This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:"

Transcript

1 This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: This is the author s version of a work that was submitted to / accepted for publication. Citation for final published version: Minford, Anthony Patrick Leslie and Hatcher, Michael Stabilisation policy, rational expectations and price-level versus inflation targeting: a survey. Journal of Economic Surveys /joes file Publishers page: Please note: Changes made as a result of publishing processes such as copy-editing, formatting and page numbers may not be reflected in this version. For the definitive version of this publication, please refer to the published source. You are advised to consult the publisher s version if you wish to cite this paper. This version is being made available in accordance with publisher policies. See for usage policies. Copyright and moral rights for publications made available in ORCA are retained by the copyright holders.

2 Σταβιλισατιον πολιχψ, ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ανδ πριχε λεϖελϖερσυσιν ατιονταργετινγ: ασυρϖεψ Μιχηαελ Ηατχηερ(Υνιϖερσιτψ οφ Γλασγοω) Πατριχκ Μινφορδ(Χαρδι Υνιϖερσιτψ ανδ ΧΕΠΡ) 15ϑυνε2014 Αβστραχτ Ωεσυρϖεψλιτερατυρεχοµπαρινγιν ατιονταργετινγ(ιτ)ανδπριχε λεϖελ ταργετινγ (ΠΤ) ασ µαχροεχονοµιχ σταβιλισατιον πολιχιεσ. Ουρ φοχυσ ισ ον ΝεωΚεψνεσιανµοδελσανδαρεαστηατηαϖεσεενσιγνι χαντδεϖελοπµεντσ σινχε Αµβλερ σ (2009) συρϖεψ: οπτιµαλ µονεταρψ πολιχψ; τηε ζερο λοωερ βουνδ; νανχιαλ φριχτιονσ; ανδ τρανσιτιον χοστσ οφ αδοπτινγ α ΠΤ ρεγιµε. Αµβλερ σ χονχλυσιον τηατ ΠΤ ιµπροϖεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ισ φαιρλψ ροβυστ, βυτ ωε νοτε αν ιντερεστινγ σπλιτ ιν τηε λιτερατυρε: ΠΤ χονσιστεντλψ ουτπερφορµσ ΙΤ ιν µοδελσ ωηερε πολιχψµακερσ χοµµιτ το σιµπλε Ταψλορ τψπε ρυλεσ, βυτ ρεσυλτσ ιν φαϖουρ οφ ΠΤ ωηεν πολιχψ µακερσ µινιµισε λοσσ φυνχτιονσ αρε οϖερτυρνεδ ωιτη σµαλλ δεϖιατιονσ φροµ τηε βασελινε µοδελ. Σινχε τηε βενε χιαλ ε εχτσ οφ ΠΤ αππεαρ το ηανγ ον τηε ϕοιντ ασσυµπτιον τηατ αγεντσ αρε ρατιοναλ ανδ τηε εχονοµψ Νεω Κεψνεσιαν, ωε δισχυσσ συρϖεψ ανδ εξπεριµενταλ εϖιδενχε ον ρατιοναλ εξ πεχτατιονσ ανδ τηε αππλιεδ µαχρο λιτερατυρε ον τηε εµπιριχαλ περφορµανχε οφ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. Οϖεραλλ, τηε εϖιδενχε ισ νοτ χλεαρ χυτ, βυτ ωε νοτε τηατ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ χαν πασσ φορµαλ στατιστιχαλ τεστσ αγαινστ µαχρο δατα ανδ τηατ µοδελσ ωιτη ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ουτπερφορµ τηοσε ωιτη βεηαϖιουραλ εξπεχτατιονσ (ι.ε. ηευριστιχσ) ιν διρεχτ στατιστιχαλ τεστσ. Ωε τηερεφορε αργυε τηατ πολιχψµακερσ σηουλδ χοντινυε το παψ αττεντιον το ΠΤ. Κεψωορδσ: ιν ατιον ταργετινγ, πριχε λεϖελ ταργετινγ, ρατιοναλ εξπεχ τατιονσ, σταβιλισατιον πολιχψ. 1 Ιντροδυχτιον Τηε παστ τωο δεχαδεσ ηαϖε σεεν α ρεσυργενχε οφ ιντερεστ ιν οπτιµαλ µονεταρψ πολιχψ, ινχλυδινγ ρεσεαρχη ον ποτεντιαλ αλτερνατιϖεσ το ιν ατιον ταργετινγ (ΙΤ). Ιν τηισ συρϖεψ, ωε φοχυσ ον αν αλτερνατιϖε πολιχψ τηατ ισ χονσιδερεδ α σεριουσ χοντενδερ το ΙΤ: πριχε λεϖελ ταργετινγ (ΠΤ). Τηε µαιν δι ερενχε βετωεεν ΙΤ ανδ ΠΤ ισ τηατ, υνδερ α ΠΤ ρεγιµε, τηε χεντραλ βανκ αιµσ το σταβιλισε τηε αγγρεγατε πριχε λεϖελ αρουνδ α πρεδετερµινεδ ταργετ πριχε πατη. Ηενχε, φορ εξαµπλε, ιφ τηερε ισ αν ιν ατιοναρψ σηοχκ τηατ τακεσ τηε πριχε λεϖελ αβοϖε τηε 1

3 ταργετπριχεπατη,βελοω αϖεραγειν ατιονωιλλβερεθυιρεδιντηεφυτυρεινορδερ το ρετυρν τηε πριχε λεϖελ το ταργετ. Τηισ χοντραστσ ωιτη αν ΙΤ ρεγιµε ωηερε ιν ατιον σταβιλισατιον ισ τηε γοαλ οφ πολιχψ ανδ αβοϖε αϖεραγε ιν ατιον τοδαψ ωουλδ βε φολλοωεδ βψ αϖεραγε (ι.ε. ον ταργετ) ιν ατιον τοµορροω. Ιν οτηερ ωορδσ, βψγονεσαρεβψγονεσ υνδεριτ,ωηερεασπαστδεϖιατιονσφροµταργεταρε χορρεχτεδυνδεραπτρεγιµε. ΩεφοχυσονΠΤβεχαυσειτηασβεεντηεσυβϕεχτοφ χονσιδεραβλεδεβατεινρεχεντψεαρσ βοτηιναχαδεµιαανδχεντραλβανκσ. Μοστ νοταβλψ, τηε Βανκ οφ Χαναδα ρεχεντλψ πυβλισηεδ α δεταιλεδ ρεϖιεω οφ τηε χοστσ ανδ βενε τσ οφ ΠΤ ωηιχη αργυεσ τηατ τηε ποτεντιαλ βενε τσ δο νοτ ϕυστιφψ τηε χοστσανδρισκσασσοχιατεδωιτηαχηανγεινρεγιµε(σεεβανκοφχαναδα,2011). Τηε Βανκ οφ Χαναδα εξπρεσσεδ χονχερνσ, ιν παρτιχυλαρ, αβουτ ωηετηερ αγεντσ ωουλδυνδερστανδτηεωορκινγσοφαπτρεγιµεανδτακειτιντοαχχουντιντηειρ φυτυρε εξπεχτατιονσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε στανδαρδ µοδελλινγ ασσυµπτιον οφ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ. Ιντηισσυρϖεψ,ωεσηεδµορελιγητοντηελικελψχοστσανδβενε τσοφπτβψ ρεϖιεωινγ ρεχεντ τηεορετιχαλ ανδ εµπιριχαλ εϖιδενχε, ανδ ωε αλσο ενγαγε ωιτη τηε Βανκ οφ Χαναδα σ χονχλυσιονσ. Ουρ συρϖεψ βεγινσ βψ δισχυσσινγ ρεχεντ δεϖελοπµεντσ ιν τηε µονεταρψ πολιχψ λιτερατυρε βεφορε τυρνινγ το τηε µαχρο στα βιλισατιον λιτερατυρε ον ΙΤ ϖερσυσ ΠΤ. Ωε φοχυσ ον Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ανδ ιµπορταντ δεϖελοπµεντσ σινχε Αµβλερ σ (2009) συρϖεψ: οπτιµαλ µονεταρψ πολ ιχψ υνδερ χοµµιτµεντ ανδ δισχρετιον; τηε ζερο λοωερ βουνδ ον νοµιναλ ιντερεστ ρατεσ; νανχιαλ φριχτιονσ; ανδ τηε χοστσ οφ τρανσιτιον το α ΠΤ ρεγιµε. Σοµε οφ τηεσε ρεχεντ δεϖελοπµεντσ αρε ινιτιαλ αττεµπτσ το αδδρεσσ ισσυεσ ραισεδ βψ τηε νανχιαλ χρισισ. Τηε µαιν τηεορετιχαλ νδινγ οφ τηε συρϖεψ ισ τηατ Αµβλερ σ οριγιναλ χονχλυσιον τηατ ΠΤ χαν ιµπροϖε σοχιαλ ωελφαρε ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδ ελσ ρεµαινσ ινταχτ, βυτ τηε λιστ οφ χαϖεατσ ισ σοµεωηατ λονγερ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε νοτε αν ιντερεστινγ σπλιτ ιν τηε λιτερατυρε: ΠΤ χονσιστεντλψ ουτπερφορµσ ΙΤ ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ωηερε πολιχψµακερσ χοµµιτ το σιµπλε Ταψλορ τψπε ρυλεσ, βυτρεσυλτσινφαϖουροφπτωηιχηαρεδεριϖεδφροµµοδελσωηερεχεντραλβανκσ µινιµισε λοσσ φυνχτιονσ χαν βε οϖερτυρνεδ ωιτη σµαλλ δεϖιατιονσ φροµ τηε βασε λινε µοδελ. Ιν αδδιτιον, τηε ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ασσυµπτιον ισ χρυχιαλ ωηεν χονσιδερινγτηεχοστσοφτρανσιτιοντοαπτρεγιµε. Τηεσε νδινγσενχουραγεδ υστοφοχυσοντηεασσυµπτιονσονωηιχητηεβενε χιαλε εχτσοφπτηανγ: αρε εχονοµιχαγεντσρατιοναλανδτηεεχονοµψνεωκεψνεσιαν? 1 Ωιτητηισθυεστιονινµινδ,τηεσεχονδηαλφοφτηεσυρϖεψρεϖιεωσρεχεντεξ περιµενταλ ανδ συρϖεψ λιτερατυρε ον ρατιοναλ εξπεχτατιονσ, ανδ τηε αππλιεδ µαχρο λιτερατυρε ον Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. Βοτη οφ τηεσε αρεασ ηαϖε σεεν ιµπορταντ δεϖελοπµεντσ ιν ρεχεντ ψεαρσ ανδ τηεψ ο ερ δι ερεντ ινσιγητσ. Βοτη εξπεριµεντσ ανδ συρϖεψσ τενδ το ρεϕεχτ τηε στριχτ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ηψποτηεσισ, βυτ τηε εξπεριµενταλ λιτερατυρε προϖιδεσ σοµε συππορτ φορ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ασ αν αππροξιµατιον, ωηιλε συρϖεψ εϖιδενχε σηουλδ νοτ βε ιντερπρετεδ ασ χονχλυσιϖε στατιστιχαλ εϖιδενχε αγαινστ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ(φορ ρεασονσ τηατ ωε δισχυσσ). Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε αππλιεδ µαχρο λιτερατυρε ινιτιατεδ βψ Χηριστιανο ετ αλ. 1 Οτηερ υσεφυλ συρϖεψσ οφ πριχε λεϖελ ταργετινγ ινχλυδε Χουρν δε ανδ Μοχχερο (2009) ανδ Καην (2009). Νειτηερ Αµβλερ (2009) ορ τηεσε παπερσ συρϖεψ εµπιριχαλ εϖιδενχε ον ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ανδ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. 2

4 (2005) ισ βροαδλψ συππορτιϖε οφ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ωιτη ρατιοναλ εξπεχ τατιονσ βυτ σηουλδ βε τρεατεδ ωιτη χαυτιον βεχαυσε ιτ δοεσ νοτ αµουντ το α φορµαλ στατιστιχαλ τεστ τηατ αχχεπτσ ορ ρεϕεχτσ τηε µοδελ. Τηερε ισ, ηοωεϖερ, α µορε ρεχεντ στρανδ οφ λιτερατυρε τηατ ηασ φορµαλλψ τεστεδ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ υσινγ ινδιρεχτ ινφερενχε. Ωε εξπλαιν τηισ αππροαχη βεφορε δισχυσσινγ σοµε οφ τηε µαιν ρεσυλτσ φροµ τηισ λιτερατυρε. Οϖεραλλ, τηε εϖιδενχε ον ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ανδ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ισ νοτ χλεαρ χυτ, βυτ ωε νοτε τηατ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ χαν πασσ φορµαλ στατιστιχαλ τεστσ αγαινστ µαχρο δατα ανδ τηατ µοδελσ ωιτη ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ουτπερφορµ τηοσε ωιτη βεηαϖιουραλ εξπεχτατιονσ(ι.ε. ηευριστιχσ) ιν διρεχτ στατιστιχαλ τεστσ. 2 Τηεσε νδινγσ συγγεστ τηατ τηε βενε τσ οφ ΠΤ µιγητ βε ηιγηερ τηαν ενϖισαγεδ βψ µανψ πολιχψµακερσ, ινχλυδινγ τηε Βανκ οφ Χαναδα. Ωε τηερεφορε αργυε τηατ πολιχψµακερσ σηουλδ χοντινυε το παψ αττεντιοντοπτιντηεφυτυρε. 2 Βαχκγρουνδ: Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ανδ τηε Βανκ οφ Χαναδα Ρεϖιεω Ιντηισσεχτιονωε ρστσετουττηεβασελινενεωκεψνεσιανµοδελωηιχηπροϖιδεσ τηε φουνδατιον φορ τηε µαχρο σταβιλισατιον λιτερατυρε ον ΙΤ ϖερσυσ ΠΤ. Ωε τηεν βριε ψδισχυσστηελιτερατυρεονστιχκψπριχεσινρελατιοντοτηεχαλϖο(1983)πριχε σεττινγ µεχηανισµ τηατ ισ χεντραλ ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. Φιναλλψ, ωε προϖιδε αν οϖερϖιεω οφ τηε µαιν χονχλυσιονσ οφ τηε Βανκ οφ Χαναδα σ 2011 Ρεϖιεω οφ ΠΤ το προϖιδε χοντεξτ φορ ουρ δεταιλεδ συρϖεψ οφ τηε λιτερατυρε τηατ φολλοωσ. 2.1 Τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ Τηε διστινγυισηινγ φεατυρε οφ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ισ τηατ µονοπολιστιχαλλψ χοµπετιτιϖε ρµσσετπριχεσοπτιµαλλψτοµαξιµισεπρο τσ,συβϕεχττοχονστραιντσ ον ηοω φρεθυεντλψ τηεψ χαν ρε σετ πριχεσ ορ ηοω χοστλψ ιτ ισ το δο σο. Ιν τηε βασελινεσπεχι χατιονδυετοχαλϖο(1983),εαχη ρµχανχηανγειτσπριχεωιτηα χονσταντ προβαβιλιτψ, σο τηε ιντερϖαλ βετωεεν πριχε χηανγεσ ισ α ρανδοµ ϖαριαβλε. Προ τ µαξιµισατιον βψ τηε ρµσ τηατ αρε αβλε το ρε οπτιµισε λεαδσ το α ρστ ορδερ χονδιτιον τηατ ρελατεσ χυρρεντ πριχε το α µαρκ υπ ον µαργιναλ χοστ ανδ εξπεχτεδφυτυρεπριχε. Λογ λινεαρισινγτηισ ρστ ορδερχονδιτιοναρουνδαζερο ιν ατιον στεαδψ στατε ανδ αγγρεγατινγ αχροσσ ρµσ λεαδσ το τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε ιν ωηιχη εχονοµψ ωιδε ιν ατιον τ δεπενδσ ον τηε ουτπυτγαπξ τ ανδεξπεχτεδφυτυρειν ατιον: τ = Ε τ τ+1 + ξ τ +υ τ (1) ωηερε ιστηεδισχουντφαχτοροφτηερεπρεσεντατιϖεηουσεηολδ(τηεσολεοωνερ οφ ρµσ),ε τ ιστηεχονδιτιοναλεξπεχτατιονσοπερατορ, >0ιστηεσλοπεοφτηε 2 Ωε προϖιδε α φορµαλ δε νιτιον οφ βεηαϖιουραλ εξπεχτατιονσ ιν Σεχτιον 2.3. Ωε δισχυσσ ιν Σεχτιονσ 2.3 ανδ 5.1 ηοω τηεσε εξπεχτατιονσ ρελατε το αλτερνατιϖε αππροαχηεσ ιν τηε λιτερατυρε. 3

5 Πηιλλιπσχυρϖε,ανδυ τ ισαχοστ πυσησηοχκτηατφολλοωσαναρ(1)προχεσσ. 3 Εθυατιον(1)στατεστηατιν ατιονδεπενδσποσιτιϖελψοντηεουτπυτγαπανδ (ρατιοναλλψ)εξπεχτεδφυτυρειν ατιον. ΤηεµαινωαψινωηιχητηεΝεωΚεψνε σιαν Πηιλλιπσ χυρϖε δι ερσ φροµ α µορε τραδιτιοναλ νεοχλασσιχαλ Πηιλλιπσ χυρϖε ισ τηατιν ατιονδεπενδσονεξπεχτεδφυτυρειν ατιον(ε τ τ+1 ),ανδνοτεξπεχτεδ χυρρεντιν ατιον(ε τ 1 τ ). Τηισφεατυρεοφτηεµοδελισπλαυσιβλεβεχαυσετηερε ισ συβσταντιαλ εµπιριχαλ εϖιδενχε τηατ αντιχιπατεδ χηανγεσ ιν µονεταρψ πολιχψ ηαϖε ρεαλ ε εχτσ. Ιτ αλσο ιµπλιεσ τηατ ιν ατιον δεπενδσ ον τηε εξπεχτεδ δισ χουντεδ στρεαµ οφ φυτυρε ουτπυτ γαπσ ανδ χοστ πυση σηοχκσ, σο τηατ µαναγινγ εξπεχτατιονσαβουττηεφυτυρεισχρυχιαλφορχυρρεντιν ατιονχοντρολ. Τηε δεµανδ σιδε οφ τηε µοδελ ισ στανδαρδ: χονσυµερσ µαξιµισε υτιλιτψ βψ χηοοσινγ βονδ ηολδινγσ οπτιµαλλψ, γιϖινγ αν Ευλερ εθυατιον φορ εαχη ηουσεηολδ. Ιφ ωε αγγρεγατε αχροσσ ηουσεηολδσ ωε γετ α σινγλε χονσυµπτιον Ευλερ εθυατιον ιν ωηιχη αγγρεγατε χονσυµπτιον ισ α φυνχτιον οφ τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε ανδ εξπεχτεδ φυτυρε χονσυµπτιον. Λογ λινεαρισινγ τηισ εθυατιον ανδ ιµποσινγ τηε µαρκετ χλεαρινγ χονδιτιον τηατ χονσυµπτιον εθυαλσ ουτπυτ µινυσ γοϖερνµεντ σπενδινγ, ωεγεττηεισχυρϖειντηεβασελινενεωκεψνεσιανµοδελ: ξ τ =Ε τ ξ τ+1 (Ρ τ Ε τ τ+1 )+γ τ (2) ωηερε >0ιστηειντερτεµποραλελαστιχιτψοφσυβστιτυτιον,ξ τ ιστηεουτπυτ γαπ,ρ τ ιστηενοµιναλιντερεστρατε,ανδγ τ ισαγοϖερνµεντσπενδινγσηοχκ τηατ φολλοωσ αν ΑΡ(1) προχεσσ. Λικε τηε Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε, τηε ΙΣ χυρϖε ισ φορωαρδ λοοκινγ: ιτ εµπηασισεσ τηε ιµπορτανχε οφ εξπεχτατιονσ αβουτ τηε φυτυρε ιν τηε δετερµινα τιον οφ χυρρεντ ουτχοµεσ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε χυρρεντ ουτπυτ γαπ ρισεσ ωιτη τηε εξπεχτεδφυτυρεουτπυτγαπ(δυετοχονσυµερσ δεσιρετοσµοοτηχονσυµπτιον) ανδφαλλσωηεντηεσηορτ τερµρεαλιντερεστρατε,ρ τ Ε τ τ+1,ισινχρεασεδ. Ιν αδδιτιον το τηε οπτιµισινγ µιχροφουνδατιονσ οφ τηε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ, αν ιµπορταντ φεατυρε ισ τηατ α σοχιαλ λοσσ φυνχτιον ιν ιν ατιον ανδ ουτπυτ γαπ ϖαριατιονσ χαν βε δεριϖεδ ασ αν αππροξιµατιον το τηε υτιλιτψ φυνχτιον οφ τηε ρεπρεσεντατιϖε ηουσεηολδ; σεε ε.γ. Ωαλση(2010, Χη. 8.6). Ασ α ρεσυλτ, ρεσεαχη ερσ χαν χονδυχτ σοχιαλ ωελφαρε αναλψσεσ ωηιχη αρε ιντερναλλψ χονσιστεντ ωιτη τηε µοδελ ιτσελφ ανδ βροαδλψ χονσιστεντ ωιτη τηε στατεδ οβϕεχτιϖεσ οφ ρεαλ ωορλδ χεν τραλ βανκσ. Τηε αππροξιµατε σοχιαλ λοσσ φυνχτιον ιν τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ χαν βε ρεπρεσεντεδ ασ φολλοωσ: Ξ 1 Λ τ =Ε τ ϕ ( 2 τ+ϕ+ ξ 2 τ+ϕ) (3) ϕ=0 3 Τηε χοστ πυση σηοχκ ισ αππενδεδ το τηισ εθυατιον βεχαυσε ιτ ιντροδυχεσ α µεανινγφυλ τραδε ο βετωεεν ιν ατιον ανδ ουτπυτ γαπ ϖολατιλιτψ. Αλτερνατιϖελψ, α Πηιλλιπσ χυρϖε τηατ ινχλυδεσ α χοστ πυση σηοχκ χαν βε δεριϖεδ διρεχτλψ βψ αλλοωινγ φορ εξογενουσ υχτυατιονσ ιν ρµσ δεµανδ ελαστιχιτιεσ ορ εξογενουσ υχτυατιονσ ιν ταξεσ (σεε Στεινσσον,2003). 4

6 ωηερε >0ιστηερελατιϖεωειγητονουτπυτγαπϖαριατιονσ,ωηιχηδεπενδσ υπον τηε παραµετερσ οφ τηε µοδελ. Τηισ σοχιαλ λοσσ φυνχτιον ηασ τωο ιµπορταντ ρολεσ. Φιρστ, Εθυατιον(3) χαν βε υσεδ ασ α βασισ φορ χοµπαρινγ σοχιαλ ωελφαρε αχροσσ αλτερνατιϖε µονεταρψ πολιχψ ρεγιµεσ λικε ΙΤ ανδ ΠΤ; σεε ςεστιν(2006). Σεχονδ, βψ µινιµισινγ Εθυατιον(3) συβϕεχττο(1)βψχηοοσινγιν ατιονανδτηεουτπυτγαπδιρεχτλψ,ωεχανδεριϖε ρστ ορδερχονδιτιοντηατιµπλεµεντστηεοπτιµαλµονεταρψπολιχψ. Τηισχονδι τιον προϖιδεσ ινσιγητ ιντο τηε πρινχιπλεσ οφ ε εχτιϖε πολιχψµακινγ ανδ αλλοωσ υσ το αναλψσε τηε οπτιµαλ ρεσπονσε οφ ιντερεστ ρατεσ το σηοχκσ τηατ ηιτ τηε εχονοµψ; τηισχανβεδονεβψσυβστιτυτινγτηε ρστ ορδερχονδιτιονιντοεθυατιον(2). Τηε οπτιµαλρεσπονσεσοφιν ατιονανδτηεουτπυτγαπχαναλσοβε βαχκεδουτ ινα σιµιλαρ µαννερ(σεε ε.γ. Χλαριδα ετ αλ., 1999). Τηε αππροαχη οφ δεριϖινγ οπτιµαλ πολιχιεσ ηασ βεεν ποπυλαρ ιν τηε τηεο ρετιχαλ λιτερατυρε. Τηισ ρεθυιρεσ τηε ρεσεαρχηερ το µακε αν ασσυµπτιον αβουτ ωηετηερτηεχεντραλβανκρε οπτιµισεσοναπεριοδ βψ περιοδβασισ( δισχρετιον ) ορ χαν µακε βινδινγ προµισεσ αβουτ τηε εντιρε φυτυρε πατη οφ µονεταρψ πολ ιχψ( χοµµιτµεντ ). Φορινστανχε,ωιτητηεβασελινεΝεωΚεψνεσιανµοδελανδ τηε ασσυµπτιον οφ χοµµιτµεντ, Εϖανσ ανδ Ηονκαποηϕα (2006) σηοω τηατ τηε οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχψ ανδ τηε ιµπλιεδ ιντερεστ ρατε ρυλε αρε ασ φολλοωσ: τ = (ξ τ ξ τ 1) (4) Ρ τ =χ 1 ξ τ 1 +χ 2 γ τ +χ 3 υ τ (5) ωηερεχ 1 ;χ 2 ανδχ 3 αρεχοµπλιχατεδφυνχτιονσοφτηεµοδελπαραµετερσ. Αναλτερνατιϖετοτηεοπτιµαλπολιχψαππροαχηιστο χλοσε τηεµοδελωιτηαν ινστρυµεντ ρυλε φορ τηε νοµιναλ ιντερεστ ρατε. Τηε µοστ χοµµονλψ υσεδ ιντερεστ ρατε ρυλε ισ α λογ λινεαρ Ταψλορ ρυλε(ταψλορ, 1993): Ρ τ =χ τ +χ ξ ξ τ (6) ωηερεχ ;χ ξ >0αρετηερεαχτιονχοε χιεντσονιν ατιονανδτηεουτπυτγαπ, ρεσπεχτιϖελψ;ωετρεαττηειν ατιονταργετανδστεαδψστατειντερεστρατεασζερο ηερε ανδ ιν ωηατ φολλοωσ. ΑσωεχανσεεβψχοµπαρινγΕθυατιονσ(5)ανδ(6),Ταψλορρυλεσαρεγενεραλλψ συβοπτιµαλ πολιχιεσ ι.ε. τηεψ ωιλλ νοτ µινιµισε Εθυατιον (3). Νεϖερτηελεσσ, Ταψλορ ρυλεσ ηαϖε βεχοµε α ποπυλαρ ωαψ οφ µοδελλινγ µονεταρψ πολιχψ βεχαυσε τηεψ αρε εασψ το χοµµυνιχατε; µορε ροβυστ αχροσσ αλτερνατιϖε µοδελσ οφ τηε εχονοµψ τηαν οπτιµαλ πολιχιεσ(σεε Ταψλορ, 1999); ανδ α υσεφυλ ωαψ οφ δεσχριβινγ τηε βεηαϖιουρ οφ χεντραλ βανκσ ιν εστιµατεδ γενεραλ εθυιλιβριυµ µοδελσ. 5

7 2.2 Χαλϖο χοντραχτσ ανδ µιχρο εϖιδενχε ον στιχκψ πριχεσ Τηερε ισ χονσιδεραβλε εµπιριχαλ εϖιδενχε συγγεστινγ τηατ πριχεσ αρε στιχκψ ιν νοµιναλ τερµσ ασ ασσυµεδ βψ Χαλϖο (1983) πριχε σεττινγ. Ιν α σεµιναλ παπερ, Βιλσ ανδ Κλενοω(2004) χονχλυδε τηατ αϖεραγε πριχε σπελλσ ιν τηε ΥΣ λαστ βετωεεν 3 ανδ 4 µοντησ, τηουγη συβσεθυεντ ρεσυλτσ ιν Νακαµυρα ανδ Στεινσσον(2008) τηατεξχλυδεσαλεσποινττολονγερπριχεσπελλσοφ7το11µοντησ αρεσυλτωηιχη ισ µορε χονσιστεντ ωιτη εαρλψ εµπιριχαλ ωορκ ον πριχε στιχκινεσσ ιν τηε ΥΣ. ηψνε εταλ. (2006) νδσιµιλαρρεσυλτσφορτηεευροαρεαασπαρτοφρεσεαρχηχονδυχτεδ βψ τηε Ιν ατιον Περσιστενχε Νετωορκ ατ τηε Ευροπεαν Χεντραλ Βανκ (ΕΧΒ): τηεαϖεραγεδυρατιονοφπριχεσπελλσισ10το13µοντησ. Χονσιστεντωιτη τηεσε νδινγσ, τηε Χαλϖο ρεσετ προβαβιλιτψ ισ τψπιχαλλψ χαλιβρατεδ το ιµπλψ αϖεραγε πριχεσπελλσοφβετωεεν2ανδ4θυαρτερσιννεωκεψνεσιανµοδελσ. Τηε φαχτορσ ρεσπονσιβλε φορ νοµιναλ πριχε ριγιδιτιεσ ρεµαιν σοµεωηατ οφ α µψστερψ, ηοωεϖερ. Υνδερ Χαλϖο πριχε σεττινγ τηεσε φαχτορσ αρε νοτ µοδελλεδ: ρµσαρελιτεραλλψυναβλετοχηανγετηειρπριχεσινσοµεπεριοδσ,ανδτηεπροβ αβιλιτψοφβεινγαβλετοχηανγεπριχεινανψγιϖενπεριοδισινδεπενδεντοφτηε δατε ατ ωηιχη πριχεσ ωερε λαστ ρε σετ. Τηεσε αρε χλεαρλψ νοτ ρεαλιστιχ ασσυµπ τιονσ, βυτ τηεψ µακε τηε µοδελ ηιγηλψ τραχταβλε. Ανδ βεχαυσε τηε γρουπ οφ ρµστηατισαβλετοχηανγεπριχεισσελεχτεδρανδοµλψινεαχηπεριοδ,τηεχαλϖο σπεχι χατιονιµπλιεστηατ, οϖεραγιϖενπεριοδοφτιµε, σοµε ρµσωιλλβεαβλε τοχηανγετηειρπριχεσµορεφρεθυεντλψτηανοτηερσ, ασωεσεειντηεδατα(ε.γ. Βιλσ ανδ Κλενοω, 2004). Τηερεφορε, τηε Χαλϖο µοδελ χαπτυρεσ σοµε ιµπορταντ φεατυρεσοφρεαλ ωορλδπριχε σεττινγωιτηιναηιγηλψτραχταβλεφραµεωορκ. 4 Χαλϖο πριχε σεττινγ ηασ, ηοωεϖερ, βεεν χριτιχισεδ αλονγ σεϖεραλ λινεσ. Ιτ ισ ωελλ κνοων, φορ εξαµπλε, τηατ τηε ασσυµπτιον οφ α χονσταντ ρεσετ προβαβιλιτψ µεανσ τηατ τηε Χαλϖο µοδελ χαννοτ εξπλαιν ωηψ ρµσ ρεσετ τηειρ πριχεσ µορε φρεθυεντλψωηενιν ατιονισηιγη. Ιναδδιτιον,σοµεαυτηορσηαϖενοτεδτηαττηε στανδαρδ Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ωιτη Χαλϖο πριχε σεττινγ ιµπλιεσ τηατ µοδερατε τοηιγηλεϖελσοφτρενδιν ατιονηαϖειµπλαυσιβλψλαργεε εχτσοντηεδετερµινιστιχ στεαδψ στατε ανδ στοχηαστιχ µεαν λεϖελσ οφ ουτπυτ(ασχαρι, 2004; Αµανο ετ αλ., 2007). Σεϖεραλ αλτερνατιϖε µοδελσ οφ νοµιναλ ριγιδιτψ ηαϖε βεεν προποσεδ ιν τηε λιτερατυρε, ινχλυδινγστατε δεπενδεντπριχινγµοδελσωηερε ρµσχηανγεπριχεσ µορε φρεθυεντλψ ωηεν ιτ ισ µορε προ ταβλε το δο σο (ε.γ. Γολοσοϖ ανδ Λυχασ, 2007) ανδ γενεραλισεδ Ταψλορ µοδελσ ωηερε τηερε αρε σεϖεραλ σεχτορσ ωιτη Ταψλορ (1980)χοντραχτσοφδι ερεντδυρατιονσ(ε.γ. ιξονανδλεβιηαν,2012). 5 Μοστ νοταβλψ, τηε ρεχεντ παπερσ βψ Μιδριγαν (2011) ανδ Καραδι ανδ Ρει (2012)χονσιδερστατε δεπενδεντπριχινγµοδελσινωηιχηηετερογενουσ ρµσφαχε µενυχοστσ οφπριχεαδϕυστµεντ. Μιδριγαν(2011)σηοωστηαταµενυ χοστµοδελ τηατ χαν µατχη α ωιδε αρραψ οφ µιχρο πριχε σεττινγ φαχτσ ιµπλιεσ αγγρεγατε ρεαλ ε εχτσ οφ µονεταρψ πολιχψ σηοχκσ ωηιχη αρε θυαντιτατιϖελψ σιµιλαρ το τηοσε ιν 4 Αν αλτερνατιϖε το Χαλϖο πριχε σεττινγ ισ τηε Ταψλορ µοδελ (Ταψλορ, 1980) οφ οϖερλαππινγ ξεδ δυρατιον πριχε χοντραχτσ, βυτ τηισ σπεχι χατιον ισ λεσσ χονϖενιεντ βεχαυσε ιτ ρεθυιρεσ ασ µανψ γρουπσ οφ πριχε σεττερσ ασ πριχε σπελλ δυρατιονσ. 5 Φορ α υσεφυλ δισχυσσιον οφ στατε δεπενδεντ πριχινγ µοδελσ, σεε Ωαλση (2010, Χη. 6.2). Βοτη Ταψλορ µοδελσ ανδ Χαλϖο µοδελσ αρε εξαµπλεσ οφ τιµε δεπενδεντ πριχινγ µοδελσ. 6

8 τηεχαλϖοµοδελ. Ηοωεϖερ,ΚαραδιανδΡει (2012)ποιντουττηαττηισρεσυλτισ οϖερτυρνεδ φορ ρελατιϖελψ λαργε βυσινεσσ χψχλε σηοχκσ βεχαυσε, ιν στατε δεπενδεντ µοδελσ, τηε φραχτιον οφ ρµσ χηανγινγ πριχε ρισεσ σηαρπλψ ασ τηε µαγνιτυδε οφ σηοχκσ ισ ινχρεασεδ, µακινγ τηε αγγρεγατε πριχε λεϖελ σοµεωηατ µορε εξιβλε. Βψχοντραστ,τηεφραχτιονοφ ρµσχηανγινγπριχερεµαινσχονσταντιντηεχαλϖο µοδελ. Υσινγ δατα ον ϖαλυε αδδεδ ταξ χηανγεσ ιν Ηυνγαρψ, Καραδι ανδ Ρει σηοω τηατ τηε πριχε λεϖελ ρεαχτεδ εξιβλψ ανδ ασψµµετριχαλλψ το λαργε ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε σηοχκσ. Τηεψ νοτε τηατ α µενυ χοστ µοδελ σιµιλαρ το Μιδριγαν (2011) χαν ρεπλιχατε βοτη οφ τηεσε φαχτσ, ωηερεασ τηε Χαλϖο µοδελ χαννοτ, τηουγη ιτ δοεσ ρεµαιν α ρεασοναβλε αππροξιµατιον οφ τηε µενυ χοστ µοδελ φορ στανδαρδ βυσινεσσχψχλεσηοχκσινανεχονοµψωιτηλοωιν ατιον. Ιν συµµαρψ, στατε δεπενδεντ µοδελσ οφ πριχε σεττινγ χαν µατχη τηε µιχρο δατα σοµεωηατ βεττερ τηαν τηε στανδαρδ Χαλϖο µοδελ, βυτ τηε αγγρεγατε ιµ πλιχατιονσ οφ τηε τωο µοδελσ αππεαρ το βε σιµιλαρ ιν νορµαλ εχονοµιχ χιρχυµ στανχεσ. Ηερε ωε λιµιτ ουρ αττεντιον το τηε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ωιτη Χαλϖο πριχε σεττινγ βεχαυσε τηισ εναβλεσ υσ το χονχεντρατε (ι) ον ωηατ τηε λιτερατυρε ηασ το σαψ αβουτ ωηετηερ χεντραλ βανκσ σηουλδ δροπ αν ιν ατιον ταργετ ωηερε βψγονεσαρεβψγονεσ ινφαϖουροφαπριχε λεϖελταργετ, 6 ανδ(ιι)ονµοδελστηατ ηαϖε βεεν συβϕεχτεδ το φορµαλ στατιστιχαλ τεστσ ανδ νοτ ρεϕεχτεδ βψ τηεµ; σεε Σεχ τιονσ5.2το5.4. Ηοωεϖερ, σινχεωεχαννοτβεσυρετηατουρχονχλυσιονσαβουτ ΠΤ ωουλδ χαρρψ οϖερ το αλτερνατιϖε µοδελσ οφ πριχε σεττινγ, τηε ρεαδερ σηουλδ βεαρινµινδτηεχαϖεατσοφτηεχαλϖοµοδελµεντιονεδιντηισσεχτιον.ωεσαϖε α φυλλερ δισχυσσιον οφ τηε αγγρεγατε ιµπλιχατιονσ οφ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ υντιλ Σεχτιον5,ωηερεωεσυρϖεψσεϖεραλπαπερσφροµτηεαππλιεδµαχρολιτερατυρε Βανκ οφ Χαναδα Ρεϖιεω οφ Πριχε Λεϖελ Ταργετινγ Ιν 2006 τηε Βανκ οφ Χαναδα αννουνχεδ ιτσ ιντεντιον το στυδψ τηε χοστσ ανδ βενε τσοφπτ,ωιτηαϖιεωτοποτεντιαλλψχηανγινγιτσµονεταρψπολιχψµανδατε αττηενεξτρενεωαλδατειν2011(σεεβανκοφχαναδα,2006). Τηισµαδειττηε ρστ χεντραλ βανκ ιν ρεχεντ ηιστορψ το σεριουσλψ εντερταιν τηε ποσσιβιλιτψ οφ ΠΤ ρεγιµε. Τηε Βανκ οφ Χαναδα συβσεθυεντλψ πυβλισηεδ α Ρεϖιεω οφ τηε χοστσ ανδβενε τσοφπττηατινχλυδεδσεϖεραλπολιχψρεχοµµενδατιονσ,ινχλυδινγτηε ρεασονσβεηινδιτσδεχισιοντοστιχκωιτηανιτµανδατευντιλατλεαστ2016(σεε Βανκ οφ Χαναδα, 2011). Ιν τηισ σεχτιον, ωε δισχυσσ τηεσε χονχλυσιονσ ιν ορδερ το προϖιδε χοντεξτ φορ ουρ συρϖεψ οφ τηε ρεχεντ λιτερατυρε τηατ φολλοωσ. ΣινχετηεονλψεπισοδεοφΠΤινηιστορψωασινΣωεδενδυρινγτηεΓρεατ ε πρεσσιον(σεε Βεργ ανδ ϑονυνγ, 1999), τηε Βανκ οφ Χαναδα Ρεϖιεω φοχυσεδ ον 6 Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ρεσυλτσ ρεγαρδινγ τηε ρελατιϖε µεριτσ οφ ΠΤ ηαϖε νοτ ψετ βεεν εσταβλισηεδ ιν στατε δεπενδεντ πριχινγ µοδελσ δυε το τηε αδδιτιοναλ χοµπλεξιτιεσ ινϖολϖεδ ιν ωορκινγ ωιτη τηεσε µοδελσ. Ωε αρε αωαρε οφ ονλψ α σµαλλ νυµβερ οφ στυδιεσ τηατ ασσεσσ τηε µεριτσ οφ ΠΤ ιν αλτερνατιϖε τιµε δεπενδεντ πριχινγ µοδελσ (ε.γ. Ωολµαν, 2005). 7 ΩενοτεινΣεχτιον5.1τηατπριχεινδεξατιον ωηιχηηελπσνεωκεψνεσιανµοδελστοµατχη µαχρο δατα ισ ατ οδδσ ωιτη τηε µιχρο εϖιδενχε ον πριχε σεττινγ χιτεδ αβοϖε. Ιµπορταντλψ, ηοωεϖερ, τηε τεστ οφ ρατιοναλ ϖερσυσ βεηαϖιουραλ εξπεχτατιονσ τηατ ωε χονσιδερ ιν Σεχτιον 5.4 τακεσ πλαχε ιν α Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ωηερε πριχε ινδεξατιον ισ αβσεντ. Τηε ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ϖερσιον οφ τηε µοδελ ισ νοτ ρεϕεχτεδ βψ τηισ φορµαλ στατιστιχαλ τεστ. 7

9 µοδελ σιµυλατιονσ ανδ λαβορατορψ εξπεριµεντσ, ρατηερ τηαν εµπιριχαλ εϖιδενχε. Ιταργυεστηαταλτηουγητηερεαρε µοδεστ,βυτεχονοµιχαλλψσιγνι χαντ,ποτεν τιαλγαινσφροµπτ, ρεαλισινγτηεσεγαινσωουλδβεδι χυλτινπραχτιχεβεχαυσε τηε µοδελσασσυµετηαταγεντσαρεφορωαρδ λοοκινγ,φυλλψχονϖερσαντωιτητηε ιµπλιχατιονσ οφ ΠΤ ανδ τρυστ πολιχψ µακερσ το λιϖε υπ το τηειρ χοµµιτµεντσ (Βανκ οφ Χαναδα 2011, π. 14). 8 Ιν οτηερ ωορδσ, τηε Βανκ εξπρεσσεδ δουβτσ αβουττηεαβιλιτψοφηουσεηολδσανδ ρµστουνδερστανδτηεωορκινγσοφπτανδ αργυεσ τηατ τηε ρεγιµε µιγητ λαχκ χρεδιβιλιτψ ιν τηε σηορτ τερµ. Τηε Βανκ οφ Χαναδα συµµαρισεδ ιτσ οϖεραλλ χονχλυσιον ον ΠΤ ασ φολλοωσ: Γιϖεντηεχυρρεντστατεοφκνοωλεδγε,τηεποτεντιαλβενε τσοφπτ ιν.ινχρεασινγ λονγ τερµ χερταιντψ αβουτ τηε πριχε λεϖελ ανδ.προϖιδινγ γρεατερ σηορτ τερµ µαχροεχονοµιχ σταβιλιτψ, ρελατιϖε το τηε χυρρεντ ΙΤ φραµεωορκ, δο νοτ χλεαρλψ ουτωειγη τηε χοστσ ανδ ρισκσ ασσοχι ατεδ ωιτη ρεαλ ωορλδ εξπεχτατιονσ ανδ χρεδιβιλιτψ φαλλινγ σηορτ οφ τηε µοδελιδεαλ. (ΒανκοφΧαναδα2011,π. 20) Τηε χοστσ ανδ ρισκσ οφ ρεαλ ωορλδ εξπεχτατιονσ φαλλινγ σηορτ οφ τηε µοδελ ιδεαλ ηαϖε βεεν ηιγηλιγητεδ ιν τηε εαρλψ λιτερατυρε ον ΠΤ. Φορ εξαµπλε, Λεβοω εταλ. (1992)ανδΗαλδανεανδΣαλµον(1995) νδτηατπτραισεσβοτηουτπυτ ανδιν ατιονϖολατιλιτψυνδεραδαπτιϖεεξπεχτατιονσ,ωηιχηαρεπυρελψβαχκωαρδ λοοκινγ. 9 Τηυσ,τηερατιοναλεξπεχτατιονσασσυµπτιονισχεντραλτοτηεχοστσανδ βενε τσοφπτρελατιϖετοιτ.φορτηισρεασον,ωερεϖιεωεµπιριχαλεϖιδενχεονρα τιοναλ εξπεχτατιονσ ανδ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ιν τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηισ συρϖεψ. Ωε αλσο χονσιδερ ιν σοµε δεταιλ α µαχρο τεστ οφ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ αγαινστ βε ηαϖιουραλ εξπεχτατιονσ, αν αλτερνατιϖε τψπε οφ εξπεχτατιον φορµατιον τηατ δι ερσ νον τριϖιαλλψ φροµ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ. Ιν παρτιχυλαρ, αγεντσ ωιτη βεηαϖιουραλ εξπεχτατιονσ χηοοσε ρελατιϖε ωειγητσ ον εξτραπολατιϖε (ι.ε. βαχκωαρδ λοοκινγ) φορεχαστσ ανδ στεαδψ στατε φορεχαστσ βασεδ ον τηειρ παστ συχχεσσ. 10 Τηε τεστ οφ εξπεχτατιονσ ωε χονσιδερ ισ ρελεϖαντ το τηε ΙΤ ϖερσυσ ΠΤ δεβατε βεχαυσε, ασ εµπηασισεδ βψ τηε Βανκ οφ Χαναδα θυοτε αβοϖε, τηερε ισ α ωιδεσπρεαδ ϖιεω αµονγ πολιχψµακερσ τηατ πριϖατε αγεντσ ηαϖε εξπεχτατιονσ ωηιχη αρε (ατ λεαστ παρτλψ) βαχκωαρδ λοοκινγ, ωηιχη ωουλδ ιµπλψ ποορ περφορµανχε οφ ΠΤ. Ον τηε τηεορετιχαλ σιδε, ωε ρεϖιεω ρεχεντ ρεσεαρχη τηατ σηεδσ µορε λιγητ ον τηε τρανσιτιον χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ΠΤ ανδ τηε εξτεντ το ωηιχη ιµπορταντ ρεσυλτσ ιν τηε ΠΤ λιτερατυρε αρε ροβυστ το δεϖιατιονσ φροµ τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ. Ωε τυρν ρστ το τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε ανδ τηεν το τηε εµπιριχαλ εϖιδενχε ον ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ανδ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. 8 Τοενσυρεχονσιστενχψωιτητηεαββρεϖιατιονσυσεδιντηισσυρϖεψ,πριχε λεϖελταργετινγωασ αββρεϖιατεδ ΠΤ ανδ νοτ ασ ΠΛΤ ασ ιν Βανκ οφχαναδα (2011). 9 Φορ α µορε δεταιλεδ δισχυσσιον οφτηισ εαρλψ λιτερατυρε,σεε Σεχτιον 2 οφαµβλερ (2009). 10 Τηε σεµιναλ παπερ ιν τηισ λιτερατυρε ισ Βροχκ ανδ Ηοµµεσ (1997). Ιν Σεχτιον 5.1 ωε δισχυσσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε εξπεχτατιονσ ανδ αλτερνατιϖεσ ιν τηε µαχρο λιτερατυρε. 8

10 3 Μαχρο σταβιλισατιον λιτερατυρε ΑσΑµβλερ(2009)µακεσχλεαρ,ΠΤωασινιτιαλλψµοτιϖατεδασαωαψοφπροϖιδινγ τηε εχονοµψ ωιτη λονγ τερµ πριχε σταβιλιτψ. Νεϖερτηελεσσ, µοστ οφ τηε ρεχεντ ιντερεστ ιν ΠΤ χοµεσ φροµ ιτσ ιµπλιχατιονσ φορ σηορτ ρυν µαχρο σταβιλισατιον, τηατ ισ, εχονοµιχ σταβιλιτψ ατ βυσινεσσ χψχλε φρεθυενχιεσ. Ιν φαχτ, τηε ρεχεντ ρεσυργενχε οφ ιντερεστ ιν ΠΤ ηασ γονε ηανδ ιν ηανδ ωιτη τηε ρισε ιν ποπυλαριτψ οφ Νεω Κεψνεσιανµοδελσ,σινχετηερεαρεωελφαρεγαινσφροµ ηιστορψδεπενδενχε ινα φορωαρδ λοοκινγ, ρατιοναλ εξπεχτατιονσ ενϖιρονµεντ(ωοοδφορδ, 2003). Ηιστορψ δεπενδενχε µεανσ τηατ µονεταρψ πολιχψ σηουλδ ρεσπονδ σψστεµατιχαλλψ το παστ εχονοµιχ χονδιτιονσ, ασ ωελλ χυρρεντ ανδ εξπεχτεδ φυτυρε εχονοµιχ ουτχοµεσ. ΠΤ ισ ηιστορψ δεπενδεντ βεχαυσε τηε χεντραλ βανκ προµισεσ το ο σετ δεϖιατιονσ φροµτηεταργετπριχεπατηιντηεφυτυρε. Ασαρεσυλτ,ΠΤωιλλτενδτοπροδυχε συπεριορ σταβιλισατιον ουτχοµεσ το πολιχιεσ τηατ λαχκ ηιστορψ δεπενδενχε. Ιντηισσεχτιονωε ρστδισχυσστηεµαιν νδινγσφροµτηεµαχροσταβιλισατιον λιτερατυρε ον ΙΤ ϖερσυσ ΠΤ, ασ συρϖεψεδ βψ Αµβλερ (2009). Ωε τηεν τυρν το µορε ρεχεντ χοντριβυτιονσ τηατ σηεδ λιγητ ον ροβυστνεσσ το εξτενσιονσ οφ τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ. Φορ εασε οφ ρεφερενχε, ωε σπλιτ τηε δισχυσσιον τηατ φολλοωσ ιντο φουρ συβσεχτιονσ: δισχρετιον ϖερσυσ χοµµιτµεντ; τηε ζερο λοωερ βουνδ; νανχιαλφριχτιονσ;ανδτηεχοστσοφτρανσιτιονφροµιττοπτ. 3.1 ισχρετιον ϖερσυσ χοµµιτµεντ Ιν α σεµιναλ παπερ, Κψδλανδ ανδ Πρεσχοττ (1977) σηοωεδ τηατ τηε διστινχτιον βετωεεν δισχρετιον ανδ χοµµιτµεντ ισ χρυχιαλ ιν ρατιοναλ εξπεχτατιονσ µοδελσ. Υνδερ δισχρετιον, τηε πολιχψµακερ οπτιµισεσ ον α περιοδ βψ περιοδ βασισ. Ασ α ρεσυλτ, ιτ χαννοτ µακε βινδινγ προµισεσ αβουτ τηε φυτυρε ανδ µυστ τακε φυτυρε εξπεχτατιονσ ασ γιϖεν. Τηισ ιναβιλιτψ το χοµµιτ ιµπλιεσ συβοπτιµαλ ουτχοµεσ βεχαυσεπολιχψχαννοτιν υενχεφυτυρεεξπεχτατιονσανδσοε εχτιϖελψηασφεωερ ινστρυµεντσ αϖαιλαβλε το αχηιεϖε ιτσ οβϕεχτιϖεσ. Α χλασσιχ εξαµπλε οφ α συβοπτιµαλ ουτχοµε υνδερ δισχρετιον ισ τηε ιν ατιον βιασ προβλεµ ηιγηλιγητεδ βψ Βαρρο ανδ Γορδον (1983), ωηερεβψ αν εθυιλιβριυµ ωιτη στεαδψ στατε ιν ατιον αβοϖε τηε σοχιαλλψ οπτιµαλ λεϖελ ρεσυλτσ φροµ α δεσιρε το πυση ουτπυτ αβοϖε τηε νατυραλ ρατε. Αν ε χιεντ εθυιλιβριυµ ουτχοµε χαν βε ρεστορεδ ιν ϖαριουσ ωαψσ ωηιχη ινϖολϖε δελεγατινγ τηε χεντραλ βανκ α λοσσ φυνχτιον τηατ δι ερσ φροµ τηε τρυε σοχιαλ λοσσ φυνχτιον(ρογο, 1985; Ωαλση, 1995; Σϖενσσον, 1999). Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ δισχρετιον λεαδσ το συβοπτιµαλ ουτχοµεσ ιν δψ ναµιχµοδελσωιτηρατιοναλεξπεχτατιονσ,εϖενιφτηεχεντραλβανκ σουτπυτταργετ ισ νοτ οϖερ αµβιτιουσ (τηε ασσυµπτιον µαδε ιν αλµοστ αλλ οφ τηε ρεχεντ λιτερα τυρε, ανδ ιν αλλ τηε παπερσ ωε ρεϖιεω ηερε). Σϖενσσον (1997) ανδ Χλαριδα ετ αλ. (1999)δυβτηισπηενοµενον σταβιλισατιονβιασ βεχαυσειτιµπλιεστηαττηε χεντραλ βανκ σ ρεσπονσε το σηοχκσ τηατ ηιτ τηε εχονοµψ ισ συβοπτιµαλ, σο τηατ ιν ατιον ανδ ουτπυτ γαπσ δεϖιατε φροµ τηειρ ρστ βεστ ουτχοµεσ. Ασ ωιτη τηε ιν ατιον βιασ, σταβιλισατιον βιασ ιµπλιεσ τηατ δελεγατινγ µονεταρψ πολιχψ το α χεντραλ βανκ ωιτηουτ ΙΤ πρεφερενχεσ χουλδ ιµπροϖε σοχιαλ ουτχοµεσ. 9

11 3.1.1 ισχρετιον Σϖενσσον(1999)ωαστηε ρσττοφορµαλλψινϖεστιγατεωηετηερδελεγατινγµονε ταρψ πολιχψ το αχεντραλ βανκ ωιτηαπτλοσσ φυνχτιον χουλδ ιµπροϖε σταβιλισα τιον ουτχοµεσ υνδερ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ. Υσινγ α µοδελ ωιτη α Λυχασ τψπε (ορ Νεοχλασσιχαλ) Πηιλλιπσ χυρϖε, ηε σηοωεδ τηατ δελεγατινγ ΠΤ πρεφερενχεσ το τηε χεντραλ βανκ δελιϖερσ α φρεε λυνχη ρεσυλτ: ιν ατιον ϖαριαβιλιτψ ισ λοωερ φορ ανψ γιϖεν λεϖελ οφ ουτπυτ γαπ ϖαριαβιλιτψ ιφ ουτπυτ ισ συ χιεντλψ περσιστεντ. Ιν ε εχτ, ΠΤ ελιµινατεσ σοµε οφ τηε υσελεσσ δισχρετιον πρεσεντ υνδερ ΙΤ βεχαυσε τηε χεντραλ βανκ ισ ρεθυιρεδ το υνδο χυρρεντ δεϖιατιονσ φροµ ιτσ ταργετ πριχε πατη ιν τηε φυτυρε, σο τηατ δισχρετιοναρψ βεηαϖιουρ βεχοµεσ µορε χοστλψ. Τηε χρυχιαλ διστινχτιον ισ τηατ βψγονεσ αρε βψγονεσ υνδερ ΙΤ, ωηερεασ ΠΤ µακεσ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ α δισχρετιοναρψ πολιχψµακερ δεπενδ ιν παρτ υπον παστ ουτχοµεσ, σο τηατ δισχρετιον χαρριεσ α πεναλτψ ωηιχη ισ αβσεντ υνδερ ΙΤ. Αλτηουγη Σϖενσσον σ µοδελ φεατυρεσ ρατιοναλ εξπεχτατιονσ, ιτ ισ συβϕεχτ το τωο ιµπορταντ λιµιτατιονσ. Φιρστ, τηε εχονοµψ ισ δεσχριβεδ βψ α Πηιλλιπσ χυρϖε ωηιχη περφορµσ ποορλψ εµπιριχαλλψ βεχαυσε ιτ ιµπλιεσ τηατ ονλψ υναντιχιπατεδ χηανγεσ ιν πολιχψ ηαϖε ρεαλ ε εχτσ. Σεχονδ, τηε σοχιαλ λοσσ φυνχτιον Σϖενσσον υσεσ χαννοτ βε δεριϖεδ φροµ τηε υτιλιτψ φυνχτιον οφ α ρεπρεσεντατιϖε αγεντ. Ασ νοτεδ ιν Σεχτιον 2.1, τηε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ χαν αδδρεσσ βοτη τηεσε χριτιχισµσ. ςεστιν(2006) ασσεσσεσ τηε περφορµανχε οφ ΠΤ ιν τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ. Ηε σηοωσ τηατ τηε φρεε λυνχη ρεσυλτ ρεµαινσ ινταχτ. Ιντυιτιϖελψ, σινχε ρµσιννεωκεψνεσιανµοδελσσετχυρρεντπριχεσασαφυνχτιονοφεξπεχτεδφυ τυρε πριχεσ, τηε εξτεντ το ωηιχη τηε αγγρεγατε πριχε λεϖελ ρισεσ ιν ρεσπονσε το ανιν ατιοναρψσηοχκδεπενδσοντηειµπαχτοφπολιχψυπονπριχε σεττερσεξπεχ τατιονσ αβουτ φυτυρε ιν ατιον. Υνδερ ΙΤ, ιν ατιον εξπεχτατιονσ αρε ε εχτιϖελψ ξεδοντηειν ατιονταργετβεχαυσε βψγονεσαρεβψγονεσ. ΥνδερΠΤ,βψχον τραστ, ρµσ εξπεχτ α ρισε ιν χυρρεντ πριχεσ το βε φολλοωεδ βψ α χοντραχτιον ιν δεµανδανδλοωερφυτυρεπριχεσ,ινορδερτορετυρντηεπριχελεϖελτοιτσταργετ πατη. Ασ α ρεσυλτ, ρµσ ραισε τηειρ πριχεσ λεσσ ιν ρεσπονσε το ιν ατιοναρψ (ι.ε. χοστ πυση) σηοχκσ υνδερ α ΠΤ ρεγιµε, ιµπλψινγ λοωερ ιν ατιον ϖαριαβιλιτψ φορ ανψ γιϖεν λεϖελ οφ ουτπυτ γαπ ϖαριαβιλιτψ. Τηεφρεελυνχηρεσυλταλσορεµαινσινταχτωηεντηε ρµσωηοαρευναβλετο ρε οπτιµισεχηοοσετοινδεξτηειρπριχεστοπαστιν ατιον, εξχεπτιντηεσπεχιαλ χασεοφφυλλινδεξατιον(ρ ισλανδ,2006;γασπαρεταλ. 2007). 11 Ινδεξινγπριχεστο παστιν ατιονλεαδστοτηε ηψβριδνεωκεψνεσιανπηιλλιπσχυρϖε ωηερειν ατιον ισαλσορελατεδτολαγγεδιν ατιον: τ τ 1 = Ε τ ( τ+1 τ )+ ξ τ +υ τ (7) 11 Ρ ισλανδ(2006)σηοωστηατδισχρετιονωιλλρεπλιχατετηεοπτιµαλχοµµιτµεντπολιχψωηεν τηεχεντραλβανκισδελεγατεδαπεριοδλοσσφυνχτιον(π τ π τ 1 ) 2 +ε ξ 2 τ,ωηερεπτ ιστηεπριχε λεϖελ (ιν λογσ) ανδ ε ισ τηε µοδι εδ ωειγητ ον ουτπυτ γαπ ϖαριατιονσ. ςεστιν σ (2006) ρεσυλτ τηατ ΠΤ ισ οπτιµαλ αρισεσ ασ α σπεχιαλ χασε ωηεν τηερε ισ ζερο ινδεξατιον (ι.ε. =0), ωηιλε ΙΤ ισ οπτιµαλ υνδερ φυλλ ινδεξατιον (ι.ε. =1). Ωηεν 0< <1, τηε οπτιµαλ λοσσ φυνχτιον υνδερδισχρετιονισυσυαλλψιντερπρετεδασα ηψβριδιν ατιον/πριχε λεϖελταργετ,βυτγασπαρετ αλ. (2007,ππ ) αργυε τηατ τηισ ισ ε εχτιϖελψ ΠΤ ωιτη α λονγερ ταργετ ηοριζον. 10

12 ωηερε0 1ρεπρεσεντστηεδεγρεεοφινδεξατιοντοπαστιν ατιον,ανδ τ τ 1 ιστηε θυασι δι ερενχε ινιν ατιον. Αλτηουγη τηισ ηψβριδ Πηιλλιπσ χυρϖε περφορµσ βεττερ αγαινστ µαχρο δατα τηαν τηε στανδαρδ Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε, ιτ ισ δι χυλτ το ϕυστιφψ βεχαυσε πριχε σεττερσ αρε ασσυµεδ το ινδεξ τηειρ πριχεσ ιν α πυρελψ βαχκωαρδ λοοκινγ(ανδ ηενχε νον ρατιοναλ) µαννερ. Τηε ασσυµπτιον οφ πριχε ινδεξατιον ισ αλσο στρονγλψ ατ οδδσ ωιτη τηε εµπιριχαλ εϖιδενχε ον πριχε σεττινγ χιτεδ ιν Σεχτιον 2.2. Γαλ ανδ Γερτλερ(1999) ηαϖε σηοων τηατ ονε χαν αλσο ϕυστιφψ α παρτιαλλψ βαχκωαρδ λοοκινγ Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε βψ ηαϖινγ σοµε φραχτιον οφ πριχε σεττερσ φολλοω α σιµπλε ρυλε οφ τηυµβ ωηεν σεττινγ πριχεσ, βυτ τηισ ασσυµπτιον χαν βε χριτιχισεδ ον σιµιλαρ γρουνδσ. Ιν τηισ χασε, τηε ρεσυλτσ ιν Νεσσ ν ανδ ςεστιν (2005) σηοω τηατ ΠΤ ωιλλ δοµινατε ΙΤ ονλψ ιφ τηε φραχτιον οφ ρυλε οφ τηυµβ πριχε σεττερσρεµαινσσυ χιεντλψσµαλλ. 12 Βλακε ετ αλ. (2011) ταχκλε α σοµεωηατ δι ερεντ ισσυε. Ιν παρτιχυλαρ, σινχε τηερε αρε µυλτιπλε ρατιοναλ εξπεχτατιονσ εθυιλιβρια υνδερ δισχρετιον ωηεν τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ισ αυγµεντεδ ωιτη χαπιταλ αχχυµυλατιον (σεε Βλακε ανδ Κιρσανοϖα, 2012), τηε λοωεστ ωελφαρε εθυιλιβριυµ υνδερ δελεγατιον το α ΠΤ χεντραλ βανκ µαψ βε ινφεριορ το τηε ηιγηεστ ωελφαρε εθυιλιβριυµ ατταιν αβλε υνδερ ΙΤ. Χονσεθυεντλψ, ιν τηε αβσενχε οφ α µεχηανισµ φορ σελεχτινγ ονε εθυιλιβριυµ οϖερ ανοτηερ, ιτ ισ γενεραλλψ νοτ ποσσιβλε το πρεδιχτ ωηετηερ ΠΤ ωιλλ δοµινατε ΙΤ. Φιναλλψ, Μασσον ανδ Σηυκαψεϖ(2012) σηοω τηατ ιφ τηε χεντραλ βανκ οπερατεσ υνδερ δισχρετιον ανδ τηε πυβλιχ βελιεϖεσ τηατ τηερε ισ τηε ποσσιβιλιτψ ιτ ωιλλ ρεβασε τηε πριχε λεϖελ ταργετ ιν ρεσπονσε το λαργε σηοχκσ, τηερε χαν βε µυλτιπλε εθυιλιβρια εϖεν ιν τηε αβσενχε οφ χαπιταλ αχχυµυλατιον. Ασ α ρεσυλτ, τηε εχονοµψ χουλδ ενδ υπ ιν α λοω χρεδιβιλιτψ εθυιλιβριυµ ωηερε ουτπυτ ϖολατιλιτψ ισινχρεασεδανδτηεβενε χιαλε εχτσοφπταρερεδυχεδορεϖενρεϖερσεδ Χοµµιτµεντ Τηε στανδαρδ αργυµεντ µαδε ιν φαϖουρ οφ δισχρετιον ισ τηατ, ιν πραχτιχε, νο µαϕορ χεντραλ βανκ µακεσ ανψ κινδ οφ βινδινγ χοµµιτµεντ οϖερ τηε χουρσε οφ ιτσ φυτυρε µονεταρψ πολιχψ (Χλαριδα ετ αλ. 1999, π. 1671). Ιτ ισ νοτ οβϖιουσ, ηοωεϖερ, τηατ δισχρετιον προϖιδεσ α βεττερ δεσχριπτιον οφ τηε ρεαλ ωορλδ βεηαϖ ιορ οφ χεντραλ βανκσ τηαν χοµµιτµεντ, βεχαυσε ιτ ιµπλιεσ τηατ αϖοιδαβλε πολιχψ µιστακεσ αρε ρεπεατεδ αδ ιν νιτυµ. Μορεοϖερ, ασ ισ νοω φαµιλιαρ ιν τηε χον τεξτ οφ φορµαλ φορωαρδ γυιδανχε, χεντραλ βανκσ δο αδοπτ χοντινγεντ ρυλεσ ιν ωηιχη τηερε αρε βινδινγ φορωαρδ ταργετσ φορ ιν ατιον ανδ ουτπυτ τηατ χοµµιτ τηε χεντραλ βανκ εξχεπτ ιν ρεσπεχτ οφ ιτσ χοντεµποραρψ ρεσπονσε το σηοχκσ Υνδερ τηε βασελινε χαλιβρατιον οφ Νεσσ ν ανδ ςεστιν (2005), ΠΤ ουτπερφορµσ ΙΤ υνδερ δισχρετιον ιφ τηε φραχτιον οφ ρυλε οφ τηυµβ πριχε σεττερσ ισ λεσσ τηαν 0.68 (σεε Φιγυρε 6 οφ τηειρ παπερ ανδ τηε συρρουδινγ δισχυσσιον,ππ ). 13 Σινχε2008,εξπλιχιτφορωαρδγυιδανχεηασαλσοβεενυσεδβψσεϖεραλχεντραλβανκσ,ινχλυδινγ τηε Βανκ οφ Χαναδα, τηε ΕΧΒ, τηε Βανκ οφ Ενγλανδ, τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε, ανδ τηε Βανκ οφ ϑαπαν. Φορ εξαµπλε, τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε αννουνχεδ ιν Αυγυστ 2011 τηατ εχονοµιχ χονδιτιονσ αρε λικελψ το ωαρραντ εξχεπτιοναλλψ λοω λεϖελσ φορ τηε φεδεραλ φυνδσ ρατε ατ λεαστ τηρουγη µιδ 2013 ;σεε τηε Πρεσσ Ρελεασεσ σεχτιον οφτηε ΦεδεραλΡεσερϖε σ ωεβσιτε. 11

13 Χοµµιτµεντ σολυτιονσ αρε αλσο οφ ιντερεστ βεχαυσε τηεψ προϖιδε γυιδανχε ον οπτιµαλ µονεταρψ πολιχψ. Τηε χοµµιτµεντ βασεδ λιτερατυρε ον ΠΤ ηασ τωο διφ φερεντστρανδσ: τηε ρστφοχυσεσονοπτιµαλµονεταρψπολιχψυνδερχοµµιτµεντ, ανδ τηε σεχονδ ον χοµµιτµεντσ το σιµπλε Ταψλορ τψπε ιντερεστ ρατε ρυλεσ. Οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχιεσ. Ιφ χοµµιτµεντ ισ ποσσιβλε, τηεν τηε σοχιαλ λοσσ φυνχτιον, Εθυατιον (3), ωιλλ βε µινιµισεδ βψ γιϖινγ τηε χεντραλ βανκ αν ΙΤ λοσσ φυνχτιον. Φεω εχονοµιστσ βελιεϖε τηατ χεντραλ βανκσ χαν ιµπλεµεντ φυλλψ οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχιεσ ιν πραχτιχε, βυτ ιτ ισ νεϖερτηελεσσ υσεφυλ το στυδψ τηεσε πολιχιεσ το ιδεντιφψ χιρχυµστανχεσ ωηερε δελεγατινγ αν αλτερνατιϖε λοσσ φυνχτιον συχη ασ ΠΤ µαψ, ορ µαψ νοτ, ιµπροϖε σοχιαλ ουτχοµεσ. Τηισ σεχτιον διχυσσεσ ρεχεντ λιτερατυρε ιν τηισ ρεγαρδ. Ονε ωελλ κνοων ρεσυλτ ιν ρελατιον το τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ισ τηατοπτιµαλχοµµιτµεντιµπλιεσ πριχεστατιοναριτψ ανδ ηιστορψδεπενδενχε (Χλαριδα ετ αλ., 1999; Ωοοδφορδ, 2003). Ασ νοτεδ βψ ςεστιν (2006), ΠΤ ουτ περφορµσ ΙΤ υνδερ δισχρετιον πρεχισελψ βεχαυσε δελεγατινγ α ΠΤ λοσσ φυνχτιον το τηε χεντραλ βανκ µακεσ τηε πριχε λεϖελ στατιοναρψ ανδ πολιχψ ηιστορψ δεπεν δεντ, ηενχε µοϖινγ τηε δισχρετιοναρψ σολυτιον χλοσερ το τηε οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχψ. 14 Βψχοντραστ, αδισχρετιοναρψιτρεγιµειµπλιεσβασε λεϖελδριφτιντηε πριχελεϖελανδλαχκσηιστορψδεπενδενχεβεχαυσε βψγονεσαρεβψγονεσ. Ηιστορψ δεπενδενχε ισ α γενεραλ φεατυρε οφ οπτιµαλ πολιχψ ιν φορωαρδ λοοκινγ µοδελσ; ιτ ισ τηερεφορε ροβυστ αχροσσ αλτερνατιϖε Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. Τηε πριχε στατιοναριτψ ρεσυλτ ισ νοτ σιµιλαρλψ ροβυστ, ηοωεϖερ: µινορ µοδι χατιονσ οφ τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ χαν οϖερτυρν τηε ρεσυλτ τηατ α στατιοναρψ πριχε λεϖελ ισ οπτιµαλ. Φορ ινστανχε, ιν τηε χασε οφ τηε ηψβριδ Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε, Ρ ισλανδ(2006) ανδ Γασπαρ ετ αλ. (2007) ηαϖε σηοων τηατιφαλλ ρµσινδεξτηειρπριχεστοπαστιν ατιον(ι.ε. =1),τηεντηεοπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχψ ιµπλιεσ βασε λεϖελ δριφτ ιν τηε πριχε λεϖελ. Στεινσσον(2003) σηοωεδ τηατ τηε σαµε χονχλυσιον ηολδσ ωηεν σοµε φραχτιον οφ πριχε σεττερσ αρε βαχκωαρδ λοοκινγ ανδ φολλοω α σιµπλε ρυλε οφ τηυµβ ωηεν σεττινγ πριχεσ, ασ ιν Γαλ ανδ Γερτλερ(1999). Ιν αδδιτιον, Λεϖιν ετ αλ. (2010) σηοω τηατ οπτιµαλ πολ ιχψ ινϖολϖεσ χονσιδεραβλε βασε λεϖελ δριφτ ιν ρεσπονσε το χοντραχτιοναρψ δεµανδ σηοχκσ ωηεν τηε ζερο λοωερ βουνδ ον ιντερεστ ρατεσ ισ α βινδινγ χονστραιντ. Μορε ρεχεντλψ, Αµανο ετ αλ. (2012) σηοωεδ τηατ βασε λεϖελ δριφτ ισ οπτιµαλ ιντηεβασελινενεωκεψνεσιανµοδελιφτηεχεντραλβανκανδαγεντσµυστµακε δεχισιονσ βεφορε χυρρεντ σηοχκσ το τηε εχονοµψ αρε οβσερϖεδ. Ιντυιτιϖελψ, τηε βενε τσοφπριχεστατιοναριτψιντηεβασελινεχασεχοµεφροµτηεεξπεχτατιοντηατ πολιχψωιλλο σετιν ατιοναρψσηοχκσ,ωηιχηιντυρνδαµπενστηειµπαχτοφσηοχκσ ονχυρρεντιν ατιον. Βυτιφτηεχεντραλβανκχαννοτοβσερϖεχυρρεντσηοχκστο ιν ατιον,ιτχαννοτρεαχτδιρεχτλψτοτηεσεσηοχκσανδσοχαννοτιν υενχεπριχε σεττερσ εξπεχτατιονσιναφαϖουραβλεωαψ. Τηεβενε τσοφπριχεστατιοναριτψαρε τηερεφορελοστανδιτβεχοµεσοπτιµαλτοτρεατιν ατιοναρψσηοχκσασβψγονεσ. Λαστλψ, Γερβερδινγ ετ αλ. (2012) χονσιδερ α Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ωιτη 14 ςεστιν(2006)σηοωστηατπτ χανεξαχτλψρεπλιχατετηεοπτιµαλχοµµιτµεντπολιχψιντηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ιφ τηερε ισ νο περσιστενχε ιν τηε χοστ πυση σηοχκ. 12

14 νοµιναλριγιδιτψινβοτητηειντερµεδιατεγοοδσσεχτορανδτηε ναλγοοδσσεχτορ ανδσηοωτηατπτπερφορµσποορλψ. ΤηερεασονινγιστηατΠΤµακεστηεπριχε λεϖελ ιν τηε ναλ γοοδσ σεχτορ στατιοναρψ, ωηερεασ υνδερ τηε οπτιµαλ πολιχψ τηερε ισ χονσιδεραβλε βασε λεϖελ δριφτ ιν τηε πριχε λεϖελ αφτερ α σεχτορ σπεχι χ νεγατιϖε προδυχτιϖιτψ σηοχκ. Μορεοϖερ, ΠΤ περµιτσ σοµεωηατ µορε δριφτ ιν τηε ιντερµεδιατε γοοδσ πριχε λεϖελ τηαν ισ οπτιµαλ, σο ιτ ηασ αδδιτιοναλ ωελφαρε χοστσωηιχηωουλδνοταρισειφονεοφτηεσεχτορσηαδ εξιβλεπριχεστηατχουλδ αδϕυστ φρεελψ ωιτη ρελατιϖε προδυχτιϖιτψ ωιτηουτ χρεατινγ ωελφαρε λοσσεσ(σεε Αοκι, 2001). Τηισ τραδε ο βετωεεν ταργετινγ ονε νοµιναλ ριγιδιτψ ατ τηε εξπενσε οφ εξαχερβατινγ τηε ωελφαρε χοστσ οφ ανοτηερ ωασ ρστ ηιγηλιγητεδ βψ Ερχεγ ετ αλ. (2000)ιναµοδελωιτηστιχκψωαγεσανδπριχεσ. 15 Ωηιλεινχρεασινγτηεταργετ ηοριζον οφ πολιχψ λοωερσ τηε ωελφαρε χοστσ οφ ΠΤ βψ µακινγ τηισ τραδε ο λεσσ σεϖερε, ΠΤ ισ χλεαρλψ ουτπερφορµεδ βψ ΙΤ φορ πολιχψ ρελεϖαντ ταργετ ηοριζονσ. Ιν σηορτ, ηιστορψ δεπενδενχε ισ α ροβυστ φεατυρε οφ τηε οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχψ ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ, βυτ πριχε στατιοναριτψ ισ νοτ. Τηισ νδινγ ηασ ιµπλιχατιονσ φορ τηε δεσιγν οφ τηε οπτιµαλ χεντραλ βανκ λοσσ φυνχτιον υνδερ δισχρετιον σινχε ιτ ναρροωσ δοων τηε σετ οφ µοδελσ ιν ωηιχη ΠΤ ισ λικελψ το ουτπερφορµ ΙΤ. Χοµµιτµεντ το Ταψλορ ρυλεσ. Τηε σεχονδ στρανδ οφ χοµµιτµεντ λιτερατυρε ηασ ασσεσσεδ τηε περφορµανχε οφ ΙΤ ανδ ΠΤ Ταψλορ ρυλεσ ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ. Σιµπλε ιντερεστ ρατε ρυλεσ αρε µοτιϖατεδ βψ τηε αργυµεντ τηατ τηεψ µαψ προϖιδε α βεττερ ρεπρεσεντατιον οφ τηε βεηαϖιουρ οφ χεντραλ βανκσ τηαν φυλλψ οπτιµαλ πολιχιεσ σινχε τηεψ αρε εασψ το χοµµυνιχατε, µορε ροβυστ αχροσσ αλτερνατιϖε µοδελσ οφ τηε εχονοµψ(σεε Ταψλορ, 1999), ανδ εασιερ το ιµπλεµεντ ασ τηεψ δο νοτ ιµπλψ α διρεχτ πολιχψ ρεσπονσε το εχονοµιχ σηοχκσ ωηιχη αρε δι χυλτ το οβσερϖε ιν πραχτιχε. 16 Ωηερεασ ΙΤ Ταψλορ ρυλεσ ρελατε τηε νοµιναλ ιντερεστ ρατετοαµεασυρεοφτηεουτπυτγαπανδανιν ατιονγαπ(λικετηεοριγιναλταψλορ ρυλε),πτταψλορρυλεσινστεαδρεσπονδτοαπριχε λεϖελγαπ: 17 Ρ τ =χ π (π τ π τ)+χ ξ ξ τ (8) ωηερεχ π ;χ ξ >0αρερεαχτιονχοε χιεντσ,π τ ιστηελογοφτηεαγγρεγατεπριχε λεϖελανδπ τ ιστηεταργετπριχελεϖελ(εξπρεσσεδινλογσ). 15 Ερχεγ ετ αλ. (2000) νοτε τηατ ιφ τηερε ισ µορε τηαν ονε σουρχε οφ νοµιναλ ριγιδιτψ ιν τηε εχονοµψ, τηεν ιτ ισ οπτιµαλ το ταργετ µοστ φορχεφυλλψ τηε ωαγε ορ πριχε τηατ ισ µοστ ριγιδ. Ιν τηε βασελινε χαλιβρατιον οφ τηε Γερβερδινγ ετ αλ. (2012) µοδελ, χονσυµερ πριχεσ αρε ονλψ σλιγητλψ µορε ριγιδ τηαν ιντερµεδιατε γοοδσ πριχεσ, σο ιτ ισ ηιγηλψ συβοπτιµαλ το φοχυσ σολελψ ον σταβιλισατιον οφ χονσυµερ πριχεσ ασ υνδερ ΠΤ. 16 Φορ εξαµπλε, Εθυατιον (6) δοεσ νοτ ιµπλψ α διρεχτ ρεσπονσε το εχονοµιχ σηοχκσ βυτ Εθυατιον (5) δοεσ, ανδ σο δοεσ τηε ιµπλιεδ οπτιµαλ ιντερεστ ρατε ρυλε υνδερ δισχρετιον (σεε Χλαριδα ετ αλ. 1999,π. 1672). 17 ΩηενχοµπαρινγρεγιµεσυσινγΤαψλορρυλεσ,τηερεαχτιονχοε χιεντσαρετψπιχαλλψχηοσεν το µινιµισε τηε σοχιαλ λοσσ φυνχτιον οβταιναβλε υνδερ τηατ ρυλε. Ιν αδδιτιον, σοµε παπερσ ιν τηε λιτερατυρε αλλοω φορ ιντερεστ ρατε σµοοτηινγ τηρουγη δεπενδενχε οφ τηε νοµιναλ ιντερεστ ρατε ον ιτσ λαγγεδ ϖαλυε. 13

15 Τηε Ταψλορ ρυλε λιτερατυρε ινχλυδεσ σεϖεραλ αναλψσεσ οφ ΠΤ ιν οπεν εχονοµιεσ. Αν εαρλψ χοντριβυτιον το τηισ λιτερατυρε ωασ Βατινι ανδ Ψατεσ(2003). Τηεψ σηοω τηαττηεδεγρεεοφοπεννεσσοφανεχονοµψισιµπορταντφορχοµπαρισονσοφιτ ανδ ΠΤ. Ιν τηειρ µοδελ τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε εντερσ τηε Πηιλλιπσ χυρϖε, σο τηατ τηε ϖαριαβιλιτψ οφ ιν ατιον δεπενδσ ον υχτυατιονσ ιν τηε ρεαλ εξχηανγε ρατε, ωιτη τηισ χηαννελ βεχοµινγ µορε ιµπορταντ ασ τηε δεγρεε οφ οπεννεσσ οφ τηε εχονοµψ ισ ινχρεασεδ. Ον τηε ονε ηανδ, ΠΤ χαν ηαϖε α ποσιτιϖε ιµπαχτ ονιν ατιονσταβιλισατιονβεχαυσετηευνχοϖερεδιντερεστπαριτψ(υιπ)χονδιτιον ιντροδυχεσ αν αδδιτιοναλ χηαννελ τηρουγη ωηιχη µαναγινγ εξπεχτατιονσ µαττερσ φορ εχονοµιχ ουτχοµεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ΠΤ χουλδ λεαδ το α δετεριορατιον ιν εχονοµιχ σταβιλιτψ ρελατιϖε το ΙΤ, βεχαυσε ιτ µακεσ ιντερεστ ρατεσ σοµεωηατ µορε ϖολατιλε, ανδ τηισ φεεδσ βαχκ το γρεατερ ρεαλ εξχηανγε ρατε ϖολατιλιτψ βψ τηε ΥΙΠχονδιτιον. ΙνρανκινγΙΤανδΠΤρεγιµεσινωελφαρετερµσ,ιτιστηερελατιϖε σιζε οφ τηεσε τωο ε εχτσ τηατ µαττερσ. Μυχη οφ τηε συβσεθυεντ ρεσεαρχη ιν τηισ λιτερατυρε ηασ βεεν χαρριεδ ουτ βψ ορινχονϕυνχτιονωιτητηεβανκοφχαναδα. Φορινστανχε,Χολεττιεταλ. (2008) χοµπαρεδιτανδπτιντηετωο χουντρψιμφγλοβαλεχονοµψμοδελ(γεμ),α µεδιυµ σχαλε µοδελ δεσιγνεδ το εναβλε οπεν εχονοµψ ισσυεσ το βε ινϖεστιγατεδ ωιτηιν α µιχροφουνδεδ φραµεωορκ τηατ ισ συιταβλε φορ πολιχψ αναλψσισ(σεε Λαξτον, 2008). Τηισ µοδελ χονταινσ σεϖεραλ σουρχεσ οφ νοµιναλ ριγιδιτψ ανδ ισ φορωαρδ λοοκινγ; ιτ χαν τηερεφορε βε ϖιεωεδ ασ αν εξτενσιον οφ τηε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ. Χολεττιεταλ. (2008)χαλιβρατεδτηεµοδελφορΧαναδα(ωιτητηεΥΣαστηεσεχονδ χουντρψ) ανδ ινχλυδεδ τραδαβλεσ ανδ νον τραδαβλεσ σεχτορσ ωηιχη αρε συβϕεχτ το σεχτορ σπεχι χ σηοχκσ, γιϖινγ τηε ΒοΧ ΓΕΜ µοδελ. Τηεψ φουνδ τηατ α ΠΤ ΤαψλορρυλεουτπερφορµσανΙΤονειντερµσοφιν ατιονανδουτπυτγαπσταβιλιτψ, πριµαριλψβεχαυσεσηοχκστοτηετερµσοφτραδεστρενγτηεντηεχασεφορπτδυε το ιτσ ρολε ασ α νοµιναλ ανχηορ τηατ σταβιλισεσ τηε δοµεστιχ πριχε λεϖελ. ΠΤ αλσο τενδσ το ουτπερφορµ ΙΤ ιν οτηερ σιµιλαρ οπεν εχονοµψ µοδελσ οφ Χαναδα βεχαυσε τηε γαινσ φροµ ΠΤ δυε το εξτρα σταβιλισατιον τηρουγη τηε εξπεχ τατιονσ χηαννελ ουτωειγη τηε λοσσεσ ινϖολϖεδ ιν ρεσπονδινγ το αδδιτιοναλ σηοχκσ ιν ορδερ το σταβιλισε τηε αγγρεγατε πριχε λεϖελ; σεε Μυρχηισον(2010). Ιτ ισ ωορτη νοτινγ, ηοωεϖερ, τηατ δοµινανχε οφ ΠΤ οϖερ ΙΤ ισ νοτ γυαραντεεδ ωηεν πολι χψµακερσ χοµµιτ το Ταψλορ ρυλεσ: Χολεττι ετ αλ. (2012) χονσιδερ αν εξτενδεδ ϖερσιον οφ τηε ΒοΧ ΓΕΜ µοδελ ωιτη σεπαρατε ενεργψ ανδ νον ενεργψ σεχτορσ ανδ νδτηατπτιµπροϖεσσταβιλισατιονρελατιϖετοιτιντηεχασεοφνον ενεργψ χοµµοδιτψ συππλψ σηοχκσ, βυτ νοτ ιν ρεσπονσε το ενεργψ χοµµοδιτψ συππλψ σηοχκσ ανδ χοµµοδιτψ δεµανδ σηοχκσ Συµµαρψ Το συµµαρισε, ΠΤ τενδσ το δοµινατε ΙΤ ιν σεϖεραλ δι ερεντ ϖαριαντσ οφ οπεν εχονοµψ Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ωηεν πολιχψµακερσ χοµµιτ το σιµπλε Ταψλορ τψπε ρυλεσ. Ηενχε, τηε µαιν ρεσυλτσ ηιγηλιγητεδ βψ Γιαννονι(2010) ιν τηε χον τεξτοφτηεβασελινενεωκεψνεσιανµοδελαππεαρτοχαρρψοϖερτοοπενεχονοµψ µοδελσ. Βψ χοντραστ, τηε ρεσυλτ τηατ τηε οπτιµαλ πολιχψ ιµπλιεσ α στατιοναρψ πριχελεϖελισσενσιτιϖετοµινορµοδι χατιονσοφτηενεωκεψνεσιανµοδελ, ασ 14

16 ισ τηε περφορµανχε οφ ΠΤ υνδερ δισχρετιον. Τηεσε νδινγσ ηαϖε ρελεϖανχε φορ τηε χηοιχε βετωεεν ΙΤ ανδ ΠΤ ρεγιµεσ βεχαυσε τηε ρεαλ ωορλδ πολιχιεσ οφ χεντραλ βανκσ αρε προβαβλψ βεστ χηαραχτερισεδ ειτηερ βψ δισχρετιον ορ χοµµιτµεντ το σιµπλε ινστρυµεντ ρυλεσ. Ωε ρετυρν το τηε αργυµεντ τηατ χοµµιττινγ το ΠΤ Ταψλορ ρυλεσ ισ βενε χιαλ αφτερ δισχυσσινγ ωηετηερ τηισ ρεσυλτ αλσο ηολδσ ιν τηε πρεσενχεοφτηεζερολοωερβουνδανδ νανχιαλφριχτιονσ. 3.2 Τηε ζερο λοωερ βουνδ ον νοµιναλ ιντερεστ ρατεσ Ιν σιµπλε τερµσ, τηε ζερο λοωερ βουνδ(ζλβ) στατεσ τηατ νοµιναλ ιντερεστ ρατεσ χαννοτφαλλβελοωζεροινανεχονοµψωηερεµονεψισυνταξεδανδχανβεστορεδ ωιτηουτ χοστ. Αιδεδ βψ αδϖανχεσ ιν χοµπυτινγ ποωερ, τηε µαχρο σταβιλισατιον λιτερατυρε ηασ ρεχεντλψ ινχορπορατεδ τηε ΖΛΒ ιντο Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ ασ αν οχχασιοναλλψ βινδινγχονστραιντ. 18 Εγγερτσσον ανδ Ωοοδφορδ(2003) ωασ τηε σεµιναλ χοντριβυτιον ιν τηισ λιτερα τυρε. Τηεψ ιντροδυχε τηε ΖΛΒ ιντο τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ανδ σηοω τηατ τηε οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχψ ιµπλιεσ α στατε χοντινγεντ ταργετ πριχε λεϖελ ατ τιµεσ ωηεν τηε ΖΛΒ ισ βινδινγ. Ιντυιτιϖελψ, βψ προµισινγ αδδιτιοναλ φυτυρε ιν ατιονινρεσπονσετοδε ατιοναρψπρεσσυρεαττηεζλβ,πολιχψµακερσχανδριϖε δοων(εξ αντε) ρεαλ ιντερεστ ρατεσ ανδ προϖιδε εξτρα στιµυλυσ το τηε ουτπυτ γαπ. Σινχε τηισ πολιχψ ιµπλιεσ βασε λεϖελ δριφτ ιν ρεσπονσε το σηοχκσ τηατ δριϖε τηε εχονοµψ το τηε ΖΛΒ, πριχε λεϖελ στατιοναριτψ ισ νο λονγερ οπτιµαλ, υνλικε ιν τηε βασελινε Νεω Κεψνεσιαν µοδελ. Ηοωεϖερ, Εγγερτσσον ανδ Ωοοδφορδ σηοω τηατ τηεοπτιµαλχοµµιτµεντπολιχψ ωηιχηωουλδβεδι χυλττοιµπλεµεντινπραχ τιχε χαν βε αππροξιµατεδ βψ α σιµπλε ρυλε τηατ αιµσ ατ α ξεδ ταργετ πριχε λεϖελ, ωηερεασ α στανδαρδ ΙΤ ρυλε περφορµσ ποορλψ βψ χοµπαρισον. Τηε κεψ το τηισ ρεσυλτ ισ τηατ τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε δοεσ νοτ ρεσπονδ το τηε σεϖεριτψ οφ α ΖΛΒεπισοδευνδερτηεΙΤρυλε,βεχαυσειν ατιονεξπεχτατιονσαρε ξεδοντηε ιν ατιονταργετ. Βψχοντραστ, υνδερτηε ΠΤρυλε, τηε ρεαλιντερεστρατεφαλλσ ασ ΖΛΒ επισοδεσ ωορσεν βεχαυσε αγεντσ ρατιοναλλψ εξπεχτ ενουγη φυτυρε ιν ατιον τορετυρντηεπριχελεϖελτοιτσ ξεδταργετ. Τηεστιµυλυστοτηεουτπυτγαπφροµ λοωερρεαλιντερεστρατεσαιδστηεεχονοµψ σρεχοϖερψφροµτηεζλβ. Φορµαλ ωελφαρε αναλψσεσ οφ οπτιµαλ πολιχψ ωιτη αν οχασσιοναλλψ βινδινγ ΖΛΒ χαν βε φουνδ ιν Αδαµ ανδ Βιλλι (2006, 2007). Τηε µοδελ ιν Αδαµ ανδ Βιλλι (2006) φολλοωσ Εγγερτσσον ανδ Ωοοδφορδ(2003), βυτ τηεψ χαλιβρατε τηε µοδελ το ΥΣ δατα υσινγ σηοχκσ φροµ τηε Γρεατ Μοδερατιον περιοδ. Ιν ορδερ το εϖαλυατε σοχιαλωελφαρε,τηεσεσηοχκσαρευσεδτοσιµυλατετηεµοδελ. Τηεψ νδτηατζερο νοµιναλ ιντερεστ ρατεσ οχχυρ ρατηερ ινφρεθυεντλψ υνδερ τηε οπτιµαλ χοµµιτµεντ πολιχψ ονλψαβουτονεθυαρτερινεϖερψ17ψεαρσ,ορανυνχονδιτιοναλπροβαβιλιτψ οφ 1.5 περ χεντ. Ασ α ρεσυλτ, τηε αδδιτιοναλ ωελφαρε λοσσ δυε το τηε ΖΛΒ ισ θυιτε σµαλλ ατ αππροξιµατελψ 1 περ χεντ οφ τηε ωελφαρε λοσσ γενερατεδ βψ στιχκψ πριχεσ. Αδαµ ανδ Βιλλι (2007) εξτενδ τηε αναλψσισ οφ οπτιµαλ πολιχψ το τηε χασε οφ δισχρετιον. Τηεψ νδ τηατ τηε ωελφαρε λοσσεσ ιµποσεδ βψ δισχρετιον ρελατιϖε το οπτιµαλ χοµµιτµεντ ινχρεασε βψ αρουνδ τωο τηιρδσ ωηεν τηε ΖΛΒ ισ 18 Φορ α δεταιλεδ ρεϖιεω οφτηε εαρλψ λιτερατυρε ον τηε ζερο λοωερ βουνδ,σεε Ψατεσ (2004). 15

17 αν οχχασσιοναλλψ βινδινγ χονστραιντ, συγγεστινγ τηατ τηε ποτεντιαλ ωελφαρε γαινσ φροµ ωελλ δεσιγνεδ αλτερνατιϖεσ το ΙΤ αρε µυχη λαργερ ωηεν ονε αχχουντσ φορ τηε λοωερ βουνδ. Νακοϖ (2008) τακεσ υπ τηισ τηεµε. Ηισ χοντριβυτιον ισ το ασσεσσ σοχιαλ ωελφαρε φορ α ϖαριετψ οφ ζερο τρυνχατεδ Ταψλορ ρυλεσ, ωηιχη ηε αργυεσ προϖιδε α µορε πλαυσιβλε ρεπρεσεντατιον οφ ρεαλ ωορλδ πολιχψµακινγ τηαν οπτιµαλ πολιχιεσ. Αλλ τηε ρυλεσ περφορµ ποορλψ χοµπαρεδ το οπτιµαλ χοµµιτµεντ, ωιτη ρελατιϖε λοσσεσ φορ ΠΤ ανδ ΙΤ Ταψλορ ρυλεσ οφ 800 περ χεντ ανδ 1400 περ χεντ ρεσπεχτιϖελψ. 19 Χρυχιαλλψ,ηοωεϖερ,χονστραινινγτηεΙΤ ΠΤχοµπαρισοντοσιµπλε Ταψλορ ρυλεσ λεαϖεσ ινταχτ τηε χονχλυσιον τηατ ΠΤ ισ α σιγνι χαντ ιµπροϖεµεντ ον ΙΤ ιν τηε πρεσενχε οφ αν οχασσιοναλλψ βινδινγ ΖΛΒ. Φιναλλψ, αν ιµπορταντ ρεχεντ χοντριβυτιον το τηε ΖΛΒ λιτερατυρε ισ Χοιβιον εταλ. (2012). ΤηεψαλσοφοχυσοναΝεωΚεψνεσιανµοδελωιτηανοχχασιοναλλψ βινδινγ ΖΛΒ ανδ Ταψλορ ρυλεσ, βυτ τηειρ µοδελ ισ λογ λινεαρισεδ αρουνδ α νον ζερο τρενδ ιν ατιον ρατε, σο τηατ τηε οπτιµαλ ρατε οφ ιν ατιον χαν βε στυδιεδ. ΥνδερΙΤ,µοδερατετρενδιν ατιονισοπτιµαλινορδερτοραισεαϖεραγενοµιναλ ιντερεστ ρατεσ ανδ ηενχε ρεδυχε τηε προβαβιλιτψ οφ ηιττινγ τηε ΖΛΒ (ανδ ιτσ ασσοχιατεδ ωελφαρε λοσσεσ) Υνδερ ΠΤ, τηε λικελιηοοδ οφ τηε ΖΛΒ βεινγ ρεαχηεδ φορανψγιϖεντρενδιν ατιονρατεισµυχηλοωερτηανυνδεριτβεχαυσειν ατιον ανδ ουτπυτ ϖολατιλιτψ αρε ρεδυχεδ, ωηιλε τηε προµισε οφ αβοϖε αϖεραγε φυτυρε ιν ατιονωηεναττηελοωερβουνδµεανστηαττηεεχονοµψεξιτσραπιδλψφροµ ΖΛΒεπισοδεσ. Ασαρεσυλτ,ιτισοπτιµαλτοσεττρενδιν ατιονχλοσετοζερουνδερ ΠΤ,σοτηαττηεωελφαρεγαινσοφλοωερτρενδιν ατιονχανβερεαλισεδωηιλεστιλλ κεεπινγ τηε οϖεραλλ ωελφαρε χοστσ οφ τηε ΖΛΒ λοω. Τηε ποτεντιαλ ωελφαρε γαινσ φροµ ΠΤ τηρουγη τηισ χηαννελ αρε θυαντιτατιϖελψ θυιτεσιγνι χαντ: ραισινγτηερεσπονσετοτηεπριχελεϖελιντηεταψλορρυλεφροµ 0 το 0.25 ιµπλιεσ α ωελφαρε γαιν εθυιϖαλεντ το α περµανεντ ινχρεασε ιν αγγρεγατε χονσυµπτιονοφ0.5περχεντ. 20 Τηισ νδινγανδτηερεσυλτσοφνακοϖ(2008)αρε φυρτηερ εξαµπλεσ οφ ΠΤ δοµινατινγ ΙΤ ωηεν πολιχψµακερσ χοµµιτ το σιµπλε Ταψλορ ρυλεσ. 3.3 Φινανχιαλ φριχτιονσ Τηερεχεντ νανχιαλχρισισηασυνδερλινεδτηεποτεντιαλιµπορτανχεοφ νανχιαλ φριχτιονσ φορ τηε ρεαλ εχονοµψ. Ιτ ισ τηερεφορε ιµπορταντ το εσταβλιση ωηετηερ ΠΤ δοµινατεσ ΙΤ ιν µοδελσ ωιτη τηεσε φριχτιονσ ωηιχη αρε συβϕεχτ το συβσταντιαλ νανχιαλ διστυρβανχεσ. Ωε δισχυσσ ηερε σοµε ρεχεντ χοντριβυτιονσ ιν τηισ αρεα ανδ τηειρ ιµπλιχατιονσ φορ τηε ΙΤ ϖερσυσ ΠΤ δεβατε. Ωε χαυτιον τηε ρεαδερ, ηοωεϖερ, τηατ τηισ λιτερατυρε ισ ατ αν εαρλψ σταγε ανδ πρεσεντλψ ρελιεσ ον θυιτε σιµπλεµοδελσοφτηε νανχιαλσεχτορ. 19 Νακοϖ(2008)νοτεστηαττηελοσσυνδερΙΤισµυχηλαργεριφιντερεστρατεσµοοτηινγισνοτ περµιττεδ. Τηε ρεασον ισ τηατ ιντερεστ ρατε σµοοτηινγ ιµπλιεσ ηιστορψ δεπενδενχε, ωηιχη ισ οτηερωισε αβσεντ υνδερ ΙΤ. 20 Ποσιτιϖε τρενδ ιν ατιον ηασ τηρεε διστινχτ χοστσ ιν Νεω Κεψνεσιαν µοδελσ; σεε Αµβλερ (2007)φοραυσεφυλδισχυσσιον. Τηε τραδιτιοναλωελφαρε χοστοφιν ατιον δυε το ιν ατιον αχτινγ ασ α ταξ ον µονεψ ηολδινγσ (σεε Βαιλεψ, 1956) ισ νοτ ονε οφ τηεµ. Ιτ ισ τηερεφορε χονχειϖαβλε τηαττηεωελφαρεγαινσατταιναβλεφροµ λοωερινγτρενδιν ατιονυνδερπτχουλδβελαργερτηαν εστιµατεδ βψ Χοιβιον ετ αλ. (2012). 16

18 ιβ ετ αλ. (2008) ινϖεστιγατεδ τηε ιµπαχτ οφ ΠΤ ωιτηιν α µεδιυµ σχαλε οπεν εχονοµψ Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ωηοσε παραµετερσ ωερε εστιµατεδ ον Χαναδιαν δατα. Τηε µοδελ ισ αυγµεντεδ ωιτη χρεδιτ µαρκετ ιµπερφεχτιονσ ασ ιν Βερνανκε ετ αλ. (1999) ανδ εντρεπρενευρσ ωηο εντερ ιντο ονε περιοδ νοµιναλ δεβτ χον τραχτσινορδερτο νανχεινϖεστµεντ. Ιντηισµοδελ,ΠΤσιγνι χαντλψλοωερστηε διστορτιον ιν τηε εχονοµψ τηατ αρισεσ δυε το νοµιναλ δεβτ χοντραχτσ, βεχαυσε ιν ατιον εξπεχτατιονσ αρε βεττερ σταβιλισεδ τηαν υνδερ αν ΙΤ ρεγιµε, ωηιχη ιν τυρν λοωερσ ρεαλ ιντερεστ ρατε ϖαριαβιλιτψ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ωελφαρε γαινσ φροµ ΠΤ αρε στρενγτηενεδ. Μορε ρεχεντλψ, ιβ ετ αλ. (2013) υσε τηε σαµε µοδελ τοσηοωτηεαδδιτιοναλρεσυλττηαταπτταψλορρυλεουτπερφορµσανιτταψλορ ρυλεωηεντηερυλεσαρεεξτενδεδτοινχλυδεαρεσπονσετοτηεεξτερναλ νανχε πρεµιυµ. Χονσεθυεντλψ, τηε χασε φορ ΠΤ ρεµαινσ ινταχτ εϖεν ιφ τηε χεντραλ βανκ χανρεσπονδδιρεχτλψτο νανχιαλϖαριαβλεσινιτσπολιχψρυλεσ. Χοϖασ ανδ Ζηανγ (2010) αλσο φοχυσ ον τηε ιµπλιχατιονσ οφ νανχιαλ µαρκετ ιµπερφεχτιονσ φορ χοµπαρισονσ οφ ΙΤ ανδ ΠΤ, βυτ τηεψ χοµπαρε τηε τωο ρεγιµεσ ιν α Νεω Κεψνεσιαν µοδελ ωιτη ιµπερφεχτιονσ ιν βοτη δεβτ ανδ εθυιτψ µαρκετσ. Τηε παραµετερσ οφ τηε µοδελ ωερε αγαιν εστιµατεδ φορ τηε Χαναδιαν εχονοµψ. Τηεψ νδτηατπτουτπερφορµσιτιντερµσοφσταβιλισατιονβεχαυσετηεεξπεχ τατιονσχηαννελµεανστηατιν ατιονισβεττερανχηορεδυνδερπτ,σοτηατιτισ λεσσχοστλψφορτηεχεντραλβανκτοαδδρεσσ νανχιαλµαρκετδιστορτιονστηρουγη µονεταρψπολιχψ. Ιτσηουλδβενοτεδ,ηοωεϖερ,τηαττηεβενε τσοφπτβεχοµε σµαλλεριντηισµοδελασ νανχιαλµαρκετιµπερφεχτιονσαρεστρενγτηενεδ. Λαστλψ, Βαιλλιυ ετ αλ. (2012) στυδψ τηε ιντεραχτιον βετωεεν µαχροπρυδεντιαλ ρυλεσανδµονεταρψπολιχψιναµοδελωιτη νανχιαλµαρκετιµπερφεχτιονσωηιχη αρε αγαιν ιντροδυχεδ τηρουγη δεβτ χοντραχτσ ασ ιν Βερνανκε ετ αλ. (1999). Τηε µοδελ ισ εστιµατεδ ον Χαναδιαν δατα ανδ χαλιβρατεδ αχχορδινγλψ. Υνδερ οπτι µισεδιτανδπτταψλορρυλεσ,ιτισβενε χιαλτορεσπονδτο νανχιαλιµβαλανχεσ ιν βοτη α Ταψλορ ρυλε ανδ α µαχροπρυδεντιαλ ρυλε. Νεϖερτηελεσσ, ΠΤ ρυλεσ δελιϖερ συβσταντιαλ ωελφαρε γαινσ οϖερ ΙΤ ρυλεσ δυε το πολιχψ βεινγ ηιστορψ δεπενδεντ. Τηεσερεσυλτσπροϖιδεφυρτηερχον ρµατιοντηαταυγµεντινγνεωκεψνεσιαν µοδελσ ωιτη σιµπλε νανχιαλ φριχτιονσ δοεσ νοτ συβσταντιαλλψ αλτερ τηε ρελατιϖε περφορµανχεοφιτανδπτρεγιµεσ,ασωελλασαδδιτιοναλεϖιδενχετηατπττενδσ το δοµινατε ΙΤ ωηεν πολιχψµακερσ χαν χοµµιτ το Ταψλορ ρυλεσ. 3.4 Τηετρανσιτιονφροµιν ατιοντοπριχε λεϖελταργετινγ ΤηεΒανκοφΧαναδα σ2011ρεϖιεωαργυεστηαττηετρανσιτιοντοπτχουλδβε χοστλψβεχαυσεηουσεηολδσανδ ρµσµαψνοτυνδερστανδτηεωορκινγσοφτηενεω ρεγιµε ανδ ιγνορε ιτ ωηεν φορµινγ εξπεχτατιονσ. Τηισ χουλδ λεαδ το α σιτυατιον ωηερε ΠΤ ινιτιαλλψ ηασ ιµπερφεχτ χρεδιβιλιτψ ανδ αγεντσ αχτιϖελψ λεαρν αβουτ τηε νεω ρεγιµε. 21 Σεϖεραλ στυδιεσ ιν τηε λιτερατυρε ηαϖε ασσεσσεδ τηε περφορµανχε οφ ΠΤ ιν τηεσε χιρχυµστανχεσ. Φορ ινστανχε, Γασπαρ ετ αλ. (2007) σετ υπ α ΝεωΚεψνεσιανµοδελωηερεΠΤινιτιαλλψηασιµπερφεχτχρεδιβιλιτψανδαγεντσ 21 Ιµπερφεχτ χρεδιβιλιτψ ισ α σιτυατιον ωηερε αγεντσ δο νοτ βελιεϖε φυλλψ τηατ ΠΤ ωιλλ βε ιµπλεµεντεδ βψ πολιχψµακερσ. 17

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Pantelidis, Theologos (2013) Speculative behaviour and oil price predictability. Working paper.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ghosh, Dipak and Levin, Eric J. and MacMillan, Peter and Wright, Robert E. (2004) Gold as an inflation hedge? Studies in Economics and Finance, 22 (1). pp. 1-25. ISSN

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

C or higher in English: Guaranteed!

C or higher in English: Guaranteed! C or higher in English: Guaranteed! Geoff Barton Wednesday, April 8, 2009 Tip: You will need a pen and paper There s a summary of today s session available at the end By the end of this session you will:

Διαβάστε περισσότερα