ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ PREFECTURAL PROGRAM OF INNOVATIVE ACTIVITIES ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ CRETE INNOVATIVE REGION ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ACTIVITY PROMOTION OF THE TRADITIONAL MUSIC USING NEW TECHOLOGIES

2 ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / LABYRINTH MUSICAL WORKSHOP Ιδρυτές: Founders: Έδρα: Head : Διαχείριση: Administration: ROSS DALY - Δήμος Ν. Καζαντζάκη ROSS DALY - Municipality of Nikos Kazantzakis Χουδέτσι, Δήμος Ν. Καζαντζάκη Houdetsi, Municipality of Nikos Kazantzakis ΕΛΤΥΝΑ (Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ν. Καζαντζάκη) Municipality Development Enterprise «ΕΛΤΥΝΑ» Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Guardianship: ROSS DALY ROSS DALY ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ACTIVITIES: Εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων Teaching of traditional musical instruments. Έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων Traditional instruments exhibition Μουσική σχολή Music School Χώρος συνάντησης μουσικών & μουσικών εκδηλώσεων Meeting point for musical events and musicians.

3 ΔΡΑΣΕΙΣ / ACTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ Application of remote guide s system ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Creation of Digital Data Base ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Music Seminars ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ, CD-ROMS) Publications (Book s, CD-ROMS) ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Musical Events ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / MATERIALIZATION TIME SCHEDUAL

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (euro)( / Budget (Euro) Εγκεκριμένο ποσό Approved amount Πληρωμές έως Payments until 10/31/2005 Προς πληρωμή έως Due Payments until 12/31/05 Τελικό πόσο (Τροποποιημένο ΤΔΕ προς έγκριση) Final Amount (Technical Rider pending for approval) Σύνολο κόστους Total Cost 283, Δημόσια Δαπάνη Public Expense Ιδιωτική συμμετοχή Private Participation

5 Δράση: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ Action: System of Remote Guide Πολύγλωσση ξενάγηση Multilingual tour system Μουσική υπόκρουση Music background Ξενάγηση 40 επισκεπτών ταυτόχρονα Potential to tour 40 visitors simultaneously Επιλογή περιεχομένου ξενάγησης Selection of guide s content Υποστήριξη μετάδοσης ηχητικών σημάτων Supporting system for the broadcasting of the sound signals Καταγραφή στατιστικών Recording of Statistics Εύκολη αλλαγή περιεχομένου ξενάγησης Easy editing of the tour system s content

6 Δράση: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Action: Construction of Digital Data Base ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βάση Μουσικών Οργάνων Βάση Μουσικών Βάση Μουσικής (Έργα. Δίσκοι. CD κλπ) Δραστηριότητες (Σεμινάρια, Μουσικές συναντήσεις, συνέδρια, κλπ) Modules Musical Instrument Data base Musicians Data Base Music Data Base Activities (Seminars, Musical Events, meetings) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πληροφοριακό υλικό Φωτογραφικό υλικό Μουσικά δείγματα Video Contents per module Information Photographs Music samples ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Υποστήριξη δυο ή και περισσότερων γλωσσών Συσχέτιση περιεχομένων από διαφορετικές θεματικές ενότητες Τερματικοί σταθμοί εργασίας για έρευνα Πρόσβαση μέσω διαδικτύου Potentials Support of two or more languages Correlation of contents from various modules Work stations for research Access through internet WORK STATION DATA BASES REMOTE HOME US USER

7 Δράση: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Action: Seminars Συμμετοχή διακεκριμένων μουσικών οργανοποιών Participation of distinguished musicians instrument makers Ηχογράφηση - Βιντεοσκόπηση Recording & Video Συλλογή βιογραφικών στοιχείων μουσικών οργανοποιών Musicians & Instrument makers biographical information Προσθήκη υλικού σεμιναρίων στην τράπεζα πληροφοριών Updating seminar information in the data bank

8 Δράση: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Action: Organization of Music Events - Meetings Μουσικές συναντήσεις με μουσικούς από χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας, της Ινδίας, και του Καύκασου. Music Meetings with musicians from countries of the Balkans, Mediterranean, Middle east, Central Asia, India and Caucasus Ηχογράφηση Βιντεοσκόπηση Recoding & Video Συλλογή βιογραφικών στοιχείων μουσικών Musicians Biographical information Προσθήκη υλικού στην τράπεζα πληροφοριών Updating information in the data bank

9 Δράση : ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ, CD-ROMS, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ) Action : Publications (Book, CD-Rom s, Brochures) Έκδοση βιβλίου με θέμα τα όργανα των τροπικών μουσικών παραδόσεων. Publication of book regarding Tropical musical instruments of the world. Έκδοση cds με αντιπροσωπευτικά δείγματα από μουσικούς & όργανα παραδοσιακής μουσικής. Edition of Cd s with representative samples from musicians and instruments of tropical music. Έκδοση ενημερωτικού διαφημιστικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Publication of informative - commercial leaflets/brochures

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ / RESULTS & GOALS Διάσωση, Εκμάθηση και Ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής Preservation, learning and promotion of the traditional music ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / QUANTITATIVE RATES ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ / PRESUMABLE RESULTS 20 μουσικά σεμινάρια, 2 μουσικά γεγονότα, ψηφιοποίηση σεμιναρίων & μουσικών γεγονότων, συγγραφή βιβλίου 20 seminars, 2 music events, digitalization of all seminars & music events, writing of a book on tropical musical instruments ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / RESULTS FROM THE MATERIALIZATION OF THE PROGRAM 32 Σεμινάρια, στα οποία συμμετείχαν, 33 δάσκαλοι ( οι 30 αλλοδαποί) και 411 μουσικοί ως μαθητές (οι 65 αλλοδαποί ) 32 seminars with the participation of 33 teachers (30 from foreign countries) and 411 students (65 foreigners) 25 Μουσικές εκδηλώσεις και 4 μουσικά γεγονότα στα οποία συμμετείχαν 181 μουσικοί (οι 107 αλλοδαποί) 25 Concerts and 4 music events with the participation of 181 musicians (107 foreigners) Βιντεοσκόπηση ηχογράφηση σεμιναρίων και μουσικών εκδηλώσεων The seminars and the concerts were video taped and recorded Συγγραφή βιβλίου σε 2 γλώσσες The writing of a book on tropical musical instruments in 2 languages

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ / RESULTS GOALS Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παραδοσιακή μουσική Construction of a digital data base for tropical music ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ / PRESUMABLE RESULTS ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / QUANTITATIVE RATES Εγκατάσταση λειτουργία συστήματος ασύρματης ξενάγησης Installation & function of the remote guide system Δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών Construction of a digital data bank Εισαγωγή δεδομένων στην τράπεζα πληροφοριών Submit ion of information in the data bank ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / RESULTS FROM THE MATERIALIZATION OF THE PROGRAM Εγκατάσταση λειτουργία συστήματος ασύρματης ξενάγησης Installation & function of the remote guide system Δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών Construction of a digital data bank Εισαγωγή δεδομένων στην τράπεζα πληροφοριών Submit ion of information in the data bank

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ / RESULTS & GOALS Ανάδειξη του μουσικού εργαστηρίου «Λαβύρινθος» ως πυρήνα έρευνας & διασύνδεσης της τοπικής μουσικής παράδοσης με μουσικές παραδόσεις άλλων χωρών Recognition of the Labyrinth Musical Workshop as a center of research and linking center of the local musical traditions of other countries. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / RESULTS FROM THE MATERIALIZATION OF THE PROGRAM Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για συνεργασία με τους κάτωθι φορείς: ΙΔΡΥΜΑ AGA KHAN TRUST FOR CULTURE - Aga Khan Music Initiative in Central Asia (ΕΔΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑ) ΤΟΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, PR. JOHN BAILY (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GOLDSMITH) TEI ΑΡΤΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ) ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΕΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ) ZAMZAMA PRODUCTIONS ZAMAN PRODUCTIONS ACCORDS CROISEES We sought the collaboration with the following organizations, production companies, institutions etc: The AGA KHAN TRUST FOR CULTURE - Aga Khan Music Initiative in Central Asia (Switzerland) The Ethnomusicologist, PR. JOHN BAILY (University of GOLDSMITH) Technological Institute of Arta Department of folk & traditional music (Greece) Technological Institute of Rethymno Department of Music Technology (Greece) Institute of Music and Acoustic research Center of Music Information (Greece) ZAMZAMA PRODUCTIONS (France) ZAMAN PRODUCTIONS (France) ACCORDS CROIS EES (France)

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης / RESULTS & GOALS / Creation of new job positions ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / QUANTITATIVE RATES ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ / PRESUMABLE RESULTS Δημιουργία 1 νέας θέσης απασχόλησης στους φορείς υλοποίησης διαχείρισης του προγράμματος Creation of 1 job position for the administration manager Δημιουργία θέσεων απασχόλησης λόγο αύξησης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Creation of new job positions due to the increase of the business activity in the area. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / RESULTS FROM THE MATERIALIZATION OF THE PROGRAM Δημιουργία 2 νέων θέσεις απασχόλησης στους φορείς υλοποίησης διαχείρισης του προγράμματος Creation of 2 new job positions at the administration manager office Δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος (2 αγροτουριστικά καταλύματα, 3 παραδοσιακές ταβέρνες, 1 internet café, 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια) Creation of various job positions that have opened in the area were the program has materialized. (2 agrotouristic hotels, 3 traditional taverns, 1 internet café, 5 apartments for rent)

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ / RESULTS & GOALS Οικονομική Ανάπτυξη της περιοχής / Financial development of the area ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / QUANTITAVE RATES ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ/ PRESUMABLE RATES Αύξηση της επισκεψιμότητας στο Δήμο «Νίκος Καζαντζάκης» κατά 10% 10% Increase of the number of visitors in the municipality of Nikos Kazantzakis Αύξησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή μας. Increase of the business activity in the area. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / RESULTS FROM THE MATERIALIZATION OF THE PROGRAM Αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 40 %: μαθητές σχολείων επισκέφτηκαν το εκθετήριο μας, θεατές συμμετείχαν στις μουσικές εκδηλώσεις - μουσικά γεγονότα, 625 μουσικοί συμμετείχαν στα μουσικά σεμινάρια μουσικές εκδηλώσεις. 40% Increase in the number of visitors 2000 students have visited the exhibition of the Labyrinth Musical Workshop, an audience of 8000 people have visited the concerts, 625 musicians have participated in the workshops and music events. Πάνω από 10 νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν στον οικισμό υλοποίησης του προγράμματος (2 αγροτουριστικά καταλύματα, 3 παραδοσιακές ταβέρνες, 1 internet café, 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια) More than 10 new types of businesses have developed in the area were the program was materialized (2 agrotouristic hotels, 3 taverns, 1 internet café, 5 hotel apartments)

15 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Innovation of Activity Διάσωση ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής μέσω ψηφιοποίησης Restoration and recognition of tropical/traditional music via digitalization. Παρουσίαση των εκθεμάτων του μουσείου με σύστημα ασύρματης ξενάγησης Presentation of the museums exhibits through the cordless tour system Δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών Construction of a digital data base. Επαφή μουσικών και ανταλλαγή εμπειριών στην μουσική παράδοση The meeting of musicians and the exchange of music experience and knowledge. Μοναδικότητα Αντικειμένου The exceptionality of the topic

16 ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Diffusion of Knowledge ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Internet ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Printed and electronic publications ΕΠΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Through the meeting of musicians ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Visitors of the Museum Μ.Μ.Ε Mass Media

17 Κλείνοντας την παρουσίαση του έργου μας, του οποίου το μέλλον διαγράφεται ιδιαίτερα αισιόδοξο, δεδομένου ότι : έχουμε ήδη 400 συμμετοχές μουσικών - μαθητών για τα σεμινάρια που 2006, προγραμματίζουμε 15 μουσικές εκδηλώσεις μουσικά γεγονότα για το 2006, Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των φορέων (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα μουσικής, εθνομουσικολόγοι κ.λ.π.), από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εκφράζουν την επιθυμία για συνεργασία, με στόχο την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των δραστηριοτήτων μας και την περαιτέρω έρευνα. Ευχαριστούμε: Όλους εκείνους που βοήθησαν στην χρηματοδότηση υλοποίηση του έργου και ιδιαίτερα: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Την Περιφέρεια Κρήτης και την Επιτροπή Παρακολούθησης έργου Τον Δήμο «Ν. Καζαντζάκης» που από την πρώτη στιγμή ήταν αρωγός και υποστηρικτής,της προσπάθειας μας. Τον κ. Ross Daly που το μεράκι και η γνώσεις του σε θέματα παραδοσιακής μουσικής ήταν καθαριστικός παράγοντας για την επιτυχία του έργου. To conclude the presentation of our work, we are now very optimistic of the future as: We are expecting approximately 400 students to participate in the 2006 seminars We are planning on 15 concerts and music events for 2006 We have a significant increase in the interest that institutions, universities, ethnomusicologists etc, have for cooperation and exploitation of the archives produced from our activities. We Thank All those who have helped the funding and the materialization of the program and especially: The European Council of Prefectural Growth The Prefectural Region of Crete The municipality of Nikos Kazantzakis Ross Daly, who's knowledge on traditional music was a determinative factor for the success of the program

18 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΤΥΝΑ / ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Quango of Materialization ELTYNA - Labyrinth Musical Workshop Municipality of Nikos Kazantzakis

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

2.107. 104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

2.107. 104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #72 / Τρίτη 2 εκεµβρίου 2014 2.107 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με βάση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 14 n ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 14 th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION & CAREER 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

2.238. 142 θέσεις εργασίας για Λογιστές. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 25.

2.238. 142 θέσεις εργασίας για Λογιστές. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 25. ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #70 / Τρίτη 18 Νοεµβρίου 2014 2.238 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα