Connect B2 Getting There Unit 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Connect B2 Getting There Unit 1"

Transcript

1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose change? I d like to tip the waiter. ψιλά 4. A group of onlookers stood watching the skateboarders. θεατής 5. The project has been a success thanks to the dedication of the team. αφοσίωση 6. After years of neglect, the building is in a very bad state. Παραµέληση, εγκατάλειψη 7. He never thought of changing jobs because of his loyalty to the company. Πίστη, αφοσίωση 8. You ll gain more insight onto the problem if you read this article. Κατανοώ σε βάθος 9. She lost her cool and started shouting. Χάνω την ψυχραιµία µου 10. The restaurant is popular because it s in a prime location. τοποθεσία 11. We interviewed dozens of people. δεκάδες 12. We won the match against Spain, but it wasn t all plain sailing. Εύκολη υπόθεση 13. During the comedian s performance, the audience did not laugh and they seemed indefferent to his jokes. αδιάφορος 14. The football fans caused a disturbance in the city when they came to see their team play. Προκαλώ αναστάτωση 15. These tables and benches are a welcome addition to the park. Ευχάριστη προσθήκη 16. When I see a beggar I try and give him or her some of my loose change. ζητιάνος 17. Buskers are a common sight in train stations. Συνηθισµένο θέαµα 18. She shouted at him, but he didn t react. αντιδρώ 19. She complimented him on the wonderful meal. επαινώ 20. She is a gifted writer and her books are very successful! ταλαντούχος 21. The staff were untrained and they did not do the job properly. ανεκπαίδευτος 22. You have to get permission from the city authorities to open a shop. αρχές 23. The film was a great commercial success. εµπορικός 24. Our offices are located in the commercial district. περιοχή 25. People who ask for money in the street are often considered a public nuisance. ηµόσιος µπελάς 26. After his constant shouting, the heckler was thrown out of the theatre. Άτοµο που διακόπτει οµιλία 27. The film was well received by the critics. αποδεκτός 28. He looked so funny in those pink trousers that I couldn t help laughing. ε µπορώ να µη 29. She stood out because of her bright pink hair. ξεχωρίζω 30. That computer game comes in different versions. εκδοχή 31. A positive attitude helps a person cope with difficulties. συµπεριφορά 32. All his hard work paid off in the end, and he passed the exam. Βγαίνω σε καλό 33. Although our team got off to a good start, we haven t done well lately. Κάνω καλή αρχή 34. We donated money and books to poor children. Κάνω δωρεά

2 35. I smiled at him, but he just ignored me. αγνοώ 36. The student s came up with the idea of a marathon to raise money. Βρίσκω, σκέφτοµαι µια ιδέα 37. Most people feel anxious before a competition, so you re in good company. εν είµαι µόνος µου 38. Apparenlτy, it s going to snow today. προφανώς 39. Jennifer is over the moon because she got the job. Είµαι πανευτυχής 40. As I ve been away on holiday for a month, my work was piled up. συσσωρεύοµαι 41. I ll take on the extra work if they pay me for it. αναλαµβάνω 42. We had problems at the initial stages of the project, but we managed to solve them. αρχικός 43. If you travel up north, you ll get a taste of what life is like there. Παίρνω γεύση από 44. We all had one hour to set up our stalls before the market opened. Στήνω, εγκαθιστώ 45. A project is being initiated to help the elderly in our city. Αρχίζω, ξεκινώ 46. During the Theatre Festival there will be fringe events such as a pantomime show. Παράλληλες εκδηλώσεις 47. Your talents and skills are not fully appreciated in your present job. εκτιµώ 48. The film is made up of three different stories. αποτελώ 49. She has a staff of 10 who collectively earn more than 200,000. συλλογικά 50. This block consists of 10 flats. αποτελούµαι 51. We need advertising and money to get our business off the ground. Ξεκινώ µε επιτυχία 52. Don t involve me in your family issues! εµπλέκω 53. It s the policy of our school to accept students from different countries. Πολιτική, τακτική 54. Unfortunately, she was turned down for the part of Cleopatra. απορρίπτω 55. Our children have separate bedrooms. ξεχωριστός 56. We can t eat at the new restaurant tonight-it s totally booked up. Κλεισµένος, µη διαθέσιµος 57. There will be an official investigation into the plane crash. επίσηµος 58. After a long wait, the rescue is finally underway. Σε εξέλιξη 59. Their company developed as an offshoot of a bigger international company. παρακλάδι 60. The student comittee discussed some problems with the head teacher. επιτροπή 61. The library runs a poetry workshop once a month. εργαστήριο 62. There s a lot of noise-it sounds like there s a party going on. συµβαίνω 63. The triathlon is very challenging because you have to run, swim and cycle. Που αποτελεί πρόκληση 64. It s a fast-paced novel with many different events happening quickly. Που έχει γρήγορο ρυθµό 65. The seminar was boring and I did not get much out of it. Ωφελούµαι από κάτι 66. We hadn t met for a long time and we spent the evening catching up on our news. 67. Being a successful businesswoman and mother fills her with a great sense of accomplishment. κατόρθωµα 68. The street artist persuaded her to pose for her portrait. ποζάρω

3 69. I get a kick out of doing exercise. Τη βρίσκω µε 70. Listening to music can help you unwind after a hard day s work. χαλαρώνω 71. The boat capsized in the storm but, fortunately, everyone was saved. ανατρέποµαι 72. I did not get on well with my brother because we are very different. Τα πάω καλά µε κάποιον 73. His constant moaning gets on my nerves. Σπάω τα νεύρα 74. I m willing to give as much money as they ask for. πρόθυµος 75. Think carefully before you make up your mind. αποφασίζω 76. Volleyball is my favourite pastime. χόµπι 77. It s a good film and it ll appeal to a large audience. Έχω απήχηση, µου αρέσει 78. As I don t really go for romantic films, I wouldn t choose to watch the film Love Actually. διαλέγω 79. The two politicians exchanged ideas on a number of topics during the TV programmme. Ανταλλάσσω 80. When your life revolved around work, you have no time for a hobby. Περιστρέφοµαι γύρω από Connect B2 Teens Online Unit 2 1. More and more internet users are joining social networking websites, such as Facebook and Twitter, for personal and professional reasons. Κοινωνική δικτύωση 2. The two politicians exchanged ideas on a number of topics during the TV programmme. ανταλλάσσω 3. They ve increased the membership fee at the sport centre to 100 a year. συνδροµή 4. There s a dance to raise funds to buy computers for the school. Συγκεντρώνω χρήµατα 5. The protection of the environment is certainly a worthy case. Καλός σκοπός 6. People in need will get the money first. Σε κατάσταση ανάγκης 7. I m opposed to children talking to strangers on the Internet. Είµαι εναντίον 8. The government has made an appeal for help of the victims of the earthquake. έκκληση 9. The number of people present at the president s talk was overwhelming. συντριπτικός 10. Sandra always follows the latest fashion trends. µόδα 11. Our team is engaged in a very important project. Απορροφηµένος σε 12. Parents complaint about their children spending countless hours on the Internet. αµέτρητος 13. Put the CD-ROM into the computer and click here to launch the electronic dictionary. Ξεκινώ, προωθώ 14. Free food and wine didn t compensate for a very boring evening. αποζηµιώνω 15. The website is the brainchild of the university student who designed and launched it himself. Πνευµατικό δηµιούργηµα 16. It s important for teenagers to be popular with their peers. συνοµήλικος 17. Jenny tutored a small group in maths. Κάνω ιδιαίτερα 18. The project is based on extensive research. εκτεταµένος

4 19. Dictionaries are regulalry updated to include new words or meanings. Ενηµερώνω, εκσυγχρονίζω 20. The use of mobile phones by children is a controversial subject. επίµαχος 21. He s an enterpreneur whose business in property. επιχειρηµατίας 22. The students came up with the idea of a marathon race to raise money. Βρίσκω, σκέφτοµαι µια ιδέα 23. Oxfam is a very important charity that helps people in Africa. φιλανθρωπία 24. The company is supporting cancer research. υποστηρίζω 25. Thousands of farmers have been demonstrating about their economic problems. ιαδηλώνω 26. The recent forest fires in the area are a great ecological disaster. καταστροφή 27. The internet has greatly affected the way people communicate. επηρεάζω 28. As she s a teacher, she has strong views about educational issues. Ακλόνητη άποψη 29. The rain that s fallen this year has made up for the lack of rain last year. Αποζηµιώνω για 30. Our webpage provides you with all the answers. παρέχω 31. The scientist wasn t put off by the initial negative results of her research. Πτοώ, αποθαρρύνω 32. There s a lot we can do to prevent young people from smoking. αποτρέπω 33. Susan was deeply disturbed by the violent scenes in the film. αναστατώνω 34. I should point out that our products are the cheapest in the market. επισηµαίνω 35. She threw away some important papers by accident. Κατά λάθος 36. He came across some old letters while he was cleaning his desk. Συναντώ τυχαία 37. Protests have been made against animal testing. διαµαρτυρία 38. Local shopkeepers objected strongly to the building of the new shopping centre. Φέρνω αντιρρήσεις 39. If you re in favour of the idea, raise your hand. Είµαι υπέρ 40. Several tests were carried out to discover the effect of the drug on humans. διεξάγω 41. The minister wanted to raise public awareness about the need to save water. ευαισθητοποιώ 42. He was a poor speaker who didn t manage to get his point across. Γίνοµαι κατανοητός 43. The destruction of the environment affects everyone. καταστροφή 44. She developed the concept for the new magazine. Σύλληψη ιδέας 45. I m satisfied with the way things turned out. εξελίσσοµαι 46. His questions about her private life really embarrassed her. Φέρνω σε δύσκολη θέση 47. He inherited some money from his grandfather. κληρονοµώ 48. If you carry on training hard, you will get the gold medal. συνεχίζω 49. They were all carried away by her exceptional performance. παρασύροµαι 50. When I finish college I will take over the family business. αναλαµβάνω 51. All our students have free access to the library. πρόσβαση 52. Driving along this difficult road demands my constant attention. συνεχόµενος 53. The accident came about as a result of bad weather. Συµβαίνω, προκύπτω 54. The buildings in the slum neighborhoods of the city are old and dirty. φτωχογειτονιά 55. I ve managed to figure out how this mobile phone works by myself. αντιλαµβάνοµαι

5 56. Hard work was a major factor in her success. παράγοντας 57. Since you ve seen no results so far, you should try a different approach. προσέγγιση 58. The bad weather has ruled out any chance of going on a picnic today. αποκλείω 59. When I get home, I want to catch up on all my paperwork. Καλύπτω τα κενά µου 60. As soon as I receive any news, I will get in touch with you. Έρχοµαι σε επαφή µε Connect B2 Laws of Nature Unit 3 1. We went on a safari to see wild animals in the bush. Άγρια περιοχή στην Αυστραλία 2. We took a shortcut and got to the theatre early. Κόβω δρόµο 3. To enjoy your bicycle ride take the route along the sea. διαδροµή 4. I like this shampoo so I m going to stick to it. Συνεχίζω να κάνω κάτι 5. The noise of the jeep startled the zebras and they ran away. Ξαφνιάζω, τροµάζω 6. The cheetah is such a fast animal it can outrun a small car. Ξεπερνώ στο τρέξιµο 7. It gave me a thrill to see my favourite actor on stage. Έντονη συγκίνηση 8. There has been a massive effort to collect as much money for the charity as possible. Μαζικός, τεράστιος 9. If you anticipate problems, it s best to act now. Περιµένω, προσδοκώ 10. These people are in urgent need of help and can t wait any longer. επείγων 11. The picnic was put off until next Sunday. αναβάλλω 12. They loaded three helicopters with food and clothes for the earthquake victims. φορτώνω 13. The other team members cannot cooperate with him because of his arrogance. Υπεροψία, αλαζονεία 14. Polar bears in the European zoos suffer due to the heat. εξαιτίας 15. The burglar lunged at him with a knife. Επιτίθεµαι, ορµώ 16. Although he spoke confidently, there was an undercurrent of fear in his words. Συγκαλυµµένη αίσθηση 17. My wife is always grumbling about the housework. γκρινιάζω 18. In the open-air market the smells of the fruit, vegetables and fish mingle together. αναµιγνύοµαι 19. The little defenseless child tried to hide from the stronger boys. ανυπεράσπιστος 20. People hop on one foot and birds hop on two. χοροπηδώ 21. I have not seen her since our chance encounter last year. Τυχαία συνάντηση 22. Two fierce dogs were ready to attack anyone who passed the gate. άγριος 23. The lion roared as we came closer to its cage. βρυχώµαι 24. Lion, wolves and foxes are all predators. Αρπακτικό ζώο 25. The only light came from the lanterns we were holding. φαναράκι 26. We picked up all the leaves and put them in the wheelbarrow. Καροτσάκι για υλικά 27. We can cut across the dirty riverbed to get to the camp. Κοίτη του ποταµού 28. Sam has a lot on his mind at the moment. Έχω στο µυαλό µου

6 29. Why don t you ditch the old CD player and buy an ipod? απαλλάσσοµαι 30. It s good to drink water when you exercise because you sweat. ιδρώνω 31. If I had a choice, I would opt for a career abroad and not in my country. Επιλέγω, προτιµώ 32. He sat on the beach and threw pebbles into the sea. βότσαλο, χαλίκι 33. Are there any good restaurants in the vicinity of our hotel? Στη γύρω περιοχή 34. I ve managed to figure out how this mobile phone works by myself. αντιλαµβάνοµαι 35. Rachel walked clumsily on her high heels. αδέξια 36. The tiger watched its prey carefully before attacking it. Θήραµα, λεία 37. On sunny days, I sometimes sunbathe on the lawn in my garden. γρασίδι 38. You should not get close to the animals in the zoo under any circumstances. Σε καµία περίπτωση 39. They dreamt of a great future together, but sadly, it was not to be. εν ήταν γραφτό 40. The minute the bus stopped the children got off and headed for the beach. κατευθύνοµαι 41. He was insanely in love with her. παράλογα 42. In the face of disadter, your first instinct is to save yourself. ένστικτο 43. Some stars in the sky are visible without a telescope. ορατός 44. I felt such a sense of release after I finished my last exam. απελευθέρωση 45. A feeling of sadness washed over Juliet when eveyrone left. περιλούζω 46. I ve trained my dog to obey simple commands. υπακούω 47. Susan s psychologist helped her to overcome her fear of flying. ξεπερνώ 48. Fences stop cows and sheep from wandering freely over the fields. περιπλανιέµαι 49. The work scheme helps to rehabilitate prisoners so they can have a normal life when they leave prison. Αποκαθιστώ, επαναφέρω 50. They are living in primitive conditions because they have no electricity and running water. πρωτόγονος 51. My son loves to sit on my lap when I read to him. Αγκαλιά 52. Even though the restaurant was not making a lot of money, the owners kept it going. Συντηρώ, κρατώ σε λειτουργία 53. After her second album she began to make a name for herself in the music industry. Γίνοµαι διάσηµος 54. Before we went sailing we took all the necessary safety precautions. Προφύλαξη 55. A rescue team are on hand to deal with any emergency. διαθέσιµος 56. You have to walk your dog on a leash in the city. Λουρί σκύλου 57. My hotel room overlooked the lake. Έχω θέα προς 58. One of the side effects of this drug is a feeling of tiredness. παρενέργεια 59. The water in the lake is dangerous because it contains substances that are bad for your health. Ουσία, υλικό 60. The truck driver suffered severe injuries from the road accident. σοβαρότατος

7 Connect B2 The Big Wide World Unit 4 1. He was taken to hospital for better medical care. ιατρικός 2. Food and medical supplies have been sent to the disaster area. προµήθεια 3. The meat is best served with spices, especially black pepper. µπαχαρικό 4. I bought this little statue from a street vendor outside the Acropolis museum. Πλανόδιος πωλητής 5. Greece trades in olive oil all over the world. εµπορεύοµαι 6. The concert is well organised and will draw a large audience. προσελκύω 7. The best cars are manufactured in Germany. κατασκευάζω 8. Why do you want to sell an active and thriving business? Που ακµάζει 9. The population is declining rapidly, as many young people are leaving the area. µειώνοµαι 10. A rich diversity of styles and trends was presented at the fashion show. ποικιλία 11. The film is a historical drama with actors wearing 18 th -century period dress. Κοστούµι εποχής 12. He learned the craft of jewelery making from his father. Τέχνη, χειροτεχνία 13. This wooden table is beautifully carved with flowers. Λαξεύω, σκαλίζω 14. We buy our groceries at the local market. φαγώσιµα 15. Supermarkets also sell household items, especially things for the kitchen. Είδη οικιακής χρήσης 16. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris. ορόσηµο 17. You can t rely on him to get the work done on time. Βασίζοµαι σε 18. Fishing provides a livelihood for many people on the island. Μέσα συντήρησης 19. I wish I could have extended my holiday because I was having a great time. Παρατείνω, επεκτείνω 20. Despite the development of tourism, the village has preserved its character and traditions. ιατηρώ, συντηρώ 21. Greece has a long tradition as a seafaring nation. Ναυτικός, θαλασσινός 22. If you travel up north, you ll get a taste of what life is like there. Παίρνω γεύση από 23. The Italian coastal areas are very beautiful. Παράκτιος 24. There is an exhibition at the National Theatre of their period costumes. Έκθεση, παρουσίαση 25. There are new laws to conserve wildlife in the area. Προστατεύω, προφυλάσσω 26. The department store s clothes range from small to large sizes. ποικίλω 27. You can purchase souvenirs at the museum shop. αγοράζω 28. Children love seeing costumed characters from their favourite cartoons and films. µεταµφιεσµένος 29. They met aboard a cruise ship. Μέσα, πάνω σε πλοίο, τρένο, λεωφορείο 30. The travel agent will give us our daily itinerary for our trip to Spain. δροµολόγιο 31. We arranged for an off-hour tour of the city to avoid the traffic. Σε ώρες εκτός αιχµής

8 32. The concert is open to the public for a small admission fee of 2. αντίτιµο εισόδου 33. The museum offers tickets at a special price for seniors. ηλικιωµένος 34. Book a table in advance because it s a popular restaurant. εκ των προτέρων 35. This ticket is valid for travel for one day. Έγκυρος, που ισχύει 36. In her new job, Karen will be working alongside some very famous actors. ίπλα σε 37. My grandmother sews all her own clothes, so everything she wears fits her perfectly. ράβω 38. Oil makes the car engine run smoothly. οµαλά 39. Apart from the captain, the ship has a crew of 20. πλήρωµα αεροπλάνου, πλοίου 40. Mr Smith, our English teacher, always takes a keen interest in our achievements. Έντονος, ενθουσιώδης 41. They are constructing a new hotel near the beach. κατασκευάζω 42. Living in a foreign country is a real learning experience. Πραγµατική εµπειρία µάθησης 43. Aeroplanes need a lot of maintenance and there are specialised egineers to do this job. συντήρηση 44. He only had time to give us a brief description of the event. Σύντοµος 45. The disaster area stretches over hundreds of kilometres. εκτείνοµαι 46. Beautiful lakes and green hills are part of the region s remarkable scenery. αξιοσηµείωτος 47. I m going hiking in the mountains this weekend. πεζοπορία 48. A part-time job will enable me to spend time with my children in the afternoon. ίνω τη δυνατότητα 49. Now that I could see him close up, I saew that he was very attractive. Από κοντά 50. A policeman s job is to enforce the law. επιβάλλω κανόνα, νόµο 51. If you want to leave, I won t stand in your way. Στέκοµαι εµπόδιο 52. Hercules was one of the legendary heroes of Greek Mythology. θρυλικός 53. You need a visa from the American Embassy in order to visit New York. πρεσβεία 54. Archeologists have puzzled over this ancient writing, but they have been unable to read it. σπαζοκεφαλιάζω 55. She felt a kind of inward happiness which she didn t share with anyone. Εσωτερικός, πνευµατικός 56. What have you been up to since we last met? καταπιάνοµαι 57. A bonus will surely motivate the workers to work harder. παρακινώ 58. You should stay put until I come to pick you up. Μένω στην ίδια θέση 59. It s a treat to have a day off from work once in a while. Χαρά, ευχαρίστηση 60. Let s take a stroll in the park. Κάνω περίπατο Connect B2 How We Behave Unit 5 1. She usually takes part in all the class activities. Παίρνω µέρος σε 2. Tests were conducted on the new drug. ιεξάγω, εκτελώ

9 3. During the talk, the behavioural scientist discussed teenagers. Συµπεριφοριστικός επιστήµονας 4. The results will be published on our website. δηµοσιεύω 5. All participants in the course should be here at 9 tomorrow morning. συµµετέχων 6. The students observed the experiment and wrote down the results. παρατηρώ 7. Vast numbers of tourists come to the Greek islands every summer. απέραντος 8. Today, many people are careful not to consume too much animal fat. καταναλώνω 9. I agree with argument that children are happier when they have a daily routine. επιχείρηµα 10. After a few private lessons, the improvement in his English was significant. σηµαντικός 11. The experiment produced such astounding results that the scientists could hardly beleive them. Εκπληκτικός, εντυπωσιακός 12. Food must be properly packaged. Σωστά, ορθά 13. They built a special cabinet to display their collection of antiquities. Εκθέτω, αναρτώ 14. I am all for protecting the environment, it s so important. είµαι υπέρ 15. Global warming is threatening the survival of many animals. επιβίωση 16. We must develop a strategy to help us with this emergency. Στρατηγική 17. The children were not being cooperative and wouldn t help to clear up their toys. συνεργάσιµος 18. The hero of the comic book always fights evil people. Κακός, µοχθηρός 19. Ghost stories always give me the creeps, they re so frightening. Κάνω κάποιον να ανατριχιάσει 20. It s in your interests to keep up to date with your studies. Είναι προς όφελός µου 21. The company s new advertising slogan is Safety First. Σύνθηµα, µήνυµα 22. The head teacher walked up and down the corridor to make sure that all the pupils had gone into class. διάδροµος 23. You re supposed to hand in your project tomorrow. Είµαι υποχρεωµένος 24. She s so beautiful that people always stare at her. Κοιτάζω επίµονα 25. He marched into my office and demanded an explanation. Βαδίζω αποφασιστικά 26. Apparently, it s going to snow today. προφανώς 27. The university considers him to be one of the most important scientist of our time. Σκέφτοµαι, θεωρώ 28. You re likely to get the job if you do well at the interview. Έχω πιθανότητες 29. My doctor advised me to reduce the amount of sugar in my diet. µειώνω 30. Medical students learn to apply the techniques that they are studying. Κάνω αίτηση 31. I was very impressed by her beautiful voice. εντυπωσιασµένος 32. We must find ways to combat pollution. καταπολεµώ 33. He was sent to prison for committing a number of crimes. ιαπράττω έγκληµα 34. I have my eye on him because he has caused a lot of problems recently. Παρακολουθώ 35. The environment you grow up in has an effect on your character. Επίδραση, αποτέλεσµα 36. Mum persuaded me to buy this dress altough I didn t like it. πείθω 37. We try to treat out pupils as individuals. άτοµο 38. You can depend on Jane to tell you truth. Βασίζοµαι σε 39. Could you turn the lights on? I can t see anything. Ανοίγω διακόπτη, συσκευή

10 40. The little girl s birthday cake was in the shape of a flower. Σχήµα, µορφή 41. The teacher divided the class into three groups so that they could play a game. διαιρώ 42. It s important to use caution when you do something dangerous. Προσοχή 43. When I do my maths homework, I need to be extremely focused. συγκεντρωµένος 44. These instructions will help you build the model ship step by step. Βήµα-βήµα 45. My parents didn t comment on my bad behaviour. σχολιάζω 46. People were waiting for the train which was approaching the platform. Πλησιάζω, προσεγγίζω 47. He s an influential politician and has many followers. Ισχυρός, µε επιρροή 48. I will put this money to good use. αξιοποιώ 49. He deceived the police by giving them false informationabout the suspect. εξαπατώ 50. Don t worry. I ll be there in time for dinner. έγκαιρα 51. If you are dissatisfied with the product, we will take it back and give you a full refund. Επιστροφή χρηµάτων 52. On second thought, I ll buy only one dress. Τώρα που το ξανασκέφτοµαι 53. Could you please sweep the floor before you close the shop? σκουπίζω 54. I ll give you a discount if you buy two T-shirts instead of one. έκπτωση 55. After our walk, we sat on a bench and rested. παγκάκι 56. I see no point in discussing the matter any further. εν έχει νόηµα να 57. The teacher confronted the pupil she caught cheating. αντιµετωπίζω 58. The athlete was disqualified from the championship because he had used illegal drugs. Αποκλείω από αγώνα 59. The crowd was shouting and applauding as the band walked off the stage. χειροκροτώ 60. Paul was grinning from ear to ear when he heard the good news. Έχω ένα χαµόγελο µέχρι τα αφτιά Connect B2 Art Trends Unit 6 1. This statue is an accurate representation of Queen Victoria. απεικόνιση 2. The photographer s job requires attention to detail. λεπτοµέρεια 3. You need a combination of hard work and talent to become an actor. συνδυασµός 4. The Prime Minister conveyed the message that the government would reach an agreement with the strikers soon. Εκφράζω, µεταφέρω νόηµα, συναίσθηµα 5. The painter used dark colours to convey the impression of sadness. εντύπωση 6. The police managed to find the thief because of Susan s accurate description of him. ακριβής 7. One thing I like about this painting is the composition: the dancers are exactly in the centre. σύνθεση 8. His remark was very tongue-in-cheek and wasn t meant to be taken seriously. χιουµοριστικός 9. The TV programme includes funny videos with a tongue-in-cheek commentary. σχολιασµός

11 10. She praised her son for his excellent performance at school. επαινώ 11. The book gives us quite an interesting perspective on the world of professional sport.οπτική, άποψη 12. It was an extravagant dinner party with too much food and drink. Πολυδάπανος, σπάταλος 13. Our Christmas dinner was a real feast. Φαγοπότι, γλέντι 14. I was fascinated by the beauty of El Greco s masterpiece View of Toledo. αριστούργηµα 15. I don t like unexpected visits-i prefer it if people tell me they are coming. αναπάντεχος 16. He grew up in luxury so he s conditioned to think that he can have anything he wants. Ρυθµίζω, εκπαιδεύω 17. This is an abstract image of a cat created by using different geometrical shapes. αφηρηµένος 18. As an artist she isn t interested in mundane tasks such as cooking and cleaning. Συνηθισµένος, ανιαρός 19. There s a dreamlike feeling to the final moments of the film. Ονειρικός, φανταστικός 20. The illustrations for the book were drawn by a famous artist. απεικόνιση 21. Each reader will perceive the meaning of the poem differently. αντιλαµβάνοµαι 22. Romanticism was a movement in art and literature which emphasized imagination and feeling. Κίνηµα, ρεύµα 23. That cake looks very tempting. δελεαστικός 24. It s a good film and it will appeal to a large audience. Μου αρέσει 25. At first glance, the sculpture looked like it was made from glass, but in fact, it was made from plastic. Με την πρώτη µατιά 26. We intend to go skiing next weekend. Έχω το νου, την πρόθεση 27. Are you as unconcerned about the situation as you appear to be? αµέτοχος 28. Each lesson is broken down into several units. διαχωρίζω 29. The children made paper cones to decorate the Christmas tree. κώνος 30. The earth is a sphere. Σφαίρα 31. Cut the vegetables into small cubes. κυβος 32. Painting and sculpture are referred to as visual arts. οπτικός 33. Nature has always inspired artists and writers to create some of their best works. εµπνέω 34. The lecturer is not very good at getting her ideas across. Κάνω σαφές, γίνοµαι αντιληπτός 35. I can t get over how rude he was to me, especially because we had just met. εν µπορώ να ξεπεράσω 36. My grandfather often tells me stories about the war and the living conditions back then. Τότε, τα παλιά τα χρόνια 37. The café was disgusting as it was dirty and smelt of smoking. αηδιαστικός 38. Water turns into steam when boiled. Μεταµορφώνοµαι, µετατρέποµαι 39. I lost my appetite when I saw a fly in my soup. όρεξη 40. She s so lively, I m sure you ll take an instant liking to her. Μου αρέσει κάτι αµέσως 41. My teacher was critical of my essay and said that I had to rewrite it. επικριτικός

12 42. I didn t enjoy the first two episodes of the series, but now it s grown on me. Αρχίζει να µου αρέσει κάτι 43. The young artist produced a lifelike sculpture of a bird. Σα να είναι ζωντανός 44. She has lined up all her shoes according to colour. Βάζω σε σειρά 45. I have many photos that I would like to put in frames and hang on the wall. Κορνίζα 46. It never occurred to me that my poems would be published one day. Μου περνά από το µυαλό 47. The famous singer was surrounded by fans asking for her autograph. Περιβάλλω, περιστοιχίζω 48. Although both his parents are celebrities, he s an accomplished actor in his own right. Από µόνος µου 49. It doesn t seem like an interesting book at first, but after a few pages it draws you in. Εµπλέκω, προκαλώ το ενδιαφέρον 50. A piece of wood floated away on the surface of the water. Γλιστρώ, φεύγω µακριά 51. I get a kick out of doing extreme sports. Τη βρίσκω µε 52. The poem is filled with imagery about love. Σχήµα λόγου, εικόνες 53. Oranges thrive in many places of the Peloponnese because of the warm climate.ευδοκιµώ 54. The islands are humid in the summer and that makes it difficult to sleep well at night. Με υγρασία 55. I don t want to eat this sandwich because it s made with processed cheese. επεξεργασµένος 56. Jake s amazing new computer made me rub my eyes in disbelief! Τρίβω τα µάτια µου 57. They have been rehearsing for the Christmas play every evening. Κάνω πρόβα 58. There are more and more TV shows catering to very young audiences. Ικανοποιώ τις ανάγκες κάποιου 59. I ll have a modest portion of spaghetti because I m on a diet. µέτριος 60. I m giving you a pay rise because you are hard-working and efficient. Αποδοτικός, αποτελεσµατικός Connect B2 Extreme Nature Unit 7 1. A storm suddenly blew up bringing strong winds with heavy rain. Ξεσπώ, ανατινάζω 2. I received a long rectangular envelope in the post. ορθογώνιος 3. A tornado hit the town and destroyed it completely. ανεµοστρόβιλος 4. A time bomb ripped the old building apart. Καταστρέφω ολοσχερώς 5. After the earthquake, the rescue teams evacuated people to safer parts of the country. εκκενώνω 6. She started crying when she recalled what had happened. Ανακαλώ στη µνήµη 7. A tornado is characterised by a funnel-shaped cloud. Σε σχήµα χωνιού 8. The ball rolled down the road. στριφογυρίζω 9. Driving a racing car was one of the most thrilling experiences of my life. συναρπαστικός 10. Road accidents have increased in frequency in the last 20years. συχνότητα

13 11. We can t come to any conclusion until we have looked at all the data. δεδοµένα 12. The detective followed the trail of blood left behind by the injured man. ίχνος 13. The hurricane left a trail of devastation as it swept through the town. καταστροφή 14. Although he had no background in sales, he established a successful business. Μόρφωση, εµπειρία 15. It was such a great offer that I couldn t resist it. αντιστέκοµαι 16. He assumed that I would go to the party and didn t even bother to ask me. υποθέτω 17. There weren t enough seats for the performance because they had underestimated the number of tickets they would sell. υποτιµώ 18. Eventually, she conquered her fear of heights by going to therapy. Κατακτώ, υπερνικώ φόβο 19. A reporter who witnessed the event photographed it with his mobile phone. Είµαι µάρτυρας 20. We have a wine cellar in the basement of our house. υπόγειο 21. We drove across the plains. πεδιάδα 22. I prefer communicating face to face with someone rather than talking on the phone. Πρόσωπο µε πρόσωπο 23. This mask offers you protection against all poisonous gases. προστασία 24. As I was approaching Jim turned away and left. πλησιάζω 25. Yesterday, it rained heavily and there hailstones as big as ping-pong balls. Κόκκος χαλαζιού 26. They predict that a hurricane will strike the west coast. Χτυπώ, πλήττω 27. In the heavy thunderstorm, our tree was struck by lightning and caught fire. αστραπή 28. They have decided to seek out the truth no matter what. αναζητώ 29. The heavy snow has resulted in several schools being closed. Καταλήγω σε 30. One hour prior to the flight the plane was carefully inspected. Πριν από 31. The bite of a cobra can be deadly. Φονικός, θανατηφόρος 32. You should realise the potential danger of sailing in bad weather. Ενδεχόµενος, πιθανός 33. He is actively looking for a new job. ενεργά 34. She s fit, so she thinks nothing of walking five kilometres to work every day. εν το έχω σε τίποτα να 35. In the summer, children should keep out of the sun, especially 10 am and 4 pm. Με νω µακριά από 36. My brother sneaks out of the house sometimes without my parents knowing. Κινούµαι κρυφά, γλιστρώ 37. I have no desire to take on another project. επιθυµία 38. The police gathered evidence from the scene of the crime. Συγκεντρώνω, συλλέγω 39. Suddenly, in the middle of the summer, we had a freak storm. αλλόκοτος 40. The statue was preserved intact for centuries. άθικτος 41. A probe was sent to examine the conditions on the planet Mars. ιαστηµικό όχηµα εξερεύνησης 42. When you drive at such high speeds you put your life at risk.βάζω σε κίνδυνο 43. I didn t listen to the weather forecast and got caught in the snow storm. Βρίσκοµαι παγιδευµένος σε

14 44. It s unheard of for the president to use public transport. ανήκουστος 45. The car skidded on the icy road and crashed into the bus stop. γλιστρώ 46. Because we didn t have umbrellas, we were totally rain-soaked by the time we got home. Μουλιασµένος από τη βροχή 47. He felt a lot of frustration because he was unable to solve the problem. Ματαίωση, απογοήτευση 48. Adventure holidays are suitable for thrill-seekers. Αυτός που αναζητά συναρπαστικές δραστηριότητες 49. The waiter went back and forth between the kitchen and the tables. Μπρος-πίσω 50. Since rain is on the way, I suggest we cancel our walk. Πλησιάζω 51. Camels can go without water for days. Τα καταφέρνω χωρίς 52. We like to go away in the height of the summer. Στο αποκορύφωµα 53. She asked the taxi driver how much he would charge to take her to the airport. χρεώνω 54. I overheard my boss talking about changes in the company when I passed her office. Παίρνει το αυτί µου 55. I m not saying it was the worst restaurant I ve eaten at. Far from it, they had some delicious desserts. Κάθε άλλο 56. These blankets take up so much space in the cupboard there is no room for my sweaters. Καταλαµβάνω χώρο 57. I prefer travelling light, so I always pack only basic necessities like my toothbrush ans a change of clothes. Τα απολύτως απαραίτητα 58. We rented a secluded cottage in the woods for the summer. αποµονωµένος 59. My uncle lives in a remote village in the Scottish Highlands. αποµακρυσµένος 60. The hotel has all the amenities you could ask for: swimming pool, gym, jacuzzi, beautiful gardens, shops and a cinema. Ανέσεις, χαρές Connect B2 Raising Children Unit 8 1. A teacher should treat all her students equally. µεταχειρίζοµαι 2. The hotel staff treated us like royalty, satisfying all of our wishes and needs. Βασιλική οικογένεια 3. His success has gone to his head and now he barely speaks to his old friends. Παίρνουν τα µυαλά µου αέρα 4. When he lost the game, Robert flew into a rage and began shouting. Γίνοµαι έξω φρενών 5. I draw the line at sharing the bathroom when I stay in a bed ad breakfast. Θέτω όριο 6. The director accepted the award, but said with her usual modesty that it was teamwork that led to the success of the film. µετριοφροσύνη 7. I lost my temper when I saw the dog had eaten my new boots. Χάνω την ψυχραιµία µου 8. In case of an emergency, please don t hesitate to call me. διστάζω 9. You ve got to keep a sense of proportion when training for the athletic competition and not overdo it. Αίσθηση του µέτρου 10. Too much stress at wirk will take its toll on your health. Έχει σοβαρές επιπτώσεις

15 11. My grandmother played an important role in my upbringing. ανατροφή 12. She s devoted all of her energies to her job to the exclusion of her personal life. αποκλείοντας 13. He threw a stone at the window and smashed it. Θρυµµατίζω, κάνω κοµµάτια 14. He puts his success down to hard work. Αποδίδω κάτι σε 15. We have raised our dog since it was a puppy. ανατρέφω 16. Soldiers have to follow rigid rules in the army. αυστηρός 17. She had the discipline to study hard without pressure from her parents. Πειθαρχία 18. Tim was reprimanded for talking during the test. επιπλήττω 19. You shouldn t let your personal problems interfere with your job. Εµποδίζω, παρεµβαίνω σε 20. It was decent of John to pay for the repair although the accident wasn t his fault. Καλός, έντιµος 21. Human beings can t hear as well as dogs. Ανθρώπινο ον 22. She may be inexperienced, but you ve got to give her some credit for trying. αναγνώριση 23. They knew they were breaking the law and were prepared to face the consequences. συνέπειες 24. They made every possible effort to keep the fire in check. Περιορίζω, ελέγχω 25. Children should always be respectful of their elders. Γεµάτος σεβασµό 26. Lower your voice and speak in a polite manner. Τρόπος, συµπεριφορά 27. It s the most prestigious university in the country so only the best students are accepted. Με γόητρο, µε κύρος 28. He is an extraordinary person and manages to do many things well. Παράξενος, υπερβολικός 29. He s liked and respected by everyone he comes into contact with. Έρχοµαι σε επαφή µε 30. John ambitiously aims to be the best in everything he does. φιλόδοξα 31. During the race the athletes need to focus on the target and block out everything else. επικεντρώνοµαι 32. He s been rehearsing so intensely for the dance competition that he s exhausted. Έντονα, σφοδρά 33. At the age of 90 he was physically weak, but his mind remained active and alert. σωµατικά 34. Poverty makes people suffer both physically and emotionally. συναισθηµατικά 35. Tim has a knack for making people feel comfortable. Χάρισµα, ικανότητα 36. It s Sally s intention to clean the house this afternoon. πρόθεση 37. We re making our garage into an extra bedroom. Μετατρέπω σε 38. Cheering, whistling and similar displays of excitement are not allowed in the concert hall. Εκδήλωση, επίδειξη 39. I kept avoiding him until he finally got the message and stopped calling me. Παίρνω το µήνυµα 40. She s put a lot of work into decorating her new flat. Αφιερώνω χρόνο 41. Exercise may do more harm than good, especially if you do too much. Κάνω µεγαλύτερη ζηµιά παρά καλό

16 42. Without parental support and guidance, children often find it difficult to make decisions. γονικός 43. He had a tough childhood because his family was very poor. Σκληρός, δύσκολος 44. From the start, it was apparent that our team would lose the match. προφανής 45. A psychologist may help him work through his emotional problems. Επεξεργάζοµαι και δίνω λύση 46. If things don t always go your way, don t be discouraged from trying again. Τα πράγµατα δεν έρχονται όπως τα θέλω 47. You won t get anywhere in life with this negative attitude. εν βγάζει πουθενά 48. If you want your writing to improve you ll have to work at it. Προσπαθώ σκληρά 49. My parents brought up four children. ανατρέφω 50. The boy tried to walk a fine line between his studies and training for the championship. Κρατώ την ισορροπία 51. Gifted children should be encouraged to reach their full potential. Αξιοποιώ πλήρως τις δυνατότητες µου 52. The teacher tried to increase her students involvement in community projects. Ανάµιξη, εµπλοκή 53. Anyone who misbehaves will be sent to the head teacher to be punished. παραφέροµαι 54. I didn t want to drive in the storm, so I pulled over and waited for the rain to stop. για όχηµα κάνω στην άκρη 55. Sally s university course is difficult and she finds it hard to keep up with her studies. Συµβαδίζω, παρακολουθώ 56. She s prepared to go to great lenghts to get a university education.κάνω τα πάντα 57. When I enrolled in the computer class, I didn t realise we d have so many homework assignments. Εργασία(π.χ. σχολική) 58. Promising young athletes don t always become as successful as their coaches expect them to. Πολλά υποσχόµενος 59. I ve been in this job for 30 years and I have gained a good deal of experience along the way. Μέχρι τέλους 60. The doctor reassured his patient that there wasn t anything serious with him. Καθησυχάζω Connect B2 Hands-On Learning Unit 9 1. During her training as a nurse, she got a lot of hands-on experience while working in the hospital. Πρακτικός, που περιλαµβάνει πρακτική εξάσκηση 2. The theatre was founded in 1989 by a wealthy actor. ιδρύω 3. I think a more sophisticated approach is needed to solve this problem. Εξελιγµένος, πολύπλοκος 4. A special screening of the documentary has been scheduled for staff members only. Προβολή ταινίας 5. She s a highly recognised scientist who s won several awards for her work. αναγνωρισµένος

17 6. They ve increased the membership fee at the sports centre to 100 a year. Αντίτιµο, συνδροµή 7. He has a degree in law fro Oxford University. πτυχίο 8. You can t talk to the teacher while the class is in session. Σε µάθηµα, σε εξέλιξη(για µάθηµα) 9. In the closing shot of the horror film, the audience get to see the monster s face. φωτογραφία 10. Our daughter s Margaret nickname is Maggie. παρατσούκλι 11. He doesn t have the maturity to become a manager. ωριµότητα 12. She s not prepared to deal with the problem. Έτοιµος, πρόθυµος να 13. The science laboratory uses all the latest technology and is considered state-of-theart. Προηγµένης τεχνολογίας 14. When you have to provide for your family on a limited budget, you can t afford any luxuries. προϋπολογισµός 15. The soundtrack for the film Titanic was one of the biggest selling albums of al time. Μουσική επένδυση ταινίας 16. Many students apply for admission to more than one college. Είσοδος, εισαγωγή (σε κολέγιο, πανεπιστήµιο) 17. The admission requirements to study at Oxford University are very high. προϋπόθεση 18. The archeology students have organised an excursion to Egypt. εκδροµή 19. Thanks to computer graphics and 3-D technology, the field of animation has advanced enormously. Απεικόνιση σε κινούµενα σχέδια 20. It s mandatory for all athletes to have drug tests before a competition. υποχρεωτικός 21. We discussed the different aspects of the project. πλευρά 22. Does this project count towards your final exam results? συνυπολογίζοµαι 23. I plan to go to a sports camp this summer. κατασκήνωση 24. The actor gave a solid performance as Hamlet. Γερός, άψογος 25. The university has a reputation for high standards. φήµη 26. My company paid for the computer course I attended last month. παρευρίσκοµαι 27. The tuition fee for college is very expensive. Ιδιαίτερα µαθήµατα 28. Schools should provide extra-curricular activities for students, such as sports and social events.εξωσχολικός 29. This hotel provides excellent accommodation for visitors. Στέγαση, κατάλυµα 30. My parents provide the money for the university fees and living expenses. έξοδος 31. The exhibition includes works by Van Gogh. περιλαµβάνω 32. Furnished flats are very popular with students who are living away from home for the first time. επιπλωµένος 33. The owners of that house haven t been in residence for a long time. ιαµονή, κατοικία 34. Passengers should contact the airport before departure as flight times are subject to change. υπόκειµαι 35. The stadium seating for 3,000 people. Αριθµός θέσεων 36. The auditorium was full last night for the performance of the famous singer. Αίθουσα σινεµά, θεάτρου

18 37. The festival is in full swing with three dance performances and a parade scheduled for today. Σε πλήρη δράση, στο αποκορύφωµα 38. The film has a prestigious cast, including the Oscar winning actress Julia Roberts. θίασος 39. When I enrolled in the computer course, I didn t realise we d have so many homework assignments. Σχολική εργασία 40. Applications must be submitted by 15 th December. Παραδίδω, υποβάλλω 41. The river is 500km in length. Σε διάρκεια, σε µήκος 42. He came from a small town, but managed to make it big in New York as a photographer. Έχω µεγάλη επιτυχία 43. The new book is aimed at teenagers who enjoy vampire stories. Απευθύνοµαι σε 44. Chess is a game which demands a high level of concentration. απαιτώ 45. On Sunday, we spent the day messing around on the beach. ευχάριστα 46. Nick is a very good instructor who taught me everything I needed to know. Εκπαιδευτής, δάσκαλος 47. I received positive feedback from the teacher on my work this semester. σχόλια 48. The housing market is very strong at the moment and she got a lot of money when she sold her flat. στέγαση 49. The film was shot on location in Africa. Σε εξωτερικό χώρο 50. The producers ran out of money, so they never finished the film. Ξεµένω από κάτι 51. Since you re unfamiliar with the area, let me take you on a tour. εν είµαι εξοικειωµένος µε 52. A healthy lifestyle can make all the difference to the way you look and feel. Κάνει µεγάλη διαφορά 53. We must get to school on time every day. Στην ώρα µου 54. Business trips are all work and no play for me- I don t have any time to enjoy myself. Όλο δουλειά και καθόλου διασκέδαση 55. There was an agreeable smell of freshly baked bread in the house. ευχάριστος 56. It s compulsory to wear school uniform at my school. υποχρεωτικός 57. You can borrow my book and read it at your leisure. Στον ελεύθερό µου χρόνο 58. I revised the new French words before my exam. Κάνω επανάληψη 59. All new employees receive personal supervision when they join the company. επίβλεψη 60. We meet every month to exchange ideas and discuss topics of mutual interest. αµοιβαίος Connect B2 Living Conditions Unit Living in the desert with its harsh weather conditions is not easy. σκληρός 2. They live in a small town of 3,000 inhabitants. κάτοικος 3. John decided to leave his village and work in an urban area. αστικός 4. These dwellings are built from wood. κατοικία

19 5. About 70% of the earth s surface is covered by water. επιφάνεια 6. It s a real wilderness with vast forests and high mountains. αγριότοπος 7. It s a narrow, busy, densely built street with houses on both sides. πυκνά 8. It s the most densely populated city in the countryand has approximately one million inhabitants. κατοικηµένος 9. After days of sailing in the endless expanse of ocean, they reached an island. έκταση 10. Where will you settle when you get married? τακτοποιούµαι 11. He s so resourceful; he s always experimenting with new ways to solve problems. επινοητικός 12. Dig a few more holes in the garden so I can plant these tulips. σκάβω 13. They went down the mine shaft to reach the gold. Φρεάτιο, αγωγός 14. This necklace is precious to me because it used to belong to my grandmother. πολύτιµος 15. There s a problem with the circulation of hot water in the central heating system. κυκλοφορία 16. We bought a spacious apartment with three large bedrooms and a huge living room. ευρύχωρος 17. Democracy originated in ancient Athens in the 5 th century BC. Προέρχοµαι από 18. The explorers had to cut a path through the thick vegetation in the jungle. βλάστηση 19. The living conditions in the west of the country remain much the same as they were a century ago. παραµένω 20. It s not important how much you spend on a gift; it s the thought that counts.έχω σηµασία, µετράω 21. She tried to conceal the truth from her parents, but they already knew about her problem. κρύβω 22. The house has been abandoned for years and shows no signs of habitation. Κατοίκηση, διαµονή 23. I smiled at him, but he just ignored me. αγνοώ 24. The family took refuge from the hurricane in the basement of their house. Βρίσκω καταφύγιο 25. She was struck by the large size and graceful elegance of the building. Εντυπωσιάζοµαι από 26. She can t support herself let alone her family. Πόσο µάλλον 27. The more I heard about the strange story, the more my curiosity grew. περιέργεια 28. Her jealousy finally got the better of her and she ended her marriage. (για συναίσθηµα) υπερνικώ 29. We re embarking on a new project later this year. Ξεκινώ, επιχειρώ κάτι δύσκολο 30. I knew the city was near as the green fields had given way to an industrial area. ίνω τη θέση µου σε 31. They lived in the outback of Australia, far away from any town. Η άγονη ενδοχώρα της Αυστραλίας 32. She got off the bus and made her way to the office, walking fast. κατευθύνοµαι 33. A large number of fans flocked to the theatre to see their favourite rock group. Συρρέω, συγκεντρώνοµαι

20 34. Many people moved to America at the beginning of the 20 th century in the hopes of becoming wealthy. Με την ελπίδα ότι 35. The two brothers made their fortune buying and selling property. Κάνω περιουσία 36. This exhibit really brings the Inuits culture to life. ζωντανεύω 37. The landscape is so beautiful that it takes my breath away. Μου κόβει την ανάσα 38. It is an isolated island visited by few tourists. αποµονωµένος 39. He looked at the children play beneath the window.κάτω από 40. Working in the garden was backbreaking work. Εξαντλητικός, εξουθενωτικός 41. Unless the storm lets up, we can t continue our journey. Κοπάζω, µειώνοµαι 42. The extra homework is for the students benefit. Προς όφελος 43. He knew it was a dangerous job, but he agreed to do it regardless of the risk. Ανεξάρτητα από 44. One way to conserve energy at home is to use solar power. εξοικονοµώ 45. The archeologist found a subterranean tunnel that ran from the castle to the sea. υπόγειος 46. London is a melting pot where people from all over the world live and work. Χωνευτήρι(πολιτισµών) 47. My aunt and uncle are so inhospitable that we rarely visit them. αφιλόξενος 48. In the end, he always gives in his wife s unreasonable demands. υποκύπτω 49. Many old buildings were destroyed in order to make way for the new stadium. Κάνω τόπο για 50. The nun lived a spiritual life devoting herself to the Church. πνευµατικός 51. Steps must be taken to ensure national unity and peace. ενότητα 52. Living in these surroundings, you have a sense of oneness with nature. Το να είσαι ένα µε 53. It s foolish to take a chance with a thief- just give him all your money. Το ρισκάρω 54. There s no health centre here- just a doctor who calls in on patients once a week. επισκέπτοµαι 55. I wonder if she ll be as good on stage as she is on films. Στη σκηνή 56. I ll explain the rules as we go along. Καθώς προχωρώ 57. It was a conventional wedding without anything unusual. συµβατικός 58. The busy street was turned into a pedestrian precinct with shops and outdoor cafes. πεζόδροµος 59. We need to choose a central venue for the cultural festival this year. Χώρος εκδήλωσης 60. An increased police presence in the city centre has made the public feel safer.παρουσία Connect B2 Today s News Unit Police findings were based on the reports of the eye-witness. Αυτόπτης µάρτυρας 2. An eye-witness was invited onto the news programme to give an account of the fire. Περιγραφή, αφήγηση 3. The TV channel covered the breaking news of the tornado and its effects. Έκτακτο γεγονός

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

TOΥΡΚΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ»

TOΥΡΚΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ» ... take off with ΤΕΥΧΟΣ Νο 8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ISSUE Νο 8 SUMMER 2010 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR COMPLIMENTARY ISSUE TOΥΡΚΙΑ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ «ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς official publication of the pancretan association of america KPHTH PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς KPHTH

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

nathens.gr ilto.h www

nathens.gr ilto.h www www.hiltonathens.gr Mεγάλοι Συνεργάτες: KX_BonusPremium-Margartri_480x330-Sal.indd 1 3/28/11 12:18 PM hilton (all).ps Back - 1 T1-2011/04/06 10:54:04 Black CyanMagentaYellow hilton (all).ps Front - 2 T1-2011/04/06

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary

Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary NOVEMBER 2011 Vol. 76 No. 1270 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary Nearly 500 persons joined Ecumenical Patriarch Bartholomew

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΑCΑΜΑ ΠΟΠΗ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ H METΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ PANELS

ΑΤΑCΑΜΑ ΠΟΠΗ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ H METΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ PANELS ... take off with ΤΕΥΧΟΣ Νο 7 ΑΝΟΙΞΗ 2010 ISSUE Νο 7 SPRING 2010 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR COMPLIMENTARY ISSUE ΑΤΑCΑΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΠΗ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ H METΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue MAY 2011 Vol. 76 No. 1265 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 AHEPA, IOCC Aid Victims of Deadly Storms, Tornadoes WASHINGTON-BALTIMORE The devastating storms that wreaked havoc across

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P.

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P. JUNE 2015 Vol. 80 No. 1306 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE Santiago Calatrava design St. Nicholas Shrine National Philoptochos Board members visit the site of St.

Διαβάστε περισσότερα