Ιδιωτικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση: προσωπικά δεδομένα και διάχυση δημόσιας πληροφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδιωτικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση: προσωπικά δεδομένα και διάχυση δημόσιας πληροφορίας"

Transcript

1 Ιδιωτικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση: προσωπικά δεδομένα και διάχυση δημόσιας πληροφορίας Μαρία Μυλώση Δικηγόρος, DESS Υπ. Δρ. Δικαίου Πληροφορικής Επιστημονική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος, MSc Υπ. Δρ. Δικαίου Πληροφορικής Επιστημονική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μαρία Νικήτα Πληροφορικός, ΜΔΕ Υπ. Δρ. Δικαίου Πληροφορικής Επιστημονική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή της πληροφοριακής έκρηξης, όπου η πληροφορία θεωρείται σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις παγκοσμίως έχουν στρέψει την προσοχή τους στις μεθόδους αποτελεσματικότερης διαχείρισης και εκμετάλλευσης των πληροφοριών, τις οποίες οι ίδιες συλλέγουν και/ή διαθέτουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Υπό αυτό το πρίσμα, οι δημόσιοι φορείς διατηρούν και διαχειρίζονται δεδομένα και πληροφορίες για τους πολίτες σχετικά με τη φορολογία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ασφάλιση και όλες γενικά τις πτυχές της δημόσιας ζωής ενός ατόμου. Παρά το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πληροφοριών παγκοσμίως, είναι εξαιρετικά σύνηθες, τα υποκείμενα αυτών των πληροφοριών να μην έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τα αφορούν ή περαιτέρω να υποχρεούνται να υποβάλουν τις ίδιες πληροφορίες επανειλημμένως σε διαφορετικούς δημόσιους φορείς με σκοπό τη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας. 2. Η έννοια της δημόσιας πληροφορίας 2.1 Ερμηνεία του όρου «δημόσια πληροφορία» Η ερμηνεία του όρου «δημόσια πληροφορία» δεν είναι εύκολο να αποδοθεί κυρίως λόγω του γεγονότος ότι συχνά αντί του όρου «δημόσια» χρησιμοποιείται ο όρος «κυβερνητική» οδηγώντας συνειρμικά σε εμπιστευτικές, συνήθως απόρρητες και σε κάθε περίπτωση μη προσβάσιμες πληροφορίες. Η βασική διαφορά έγκειται καθαρά στη βιβλιογραφική αναφορά δεδομένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος κυβερνητική πληροφορία (government information), ενώ στην

2 Ελλάδα προτιμάται ο όρος «δημόσια πληροφορία». Παρόλα αυτά, οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά φέροντας το ίδιο νόημα. Ομολογουμένως, αρκετά ερωτήματα γεννώνται αναφορικά με το «τί είναι δημόσια πληροφορία;, ποιός την παράγει ή/και τη διαχειρίζεται;, ποιού ιδιοκτησία είναι;, ποιός μπορεί να έχει πρόσβαση και υπό ποιές προϋποθέσεις;». Μολονότι οι απαντήσεις σε αυτές και πολυάριθμες άλλες ερωτήσεις δεν είναι απόλυτες, ο γενικός κανόνας είναι ότι η δημόσια πληροφορία θα πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη γιατί πρωτίστως «είναι ένα ενυπάρχον δικαίωμα ή τμήμα του κοινωνικού συμβολαίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κυβερνούμενους να διατηρούν την κυβέρνηση υπεύθυνη προς τους πολίτες της» 1 και δευτερευόντως γιατί παράγεται με δαπάνες των φορολογούμενων πολιτών. Η δημόσια πληροφορία είναι ένας δημόσιος πόρος και ένα δημόσιο αγαθό μολονότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα υλικά αγαθά και τις άλλες πληροφοριακές πηγές, ανυπολόγιστης σημασίας τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τους κυβερνώμενους 2. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης διείσδυσης των εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως έστρεψαν την προσοχή τους στην καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας που διατηρούν στην κατοχή τους. 2.2 Χαρακτηριστικά και φύση της δημόσιας πληροφορίας Η δημόσια πληροφορία ως προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση επιτυχημένων συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσφέρει αυθεντική και αξιόπιστη τεκμηρίωση των διοικητικών δραστηριοτήτων ενός δημόσιου οργανισμού, αυξάνει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των δημόσιων λειτουργών και της κυβέρνησης ως συνόλου, καθώς οι πολίτες έχουν καλύτερη γνώση κι έτσι έλεγχο των πράξεων των εκπροσώπων τους, εμπερικλείει οικονομική αξία και συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του Κράτους, καθώς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς ακριβή πληροφορία πάνω σε εξειδικευμένα θέματα και πεδία. Επιπρόσθετα, η δημόσια πληροφορία χρησιμεύει ως μέσο για την επικοινωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πολίτες διατυπώνοντας το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δυο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια πληροφορία ενδυναμώνει τη δημοκρατία δημιουργώντας καλύτερα πληροφορημένους και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ασκούν αποδοτικότερο έλεγχο στους διοικούντες. 1 Hernon, Peter. Government Information Policy Principles. Government Information Quarterly 8.4 (1991): Στρατής, Ματθαίος Ν. «Δημιουργία Μοντέλου Διαχείρισης Κυβερνητικής Πληροφορίας και Υλοποίηση σε RDF.» Διπλωματική εργασία. Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

3 Ως εκ τούτου ως δημόσια πληροφορία ορίζεται η πληροφορία που δημιουργείται, διατηρείται, διαχειρίζεται και φυλάσσεται από τους οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης για την άσκηση των λειτουργικών τους καθηκόντων. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι η περισσότερη πληροφορία αναφέρεται είτε στη λειτουργία των ίδιων των οργανισμών είτε στην επικοινωνία ανάμεσα σε έναν ιδιώτη με τους δημόσιους οργανισμούς. Κατά το στάδιο της επικοινωνίας ενός φυσικού προσώπου είτε αυτό λειτουργεί για τον εαυτό του είτε εκπροσωπώντας άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του ζητείται να υποβάλει πληροφορίες που σε πρώτο επίπεδο το ταυτοποιούν και σε δεύτερο επίπεδο προσδιορίζουν την αιτία και το σκοπό για την πρωτοβουλία της επικοινωνίας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται χειρόγραφα ή με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιούνται και διατηρούνται από τον φορέα στον οποίο έχουν υποβληθεί, και αποτυπώνονται στο τελικό προϊόν, δηλαδή στο έγγραφο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) που εκδίδεται από την υπηρεσία βάσει των πληροφοριών που παρείχε η οντότητα και το διατυπωμένο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 2.3 Περιεχόμενο και διακρίσεις της δημόσιας πληροφορίας Η δημόσια πληροφορία μπορεί να παρουσιάζεται υπό τη μορφή νομοθετικών πράξεων δημοσιευμένων από ένα επίσημο κυβερνητικό έντυπο π.χ. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπό τη μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων εκτυπωμένων με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες ή να τους βοηθήσουν στην επικοινωνία τους με τις δημόσιες υπηρεσίες 3 ή σε κυβερνητικά έγγραφα που δημιουργούνται, διανέμονται και διατηρούνται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς με σκοπό την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων του και τις διενεργηθείσες υποθέσεις 4. Η δημόσια πληροφορία διακρίνεται σε δύο (2) κατηγορίες, τη διοικητική και τη μη-διοικητική πληροφορία. Η διοικητική πληροφορία σχετίζεται με τη λειτουργία και την καθημερινή διεκπεραίωση εργασιών τόσο της κυβέρνησης όσο και της δημόσιας διοίκησης εν γένει διαμορφώνοντας το πλαίσιο, νομοθετικό και ρυθμιστικό, που διέπει και ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση εκτελεί τα καθήκοντά της συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, της νομολογίας, των κανονιστικών διατάξεων, των δημογραφικών στατιστικών δεδομένων, της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της στατιστικής του εμπορίου, των διοικητικών εγγράφων όπως εγκύκλιοι, πρακτικά, πιστοποιήσεις κ.ά 5. Η μη-διοικητική πληροφορία σχετίζεται με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημόσιους οργανισμούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης επιχειρησιακών καθηκόντων και κυρίως αναφέρονται στις οντότητες του 3 Βλ. περίπτωση Εθνικού Κτηματολογίου. 4 Στρατής 5. 5 Allen, Kenneth B. Access to Government Information. Government Information Quarterly 9.1 (1992): 67.

4 έξω κόσμου π.χ. επιχειρήσεις και δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τις θεσμοθετημένες λειτουργίες της κυβέρνησης. Παραδείγματα είναι τα επιχειρησιακά μητρώα (http://www.businessportal.gr/index.php), τα γεωχωρικά δεδομένα (http://www.geodata.gov.gr/geodata/) κ.ο.κ 6. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ένα έγγραφο που δημιουργείται από ένα δημόσιο φορέα ως απάντηση σε αίτημα κάποιου πολίτη και φέρει δεδομένα που αφορούν τον αιτούντα ως οντότητα για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή μια άδεια οδήγησης δεν αποτελεί κυβερνητική πληροφορία, αντιθέτως θεωρείται ιδιωτικό έγγραφο και περιορίζεται αυτομάτως από τη δημόσια πρόσβαση. 2.4 Η δημόσια πληροφορία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ένα από τα παλαιότερα και συνηθέστερα προβλήματα του δημόσιου τομέα παγκοσμίως είναι η διατήρηση των ίδιων πληροφοριών από διαφορετικούς φορείς για τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η επαναχρησιμοποίηση και η διάχυση των πληροφοριών ανάμεσα στους δημόσιους φορείς είναι ένα βασικό ζήτημα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει δραστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι φορείς ασκούν τις δραστηριότητες τους τόσο back όσο και front-office επηρεάζοντας την παραγωγή, διανομή και προσβασιμότητα της κυβερνητικά παραγόμενης πληροφορίας. Τα ηλεκτρονικά μέσα διάχυσης της πληροφορίας και η πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία μέσω κυβερνητικών πυλών μιας στάσης (one-stop government portals) έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον προς το ποιός μπορεί να έχει πρόσβαση σε τί είδους πληροφόρησης και σε ποιό βάθος παράλληλα με συζητήσεις σχετικά με την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια των περιεχόμενων προσωπικών δεδομένων. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν τα μέσα με τα οποία διευκολύνεται η αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διάχυση και δημοσίευση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, όπου η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων συνιστά το αναγκαίο προαπαιτούμενο για την επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας, γεγονός θεμελιώδες για την μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εγγυάται πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος κυβερνητικής πληροφορίας εκτεινόμενη από νομοθεσία μέχρι πληροφόρηση για τις δαπάνες και από πληροφόρηση για το πώς να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό μέχρι την online αναμετάδοση των δημαρχιακών συμβουλίων από την άνεση της οθόνης ενός υπολογιστή, ενός tablet ή ενός έξυπνου τηλεφώνου. Έτσι, μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμών αναφορικά με την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, οι κυβερνήσεις έχουν κατανοήσει ότι η αυξημένη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 6 Allen

5 διαμορφώνει καλύτερα πληροφορημένους και περισσότερο πολιτικοποιημένους πολίτες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερο έλεγχο των δημόσιων λειτουργών, αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία και τελικά μια πιο δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση Ανοιχτά δημόσια δεδομένα Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ζωηρός διάλογος γύρω από τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα. Σημειώνεται ότι, υπάρχει διαφορά στη χρήση της ορολογίας στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία από open government data (OGD) σε «ανοιχτά δημόσια δεδομένα» και το «δικαίωμα στην πληροφορία» (Right To Information RTI). Η συζήτηση όλη βασίζεται αφενός στην ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση της συσσωρευμένης και δυστυχώς «ανενεργούς» δημόσιας πληροφορίας με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο προς χάριν της εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφετέρου στην ανάγκη για οργανωσιακή αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης προς μια ανοιχτή και «φιλική» προς τους χρήστες, δηλαδή τους πολίτες, στην πραγματικότητα 7. Το κίνημα RTI, ως κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων, προβάλλει την πρόσβαση στη δημόσια/κυβερνητική πληροφορία ως ένα αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών και έχει παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην υιοθέτηση νομοθεσίας σχετικής με την πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία σε πάνω από 90 χώρες 8 παγκοσμίως, τις γνωστότερες ως Freedom of Information Acts (FOIAs) 9. Παράλληλα, τα OGD ως ένα κίνημα κυρίως τεχνολογικής προέλευσης έχει βρει ιδιαίτερη απήχηση στους κυβερνόντες παγκοσμίως ως ένας τρόπος μαζικής διάθεσης των δεδομένων που διατηρεί η δημόσια διοίκηση προς το κοινό με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και τη δημιουργία νέων προϊόντων που θα ενισχύσουν την καινοτομία και θα στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη 10. Φυσικά υπάρχουν δεδομένα που φέρουν ένα ειδικό πολιτικό βάρος, όπως προϋπολογισμοίαπολογισμοί Υπουργείων και δημόσιων φορέων, τα οποία αποτελούν το στόχο δημοσιοποίησης. Ταυτόχρονα υπάρχουν δεδομένα που δεν φέρουν ειδικό πολιτικό βάρος, αλλά η ανοιχτή δημοσιοποίησή και διάχυσή τους έχει σημαντικό αντίκτυπο 7 Access Info. Beyond Access: Open Government Data & the Right to (Re)use Public Information <http://www.accessinfo.org/documents/access_docs/advancing/beyond_access_7_january_2011_web.pdf>. 5 Μαΐου FOI Regimes. Freedominfo.org. Freedominfo.org, <http://www.freedominfo.org/regions/global/foi-regimes/>. 7 Μαΐου Janssen, Katleen. Open Government Data and the Right to Information: Opportunities and Obstacles. The Journal of Community Informatics 8.2 (2012): n. pag. <http://cijournal.net/index.php/ciej/article/view/952/954>. 7 Μαΐου Janssen.

6 στην κοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της Βρετανικής εταιρίας ITO World με την Google για την παροχή online σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου, εφαρμογή που έχει αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη σε εκατομμύρια επιβατών καθημερινά στο σχεδιασμό των διαδρομών τους 11. Παρ όλες τις διαφορετικές προελεύσεις και τις «ιδεολογικές» τους διαφορές, τα δύο αυτά κινήματα έχουν ταυτόσημο στόχο, δηλαδή την πρόσβαση και τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας προς τους νόμιμους χρήστες της, η οποία αποφέρει οικονομικά οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, δημιουργεί περισσότερο ενεργούς πολίτες άρα και πιο συμμετοχική διακυβέρνηση. Όμως ούτε η πρόσβαση ούτε η διάθεση μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και εκτός ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, καθώς προκύπτουν σημαντικά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Η σημασία των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων είχε υποτιμηθεί και είχε αντιμετωπιστεί μονοδιάστατα ως τώρα. Οι κυβερνήσεις και οι εταίροι παγκοσμίως έχουν αρχίσει να κατανοούν τη δύναμη των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων για διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, οικονομική ανάπτυξη και δημοκρατία «καθώς συζητάμε για τίποτα λιγότερο από την ανθρώπινη γνώση εφαρμοσμένη στη δημοκρατία» Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη δημόσια πληροφορία Το ελληνικό νομοθετικό σύστημα συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ανοιχτή διακυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση νομοθετικών κειμένων με στόχο την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία υπό το πρίσμα των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται σ αυτήν. Μολονότι το είδος της πληροφορίας που μπορεί να καθίσταται δημόσια αποδίδεται με αρκετή σαφήνεια από το νόμο, εντούτοις η πρόσφατη νομολογία καταδεικνύει ότι ο προσδιορισμός αυτής της «δημοσιότητας» δεν είναι πάντα ευχερής λαμβανομένων υπ όψιν των λεπτών ισορροπιών μεταξύ της υποχρέωσης δημοσιοποίησης της πληροφορίας και του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας του υποκειμένου που αφορά η πληροφορία αυτή. 11 United Kingdom. Ministry of the State Open Data White Paper. Publication No. CM Wonderlich, John. Open Data Creates Accountability. Sunlight Foundation. Sunlight Foundation, 6 Ιουλίου < 5 Μαΐου 2013.

7 Την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά εμπεριέχονται στη δημόσια πληροφορία ρυθμίζεται καταρχήν από τον Ν.2472/ , αντικείμενο του οποίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής (Άρθρο 1). Ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται από το νόμο κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων (Άρθρο 2 α). Ο Ν.2472/1997 ακολουθεί το πνεύμα της αντίστοιχης Οδηγίας 95/46/ΕΚ προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη διάθεση των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας» χωρίς να απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά αντιθέτως εγκαθιστά ένα πλαίσιο των κατάλληλων κανόνων επεξεργασίας ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αυθαιρεσία 14. Υπό το πρίσμα αυτό, μετά την ενημέρωση και τη λήψη συγκατάθεσης 15 του υποκειμένου όπου αυτό προβλέπεται (άρθρα 5 1 & 11 1) η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, τα δεδομένα να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας, να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση και να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους (άρθρο 4 1). Αναφορικά με τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Ν.3471/ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής συμπληρώνει το Ν.2472/1997, εναρμονισμένος με την Οδηγία 2002/58/EΚ 17. Το άρθρο 5 του νόμου 18 καθορίζει τους κανόνες της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον πάροχο ενός 13 Ελλάδα. Νόμος 2472 Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ΦΕΚ Α 50. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, Παπαστάμκου, Αριστούλα. «Η Πρόσβαση στα Δημόσια Έγγραφα και η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.» Διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βλ. σχετικά Οδηγία 2/2011 της Αρχής αναφορικά με την ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του Άρθρου 11 του Ν.3471/ Ελλάδα. Νόμος 3471 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τροποποίηση του Ν.2472/1997. ΦΕΚ Α 133. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγία 2002/58/ΕΚ Επεξεργασία των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. ΕΕ L 201. Βρυξέλλες, Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτού με την 1 του Άρθρου 171 του Ν.4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 82/

8 δημόσιου δικτύου επικοινωνίας ή υπηρεσίας με προαπαιτούμενη την ενημέρωση του υποκειμένου σχετικά με την επικείμενη επεξεργασία και τη λήψη συγκατάθεσης αυτού όπου ο νόμος ορίζει. 3.1 Το άρθρο 5A του Συντάγματος 2001 Το αναθεωρημένο Σύνταγμα του ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της εποχής για ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών εισήγαγε το Άρθρο 5 Α κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση αυξάνοντας τη λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης και ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή των πολιτών. Συγκεκριμένα, στην 1 του 5 Α Σ θεσμοθετείται το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το οποίο περιορίζεται με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο και δικαιολογείται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. Στην 2 του ίδιου Άρθρου υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας υπογραμμίζοντας την υποχρέωση του Κράτους για τη διευκόλυνση στην πρόσβαση, παραγωγή, ανταλλαγή και διάθεση των πληροφοριών που διακινούνται ηλεκτρονικά 20 παράλληλα με τις περιοριστικές προβλέψεις των άρθρων 9, 9A και 19Σ που κατοχυρώνουν συνταγματικά το οικογενειακό άσυλο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των επιστολών αντίστοιχα. 3.2 Ο Ν.2690/1999 για την κύρωση του Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών Η δημοσιότητα που λαμβάνει μια πληροφορία στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης, προκύπτει κατά κύριο λόγο από τον ορισμό των «διοικητικών εγγράφων» που αποδίδεται στο άρθρο 5 1 του Ν.2690/ όπως ισχύει 22 ως εκείνα «...που συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις 23, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και που 19 Β' παράγραφος του Ψηφίσματος της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, ΦΕΚ Α' 85/ , Διόρθ. σφαλμ. ΦΕΚ A /147/ ΣτΕ 1616/2012 σύμφωνα με την οποία κρίθηκε νόμιμη η ψηφιοποίηση εγγράφων που περιέχουν ονομαστικούς καταλόγους δημοσιογράφων απασχολούμενων με αμοιβή στο δημόσιο τομέα και η περαιτέρω ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, δεχόμενη μάλιστα ότι παρέχεται δυνατότητα επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν την απασχόλησή τους αυτή (στο δημόσιο τομέα) ακόμη και χωρίς τη συναίνεσή τους, από τρίτο, στον οποίο παρέχονται τα στοιχεία αυτά όπως είναι η συνδικαλιστική τους οργάνωση εφόσον, όμως, ζητηθούν ρητά για αυτό το σκοπό από τον τρίτο και όχι για άλλο επίσης θεμιτό σκοπό. 21 Ελλάδα. Νόμος 2690 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α' 45. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, Βλ. Άρθρο 8 2 Ν.2880/2001 «Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες Διατάξεις», ΦΕΚ Α 9/ ΓΝΜΔ ΝΣΚ (ΑΤΟΜΙΚΗ) 87/2004 σύμφωνα με την οποία, είναι νόμιμο το αίτημα χορήγησης αντιγράφου "εμπιστευτικής πορισματικής έκθεσης" στον αιτούντα, καθόσον αφορά άμεσα τον ίδιο και την εταιρεία που εκπροσωπεί.

9 αποφάσεις». Επιπλέον, σύμφωνα με την 2 του ίδιου άρθρου, δημοσιότητα πληροφορίας προκύπτει και από τη δυνατότητα πρόσβασης του υποκειμένου στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές, κατόπιν υποβολής αίτησής του και εφόσον αυτό έχει ειδικό έννομο συμφέρον 24. Διευκρινίζεται ωστόσο στην 3 του ίδιου άρθρου ότι η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα απαγορεύεται στην περίπτωση που το έγγραφο αφορά στην ιδιωτική 25 ή την οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα το επιχειρηματικό 26, το ιατρικό 27, το φορολογικό 28 ή το δικηγορικό 29 απόρρητο. Ομοίως, το δικαίωμα πρόσβασης κάμπτεται και στην περίπτωση που η αρμόδια διοικητική αρχή αρνείται την ικανοποίησή του είτε γιατί το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 30 είτε γιατί ενδέχεται να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, 24 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 266/2011 σύμφωνα με την οποία δεν επιτράπηκε να χορηγηθούν στον αιτούντα ιατρό Β.Κ. τα αντίγραφα των πρακτικών της ειδικής επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., περί αναγνωρίσεως χρόνου εκπαιδεύσεως συνυποψηφίου του, καθώς και τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο τελευταίος για την αναγνώριση της εκπαιδεύσεως αυτής, διότι ο ενδιαφερόμενος αιτών δεν τεκμηρίωσε το έννομο συμφέρον του, κατά την έννοια του Άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε του Ν. 2472/ ΓΝΜΔ ΝΣΚ 384/2009 σύμφωνα με την δεν χορηγήθηκαν στην αιτούσα μητέρα και έχουσα τη γονική μέριμνα ανηλίκων αντιγράφων αναφορικά με την παιδοψυχιατρική εκτίμηση των τέκνων αυτών από επιστήμονες του Κ.Π.Υγιεινής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κατόπιν αναφοράς του πατέρα και σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, διότι αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων. 26 Αναφορικά με το επιχειρηματικό απόρρητο και τη δυνατότητα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα, βλ. σε ΣτΕ 3717/2012 σύμφωνα με την οποία η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού αρνήθηκε την πρόσβαση σε φάκελο από την αμυνόμενη εταιρεία επικαλούμενη επιχειρηματικό απόρρητο. 27 ΑΠΔΠΧ 27/2011, σύμφωνα με την οποία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα αιτούντος για λήψη αντιγράφων εγγράφων που πιστοποιούν την ψυχολογική κατάσταση της εν διαστάσει συζύγου του από την υπηρεσία στην οποία η τελευταία υπηρετεί για δικαστική χρήση, δεδομένου ότι αν είναι νόμιμο το αίτημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 στοιχ. γ του ν. 2472/1997, παραβιάζει ωστόσο την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση με την σκοπούμενη επεξεργασία κατά το Άρθρο 4 του Ν.2472/ ΓΝΜΔ ΝΣΚ 628/2002 σύμφωνα με την οποία και μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, καλύπτονται από τις περί φορολογικού απορρήτου διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.2238/1994, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις ελέγχου, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου κλπ, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και απετέλεσαν αντικείμενο διοικητικής έρευνας σε βάρος φορολογουμένης επιχείρησης, που έλαβε χώρα μετά από καταγγελία τρίτου προς την επιχείρηση προσώπου. Αντίθετη η ΓΝΜΔ ΝΣΚ 330/2008 σύμφωνα με την οποία έναντι του μισθωτή το φορολογικό απόρρητο και δύναται να λάβει αυτός αντίγραφο του θεωρημένου, κατατεθειμένου και φυλασσομένου στο φορολογικό φάκελο του εκμισθωτή συμφωνητικού αστικής μίσθωσης ακινήτου. 29 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία. «Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος: Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.2472/1997.» Αρμενόπουλος ΞΓ (2009).

10 διοικητικών 31, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. 3.3 Ο Ν.3448/2006 για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα Ο Ν. 3448/ για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία 2003/98/EΚ 33, αποτελεί τη βάση για την επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας και ανοίγει το δρόμο προς την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 34. Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου ( αρθρο 4 3) «έγγραφο προς περαιτέρω χρήση» είναι κάθε έγγραφο, το οποίο εκδίδεται ή κατέχεται από τους φορείς του δημόσιου τομέα και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή), καθώς και τμήμα τέτοιου εγγράφου. Ως «έγγραφα» για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης. Ως «περαιτέρω χρήση» σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 4 4) λογίζεται η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του αρχικού σκοπού της εκπλήρωσης δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα αυτά, ενώ διευκρινίζεται ότι η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου 30 ΣτΕ 1116/2009 σύμφωνα με την οποία η γνωστοποίηση των πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου απαγορεύεται λόγω του απορρήτου χαρακτήρα των, εκτός εάν το περιεχόμενό τους αφορά ευθέως το πρόσωπο του αιτούντος και εφ` όσον η Διοίκηση, κατ` ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, κρίνει ότι υπερτερεί το συμφέρον του εν λόγω προσώπου προς το δημόσιο συμφέρον διατηρήσεως του απορρήτου των επίμαχων πρακτικών. 31 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 454/2012 σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία αρνήθηκε να χορηγήσει αντίγραφο καταγγελίας στον καθ ού ελεγχόμενο καθηγητή κατά τη διάρκεια εξέλιξης της ΕΔΕ, λόγω της αρχής της μυστικότητας της ΕΔΕ. 32 Ελλάδα. Νόμος 3448 για την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και τη Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ΦΕΚ Α 57. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγία 2003/98/ΕΚ για την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. L 345. Βρυξέλλες, Ιγγλεζάκης, Ιωάννης. «Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα: Η Οδηγία 2003/98 και η Προοπτική Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο.» Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 25.1 (2005):

11 τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση. Στο άρθρο 2 ο νόμος υπογραμμίζει την υποχρέωση του δημόσιου τομέα να μεριμνά ώστε τα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου και μάλιστα όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα 35. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ανάρτησης στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων κατόπιν γνωμοδότησης της Αρχής 36, η οποία ωστόσο έθεσε χρονικό περιορισμό στην ανάρτηση και πρότεινε τη διασφάλιση των αναρτώμενων δεδομένων με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης κάθε δήλωσης με μορφότυπο swf ανά βουλευτή, με κλειδί (κρυπτογράφησης) που θα ανακτάται αυτόματα, όταν ο χρήστης εμφανίζει το αρχείο της δήλωσης μέσω του λογισμικού φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί. Στην ίδια λογική κινήθηκε και η γνωμοδότηση της Αρχής 37 αναφορικά με την ανάρτηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των προς το Δημόσιο, κρίνοντας αυτή πρόσφορο μέτρο αναφορικά με την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, θέτοντας ωστόσο τους απαραίτητους περιορισμούς στο Υπουργείο Οικονομικών που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφορικά με την προστασία των προς ανάρτηση προσωπικών δεδομένων. Χρήσιμο ωστόσο είναι να τονιστεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 1 δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και ως εκ τούτου δεν 35 Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. «Το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Βάσεις Νομικών Δεδομένων που Δημιουργούνται από Κρατικούς Φορείς.» Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 12 (2006): 478 ; Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ. «Ναυτική Δημοσιότητα και Νέες Τεχνολογίες: Ιδίως η Ηλεκτρονική Τήρηση των Νηολογίων.» Επιθεώρηση Ναυτικού Δικαίου (2007): ΑΠΔΠΧ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) 7/2011 η οποία επέτρεψε την ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων στα πλαίσια της διαφάνειας στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. 37 ΑΠΔΠΧ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) 4/2011 η οποία επέτρεψε την ανάρτηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά έθεσε τους εξής περιορισμούς: α. η δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά οφειλές από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη, β. θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής, γ. θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου οφειλέτη για τη σκοπούμενη δημοσιοποίηση, δ. θα πρέπει να ταυτοποιείται προσηκόντως και επαρκώς ο εκάστοτε αναφερόμενος οφειλέτης, με τη δημοσιοποίηση του επωνύμου του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του, αποκλειόμενης της χρήσης οποιουδήποτε άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείου, ε. δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ονόματα οφειλετών χρεών που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, στ. δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται στοιχεία ανηλίκων οφειλετών και ζ. δεν θα πρέπει να γίνεται δημοσιοποίηση των στοιχείων αποβιωσάντων οφειλετών, καθόσον ενδέχεται μετά το θάνατο του κληρονομουμένου οφειλέτη το χρέος του να έχει διαιρεθεί κατά τρόπο ώστε στον καθέναν από τους κληρονόμους του να αναλογεί,σύμφωνα με τα άρθρα 1885 και 480 ΑΚ, χρέος μικρότερο των Ευρώ.

12 επαναχρησιμοποιούνται για περαιτέρω χρήση όσα έγγραφα δεν εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όσα προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία ή εμπίπτουν στις περιπτώσεις της εθνικής ασφάλειας και του στατιστικού, εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου. Επιπλέον, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου διατυπώνεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αντιστοιχία με τον σχετικό Ν. 2472/1997 και σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ειδική επεξεργασία, προκειμένου να απαλειφθούν τα παραπάνω στοιχεία 38. Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του νόμου, υπογραμμίζεται στο άρθρο 6, ότι η διάθεση των εγγράφων από το δημόσιο τομέα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ωστόσο η περαιτέρω χρήση των εγγράφων υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησής τους. 3.4 Ο Ν. 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας και το «Πρόγραμμα Διαύγεια» Με το Ν. 3861/ εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» 40 ως επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 41 η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους όπως πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης Άρθρο 5Α 1 του Συντάγματος και συνακόλουθα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 1Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5Α 2Σ). 38 Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. «Μ., Α. και Λ. κατά Σ.; Η Ανωνυμοποίηση των Βάσεων Νομικών Δεδομένων.» Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 33 (2012): Ελλάδα. Νόμος 3861 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α 112. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, Διαύγεια. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης n.d. <http://diavgeia.gov.gr/>. 10 Μαΐου Σχέδιο Νόμου για την Ενίσχυση της Διαφάνειας, Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»: Αιτιολογική Έκθεση <http://diavgeia.gov.gr/site/aitiologikiekthesi2.pdf>. 11 Μαΐου 2013.

13 Στο άρθρο 2 4 αναφέρεται αναλυτικά το είδος και το περιεχόμενο των αναρτητέων δεδομένων στο διαδίκτυο όπως πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι, οικονομικά στοιχεία της κεντρικής κυβέρνησης και των αυτοδιοικητικών οργανισμών, κανονιστικές πράξεις που αφορούν τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, προκηρύξεις διαγωνισμών και αποτελέσματα διαγωνισμών επιλογής προσωπικού, προκηρύξεις και αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, πράξεις δωρεών προς το Δημόσιο και πράξεις περιβαλλοντικού και κτηματολογικού περιεχομένου σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Συντάγματος. Η ανάρτηση των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο καθώς και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 του νόμου, με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις καθώς επίσης και των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται «ευαίσθητα» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, ακόμα και για τα «απλά» δεδομένα όταν αυτά δεν είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της διαφάνειας στη δημόσια δράση, η διοίκηση ως υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξετάσει 42 : 1. Αν τα δεδομένα αυτά είναι συναφή ή όχι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό 2. Σε περίπτωση που είναι συναφή, αν είναι πρόσφορα ή απρόσφορα για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, και 3. Εφόσον κριθούν πρόσφορα, αν είναι επιπροσθέτως και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 3.5 Ο Ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 43 θεσπίσθηκε με σκοπό να αναγνωρίζεται το δικαίωμα των φυσικών προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη χρήση ΤΠΕ (άρθρο 1 1). Για το λόγο αυτό γίνεται στο νόμο ειδική μνεία ως προς την πρόσβαση των φυσικών προσώπων ή των Ν.Π.Ι.Δ. σε δημόσια έγγραφα και τη διάθεση τους για περαιτέρω χρήση με χρήση ΤΠΕ (άρθρο 2 1δ). Στα πλαίσια της επεξεργασίας και της περαιτέρω διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας μέσω της 42 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 198/ Ελλάδα. Νόμος 3979 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Λοιπές Διατάξεις. ΦΕΚ Α 138. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2011.

14 «ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων» (άρθρο 3), ο νόμος ορίζει την υποχρέωση των φορέων δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν και να καθιστούν προσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τόπους τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν και εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητας και δραστηριότητας τους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο νόμος στις γενικές αρχές που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων στις εφαρμογές των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος διευκρινίζει στο άρθρο 7 ότι: 1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων 2. Κατά το σχεδιασμό, διαμόρφωση και προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 3. Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη διαμόρφωσης των συστημάτων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τέλος 4. Όπου ο νόμος απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η σχετική δήλωση μπορεί να δίδεται και με χρήση ΤΠΕ. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερης σημασίας σε επίπεδο διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η διάταξη του άρθρου 30 που ρυθμίζει την υποχρέωση ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τη διοίκηση είτε καλύπτονται από απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως το φορολογικό απόρρητο. 3.6 Η νομική ρύθμιση των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων Το ζήτημα των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί στο ελληνικό νομικό σύστημα με ένα εξειδικευμένο νόμο ή ρύθμιση, αλλά ως τώρα η

15 χρήση τους διέπεται από τους προαναφερθέντες νόμους μαζί με κάποιους άλλους σε συνδυασμό με το Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία. Περαιτέρω, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση », όπως τροποποιήθηκε το 2012 κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνει έργα για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων, προτύπων και της νεφολοπληροφορικής. Ορισμένες επιτυχημένες πρωτοβουλίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης χρησιμοποιώντας ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι οι πλατφόρμες Διαύγεια, OpenGov.gr, Geodata.gov.gr και Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Τέλος, υπάρχει μια συνεχιζόμενη δημόσια διαβούλευση πάνω στο Open Government Partnership στην οποία τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι πρωταρχικό θέμα συζήτησης. 4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και δημόσια πληροφορία Από την παράθεση της νομικής ρύθμισης για τη δημόσια πληροφορία γίνεται αντιληπτό ότι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων αναφέρεται στο δικαίωμα του πολίτη να μην καταστεί πληροφοριακό αντικείμενο αλλά να προσδιορίζει ποιά από τα δεδομένα που το αφορούν θα πρέπει τελικώς να δημοσιοποιούνται 44. Γεννάται δηλαδή το ερώτημα πώς μπορούν να συνυπάρχουν αφενός η «ανοιχτή» πρόσβαση και η διάθεση της δημόσιας πληροφορίας και αφετέρου η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας; Πώς με άλλα λόγια δύο συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα το δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και το δικαίωμα στην πληροφόρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να προστατέψουν όσο και για να πληροφορήσουν χωρίς να αλληλοσυγκρούονται; Η σχέση μεταξύ των παραπάνω δικαιωμάτων είναι αν μη τί άλλο αλληλοσυμπληρούμενη δεδομένου ότι και τα δύο στοχεύουν στο να διασφαλίσουν τη γνώση και τη διαφάνεια από διαφορετική ωστόσο οπτική γωνία το καθένα είτε όταν ένα δημόσιο έγγραφο περιέχει προσωπικά δεδομένα που αφορούν το υποκείμενο που αιτήθηκε την πληροφορία είτε όταν η δημόσια πληροφορία αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα τρίτου. Στην πρώτη περίπτωση, σαφώς και δεν υφίσταται σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, δεδομένου ότι το υποκείμενο και ο αιτών είναι η ίδια οντότητα, κάτι που άλλωστε προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997 σύμφωνα με την οποία «ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας». Αντιθέτως, η δεύτερη περίπτωση είναι πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας καλείται να συγκεράσει ή και να σταθμίσει τα δύο 44 Μήτρου, Λίλιαν. «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.» Νέο Σύνταγμα. Επιμ. Ξενοφών Κονταξής, Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτριος Τσάτσος. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001.

16 συνταγματικά δικαιώματα φορείς των οποίων είναι διαφορετικά πρόσωπα και σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά αλληλοσυγκρούονται να αποφανθεί ποιό από τα δύο βαρύνει ώστε αναλόγως να προβεί ή όχι στην επεξεργασία και τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Έτσι, το άρθρο 5 3 του Ν. 2690/1999 επιτρέπει την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία που περιέχεται στο δημόσιο έγγραφο, το δικαίωμα αυτό όμως περιορίζεται όταν το έγγραφο αναφέρεται στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή, το οποίο κρίνεται in concreto. To άρθρο 5 1 του Ν. 2472/1997 επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί το υποκείμενο και κατά περίπτωση υπάρχει συγκατάθεση. Ωστόσο, η 2 του ίδιου άρθρου εισάγει αρκετές εξαιρέσεις στις οποίες η επεξεργασία επιτρέπει ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου (διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, εκτέλεση δημοσίου έργου, ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος από αυτό του αιτούντα). Αναφορικά με τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα αυτά μπορούν να διανέμονται δημοσίως μόνο μετά τη συγκατάθεση του ατόμου στο οποίο αναφέρονται και χαρακτηρίζονται ως «δημοσίως διαθέσιμα προσωπικά δεδομένα» 45. Έτσι συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση που το υποκείμενο καταθέτει ένα σχόλιο σε μια δημόσια διαβούλευση παρέχοντας το πλήρες όνομά του ή άλλα προσωπικά στοιχεία που τον προσδιορίζουν (όπως το επάγγελμα και η ηλικία) συναινεί αυτομάτως στη δημοσιοποίησή τους δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος των όρων τους οποίους το υποκείμενο αποδέχθηκε εκ των προτέρων όταν κατέθετε το σχόλιο. Ειδικά για την περίπτωση των αποκαλούμενων «ευαίσθητων» δεδομένων ισχύει ο κανόνας της γενικής απαγόρευσης της επεξεργασίας (άρθρο 7 1), πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος και συνίστανται είτε στη συγκατάθεση του ίδιου του υποκειμένου και φορέα των ευαίσθητων δεδομένων είτε στην προηγούμενη άδεια της Αρχής που αποφαίνεται σχετικά και χορηγεί την απαιτούμενη άδεια για ορισμένο χρόνο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Παράλληλα, η ραγδαία πρόοδος που συντελείται στη διαχείριση και διακίνηση εγγράφων άρα και διάχυση πληροφοριών του δημόσιου τομέα με τη χρήση των ΤΠΕ αποτυπώνεται είτε με τη ψηφιοποίηση υλικού είτε με πιο προχωρημένα συστήματα όπως τα συστήματα εντοπισμού, τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) προκειμένου να εντοπίζουν τα έγγραφα ασύρματα, εύκολα και γρήγορα. Η πιο μαζική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας καταγράφεται στο χώρο των βιβλιοθηκών, αλλά οι δημόσιες διοικήσεις παγκοσμίως τείνουν ή τουλάχιστον μελετούν την υιοθέτησή της. 45 Τσιαβός Πρόδρομος. Open Data <http://conferences.ellak.gr/opendata2011/files/2011/12/%ce%95%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce %9A_03_12_11PDF.pdf>. 5 Μαΐου 2013.

17 4.1 Συστήματα εντοπισμού με RFID και δημόσια πληροφορία Αναγνωρίζονται τέσσερις κυρίως τρόποι πρόσβασης στην κυβερνητική πληροφορία: 1) προενεργητική διάθεση (proactive dissemination) από τους δημόσιους φορείς, 2) δημοσιοποίηση κατόπιν αίτησης (reactive dissemination), όταν η πληροφορία από τους φορείς παρέχεται κατόπιν αίτησης, 3) διαρροή από πληροφοριοδότες (π.χ. WikiLeaks), και 4) ανοιχτές δημόσιες διαδικασίες, όπου η πληροφορία συζητιέται και δημοσιοποιείται σε δημόσιο χώρο 46. Οι πολίτες απαιτούν με αυξανόμενους ρυθμούς την προενεργητική διάθεση από τους κυβερνητικούς φορείς, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις λειτουργίες των υπηρεσιών και τις δαπάνες, μια συμπεριφορά που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η χρήση συστημάτων εντοπισμού εγγράφων με RFID στοχεύει περισσότερο στην εσωτερική διακίνηση εγγράφων ανάμεσα σε διαφορετικά γραφεία της ίδιας υπηρεσίας ή ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες 47 παρά χρησιμεύει σε αυτή καθεαυτή τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Όμως η σωστή αρχειοθέτηση και ο έγκαιρος εντοπισμός των δημόσιων εγγράφων αφενός είναι προαπαιτούμενο για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με καταφανή πλεονεκτήματα στη μείωση της γραφειοκρατίας και στο χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων και αφετέρου μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο προστασίας της δημόσιας διοίκησης από την τρίτη κατηγορία δημοσιοποίησης δημόσιας πληροφορίας, δηλαδή τις διαρροές είτε εσκεμμένες από πληροφοριοδότες (whistleblowers) είτε από την απώλεια ή παρατοποθέτηση εγγράφων. Ιδιαίτερα για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες της εθνικής άμυνας, στρατιωτικού σχεδιασμού, δημόσιας υγείας κ.ο.κ. πιθανή διαρροή τους μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις 48. Τα δύο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα εντοπισμού εγγράφων με τη χρήση της τεχνολογίας RFID είναι οι έξυπνες ετικέτες και οι κινητοί αναγνώστες και η λειτουργία του συστήματος βασίζεται κυρίως στην αμφίδρομη επικοινωνία τους. Οι ετικέτες είναι μικρά chips τα οποία διαθέτουν μνήμη και κεραία και προσκολλούνται επάνω στα έγγραφα και οι αναγνώστες επικοινωνούν ασύρματα με τις ετικέτες και ανακτούν τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη 46 Cuilier, David and Piotrowski, Suzanne J. Internet Information Seeking and its Relation to Support for Access to Government Record. Government Information Quarterly 26 (2009): Παραδείγματα εσωτερικής διακίνησης εγγράφων μπορεί να είναι η διακίνηση του ατομικού φακέλου ενός υπαλλήλου από την παλιά του στην νέα του θέση σε περίπτωση μετάθεσης ή από την υπηρεσία του στο ΓΛΚ στην περίπτωση συνταξιοδότησης ή η μεταφορά ενός φακέλου από το αρχείο μιας υπηρεσίας σε κάποιο γραφείο για επεξεργασία κ.ο.κ. 48 Το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιου τύπου διαρροών είναι η υπόθεση του Julian Assange, ιδρυτή του site Wikileaks το οποίο είχε διαρρεύσει απόρρητα έγγραφα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με διπλωματικά θέματα και την επίθεση της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001 στο World Trade Center.

18 τους. Έπειτα, οι αναγνώστες συνδέονται σε μία βάση δεδομένων από την οποία μπορούν να μάθουν όποια πληροφορία θέλουν για ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι κυρίως το γεγονός ότι ο εντοπισμός του εγγράφου γίνεται ασύρματα από το ράφι χωρίς να χρειάζεται οπτική επαφή της ετικέτας με τον αναγνώστη. Επίσης, το κόστος των συγκεκριμένων ετικετών που προσκολλώνται πάνω στα έγγραφα είναι μικρό, η εγκατάσταση του συστήματος δεν είναι χρονοβόρα και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι εύκολη. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα χρήσης συστήματος εντοπισμού είναι αυτό του Florida State University 49, όπου εγκαταστάθηκε ένα τέτοιο σύστημα στα Offices of Sponsored Research Services and Sponsored Research Accounting Services με σκοπό τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των φακέλων που επί καθημερινής βάσης διαχειριζόταν τα δύο (2) γραφεία. Με το νέο σύστημα όλοι οι υπάλληλοι είναι καταχωρημένοι στο σύστημα με τον προσωπικό τους κωδικό, έχει ο καθένας μία προσωπική κάρτα την οποία δείχνει στον αναγνώστη και ο καθένας μάλιστα μπορεί να έχει και διαφορετικά κριτήρια προσβασιμότητας στα έγγραφα. Όταν λοιπόν ένα έγγραφο αφαιρείται από το ράφι και το παίρνει κάποιος μαζί του εκτός γραφείου, καταχωρείται στο σύστημα ποιός το πήρε και πότε και όταν το επιστρέφει αρκεί να το δείξει στον αναγνώστη και γίνεται και πάλι διαθέσιμο. Με αυτό τον τρόπο, στο τέλος της ημέρας, αφού διαβαστούν όλα τα ράφια με τον αναγνώστη, εντοπίζονται ποιά έγγραφα λείπουν χωρίς να έχει καταχωρηθεί ότι κάποιος τα πήρε μαζί του. Έπειτα, ελέγχεται μήπως αυτά τα έγγραφα έχουν επιστραφεί τη συγκεκριμένη μέρα και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη στο ράφι, φορτώνεται στον αναγνώστη η λίστα με τα έγγραφα τα οποία τελικά δεν είναι ούτε στο καλάθι επιστροφών ούτε στο ράφι και ο αρμόδιος υπάλληλος ψάχνει στο χώρο με τη βοήθεια του αναγνώστη να εντοπίσει πού βρίσκονται τα συγκεκριμένα έγγραφα. Η εύκολη εγκατάσταση και χρήση του συστήματος είχε ως αποτέλεσμα να μη χάνονται τόσο έγγραφα όσο και εργατοώρες ψάχνοντας τα έγγραφα, τα οποία χρειαζόταν οι υπάλληλοι για να διεκπεραιώσουν την εργασίας τους. Έτσι, αυξήθηκε η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε το λειτουργικό κόστος του γραφείου. 5 Τελικά συμπεράσματα Αν και μεμονωμένα και τα δύο ζητήματα της πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται επαρκώς, ο συνδυασμός και των δύο χρήζει νομικής ρύθμισης, καθώς προς το παρόν αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση βασιζόμενη στο κατά πόσο κάθε περίπτωση εμπίπτει ή όχι στις εξαιρέσεις ενός από τους βασικούς νόμους (Ν. 2690/1999 και Ν. 49 O Connor, Mary Catherine. RFID Brings Order to a Chaotic Office. RFID Journal. RFID Journal LLC., 12 Ιουλίου <http://www.rfidjournal.com/articles/view?2374>. 10 Μαΐου 2013.

19 2472/1997). Αντιθέτως, το ρυθμιστικό πλαίσιο φαίνεται να είναι πιο καινοτόμο στην υιοθέτηση νέων προτύπων και ιδεών και προσαρμοσμένο στις εξελίξεις της τεχνολογίας χωρίς απαραίτητα να αποτυπώνεται στη νομοθεσία και αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί στροφή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης τα τελευταία χρόνια προς την υιοθέτηση μιας πιο ανοιχτής συλλογιστικής αναφορικά με την εισαγωγή υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και τη βελτίωση των οργανωτικών δομών. Το ζητούμενο είναι πώς αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πρωτίστως τεχνολογικές και αυτορρυθμιζόμενες προς το παρόν, θα αποτυπωθούν σε ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα διευθετεί και ταυτοχρόνως θα προωθεί εξίσου την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ένας τρόπος εξασφάλισης της πρόσβασης σε αυτό τον όγκο πληροφοριών είναι τα συστήματα εντοπισμού με τη χρήση τεχνολογίας RFID. Συγκεκριμένα, θα ήταν αποδοτικό όλα τα έγγραφα των δημοσίων υπηρεσιών να έχουν την προσωπική τους ταυτότητα, να δηλωθεί ένα συγκεκριμένο γραφείο δημόσιας υπηρεσίας στο οποίο ανήκουν και να καταχωρηθούν σε μία βάση δεδομένων ομαδοποιημένα βάσει διάφορων πιθανών κριτηρίων αναζήτησης. Κάθε φορά που κάποιος υπάλληλος απομακρύνει ένα έγγραφο από τη φυσική του θέση όπως αυτή θα είναι καταχωρημένη στο σύστημα θα σαρώνει στον αναγνώστη ετικετών το έγγραφο και η κίνηση του αυτή θα καταχωρείται σε μία βάση δεδομένων και θα χρεώνεται το έγγραφο. Έπειτα υπάρχουν δύο εναλλακτικές, είτε όλοι οι υπάλληλοι να έχουν την προσωπική τους κάρτα και βγαίνοντας από το γραφείο με το έγγραφο, αυτόματα θα καταχωρείται στο σύστημα ότι το μεν έγγραφο μετακινήθηκε και ο δε υπάλληλος θα πρέπει εκείνη τη στιγμή στην έξοδο να επιδεικνύει την κάρτα του στον αναγνώστη, είτε να φοράει και ο ίδιος ένα βραχιόλι το οποίο θα έχει RFID chip και θα καταχωρείται απευθείας αυτόματα και ταυτόχρονα ποιός βγήκε από το γραφείο με το συγκεκριμένο έγγραφο. Έτσι λοιπόν, ο επόμενος που θα αναζητήσει το συγκεκριμένο έγγραφο, εφόσον αυτό δεν έχει επιστραφεί στη θέση του, θα ξέρει σε ποιά υπηρεσία βρίσκεται και από ποιόν μπορεί να το ζητήσει. Ο τρόπος αυτός, πέραν του ότι εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εγγράφων, κυρίως προλαμβάνει καταστάσεις δημοσιοποίησης δεδομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου περί απορρήτου, αλλά παράλληλα δημιουργεί μια κουλτούρα χρηστής διαχείρισης και διάχυσης των πληροφοριών στους ίδιους τους υπαλλήλους που καθημερινά διαχειρίζονται όγκους πληροφόρησης. Το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφορίας είναι άλλωστε ένα διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα, καθώς εμπεριέχεται αφενός στο Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Universal Declaration of

20 Human Rights UDHR) 50, που αφορά την ελευθερία έκφρασης και αναζήτησης πληροφοριών με κάθε μέσο όπου και βρίσκονται και αφετέρου στο Άρθρο 19 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (International Covenant on Civil & Political Rights ICCPR) 51, το οποίο αναφέρεται εξίσου στην ελευθερία αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών κάθε είδους και με κάθε μέσο. Το δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνεται στο δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφορίας, καθώς η δημιουργία ενημερωμένων πολιτών αποτελεί προαπαιτούμενο για καλή διακυβέρνηση, καθώς οι ενήμεροι πολίτες είναι πιο συμμετοχικοί στη λήψη αποφάσεων και ασκούν καλύτερο έλεγχο στα πεπραγμένα κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης, άρα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια. Ο Οργανισμός του Άρθρου εξέδωσε ένα σύνολο διεθνών αρχών με τις οποίες θα πρέπει να συνάδουν οι εθνικές νομοθεσίες ώστε να παρέχουν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, καθώς οι κυβερνήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο παραγωγό πληροφόρησης παγκοσμίως και θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε αυτό τον πλούτο πληροφοριών ελαχιστοποιώντας τους απαγορευτικούς περιορισμούς πρόσβασης σε αυτόν 53. Η βάση της απαίτησης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την ελευθερία στην πληροφόρηση, ενώ η πρόσβαση στην κυβερνητικά παραγόμενη πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας. Ομολογουμένως οι τυχόν περιορισμοί που τίθενται θα πρέπει να είναι οι κατά το δυνατόν ελάχιστοι και κυρίως να μην χρησιμοποιείται η προστασία της ιδιωτικότητας ως δικαιολογία για την παρεμπόδιση ή απαγόρευση πρόσβασης και διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας. Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι περιφερειακά ζητήματα στο σχεδιασμό της πολιτικής πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, αλλά αντιθέτως είναι σημαντικά και κεντρικά ζητήματα στην προσπάθεια εξισορρόπησης της ιδιωτικότητας με τη δημοσιοποίηση, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 50 Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητά, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον κόσμο. 51 Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του. 52 Ο Οργανισμός του Άρθρου 19 (Article 19) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1987 με στόχο την διεθνή αναγνώριση του δικαιώματος για την ελευθερία της πληροφορίας σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 53 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Article 19. The Public s Right to Know: Principles of Freedom of Information Legislation. London: Article 19, 1999.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια Αθήνα, Ιούνιος 2014 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 1790/1988 (134Α ), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα: 12/10/2012 Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΟΑΕΔ: 210 9989044 210 9989019 ΣΕΠΕ: 210 3748743

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κέρκυρα, 04/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: oικ. 41564/17051/

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ.: 765/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 1/15 Από τον Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας (ΔΚΝ) του Ραπτάρχη στο e themis.gov.gr Μια ιστορία 70 ετών 2/15 3/15 Ο δικηγόρος Παντελής Ραπτάρχης (1900 1987) εκδίδει το

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις:

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Α.Π. : 21721 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα