ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 13 Οκτωβρίου 2008 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) October 13, 2008

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Ηµεροµηνία έκδοσης: 13/10/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 SEPTEMBER 2008 Publication date: 13/10/2008 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...25 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...72 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 4.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...77 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION FROM EPO 4.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS

7 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G09F 21/04 IPC8: B60R 13/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Ματάλα 55, ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΘΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ματάλα 55, ΣΠΑΡΤΗ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2)ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πατησίων 122, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πατησίων 122,11257 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟ- ΛΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο υπαίθριας διαφήµισης µέσω φωτεινών επιγραφών και συγκεκριµένα µε φωτεινές επιγραφές, οι οποίες τοποθετούνται στην οροφή οχηµάτων, τα οποία κινούνται επί του δρόµου. Οι επιγραφές αυτές βρίσκονται επί της οροφήςτου οχήµατος, αποτελούµενες από κουβούκλιο διαφόρων σχηµάτων, από πλαστικό υλικό, φωτίζονται µε ειδικό τρόπο και παρέχεται η δυνατότητα ενελλαγής του διαφηµιστικού µηνύµατος είτε µε παρέµβαση από σύστηµα επί του οχήµατος είτε µε τηλεχειρισµό, ήτοι εξ αποστάσεως. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 87/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / Αυλές, ήµος Σερβίων, ΣΕΡΒΙΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): Ι ΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 11ης Οκτωβρίου 33,50100 ΚΟΖΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟΥ Το µηχάνηµα φόρτωσης δεµάτων τριφυλλιού και άχυρου φορτώνει µόνο του από το έδαφος του χωραφιού. Αποτελείται από το πλαίσιο (20), τον άξονα ζεύξεως (1), το κόµπλερ (2), οδοντωτούς τροχούς (3), καδένες (4), κουζινέτα κύλισης και στήριξης (5), ράουλο (6), καρδανικό άξονα (7), άξονα (8) µε τους δύο τροχούς (9), τα πλαινά φτερά (10), τα πλαινά κάγκελα (11), το συρµατόσχοινο (12), την τροχαλία (13), την σχάρα (14), που συνδέεται µε µεντεσέδες (15), µε την σχάρα (16), υδραυλική µπουκάλα (17) µε δύο βαλβίδες (18) και τον µοχλό (19). Το µηχάνηµα φόρτωσης των δεµάτων τριφυλλιού και άχυρου, χρησιµοποιείται από γεωργικό εκυστήρα µε την παρουσία και του φορτηγού, στην καρότσα του οποίου θα γίνει η εν λόγω φόρτωση. Ο γεωργικός ελκυστήρας, το φορτηγό και το µηχάνηµα φόρτωσης δεµάτων τριφυλλιού και άχυρου πρέπει να κινούνται συγχρονισµένα και να έχουν την ίδια παράλληλη κατεύθυνση. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G02B 27/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλους 35, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρίστου Καµπάνη 4,56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟ- ΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Συσκευή προβολής στερεοσκοπικών εικόνων και φωτογραφιών που αποτελείται από δύο φακούς (1α) και (1β), µια βάση (2) και µια στερεοσκοπική εικόνα ή φωτογραφία (3). Η µία κάθετη πλευρά της βάσης διπλώνει προς τα µέσα και εφάπτεται στην οριζόντια πλευράτης βάσης και έπειτα ή άλλη κάθετη πλευρά διπλώνει και αυτή πρός τα µέσα και εφάπτεται πάνω στην πρώτη. Το πλεονέκτηµα της εφέυρεσης είναι ότι έχοντας τις πλευρές της διπλωµένες όταν δεν χρησιµοποιείται, η συσκευή προβολής στερεοσκοπικών εικόνων καιφωτογραφιών καταλαµβάνει πολύ λιγότερο όγκο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B25D 1/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΑΧΤΣΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φιλελλήνων 5, ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΑΧΤΣΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χρ. Σµύρνης 41, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαυροµµαταίων 6,10682 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΡΝΙ Αυτόµατο µαγνητικό σκεπάρνι, που αποτελείται από εσοχή µε µαγνήτη (1) για τη συγκράτηση του καρφιού, την υποδοχή του καρφιού (2), την οπή τοποθέτησης της χερολαβής (3), την οπή εξαγωγής καρφιών (4),το πλάγιο τµήµα (5) της µεταλλικής σφύρας το επίπεδο τµήµα (6) της µεταλλικής σφύρας, το οποίο προκαλεί την εισχώρηση του καρφιού δια κρούσεων σε οιαδήποτε επιφάνεια και, τέλος από το οξύ (µυτερό) τµήµα (7) της µεταλλικής σφύρας. Η υφιαστάµενη εσοχή καθώς και ο µαγνήτης δίνουν τη δυνατότητα επίτευξηςτου πρώτου καρφώµατος µε ακρίβεια και µε τη χρήση ενός µόνον χεριού. Σύµφωνα µε τα προρρηθέντα, έχουµε επιτυχή αποτελέσµατα όχι µόνον σε χαµηλά και εύκολα σηµεία, αλλά κυρίως σε ψηλά και κατά συνέπεια δύσκολα σηµεία. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι διά του αυτόµατου µαγνητικού σκεπαρνιού θα αποφεύγονται οι όποιοι τραυµατσιµοί. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G10H 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επονιτών 23-25, ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΝΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Επονιτών 23-25, ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥ- ΣΙΚΗ Οι συσκευές παραγωγής µουσικής µέσω λήψης και µετατροπής κινούµενης εικόνας παράγουν κινούµενη εικόνα κα ταυτόχρονα µετατρέπουν το οπτικό αποτέλεσµα σε ακουστικό ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των οπτικοακουστικών δεδοµένων. Απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία της συσκευής είναι µια πηγή ενέργειας, µια µηχανή λήψης κινούµενων εικόνων, µια ηλεκτρονική διάταξη µετατροπής των εικόνων σε µουσική, ένας τρόπος χειρισµού, µια πηγή ήχου και ένα σύστηµα αποθήκευσης των παραγώγων. Οι συσκευές παραγωγής µουσικής µέσω λήψης και µετατροπής κινούµενης εικόνας επιτρέπουν την αυτόµατη, µοναδική δηµιουργία µουσικής και παράλληλα την δηµιουργία κινούµενης εικόνας και την αποθήκευση των δεδοµένων µέσω της αντιτοίχησης ψηφίων εικόνας και ηχητικών µορίων, µε εύκολο τρόπο κατά τον οποίο δεν απαιτείται πλέον µακροχρόνια και επίποµη εκπαίδευση. Απόλυτα συγχρονισµένα επίσης, επιτυγχάνεται η συνύπαρξη µουσικής και κινούµενης εικόνας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60P 3/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)GREEK LIMO-BUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕ Κων.Παλαιολόγου 14, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Κολοκοτρώνη 11, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Κολοκοτρώνη 11,10562 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΥΛΜΑΝ-ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ Το πούλµαν λιµουζίνα είναι όχηµα για την µεταφορά επιβατών που απευθύνεται ιδίως σε πρόσωπα κύρους, επιχειρηµατίες, πολιτικά κόµµατα, στελέχη εταιρειών, καλλιτέχνες, επιστήµονες, το οποίο λειτουργείως κινητό συνεδριακό κέντρο και διαθέτει ειδική εσωτερική διαµόρφωση µε λιγότερες θέσεις από αυτές που προβλέπονται για τον όγκο του, έτσι ώστε ο κάθε επιβάτης να έχει περισσότερο χώρο και δυνατότηταπρόσβασης σε έναν αριθµό απο προσφερόµενες υπηρεσίες, τραπέζι συνεδριάσεων, χηµική τουαλέτα και κουζίνα, οθόνες προβολής σε διάφορα σηµεία του, προηγµένη ηχητική κάλυψη, παροχή ρεύµατος αλλά και δυνατότητα επιλογής εικόνας και ήχου σε όλες τις θέσεις, δυνατότητα σε κάθε επιβάτη για πρόσβαση στο ίντερνετ µέσω κεντρικού server, rooters και καρτών data για ίντερνετ που καθιστούν δυνατή την πραγµατοποίηση ακόµα και τηλεδιάσκεψης (teleconference), δορυφορική κεραία και ηχητική και οπτική µόνωση των επιβατών. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C02F 9/00 IPC8: C02F 1/28 IPC8: C02F 1/32 IPC8: C02F 1/44 IPC8: C02F 1/76 IPC8: C02F 1/78 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σώµερσετ 70, ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η αυτόµατη διάταξη επεξεργασίας εκροών βιολογικών σταθµών λυµάτων µε εκπλήρωση των προδιαγραφών του πόσιµου νερού, αποτελείται από δύο ταχυδιυλιστήρια σε παράλληλη γραµµή παραγωγής, όπυ η εισερχόµενη εκροή από τις Μ.Ε.Λ. διυλίζεται, συλλέγεται στη δεξαµενή συγκέντρωσης κατάντη των ταχυδιυλιστηρίων, µε την αντλία ωθείται το επεξεργασµένο νερό να διέλθει στο χώρο ανάµιξης µε το όζον που τροφοδοτεί η γεννήτρια όζοντος και κατόπιν να εισέλθει στη δεξαµενή αντίδρασης και έπειτα στους χώρους του ρυθµιστικού εξοπλισµού, στη συνέχεια να εισέλθει στο χώρο ανάµιξης µε το όζον που παράγει η δεύτερη γεννήτρια όζοντος και έπειτα στη δεξαµενή αντίδρασης και κατοπιν στο χώρο ρυθµιστικού εξοπλισµού, στη συνέχεια να υποστεί επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας UV, κατόπιν να διέλθει δια µέσου του φίλτρου µε ενεργό άνθρακα, στη συνέχεια να περισυλλεχθεί σε προσωρινή δεξαµενή, έπειτα να υποστεί αφαλάτωση µε τη µέθοδο της αντιστρόφου όσµωσης σε διπλό στάδιο, να εισέλθει στη δεξαµενή περισυλλογής, και κατόπιν να του εκχυθεί διοξείδιο του χλωρίου από την µονάδα χλωρίωσης και µε τη βοήθεια των αντλιών δια µέσου του αγωγού προσαγωγής να αποθηκευτεί στην τελική δεξαµενή αποθήκευσης πρός χρήση. Με τη διαδικασία αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εκροές από τις µονάδες Μ.Ε.Λ., να επιτευχθεί η ανακύκλωση τεράστιων ποσοτήτων νερού αναγκαίων για όλες τις ανθρώπινες δρατηριότητες κει επί πλεόν νε προστατευθεί το περιβάλλον από τη µόλυνση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47K 11/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΕΩΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σοφοκλή Βενιζέλου 17, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΕΩΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝ ΡΙΚΟΣ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑ- ΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο ανδρικός ουροσυλλέκτης πολλαπλών χρήσεων αποτελείται από ένα πλαστικό δοχείο (1) που στο επάνω µέρος του φέρει οπή (2), από την οποία εξέχει σωλήνας πλαστικός (3) ο οποίος στην άκρη του γέρει πλαστικό παξιµάδι (4) για να βιδώσει µε την σειρά του οπλαστικός σπιράλ σωλήνας (5) ο οποίος στην άνω άκρη του φέρει λαστιχένιο δαχτυλίδι (6) σταθερό, στο οποίο εισχωρεί σφηνωτά ένα πλαστικό κωνικό χωνάκι (7) για την κάθε χρήση. Με την εφεύρεση τούτη µπορέσαµε και λύσαµε το µεγάλο πρόβληµα σε ανήµπορουςανθρώπους, σε ανάπηρους, χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια άλλου ατόµου για να αδειάσει το ουροδοχείο που υπάρχει µέχρι σήµερα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε χώρους εργασίας που δεν υπάρχει τουαλέτα όπως περίπτερα κλπ. Ετσι κάνουν την φυσική ανάγκη τους άνετα χωρίς να υπάρχει περίπτωση µικροβίων και δυσοσµίας αφού στο δοχείο τοποθετούµε χηµικό υγρό το οποίο µετατρέπει τα υγρά σε οικολογικό και άοσµο υγρό. 12

15 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 06/03/2007 ΘΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /03/2007 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟ- ΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ /03/2007 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟΥ /03/2007 ΤΑΧΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΡΝΙ /03/2007 ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ /03/2007 GREEK LIMO-BUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ /03/2007 ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ /03/2007 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝ ΡΙΚΟΣ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

16 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) GREEK LIMO-BUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ 21/03/ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙ- ΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 08/03/ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟΥ 08/03/ ΘΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06/03/ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06/03/ ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 15/03/ /03/ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝ ΡΙΚΟΣ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 30/03/ ΤΑΧΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΡΝΙ 14/03/

17 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΙΛΟΤΥΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Ηρακλείου 350, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΣΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2)ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΡΤΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ DVD Περιγράφεται έντυπη κάρτα που έχει τη µορφή φακέλου (1) που χαρακτηρίζεται εκ του ότι είναι θεµατική και φέρει φωτογραφική απεικόνιση χαρακτηριστική του θέµατος σε µία τουλάχιστον όψη του φακέλου (1) και ταυτόχρονα εµπεριέχει DVD ή άλλο µέσο ψηφιακής εγγραφής βίντεο/ ήχου (2) όπου το εγγεγραµµένο στο εν λόγω DVD ή άλλο µέσο ψηφιακής εγγραφής βίντεο/ήχου (2) προιόν είναι χαρακτηριστικό του ιδίου θέµατος στο οποίο αναφέρεται η έντυπη κάρτα. Ο φάκελος (1) κλέινει κατά µήκος προκαθορισµένης γραµµής(6) και φέρει προσχεδιασµένες θέσεις εγγραφής των στοιχείων αποστολέα (3) και παραλήπτη (4) και χώρο επικόλλησης γραµµατοσήµου (5) ώστε η έντυπη θεµατική κάρτα να λειτουργεί ως ταχυδροµική κάρτα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΚΙΚΚΙΝΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, ΚΟΖΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α 4)ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2)ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3)ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΚΙΚΚΙΝΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΞΗΣ ΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗ- ΣΗ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ Πρωτότυπη πολυσυσκευή τήξης βολταϊκού τόξου για απότοµη στερεοποίηση λιωµένου κράµατος χωρίς την χρήση ρευµάτων υψηλών συχνοτήτων. Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται στην δυνατότητα προσαρµογής πολλών διατάξεων σε ένα βασικό κώδωνα (9) που αναπτύσσεται βολταϊκό τόξο για την σύνθεση συµπαγών, ταινιών, υµενίων µέσω απότοµης στερεοποίησης του λιωµένου κράµατος ή γενικότερα οποιουδήποτε συµπαγούς δείγµατος. Το βασικό πλεονέκτηµα της είναι ότι χρησιµοποιείται στην ουσία µία διάταξη που ούτως ή άλλως χρειάζεται για την παρασκευή συµπαγών δειγµάτων αλλά και την προσαρµογή πολλών ειδών γνωστών και νέων τεχνικών απότοµης στερεοποίησης σε ένα ιδιαίτερα σχεδιασµένο χώρο τήξης µε βολταϊκό τόξο και ελεγχόµενη ατµόσφαιρα. Επίσης ιδανικό είναι ότι σε εργαστηριακή κλίµακα η ποσότητα του δείγµατος που παράγεται είναι της τάξης των εκατοντάδων mg µε παράλληλο κέρδος την καλύτερη οµοιογένεια στην µικροδοµή του τελικού προϊόντος. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΟΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ Ροδοδάφνης 61, ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΓΑΡ ΙΚΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Στουρνάρη 4, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3) ΑΝΙΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πλαστήρα 44-46, ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 4)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Αγίων Αναργύρων 61, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΛΟΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ 2)ΓΑΡ ΙΚΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΑΝΙΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το σύστηµα Αµφίδροµης Πληροφόρησης Πραγµατικού Χρόνου που περιγράφεται εδώ, λαµβάνει τις τιµές αλλά και λοιπή πληροφόρηση ως προς την ποιότητα (αποτελέσµατα ελέγχων, προδιαγραφές και θεσµικό πλαίσιο) από αυτόµατα ή χειροκίνητα υποσυστήµατα λήψης καιδιαπίστευσης παραµέτρων. Τα πεδία εφαρµογής µπορούν να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, παραµέτρους που αφορούν την ποιότητα των καυσίµων, την τιµοληψία και ενηµέρωση τιµών για ευαίσθητα (ευµετάβλητα ως προς) στην τιµή προϊόντα όπως τα υγρά καύσιµα, εποχικά προϊόντα, τη διαρκή λήψη και ενηµέρωση παραµέτρων ποιότητας για πρατήρια αγαθών όπως πρατήρια καυσίµων, τις υπεραγορές και λοιπά καταστήµατα. Το σύστηµα λαµβάνει την τιµή απ`ευθείας από την αντλία πώλησης του καυσίµου ή από την (επιβεβαιωµένη) ηλεκτρονική δήλωση του πρατηριούχου ή του αγορανοµικά υπεύθυνου. Τα δεδοµένα αυτά συγκεντρώνονται σε Βάση εδοµένων στην οποία κατάλληλη εφαρµογή τα επεξεργάζεται και τροφοδοτούνται σε έναν εξυπηρετητή επικοινωνιών ο οποίος στεγάζει και υπηρετεί διαφορετικά πρωτόκολλα και µεθόδους επικοινωνίας και είναι επεκτάσιµος ώστε να στεγάσει και άλλα όταν αυτά µελλοντικά αναπτυχθούν. Πριν µεταδοθούν τα δεδοµένα ελέγχονται ως προς την ορθότητα και την αλήθεια από αρµόδια ανεξάρτητη αρχή για να αποφευχθούν ζητήµατα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού. Το σύστηµα διασφαλίζεται περιµετρικά αλλά και εσωτερικά µε συστήµατα διαφύλαξης και πιστοποίησης των δεδοµένων και στοιχείων ώστε να αποφεύγονται αλλοιώσεις των δεδοµένων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Σαλαµίνος 27,, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/03/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΡΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πλαίσιο πολλαπλών θηκών τοποθέτησης γραµµάτων και αριθµών για την επισήµανση συγκεκριµένου λεωφορείου και τρόλεϊ για ανθρώπους που δεν βλέπουν. Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα πλαίσιο το οποίο αποτελείται από µία ή και περισσότερες διαφανείς θήκες χωρίσµατα εντός των οποίων τοποθετούνται γράµµατα ή και αριθµοί ανάλογα µε τα στοιχεία του κάθε συγκεκριµένου µέσου της κάθε αναζητούµενης γραµµής και οι οποίες θήκες χωρίσµατα είναι διατεταγµένες εν σειρά, έτσι ώστε κάθε φορά να επιδεικνύεται µόνο µία συγκεκριµένη πλευρά ώστε να καθίσταται εφικτή η oπτική επαφή από τον οδηγό του λεωφορείου ή τρόλεϊ. Για τη χρήση του πλαισίου κατά τις βράδυνες ώρες συνιστάται η χρήση φωσφοριζόντων γραµµάτων και αριθµών. 16

19 1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 13/03/2007 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /03/2007 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΚΚΙΝΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΞΗΣ ΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ /03/2007 ΦΙΛΟΤΥΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΡΤΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ DVD /03/2007 ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΝΙΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡ ΙΚΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20 1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΓΑΡ ΙΚΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΙΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΙΚΚΙΝΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΞΗΣ ΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΞΗΣ ΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙ ΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΞΗΣ ΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΞΗΣ ΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 26/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ΦΙΛΟΤΥΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΡΤΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ DVD 20/03/ ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 13/03/

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail:

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail: blabro@teiath.gr Website: www.vlampropoulos.gr Ασφάλεια εστί το προνοείν και το προλαµβάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Παρά την Οικονομική Κρίση η οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα