Χορηγοί. Υποστηρικτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χορηγοί. Υποστηρικτές"

Transcript

1

2

3 Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι

4 Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της, στηρίζοντας ενεργά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραγωγικές επενδύσεις της ΕΗ είναι οι μεγαλύτερες που γίνονται στη χώρα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι, σχεδόν στο σύνολό τους, γίνονται στην ελληνική περιφέρεια που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη ανεργία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων της ΕΗ Α.Ε., η Γενική ιεύθυνση Παραγωγής έχει αναλάβει, εκτός των άλλων, να υλοποιήσει επενδυτικά Έργα για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων Μονάδων της με νέες, περιβαλλοντικά φιλικές, σύγχρονης τεχνολογίας και κατά πολύ υψηλότερων αποδόσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται από τη Γενική ιεύθυνση Παραγωγής της ΕΗ: Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου ( Φυσικού Αερίου), Μονάδα V AΗΣ Μεγαλόπολης (Σταθμός Φυσικού Αερίου), Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (Λιγνιτική), ΥΗΣ Ιλαρίωνα (Υδροηλεκτρικός Σταθμός) και Επενδυτικά έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε υφιστάμενες Μονάδες Παραγωγής. Νέες σύγχρονες Μονάδες Σε όλα τα αναφερόμενα παραπάνω έργα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του επενδυτικού προγράμματος της Επιχείρησης έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την υλοποίησή τους, σύμφωνα και με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία: Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου, Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, καθαρής ισχύος 417 MW και συμβατικού τιμήματος 219,2 εκατ. ευρώ: Η κατασκευή της Μονάδας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και από τις 10/8/2012 έχει ξεκινήσει το commissioning της, ενώ η έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του Τα συνοδά έργα του Α ΜΗΕ Α.Ε. για την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αλιβερίου 150/400 kv έχουν ολοκληρωθεί, ενώ των Γραμμών Μεταφοράς 400 kv βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Τέλος η κατασκευή από το ΕΣΦΑ Α.Ε. του αγωγού φυσικού αερίου Υψηλής Πίεσης προς τη Μονάδα έχει ολοκληρωθεί.

5 Μονάδα V AΗΣ Μεγαλόπολης, Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, καθαρής ισχύος 811 MW και συμβατικού τιμήματος 499,5 εκατ. : Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες έργων Πολιτικού Μηχανικού και η ανέγερση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ουσιαστικά η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου συναρτάται με τα συνοδά έργα της Α ΜΗΕ Α.Ε. για την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης 400 kv και του ΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Υψηλής Πίεσης από Αγ. Θεοδώρους έως τη Μεγαλόπολη, τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το φθινόπωρο του Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο λιγνίτη, καθαρής ισχύος 616 MW και συμβατικού τιμήματος 1.394,63 εκατ. ευρώ: Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη του οριστικού κειμένου τεχνικών και εμπορικών όρων της Σύμβασης με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Έχουν υπογραφεί οι σχετικές με το Έργο Αποφάσεις Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, τόσο για την Μονάδα, όσο και για το απαραίτητο για τη λειτουργία της Ορυχείο. Για την εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης προσλήφθηκε, ως σύμβουλος, η Τράπεζα Crédit Agricole και έγιναν οι απαραίτητες επαφές παρουσιάσεις του Έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την παροχή εγγυήσεων από τον οργανισμό ασφαλίσεων Euler - Hermes (με ενδιάμεσο την υποδειχθείσα κατά την προσφορά από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. πρόθυμη να δανειοδοτήσει το Έργο Τράπεζα KFW - IPEX). Το Έργο έχει ήδη παρουσιασθεί και λάβει την έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ισχύος 157 MW και συμβατικού τιμήματος 281,75 εκατ. ευρώ: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 13/7/2012, η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής και η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα του υπόψη ΥΗΣ. Ο εν λόγω ΥΗΣ πρόκειται σύντομα να ενταχθεί πλήρως στο παραγωγικό δυναμικό της ΕΗ Α.Ε. Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης Στις τέθηκε σε ισχύ η νέα Οδηγία, 2010/75/EU, για τις Βιομηχανικές Εκπομπές. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Παραγωγής, για την περίοδο μετά το 2015, διερευνώνται και αξιολογούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις για την προσαρμογή των υφιστάμενων Μονάδων στις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Σε εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας η ΕΗ θα πρέπει να προχωρήσει έως το 2016 σε σημαντικές επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε υφιστάμενες Μονάδες Παραγωγής ή εναλλακτικά να τις θέσει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας με στόχο την οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, μετά τη συμπλήρωση καθορισμένων ωρών. Η ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας αφορά σχεδόν το σύνολο των λιγνιτικών Μονάδων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το έτος 2015 (ορισμένες Μονάδες, όπως αυτές του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, αναμένεται να έχουν αποσυρθεί έως το 2015). Στην κατεύθυνση της προσαρμογής εξετάζονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία των λιγνιτικών Μονάδων μετά το 2015, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πλέον ώριμες από τις απαιτούμενες δράσεις (πλήρης περιβαλλοντική προσαρμογή στη Μονάδα 5 του ΑΗΣ Αγ. ημητρίου, δοκιμές ξηράς αποθείωσης σε παλαιότερες Μονάδες του ίδιου Σταθμού).

6 Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο η ΕΗ Α.Ε. με μια μοναδική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και διεύρυνση της Κοινωνικής Ευημερίας για πάνω από 60 χρόνια συνεχίζει να επιτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Έργο. Με δεδομένη την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο στρατηγικό σχεδιασμό της και με κύριο στόχο τη συστηματική δια-χείρισή της και με βασικό άξονα την ουσιαστική επικοινωνία της με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η ΕΗ από το 2010 εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμ-φωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς προτύπου GRI. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτυγχάνει την καλύτερη αξιολόγη-ση, επιλογή και υλοποίηση των δράσεών της και να καταγράφει και δημοσιοποιεί τις επιδράσεις της σε σχέση με το τρίπτυχο των αρχών της ΕΚΕ (Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον). Έχει μετρήσιμες απο-δόσεις, μπορεί και αποδεικνύει τα συνολικά επιτεύγματά της σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος και καταδεικνύει τη μεγάλη διαφορά που τη χωρίζει από άλλες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Σήμερα, στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην όποια έχει περιέλθει μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών, η ΕΗ υποστηρίζει πολύπλευρα, με χαμηλά τιμολόγια κοινωνικής πολιτικής, τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Στα νησιά αυτά παρέχεται, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας, ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμές ίδιες με αυτές που καταβάλλονται στην ηπειρωτική χώρα, αν και το κόστος παραγωγής του ρεύματος από αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής της ΕΗ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Επίσης η ΕΗ στήριξε και στηρίζει ενεργά την πολιτική του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Μέσω των χαμηλών τιμολογίων του ΚΟΤ, υποστηρίζονται διάφορες ευαίσθητες κατηγορίες συμπολιτών μας, όπως είναι οι τρίτεκνοι, τα ΑμΕΑ, οι μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ. Σε μία εποχή που η λέξη Ανάπτυξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έξοδο της χώρας από τη κρίση και τη μεγάλη ανεργία, η ΕΗ ήταν και παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα. Σχεδόν ένα δισ. ευρώ ετησίως επενδύει η ΕΗ, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη ανεργία. Ήδη έχει ολοκληρώσει την κατασκευή ενός εργοστασίου φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ενώ προχωρούν και οι εργασίες κατασκευής ενός δεύτερου εργοστάσιου φυσικού αερίου στο κέντρο της Πελοποννήσου, στη Μεγαλόπολη. Έχει ολοκληρώσει το διαγωνισμό για την κατασκευή μιας υπερσύγχρονης και περιβαλλοντικά φιλικής λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή της Κοζάνης, όπου υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα λιγνιτών, ενώ ολοκληρώνει ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο, στο πλαίσιο του ο-ποίου θα κατασκευαστεί μία μεγάλη τεχνητή λίμνη, στην περιοχή του Ιλαρίωνα, κοντά στα Γρεβενά. Επιπρόσθετα, στα επενδυτικά σχέδια της ΕΗ περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του μεγαλύτερου στον κόσμο φωτοβολταϊκού πάρκου, στην περιοχή της Κοζάνης, στη θέση των παλαιών, εξαντλημένων ορυχείων. Παράλληλα έχει προχωρήσει τις εργασίες για την υλοποίηση αντίστοιχου σχεδίου δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου. Υλοποιεί, επομένως, μία σειρά από έργα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον, δεσμεύοντας επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να σταματήσει σταδιακά τη λειτουργία παλαιών και ρυπογόνων μονάδων και να τις αντικαταστήσει με νέες, περιβαλλοντικά πιο φιλικές. εδομένου ότι το 2012 έχει ανακηρυχτεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η χρονιά της Βιώσιμης Ενέργειας για όλους (Sustainable Energy for all), η ΕΗ είναι ο κύριος υποστηρικτής της προσπάθειας εδραίωσης και ανάπτυξης των ιδιωτικών επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς ο ιαχειριστής του Ελληνικού ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Ε - ΗΕ) αποτελεί θυ-γατρική της εταιρεία. Ο Ε ΗΕ έχει αναλάβει το έργο να εξετάσει πάνω από 30 χιλιάδες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για να γίνουν έργα ΑΠΕ. Για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες επενδυτές έχουν προγραμματισθεί -και ήδη υλοποιούνταιεπενδύσεις για την ενίσχυση των δικτύων, έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά έργα ΑΠΕ στην Ελληνική Περιφέρεια. Όλες αυτές οι πολύ μεγάλες επενδύσεις από τον Όμιλο ΕΗ, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη που δημιουργούν, συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης.

7

8 Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα καθώς: Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα, τα οποία λειτουργούν μέσω τραπεζών και στοχεύουν στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διαχειρίζεται τα ίδια κεφάλαιά της και συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. κεφάλαια, για τη δημιουργία και προώθηση εύχρηστων πιστοδοτικών προϊόντων. Εκτός από την εγγύησή της, εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους με την ορθολογική διαχείριση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. στόχοι Παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω κεφαλαίων κίνησης από διαθέσιμα των τραπεζών συνεπενδυόμενα με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στήριξη της ανάπτυξης με προσφορά μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων χαμηλού κόστους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των οι κονομικών κλάδων στην τραπεζική χρηματοδότηση/πιστοδότηση. προϊόντα Σήμερα η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διαχειρίζεται τρία Ταμεία Χαρτοφυλακίου, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούν ως ξεχωριστές χρηματοδοτικές μονάδες εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) Παροχή δανείων χαμηλού κόστους (επενδυτικών και κεφαλαίων κίνησης) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και Παροχή εγγυήσεων σε επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην τραπεζική χρηματοδότηση για άντληση ρευστότητας ή/και επενδύσεις. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ) Ταμείο «Εξοικονομώ κατ Οίκον» Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια. Κλιμάκωση ωφελημάτων ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ) Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι... προτεραιότητα Ξενίας 24, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: (+30) , fax: (+30) , Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ Παροχή εγγύησης σε δάνεια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και σε επιλεγμένες αλιευτικές περιοχές για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ) Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με κάλυψη τα χρηματικά διαθέσιμά της, σχεδίασε και υλοποιεί: Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τράπεζες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ορισμένου ποσού και χρόνου. Εντάσσονται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής, λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων. Αναδιαρθρώσεις Παρατάσεις δανείων Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με στόχο την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, επιμελήθηκε και υλοποιεί την θεσμική πρόβλεψη (ΚΥΑ 12991/2342/ ) για παροχή παρατάσεως αποπληρωμής έως τον Μάιο 2014 των οφειλών από δάνεια κεφαλαίου κινήσεως που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση της πρώην ΤΕΜΠΜΕ (με ή χωρίς επιδότηση επιτοκίου).

9 Η Alpha Bank και η Εμπορική Tράπεζα δημιουργούν μαζί τη μεγαλύτερη Τράπεζα του ιδιωτικού τομέα. Alpha Bank και Eμπορική Τράπεζα μαζί. Δύο Τράπεζες με παράδοση εκατό και πλέον ετών η καθεμία, με κοινές καταβολές και αξίες. Μαζί, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Μαζί, προχωρούμε σταθερά στη δημιουργία μίας Τραπέζης ευρωπαϊκού επιπέδου, η οποία θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Μαζί, αλλάζουμε το τοπίο. Η παρούσα καταχώριση δεν συνιστά πρόταση ή πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εκδόσεως εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Τυχόν συμμετοχή επ αυτών αποτελεί ανεξάρτητη απόφαση με προσωπική ανάληψη κινδύνων του επενδυτή.

10

11

12 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ ) Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων προκήρυξε το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ». Ο Συνολικός Προ πολογισμός του Προγράμματος είναι ευρώ Δημόσια Δαπάνη και χρηματοδοτείται από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: 1. Ποσό ,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2. Ποσό ,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ως εξής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 90 εκ., Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 22,5 εκ., Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 22,5 εκ.. 3. Ποσό ,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ως εξής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 22,5 εκ., Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 18,0 εκ. και Περιφέρεια Ηπείρου 22,5 εκ.. 4. Ποσό ,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 22,5 εκ., Περιφέρεια Πελοποννήσου» 22,5 εκ. και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 22,5 εκ.. 5. Ποσό ,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Περιφέρεια Κρήτης» 22,5 εκ., Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 22,5 εκ. και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 15 εκ. (εθνικοί πόροι). Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπα κή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπα κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και νέων/υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων [όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/ )] για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις Δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας με επιλέξιμο προ πολογισμό από ,00 έως ,00 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από ,00 έως ,00 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από ,00 έως ,00 για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες». Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης [Ευρωπα κοί Κανονισμοί (ΕΚ) 1998/2006 (de minimis) και (ΕΚ) 800/2008 (ΓΑΚ)]. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις και μέχρι τις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού. Ο Οδηγός του προγράμματος με τα παραρτήματά του έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο , στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών, των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ καταστημάτων συνεταιριστικών τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων, όπως περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του οδηγού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΘΩΜΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπα κής Ένωσης - Ευρωπα κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

13

14 Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης ΤΟ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) έχει ως βασικό στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, δίνοντας έμφαση στη καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενώ σημαντική βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης και της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Οι επιμέρους στόχοι Άξονες προτεραιότητάς του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι: 1. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 2. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας 3. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας Το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι ένα πολύ-τομεακό πρόγραμμα που παρεμβαίνει στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, του τουρισμού, του πολιτισμού, του εμπορίου και της προστασίας του καταναλωτή. Χρηματοδοτικά, καλύπτει τις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Ωστόσο, μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», οι δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας υλοποιούνται και στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Ο συνολικός προ πολογισμός για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ανέρχεται σε 3,32 δις. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπα κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Ως Ενδιάμεσος Φορέας των Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποιεί επίσης δράσεις συνολικού προ πολογισμού δημόσιας δαπάνης 190 εκ., που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπα κού Κοινωνικού Ταμείου. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. ΤΟ ΕΠΑΝ ΙΙ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Από την αρχή της προγραμματικής περιόδου έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του διαθέσιμου προ πολογισμού, υλοποιούνται σημαντικές δράσεις σε όλους τους τομείς, η δε απορρόφηση των πόρων προχωρά σημαντικά, με το ΕΠΑΝ ΙΙ να βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Ε.Π. του ΕΣΠΑ. Βιομηχανία Μεταποίηση Σημαντικές Δράσεις Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών Πράσινες Υποδομές & Πράσινη Επιχείρηση Ενέργεια Σημαντικά Έργα Σημαντικότερες δράσεις ανά τομέα Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Ν. Μεσημβρία (Θεσ/νίκης) Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι Αγωγός υψηλής πίεσης Φυσικού Αερίου Α. Θεόδωροι-Μεγαλόπολη Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ (Υγροποιημένου Φυσ. Αερίου) της νήσου Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή) Κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης στη Ν. Σάντα και στη Μεγαλόπολη «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»: πρόγραμμα ενίσχυσης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες σε συνδυασμό με δανειοδότηση από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ Οίκον» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ Έρευνα και Τεχνολογία Σημαντικά Έργα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων Δημιουργία υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off / Spin-out) Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στη Μικροηλεκτρονική Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ευρωπα κή Ερευνητική & Τεχνολογική Συνεργασία Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες Τουρισμός Έργα / Δραστηριότητες Δράσεις ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων: Πράσινος Τουρισμός Εναλλακτικός Τουρισμός Ενίσχυση της δημιουργίας αναβάθμισης τουριστικών υποδομών (δημιουργία καταφυγίων τουριστικών σκαφών, ανάδειξη και βελτίωση οικοτουριστικών διαδρομών, δημιουργία πόλων τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης κτιριακών συγκροτημάτων πολιτιστικής αξίας και της ανάπλασης οικιστικών περιοχών, καθώς και αξιοποίηση δημόσιων τουριστικών ακινήτων) Εμπόριο / Προστασία του Καταναλωτή Έργα / Δραστηριότητες Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξης καταναλωτών Ενίσχυση των Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπα κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπα κής Ένωσης Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

15 Για το σύνολο της Χώρας και για την περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ έως σήμερα: Εκταμιεύθηκαν συνολικά 2,1 δις προς την ελληνική οικονομία. Ενισχύονται πάνω από επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ. Εκτελούνται 342 έργα υποδομής στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της έρευνας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Έχουν εκδοθεί 158 Προσκλήσεις για χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και φορείς, προ πολογισμού δημόσιας δαπάνης 3,2 δις. Προκηρύχθηκαν πρωτοποριακές δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων όπως «Εναλλακτικός Τουρισμός», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Πράσινη Επιχείρηση», «Πράσινες Υποδομές», «Πράσινος Τουρισμός». Αναπτύχθηκαν νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι των δράσεων και ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι: Επιχειρήσεις, με έμφαση στις ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς κάλυψης του Προγράμματος, μεμονωμένες ή σε συνεργασία / δίκτυα / ενώσεις / clusters, υφιστάμενες ή δημιουργούμενες με ενίσχυση ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ΟΤΑ και εποπτευόμενοι φορείς αυτών σύγχρονοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μέσα Άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες (κυρίως νέοι και γυναίκες οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης) Φυσικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες κατοικιών που ενισχύονται για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: Mέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, Mέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, Mέσω των δράσεων για την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, Mέσω της ολοκλήρωσης, του εκσυγχρονισμού και της διασφάλισης της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου και του δικτύου φυσικού αερίου της χώρας, Mέσω της αύξησης της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Mέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Οι κύριες παρεμβάσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ έχουν τη μορφή κρατικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις, ενίσχυσης της δημιουργίας ή βελτίωσης υποδομών και ανάπτυξης χρηματοδοτικών εργαλείων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την καλύτερη πρόσβασή τους στη ρευστότητα και γενικότερα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθιστώντας τη ισχυρότερη για την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και της οικονομικής κρίσης. Σημαντικότερες δράσεις ανά τομέα Πολιτιστικές υποδομές Έργα / Δραστηριότητες Aποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Aναβάθμιση υπαρχόντων και κατασκευή νέων Μουσείων (κτίρια και εκθέσεις) Ενίσχυση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Έργα / Δραστηριότητες Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν, με συμβολή και του ΕΠΑΝ ΙΙ στο συνολικό κεφάλαιό τους, είναι: Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το οποίο περιλαμβάνει τα εργαλεία: Στοχευμένα Ταμεία Δανειοδοτήσεων σε ΜΜΕ (Γενικής και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Καινοτομίας, Θεματικού Τουρισμού, ΑΠΕ, Εφοδιαστικής Αλυσίδας κα) Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ΜΜΕ Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΜΜΕ Ταμείο Νήσων Ταμείο JEREMIE με διαχειριστή το Ευρωπα κό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), με 3 εργαλεία: 1ο εργαλείο επιμερισμού κινδύνου (startups) 2o εργαλείο μικροπιστώσεων 3ο εργαλείο επιμερισμού κινδύνου (δάνεια κίνησης) Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπα κής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ, (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ) με διαχειριστή την Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 Έργα Έχουν ενταχθεί έως σήμερα 630 επενδυτικά σχέδια των τομέων Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου και 74 επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ Στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού Έργα / Δραστηριότητες Στο πλαίσιο του ΕΠ Aνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜμΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας Κατάρτιση - μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών του τουριστικού τομέα Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους Στο πλαίσιο του ΕΠ Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης Επαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση/ επανακατάρτιση και πιστοποίηση με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων για ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Συμβουλευτική & κατάρτιση για ανέργους- απολυμένους των κλάδων λιανικού εμπορίου- εμπορίας, διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτου και κατασκευών Γραφείο Πληροφόρησης: Μεσογείων 56,11527, Αθήνα Τηλ: , Δευτέρα-Παρασκευή ώρες 9:00-17:00

16 Ξεκινάει η Παραγωγή Στρατηγικών Μετάλλων στην Ελλάδα! Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Τον Δεκέμβριο ήμασταν 350, σήμερα είμαστε 700, σε δύο χρόνια θα είμαστε Πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής H Eλλάδα γίνεται για πρώτη φορά στα νεώτερα χρόνια παραγωγός στρατηγικών μετάλλων.

17

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Μέλη ιοικητικής Επιτροπής ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Γ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ K.E.E.E.: Κωνσταντίνος Μίχαλος Παναγιώτης Παπαδόπουλος Ιορδάνης Τσώτσος Άγγελος Τσατσούλης Παύλος Τονικίδης Παναγιώτης Αγνιάδης Μιχάλης Ζορπίδης Γεώργιος Χονδογιάννης Ηλίας Χατζηχριστοδούλου Βασίλειος Αποστολόπουλος «Ο ΟΜΗΡΟΣ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Χαράλαμπος Μωραΐτης Σύμβουλος.Σ. (Ε.Β.Ε.Α.) Οργάνωση & Εμπορική Ανάπτυξη Εκδόσεων: Οδηγός Επιμελητηρίων Περιοδικό Κ.Ε.Ε.Ε. ιεύθυνση Ακαδημίας 6 (5ος όροφος), Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: , Fax:

19

20

21

22

23 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

24 ΕΚ ΟΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 6, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: Γενικό Εμπορικό Μητρώο: htpp://www.uhc.gr, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΕΕ ΣΤΙΣ ΒΡΕΥΞΕΛΛΕΣ 66, Av. De Cortenbergh B-1000 Brussels ΤΗΛ.: , , Fax: Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Τριήρης Συγκέντρωση Υλης: Βασίλειος Αποστολόπουλος Πολυξένη Κούτλα Σύμβουλος Εμπορικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Ε. Αντωνιάδης ΑΘΗΝΑ

H οικονομία πεθαίνει ΘΕΣΕΙΣ. Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.

H οικονομία πεθαίνει ΘΕΣΕΙΣ. Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΣΕΙΣ Θ H οικονομία πεθαίνει Δυστυχώς, η εικόνα των πολιτικών μας εξακολουθεί να είναι αποκαρδιωτική και καταστροφική για την οικονομία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αντί να ανταλλάσουν άσφαιρα πυρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. www.eea-info.gr. ISSN 1105-5626 Tιμή Πώλησης: 0,01h

Ενημέρωση. Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. www.eea-info.gr. ISSN 1105-5626 Tιμή Πώλησης: 0,01h Ενημέρωση ETOΣ 63ο AP. 526 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 www.eea-info.gr ISSN 1105-5626 Tιμή Πώλησης: 0,01h Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επαγγελµατίες υποψήφιοι στις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές Ο χρόνος τήρησης βιβλίων και στοιχείων

Οι Επαγγελµατίες υποψήφιοι στις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές Ο χρόνος τήρησης βιβλίων και στοιχείων Ενηµέρωση www.eea-info.gr ETOΣ 58ο AP. 496 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 Tιµή Πώλησης: 0,01h Οι Επαγγελµατίες υποψήφιοι στις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές Ο χρόνος τήρησης βιβλίων και στοιχείων ελτίο Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

2 κρουαζιερόπλοια εβδομαδιαίως στο λιμάνι της Κορίνθου

2 κρουαζιερόπλοια εβδομαδιαίως στο λιμάνι της Κορίνθου ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 56 2 κρουαζιερόπλοια εβδομαδιαίως στο λιμάνι της Κορίνθου Ιδιοκτήτης: Εκδότης: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ερμού 2, 20 100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα