Connect B2 Getting There Unit 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Connect B2 Getting There Unit 1"

Transcript

1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose change? I d like to tip the waiter. ψιλά 4. A group of onlookers stood watching the skateboarders. θεατής 5. The project has been a success thanks to the dedication of the team. αφοσίωση 6. After years of neglect, the building is in a very bad state. Παραµέληση, εγκατάλειψη 7. He never thought of changing jobs because of his loyalty to the company. Πίστη, αφοσίωση 8. You ll gain more insight onto the problem if you read this article. Κατανοώ σε βάθος 9. She lost her cool and started shouting. Χάνω την ψυχραιµία µου 10. The restaurant is popular because it s in a prime location. τοποθεσία 11. We interviewed dozens of people. δεκάδες 12. We won the match against Spain, but it wasn t all plain sailing. Εύκολη υπόθεση 13. During the comedian s performance, the audience did not laugh and they seemed indefferent to his jokes. αδιάφορος 14. The football fans caused a disturbance in the city when they came to see their team play. Προκαλώ αναστάτωση 15. These tables and benches are a welcome addition to the park. Ευχάριστη προσθήκη 16. When I see a beggar I try and give him or her some of my loose change. ζητιάνος 17. Buskers are a common sight in train stations. Συνηθισµένο θέαµα 18. She shouted at him, but he didn t react. αντιδρώ 19. She complimented him on the wonderful meal. επαινώ 20. She is a gifted writer and her books are very successful! ταλαντούχος 21. The staff were untrained and they did not do the job properly. ανεκπαίδευτος 22. You have to get permission from the city authorities to open a shop. αρχές 23. The film was a great commercial success. εµπορικός 24. Our offices are located in the commercial district. περιοχή 25. People who ask for money in the street are often considered a public nuisance. ηµόσιος µπελάς 26. After his constant shouting, the heckler was thrown out of the theatre. Άτοµο που διακόπτει οµιλία 27. The film was well received by the critics. αποδεκτός 28. He looked so funny in those pink trousers that I couldn t help laughing. ε µπορώ να µη 29. She stood out because of her bright pink hair. ξεχωρίζω 30. That computer game comes in different versions. εκδοχή 31. A positive attitude helps a person cope with difficulties. συµπεριφορά 32. All his hard work paid off in the end, and he passed the exam. Βγαίνω σε καλό 33. Although our team got off to a good start, we haven t done well lately. Κάνω καλή αρχή 34. We donated money and books to poor children. Κάνω δωρεά

2 35. I smiled at him, but he just ignored me. αγνοώ 36. The student s came up with the idea of a marathon to raise money. Βρίσκω, σκέφτοµαι µια ιδέα 37. Most people feel anxious before a competition, so you re in good company. εν είµαι µόνος µου 38. Apparenlτy, it s going to snow today. προφανώς 39. Jennifer is over the moon because she got the job. Είµαι πανευτυχής 40. As I ve been away on holiday for a month, my work was piled up. συσσωρεύοµαι 41. I ll take on the extra work if they pay me for it. αναλαµβάνω 42. We had problems at the initial stages of the project, but we managed to solve them. αρχικός 43. If you travel up north, you ll get a taste of what life is like there. Παίρνω γεύση από 44. We all had one hour to set up our stalls before the market opened. Στήνω, εγκαθιστώ 45. A project is being initiated to help the elderly in our city. Αρχίζω, ξεκινώ 46. During the Theatre Festival there will be fringe events such as a pantomime show. Παράλληλες εκδηλώσεις 47. Your talents and skills are not fully appreciated in your present job. εκτιµώ 48. The film is made up of three different stories. αποτελώ 49. She has a staff of 10 who collectively earn more than 200,000. συλλογικά 50. This block consists of 10 flats. αποτελούµαι 51. We need advertising and money to get our business off the ground. Ξεκινώ µε επιτυχία 52. Don t involve me in your family issues! εµπλέκω 53. It s the policy of our school to accept students from different countries. Πολιτική, τακτική 54. Unfortunately, she was turned down for the part of Cleopatra. απορρίπτω 55. Our children have separate bedrooms. ξεχωριστός 56. We can t eat at the new restaurant tonight-it s totally booked up. Κλεισµένος, µη διαθέσιµος 57. There will be an official investigation into the plane crash. επίσηµος 58. After a long wait, the rescue is finally underway. Σε εξέλιξη 59. Their company developed as an offshoot of a bigger international company. παρακλάδι 60. The student comittee discussed some problems with the head teacher. επιτροπή 61. The library runs a poetry workshop once a month. εργαστήριο 62. There s a lot of noise-it sounds like there s a party going on. συµβαίνω 63. The triathlon is very challenging because you have to run, swim and cycle. Που αποτελεί πρόκληση 64. It s a fast-paced novel with many different events happening quickly. Που έχει γρήγορο ρυθµό 65. The seminar was boring and I did not get much out of it. Ωφελούµαι από κάτι 66. We hadn t met for a long time and we spent the evening catching up on our news. 67. Being a successful businesswoman and mother fills her with a great sense of accomplishment. κατόρθωµα 68. The street artist persuaded her to pose for her portrait. ποζάρω

3 69. I get a kick out of doing exercise. Τη βρίσκω µε 70. Listening to music can help you unwind after a hard day s work. χαλαρώνω 71. The boat capsized in the storm but, fortunately, everyone was saved. ανατρέποµαι 72. I did not get on well with my brother because we are very different. Τα πάω καλά µε κάποιον 73. His constant moaning gets on my nerves. Σπάω τα νεύρα 74. I m willing to give as much money as they ask for. πρόθυµος 75. Think carefully before you make up your mind. αποφασίζω 76. Volleyball is my favourite pastime. χόµπι 77. It s a good film and it ll appeal to a large audience. Έχω απήχηση, µου αρέσει 78. As I don t really go for romantic films, I wouldn t choose to watch the film Love Actually. διαλέγω 79. The two politicians exchanged ideas on a number of topics during the TV programmme. Ανταλλάσσω 80. When your life revolved around work, you have no time for a hobby. Περιστρέφοµαι γύρω από Connect B2 Teens Online Unit 2 1. More and more internet users are joining social networking websites, such as Facebook and Twitter, for personal and professional reasons. Κοινωνική δικτύωση 2. The two politicians exchanged ideas on a number of topics during the TV programmme. ανταλλάσσω 3. They ve increased the membership fee at the sport centre to 100 a year. συνδροµή 4. There s a dance to raise funds to buy computers for the school. Συγκεντρώνω χρήµατα 5. The protection of the environment is certainly a worthy case. Καλός σκοπός 6. People in need will get the money first. Σε κατάσταση ανάγκης 7. I m opposed to children talking to strangers on the Internet. Είµαι εναντίον 8. The government has made an appeal for help of the victims of the earthquake. έκκληση 9. The number of people present at the president s talk was overwhelming. συντριπτικός 10. Sandra always follows the latest fashion trends. µόδα 11. Our team is engaged in a very important project. Απορροφηµένος σε 12. Parents complaint about their children spending countless hours on the Internet. αµέτρητος 13. Put the CD-ROM into the computer and click here to launch the electronic dictionary. Ξεκινώ, προωθώ 14. Free food and wine didn t compensate for a very boring evening. αποζηµιώνω 15. The website is the brainchild of the university student who designed and launched it himself. Πνευµατικό δηµιούργηµα 16. It s important for teenagers to be popular with their peers. συνοµήλικος 17. Jenny tutored a small group in maths. Κάνω ιδιαίτερα 18. The project is based on extensive research. εκτεταµένος

4 19. Dictionaries are regulalry updated to include new words or meanings. Ενηµερώνω, εκσυγχρονίζω 20. The use of mobile phones by children is a controversial subject. επίµαχος 21. He s an enterpreneur whose business in property. επιχειρηµατίας 22. The students came up with the idea of a marathon race to raise money. Βρίσκω, σκέφτοµαι µια ιδέα 23. Oxfam is a very important charity that helps people in Africa. φιλανθρωπία 24. The company is supporting cancer research. υποστηρίζω 25. Thousands of farmers have been demonstrating about their economic problems. ιαδηλώνω 26. The recent forest fires in the area are a great ecological disaster. καταστροφή 27. The internet has greatly affected the way people communicate. επηρεάζω 28. As she s a teacher, she has strong views about educational issues. Ακλόνητη άποψη 29. The rain that s fallen this year has made up for the lack of rain last year. Αποζηµιώνω για 30. Our webpage provides you with all the answers. παρέχω 31. The scientist wasn t put off by the initial negative results of her research. Πτοώ, αποθαρρύνω 32. There s a lot we can do to prevent young people from smoking. αποτρέπω 33. Susan was deeply disturbed by the violent scenes in the film. αναστατώνω 34. I should point out that our products are the cheapest in the market. επισηµαίνω 35. She threw away some important papers by accident. Κατά λάθος 36. He came across some old letters while he was cleaning his desk. Συναντώ τυχαία 37. Protests have been made against animal testing. διαµαρτυρία 38. Local shopkeepers objected strongly to the building of the new shopping centre. Φέρνω αντιρρήσεις 39. If you re in favour of the idea, raise your hand. Είµαι υπέρ 40. Several tests were carried out to discover the effect of the drug on humans. διεξάγω 41. The minister wanted to raise public awareness about the need to save water. ευαισθητοποιώ 42. He was a poor speaker who didn t manage to get his point across. Γίνοµαι κατανοητός 43. The destruction of the environment affects everyone. καταστροφή 44. She developed the concept for the new magazine. Σύλληψη ιδέας 45. I m satisfied with the way things turned out. εξελίσσοµαι 46. His questions about her private life really embarrassed her. Φέρνω σε δύσκολη θέση 47. He inherited some money from his grandfather. κληρονοµώ 48. If you carry on training hard, you will get the gold medal. συνεχίζω 49. They were all carried away by her exceptional performance. παρασύροµαι 50. When I finish college I will take over the family business. αναλαµβάνω 51. All our students have free access to the library. πρόσβαση 52. Driving along this difficult road demands my constant attention. συνεχόµενος 53. The accident came about as a result of bad weather. Συµβαίνω, προκύπτω 54. The buildings in the slum neighborhoods of the city are old and dirty. φτωχογειτονιά 55. I ve managed to figure out how this mobile phone works by myself. αντιλαµβάνοµαι

5 56. Hard work was a major factor in her success. παράγοντας 57. Since you ve seen no results so far, you should try a different approach. προσέγγιση 58. The bad weather has ruled out any chance of going on a picnic today. αποκλείω 59. When I get home, I want to catch up on all my paperwork. Καλύπτω τα κενά µου 60. As soon as I receive any news, I will get in touch with you. Έρχοµαι σε επαφή µε Connect B2 Laws of Nature Unit 3 1. We went on a safari to see wild animals in the bush. Άγρια περιοχή στην Αυστραλία 2. We took a shortcut and got to the theatre early. Κόβω δρόµο 3. To enjoy your bicycle ride take the route along the sea. διαδροµή 4. I like this shampoo so I m going to stick to it. Συνεχίζω να κάνω κάτι 5. The noise of the jeep startled the zebras and they ran away. Ξαφνιάζω, τροµάζω 6. The cheetah is such a fast animal it can outrun a small car. Ξεπερνώ στο τρέξιµο 7. It gave me a thrill to see my favourite actor on stage. Έντονη συγκίνηση 8. There has been a massive effort to collect as much money for the charity as possible. Μαζικός, τεράστιος 9. If you anticipate problems, it s best to act now. Περιµένω, προσδοκώ 10. These people are in urgent need of help and can t wait any longer. επείγων 11. The picnic was put off until next Sunday. αναβάλλω 12. They loaded three helicopters with food and clothes for the earthquake victims. φορτώνω 13. The other team members cannot cooperate with him because of his arrogance. Υπεροψία, αλαζονεία 14. Polar bears in the European zoos suffer due to the heat. εξαιτίας 15. The burglar lunged at him with a knife. Επιτίθεµαι, ορµώ 16. Although he spoke confidently, there was an undercurrent of fear in his words. Συγκαλυµµένη αίσθηση 17. My wife is always grumbling about the housework. γκρινιάζω 18. In the open-air market the smells of the fruit, vegetables and fish mingle together. αναµιγνύοµαι 19. The little defenseless child tried to hide from the stronger boys. ανυπεράσπιστος 20. People hop on one foot and birds hop on two. χοροπηδώ 21. I have not seen her since our chance encounter last year. Τυχαία συνάντηση 22. Two fierce dogs were ready to attack anyone who passed the gate. άγριος 23. The lion roared as we came closer to its cage. βρυχώµαι 24. Lion, wolves and foxes are all predators. Αρπακτικό ζώο 25. The only light came from the lanterns we were holding. φαναράκι 26. We picked up all the leaves and put them in the wheelbarrow. Καροτσάκι για υλικά 27. We can cut across the dirty riverbed to get to the camp. Κοίτη του ποταµού 28. Sam has a lot on his mind at the moment. Έχω στο µυαλό µου

6 29. Why don t you ditch the old CD player and buy an ipod? απαλλάσσοµαι 30. It s good to drink water when you exercise because you sweat. ιδρώνω 31. If I had a choice, I would opt for a career abroad and not in my country. Επιλέγω, προτιµώ 32. He sat on the beach and threw pebbles into the sea. βότσαλο, χαλίκι 33. Are there any good restaurants in the vicinity of our hotel? Στη γύρω περιοχή 34. I ve managed to figure out how this mobile phone works by myself. αντιλαµβάνοµαι 35. Rachel walked clumsily on her high heels. αδέξια 36. The tiger watched its prey carefully before attacking it. Θήραµα, λεία 37. On sunny days, I sometimes sunbathe on the lawn in my garden. γρασίδι 38. You should not get close to the animals in the zoo under any circumstances. Σε καµία περίπτωση 39. They dreamt of a great future together, but sadly, it was not to be. εν ήταν γραφτό 40. The minute the bus stopped the children got off and headed for the beach. κατευθύνοµαι 41. He was insanely in love with her. παράλογα 42. In the face of disadter, your first instinct is to save yourself. ένστικτο 43. Some stars in the sky are visible without a telescope. ορατός 44. I felt such a sense of release after I finished my last exam. απελευθέρωση 45. A feeling of sadness washed over Juliet when eveyrone left. περιλούζω 46. I ve trained my dog to obey simple commands. υπακούω 47. Susan s psychologist helped her to overcome her fear of flying. ξεπερνώ 48. Fences stop cows and sheep from wandering freely over the fields. περιπλανιέµαι 49. The work scheme helps to rehabilitate prisoners so they can have a normal life when they leave prison. Αποκαθιστώ, επαναφέρω 50. They are living in primitive conditions because they have no electricity and running water. πρωτόγονος 51. My son loves to sit on my lap when I read to him. Αγκαλιά 52. Even though the restaurant was not making a lot of money, the owners kept it going. Συντηρώ, κρατώ σε λειτουργία 53. After her second album she began to make a name for herself in the music industry. Γίνοµαι διάσηµος 54. Before we went sailing we took all the necessary safety precautions. Προφύλαξη 55. A rescue team are on hand to deal with any emergency. διαθέσιµος 56. You have to walk your dog on a leash in the city. Λουρί σκύλου 57. My hotel room overlooked the lake. Έχω θέα προς 58. One of the side effects of this drug is a feeling of tiredness. παρενέργεια 59. The water in the lake is dangerous because it contains substances that are bad for your health. Ουσία, υλικό 60. The truck driver suffered severe injuries from the road accident. σοβαρότατος

7 Connect B2 The Big Wide World Unit 4 1. He was taken to hospital for better medical care. ιατρικός 2. Food and medical supplies have been sent to the disaster area. προµήθεια 3. The meat is best served with spices, especially black pepper. µπαχαρικό 4. I bought this little statue from a street vendor outside the Acropolis museum. Πλανόδιος πωλητής 5. Greece trades in olive oil all over the world. εµπορεύοµαι 6. The concert is well organised and will draw a large audience. προσελκύω 7. The best cars are manufactured in Germany. κατασκευάζω 8. Why do you want to sell an active and thriving business? Που ακµάζει 9. The population is declining rapidly, as many young people are leaving the area. µειώνοµαι 10. A rich diversity of styles and trends was presented at the fashion show. ποικιλία 11. The film is a historical drama with actors wearing 18 th -century period dress. Κοστούµι εποχής 12. He learned the craft of jewelery making from his father. Τέχνη, χειροτεχνία 13. This wooden table is beautifully carved with flowers. Λαξεύω, σκαλίζω 14. We buy our groceries at the local market. φαγώσιµα 15. Supermarkets also sell household items, especially things for the kitchen. Είδη οικιακής χρήσης 16. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris. ορόσηµο 17. You can t rely on him to get the work done on time. Βασίζοµαι σε 18. Fishing provides a livelihood for many people on the island. Μέσα συντήρησης 19. I wish I could have extended my holiday because I was having a great time. Παρατείνω, επεκτείνω 20. Despite the development of tourism, the village has preserved its character and traditions. ιατηρώ, συντηρώ 21. Greece has a long tradition as a seafaring nation. Ναυτικός, θαλασσινός 22. If you travel up north, you ll get a taste of what life is like there. Παίρνω γεύση από 23. The Italian coastal areas are very beautiful. Παράκτιος 24. There is an exhibition at the National Theatre of their period costumes. Έκθεση, παρουσίαση 25. There are new laws to conserve wildlife in the area. Προστατεύω, προφυλάσσω 26. The department store s clothes range from small to large sizes. ποικίλω 27. You can purchase souvenirs at the museum shop. αγοράζω 28. Children love seeing costumed characters from their favourite cartoons and films. µεταµφιεσµένος 29. They met aboard a cruise ship. Μέσα, πάνω σε πλοίο, τρένο, λεωφορείο 30. The travel agent will give us our daily itinerary for our trip to Spain. δροµολόγιο 31. We arranged for an off-hour tour of the city to avoid the traffic. Σε ώρες εκτός αιχµής

8 32. The concert is open to the public for a small admission fee of 2. αντίτιµο εισόδου 33. The museum offers tickets at a special price for seniors. ηλικιωµένος 34. Book a table in advance because it s a popular restaurant. εκ των προτέρων 35. This ticket is valid for travel for one day. Έγκυρος, που ισχύει 36. In her new job, Karen will be working alongside some very famous actors. ίπλα σε 37. My grandmother sews all her own clothes, so everything she wears fits her perfectly. ράβω 38. Oil makes the car engine run smoothly. οµαλά 39. Apart from the captain, the ship has a crew of 20. πλήρωµα αεροπλάνου, πλοίου 40. Mr Smith, our English teacher, always takes a keen interest in our achievements. Έντονος, ενθουσιώδης 41. They are constructing a new hotel near the beach. κατασκευάζω 42. Living in a foreign country is a real learning experience. Πραγµατική εµπειρία µάθησης 43. Aeroplanes need a lot of maintenance and there are specialised egineers to do this job. συντήρηση 44. He only had time to give us a brief description of the event. Σύντοµος 45. The disaster area stretches over hundreds of kilometres. εκτείνοµαι 46. Beautiful lakes and green hills are part of the region s remarkable scenery. αξιοσηµείωτος 47. I m going hiking in the mountains this weekend. πεζοπορία 48. A part-time job will enable me to spend time with my children in the afternoon. ίνω τη δυνατότητα 49. Now that I could see him close up, I saew that he was very attractive. Από κοντά 50. A policeman s job is to enforce the law. επιβάλλω κανόνα, νόµο 51. If you want to leave, I won t stand in your way. Στέκοµαι εµπόδιο 52. Hercules was one of the legendary heroes of Greek Mythology. θρυλικός 53. You need a visa from the American Embassy in order to visit New York. πρεσβεία 54. Archeologists have puzzled over this ancient writing, but they have been unable to read it. σπαζοκεφαλιάζω 55. She felt a kind of inward happiness which she didn t share with anyone. Εσωτερικός, πνευµατικός 56. What have you been up to since we last met? καταπιάνοµαι 57. A bonus will surely motivate the workers to work harder. παρακινώ 58. You should stay put until I come to pick you up. Μένω στην ίδια θέση 59. It s a treat to have a day off from work once in a while. Χαρά, ευχαρίστηση 60. Let s take a stroll in the park. Κάνω περίπατο Connect B2 How We Behave Unit 5 1. She usually takes part in all the class activities. Παίρνω µέρος σε 2. Tests were conducted on the new drug. ιεξάγω, εκτελώ

9 3. During the talk, the behavioural scientist discussed teenagers. Συµπεριφοριστικός επιστήµονας 4. The results will be published on our website. δηµοσιεύω 5. All participants in the course should be here at 9 tomorrow morning. συµµετέχων 6. The students observed the experiment and wrote down the results. παρατηρώ 7. Vast numbers of tourists come to the Greek islands every summer. απέραντος 8. Today, many people are careful not to consume too much animal fat. καταναλώνω 9. I agree with argument that children are happier when they have a daily routine. επιχείρηµα 10. After a few private lessons, the improvement in his English was significant. σηµαντικός 11. The experiment produced such astounding results that the scientists could hardly beleive them. Εκπληκτικός, εντυπωσιακός 12. Food must be properly packaged. Σωστά, ορθά 13. They built a special cabinet to display their collection of antiquities. Εκθέτω, αναρτώ 14. I am all for protecting the environment, it s so important. είµαι υπέρ 15. Global warming is threatening the survival of many animals. επιβίωση 16. We must develop a strategy to help us with this emergency. Στρατηγική 17. The children were not being cooperative and wouldn t help to clear up their toys. συνεργάσιµος 18. The hero of the comic book always fights evil people. Κακός, µοχθηρός 19. Ghost stories always give me the creeps, they re so frightening. Κάνω κάποιον να ανατριχιάσει 20. It s in your interests to keep up to date with your studies. Είναι προς όφελός µου 21. The company s new advertising slogan is Safety First. Σύνθηµα, µήνυµα 22. The head teacher walked up and down the corridor to make sure that all the pupils had gone into class. διάδροµος 23. You re supposed to hand in your project tomorrow. Είµαι υποχρεωµένος 24. She s so beautiful that people always stare at her. Κοιτάζω επίµονα 25. He marched into my office and demanded an explanation. Βαδίζω αποφασιστικά 26. Apparently, it s going to snow today. προφανώς 27. The university considers him to be one of the most important scientist of our time. Σκέφτοµαι, θεωρώ 28. You re likely to get the job if you do well at the interview. Έχω πιθανότητες 29. My doctor advised me to reduce the amount of sugar in my diet. µειώνω 30. Medical students learn to apply the techniques that they are studying. Κάνω αίτηση 31. I was very impressed by her beautiful voice. εντυπωσιασµένος 32. We must find ways to combat pollution. καταπολεµώ 33. He was sent to prison for committing a number of crimes. ιαπράττω έγκληµα 34. I have my eye on him because he has caused a lot of problems recently. Παρακολουθώ 35. The environment you grow up in has an effect on your character. Επίδραση, αποτέλεσµα 36. Mum persuaded me to buy this dress altough I didn t like it. πείθω 37. We try to treat out pupils as individuals. άτοµο 38. You can depend on Jane to tell you truth. Βασίζοµαι σε 39. Could you turn the lights on? I can t see anything. Ανοίγω διακόπτη, συσκευή

10 40. The little girl s birthday cake was in the shape of a flower. Σχήµα, µορφή 41. The teacher divided the class into three groups so that they could play a game. διαιρώ 42. It s important to use caution when you do something dangerous. Προσοχή 43. When I do my maths homework, I need to be extremely focused. συγκεντρωµένος 44. These instructions will help you build the model ship step by step. Βήµα-βήµα 45. My parents didn t comment on my bad behaviour. σχολιάζω 46. People were waiting for the train which was approaching the platform. Πλησιάζω, προσεγγίζω 47. He s an influential politician and has many followers. Ισχυρός, µε επιρροή 48. I will put this money to good use. αξιοποιώ 49. He deceived the police by giving them false informationabout the suspect. εξαπατώ 50. Don t worry. I ll be there in time for dinner. έγκαιρα 51. If you are dissatisfied with the product, we will take it back and give you a full refund. Επιστροφή χρηµάτων 52. On second thought, I ll buy only one dress. Τώρα που το ξανασκέφτοµαι 53. Could you please sweep the floor before you close the shop? σκουπίζω 54. I ll give you a discount if you buy two T-shirts instead of one. έκπτωση 55. After our walk, we sat on a bench and rested. παγκάκι 56. I see no point in discussing the matter any further. εν έχει νόηµα να 57. The teacher confronted the pupil she caught cheating. αντιµετωπίζω 58. The athlete was disqualified from the championship because he had used illegal drugs. Αποκλείω από αγώνα 59. The crowd was shouting and applauding as the band walked off the stage. χειροκροτώ 60. Paul was grinning from ear to ear when he heard the good news. Έχω ένα χαµόγελο µέχρι τα αφτιά Connect B2 Art Trends Unit 6 1. This statue is an accurate representation of Queen Victoria. απεικόνιση 2. The photographer s job requires attention to detail. λεπτοµέρεια 3. You need a combination of hard work and talent to become an actor. συνδυασµός 4. The Prime Minister conveyed the message that the government would reach an agreement with the strikers soon. Εκφράζω, µεταφέρω νόηµα, συναίσθηµα 5. The painter used dark colours to convey the impression of sadness. εντύπωση 6. The police managed to find the thief because of Susan s accurate description of him. ακριβής 7. One thing I like about this painting is the composition: the dancers are exactly in the centre. σύνθεση 8. His remark was very tongue-in-cheek and wasn t meant to be taken seriously. χιουµοριστικός 9. The TV programme includes funny videos with a tongue-in-cheek commentary. σχολιασµός

11 10. She praised her son for his excellent performance at school. επαινώ 11. The book gives us quite an interesting perspective on the world of professional sport.οπτική, άποψη 12. It was an extravagant dinner party with too much food and drink. Πολυδάπανος, σπάταλος 13. Our Christmas dinner was a real feast. Φαγοπότι, γλέντι 14. I was fascinated by the beauty of El Greco s masterpiece View of Toledo. αριστούργηµα 15. I don t like unexpected visits-i prefer it if people tell me they are coming. αναπάντεχος 16. He grew up in luxury so he s conditioned to think that he can have anything he wants. Ρυθµίζω, εκπαιδεύω 17. This is an abstract image of a cat created by using different geometrical shapes. αφηρηµένος 18. As an artist she isn t interested in mundane tasks such as cooking and cleaning. Συνηθισµένος, ανιαρός 19. There s a dreamlike feeling to the final moments of the film. Ονειρικός, φανταστικός 20. The illustrations for the book were drawn by a famous artist. απεικόνιση 21. Each reader will perceive the meaning of the poem differently. αντιλαµβάνοµαι 22. Romanticism was a movement in art and literature which emphasized imagination and feeling. Κίνηµα, ρεύµα 23. That cake looks very tempting. δελεαστικός 24. It s a good film and it will appeal to a large audience. Μου αρέσει 25. At first glance, the sculpture looked like it was made from glass, but in fact, it was made from plastic. Με την πρώτη µατιά 26. We intend to go skiing next weekend. Έχω το νου, την πρόθεση 27. Are you as unconcerned about the situation as you appear to be? αµέτοχος 28. Each lesson is broken down into several units. διαχωρίζω 29. The children made paper cones to decorate the Christmas tree. κώνος 30. The earth is a sphere. Σφαίρα 31. Cut the vegetables into small cubes. κυβος 32. Painting and sculpture are referred to as visual arts. οπτικός 33. Nature has always inspired artists and writers to create some of their best works. εµπνέω 34. The lecturer is not very good at getting her ideas across. Κάνω σαφές, γίνοµαι αντιληπτός 35. I can t get over how rude he was to me, especially because we had just met. εν µπορώ να ξεπεράσω 36. My grandfather often tells me stories about the war and the living conditions back then. Τότε, τα παλιά τα χρόνια 37. The café was disgusting as it was dirty and smelt of smoking. αηδιαστικός 38. Water turns into steam when boiled. Μεταµορφώνοµαι, µετατρέποµαι 39. I lost my appetite when I saw a fly in my soup. όρεξη 40. She s so lively, I m sure you ll take an instant liking to her. Μου αρέσει κάτι αµέσως 41. My teacher was critical of my essay and said that I had to rewrite it. επικριτικός

12 42. I didn t enjoy the first two episodes of the series, but now it s grown on me. Αρχίζει να µου αρέσει κάτι 43. The young artist produced a lifelike sculpture of a bird. Σα να είναι ζωντανός 44. She has lined up all her shoes according to colour. Βάζω σε σειρά 45. I have many photos that I would like to put in frames and hang on the wall. Κορνίζα 46. It never occurred to me that my poems would be published one day. Μου περνά από το µυαλό 47. The famous singer was surrounded by fans asking for her autograph. Περιβάλλω, περιστοιχίζω 48. Although both his parents are celebrities, he s an accomplished actor in his own right. Από µόνος µου 49. It doesn t seem like an interesting book at first, but after a few pages it draws you in. Εµπλέκω, προκαλώ το ενδιαφέρον 50. A piece of wood floated away on the surface of the water. Γλιστρώ, φεύγω µακριά 51. I get a kick out of doing extreme sports. Τη βρίσκω µε 52. The poem is filled with imagery about love. Σχήµα λόγου, εικόνες 53. Oranges thrive in many places of the Peloponnese because of the warm climate.ευδοκιµώ 54. The islands are humid in the summer and that makes it difficult to sleep well at night. Με υγρασία 55. I don t want to eat this sandwich because it s made with processed cheese. επεξεργασµένος 56. Jake s amazing new computer made me rub my eyes in disbelief! Τρίβω τα µάτια µου 57. They have been rehearsing for the Christmas play every evening. Κάνω πρόβα 58. There are more and more TV shows catering to very young audiences. Ικανοποιώ τις ανάγκες κάποιου 59. I ll have a modest portion of spaghetti because I m on a diet. µέτριος 60. I m giving you a pay rise because you are hard-working and efficient. Αποδοτικός, αποτελεσµατικός Connect B2 Extreme Nature Unit 7 1. A storm suddenly blew up bringing strong winds with heavy rain. Ξεσπώ, ανατινάζω 2. I received a long rectangular envelope in the post. ορθογώνιος 3. A tornado hit the town and destroyed it completely. ανεµοστρόβιλος 4. A time bomb ripped the old building apart. Καταστρέφω ολοσχερώς 5. After the earthquake, the rescue teams evacuated people to safer parts of the country. εκκενώνω 6. She started crying when she recalled what had happened. Ανακαλώ στη µνήµη 7. A tornado is characterised by a funnel-shaped cloud. Σε σχήµα χωνιού 8. The ball rolled down the road. στριφογυρίζω 9. Driving a racing car was one of the most thrilling experiences of my life. συναρπαστικός 10. Road accidents have increased in frequency in the last 20years. συχνότητα

13 11. We can t come to any conclusion until we have looked at all the data. δεδοµένα 12. The detective followed the trail of blood left behind by the injured man. ίχνος 13. The hurricane left a trail of devastation as it swept through the town. καταστροφή 14. Although he had no background in sales, he established a successful business. Μόρφωση, εµπειρία 15. It was such a great offer that I couldn t resist it. αντιστέκοµαι 16. He assumed that I would go to the party and didn t even bother to ask me. υποθέτω 17. There weren t enough seats for the performance because they had underestimated the number of tickets they would sell. υποτιµώ 18. Eventually, she conquered her fear of heights by going to therapy. Κατακτώ, υπερνικώ φόβο 19. A reporter who witnessed the event photographed it with his mobile phone. Είµαι µάρτυρας 20. We have a wine cellar in the basement of our house. υπόγειο 21. We drove across the plains. πεδιάδα 22. I prefer communicating face to face with someone rather than talking on the phone. Πρόσωπο µε πρόσωπο 23. This mask offers you protection against all poisonous gases. προστασία 24. As I was approaching Jim turned away and left. πλησιάζω 25. Yesterday, it rained heavily and there hailstones as big as ping-pong balls. Κόκκος χαλαζιού 26. They predict that a hurricane will strike the west coast. Χτυπώ, πλήττω 27. In the heavy thunderstorm, our tree was struck by lightning and caught fire. αστραπή 28. They have decided to seek out the truth no matter what. αναζητώ 29. The heavy snow has resulted in several schools being closed. Καταλήγω σε 30. One hour prior to the flight the plane was carefully inspected. Πριν από 31. The bite of a cobra can be deadly. Φονικός, θανατηφόρος 32. You should realise the potential danger of sailing in bad weather. Ενδεχόµενος, πιθανός 33. He is actively looking for a new job. ενεργά 34. She s fit, so she thinks nothing of walking five kilometres to work every day. εν το έχω σε τίποτα να 35. In the summer, children should keep out of the sun, especially 10 am and 4 pm. Με νω µακριά από 36. My brother sneaks out of the house sometimes without my parents knowing. Κινούµαι κρυφά, γλιστρώ 37. I have no desire to take on another project. επιθυµία 38. The police gathered evidence from the scene of the crime. Συγκεντρώνω, συλλέγω 39. Suddenly, in the middle of the summer, we had a freak storm. αλλόκοτος 40. The statue was preserved intact for centuries. άθικτος 41. A probe was sent to examine the conditions on the planet Mars. ιαστηµικό όχηµα εξερεύνησης 42. When you drive at such high speeds you put your life at risk.βάζω σε κίνδυνο 43. I didn t listen to the weather forecast and got caught in the snow storm. Βρίσκοµαι παγιδευµένος σε

14 44. It s unheard of for the president to use public transport. ανήκουστος 45. The car skidded on the icy road and crashed into the bus stop. γλιστρώ 46. Because we didn t have umbrellas, we were totally rain-soaked by the time we got home. Μουλιασµένος από τη βροχή 47. He felt a lot of frustration because he was unable to solve the problem. Ματαίωση, απογοήτευση 48. Adventure holidays are suitable for thrill-seekers. Αυτός που αναζητά συναρπαστικές δραστηριότητες 49. The waiter went back and forth between the kitchen and the tables. Μπρος-πίσω 50. Since rain is on the way, I suggest we cancel our walk. Πλησιάζω 51. Camels can go without water for days. Τα καταφέρνω χωρίς 52. We like to go away in the height of the summer. Στο αποκορύφωµα 53. She asked the taxi driver how much he would charge to take her to the airport. χρεώνω 54. I overheard my boss talking about changes in the company when I passed her office. Παίρνει το αυτί µου 55. I m not saying it was the worst restaurant I ve eaten at. Far from it, they had some delicious desserts. Κάθε άλλο 56. These blankets take up so much space in the cupboard there is no room for my sweaters. Καταλαµβάνω χώρο 57. I prefer travelling light, so I always pack only basic necessities like my toothbrush ans a change of clothes. Τα απολύτως απαραίτητα 58. We rented a secluded cottage in the woods for the summer. αποµονωµένος 59. My uncle lives in a remote village in the Scottish Highlands. αποµακρυσµένος 60. The hotel has all the amenities you could ask for: swimming pool, gym, jacuzzi, beautiful gardens, shops and a cinema. Ανέσεις, χαρές Connect B2 Raising Children Unit 8 1. A teacher should treat all her students equally. µεταχειρίζοµαι 2. The hotel staff treated us like royalty, satisfying all of our wishes and needs. Βασιλική οικογένεια 3. His success has gone to his head and now he barely speaks to his old friends. Παίρνουν τα µυαλά µου αέρα 4. When he lost the game, Robert flew into a rage and began shouting. Γίνοµαι έξω φρενών 5. I draw the line at sharing the bathroom when I stay in a bed ad breakfast. Θέτω όριο 6. The director accepted the award, but said with her usual modesty that it was teamwork that led to the success of the film. µετριοφροσύνη 7. I lost my temper when I saw the dog had eaten my new boots. Χάνω την ψυχραιµία µου 8. In case of an emergency, please don t hesitate to call me. διστάζω 9. You ve got to keep a sense of proportion when training for the athletic competition and not overdo it. Αίσθηση του µέτρου 10. Too much stress at wirk will take its toll on your health. Έχει σοβαρές επιπτώσεις

15 11. My grandmother played an important role in my upbringing. ανατροφή 12. She s devoted all of her energies to her job to the exclusion of her personal life. αποκλείοντας 13. He threw a stone at the window and smashed it. Θρυµµατίζω, κάνω κοµµάτια 14. He puts his success down to hard work. Αποδίδω κάτι σε 15. We have raised our dog since it was a puppy. ανατρέφω 16. Soldiers have to follow rigid rules in the army. αυστηρός 17. She had the discipline to study hard without pressure from her parents. Πειθαρχία 18. Tim was reprimanded for talking during the test. επιπλήττω 19. You shouldn t let your personal problems interfere with your job. Εµποδίζω, παρεµβαίνω σε 20. It was decent of John to pay for the repair although the accident wasn t his fault. Καλός, έντιµος 21. Human beings can t hear as well as dogs. Ανθρώπινο ον 22. She may be inexperienced, but you ve got to give her some credit for trying. αναγνώριση 23. They knew they were breaking the law and were prepared to face the consequences. συνέπειες 24. They made every possible effort to keep the fire in check. Περιορίζω, ελέγχω 25. Children should always be respectful of their elders. Γεµάτος σεβασµό 26. Lower your voice and speak in a polite manner. Τρόπος, συµπεριφορά 27. It s the most prestigious university in the country so only the best students are accepted. Με γόητρο, µε κύρος 28. He is an extraordinary person and manages to do many things well. Παράξενος, υπερβολικός 29. He s liked and respected by everyone he comes into contact with. Έρχοµαι σε επαφή µε 30. John ambitiously aims to be the best in everything he does. φιλόδοξα 31. During the race the athletes need to focus on the target and block out everything else. επικεντρώνοµαι 32. He s been rehearsing so intensely for the dance competition that he s exhausted. Έντονα, σφοδρά 33. At the age of 90 he was physically weak, but his mind remained active and alert. σωµατικά 34. Poverty makes people suffer both physically and emotionally. συναισθηµατικά 35. Tim has a knack for making people feel comfortable. Χάρισµα, ικανότητα 36. It s Sally s intention to clean the house this afternoon. πρόθεση 37. We re making our garage into an extra bedroom. Μετατρέπω σε 38. Cheering, whistling and similar displays of excitement are not allowed in the concert hall. Εκδήλωση, επίδειξη 39. I kept avoiding him until he finally got the message and stopped calling me. Παίρνω το µήνυµα 40. She s put a lot of work into decorating her new flat. Αφιερώνω χρόνο 41. Exercise may do more harm than good, especially if you do too much. Κάνω µεγαλύτερη ζηµιά παρά καλό

16 42. Without parental support and guidance, children often find it difficult to make decisions. γονικός 43. He had a tough childhood because his family was very poor. Σκληρός, δύσκολος 44. From the start, it was apparent that our team would lose the match. προφανής 45. A psychologist may help him work through his emotional problems. Επεξεργάζοµαι και δίνω λύση 46. If things don t always go your way, don t be discouraged from trying again. Τα πράγµατα δεν έρχονται όπως τα θέλω 47. You won t get anywhere in life with this negative attitude. εν βγάζει πουθενά 48. If you want your writing to improve you ll have to work at it. Προσπαθώ σκληρά 49. My parents brought up four children. ανατρέφω 50. The boy tried to walk a fine line between his studies and training for the championship. Κρατώ την ισορροπία 51. Gifted children should be encouraged to reach their full potential. Αξιοποιώ πλήρως τις δυνατότητες µου 52. The teacher tried to increase her students involvement in community projects. Ανάµιξη, εµπλοκή 53. Anyone who misbehaves will be sent to the head teacher to be punished. παραφέροµαι 54. I didn t want to drive in the storm, so I pulled over and waited for the rain to stop. για όχηµα κάνω στην άκρη 55. Sally s university course is difficult and she finds it hard to keep up with her studies. Συµβαδίζω, παρακολουθώ 56. She s prepared to go to great lenghts to get a university education.κάνω τα πάντα 57. When I enrolled in the computer class, I didn t realise we d have so many homework assignments. Εργασία(π.χ. σχολική) 58. Promising young athletes don t always become as successful as their coaches expect them to. Πολλά υποσχόµενος 59. I ve been in this job for 30 years and I have gained a good deal of experience along the way. Μέχρι τέλους 60. The doctor reassured his patient that there wasn t anything serious with him. Καθησυχάζω Connect B2 Hands-On Learning Unit 9 1. During her training as a nurse, she got a lot of hands-on experience while working in the hospital. Πρακτικός, που περιλαµβάνει πρακτική εξάσκηση 2. The theatre was founded in 1989 by a wealthy actor. ιδρύω 3. I think a more sophisticated approach is needed to solve this problem. Εξελιγµένος, πολύπλοκος 4. A special screening of the documentary has been scheduled for staff members only. Προβολή ταινίας 5. She s a highly recognised scientist who s won several awards for her work. αναγνωρισµένος

17 6. They ve increased the membership fee at the sports centre to 100 a year. Αντίτιµο, συνδροµή 7. He has a degree in law fro Oxford University. πτυχίο 8. You can t talk to the teacher while the class is in session. Σε µάθηµα, σε εξέλιξη(για µάθηµα) 9. In the closing shot of the horror film, the audience get to see the monster s face. φωτογραφία 10. Our daughter s Margaret nickname is Maggie. παρατσούκλι 11. He doesn t have the maturity to become a manager. ωριµότητα 12. She s not prepared to deal with the problem. Έτοιµος, πρόθυµος να 13. The science laboratory uses all the latest technology and is considered state-of-theart. Προηγµένης τεχνολογίας 14. When you have to provide for your family on a limited budget, you can t afford any luxuries. προϋπολογισµός 15. The soundtrack for the film Titanic was one of the biggest selling albums of al time. Μουσική επένδυση ταινίας 16. Many students apply for admission to more than one college. Είσοδος, εισαγωγή (σε κολέγιο, πανεπιστήµιο) 17. The admission requirements to study at Oxford University are very high. προϋπόθεση 18. The archeology students have organised an excursion to Egypt. εκδροµή 19. Thanks to computer graphics and 3-D technology, the field of animation has advanced enormously. Απεικόνιση σε κινούµενα σχέδια 20. It s mandatory for all athletes to have drug tests before a competition. υποχρεωτικός 21. We discussed the different aspects of the project. πλευρά 22. Does this project count towards your final exam results? συνυπολογίζοµαι 23. I plan to go to a sports camp this summer. κατασκήνωση 24. The actor gave a solid performance as Hamlet. Γερός, άψογος 25. The university has a reputation for high standards. φήµη 26. My company paid for the computer course I attended last month. παρευρίσκοµαι 27. The tuition fee for college is very expensive. Ιδιαίτερα µαθήµατα 28. Schools should provide extra-curricular activities for students, such as sports and social events.εξωσχολικός 29. This hotel provides excellent accommodation for visitors. Στέγαση, κατάλυµα 30. My parents provide the money for the university fees and living expenses. έξοδος 31. The exhibition includes works by Van Gogh. περιλαµβάνω 32. Furnished flats are very popular with students who are living away from home for the first time. επιπλωµένος 33. The owners of that house haven t been in residence for a long time. ιαµονή, κατοικία 34. Passengers should contact the airport before departure as flight times are subject to change. υπόκειµαι 35. The stadium seating for 3,000 people. Αριθµός θέσεων 36. The auditorium was full last night for the performance of the famous singer. Αίθουσα σινεµά, θεάτρου

18 37. The festival is in full swing with three dance performances and a parade scheduled for today. Σε πλήρη δράση, στο αποκορύφωµα 38. The film has a prestigious cast, including the Oscar winning actress Julia Roberts. θίασος 39. When I enrolled in the computer course, I didn t realise we d have so many homework assignments. Σχολική εργασία 40. Applications must be submitted by 15 th December. Παραδίδω, υποβάλλω 41. The river is 500km in length. Σε διάρκεια, σε µήκος 42. He came from a small town, but managed to make it big in New York as a photographer. Έχω µεγάλη επιτυχία 43. The new book is aimed at teenagers who enjoy vampire stories. Απευθύνοµαι σε 44. Chess is a game which demands a high level of concentration. απαιτώ 45. On Sunday, we spent the day messing around on the beach. ευχάριστα 46. Nick is a very good instructor who taught me everything I needed to know. Εκπαιδευτής, δάσκαλος 47. I received positive feedback from the teacher on my work this semester. σχόλια 48. The housing market is very strong at the moment and she got a lot of money when she sold her flat. στέγαση 49. The film was shot on location in Africa. Σε εξωτερικό χώρο 50. The producers ran out of money, so they never finished the film. Ξεµένω από κάτι 51. Since you re unfamiliar with the area, let me take you on a tour. εν είµαι εξοικειωµένος µε 52. A healthy lifestyle can make all the difference to the way you look and feel. Κάνει µεγάλη διαφορά 53. We must get to school on time every day. Στην ώρα µου 54. Business trips are all work and no play for me- I don t have any time to enjoy myself. Όλο δουλειά και καθόλου διασκέδαση 55. There was an agreeable smell of freshly baked bread in the house. ευχάριστος 56. It s compulsory to wear school uniform at my school. υποχρεωτικός 57. You can borrow my book and read it at your leisure. Στον ελεύθερό µου χρόνο 58. I revised the new French words before my exam. Κάνω επανάληψη 59. All new employees receive personal supervision when they join the company. επίβλεψη 60. We meet every month to exchange ideas and discuss topics of mutual interest. αµοιβαίος Connect B2 Living Conditions Unit Living in the desert with its harsh weather conditions is not easy. σκληρός 2. They live in a small town of 3,000 inhabitants. κάτοικος 3. John decided to leave his village and work in an urban area. αστικός 4. These dwellings are built from wood. κατοικία

19 5. About 70% of the earth s surface is covered by water. επιφάνεια 6. It s a real wilderness with vast forests and high mountains. αγριότοπος 7. It s a narrow, busy, densely built street with houses on both sides. πυκνά 8. It s the most densely populated city in the countryand has approximately one million inhabitants. κατοικηµένος 9. After days of sailing in the endless expanse of ocean, they reached an island. έκταση 10. Where will you settle when you get married? τακτοποιούµαι 11. He s so resourceful; he s always experimenting with new ways to solve problems. επινοητικός 12. Dig a few more holes in the garden so I can plant these tulips. σκάβω 13. They went down the mine shaft to reach the gold. Φρεάτιο, αγωγός 14. This necklace is precious to me because it used to belong to my grandmother. πολύτιµος 15. There s a problem with the circulation of hot water in the central heating system. κυκλοφορία 16. We bought a spacious apartment with three large bedrooms and a huge living room. ευρύχωρος 17. Democracy originated in ancient Athens in the 5 th century BC. Προέρχοµαι από 18. The explorers had to cut a path through the thick vegetation in the jungle. βλάστηση 19. The living conditions in the west of the country remain much the same as they were a century ago. παραµένω 20. It s not important how much you spend on a gift; it s the thought that counts.έχω σηµασία, µετράω 21. She tried to conceal the truth from her parents, but they already knew about her problem. κρύβω 22. The house has been abandoned for years and shows no signs of habitation. Κατοίκηση, διαµονή 23. I smiled at him, but he just ignored me. αγνοώ 24. The family took refuge from the hurricane in the basement of their house. Βρίσκω καταφύγιο 25. She was struck by the large size and graceful elegance of the building. Εντυπωσιάζοµαι από 26. She can t support herself let alone her family. Πόσο µάλλον 27. The more I heard about the strange story, the more my curiosity grew. περιέργεια 28. Her jealousy finally got the better of her and she ended her marriage. (για συναίσθηµα) υπερνικώ 29. We re embarking on a new project later this year. Ξεκινώ, επιχειρώ κάτι δύσκολο 30. I knew the city was near as the green fields had given way to an industrial area. ίνω τη θέση µου σε 31. They lived in the outback of Australia, far away from any town. Η άγονη ενδοχώρα της Αυστραλίας 32. She got off the bus and made her way to the office, walking fast. κατευθύνοµαι 33. A large number of fans flocked to the theatre to see their favourite rock group. Συρρέω, συγκεντρώνοµαι

20 34. Many people moved to America at the beginning of the 20 th century in the hopes of becoming wealthy. Με την ελπίδα ότι 35. The two brothers made their fortune buying and selling property. Κάνω περιουσία 36. This exhibit really brings the Inuits culture to life. ζωντανεύω 37. The landscape is so beautiful that it takes my breath away. Μου κόβει την ανάσα 38. It is an isolated island visited by few tourists. αποµονωµένος 39. He looked at the children play beneath the window.κάτω από 40. Working in the garden was backbreaking work. Εξαντλητικός, εξουθενωτικός 41. Unless the storm lets up, we can t continue our journey. Κοπάζω, µειώνοµαι 42. The extra homework is for the students benefit. Προς όφελος 43. He knew it was a dangerous job, but he agreed to do it regardless of the risk. Ανεξάρτητα από 44. One way to conserve energy at home is to use solar power. εξοικονοµώ 45. The archeologist found a subterranean tunnel that ran from the castle to the sea. υπόγειος 46. London is a melting pot where people from all over the world live and work. Χωνευτήρι(πολιτισµών) 47. My aunt and uncle are so inhospitable that we rarely visit them. αφιλόξενος 48. In the end, he always gives in his wife s unreasonable demands. υποκύπτω 49. Many old buildings were destroyed in order to make way for the new stadium. Κάνω τόπο για 50. The nun lived a spiritual life devoting herself to the Church. πνευµατικός 51. Steps must be taken to ensure national unity and peace. ενότητα 52. Living in these surroundings, you have a sense of oneness with nature. Το να είσαι ένα µε 53. It s foolish to take a chance with a thief- just give him all your money. Το ρισκάρω 54. There s no health centre here- just a doctor who calls in on patients once a week. επισκέπτοµαι 55. I wonder if she ll be as good on stage as she is on films. Στη σκηνή 56. I ll explain the rules as we go along. Καθώς προχωρώ 57. It was a conventional wedding without anything unusual. συµβατικός 58. The busy street was turned into a pedestrian precinct with shops and outdoor cafes. πεζόδροµος 59. We need to choose a central venue for the cultural festival this year. Χώρος εκδήλωσης 60. An increased police presence in the city centre has made the public feel safer.παρουσία Connect B2 Today s News Unit Police findings were based on the reports of the eye-witness. Αυτόπτης µάρτυρας 2. An eye-witness was invited onto the news programme to give an account of the fire. Περιγραφή, αφήγηση 3. The TV channel covered the breaking news of the tornado and its effects. Έκτακτο γεγονός

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά!

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! GREEK Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι αποδεκτή σε οποιαδήποτε μορφή. Έχει σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα, οικογένειες, στους χώρους εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. 1, και ΤΣΑΜΠΛΗΣ Ι. 1 1 3 Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, Α/θμια Εκπαίδευση Δράμας e-mail: nikospas18@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λόγοι επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα