ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα Τηλέφωνα : , Fax: Ε-mail : ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1985: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Ιουλίου 1985, ΒΑΘΜΟΣ: "Λίαν καλώς 7,69" : Φαρμακευτικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη (οφείλω 1 μάθημα για την απόκτηση του πτυχίου) : Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Βοτανικής,Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/9/1990, ΒΑΘΜΟΣ: "Αριστα". 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οκτώβριος- Δεκέμβριος Παρακολούθηση Σεμιναρίου με Θέμα: Χρήση-Προγραμματισμός Η/Υ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οργάνωση: Ελληνική Στατιστική Εταιρεία. Οκτώβριος Επίσκεψη/Παραμονή στο Department of Vegetation Science, Plant Ecology and Vegetation Science, Agricultural University of Wageningen. Παρακολούθηση Ειδικών Εκπαιδευτικών μαθημάτων με Θέμα: Multivariate Analysis of Vegetation Data, Classification and Ordination Techniques. Εκμάθηση τεχνικών (Πολυμεταβλητές Τεχνικές Ανάλυσης TWINSPAN, DECORANA, CANOCO), καθώς και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα που αφορούν τη μελέτη της Παραγωγικότητας και του Ευτροφισμού των Υδάτινων Οικοσυστημάτων. Συνεργασία με Καθ. K. V. Sykora και Καθ. Theo C.V. Brock Μάιος Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο ΕΙΟΝΕΤ- General Approach on Nature Conservation που διοργάνωσε το European Environment Agency, σε συνεργασία με την 11η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, Δανία. Ιούνιος Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο Workshop on Habitat Classification που διοργάνωσε το ETC/NC European Topic Centre on Nature Conservation και πραγματοποιήθηκε στο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1

2 ITE Monks Wood- Cambridge UΚ για τη διαμόρφωση του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Ταξινόμησης των Τύπων Οικοτόπων EUNIS Habitat Classification. Δεκέμβριος Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο Cost effective Indicators to Assess Biological Diversity in the Framework of the Convention of Biological Diversity που διοργάνωσε το Swedish Environmental Protection Agency και πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη. Αύγουστος Παρακολούθηση Πανευρωπαϊκού Σεμιναρίου για την Διαχείριση και Αποκατάσταση των Τυρφώνων με τίτλο «Fen Restoration workshop» που διοργάνωσε το Eurosite International με το English Nature στην περιοχή Wicken -Fen, Cambridgeshire, UK. Νοέμβριος Παρακολούθηση Σεμιναρίου με τίτλο Water Frame Directive- Monitoring of water quality, που διοργάνωσε το European Environment Bureau και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με σκοπό την ανάπτυξη κοινής Μεθοδολογίας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για την Ποιότητα των νερών της Ευρώπης. Απρίλιος Χρηματοδότηση έρευνας με υποτροφία (Visiting Researcher) από την European Commission s Improving Human Potential (IHP) Access to Research Infrastructures Program, SYNTHESYS EU Project ια παραμονή και συνεργασία με το National History Museum of London στο Λονδίνο. Ιούνιος Παρακολούθηση Πανευρωπαϊκού Σεμιναρίου με τίτλο Water Frame Directive 2000/60 - Measurement Uncertainty, που διοργάνωσε το Institute of Ecology, University of Vienna και το Danube Biodiversity Association στην Βιέννη και στην Μπρατισλάβα, καθώς και εργασία πεδίου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη. Δεκέμβριος Υποτροφία από το ΙΚΥ για Επιστημονική Επίσκεψη μιας εβδομάδας που πραγματοποιήθηκε στα Πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ στη Λισαβώνα (Technical University of Lisbon, Faculty of Agronomy, Forest Department). Συνεργασία με Καθ. Maria-Teresa FERREIRA και τους senior researchers: Fransisca AGUIAR, Ian DODGINS. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά (άριστα), Γερμανικά (καλό επίπεδο ανάγνωσης). ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (Μετά την Εκλογή στο Παν/μιο Πατρών 2002-σήμερα) - Εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας και της Κύπρου στην δεύτερη φάση της άσκησης διαβαθμονόμησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ για τα μακρόφυτα «IC- MED GIG River Macrophytes», Μέλος της διεθνούς Επιτροπής Κρίσης για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο «Οικολογία και Δυναμική Παραποτάμιων ζωνών» του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (Προεδρεύουσα Prof. Μ-Τ. Ferreira), Technical University of Lisbon, Faculty of Agronomy, Ιούνιος - Οκτώβριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2

3 - Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Ιωαννίνων Εκλεγμένο μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής (Steering Committee) της Planta Europa για το χρονικό διάστημα & Μέλος της Επιστημονικής/ Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) των Επιστημονικών Περιοδικών: Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems (www.kmae-journals.org) σήμερα Geography (www.hindawi.com/journals/gj) 2012 σήμερα International Journal of Water Sciences (www.intechopen.com/journals/international_journal of_water_sciences) σήμερα 2007: Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο «Workshop on Climate change, Nutrients and Biodiversity» που διοργάνωσαν οι Καθ. Brian Moss & Erik Jeppesen επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου EUROLIMPACS τον Ιούλιο του 2007 στο Bristol, με τη Διάλεξη «Diversity of Aquatic Macrophytes». 2007: Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο 2 ο Συνέδριο ΒιοΕπιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που διοργάνωσαν τα Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας, τον Απρίλιο 2007 στην Πάτρα με τη Διάλεξη «Management and Sustainable Development of Inland Waters. The Use of Bio-indicators to Assess Ecological Water Quality» 2004: Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς, Νοέμβριος 2004, με τη Διάλεξη «Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την Οικολογική Ποιότητα των Υδάτων- Οργανισμοί δείκτες». ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - Δομή, Δυναμική και Λειτουργία Υδάτινων Οικοσυστημάτων (υδροβιολογικές παράμετροι, τροφικές σχέσεις, ανταγωνισμοί ειδών, βιογεωχημικοί κύκλοι, ανθρωπογενείς επιδράσεις, κλιματική αλλαγή). - Παρακολούθηση και Διαχείριση της Ποιότητας του Νερού. Οδηγία Πλαίσιο για την Οικολογική Ποιότητα των Υδάτων 2000/60/ΕΕ. Υδρόβια μακρόφυτα βιοδείκτες. - Θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος. Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Αξιολόγηση Τοπίου, επιδράσεις των αλλαγών καλύψεων χρήσεων γης στη χωρική κατανομή της βιοποικιλότητας, παρακολούθηση και χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων και βλάστησης με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και τηλεπισκόπησης. - Προστασία και Διαχείριση Οικοτόπων και Ειδών Χλωρίδας Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Διεθνείς Συμβάσεις. 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Ερευνήτρια, Επιστημονική Συνεργάτιδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ACNAT- CEC DGXI, Contract No B91/91/SIN/8192. Eκτέλεση και Επίβλεψη Eρευνητικών Eργασιών, Σύνταξη και Παρακολούθηση Μελετών Προστασίας και Αποκατάστασης Υγροτόπων, Παροχή Συμβουλών επί των Μελετών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3

4 Οριοθέτησης και Διαχείρισης, Σύνταξη Προδιαγραφών Διαχειριστικών Σχεδίων Προστατευομένων Περιοχών, Σύνταξη Ερευνητικών Προτάσεων για Χρηματοδότηση. Συμμετοχή στη Δημιουργία Υποδομής του ΕΚΒΥ, Εκπαίδευση Προσωπικού του ΕΚΒΥ και άλλων Φορέων, Συντονισμός Διεπιστημονικών Ομάδων, Οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας, Συμμετοχή στην Παραγωγή Εκπαιδευτικών Πακέτων για τους Υγροτόπους, Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιστημονικές Επιτροπές , & : Εκτακτη Καθηγήτρια Βοτανικής. ΤΕΙ, Θεσσαλονίκης. Διδασκαλία Θεωρητικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων, καθώς και Εκπαιδευτικών Εκδρομών, κατά τη διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου, στους Σπουδαστές του Tμήματος Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Καθοδήγηση και Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Σπουδαστών του Τμήματος : Επιστημονική Συνυπεύθυνος, σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη, Γενική Συντονίστρια του έργου Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, LIFE E.E. DG.XI. Contract No B4-3200/94/756. Συγγραφή και υποστήριξη της πρότασης για Χρηματοδότηση, Συντονισμός, Εκτέλεση, Επιστημονική Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Επίβλεψη και Έλεγχος των Εργασιών του Προγράμματος. Συγγραφή της τελικής έκθεσης των αποτελεσμάτων του έργου : Επιστημονική Συνυπεύθυνος -Γενική Συντονίστρια σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη για το έργο Αναγνώριση και Περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης και ειδικότερα στη μελέτη Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος των Μελετών Αναγνώρισης και Περιγραφής των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡ-Υποπρόγραμμα 3- Μέτρο 3.3 ΥΠΕΧΩΔΕ- E.E. DGXVI. Ανάδοχος: ΕΠΕΜ-ΕΠΕ, Συνεργαζόμενος Φορέας ΜΓΦΙ- ΕΚΒΥ. Συγγραφή και υποστήριξη της Πρότασης για Χρηματοδότηση, Συντονισμός, Εκτέλεση, Επιστημονική Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Επίβλεψη και Έλεγχος των Εργασιών του Έργου. Συγγραφή Τεχνικού Οδηγού Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης των τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Σχεδιασμός και συμμετοχή στη δημιουργία Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (BioΜAP 99), καθώς και σύνδεσης της με G.I.S. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Συναντήσεις Εργασίας και σε Επιτροπές Επίβλεψης & : Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Διδασκαλία Θεωρητικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου στους Σπουδαστές του Tμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του ΤΕΙ-Θ : Επίκουρη Καθηγήτρια Π. Δ. 407/81, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διδασκαλία στους φοιτητές του Τμήματος ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-Οικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεματική Ενότητα ΠΣΠ 50: "Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων», «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», «Σπουδές στην Εκπαίδευση» : Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών. ΦΕΚ Μονιμοποίησης Αρ ( ). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4

5 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Εργαστηριακές ασκήσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τμήματος Βιολογίας, και στους φοιτητές του 4ου και του 6ου εξαμήνου του Τμήματος Γεωπονίας, στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας του Α.Π.Θ : Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου του μαθήματος ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Βιολογίας, στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας του Α.Π.Θ , & : Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος "ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ" (Συστηματική Βοτανική) και ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι (Γενική Βοτανική), κατά τη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στους σπουδαστές του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ-Θ. Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Σπουδαστών του ΤΕΙ-Θ : Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Περιβαλλοντική Βιολογία, του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. στις Θεματικές Ενότητες: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΡΥΠΑΝΣΗ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ειδικότερα: α) Διαχείριση και Μέτρα Προστασίας Υγροτόπων (λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, ποταμοί) και ειδικότερα της Βλάστησης των Υδροβίων Μακροφύτων. β) Στόχος Δημιουργίας Βάσεων Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CORINE, NATURA Ποσοτική και Ποιοτική Καταγραφή στις χώρες μέλη της Ε.Ε.). γ) Μακρόφυτα Γλυκέων Υδάτων- Καλαμώνες εργασία πεδίου. Βιολογικός καθαρισμός υγρών αποβλήτων με χρήση υδρόβιων φυτών. δ) Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και Μέτρα Προστασίας. ε) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ζ) Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Επίδραση του τουρισμού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών. Επίβλεψη και Επιστημονική Καθοδήγηση Πρακτικών Ασκήσεων και Μεταπτυχιακών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος σε συνεργασία με αν. Καθ. Μ. Πυροβέτση και επικ. Καθ. Ι. Παντή : Διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων «Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας», κατά τη διάρκεια του εαρινού και χειμερινού εξαμήνου και «Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών», κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, στους Σπουδαστές του Tμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του ΑΤΕΙ-Θ : Διδασκαλία των μαθημάτων «Διαχείριση Φυσικών Πόρων» και «Οικοτοξικολογία» στους 4-ετείς φοιτητές του Τμήματος ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-Οικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του μαθήματος «Μορφολογία & Φυσιολογία Φυτών» στους 3-ετείς φοιτητές του ίδιου Τμήματος. καθώς και των μαθημάτων «Περιβαλλοντική Πολιτική» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στους 5-ετείς φοιτητές του ίδιου Τμήματος : Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Περιβαλλοντική Βιολογία, του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. στις Θεματικές Ενότητες, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΡΥΠΑΝΣΗ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στη Θεματική Ενότητα ΠΣΠ 50: "Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον" για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5

6 «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων», «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» & «Σπουδές στην Εκπαίδευση», στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο : Διδασκαλία των μαθημάτων «Βιοποικιλότητα, Διατήρηση, Διαχείρισή της και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας» και «Μοντέλα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Σχεδιασμός και Εκπόνηση Αειφορικών Διαχειριστικών Σχεδίων» στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σήμερα: Διδασκαλία των μαθημάτων «Οικολογία ΙΙ» και «Οικολογία Βλάστησης» στους 4- ετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα: Διδασκαλία των μαθημάτων «Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών», «Βιοποικιλότητα» (έως το 2008), «Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Οικολογία» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος «Βιολογικά Σήματα» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα. Εχω συγγράψει και οργανώσει εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για τους φοιτητές) για τις ανάγκες όλων των παραπάνω μαθημάτων καθώς και - Εργαστηριακές ασκήσεις για τα προπτυχιακά μαθήματα «Οικολογία ΙΙ» και «Οικολογία Βλάστησης». - Σημειώσεις «Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών» για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συμμετείχα με Μαθήματα-Διαλέξεις στα ακόλουθα Eκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου : Επιδοτούμενο Επιμορφωτικό - Ερευνητικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Αλιέων σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αλιείας. - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 21/11-13/ με τη Διάλεξη: "O Ρόλος των Υδροβίων Μακροφύτων στα Υδάτινα Οικοσυστήματα" i) ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ ΣΕΡΡΩΝ & ii) ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 28/10-24/12/1990 με τη Διάλεξη: "Η Βλάστηση της Λίμνης Κερκίνης". 1991: Επιδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος. -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/10/1991 με τη Διάλεξη: "Τα Υδρόβια Μακρόφυτα ως Δείκτες Ρύπανσης των Υδάτων". ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

7 : Διαλέξεις στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και των Δραστηριοτήτων Ενημέρωσης Κοινού, του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων. Εκπαιδευτικές Εκδρομές Φοιτητών και Μαθήματα στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΒΥ. Συμμετοχή στην Παραγωγή Εκπαιδευτικών Πακέτων του ΕΚΒΥ για χρήση από Σχολεία και άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Παρουσιάσεις σε Ενημερωτικές Ημερίδες Υπηρεσιών και Φορέων. 1998: Διδασκαλία στα Κέντρα Πληροφόρησης των Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα και της Κορώνειας Βόλβης του ΥΠΕΧΩΔΕ (στη Χαλάστρα και στη Νέα Απολλωνία αντίστοιχα), στις Θεματικές Ενότητες: α) Υγρότοποι (Εσωτερικοί, λίμνες, ποτάμια, έλη και Παράκτιοι, λιμνοθάλασσες), Δέλτα Ποταμών και Εκβολικά Συστήματα, Τροφικές Σχέσεις, Ανταγωνισμός ειδών, Υδροβιολογικές Παράμετροι, Βλάστηση, Βιοποικιλότητα, Αρχές Προστασίας και Διαχείρισης. β) Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Υγροτόπων, Προστατευόμενες Περιοχές, Περιβαλλοντικά Δίκτυα. Δίκτυο Natura γ) Χλωρίδα και Βλάστηση, Ζώνωση, Διάκριση και Χαρτογράφηση των Ενοτήτων Βλάστησης, Διαχείριση των υδροβίων μακροφύτων των Υγροτόπων Κορώνειας Βόλβης και της ευρύτερης περιοχής. δ) Χλωρίδα και Βλάστηση, Ζώνωση, Διάκριση και Χαρτογράφηση των Ενοτήτων Βλάστησης, των Υγροτόπων των Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους : Διδασκαλία των μαθημάτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A -βάθμιας Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με τίτλο: Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Α βάθμιας Εκπαίδευσης. Επίβλεψη και Επιστημονική Καθοδήγηση Πτυχιακών Εργασιών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Φοιτητών του Τμήματος. 2000: Διαλέξεις στο Εντατικό Πρόγραμμα Intensive Program SOCRATES διάρκειας (140 ωρών) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, με Θέμα: «Monitoring of Running Waters in Europe». -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/6/2000 με τη Διάλεξη: "Artificial wetlands. Water Quality Management". 6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οικολογική ποιότητα των υδάτων με χρήση υδροβίων μακροφύτων ως βιολογικών δεικτών. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 148 σελ. 2. ΣΤΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Παρακολούθηση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των Τυρφώνων της λίμνης Χειμαδίτιδας, Β. Ελλάδα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 85 σελ. 3. ΒΟΥΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εφαρμογή του Μοντέλου Αξιολόγησης των Ποτάμιων Ενδιαιτημάτων River Habitat Survey στον Χείμαρρο Σκλήθρο, Β. Ελλάδα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 85 σελ. και Παράρτημα. 4. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Οικολογική έρευνα της Υδρόβιας Βλάστησης του έλους Καλοδικίου, Δ. Ελλάδα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 101 σελ. και Παράρτημα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7

8 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Διερεύνηση της Οικολογικής κατάστασης της υδρόβιας βλάστησης της Λίμνης Στυμφαλίας (Ν. Κορινθίας). Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 87σελ. και Παράρτημα. 6. ΦΥΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας και των υδροβίων μακροφύτων των λιμνοθαλασσών της Δ. Ελλάδας (Αράξου, Κοτυχίου και Προκόπου) στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 172 σελ. 7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Παρακολούθηση της Οικολογικής Ποιότητας των Υδάτων. Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/EE. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη). 8. ΤΣΩΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Μελέτη των επιφύτων της Cymodocea nodosa σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες σε διαβάθμιση ευτροφισμού στις ακτές του Ν. Καβάλας. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 73 σελ. 9. ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ Αξιολόγηση της ανάπτυξης του μακροφυτικού είδους Cymodocea nodosa και διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας Παλαιοποτάμου(Μεσολογγίου). Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 91 σελ. 10. ΓΡΙΜΠΑΜΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Λούρου. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης ειδών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη). 7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π Μεταπυρική αναγέννηση της Μαύρης Πεύκης στην περιοχή του Ταύγετου. Επιβλέπων: Θ. Γεωργιάδης. 2. ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΗΣ Λ Οικολογία και βλάστηση του όρους Πάρνωνα. Μελέτη σε δάση με Juniperus drupacea. Επιβλέπων: Θ. Γεωργιάδης. 3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ Χ Η προστατευόμενη περιοχή υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς: Βαθμός ενημέρωσης και αποδοχής του θεσμού από τους κατοίκους της περιοχής. Επιβλέπων: Δ. Τζανουδάκης. 4. ΤΕΝΕΝΤΕΣ Γ Επίδραση των υγρών παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων στη βλάστηση σπερμάτων. Επιβλέπων: Κ. Αγγελόπουλος. 5. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Μ Συμβολή στη γνώση της χλωρίδας των Μαύρων Βουνών της ΒΔ Πελοποννήσου. Επιβλέπων: Δ. Τζανουδάκης. 8. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΔΕ Επιβλέπουσα της ερευνητικής εργασίας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στην Κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος», του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Τμήματος Ειδίκευσης «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών -Ζακύνθου, των ακόλουθων μεταπτυχιακών φοιτητών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8

9 1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΙΑ Οικολογική έρευνα των λιμνοθαλασσών Ροδιά, Τσουκαλιό και Λογαρού του Αμβρακικού κόλπου (περιοχή Ραμσάρ). Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχικό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 180 σελ. 2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Οικολογική έρευνα της λίμνης Παμβώτιδας: Διερεύνηση των σχέσεων της Οικολογικής Ποιότητας των υδάτων και της υδρόβιας βλάστησης. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 136 σελ. 3. ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΣ Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων. Εκτίμηση της αξίας διατήρησης των ποτάμιων ενδιαιτημάτων του ποταμού Αλιάκμονα, Β. Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο 71σελ. και Παράρτημα. 4. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας Παράκτιων Οικοσυστημάτων Ελλάδας και Κύπρου στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 316 σελ. 5. ΑΝΝΑ ΛΑΤΣΙΟΥ Διερεύνηση των αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας περί ζητημάτων διαχείρισης στα προστατευόμενα λιμναία οικοσυστήματα Καστοριάς και Τριχωνίδας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο. 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤΤΗΣ Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότηταςτων λιμνοθαλασσών της Δυτικής Ελλάδας: Ανάλυση των Βιοκοινωνιών των υδροβίων μακροφύτων και μακροασπονδύλων στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 255 σελ. 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ Οικολογική αξιολόγηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων στη λίμνη Λυσιμαχεία, Δυτική Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη). 8. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ψηφιακή αναγνώριση του πυθμένα της λιμνοθάλασσας Γιάλοβας (Πύλου), Δυτική Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη). 9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων. Εκτίμηση της αξίας διατήρησης των ποτάμιων ενδιαιτημάτων των ποταμών της Δ. Ελλάδας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (σε εξέλιξη) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ), ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΣΠ50: 1. Χ. ΠΕΤΡΑ Ανάδειξη των υγροτόπων Ψαλιδιού και αλυκών Τιγκακίου της νήσου Κω, με σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (πακέτο), σε σχέση με την τελευταία κοινοτική οδηγία 2000/60 για την ποιότητα των υδάτων στις προστατευόμενες περιοχές, για χρήση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πάτρα, ΕΑΠ, ΠΣΠ50, 121 σελ. 2. Α. ΤΣΩΛΟΥ Συμβολή στην κατανόηση της σημασίας των εναλλακτικών μορφών Γεωργίας (Βιολογική Γεωργία) για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο ρόλος της εκπαίδευσης. Πάτρα, ΕΑΠ, ΠΣΠ50, 66 σελ και Παράρτημα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9

10 3. Π. ΜΠΕΓΕΤΗΣ Νερό: Πολυμεσική εφαρμογή με διαθεματική προσέγγιση, από τις ειδικότητες του ΤΕΕ για τις χρήσεις του και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Πάτρα, ΕΑΠ, ΠΣΠ50, 72 σελ και CD. 9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΔΕ 1. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παναγιώτας Καράγιαννη με τίτλο «Συμβολή στη δημιουργία ενός προτύπου κατανομής της παρόχθιας βλάστησης και χλωρίδας των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας», Τμήμα Βιολογίας 2005, 230 σελ. 2. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ιωάννας Αρβανιτάκη με τίτλο «Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου», Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2006, 157σελ. 3. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Μάριου Καραχάλιου με τίτλο «Η Διαχείριση των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας: Η περίπτωση της Πάρνηθας», Τμήμα Βιολογίας 2007, 222 σελ. και Παράρτημα. 4. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ευαγγελίας Μπέκα με τίτλο «Διερεύνηση των συνθηκών ερημοποίησης σε περιοχές της νήσου Ζακύνθου. Εφαρμογή του λογισμικού DIS4ME για τον καθορισμό Περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών», Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2007, 152 σελ. και Παράρτημα. 5. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Καραμανλή Βασιλείου με τίτλο «Η οικολογική Διαχείριση της Προστατευόμενης περιοχής του όρους Βόρρα στην περιοχή της Αριδαίας». Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 2008, 209 σελ. 6. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σασσάλου Μαρίας με τίτλο «Συμβολή στην οικολογία των πόλεων της Ελλάδας: έρευνα της αγγειώδους χλωρίδας των τοίχων στην πόλη των Πατρών» Τμήμα Βιολογίας 2008, 93 σελ. 7. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Ιωάννη Γιωτσόπουλου με τίτλο «Ιστορική αναδρομή και αξιολόγηση του καθεστώτος χαρακτηρισμού και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής υγροτόπων Κοτυχίου- Στροφυλιάς» Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2009, 91σελ. και Παράρτημα. 8. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παππά Διονυσίας με Θέμα: «Οικολογική Διαχείριση της περιοχής της λίμνης Καιάφα (Δ. Πελοπόννησος) του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000» Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Τμήμα Βιολογίας 2009, 132σελ. 9. -Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κωστάρα Κατερίνας με τίτλο «Οικολογική Διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 «Στενά και Εκβολές Αχέροντα GR (SCI)», Τμήμα Βιολογίας, σελ Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ανδρουτσοπούλου Αγγελικής με τίτλο «Οικολογική Διαχείριση της Προστατευόμενης περιοχής του ποταμού Αλφειού», Τμήμα Βιολογίας, 2010, 152 σελ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10

11 11. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δίγκα Αικατερίνης με τίτλο «Αξιολόγηση της Mελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του φράγματος των ποταμών Πείρου-Παραπείρου στο Νομό Αχαΐας και εκτίμηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων από τη μελέτη των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον», Τμήμα Βιολογίας, 2012, 230 σελ. και Παραρτήματα. 12. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παπιγγιώτη Ελεονώρας με τίτλο «Παρακολουθηση της οικολογικης καταστασης της λιμνης Παμβωτιδας (Ιωαννινα) με χρηση χημικων και βιολογικων παραμετρων. Εκτιμησης της υδατικης ρυπανσης», Τμήμα Βιολογίας 2013, 86 σελ Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Μοσχόπουλου Χαρίλαου με τίτλο «Διαχρονική Παρακολούθηση των στενότοπων και απειλούμενων ενδημικών ειδών του όρους Χελμός, Δίκτυο Φύση 2000», Τμήμα Βιολογίας (σε εξέλιξη). 14. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της ερευνητικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σαραβάκου Δήμητρας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» με θέμα: «Μελέτη Στοιχειακής Σύστασης Υδάτων και Προσδιορισμός Φυσικής Ραδιενέργειας Ιζημάτων της Λιμνοθάλασσας του Προκόπου στo Δάσος της Στροφυλιάς (Ν. Αχαΐας)», Τμήμα Φυσικής (σε εξέλιξη). 10. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Π Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ποταμών Αχέροντα και Λούρου της Δ. Ελλάδας και της Λεκάνης Απορροής τους με χρήση Υδροβίων Μακροφύτων ως Βιολογικών Δεικτών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 352 σελ. & Παράρτημα. 2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ Οικολογική Αξιολόγηση των Λιμνών της ΒΔ Ελλάδας με Έμφαση στις Σχέσεις Υδροβίων Μακροφύτων - Ζωοπλαγκτού και της Ποιότητας του Νερού. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 272 σελ. & Παράρτημα. 3. ΧΡΗΣΤΙΑ Χ σε εξέλιξη. Οικολογική έρευνα των λιμνοθαλασσών της Δυτικής Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών. 4. ΚΩΣΤΑΡΑ Α σε εξέλιξη. Οικολογική αξιολόγηση των λεκανών απορροής υδάτινων συστημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών. ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΒΙΤΣΙΟΥ Α Οικολογική διερεύνηση των υγροτόπων Δέλτα Αχελώου Στροφυλιάς Βασιλικής Κρυονερίου (Δ. Ελλάδα). Συσχετίσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων και χλωρίδας βλάστησης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 205 σελ. & Παράρτημα 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π Οικολογία των τύπων οικοτόπων της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς Ν. Ηλείας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 234 σελ. & Παράρτημα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11

12 ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Βρυοφυτική χλωρίδα στο υδάτινο σύστημα του ποταμού άνω Aλιάκμονα (Δυτική Μακεδονία): Φυτογεωγραφική, οικολογική προσέγγιση -καταγραφή της βρυοφυτικής χλωρίδας της Βόρειας Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 334 σελ & Παράρτημα 2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΥΡΙΝΗ Το οικοσύστημα των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών: Χλωρίδα, Βλάστηση και Φυτογεωγραφία. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 332 σελ. & Παράρτημα 3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ σε εξέλιξη. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Παν/μιο Πατρών. 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Μέλος διαφόρων επιτροπών του Τμήματος Βιολογίας όπως, Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αγοράς Εξοπλισμού και προμήθειας Υλικών και Οργάνων του Τμήματος, Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών, Ημερίδας ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας, Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών φοιτητών, κ.α. - Οργάνωση του Φοιτητικού και Ερευνητικού Εργαστηρίου της Οικολογίας υδάτινων οικοσυστημάτων /Οικολογία Φυτών του Τμήματος. - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας 2003-σήμερα. - Εξετάσεις Κατατακτήριες στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2004 & Μέλος επιτροπής εξέτασης μαθημάτων προς αντιστοίχιση των πτυχίων ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ Βιολογικό Πατρών 2003-σήμερα. - Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων των Τμημάτων Βιολογίας Πατρών, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. - Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Διακρατική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Vrie των Βρυξελλών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus-Socrates Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» & Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» & Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Πατρών Μέλος της Επιτροπής Εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για την κατάρτιση του Οδηγού ECTS του Τμήματος, Μέλος της Επιτροπής που όρισε η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για τη μετονομασία του εργαστηρίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών», σε εργαστήριο «Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών» (2008). Τεκμηρίωση, Μελέτη σκοπιμότητας και Περιγραφή Δραστηριοτήτων για την έκδοση ΦΕΚ ίδρυσης του Δια-τμηματικού Εργαστηρίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12

13 «Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Περιβάλλοντος). - Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Ανάλυση Προϋπολογισμού του αιτούμενου εξοπλισμού για το Δια-τμηματικό Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών Περιβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( ). 12. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 12.1 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Συμμετείχα στα ακόλουθα Ερευνητικά Προγράμματα: i. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη της Χλωρίδας και Βλάστησης των Ορεινών Βοσκοτόπων της ΒΑ Ελλάδας για Bελτίωση και σωστή Διαχείριση αυτών. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Υπ. Γεωργίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθ. Γ. Λαυρεντιάδης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. ii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη της Χλωρίδας και της Βλάστησης της Λίμνης Βιστωνίδας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. iii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Χλωρίδα και Βλάστηση στον Υγροβιότοπο των Ποταμών Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα Αποτελεί μέρος της μελέτης: Γεωργικές Δραστηριότητες στην περιοχή του Δέλτα και συνέπειες τους για τον Υγρότοπο. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ- ΥΠΕΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθ. Π. Α. Γεράκης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. iv. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξεύρεση Φυτικών Ειδών Ανθεκτικών σε Τοξικά Βαρέα Μέταλλα (κυρίως Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) που θα μπορούσαν να Χρησιμοποιηθούν για Φυτοκάλυψη γυμνών περιοχών γύρω από Μεταλλεία. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μάρτιος Φεβρουάριος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. v. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προτάσεις Καθορισμού Κριτηρίων Αναγνώρισης και Οριοθέτησης Ελληνικών Υγροτόπων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Φεβρουάριος Δεκέμβριος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Καθ. Π.Α. Γεράκης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. vi. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάλυση της Χλωρίδας και της Βλάστησης του Δασικού Οικοσυστήματος Μαυροβουνίου (Κρούσια) με στόχο την Οικοτουριστική αξιοποίηση του. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Νομαρχία Κιλκίς (Leader Ι). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: /1994. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. vii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημιουργία του Ανθρώπινου Δικτύου για την Ποιότητα των Επιφανειακών Νερών της Ελλάδας (ΑΔΑΡΕΝ). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Καθ. Θ. Κουϊμτζής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. viii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Α βάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΠΕΑΚ- Ενέργεια: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13

14 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΠΘ- ΕΠΕΑΕΚ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δ/νση V, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Καθ. Θ. Χατζηπαντελής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. ix. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΠΘ- ΕΠΕΑΚ Ε. Ε. Δ/νση V, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Σ. Παρασκευόπουλος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. x. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διερεύνηση Υδροβιολογικών Παραμέτρων στη λίμνη Καστοριάς. Επιλογή Βέλτιστης μεθόδου Αποκατάστασης της Οικολογικής Ισορροπίας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δήμος Καστοριάς, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Μαρία Μουστάκα- Γούνη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Συμμετείχα στα ακόλουθα Ερευνητικά Προγράμματα: i. Αρχείο Πληροφοριών για το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Σεπτέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. ii. Παροχή Επιστημονικών Πληροφοριών και Συμβουλών στην Πολιτεία. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Σεπτέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. iii. Οργάνωση και Συνεχής Ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων. ΕΚΒΥ, Σεπτέμβριος Επιστημονικός Υπεύθυνος. iv. Χρήση Υδρόβιων Φυτικών Ειδών για Επεξεργασία Αστικών και Γεωργικών Αποβλήτων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος 1992-Δεκέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. v. Φυτοκοινωνιολογική- Οικολογική Μελέτη του Οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και Προτάσεις Διαχείρισης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων & Α.Π.Θ., Μάρτιος Μάρτιος Επιστημονική Συνυπεύθυνος σε συνεργασία με αν. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνα. vi. Mεταλλικό Περιεχόμενο και Κατανομή Υδροβίων Μακροφύτων σε Υγροτόπους της Β. Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος Ιούνιος Επιστημονική Υπεύθυνος. vii. Προδιαγραφές Διαχειριστικών Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος Μάρτιος Επιστημονική Υπεύθυνος. viii. Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, (DGXI- Life 94), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ιούνιος Δεκέμβριος 1995 (τρίμηνη παράταση ως 31/3/96). Επιστημονική Συνυπεύθυνος, σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη. ix. Απογραφή και Ανάλυση Φυτοκοινωνιολογικών Δεδομένων για τη Βλάστηση της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος Δεκέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. x. Βιοδείκτες για την Ποιότητα του Νερού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Μάρτιος Δεκέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. xi. Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14

15 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, (DGXI- Life 95), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Ιανουάριος Δεκέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος, για την περιοχή Ορος Ιταμος-Σιθωνία GR xii. Επιλογή Περιοχών (Εθνικός Κατάλογος) σε Κοινοτικό Επίπεδο, για τη Δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Συνεκτικού Οικολογικού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΚΒΥ. Ιανουάριος Νοέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. xiii. Συντονισμένες Δράσεις για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου. LIFE Environment, Ιανουάριος Δεκέμβριος Επιστημονικός Συνεργάτης. xiv. Παρακολούθηση και Αντιπροσώπευση της Ελλάδας σε θέματα Διεθνών Υποχρεώσεων και Συμβάσεων, (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Σύμβαση Ραμσάρ). ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΚΒΥ. Ιανουάριος Νοέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. xv. Αναγνώριση και Περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης και ειδικότερα στη μελέτη Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος των Μελετών Αναγνώρισης και Περιγραφής των Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης. ΥΠΕΧΩΔΕ-DGXVI, ΕΠΠΕΡ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΕΤΡΟ 3.3. Φεβρουάριος Νοέμβριος Επιστημονική Συνυπεύθυνος -Γενική Συντονίστρια σε συνεργασία με Καθ. Σ. Ντάφη. xvi. Προετοιμασία Φακέλων για την υποβολή έργων για την Αναγνώριση και Περιγραφή Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας σε περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης. ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ. Ιανουάριος Δεκέμβριος Επιστημονική Υπεύθυνος. xvii. Δημιουργία Εκπαιδευτικού CD Rom για τους Ελληνικούς Υγροτόπους στα πλαίσια του έργου ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Μάιος Δεκέμβριος Επιστημονική Συνεργάτης. xviii. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Πακέτων για το Περιβάλλον της Παράκτιας Ζώνης. ΥΠ. Ε.Π.Θ. Σεπτέμβριος Ιούνιος Επιστημονική Συνεργάτης. xix. Σύνταξη Εκθεσης για την Κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ελλάδας. ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΚΒΥ. Ιανουάριος Νοέμβριος Επιστημονική Συνεργάτης ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Συμμετείχα στο ακόλουθο Ερευνητικό Πρόγραμμα: i. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Special Areas of Conservation (Directive 92/43/EEC) (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 11η, LIFETCY98/CY/172. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Κ. Γεωργίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Σύμβουλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Συμμετείχα στα ακόλουθα Ερευνητικά Προγράμματα: i. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Conservation Management of Cheimaditida-Zazari Wetlands. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-Life, ΕΚΒΥ. Φεβρουάριος Επιστημονική υπεύθυνος. ii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διαχειριστικές Παρεμβάσεις για την Προστασία και Ανάδειξη του Ελους Καλοδικίου, Δυτική Ελλάδα. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΕΡΠΣ- ΥΠΕΧΩΔΕ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15

16 iii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη της Βιολογίας του αλλόχθονου είδους Carassius gibelio (BLOCH, 1782) καθώς και των Οικολογικών επιπτώσεων από την εισαγωγή του στα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΑΕΚ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτης. iv. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest EUMON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, FP6 Specific Target Research Project (STREP). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι εταίρος του έργου. v. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εκτίμηση της Οικολογικής Ποιότητας των Υδάτων με Χρήση Υδροβίων Μακροφύτων ως Βιολογικών Δεικτών. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος vi. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΝΕΔ Μελέτη των Αβιοτικών και Βιοτικών Παραμέτρων της Αποξηραμένης Λίμνης Μουριάς με Σκοπό τον Επαναπλημμυρισμό της. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ- Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική συνεργάτης vii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest.-πρόσθετη Οικονομική Ενίσχυση των FP6 ερευνητικών έργων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΓΓΕΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος viii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μέθοδοι Παρακολούθησης των Παράκτιων Οικοσυστημάτων Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EΚ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος. ix. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων της Κύπρου με Βιολογικούς Δείκτες Υδρόβια Μακρόφυτα Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EΕ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τμήμα Διαχείρισης Υδάτων Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος. x. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων του ποταμού Νέστου Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EΕ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος για τα υδρόβια Μακρόφυτα. xi. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems- REFRESH ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Commission of the European Communities, Water resources. FP7 ENV REFRESH. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι εταίρος του έργου. xii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων της Κύπρου βάσει του Βιολογικού Ποιοτικού Στοιχείου Υδρόβια Μακρόφυτα. Ασκηση Διαβαθμονόμησης, IC- MEDGIG River Macrophytes. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τμήμα Διαχείρισης Υδάτων Κύπρου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος. xiii. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας και των Ανθρωπογενών Επιπτώσεων σε Υδάτινα Οικοσυστήματα με βάση τις Βιοκοινωνίες. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16

17 xiv. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Παρακολούθηση Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ ( )». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας Ισμαρίδας ΕΠΑΜΑΘ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επιστημονική Υπεύθυνος. 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μάϊος (21-23) o Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα. 2. Απρίλιος (14-16) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Κομοτηνή. 3. Απρίλιος (17-21) η Συνάντηση Εργασίας με Θέμα: Conservation and Management of Greek Wetlands που διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) και το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 4. Απρίλιος (27-29) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Μυτιλήνη. 5. Μάϊος (24-26) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ηράκλειο. 6. Απρίλιος (21-25) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Φλώρινα - Καστοριά. 7. Απρίλιος (26-30) ο Διεθνές Συνέδριο της European Union for Coastal Conservation (E.U.C.C.), με θέμα Coastal Management and Habitat Conservation Μαραθώνας, Αττικής. 8. Μάιος (6-8) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Βόλος. 9. Ιούλιος (24-30) o Διεθνές Συνέδριο της International Association on Water Quality (I.A.W.Q.), Βουδαπέστη, Ουγγαρία. 10. Οκτώβριος (21-23) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί. 11. Νοέμβριος (2-5) Διεθνές Συνέδριο για τη Ρύπανση της Μεσογείου, της Water Treatment Scientists Association of Cyprus (W.T.S.A.C.) και της International Association on Water Quality (I.A.W.Q.), Λευκωσία, Κύπρος. 12. Φεβρουάριος (3/2) Ημερίδα για τους Υγροτόπους Βόλβης και Κορώνειας με τίτλο Βιολογική Ερευνα και Ενημέρωση της ΠΕΒ, του Medwet, και του ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη. 13. Μάρτιος -Απρίλιος (31/3-3/4) Ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα European Vegetation Survey, που διοργάνωσε η International Association for Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία. 14. Αύγουστος (13-18) ο Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα του νερού με τίτλο Water Quality Management. Heading for a New Epoch που διοργάνωσε η Εταιρεία Υδάτων της Στοκχόλμης (Stockholm Water Company), Στοκχόλμη, Σουηδία. 15. Σεπτέμβριος (2-8) ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των Αυτοφυών Φυτών με τίτλο PLANTA EUROPA που διοργάνωσε το Plantlife και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γαλλίας στην πόλη Hyeres, Γαλλία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17

18 16. Οκτώβριος (12/10) Συνέδριο με τίτλο NATURA Η Εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα που διοργάνωσε το WWF Ελλάς σε συνεργασία με τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 17. Οκτώβριος (18-20) Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με τίτλο Trends in European Mountain Biodiversity που διοργάνωσε το European Science Foundation, Trento, Ιταλία. 18. Μάρτιος (22-24) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα European Vegetation Survey, Session: Applications on Biodiversity and Conservation που διοργάνωσε η International Association for Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία. 19. Απρίλιος (4/4) η Συνάντηση Εργασίας των μελών του Δικτύου ΑΔΑΡΕΝ στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων των Κοινοτικών Οδηγιών για την Ποιότητα των Νερών, των Ερευνητών του Ελληνικού Χώρου και της σχετικής Βιβλιογραφίας στην Ελλάδα. Παρουσίαση του έργου: Επισκόπηση της έρευνας για την Ποιότητα των Επιφανειακών Νερών της Ελλάδας. 20. Απρίλιος (6-11) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι- Κύπρος. 21. Οκτώβριος (4-5) η Συνάντηση Εργασίας των μελών του Δικτύου ΑΔΑΡΕΝ, με θέμα Παράμετροι Αξιολόγησης της Ρύπανσης των Επιφανειακών Νερών που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. 22. Σεπτέμβριος (19-22) o Bαλκανικό Βοτανικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο Τομέας Βοτανικής Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, στη Θεσσαλονίκη. 23. Δεκέμβριος (8-12) Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, που διοργάνωσε η UNESCO και η Ελληνική Κυβέρνηση και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 24. Μάρτιος (15-17) η Συνάντηση της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων (MedWet) με Θέμα: Restoring Wetland Functions, που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΕΚΒΥ και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 25. Μάρτιος (27-30) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα European Vegetation Survey Session: Classifications, databases and software, που διοργάνωσε η International Association for Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία. 26. Ιούνιος (9-14) ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των Αυτοφυών Φυτών με τίτλο PLANTA EUROPA που διοργάνωσε το Plantlife και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Σουηδίας στην πόλη Uppsala, Σουηδία. 27. Ιούλιος (26-30) ο Διεθνές Συνέδριο της International Association on Vegetation Survey (IAVS) με Θέμα Vegetation and Climate που διοργάνωσε η IAVS στην πόλη Bilbao, Ισπανία. 28. Σεπτέμβριος (21-24) ο Διεθνές Συνέδριο της International Phyto- sociological Association με Θέμα Valuation and Management of Natural Spaces που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του JAEN, Jaen, Ισπανία. 29. Μάϊος (14-18) o Bαλκανικό Βοτανικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Βοτανική Εταιρεία της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη. 30. Οκτώβριος (9-10) Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Διάστασης στις Επίσημες Ελληνικές Στατιστικές» που διοργάνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Eurostat και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αθήνα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 18

19 31. Μάρτιος (29-2/4) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα European Vegetation Survey - Management of Saline Vegetation. Παρουσίαση του έργου Mapping the Habitat types of the NATURA 2000 areas of Greece που διοργάνωσε η International Association for Vegetation Survey, Ρώμη, Ιταλία. 32. Ιούνιος (23-28) ο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των Αυτοφυών Φυτών και την ανάπτυξη «Πανευρωπαϊκής Στρατηγικής Διατήρησης των Φυτών» με τίτλο PLANTA EUROPA- European Plant Conservation Strategy που διοργάνωσαν οι CoE, Planta Europa, Czech Agency for Nature Conservation and Landscape Protection, Πράγα, Τσεχία. 33. Οκτώβριος (6-10) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region που διοργάνωσε η Μεσογειακή Επιστημονική Ενωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος (MESAEP) και η Εταιρεία Οικοτοξικολογίας και Περιβαλλοντικής ασφάλειας (SECOTOX), στην Λεμεσσό, Κύπρος. 34. Μάιος (9-12) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, στο Αργοστόλι, Κεφαλονιά. 35. Μάιος (25-30) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα Limnology of Shallow lakes που διοργάνωσε η International Limnological Association, στη λίμνη Balaton στην Ουγγαρία. 36. Ιούνιος (8-14) o Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η International Association on Vegetation Survey (IAVS), με Θέμα «Water Resources and Vegetation», στη Νάπολη, Ιταλία. 37. Ιούνιος (19-21) Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Lake shores Ecology Congress 2003,» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Κονστάνζας Konstanz, στη Γερμανία. 38. Σεπτέμβριος (27-28) Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενωσης Ελλήνων Οικολόγων, στη Θεσσαλονίκη. 39. Ιούλιος (25-30) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Wetland Science and its application» που διοργάνωσε η INTECOL, στην Ουτρέχτη, Ολλανδία. 40. Αύγουστος (8-14) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «SIL-XXIX CONGRESS» που διοργάνωσε η International Limnological Association στην πόλη Lahti, Φιλανδία. 41. Δεκέμβριος (3-7) ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Περιβάλλοντος που διοργάνωσε η Ενωση Ελλήνων Φυσικών με Θέμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», στη Θεσσαλονίκη. 42. Μάιος (5-8) o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. 43. Ιούνιος (5-9) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα Limnology of Shallow lakes που διοργάνωσε η International Limnological Association, στην πόλη Dafsen, Ολλανδία. 44. Αύγουστος (22-26) ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Freshwater Biological Association με Θέμα Symposium on Freshwater Sciences στην Κρακοβία, Πολωνία. 45. Σεπτέμβριος (1-3) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα Environmental Science and Technology που διοργάνωσε το Παγκόσμιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής έρευνας και Τεχνολογίας G- NEST, στη Ρόδο. 46. Οκτώβριος (8-12) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα Environmental Pollution and its impact on life of the Mediterranean που διοργάνωσε η MESAEP στη Θεσσαλονίκη. 47. Δεκέμβριος (11-13) Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Water level fluctuations in lacustrine systems ecological impacts and prospects of future climate change» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Κονστάνζας στην πόλη Konstanz, Γερμανία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 19

20 48. Ιανουάριος (11-14) Διεθνές Συμπόσιο με Θέμα «Υδρόβια Μακρόφυτα: 26 χρόνια μετά», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Vrie των Βρυξελλών, στις Βρυξέλλες. 49. Οκτώβριος (15-20) o Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «Measuring and managing changes in estuaries and lagoons» που διοργάνωσε η ECSA, στη Βενετία, Ιταλία. 50. Nοέμβριος (16-19) Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία (ΕΕΟΙ) και η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) με Θέμα «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» στα Ιωάννινα. 51. Απρίλιος (23-24) ο Συνέδριο Βιοεπιστημών Πανεπιστημίου Πατρών που διοργάνωσαν τα Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας, στην Πάτρα. 52. Ιούνιος (24-28) o Διεθνές Συνέδριο με Θέμα Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (Cemepe), Σκιάθος. 53. Ιούλιος (8-13) ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Freshwater Biological Association με Θέμα Symposium on Freshwater Sciences SEFS 5 στο Παλέρμο, Ιταλία. 54. Αύγουστος (12-18) ο Διεθνές Συνέδριο με Θέμα «SIL - ΧXX CONGRESS» που διοργάνωσε η International Limnological Association στο Μόντρεαλ, Καναδά. 55. Nοέμβριος (19-23) ο Διεθνές Συνέδριο της Lagunet από κοινού με το 3 ο European Conference on Lagoon research με Θέμα «Conservation and Management in Coastal Ecosystems» που διοργάνωσε η Lagunet Association στη Νάπολη, Ιταλία. 56. Οκτώβριος (9-12) Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσαν η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία (ΕΕΟΙ) και η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) με Θέμα «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» στο Βόλο. 57. Ιανουάριος (25-30) Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ASLO (Advancing the Science of Limnology and Oceanography) στη Νίκαια, Γαλλία. 58. Μάιος (14-16) Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) στην Πάτρα. 59. Αύγουστος (24-28) ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η EWRS (European Weed Research Society) στο Jyväskylä, Φιλανδία. 60. Σεπτέμβριος (1-5) ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ECCB (European Congress of Conservation Biology) με Θέμα «Conservation Biology and beyond: from science to practice» στην Πράγα, Τσεχία. 61. Οκτώβριος (8-11) o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 62. Οκτώβριος (15-19) International Euroscience Mediterranean Event, Athens, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 63. Δεκέμβριος (14-18) ο Διεθνές Συνέδριο της Coastal Lagoon Research, με Θέμα «Research and management for the conservation of coastal lagoon ecosystems. South -North Comparisons», που πραγματοποιήθηκε στο Montpellier, Γαλλία. 64. Ιούνιος (3-4) o Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: «TOP Biodiversity, Threats, Opportunities, and Paces for Biodiversity», που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, Κύπρος. 65. Ιούλιος (5-9) Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: «Limnologia 2010» που πραγματοποιήθηκε στην Ponta Delgada da Universidade dos Açores. 66. Ιούλιος (25-30) ο Διεθνές Συνέδριο της ΕCOLAG, με Θέμα «Coastal Lagoons in a Changing Environment: Understanding, Evaluating and Responding», στο Aveiro, Πορτογαλία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 20

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ. Ευανθία ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ. ΠΑΤΡΑ, Μάρτιος 2014. Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ. Ευανθία ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ. ΠΑΤΡΑ, Μάρτιος 2014. Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ Ευανθία ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, Μάρτιος 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ......5 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ......

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν τη διδασκόμενη ύλη. ΙΙ. Θα γίνεται εκτενής χρήση του Διαδικτύου & άλλων ελληνικών και διεθνών ββλ βιβλιογραφικών πηγών. ΙΙΙ. Η παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τμ. Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική του Τμ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τμ. Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική του Τμ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Κκαλλάς Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ανδρέας Ημερομηνία γεννήσεως: 25/01/1983 Τόπος γεννήσεως: Λεμεσός, Κύπρος Στρατολογική Κατάσταση: Έχω εκπληρώσει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Οικονόμου Διευθυντής Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Η εκπαίδευση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Περιεχόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα Management Plans of the Water Basin of Central Macedonia (GR10) Contents

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Ίδρυση Το πρώτο Εθνικό Πάρκο παγκοσμίως δημιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δημόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το 1911

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (http://www.auth.gr/for) Π.Γ. Αλιζώτη Επίκουρη Καθηγήτρια Page 1 Διακονεί την επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την προστασία, ανάπτυξη και αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα Αποτελέσματα και προκλήσεις της Πράξης: «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Πρόγραμμα «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Κουνναμάς res.kc@frederick.ac.cy Η (Μ.Δ.Φ.) του Πανεπιστημίου Frederick δημιουργήθηκε το 2005, στα πλαίσια της προσπάθειας του Πανεπιστημίου για αναβάθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δενδροκομία Γεωργία ανθοκομία Φυτοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100 Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Απρίλιος 2005, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

386 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο

386 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 386 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 07.12.2012 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο 0030 6993005050 pan_nicolaou@hotmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/2010 07/2012 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία Περιβάλλοντος», Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απρίλιος 2017

Π.Ε6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απρίλιος 2017 1 Π.Ε6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Απρίλιος 2017 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Το έργο... 03 Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης..... 05 Η έκθεση αποτίμησης...... 06 Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_2289 Μυτιλήνη, 18/03/2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_2289 Μυτιλήνη, 18/03/2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_2289 Μυτιλήνη, 18/03/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 92/43 της Ε.Ε. Βασικές έννοιες

ΟΔΗΓΙΑ 92/43 της Ε.Ε. Βασικές έννοιες ΟΔΗΓΙΑ 92/43 της Ε.Ε. Βασικές έννοιες Κοινοτικές Οδηγίες για την Προστασία της Φύσης Οδηγία 79/409 Ε.Ε. για την Διατήρηση τωνάγριωνπτηνών. Οδηγία 92/43 Ε.Ε. για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 26/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 26/11 8:45 9:30 Προσέλευση Εγγραφές Καφές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 26/11 9:30 10:00 Έναρξη Καλωσόρισμα Άννυ Μητροπούλου, Διευθύντρια Δικτύου Χαιρετισμοί Ελπίδα Τσουρή, Υφυπουργός Αλιείας & Θαλάσσιων Υποθέσεων* Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Πληροφορίας 2 Λήψη - Ανάλυση σημάτων και εικόνων Εξαγωγή - Επεξεργασία της χρήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι σπουδών. Τίτλοι σπουδών

Τίτλοι σπουδών. Τίτλοι σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργία Βοτανική Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης

Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης 15-09-09 Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Φραγκούλης Όνομα Εμμανουήλ Επαγγελματική Διεύθυνση Τομ. Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημιούπολις Κουπόνια 157 01 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126 Λαγκαδάς, 26-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργία Βοτανική Αρωματικά & Φαρμακευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν. Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΤΕΙ Θεσσαλίας Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν. Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν. Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Τομέας: Ενιαίος Δενδροκομία, Γεωργία, Ανθοκομία, Φυτοπροστασία, Λαχανοκομία, Συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη,

Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 20-03- 2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Πληρ.: κα. Ε. Χατζηδημητρίου Τηλ.: 22510 36180 Email: eriha@aegean.gr Προς Μέλη Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Όπως πίνακας αποδεκτών)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) Α/Α Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου 2 Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 3 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (. Νέστου.Βιστωνίδας.

Διαβάστε περισσότερα