clip_image002.jpg; ΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙ Σ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ.dοc; IFP_Profile_2014 _eng.doc; PLR_2014_circularng.pdf; FOODTEC Η_2014_ Fair Program 201

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "clip_image002.jpg; ΑΣ 3481 - ΕΚΘΕΣΕΙ Σ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ.dοc; IFP_Profile_2014 _eng.doc; PLR_2014_circularng.pdf; FOODTEC Η_2014_ Fair Program 201"

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: GrEmSo, Ε00 Αποστολή: ευτέρα, 23 εκεµβρίου :29 µµ Προς: Θέµα: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL FAIR Συνηµµένα: Ριο" clip_image002.jpg; ΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙ Σ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ.dοc; IFP_Profile_2014 _eng.doc; PLR_2014_circularng.pdf; FOODTEC Η_2014_ Fair Program 201 exhibitors_circular_eng.pdf; 4-Α4-θπ-$Γπ3ΙΙ.ρς; BioAgra_2014 circular eng.pdf; Agra2013- PostShow-en. pdf ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ι e 9 ιπ ± 1 EMBASSY ΟΙ GREECE ΙΝ SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS &&\- Εν1οgί Georgίev 103,Sofia 1504, Bulgarί a, tel: (+3592) , , fax: (+3592) Ε-mαί1: ecοcοm-sofϊ fa.gr web: lιttp://αgοra.mfα. r/bg60 Παρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο έγγραφο και αρχεία. d ιοτ1;χν1κη Ε ΊΜΕΛΝΤΗρ ϊϋ Θ ΕΖΣ ον!κησ Αριθ. Πρωτ. εσσαλαν(κη ι

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: , FAX: Ε-mα il: ecocom-sofia(dmfa.gr Σόφια, 23 εκεµβρίου 2013 Α.Π. Φ.ΟΕΥ 2230/39/ΑΣ 3481 ΠΡΟΣ: - ΕΟ-ΗΕLΕΧΡΟ(υπόψη κ. Προέδρου) -ΟΠΕ (υπόψη κ. Προέδρου) (µ.η.) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών (µ.η.) - κ. Β' Γενικό ιευθυντή -Επιµελητήρια, επιχ. συνδέσµους και ενώσεις στην Ελλάδα (µ.η.) - Β1, Β8 ιευθύνσεις ΘΕΜΑ: Εκθεσιακό πρόγραµµα 2014 Ι τιίίσπιι Fair P1ovdiv Αποστέλλονται συνηµµένως (α) το εκθεσιακό πρόγραµµα 2014 των εν Θέµατι διοργανωτών εκθέσεων, που εδρεύουν στη Φιλιππούπολη (βλ. και σχετική συνηµµένη παρουσίαση εν λόγω εταιρείας διοργάνωσης εκθέσεων) (β) ενηµερωτικά έντυπα για τις πρώτες εκθέσεις που Θα υλοποιήσει το IFP εντός του 2014 (Αgrα-Bίoagra, Nature-Hunting- Fishing, Foodtech). Σηµειώνεται ότι τα προγράµµατα τόσο του IFP όσο και της έτερης µεγάλης βουλγαρικής εταιρείας διοργάνωσης εκθέσεων, του IEC (µε έδρα τη Σόφια), για το 2014 είναι ανηρτηµένα στο διαδίκτυο (h.ttp://www.fαir.bg/en/eventsj2014.htτn και h(±p://iec.bg/en/events αντίστοιχα). Σας ενηµερώνουµε, επίσης, ότι, όπως κάθε χρόνο, το Γραφείο µας Θα αποστείλει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2014 αναλυτική κατάσταση µε λεπτοµερείς πληροφορίες (ηµεροµηνίες, περιγραφή, στατιστικά στοιχεία προηγούµενης διετίας, ελληνικές συµµετοχές ανά έκθεση κ.ά.) για τις σηµαντικότερες εκθέσεις που Θα λάβουν χώρα στη Βουλγαρία εντός του Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας. Η ιευθύνουσα Θεολογ ία Βούλγαρη Γραµµατέας ΟΕΥ Β' ΙΜ Σύν. Συνηµ. Σελ.: ό ΟΕΥ 2230/39/ΑΣ 3481 ΚΟΙΝΟ Σελίδα 1 από 1

3 CEFA r! Υί r~ Me~ΙcgyHap ειgeh ηαηαυρ Ι1η0ΒgυΒ Α Ιηterηαtϊ ηαι Ρα ϊr ΡΙ valiv ΑΟ International Fair Plovdiv ΜΙ55ΙΟΝ AND ACTIVITIES International Fair Plovdiv (IFP) is α major international intellectual, business and investment centre, α networking venue for the East and the West. International Fair Plovdiv creates opportunities 1 οι: development ο1 the Bulgarian economy and businesses; introduction ο innovations, transfer and implementation of new technologies; encouragement ο investments in Bulgaria and the region; establishment ο business partnerships and efficient cooperation. IFP has been organizing: trade fairs and exhibitions at the Fairgrounds and countrywide Bulgaria's participation in World Exhibitions and other international events; congresses, conferences, symposia and business meetings; concerts, sporting events, etc. Membership in International Organizations UFI - The Global Association ο he Exhibition Industry since 1936 CEFA - Central European Fair Alliance since 2003 CENTREX -International Exhibition Statistics Union since 2009 Fairground The Fairground provides facilities, infrastructure and services complying with the highest standards. Special areas are designated for trade exhibitions, business meetings and relaxation. IFP is the owner ο1 the largest exhibition Southeastern Europe occupying 5Ι1 in αη area ο 352,000 area is 159,100 sqm, sqm. The overall exhibition including indoors and outdoors. Outdoor Exhibition Area The outdoor exhibition area ο he Fairground covers 94,600 sqm and provides α11 the necessary modern infrastructure and utilities - electricity and water supply, telephone, Internet access, air conditioning and other amenities. The open areas are suited (στ the display ο( heavy machinery, motor vehicles, yachts, boats, separate company bungalows, etc.

4 Α covered multi-storey car park facility with 650 sp th rvices e exhibition eventse centre are avaιlable for exhibitors and vιsιtors durmg Indoor Exhibition Μι The indoor exhibition ο1 International Fair Plovdiv amounts to 64,500 sqm, located in 17 multifunctional pavilions, best equipped for the display ο ny exhibit. The neweexhibition pavilion buil at he Fairground d c e t t υeti_ ga o, whihembs theahiecuralsyle o the ρανilιοη u Ι g FιrsBulr an Exhibition held in International Fair Plovdiv owns αη oenotheque storing some ο he best Bulgarian wines and offering organized wine tasting sessions. Congress Centre Τhe Congress Centre is one ο the πιο prestigious 5ρ1ειΙ ν d events αare corporate events in Bulgaria. Over 500 ιnternatιonal αη organized and hosted there annually. The Congress Centre offers 51 χ conference seating capacity ranging from 20 to 550 seats, furnished with modern halls with α audio-visual and presentation equipment required for s th com lete rtange of congresses, conferences, seminars, workshops and meetmg ρ services for event organization is also provided, including e rr α coffeeebreaksd, decoration of the halls, full technical support, translat ιon y catering, etc. Areas for Relaxation iγluring the renovation ο the Fairground, specialo τ ~ortable surroundings fó sρaces and landscape solutions to provιde relaxation. They include three parks, α lake, walking alleys, eating :Υ 'sαblishments. Exhibition Progsmms International Fair Plovdiv focuses its efforts οη exhibitors and trade visitors, who cοuld benefit from the key advantages ο ountry and city 1ο expand therr businesses. The exhibition events αs α 1α en f ραοηtαc tu andsnetωοrking between the West and the East and α venu opportunities ο ωο major economic regions. The αηηυα1 exhibition calendar ο International Fair Plovdiv comprises over 35 events covering about 60 key industries ο the world economy. More than 8,000 2

5 exhibitors from 60 countries participate in the events that are attended 1 γ 450,000 visitors, mostly company managers and proprietors. UFI Approved Events UFI - The Global Association of the Εχhιbιtιοη Industry has recognized six of the exhibition events organιzed 1 γ IFP as UFI approved events" for meeting the highest exhibition standards: Internatιonal Technical Fair οη Investment Goods and Technologies, Αυtυmη Fair AGRA -International Agricultural Exhibition VINARIA -International Exhibition of Vine-Grow ι ng and Wine-Producing FOODTECH -International Exhibition ο Food Products, Machines and Technologies PRINTCOM -International Exhibition ο Printing Communications (held biennially) MEDICUS, DENTO, GALENIA -International Exhibition ο1 Medicine, Dentistry, Pharmaceutics Further events ιη the exhibition calendar ο1 International Fair Ρ1ονdιν Ι τπειιίοι-ιειί Exhibition NATURE, HUNTING, FISHING Flower Spring and Flower Αυtυmη -,νο specialized exhibitions ο1 flowers, ornamental plants, garden equipment and supplies Exhibition ο he Municipalities European Fair ο1 Social Enterprises and Cooperatives ο Disabilities Persons with HORECA PLOVDIV -International Exhibition of Equipment for Hotels, Restaurants, Cafeterias and Commercial Facilities Ιtα1ιαη Festival ο( Beauty and Ηαιr Style (Christian ο1 Roma Group) Internatιonal Οο and Cat Shows (CAC & CACIB) TF-Fest -International Εχhιbιtιοη ο( Τrαιηιηg Fιrms HEMUS - Ιπι-πειιΙοπειι Εχhιbιtιοη ο( Defence, Antιterrorιsm and Security BULCOLLECTO - Collectors Faιr 3

6 The Internatίonal Technίcal Faίr 15 the successor tg s h t Εχhίbίίοη. t I i mon he mo pres ιιous bumess orums for ιnvesgtmet goods and technologίes ίη Southeastern Europe. Ου dίspla der ιrιama hιneebuilding, Technical Fair are the achievem mation th t chnology software, electronics, automobίles, transport, mfo cal industry, power engineering, ecology, etc. Ten constructίon, chemί Internatίonal exhίbίtίons are held ωίthίη the framework ο he Internatίonal Technίcal Faίr. AQUATECH - International Exhίbίtion ο Water Management and Technologίes AUTOTECH - Internatίonal Εχhίbίtίοη ο Transport and Auto Serv ίce Equipment ELTECH - Internatίonal Εχhίbίtίοη ο1 Electronίc$ e η 1 ΕΙ ς ίςειι Ecology eering ENECO -Interna tίoal n Εχhίbίtίοη of Power Eng g es INFOTECH - International Εχhίbίtίοη aabt~i INTERMIN ΕΧΡΟ - Interntίonl Exh ι οη ομ rιm Indu~ Υ MACHINE BUILDING - Ί Ου&Ι Εχhίbίtίοη ο1 Machίne Βυί1dίηg STROYTECH - Ιιτ τυ&ι1ουει Εχhίbίtίοη ο1 Βυί1dίηg Materίals, Machίnes and Technologίes CHEMICAL INDUSTRY - Εχhίbίtίοη ο1 chemίcal Industry ΜΟΤΟΚ SHOW PLOVDIV Every year, the prestίgίous Gold Medal and Dίploma Competition 15 organίzed ωίthίη the framework ο1 the Internatίonal Technίcal Faίr. The competίtίon features fίve categorίes: - Machίne building - ΙΤ, telecoιnmunίcations, office equίpment - Transport and auto service equ ίpment ng and ecology, water management and technologίes, - Power engίneerί chemίcal industry - Constructίon The wίnners are awarded ει η offίcίal ceremony, durίng which followίng prίzes also presented: Innovatίve Electrίcal Product Award ο1 the Internatίonal Technίcal Faίr Dίploma for Εχhίbίtίοη 5υ1 1π and Grand Award "Crystal Tetrahedron" Certifίcate for the most οrίgίηα1 and attractίve presentation ο new product TradίtίonaΙly, α special car prίze draw ceremony 15 organίzed ου the Ι5 y of the 1ΐ for vίsίtors, who have completed α questίonnaίre. The Ι τιιι1!ου1ι Agrίcultural Εχhίbίtίοη AGRA }ι&$ organίzed sίnce 1992 ίη ρ υτ5ιίίρ wίth the Agrίcultural Academy ει the Mίnίstry ο Agrίculture and 4

7 Food. Three years later, the exhibition was recognized ε UFI approved event and Ι ηοω the most renowned forum of agribusiness in Southeastern Europe. Ιη 2012, BioAgra Trade Exhibition ο1 Organic Farming was launched to respond to the latest trends in the agricultural sector - the production of organic raw materials and products. BioAgra Ί organized in partnership with the AVALON Foundation, the and the Agroecological Centre at the Agricultural University, Plovdiv. Innovative Bulgarian and foreign products participate in Bulgaria's only Innovations Competition in the agricultural sector, which Ι held within the framework ο1 AGRA. Eligible 1ο enter the Innovation Competition are innovative products and developments in the agricultural sector that present real innovations οι original improvements and are deemed to υ 1νιιι in the respective field. The Innovations Competition covers following categories: Plant-growing machinery and implements Plant-growing technologies Livestock farming machinery and equipment Livestock farming technologies Selected seeds and planting material Fertilizers and agricultural chemicals R&D Livestock breeding The International Exhibition ο1 Vine Growing and Wine Producing VINARIA was launched in 1993 as α result ο1 the collaboration between IFP and the National Vine and Wine Chamber. The event 'ν pproved 1γ UFI in The exhibition presents the entire panorama ο1 the vine-growing and winemaking industry: vine-growing equipment and technologies, products for wineries, quality improvement technologies, packaging, advertising and presentation. VINARIA ranks among the leading exhibition in the sector in Southeastern Europe. Α Gourmet Zone, specially designated for demonstrations of gourmet food and beverages, promotes gourmet culture, related sectors, ει well ει the wine tourism in Bulgaria. The National Wine πιά Spirits Tastings are Ιο held within VINARIA. The winners of the prestigious wine Competition receive the Golden Rhyton award established by International Fair Plovdiv, gold, silver σι- bronze medal and diplomas. The most attractive accompanying events are the Wine Festival, the α11-city Dionysian celebration, the Night ο he Golden Rhyton Βα11, where the awards ο the National Wine and Spirits Tastings are presented and young oenologists are inaugurated. 5

8 The Internatίonal Εχhίbίtίοη ο! Food & Drίnks, Packagίng, Machίnes and Technologίes FOODTECH started ίη 1995 and developed as the 1ΏΟ representatίve food ίndustry forum ίη Bulgarίa, approved by UFI. Along wίth Internatίonal Faίr Ρ1ονdίν, co-organίzers of the exhίbίtίon are the Assocίatίon οί Meat Processors ίη Bulgarίa, Assocίatίon ο! Daίry Processors ίη Bulgarίa, Uηίοη ο! the Processors ο! Fruίt and Vegetables, Federatίon ο! Bakers and Confectίoners ίη Bulgarίa, Bulgarίan Active Consumers Assocίatίon, etc. The Internatίonal Εχhίbίtίοη ο! Prίntίng Communίcatίons PRINTCOM 'νε jοίntly ίnίtίated 1 γ IFP, the Prίntίng Industry Uηίοη ο! Bulgarίa and the Bulgarίan Assocίatίon ο! Informatίon Technologίes ίη 1999, and was recognίzed αs α UFI-approved event ίη The exhίbίtίon showcases the newest trends ίη the prίnting and publίshίng ίndustry, graphίc desίgn and advertisίng. The Ναtίοηα1 Corporate Calendar Competίtion takes place ωίthίη the framework ο! PRINTCOM. Every year sίnce 1995, the σι -ο!--ιπά International Faίr Poster Competίtίon, whίch presents the modern poster art ωίthίη the exhίbίtίon ίndustry, has been held. Sίnce 2003, the competίtίon has been organίzed ίη partnershίp wίth UFI - The Global Assocίatίon ο! the Εχhίbίtίοη Industry. Τhe Internatίonal Εχhίbίtίοη ο! Medίcίne, Dentίstry, Pharmaceutίcs MEDICUS, DENTO, GALENIA promotes state-of-the-art technologίes and prοducts, facίlίtates ίnformatίon exchange and contacts between experts ίη medίcίne, dentίstry, pharmaceutics. The exhίbίtίon was launched ίη 1995 and was approved by UFI ίη Its αίm Ι o attract ίnvestments!οι the development ο! healthcare and medίcal servίces ίη Bulgarίa Accommodatίon Exhίbίtors and vίsίtors 1ο the events organίzed by Internatίonal Faίr Ρ1ονdίν could αναί1 themselves ο! the amenίtίes ο! Sankt Peterburg Park Hotel, located ίη the νίcίηίty ο! the Faίrgrounds at one ο! the most Ι τροτί ειπί entrance and exίt roads ο! Ρ1ονdίν. The hotel offers fίrst-class rooms and suίtes, fίne dίning optίons, well-equίpped conference facίlίties, αη aqua park. PULDIN Restaurant Complex Ρυ1dίη Restaurant 18 emblematic ο! Ρ1ονdίν. The restaurant 18 located ίη the archίtectural and hίstorίcal reserve at the Three Hills, ίη the heart ο! the Old Τοωη. The place used 1ο once α Chrίstίan monastery, and later - αη Ottoman rίtual 5ΙΕ. The ruίns ο! the Roman fortress ωα11 are stίll preserved there. Ρυ1dίη Restaurant combίnes archίtectural γι ' tradίtions and amenίties ίη α unίque way, α true embodίment ο! the ancίent hίstory σί the cίty. The magnίfίcent 6

9 building 'ν& and converted ίηtο α restaurant wίth α number ο ferent halls. The place has been one ο he most prestίgίous cίtγ landmarks for decades. The ίnterίor ί remarkable, and the garden Ι one ο he most attractίve places ίη 01ι1 Τοωη. 7

10 '.,~, Internat τcιna1 Fa ϊr ΡΙονdιν International Exhibition NATURE, HUNTING, FISHING Dear Sί r or Madam, International Fair ΡΙονdίν ωί ΙΙ again provide α metίng venue for hunting π1 fish ί ng enthusiasts and friends 0Υ nature from March We are pleased Ιο ί nvite γου Ιο participate in the 20th HUNTING, FISHING International Exhibition Ιο ι NATURE, under the auspices of the Ministry of Agr partnership ί wίth the Executive Forest Agency culture and Food in πι the Bulgarian Uηί οη of Hunters and Fishermen. Traditionally, the exhibition attracts state forest enterprises, hunt ί ng and game-breeding enterprises, regional forest directorates, producers and traders of fish ί ng tackle, huntίng weapons and ammun ίtί on, outfit, equipment and accessories for sports and leisure, national parks and reserves, environmental protection organizations, publishers 0 Ύ huntί ng πι fish ί ng periodicals, etc. τ International Εχh ί bίtίοη NATURE, HUNTING, FISHING, programme, as well as the the extensive side events sίmultaneously held Specialίzed Εχhίbίtίοη of Flowers, Ornamental Plants, Garden Equipment and Supplies FLOWER SPRING, International Dog and Cat Shows, the Εχh ί bίtίοη of the Municipalitίes, the Italian Festί 50ς181 val of Beauty and Hairstyle and the European Faί Enterprises and Cooperatives of People wίth r 0Υ Dίsabilitί vίsitors and general es enjoy the great publίc as well. ίnterest 0Υ trade Attached please find the ραrtίcίραtίοη documents. For αηγ further information, please contact: Μ&. Denitza Dacheva Tel.: / E-mα ί Ι: d,dacheva alfa ί r.bg Μ&. Υαηα Mincheva Tel.: / Fax: / Mobίle: E-mαί Ι: y. minchevacα~fαir.bq Business Events Programme Μ5. Ταηγα Zemlyakova Tel.: / Fax: / Ε-mail: t.zemlyakοva(cαir.bg Catalogue and Information System: Μι. Zahari Karadzhov Tel.: / ΡΑ / E-mα ί Ι: zahαri~ι afair. We look forward Ιο meet γου as exhibitors at NATURE, HUNTING, FISHING 2014! INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV

11 α '. ΕΜ υfι lnternatonal 1&τ Plcιvdiv 083Γ Sίr 0Τ Madam, We 8Γ8 pleased Ιο ί ηνίte you Ιο partίcίpate ί η the 2Ο Food & edίtίon of the Drίnks, Internatίonal Packagίng, Εχhίbίtίοη ο1 Machίnes and be held from Technologίes FOODTECH, 2 to 5 whίch ΑρrίΙ 2014 at the ίs scheduled Ιο Faίrgrounds 0Υ of the Internatίonal Mίnίstry Faίr 0Υ ΡΙονdίν Agrίculture and Food under the 0Υ auspίces the branch Republίc of Bulgarίa αηd assocίatίons ί η the sector. wίth the support 0Υ the Major exhίbίtίon categorίes of FOODTECH: Food products Materίals, raw materίals, consumables for food ίndustry Machίnery and equίpment for food ίndustry Packagίng ίndustry For the fourth tίme ί η successίon, Internatίonal Faίr ΡΙονdί ν organίzes three ίnternatίonal specίalίzed exhίbίtίons, whίch take place sίmultaneously wίth FOODTECH: VINARIA ΙπΙθπ13ΙοΠ81 Εχhίbίtίοη of Vίne-Growίng and Wίne Producίng HORECA PLOVDIV - Internatίonal Εχhίbίtίοη 0Υ Equίpment for Hotels, Restaurants, Cafeterίas and Commercίal Facίlίtίes SAPORI D'ΙΤΑ1ΙΑ Εχhίbίtίοη of Hίgh Qualίty ΙtαΙ ίαη Food and Wίne Brίngίng together representatίves of the food and ωί ηe ίndustry, tourίsm, hotel and restaurant busί ness, we have set ourselves the ambίtίous goal Ιο present ί η the 1θ51 possίble ωαγ the opportunίtίes for busίness, ί nvestment and development ί η these sectors, as well as the ίr ίmportance as key prίorίty for the Bulgarίan economy. Attached please fίnd the partίcίpatίon αρρι ίcαtίοη and order forms, whίch are also avaίlable οη our websίte at: ίr.bρ/bq/events/fudtech2014 addon 0.htm For αηγ further ίnformatίon, please contact: Με. Denίtza Dacheva Tel.: / Fax: / E-mα ίι: d.dαcheνa{nfαίrq Catalogue & Informatίon System Mr. Zaharί Karadzhov Tel.: / Fax: / E-mα ί Ι: zαhαrί(c fα ίrg Busίness Events Με. Ταηγα Zemlyakova Tel.: / Fax: / E-mα ίι: t,zemlyakοvα faϊr.bq; ccιngress lfaίr,bq Lookίng forward to welcomίng you as exhίbίtors at FOODTECH 2014! INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV

12 eχh ιbίΐiοη ρrogrιmme ufi * 1 Π ΙπterπαtίοπαΙ Fαir Plovdiv 4 ΑGRA Intemationa/ Rgricultural Exhibition ΒίοΑGRΑ Τ&1 Exhibition of Drgαnic Farmίng ΑUτΟΤΕεΗ Ιπterηαtίαπα/ Σχhίbίtίηη! of Γrαηsροrt αιιd Αύιο Service Equίpment ΝΑΤUΗΕ, HUNTING, FΙ3Η!ΝG Ιπterπαtίοηα1 Exhibitioπ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ 0F ΤΗΕ ΜUΝΙCΙΡΑιΙΤΙΕS ELTECΗ lnternational Exhibition of Ε/ectronics αηd Εlectrίca! Engineeringa Η.ΟWΕΙ SPRING Specialίzed Exhibilϊοn of Flowers, Oinamental ΡΙαη!s, Garden Εgυιρπιe ιιt and Supplίes ΕΝΕΟ internationai Εχhίtrϊtίοη of Power Engineerίng and Ecology EUROPEAN FAIR ΟΕ SOCIAL ENTERPRISES ΑΝΩ COΟPERATIVES Ο PERSONS WITH ΟΙ~ΑΒΙ1ΙΤΙΕ3 ΙΝFΟΤΕCΗ 1πterηαδοπα1 Exhibitioπ ο! lnformation Γechnologιes ΙΤΑΙΙΑΝ FESTIYΑL ΟΕ BEAUTY ΑΝΩ HAIfl-SΤΥΙΕ lnternational Exhibition of Naίrdressing, Beauty. Μαke-ιιρ, Perlumery απd Fashion C.A.C. υ ε.α.ε.ι.β. /ηterπαtίοηα1 Dοg απ"d Cat Shows Ι ΙΝΤΕΑΜΙΝ ΕΧΡΟ Internαtional Exhibίtion of Μίπίπg Ιπdυs1η ΜΑCΗΙΝΕ ΒU1LD1ΝG ΙπteιηαtίοπαΙ Εχhibitίοη of Μαchίπe βυί/dίηg VIΝARIA lntematίanal Exhibitioπ ο[ Vine-Grawing π1 Wirte Ρrοdυείπg 144η Festiva! STROYTECH Internalionαl Εχhibίtiοtt ο1 βυί1dιηg Materials, Μachίnes and Γecl ιnologies uti FΟflDTECH lnternatίσnal Exhibitϊon ΟΙ Food απd Drinks, Packaging, Μαοhίηes αηd Technologίes εηεμιεαιινοusτηυ International Εχhίώίtfοη of Chemicαl industry SAPΟRI D'ΙΤΑΙΙΑ Τσsted ο[ /1/Ι - Εχhί1ϊtίοπ of High gυσ/ίι 1εσ/ίσπ Food σηd Wίπeτ 2-504, ΜΟΤΟ Ν0W ΡΙΟνοιν 29.09: 4,10: HΟRECA PLOUDIV ΙηterπαtϊοπαΓ Εχhίbitίοπ σί Equίpment for Notels, βestaurαιιts, 61Ο Ι and Comn ιerεiαl Facilitίes ΙΝΤΕΝΑΤΙΟΝΑ[ FΑIR ΡΟ&ΕΙ1 CΟΜΡΕΤΙΤΙΟΝ Ιπ ιοορerαtίσπ with UFI -The Global Association σ1 the Εχhίbίtίοπ Industry TF-FEST Internatiοηal Exhibitioπ of Γrαίηιηg Firms Μ EDIGUS, DΕΝΤΟ, GΑΙΕΝΙΑ lιrternationai Εχhίbίtίοπ σί Μedicine, Dentistη and Pharmaceutics ΗEMUS DEFEΝCE, ΑΝΤ/ΤΕΝΝΟΝ1SΜ ΑΝΟ SECURlΤΥ INTERNATIONAL 1ECHNICAL FAΙR AQUATECH Ιπterπαlιοπα/Exhibitioπ ο/ Water Μaιιagement and Technοtοgies ΕUΕ ^^ ~Ε CΤο F!ΟWΕ ΑUΤUΜΝ ι Specίalized Εxhίbition of Fiowers, Οίπαmeπtα/ ΡΙαπts, Garden Equίpment απd Supplies BULCOLLECTO Irtternalionai Collectors Faίr C.A.C. απd C,A.C.1.6. fnternatίonαl Dog απd Cat Shows Iηterrtσtίor ιof euer τt σρριονed Ι?}' UFl-The GΙιοbα! Rssaciσtinn ο1 ώ Fχhι1ιιtίοπ 7ndυstιy. Lost utdσte The prοgrσmme 15 subjert 1ο olterσtlon.

13 gulgaria Ι-Ι Β Α arr" "iα ιν&ίοι-ι Dear Sίr or Madam, The thίrd edίtίon ο1 Trade Εχhίbίtίοη ο Organίc Farmίng ωίιι 1ο held from 4 8 March 2014 ωίthί η the framework ο1 the 23rd Intematίοηal Agricultural Εχhίb ίtίοη AGRA. The event ίs organίzed ί η partnershίp wίth the ΑVΑΙ_ΟΝ Foundation, the Netherlands πι the Agroecologίcal Centre at the Agrίcultural Unίversίty, ΡΙονdί ν. The organίc food market ίs one Ο the θ5 growίng Γ(813 worldwίde. great Bulgarίa has potentίal to make organίc agrίculture α leadίng sector οωί ηg to Ι natural resources, uncontamίnated fertίle land, suίtable clίmatίc condίtίons, approprίate legίslatίon and regulatίons, as well as the οο reputatίon of α tradίtίonal producer ο qualίty products agrίcultural Κοι exhίbίtίon categorίes ο : Organίc crop growίng and lίvestock breedίng Organίc ηοη-food products Organίc farms Certίfίcatίon organίzatίons Consultίng companίes NGOs Organίc products trade organίc shops, organί c 1ι01818, organίc restaurants, etc. Specίal publίcatίons and οηιιηe edίtίons 'Νο would lίke 1ο ί ηνίte you to partίcίpate ιη Εχhίbίtίοη ο Organίc Farmίng. the thίrd edίtίon of the Trade For 8Π/ further ίnformatίon, please ιο not hesίtate Ιο contact υ. ΑηeΙια Markova, Intematίonal Faίr ΡΙονdί ν Tel.: / Mobίle: E-mαί Ι: α.mαrkοναα fα ίr.bq Assoc. Professor Dr. Vladislav Ρορον, Α~Α1ΟΝ Bulgarίa, ΡΙονdί ν Tel.: / Mobίle: , E-mα ί Ι: νρορον kαq ναhοο.cοm Lookίng forward Ιο welcomίng γου at y " from 4 8 March 2014.

14 Α6Α $013 22"d International Agricultural Exhibition under the auspίces σί the Minίstry of Agriculture ond Food ΒίοΑόΙΙΑ Trαde Exhibition σί Organic Fαrming 5-9 March, Plovdiv, Bulgaria Inteirnatϊonal Εαϊr Plovdiv, Bulgaria ΡΟ$Τ 3ΗΜΑ1 REPORT Exhibitors αt AGRA 2013 were 385 companies from 17 countries presenting their products at the most prestigious αgricultural forum in Southeast Europe. The exhibition was visited 1γ 26,995 visitors from 17 countries. Argentinα, Greece and Turkey registered official ρ [ΐ ιιι ρ ίοπ. The livestock sector was in the highlights ο AGRA The 1 ρ breeds in Bulgaria were demonstrated iη α specially designated pavilion along with α large number ο innovαtions and livestock farming equipment. The exhibition BioAgrα promoted the active development ο he modern agriculture, i.e. organic fαrming, which brought together producers, research institutes αηd ηοη-governmental organizations αt International ΓΙ[ Plovdiv for the second yeor iη α row. Co-organizers: Agricultural Academy Μ the Ministry ο Agriculture and Food ΑναΙοη Foundation, the Netherlands Agroecological Centre at the Agricultural University, Plovdiv. ΤΗΕΥ $Α1D ABOUT US "What Ι see at the exhίbition is σ greoter number of mochinery οτι dίsploy and οτι increosing number σί exhibitors. 1 hope that next yeor they ωίι/ be even more, becouse next yeor 15 the first yeαr σ/ the new ΕΙ! progr αmm ίng period. Bulgor ίan farmers νι/ιι receive further Ζ.4 6ίΙ- /ίοη σ! Ευ funds. Our ombitions for the Bulgarion agriculture στο Ιο regain those morkets, where we hove olreody been and where we ωιιι be σgσίη. Many resources hove been invested ίη the sector ond 1Ι'5 g υite noturol when such capitol is ίηνο/νed the ogriculture Ιο develορ ond αυτίcultural exhibitions Ιο 5/ιο νι α growth as well. The cooperotion between the Ministry of Agriculture απο' Internotional Foir Plovdiv is very good απο' the result ΟΙ that collaboration /5 another successful exhibίtion. " M ίroslav Naydenov M ίnister ο! Agrίculture απο' Εοοd.

15 ΕΧΗΙΒΙΤΟR$ ΑΤ A6RA exhibitors from 17 countries such as Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, China, Czech Republic, France, Germany, Greece, Italy, Ν2 Poland, Romania, Russian Ιοπ, 51Ή3, Spain, Turkey. AGRA 2013 ' ι ΕΧ BULGARIAN EXHIBITORS FOREIGN EXHIBITORS Selected seeds 8Γ1 Plant-growίng equίpment Agrίchemical απd fertίlizers Lίvestock plantίng materίal Livestock farmίng equίpment Lίvestock feeds Packagίng ηj Servίces Η &ο BίoAgra YISI70RS tended 1γ 26,995 visitors from 17 countries: Belgium, Croatia, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, Russia, Serbia, Spain, Turkey, UK. ΑLΕΟCΑΤΙΟΝ 0F VISΙT01S ΒΥ ΙΗΤΕΙΙΕ$ΤS BioAQra - 52% Plant-growing - 48% Μαchinery - 400/ο Agrichemicais and fertilizers - 37% &Ο_25%ο Ε ΤΗΕΥ $Α1U ABOUT US "Orgonic ίσοι! should become σ trσdemork for 8ulgori σ. Thot's our niche Ιο the world m σrket, becouse monkind could not survive without Ι. We need 1ο support σι1 those, νι/ιο work tο produce org σnic products, becouse ώ15 sector will be οο increosingly powerful ond importont factor in the economic development οί the country'; Prof. Dr. Ει. Dimίtor Dimitrov, Rector σί the Unίversίty σί Agribusiness " Τhe number οι' orgonic operotors has been growing 5 γ 30%ο σ year. Τhe new trend in the sector is the estσblishment σί regional cooperotives helping producers 1ο be more competitive οο the market". Assoc. Prof. Dr. Vladislav Ρορον Heod of the Agroecological Centre at the Agriculturol University in Plovdi υ, co-organizer ο[ BioAgro Τrade Exhibition of Orgonic Farming "The exhibition oreo occupied by our compony is Iσrger this year. The number ο/ visitors is increasing. Τhe orgoniz σtion is perfect. We ριση to participote with even more innovations next year." Dίlyana Ινοηονσ (ΤΟ σί ΤΙΤΑΝ Μochίηery Livestock breeding - 19 /ο Grapevine planting material - 17 /ο Ρυ ο lο Veterinary medicine - 50/ο Τ/ opinίons about the exhibition ore coverage of "Fair Kaleidoscope" show οπ New eulgarian Τν ΙFΠ Internatiοnal Fair ΡΙονdϊ ν, Bulgaria ΫUSt Sh ΠW Γσρσι! - Α6ΚΑ 2013

16 ν~ανατισ~s cομrετιτιον The Innovations Competition was held for th 11Ι year in succession within the framework Ο the International Agricultural Exhibition AGRA Sixty-two products competed in 51χ categories. Α committee headed [ γ Ριοfessor [)τ. Petar Slaveykov, Chairman ο the Agricultural Academy, determined the award-winners. They received their awards at the 5ρ&1& Exhibitor's Evening held at the restaurant ο Sankt Peterburg Park Hotel. Awarded Products by categories as follows: Ι. Plant-Growing Machinery, Implements and Technologies Exhibit: Technology for growing cherry trees Producer 8 Exhibitor: Institute ο Agriculture - Kyustendil Ι1. Livestock Farming Machinery, Equipment and Technologies Exhibit: Modular small-sized milk processing plant Producer & Exhibitor: ΒΙΙΤΖ EOOD ΙΙΙ. Selected 5 ό and Planting Material Exhibit: Hybrid tomato variety Kopnezh F1 Producer fr Exhibitor: MARITSA Institute of νι Crops Ιν. Fertilizers and Agrichemicals Exhibit: Bioinsecticide ΝΙΚΟΤΑΒ Producer & Exhibitor: Tobacco πι Tobacco Products Institute V. Research ϋ Development Exhibit: Winter wheat variety Bozhana Producer & Exhibitor: Dobrudzha Agricultural Institute, General Toshevo ΝΙ. Livestock Breeding Exhibit: CowScout S system for heat detection via wireless signals Producer: GEA Farm Technologies GmbH, Germany Exhibitor: GEA Farm Technologies Bulgaria EOOD The Bulgarian Innovative Product prize for 'Ν35 awarded Ιο: Exhibit: ΒΙΟΜΙΧ bread Producer & Exhibitor: Institute of Cryobiology and Food Technology ΝΕ EYENiS?ROG'' i ΜΜΕ AGRA 2013 was accompanied 1 γ α comprehensive Business Events Programme comprising conferences, seminars, roundtables, discussions and presentations οη current issues in the agricultural sector. Main Topics and Highlights: 'Ι. ΕU Integration International conference οη the topic: "Common Agricultural Policy ((ΑΡ) Reform - Challenges Ιο the Competitiveness of the Bulgarian Agriculture" Presentation οη the ΙΟΙ(: "Changes in the Ε AgriculturalPolicy for the New Programming Period " Roundtable οη the topic: "Direct Income Support for Farmers and ΙΙ Effect" Roundtable οη the topic: "State Aid for the Period " 2. Science and Agribusiness Roundtable: "Preservatio η ΟΙ Land and 5σ11 - the Β- 515 for Sustainable Agricultural Management" Seminar: "Prospects for the Fruit Growing Sector in Bulgaria" Business meetings of Dutch companies with potential partners 3. Organic Production International conference οη the topic: "Organic production - Entrepreneurship and Management" General Assembly of the Bulgarian Organic Products Association 4. Situation and Prospects of Agricultural Sectors Seminar: "Sorghum Cultivation Technologies and Development Perspectives" Roundtable: "Alternative ( τ1 Crops Suitable for Conventiona1 and Organic Farming" Roundtable: "Agricultural Science Supporting Livestock Farming in Bulgaria" Seminar: "Development of Small Farms - Problems and Prospects" Presentation: "Plant Protection Products - 53Ι υ5 " conference - Presentation of the French beef breeds of cattle Limousin, Aubrac πι Charolais we look forword ιο eklm rινου αt Α. Ιο 1κ held from 4 Morth ιτ? Internationa Ι Γ Ιι- PlQUdiv, Bulgaria Yost shοιν report - ΑΓ1'Α Ζ013

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P.

In THIS ISSUE. 26 years later S.F. Cathedral construction progress. HCHC 73 rd commencement Fr. Triantafilou awarded honorary doctorate P. JUNE 2015 Vol. 80 No. 1306 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE Santiago Calatrava design St. Nicholas Shrine National Philoptochos Board members visit the site of St.

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό κ. Ιωσήφ Σπυρίδη στο τηλέφωνο 22-409385.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό κ. Ιωσήφ Σπυρίδη στο τηλέφωνο 22-409385. Λευκωσία, 13 Μαΐου 2014 Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους Θέμα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Τουριστικό τομέα Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την διοργάνωση του συνεδρίου Renewable Energy

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #27. May 2013

GPSG Newsletter #27. May 2013 GPSG Newsletter #27 May 2013 2 Forthcoming GPSG Activities Workshop on Political Violence, London 18 October 2013 Prize Competition, LSE Symposium, June 2013 3 Review: GPSG Panels at the 63 rd Annual PSA

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα