«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1

2 Άρθρο 1 Εισαγωγή 1. Ο κανονισµός Πρασίνου του ήµου Λαρισαίων περιλαµβάνει αρχές, δεσµεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν και να αναδείξουν το αστικό πράσινο. Η προστασία του αστικού πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του ήµου Λαρισαίων. Άρθρο 2 1. Ο κανονισµός πρασίνου του ήµου Λαρισαίων επιδιώκει να προστατεύσει το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή µε κηποτεχνικές µεθόδους σε δηµόσιους χώρους (άλση, πάρκα, δασύλια, νησίδες, παιδικές χαρές, πλατείες, πεζόδροµους, πεζοδρόµια και κλίµακες) καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους ( κήπους και ακάλυπτους πολυκατοικιών) µε την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης. 2. Με την προστασία κάθε φυτικού οργανισµού στο ήµο Λαρισαίων βελτιώνεται η ισορροπία της φύσης και το αστικό µικροκλίµα, αναβαθµίζονται οι βιότοποι της πανίδας και το αστικό τοπίο, µειώνεται η ατµοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση στην Λάρισα. Άρθρο 3 Το πράσινο φίλτρο για το ήµο Λαρισαίων Ο ήµος Λαρισαίων λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να επιτελεί το πράσινο τον ευεργετικό του ρόλο στην πόλη, να παράγει οξυγόνο, να µειώνει το CO2, να µετριάζει τις ακραίες τιµές θερµοκρασίας, να συµβάλλει στη µείωση της ηχορύπανσης, να αποτελεί τον απαραίτητο σύµµαχο για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, τον αναγκαίο φυσικό χώρο για την αναψυχή και την άσκηση των δηµοτών της. 2

3 Άρθρο 4 Πράσινο και βιοποικιλότητα Ο ήµος Λαρισαίων οφείλει να δηµιουργεί χώρους πρασίνου για να προστατεύσει και να ενισχύσει τα φυσικά οικοσυστήµατα. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για τη διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας στην πόλη. Μεριµνά για την ενίσχυση και αποτελεσµατική προστασία του πρασίνου, την επιλογή ειδών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες, τη διαφύλαξη µεγάλων επιφανειών πρασίνου που συνδέονται µεταξύ τους µε λωρίδες πρασίνου και επιτρέπουν την απρόσκοπτη µετάβαση των ειδών από τον ένα χώρο στον άλλο, την επιλογή των κατάλληλων φυτών για κάθε επιφάνεια, καθώς και τη χρήση βιολογικής κηποτεχνίας χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων. Άρθρο 5 Πράσινο και Υγεία Ο ήµος Λαρισαίων υλοποιεί ολοκληρωµένη στρατηγική για την αντιµετώπιση προβληµάτων σωµατικής και ψυχικής υγείας, που περιλαµβάνει την ύπαρξη επαρκών χώρων πρασίνου για κάθε κάτοικο µε δυνατότητες παραµονής, περιπάτου, άσκησης, αναψυχής και εξοικείωσης µε την φύση. Άρθρο 6 Ακώλυτη πρόσβαση στο πράσινο Ο ήµος Λαρισαίων δεσµεύεται να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την ανεµπόδιστη πρόσβαση του καθένα στους χώρους πρασίνου και ιδιαίτερα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των άλλων ευπαθών οµάδων (παιδιά, τρίτη ηλικία κάτοικο µε δυνατότητες παραµονής, περιπάτου, άσκησης, αναψυχής και εξοικείωσης µε τη φύση). Αρθρο 7 Προστασία και διατήρηση υφιστάµενου πρασίνου 1. Ο ήµος Λαρισαίων προστατεύει και φροντίζει το υφιστάµενο δηµόσιο πράσινο. Μεριµνά για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των φυτικών ειδών και κάθε χώρου πρασίνου, ανεξάρτητα µε το µέγεθός του. 3

4 2. Κάθε φυτοτεχνική εργασία, καθώς και κάθε εργασία συντήρησης του πρασίνου θα υλοποιείται µε την ελάχιστη δυνατή επέµβαση στη φυσική βλάστηση και στην αστική φύση. 3. Ο ήµος Λαρισαίων οφείλει: α) να σχεδιάζει ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε ήδη υπάρχοντες χώρους πρασίνου και χώρους ανάπλασης, β) να οργανώνει εκδηλώσεις για το πράσινο και να αναπτύσσει δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση του αριθµού και στην προστασία των ειδών της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, γ) να συνεργάζεται µε δηµόσιους φορείς που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου εντός των ορίων του ήµου, δ) να συνεργάζεται µε τοπικούς Συλλόγους Προστασίας του Περιβάλλοντος προκειµένου να εκπονήσει Τεύχος Οδηγιών για την προστασία της Λαρισαϊκής χλωρίδας και πανίδας, δ) να ενεργοποιεί τη ηµοτική Αστυνοµία για τη διαφύλαξη των χώρων πρασίνου. Άρθρο 8 Αύξηση του πρασίνου στην πόλη Ο ήµος Λαρισαίων θέτει σε προτεραιότητα τη δηµιουργία νέων χώρων δηµοσίου πρασίνου. εσµεύεται να λαµβάνει µέτρα για την εξεύρεση νέων χώρων για πράσινο, για την προώθηση της απαλλοτρίωσης επιφανειών µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, για την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων αύξησης του πρασίνου, για τη φύτευση δωµάτων και αυλών σχολείων, για την ενοποίηση ακαλύπτων χώρων, για την τοποθέτηση πρασίνου σε κατακόρυφες επιφάνειες, καθώς και να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που προβλέπει η υφιστάµενη νοµοθεσία για να επιτευχθεί απρόσκοπτα η διεκδίκηση δηµοτικών ελεύθερων χώρων από καταπατητές. Άρθρο 9 Το πράσινο της πόλης είναι κοινωνικό αγαθό και η προστασία του ανήκει και είναι υποχρέωση όλων των δηµοτών της πόλης. 4

5 Άρθρο 10 Έκταση ισχύος Ο κανονισµός Πρασίνου του ήµου Λαρισαίων ισχύει για το αστικό πράσινο που ευρίσκεται στα όρια του ήµου και η εφαρµογή του είναι ευθύνη των Υπηρεσιών του ήµου Λαρισαίων. Άρθρο 11 Τα πρόστιµα που θα επιβάλλονται είναι ευθύνη της Υπηρεσίας, που έχει την αρµοδιότητα από το νόµο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1: Κανονισµός Υπηρεσίας Πρασίνου 1.1 Εισαγωγή Ο Κανονισµός περιλαµβάνει διατάξεις για το σχεδιασµό χώρων πρασίνου, τη διαχείριση της βλάστησης, τις µεθόδους κηποτεχνίας, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του αστικού πρασίνου. 1.2 Σχεδιασµός χώρων πρασίνου Η υπηρεσία Πρασίνου στόχο έχει να διαχειρίζεται τους υφιστάµενους χώρους πρασίνου και να τους διαµορφώνει σε πόλους έλξης για το κοινό µε: Σχεδιασµό νέων χώρων πρασίνου µε βιοκλιµατικά κριτήρια µε στόχο να προσφέρουν συνθήκες οπτικής, ηχητικής και θερµικής άνεσης στους επισκέπτες. o Οπτική άνεση σηµαίνει οπτική ευχαρίστηση µε συνθέσεις λουλουδιών, φροντισµένα δένδρα και θάµνους, παρουσία του υδάτινου στοιχείου, θέα του ουρανού, ευχάριστες συνθήκες φωτισµού, συνθήκες καθαριότητας και κατάλληλου εξοπλισµού. o Ηχητική άνεση σηµαίνει µείωση των θορύβων από τροχοφόρα µέσω της βλάστησης, ήχοι τρεχούµενου νερού και φυσικοί ήχοι. 5

6 o Θερµική άνεση, ανάλογα µε την εποχή, σηµαίνει σκίαση, δροσισµός και αερισµός το καλοκαίρι, ηλιασµός και προστασία από κρύο και βροχή το χειµώνα, γενικά ένα ευχάριστο µικροκλίµα, µε τη βοήθεια της βλάστησης, του υδάτινου στοιχείου και τη χρήση των κατάλληλων υλικών και σχηµάτων, την αποφυγή του µπετόν και την προτίµηση σε υδροπερατά υλικά για τις επιφάνειες, όπως χώµα ή χαλίκι. Συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισµού των υφιστάµενων πάρκων, σύµφωνα µε οικολογικά κριτήρια, µε στόχο να προσφέρουν συνθήκες οπτικής, ηχητικής και θερµικής άνεσης στους επισκέπτες. ηµιουργία ευχάριστων χώρων παραµονής. Για το σκοπό αυτό λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι χώροι πρασίνου: α. να είναι καθαροί, χωρίς σκουπίδια και µπάζα. β. να είναι ελεύθεροι από παρκαρισµένα αυτοκίνητα και γενικά αντικείµενα ξένα προς τη λειτουργία τους. γ. να διαθέτουν προσβάσιµα µονοπάτια και περιποιηµένα παγκάκια σε επιλεγµένες θέσεις και σε επαρκή αριθµό, δ. να διαθέτουν ασφαλείς και καλά συντηρηµένες παιδικές χαρές από φυσικά υλικά και ε. να προσφέρουν τη δυνατότητα άσκησης δίπλα στη φύση. 1.3 ιαχείριση βλάστησης Η ιεύθυνση Πρασίνου µεριµνά για τη: συντήρηση και διαχείριση των υφιστάµενων προστατευόµενων δέντρων, φύτευση και διαχείριση νέων δέντρων από τον Κατάλογο Προτεινόµενων Ειδών, διαµόρφωση φυτωρίου σύµφωνα µε τον Κατάλογο Προτεινόµενων Ειδών, διαχείριση και αφαίρεση των επικίνδυνων και ακατάλληλων δέντρων εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος σταδιακής αντικατάστασης ώριµων δέντρων. 1.4 Μέθοδοι ιαχείρισης πρασίνου Η ιεύθυνση Πρασίνου είναι αρµόδια για: 1. την εισαγωγή των µεθόδων βιολογικής κηποτεχνίας (θρέψη, λίπανση και καταπολέµηση εχθρών) και 6

7 2. την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των φυτικών υπολειµµάτων και των άλλων υλικών που παράγονται από τις κηποτεχνικές εργασίες (κοµποστοποίηση). Παράρτηµα 2: Κανονισµός για το δηµόσιο πράσινο 2.1 Εισαγωγή Ο Κανονισµός ισχύει για τους δηµόσιους χώρους πρασίνου. Περιλαµβάνει τα µέτρα προστασίας των, τους κανόνες χρήσης των, τις επιτρεπτές ή µη ενέργειες σε αυτούς, περιορισµούς στη χρήση των, διάταξη για το οικολογικό αντιστάθµισµα και τις κυρώσεις για απαγορευµένες ενέργειες σε αυτούς. 2.2 Αρµόδιες Υπηρεσίες Η συντήρηση και φροντίδα των προστατευµένων δέντρων σε δηµόσιους χώρους πρασίνου, η προστασία των δένδρων, η λήψη των κατάλληλων µέτρων και η αποκατάσταση των ζηµιών ανήκει στην αρµοδιότητα της ιεύθυνσης Πρασίνου. 2.3 Κανόνες Χρήσης ηµοσίου Χώρου Πρασίνου από το Κοινό Α. Η χρήση του δηµόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται µε ευθύνη του χρήστη. Β. Ο δηµόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του. Για τη χρήση δηµοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρµόδιας δηµοτικής υπηρεσίας (Τεχνική υπηρεσία, Υπηρεσία Πρασίνου). Γ. Η χρήση του δηµόσιου χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται µε προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισµού καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή ενόχληση των άλλων επισκεπτών. 2.4 Επιτρεπτές και µη επιτρεπτές ενέργειες σε δηµόσιο χώρο πρασίνου Μη επιτρεπτές ενέργειες Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η µεταφύτευση, το κλάδεµα, η δηλητηρίαση, η φθορά ή ρύπανση φυτικού οργανισµού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή βεβαίωση της αρµόδιας δηµοτικής υπηρεσίας. 7

8 εν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες : η σταθεροποίηση ή το σφράγισµα της επιφάνειας του εδάφους µε κάλυµµα µη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, µπετόν), οι εκσκαφές, οι διανοίξεις, η ανέγερση οικοδοµών, η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων, το πλύσιµο µηχανοκίνητων οχηµάτων ή µηχανηµάτων και γενικά η αυθαίρετη χρήση δηµόσιου νερού, η συµπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθµευσης µηχανοκίνητων οχηµάτων ή άλλων µηχανηµάτων, εργοταξίων οικοδοµών ή αποθήκευσης οικοδοµικών υλικών ή µπάζων, η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χηµικών ουσιών καθώς και λυµάτων το άναµµα φωτιάς (ενδεικτικά καύση απορριµµάτων) η φύτευση δένδρου σε πεζοδρόµιο που δεν ανταποκρίνεται στην µελέτη και στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας Πρασίνου η εκσκαφή σε χώρους των πεζοδροµίων όπου υπάρχουν δενδροστοιχίες, από οργανισµούς ή εταιρίες ( ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας Πρασίνου Θάµνοι ή δένδρα που εµποδίζουν την ορατότητα των οδηγών, αλλά και την προσπέλαση των πεζών θα αφαιρούνται αυτεπάγγελτα. Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευµένης περιοχής του ριζικού συστήµατος. Όσον αφορά τα άλση και πάρκα προστατευµένη περιοχή του ριζικού συστήµατος ορίζεται η επιφάνεια του εδάφους κάτω από την κόµη του δέντρου µε επιπλέον 1,5 µ. σε δέντρα µε κυλινδρική ανάπτυξη κόµης Επιτρεπτές ενέργειες 1. Επιτρέπονται: η αποµάκρυνση νεκρού ξύλου και φθαρµένων κλαδιών, η αποµάκρυνση κλαδιών σε µία περίµετρο µέχρι 15 εκ κυρίως στα πλαίσια του καθαρισµού στεγών και προσόψεων, της αποφυγής σκίασης οικιστικών και επαγγελµατικών χώρων, καθώς και της διατήρησης των συνθηκών φωτισµού και ελεύθερης διόδου σε πεζοδρόµια, εισόδου τροχοφόρων σε αυλές, χώρους εναπόθεσης 8

9 απορριµµάτων, παιδικές χαρές και περιοχές που χρησιµεύουν για τη διέλευση και στάθµευση οχηµάτων της πυροσβεστικής και η αποµάκρυνση σε µία περίµετρο µέχρι 15 εκ. υπερεχόντων κλαδιών σε όρια οικοπέδων που γειτνιάζουν µε το δρόµο ή µε γειτονικές ιδιοκτησίες. 2. Μεταφυτεύσεις προστατευµένων δέντρων επιτρέπονται µόνο όταν είναι δεδοµένη η δυνατότητα µεταφύτευσης του δέντρου. 3. Επιτρέπεται η λήψη µέτρων για τη διατήρηση τρεχούµενων υδάτων. 4. Επιτρέπονται οι επεµβάσεις σε περιοχές νεκροταφείων που είναι αφιερωµένες σε τάφους Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πάρκου εν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου: η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, αποµάκρυνση του εξοπλισµού του (αρδευτικά συστήµατα, περιφράξεις κ.λπ.), η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πρασίνου, χωρίς την έγκριση των υπηρεσιών του ήµου (Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πρασίνου, Υπηρεσία Τοπικής Αγροτικής Οικονοµίας), η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε χλοοτάπητες, η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριµµάτων και µηχανηµάτων, η πρόκληση θορύβου, η χρήση σφεντόνων ή εργαλείων ρίψης και πυροβολισµού, η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το µπάνιο τους σε δηµόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι συνοδοί ΑµΕΑ, το άναµµα και η διατήρηση φωτιάς η κυκλοφορία και το παρκάρισµα πάσης φύσεως µηχανοκίνητου οχήµατος ή ρυµουλκού η κλοπή ή η καταστροφή φυτών, που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους από την αρµόδια Υπηρεσία. 9

10 2.5 Περιορισµοί στη χρήση Η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία µπορεί µε απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέσει περιορισµούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τµήµα χώρου πρασίνου. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να µεριµνούν, ώστε οι σκύλοι τους να µην ρυπαίνουν τους δηµόσιους χώρους πρασίνου και να αποµακρύνουν άµεσα τα περιττώµατά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι - συνοδοί ΑµΕΑ. 2.6 Παραβάσεις και κυρώσεις Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δηµοσίου πρασίνου και τα προβλεπόµενα στις παραγράφους και τιµωρείται µε πρόστιµο. Το κοστολόγιο των εργασιών και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την επανεγκατάσταση των χώρων που υπέστησαν αναίτια ή µετά από έγκριση της υπηρεσίας, από τρίτους είναι ευθύνη της υπηρεσίας πρασίνου και είναι ανεξάρτητο από την επιβολή προστίµου. Η είσπραξη του οφειλόµενου ποσού είναι ευθύνη της από το νόµο υπηρεσίας. Ειδικότερα: για τη φθορά, τη ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισµού του δηµοσίου χώρου πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 150 για την κοπή, την αφαίρεση, την καταστροφή, τη µεταφύτευση, το κλάδεµα, τη δηλητηρίαση, τη φθορά ή τη ρύπανση φυτικού οργανισµού, χωρίς γραπτή βεβαίωση της αρµόδιας δηµοτικής υπηρεσίας, επιβάλλεται πρόστιµο 150 για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισµα της επιφάνειας του εδάφους µε κάλυµµα µη διαπερατό στο νερό, επιβάλλεται πρόστιµο 200 για τις εκσκαφές, διανοίξεις, ανέγερση οικοδοµών, επιβάλλεται πρόστιµο 100 για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων, επιβάλλεται πρόστιµο 100 για το πλύσιµο µηχανοκίνητων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για τη συµπίεση της επιφάνειας του εδάφους, ενδεικτικά λόγω της διέλευσης ή στάθµευσης µηχανοκίνητων οχηµάτων ή άλλων µηχανηµάτων, εργοταξίων οικοδοµών ή αποθήκευσης οικοδοµικών υλικών ή µπαζών, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χηµικών ουσιών καθώς και λυµάτων, επιβάλλεται πρόστιµο

11 για το άναµµα φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιµο 200 για βλάβες της προστατευµένης περιοχής του ριζικού συστήµατος, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για τη φθορά, καταστροφή, ρύπανση, αποµάκρυνση του εξοπλισµού ενός δηµοσίου πάρκου, επιβάλλεται πρόστιµο 200 για την εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριµµάτων και µηχανηµάτων σε πάρκο, επιβάλλεται πρόστιµο 150 για την πρόκληση θορύβου σε πάρκο, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για τη χρήση σφεντόνων ή εργαλείων ρίψης και πυροβολισµού σε πάρκο, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε πάρκο η το µπάνιο τους σε δηµόσια νερά, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για την κυκλοφορία και το παρκάρισµα πάσης φύσεως µηχανοκίνητου οχηµάτος ή ρυµουλκού σε πάρκο, προβλέπεται κατ αρχάς η άµεση αποµάκρυνσή του µε δαπάνη του χρήστη και πρόστιµο 100 για τη ρύπανση δηµοσίου χώρου πρασίνου από κατοικίδιο ζώο, µε εξαίρεση τους συνοδούς ΑµΕΑ, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του πρόστιµο... για την αυθαίρετη αφαίρεση ή το αυθαίρετο κλάδεµα δένδρου πεζοδροµίου, επιβάλλεται πρόστιµο 50 για την κλοπή φυτών 200 για την κλοπή αρδευτικών υλικών

12 2.7 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ικαίωµα προσφυγής Προσφυγή µπορεί να ασκήσει α) Ο-οι άµεσα ενδιαφερόµενος-οι και β) Άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από τον-τους άµεσα ενδιαφερόµενο-ους Άσκηση Προσφυγής Η προσφυγή ασκείται από τον ενδιαφερόµενο και κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου, που τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αστικής Επίλυσης Φορολογικών ιαφορών και Αµφισβητήσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κάθε χρόνο και αποτελείται από δύο δηµοτικούς συµβούλους και από ένα φορολογούµενο δηµότη ( Άρθρο 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95). Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής ορίζεται σε 60 εργάσιµες ηµέρες, αρχής γενοµένης από την επόµενη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόµενο της απόφασης επιβολής προστίµου. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας καµία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή. 12

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Χαράλαμπος Στεφανίδης Πρ/νος Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Άρθρο 1 ο Εισαγωγή Η Αθήνα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την σχέση της με την φύση, το τοπίο και το πράσινο γενικότερα. Η ιδιαίτερα πυκνή δόμηση των τελευταίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα