Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ταχ.κώδικας: Αθήνα Ακακιών 54 Α (Πολύδροσο) Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου ΜΑΡΟΥΣΙ Η. Νασιόπουλος (Με απόδειξη) Τηλέφωνο: /νσεις Γεωργίας TELEFAX: Εδρες τους 3. /νσεις Εµπορίου Εδρες τους 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών έγκρισης κυκλοφορίας Φαρµάκων στο γεωργικό φάρµακο Εκάλης 2, Κηφισιά (βιολογικό εντοµοκτόνο) XENTARI» ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2 και Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 674/Β/ ) απόφασή µας"για την τεχνική και τις µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων" Κεφ. Β, παρ Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) απόφασή µας όσον αφορά τον "καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων", καθώς και το µε αριθ. 115/ (ΦΕΚ 104/Α/ ) Π Τη µε αριθ / απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όµοιας σύνθεσης γεωργικό φάρµακο (βιολογικό εντοµοκτόνο) AGREE WP. 5. Το από έγγραφο του τµήµατος Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας του Μ.Φ.Ι.. 6. Τη µε αριθ. 3396/ (ΦΕΚ 1165/τ.Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά». 7. Τις από , και αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το από πρωτόκολλο πληρότητας. 1

2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό 1798 στο γεωργικό φάρµακο (βιολογικό εντοµοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Εµπορικό όνοµα : XENTARI 2.Μορφή : Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG) 3.Εγγυηµένη σύνθεση : δ-endotoxin/ενεργός πρωτεΐνη υπό µορφή κρυστάλλων του B. thurigiensis subsp. aizawai / strain ATCC SD-1372: 3% β/β ή IU/mg. Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 97% β/β. 4.Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 100% 5.Παρασκευαστής : ABBOTT S.p.A., Η.Π.Α.. 6.Αντιπρόσωπος : BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ακακιών 54Α, ΜΑΡΟΥΣΙ. 7.Τυποποιητής : ο παρασκευαστής 8.Συσκευαστής : ο παρασκευαστής 9.Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος: Κουτί των 100, 200, 400, 500, 750 γραµµαρίων και 1 και 2 κιλών. 9β.Υλικό: Χαρτί (heavy duty) µε εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου- -αλουµινίου-πολυαιθυλενίου. 10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης: Βιολογικό εντοµοκτόνο στοµάχου, µε εκλεκτική δράση κατά προνυµφών λεπιδοπτέρων. ρα δια καταπόσεως, µετά την οποία οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε µερικές ηµέρες. 11.Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος (µέχρις απορροής). Ειδικά για την ευδεµίδα και κογχυλίδα στο αµπέλι, ο ψεκασµός να γίνεται στη ζώνη των τσαµπιών. 12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. -Προσθέτουµε στο ψεκαστικό την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος. -Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. 13.Φάσµα δράσης: ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΟΣΕΙΣ (γραµ./ 100 λίτρα νερό) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 13.1 Εσπεριδοειδή: (Γκρέϊπ φρουτ, λεµονιά, µανταρινιά, πορτοκαλιά, κιτριά) -Ανθοτρήτης (Prays citri) Nα ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συστήνονται τα ακόλουθα: Ενας ψεκασµός στην αρχή της ς ανθοφορίας και εάν χρειασθεί δεύτερος µετά από 7-10 ηµέρες. 2

3 13.2 Ακρόδρυα: (Αµυγδαλιά, φουντουκιά, φιστικιά) 13.3 Mηλοειδή: (Μηλιά, αχλαδιά) 13.4 Πυρηνόκαρπα: (Ροδακινιά κερασιά, βερικοκιά, δαµασκινιά) -Ανάρσια (Anarsia lineatella) -Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana) -Φυλλοφάγες κάµπιες -Υπονοµευτές (Hyponomeuta sp.) -Ανάρσια (Anarsia lineatella) -Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana) -Φυλλοφάγες κάµπιες -Υπονοµευτές (Hyponomeuta sp.) -Ανάρσια (Anarsia lineatella) -Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana) -Φυλλοφάγες κάµπιες -Υπονοµευτές (Hyponomeuta sp.) 75 Ψεκασµός φυλλώµατος. Ο πλέον κατάλληλος χρόνος εφαρµογής είναι µε την παρουσία των νεογέννητων νεαρών προνυµφών της κάθε γενεάς των εντόµων, πράγµα που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό µε την χρήση παγίδων φεροµόνης. Για τις φυλλοφάγες προνύµφες ειδικά, ο κατάλληλος χρόνος είναι µε την παρουσία των νεογέννητων νεαρών προνυµφών. 75» 75» 13.5 Aµπέλι: -Ευδεµίδα (Lobesia botrana) -Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella) -Προνύµφες φυλλώµατος (Spodoptera sp.) Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Γενικά ψεκασµοί συστήνονται µία εβδοµάδα από την έναρξη πτήσεως της κάθε γενιάς του εντόµου. Επόµενοι ψεκασµοί αν είναι αναγκαίο, σε διαστήµατα 7-10 ηµερών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν γεωργικές προειδοποιήσεις συνιστώνται τα ακόλουθα, βάσει των φαινολογικών σταδίων της καλλιέργειας: i) Ενας ψεκασµός λίγο πριν την άνθηση. 3

4 ii) Ενας ψεκασµός κατά την γονιµοποίηση των ανθέων. iii) Eνας ψεκασµός όταν οι ράγες έχουν µέγεθος µπιζελιού, και iv) ένας ψεκασµός µε την αλλαγή χρώµατος των ραγών Εληά: -Πυρηνοτρήτης (ανθόβια γενιά) (Prays oleae) Οι ψεκασµοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν να ακολουθηθούν τα επόµενα: Ψεκασµός όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει. Ψεκάζουµε µόλις εµφανισθούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Μετά 7-10 ηµέρες µπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασµός εάν υπάρχει µεγάλος πληθυσµός προνυµφών Λαχανικά: (Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά, λάχανο, πράσσο, µαρούλι, κουνουπίδι, αγκινάρα, µπάµια) -Πιερίδα (Pieris sp.) -Προνύµφες φυλλώµατος (Spodoptera sp.) -Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa sp.) Ψεκασµός µε την εµφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυµφών. Επόµενος ψεκασµός εάν χρειασθεί µετά από 7-10 ηµέρες Βαµβάκι: -Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa sp.) -Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella) 13.9 Αραβόσιτος: Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis) -Πράσινο σκουλήκι (Ηelicoverpa sp.) -Σεζάµια (Sesamia sp.) Καπνός: -Πράσινο σκουλήκι (Ηelicoverpa sp.) Ψεκασµός φυλλώµατος ανάλογα µε τις συστάσεις του Οργανισµού Βάµβακος Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών Πρώτος ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση της προσβολής. εύτερος και τρίτος ψεκασµός εάν χρειασθεί, σε διάστηµα 7-10 ηµερών. 4

5 13.11 Αποθηκευµένα προϊόντα: Καλλωπιστικά: Εφέστια (Ephestia kuehniella) Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύµφες (Spodoptera sp., Helicoverpa sp.) 100 Ψεκασµός της επιφάνειας των αποθηκών Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυµφών. Επόµενος ψεκασµός, εάν χρειασθεί, 7-10 ηµέρες αργότερα. Παρατηρήσεις: 1. Ψεκάστε µόλις φανούν οι νεαρές προνύµφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζηµιές και επαναλάβετε κατά διαστήµατα ώστε ο πλυθησµός να κρατηθεί χαµηλός. 2. Χρειάζεται καλό λούσιµο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύµφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασµα. 3. Μην ψεκάζετε εάν αναµένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστηµα 7-10 ηµερών) µετά από ψεκασµό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. 4. Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντοµα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιµοποιούνται συνεχώς για την καταπολέµηση τους. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών µε διαφορετικό τρόπο δράσης. 14.Φυτοτοξικότητα: εν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσµα δράσης και για τις συνιστώµενες δόσεις εφαρµογής. 15.Συνδυαστικότητα: εν συνδυάζεται µε πολύ αλκαλικά και όξινα σκευάσµατα όπως βορδιγάλειο πολτό και διαφυλλικά λιπάσµατα. 16.Σηµάνσεις τοξικότητας: Xn Επικίνδυνο, Χi - Ερεθιστικό 17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R Φράσεις): R20 Βλαβερό όταν εισπνέεται. R36 Ερεθίζει τα µάτια. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 18.Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RO φράσεις): RΟ3 Σχετικά µη τοξικό για τις µέλισσες. 19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S & SY φράσεις): S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα,ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε,µην πίνετε και µην καπνίζετε. S36 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. S27 Μετά τον ψεκασµό αφαιρέστε όλα τα ρούχα. SY6 Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. S25 Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και µετά τον ψεκασµό. 5

6 SY12 SY11 Μην εισέρχεστε σε ψεκασµένη περιοχή µέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό νέφος πάνω στα φυτά. Μη ρυπαίνεται τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά συσκευασίας του. 20.Πρώτες βοήθειες-αντίδοτο: S44 Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης σταµατήστε την εργασία και καλέστε γιατρό. Προκαλέστε εµετό ενεργώντας στο βάθος του φάρυγγα µε µη αιχµηρό αντικείµενο. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύντε αµέσως την περιοχή του δέρµατος στην οποία έπεσε σκεύασµα µε άφθονο νερό. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου ηλητηριάσεων: (01) Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO Φράσεις): Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): Π1 Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: ---- Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι και την ηµέρα της συγκοµιδής. 24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος -Συνθήκες αποθήκευσης: S7/47 Aποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόµενο. Στις παραπάνω συνθήκες παραµένει σταθερό για 2 χρόνια. ΙΙ. Κείµενο ετικέτας: α.θα είναι σύµφωνο µε το άρθρο 22,παρ.1 του Ν.721/77 και µε την παρούσα απόφαση. β.για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµισθεί στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. ΙΙΙ.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι β. Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ 6

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC.

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-7 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 67953 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-6-1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 66140 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) Novartis

Διαβάστε περισσότερα

, 30 9-1998 .: 74399 : 3-5 : 1) INAGRO E : 101 64 - 2, TELEFAX: 36 17 103 546 46 : 2) : 36 42 974 3) 4) : « 2, 145 61 - ( CHLORPYRIFOS-

, 30 9-1998 .: 74399 : 3-5 : 1) INAGRO E : 101 64 - 2, TELEFAX: 36 17 103 546 46 :  2) : 36 42 974 3) 4)  : « 2,   145 61 - ( CHLORPYRIFOS- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 9-1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 74399 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) INAGRO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6-7-2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6-7-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6-7-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 107811 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:iπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/11/1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 78776 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Προϊόν Διανομέας Agree WP Το Agree WP περιέχει κρυστάλλους δ-endotoxin, που παράγονται από το βακτήριο Bacillus

Διαβάστε περισσότερα

PENDIGAN 33 EC. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

PENDIGAN 33 EC. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε EΛΛHNIKH HMOKΡATIΑ Αθήνα 19 / 11 / 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 111173 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ.Κωδ.: 10679 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.Δ/νση:Iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:10164

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 36 17 103 GOLTIX 700 SC.

FAX: 36 17 103 GOLTIX 700 SC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-2-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 89088 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2760/30642 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1588 29-6-1992 30-06-2014

1588 29-6-1992 30-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-7 - 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 86842 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 171 21 Αθήνα

TELEFAX: 36 17 103 171 21 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.πρωτ.: 64098 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταx. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

, 28-6 - 1999 .: 100525 : I 3-5 : 1. A : 10164 - 2 : 16341 ( : 36 37 457 2. 3. 2, 14561 - DETIA GAS MAG-B 1549

, 28-6 - 1999 .: 100525 : I 3-5 : 1. A : 10164 - 2 : 16341 ( : 36 37 457 2.  3. 2, 14561 - DETIA GAS MAG-B  1549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-6 - 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 100525 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη:

FAX : 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη: EΛΛHNIKH HMOKΡATIA Αθήνα 18-8 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 121550 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-4 - 009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 17876 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ΣΕΓΕ - Α.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090

TELEFAX: 210 92 12 090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 124643 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4188/46010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής. στο φυτοπροστατευτικό

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής. στο φυτοπροστατευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 109648 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. ΑΛΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη:

FAX: 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 127951 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg062@minagric.gr

e-mail: syg062@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-7 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 1 8 6 9 3 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 4 201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1087/1297 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97679 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας TELEFAX::

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2973/33330 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-03-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 116866 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα