - Κουμπί πρόωσης g h e - Κουμπί σκάφους f - Κουμπί περιβάλλοντος και πλοήγησης g - Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού h - Κουμπί μενού Μονάδα εισόδου (Trackpad) με βέλη Κουμπί Enter Κουμπί ακύρωσης Κίνηση του δρομέα VesselView προς τα πάνω, προς τα κάτω και από την μια πλευρά στην άλλη για πλοήγηση στις διάφορες οθόνες και τις προτροπές λειτουργίας Μετακίνηση ανάμεσα στις κατηγορίες των σελίδων Εκτέλεση άλλων λειτουργιών όπως περιγράφονται στις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη Ενεργοποίηση ή επιβεβαίωση της επισημασμένης επιλογής Πρόσβαση σε λειτουργίες μέσα στις σελίδες Εκτέλεση άλλων λειτουργιών όπως περιγράφονται στις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη Απενεργοποίηση ή ακύρωση της επισημασμένης επιλογής Εκτέλεση άλλων λειτουργιών όπως περιγράφονται στις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη Κλείσιμο του πίνακα μενού M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 3

12 Ενότητα 1 - Ξεκινώντας Εκτέλεση πλήρους απενεργοποίησης της οθόνης VesselView όταν κρατιέται πατημένο με το διακόπτη της μίζας κλειστό Κουμπιά πρόωσης, σκάφους και περιβάλλοντος Άνοιγμα της αρχικής οθόνης πρόωσης, σκάφους ή περιβάλλοντος και πλοήγησης Μετακίνηση ανάμεσα στις διαθέσιμες οθόνες πρόωσης, σκάφους ή περιβάλλοντος και πλοήγησης Αλλαγή της περιοχής μενού που εμφανίζεται όταν ο πίνακας μενού είναι ανοικτός Κουμπί φωτεινότητας και συναγερμού Κουμπί μενού Άνοιγμα του στοιχείου ελέγχου φωτεινότητας οθόνης Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της μονάδας εισόδου (trackpad) με τα βέλη για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης VesselView Παρέχει τη δυνατότητα προβολής όλων των ενεργών σφαλμάτων με τις λεπτομέρειές τους Άνοιγμα του πίνακα μενού Εναλλαγή μεταξύ του πίνακα μενού για ρύθμιση και της τρέχουσας κατηγορίας οθόνης (πρόωσης, σκάφους ή περιβάλλοντος και πλοήγησης) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης VesselView Η οθόνη VesselView ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο διακόπτης της μίζας για οποιονδήποτε κινητήρα που είναι συνδεδεμένος με το σύστημα VesselView γυρίζεται στη θέση "RUN". Η οθόνη VesselView περνάει στη λειτουργία αναστολής για 48 ώρες όταν οι διακόπτες της μίζας για όλους τους κινητήρες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα VesselView γυρίζονται στη θέση "OFF". Όταν οποιοσδήποτε διακόπτης γυριστεί και πάλι στη θέση "RUN", στη μονάδα VesselView εμφανίζεται γρήγορα η τελευταία ενεργή οθόνη. Για να κλείσετε το σύστημα VesselView εντελώς για λόγους αποθήκευσης, πατήστε το κουμπί ακύρωσης ενώ γυρίζετε τους διακόπτες της μίζας στη θέση OFF. Όταν οποιοσδήποτε διακόπτης γυριστεί και πάλι στη θέση "RUN", το σύστημα VesselView εμφανίζει την τελευταία ενεργή οθόνη μετά την ολοκλήρωση του κύκλου φόρτωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ηλιοπροστασίας της μονάδας VesselView όταν δεν χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να προστατεύεται η οθόνη. Κατά την αρχική ακολουθία εκκίνησης για τη μονάδα VesselView, εμφανίζεται μια οθόνη οδηγού ρύθμισης που σας προτρέπει να εισαγάγετε την αρχική ρύθμιση για τη μονάδα. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση. Καθαρισμός της οθόνης VesselView Η οθόνη VesselView πρέπει να καθαρίζεται στα πλαίσια της ορθής συντήρησης. Για τον καθαρισμό της οθόνης, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί με σαπούνι και νερό. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πιο αποξεστικά πανιά, γιατί ενδέχεται να γρατζουνίσουν το φακό της οθόνης και να του προκαλέσουν ζημιά. Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

13 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Πίνακας περιεχομένων Αρχική ρύθμιση... 6 Χρήση του οδηγού ρύθμισης... 6 Εισαγωγή διαμόρφωσης (προαιρετικό)...6 Ρύθμιση κινητήρα... 8 Ρύθμιση οθόνης Ρύθμιση συσκευής Ολοκληρώθηκε Επιλογές μενού βαθμονόμησης Βαθμονόμηση των δεξαμενών Επιλογή δεξαμενής και θέσης Βαθμονόμηση δεξαμενής Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Method 1: Default (Μέθοδος 1: Προεπιλογή)...15 Method 2: Manual (Μέθοδος 2: Χειροκίνητη)...15 Διαγωγή Μηχανής Βαθμονόμηση εξισορρόπησης Vessel Configuration (Διαμόρφωση σκάφους) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Αποθήκευση διαμόρφωσης Φόρτωση διαμόρφωσης M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 5

14 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Αρχική ρύθμιση Με το γύρισμα του διακόπτη της μίζας στη θέση "RUN" ενεργοποιούνται όλες οι μονάδες VesselView που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία αρχικής ρύθμισης όταν εκκινείτε για πρώτη φορά οποιαδήποτε μονάδα VesselView ή αφού επιλέξετε "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων") στην οθόνη επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων. Με τη διαδικασία αυτή γίνεται βαθμονόμηση κάθε μονάδας VesselView με βάση τη διαμόρφωση του κινητήρα, των αισθητήρων και των οργάνων του σκάφους. Οι διαδικασίες αρχικής ρύθμισης περιλαμβάνουν: Εκτέλεση των βημάτων του οδηγού αρχικής ρύθμισης Βαθμονόμηση των δεξαμενών Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εξισορρόπησης (αν έχει εφαρμογή) Επαναλάβετε τις ακόλουθες διαδικασίες για κάθε μονάδα VesselView που είναι εγκατεστημένη στο σκάφος. Χρήση του οδηγού ρύθμισης Ο οδηγός ρύθμισης σάς οδηγεί στα πρώτα βήματα της διαμόρφωσης της μονάδας VesselView. Ο οδηγός ρύθμισης ξεκινά αυτόματα όταν η μονάδα VesselView ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή όταν εκτελείται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 1. Ανάψτε όλους τους κινητήρες. Η πρώτη οθόνη είναι η οθόνη "WELCOME" (Καλώς ήρθατε). 2. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος στο trackpad για να προχωρήσετε στην οθόνη "IMPORT CONFIG" (Εισαγωγή διαμόρφωσης). Εισαγωγή διαμόρφωσης (προαιρετικό) Το μενού εισαγωγής διαμόρφωσης χρησιμοποιείται για την εισαγωγή επιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης με τη χρήση ενός USB memory stick. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εισαγωγή διαμορφώσεων που έχουν αποθηκευτεί σε USB memory stick από άλλη μονάδα VesselView Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

15 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 1. Στην οθόνη "IMPORT CONFIG" (Εισαγωγή διαμόρφωσης) σας ζητείται να εισαγάγετε ένα memory stick και να περιμένετε οδηγίες. Για να παρακάμψετε αυτό το βήμα και να διαμορφώσετε τη μονάδα VesselView χειροκίνητα, πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. 2. Στο πίσω μέρος της μονάδας VesselView υπάρχει μια θύρα USB. Εισαγάγετε στη θύρα USB ένα USB memory stick με μια αποθηκευμένη διαμόρφωση a b c a - Θύρα Ethernet (μελλοντική χρήση) b - Θύρα USB c - USB memory stick ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφαιρείτε το USB memory stick πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής. 3. Όταν εντοπισθεί το memory stick, στην οθόνη "IMPORT CONFIG" (Εισαγωγή διαμόρφωσης) θα εμφανιστεί η ένδειξη "MEMORY STICK READY" ("memory stick έτοιμο") M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 7

16 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Πιέστε το κουμπί Enter για να εισαγάγετε τη διαμόρφωση. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. MEMORY STICK READY TO IMPORT Ρύθμιση κινητήρα 5. Η μονάδα VesselView θα επανεκκινηθεί και θα γίνει η εισαγωγή της διαμόρφωσης. Δεν θα χρειαστεί να εκτελέσετε τις υπόλοιπες διαδικασίες του οδηγού ρύθμισης. Η μονάδα VesselView εντοπίζει αυτόματα το συγκρότημα κινητήρα του σκάφους. Στην οθόνη "ENGINE SETUP" (Ρύθμιση κινητήρα), η μονάδα VesselView σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο και τον αριθμό των κινητήρων. Τα διαθέσιμα συγκροτήματα κινητήρα είναι: "2 Stroke Gas Outboard" (δίχρονος εξωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "4 Stroke Gas Outboard" (τετράχρονος εξωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "Gas Sterndrive" (εσωεξωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "Gas Sterndrive No Troll" (εσωεξωλέμβιος βενζινοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) "Gas Inboard" (εσωλέμβιος βενζινοκινητήρας) "Gas Inboard No Troll" (εσωλέμβιος βενζινοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) "Gas Jet Drive" (βενζινοκινητήρας Jet Drive) "Gas Verado" (βενζινοκινητήρας Verado) "Diesel Sterndrive" (εσωεξωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας) "Diesel Sterndrive No Troll" [(εσωεξωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) (εφαρμογή Zeus μόνο) "Diesel Inboard" (εσωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας) Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

17 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση "Diesel Inboard No Troll" (εσωλέμβιος πετρελαιοκινητήρας χωρίς πλεύση χαμηλής ταχύτητας) a b a - Tύπος κινητήρα b - Αριθμός κινητήρων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πλαίσιο "ENGINE TYPE" (Τύπος κινητήρα) μπορεί να είναι κενό κατά την αρχική εμφάνιση της οθόνης "ENGINE SETUP" (Ρύθμιση κινητήρα). Προτού αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία, περιμένετε μέχρις ότου εμφανιστεί κάποιος τύπος κινητήρα στο πλαίσιο "ENGINE TYPE". Εάν δεν εμφανιστεί τύπος κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κινητήρες είναι αναμμένοι και ότι η μονάδα VesselView είναι σωστά συνδεδεμένη. 1. Προτού αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία, περιμένετε μέχρις ότου εμφανιστεί κάποιος τύπος κινητήρα στο πλαίσιο "ENGINE TYPE". Το πλαίσιο "ENGINE TYPE" μπορεί να χρειαστεί αρκετά δευτερόλεπτα για να εντοπίσει τον 2. Εάν ο τύπος κινητήρα είναι σωστός, προχωρήστε στο βήμα 5, διαφορετικά πιέστε το Enter για πρόσβαση στο πλαίσιο "ENGINE TYPE". 3. Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους κινητήρων. 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το Enter. 5. Εάν ο αριθμός κινητήρων είναι σωστός, προχωρήστε στο βήμα 8, διαφορετικά πιέστε το Enter και στη συνέχεια το κάτω βέλος για πρόσβαση στο πλαίσιο "NUMBER OF ENGINES" (αριθμός κινητήρων). 6. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να αυξήσετε τον αριθμό των κινητήρων ή το κουμπί με το αριστερό βέλος για να μειώσετε τον αριθμό των κινητήρων. Ο μέγιστος αριθμός κινητήρων είναι τέσσερις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επιλέξτε το συνολικό αριθμό εγκατεστημένων κινητήρων, ανεξάρτητα από το πόσοι θέλετε να εμφανίζονται στη μονάδα VesselView. 7. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το Enter. 8. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "DISPLAY SETUP" (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη μονάδα VesselView εμφανίζονται από προεπιλογή δεδομένα από έναν ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τέσσερις κινητήρες, η μονάδα VesselView εμφανίζει δεδομένα μέχρι δύο πετρελαιοκινητήρων ή τριών βενζινοκινητήρων μόνο. Με την επιλογή τεσσάρων κινητήρων μπορείτε να προσθέσετε δύο ακόμη δεξαμενές και να προβάλετε τη συνολική ροή και την αυτονομία καυσίμου, καθώς και τους μετρητές λειτουργίας για όλους τους κινητήρες. Όλα τα άλλα δεδομένα εμφανίζονται για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό κινητήρων M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 9

18 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Ρύθμιση οθόνης Η οθόνη "DISPLAY SETUP" (Ρύθμιση οθόνης) σας επιτρέπει να επιλέγετε πού θα εμφανίζονται στην οθόνη VesselView τα δεδομένα για κάθε Συνήθως οι κινητήρες εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά με την ίδια σειρά όπως και οι φυσικές τους θέσεις από αριστερά προς τα δεξιά. Για ορισμένες διαμορφώσεις πηδαλίου ενδέχεται να απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις οθόνης. Εάν επιλέξετε να εμφανίζεται μόνο ένας κινητήρας σε μια εφαρμογή πολλαπλών κινητήρων, στην οθόνη VesselView εμφανίζονται συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως είναι η συνολική ροή καυσίμου και η αυτονομία καυσίμου για όλους τους κινητήρες, αλλά συγκεκριμένα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για τον κινητήρα που έχει επιλεγεί για τη συγκεκριμένη προβολή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιλέγετε την ίδια θέση της οθόνης για περισσότερους από έναν κινητήρες. 1. Εάν οι θέσεις στην οθόνη είναι σωστές, προχωρήστε στο βήμα 7, διαφορετικά πιέστε το Enter για πρόσβαση στο πλαίσιο "RIGHT SIDE" (Δεξιά πλευρά). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη "DISPLAY SETUP" που εμφανίζεται είναι για εφαρμογές διπλού Για τις εφαρμογές τριών και τεσσάρων κινητήρων θα εμφανίζονται τρία πλαίσια. Το τρίτο πλαίσιο θα αναφέρεται ως θέση "CENTER" (Κέντρο). a b a - Θέση δεξιά b - Θέση αριστερά 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής, ανάλογα με τον αριθμό των κινητήρων: "NONE" (ΚΑΝΕΝΑ) "STBD" (ΔΕΞΙΑ) "PORT" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) "CENTER" (ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τρεις κινητήρες) "STBDCNTR" (ΔΕΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) "PORTCNTR" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) 3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κινητήρες, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "LEFT SIDE" (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ). 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. 5. Για εφαρμογές τριών ή τεσσάρων κινητήρων, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "CENTER" (ΚΕΝΤΡΟ). 6. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας πατώντας το Enter. 7. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "DEVICE SETUP" (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

19 Ρύθμιση συσκευής Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Το μοναδικό αναγνωριστικό VesselView διαφοροποιεί τη μονάδα VesselView από όλες τις άλλες εγκατεστημένες συσκευές SmartCraft, όπως είναι οι άλλες μονάδες VesselView ή οι μετρητές SmartCraft. Η οθόνη "DEVICE SETUP" σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε μονάδα VesselView και να ορίσετε αν η μονάδα VesselView είναι εγκατεστημένη στο κύριο ή το δευτερεύον πηδάλιο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιλέγετε το ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό VesselView για περισσότερες από μία μονάδες VesselView. 1. Εάν υπάρχει εγκατεστημένη στο σκάφος μόνο μία συσκευή VesselView ή SmartCraft, προχωρήστε στο βήμα 6, διαφορετικά πιέστε το Enter για πρόσβαση στο πλαίσιο "UNIQUE VESSELVIEW ID" (Μοναδικό αναγνωριστικό VesselView). a b a - Μοναδικό αναγνωριστικό VesselView b - Αναγνωριστικό πηδαλίου 2. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να αυξήσετε τον αριθμό του αναγνωριστικού. Επιλέξτε έναν αριθμό που να διαφέρει από τον αριθμό οποιασδήποτε άλλης εγκατεστημένης μονάδας VesselView. 3. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "HELM ID" (Αναγνωριστικό πηδαλίου). 4. Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος για να επιλέξετε το πηδάλιο 1 ή το πηδάλιο Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας πατώντας το Enter. 6. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "COMPLETE" (Ολοκληρώθηκε) M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 11

20 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Ολοκληρώθηκε Ο Οδηγός ρύθμισης εμφανίζει την οθόνη "COMPLETE" αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα του οδηγού. Για να ανασκοπήσετε τις αλλαγές σας ή να επιστρέψετε σε μια οθόνη για να κάνετε διορθώσεις, χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος. Όταν είστε βέβαιοι ότι οι επιλογές σας είναι σωστές, πιέστε το Enter για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωσή σας και να επανεκκινήσετε τη μονάδα VesselView. Στη μονάδα VesselView εμφανίζεται ένα μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων, και στη συνέχεια γίνεται επανεκκίνηση. Η διαδικασία επανεκκίνησης ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση του σκάφους μετά την έξοδο από τον οδηγό ρύθμισης, μπορείτε είτε να επανεκκινήσετε τον οδηγό επιλέγοντας "Reset Settings" (Επαναφορά ρυθμίσεων) στην οθόνη "Factory Reset" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) στο μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση), είτε να διαμορφώσετε και πάλι το σκάφος χρησιμοποιώντας το μενού "Vessel Config" (Διαμόρφωση σκάφους). Επιλογές μενού βαθμονόμησης Το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα VesselView για το συγκεκριμένο σκάφος. Οι επιλογές του μενού "Calibrate" είναι οι ακόλουθες: "Tank" (Δεξαμενή) "Trim" (Εξισορρόπηση) "Vessel Config" (Διαμόρφωση σκάφους) "Factory Reset" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) "Save Configs" (Αποθήκευση διαμορφώσεων) Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

21 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση "Load Configs" (Φόρτωση διαμορφώσεων) Setup Setup Calibrate Settings Calibrate Alarms Settings System Alarms Info System Info Calibrate Tank Trim Vessel Config Factory Reset Save Configs Load Configs Βαθμονόμηση των δεξαμενών Επιλογή δεξαμενής και θέσης Ανοίξτε την οθόνη "TANK CONFIG" (Διαμόρφωση δεξαμενών), πιέζοντας το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση). Πιέστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" και στη συνέχεια το Enter για να επιλέξετε "Tank" (Δεξαμενή). 1. Ανοίξτε την οθόνη "TANK CONFIG" (Διαμόρφωση δεξαμενών). Το πλαίσιο θέσης κινητήρα είναι επισημασμένο. 2. Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος για να επιλέξετε τον κινητήρα που θέλετε να διαμορφώσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαμορφώσετε μέχρι δύο δεξαμενές για κάθε κινητήρα του σκάφους αν οι κινητήρες έχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή τριών κινητήρων είναι διαθέσιμες έξι δεξαμενές Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "TANK" (Δεξαμενή). 4. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να επιλέξετε τον αριθμό της δεξαμενής που θέλετε να διαμορφώσετε. a b a - Engine location (Θέση κινητήρα) b - Επιλογή δεξαμενής M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 13

22 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 5. Πιέστε το Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Θα εμφανιστούν τα πλαίσια "TYPE" (Τύπος), "SIZE" (Μέγεθος) και "LOCATION" (Θέση). a b c a - Τύπος δεξαμενής b - Μέγεθος δεξαμενής c - Θέση δεξαμενής 6. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος ή το κουμπί με το αριστερό βέλος για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους δεξαμενών στο πλαίσιο "TYPE". Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής: "NOT USED" (Δεν χρησιμοποιείται) "FUEL" (Καύσιμο) "OIL" (Λάδι) "WATER" (Νερό) "WASTE" (Απόβλητα) 7. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "SIZE" (Μέγεθος). 8. Πιέστε το κουμπί με το δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε στη χωρητικότητα της δεξαμενής. Αν κρατήσετε το κουμπί πατημένο, η μετακίνηση επιταχύνεται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η προεπιλεγμένη μονάδα για τη μέτρηση της χωρητικότητας της δεξαμενής είναι τα γαλόνια ΗΠΑ. Για να επιλέξετε μια άλλη μονάδα, δείτε την Ενότητα 7 - Ρυθμίσεις. 9. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "LOCATION" (Θέση). Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής: "S1" (δεξιά 1), "S2" (δεξιά 2), "S3" (δεξιά 3), "SF" (δεξιά εμπρός), ή "SA" (δεξιά πίσω) "P1" (αριστερά 1), "P2" (αριστερά 2), "P3" (αριστερά 3), "PF" (αριστερά εμπρός), ή "PA" (αριστερά πίσω) "C1" (κέντρο 1), "C2" (κέντρο 2), "C3" (κέντρο 3), "CF" (κέντρο εμπρός), or "CA" (κέντρο πίσω) 10. Για να αλλάξετε τις τιμές που έχετε ήδη εισαγάγει, πιέστε το κουμπί cancel (ακύρωση) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Διαφορετικά, πιέστε το Enter για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστούν δύο μέθοδοι βαθμονόμησης. Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

23 Βαθμονόμηση δεξαμενής Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Η μονάδα VesselView προσφέρει δύο μεθόδους βαθμονόμησης δεξαμενής. Για δεξαμενές καυσίμου γραμμικού σχήματος, επιλέξτε "METHOD 1: DEFAULT" (Μέθοδος 1: Προεπιλογή). Με τη χρήση της μεθόδου 1, η μονάδα VesselView θεωρεί ότι η δεξαμενή έχει ομοιόμορφο σχήμα και ότι κάθε τέταρτο της δεξαμενής χωράει το ένα τέταρτο της συνολικής της χωρητικότητας. Για δεξαμενές καυσίμου ακανόνιστου σχήματος, επιλέξτε "METHOD 2: MANUAL" (Μέθοδος 2: Χειροκίνητη). Για τη χειροκίνητη μέθοδο, θα σας ζητηθεί να γεμίσετε τη δεξαμενή. a b a - Method 1 - Default (Μέθοδος 1 - Προεπιλογή) b - Method 2 - Manual (Μέθοδος 2 - Χειροκίνητη) METHOD 1: DEFAULT (ΜΈΘΟΔΟς 1: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΉ) 1. Στην οθόνη "TANK CALIBRATION" (Βαθμονόμηση δεξαμενής), πιέστε το Enter για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο βαθμονόμησης "DEFAULT". Στη μονάδα VesselView εμφανίζεται ένα μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων. 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης δεξαμενής για τις τυχόν υπόλοιπες δεξαμενές. METHOD 2: MANUAL (ΜΈΘΟΔΟς 2: ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ) 1. Στην οθόνη "TANK CALIBRATION" (Bαθμονόμηση δεξαμενής), πιέστε το κουμπί cancel (ακύρωση) για να επιλέξετε τη μέθοδο βαθμονόμησης "MANUAL" (Χειροκίνητη). 2. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι κενή. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση. 3. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 25% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω. 4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 50% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω. 5. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 75% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω. 6. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το 100% της χωρητικότητάς της. Πιέστε το Enter για επιβεβαίωση ή το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 15

24 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 7. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστεί το μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων, και θα επιστρέψετε στην αρχή της διαδικασίας "TANK CONFIG" (Διαμόρφωση δεξαμενών). Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης δεξαμενής για τυχόν υπόλοιπες δεξαμενές. a b c d e f a - Κενή δεξαμενή b - Πλήρωση μέχρι το 25% c - Πλήρωση μέχρι το 50% d - Πλήρωση μέχρι το 75% e - Πλήρωση μέχρι το 100% f - Μήνυμα αποθήκευσης ρυθμίσεων Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

25 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Διαγωγή Μηχανής Βαθμονόμηση εξισορρόπησης Για συγκροτήματα κινητήρα με εξισορρόπηση, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εξισορρόπησης στην οθόνη βαθμονόμησης εξισορρόπησης "TRIM CALIBRATION". Στη μονάδα VesselView, η οθόνη "TRIM CALIBRATION" δεν εμφανίζεται για συγκροτήματα κινητήρα χωρίς εξισορρόπηση. Για να ανοίξετε την οθόνη "TRIM CALIBRATION", πατήστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup", και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για να επιλέξετε "Calibrate". Πατήστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate". Πατήστε το βέλος προς τα κάτω και στη συνέχεια το Enter για να επιλέξετε "Trim". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμονόμηση εξισορρόπησης δεν ρυθμίζει τα ανώτατα όρια εξισορρόπησης κινητήρα και ρυμούλκησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο κινητήρα σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του 1. Ανοίξτε την οθόνη TRIM CALIBRATION (Ρύθμιση εξισορρόπησης). 2. Το πλαίσιο "TRIM ENGINE" (Βαθμονόμηση κινητήρα) σας προτρέπει να εξισορροπήσετε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης "DOWN" (προς τα κάτω). 3. Πατήστε το Enter για να επιβεβαιώσετε ότι εξισορροπήσατε προς τα κάτω όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης, ή πατήστε το escape για να επιστρέψετε ένα βήμα προς τα πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, η ρύθμιση εξισορρόπησης γίνεται "0.0" M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 17

26 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Το πλαίσιο "TRIM ENGINE" σας προτρέπει να εξισορροπήσετε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης προς τα πάνω, αλλά όχι στη θέση ρυμούλκησης. Εμφανίζεται η ρύθμιση εξισορρόπησης "10.0". 5. Πατήστε το Enter για να επιβεβαιώσετε ότι εξισορροπήσατε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης προς τα πάνω στη θέση "10.0", ή πατήστε το escape για να επιστρέψετε ένα βήμα προς τα πίσω. 6. Το πλαίσιο "TRIM ENGINE" σας προτρέπει να εξισορροπήσετε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης στη θέση "MAX", δηλαδή εντελώς προς τα πάνω στη θέση ρυμούλκησης. Εμφανίζεται η ρύθμιση εξισορρόπησης "25.0" Πατήστε το Enter για να επιβεβαιώσετε ότι εξισορροπήσατε όλους τους κινητήρες ή τις μονάδες μετάδοσης κίνησης στη θέση ρυμούλκησης, ή πατήστε το escape για να επιστρέψετε ένα βήμα προς τα πίσω. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης ρυθμίσεων. Vessel Configuration (Διαμόρφωση σκάφους) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να εκτελεσθεί διαμόρφωση σκάφους αν το σκάφος έχει διαμορφωθεί με τη χρήση του οδηγού ρύθμισης Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

27 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Η διαμόρφωση σκάφους χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση της θέσης του VesselView στο σκάφος. Επίσης, σας επιτρέπει να επιλέγετε τον αριθμό κινητήρων στο σκάφος και το σημείο όπου θα εμφανίζονται τα δεδομένα Για να αρχίσετε τη διαμόρφωση του σκάφους, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Vessel Config" (Διαμόρφωση σκάφους). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη διαμόρφωσης σκάφους. a b c d e f g a - Όνομα συγκροτήματος κινητήρα b - "HELM ID" (Αναγνωριστικό πηδαλίου) - Προσδιορίζει τη θέση πηδαλίου της μονάδας VesselView c - "DEVICE ID" (Αναγνωριστικό συσκευής) - Μοναδικό αναγνωριστικό για τη μονάδα VesselView d - "NUM ENGINES" (Αριθμός κινητήρων) - Ο αριθμός των κινητήρων e - "RIGHT SCREEN" (Δεξιά στην οθόνη) - Τα δεδομένα του κινητήρα εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης f - "LEFT SCREEN" (Δεξιά στην οθόνη) - Τα δεδομένα του κινητήρα εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης (μόνο σε εφαρμογές πολλαπλών κινητήρων) g - "CENTER SCREEN" (Κέντρο οθόνης) - Τα δεδομένα του κινητήρα εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης (μόνο σε εφαρμογές τριών και τεσσάρων κινητήρων) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκρότημα κινητήρα μπορεί να αλλάξει μόνο από τον οδηγό ρύθμισης. Εκτελέστε μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να αλλάξετε το συγκρότημα κινητήρα και να μεταβείτε στον οδηγό ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. 1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε τον αναγνωριστικό αριθμό πηδαλίου. 2. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "DEVICE ID" (Αναγνωριστικό συσκευής). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε τον αναγνωριστικό αριθμό συσκευής. 4. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "NUM ENGINES" (Αριθμός κινητήρων). 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε τον αριθμό κινητήρων. 6. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην οθόνη "RIGHT SCREEN" (Δεξιά στην οθόνη) M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 19

28 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής, ανάλογα με τον αριθμό των κινητήρων: "NONE" (ΚΑΝΕΝΑ) "STBD" (ΔΕΞΙΑ) "PORT" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) "CENTER" (ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τρεις κινητήρες) "STBDCNTR" (ΔΕΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) "PORTCNTR" (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ - μόνο με τέσσερις κινητήρες) 8. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κινητήρες, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "LEFT SCREEN" (Αριστερά στην οθόνη). 9. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το αριστερό βέλος ή το κουμπί με το δεξιό βέλος, για μετακίνηση ανάμεσα στους διαθέσιμους τύπους θέσεων. 10. Για εφαρμογές τριών ή τεσσάρων κινητήρων, πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στο πλαίσιο "CENTER SCREEN" (Κέντρο της οθόνης). 11. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας πατώντας το Enter. 12. Στη μονάδα VesselView θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης ρυθμίσεων και θα γίνει επανεκκίνηση. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Το μενού "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) χρησιμοποιείται για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της μονάδας VesselView στις εργοστασιακές προεπιλογές ή για την εκτέλεση ανίχνευσης αισθητήρων. Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση), και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν επιλέξετε "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων), όλες οι ρυθμίσεις δεδομένων σκάφους θα χαθούν. 1. Η οθόνη "FACTORY RESET" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) θα σας ζητήσει "CHOOSE RESET TYPE" (Επιλογή τύπου επαναφοράς). Οι δύο τύποι επαναφοράς είναι: "RESET SETTINGS DIRECTORY" (Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων) - Γίνεται επαναφορά της μονάδας VesselView στις εργοστασιακές προεπιλογές "RESET SENSOR DETECTION" (Επαναφορά ανίχνευσης αισθητήρων) - Γίνεται σάρωση του δικτύου VesselView για αισθητήρες που έχουν καταργηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το δεξιό βέλος και το κουμπί με το αριστερό βέλος για να επιλέξετε έναν από τους δύο τύπους. Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

29 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 3. Για επαναφορά του καταλόγου ρυθμίσεων με την επιλογή "RESET SETTINGS DIRECTORY", πιέστε το Enter για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί μια κίτρινη οθόνη με την ερώτηση "ARE YOU SURE YOU WANT TO RESET SETTINGS DIRECTORY?" (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε την επαναφορά του καταλόγου ρυθμίσεων;). Πιέστε Enter για να συνεχίσετε ή cancel (ακύρωση) για επιστροφή. Με το πάτημα του Enter, η μονάδα VesselView θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα επανεκκινηθεί με τον οδηγό ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του οδηγού ρύθμισης. a a - Επαναφορά καταλόγου ρυθμίσεων b b - Αναδυόμενη οθόνη Για να εκτελέσετε επαναφορά της ανίχνευσης αισθητήρων με την επιλογή "RESET SENSOR DETECTION", πιέστε το Enter για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί μια κίτρινη οθόνη με την ερώτηση "ARE YOU SURE YOU WANT TO RESET SENSOR DETECTION?" (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε την επαναφορά της ανίχνευσης αισθητήρων;). Πιέστε Enter για να συνεχίσετε ή cancel (Ακύρωση) για επιστροφή. Με το πάτημα του Enter, θα γίνει επαναφορά και επανεκκίνηση της οθόνης VesselView. Δεν θα περάσετε από τον οδηγό ρύθμισης και θα οδηγηθείτε στην οθόνη κατάστασης Όλοι οι αισθητήρες που έχουν συνδεθεί πριν από την επανεκκίνηση έχουν ανιχνευθεί και τα δεδομένα θα εμφανιστούν στις οθόνες μενού τους. a b a - Επαναφορά ανίχνευσης αισθητήρων b - Αναδυόμενη οθόνη M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 21

30 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Αποθήκευση διαμόρφωσης Το μενού αποθήκευσης διαμόρφωσης "SAVE CONFIGURATION" χρησιμοποιείται για την εξαγωγή επιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης σε ένα USB memory stick για χρήση με άλλες μονάδες VesselView. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, δεδομένου ότι εισάγεται μια διαμόρφωση χωρίς να χρειάζεται εκτέλεση ολόκληρου του οδηγού ρύθμισης και άλλων βαθμονομήσεων. Για την αποθήκευση των διαμορφώσεων, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση), και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Save Configs" (Αποθήκευση διαμορφώσεων). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη "SAVE CONFIGURATION". 1. Όταν βρεθείτε στην οθόνη "SAVE CONFIGURATION", εμφανίζεται ένα μπλε αναδυόμενο παράθυρο με την προτροπή "PLEASE INSERT USB MEMORY STICK" (ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ USB MEMORY STICK). TANK CONFIG SAVE CONFIGURATION EXPORT TRIM CONFIG EXPORT STEERING PLEASE INSERT USB MEMORY STICK EXPORT DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF EXPORT EXPORT 2. Εισαγάγετε ένα USB memory stick στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας VesselView. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή διαμόρφωσης για να δείτε μια εικόνα όπου εμφανίζεται η θύρα USB. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφαιρείτε το USB memory stick πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής. 3. Όταν η μονάδα VesselView ανιχνεύσει το memory stick, η μπλε αναδυόμενη οθόνη θα εξαφανιστεί. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

31 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Στην οθόνη εμφανίζονται οι πέντε κατηγορίες διαμόρφωσης. Επιλέξτε "EXPORT" (Εξαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) χρησιμοποιώντας το κουμπί με το αριστερό βέλος και το κουμπί με το δεξιό βέλος. a TANK CONFIG SAVE CONFIGURATION EXPORT b c d e TRIM CONFIG STEERING DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT a - Tank configuration (Διαμόρφωση δεξαμενής) b - Διαμόρφωση εξισορρόπησης c - Σύστημα διεύθυνσης d - Διαμόρφωση βάθους e - Μονάδες και προτιμήσεις εφαρμογών 5. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη κατηγορία διαμόρφωσης. Επιλέξτε "EXPORT" (Εξαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) για την κάθε μία από τις κατηγορίες. 6. Πιέστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες διαμορφώσεις. 7. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα εμφανιστεί μια μπλε αναδυόμενη οθόνη με τις λέξεις "EXPORT COMPLETE" (Η εξαγωγή ολοκληρώθηκε). Πιέστε το κουμπί ακύρωσης για έξοδο. EXPORT COMPLETE PRESS (X) TO CONTINUE Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το USB memory stick με ασφάλεια M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 23

32 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση Φόρτωση διαμόρφωσης Με το μενού "LOAD CONFIGURATION" (Φόρτωση διαμόρφωσης) γίνεται εισαγωγή επιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης που έχουν αποθηκευτεί σε USB memory stick από άλλη μονάδα VesselView. Για τη φόρτωση των διαμορφώσεων, πιέστε το κουμπί μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Setup" (Ρύθμιση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση). Πιέστε το κουμπί Enter για να ανοίξετε το μενού "Calibrate" (Βαθμονόμηση) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε "Load Configs" (Φόρτωση διαμορφώσεων). Πιέστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη "LOAD CONFIGURATION" (Φόρτωση διαμορφώσεων). 1. Όταν βρεθείτε στην οθόνη "LOAD CONFIGURATION", εμφανίζεται ένα μπλε αναδυόμενο παράθυρο με την προτροπή "PLEASE INSERT USB MEMORY STICK". TANK CONFIG LOAD CONFIGURATION IMPORT TRIM CONFIG IMPORT STEERING PLEASE INSERT USB MEMORY STICK EXPORT DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF IMPORT IMPORT 2. Εισαγάγετε ένα USB memory stick στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας VesselView. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή διαμόρφωσης για να δείτε μια εικόνα όπου εμφανίζεται η θύρα USB. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφαιρείτε το USB memory stick μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής. 3. Όταν η μονάδα VesselView ανιχνεύσει το memory stick, η μπλε αναδυόμενη οθόνη θα εξαφανιστεί. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα Σελίδα M03 ΜΆΙΟς 2008

33 Ενότητα 2 - Ρύθμιση και βαθμονόμηση 4. Στην οθόνη εμφανίζονται οι πέντε κατηγορίες διαμόρφωσης, με τη διαμόρφωση δεξαμενών επισημασμένη με μπλε χρώμα. Επιλέξτε "IMPORT" (Εισαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) χρησιμοποιώντας το κουμπί με το αριστερό βέλος και το κουμπί με το δεξιό βέλος. a TANK CONFIG LOAD CONFIGURATION IMPORT b c d e TRIM CONFIG STEERING DEPTH CONFIGS UNITS/APP PREF IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT a - Διαμόρφωση δεξαμενής b - Διαμόρφωση εξισορρόπησης c - Σύστημα διεύθυνσης d - Διαμόρφωση βάθους e - Μονάδες και προτιμήσεις εφαρμογών ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιλέγετε "IMPORT" (Εισαγωγή) για μια κατηγορία διαμόρφωσης που δεν έχει προηγουμένως εξαχθεί. Διαφορετικά θα προκύψει σφάλμα και θα εμφανιστεί ένα κίτρινο αναδυόμενο παράθυρο με το μήνυμα "IMPORT UNSUCCESSFUL" (Εισαγωγή ανεπιτυχής).! IMPORT UNSUCCESSFUL Import was unable to find all the files for the selected import task. PRESS (X) TO CONTINUE Αναδυόμενο παράθυρο ανεπιτυχούς εισαγωγής 5. Πιέστε το κάτω βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη κατηγορία διαμόρφωσης. Επιλέξτε "IMPORT" (Εισαγωγή) ή "SKIP" (παράκαμψη) για την κάθε μία από τις κατηγορίες. 6. Πιέστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες διαμορφώσεις. Η μονάδα VesselView θα επανεκκινηθεί και θα ολοκληρώσει τη φόρτωση της διαμόρφωσης M03 ΜΆΙΟς 2008 Σελίδα 25

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

GMI 20 Εγχειρίδιο κατόχου

GMI 20 Εγχειρίδιο κατόχου GMI 20 Εγχειρίδιο κατόχου Ιούνιος 2013 190-01609-47_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης GSM 02906 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης GSM 02906 2 2. Λειτουργία GSM 2 2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM 2 3. Οθόνη 4 3.1 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ενημέρωσης λογισμικού Bluetooth CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt

Εγχειρίδιο ενημέρωσης λογισμικού Bluetooth CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt Εγχειρίδιο ενημέρωσης λογισμικού Bluetooth CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt 1 Οδηγία Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την ενημέρωση του Bluetooth firmware της μονάδας. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W8i. Φορτιστής. USB stick 16GB. Κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σε όλη αυτήν την έκδοση και στο συγκρότημα κινητήρα σας, οι επισημάνσεις «Κίνδυνος», «Προειδοποίηση»,

Σε όλη αυτήν την έκδοση και στο συγκρότημα κινητήρα σας, οι επισημάνσεις «Κίνδυνος», «Προειδοποίηση», Καλώς ήρθατε Έχετε επιλέξει ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα κινητήρα θαλάσσης της αγοράς. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του το καθιστούν εύκολο στον χειρισμό και ενισχύουν την ανθεκτικότητά του. Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα