ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' 15θήµερο Οκτωβρίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 133

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' 15θήµερο Οκτωβρίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 133"

Transcript

1 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' 15θήµερο Οκτωβρίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 133 1) «e-services»... 2 Νέα δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων µε επιχορήγηση 60% για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ) Πράσινη Ζωή στην Πόλη: Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ " ) Χρηµατοδοτηθείτε για τον εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου σας ) Καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτοµερώς οι προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου ) Σε προνοµιακή θέση βρίσκονται οι µικρές επιχειρήσεις - επενδυτές του αναπτυξιακού νόµου που ζητούν επιχορήγηση της αγοράς του γηπέδου όπου θα γίνει η επένδυση ) Ευκαιρίες Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων µε ποσοστό έως 60% από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 για παραγωγή νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες του πρωτογενή τοµέα, δευτερογενή τοµέα και τοµέα τουρισµού και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες τριτογενή τοµέα new) Έρευνα για το φαινόµενο της µεταβίβασης και διαδοχής των ΜΜΕ στην Ελλάδα ) e-consulting : Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν µόνοι τους την πρότασή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε ) Επιβεβαίωση ιαχειριστικής Επάρκειας Φορέων Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών ) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0, ) ISO 27001: ) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ) Πανευρωπαϊκό Sustainable Energy and Environment Forum Roskilde ( ανία), 21-22/10/2008 ικτύωση δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος ) Eξαφανίστε το Χαρτί - Ψηφιοποίηση και ιαχείριση Εγγράφων ) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο Επίπεδο Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από τις αρχές του Σε αυτόν µπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων. Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων. Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ελτίου. Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας και να συµπληρώσετε το σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής. Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας και να συµπληρώσετε το σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής. Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ [www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu] [www.primavera.com] ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ , FAX , ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ ΙΟΥ 2, Τ.Κ , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ , 810, FAX , ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ , FAX , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, , ΤΗΛ , FAX , ΠΑΤΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 30-32, ΤΚ , ΤΗΛ , FAX: , ENGINEERING: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, , ΤΗΛ , FAX , 1

2 1) «e-services» Νέα δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων µε επιχορήγηση 60% για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης νέας δράσης ενίσχυσης του ιδιωτικού τοµέα, η οποία θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων µε την πελατειακή τους βάση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Internet. Ενισχύονται ενέργειες που αποσκοπούν στη διενέργεια εµπορικών συναλλαγών µέσω αυτοµατοποιηµένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες µε ηλεκτρονικά µέσα, κ.ά.) που αναβαθµίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόµενο προϊόν ή υπηρεσία. Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαµβάνονται: Ηλεκτρονικό Εµπόριο Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιµόρφωση, Ξενάγηση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ιαδραστικής Ενηµέρωσης Πληροφόρησης Λοιπές Εξειδικευµένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ο µέγιστος προϋπολογισµός των ενισχυόµενων έργων ανέρχεται στα ευρώ µε αντίστοιχη επιχορήγηση έως του ποσού των ευρώ (ποσοστό επιχορήγησης: 60%), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στα ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και να είναι µικρότερος των ευρώ. Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες µε ηµεροµηνία σύστασης πριν την 01/01/2008 επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια. Επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι οι : 1 η : Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του e-service ως 50% του προϋπολογισµού. 2 η : Λογισµικό 3 η : Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδροµής στο Internet. 4 η : Συνδροµή σε υπηρεσίες 5 η : Ενέργειες προώθησης / Προβολής ως η : Υπηρεσίες Συµβούλου ως Οι παραπάνω δαπάνες πρέπει να υλοποιηθούν (τιµολόγηση και εξόφληση) από την ηµεροµηνία προκήρυξης της πρότασης έως την 31/12/2008, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης. Η προθεσµία υποβολής λήγει την 29/10/08. Επίσης, µέχρι την 28/02/09 θα πρέπει η νέα υπηρεσία να βρίσκεται σε πραγµατική λειτουργία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κατά 80% ποιοτικά (Κ1 αξιολόγησης επιχειρηµατικής ιδέας 40%, Κ2 αξιολόγηση λειτουργικής και τεχνικής πληρότητας της προτεινόµενης λύσης 40%) και κατά 20% αντικειµενικά (Κ3 εγκατάσταση σε ορεινή, µειονεκτική και νησιωτική περιοχή). Κατ αυτό τον τρόπο καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιµη η ποιότητα της µελέτης υπηρεσίας και της συγγραφής της πρότασης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων των δηµοσιευµένων οδηγών υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει εκατοντάδες προτάσεις σε αντίστοιχα προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία, διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην προετοιµασία, συγγραφή και υποβολή αυτών. Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την µέγιστη δυνατή βαθµολογία κατά την αξιολόγηση και κατ επέκταση την επιτυχία της πρότασης. Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Βιβή Τοκπασίδου, τηλ , κιν , - Νίκος Τάτλης, τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Αγγελική Ζιάγγα, τηλ , εσωτ. 141, κιν

3 2) Πράσινη Ζωή στην Πόλη: Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ " Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε πρόσκληση προς τους ΟΤΑ A βαθµού (περιοχής µητροπολιτικού κέντρου Αθηνών σύµφωνα µε το ρυθµιστικό σχέδιο του ΟΡΣΑ), να υποβάλλουν προτάσεις έργων για την κατηγορία Πράξης: «Πράσινη Ζωή στην πόλη», προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττική Το πρόγραµµα αναπτύσσεται σε τρεις (3) θεµατικές ενότητες, η ανάλυση των δράσεων των οποίων παρουσιάζεται ως ακολούθως: Θεµατική Ενότητα 1: Έργα που σχετίζονται µε την αύξηση / βελτίωση της λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων και αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος: (α) ηµιουργία / βελτίωση / επέκταση παιδικών χαρών παιδότοπων (β) Αναπλάσεις αστικού χώρου όπως: - Πεζοδροµήσεις οδών ή/και βελτίωση - επέκταση πεζοδροµιών για πρόσβαση σε πλατείες - Αναπλάσεις πλατειών - Ηλεκτροφωτισµοί πλατειών / πεζοδροµίων (γ) ηµιουργία / βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων µικρής κλίµακας / ήπιας µορφής (κυρίως για χρήση από µαθητές / πολίτες) (δ) ενδροφυτεύσεις (δηµιουργία πρασίνου) στα πεζοδρόµια, πλατείες, ελεύθερους χώρους / διευθέτηση αλσυλλίων (ε) Πράσινες στέγες (φυτεύσεις) σε δηµοτικά κτήρια (στ) Έργα µείωσης αστικού θορύβου. Θεµατική ενότητα 2: Έργα που σχετίζονται µε τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της κινητικότητας (α) Εφαρµογή µέρους ή του συνόλου κυκλοφοριακών µελετών, συµπεριλαµβανοµένης και της δηµιουργίας ή/και βελτίωσης της λειτουργικότητας δηµοτικών υπαίθριων parking. (β) Πεζοδροµήσεις για κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση (κατά προτεραιότητα εκείνες που αποτελούν µέρος κυκλοφοριακής µελέτης) (γ) ηµιουργία ποδηλατοδρόµων σε κεντρικές οδούς του αστικού ιστού ή/και για σύνδεση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής (δ) Βελτίωση των ειδικών οδικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση ατόµων µε κινητικά και άλλα προβλήµατα και τη διευκόλυνσή τους για πρόσβαση σε δηµόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Θεµατική ενότητα 3: ράσεις οριζόντιου χαρακτήρα. (α) Εκπόνηση τεχνικών µελετών εφαρµογής δράσεων του Προγράµµατος «Πράσινη ζωή στην πόλη», µε ανώτατο χρόνο εκπόνησης και υλοποίησης των αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο της Πράξης τα 2,5 έτη (β) ράσεις δηµοσιότητας των φορέων και των πολιτών για το Πρόγραµµα «Πράσινη ζωή στην πόλη» και ευρύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σηµειώνεται ότι οι πράξεις του συγχρηµατοδοτούµενου τµήµατος του Σχεδίου «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον σε δύο (2) από τις προαναφερόµενες θεµατικές ενότητες. Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα Ο προϋπολογισµός κάθε πράξης (αθροιστικά όλων των επιµέρους υποέργων) της κατηγορίας Πράξης Πράσινη Ζωή στην Πόλη, έχει µέγιστο ύψος τα Τα προτεινόµενα έργα / υποέργα της κατηγορίας Πράξης «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» συµπεριλαµβανοµένων και των µελετών και των διαδικασιών τεχνικής και διοικητικής ωρίµανσης πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια εκτέλεσης / υλοποίησης όχι µεγαλύτερη των 30 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης τους στο ΠΕΠ Αττικής Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 25/08/2008. Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής µέσω της οικείας ιστοσελίδας µε την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δαπάνης. Ως ελάχιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων(αθροιστικά όλων των επιµέρους υποέργων) ορίζεται το ποσό των Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, και τεχνική υποστήριξη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην προετοιµασία των προτάσεων, όσο και κατά την υλοποίηση των έργων της δράσης. Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των προτάσεων. Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Αριστοτέλης Ρούντης, τηλ , κιν , Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης: - Νίκος Τάτλης, Τηλ , εσωτ. 128, κιν , 3

4 3) Χρηµατοδοτηθείτε για τον εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου σας Έως 60% επιχορήγηση µπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να εκσυγχρονίσουν το ξενοδοχείο τους. Το ποσοστό της χρηµατοδότησης εξαρτάται από την περιοχή της εγκατάστασης του ξενοδοχείου και το µέγεθος της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου στον τοµέα του τουρισµού ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού: i. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων. ii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά. iii. Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων, µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. Για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για την επένδυση εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων, όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις i και ii, πρέπει να αφορά σε ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό της µονάδας, που οδηγεί στην αναβάθµιση του εξοπλισµού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης των εξυπηρετήσεων, καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωµένη ποιότητα και ποικιλία προσφεροµένων υπηρεσιών. Στα επενδυτικά προγράµµατα ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες επενδυτικών έργων: Κατηγορία 1η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της µονάδας (πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των πελατών κ.λπ.). Κατηγορία 2η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων για την υγεία εγκαταστάσεων κ.λ.π., δηµιουργία εγκαταστάσεων - υποδοµών για την προστασία της υγείας κ.α.). Κατηγορία 3η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κ.λπ.). Κατηγορία 4η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, εδάφους και ατµόσφαιρας, καθώς και στη φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισµός ως παράρτηµα 1, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.). Κατηγορία 5η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε περιφερειακά εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, µε τράπεζες δεδοµένων κ.λπ., καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε µε οµοειδείς επιχειρήσεις είτε µε επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό. Κατηγορία 6η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµόρφωση δωµατίων, λουτρών, κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθηµάτων, τηλεφωνικών θαλάµων κ.λπ.). Κατηγορία 7η Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της µονάδας, στην αντικατάσταση ή και συµπλήρωση του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτό πραγµατοποιούνται σε µαζική κλίµακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους συντήρησης. Επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που υποβάλλονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου πρέπει να περιέχουν επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούµενης παραγράφου. Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόµενο ποσοστό (πλην ιδίας συµµετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται µε τραπεζικό δανεισµό. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει σον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία ορισµένες από τις µεγαλύτερες επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου. O οδηγός τουριστικών επενδύσεων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων. 4

5 Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Χρήστος Βαγενάς, τηλ , κιν , - Νίκος Τάτλης, τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Αγγελική Ζιάγγα, τηλ , εσωτ. 141, κιν ) Καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτοµερώς οι προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου. Έως 55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού θεµατικών πάρκων που αποτελούν οργανωµένες µορφές τουρισµού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωµένης µορφής υποδοµές και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων κατ' ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής µέριµνας. Η παραπάνω διάταξη του επενδυτικού νόµου 3299/04 παρέµενε ανενεργή έως σήµερα καθώς δεν είχε εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ωστόσο υπεγράφη την Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008, από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτοµερώς οι προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζονται τα θεµατικά πάρκα ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπου προσφέρονται ψυχαγωγικές ή µορφωτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ο ορισµός τους είναι αρκετά ευρύς ώστε να περιλαµβάνει πολλά και διαφορετικά είδη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτυχθούν πολλές και διαφορετικής θεµατολογίας επιχειρήσεις. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των πάρκων, οι προδιαγραφές για την επιλογή της θέσης και τα χωροταξικά κριτήρια, η διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης, οι προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις, οι υποχρεωτικές λειτουργικές απαιτήσεις και η απόκτηση ειδικού σήµατος λειτουργίας. Η προβλεπόµενη διαδικασία έγκρισης για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ενός θεµατικού πάρκου περιλαµβάνει τέσσερα στάδια ελέγχου: Σκοπιµότητας Καταλληλότητας του οικοπέδου/γηπέδου Επάρκειας των αρχιτεκτονικών µελετών και των µελετών διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων Λειτουργικής ετοιµότητας Τα θεµατικά πάρκα αναµένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγµένων, µέχρι σήµερα, περιοχών. Από τα γνωστότερα θεµατικά πάρκα του εξωτερικού είναι των αµερικανικών στούντιο της Disney, της Universal και της Warner Bros, το Bobbejaanland και το Walibi στο Βέλγιο, το Madurodam στην Ολλανδία, το Europa-Park στη Γερµανία, το ψυχαγωγικό πάρκο του Asterix και το Futuroscope στη Γαλλία και το πάρκο του Γκιούλιβερ στην Αγγλία. Σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό νόµο, επιλέξιµες θεωρούνται και επιχορηγούνται οι ακόλουθες δαπάνες: 1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα. 3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις. 4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, λοιπού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 5. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. 7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία ορισµένες από τις µεγαλύτερες επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου. 5

6 O οδηγός τουριστικών επενδύσεων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων. Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Χρήστος Βαγενάς, τηλ , κιν , - Νίκος Τάτλης, τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Αγγελική Ζιάγγα, τηλ , εσωτ. 141, κιν Ελίνα Βασσάλου, τηλ , Κιν , 5) Σε προνοµιακή θέση βρίσκονται οι µικρές επιχειρήσεις - επενδυτές του αναπτυξιακού νόµου που ζητούν επιχορήγηση της αγοράς του γηπέδου όπου θα γίνει η επένδυση. Σύµφωνα µε πρόσφατη υπουργική απόφαση, οι µικρές επιχειρήσεις που ζητούν ενίσχυση του γηπέδου δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν στο φάκελο του αναπτυξιακού τα ειδικά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεδειγµένα απαιτούν την κυριότητα του γηπέδου για την έκδοσή τους. Κατ αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης µιας επένδυσης που διαφορετικά θα απαιτούσε ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης ειδικών δικαιολογητικών (όπως άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ, έγκριση σκοπιµότητας από ΕΟΤ για τουριστικά έργα κλπ). Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ , 803, 810 κιν , - Χρήστος Βαγενάς, , κιν , - Νίκος Τάτλης, Τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ , εσωτ. 141, κιν , - Ελίνα Βασσάλου, Τηλ , Κιν , 6) Ευκαιρίες Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων µε ποσοστό έως 60% από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 για παραγωγή νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες του πρωτογενή τοµέα, δευτερογενή τοµέα και τοµέα τουρισµού και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες τριτογενή τοµέα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου, έχουν την ευκαιρία επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που αφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τους περιορισµούς. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. Ο έλεγχος των σχετικών προϋποθέσεων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως νέων Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν 6

7 παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα. Προκειµένου το προϊόν (ή τα προϊόντα) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέο, είτε αυτό είναι ενδιάµεσο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή άλλων προϊόντων, είτε καταλήγει στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 1. ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα αυτούσιο. 2. ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα παραλλαγµένο. 3. Προστιθέµενη αξία παραγωγικής διαδικασίας. 4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης του προτεινόµενου προϊόντος και της δυνατότητας παραγωγής από το φορέα της επένδυσης. 5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός παραγωγής - επάρκειά του για την παραγωγή του προτεινόµενου προϊόντος. 6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού παραγωγής για την παραγωγή αποκλειστικά του νέου προϊόντος. Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως νέων: Ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται αυτές που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, δεν παρέχονταν από άλλους παροχείς υπηρεσιών αυτούσιες ή παραλλαγµένες. Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών. Ως νέες υπηρεσίες µπορούν να χαρακτηρισθούν µόνο αυτές για τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την «παραγωγική διαδικασία» και παροχή τους. Προκειµένου η υπηρεσία (ή οι υπηρεσίες) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέα, είτε αυτή είναι υπηρεσία υποστήριξης και χρησιµοποιείται ενδιάµεσα για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή την υποστήριξη παραγωγής προϊόντων, είτε παρέχεται άµεσα στον τελικό χρήστη, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 1. ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασής της στην Ελλάδα αυτούσια. 2. ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα παραλλαγµένη. 3. Προστιθέµενη αξία της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή της υπηρεσίας. 4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης της προτεινόµενης υπηρεσίας και της δυνατότητας παροχής από το φορέα της επένδυσης. 5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός «παραγωγής» και παροχής της υπηρεσίας - επάρκειά του για την παροχή της προτεινόµενης υπηρεσίας. 6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή της νέας υπηρεσίας. Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας Για το χαρακτηρισµό προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων: 1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που ενσωµατώνονται στο προϊόν που παράγεται από την επένδυση. 2. Ύπαρξη ή δηµιουργία υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση και οργάνωση της επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση. 3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος του προϊόντος. Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών. Για το χαρακτηρισµό υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων: 1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. 2. Απαιτήσεις υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση. Οργάνωση της επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση. 3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος της υπηρεσίας. Θεµατικές περιοχές επενδυτικών σχεδίων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας που λαµβάνουν µία θετική προσαύξηση επί της συνολικής βαθµολογίας τους. Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας. Παραγωγή φαρµάκων και σκευασµάτων βιολογικής βάσης. Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές ή τεχνολογικές/ τεχνικές εφαρµογές. 7

8 Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, βιο-πληροφορικής, βιο-µιµητικής, βιοεπεξεργασίας (bioprocessing) καθώς και αγροβιολογίας, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης και συναφών σκευασµάτων. Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών ευφυών συστηµάτων και ροµποτικής, µικροηλεκτρονικής, νανοτεχνολογίας και µικρο-µηχανικής. Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών οπτικών ινών και φωτονικών ή προηγµένων οπτικών συστηµάτων. Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής σε έξυπνα συστήµατα µεταφορών, στον κλάδο της υγείας, σε διαχείριση ενέργειας και υδάτων. Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις σε προηγµένα ή νέα υλικά για ενεργειακές, ιατρικές (βιοϋλικά), περιβαλλοντικές και αντισεισµικές εφαρµογές, πλην των εξαιρέσεων των προϊόντων χαλυβουργίας και των συνθετικών ινών, όπως ορίζονται στα σχετικά παραρτήµατα του Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις της Ε.Ε. Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις υβριδικών ενεργειακών εφαρµογών. Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου. Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων νέων ή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων. Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Χρήστος Βαγενάς, , κιν , - Νίκος Τάτλης, Τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ , εσωτ. 141, κιν , - Ελίνα Βασσάλου, Τηλ , Κιν , new) Έρευνα για το φαινόµενο της µεταβίβασης και διαδοχής των ΜΜΕ στην Ελλάδα Είστε Επιχειρηµατίας που συµπλήρωσε το όριο ηλικίας (55) και κοντεύει να συνταξιοδοτηθεί; Είστε Επιχειρηµατίας ο οποίος διακόπτει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, αλλαγής επαγγέλµατος, ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων; Είστε Επιχειρηµατίας στον οποίο µεταβιβάστηκε επιχείρηση πρόσφατα λόγω ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω λόγους; Εάν απαντήσετε µε ΝΑΙ σε τουλάχιστον µία από τις παραπάνω ερωτήσεις, παρακαλούµε απαντήστε µας στο για να πάρετε µέρος στην έρευνα που πραγµατοποιούµε για το φαινόµενο της µεταβίβασης και διαδοχής των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούµε για τη συµβολή σας! Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Αριστοτέλης Ρούντης, τηλ , κιν , Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης: - Νίκος Τάτλης, Τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Ελίνα Βασσάλου, Τηλ , κιν , 8

9 7) e-consulting : Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν µόνοι τους την πρότασή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Για πρώτη φορά µια συµβουλευτική εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της, µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές. Το "e-consulting" είναι ένα εργαλείο για κάθε έναν που επιθυµεί να καταθέσει µόνος του µία πρόταση, αλλά επιζητεί τη στήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και για Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης! Η υπηρεσία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδιαφέρονται να καταθέσουν έναν ολοκληρωµένο φάκελο για ένα πλήθος ευκαιριών επένδυσης. Με την υπηρεσία e-consulting µπορείτε: Να χρησιµοποιήσετε την εµπειρία και τους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Να έχετε υποστήριξη στη συγγραφή της πρότασής σας µέσω τηλεφώνου, ή και µε επίσκεψη στα γραφεία µας Να έχετε πρόσβαση σε προσεκτικά συγκεντρωµένο και ενηµερωµένο υλικό για να γράψετε τη δική σας πρόταση Να αποστέλλετε τις προτάσεις σας για έλεγχο και σχολιασµό κατά τη διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της πρότασης Να υπολογίζετε τη βαθµολογία της πρότασής σας Να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συγκεντρωµένα Να έχετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τους πελάτες (FAQ) Να ετοιµάζετε την πρότασή σας όπου κι αν είστε, αποδοτικά και αποτελεσµατικά µε τη στήριξη των εξειδικευµένων συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των ελληνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της χρησιµοποίησης της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας της εταιρείας και αποτελεί µοναδική ευκαιρία για όσους επιθυµούν ιδιαίτερα οικονοµικά: Να γράψουν µόνοι τους την πρόταση του επενδυτικού σχεδίου Να αποκτήσουν µια πληρέστερη ενηµέρωση και γνώση στα στοιχεία εκείνα της σχετικής νοµολογίας που µόνο η τριβή και εµπειρία µπορεί να δώσει. Να αξιολογήσουν µε µία δεύτερη µατιά το επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζουν ή έχουν ήδη ετοιµάσει. Να εξασφαλίσουν ότι µειώνεται η πιθανότητα λάθους ή παράλειψης στις προτάσεις που ετοιµάζουν. Να εξασφαλίσουν βελτιωµένες πιθανότητες εγκρίσεως της πρότασης που ετοιµάζουν, µε «βελτιωµένες» όσο είναι δυνατόν προϋποθέσεις (προϋπολογισµός, ποσοστά ενίσχυσης κλπ) Να δώσουν προστιθέµενη αξία (value for money) στις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους ή στις προτάσεις που γράφουν για ίδια χρήση. Αυτή τη στιγµή για τον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, των logistics, των ειδικών επενδυτικών προγραµµάτων, και των πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου εφόσον αυτό ζητηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-consulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο, επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας: Υπεύθυνοι επικοινωνίας: - Νίκος Τάτλης, Τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ , εσωτ. 141, κιν , - Aγγελος Μαγκλής, τηλ , εσωτ. 108, κιν , - Θάνος Μυτιληναίος, τηλ , εσωτ. 116, κιν , 8) Επιβεβαίωση ιαχειριστικής Επάρκειας Φορέων Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Κατά την προγραµµατική περίοδο επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας των φορέων υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, εντός των δοµών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) συγκαταλέγεται και η πιστοποίηση 9

10 των φορέων υλοποίησής του. Ο ΕΛΟΤ που έχει αναλάβει την παραγωγή και έγκριση του ελληνικού προτύπου διαχείρισης έργων και των σχετικών τυποποιητικών κειµένων έχει ήδη προετοιµάσει το σχέδιο του προτύπου. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις» αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και θα λαµβάνει υπόψη τους σχετικούς όρους και κανονισµούς της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, αλλά και απόψεις των εµπλεκοµένων φορέων. Το πρότυπο αναµένεται να διευκολύνει την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ, ξεκαθαρίζοντας και τους τελικούς δικαιούχους. Υπολογίζεται µάλιστα ότι από τους µέχρι σήµερα δικαιούχους υλοποίησης έργων του Γ ΚΠΣ, µόλις 600 θα κριθούν επαρκείς για το ΕΣΠΑ. Στα πλαίσια της υλοποίησης του προτύπου έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί έπειτα από ηµόσια διαβούλευση οι εξής οδηγοί εφαρµογής για κάθε µία από τις 3 συνολικά κατηγορίες δικαιούχων: ΕΛΟΤ " ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων τεχνικών έργων υποδοµής" (κατηγορία Α) ΕΛΟΤ " ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών" (κατηγορία Β) ΕΛΟΤ " ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα" (Κατηγορία Γ) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µέσω του τµήµατος Management Consulting στηρίζει και προετοιµάζει δικαιούχους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στην εναρµόνισή τους µε τις απαιτήσεις των νέων προτύπων µε στόχο την τελική πιστοποίησή τους. Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας ωφελεί άµεσα τους φορείς στην αποτελεσµατική λειτουργία των αρµόδιων υπηρεσιών τους για τη ιαχείριση πόρων του ΕΣΠΑ , ενώ έχει και πολλαπλασιαστικά οφέλη που αφορούν την σταθεροποίηση των διεργασιών λειτουργίας τους, τη µείωση του λειτουργικού κόστους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης: - Παύλος Κράβαρης, Τηλ , εσωτ. 157, κιν , 9) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών. Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Χρήστος Βαγενάς, τηλ , κιν , - Νίκος Τάτλης, τηλ , εσωτ. 128, κιν , - Γιώργος Γάτος, τηλ , εσωτ. 129, κιν , 10) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0,45 H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει σε συνεννόηση µε τους πελάτες ανεξάρτητα ή µεµονωµένα (π.χ. Γενικό Σεµινάριο κοινό για όλες τις επιχειρήσεις σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου ή εκπαίδευση tailor made σε θέµατα που ενδιαφέρουν την εταιρεία) να οργανώσει όλη την διαδικασία της κατάρτισης από την οργάνωση της εκπαίδευσης έως την γραφειοκρατική εργασία µε τον ΟΑΕ. Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α., υποχρεωτικά µαζί µε 10

11 τις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ πληρώνουν και ένα ποσοστό ίσο µε το 0,45% της µισθοδοσίας για εκπαίδευση. Αυτό το ποσό υπολογίζεται γύρω στα 90 ανά εργαζόµενο το χρόνο. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να ζητάει το ποσό αυτό πίσω και να το χρησιµοποιεί για εκπαίδευση. Ο ελεγκτικός µηχανισµός είναι του ΟΑΕ, όπου κατατίθενται τα χαρτιά και αποδίδονται τα χρήµατα. Οι πόροι του 0,45 που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96). Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έως και την 20/12/2008. Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2008, διαµορφώνεται ως εξής: Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2008, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2006, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος Τα προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς-συµβουλευτικούς φορείς. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωµής των προγραµµάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά µέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: - Βασίλειος ικαιούλιας, Τηλ , κιν , - Ελένη Μπάρλα, Τηλ , κιν , 11) ISO 27001:2005 Το ISO 27001:2005, είναι ένα διεθνές πρότυπο που αναφέρεται σε µέτρα και πρακτικές που θα καταστήσουν ελεγχόµενη και σταδιακά ασφαλή, τη διαχείριση οποιασδήποτε σηµαντικής πληροφορίας, αφορά την επιχείρηση και τους πελάτες της. Η διαχείριση αυτή είναι αναγκαία λόγω Νοµοθετικών διατάξεων, όπως η Νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, η Νοµοθεσία για τη διασφάλιση του Ιατρικού Απορρήτου, η Νοµοθεσία για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Είναι επίσης αναγκαία για λόγους δεοντολογίας, πολιτικής, ανταγωνισµού αλλά και προστασίας των πελατών µίας επιχείρησης έναντι της κακόβουλης απόσπασης στοιχείων που ενδεχόµενα θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους ανταγωνιστές να κερδοσκοπήσουν έναντι των πελατών της επιχείρησης. Η διαχείριση είναι δύσκολη χωρίς την εγκατάσταση ενός συστήµατος, όπως αυτό που εισηγείται το πρότυπο ISO 27001:2005. Με βάση αυτό το πρότυπο, σχεδιάζεται ένα σύστηµα που θα έχει ως στόχο την προστασία κάθε πληροφοριακού αγαθού που έχει αξία για την επιχείρηση, είτε αυτό είναι αποθηκευµένο σε ηλεκτρονική µορφή, είτε µπορεί να µεταδοθεί από στόµα σε στόµα. ΑΠΕΙΛΕΣ, για την ασφάλεια της πληροφορίας αποτελούν η κλοπή, το δικτυακό έγκληµα, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι επιβλαβείς κώδικες, οι βλάβες του εξοπλισµού κλπ. Οι απειλές αυτές εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες του συστήµατος ασφαλείας της επιχείρησης και προκαλούν σηµαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να απειλήσουν σηµαντικά ακόµη και την επιχειρησιακή συνέχεια. Για το λόγο αυτό και σχεδιάζεται το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλείας. Συστηµατικοί έλεγχοι, προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες, επαναλαµβανόµενες σε συνεχείς κύκλους ποιότητας, συντελούν στην διαρκή βελτίωση του συστήµατος µε συνέπεια τη συνεχή µείωση των επιπτώσεων που µπορεί να προκαλέσουν οι ενδεχόµενες απώλειες. Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται ήδη σε Τραπεζικούς οργανισµούς, Νοσοκοµεία, Ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο τον κόσµο. Η εξάπλωσή του είναι ραγδαία αφού αποτελεί εκτός των άλλων και ένα συστηµατικό µέσο εντοπισµού των κινδύνων που δηµιουργούν οι απειλές αλλά και των µέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψή τους ή τη µείωση των συνεπειών τους. Υπεύθυνος επικοινωνίας - Βασίλειος ικαιούλιας, τηλ , κιν , 11

12 12) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την περίοδο , αποτελεί χρυσή ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων Έρευνας & Καινοτοµίας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της τεχνολογικής τους δράσης, την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη δηµιουργία άτυπων καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή τους µέσω εµπορικών συµφωνιών µε πρώην ερευνητικούς εταίρους, τη διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την απόκτηση κύρους κ.ά. Οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τοµείς: Ασφάλεια ιάστηµα Υγεία Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής) Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία Ενέργεια Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες Biorefinery (Κοινές προσκλήσεις στους τοµείς Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής) Έρευνα προς όφελος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ραστηριότητες ιεθνούς Συνεργασίας Επιστήµη στην κοινωνία Περιφέρειες της γνώσης Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και διαχείριση του έργου. Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ , κιν Άγγελος Μαγκλής, Τηλ , εσωτ. 108, κιν , - Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ , εσωτ. 113, κιν , 13) Πανευρωπαϊκό Sustainable Energy and Environment Forum Roskilde ( ανία), 21-22/10/2008 ικτύωση δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Sustainable Energy and Environment Forum που διοργανώνεται στο Roskilde ( ανία), στις 21-22/10/2008. Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας και ειδικότερα στις περιοχές των: Windenergy Solar energy/photovoltaic Bio fuel Bioheating-biopower Hydrogen-and Fuel cells Wave-energy Geothermal energy Other unconventional and alternative energies Energy savings New services based on new functionalities New business models energy-storage-and transport-and delivery-systems, also included portable applications Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να 12

13 ανταλλάξουν γνώσεις και να εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα: Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους ερευνητές του κλάδου Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα: Software Forum (Πόρτο, Πορτογαλία) Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία) Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008 e-services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008 Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008 Industrial Biotech Forum, Βρυξέλλες, 25 & 26/6/08 Εκτός από το Sustainable Energy & Environment Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα: New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008 Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008 Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση. Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε: Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ , 803, κιν Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ , εσωτ. 113, κιν , - Άγγελος Μαγκλής, τηλ , εσωτ. 108, κιν , 14) Eξαφανίστε το Χαρτί - Ψηφιοποίηση και ιαχείριση Εγγράφων Mεγάλη επιτυχία είχε το πρώτο edocxl Roadshow που διοργάνωσε η BSI Α.Ε. την Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 100 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών όπου είχαν την ευκαιρία, να ακούσουν για τις σηµαντικές προοπτικές των λύσεων Ψηφιοποίησης και ιαχείρισης Εγγράφων και να δουν από κοντά τις δυνατότητες του edocxl PRO και του edoccapture και ακόµα πως άλλες εταιρίες και οργανισµοί έχουν λύσει σηµαντικά προβλήµατα µε την εφαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων edocxl. Η σειρά προϊόντων edocxl παράγεται από την BSI A.E. και αποτελεί την πλέον προσιτή και παραγωγική λύση Ψηφιακής Αρχειοθέτησης & Οργάνωσης Εγγράφων, και αρχείων, προσφέροντας τις εξής λειτουργίες: Παραγωγική Ψηφιοποίηση Εγγράφων ιαχείριση, Ταξινόµηση & Ανεύρεση Εγγράφων & Εmail ηµιουργία & Μετατροπή PDF Πλήρες Ελληνικό ΟCR Ψηφιοποίηση Αναγνώριση & Οργάνωση Επαγγελµατικών Καρτών Το edocxl απευθύνεται στην αγορά των µικρών επιχειρήσεων. ιακρίνεται για την µοναδική ευκολία χρήσης του και την άµεση αύξηση παραγωγικότητας που προσφέρει, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά προσιτό. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του σε γραφεία και επιχειρήσεις αποφέρει άµεσα πολλαπλά οφέλη όπως : Τέλος στα ακατάστατα ή χαµένα έγγραφα Εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου στην ανεύρεση εγγράφων Ασφαλές περιβάλλον για πολύτιµα έγγραφα Εξαιρετικός τρόπος οργάνωσης οποιουδήποτε γραφείου Βελτιωµένη ποιότητα εργασίας µε αυξηµένη παραγωγικότητα Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κώστας Μαραµπότος, τηλ , fax , 13

14 15) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο Επίπεδο Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgmarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει. Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή ανάθεση του έργου. Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: - Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ , 803, κιν Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης : - Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ , εσωτ. 113, κιν , 14

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' 15θήµερο Ιουνίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 127

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' 15θήµερο Ιουνίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 127 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' 15θήµερο Ιουνίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 127 1) Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού και αθλητικού τουρισµού εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Ιουλίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 129

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Ιουλίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 129 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Ιουλίου 2008 ΤΕΥΧΟΣ 129 1) Έγκριση παράτασης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης... 2 2)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αύγουστος 2008 ΤΕΥΧΟΣ 130

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αύγουστος 2008 ΤΕΥΧΟΣ 130 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αύγουστος 2008 ΤΕΥΧΟΣ 130 1) Σηµαντικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να βιαστούν οι επενδυτές... 2 2) Χρηµατοδοτηθείτε για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα