ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/319/ ΑΔΑ:ΒΙΕΕ46Ψ842-ΗΒΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 29/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:45 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεν. Γραμματέας Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος Νικόλαος Ιωνάς Μέλος Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ο Ιωάννης Θεοδωράκης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ ΕΝΑΡΞΗ 21:00 Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάρτιση Πίνακα Μελών Εφορευτικών Επιτροπών εκλογών ΤΕΕ της Εισηγήσεις Διευθύνσεων 3. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ.Α1/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Χρίστου Δίπλα Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Χρίστος Δίπλας και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα (1.230,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ του Παναγιώτη, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Αγ. Αντωνιου 81, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

3 Αποφ.Α2/Σ29/2013 Τακτοποίηση υπολοίπου παραβόλου πραγματογνωμοσύνης ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σε συνέχεια της Α1/Σ38/10 Απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Πέτρος Σακελλαρίου ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /09 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ /13 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 927,86, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 537,16 Β) Φ.Π.Α. 123,55 639,80 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 282,71 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 5,35 Σύνολο 927,86 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εξακόσια τριάντα εννιά ευρώ & ογδόντα λεπτών (639,80) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ του Ιωάννη Διπλ. Μηχ/γο Μηχανικό, Α.Μ , Άτλαντος 32, Π.ΦΑΛΗΡΟ, ως εξής: 537,16 ως αμοιβή και 102,64 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α3/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Δήμητρας Αλιγηζάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Δήμητρα Αλιγηζάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Αναστάσιος Καρακόζογλου ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 1037/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.277,47, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 733,34 Β) Φ.Π.Α. 168,67 902,01 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 366,66 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,80

4 Σύνολο 1.277,47 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια δύο ευρώ & ενός λεπτού (902,01) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ιωάννη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Βοιωτίας 16, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 733,34 ως αμοιβή και 168,67 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Α4/Σ29/2013 Αποφ.Α5/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Θεοφάνης Κάκος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 534,22, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 306,67 Β) Φ.Π.Α. 70,54 377,21 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 153,33 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,68 Σύνολο 534,22 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & είκοσι ενός λεπτών (377,21) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗ του Ηλία, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Πλαστήρα 17, ΑΙΓΑΛΕΩ, ως εξής: 306,67 ως αμοιβή και 70,54 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη των κ.κ. Γεώργιου & Ευστρατίας Βασιλειάδη,

5 Πελαγίας Δρεττάκη, Ανδρέα Μοσχόπουλου, Ανδρέα Καλογερόπουλου, Γιάννη Λεκκάκου & Σωκράτη & Μαριέττας Φασούλα. Η Δ. Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που τελείωσε ο κ. Λουκάς Δημητρίου, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση των κ.κ. Γεώργιου & Ευστρατίας Βασιλειάδη, Πελαγίας Δρεττάκη, Ανδρέα Μοσχόπουλου, Ανδρέα Καλογερόπουλου, Γιάννη Λεκκάκου & Σωκράτη & Μαριέττας Φασούλα, καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής ( δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος ) στο ποσό των 8.710,00. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με το υπ αριθ /11 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 500,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 Β) Φ.Π.Α. 66,02 353,05 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 143,51 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,44 Σύνολο 500,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & πέντε λεπτών (353,05 ) στoν πραγματογνώμονα κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του Ιωάννη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό Α.Μ.97638, Σπευσίπου 11, ΑΘΗΝΑ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού των 8.210,00 θα εγερθεί αγωγή λόγω καθυστέρησης καταβολής από τους αιτούντες. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α6/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Αριστοτέλη Βελονάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Αριστοτέλης Βελονάκης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Φραγκίσκος Τσιγαρίδας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ.

6 33762/12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.200,00 Β) Φ.Π.Α. 276, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 600,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 14,40 Σύνολο 2.090,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι (1.476,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του Χρήστου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Αλ. Παναγούλη 48, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ως εξής: 1.200,00 ως αμοιβή και 276,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α7/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Αικατερίνης Βιρβιδάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Αικατερίνη Βιρβιδάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Κωνσταντίνος Κιάμος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 3738/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.219,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα (861,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΙΑΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

7 του Αποστολου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Εθνάρχου Μακαρίου 25, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α8/Σ29/2013 Αποφ.9/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του Πρωτοδικείο ΚORNEUBURG Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε το Πρωτοδικείο ΚORNEUBURG και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Ιωάννης Ξυλάς ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με την από 22/3/2013 κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος, παράβολο από 1.980,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.136,63 Β) Φ.Π.Α. 261, ,05 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 568,31 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 13,64 Σύνολο 1.980,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ & πέντε λεπτών (1.398,05) στον πραγματογνώμονα κ. ΞΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ευαγγέλου, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Ιθώμης 4, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ως εξής: 1.136,63 ως αμοιβή και 261,42 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Χριστίνας Αγγελοπούλου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Χριστίνα Αγγελοπούλου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Μουσίκας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ'

8 αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.438,80, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.400,00 Β) Φ.Π.Α. 322, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 700,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 16,80 Σύνολο 2.438,80 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια επτακόσια είκοσι δύο (1.722,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αθανασίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Νυμφαίου 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ως εξής: 1.400,00 ως αμοιβή και 322,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α10/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της Κ/ΞΙΑΣ J&B ΑΒΑΞ-ΑVΑX S.A. - FCC CONSTRUCCION S.A. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η Κ/ΞΙΑ J&B ΑΒΑΞ- ΑVΑX S.A. - FCC CONSTRUCCION S.A. και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Σαμπεθαι Σαμπεθαι ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 7.839,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 4.500,00 Β) Φ.Π.Α , ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 54,00 Σύνολο 7.839,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (5.535,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΜΠΕΘΑΙ

9 ΣΑΜΠΕΘΑΙ του Ισαάκ, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. 9153, Αλ. Σούτσου 19, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 4.500,00 ως αμοιβή και 1.035,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α11/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Γ. Βερύκοκο "Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΠ.-ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Γ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η "Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΠ.-ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Γ" και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Αλεξάνδρα Καραβά η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,60, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στην πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Δημητρακοπούλου 78, ΚΟΥΚΑΚΙ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α12/Σ29/2013 Τακτοποίηση υπολοίπου παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ. κ. Γεώργιου & Ελευθερίας Ανδριανοπούλου Δασκαλάκη. Σε συνέχεια της Α/2/Σ38/10 Απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ Γεώργιος & Ελευθερία Ανδριανοπούλου - Δασκαλάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Σακελλαρίδης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ

10 και την υπ' αριθ. 6892/09 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ /13 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 302,77, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 150,00 Β) Φ.Π.Α. 34,50 184,50 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 115,50 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,77 Σύνολο 302,77 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτών (184,50) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Λουκά, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Γιασεμιών 10, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 150,00 ως αμοιβή και 34,50 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α13/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Στέφανου Κιουλάφα. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Στέφανος Κιουλάφας και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Παναγιώτης Χαρούπιας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα (1.230,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

11 του Αποστόλου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Σμολεύσκυ 11-13, Αθήνα, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α14/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Ρουμπίνης Χαραλαμπάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Ρουμπίνη Χαραλαμπάκη και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Αλεξάνδρα Καραβα η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,60, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στην πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Δημητρακοπούλου 78, ΚΟΥΚΑΚΙ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α, β Αποφ.Α15/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Α.Αρτοποιάδη-Δ.Φουρναράκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Α.Αρτοποιάδης- Δ.Φουρναράκης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Μιχαήλ Μυτιληναίος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ

12 παράβολο από 1.219,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα (861,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Μεσογείων 399, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α16/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΣΠΙΤΣΕ ΑΕ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΣΠΙΤΣΕ ΑΕ" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Αθανάσιος Γρηγορόπουλος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε.του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα (1.230,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Γεωργίου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , 28 ης Οκτωβρίου, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ως εξής:

13 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α17/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Όλγας Βολουδάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Ολγα Βολουδάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάτος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.219,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα (861,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γερασίμου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Μ. Αλεξάνδρου 13, ΜΑΡΟΥΣΙ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Α18/Σ29/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Νικόλαος Γιαννουλης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 5747/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.613,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.500,00

14 Β) Φ.Π.Α. 345, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 750,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 18,00 Σύνολο 2.613,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια οκτακόσια σαράντα πέντε (1.845,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κωνσταντινου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Αισχύλου 24, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 1.500,00 ως αμοιβή και 345,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Α19/Σ29/2013 Eπιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στην κ. ΒΡΕΤΤΟΥ- ΓΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ. Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει η κ. Βρεττού Γλάβα Γεωργία (η οποία στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή του τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /13 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (496,47) στην κ. Βρεττού Γλάβα Γεωργία του Βασιλείου, Ανδρομάχης 147,17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Κ.Α.3394 α,β ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ. Α20/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 511,68 στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την δημοσίευση περίληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου Μελών» του ΤΕΕ στις εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος & Ριζοσπάστης.

15 Η Δ. Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή πεντακόσια έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (511,68) στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ Αθήνα, για την δημοσίευση περίληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου Μελών» του ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ. 2073/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 416, %ΦΠΑ 95,68 = Συν 511,68) Κ.Α. 851 Αποφ.Α21/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 156,46 στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την δημοσίευση διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση πλατφόρμας δημιουργίας και υποστήριξης πυλών προμήθειας ελληνικών προϊόντων στις εφημερίδες, Ηχώ των Δημοπρασιών και Δημοπρασιών. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εκατόν πενήντα έξη ευρώ και σαράντα έξη λεπτών (156,46) στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ Αθήνα, για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της πλατφόρμας δημιουργίας και υποστήριξης πυλών προμήθειας ελληνικών προϊόντων σύμφωνα με το υπ αριθ.2619/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Καθ. αξία 127, %ΦΠΑ 29,26 = Συν 156,46) Κ.Α. 851 ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Α22/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής ,50 στην COMPUTER STUDIO για την επεξεργασία και Διαχείριση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Ε. του ΤΕΕ. Παρακολούθηση υλοποίηση αποφάσεων ΔΕ του ΤΕΕ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Γ3/Σ9/2012 Απόφαση ανάθεσης επεξεργασίας και Διαχείρισης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ Παρακολούθησης υλοποίησης αποφάσεων ΔΕ του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών στην COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Βουλιαγμένης Αθήνα, για την επεξεργασία και Διαχείριση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Ε. του ΤΕΕ Παρακολούθηση υλοποίηση αποφάσεων ΔΕ του ΤΕΕ για το

16 ΤΕΕ σύμφωνα με την υπ αριθμ. σύμβαση 34366/ και το υπ αριθμ. 151/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ.αξία ,00+23%ΦΠΑ 4.312,50 = Συν ,50) Κ.Α 7123 α. Aποφ.Α23/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 1.290,91 στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την απομαγνητοφώνησηδακτυλογράφηση πρακτικών της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας που πραγματοποιήθηκε στις καθώς και των συνεδριάσεων της Δ.Ε. στις 29/1/2013,5/2/2013 & 12/2/2013 του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ. A4/Σ34/2011 απόφαση της που αφορά την απομαγνητοφώνηση-δακτυλογράφηση πρακτικών της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας που πραγματοποιήθηκε στις καθώς και των συνεδριάσεων της Δ.Ε. στις 29/1/2013,5/2/2013 & 12/2/2013 του ΤΕΕ. εγκρίνει την καταβολή των χιλίων διακοσίων ενενήντα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.290,91), στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18 ΤΚ Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε την παραπάνω ημερομηνία σύμφωνα με τα υπ αριθμ. 5921/ & 5972/ Δελτία Αποστ-Τιμολόγια. (Καθ. αξία 1.049, %ΦΠΑ 241,40 = Συν 1.290,91) Κ.Α Αποφ.Α24/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 2.948,94 στην ΕΝΙΜΕROSI- Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/6/2013 έως 20/09/2013. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από A4/Σ16/2013 απόφαση της που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/6/2013 έως 20/09/2013, εγκρίνει την καταβολή δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων

17 λεπτών (2.948,94) στην ΕΝΙΜΕROSI-A.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Βάκχου 30, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με την από 12/8/2013 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 21/6/2013 έως 20/6/2014) σύμφωνα με τα παρακάτω τιμολόγια. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 20653/ «««Νο 20713/ (Καθ. αξία 2.397,51+ 23%ΦΠΑ 551,43 = Συν 2.948,94) Κ.Α Aποφ.Α25/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 1.125,80 στην MYΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στις παρακάτω ημερομηνίες 14/5,23/5,28/5,4/7,9/7,23/7,30/7,3/9,10/9,17/9,26/9 που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ. A5/Σ11/2013 απόφαση της που αφορά την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στις παρακάτω ημερομηνίες 14/5,23/5,28/5,4/7,9/7,23/7,30/7,3/9,10/9,17/9,26/9 που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των χιλίων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.125,80), στην ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ,ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ,ΔΑΚΤΥΛΟΓ ΡΑΦΗΣΕΙΣ,Δωδώνης 10, ΤΚ Αθήνα, που πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω ημερομηνίες σύμφωνα με το υπ αριθμ. 76/ Τιμολόγιο(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). (Καθ. αξία 915, %ΦΠΑ 210,51 = Συν 1.125,80) Κ.Α Aποφ.Α26/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/6/2013-5/7/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 )

18 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/6/2013-5/7/2013 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Aποφ.Α27/Σ29/2013 Aποφ.Α28/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/7/2013-5/8/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/7/2013-5/8/2013 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Έγκριση καταβολής 27,43 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια 20 ντοσιέ για τις ανάγκες της ΔΕΑΔ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 12/9/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή είκοσι επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών και (27,43) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια 20 ντοσιέ για τις ανάγκες της ΔΕΑΔ για το ΤΕΕ. σύμφωνα με το υπ αριθ / τιμολόγιο. (Καθ. αξία 22, % ΦΠΑ 5,13 = Συν 27,43) Κ.Α α.

19 Αποφ.Α29/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 6.762,56 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια δύο φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξι φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών-tablets περιλαμβανομένων των προγραμμάτων Office Pro και Panta Antivirus Pro 2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α1/Σ2/2013 απόφαση της που αφορά την προμήθεια δύο φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξι φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών-tablets περιλαμβανομένων των προγραμμάτων Office Pro και Panta Antivirus Pro 2013 για το ΤΕΕ., εγκρίνει των έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο και πενήντα έξι λεπτών (6.762,56) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγιο (Καθ. αξία 5.498, % ΦΠΑ 1.264,54 = Συν 6.762,56) Κ.Α α. Αποφ.Α30/Σ29/2013 Αποφ.Α31/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 80,44 στoν KOTTHΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε για την προμήθεια 60 κλασέρ πλαστικών 8*52 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 26/9/2013 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή ογδόντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (80,44) στον ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε, Κολωνού & Κεραμεικού 29, ΤΚ Αθήνα,για την προμήθεια 60 κλασέρ πλαστικών 8*52 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 65, %ΦΠΑ 15,04 = Συν 80,44) Κ.Α Έγκριση καταβολής 738,00 στο Βασίλειο Γ. Μποτζαρόπουλο για την προσφορά καφέ αναψυκτικών και βουτημάτων κατά τη διάρκεια συναντήσεων της Δ.Ε. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α4/Σ17/2013 Απόφασή της Δ.Ε. που αφορά έξοδα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Δοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (738,00 ) στον Βασίλειο Γ. Μποτζαρόπουλο Καρ.Σερβίας 4, Αθήνα σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 600, % ΦΠΑ 138,00 =Συν 738,00 ) Κ.A.857.

20 Αποφ.Α32/Σ29/2013 Αποφ.Α33/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 738,00 στο Βασίλειο Γ. Μποτζαρόπουλο για την προσφορά καφέ αναψυκτικών και βουτημάτων κατά τη διάρκεια συναντήσεων της Δ.Ε. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α4/Σ17/2013 Απόφασή της Δ.Ε. που αφορά έξοδα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Δοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (738,00 ) στον Βασίλειο Γ. Μποτζαρόπουλο Καρ.Σερβίας 4, Αθήνα σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 600, % ΦΠΑ 138,00 =Συν 738,00 ) Κ.A.857. Έγκριση καταβολής 1.073,50 στο Βασίλειο Γ. Μποτζαρόπουλο για τια ανάγκες κυλικείου που αφορούν τη 12 η Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α3/Σ7/2013 Απόφασή της Δ.Ε. που αφορά έξοδα κυλικείου που αφορούν τη 12 η Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των χιλίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών στον Βασίλειο Γ. Μποτζαρόπουλο Καρ.Σερβίας 4, Αθήνα σύμφωνα με το Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο 109/ (Καθ. αξία 950, % ΦΠΑ 123,50 =Συν 1.073,50 Κ.A.857. Αποφ.Α34/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 120,00 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την παράθεση καφέ, αναψυκτικών και βουτημάτων κατά τη συνάντηση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από Αίτηση Δαπάνης που αφορά την παράθεση καφέ, αναψυκτικών και βουτημάτων κατά τη συνάντηση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων, εγκρίνει την καταβολή εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το υπ αριθμ. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής 85/

21 (Καθ. αξία 97,56+ ΦΠΑ 22,44 = Συν 120,00) ΚΑ : 856 Αποφ.Α35/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 70,00 στο Κυλικείο «Βασίλειος Γεωργ. Μποτζαρόπουλος - Βοτζαρόπουλος» για την παράθεση μπουφέ και προσφορά καφέδων, χυμών, βουτημάτων, κέικ και εμφιαλωμένων νερών στο πλαίσιο της συνάντησης των Μελών της αντιπροσωπείας του Οργανισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας της Επαρχίας Sichuan (CAST) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην Αθήνα στις 5 Απριλίου Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α5/Σ3/2012 Απόφασή της που αφορά στη διοργάνωση της συνάντησης των Μελών της αντιπροσωπείας του Οργανισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας της Επαρχίας Sichuan (CAST) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με αντιπροσωπεία του ΤΕΕ που έγινε στην Αθήνα, εγκρίνει την καταβολή εβδομήντα Ευρώ (70,00 ) στο Κυλικείο «Βασίλειος Γεωργ. Μποτζαρόπουλος - Βοτζαρόπουλος» Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα 10248, ΑΦΜ , Δ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, για την παράθεση μπουφέ και προσφορά καφέδων, χυμών, βουτημάτων, κέικ και εμφιαλωμένων νερών σύμφωνα με το υπ αριθ. 87/ , τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθαρή αξία 48, % ΦΠΑ 11,22 = 60,00 ) (Καθαρή αξία 8, % ΦΠΑ 1,15 = 10,00 ) Σύνολο = 70,00 ΚΑ : 857 Αποφ.Α36/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 60,00 στο Κυλικείο «Βασίλειος Γεωργ. Μποτζαρόπουλος - Βοτζαρόπουλος» για την παράθεση μπουφέ και προσφορά καφέδων, χυμών και εμφιαλωμένων νερών στο πλαίσιο της συνάντησης των Μελών της αντιπροσωπείας της Ένωσης Πεκίνου για την Επιστήμη και Τεχνολογία (BAST) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην Αθήνα στις 8 Μαΐου Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. A4/Σ3/2013 Απόφασή της που αφορά στη διοργάνωση της συνάντησης των Μελών της αντιπροσωπείας της Ένωσης Πεκίνου για την Επιστήμη και Τεχνολογία (BAST) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με αντιπροσωπεία του ΤΕΕ που έγινε στην Αθήνα, εγκρίνει την καταβολή εξήντα Ευρώ (60,00 )

22 στο Κυλικείο «Βασίλειος Γεωργ. Μποτζαρόπουλος - Βοτζαρόπουλος» Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα 10248, ΑΦΜ , Δ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, για την παράθεση μπουφέ και προσφορά καφέδων, χυμών και εμφιαλωμένων νερών σύμφωνα με το υπ αριθ. 90/ , τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθαρή αξία 44, % ΦΠΑ 10,29 = 55,01 ) (Καθαρή αξία 4, % ΦΠΑ 0,57 = 4,49 ) Σύνολο = 60,00 ΚΑ : 857 Aποφ.Α37/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 171,77 στην ΑLPHA COM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε για την αγορά ΤONER του Γραφείου Διεκπεραίωσης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 1/10/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (171,77) στην ALPHA COM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 35, Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, για την αγορά ΤΟΝΕR του Γραφείου Διεκπεραίωσης του ΤΕΕ, σύμφωνα με τo υπ αριθ. 316/ Δ.Αποστολής Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 139, % ΦΠΑ 32,12=Συν 171,77 ) Κ.Α α. Αποφ.Α38/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 241,90 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας μηνών Ιουλίου & Αυγούστου για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την σχετική απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας μηνών Ιουλίου & Αυγούστου για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (241,90 ) στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE,Συστήματα Υγειινής & Αποθήκευσης,Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με τα υπ αριθ : Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 8165 / & 8529/ (Καθαρή αξία 196,66 + ΦΠΑ 23% 45,24 = 241,90) Κ.Α Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης.

23 Αποφ.Α39/Σ29/2013 Αποφ.Α40/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 123,00 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό Χημ. Τουαλέτας μηνός Σεπτεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την σχετική απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας μηνός Σεπτεμβρίου για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν είκοσι τριών ευρώ στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE,Συστήματα Υγειινής & Αποθήκευσης,Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ : Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 8776 / (Καθαρή αξία 100,00 + ΦΠΑ 23% 23,00 = 123,00) Κ.Α Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Έγκριση καταβολής 3.361,62 στην A&G PAPER AEBE για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ.στ3/σ25/2012 απόφασή της,που αφορά την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, εγκρίνει την καταβολή των τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (3.361,62) στην Α&G PAPER AEBE Eμπορίας & Επεξεργασίας Χάρτου 21 Ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Κρυονέρι Αττικής, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 του ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ. 2391,2392,2393,2394,2395,2396/ Τιμολόγια. (Καθ. αξία 2.733, % ΦΠΑ 628,62 = Συν 3.361,62) Κ.Α α. Aποφ.Α41/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 1.260,75 στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ για την προμήθεια εντύπων Επιστολόχαρτων για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη την από απόφαση κατακύρωσης και την με αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 41324/ σύμβαση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που αφορά την ανάθεση προμήθειας α) φωτοαντιγραφικού χαρτιού και β) εντύπων και φακέλων για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ για δύο έτη, εγκρίνει την καταβολή χιλίων διακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε

24 λεπτών (1.260,75 ) στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα ΤΚ , για την προμήθεια εντύπων Επιστολόχαρτων για το ΤΕΕ., σύμφωνα με το υπ αριθ 1150/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1025, % ΦΠΑ 235,75 =ΣΥΝΟΛΟ 1.260,75 ) Κ.Α.1899 Aποφ.Α42/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 984,00 στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ για την προμήθεια εντύπων «Βιβλίο Στάθμεσης» για τις ανάγκες του παρκινγκ στο Μαρούσι για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την σχετική απόφασή της για την προμήθεια εντύπων «Βιβλίο Στάθμευσης», για τις ανάγκες του πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (984,00 ) στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα ΤΚ , σύμφωνα με το υπ αριθ 1154/ Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 800, % ΦΠΑ 184,00 =ΣΥΝΟΛΟ 984,00 ) Κ.Α.1899 Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Aποφ.Α43/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 2.776,11 στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την απομαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση των πρακτικών της Δ.Ε. του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 26/2/2013, 12/3/2013, 20/3/2013, 28/3/2013, 3/4/2013, 8/4/2013, 16/4/2013, 25/4/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ. A4/Σ34/2011 απόφαση της που αφορά απομαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΔΕ, εγκρίνει την καταβoλή των δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών (2.776,11), στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18 ΤΚ Αθήνα, σύμφωνα με τα υπ αριθμ. 6113&6114-2/10/2013 Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 2.257,00+ 23%ΦΠΑ 519,11 = Συν 2.776,11) Κ.Α. 857α.

25 Aποφ.Α44/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 430,49 στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση-δακτυλογράφηση των πρακτικών της Ημερίδας «Σύνδεση του ΕΜΠ με τη β/θμια Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ. A4/Σ34/2011 απόφαση της που αφορά την μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση-δακτυλογράφηση των πρακτικών της Ημερίδας «Σύνδεση του ΕΜΠ με τη β/θμια Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2013 για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των τετρακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (430,49), στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18 ΤΚ Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε την παραπάνω ημερομηνία σύμφωνα με το υπ αριθμ. 6116/ Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 349, %ΦΠΑ 80,50 = Συν 430,49) Κ.Α. 857α. Απόφ.Α45/Σ29/2013 Απόφ.Α46/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 287,85 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα : «Ρύπανση από αιθαλομίχλη» στις 27 Μαρτίου Η Δ.Ε. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α3/Σ3/2013 απόφαση της που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα : «Ρύπανση από αιθαλομίχλη» στις 27 Μαρτίου 2013 εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (287,85 ) στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κατράμη 18, Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο 6119/ (Καθ.αξία 234, % ΦΠΑ 53,83 = Συν 287,85) Κ.Α. 857α. Έγκριση καταβολής 393,60 για την κάλυψη των δαπανών της Εσπερίδας με θέμα : «Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις.Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας αθέμιτου ανταγωνισμού.ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται: στο

26 πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του «άρθρου μόνου» Ν.4093/2012 και ποιους εξυπηρετεί» στις 19 Δεκεμβρίου Η Δ.Ε. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α5/Σ29/2012 απόφαση της που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Εσπερίδας με θέμα : «Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του «άρθρου μόνου» Ν.4093/2012 και ποιους εξυπηρετεί» στις 19 Δεκεμβρίου 2012 εγκρίνει την καταβολή τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (393,60 ) στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κατράμη 18, Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο 6118/ (Καθ.αξία 320, % ΦΠΑ 73,60 = Συν 393,60) Κ.Α. 857α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Απόφ.Α47/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής ,77 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει την καταβολή του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (35.102,77) στην Τράπεζα Αττικής, Κατάστημα 466, Λέοντος Σοφού, Θεσ/νίκη, ως δόση των τόκων από έως , για το δάνειο του ποσού των ,00, εκ των οποίων 8.771,60 αφορούν τόκο δόσης και ,17 αφορούν κεφάλαιο δόσης και 750,00 αφορούν έξοδα α τριμήνου 2013 σύνολο τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (35.102,77), που έχει πάρει το ΤΕΕ από την Τράπεζα Αττικής για την ανέγερση του κτιρίου του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη. Κ.Α. 6111, Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Aπόφ.Α48/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 276,75 στην SYSCOM A.E.,Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας για την προμήθεια ενός δίσκου για το mailserver της Τράπεζας Πληροφορειών για το ΤΕΕ.

27 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την 03/04/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ για την προμήθεια ενός δίσκου για το mailserver της Τράπεζας Πληροφορειών για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων εβδομήντα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτών (276,75) στην SYSCOM A.E., Μπότσαρη 10,12-14 Πειραιάς ΤΚ Αθήνα, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με τα υπ αριθ : Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 66/ (Καθαρή αξία 225,00 + ΦΠΑ 23% 51,75 = 276,75) Κ.Α α. Απόφ.Α49/Σ29/2013 Απόφ.Α50/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 9.400,47 στην ΕΛΕΚΤ Α.Ε. για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/07/2013 έως 31/07/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις υπ αριθμ Α14/Σ14/2012 απόφαση ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα για ένα έτος ( έως ) και Α6/Σ16/2013 απόφαση παράτασης της με αρ.πρωτ.32648/ σύμβασης από έως , εγκρίνει την καταβολή εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ σαράντα επτά λεπτών (9.400,47) στην ΕΛΕΚΤ Α.Ε Ιωαννίνων 23 ΤΚ Μοσχάτο για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Καθ. αξία 7.642, % ΦΠΑ 1.757,81 =Συν 9.400,47 ) ΚΑ 845 Έγκριση καταβολής 255,84 στην ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ για την προμήθεια κλειδαριών και κατασκευή κλειδιών για το TEE. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τις από 30/5/2013 και 11-16/7/2013 προεγκρίσεις της Γενικής Διευθύντριας εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (255,84) στην ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΜ.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Λέκκα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με τα υπ αρ 3863/ τιμολόγιο. (Καθ.αξία 208,00 +23% ΦΠΑ 47,84 = Συν 255,84) ΚΑ :863

28 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Αποφ.Α51/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής ,04 στην «ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» για ενοίκιο ακινήτου στέγασης των Γραφείων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 2 ος -8 ος όροφος) για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α3/Σ13/2009 απόφαση κατακύρωσης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων συνολικής επιφάνειας έως τ.μ. για τις ανάγκες στέγασης των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20% λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών β)καθώς και μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) εγκρίνει την καταβολή εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (69.545,04) στην «ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», Δ. Μουτσοπούλου 17 Πειραιάς, για ενοίκιο των Γραφείων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 2 ος 8 ος όροφος), για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με την από σύμβαση μίσθωσης (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ). Αναλυτικά : Αναλυτικά: Ενοίκιο: ανά μήνα ,52 Χ 2 μήνες = ,04 Κ.Α.813 Αποφ.Α52/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής ,00 στην «ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» για μίσθωση συμπληρωματικών χώρων επιφανείας 760 τ.μ. του μεγάρου επί της οδού Νίκης 4 (310 τ.μ. τμήματος του α ορόφου, 162 τ.μ. τμημάτων α και β υπογείου, καθώς και 235 τ.μ. που αφορούν στην κεντρική είσοδο, το μεσώροφο, το κλιμακοστάσιο και την απόληξη του στο δώμα), για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α1/Σ40/2009 απόφαση μίσθωσης συμπληρωματικών χώρων επιφανείας 760 τ.μ. του μεγάρου επί της οδού Νίκης 4 ιδιοκτησίας εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» και το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των

29 Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών β)καθώς και τη μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) , εγκρίνει την καταβολή δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (19.680,00) στην «ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», Δ. Μουτσοπούλου 17, Πειραιάς, μίσθωσης συμπληρωματικών χώρων επιφανείας 760 τ.μ. του μεγάρου επί της οδού Νίκης 4 (310 τ.μ. τμήματος του α ορόφου, 162 τ.μ. τμημάτων α και β υπογείου, καθώς και 235 τ.μ. που αφορούν στην κεντρική είσοδο, το μεσώροφο, το κλιμακοστάσιο και την απόληξη του στο δώμα), για το διάστημα από μέχρι Αναλυτικά : Ενοίκιο: 9.840,00 ανά μήνα 9.840,00 Χ 2 μήνες = ,00 Κ.Α Αποφ.Α53/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 2.323,02 στον κ. Εμμανουήλ Παντουβάκη και στην κα Παναγιώτα Παντουβάκη για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Αντιοχείας 33, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Γ7/Σ3/2009 απόφαση Παράτασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Αντιοχείας 33 και το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών β) καθώς και τη μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) εγκρίνει την καταβολή των δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δύο λεπτών (2.323,02) στον κ. Εμμανουήλ Παντουβάκη του Χριστοφόρου και στην κα Παναγιώτα Παντουβάκη σύζ. Εμμανουήλ, Ν. Γεννηματά 13, Αθήνα, για χρήση μισθίου της Αποθήκης του ΤΕΕ (Αντιοχείας 33, Πατήσια), σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ), για το χρονικό διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά: 1.140,97 ανά μήνα 1. Παντουβάκης Εμμανουήλ Από μέχρι

30 1.140,97 Χ 61% = 695,99 695,99 Χ 2 μήνες = 1.391,98 Xαρτ 1,8% 25, ,04 2. Παντουβάκη Παναγιώτα Από μέχρι ,97 Χ 39% = 444,98 444,98 Χ 2 μήνες = 889,96 Χαρτ. 1,8% + 16, ,98 Γενικό Σύνολο 2.323,02 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Α54/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 9.315,64 για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Νίκης 4) για τον μήνα Ιούλιο Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (9.315,64), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Νίκης 4) σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο κτίριο Ερμού & Νίκης 4, για τον μήνα Ιούλιο 2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις, όπως παρακάτω : -ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Μουτσοπούλου 17, Πειραιάς Κοινόχρηστα 9.038,00 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 271,14 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% 6, ,64 Κ.Α. 813.

31 Αποφ.Α55/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 680,98 στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25) για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) για τον μήνα Ιούλιο Η Δ.Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εξακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (680,98) στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα του Ιωάννη (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο μέγαρο της οδού Λέκκα 23-25, για τον μήνα Ιούλιο 2013, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις, όπως παρακάτω: Κοινόχρηστα 660,69 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 19,82 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% 0, Σύνολο 680,98 Κ.Α METAΒΑΣΕΙΣ Απόφ.Α56/Σ29/2013 Έγκριση καταβολής 556,00 για έξοδα μετάβασης και επιστροφής από Βουκουρέστι (Ρουμανία), έξοδα διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση της εκπροσώπου του ΤΕΕ στην 3 η Συνάντηση του Έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe, κ. Όλγας Καλαντζοπούλου Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α5/Σ6/2013 προηγούμενη Απόφασή της, που αφορά στη μετάβαση στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) της εκπροσώπου του ΤΕΕ στην 3 η Συνάντηση του Έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe, κ. Όλγας Καλαντζοπούλου, από 3 έως 6 Απριλίου 2013, εγκρίνει την καταβολή πεντακοσίων πενήντα έξι (556,00 ) για έξοδα μετάβασης, έξοδα διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης. Όλγα Καλαντζοπούλου Α.Μ.: Υ22 Απόφαση Δ.Ε.: Α5/Σ6/2013 Μετακίνηση: Αθήνα-Βουκουρέστι-Αθήνα (Αερ.) 250,00 Μετακίνηση: Αθήνα-Αεροδρόμιο-Αθήνα (Μετρό) 16,00 (ημ. αναχ ημ. επιστρ ) Έξοδα διαμονής: 2 βραδ. Χ 70,00 140,00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 /25.6.2014 ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/223/27.3.2013 ΑΔΑ: ΒΕ2Ω46Ψ842-ΧΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης με αριθμό 1/15.01.2013 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 451-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010)

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Α1. Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της 65 ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3% ΘΕΜΑ 2 ο. Καθορισµός αποζηµίωσης συνεδριάσεων του Δ.Σ., της Ε.Ε. και του Ε.Σ. καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του Δ.Σ., Ε.Σ., των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετασχηματιζομένου κλάδου έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παραγωγή επίπεδων προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία Με δέκα οκτώ (18) ψήφους ΥΠΕΡ και τέσσερις (4) ψήφους ΚΑΤΑ (κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Πύρα Θεοφανή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 29 Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα