Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP"

Transcript

1 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές που διέπουν τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος 2017

2 2 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού REACH είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Κωδικός αναφοράς: ECHA-17-G-08-EL Αριθμός καταλόγου: ED EL-N ISBN: DOI: / Ημερ. έκδοσης: Απρίλιος 2017 Γλώσσα: EL Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει μια σειρά «απλοποιημένων» εκδόσεων των εγγράφων καθοδήγησης του κανονισμού REACH (CLP) προκειμένου να καταστήσει πιο προσιτά στον κλάδο τα αντίστοιχα έγγραφα καθοδήγησης του κανονισμού REACH (CLP) που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν σύντομες περιλήψεις και έτσι δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες που περιέχονται στα πλήρη έγγραφα καθοδήγησης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αμφιβολίας, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε τα πλήρη έγγραφα καθοδήγησης για περισσότερες πληροφορίες. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2017 Αν έχετε ερωτήματα ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο, μπορείτε να τα αποστέλλετε (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς του εγγράφου, την ημερομηνία έκδοσης, το κεφάλαιο και/ή τη σελίδα του εγγράφου στα οποία αναφέρεται το σχόλιό σας) χρησιμοποιώντας το έντυπο παρατηρήσεων σχετικά με την καθοδήγηση. Το έντυπο παρατηρήσεων σχετικά με την καθοδήγηση διατίθεται στην ενότητα «Υποστήριξη» του δικτυακού τόπου του ECHA, στη διεύθυνση: comments.echa.europa.eu/comments_cms/feedbackguidance.aspx. Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τοπο του ECHA. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Φινλανδία Διεύθυνση επίσκεψης: Annankatu 18, Helsinki, Φινλανδία

3 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Γιατί είναι σημαντικός ο σαφής προσδιορισμός μιας ουσίας Ορισμός της «ουσίας» στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP ΤΥΠΟΙ ΟΥΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP Σαφώς καθορισμένες ουσίες Ουσίες UVCB ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣ Απαιτήσεις για τον προσδιορισμό ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Ονοματοδοσία ουσιών ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 9

4 4 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος Εισαγωγή Η παρούσα συνοπτική καθοδήγηση παρέχει μια απλή και σύντομη εισαγωγή στον τρόπο προσδιορισμού και ονοματοδοσίας μιας ουσίας βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH) και (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός CLP). Επίσης, περιγράφει τις βασικές αρχές βάσει των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί αν δύο ουσίες μπορούν να θεωρηθούν ίδιες στο πλαίσιο αυτών των κανονισμών. Η παρούσα συνοπτική καθοδήγηση απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων επιχειρήσεων που παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 1, και ιδίως σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Με τη βοήθεια του παρόντος εγγράφου θα μπορέσουν να καθορίσουν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, την ονοματοδοσία και τη διαπίστωση της ομοιότητας ουσιών για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP και να αποφασίσουν αν είναι σκόπιμο να ανατρέξουν στην πλήρη Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP 2 («πλήρες έγγραφο καθοδήγησης»). 2. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζετε 2.1. Γιατί είναι σημαντικός ο σαφής προσδιορισμός μιας ουσίας Ο κανονισμός REACH επικεντρώνεται στις ουσίες. Μολονότι οι διατάξεις του κανονισμού REACH αφορούν την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση των ουσιών σε καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε αντικείμενα, οι απαιτήσεις καταχώρισης ισχύουν μόνο για τις ουσίες. Ο σαφής προσδιορισμός των ουσιών αποτελεί απαραίτητο προκαταρκτικό στάδιο τόσο για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αφορούν τις ουσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών REACH και CLP όσο και για τη διαπίστωση του αν οι ουσίες πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ορισμένες διατάξεις των κανονισμών. Για τον προσδιορισμό μιας ουσίας κάθε επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες παραμέτρους προσδιορισμού που ορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού REACH και οι οποίες απαιτούνται για τις διάφορες διαδικασίες των κανονισμών REACH και CLP. Οι παράμετροι αυτές είναι απαραίτητες όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η προσέγγιση που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό μιας ουσίας εξαρτάται από τον τύπο της ουσίας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3 του παρόντος εγγράφου. Ο REACH απαιτεί από τους καταχωρίζοντες την ίδια ουσία να είναι μέλη της ίδιας «κοινής υποβολής» και να υποβάλλουν ορισμένες πληροφορίες από κοινού. Οι καταχωρίζοντες την ιδία ουσία πρέπει να συμμορφώνονται με σημαντικές υποχρεώσεις όσον αφορά την κοινοχρησία δεδομένων 3. Επιπλέον, οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να βασιστούν στον ορθό προσδιορισμό των ουσιών όταν καλούνται να διενεργήσουν αξιολόγηση ουσιών και να διαχειριστούν τους περιορισμούς και 1 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος απαρτίζεται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 Η πλήρης Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA, διατίθεται στη διεύθυνση: 3 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινοχρησίας δεδομένων και την κοινή υποβολή δεδομένων παρέχονται στην Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων η οποία διατίθεται στην ενότητα «Υποστήριξη» του δικτυακού τόπου του ECHA (βλ. υποσημείωση 2).

5 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος την αδειοδότηση. Ο κλάδος οφείλει επίσης να προσδιορίζει τις ουσίες για τους σκοπούς του κανονισμού CLP βάσει της ίδιας προσέγγισης με αυτήν που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης για τους σκοπούς του κανονισμού REACH. Ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των ουσιών βάσει του κανονισμού REACH πρέπει να υποβάλλονται από τους αιτούντες και για την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του κανονισμού CLP Ορισμός της «ουσίας» στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP Η ουσία ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού REACH και στο άρθρο 2 του κανονισμού CLP ως: «ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρασκευής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωρισθεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της». Ο ορισμός αυτός, ο οποίος είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται και στην προγενέστερη νομοθεσία 4, δεν περιγράφει απλώς μια καθαρή χημική ένωση που αποτελείται από ένα μόνο μόριο. Ο όρος καλύπτει τόσο τις ουσίες που λαμβάνονται από διεργασία παρασκευής όσο και τις ουσίες στη φυσική τους κατάσταση. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι ουσίες μπορούν να περιλαμβάνουν πολλά συστατικά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, κατά τον προσδιορισμό των ουσιών στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. Για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP μια ουσία μπορεί να περιέχει: - ένα ή περισσότερα κύρια συστατικά: συστατικό ή συστατικά τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της ουσίας και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία της είναι σαφές ότι το ή τα κύρια συστατικά δεν θα πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες - προσμείξεις: όλα τα ανεπιθύμητα συστατικά που προέρχονται από τη διεργασία παρασκευής ή από το ή τα αρχικά υλικά. Οι προσμείξεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα δευτερευουσών ή ημιτελών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής, και υπάρχουν στην τελική ουσία ακόμη και χωρίς να έχουν προστεθεί σκοπίμως από τον παρασκευαστή - πρόσθετα: όλα τα συστατικά που προστίθενται σκοπίμως στην ουσία αποκλειστικά και μόνο για τη σταθεροποίησή της. Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη στη διαφορά μεταξύ ουσίας και μείγματος. Ένα μείγμα αποτελείται από πολλές διαφορετικές ουσίες. Κάθε επιμέρους ουσία που αποτελεί συστατικό του μείγματος πρέπει να προσδιορίζεται και, όταν απαιτείται, να καταχωρίζεται βάσει του κανονισμού REACH και/ή να κοινοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP είτε από τον παρασκευαστή της είτε από τον εισαγωγέα του μείγματος. 3. Τύποι ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Ο βασικός κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον προσδιορισμό ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP είναι ότι η ουσία θα πρέπει να προσδιορίζεται στο μέτρο του 4 7 η τροποποίηση της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες (οδηγία 92/32/ΕΟΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ).

6 6 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος 2017 δυνατού από τη χημική της σύνθεση (την περιεκτικότητα κάθε συστατικού, τις βασικές προσμείξεις και τυχόν πρόσθετα) και από τη χημική της ταυτότητα (ονομασία, αριθμητικά αναγνωριστικά, μοριακές πληροφορίες). Οι ουσίες μπορούν να διακριθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: 3.1. Σαφώς καθορισμένες ουσίες Όταν είναι εφικτός ο ποσοτικός και ο ποιοτικός προσδιορισμός της σύνθεσης μιας ουσίας και ο καταχωρίζων είναι σε θέση να παράσχει χημικό προσδιορισμό των συστατικών, η ουσία θεωρείται «σαφώς καθορισμένη ουσία». Ο καταχωρίζων θα είναι σε θέση να προσδιορίσει όλα τα συστατικά, καλύπτοντας το 100% της σύνθεσης. Για να διαπιστωθεί αν η ουσία θα πρέπει να θεωρείται μονοσυστατική ή πολυσυστατική εφαρμόζονται οι επονομαζόμενοι κανόνες «80%- 20%» και «80%-10%». Εάν ένα συστατικό υπάρχει σε συγκέντρωση τουλάχιστον 80% κατά βάρος (β/β) και οι προσμείξεις δεν υπερβαίνουν το 20% κατά βάρος (β/β), η ουσία θεωρείται μονοσυστατική. Όπως προαναφέρθηκε, τα συστατικά που προστίθενται σκοπίμως, πέραν αυτών που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της ουσίας, είναι χωριστές ουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στη σύνθεση της κύριας μάζας. Εάν είναι παρόντα περισσότερα από ένα κύρια συστατικά σε συγκέντρωση μεταξύ 10% και 80% κατά βάρος (β/β), η ουσία θεωρείται πολυσυστατική. Δεδομένου ότι δεν είναι πάντα δυνατή η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα αυτού, μπορούν να γίνουν αποδεκτές ορισμένες αποκλίσεις, εφόσον είναι σκόπιμες και αιτιολογημένες. Μια ουσία μπορεί να θεωρηθεί μονοσυστατική ακόμη και όταν η συγκέντρωση του κύριου συστατικού της είναι μικρότερη από 80% ή το εύρος συγκέντρωσης επικαλύπτει το κριτήριο του 80%, εφόσον κάτι τέτοιο αιτιολογείται από τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά ή το προφίλ επικινδυνότητάς της. Επιπλέον, για να προσδιοριστούν με βεβαιότητα ορισμένες ουσίες των οποίων η σύνθεση είναι πλήρως γνωστή ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα αναγνωριστικά, όπως π.χ. η κρυσταλλική δομή, οι τιμές μέγιστης απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας, οι φυσικές ή οι χημικές ιδιότητες. Για την ονοματοδοσία αυτών των ουσιών θα εφαρμόζεται η ίδια σύμβαση που ισχύει για τις μονοσυστατικές ή τις πολυσυστατικές ουσίες, αλλά θα πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες παράμετροι προσδιορισμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία σαφώς καθορισμένων ουσιών παρέχονται στην ενότητα 4.2 του πλήρους εγγράφου καθοδήγησης Ουσίες UVCB Υπάρχουν ουσίες που περιέχουν μεγάλο αριθμό συστατικών ή των οποίων η σύνθεση είναι σε σημαντικό βαθμό άγνωστη, ή η αστάθεια της σύνθεσης είναι μεγάλη ή μη προβλέψιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ουσίες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με σαφήνεια μόνο με βάση τη χημική τους σύνθεση και πρέπει να θεωρούνται ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά (ουσίες UVCB). Στην κατηγορία UVCB μπορούν να ομαδοποιηθούν διάφοροι τύποι ουσιών. Κατά κανόνα, θα πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του υλικού προέλευσής τους, των σημαντικότερων σταδίων κατά τη διεργασία παρασκευής και, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει άλλων σχετικών παραμέτρων (συμπληρωματικά προς τις πληροφορίες που είναι γνωστές σχετικά με τη χημική τους σύνθεση).

7 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις βασικές υποκατηγορίες τύπου ουσιών UVCB: υποκατηγορία τύπου UVCB 1, όπου η προέλευση της ουσίας είναι βιολογική και η διεργασία είναι η σύνθεση. Το βιολογικό υλικό τροποποιείται μέσω (βιο)χημικής διεργασίας από την οποία παράγονται νέα συστατικά υποκατηγορία τύπου UVCB 2, όπου η προέλευση της ουσίας είναι χημική ή από ορυκτά και η σύνθεση των νέων μορίων γίνεται μέσω (βιο)χημικών αντιδράσεων υποκατηγορία UVCB τύπου 3, όπου η προέλευση της ουσίας είναι βιολογική και η διεργασία είναι ο εξευγενισμός, και τα νέα μόρια παράγονται σκοπίμως υποκατηγορία τύπου UVCB 4, όπου η προέλευση της ουσίας είναι χημική ή από ορυκτά και η διεργασία είναι ο εξευγενισμός, χωρίς σκόπιμες χημικές αντιδράσεις. Αναγνωρίζεται ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα όρια δεν θα είναι σαφή μεταξύ σαφώς καθορισμένων ουσιών και ουσιών UVCB, π.χ. ουσίες που παράγονται από αντιδράσεις με πολλά συστατικά, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνεται σε μεγάλο εύρος συγκέντρωσης, ή προϊόντα αντίδρασης με ασταθή και ελάχιστα προβλέψιμη σύνθεση. Σε αυτές τις ασαφείς περιπτώσεις συνιστάται ο αναγνώστης να ανατρέχει στην πλήρη Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών UVCB παρέχονται στην ενότητα 4.3 του πλήρους εγγράφου καθοδήγησης. Συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με ορισμένους τύπους ουσιών διατίθενται επίσης στην ενότητα 7 του παρόντος εγγράφου. 4. Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσίας 4.1. Απαιτήσεις για τον προσδιορισμό ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Για τον πλήρη προσδιορισμό μιας ουσίας στο πλαίσιο του κανονισμού REACH απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: - η χημική σύνθεση της ουσίας, λαμβανομένων υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, των προσμείξεων και των προσθέτων, πέραν του ή των κύριων συστατικών, και των αντίστοιχων τυπικών συγκεντρώσεων και του εύρους συγκεντρώσεων - η χημική ταυτότητα του ή των συστατικών βάσει ονομασίας κατά IUPAC καθώς και άλλων αναγνωριστικών, όταν υπάρχουν, π.χ. του αριθμού ΕΚ, του αριθμού CAS. Για τις ουσίες UVCB απαιτούνται επίσης πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τη διεργασία παρασκευής - μοριακές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τη δομή, οι οποίες, όταν υπάρχουν και είναι κατάλληλες, πρέπει να προκύπτουν βάσει του μοριακού και του συντακτικού τύπου, της οπτικής δραστηριότητας, της αναλογίας ισομερών, του μοριακού βάρους ή του εύρους τιμών μοριακού βάρους - φασματικά και αναλυτικά δεδομένα που επαρκούν για την επιβεβαίωση της δομής και της σύνθεσης της ουσίας. Τα δεδομένα που επιτρέπουν τον προσδιορισμό μιας ουσίας απαριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Κατά γενικό κανόνα, όλες αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται ανεξαρτήτως του τύπου της ουσίας. Εάν, ωστόσο, είναι τεχνικώς ανέφικτο ή δεν

8 8 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος 2017 είναι επιστημονικώς αναγκαίο να δοθεί μια συγκεκριμένη πληροφορία, θα πρέπει να παρασχεθεί τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η επιστημονική εγκυρότητα. Τα γνωστά συστατικά που είναι σημαντικά για την ταξινόμηση μιας ουσίας πρέπει πάντα να προσδιορίζονται πλήρως για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP Ονοματοδοσία ουσιών Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την ορθή ονοματοδοσία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH σχετίζονται με τον τύπο της εκάστοτε ουσίας, όπως περιγράφεται στις υποενότητες 3.1 και 3.2. Για τις σαφώς καθορισμένες ουσίες και τις ουσίες UVCB θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες προσεγγίσεις και παράμετροι. Οι σαφώς καθορισμένες μονοσυστατικές ουσίες λαμβάνουν την ονομασία τους βάσει του κύριου συστατικού, με χρήση της ονομασίας του κατά IUPAC. Ως συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να δίνονται και άλλοι διεθνώς αποδεκτοί προσδιορισμοί. Οι σαφώς καθορισμένες πολυσυστατικές ουσίες λαμβάνουν την ονομασία τους βάσει της μάζας αντίδρασης των κύριων συστατικών της ουσίας. Η γενική μορφή που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι «Μάζα αντίδρασης των [ονομασίες των κύριων συστατικών]», με τα συστατικά να παρατίθενται με αλφαβητική σειρά και να χωρίζονται με τον σύνδεσμο «και». Η ονομασία των ουσιών UVCB προκύπτει από τον συνδυασμό της προέλευσης και της διεργασίας, με αυτή τη σειρά. Ανάλογα με το αν η προέλευση είναι βιολογική ή μη βιολογική, πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία του είδους (γένος, είδος, οικογένεια) ή του αρχικού υλικού (ονομασία κατά IUPAC). Η διεργασία πρέπει να προσδιορίζεται βάσει της χημικής αντίδρασης, στην περίπτωση σύνθεσης νέων μορίων, ή βάσει του τύπου του σταδίου εξευγενισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. συνδυασμένη διεργασία, πέραν των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση, θα πρέπει να προσδιορίζονται περισσότερα του ενός σταδίου. Υπάρχουν επίσης οριακές περιπτώσεις στις οποίες οι ουσίες UVCB θα μπορούσαν να λάβουν την ονομασία τους βάσει των συστατικών. Το πλήρες έγγραφο καθοδήγησης (ενότητα 4.3.2) παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με ορισμένες ειδικές ομάδες ουσιών UVCB. Στην ενότητα 7 του πλήρους εγγράφου καθοδήγησης παρέχονται επιπλέον παραδείγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες τις αρχές που περιγράφονται στο έγγραφο. 5. Συστάσεις για τη διαπίστωση της ομοιότητας ουσιών Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες ουσίες με τον ίδιο αριθμό ΕΚ πρέπει να είναι μέλη της ίδιας «κοινής υποβολής» και να υποβάλλουν ορισμένες πληροφορίες από κοινού. Ωστόσο, οι διάφοροι παρασκευαστές/εισαγωγείς ουσιών με τον ίδιο αριθμό ΕΚ πρέπει πάντα να εξακριβώνουν αν, με βάση τους κανόνες που ορίζονται στην πλήρη καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία των ουσιών, επιβεβαιώνεται ότι έχουν την ίδια ουσία και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν από κοινού τα δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης ουσίας. Όσον αφορά τις σαφώς καθορισμένες ουσίες, εφαρμόζονται οι κανόνες που περιγράφονται στην ενότητα 3.1 του παρόντος εγγράφου για τις μονοσυστατικές και τις πολυσυστατικές ουσίες. Η συνέπεια του προσδιορισμού μιας ουσίας ως UVCB είναι ότι κάποια σημαντική αλλαγή της προέλευσης ή της διεργασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή διαφορετικής ουσίας (βλ. επίσης ενότητα 3.2).

9 Συνοπτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών Έκδοση 2.0 Απρίλιος Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ενότητα 5 του πλήρους εγγράφου καθοδήγησης. 6. Διερεύνηση Όσον αφορά τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες ή τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που δεν έχουν προκαταχωριστεί, οι δυνητικοί καταχωρίζοντες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον Οργανισμό αίτημα διερεύνησης σχετικά με το αν έχει ήδη υποβληθεί καταχώριση για την ουσία που σκοπεύουν να καταχωρίσουν. Στο εν λόγω αίτημα διερεύνησης πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δυνητικού καταχωρίζοντος, την ταυτότητα της ουσίας και σχετικά με το ποιες νέες μελέτες πρέπει να εκπονήσει ο νέος καταχωρίζων προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις πληροφοριών. Στη συνέχεια ο Οργανισμός ελέγχει αν η ίδια ουσία έχει καταχωριστεί στο παρελθόν και ενημερώνει τον δυνητικό καταχωρίζοντα για το αποτέλεσμα, καθώς και τυχόν προηγούμενους ή άλλους δυνητικούς καταχωρίζοντες. 7. Παραπομπές και περαιτέρω πληροφορίες Στην παρούσα συνοπτική καθοδήγηση παρουσιάζονται περιληπτικά τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία μιας ουσίας με ορθό τρόπο. Πριν, ωστόσο, από την υποβολή καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH ή κοινοποίησης βάσει του κανονισμού CLP, συνιστάται στους παρασκευαστές και στους εισαγωγείς να ανατρέχουν, ιδίως σε περίπλοκες περιπτώσεις, στην πλήρη Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών, προκειμένου να βεβαιώνονται ότι είναι ορθά τα βασικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία της ουσίας τους. Στο πλήρες έγγραφο καθοδήγησης παρέχονται αναλυτικότερα παραδείγματα και επεξηγήσεις των εννοιών που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: - την πύλη διάδοσης του ECHA η οποία αποτελεί μοναδική πηγή πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα που παρασκευάζονται και εισάγονται στην Ευρώπη, στη διεύθυνση - την υποστήριξη ανά κλάδο για τον προσδιορισμό των ουσιών στον δικτυακό τόπο του ECHA, στη διεύθυνση - τον δικτυακό τόπο του IUCLID 5, στη διεύθυνση - τον επίσημο δικτυακό τόπο της IUPAC, στη διεύθυνση - τις συστάσεις σχετικά με την ονοματολογία, τα σύμβολα και την ορολογία για τις οργανικές και βιοχημικές ενώσεις, στη διεύθυνση - τον επίσημο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μητρώου CAS στη διεύθυνση όπου είναι διαθέσιμοι οι αριθμοί CAS - τη δωρεάν μηχανή παραγωγής αρχείων δομής SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry Specification-Προδιαγραφή Απλουστευμένης Μοριακής Εγγραφής), στη διεύθυνση

10 EUROPEAN CHEMICALS AGENCY ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ECHA.EUROPA.EU

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σύνταξη δελτίων δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την παροχή των

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση της ουσίας

Ταυτοποίηση της ουσίας Ταυτοποίηση της ουσίας Κατάρτιση φακέλου από καταχωρίζον µέλος ιαδικτυακό σεµινάριο HelpNet σχετικά κοινή υποβολή καταχωρίζοντα µέλη 28 29 Απριλίου 2010 Michał Skowron Michał ECHA Μονάδα ταυτοποίησης ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΕΣ οι επικίνδυνες ουσίες ανεξαρτήτως tonnage!

CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΕΣ οι επικίνδυνες ουσίες ανεξαρτήτως tonnage! CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Μέχρι την 3 η Ιανουαρίου 2011 πρέπει να ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ στον ECHA: ΟΛΕΣ οι ουσίες που υπόκεινται σε καταχώρηση βάσει REACH, ακόμη και αν η καταληκτική ημερομηνία είναι το 2013 ή το 2018!!!

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και συμβουλές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

φακέλου, Μέρος I Μονοσυστατικές ουσίες Suvi Takala 1

φακέλου, Μέρος I Μονοσυστατικές ουσίες Suvi Takala  1 Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος I Μονοσυστατικές ουσίες Suvi Takala http://echa.europa.eu 1 Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος I Βασικές έννοιες Κύριο(α) συστατικό(ά) Προσμείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών 1 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Δεκέμβριος 2016 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγενέστεροι χρήστες

Μεταγενέστεροι χρήστες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Μεταγενέστεροι χρήστες Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι μεταγενέστεροι χρήστες προκειμένου να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση:

Μάιος Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση: 1 (6) Επιμερισμός του κόστους μεταξύ Εισαγωγή Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση: Οι καταχωρίζοντες της

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Έκδοση: 1.3 Φεβρουάριος 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος. Διάδοση. 30 Απριλίου 2010

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος. Διάδοση. 30 Απριλίου 2010 Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση δεδομένων Διάδοση 30 Απριλίου 2010 Catherine Cornu, ECHA Σύντομη περιγραφή Διάδοση = δημοσίευση πληροφοριών από τους φακέλους καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή

Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή Απρίλιος 2012 Έκδοση 2.0 Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ CLP C Classification ταξινόμηση L labeling

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ - CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες Έκδοση: 2 Μάιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και εξηγεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση

Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Νοέμβριος 2016 Έκδοση 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Σκοπός του παρόντος εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου

ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου Mike RASENBERG Καταχώριση & εργαλεία τεχνολογίας των πληροφοριών ιαδικτυακό σεµινάριο κύριου καταχωρίζοντος Επιχειρησιακοί κανόνες 22 Απριλίου 2010 Ροή εργασιών Βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH

Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Ημερομηνία έκδοσης Απρίλιος 2016 1 Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121 Helsinki,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων

Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων Δ. Χατζηαντωνίου Γενικό Χημείο του Κράτους Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σημείωση Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα ξεκινήσει την επικαιροποίηση του παρόντος εγγράφου στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 για

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/.

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/. 1 (11) Document Title Πώς να σχεδιάσετε την καταχώρισή Εισαγωγή Η διαδικασία καταχώρισης ξεκινάει με το στάδιο της προκαταχώρισης και ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή του φακέλου καταχώρισης. Ο που

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων 1 Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων Έκδοση 3.1 Ιανουάριος 2017 2 Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (SR&D) και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD).

Καθοδήγηση σχετικά με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (SR&D) και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD). ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (SR&D) και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD). Έκδοση 2.1 Οκτώβριος 2017 2 Καθοδήγηση σχετικά με επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Αριθ. αναφ.: ECHA-08-GF-02-EL Ημερομηνία: 27/06/2008 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα εκδώσει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. REACH-EN-FORCE-2 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Το δεύτερο συντονισμένο έργο του Φόρουμ για την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού REACH & εφαρμογή ορισμένων από τις απαιτήσεις του καν. CLP

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας

Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας Ο ECHA διενεργεί έλεγχο πληρότητας κάθε εισερχόμενης καταχώρισης προκειμένου να διασφαλίζει ότι παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος δεδομένων

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος δεδομένων Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση Εισαγωγή στην κοινοχρησία 30 Απριλίου 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Σύντομη περιγραφή των βασικών αρχών Προς τι η κοινοχρησία Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταχώριση Καταχώριση Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Προκαταχώριση Καταχώριση Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Προκαταχώριση Καταχώριση Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Δημήτριος Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. 24-25/04/2007 1 Νέα νομοθεσία σε Κοινοτικό επίπεδο Καν. 1907/2006/ΕΚ (L( L 396/30.12.2006) Έναρξη ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος e-mail :gxk@ath.forthnet.gr 1 Περίληψη Γενικά Προκαταχώριση Καταχώριση Φάκελος καταχώρισης Διάφορα 2 Υποχρέωση καταχώρισης Από 1 η Ιουνίου 2008 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη αίτησης αδειοδότησης

Σύνταξη αίτησης αδειοδότησης Σύνταξη αίτησης αδειοδότησης 2 Σύνταξη αίτησης αδειοδότησης Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 1.0 Πρώτη έκδοση Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Φινλανδία Τηλ. +358 9 686180

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα 1 έως 6

Προσαρτήματα 1 έως 6 L 396/446 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσαρτήματα 1 έως 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επεξήγηση των επικεφαλίδων των στηλών Ουσίες Η ονομασία είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα

Απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για ουσίες οι οποίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση αιτήματος χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας για ουσία σε μείγμα

Εκπόνηση αιτήματος χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας για ουσία σε μείγμα Εκπόνηση αιτήματος χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας για ουσία σε μείγμα 2 Εκπόνηση αιτήματος χρήσης εναλλακτικής χημικής ονομασίας για ουσία σε μείγμα Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη

Εκπόνηση έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη ` Εκπόνηση έκθεσης μεταγενέστερου 2 Εκπόνηση έκθεσης μεταγενέστερου Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 1.0 Πρώτη έκδοση Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Φινλανδία Τηλ. +358

Διαβάστε περισσότερα

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος e-mail :gxk@ath.forthnet.gr 1 Περίληψη Γενικά Προκαταχώριση Καταχώριση Φάκελος καταχώρισης 2 Υποχρέωση καταχώρισης Από 1 η Ιουνίου 2008 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων Πρακτικός οδηγός 12 2 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Εφαρμογή 1.1. Οι εισαγωγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση νέων χημικών CLP- REACH. Αθήνα 14,15,16/10/2013 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 2 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης 2013 - προετοιμασίες Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Υποχρέωση για καταχώριση το 2013 Σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH

Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH Εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών για ποσότητες 1-10 και 10-100 τόνων ετησίως 2 Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD

Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD 2 Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD Έκδοση 4.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 4.0 Μάιος 2017: Κεφάλαιο 9.6.4.6: Προστέθηκε διευκρίνιση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD

Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD 2 Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD Έκδοση 2.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 2.0 Σεπτέμβριος 2016: Κεφάλαια 6 και 9.4.1: Προστέθηκε διευκρίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις τροποποιήσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ C Classification CLP ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE09 ENV/GR/291 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση φακέλου διερεύνησης

Κατάρτιση φακέλου διερεύνησης Κατάρτιση φακέλου 2 Κατάρτιση φακέλου Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 1.0 Πρώτη έκδοση Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Φινλανδία Τηλ. +358 9 686180 Φαξ +358 9 68618210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ REACH 2 η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης σταδιακά εισαγομένων ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Έκδοση 2.1 Οκτώβριος 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να συνδράμει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης:

Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης: Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης: ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εισαγωγή ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Εισαγωγή ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τμήματα ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου, Δρ. Α. Κουτσοδήμου Χημικά προϊόντα ECHA European Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης

Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης 2 Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 1.0 Πρώτη έκδοση Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτοφυλάκιο ουσιών Απαιτήσεις πληροφοριών Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας

Χαρτοφυλάκιο ουσιών Απαιτήσεις πληροφοριών Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας Χαρτοφυλάκιο ουσιών Απαιτήσεις πληροφοριών Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δρ. Χ. Νακοπούλου Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «Πώς η Καταχώριση REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;»

Σεμινάριο: «Πώς η Καταχώριση REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;» 5 Ιανουαρίου, 2017 Σεμινάριο: «Πώς η Καταχώριση REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου 2017, η ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D046374/04 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D046374/04 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13738/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2015 COM(2015) 133 final 2015/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταχώριση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Περιγραφή χρήσης

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Περιγραφή χρήσης Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση 1 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Έκδοση 3.0 Δεκέμβριος 2015 2 Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail : elhelpdesk@ath.forthnet.gr 1 Γιατί νέα πολιτική για τα χημικά; Οδ. 67/548/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH. Έκθεση προόδου 2009

Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH. Έκθεση προόδου 2009 Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH Έκθεση προόδου 2009 Στην παρούσα έκθεση παρέχεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης κατά το 2009 και περιλαµβάνονται συστάσεις προς δυνητικούς καταχωρίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός σχετικά με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα

Πρακτικός οδηγός σχετικά με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα Πρακτικός οδηγός σχετικά με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα Ειδική σειρά για την κοινοχρησία δεδομένων Έγγραφα πρόσβασης 2 Πρακτικός οδηγός σχετικά με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα: Ειδική σειρά για την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα 11η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Αθήνα, 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Γενικό Χημείο του Κράτους, Πολυτεχνείο Κρήτης Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Δ: Πλαίσιο αξιολόγησης της έκθεσης

Μέρος Δ: Πλαίσιο αξιολόγησης της έκθεσης ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Πλαίσιο αξιολόγησης της έκθεσης Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 2 Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Σενάρια έκθεσης

Εισαγωγή στα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Σενάρια έκθεσης Εισαγωγή στα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Σενάρια έκθεσης Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου Εκπαιδευτική τριημερίδα - 13 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2017 υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ενεργειακών,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή συγκριτικής προσέγγισης και προσέγγισης κατηγορίας

Υποβολή συγκριτικής προσέγγισης και προσέγγισης κατηγορίας Πρακτικός οδηγός 6 Υποβολή συγκριτικής προσέγγισης και προσέγγισης Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Τηλ. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Πρακτικός οδηγός 6 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ SEVESO ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ SEVESO ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα, 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Γενικό Χημείο του Κράτους, Πολυτεχνείο Κρήτης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα