ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α"

Transcript

1 ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη «σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή ή «λάθος» αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. Σε όλα τα οικονομούντα άτομα η λήψη των αποφάσεών τους δεν βασίζεται στην βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους. β. Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από τη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές) γ. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού (ceteris paribus) δ. Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών και τον άξονα των ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης. ε. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 15 Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν η τιμή: α. αυξάνεται και το αγαθό είναι ελαστικής ζήτησης β. αυξάνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης γ. μειώνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης δ. μειώνεται και το αγαθό έχει ελαστικότητα ζήτησης ίση με τη μονάδα σε απόλυτη τιμή.

2 Α3 Η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται, όταν α. αυξάνεται η τιμή του. β. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών. γ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών. δ. αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατού του. ΟΜΑΔΑ Β Τι χαρακτηρίζει ο όρος «οικονομικό κύκλωμα»? (μονάδες 5). Εμφανίστε σε ένα διάγραμμα της ροές του οικονομικού κυκλώματος (μονάδες 15). Τι παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε για τις ροές αυτές? (μονάδες 5) Μονάδες 25 ΟΜΑΔΑ Γ Μία υποθετική οικονομία παράγει μόνο 2 αγαθά Χ και Ψ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται έξι συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που παράγει η εν λόγω οικονομία, με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής και χρησιμοποιώντας αποδοτικά (ορθολογικά) όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της. Συνδυασμοί Ποσοτήτων Παραγόμενες Ποσότητες αγαθού Χ Παραγόμενες Ποσότητες αγαθού Ψ Α Β Γ Δ Ε Ζ Γ.1 Να σχεδιάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας Γ.2 Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ, όταν η οικονομία μετακινείται από τον συνδυασμό Γ στον συνδυασμό Δ, καθώς και το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ, όταν η οικονομία μετακινείται από τον συνδυασμό Β στον συνδυασμό Α. Μονάδες 6 Γ.3 Αν η οικονομία παράγει 50 μονάδες από το αγαθό Χ, ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Ψ που μπορεί να παραχθεί? Μονάδες 4 Γ.4 Πώς είναι δυνατόν να παραχθεί ο ανέφικτος συνδυασμός που αντιστοιχεί σε 20 μονάδες του αγαθού Χ και σε 125 μονάδες του αγαθόυ Ψ?

3 Γ.5 Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες του αγαθού Χ και σε 40 μονάδες του αγαθού Ψ. Τι συμβαίνει στην οικονομία όταν παράγεται αυτός ο συνδυασμός? ΟΜΑΔΑ Δ Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 120 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 150 κιλά και η ελαστικότητα ζήτησης που αφορά την παραπάνω μεταβολή είναι Κατόπιν μειώνεται το εισόδημα κατά 10%. Η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ είναι Δ.1 Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού Χ Δ.2 Ποια είναι η ποσοστιαία μείωση της τιμής? Δ.3 Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκει το αγαθό Χ? Δ.4 Ποια είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ? Μονάδες 4 Μονάδες 4 Μονάδες 4 Μονάδες 4 Δ.5 Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού? Μονάδες 9 Καλή Επιτυχία!

4 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΘΕΜΑ Α ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Α1. Σωστό / Λάθος (15 μονάδες) Α. Κάθε γενικό μέσο ανταλλαγής είναι χρήμα Β. Κάθε φορά που μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητά του Γ. Δεν συμφέρει μία επιχείρηση να αυξάνει την τιμή του προϊόντος που παράγει εφόσον η ζήτηση του προϊόντος είναι ανελαστική Δ. Στην γραμμική συνάρτηση προσφοράς Qs = γ + δp, ο συντελεστής δ μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός Ε. Μία μείωση του ποσοστού ανεργίας μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά Α2. Πολλαπλής επιλογής (10 μονάδες) 1. Με σταθερή την προσφορά, όταν μειώνεται η ζήτηση: Α. Αυξάνεται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας Β. Μειώνεται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας Γ. Μειώνεται η ποσότητα ισορροπίας ενώ η τιμή ισορροπίας αυξάνεται Δ. Μειώνεται η τιμή ισορροπίας ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται 2. Η ύπαρξη ελλείμματος στην αγορά ενός αγαθού σημαίνει ότι: Α. Οι παραγωγοί είναι αναγκασμένοι να μειώσουν την προσφερόμενη ποσότητα Β. Οι παραγωγοί είναι αναγκασμένοι να μειώσουν την τιμή του αγαθού Γ. Οι καταναλωτές θα βρούν πλεονάζουσα προσφορά του αγαθού Δ. Οι καταναλωτές ίσως χρειαστεί να πληρώσουν «καπέλο» προκειμένου να αγοράσουν το συγκεκριμένο αγαθό ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) Τι ονομάζουμε παραγωγική διαδικασία και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία της; ΘΕΜΑ Γ (25 μονάδες) Γ1. Δίνεται ο πίνακας: L Q Για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος, απαιτούνται 2 κιλά πρώτης ύλης. Το κόστος μίας μονάδας πρώτης ύλης είναι 1,5 ευρώ, ενώ η αμοιβή κάθε εργάτη είναι 1000 ευρώ.

5 Α. Να βρεθεί ο πίνακας της προσφοράς Β. Να δείξετε διαγραμματικά την καμπύλη της προσφοράς Γ2. Δίνεται ο πίνακας P Qd Y Α Β Γ 1, Δ 1, Ε 1, Ζ 1, Να υπολογιστούν οι Ed και Ey όπου είναι δυνατόν Γ3. Αν η τιμή ενός αγαθού αυξηθεί κατά 20%, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται κατά 4%. Να εξεταστεί αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών και να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή της. ΘΕΜΑ Δ (25 μονάδες) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας P Qd Qs Δ1. Να βρεθούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς αν είναι γνωστό ότι είναι γραμμικές Δ2. Να βρεθεί το σημείο ισορροπίας Δ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση Δ4. Αν το κράτος επιβάλει τιμή ασφάλειας 2 ευρώ, τι συνέπεια θα έχει αυτό στην αγορά; Δ5. Αν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα και το διαθέσει στην τιμή ισορροπίας, πόση είναι συνολικά η δαπάνη των καταναλωτών, πόσα είναι συνολικά τα έσοδα των παραγωγών και πόση η κρατική επιβάρυνση;

6 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑΔΑ Α (3 μονάδες ανά Σ/Λ, 5 μονάδες για κάθε πολλαπλής) Α1. Ο κορεσμός μίας ανάγκης έχει χαρακτήρα μόνιμο Α2. Το πραγματικό κόστος έχει μόνο μία ακόμη ονομασία, λέγεται και κόστος ευκαιρίας Α3. Αν μειωθεί ο αριθμός των καταναλωτών, θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού, λόγω της αύξησης της τιμής του Α4. Ανελαστική είναι η ζήτηση της οποίας η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή είναι μεγαλύτερη της μονάδας Α5. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δεν θεωρείται αγορά Α6. Ο ορθολογικός καταναλωτής δεν έχει κανένα λόγο να μεταβάλλει την συμπεριφορά του αν δεν υπάρξει καμία μεταβολή: Α. Στις προτιμήσεις του και στις τιμές των αγαθών Β. Στο εισόδημά του Γ. Στους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης Δ. Σε όλα τα ανωτέρω Α7. Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται κατά 10% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξάνεται κατά 0%, τότε η ζήτηση του αγαθού: Α. Είναι ανελαστική Β. Είναι πλήρως ανελαστική Γ. Αυξάνεται Δ. Μειώνεται ΟΜΑΔΑ Β Β1. Τι μας δείχνει η ΚΠΔ και σε ποιες υποθέσεις στηρίζεται; (12 μονάδες) Β2. Τι ονομάζουμε οικονομικά αγαθά, πώς αλλιώς ονομάζονται και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; (13 μονάδες) ΟΜΑΔΑ Γ Στον πίνακα δίνονται οι μέγιστοι συνδυασμοί παραγωγής μίας οικονομίας που παράγει μόνο 2 αγαθά: Χ Υ Α Β Γ Δ Ε Ζ 0 160

7 Γ1. Να κατασκευαστεί η ΚΠΔ (10 μονάδες) Γ2. Να υπολογίσετε ΚΕΧ από τον Γ στον Δ και ΚΕΥ από τον Ε στον Ζ (6 μονάδες) Γ3. Πόσες μονάδες του Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 150 μονάδες του Χ; (6 μονάδες) Γ4. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι ένας συνδυασμός παραγωγής είναι α) εφικτός β) μέγιστος γ) ανέφικτος (3 μονάδες) ΟΜΑΔΑ Δ Δ1. Δίνεται η εξίσωση ζήτησης Qd = 10 P ενός αγαθού Χ. α. Να βρεθεί η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή όταν έχουμε αύξηση τιμής από 5 σε 8 χρηματικές μονάδες (3 μονάδες) β. Μείωση της τιμής ενός αγαθού Υ, συμπληρωματικού του Χ, προκαλεί μεταβολή της ζήτησης του Χ κατά 15%. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση τουχ. (3 μονάδες) Δ2. Δίνεται ο πίνακας ζήτησης του αγαθού Χ P Q Y Αριθμός καταναλωτών Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 0, α. Να υπολογιστούν οι ED καθώς η τιμή μειώνεται και να χαρακτηριστεί η ζήτηση (6 μονάδες) β. Να υπολογιστούν οι EY καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηριστεί το αγαθό (6 μονάδες) Δ3. Να εκτιμηθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να χαρακτηριστεί η ζήτηση ενός αγαθού αν γνωρίζουμε ότι η μείωση της τιμής του κατά 10% έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας κατά 15%. (7 μονάδες)

8 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012) Ομάδα Α Σωστό / Λάθος + Πολλαπλής Επιλογής 1. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. 2. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του, εκφρασμένο σε χρήμα 3. Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μία φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί 4. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι λόγος που συντελεί στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών? a. Η τεχνολογία b. Η μίμηση c. Η διαφήμιση d. Η συνήθεια e. Ο κορεσμός 5. Το κύριο χαρακτηριστικό των συντελεστών παραγωγής είναι ότι: a. Αυξάνονται με τον καιρό b. Μειώνονται με τον καιρό c. Είναι δεδομένοι σε κάποιες οικονομίες ενώ σε άλλες αυξομειώνονται d. Είναι δεδομένοι για κάθε χρονική περίοδο και σε κάθε οικονομία Ομάδα Β Β.1. Τι δείχνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων? Β.2. Ποιες είναι οι τρεις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων? Β.3. Τι σημαίνει αν ένα σημείο είναι αριστερά από την ΚΠΔ? Δεξιά? Πάνω στην ΚΠΔ? Β.4. Ποιοι θεωρούνται παραγωγικοί συντελεστές; Β.5 Τι γνωρίζετε για το κύριο οικονομικό πρόβλημα;

9 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη «σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή και τη λέξη «λάθος» αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. To DVD αφορά την εξέλιξη της ανάγκης για βίντεο β. Αν το κράτος αυξήσει τους φόρους σε αγαθά με ελαστική ζήτηση, θα αυξήσει τα συνολικά έσοδά του γ. Η διάρκεια της βραχυχρόνιας περιόδου εξαρτάται από το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης δ. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα να μετατοπιστεί η καμπύλη προσφοράς αριστερά ε. Η ανώτατη τιμή δημιουργεί πλεόνασμα στην αγορά Μονάδες 15 Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η ανώτατη τιμή είναι: α. υψηλότερη από την τιμή ισορροπίας β. χαμηλότερη από την τιμή ισορροπίας γ. ίση με την τιμή ισορροπίας δ. τιμή που υπάρχει στην «μαύρη αγορά» Α3. Η προσφορά ενός αγαθού είναι ανελαστική όταν: α. μία αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 30% β. μία αύξηση της τιμής κατά 15% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 15% γ. μία αύξηση της τιμής κατά 10% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 5% δ. μία μείωση της τιμής κατά 12% επιφέρει μείωση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 20%

10 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. Τι γνωρίζετε για το οικονομικό κύκλωμα; Μονάδες 25 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑ Γ Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής ενός αγαθού που παράγεται από την επιχείρηση Α. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί έναν μόνο μεταβλητό συντελεστή (εργασία) και ένα μόνο σταθερό συντελεστή. Οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών συντελεστών παραμένουν σταθερές. Ποσότητα σταθερού συντελεστή Εργασία (L) Συνολικό προϊόν (Q) Συνολικό κόστος (TC) Γ1. α. Να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση Α λειτουργεί στη βραχυχρόνια ή στη μακροχρόνια περίοδο Μονάδες 4 β. Να βρεθεί η τιμή (αμοιβή) του μεταβλητού συντελεστή και η τιμή (αμοιβή) του σταθερού συντελεστή Μονάδες 4 Γ2. Να υπολογίσετε το επίπεδο παραγωγής ( Q) της επιχείρησης Α όταν το συνολικό κόστος (TC) είναι 350 χρηματικές μονάδες Γ3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α (χρησιμοποιήστε μόνο δεκαδικό ψηφίο) Μονάδες 6 Γ4. α. Αν το αγαθό αυτό παράγεται από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις, να κατασκευαστεί ο αγοραίος πίνακας προσφοράς Μονάδες 3 β. Αν η αγοραία γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι Qd= P, να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του Μονάδες 3

11 ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑ Δ Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην αγορά ενός αγαθού, του οποίου οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Τιμή (P) Ζητούμενη Ποσότητα (Qd) Προσφερόμενη ποσότητα (Qs) Πλεόνασμα Α Β 100 Β 20 α 320 γ Έλλειμμα Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του Ed, καθώς η τιμή του αυξάνεται από 8 σε 20 χρηματικές μονάδες είναι ίση με Δ1. Να υπολογίσετε το α, β και γ του παραπάνω πίνακα Μονάδες 3 Δ2. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού και να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας Μονάδες 9 Δ3. Αν το Κράτος, για να προστατεύσει τους παραγωγούς επιβάλλει κατώτατη τιμή Pk=24 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε: α. την μεταβολή που θα επέλθει στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών Μονάδες 3 β. την μεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών, όταν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα Μονάδες 3 γ. την επιβάρυνση του κράτους από την επιβολή της κατώτατης τιμής Μονάδες 3 Δ4. Να δείξετε σε διάγραμμα το σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού και το πλεόνασμα που δημιουργείται από την επιβολή της κατώτατης τιμής. Μονάδες 4 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

12 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Αναφέρετε τις ιδιότητες των αναγκών καθώς και τους λόγους που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις στην οποία βασίζεται η ΚΠΔ; ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Αναπτύξτε το οικονομικό κύκλωμα. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Αναφέρετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Γιατί είναι χρήσιμη η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή για τις επιχειρήσεις και το Κράτος; ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Πώς ορίζεται η βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο στην οικονομία; ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Διατυπώστε τον νόμο της φθίνουσας απόδοσης καθώς και την αιτιολόγησή του.

13 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο L Q Γνωρίζοντας ότι στον 3 ο εργάτη το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, να υπολογίσετε την ποσότητα προϊόντος που παράγεται όταν απασχολούνται 3 εργάτες. 2. Όταν συνολικά παράγονται 2 μονάδες προϊόντος από τον 1 ο εργάτη, το οριακό κόστος είναι 84 μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος και το μέσο μεταβλητό κόστος στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. 3. Γνωρίζοντας ότι αν απασχολούνται δύο εργάτες το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 63 χρηματικές μονάδες να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στους 2 εργάτες. 4. Γνωρίζοντας ότι αν απασχολούνται τρεις εργάτες το μεταβλητό κόστος είναι 756 χρηματικές μονάδες να υπολογίσετε το οριακό κόστος που αντιστοιχεί στους 3 εργάτες. 5. Αν το μέσο μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στους 4 εργάτες είναι 66 χρηματικές μονάδες και το οριακό κόστος 84 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε την ποσότητα Q που παράγουν οι 4 εργάτες. 6. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και γιατί;

14 Άσκηση 2 Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για το αγαθό Χ στο σύνολο της επικράτειας της χώρας Συνδυασμοί Τιμή Συνολική Δαπάνη Εισόδημα Α Β Γ Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν η τιμή αυξάνεται από τις 5 στις 6 μονάδες και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση τη τιμή της ελαστικότητας. 2. Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 στις 6 χρηματικές μονάδες ceteris paribus. 3. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται από 1600 χρηματικές μονάδες στις 800 χρηματικές μονάδες και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας. 4. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού όταν το εισόδημα είναι 800 χρηματικές μονάδες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

15 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερώτηση 1 Μονάδες 20 Πώς ορίζεται η παραγωγική διαδικασία και ποια τα χαρακτηριστικά της; Ερώτηση 2 Μονάδες 20 Πώς ορίζεται ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και πώς αιτιολογείται; Ερωτήσεις 3 11: Μονάδες 22 (2/ερώτηση) 3. Βραχυχρόνια, όλοι οι συντελεστές παραγωγής είναι σταθεροί 4. Η συνήθης συνάρτηση παραγωγής που μελετάμε είναι Q = f (K, L) 5. Το συνολικό προϊόν μεγιστοποιείται όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν 6. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, τότε το μέσο προϊόν αυξάνεται 7. Η καμπύλη του μεταβλητού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο ξεκινά πάντοτε από την αρχή των αξόνων 8. Το βραχυχρόνια οριακό κόστος μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές καθώς αυξάνεται η παραγωγή της επιχείρησης 9. Αν αυξηθεί η αμοιβή του μεταβλητού συντελεστή, το μέσο σταθερό κόστος αυξάνεται 10. Το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας είναι το προϊόν 11. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος της εργασίας περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα της εργασίας και στο αντίστοιχο οριακό προϊόν της 12. Τα ασφάλιστρα που πληρώνει μία επιχείρηση π.χ. για πυρκαγιά είναι στοιχείο σταθερού κόστους για την επιχείρηση 13. Το μεταβλητό κόστος αυξάνεται αρχικά γρήγορα, και μετά πιο αργά Άσκηση 1 Μονάδες 15 Μία επιχείρηση όταν απασχολεί 7 εργάτες παράγει μέγιστο συνολικό προϊόν 66 μονάδες. Όταν απασχολεί 4 εργάτες, η απόδοση ανά εργάτη γίνεται μέγιστη και το συνολικό προϊόν που παράγεται είναι 52 μονάδες. Όταν απασχολεί 3 εργάτες έχει μέγιστο οριακό προϊόν 15 μονάδες. Να υπολογίσετε το συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν για κάθε επίπεδο απασχόλησης (μόνο ακέραιους αριθμούς!) από 3 έως 7 εργάτες όταν το οριακό προϊόν του 6 ου εργάτη είναι 5 μονάδες. Από ποιο επίπεδο απασχόλησης αρχίζει να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

16 Άσκηση 2 Μονάδες 11 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Q FC VC TC AFC AVC ATC MC Άσκηση 3 Μονάδες 12 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με την παραγωγή και το κόστος μίας επιχείρησης Q VC Αν η επιχείρηση παράγει 60 μονάδες και θέλει να μειώσει το κόστος κατά 208 ευρώ, πόσες μονάδες πρέπει να ελαττωθεί η παραγωγή; Καλή επιτυχία!

17 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερώτηση 1 Μονάδες Διατυπώστε τον νόμο της ζήτησης. 1.2 Πώς εξηγείται αυτός ο νόμος; Ερωτήσεις 2-15 : Μονάδες 2 / ερώτηση 2. Όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού, τότε μειώνεται η ζήτησή του 3. Η ασθένεια των τρελών αγελάδων αύξησε τη ζήτηση για χοιρινό κρέας 4. Η ζήτηση των φαρμάκων είναι τελείως ανελαστική 5. Αν το κράτος αυξήσει τους φόρους σε αγαθά με ελαστική ζήτηση, θ αυξήσει τα συνολικά έσοδά του 6. Στη γραμμική μορφή της συνάρτησης της καμπύλης της ζήτησης, η σταθερά α είναι πάντα αρνητικός αριθμός 7. Δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους όταν το ένα είναι απαραίτητο στο άλλο για την κατανάλωση 8. Παραμονές των εκπτώσεων μειώνεται η ζήτηση για ρούχα 9. Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τη ζήτηση για όλα τα αγαθά 10. Όταν Εd = 0, τότε η ζήτηση είναι πλήρως ελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων 11. Κάθε σημείο πάνω από το μέσο μίας ευθείας καμπύλης ζήτησης που τέμνει τους άξονες P και Q έχει ελαστικότητα μικρότερη από τη μονάδα σε απόλυτη τιμή 12. Μία μείωση μόνο της τιμής ενός αγαθού κατά χ% θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών γι αυτό το αγαθό, όταν η ζήτηση είναι ανελαστική 13. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική 14. Κάθε ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ενός αγαθού με ανελαστική ζήτηση προκαλεί μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα 15. Ένας καταναλωτής ισορροπεί όταν, με δεδομένο το εισόδημά του βραχυχρόνια, μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του από τα αγαθά που καταναλώνει Άσκηση 1 Μονάδες 10 Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα είναι 400 κιλά. Αν αυξηθεί το εισόδημα 15% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,8 και μετά αυξηθεί η τιμή κατά 10% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,5, ποια θα είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα?

18 Άσκηση 2 Μονάδες 10 Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. P Q Α Β Γ Δ 30 5 Άσκηση 3 Μονάδες 10 Μία οικονομία αποτελείται από 3 ομάδες καταναλωτών, την Α, την Β και την Γ, οι ζητούμενες ποσότητες των οποίων για κάθε τιμή P παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ζητούνται οι αγοραίες ζητούμενες ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε τιμή P QdA QdB QdΓ Α Β Γ Δ Άσκηση 4 Μονάδες 10 Στηριζόμενοι στα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, να υπολογίσετε καθώς η τιμή αυξάνεται, την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. P Q Y Α Β Γ Άσκηση 5 Μονάδες 10 Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε επίπεδο τιμής, ζητείται η συνολική δαπάνη που καταβάλλεται από τους καταναλωτές για την απόκτηση του αγαθού. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση με τη βοήθεια της τιμής και της συνολικής δαπάνης. P Q ,

19 Άσκηση 6 Μονάδες 12 Να εκτιμηθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να χαρακτηριστεί η ζήτηση ενός αγαθού αν γνωρίζουμε ότι η μείωση της τιμής του κατά 10% έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας κατά 15%.

20 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερωτήσεις 1-25: Σωστό / Λάθος 1 μονάδα / ερώτηση 1. Τα τρόφιμα είναι καταναλωτά και καταναλωτικά αγαθά 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι πάντα σταθερό 3. Οι μη εφικτοί συνδυασμοί βρίσκονται αριστερά από την ΚΠΔ 4. Τα ελεύθερα αγαθά δεν είναι αντικείμενο της Οικονομικής Θεωρίας 5. Μία λίμνη ποτέ δεν συμπεριλαμβάνεται στο συντελεστή «έδαφος» 6. Ένα αγαθό, ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιούμε, μπορεί να είναι καταναλωτικό ή κεφαλαιουχικό 7. Πολλαπλασιασμός των αναγκών σημαίνει διαφοροποίηση των αναγκών που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη 8. Το χρηματιστήριο δεν είναι αγορά διότι συχνά σε αυτό γίνεται κερδοσκοπία 9. Ο,τι κάνει ο άνθρωπος συνειδητά για να παράγει αγαθά που ικανοποιούν τις ανάγκες του το λέμε παραγωγή 10. Εργασία και ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ταυτόσημες έννοιες 11. Η μείωση της ανεργίας σε μία οικονομία μετατοπίζει τη ΚΠΔ δεξιά 12. Ο καταμερισμός της εργασίας αναπτύσσει τη δεξιοτεχνία 13. Σε όλα τα οικονομούντα άτομα υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας σχδετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών τους 14. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα αφορά κυρίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του Τρίτου Κόσμου. 15. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι συνήθως αυξανόμενο λόγω της μείωσης της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συντελεστών 16. Το ψυγείο του κρεοπώλη είναι κεφάλαιο 17. Ένας άνεργος εργάτης είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής 18. Το πορτοκάλι θα ήταν χρήμα αν όλοι το δέχονταν στις συναλλαγές 19. Όταν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Υ είναι 5, αυτό σημαίνει ότι για να παραχθούν 5 μονάδες του Χ, θυσιάζεται 1 μονάδα του Υ 20. Το DVD αφορά την εξέλιξη της ανάγκης για βίντεο 21. Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι άυλο αγαθό 22. Οι ροές του οικονομικού κυκλώματος έχουν το ίδιο μέγεθος πάντα 23. Χαρακτηριστικό του κορεσμού είναι ότι είναι μόνιμος 24. Το χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι αποτελούν παραχθέντα μέσα παραγωγής

21 25. Το βασικό οικονομικό πρόβλημα μίας οικονομίας είναι η έλλειψη χρημάτων Άσκηση 1 μονάδες 25 Μία οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι μέγιστοι συνδυασμοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατό να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Συνδυασμοί Παραγωγής Ποσότητα αγαθού Χ (τόνοι ανά έτος) Ποσότητα αγαθού Ψ (τόνοι ανά έτος) Α 0 40 Β Γ Δ Ε Να κατασκευαστεί η ΚΠΔ και να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ. Είναι οι συνδυασμοί Κ (Χ=16, Ψ=25) και Π (Χ=30, Ψ=25) εφικτοί και γιατί? 2. Εάν η ποσότητα του Χ είναι 24, να υπολογίσετε με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη μέγιστη ποσότητα του Ψ. Είναι ο συνδυασμός Μ (Χ=27, Ψ=26) εφικτός και γιατί? 3. Υποθέστε ότι μία τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 40%. Να κατασκευάσετε τη νέα ΚΠΔ. Άσκηση 2 Μονάδες 25 Μία οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά σε συνδυασμούς του παρακάτω πίνακα Συνδυασμός Χ Υ ΚΕΧ ΚΕΥ Α ,3 Β 68 0,93 Γ 70 0,75 Δ 0 1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν 2. Να εξηγήσετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι το κόστος ευκαιρίας του Χ από το Α στο Β είναι ίσο με 0,3 3. Για να παραχθούν 40 μονάδες του Χ, πόσες μονάδες του Υ πρέπει να θυσιαστούν? 4. Υπάρχει σχέση μεταξύ πραγματικού και χρηματικού κόστους?

22 Άσκηση 3 Μονάδες 25 Μία οικονομία απασχολεί 30 εργαζομένους για να παράγει τα αγαθά Χ και Υ. Η εργασία είναι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής και η παραγωγή γίνεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Ο κάθε εργαζόμενος όταν απασχοληθεί στην παραγωγή του Χ παράγει 60 μονάδες από αυτό, ενώ αν απασχοληθεί στην παραγωγή του Υ παράγει 120 μονάδες από αυτό. 1. Να βρεθεί η αλγεβρική μορφή της ΚΠΔ της οικονομίας 2. Να κατασκευάσετε τη ΚΠΔ της παραπάνω οικονομίας 3. Να υπολογιστεί το εναλλακτικό κόστος του αγαθού Χ και το εναλλακτικό κόστος του αγαθού Υ 4. Ποια είναι η αποκλειστική παραγωγή του αγαθού Χ και ποια είναι η αποκλειστική παραγωγή του αγαθούυ? Άσκηση BONUS (τουτέστην: δοκιμάστε την, και αν σας βγει, θα σας προσθέσω μονάδες...αν όχι, δεν χάνετε τίποτα!) Υποθέτουμε ότι μία οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Υ για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται μόνο ο συντελεστής εργασία. Η οικονομία απασχολεί πλήρως 4 εργαζομένους οι οποίοι παράγουν τις παρακάτω ποσότητες από τα δύο αγαθά: 1 εργαζόμενος παράγει είτε 30 μονάδες Χ είτε 14 μονάδες Υ 2 εργαζόμενοι παράγουν είτε 57 μονάδες Χ είτε 26 μονάδες Υ 3 εργαζόμενοι παράγουν είτε 81 μονάδες Χ είτε 35 μονάδες Υ 4 εργαζόμενοι παράγουν είτε 95 μονάδες Χ είτε 41 μονάδες Υ 1. Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας 2. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας και των δύο αγαθών 3. Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός Κ (Χ=36, Υ=80) είναι εφικτός ή όχι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

23 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη «σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή ή «λάθος» αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. Αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης είναι η εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης των οικονομιών. β. Οικονομικές ανάγκες ονομάζονται αυτές που για την ικανοποίησή της απαιτούνται φτηνά αγαθά γ. Ένα γυάλινο βάζο είναι καταναλωτό αγαθό ενώ ένα πλαστικό είναι διαρκές δ. Το φωτοτυπικό μηχάνημα μίας δημόσιας υπηρεσίας είναι κεφαλαιουχικό αγαθό ε. Ο ΝΦΑ ξεκινάει όταν το μέσο προϊόν αρχίζει να μειώνεται Μονάδες 15 Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, με την αύξηση της εργασίας, το μέσο προϊόν: α. μειώνεται β. παραμένει σταθερό γ. αυξάνεται δ. γίνεται μηδέν Α3 Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει στο κόστος παραγωγής α. VC = FC - TC β. FC = TC - VC γ. TC = FC - VC δ. VC = FC + TC ΟΜΑΔΑ Β Τι ονομάζουμε «παραγωγική διαδικασία» και ποια τα χαρακτηριστικά της? Μονάδες 25

24 ΟΜΑΔΑ Γ Γ. 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας όταν είναι γνωστό ότι με τη χρησιμοποίηση του πέμπτου εργάτη, το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο L TP AP 8 8 MP 8 Μονάδες 10 Γ.2 Μία επιχείρηση, όταν απασχολεί 7 εργάτες παράγει μέγιστο συνολικό προϊόν 66 μονάδες. Όταν απασχολεί 4 εργάτες, η απόδοση ανά εργάτη γίνεται μέγιστη και το συνολικό προϊόν που παράγεται είναι 52 μονάδες. Όταν απασχολεί 3 εργάτες, έχει μέγιστο οριακό προϊόν 15 μονάδες. Να υπολογίσετε το συνολικό, το μέσο και το οριακό προϊόν σε κάθε επίπεδο απασχόλησης από 3 έως 7 εργάτες, όταν το οριακό προϊόν του 6 ου εργάτη είναι 5 μονάδες. (μονάδες 10). Από ποιο επίπεδο απασχόλησης αρχίζει να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης? (μονάδες 5) Μονάδες 15 Δ.1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: ΟΜΑΔΑ Δ Q FC VC TC AFC AVC ATC MC Μονάδες 10 Δ.2 Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα μίας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο: L MC α. Αν η αμοιβή του μοναδικού μεταβλητού συντελεστή (εργασία) είναι σταθερή και ίση με χρηματικές μονάδες, να βρεθεί σε ποιο επίπεδο παραγωγής η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το μέσο μεταβλητό της κόστος και σε ποιο επίπεδο παραγωγής μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της Μονάδες 10 β. Με τι κόστος θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση αν αυξήσει την παραγωγή της από 60 σε 120 μονάδες προϊόντος? Καλή Επιτυχία!

25 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΜΑΔΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη «σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή ή «λάθος» αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. Σε όλα τα οικονομούντα άτομα η λήψη των αποφάσεών τους δεν βασίζεται στην βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους. β. Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από τη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές) γ. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού (ceteris paribus) δ. Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών και τον άξονα των ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης. ε. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 15 Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν η τιμή: α. αυξάνεται και το αγαθό είναι ελαστικής ζήτησης β. αυξάνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης γ. μειώνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης δ. μειώνεται και το αγαθό έχει ελαστικότητα ζήτησης ίση με τη μονάδα σε απόλυτη τιμή. Α3 Η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται, όταν α. αυξάνεται η τιμή του. β. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών. γ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών. δ. αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατού του.

26 ΟΜΑΔΑ Β Τι χαρακτηρίζει ο όρος «οικονομικό κύκλωμα»? (μονάδες 5). Εμφανίστε σε ένα διάγραμμα της ροές του οικονομικού κυκλώματος (μονάδες 15). Τι παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε για τις ροές αυτές? (μονάδες 5) Μονάδες 25 ΟΜΑΔΑ Γ Μία υποθετική οικονομία παράγει μόνο 2 αγαθά Χ και Ψ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται έξι συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που παράγει η εν λόγω οικονομία, με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής και χρησιμοποιώντας αποδοτικά (ορθολογικά) όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της. Συνδυασμοί Ποσοτήτων Παραγόμενες Ποσότητες αγαθού Χ Παραγόμενες Ποσότητες αγαθού Ψ Α Β Γ Δ Ε Ζ Γ.1 Να σχεδιάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας Γ.2 Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ, όταν η οικονομία μετακινείται από τον συνδυασμό Γ στον συνδυασμό Δ, καθώς και το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ, όταν η οικονομία μετακινείται από τον συνδυασμό Β στον συνδυασμό Α. Μονάδες 6 Γ.3 Αν η οικονομία παράγει 50 μονάδες από το αγαθό Χ, ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Ψ που μπορεί να παραχθεί? Μονάδες 4 Γ.4 Πώς είναι δυνατόν να παραχθεί ο ανέφικτος συνδυασμός που αντιστοιχεί σε 20 μονάδες του αγαθού Χ και σε 125 μονάδες του αγαθού Ψ? Γ.5 Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες του αγαθού Χ και σε 40 μονάδες του αγαθού Ψ. Τι συμβαίνει στην οικονομία όταν παράγεται αυτός ο συνδυασμός?

27 ΟΜΑΔΑ Δ Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 120 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 150 κιλά και η ελαστικότητα ζήτησης που αφορά την παραπάνω μεταβολή είναι Κατόπιν μειώνεται το εισόδημα κατά 10%. Η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ είναι Δ.1 Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού Χ Δ.2 Ποια είναι η ποσοστιαία μείωση της τιμής? Δ.3 Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκει το αγαθό Χ? Δ.4 Ποια είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ? Μονάδες 4 Μονάδες 4 Μονάδες 4 Μονάδες 4 Δ.5 Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού? Μονάδες 9 Καλή Επιτυχία!

28 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α. 1 Στην αγορά ενός αγαθού, η μείωση της προσφοράς του, με σταθερή τη ζήτησή του, προκαλεί μείωση της τιμής ισορροπίας και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας. Μονάδες 3 Α.2 Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μία αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 10% αν η ζήτησή του είναι ελαστική. Μονάδες 3 Α.3 Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική Μονάδες 3 Α.4 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus) Μονάδες 3 Α.5 Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, τότε η αύξηση της τιμής του αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. Μονάδες 3 Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Α.6 Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής: Α. μεταβολή του συνολικού προϊόντος / μεταβολή του συνολικού κόστους Β. μεταβολή του συνολικού κόστους / μεταβολή του συνολικού προϊόντος Γ. μεταβολή της ποσότητας της εργασίας / μεταβολή του συνολικού προϊόντος Δ. μεταβολή του συνολικού προϊόντος / μεταβολή της ποσότητας της εργασίας\

29 Α.7 Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε: Α. το μέσο προϊόν αποκτά την μέγιστη τιμή του Β. το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του Γ. το μέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται Δ. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το μηδέν ΟΜΑΔΑ Β Ποιος είναι ο σκοπός του Κράτους, όταν επιβάλλει σε ένα αγαθό ανώτατη τιμή διατίμησης? (μονάδες 8). Με τη βοήθεια διαγράμματος, εξηγήστε τις συνέπειες, που έχει για την αγορά ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιμής (μονάδες 17) Μονάδες 25 ΟΜΑΔΑ Γ Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από την σχέση Qs = 2P όπου Qs είναι η προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιμή του. Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του ίδιου αγαθού, η οποία είναι γραμμική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: P QD Γ.1 Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Γ.2 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας Γ.3 Αν το κράτος επιβάλλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την PA = 10, χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά του αγαθού, καθώς και την τιμή στην οποία είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οι καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν όλη την ποσότητα του αγαθού η οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή PA. Μονάδες 10 Γ.4 Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης του αγαθού κατά 50%. Θεωρώντας ότι η εισοδηματική ελαστικότητα είναι σταθερή και ίση με 5, να υπολογίσετε την ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος

30 ΟΜΑΔΑ Δ Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή. Μονάδες Εργασίας (L) Συνολικό Προϊόν (Q) Μέσο Προϊόν (AP) Οριακό Προϊόν (MP) Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) Οριακό κόστος (MC) Δ.1 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. Μονάδες 6 Δ.2 Να εξηγήσετε εάν ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και σε ποια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή «εργασία» φαίνεται η λειτουργία του και γιατί. Δ.3 Να κατασκευαστεί ο πίνακας της προσφοράς της επιχείρησης, καθώς και ο πίνακας αγοραίας προσφοράς, με δεδομένο ότι το αγαθό παράγεται από 40 όμοιες επιχειρήσεις. Δ.4 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς, με δεδομένο ότι αυτή είναι γραμμική. Μονάδες 4 Δ.5 Χρησιμοποιώντας την αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν η τιμή του αυξάνεται από 52 χρηματικές μονάδες σε 55 χρηματικές μονάδες ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

31 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΟΜΑΔΑ Α Σωστό / Λάθος (κάθε ερώτηση: 3 μονάδες) Πολλαπλής επιλογής (κάθε ερώτηση: 5 μονάδες) Α1. Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, μεταβάλλεται και η ζήτησή του Α2. Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μία αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 10% αν η ζήτησή του είναι ελαστική Α3. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική Α4. Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων Α5. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού (ceteris paribus) Α6. Η συνολική δαπάνη των καταλανωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν: α. Η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική β. Η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική γ. Η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική δ. Η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα ζήτησής του είναι ίση με την μονάδα Α7 Το οριακό προϊον υπολογίζεται ως εξής: α. Μεταβολή του συνολικού προϊοντος / μεταβολή του συνολικού κόστους β. Μεταβολή του συνολικού κόστους / μεταβολή του συνολικού προϊοντος γ. Μεταβολή της ποσότητας εργασίας / μεταβολή του συνολικού προϊοντος δ. Μεταβολή του συνολικού προϊοντος / μεταβολή της ποσότητας εργασίας

32 ΟΜΑΔΑ Β Ανάπτυξη θέματος (25 μονάδες) Τι ονομάζουμε παραγωγική διαδικασία και ποια τα χαρακτηριστικά της? ΟΜΑΔΑ Γ (25 μονάδες) Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα μίας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο: Αριθμός Συνολικό Μέσο Προϊόν Οριακό Προϊόν Μεταβλητό Εργατών (L) Προϊόν (Q) (AP) (MP) Κόστος (VC) Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τη στήλη: α. του Μέσου Προϊοντος (AP) 6 μονάδες β. του Οριακού Προϊοντος (MP) 6 μονάδες γ. του Μεταβλητού Κόστους ( VC), εάν το κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε μονάδα παραγωγής είναι 10 χρηματικές μονάδες και η αμοιβή της εργασίας είναι 100 χρηματικές μονάδες ανά εργάτη 9 μονάδες Γ2. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος, όταν η επιχείρηση παράγει 42 μονάδες προϊόντος 4 μονάδες Παρακαλώ δείξτε όλους τους υπολογισμούς στο τετράδιό σας καθώς και το σύνολο του τυπολογίου

33 ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία ( L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η αμοιβή της είναι 60 ευρώ. Αριθμός Εργατών (L) Συνολικό Προϊόν (Q) Οριακό Προϊόν (MP) Μεταβλητό Κόστος (VC) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC) Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς (15 μονάδες) Δ2. Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης ισχύει ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, σε ποια ποσότητα της εργασίας φαίνεται η λειτουργία του και γιατί (5 μονάδες) Δ3. Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης αν αυτή αυξήσει την παραγωγή της από 80 σε 85 μονάδες προϊόντος (5 μονάδες) Παρακαλώ δείξτε όλους τους υπολογισμούς στο τετράδιό σας καθώς και το σύνολο του τυπολογίου ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

34 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σωστό Λάθος Το φωτοτυπικό μηχάνημα μίας δημόσιας υπηρεσίας είναι κεφαλαιουχικό αγαθό Ένας άνεργος είναι εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από τις μεταβολές του οριακού προϊόντος Το μέσο σταθερό κόστος παραμένει σταθερό Ο ΝΦΑ ξεκινάει όταν το μέσο προϊόν αρχίζει να μειώνεται Άσκηση 1 Έστω ότι μία οικονομία παράγει δύο μόνο αγαθά Χ και Υ. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Συνδυασμοί Προϊόν Χ Προϊόν Υ ΚΕ Χ ΚΕ Υ Α Β 80 0,25 Γ 180 2,5 0,40 Δ 230 Ε Ζ 0 1. Να σχεδιάσετε την ΚΠΔ 2. Οι συνδυασμοί Η (Χ=65, Υ=180) και Θ (Χ=20, Υ=255) μπορούν να παραχθούν? 3. Αν αυξηθεί ο συντελεστής εργασία και αυτό έχει ως συνέπεια να την αύξηση του Χ κατά 10% και του Υ κατά 5%, να δείξετε πώς αυτό θα επηρεάσει διαγραμματικά στην ΚΠΔ.

35 Άσκηση 2 1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας αν είναι γνωστό ότι μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία L Q AP MP FC VC TC AFC AVC ATC MC Να βρεθεί η μεταβολή του συνολικού κόστους όταν η επιχείρηση μεταβάλλει την παραγωγής της από τις 135 στις 190 μονάδες.

36 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σημείωση: όλα τα θέματα των ομάδων Α, Γ και Δ είναι θέματα πανελλαδικών εξετάσεων προηγούμενων ετών... ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, και λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη Α.1 Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι στην βραχυχρόνια περίοδο Μονάδες 3 Α.2 Στην βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό Μονάδες 3 Α.3 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού (ceteris paribus). Μονάδες 3 Α.4 Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά Μονάδες 3 Α.5 Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μία φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί Μονάδες 3

37 Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. A.6 Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται όταν η τιμή: α. Αυξάνεται και το αγαθό είναι ελαστικής ζήτησης β. Αυξάνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης γ. Μειώνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης δ. Μειώνεται και το αγαθό έχει ελαστικότητα ζήτησης ίση με την μονάδα σε απόλυτη τιμή Α.7 Το οριακό κόστος (MC) δίνεται από τον λόγο: α. Μεταβολή του προϊόντος / μεταβολή συνολικού κόστους β. Μεταβολή του προϊόντος / μεταβολή μεταβλητού κόστους γ. Μεταβολή συνολικού προϊόντος / μεταβολή στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή δ. Μεταβολή συνολικού κόστους / μεταβολή του προϊόντος ΟΜΑΔΑ Β Τι ονομάζουμε παραγωγική διαδικασία και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία της? Μονάδες 25 ΟΜΑΔΑ Γ (θέμα πανελληνίων εξετάσεων 2005) Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη την τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα: Παραγωγικοί συνδυασμοί Ποσότητες παραγόμενου αγαθού Χ Α 52 0 Β? 8 Γ Δ 24? Ε 0 31 Ποσότητες παραγόμενου αγαθού Ψ ΚΕ Χ ΚΕ Ψ? 0,5? 1? 2? 4 Γ.1 Συμπληρώστε τα κενά του πίνακα παρουσιάζοντας στο τετράδιό σας τους σχετικούς υπολογισμούς Μονάδες 9

38 Γ.2 Να εξετάσετε υπολογιστικά με την βοήθεια του κόστους ευκαιρίας αν καθένας από τους παρακάτω συνδυασμούς είναι άριστος (μέγιστος), εφικτός ή ανέφικτος. α) Κ (Χ=20, Ψ=27) β) Λ (Χ=30, Ψ=22) Μονάδες 6 Γ.3 Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι 10 πρώτες μονάδες του αγαθού Χ. Γ.4 Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας εμφανίζοντας τις ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ, για τους παραγωγικούς συνδυασμούς στα σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε του παραπάνω πίνακα. ΟΜΑΔΑ Δ (θέμα πανελληνίων εξετάσεων 2005) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής ενός αγαθού που παράγεται από την επιχείρηση Α. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί έναν μόνο μεταβλητό συντελεστή (εργασία) και έναν μόνο σταθερό συντελεστή. Οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών συντελεστών παραμένουν σταθερές. Ποσότητα σταθερού Εργασία (L) Συνολικό προϊόν Συνολικό συντελεστή (Q) (TC) κόστος Δ.1 α. Να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση Α λειτουργεί στην βραχυχρόνια ή στην μακροχρόνια περίοδο Μονάδες 4 β. Να βρεθεί η τιμή (αμοιβή) του μεταβλητού συντελεστή και η τιμή (αμοιβή) του σταθερού συντελεστή Μονάδες 4

39 Δ.2 Να υπολογίσετε το επίπεδο παραγωγής (Q) της επιχείρησης όταν το συνολικό κόστος (TC) είναι 350 χρηματικές μονάδες Δ.3 Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α (στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα δεκαδικό ψηφίο). Μονάδες 6 Δ.4 Αν το αγαθό αυτό παράγεται από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις, να κατασκευαστεί ο αγοραίος πίνακας προσφοράς Μονάδες 6

40 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΟΜΑΔΑ Α (Σωστό Λάθος, 3 μονάδες /ερώτηση) Α.1. Η λήψη των αποφάσεων του κάθε οικονομούντος ατόμου βασίζεται στην βεβαιότητα του αποτελέσματος. Α.2. Όταν σε μια οικονομία οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, τότε η ΚΠΔ μετατοπίζεται αριστερά. Α.3. Η μίμηση επιβάλλει νέα προϊόντα στον καταναλωτή και τον οδηγεί σε υπερκατανάλωση. Α.4. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα είναι προσωρινό. Α.5. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού μειώνεται ή είναι σταθερό καθώς αυξάνει η παραγωγή του αγαθού. Α.6.-Α.7 (πολλαπλής επιλογής-5 μονάδες /ερώτηση) Α.6. Η ζήτηση ενός αγαθού χ μειώθηκε όταν αυξήθηκε η τιμή ενός άλλου αγαθού ψ, το οποίο είναι: α) αγαθό συμπληρωματικό του χ β) αγαθό υποκατάστατο του χ γ) κανονικό αγαθό δ) αγαθό με ελαστική ζήτηση Α.7. Επειδή οι καταναλωτές προβλέπουν μείωση της τιμής ενός αγαθού στο μέλλον, σήμερα : α) δεν αγοράζουν καθόλου αυτό το αγαθό β) αγοράζουν ακριβώς τις ίδιες ποσότητες του αγαθού γ) αγοράζουν λιγότερες ποσότητες αυτού του αγαθού δ) αγοράζουν περισσότερες ποσότητες αυτού του αγαθού

41 ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) Τι γνωρίζετε για το οικονομικό κύκλωμα; ΟΜΑΔΑ Γ Δίνεται ο πίνακας ζήτησης του αγαθού χ Ρ Q Y Αριθμός καταναλωτών Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 0, Γ.1. Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες της ζήτησης ως προς την τιμή καθώς αυτή μειώνεται. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση. Γ.2. Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς το εισόδημα καθώς αυτό αυξάνεται. Τι είδους αγαθό είναι το χ; Γ.3. Να βρείτε την εξίσωση ή τις εξισώσεις της ζήτησης και να σχεδιάσετε την καμπύλη ή τις καμπύλες ζήτησης. ΟΜΑΔΑ Δ Τα στοιχεία του πίνακα αφορούν τις παραγωγικές δυνατότητες μιας υποθετικής οικονομίας Αγροτικά προϊόντα Βιομηχανικά προϊόντα Α 25 0 Β Γ Δ Ε 5 67 Ζ 0 70

42 Δ.1. Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ Δ.2. Να ορίσετε τους συνδυασμούς Κ(Α=6, Β=48) Λ(Α=22, Β=50) και να τους σχολιάσετε. Δ.3. Να υπολογίσετε KE A B και Δ.4. Ποιοι λόγοι συντελούν στην αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας;

ΜΑΡΤΙΟΣ Τι ονοµάζουµε παραγωγική διαδικασία και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία της;

ΜΑΡΤΙΟΣ Τι ονοµάζουµε παραγωγική διαδικασία και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία της; ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. ΘΕΜΑ Α ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Α1. Σωστό / Λάθος (15 µονάδες) Α. Κάθε γενικό µέσο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής : Ερωτήσεις σωστού λάθους.

Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής : Ερωτήσεις σωστού λάθους. Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών. Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν: 0 α. η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή β. η ζήτηση παραμένει σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Καθηγητής Παναγιώτης Φουτσιτζής, Οικονομολόγος Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων- Ομάδα Δ Πίνακας Περιεχομένων 2012 Επαναληπτικές... 2 2012 Ημερήσια... 2 2011 Ημερήσια... 3 2010 Ημερήσια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 1. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα: Q D1 = 600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ A ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Καθηγητής Παναγιώτης Φουτσιτζής, Οικονομολόγος Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Ομάδα Α και Β Περιεχόμενα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003... 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΘΑΛΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ http://users.sch.gr/dthalalaios ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 62 2000 ΟΜΑΔΑ Α Για καθεμιά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ο.Θ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΤΛΑΚΗ Οικονομολόγος, ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Σηλ. 6977246129 ΑΟΘ ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ Οικονομολόγος ελίδα 1 Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/05/206 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Q D1 = P και Q S = P.

Q D1 = P και Q S = P. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Τιµή ισορροπίας είναι η τιµή στην οποία η ζητούµενη ποσότητα είναι ίση µε την προσφερόµενη ποσότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΟΜΑΔΑ Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΟΜΑΔΑ Α Α.1.Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5.,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 206 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Διαγώνισμα Προσομοίωσης ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο μαθητή!

OPMH. κοντά στο μαθητή! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β )

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΘΕΜΑ Α ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 3. Α4 Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων έχουν στόχο τη μείωση της ανεργίας τριβής.

Μονάδες 3. Α4 Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων έχουν στόχο τη μείωση της ανεργίας τριβής. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΟΜΑΔΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Πρόκειται, κυρίως, για θέματα κλειστού τύπου από τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών). Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1η οµάδα. 2. Έστω ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων: Χ Υ Κόστος. Κόστος ευκαιρίας Ψ Α /3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1η οµάδα. 2. Έστω ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων: Χ Υ Κόστος. Κόστος ευκαιρίας Ψ Α /3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1η οµάδα 1. Έστω επιχείρηση που διαθέτει 5 εργάτες. Κάθε εργάτης µπορεί να παράγει 12 µονάδες από το αγαθό Υ. Επιπλέον γνωρίζουµε ότι η ΚΠ είναι γραµµική µε το συνδυασµό X = 45, Y = 24 να είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι είναι στη βραχυχρόνια περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι είναι στη βραχυχρόνια περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) 2013

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) 2013 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) 2013 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα:.. Επώνυμο:. Βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος: Α.1 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Να σημειώσετε την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΟΜΑΔΑ Α Να σημειώσετε την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω προτάσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης Τρίτη, 5 Ιουνίου 22 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα και απαντήσεις Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Θέματα και απαντήσεις Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 ΘΕΜΑ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων http://www.othisi.gr 2 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη:, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 15/06/2018 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 15/06/2018 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 8 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 15/06/2018 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ A A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1 Πέµπτη, 1 Ιουνίου 014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1.

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α.1 α. Λάθος β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό Α.2 β Α.3 γ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. Με ολοκληρωμένη λύση ΘΕΜΑ 1 ο Επιχείρηση χρησιμοποιεί την εργασία ως μοναδικό μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή. Τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης δίνονται στον επόμενο πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ 1. Σε γραμμική ΚΠΔ της μορφής Y a X : α. Η μέγιστη ποσότητα για το αγαθό Υ παράγεται όταν Y β. Η μέγιστη ποσότητα για το αγαθό Χ παράγεται όταν Y a γ. Η μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 016 Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων www.othisi.gr Τετάρτη, 5 Μαΐου 016 ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα