ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού ( )» ευρώ Νοέµβριος 2011 K:\A \cons\tefxi\MAPS.doc /5129/B02

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού ( )» ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την παρούσα εργολαβία ολοκληρώνεται η κατασκευή του Kάθετου Άξονα 60 «ερβένι Σέρρες Προµαχώνας» που αποτελεί µέρος του Πανευρωπαϊκού Άξονα IV. Πιο αναλυτικά, ολοκληρώνεται η κατασκευή της αρτηρίας του Κάθετου Άξονα στο τµήµα «Στρυµονικό Α/Κ Χριστού», µήκους 22,01χλµ (τµήµα ), η κατασκευή των κλάδων του ανισόπεδου κόµβου Κιλκίς - Λαγκαδά (Ασσήρου) και της κάθετης οδού προς Λαγκαδά (τµήµα «ερβένι - ορκάδα» ), η κατασκευή της συνδετήριας οδού προς ορκάδα στον Ανισόπεδο κόµβο ορκάδας Καρτερών (τµήµα «ορκάδα - Ριζιανά» ), η κατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα στον αυτοκινητόδροµο στο τµήµα από Α/Κ Λαγκαδά έως Α/Κ Λαχανά (τµήµα «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά» ) η κατασκευή του προβλεπόµενου παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας στο τµήµα «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά» και τέλος η κατασκευή τεσσάρων Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής του Κάθετου Άξονα 60. Το τεχνικό αντικείµενο χωρίζεται σε δυο τµήµατα, το τµήµα Α που περιλαµβάνει τις εργασίες ολοκλήρωσης της αρτηρίας του Κάθετου Άξονα στο τµήµα «Στρυµονικό Α/Κ Χριστού», µήκους 22,01χλµ (τµήµα ) και τη κατασκευή τεσσάρων Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής του Κάθετου Άξονα 60 και το τµήµα Β, που περιλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες εργασίες. Ειδικότερα ανά αντικείµενο : ΤΜΗΜΑ Α 1.1 Η αρχή του έργου όσον αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής τµήµατος της αρτηρίας του Κάθετου Άξονα συµπίπτει µε το 57 ο χλµ. της υφιστάµενης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών (αντίστοιχα Χ.Θ του εν λόγω τµήµατος του Κάθετου Άξονα 60) και τελειώνει στο 79 ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών (αντίστοιχα Χ.Θ του εν λόγω τµήµατος), όπου συναρµόζει µε το ήδη υπό κυκλοφορία τµήµα «Λευκώνας - Κ. Αµπέλα». Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται 13,96 χλµ. περίπου τετράϊχνου αυτοκινητοδρόµου που κατασκευάζεται µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής οδού, 8,05 χλµ. τετράϊχνου αυτοκινητοδρόµου σε νέα χάραξη (από Χ.Θ έως Χ.Θ και από Χ.Θ έως Χ.Θ ), ο Α/Κ Στρυµονικού µε συνολικό µήκος κλάδων 1,34 χλµ, ο Α/Κ Λευκώνα µε συνολικό µήκος κλάδων 1,49χλµ, ο Α/Κ Χριστού µε συνολικό µήκος κλάδων 1,73χλµ, το παράπλευρο και κάθετο δίκτυο συνολικού µήκους 25 χλµ. περίπου και ο Α/Κ Προβατά περί τη Χ.Θ , µε συνολικό µήκος κλάδων 1,41χλµ. Με προηγούµενη εργολαβία έχει κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος των χωµατουργικών εργασιών καθώς και µέρος των µικρών και µεγάλων τεχνικών του συγκεκριµένου αντικειµένου. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

3 1.2 Η κατασκευή τεσσάρων µονόπλευρων Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής κατά µήκος του Κάθετου Άξονα 60. ΤΜΗΜΑ Β 1.3 Ο Ανισόπεδος κόµβος Κιλκίς Λαγκαδά (Ασσήρου) και η συνδετήρια οδός Κιλκίς Λαγκαδά (τµήµα «ερβένι - ορκάδα» ) βρίσκονται στο 4 ο χλµ του Κάθετου Άξονα 60. Το συνολικό µήκος των κλάδων του κόµβου είναι 2,10 χλµ και της συνδετήριας 2,60 χλµ. Έχουν κατασκευαστεί τα τεχνικά της συνδετήριας και µέρος της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών των κλάδων από προηγούµενη εργολαβία. 1.4 Η συνδετήρια οδός προς ορκάδα µήκους 1,73 χλµ βρίσκεται στον Α/Κ ορκάδας Καρτερών (τµήµα «ορκάδα - Ριζιανά» ) στο 20 ο χλµ του Κάθετου Άξονα 60. Με προηγούµενη εργολαβία έχει κατασκευαστεί µέρος των χωµατουργικών εργασιών. 1.5 Το παράπλευρο οδικό δίκτυο (service roads) που προβλέπεται να κατασκευαστεί αφορά στο τµήµα «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά» Ξεκινάει από την αρχή του Κάθετου Άξονα 60, δηλαδή από τον Α/Κ Λαγκαδά και καλύπτοντας κατά τµήµατα τις περιοχές απ όπου διέρχεται φτάνει µέχρι τον Α/Κ Λαχανά (Χ.Θ του τµήµατος «ορκάδα Ριζιανά» ) µε συνολικό µήκος 45,93 χλµ περίπου. Κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους κυρίως των οικισµών Λητής, Ασσήρου, ορκάδος, Ξυλόπολης και του Λαχανά για την απρόσκοπτη από την Εγνατία Οδό πρόσβαση τους στις ιδιοκτησίες τους. 1.6 Η κατασκευή τροποποιηµένης αντιολισθηρής στρώσης πάχους 25χλστ σε όλο το µήκος του τµήµατος «ερβένι ορκάδα Ριζιανά». 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η κατασκευή : ΤΜΗΜΑ Α Για το οδικό τµήµα από τον Α/Κ Στρυµονικού µέχρι τον Α/Κ Χριστού (τµήµα ) : αυτοκινητοδρόµου µήκους 3,94χλµ. περίπου διπλού κλάδου (4ιχνου), διατοµής 22,0 µ. για δυσχερή τµήµατα, µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού αυτοκινητοδρόµου µήκους 10,02χλµ. περίπου διπλού κλάδου (4ιχνου) διατοµής 24,5 µ., µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού αυτοκινητοδρόµου µήκους 8,05 χλµ. περίπου, σε νέα χάραξη διπλού κλάδου (4ιχνου) διατοµής 24,5 µ. του ανισόπεδου κόµβου Στρυµονικού του ανισόπεδου κόµβου Προβατά του ανισόπεδου κόµβου Λευκώνα του ανισόπεδου κόµβου Χριστού Η κατασκευή τριών ισόπεδων κόµβων επί του παράπλευρου οδικού δικτύου για την αποκατάσταση των κάθετων τοπικών οδών προς Βαµβακιά και προς Τυρολόη αντίστοιχα. Η κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της αρτηρίας συνολικού µήκους 25,00 χλµ. περίπου K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

4 Η συντήρηση τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαίου ΣΤΕ-1 σε υφιστάµενα τεχνικά της Εθνικής Οδού, τα οποία διατηρούνται ή επεκτείνονται. Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας και της ολοκλήρωσης των µεγάλων τεχνικών περιλαµβάνονται : µικρά τεχνικά έργα εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης εργασίες σήµανσης-ασφάλειας, περίφραξης, οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης ασφαλτικές εργασίες (συµπεριλαµβανοµένης τροποποιηµένης αντιολισθηράς στρώσης πάχους 2,5 εκ.) εργασίες διαµόρφωσης ισόπεδων κόµβων, προσβάσεων εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών, οδών πρόσβασης καθώς και εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων αναµονής καλωδιώσεων εκατέρωθεν της οδού εργασίες επένδυσης των πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους παραλλαγές δικτύων Ο.Κ.Ω. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες κατασκευής τεσσάρων µονόπλευρων Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής κατά µήκος του Κάθετου Άξονα 60. ΤΜΗΜΑ Β Για το τµήµα «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά» : Τµήµατος «ερβένι ορκάδα» : οι εργασίες κατασκευής (χωµατουργικές, υδραυλικές, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης και ασφάλισης) των µονόιχνων κλάδων του Ανισόπεδου Κόµβου Κιλκίς Λαγκαδά (Ασσήρου) συνολικού µήκους 2,10 χλµ. και της διπλής κατεύθυνσης συνδετήριας οδού προς Λαγκαδά συνολικού µήκους 2,60 χλµ. Τµήµατος «ορκάδα - Ριζιανά» : οι εργασίες κατασκευής (χωµατουργικές, υδραυλικές, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης και ασφάλισης) της συνδετήριας οδού διπλής κατεύθυνσης προς ορκάδα στον Ανισόπεδο κόµβο ορκάδας Καρτερών συνολικού µήκους 1,73 χλµ. Τµήµα «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά» : όλες οι εργασίες κατασκευής (χωµατουργικές, υδραυλικές, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης και ασφάλισης) του παράπλευρου οδικού δίκτυου εκατέρωθεν της αρτηρίας του κάθετου άξονα 60 και για συνολικό µήκος περίπου 45,93 χλµ. (τµήµατα , ) κατασκευή τροποποιηµένης αντιολισθηρής στρώσης πάχους 25χλστ σε όλο το µήκος του τµήµατος «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά». K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Α 3.1 Τµήµα Αρτηρίας του Κάθετου Άξονα 60 «Στρυµονικό Α/Κ Χριστού» Το τµήµα «Στρυµονικό Α/Κ Χριστού» έχει µήκος 22,01 χλµ., από τα οποία τα πρώτα 15,90χλµ θα κατασκευαστούν µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερρών πλάτους 11µ., εκτός από τµήµα 1,94χλµ από Χ.Θ έως Χ.Θ , το οποίο αποτελεί νέα χάραξη λόγω κατασκευής της νέας γέφυρας του Στρυµόνα. Τα υπόλοιπα 6,11χλµ αποτελούν επίσης νέα χάραξη. Το έργο αναπτύσσεται εν γένει κατά µήκος και δεξιά της υφιστάµενης Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Σερρών και βρίσκεται κυρίως σε επίχωµα. Η αρτηρία συνδέεται µε την ευρύτερη περιοχή που διατρέχει µέσω τεσσάρων Ανισόπεδων κόµβων, του Α/Κ Στρυµονικού, του Α/Κ Προβατά, του Α/Κ Λευκώνα και του Α/Κ Χριστού. Με προηγούµενη εργολαβία έχει ήδη κατασκευαστεί µέρος των χωµατουργικών εργασιών που αφορούν : αριστερό κλάδο της Αρτηρίας στα τµήµατα, από Χ.Θ έως Χ.Θ 3+000, από Χ.Θ έως Χ.Θ και από Χ.Θ έως Χ.Θ δεξιό κλάδο της Αρτηρίας στα τµήµατα, από Χ.Θ έως Χ.Θ και τµήµα των παράπλευρων οδών Τυπική διατοµή αρτηρίας Η τυπική διατοµή της αρτηρίας για τα πρώτα 3,94 χλµ. είναι συνολικού πλάτους 22,00µ. (τυπική διατοµή αυτοκινητόδροµου για δυσχερή τµήµατα) και περιλαµβάνει : α. Κεντρική νησίδα συνολικού πλάτους 2,50µ. που διαµορφώνεται µε αµφίπλευρο στηθαίο τύπου N. Jersey β. ύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50µ. (εσωτερική) και 3,75µ. (εξωτερική) ανά κατεύθυνση. γ. Μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) πλάτους 2,50µ. ανά κατεύθυνση Η τυπική διατοµή της αρτηρίας για τα υπόλοιπα 18,07χλµ. είναι συνολικού πλάτους 24,50µ. (τυπική διατοµή αυτοκινητόδροµου για µη δυσχερή τµήµατα) και περιλαµβάνει: α. Κεντρική νησίδα συνολικού πλάτους 4,50µ. που διαµορφώνεται µε µονόπλευρα στηθαία τύπου N. Jersey β. ύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75µ. έκαστη ανά κατεύθυνση. γ. Μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) πλάτους 2,50µ. ανά κατεύθυνση Οι εφαρµοζόµενες πλευρικές διαµορφώσεις παρουσιάζονται στις εγκεκριµένες µελέτες οδοποιίας. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

6 3.2 Ανισόπεδοι Κόµβοι τµήµατος Α/Κ Στρυµονικού Ο Α/Κ Στρυµονικού αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ της αρτηρίας του τµήµατος «Στρυµονικό Α/Κ Χριστού» και συνδέει την αρτηρία µε την τοπική οδό Κερκίνης - Νιγρίτας. Έχει µορφή «µισό τετράφυλλο τριφύλλι» και χωροθετείται σε σχέση µε την υφιστάµενη Εθνική Οδό στα δεξιά αυτής. Οι κινήσεις των οχηµάτων από και προς την τοπική οδό Κερκίνης - Νιγρίτας γίνονται µέσω της Κάθετης Οδού -1 και των έξι κλάδων B-C, H-F, A-B, D-B, E-F και F-G. Αναλυτικότερα: Ο Κλάδος A-B έχει µήκος 0,27χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την υφιστάµενη τοπική οδό Κερκίνης-Νιγρίτας προς Θεσσαλονίκη. Ο Κλάδος B-C έχει µήκος 0,07χλµ. περίπου και συνδέει τους κλάδους A-B και D-B µε την Κάθετη Οδό Κερκίνης-Νιγρίτας. Ο Κλάδος D-B έχει µήκος 0,32χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην κατεύθυνση Σέρρες - Θεσσαλονίκη. Ο Κλάδος E-F έχει µήκος 0,32χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκη- Σέρρες. Ο Κλάδος F-G έχει µήκος 0,28χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την υφιστάµενη τοπική οδό Κερκίνης-Νιγρίτας προς Σέρρες. Ο Κλάδος H-F έχει µήκος 0,07χλµ. περίπου και συνδέει τους κλάδους E-F και F-G µε την Κάθετη Οδό Κερκίνης-Νιγρίτας. Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των κλάδων Α-Β, Β-C, D-B, E-F, F-G και H-F έχει κατασκευαστεί ήδη από προηγούµενη εργολαβία A/K Προβατά Ο Α/Κ Προβατά αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ της αρτηρίας, είναι µορφής «τροποποιηµένου διαµαντιού» και εξυπηρετεί µε κατευθυντήριους δίιχνους κλάδους τις συνδέσεις «Θεσσαλονίκη - Σέρρες» και «Σέρρες - Θεσσαλονίκη». Εξυπηρετεί επίσης, εκτός από τον Προβατά, ολόκληρο το.. Μητρουσίου. Τον Α/Κ Προβατά αποτελούν, πέραν του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου τέσσερις µονόιχνοι κλάδοι. Για την κατεύθυνση Θεσσαλονίκη Σέρρες προβλέπεται η έξοδος από την αρτηρία στην περιοχή του δυτικού υφιστάµενου ισόπεδου κόµβου Προβατά (Χ.Θ ) και η είσοδος στην αρτηρία στην περιοχή του ανατολικού ισόπεδου κόµβου Προβατά (Χ.Θ ). Για δε την κατεύθυνση Σέρρες Θεσσαλονίκη, οι δυο αντίστοιχοι κλάδοι δεξιά, αναπτύσσονται στην περιοχή του τεχνικού ΤΚ -3 (Κάτω ιάβαση Χ.Θ ,11 της αρτηρίας). K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

7 3.2.3 A/K Λευκώνα (πρόκειται για ηµικόµβο) Ο Α/Κ Λευκώνα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ της αρτηρίας, είναι µορφής «Υ» και εξυπηρετεί µε κατευθυντήριους δίιχνους κλάδους τη σύνδεση «Θεσσαλονίκη - Σέρρες». Εξυπηρετεί επίσης, εκτός από την πόλη των Σερρών, την ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, τους γύρω αναπτυσσόµενους οικισµούς (Λευκώνας, Καλά ένδρα, Ν. Μητρούσι κ.α) και τέλος την σύνδεση µε την Περιαστική Οδό Σερρών. Τον Α/Κ Λευκώνα αποτελούν, πέραν του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου δύο δίιχνοι κλάδοι µονής κατεύθυνσης, οι M-N και K-L. Αναλυτικότερα : Ο Κλάδος Μ-Ν έχει µήκος 0,8χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την πόλη των Σερρών, τους γύρω οικισµούς και την ΒΙ.ΠΕ. προς την Θεσσαλονίκη. Ο Κλάδος Κ-L έχει µήκος 0,69χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκη - Σέρρες. Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των κλάδων Μ-Ν και K-L έχει κατασκευαστεί ήδη από προηγούµενη εργολαβία Α/Κ Χριστού (πρόκειται για ηµικόµβο) Ο Α/Κ Χριστού αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ της αρτηρίας, είναι µορφής «Υ» και εξυπηρετεί µε κατευθυντήριους δίιχνους κλάδους τη σύνδεση «Προµαχώνας - Σέρρες». Εξυπηρετεί επίσης, εκτός από την πόλη των Σερρών, τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και τους γύρω οικισµούς. Τον Α/Κ αποτελούν, πέραν του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου δύο δίιχνοι κλάδοι µονής κατεύθυνσης, οι Q-R και O-P. Αναλυτικότερα: Ο Κλάδος Ο-P έχει µήκος 0,6χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την πόλη των Σερρών, από τους οικισµούς της ευρύτερης περιοχής και από την ΒΙ.ΠΕ. Σερρών προς τον Προµαχώνα. Ο Κλάδος Q-R έχει µήκος 1,14χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην κατεύθυνση Προµαχώνας- Σέρρες. Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των κλάδων O-P και Q-R έχει κατασκευαστεί ήδη από προηγούµενη εργολαβία. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΣ KΛΑ ΩΝ Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΛΑ ΩΝ Α/Κ ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΛΑ ΩΝ Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ Α/Α Ονοµασία Κατηγορία τύπος οδού Μήκος (χλµ.) 1 Αρτηρία 2. Αρτηρία ιπλός αυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση (22,00µ.) (διατοµή ΕΟΑΕ για δυσχερή τµήµατα) Χ.Θ έως Χ.Θ ιπλός αυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση (24,50µ.) (διατοµή ΕΟΑΕ για µη δυσχερή τµήµατα) Χ.Θ έως Χ.Θ ,94 18, Κλάδος A-B (Α/Κ Στρυµονικού) Κλάδος B-C (Α/Κ Στρυµονικού) Κλάδος D-B (Α/Κ Στρυµονικού) Κλάδος E-F (Α/Κ Στρυµονικού) Κλάδος F-G (Α/Κ Στρυµονικού) Κλάδος H-F (Α/Κ Στρυµονικού) Κλάδος M-N (Α/Κ Λευκώνα) Κλάδος K-L (Α/Κ Λευκώνα) Κλάδος O-P (Α/Κ Χριστού) Κλάδος Q-R (Α/Κ Χριστού) Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,27 ίιχνος κλάδος διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,07 Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,32 Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,32 Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,28 ίιχνος κλάδος διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,07 ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,80 ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,69 ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,60 ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 1, Παράπλευρο και Κάθετο οδικό δίκτυο τµήµατος «ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ» Το προβλεπόµενο δίκτυο των κάθετων και παράπλευρων οδών, αποκαθιστά τη συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου τοπικών οδών που αποκόπτεται λόγω του έργου. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων παραπλεύρων και κάθετων οδών : K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΩΝ Ο ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ» α/α Ονοµασία Κατηγορία οδού/πλάτος Μήκος Λειτουργία 1 ΚΟ-1 /9,50µ 0,76 χλµ. 2 3 ΣΟ-1: ,06 ΣΟ-1: παραλλαγή Κάθετη Τοπική Οδός Κερκίνης-Νιγρίτας (ασφαλτοστρωµένη) /9,00µ 5,1 χλµ. Συλλεκτήρια Οδός Ζ/8,00µ 1,34 χλµ. Συλλεκτήρια Οδός 4 ΠΟ-3 Η/5,50µ 2,01 χλµ. Τοπική Οδός (ασφαλτοστρωµένη) 5 ΠΟ-4 Ζ/8,00µ 1,25 χλµ. Σύνδεση Α/Κ Στρυµονικού µε οµώνυµο οικισµό 6 ΠΟ-6 Η/5,50µ 0,51 χλµ. Αγροτική Οδός 7 ΠΟ-7 Η/5,50µ 0,26 χλµ. Αγροτική Οδός 8 ΠΟ-8 Η/5,50µ 2,98 χλµ. Αγροτική Οδός 9 ΠΟ-10 Ζ/8,00µ 1,41 χλµ. Σύνδεση Οικισµών 10 ΠΟ-12 Ζ/8,00µ 3,36 χλµ. Σύνδεση Οικισµών 11 ΠΟ-14 Ζ/8,00µ 0,57 χλµ. Αποκατάσταση Οδού µε υφιστάµενο Ι/Κ Καλών ένδρων 12 ΠΟ-16 Η/5,50µ 0,23 χλµ. Αγροτική Οδός 13 Ο ΟΣ-2 Ζ/8,00µ 0,29 χλµ. Σύνδεση ΣΟ-1 κ' ΠΟ-8 (κάθετη οδός) 14 Ο ΟΣ-3 Ζ/8,00µ 0,57 χλµ. Σύνδεση ΣΟ-1 µε οικισµούς Τυρολόη - Προβατά 15 Ο ΟΣ-4 Η/5,50µ 0,15 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 16 Ο ΟΣ-41 Η/5,50µ 0,32 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 17 Ο ΟΣ-5 Η/5,50µ 2,67 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 18 Ο ΟΣ-7 Η/5,50µ 0,22 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 19 ΠΟ-9 Η/5,50µ 0,53χλµ. Αγροτική Οδός 20 ΠΟ-91 Η/5,50µ 0,45χλµ. Αγροτική Οδός Συνολικό µήκος παράπλευρων και κάθετων οδών : 24,98χλµ. Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των ΣΟ-1, παραλλαγή ΣΟ-1, ΠΟ-4, ΠΟ-8, ΠΟ-10, ΠΟ-12,ΚΟ-1 έχει ήδη κατασκευαστεί στα πλαίσια προηγούµενης εργολαβίας. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

10 3.4 Κατασκευή των Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής του κάθετου Άξονα 60 Στο τεχνικό αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η κατασκευή τεσσάρων (4) Χώρων Στάθµευσης Αυτοκινητιστών σε επιλεγµένες θέσεις κατά µήκος του Κάθετου Άξονα 60. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η κατασκευή της υποδοµής των ΧΣΑ, ο ηλεκτροφωτισµός τους, η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση και οι υποδοµές, ώστε οι χώροι να λειτουργούν ως χώροι στάθµευσης. Το οδόστρωµα των ΧΣΑ περιλαµβάνει : ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 ύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο155 Μία ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ- Α260. Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-Α265 Μία λεπτή αντιολισθηρή στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,025µ. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου η αρτηρία να παραµείνει σε λειτουργία κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής τους. ΤΜΗΜΑ Β 3.5 Κλάδοι Ανισόπεδου κόµβου Κιλκίς Λαγκαδά (Ασσήρου) τµήµατος «ερβένι ορκάδα» Πρόκειται για κόµβο τεσσάρων κλάδων (Θεσ/νίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Λαγκαδάς) µορφής µισού ασύµµετρου τριφυλλιού, η κυκλοφοριακή λειτουργία του οποίου είναι η εξής : Ο κλάδος - βρόγχος 1 έχει µήκος 454,00µ. και εξυπηρετεί την έξοδο των οχηµάτων που κινούνται επί της αρτηρίας στην κατεύθυνση προς Σέρρες, µε προορισµό προς Κιλκίς και Λαγκαδά. Ο κλάδος βρόγχος 2 έχει µήκος 454,00µ. και εξυπηρετεί την έξοδο των οχηµάτων που κινούνται επί της αρτηρίας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη µε προορισµό προς Κιλκίς και Λαγκαδά. Ο κλάδος 3 έχει µήκος 404,00µ. και εξυπηρετεί την διοχέτευση της προερχόµενης από Κιλκίς και Λαγκαδά κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Σέρρες. Ο κλάδος 5 έχει µήκος 517,00µ. και εξυπηρετεί την διοχέτευση της προερχόµενης από Κιλκίς κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ο κλάδος 6 έχει µήκος 180,15µ., συναρµόζει µε τον κλάδο 5 περί τη Χ.Θ ,40 αυτού, εξυπηρετώντας µε τον τρόπο αυτό την διοχέτευση της προερχόµενης από Λαγκαδά κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι χωµατουργικές εργασίες και έχουν κατασκευαστεί µέρος των υδραυλικών εργασιών, της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και των υποδοµών των Η/Μ στους κλάδους 1, 2, 3, 5 και 6 από προηγούµενη εργολαβία. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

11 3.6 Οδός Κιλκίς - Λαγκαδά τµήµατος «ερβένι ορκάδα» Το συνολικό µήκος της οδού Κιλκίς Λαγκαδά ανέρχεται σε 11χλµ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται τµήµα 2,5 χλµ της οδού, από την Χ.Θ έως την Χ.Θ , όπως αυτή µελετήθηκε από την ΕΟΑΕ. Το πέρας της οδού (Χ.Θ ,52) συµπίπτει, µε την Χ.Θ της εγκεκριµένης οριστικής µελέτης της οδού Ασσήρου Λαγκαδά. Στο τµήµα αυτό της οδού έχουν κατασκευαστεί όλα τα απαιτούµενα τεχνικά (4 Κιβωτοειδής Οχετοί και 1 Κάτω ιαβάσεις) από προηγούµενη εργολαβία. ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΒΕΝΙ ΟΡΚΑ Α» Α/Α Ονοµασία Κατηγορία τύπος οδού Μήκος (χλµ.) Κλάδος 1 (Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Κλάδος 2 (Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Κλάδος 3 (Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Κλάδος 5 (Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Κλάδος 6 (Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Συνδετήρια οδός Κιλκίς - Λαγκαδά Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,45 Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,45 Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,40 Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. Χ.Θ έως Χ.Θ ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης πλάτους 7,0/10,0µ Χ.Θ έως Χ.Θ ,81 0,52 Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,18 Οδός διπλής κατευθύνσεως πλάτους 12,50/16,50µ. 2,60 7. Συνδετήρια οδός ορκάδας - Καρτερών Οδός διπλής κατευθύνσεως πλάτους 10,50/13,50µ. (3,5+1,75 ΛΕΑ ανά κατεύθυνση) 1, Παράπλευρο και Κάθετο οδικό δίκτυο τµήµατος «ερβένι ορκάδα» Το προβλεπόµενο δίκτυο των κάθετων και παράπλευρων οδών µαζί µε τα αναγκαία υδραυλικά έργα, αποκαθιστά τη συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου τοπικών οδών που αποκόπτεται λόγω της κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου άξονα. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του τοπικού δικτύου µε την υλοποίηση του έργου της αρτηρίας, είναι αναγκαία η διαµόρφωση παράπλευρων οδών (service roads) παράλληλων στην αρτηρία και κάθετων οδών που θα συνδέουν τις εκατέρωθεν της αρτηρίας περιοχές. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων παραπλεύρων και κάθετων οδών : K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΒΕΝΙ ΟΡΚΑ Α» Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. ΕΩΣ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ (µ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο ΟΥ/ΠΛΑΤΟΣ 1 SR1D ,92 2 SR1DD (KAΘ) 1.483,37 3 SR2D (KAΘ) (ΚΑΘ) 1.397,27 4 SR1D (ΚΑΘ) (ΚΑΘ) 1.771,00 5 SR1A ,81 6 SR1AA (KΛ5) 429,58 7 SR1A ,00 8 SR1A ,00 9 SR2A ,59 10 SR2AN ,00 11 SR3A1N ,70 12 SR3A ,84 13 SR3A2N ,00 14 SR3A ,62 15 SR3A3N ,00 16 SR4AN ,00 17 SR5AN ,70 18 SR6AN ,00 19 SR7AN ,40 20 KO8N ,00 21 SR8AN ,00 22 SR9A ,74 23 SR2D ,16 24 SR2D ,00 25 SR2D ,53 26 SR3DΝ ,82 27 SR3 D ,62 28 SR4D ,40 29 SR4DΝ ,00 30 SR4D1Ν ,00 K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

13 31 SR5DΝ ,00 32 SR6D ,60 Συνολικό µήκος παράπλευρων και κάθετων οδών τµήµατος = ,87µ Οι παραπάνω Χ.Θ. αναφέρονται στην αρτηρία του τµήµατος Συνδετήρια οδός ορκάδας Καρτερών τµήµατος «ορκάδα - Ριζιανά» Πρόκειται για οδό διπλής κατεύθυνσης πλάτους 10,50µ µε την οποία ενώνεται η αρτηρία του κάθετου άξονα 60 µέσω των κλάδων 1,2,3,4 του Α/Κ ορκάδας Καρτερών µε τους οικισµούς ορκάδας και Καρτερών και αντίστροφα. Στην συµβολή των κλάδων µε την συνδετήρια διαµορφώνονται ισόπεδοι κόµβοι µε τις αναγκαίες για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, διαχωριστικές νησίδες. Το συνολικό µήκος της οδού είναι 2.628,60µ.. Έχει ήδη κατασκευαστεί το τµήµα της οδού από Χ.Θ έως Χ.Θ ενώ και στα υπόλοιπα 1.728µ της οδού έχει εκτελεστεί µέρος των απαιτούµενων χωµατουργικών εργασιών από προηγούµενη εργολαβία. 3.9 Παράπλευρο και Κάθετο οδικό δίκτυο τµήµατος «ορκάδα - Ριζιανά» Το προβλεπόµενο δίκτυο των κάθετων και παράπλευρων οδών µαζί µε τα αναγκαία υδραυλικά έργα, αποκαθιστά τη συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου τοπικών οδών που αποκόπτεται λόγω της κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου άξονα. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων παραπλεύρων και κάθετων οδών : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΚΑ Α ΡΙΖΙΑΝΑ» Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. ΕΩΣ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ (µ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο ΟΥ/ΠΛΑΤΟΣ 1 DSR ,87 2 DSR ,13 3 DSR ,76 4 DSR ,01 5 DSR ,91 6 DSR ,00 7 ASR ,85 8 ASR ,84 9 ASR ,98 10 ASR ,00 11 ASRΑ ,88 12 ASR ,58 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΟΥ Η οδός ασφαλτοστρώνεται Η οδός ασφαλτοστρώνεται Ασφαλτοστρώνονται τα πρώτα 150 µ. Ασφαλτοστρώνονται τα 440 µ. Η οδός ασφαλτοστρώνεται Ασφαλτοστρώνονται τα πρώτα 140 µ. Ασφαλτοστρώνονται τα πρώτα 150 µ. Ασφαλτοστρώνονται τα 300 µ. Ασφαλτοστρώνονται τα πρώτα 150 µ. εν ασφαλτοστρώνεται Η οδός ασφαλτοστρώνεται Ασφαλτοστρώνονται τα πρώτα 1700 µ. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

14 13 ASR , Κάθετη οδός Τ24 Κάθετη οδός Τ30 Κάθετη οδός Τ47 Κάθετη οδός Τ51 Κάθετη οδός Τ54 Ασφαλτοστρώνονται τα πρώτα 150 µ ,97 Ασφαλτοστρώνεται 5+146,44 55,80 Ασφαλτοστρώνεται 9+783,48 96,52 Ασφαλτοστρώνεται ,03 96,83 Ασφαλτοστρώνεται ,59 56,10 Ασφαλτοστρώνεται Συνολικό µήκος παράπλευρων και κάθετων οδών τµήµατος = ,92 µ Οι παραπάνω Χ.Θ. αναφέρονται στην αρτηρία του τµήµατος Χωµατουργικά δάνεια δοµικά υλικά Γενικά η κατασκευή του αυτοκινητόδροµου, των κλάδων, των παράπλευρων και εγκάρσιων οδών, των πλατυσµάτων κ.λ.π., θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων στις θέσεις των επιχωµάτων. Ειδικότερα : α. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. β. Γίνεται η µετακίνηση των τυχόν υπογείων και εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., που εµποδίζουν την κατασκευή, από τους αρµόδιους φορείς, η καθαίρεση των επικείµενων που τυχόν υπάρχουν στην απαλλοτριωµένη έκταση, η αποψίλωση της περιοχής κατάληψης της οδού και η εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος που καθορίζει η επίβλεψη και σε απόσταση 2,00µ. από το πόδι του πρανούς επιχώµατος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών γαιών αποθηκεύονται για την επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων. γ. Γίνεται η εκσκαφή ορυγµάτων σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και την Τ.Σ.Υ. δ. Γενικά τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά, τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα αποτεθούν µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους Περιβαλλοντικούς Όρους. Απαγορεύονται αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς. ε. Τα επιχώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τα Π.Κ.Ε., τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, κατά προτεραιότητα από τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Στον αυτοκινητόδροµο και τους κλάδους των κόµβων το θεµέλιο και η στέψη των επιχωµάτων κατασκευάζονται µε υλικά κατηγορίας Ε3-Ε4. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

15 Για τον έλεγχο της συµπύκνωσης όλων των επιχωµάτων συνολικού ύψους από τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) µέτρων, καθώς και όλων των οπλισµένων επιχωµάτων, θα εφαρµοστεί η µέθοδος Συνεχούς Ελέγχου Συµπύκνωσης (CCC). Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την προσαρµογή, πάνω σε δονητικούς οδοστρωτήρες, κατάλληλων διατάξεων µέτρησης της συµπύκνωσης και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσµάτων. Η εφαρµογή της θα γίνει σύµφωνα µε την σχετική τεχνική προδιαγραφή σε όλες τις στρώσεις συµπύκνωσης πάνω από τη στρώση εξυγίανσης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται η βάση και η υπόβαση. στ. Επενδύονται τα πρανή των επιχωµάτων της αρτηρίας µε φυτική γη ελαχίστου πάχους 0,30µ. Η επένδυση θα γίνεται συγχρόνως µε την ανύψωση των επιχωµάτων και θα πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές. ζ. Οι νησίδες θα πληρωθούν επίσης µε φυτική γη. Απαγορεύεται η κατασκευή επένδυσης πρανών, πλήρωσης ερεισµάτων ή νησίδων µε φυτική γη συγχρόνως µε την κατασκευή εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο ίδιο τµήµα της οδού. η. Σε όλα τα πρανή της αρτηρίας που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας τους µέχρι και τα µέσα Νοεµβρίου, θα εγκαθίσταται χλοοτάπητας. θ. Η κατασκευή των ερεισµάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας (εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται στη µελέτη ορισµένων τµηµάτων). ι. Θα γίνει η εγκατάσταση κατά µήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων έργων αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών θα σηµανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο. ια. Τα δάνεια χώµατα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, θα ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου και αφού ακολουθηθεί η απαιτούµενη από τη νοµοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Σ.Υ., τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Γεωτεχνική Μελέτη. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. µπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα λατοµεία που λειτουργούν νόµιµα στη περιοχή, είτε από λατοµεία που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατόπιν όλων των νοµίµων εγκρίσεων και αδειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΕΣΥ (άρθρα Α-7, Β-5, κλπ), είτε από τα υλικά εκσκαφών σύµφωνα µε τους αυτούς ως άνω όρους. Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων, λατοµείων, εργοταξίων κλπ σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ., την Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τη σχετική νοµοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος Οδοστρωσία Ασφαλτικά Το οδόστρωµα της αρτηρίας και του παράπλευρου και καθέτου δικτύου είναι εύκαµπτου τύπου. Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70, πλην της αντιολισθηράς όπου χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος. Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρµόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

16 µεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων µπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. Όπου προβλέπεται από τις τυπικές διατοµές της µελέτης (αρτηρία κλπ.) κατασκευάζεται στρώση στράγγισης οδοστρώµατος Αρτηρία και κλάδοι κόµβων Αναλυτικά, το οδόστρωµα της αρτηρίας στα υποτµήµατα νέας χάραξης και στις θέσεις των διαπλατύνσεων της υπάρχουσας Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Σερρών όπου γίνεται πλήρης κατασκευή οδοστρώµατος, καθώς και το οδόστρωµα των κλάδων των κόµβων, περιλαµβάνει : ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 ύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο155 Τρεις ασφαλτικές στρώσεις βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Α260. Μία συνδετική ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ- Α265 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-Α265 Μία λεπτή αντιολισθηρή στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,025µ. Στις θέσεις των διατοµών της αρτηρίας που συµπίπτουν µε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σερρών ο τρόπος κατασκευής εξαρτάται άµεσα από τον συσχετισµό θέσης (υψοµετρική διαφορά) της νέας ερυθράς και της ερυθράς του υφιστάµενου οδοστρώµατος. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν κατά τµήµατα, κατόπιν σχετικής εντολής της ΕΟΑΕ, οι παρακάτω εργασίες : Σε θέσεις µικρών υψοµετρικών διαφορών µεταξύ ερυθράς αρτηρίας και ερυθράς υφιστάµενης Εθνικής Οδού, θα γίνει φρεζάρισµα του παλαιού ασφαλτοτάπητα µέχρι του απαιτούµενου βάθους και συµπλήρωση µε κατάλληλες ασφαλτικές στρώσεις δηλαδή της ΠΤΠ-Α265 ή ΠΤΠ-Α245 µεταβλητού πάχους όπου απαιτείται, κυκλοφορίας της ΠΤΠ-Α265 συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. και αντιολισθηρή συµπυκνωµένου πάχους 0,025µ. Στις λοιπές θέσεις µε µεγάλες υψοµετρικές διαφορές µεταξύ ερυθράς αρτηρίας και ερυθράς υφιστάµενης Εθνικής Οδού, προβλέπεται πλήρης κατασκευή οδοστρώµατος όπως περιγράφεται παραπάνω για τα υποτµήµατα της αρτηρίας που κατασκευάζονται µε νέα χάραξη Παράπλευροι και κάθετοι οδοί ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β Τµήµατα «ερβένι ορκάδα - Ριζιανά» & και «Στρυµονικό Α/Κ Χριστού» Το οδόστρωµα του παράπλευρου και κάθετου δικτύου για κατηγορία οδού τύπου θα αποτελείται από : ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

17 Μία στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., κατά την ΠΤΠ-Ο155 Μία ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ- Α260 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-Α265 Το οδόστρωµα του παράπλευρου και κάθετου δικτύου για κατηγορία οδού τύπου «Ζ» και «Η» θα αποτελείται από : Μία στρώση υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., κατά την ΠΤΠ-Ο150 Μία στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., κατά την ΠΤΠ-Ο155 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-Α265 (δεν θα εκτελείται η σχετική εργασία στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ασφαλτόστρωση µέρους ή ολόκληρης παράπλευρης οδού) Ειδικά για την περίπτωση της Κάθετης Οδού 1 Νιγρίτας Κερκίνης στον Α/Κ Στρυµονικού που ανήκει στο τµήµα Α, το οδόστρωµα κατηγορίας οδού, θα αποτελείται από : ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 ύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία, κατά την ΠΤΠ-Ο155 Μία ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. κατά την ΠΤΠ- Α260. Μία συνδετική ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ- Α265 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-Α ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κατασκευή µεγάλων τεχνικών προβλέπεται µόνο στο ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Χ.Θ. ΕΙ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Κ/ (ΤΚ 1) Α/Κ Στρυµονικού Επέκταση υφιστάµενης Κ/ (ΤΚ 3) οδού Προβατά - Τυρολόης Κ/ (ΤΚ 4) κάθετης οδού 4 Κ/ (ΤΚ 5) κλάδου Μ-Ν, Α/Κ Λευκώνα 5+313, , , Κ/ (ΤΚ 6) τοπικής οδού ,46 6. Κ/ (ΤΚ 10) ,7 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 12,50X6,00 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 8,18Χ5,11 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 8,50Χ5,90 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 12,00Χ(6,52~7,70) Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 8,50Χ(7,54~7,94) Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 11,00X7,70 K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

18 7. Κ/ (ΤΚ 7) Α/Κ Χριστού ,36 8. Γέφυρα (ΤΚ 8) της υφ. σιδ. γραµµής Θεσ/νίκης Σέρρες, των οδών ΠΟ-14 και Ο5 και δύο αρδευτικών τάφρων ,74 9. Κ/ (ΤΚ 9) τοπικής οδού 7+368, Γέφυρα (ΤΥ-1) διώρυγας 5Κ Γέφυρα (ΤΥ-2) ποταµού Στρυµόνα Γέφυρα (ΤΥ-3) ποταµού Κρουσοβίτη (µόνο ο αριστερός κλάδος) Γέφυρα (ΤΥ-4) τάφρου Μπελίτσας Γέφυρα (ΤΥ-5) οδού 7 και διώρυγας 3Κ Γέφυρα (ΤΥ-6) διώρυγας 2Κ Γέφυρα (ΤΥ-7) χειµάρρου Νεράιδας Γέφυρα (ΤΥ-8) διώρυγας 3Κ Γέφυρα (ΤΥ-9) διώρυγας 5Κ Γέφυρα (ΤΥ-10) ποταµού Κρουσοβίτη Γέφυρα (ΤΥ-11) τάφρου Μπελίτσας 4+904, , , , , , , ,73 (Π.Ο.5) 0+594,35 (Π.Ο.4) 3+335,05 της ΣΟ ,79 (Π.Ο. 12) Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 15,10Χ(7,24~6,32) Γέφυρα, 4 ανοιγµάτων συνολικού µήκους 102,00µ Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο 8,50Χ(6,73~7,73) Γέφυρα επί της διώρυγας 5Κ ενός ανοίγµατος 28,00 µ Γέφυρα επί του ποταµού Στρυµόνα, 11 ανοιγµάτων συνολικού µήκους 481µ περίπου Γέφυρα επί του ποταµού Κρουσοβίτη, 4 ανοιγµάτων συνολικού µήκους 110,40µ Γέφυρα επί της τάφρου Μπελίτσας ενός ανοίγµατος 38,70 µ Γέφυρα επί της οδού 7 και της διώρυγας 3Κ, ενός ανοίγµατος 36,20µ Γέφυρα επί της διώρυγας 2Κ, ενός ανοίγµατος 34,25µ Γέφυρα επί του χειµάρρου Νεράιδας, ενός ανοίγµατος 38,90µ Γέφυρα επί της διώρυγας 3Κ ενός ανοίγµατος 14,45µ Γέφυρα επί της διώρυγας 5Κ ενός ανοίγµατος 21,25µ Γέφυρα επί του ποταµού Κρουσοβίτη, 4 ανοιγµάτων συνολικού µήκους 106,20µ Γέφυρα επί της τάφρου Μπελίτσας ενός ανοίγµατος 33,00 µ 4.1 Κάτω ιάβαση ΤΚ 1 κόµβου Στρυµονικού στη Χ.Θ ,79 Πρόκειται για Κάτω ιάβαση της οδού Κερκίνης Νιγρίτας (ΤΚ 1), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ ,79. Ο άξονας χάραξης της Κ.Ο.1 συναντά τον άξονα της αρτηρίας υπό γωνία 54,60 ο. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 12,50Χ6,00µ., µήκους 42,93µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 1,00µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 21,46µ. το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί ο δεξιός κλάδος του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.2 Επέκταση υφιστάµενης Κάτω ιάβασης ΤΚ 3 οδού Προβατά Τυρολόης στη Χ.Θ ,11 Πρόκειται για επέκταση υφιστάµενης Κάτω ιάβασης οδού Προβατά Τυρολόης (ΤΚ 3), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ ,11. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 65,64 ως προς τον άξονα της αρτηρίας. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

19 Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 8,18Χ5,11µ., προσαρµοσµένο στις διαστάσεις του υφιστάµενου τεχνικού, µήκους 15,50µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,70µ. και διαχωριζόµενο µε αρµό από το υφιστάµενο τεχνικό. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.3 Κάτω ιάβαση ΤΚ 4 κάθετης οδού 4 στη Χ.Θ Πρόκειται για Κάτω ιάβαση κάθετης οδού 4 (ΤΚ 4), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ ,90. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 8,50Χ5,90µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,85µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί ο δεξιός κλάδος του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.4 Κάτω ιάβαση ΤΚ 5 κλάδου Μ-Ν Α/Κ Λευκώνα στη Χ.Θ Πρόκειται για Κάτω ιάβαση κλάδου Μ-Ν του Α/Κ Λευκώνα (ΤΚ 5), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 41,64 ως προς τον άξονα της αρτηρίας. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 12,00Χ(6,52~7,70)µ, µήκους 41,08µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,80µ. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.5 Κάτω ιάβαση ΤΚ 6 τοπικής οδού στη Χ.Θ ,46 Πρόκειται για Κάτω ιάβαση τοπικής οδό (ΤΚ 6), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ ,46. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 8,50Χ(7,54~7,94)µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,80µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχουν κατασκευαστεί οι χαλικοπάσσαλοι για τη θεµελίωση του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.6 Κάτω ιάβαση ΤΚ 10 στη Χ.Θ ,7 Πρόκειται για Κάτω ιάβαση, στην αρτηρία στην Χ.Θ ,7. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 11,00Χ7,70µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,95µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί η κάτω πλάκα του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.7 Κάτω ιάβαση ΤΚ 7 Α/Κ Χριστού στη Χ.Θ ,36 Πρόκειται για Κάτω ιάβαση του Α/Κ Χριστού (ΤΚ 7), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ ,36. Ο άξονας χάραξης της Κ.Ο.1 συναντά τον άξονα της αρτηρίας υπό γωνία 44,00 ο. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 15,10Χ(7,24~6,32)µ., µήκους 39,84µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 1,10µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 19,92µ. το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

20 4.8 Γέφυρα ΤΚ 8 της υφ. σιδ. γραµµής Θεσ/νίκης Σερρών, των οδών ΠΟ-14 και Ο5 και δύο αρδευτικών τάφρων στη Χ.Θ ,74 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από την υφιστάµενη σιδηροδροµική γραµµή Θεσ/νίκης Σερρών, των οδών ΠΟ-14 και Ο5 και δύο αρδευτικών τάφρων περί τη Χ.Θ ,74. Η γέφυρα είναι τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 25,50µ. το καθένα, συνολικού µήκους 102,00µ. περίπου και πλάτους περιλαµβανοµένων του πεζοδροµίου και της κεντρικής νησίδας 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 40εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 24,40µ και ύψους 1,30µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπεται να διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος χωρίς πρόπλακες. Οι φορείς της ανωδοµής θα στηρίζονται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων, εδραζόµενοι πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Η πλάκα του καταστρώµατος θα είναι συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία, τα µεσόβαθρα διαµορφώνονται δίστυλα σε κάθε κλάδο ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 4.9 Κάτω ιάβαση ΤΚ 9 τοπικής οδού στη Χ.Θ ,60 Πρόκειται για Κάτω ιάβαση τοπικής οδού (ΤΚ 9), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ ,60. Η υπόψη Κάτω ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών διαστάσεων 8,50Χ(6,73~7,73)µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,85µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί η κάτω πλάκα του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία Γέφυρα ΤΥ-1 διώρυγας 5Κ στη Χ.Θ ,93 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τη διώρυγα 5Κ στη Χ.Θ ,93. Στην περιοχή του τεχνικού υπάρχει υφιστάµενο τεχνικό, το οποίο απαιτείται να καθαιρεθεί. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 28,00µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 31,50µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 27,50µ και ύψους 1,45µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Οι φορείς της ανωδοµής θα στηρίζονται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων, εδραζόµενοι πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο δεξιός κλάδος του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. Υπολείπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του αριστερού κλάδου (οι δοκοί της γέφυρας του αριστερού κλάδου - 8 δοκοί - έχουν σκυροδετηθεί χωρίς να εφαρµοστεί η προένταση και βρίσκονται επί τόπου του έργου) Γέφυρα ΤΥ-2 ποταµού Στρυµόνα στη Χ.Θ ,03 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τον ποταµό Στρυµόνα περί την Χ.Θ ,03. Η γέφυρα είναι έντεκα ανοιγµάτων, στατικού ανοίγµατος 43,50µ το καθένα, συνολικού µήκους 481 µ. περίπου και πλάτους περιλαµβανοµένων του πεζοδροµίου και της K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

21 κεντρικής νησίδας 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς ποιότητας σκυροδέµατος Β45 (C40/50), µήκους 42,70µ και ύψους 2,20µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Οι φορείς της ανωδοµής θα στηρίζονται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων, εδραζόµενοι πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Η πλάκα του καταστρώµατος θα είναι συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Τόσο τα ακρόβαθρα όσο και τα µεσόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχουν κατασκευαστεί τα βάθρα του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. Υπολείπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των δοκών έδρασης των βάθρων Μ2, Μ3 και Μ6, οι εργασίες όλης της ανωδοµής (δοκοί, πλάκα κτλ.), των µονώσεων και των εργασιών ασφάλισης του τεχνικού Γέφυρα ΤΥ-3 ποταµού Κρουσοβίτη στη Χ.Θ ,55 αριστερός κλάδος Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση του αριστερού κλάδου της αρτηρίας πάνω από τον ποταµό Κρουσοβίτη περί την Χ.Θ ,55. Για τον δεξιό κλάδο θα χρησιµοποιηθεί η υφιστάµενη γέφυρα. Η γέφυρα είναι τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 24,20+31,00+31,00+24,20, συνολικού µήκους 110,40µ. περίπου και πλάτους περιλαµβανοµένων του πεζοδροµίου και της κεντρικής νησίδας 13,27µ καθώς µε την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή µόνο του αριστερού κλάδου της οδογέφυρας. Ο φορέας της γέφυρας προβλέπεται πλάκα προεντεταµένου σκυροδέµατος Β35 πάχους 1,50µ. µε κυκλικά διάκενα, συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Ο φορέας της ανωδοµής θα εδράζεται πάνω στα µεσόβαθρα και ακρόβαθρα της γέφυρας µέσω ελαστοµεταλλικών εφεδράνων. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία, τα µεσόβαθρα διαµορφώνονται µονόστυλα ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχουν κατασκευαστεί τα ακρόβαθρα του τεχνικού και η θεµελίωση µε πασσάλους των µεσοβάθρων από προηγούµενη εργολαβία. Υπολείπεται η κατασκευή των µεσοβάθρων καθώς και οι εργασίες όλης της ανωδοµής (δοκοί, πλάκα κτλ.) των µονώσεων και των εργασιών ασφάλισης του τεχνικού Γέφυρα ΤΥ-4 τάφρου Μπέλιτσας στη Χ.Θ ,39 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τη τάφρο Μπέλιτσας στη Χ.Θ ,39. Στην περιοχή του τεχνικού υπάρχει υφιστάµενο τεχνικό, το οποίο απαιτείται να καθαιρεθεί. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 38,70µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων και της κεντρικής νησίδας 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 10εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 37,70µ και ύψους 2,00µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του δεξιού κλάδου του Τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι) από προηγούµενη εργολαβία. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

22 4.14 Γέφυρα ΤΥ-5 οδού 7 και διώρυγας 3Κ στη Χ.Θ ,14 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από την οδό 7 και τη διώρυγα 3Κ στη Χ.Θ ,14. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 63,00 ως προς τον άξονα της αρτηρίας. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 36,20µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 32,45µ και ύψους 1,70µ. ανά κλάδο. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι) και µέρος του ακροβάθρου Α1 από προηγούµενη εργολαβία (οι δοκοί της γέφυρας του αριστερού κλάδου - 7 δοκοί - έχουν σκυροδετηθεί χωρίς να εφαρµοστεί η προένταση και βρίσκονται επί τόπου του έργου) Γέφυρα ΤΥ-6 διώρυγας 2Κ στη Χ.Θ ,52 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τη διώρυγα 2Κ στη Χ.Θ ,52. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 71,00 ως προς τον άξονα της αρτηρίας. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 34,25µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 31,00µ και ύψους 1,70µ. ανά κλάδο. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι) και µέρος του ακροβάθρου Α1 από προηγούµενη εργολαβία Γέφυρα ΤΥ-7 χειµάρρου Νεράιδας στη Χ.Θ ,00 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από το χείµαρρο Νεράιδας στη Χ.Θ ,00. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 60,00 ως προς τον άξονα της αρτηρίας. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 38,90µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 38,00µ και ύψους 2,00µ. ανά κλάδο. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωσή τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι) από προηγούµενη εργολαβία. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

23 4.17 Γέφυρα ΤΥ-8 διώρυγας 3Κ στη Χ.Θ ,73 της Π.Ο.5 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της Π.Ο.5 πάνω από την διώρυγα 3Κ στη Χ.Θ ,73. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 67,89 ως προς τον άξονα της Π.Ο.5. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 14,45µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 8,50µ. Ο φορέας της γέφυρας είναι ανοικτό πλαίσιο και η σύνδεση της ανωδοµής µε τα ακρόβαθρα είναι µονολιθική. Η θεµελίωση του τεχνικού είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία Γέφυρα ΤΥ-9 διώρυγας 5Κ στη Χ.Θ ,35 της Π.Ο.4 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της Π.Ο.4 πάνω από την διώρυγα 5Κ στη Χ.Θ ,35. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 21,25µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 11,60µ. Ο φορέας της γέφυρας είναι ανοικτό πλαίσιο και η σύνδεση της ανωδοµής µε τα ακρόβαθρα είναι µονολιθική. Η θεµελίωση του τεχνικού είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του Τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία Γέφυρα ΤΥ-10 ποταµού Κρουσοβίτη στη Χ.Θ ,05 της ΣΟ-1 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της παράπλευρης οδού ΣΟ-1 πάνω από τον ποταµό Κρουσοβίτη περί την Χ.Θ ,05 της ΣΟ-1. Η γέφυρα είναι τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 22,10+31,00+31,00+22,10, συνολικού µήκους 106,20µ. περίπου και πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 12,00µ. Ο φορέας της γέφυρας προβλέπεται πλάκα προεντεταµένου σκυροδέµατος Β35 πάχους 1,50µ. µε κυκλικά διάκενα, συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Ο φορέας της ανωδοµής θα εδράζεται πάνω στα µεσόβαθρα και ακρόβαθρα της γέφυρας µέσω ελαστοµεταλλικών εφεδράνων. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία, τα µεσόβαθρα διαµορφώνονται µονόστυλα ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι) από προηγούµενη εργολαβία Γέφυρα ΤΥ-11 τάφρου Μπέλιτσας στη Χ.Θ ,79 της Π.Ο. 12 Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της Π.Ο.12 άνω της τάφρου Μπέλιτσας στη Χ.Θ ,79. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 92 ως προς τον άξονα της Π.Ο. 12. Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 33,00µ. περίπου και συνολικού πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 12,50µ. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 30,76µ και ύψους 1,70µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. K:\A \cons\tefxi\TP.doc /5129/Β02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΚΥ ΡΑ Σήµερα 18 Απριλίου 2005 οι παρακάτω αναφερόµενοι, άπαντες Πολιτικοί Μηχανικοί: 1) ηµοσθένης Τζιµηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28.000.000 Ευρώ. Σεπτέµβριος 2011. K:\SINTIRISI\A6011-6034-0810-1213_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28.000.000 Ευρώ. Σεπτέµβριος 2011. K:\SINTIRISI\A6011-6034-0810-1213_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου Α25 από Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών µέχρι Μεθοριακό Σταθµό Προµαχώνα και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων - Ανάπλαση της οδού Κίµωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-01-01-00 02 Χωµατουργικά 01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωµατουργικών 01 Καθαρισµός - εκχέρσωση - κατεδαφίσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Χώρος υγειονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 1 από 96 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών» ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 2 από 96 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 16.000.000 Ευρώ. Αύγουστος 2011. K:\SINTIRISI\A4510-4540-0411-0700_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 16.000.000 Ευρώ. Αύγουστος 2011. K:\SINTIRISI\A4510-4540-0411-0700_11-15\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες θέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα