ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝ- ΘΕΣΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝ- ΘΕΣΙΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝ- ΘΕΣΙΣ Στη Ροδόπολη Σερρών, σήμερα, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007, οι συμβαλλόμενοι: 1. Αποστολίδης Στυλιανός του Γεωργίου, 2. Βασιλειάδης Αθανάσιος του Θεοδώρου, κάτοικος Ρόδου 20, Τ.Κ , Δήμος Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη. 3. Γεωργιάδης Δημήτριος του Γεωργίου, 4. Γεωργιάδης Χρήστος του Γεωργίου, 5. Γρηγοριάδης Πέτρος του Δημητρίου, 6. Δημητριάδης Αναστάσιος του Αγαπίου, 7. Δημητριάδης Αναστάσιος του Ιωάννη, κάτοικος Όθωνος 46, Τ.Κ , Δήμος Δάφνης, Αττική. 8. Δημητριάδης Θεόδωρος του Αγαπίου, 9. Δημητριάδης Παντελής του Λεάνδρου, 10. Ζαχαράκης Ηλίας του Δημητρίου, κάτοικος Άνω Ποροΐων Σερρών, Τ.Κ , Δήμος Κερκίνης, Σέρρες. 11. Ζωγράφος Θεμιστοκλής του Ιωάννη, κάτοικος Νευροκοπίου 14, Τ.Κ , Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 12. Ζωγράφος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, κάτοικος Νευροκοπίου 14, Τ.Κ , Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 13. Κατσιάδα Δέσποινα του Αθανασίου, κάτοικος Διαγόρα 22, Τ.Κ , Δήμος Σπάτων, Αττική. 14. Λογαράς Χριστόδουλος του Νικολάου, κάτοικος Μ. Μπότσαρη, Τ.Κ , Άνω Πεύκη, Αττική. 15. Σαχινίδου Γεωργία του Νικολάου, 16. Σαχινίδου Σοφία του Νικολάου, Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 1

2 17. Τσινεκίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ν. Πλαστήρα 9, Τ.Κ , Δήμος Σερραίων, Σέρρες. 18. Τσινεκίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ν. Πλαστήρα 9, Τ.Κ , Δήμος Σερραίων, Σέρρες. 19. Χαρπαντίδης Εμμανουήλ του Ηλία, 20. Χειμωνίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, 21. Χοντολίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Νίκης 7, Τ.Κ , Δήμος Κατερίνης, Πιερία. 22. Ψαθάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου, συστήνουν, με το Καταστατικό αυτό, αστική εταιρεία μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά με οικονομικό περιεχόμενο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 741 και 784 του Αστικού Κώδικα, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1: Σκοποί 1. Σκοποί της εταιρείας είναι: α) Η προώθηση των δράσεων των διάφορων Προγραμμάτων, που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και το Ελληνικό Κράτος, όπως αναφέρονται σε κάθε προκήρυξη. β) Η ενημέρωση και η ενεργοποίηση, ιδίως των νέων, σχετικά με τις δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές των οργανισμών ή και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εντός και εκτός Ελλάδας. 2. Οι προαναφερόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται, ως ακολούθως: 1. Με την ανάληψη πρωτοβουλιών, για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της διάδοσης των πληροφοριών στους νέους και τις νέες, κατά προτεραιότητα, εντός των ορίων του Δήμου Κερκίνης. 2. Με την τακτική ενημέρωση, μέσω επιστολών, fax ή και των μελών της εταιρίας. 3. Με τη διοργάνωση ημερίδων / σεμιναρίων / δημόσιων συζητήσεων / ομιλιών και την εκπόνηση ερευνών, σχετικά με θέματα, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. 4. Με την προώθηση της πληροφόρησης, εντός του Δήμου Κερκίνης, κατά προτεραιότητα, μέσω συνεργασίας των κατά τόπους εκπροσώπων της εταιρίας και των μελών του Δ.Σ. αυτής, με εκπροσώπους τοπικών φορέων. 5. Με τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, με τους/τις συναδέλφους αντίστοιχων φορέων, από άλλες περιοχές, εντός και εκτός Ελλάδας. 6. Με την παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης σε επιχειρήσεις, σχετικά με: Την οργάνωση και τη διαχείριση της παραγωγής. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 2

3 Την έρευνα της αγοράς. Το μάρκετινγκ. 7. Με την αξιοποίηση των διάφορων εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων, που θα προέρχονται, από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς, για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας τους. 8. Με την ανάληψη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο των UN Youth, UNESCO, UNICEF, UNAIDS, FAO, UNDP, NGLS, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων, για την επιμόρφωση των νέων, σχετικά με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. 9. Με την παραγωγή ραδιοφωνικής ή και τηλεοπτικής εκπομπής, την έκδοση περιοδικού (εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής) ή και την υποστήριξη ιστοσελίδας, για την ενίσχυση των σκοπών της εταιρείας. 10. Με την ενίσχυση και την υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών. 11. Με την προσπάθεια ανάληψης διεθνών ή εγχώριων συνεργασιών, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.ά.), με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των κατοίκων και τη μείωση της φτώχειας, την επισιτιστική ή και επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια όπου απαιτείται και την κάθε είδους αναπτυξιακή συνεργασία. 12. Με την ενίσχυση και υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως των Μ.Κ.Ο., με σκοπό την οικοδόμηση θεσμών, την κατάρτιση προγραμμάτων που δημιουργούν εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης των διάφορων Προγραμμάτων, από τις τοπικές κοινωνίες και ιδίως αυτής του Δήμου Κερκίνης. 13. Με την υποστήριξη των οκτώ (8) στόχων των Ηνωμένων Εθνών, για την τρέχουσα χιλιετία. 14. Με την υποστήριξη δράσεων για το περιβάλλον, βάσει των στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος και τις πρωτοβουλίες της Greenpeace. 15. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, προς όφελος νέων ή μελών κοινωνικώς ευπαθών ομάδων. 16. Με την ίδρυση και λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης. 17. Με την υποστήριξη των δράσεων της Λέσχης Φίλων Σιδηροδρόμου. 18. Με την υποστήριξη των δράσεων της Λέσχης Φίλων Κινηματογράφου. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 3

4 19. Με την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων και λοιπών προγραμμάτων κατασκήνωσης, σε ιδιόκτητα ή μη (μισθωμένα ή εκχωρούμενα ή άλλως παραχωρημένα) οικόπεδα. 20. Με την υποστήριξη της διακήρυξης της πολυμορφίας της Unesco, για το σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας κάθε λαού, κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέσα από κοινές δράσεις νέων, από διάφορες πολιτιστικές ή και θρησκευτικές τάσεις, από διάφορα μέρη του κόσμου. 21. Με την ανάπτυξη κάθε άλλου μέσου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο καταστατικός σκοπός της εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 2: Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι ΣΥΝ-ΘΕΣΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με τον διακριτικό τίτλο ΣΥΝ-ΘΕΣΙΣ. Για την επικοινωνία και τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, με διεθνείς φορείς και οργανισμούς αντίστοιχου αντικειμένου, η επωνυμία της εταιρείας θα μεταφράζεται στα Αγγλικά (Λατινικά) και θα τίθεται ως SYN-THESIS. 2. Η εταιρεία έχει σφραγίδα κυκλική, όπου υπάρχει μια σκιά προσώπου, μπροστά από ένα ίχνος οδοντωτού τροχού, περιμετρικά, περιμετρικά του οποίου υπάρχει η λέξη ΣΥΝ-ΘΕΣΙΣ. Πίσω από το πρόσωπο, κάθετα, αναγράφεται η λέξη ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και ακριβώς κάτω από το πρόσωπο η λέξη ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΑΡΘΡΟ 3: Έδρα 1. Έδρα της εταιρείας είναι η Ροδόπολη Σερρών. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να μεταβληθεί η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας, εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. ΑΡΘΡΟ 4: Παραρτήματα Υποκαταστήματα 1. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να αποφασισθεί η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων ή και γραφείων της εταιρείας, σε άλλες περιοχές, πόλεις ή χωριά, της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. 2. Τα μέλη των παραρτημάτων της εταιρείας δεν έχουν την ιδιότητα των μελών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αλλά δραστηριοποιούνται, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, με την ιδιότητα των μελών συγκεκριμένων Ομάδων Εργασίας. 3. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, εγκρίνονται, τροποποιούνται και καταργούνται οι Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας, τόσο των κεντρικών γραφείων, όσο και των παραρτημάτων, υποκαταστημάτων ή και λοιπών γραφείων της εταιρείας, με ταυτόχρονο ορισμό και των Διευθυντών των παραρτημάτων αυτών, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 4. Με απόφαση όμοια με αυτήν του ορισμού τους, τροποποιείται ή λύεται η σχέση της εταιρείας με τους Διευθυντές των παραρτημάτων. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 4

5 ΑΡΘΡΟ 5: Διάρκεια 1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι είκοσι (20) χρόνια. Αρχίζει την ημέρα κατάθεσης του παρόντος Καταστατικού στο Πρωτοδικείο Σερρών και διαρκεί μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του έτους Παράταση της διάρκειας αυτής είναι δυνατή, μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 6: Κεφάλαιο - Πόροι 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε χίλια εκατό ευρώ (1100 ), το οποίο δημιουργείται με ισόποση προσφορά από κάθε συμβαλλόμενο εταίρο του ποσού των πενήντα ευρώ (50 ). 2. Οι πόροι της εταιρείας μπορεί να προέρχονται, από: 1. Αντάλλαγμα, για παροχή υπηρεσιών. 2. Επιχορηγήσεις, από το κράτος ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς φορείς. 3. Δωρεές, κληρονομιές, συνδρομές των εταίρων ή των μελών των Παραρτημάτων. 4. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, συμβατή με την έννοια της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 7: Διοίκηση - Διαχείριση 1. Η διοίκηση, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και έχει διετή θητεία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, οι οποίοι ορίζονται, μετά από φανερή ψηφοφορία, μεταξύ των εκλεγμένων μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται και διαχειριστές της εταιρείας. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν σε αυτό, με φυσική παρουσία ή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία (τηλεδιάσκεψη), δύο (2) από τα τρία (3) μέλη του, οπότε και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Το συνολικό έλεγχο της εταιρείας και την εποπτεία, για την εκπλήρωση των σκοπών της. 2. Τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων. 3. Την ευθύνη σύγκλησης της Συνέλευσης των εταίρων και την εισήγηση σε αυτήν των προγραμμάτων, εργασιών και δράσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό της εταιρείας. 4. Την πρόσληψη του προσωπικού της εταιρείας, εφόσον είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με την ευθύνη ορισμού της προσφερόμενης αμοιβής. Προσλαμβάνει, επίσης, ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες, προκειμένου να υποβοηθήσουν την εταιρεία με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους. 5. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, των Ομάδων Εργασίας και την επιβολή των απαραίτητων πειθαρχικών μέτρων, όπου απαιτείται. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 5

6 ΑΡΘΡΟ 8: Καθήκοντα Προέδρου 1. Την εταιρεία εκπροσωπεί, ενώπιον κάθε δημόσιας και δικαστικής Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του/της Προέδρου, ορίζεται ως αντιπρόσωπός του, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την καλή διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 9: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα - Ταμία 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα ακριβή αντίγραφα αυτών. Τηρεί, επίσης, το Μητρώο Μελών της εταιρείας, το Μητρώο Υλικού και το Πρωτόκολλο Εισερχόμενων-Εξερχόμενων Εγγράφων. Τέλος, έχει την ευθύνη του Γραφείου Τύπου της εταιρείας, μέχρι την ανάθεση των συγκεκριμένων καθηκόντων σε άλλο φορέα ή άτομο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ο/Η Ταμίας επιμελείται της σύνταξης του ισολογισμού και του απολογισμού της εταιρείας και κατευθύνει την αρμόδια υπηρεσία της εταιρείας. Έχει τη συνολική εποπτεία των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας. Επίσης, ελέγχει και προσαρμόζει στα μεγέθη της εταιρίας, τις οικονομικές συναλλαγές των Παραρτημάτων και των Ομάδων Εργασίας. ΑΡΘΡΟ 10: Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών της εταιρείας, τον οποίο εγκρίνει η Συνέλευση των εταίρων, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει τις διοικητικές και οργανωτικές ενότητες της εταιρείας και καθορίζει τις θέσεις κάθε διοικητικής ενότητας, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα, όσων καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις. 3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών, ισχύει έως το τέλος της διάρκειάς του, ακόμη και αν έχει αλλάξει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας νωρίτερα. ΑΡΘΡΟ 11: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 1. Μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνον άτομα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας τους. 2. Τα μέλη της εταιρείας δικαιούνται και υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς αυτήν, στα πλαίσια των αντικειμενικών δυνατοτήτων τους για την εκπλήρωση και την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας. 3. Υποχρέωση των μελών της εταιρείας είναι να βοηθούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της και να σέβονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 6

7 ΑΡΘΡΟ 12: Γενική Συνέλευση των εταίρων 1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται τακτικά, με φυσική παρουσία ή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Οι προσκλήσεις στα μέλη είναι γραπτές και αναγράφουν την ημερομηνία και ώρα, καθώς και τα θέματα της Συνέλευσης. Αποστέλλονται προς κάθε μέλος, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Συνέλευση των εταίρων. 2. Στην Τακτική Συνέλευση των εταίρων εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εγκρίνεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη, έναντι της εταιρείας ή τρίτων. Επίσης, ελέγχεται η δράση και η οικονομική δραστηριότητα των Παραρτημάτων, εφόσον υπάρχουν. 3. Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων πραγματοποιείται εφόσον το ζητήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 του συνόλου των μελών της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Συνέλευσης των εταίρων πρέπει να ενημερωθούν, πριν από την Έκτακτη Συνέλευση, με τρόπο αντίστοιχο, όπως και για την Τακτική Συνέλευση των εταίρων. 4. Η Έκτακτη Συνέλευση αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση και τα τυχόν θέματα των αιτούντων εταίρων. 5. Τόσο η Τακτική, όσο και η Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει απαρτία των μελών. Ως απαρτία ορίζεται η παρουσία, με φυσικό τρόπο ή με χρήση της τεχνολογίας, τουλάχιστον των μισών εταίρων. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς καινούρια πρόσκληση προς τα μέλη της, με τα ίδια ακριβώς θέματα, και αποφασίζει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων εταίρων. 6. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, κάθε μέλος της εταιρίας ενημερώνεται για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, γραπτώς και εντός ενός μήνα, από την ημέρα λήψης της απόφασης. ΑΡΘΡΟ 13: Διαχείριση Ισολογισμός - Προϋπολογισμός 1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας ορίζεται από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Δεκεμβρίου, κάθε έτους. 2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει με την ίδρυση της εταιρείας και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους Στο τέλος κάθε χρήσης, συντάσσονται Ισολογισμός και Προϋπολογισμός, για την προηγούμενη και την επόμενη διαχειριστική χρήση, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν από την Τακτική Συνέλευση των εταίρων. 4. Τα έσοδα κάθε χρήσης διατίθενται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και, γενικότερα, των σκοπών ης εταιρείας. 5. Δεν διανέμονται κέρδη στους εταίρους. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 7

8 ΑΡΘΡΟ 14: Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας 1. Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία, ενημερώνοντας σχετικά, με έγγραφό του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σώμα της Συνέλευσης των εταίρων, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία της αποχώρησής του και, πάντως, όχι πριν από το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. 2. Κάθε εταίρος που αποχωρεί, παραιτείται αυτοδικαίως από τη διεκδίκηση χρημάτων ή άλλων παροχών, που έχει διαθέσει ή και παραχωρήσει, για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 3. Τυχόν αποχώρηση εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας. Αυτή συνεχίζει με τα λοιπά μέλη της, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο, χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν Καταστατικό. 4. Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας και η αντικατάσταση εταίρου, από άλλο άτομο, προϋποθέτει τη συναίνεση όλων των μελών της εταιρείας, χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού. 5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος νέων εταίρων. Αντίθετα, η εταιρεία θα μπορεί να συνεργάζεται με άτομα εκτός εταιρικής σύνθεσης, ως μέλη των Παραρτημάτων ή συνεργαζόμενων ομάδων. ΑΡΘΡΟ 15: Λύση - Εκκαθάριση 1. Η πάροδος της διάρκειας της εταιρείας, η εκπλήρωση ή η αδυναμία εκπλήρωσης των σκοπών της, η αδυναμία άσκησης των καθηκόντων ενός τουλάχιστον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σχετική απόφαση της πλειοψηφίας του Σώματος της Συνέλευσης των εταίρων, επιφέρουν τη λύση της εταιρείας. 2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, με ευθύνη των διαχειριστών της εταιρείας, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, οπότε και πρέπει να οριστούν τρία (3) άτομα, που θα διενεργήσουν την εκκαθάριση. 3. Τυχόν υπόλοιπο, μετά την εκκαθάριση, δεν διανέμεται στους εταίρους, αλλά διατίθεται για παρεμφερείς σκοπούς προς αυτούς της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας των 3/4 της Γενικής Συνέλευσης την οποία συγκαλούν εκτάκτως οι εκκαθαριστές με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ Τυχόν ακίνητη περιουσία της εταιρείας, παραχωρείται, εξ αδιαιρέτου, στους υπάρχοντες Συλλόγους του χωριού της Ροδόπολης Σερρών ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως ανωτέρω (αρ 15 παρ.4). 5. Στην περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχουν Σύλλογοι του χωριού Ροδόπολης, τότε τυχόν ακίνητη περιουσία της εταιρείας, μεταβιβάζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής. ΑΡΘΡΟ 16: Χαρακτήρας 1. Η εταιρεία είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική, κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και για τυχόν χρέη της η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους. Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 8

9 ΑΡΘΡΟ 17: Τροποποίηση Καταστατικού 1. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή παράταση της διάρκειας της εταιρείας απαιτεί ομοφωνία των εταίρων, πλην όπου, κατά τα προηγουμένως αναφερθέντα, αρκεί η απλή πλειοψηφία της Συνέλευσης των εταίρων, προς δέσμευση όλων και επί θεμάτων που συνεπάγονται τροποποίηση Καταστατικού, οπότε και οι μειοψηφούντες υποχρεούνται να προσυπογράψουν την τροποποίηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 18: Μεταβατικές Διατάξεις 1. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου διαρκεί μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των εταίρων, αποτελείται από τους: 1. Γεωργιάδη Χρήστο του Γεωργίου. 2. Σαχινίδου Σοφία του Νικολάου. 3. Ψαθά Κωνσταντίνο του Αποστόλου. 2. Κατά τα λοιπά και για όσα δεν ορίζονται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κάθε διάταξη του παρόντος, η οποία αντιβαίνει όσα ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει ή μετά από ενδεχόμενη τροποποίησή της στο μέλλον, θεωρείται άκυρη και δεν εφαρμόζεται. 3. Το Καταστατικό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά δεκαοκτώ (18) άρθρα, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, καθόλες τις διατάξεις του και προς βεβαίωση, υπογράφεται, κατά τα ακόλουθα, από τους ίδιους. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Αποστολίδης Στυλιανός 2. Βασιλειάδης Αθανάσιος 3. Γεωργιάδης Δημήτριος 4. Γεωργιάδης Χρήστος 5. Γρηγοριάδης Πέτρος 6. Δημητριάδης Αναστάσιος του Αγάπιου 7. Δημητριάδης Αναστάσιος του Ιωάννη 8. Δημητριάδης Θεόδωρος 9. Δημητριάδης Παντελής 10. Ζαχαράκης Ηλίας 11. Ζωγράφος Θεμιστοκλής 12. Ζωγράφος Κωνσταντίνος 13. Κατσιάδα Δέσποινα 14. Λογαράς Χριστόδουλος 15. Σαχινίδου Γεωργία 16. Σαχινίδου Σοφία 17. Τσινεκίδης Γεώργιος 18. Τσινεκίδης Δημήτριος 19. Χαρπαντίδης Εμμανουήλ 20. Χειμωνίδης Παναγιώτης 21. Χοντολίδης Παναγιώτης 22. Ψαθάς Κωνσταντίνος Καταστατικό Αστικής Εταιρείας, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΝΘΕΣΙΣ 9

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.» Στην Αθήνα σήμερα, την 11 η Ιουλίου 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 122/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MH KEΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» (άρθρα 101 Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικού Τύπου και η αντιμετώπιση περιθωριοποίησης του.

ηλεκτρονικού Τύπου και η αντιμετώπιση περιθωριοποίησης του. KEΦAΛAIO A TITΛOΣ EΔPA ΣKOΠOΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 TITΛOΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται πανελλήνιο δημοσιογραφικό επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία «ENΩΣΗ ΣYNTAKTΩN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TYΠOY και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ =========================================

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= Στην Αθήνα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου 2007, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος ΓΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Στις Σέρρες, σήμερα 9-10-2014, ημέρα Πέμπτη, οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ-

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» του Ν. 4019/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Στην Ερμούπολη, σήμερα 6 Μαρτίου του έτους 2014 οι: 1) Ελένη Χερχελετζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Με το από 12 Σεπτεμβρίου 2000 Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» Στην Αθήνα σήµερα την 23.04.2012, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των κατωτέρω συµβαλλοµένων: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα