Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017"

Transcript

1 Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου

2 Εισαγωγή Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής της για εντιμότητα, ακεραιότητα και σεβασμό, η Goodyear δεν επιθυμεί την απόκτηση επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων προσφέροντας ή λαμβάνοντας ανάρμοστες πληρωμές ή αντικείμενα αξίας, ακόμη και σε χώρες στις οποίες τέτοιες πρακτικές μπορεί να είναι κοινωνικά και πολιτιστικά αποδεκτές. Ο Νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πρακτικές δωροδοκίας αλλοδαπών κρατικών λειτουργών [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), ο Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία (UK Bribery Act), η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (United Nations Convention Against Corruption), καθώς και πολλές άλλες νομοθεσίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς ανά τον κόσμο υπογραμμίζουν τον παγκόσμιο προβληματισμό για τη δωροδοκία. Σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας («Πολιτική»), κανένας συνεργάτης της Goodyear δεν θα προσφέρει, καταβάλλει, υπόσχεται να καταβάλλει, εγκρίνει την καταβολή, δεν θα λαμβάνει ούτε θα αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε ανάρμοστη πληρωμή ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας προς ή από οποιονδήποτε οπουδήποτε στον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει επιχειρηματικές σχέσεις ή να εξασφαλίσει οποιοδήποτε ανάρμοστο πλεονέκτημα. Θα παραιτούμαστε από κάθε επιχειρηματική ευκαιρία η οποία μπορεί να αποκτηθεί μόνον καταβάλλοντας ανάρμοστη ή παράνομη πληρωμή, δωροδοκία, δώρο, έκπτωση, αμοιβή ή προμήθεια από αθέμιτη συναλλαγή ή παρόμοιο κίνητρο. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ισχύουν οι εξής ορισμοί: Ως «Αλλοδαπός Κρατικός Λειτουργός» νοείται: (α) κάθε λειτουργός, υπάλληλος ή παράγοντας αλλοδαπής κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων μελών των ενόπλων και αστυνομικών δυνάμεων), αλλοδαπού δημόσιου νοσοκομείου ή δημόσιου διεθνούς οργανισμού (όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), (β) κάθε στέλεχος πολιτικού κόμματος ή υποψήφιος για πολιτικό αξίωμα στην αλλοδαπή, (γ) κάθε υπάλληλος ή παράγοντας αλλοδαπής κρατικής επιχείρησης. Ως «Κρατική Επιχείρηση» νοείται: κάθε εταιρεία, κοινοπραξία ή άλλη νομική οντότητα (α) στην οποία το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, κάποια αλλοδαπή εθνική, επαρχιακή, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση ή κρατική οντότητα (ή ομάδα κυβερνήσεων ή κρατικών οντοτήτων) ανέρχεται σε 30% ή περισσότερο ή (β) ελέγχεται άλλως από κάποια αλλοδαπή εθνική, επαρχιακή, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κάνοντας χρήση της δυνατότητας διορισμού της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρόμοιου οργάνου ή της δυνατότητας διορισμού του γενικού διευθυντή, του διευθύνοντος ομόρρυθμου εταίρου ή άλλου παρόμοιου στελέχους της 2

3 οντότητας. Για τυχόν απορίες σχετικά με το αν κάποια οντότητα θεωρείται «Κρατική Επιχείρηση» σύμφωνα με την Πολιτική της Goodyear, επικοινωνήστε με τον Δικηγόρο της Goodyear για τη χώρα/ την ομάδα/ την περιφέρεια/ την υπηρεσία ή την Επιχειρηματική Μονάδα («ΕΜ») σας ή με το Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. Οι «Ανάρμοστες πληρωμές» ή τα «αντικείμενα αξίας» μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, σε σχέση με τα οποία είναι γνωστό (ή υπάρχουν υπόνοιες) ότι κάποιο τμήμα της πληρωμής ή του αντικειμένου αξίας θα παρασχεθεί σε κάποιον Αλλοδαπό Κρατικό Λειτουργό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με σκοπό την εξασφάλιση ή τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων ή την εξασφάλιση οποιουδήποτε ανάρμοστου πλεονεκτήματος για την Goodyear: Μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών (όπως δωροκάρτες ή δωροεπιταγές) Δώρα ή άλλα υλικά αγαθά Προμήθειες Επιστροφές και ειδικές εκπτώσεις Αμοιβές ή προμήθειες από αθέμιτες συναλλαγές Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή άλλων υπηρεσιών Ειδικές εκπτώσεις Ορισμένες μορφές ψυχαγωγίας Έξοδα ταξιδιού Πληρωμές διευκόλυνσης Απασχόληση ή πρακτική άσκηση Φιλανθρωπικές δωρεές Ως «Τρίτο Πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα ή φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ανήκει στην Goodyear ή είναι συνεργάτης της Goodyear. Ως «Καλυπτόμενο Τρίτο Πρόσωπο» νοείται κάθε Τρίτο Πρόσωπο το οποίο έχει υποβληθεί στη διαδικασία νομικού και οικονομικού ελέγχου της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Ενημερωμένη κατάσταση των Καλυπτόμενων Τρίτων Προσώπων διατίθεται στην ιστοσελίδα GO. Ως «Αντιπρόσωπος» νοείται κάθε Τρίτο Πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της Goodyear με ρητή (προφορική ή έγγραφη) εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Goodyear στις σχέσεις της με άλλα πρόσωπα. Οι ανεξάρτητοι εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι, σύμβουλοι πωλήσεων, αντιπρόσωποι πωλήσεων, διαμεσολαβητές πωλήσεων, ανιχνευτές, Τελωνειακοί Πράκτορες, Τελωνειακοί Υπάλληλοι, Μεταφορείς, Εκτελωνιστές ή παρόμοια πρόσωπα είναι συχνά Αντιπρόσωποι Ως «Διανομέας» νοείται κάθε Τρίτο Πρόσωπο το οποίο αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες (για ίδιο λογαριασμό) από την Goodyear και τα μεταπωλεί σε λιανοπωλητές, εμπόρους, άλλους διανομείς ή άλλους πελάτες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα (π.χ. εμπορικοί στόλοι, δημοτικές υπηρεσίες μεταφοράς κ.λπ.), ανεξάρτητα από το αν υφίσταται επίσημη συμφωνία διανομής με την Goodyear και ανεξάρτητα από το αν το Τρίτο Μέρος έχει διοριστεί επίσημα από την Goodyear ως διανομέας. Προκειμένου να προσδιοριστεί αν απαιτείται η διεξαγωγή νομικού και οικονομικού ελέγχου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας για κάποιο συγκεκριμένο Τρίτο Πρόσωπο, κάθε επιχείρηση που 3

4 διαθέτει καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα θεωρείται «Διανομέας» εκτός αν το 90% ή περισσότερο των δραστηριοτήτων της συνίσταται σε λιανικές πωλήσεις. Οι λοιποί Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική και στον Επιχειρησιακό Οδηγό καθορίζονται στο Γλωσσάριο Όρων Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας, ο οποίος επισυνάπτεται ως Προσάρτημα στην παρούσα Πολιτική. Πολιτική της Goodyear Όλοι οι συνεργάτες της Goodyear οφείλουν να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με την Πολιτική της Goodyear όπως διατυπώνεται στο παρόν και με κάθε ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του FCPA και του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία, καθώς και με κάθε ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις δικαιοδοσίες των συνεργατών. Ερωτήσεις σχετικά με κάθε τοπική και κατά χώρα νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας μπορούν να υποβάλλονται στον Δικηγόρο της Goodyear για τη χώρα/ την ομάδα/ την περιφέρεια/ την υπηρεσία ή την ΕΜ σας ή στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. Ο FCPA καθιστά αξιόποινη πράξη βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ την προσφορά, καταβολή, υπόσχεση καταβολής, έγκριση καταβολής χρημάτων ή την παροχή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο εφόσον είναι γνωστό ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των χρημάτων ή του αντικειμένου αξίας θα προσφερθεί, παρασχεθεί ή παραχωρηθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε Αλλοδαπό Κρατικό Λειτουργό με σκοπό την εξασφάλιση ή τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων ή την εξασφάλιση ανάρμοστου πλεονεκτήματος. Ο FCPA απαιτεί επίσης από εταιρείες όπως η Goodyear, οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ, να διατηρούν συστήματα εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Επίσης, ο FCPA απαγορεύει σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες να παραποιούν σκοπίμως τα βιβλία και τα αρχεία εισηγμένων σε χρηματιστήριο εταιρειών, όπως η Goodyear. Οι απαγορεύσεις του FCPA εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα στελέχη, στους υπαλλήλους και στους αντιπροσώπους τους, σε κάθε πρόσωπο που είναι πολίτης ή υπήκοος ή κάτοικος των ΗΠΑ και, σε πολλές περιπτώσεις, στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Η Πολιτική της Goodyear ισχύει για όλες τις δραστηριότητες και τους συνεργάτες της Goodyear ανά τον κόσμο. Ο Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία περιέχει παρόμοιες απαγορεύσεις όσον αφορά τη δωροδοκία Αλλοδαπών Κρατικών Λειτουργών. Παράλληλα με τις απαγορεύσεις αυτές, ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία απαγορεύει την προσφορά, την πραγματοποίηση και τη λήψη εμπορικής δωροδοκίας. Η εμπορική δωροδοκία είναι μια μορφή δωροδοκίας η οποία δεν περιλαμβάνει κατ ανάγκη τη συμμετοχή κρατικού λειτουργού. Όπως ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία, η Πολιτική της Goodyear απαγορεύει κάθε μορφή δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής δωροδοκίας. 4

5 Τρίτα Μέρη Πληρωμές οι οποίες απαγορεύονται από την παρούσα Πολιτική είναι επίσης ανάρμοστες όταν πραγματοποιούνται από ή μέσω Τρίτου Μέρους και όχι άμεσα από συνεργάτη. Συνεπώς, απαγορεύεται στους Αντιπροσώπους, στους Διανομείς και άλλα Τρίτα Μέρη να προσφέρουν, να καταβάλλουν, να υπόσχονται να καταβάλλουν, να εγκρίνουν την καταβολή, να λαμβάνουν ή να αποδέχονται οποιαδήποτε ανάρμοστη πληρωμή ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας προς ή από οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλίσουν ή να διατηρήσουν επιχειρηματικές σχέσεις ή να εξασφαλίσουν οποιοδήποτε ανάρμοστο πλεονέκτημα για την Goodyear. Οι συνεργάτες της Goodyear οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα Τρίτα Μέρη συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική, τον FCPA και την τοπική νομοθεσία όταν ενεργούν για λογαριασμό της Goodyear. Όσον αφορά την επιλογή και τη διατήρηση Τρίτων Μερών, οι συνεργάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τον Διεθνή Επιχειρησιακό Οδηγό Συμμόρφωσης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της Goodyear («Επιχειρησιακός Οδηγός»). Όλα τα Καλυπτόμενα Τρίτα Μέρη πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία νομικού και οικονομικού ελέγχου της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή με την Goodyear. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται εκτενέστερα στον Επιχειρησιακό Οδηγό. Πληρωμές Διευκόλυνσης Οι «Πληρωμές Διευκόλυνσης» είναι μικρές πληρωμές που πραγματοποιούνται σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς χαμηλής βαθμίδας προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση ορισμένων συνήθων κρατικών ενεργειών που δεν προϋποθέτουν διακριτική ευχέρεια, τις οποίες μια εταιρεία δικαιούται ήδη βάσει της τοπικής νομοθεσίας (όπως διεκπεραίωση κρατικών εγγράφων, π.χ. θεωρήσεις διαβατηρίων, φόρτωση/ εκφόρτωση εμπορευμάτων, παροχή αστυνομικής προστασίας και παραλαβή/ παράδοση αλληλογραφίας). Παρότι ο FCPA περιέχει μια περιορισμένη εξαίρεση όσον αφορά τις «πληρωμές διευκόλυνσης ή επίσπευσης», οι Πληρωμές Διευκόλυνσης δεν επιτρέπονται βάσει του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία και την τοπική νομοθεσία πολλών χωρών. Η Πολιτική της Goodyear απαγορεύει ρητά την πραγματοποίηση Πληρωμών Διευκόλυνσης. 5

6 Εκβιασμός ή Εξαναγκασμός Πληρωμές που πραγματοποιούνται υπό την επικείμενη ή πραγματική απειλή άσκησης βίας ή πρόκλησης ζημίας σε συνεργάτες δεν συνιστούν παραβίαση του FCPA ή του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δωροδοκία. Ως εκ τούτου, η Πολιτική της Goodyear δεν απαγορεύει πληρωμές που πραγματοποιούνται υπό την πραγματική απειλή άσκησης βίας ή πρόκλησης ζημίας εφόσον η πληρωμή απαιτείται για την προστασία της υγείας, της ελευθερίας ή της ασφάλειας του συνεργάτη ή του αντιπροσώπου. Εάν προκύψει τέτοια κατάσταση: (i) (ii) (iii) η πληρωμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100,00 δολάρια ΗΠΑ, η πληρωμή πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως εντός 48 ωρών από την πραγματοποίηση στον Γενικό Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας «The Goodyear Tire & Rubber Company» και η πληρωμή πρέπει να καταχωρίζεται δεόντως στα βιβλία και στα αρχεία της Goodyear. Πολιτικές Συνεισφορές Ο FCPA απαγορεύει την παροχή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή αντικειμένου αξίας σε αλλοδαπό πολιτικό κόμμα ή στέλεχος κόμματος ή σε οποιονδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα στην αλλοδαπή με σκοπό την εξασφάλιση ή τη διατήρηση ανάρμοστου πλεονεκτήματος. Επιπλέον, άλλοι νόμοι περιορίζουν τις συνεισφορές σε υποψήφιους για ομοσπονδιακά αξιώματα στις ΗΠΑ, σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές επιτροπές. Μια «συνεισφορά» μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή χρόνου εργασίας συνεργατών ή την έγκριση χρήσης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή οποιωνδήποτε πόρων της εταιρείας. Η πολιτική της Goodyear απαιτεί την ειδική έγκριση του Γενικού Νομικού Συμβούλου πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς από τα κεφάλαια της Εταιρείας σε οποιοδήποτε αλλοδαπό ή μη αλλοδαπό πολιτικό κόμμα, στέλεχος κόμματος ή πολιτική επιτροπή ή σε υποψήφιο για οποιοδήποτε αλλοδαπό ή μη αλλοδαπό κρατικό, επαρχιακό, τοπικό ή άλλο κρατικό αξίωμα. Η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Νομικού Συμβούλου απαιτείται επίσης για συνεισφορές που αφορούν τη στήριξη θεμάτων που τίθενται σε ψηφοφορία στις ΗΠΑ. 6

7 Φιλανθρωπικές Δωρεές Οι Συνεργάτες και τα Τρίτα Μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι φιλανθρωπικές δωρεές που πραγματοποιούνται εξ ονόματος της Εταιρείας παρέχονται μόνο σε νόμιμες φιλανθρωπικές οργανώσεις και χρησιμοποιούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιούνται παράνομα με άλλον τρόπο. Αν παρέχονται φιλανθρωπικές δωρεές, πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: η φιλανθρωπική δωρεά δεν αντιβαίνει ούτε την εφαρμοστέα κρατική πολιτική ούτε κάποιον εφαρμοστέο τοπικό νόμο ή κανονισμό, η φιλανθρωπική δωρεά δεν αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, δωροδοκία ή αντάλλαγμα και δεν παρέχεται για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση οποιασδήποτε επαγγελματικής σχέσης ή ανάρμοστου πλεονεκτήματος και η φιλανθρωπική δωρεά καταχωρίζεται αμέσως, πλήρως και επακριβώς στα λογιστικά βιβλία και αρχεία της Εταιρείας με τον κατάλληλο Κωδικό Γενικού Καθολικού «Φιλανθρωπικές Δωρεές». Ανατρέξτε στο Παγκόσμιο Λογιστικό Σχέδιο και την Παγκόσμια Λογιστική Πολιτική «Αναφορά Φιλανθρωπικών Συνεισφορών» στην ιστοσελίδα GO. Κάθε φιλανθρωπική δωρεά που προτείνεται ή ζητείται από Αλλοδαπό Κρατικό Λειτουργό πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων και εγγράφως από Συνεργαζόμενο Γενικό Νομικό Σύμβουλο. Τα έγγραφα της έγκρισης πρέπει να διατηρούνται ως μέρος της καταχώρισης της εν λόγω φιλανθρωπικής δωρεάς. Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν παράλληλα με τις πολιτικές της Εταιρείας και των Επιχειρηματικών Μονάδων που αφορούν την έγκριση, την αναφορά και την καταχώριση φιλανθρωπικών συνεισφορών. Εξαγορές και Κοινοπραξίες Οι συναλλαγές που αφορούν εξαγορές ή κοινοπραξίες απαιτούν ειδικούς νομικούς και οικονομικούς ελέγχους και διαδικασίες ελέγχου ιστορικού που αρμόζουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές. Οι εν λόγω διαδικασίες, οι οποίες περιγράφονται στη Διαδικασία Νομικού και Οικονομικού Ελέγχου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε σχέση με Εξαγορές ή Κοινοπραξίες, πρέπει να ζητούνται από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή Συνεργαζόμενο Γενικό Νομικό Σύμβουλο. Οι νομικοί και οικονομικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ιστορικού για εξαγορές και κοινοπραξίες απαιτούν σημαντική προσπάθεια και χρόνο για την ολοκλήρωσή τους. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη συμμετοχή του Νομικού Τμήματος είναι καθοριστικής σημασίας. 7

8 Δώρα, Ταξίδια, Γεύματα και Ψυχαγωγία σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς Δώρα Η πολιτική της Goodyear δεν απαγορεύει την παροχή δώρων συμβολικής αξίας και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η παροχή τέτοιων δώρων (και κατά προτίμηση με το λογότυπο της εταιρείας) σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς, εφόσον πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια: - η αξία του δώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100,00 δολάρια ΗΠΑ χωρίς την προηγούμενη έγκριση κάποιου Συνεργαζόμενου Γενικού Νομικού Συμβούλου της Goodyear, - το δώρο δεν συνίσταται σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών, όπως π.χ. δωροκάρτες ή δωροεπιταγές, - το δώρο δεν αντιβαίνει ούτε την εφαρμοστέα κρατική πολιτική ούτε κάποιον εφαρμοστέο τοπικό νόμο ή κανονισμό, - το δώρο συνηθίζεται υπό τις περιστάσεις και δεν θα φέρει σε δύσκολη θέση ούτε την Goodyear ούτε τον αποδέκτη, - το δώρο παρέχεται σε σχέση με αναγνωρισμένη εορτή στην οποία προσφέρονται δώρα ή άλλη ειδική περίσταση ή για λόγους προώθησης, - το δώρο δεν συνιστά δωροδοκία ή αντάλλαγμα και δεν παρέχεται για την εξασφάλιση ανάρμοστου πλεονεκτήματος, - το δώρο καταχωρίζεται αμέσως, πλήρως και επακριβώς στα λογιστικά βιβλία και αρχεία της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Κωδικό Γενικού Καθολικού «Δώρα» και - το δώρο αναφέρεται σε κατάλληλη έκθεση δαπανών και η αξία του καλύπτεται από την Goodyear. Δώρα ή Δωρεές Ελαστικών Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα δώρο ελαστικών σε αλλοδαπό κρατικό φορέα μπορεί να έχει προωθητική αξία ή να ενδείκνυται για άλλους λόγους. Επιπλέον, μπορεί να ενδείκνυται μια δωρεά ελαστικών (ή η παροχή ειδικής έκπτωσης για ελαστικά) σε υπηρεσία αλλοδαπής κυβέρνησης για τοποθέτηση σε επίσημο όχημα για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής. Όλα αυτά τα δώρα ή οι δωρεές ελαστικών πρέπει να εγκρίνονται από στέλεχος της Goodyear και από Συνεργαζόμενο Γενικό Νομικό Σύμβουλο. Ελαστικά (και ειδικές εκπτώσεις για ελαστικά) δεν μπορούν να παρέχονται σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς για χρήση στα προσωπικά τους οχήματα ή στα οχήματα μελών της οικογένειάς τους. Ταξίδια και Επισκέψεις Αντιπροσωπειών Η Πολιτική της Goodyear δεν απαγορεύει την παροχή ταξιδιών και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται ή απαιτείται νόμιμα η παροχή ταξιδιών σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται καλόπιστα και όχι με πρόθεση διαφθοράς ή την προσδοκία ευνοϊκής μεταχείρισης. Το έντυπο Κατάσταση Ελέγχου Ταξιδιών Αλλοδαπών Κρατικών Λειτουργών πρέπει να συμπληρώνεται και να διαβιβάζεται για έγκριση. Το εν λόγω έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα Πολιτική ως Προσάρτημα Β και μπορεί να υποβάλλεται μέσω της ενδοδικτυακής τοποθεσίας «Goodyear Contract Solution» («GCS»). 8

9 Τα ταξίδια που παρέχονται σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: - το ταξίδι πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων και εγγράφως στο έντυπο Κατάσταση Ελέγχου Ταξιδιών Αλλοδαπών Κρατικών Λειτουργών από τον Πρόεδρο της ΕΜ ή κάποιο εκλεγμένο Στέλεχος της Εταιρείας και τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή κάποιον Συνεργαζόμενο Γενικό Νομικό Σύμβουλο, - Το παρεχόμενο ταξίδι πρέπει να σχετίζεται άμεσα με καλόπιστο και θεμιτό επιχειρηματικό σκοπό (όπως την επιθεώρηση των διεργασιών κατασκευής και ελέγχου ποιότητας σε εργοστάσιο της Goodyear σε μια χώρα σε συνέχεια προσπαθειών της Goodyear να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των ελαστικών για εξαγωγή σε άλλη χώρα), - η αξία του ταξιδιού πρέπει να είναι εύλογη (ως προς τη δαπάνη, τον αριθμό των ταξιδιωτών και τη συχνότητα), - οι τουριστικές και ψυχαγωγικές εκδρομές δεν πρέπει να πληρώνονται από την Εταιρεία, - οι δαπάνες που σχετίζονται με μέλη της οικογένειας λειτουργών δεν πρέπει να πληρώνονται από την Εταιρεία, - δεν πρέπει να παρέχονται μετρητά (όπως ημερήσιες αποζημιώσεις), - τα μέλη της αντιπροσωπείας πρέπει να επιλέγονται από τον κρατικό φορέα (όχι από την Εταιρεία), - πρέπει να παρέχεται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση για το ταξίδι στον κρατικό φορέα που απασχολεί τον αποδέκτη, - η αξία και ο σκοπός του ταξιδιού καταχωρίζεται αμέσως, πλήρως και επακριβώς στα λογιστικά βιβλία και αρχεία της Εταιρείας, με σημείωση στην οποία αναφέρεται ότι ο αποδέκτης του ταξιδιού είναι Αλλοδαπός Κρατικός Λειτουργός και - Το ταξίδι αναφέρεται σε κατάλληλη έκθεση δαπανών και η αξία του καλύπτεται από την Goodyear. Γεύματα και Ψυχαγωγία Η Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας δεν απαγορεύει την παροχή γευμάτων και ψυχαγωγίας και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η παροχή γευμάτων και ψυχαγωγίας σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω γεύματα και η ψυχαγωγία παρέχονται καλόπιστα και όχι με πρόθεση διαφθοράς ή την προσδοκία ευνοϊκής μεταχείρισης. Εάν παρέχονται γεύματα και ψυχαγωγία σε Αλλοδαπούς Κρατικούς Λειτουργούς πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: το γεύμα ή η ψυχαγωγία που παρέχονται πρέπει να σχετίζονται άμεσα με καλόπιστο και θεμιτό επιχειρηματικό σκοπό και, εάν παρέχεται ψυχαγωγία, ο χώρος πρέπει να είναι κατάλληλος για τη συζήτηση επαγγελματικών υποθέσεων, η αξία του γεύματος ή της ψυχαγωγίας πρέπει να είναι εύλογη (ως προς τη δαπάνη, τον αριθμό των παρισταμένων και τη συχνότητα), το γεύμα ή η ψυχαγωγία δεν αντιβαίνουν ούτε την εφαρμοστέα κρατική πολιτική ούτε κάποιον εφαρμοστέο τοπικό νόμο ή κανονισμό, το γεύμα ή η ψυχαγωγία συνηθίζονται υπό τις περιστάσεις και δεν θα φέρουν σε δύσκολη θέση ούτε την Goodyear ούτε τον αποδέκτη, 9

10 το γεύμα ή η ψυχαγωγία δεν συνιστούν δωροδοκία ή αντάλλαγμα και δεν παρέχονται για την εξασφάλιση ανάρμοστου πλεονεκτήματος, πρέπει να παρίστανται μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, το γεύμα ή η ψυχαγωγία καταχωρίζονται αμέσως, πλήρως και επακριβώς στα λογιστικά βιβλία και αρχεία της Εταιρείας και τα γεύματα και η ψυχαγωγία που παρέχονται αναφέρονται σε κατάλληλη έκθεση δαπανών και η αξία του είναι καλύπτεται από την Goodyear. Δώρα, Ταξίδια, Γεύματα και Ψυχαγωγία σε Κρατικούς Λειτουργούς των ΗΠΑ Δώρα σε Κρατικούς Υπαλλήλους στις ΗΠΑ Οι υπάλληλοι ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών κρατικών υπηρεσιών των ΗΠΑ υπόκεινται σε ειδικούς νόμους και κανονισμούς που τους επιβάλλουν περιορισμούς ως προς τη λήψη δώρων και δωρεάν παροχών από οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσονται. Οι συνεργάτες πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με κάθε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό νόμο και κανονισμό που αφορά τα δώρα και τις δωρεάν παροχές. Η προσφορά γευμάτων, ταξιδιών, διαμονής ή ψυχαγωγίας σε κρατικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων και εγγράφως από το Νομικό Τμήμα. Κανόνες περί Δώρων και Ταξιδιών στα Μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολιτική της Goodyear είναι να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με κάθε εφαρμοστέο νόμο και κανονισμό που περιλαμβάνει τους Πάγιους Κανόνες της Γερουσίας των ΗΠΑ και τους Κανόνες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σε σχέση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν για τα δώρα και τα ταξίδια Μελών της Γερουσίας των ΗΠΑ και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και του προσωπικού τους. Ως οργανισμός που απασχολεί ομοσπονδιακούς εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, η Goodyear απαγορεύεται να παρέχει οποιοδήποτε δώρο οποιασδήποτε αξίας σε Μέλη του Κογκρέσου ή υπαλλήλους του Κογκρέσου, εκτός αν το δώρο εμπίπτει αυστηρά σε κάποια από τις εξαιρέσεις στην απαγόρευση παροχής δώρων. Βάσει των Κανόνων, ως «δώρο» νοείται κάθε δωρεάν παροχή, παραχώρηση, έκπτωση, ψυχαγωγία, φιλοξενία, δάνειο, μη απαίτηση οφειλής ή άλλο είδος που έχει χρηματική αξία και περιλαμβάνει δωρεάν παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευσης, μεταφοράς, διαμονής ή/και γευμάτων, είτε παρέχονται σε είδος, με την αγορά εισιτηρίου υπό μορφή προκαταβολής ή επιστροφής. Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας, όλοι οι συνεργάτες της Εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες του Κογκρέσου που ισχύουν για τα δώρα, είτε είναι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων είτε όχι. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική της Goodyear «Κανόνες περί Δώρων και Ταξιδιών στα Μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων». 10

11 Συμμόρφωση Καμία παραβίαση της παρούσας Πολιτικής, του FCPA ή οποιουδήποτε άλλου νόμου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας δεν θα γίνεται ανεκτή, ακόμη και αν δεν απαγγελθεί κατηγορία ούτε αποδειχθεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου και ακόμη και αν η πληρωμή συνηθίζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Οι συνεργάτες που παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν ακόμη και την απόλυση και την απώλεια παροχών. Τα Τρίτα Μέρη που παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική θα υπόκεινται σε άμεση διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης τους με την Goodyear. Αναφορά Παραβιάσεων Κάθε συνεργάτης ο οποίος γνωρίζει ή έχει υπόνοιες για τυχόν παραβιάσεις της Πολιτικής της Goodyear πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενό του ή τον υπεύθυνο δικηγόρο της Goodyear για τη χώρα/ την ομάδα/ την περιφέρεια/ την υπηρεσία ή την ΕΜ ή τη Γραμμή Άμεσης Υποστήριξης στη διεύθυνση Οι Προϊστάμενοι που λαμβάνουν αναφορές για πιθανές παραβιάσεις της Πολιτικής της Goodyear πρέπει να αναφέρουν αμέσως την καταγγελία στον Γενικό Νομικό Σύμβουλο της «The Goodyear Tire & Rubber Company». Κάθε Τρίτο Πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Αντιπροσώπων, Διανομέων, Αντισυμβαλλόμενων και λοιπών Τρίτων Μερών, το οποίο γνωρίζει ή έχει υπόνοιες για τυχόν παραβιάσεις της Πολιτικής της Goodyear, πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επικοινωνίας τους στην Goodyear ή τη Γραμμή για Θέματα Ακεραιότητας. Η Goodyear απαγορεύει κάθε μορφή πραγματικών αντιποίνων ή απόπειρας αντιποίνων έναντι κάθε προσώπου το οποίο αναφέρει καλόπιστα οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση. Κάθε αναφορά αντιποίνων θα ερευνάται και εκείνοι που διαπιστώνεται ότι προέβησαν σε αντίποινα θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και την απόλυση και την απώλεια παροχών. 11

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες Πολιτική της Goodyear για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 1η Ιουλίου 2011 Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές)

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η affidea αντιτίθεται σε κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01 10 www.coca-colahellenic.com Αγαπητέ Συνάδελφε,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατά της ωροδοκίας

Πολιτική Κατά της ωροδοκίας AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Πολιτική Κατά της ωροδοκίας Κάτοχος Εγγράφου Στυλιανή Λεµοντζόγλου / CO Περιεχόµενο Εγγράφου Πολιτική Κατά της ωροδοκίας Έκδοση 1.0 Ηµεροµηνία Έκδοσης Μάιος 2012 Έγκριση Eric Kleijnen /CEO

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις, και κατά συνέπεια επιβλαβής για όλες τις κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας - Κανονισµοί του Οµίλου

Όμιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας - Κανονισµοί του Οµίλου Όμιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας - Κανονισµοί του Οµίλου 1 Πίνακας περιεχομένων Αναφορά προβληματισμών και εσφαλμένων συμπεριφορών... 3 Προώθηση της διαφορετικότητας και της αποδοχής της... 10 Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Εγγραφής - Δημιουργίας Εταιρείας

Εντολή Εγγραφής - Δημιουργίας Εταιρείας Εντολή Εγγραφής - Δημιουργίας Εταιρείας ΕΝΤΟΛΕΑΣ: Τιτλος/Ιδιότητα: Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Εταιρείας: Τίτλος Εταιρείας: Διεύθυνση: Πόλη: Εθνικότητα Χώρα: Τ.Κ.: Τηλέφωνο: Fax: Email: Επαγγελματική Δραστηριότητα:

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Blue Book. Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Το Blue Book. Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Το Blue Book Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Όταν συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, μπορούμε να κερδίσουμε ευκολότερα την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η δημιουργία μιας πολιτικής που περιέχει πρότυπα κατάλληλης επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς

Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς Καθοδήγηση με Ακεραιότητα Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μπλε Βιβλίο. Δεσμευόμαστε ως προς τη ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ

Το Μπλε Βιβλίο. Δεσμευόμαστε ως προς τη ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ Το Μπλε Βιβλίο Περίληψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Δεσμευόμαστε ως προς τη ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ Όταν συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...1 1.1 Εισαγωγή και Γενική Δήλωση Πολιτικής...1 1.2 Κανόνες συμπεριφοράς...1 1.3 Όταν έχετε ερωτήσεις Αναφορά παραβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ PAUL WRIGHT............. 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ........... 3 ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ; 3 ΠΟΙΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU / CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Η προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας.

Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας. Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας. I. Προοίμιο Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται στο να παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με τις συναλλαγές των μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας Πίνακας περιεχομένων Ο τρόπος που εργαζόμαστε έχει σημασία: Μήνυμα από τον Doug Baker, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο... 3 1. Δέσμευση ως προς τα υψηλότερα δεοντολογικά και νομικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία Δήλωση Ενεργής Μη Χρηματοοικονομικής Οντότητας της Αλλοδαπής (Active Non-Financial Foreign Entity) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Αριθμός πελάτη Διεύθυνση πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οκτώβριος 2016 Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή αφοσίωσή σας στην INC Research και τη δέσμευσή σας να τηρείτε τα πρότυπα που διατυπώνονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα