ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής Ε ιστήµης, Πανε ιστηµιού ολη Γάλλου Ρέθυµνο Τηλ: Fax: Κιν. Τηλ: Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/constantinemanasakis 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιούνιος : Ε ίκουρος Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Πολιτικής Ε ιστήµης Γνωστικό Αντικείµενο: Οικονοµικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονοµία Ιούλιος : Research Affiliate, Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf [http://www.dice.hhu.de/en] Αύγουστος : Ε ιστηµονικός Συνεργάτης, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρω αϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Παρατηρητήριο για την Κρίση [http://crisisobs.gr/en] Ιανουάριος : Συνεργαζόµενος Ερευνητής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Υ ολογιστικών Μαθηµατικών [http://www.iacm.forth.gr] 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορικό ί λωµα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής: Στρατηγικές Ανταγωνισµού και Συνεργασίας σε Ατελώς Ανταγωνιστικές Κάθετες Αγορές. Ε ιβλέ ων Καθηγητής: Πετράκης Εµµανουήλ 1

2 Μετα τυχιακό ί λωµα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) Πτυχίο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Μετα τυχιακό ί λωµα Ειδίκευσης: «Τεχνοοικονοµικά Συστήµατα» Κατεύθυνση: ιοίκηση Συστηµάτων Παραγωγής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Βαθµός Πτυχίου: 7.46 (Λίαν Καλώς) 4. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Υ ουργείο Ανά τυξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γ Κ.Π.Σ. - Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα: Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 8.3 Υ οτροφία Εκ όνησης ιδακτορικής ιατριβής στο λαίσιο του Προγράµµατος Ενίσχυσης Ερευνητικού υναµικού (Π.ΕΝ.Ε..). 5. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικά της Καινοτοµίας και Τεχνολογική Πολιτική Συγχωνεύσεις & Εξαγορές και Πολιτική Ανταγωνισµού Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ρύθµιση Εταιρική ιακυβέρνηση Οικονοµική της Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Χρηµατοοικονοµική Ε ιχειρήσεων Α οτίµηση Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Οικονοµικά της Παραγωγής Μέτρηση Παραγωγικότητας και Α οτελεσµατικότητας Οικονοµικά του Περιβάλλοντος ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 6. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Πολιτικής Ε ιστήµης ιδασκαλία: Οικονοµική Ανάλυση Ι: Χειµερινό Εξάµηνο Οικονοµική Ανάλυση ΙΙ: Εαρινό Εξάµηνο ιοικητική Ε ιστήµη: Χειµερινό Εξάµηνο Ειδικά Θέµατα Οικονοµικής Πολιτικής και ιοικητικής Ε ιστήµης: Εαρινό Εξάµηνο Associate Lecturer Portsmouth Business School, MSc in Business Economics, Finance and Banking ιδασκαλία: 2

3 Business Economics (µετα τυχιακό) Χειµερινά Εξάµ Ε ίβλεψη: Master Theses Ε ισκέ της Ε ίκουρος Καθηγητής (Π.407/80) Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ιδασκαλία: Βιοµηχανική Οργάνωση: Εαρινό Εξάµ Μικροοικονοµική Ι: Εαρινά Εξάµ , Χειµερινό Εξάµ Μικροοικονοµική ΙΙ: Χειµερινά Εξάµ Βοηθός διδασκαλίας Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Μαθήµατα: Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Θεωρία Παιγνίων Βοηθός διδασκαλίας Εθνικό και Κα οδιστριακό Πανε ιστήµιο Αθήνας, Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Μάθηµα: Εφαρµογές Πληροφορικής στην Οικονοµία. 7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 7.1 ηµοσιεύσεις σε διεθνή εριοδικά µε κριτές 1. D. Kesavayuth, C. Manasakis and V. Zikos (2015): Endogenous R&D Networks among Upstream Firms, Managerial and Decision Economics, forthcoming (DOI: /mde.2695). 2. G. Alexandrakis, C. Manasakis and N.A. Kampanis (2015): Valuating the effects of beach erosion to tourism revenue. A management perspective, Ocean & Coastal Management, 111, 1-11 (leading article). 3. C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2014): Strategic Corporate Social Responsibility activities and Corporate Governance in Imperfectly Competitive Markets, Managerial and Decision Economics, 35 (7), C. Manasakis and M. Vlassis (2014): Downstream Mode of Competition With Upstream Market Power, Research in Economics, 68 (1), C. Manasakis, E. Petrakis and V. Zikos (2014): Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power, Southern Economic Journal, 80 (3), C. Manasakis, G. Apostolakis and G. Datseris (2013): Using Data Envelopment Analysis to Measure Hotel Efficiency in Crete, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25 (4), C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2013): Certification of Corporate Social Responsibility Activities in Oligopolistic Markets, Canadian Journal of Economics, 46 (1), C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2010): Endogenous Managerial Incentive Contracts in a Differentiated Duopoly, with and without Commitment, Managerial and Decision Economics, 31 (8),

4 9. C. Manasakis and E. Petrakis (2009): Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments, Canadian Journal of Economics, 42 (2), C. Manasakis (2009): Shareholder Wealth Effects from Mergers and Acquisitions in the Greek Banking Industry, International Journal of Banking, Accounting and Finance, 1 (3), C. Manasakis and V. Zikos (2007): Unions and Firms Attitudes towards Research Joint Ventures: When can the Incentives be Aligned?, LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, 21 (1), C. Manasakis (2005): Stock Market Valuation of Mergers and Acquisitions Between Banks: the Case of Greece, Review of Economic Sciences, 7, ηµοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόµους 1. Κ. Μανασάκης και Ε. Πετράκης (2010): Ενδογενής τεχνολογική ολιτική και εργασιακές σχέσεις: ροσέγγιση υ ό το ρίσµα της ολιτικής οικονοµίας, στον τόµο Αγορά Εργασίας, Α ασχόληση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Θεσµοί, οµές και Πολιτικές, Ν. Πα αδάκης και Εµ. Σ υριδάκης (επιµέλεια), Εκδόσεις Σιδέρης, Κ. Μανασάκης (2015): Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ολιτική ράξη, στον τόµο Πολιτική Ε ιστήµη: ιακλαδική και Κριτική Προσέγγιση της Πολιτικής Πράξης, Α-Ι.. Μεταξάς (ε ιµέλεια), Εκδοτικός Οίκος Αντ. Ν. Σάκκουλας, υ ό έκδοση. 7.3 Λοι ές δηµοσιεύσεις µετά α ό κρίση 1. G. Alexandrakis, C. Manasakis and N. A. Kampanis (2013): Estimation of the Climatic Change Impact to Beach Tourism. The Case of a Mass Tourist Destination. ICOT 2013: International Conference on Tourism - Trends, Impacts and Policies on Sustainable Tourism Development. Limassol, Cyprus 5-8 June C. Manasakis and E. Tzika (2011): Customer satisfaction and social performance of a museum shop: The case of the Natural History Museum of Crete. VDM Verlag Dr. Müller. ISBN , paperback, 84 Pages. 3. C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2006): Corporate Social Responsibility in Oligopolistic Markets. CSR PAPER , Fondazione Eni Enrico Mattei. 7.4 Ερευνητικές εργασίες σε εξέλιξη 2. I. Barreda-Tarrazona, N. Georgantzis, C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2014): Managerial compensation contracts in quantity-setting duopoly. Submitted to Economic Modelling. 3. C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2015): Strategic Corporate Social Responsibility by Multinational Enterprises. Submitted to Journal of International Economics. 4. C. Cabolis, C. Manasakis, D. Moreno and E. Petrakis (2014): Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains, [earlier circulated as Department of Economics, University of Crete, Working Paper 08-17], mimeo, Universidad Carlos III de Madrid. 4

5 5. C. Manasakis, B. Pagel and C. Wey (2014): Time Consistency of Strategic Trade Policy and Endogenous Labor Market Institutions, mimeo, Düsseldorf Institute for Competition Economic (DICE), Heinrich-Heine University, Düsseldorf. 6. Μ. Alipranti and C. Manasakis (2014): Union Structure and Firms' Incentives for Cooperative R&D Investments with Endogenous Spillovers Effects, mimeo, Düsseldorf Institute for Competition Economic (DICE), Heinrich-Heine University, Düsseldorf. 7.5 ηµοσιεύσεις σε ε αγγελµατικά εριοδικά 1. Κ. Μανασάκης (2012): Εισοδηµατική ανισότητα και άξονες ολιτικής, The Economist (Ελληνική έκδοση, Εφηµερίδα Καθηµερινή), σ. 10, 29 Νοεµβρίου Κ. Μανασάκης (2012): Μετεγκατάσταση αραγωγικών δραστηριοτήτων και κινητικότητα της εργασίας, The Economist (Ελληνική έκδοση, Εφηµερίδα Καθηµερινή), σ. 36, 31 Μαΐου Κ. Μανασάκης (2011): Εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη: µια ροκλητική σχέση, Μέρισµα (Ένθετο µε την εφηµερίδα Καθηµερινή), σ. 4, 30 Ιουνίου Κ. Μανασάκης (2003): Οι ε ι τώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην α ασχόληση και τις αµοιβές: ε ισκό ηση της διεθνούς έρευνας, Οικονοµικά Χρονικά, τ. 122, σσ Κ. Μανασάκης και Γ. Νικολάου (2003): Εξέλιξη των ολιτικών ροώθησης της καινοτοµίας στην ελληνική οικονοµία και εναλλακτικές ερµηνείες της α οτελεσµατικότητάς τους, Οικονοµικά Χρονικά, τ. 120, σσ Κ. Μανασάκης (2002): Η σηµασία της ε ιχειρησιακής κουλτούρας στις συγχωνεύσεις, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, φ. 26 (2524), σσ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1. Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains (previous title: Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives) (with C. Cabolis, D. Moreno and E. Petrakis), 12 th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2013, Naxos, Greece, July Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains (previous title: Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives) (with C. Cabolis, D. Moreno and E. Petrakis), ANR DFG Workshop on Competition and Bargaining in Vertical Chains, Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf DICE, June Certification of Corporate Social Responsibility Activities in Oligopolistic Markets (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), International Conference on Governance for Sustainable Development, Rethymnon, Crete, Greece, September th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics CRETE Milos, Greece, July Session Chair. 5. European Consortium for Political Research Ph.D Summer School 2011, Europe in the World. Rethymnon, Crete, Greece, September Discussant. 6. Financing of crisis management operations - Logistics role to the success of 5

6 multinational crisis management. ATHENA 11 - Crisis Management International Conference, Thessaloniki, Greece, June Working Group Leader. 7. Strategic Delegation in Experimental Duopolies with Endogenous Incentive Contracts (with N. Georgantzís, E. Mitrokostas and E. Petrakis), ASSET 2008 Meetings, Florence, Italy, November Strategic Delegation in Experimental Duopolies with Endogenous Incentive Contracts (with N. Georgantzís, E. Mitrokostas and E. Petrakis), European Association for Research in Industrial Economics EARIE 2008, Toulouse, September Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments (with E. Petrakis), Zvi Griliches Summer School In the Economics of Innovation, Barcelona, July Endogenous Strategic Managerial Incentive Contracts (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), 6th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2007, Naxos, Greece, July Endogenous Strategic Managerial Incentive Contracts (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), ASSET 2006 Meetings, Lisbon, Portugal, November Endogenous Strategic Managerial Incentive Contracts (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), XXII Jornadas de Economia Industrial, Barcelona, Spain, September Equilibrium Mode of Competition in Unionized Oligopolies: Do Unions Act as Commitment Devices to Cournot Outcomes? (with M. Vlassis), European Association for Research in Industrial Economics - EARIE33, Amsterdam, The Netherlands, August Equilibrium Mode of Competition in Unionized Oligopolies: Do Unions Act as Commitment Devices to Cournot Outcomes? (with M. Vlassis), 5th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2006, Rethymnon, Crete, Greece, July Equilibrium Mode of Competition in Unionized Oligopolies: Do Unions Act as Commitment Devices to Cournot Outcomes? (with M. Vlassis), European Economics and Finance Society 5th Annual Conference, Heraklion, Crete, Greece, May Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains (previous title: Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives) (with C. Cabolis and E. Petrakis), ASSET 2005 Meetings, Rethymnon, Crete, Greece, November Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives (with C. Cabolis and E. Petrakis), XXI Jornadas de Economia Industrial, Bilbao, Spain, September Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives (with C. Cabolis and E. Petrakis), European Association for Research in Industrial Economics - EARIE32, Porto, Portugal, September Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power (with E. Petrakis), 4th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2005, Syros, Greece, July Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power (with E. Petrakis), Second CEPR School on Applied Industrial Organization, Munich, Germany, May Shareholder Effects from Mergers in the Greek Banking Industry, Hellenic Finance 6

7 and Accounting Association, 3rd Annual Conference, Athens, Greece, December Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments (with E. Petrakis), ASSET 2004 Meetings, Barcelona, November Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments (with E. Petrakis), 3rd Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2004, Syros, Greece, July The Effects of Mergers and Acquisitions on Employment and Wages: Review of the Empirical Research and Directions for the Research Framework Enhancement, Employment Observatory Research Informatics, International Conference on Modelling Labor Market: Realities and Prospects, Athens, Greece, October ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 9. ΠΡΟΣΚΕΚΛHΜΕΝΕΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1. Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - DICE Research Seminar, April 23 rd, Portsmouth Business School, University of Portsmouth Research Seminar (March 21 st, 2013) 3. Πανε ιστήµιο Αθήνας, ιδακτορικό Πρόγραµµα στην Οικονοµική Ε ιστήµη, Οκτώβριος Πανε ιστήµιο Μακεδονίας, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών στην Οικονοµική Ε ιστήµη, Φεβρουάριος Πανε ιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών, Μετα τυχιακό Πρόγραµµα Σ ουδών, Νοέµβριος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α ρίλιος 2013 Μάρτιος 2013 Ιανουάριος 2013 Ιανουάριος 2012 Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine- Universität, Düsseldorf Portsmouth Business School, University of Portsmouth Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine- Universität, Düsseldorf Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Economía 11. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Canadian Journal of Economics Economica Economics Letters Economics of Innovation and New Technology Emerging Markets Finance and Trade Environmental and Resource Economics European Economic Review European Journal of Political Economy 7

8 International Journal of Banking, Accounting and Finance International Journal of Contemporary Hospitality Management International Journal of Industrial Organization International Journal of the Economics of Business Journal of Accounting and Taxation Journal of Economics Journal of Economics & Management Strategy Journal of Institutional and Theoretical Economics Journal of Public Economic Theory LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations Metroeconomica Resource and Energy Economics Social Responsibility Journal Southern Economic Journal The Journal of International Trade and Economic Development The Manchester School 12. ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ MSc Programme in Business Economics, Finance and Banking. University of Portsmouth (Business School) and Technological Educational Institute of Crete ( ) [1] Hatzaki Elisavet (2009): Corporate social responsibility in multinational enterprises. [2] Kritsotaki Eirini (2009): Mergers and acquisitions: Strategic incentives and performance effects in the European banking sector. [3] Mathioudaki Kalliopi (2009): Corporate social responsibility in the banking sector: Strategic incentives and performance effects. [4] Datseris Georgios (2010): Measuring efficiency in the hotel sector of Crete: A DEA approach. [5] Kolyvaki Garyfalia (2010): Developing a corporate social responsibility program for a regional cooperative bank. [6] Manikas Dimitrios (2010): Museum visit as a total visitor experience: Evaluating the visitors preferences and museum evolution at the Natural History Museum of Crete. [7] Tzika Eirini (2010): Measuring the customer satisfaction of a museum store and relating it with its profitability performance: The case of the Natural History Museum of Crete. [8] Marina Chadjicharalambous (2011): Information systems supporting corporate competitiveness: the research based view approach. [9] Evgenia Koutoupi (2011): Identifying visitors preferences and willingness to pay at the Natural History Museum of Crete. [10] Androulidaki Aimilia (2011): Live your myth in Greece: Sketching the experience of tourism in Greece. [11] Gournianaki Galatia (2011): Visiting Greece for tourism: Seasonality and 8

9 motivations. [12] Michaela Koina (2012): Evaluating policy initiatives for the promotion of entrepreneurship. [13] Angelidakis Dimitrios (2012): Youth entrepreneurship in Greece, motivations and risks. [14] Papastefanakis Georgios (2012): Willingness to pay in a tourism destination site in Crete, the case of Vai palm forest. 13. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 12.1 Συµµετοχή σε Έργα Έρευνας και Ανά τυξης Α. Σε Εξέλιξη 1. COST Project: The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation (IS1104) Μέλος της ιοικούσας Ε ιτρο ής & Ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Science Foundation. ιάρκεια: 03/ / Multinational Enterprises and Intra-industry Trade: Strategic Trade Policy with Endogenous Labor Union Institutions and Corporate Social Responsibility. Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος. Χρηµατοδότηση: Ειδικός Λογαριασµός Πανε ιστηµίου Κρήτης. ιάρκεια: 4/ /2016. Β. Ολοκληρωµένα 1. Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural & Mountain Areas (DANTE) Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Regional Development Fund; Programme: INTERREG IVC. ιάρκεια: 09/ / Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information (HOMER) Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Regional Development Fund; Programme: MED. ιάρκεια: 09/2012-6/ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε ι τώσεων έργου ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ, Κοινωνικοοικονοµικό Κεφάλαιο Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: Loyalward Ltd. ιάρκεια: 09/ / Ανά τυξη Μεθοδολογίας Υλο οίησης / Εκ όνησης και Εφαρµογής του Πολυχρηστικού Οδηγού για την Αντιµετώ ιση του Προβλήµατος της ιαδοχής. Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Profiles Ανώνυµη Εταιρεία Μελετών και Συµβούλων Ε ιχειρήσεων. ιάρκεια: 08/ / Εταιρική ιακυβέρνηση και ιευθυντικά Συµβόλαια Κινήτρων. Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος. Χρηµατοδότηση: Ειδικός Λογαριασµός Πανε ιστηµίου Κρήτης. ιάρκεια: 5/ / Υ οστήριξη ράσεων ιαχείρισης της Ηλικίας στο Ελληνικό Εµ όριο. Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: Εθνική Συνοµοσ ονδία Ελληνικού Εµ ορίου. ιάρκεια: 05/ /

10 7. Σηµείο Άντλησης και Συνεχούς Ροής εδοµένων του Παρατηρητηρίου Νεανικής Ε ιχειρηµατικότητας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο Πανε ιστήµιο Κρήτης. Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. ιάρκεια: 06/ / ιαµόρφωση Ε ιστηµονικού Σχήµατος Αναγνώρισης & Καταγραφής Ακαδηµαϊκού-Ερευνητικού & Ανα τυξιακού υναµικού Πανε ιστηµίου Κρήτης. Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Ειδικός Λογαριασµός Πανε ιστηµίου Κρήτης. ιάρκεια: 03/ / European Virtual Enterprise Center. Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Ευρω αϊκή Ένωση, Leonardo da Vinci Programme. ιάρκεια: 08/ / Ανά τυξη, λειτουργία και ηµοσιότητα Κόµβου Υ οστήριξης Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικού Εµ ορίου. Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης. ιάρκεια: 07/ / MESURA: Micro-Enterprise Start-Up in Rural Areas. Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Ευρω αϊκή Ένωση, Interreg IIIC «PRAXIS». ιάρκεια: 07/ / Σχεδιασµός, Ανά τυξη και Υλο οίηση Προηγµένων Λειτουργιών, Υ ηρεσιών και ροϊόντων για το Κέντρο Ηλεκτρονικού Εµ ορίου Κρήτης. Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Υ ουργείο Ανά τυξης, ΓΓΕΤ. ιάρκεια: 01/ / Πανε ιστήµιο Κρήτης - Πρόγραµµα ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ. Συνεργάτης Υ οστήριξης και Kαθοδήγησης στο Νοµό Ηρακλείου για την Κατάρτιση και Εξοικείωση του Προσω ικού Μικροµεσαίων Ε ιχειρήσεων µε τις Εφαρµογές της Πληροφορικής και του ιαδικτύου. ιάρκεια: 09/ / Παροχή συµβουλευτικών υ ηρεσιών 1. Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Οικονοµική ανάλυση ε ενδύσεων σε αιολικά άρκα. ιάρκεια: 03/ / Εταιρεία Αξιο οίησης και ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανε ιστηµίου Κρήτης Σύµβουλος ανασχεδιασµού ε ιχειρησιακών διαδικασιών και σύνταξης εσωτερικού κανονισµού. ιάρκεια: 07/ / Ανα τυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλο οτάµου Μαλεβιζίου, Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Εξωτερικός συνεργάτης σε θέµατα ε ιχειρηµατικότητας. ιάρκεια: 30/04/ Ε ιχειρησιακή Κρήτης Α.Ε. Εκ όνηση ε ιχειρηµατικών σχεδίων, µελετών βιωσιµότητας και σκο ιµότητας. ιάρκεια: 09/ Εταιρεία Αξιο οίησης και ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανε ιστηµίου Κρήτης Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Οικονοµικός σύµβουλος. ιάρκεια: 04/2008 4/

11 14. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.1 Μέλος Ε ιστηµονικών Φορέων Μέλος Οικονοµικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδας Μέλος Ευρω αϊκού Ινστιτούτου Ανώτερων Σ ουδών στη ιοίκηση (European Institute for Advanced Studies in Management) 13.2 Ξένες Γλώσσες Ελληνικά : Μητρική γλώσσα Αγγλικά: Άριστα Γερµανικά: Πολύ Καλά 11

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Παναγιώτη Πολυχρονίου Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠANEΠIΣTHMIAKOI TITΛOI ΣΠΟΥ ΩΝ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ρ Αναστάσιος A. Ζωπιάτης

ρ Αναστάσιος A. Ζωπιάτης ρ Αναστάσιος A. Ζωπιάτης Λυκαβηττού 81, ιαµ. # 201 Σπύρου Αραούζου 115 2401 Έγκωµη, Λευκωσία Τ.Θ. 50329, 3603 Λεµεσός ΚΥΠΡΟΣ 3036 Λεµεσός, ΚΥΠΡΟΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 357-22-312091 Οικία 357-25-002502

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο Δ-210, Κτίριο Δ, Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω. Τηλέφωνο: 210-53.81.543 (γραφείο) E-mail: niksyk@teipir.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Mail: galgeorg@unipi.gr. Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος.

Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Mail: galgeorg@unipi.gr. Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος. Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Mail: galgeorg@unipi.gr Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος Σπουδές Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα