ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαδικασία λήψης παρουσιών Οργάνωση μαθήματος...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος..."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαδικασία λήψης παρουσιών Οργάνωση μαθήματος Ψηφιοποίηση της διαδικασίας Εξαγωγή λειτουργικών απαιτήσεων... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η οικογένεια των cms Php Html SQL CSS ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Xampp Joomla Αdobe dreamwear cs MySql Workbench 5.2 CE... 14

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Δημιουργία του διαγράμματος βάσης δεδομένων Αποτύπωση του προβλήματος στο μοντέλο Ανάλυση του μοντέλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Οργάνωση της σελίδας μαθήματος Ανάλυση της δομής του ιστοχώρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο Αρχικοποίηση του συστήματος Περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος Ανάλυση της διάδρασης του συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α... 27

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εργασία αυτή έγινε μελέτη και ανάπτυξη ενός ιστοτόχώρου προβολής και οργάνωσης του μαθήματος «Εισαγωγή Στις Ψηφιακές Επικοινωνίες» και δημιουργήθηκε διαδικτυακή εφαρμογή τήρησης και προβολής δεδομένων των παρουσιών για κάθε σπουδαστή ανά εργαστηριακό τμήμα. Η όλη εργασία στόχο είχε να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες ενός τέτοιου συστήματος και να υλοποιήσει μια πιλοτική εφαρμογή.

5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαδικασία λήψης παρουσιών Στην σύγχρονη εποχή κατά την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακολουθείτε η διαδικασία ελέγχου της παρουσίας των σπουδαστών. Η έως σήμερα τυπική εκτέλεση της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείτε με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Κάποια από αυτά είναι η δυσκολία στην καταμέτρηση του συνόλου των απουσιών του κάθε φοιτητή, η καθυστέρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η συσσώρευση πλήθους εντύπων για κάθε εργαστηριακό τμήμα και η αύξηση της πιθανότητας εσφαλμένης τελικής καταμέτρησης των απουσιών στο κλείσιμο του εξαμήνου. Αναλύοντας την εκτέλεση της διαδικασίας, παρατηρείται ότι για κάθε τμήμα εργαστηρίου του εκάστοτε μαθήματος, ο καθηγητής υποχρεούται να τυπώνει λίστες με τις καταστάσεις των φοιτητών έχοντας ως αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμήνου να έχει συσσωρεύσει μεγάλο όγκο εγγράφων υπό μορφή παρουσιολογίου (αριθμός τμημάτων επί συνόλου των εργαστηριακών διεξαγωγών). Έτσι αυξάνετε ο φόρτος εργασίας όσων αφορά την καταμέτρηση του συνόλου των απουσιών για κάθε φοιτητή. Να σημειωθεί ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να διδάσκει περισσότερα από ένα μαθήματα Οργάνωση μαθήματος Στην ευριζωνική εποχή που διανύουμε το διαδίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του καθηγητή όσον αφορά την οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος. Ένας από τους στόχους της δημιουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης μαθημάτων είναι η ευκολία στην παροχή του εκπαιδευτικού υλικού του εκάστοτε μαθήματος, η παροχή άμεσης πρόσβασης των φοιτητών σε πίνακες ανακοινώσεων που αφορούν το μάθημα, η έγκαιρη ενημέρωση για τις βαθμολογίες και τα δρώμενα των μαθημάτων, η επικαιροποίηση του υλικού και των ανακοινώσεων από πλευράς του καθηγητή ελαχιστοποιώντας τη δαπάνη χρόνου και η επικοινωνία του εκπαιδευτικού προσωπικού με τους σπουδαστές. 7

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες 1.2 Ψηφιοποίηση της διαδικασίας Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στις παραγράφους και προβλήματα και τα τεχνολογικά μέσα που διατίθενται στη σύγχρονη εποχή δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή αυτοματοποίησης της διαδικασίας ελέγχου της παρουσίας των φοιτητών. Επίσης έχει αναπτυχθεί ιστοχώρος για την οργάνωση και προβολή του υλικού του μαθήματος Εξαγωγή λειτουργικών απαιτήσεων Μέσω της ανάλυση των αναγκών για αυτοματοποίηση των διαδικασιών προέκυψαν οι απαιτήσεις που πλαισιώνουν την λειτουργία του διαδικτυακού συστήματος. Ακολούθως παρατίθεται ο πίνακας των απαιτήσεων όπως προέκυψαν από την ανάλυση του συστήματος: Διαδικτυακός τόπος μαθήματος Απαίτηση 1 η Δημιουργία ενότητας για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος σε μορφή ψηφιακού εντύπου. Απαίτηση 2 η Δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας και επικαιροποίησης του ψηφιακού υλικού. Απαίτηση 3 η Δημιουργία ενότητας για την ανάρτηση βαθμολογιών. Απαίτηση 4 η Δημιουργία ενότητας για την ανάρτηση ανακοινώσεων που αφορούν την διεξαγωγή του μαθήματος. Απαίτηση 5 η Δημιουργία ενότητας για την ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού. Απαίτηση 6 η Δημιουργία φόρμας επικοινωνίας των σπουδαστών με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Απαίτηση 7 η Δημιουργία ενότητας για την ενσωμάτωση διαδικτυακής εφαρμογής τήρησης των απουσιών για τους εκάστοτε φοιτητές. Διαδικτυακή εφαρμογή απουσιολογίου Δημιουργία συστήματος εισόδου χρήστη και ανακατεύθυνση Απαίτηση 1 η αυτού στη κατάλληλη υποενότητα της εφαρμογής σύμφωνα τα δικαιώματα χρήστη. Απαίτηση 2 η Δημιουργία ενότητας για την καταχώρηση των στοιχείων του μαθήματος και του καθηγητή από τον διαχειριστή του συστήματος. Απαίτηση 3 η Δημιουργία λίστας επιλογής ενέργειας για τον καθηγητή. Απαίτηση 4 η Παροχή δυνατότητας επεξεργασίας των δεδομένων των τμημάτων του εργαστηριακού μαθήματος. Απαίτηση 5 η Εισαγωγή στοιχείων των φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματα σε μορφή αρχείου csv. Απαίτηση 6 η Αυτοματοποίηση διαδικασίας έκδοσης κωδικών για τους σπουδαστές σύμφωνα με τον αριθμό ειδικού μητρώου. Απαίτηση 7 η Αποθήκευση των στοιχείων λογαριασμού των φοιτητών σε αρχείο 8

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Απαίτηση 8 η Απαίτηση 9 η Απαίτηση 10 η Απαίτηση 11 η μορφής εμπλουτισμένου κειμένου rtf. Περιβάλλον με δυνατότητα καταχώρησης απουσίας στον φοιτητή για την εκάστοτε διεξαγωγή του εργαστηριακού τμήματος. Δυνατότητα προβολής στον καθηγητή του συνολικού αριθμού των απουσιών που έχουν καταχωρηθεί σε κάθε φοιτητή ανά τμήμα και ενημέρωση για το αν ο φοιτητής έχει υπερβεί το όριο απουσιών. Προβολή των απουσιών του κάθε φοιτητή κατά την είσοδο του στο σύστημα με τον προσωπικό του λογαριασμό. Δυνατότητα εξόδου από το σύστημα και ανακατεύθυνση του χρήστη στην οθόνη εισόδου. Πίνακας λειτουργικών απαιτήσεων 9

9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο 2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η οικογένεια των cms Ο όρος Content Management Systems (CMS, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) αναφέρεται στις εφαρμογές που επιτρέπουν στον πελάτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο, συνήθως παρόμοιο με αυτόν της χρήσης ενός κειμενογράφου. Οι εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχόμενου χωρίς να είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία ιστοσελίδων ή γραφικών, καθώς συνήθως τα κείμενα γράφονται μέσω κάποιων online WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, ειδικών δηλαδή κειμενογράφων, παρόμοιων με το MS Word, που επιτρέπουν τη μορφοποίηση των κειμένων όποτε υπάρχει ανάγκη. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή και χρήση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου είναι πολλά και σημαντικά: κανονικοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας της πληροφορίας ταχύτεροι χρόνοι δημιουργίας νέων σελίδων και αλλαγών σε υπάρχουσες μεγαλύτερη συνέπεια στην εμφάνιση βελτιωμένη πλοήγηση στο site αυξημένη ευελιξία στο site υποστήριξη αποκεντροποιημένου συστήματος ενημέρωσης αυξημένη ασφάλεια μείωση της επανάληψης της πληροφορίας αυξημένη δυνατότητα επέκτασης μειωμένο κόστος συντήρησης Php Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ειδικά για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων. Με τον όρο δυναμική εννοείται μια ιστοσελίδα που αλλάζει αυτόματα, ανάλογα με τα στοιχεία του θεατή της. Στοιχεία όπως το λειτουργικό του σύστημα, η διεύθυνση IP του κ.ά. Η PHP χρησιμοποιείται όχι για την διακόσμηση μιας ιστοσελίδας αλλα για τον χειρισμό των λειτουργιών και εργασιών που θα διεκπεραιώνει. Συνεπώς, ο κώδικας που γράφεται για μια ιστοσελίδα σε γλώσσα PHP δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός αλλα μετά απο την επέμβαση του θεατή στην ιστοσελίδα. Για να γίνει αυτό κατανοητό: η PHP χρησιμοποιείται ευρέως για τον χειρισμό ιστοσελίδων με δυνατότητες όπως η εγγραφή χρηστών (user registration), 11

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες τα φόρουμ κ.ά. Λειτουργεί με την βοήθεια της HTML και πλέον και με την XHTML (νέα αναθεωρημένη έκδοση της HTML). Σε συνδυασμό και με την MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα για την διαχείρηση δεδομένων μέσα σε βάσεις Html H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση σελίδων του Web. Είναι γλώσσα μορφοποίησης κειμένου. Επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο την μορφοποίηση κειμένου, αλλά μεγάλωσε και ενσωμάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές κ.α. Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags για την μορφοποίηση κειμένου, για την δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα των σελίδα, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία (tags) μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας SQL Η SQL (Structured Query Language)είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομένων. Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες. Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές (πλειάδες) και στήλες (γνωρίσματα). Κάθε πίνακας αποτελείται από πεδία, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα γνωρίσματα. Για κάθε πεδίο πρέπει να οριστεί ο τύπος τους. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ο τύπος δεδομένων που χρειάζεται για να αποθηκευτούν οι τιμές που μπορεί να πάρει το γνώρισμα. Επίσης πρέπει να ορίζεται και το μέγεθος του πεδίου, σύμφωνα με τις ανάγκες CSS To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στην ιστοσελίδα μας. Τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση CSS είναι: Πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Το CSS κατέστησε εφικτές μορφοποιήσεις οι οποίες ήταν αδύνατες ή πολύ δύσκολες με την κλασσική HTML. Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων. Η εμφάνιση ενός ολόκληρου site μπορεί να ελέγχεται από ένα μόνο εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή στο στυλ της ιστοσελίδας μπορεί να γίνεται με μια μοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για την επεξεργασία 12

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες πολλών σημείων σε κάθε σελίδα που υπάρχει στο site. Μικρότερο μέγεθος αρχείου, δεδομένου ότι ο κάθε κανόνας μορφοποίησης γράφεται μόνο μια φορά και όχι σε κάθε σημείο που εφαρμόζεται. Καλύτερο SEO (Search engine optimization). Οι μηχανές αναζήτησης δεν «μπερδεύονται» ανάμεσα σε περιεχόμενο και τη μορφοποίηση του, αλλά έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο σκέτο, οπότε είναι πολύ ευκολότερο να το καταγράψουν και να το αρχειοθετήσουν (indexing). Γρηγορότερες σελίδες. Όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικό αρχείο CSS (βλ. Πως εισάγουμε CSS στη σελίδα μας;), ο browser την πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα του site μας το αποθηκεύει στην cache, οπότε δεν χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά κάθε φορά που κατεβάζει ο χρήστης του κάποια άλλη σελίδα του site μας. 2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Xampp Το XAMPP είναι ένα ελεύθερο και ανοικτό πακέτο εφαρμογών, που αποτελείται από τον Apache HTTP Server, τη MySQL σύστημα βάσεων δεδομένων και τον μηχανισμό εκτέλεσης script σε γλώσσες προγραμματισμού PHP και Perl. Η έκδοση XAMPP για Windows περιέχει: Apache (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8k MySQL PBXT engine PHP phpmyadmin Joomla Είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με αρκετές δυνατότητες, εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο μιας προσωπικής ιστοσελίδα, αλλά και ενός εταιρικού 13

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες δικτυακού τόπου. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά μεγάλες. Υλοποίηση site με τη χρήση ενός web content management εργαλείου (joomla) και η ασφαλής θωράκισή του. Το Joomla παρέχει νέες δυνατότητες για τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων: Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης για την προβολή και επεξεργασία του περιεχομένου με προσαρμοζόμενες ομάδες χρηστών και επιπέδων. Δομή κατηγοριών, από ένα απλό επίπεδο μέχρι σε πολύπλοκες πολυεπίπεδες κατηγορίες. Βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις που επιτρέπει πολλαπλές εγκαταστάσεις σε ένα πακέτο, με δυνατότητα αναβάθμισης με ένα μόνο κλικ. Διευρυμένη υποστήριξη γλώσσας για την εύκολη παραγωγή πολύγλωσσων sites. Δυνατότητα ορισμού έναρξης και λήξης για τη δημοσίευση ενθεμάτων με περισσότερο έλεγχο, όπου εμφανίζονται Νέα πρότυπα και semantic markup τόσο για την όμορφη παρουσία όσο και για τις μηχανές αναζήτησης. Περισσότερο δημιουργικό έλεγχο μέσω των στυλ πρότυπων. Εκατοντάδες πρόσθετα χαρακτηριστικά, τον εξορθολογισμό της ροής εργασίας και την παραγωγικότητα Αdobe dreamwear cs 5 Το Adobe Dreamweaver είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων της Macromedia. Υποστηρίζει CSS, JavaScript, και μια σειρά άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα Dreamweaver βοηθά τους μη-προγραμματιστές (και αρχάριους) στην κατασκευή ιστοσελίδων καθώς έχει ενσωματωμένες πολλές τεχνικές σχεδιασμού. Παράδειγμα αποτελούν οι συναρτήσεις javascript οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες σε κάθε εργασία παραγωγής web σελίδων. Ο κώδικας που παράγεται είναι βελτιστοποιημένος έτσι ώστε να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα MySql Workbench 5.2 CE Αποτελείτε από ένα οργανωμένο γραφικό περιβάλλον που δίνει στον αναλυτή τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να κανονικοποιήσει τη βάση του αποτελεσματικά. Συνδέεται με τον πυρήνα της εκάστοτε εγκατεστημένης έκδοσης του MySql Server 14

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες (v5 και πάνω). Παρέχει τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας όλων των βάσεων δεδομένων που βρίσκονται στο server. Ακόμα υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες και την κατασκευή ερωτημάτων που αφορούν τις οντότητες των σχημάτων. Ενσωματώνει μια δυνατή εργαλειοθήκη για τη διαχείριση του εξυπηρετητή. Είναι αξιοσημείωτη η ευκολία που παρέχει στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, αναπαράγοντάς τη δυναμικά, μεταφράζοντας επιτυχώς το EER diagram σε εντολές sql. Το πακέτο αυτό διατίθεται ελεύθερα από τον ιστοχώρο της MySql 15

15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3.1 Δημιουργία του διαγράμματος βάσης δεδομένων Για τη σωστή ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων απαιτείται η σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων. Πλέον εκτός της συνηθισμένης μορφής του μοντέλου υπάρχουν εξειδικευμένα εργαλεία που παρέχουν την δυνατότητα να αναπτυχθεί μια πιο ειδική μορφή διαγράμματος βάσης δεδομένων που θυμίζει διάγραμμα UML. Η μορφή αυτή δεν αναφέρεται σε οντότητες αλλά σε πίνακες, ούτε σε χαρακτηριστικά οντοτήτων αλλά σε πεδία πινάκων. Η έννοια της συσχέτισης παραμένει ίδια. Η χρήση ενός τέτοιου EER παρέχει την ευελιξία στο χρήστη να μετατρέψει το σχήμα σε κώδικα SQL με μια ακολουθία βημάτων. Επίσης, παρέχεται ευκολία στην τροποποίηση των στοιχείων μιας βάσης δεδομένων διότι αρκεί ένας μετασχηματισμός κάποιου πεδίου ή κάποιας συσχέτισης πινάκων στο σχήμα του μοντέλου και με τη δυνατότητα σχηματισμού η βάση δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα. 3.2 Αποτύπωση του προβλήματος στο μοντέλο Για τη μεταφορά ενός φυσικού προβλήματος σε μοντέλο βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται κάποιοι λεκτικοί κανόνες ερωτοαπαντήσεων. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών αποτελούν εργαλείο για την σχεδίαση των μοντέλων. Βοηθούν στον διαχωρισμό των πινάκων, των πεδίων που αντιστοιχούν στους πίνακες, στο χαρακτηρισμό ενός πίνακα ως κύριο ή ως εξαρτώμενο στην εξεύρεση των πληθικοτήτων που χαρακτηρίζουν μια συσχέτιση και στον ορισμό των πρωτευόντων και ξένων κλειδιών που καθορίζουν τις συσχετίσεις των πινάκων. Παραδείγματα τέτοιων λεκτικών κανόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη του δεδομένου σχήματος είναι τα εξής: Ερώτηση Πόσα τμήματα μπορεί να έχει ένα εργαστηριακό μάθημα; Πόσους φοιτητές μπορεί να έχει ένα Απάντηση Πολλά. Άρα έχουμε πληθικότητα ένα προς πολλά(1:μ). Πολλούς. Άρα έχουμε πληθικότητα ένα 17

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες εργαστηριακό τμήμα; Πόσους υπεύθυνους μπορεί να έχει ένα εργαστηριακό μάθημα; Πόσες απουσίες μπορούν να καταχωρηθούν σε έναν φοιτητή κατά τη διεξαγωγή ενός τμήματος; Πίνακας 3.2 Λεκτικοί κανόνες μοντέλου προς πολλά (1:Μ) Έναν. Άρα έχουμε πληθικότητα ένα προς ένα (1:1). Μια. Άρα έχουμε πληθικότητα ένα προς ένα (1:1). 3.3 Ανάλυση του μοντέλου Ακολουθώντας τους λεκτικούς κανόνες που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.2 δημιουργήθηκε το ακόλουθο μοντέλο για τη βάση δεδομένων του συστήματος. Εικόνα 3.3 EER Το διάγραμμα της βάσης δεδομένων του συστήματος αποτελείται από έξι συσχετισμένους πίνακες. Όνομα Πεδία Πρώτος πίνακας Course courseid, coursename, coursesemest, numofdept. Περιγραφή Ο πίνακας αυτός αφορά τα βασικά στοιχεία του εργαστηριακού μαθήματος όπως ο κωδικός μαθήματος, το όνομα του μαθήματος, το εξάμηνο του μαθήματος και ο αριθμός των τμημάτων του εργαστηριού. Είναι κύριος πίνακας και μοναδικό του χαρακτηριστικό είναι ο κωδικός μαθήματος. 18

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Όνομα Πεδία Δεύτερος πίνακας Dept DeptId,courseId, year, period, numofstd, day, hourrange. Περιγραφή Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των τμημάτων του εργαστηρίου. Κάθε τμήμα έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα(ε1,ε2, ), έναν κωδικό μαθήματος (ΤΠΑ204)στο οποίο αναφέρετε και το έτος διεξαγωγής. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά συνθέτουν το κύριο κλειδι του πίνακα. Άλλα χαρακτηριστικά είναι η περίοδος (ΧΕ ή ΕΕ), ο αριθμός φοιτητών ανά τμήμα, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής. Ο πίνακας αυτός εξαρτάται από τον πίνακα course. Όνομα Πεδία Τρίτος πίνακας student stdid,deptid, stdlname, stdfname, stdsemest, stdacc. Περιγραφή Ο τρίτος πίνακας αφορά τα δεδομένα των σπουδαστών. Ο σπουδαστής περιγράφετε από το ΑΕΜ, το τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, το ονοματεπώνυμο του, το εξάμηνο φοιτησης και τον χαρακτηριστικό αριθμό που αντιστοιχεί στο λογαριασμό χρήστη της εφαρμογής (επίπεδο 3). Ο πίνακας εξαρτάται από τον πίνακα dept και τον πίνακα account. Όνομα Πεδία Τέταρτος πίνακας Accounts accid, uname, upass, umail,level. Περιγραφή Ο πίνακας αυτός αναφέρετε στους λογαριασμούς χρηστών της εφαρμογής. Ο κάθε λογαριασμός αντιπροσωπεύετε από έναν μοναδικό ακέραιο αριθμό που φέρει την ιδιότητα της αυτόματης μεταύξησης. Άλλα χαρακτιριστικά είναι το όνομα χρήστη, ο κωδικός χρήστη, το (μόνο για τον διαχειριστή και τον υπεύθυνο τμήματος) και το επίπεδο χρήστη (1:διαχειριστής 2:υπεύθινος μαθήματος 3:φοιτητής). Ο πίνακας λογαριασμών είναι κύριος πίνακας και από αυτόν εξαρτιόνται οι πίνακες student και teacher. Όνομα Πεδία Πέμπτος πίνακας teacher teachid, teachlname, teachfname, teachacc. Περιγραφή Ο πέμπτος πίνακας αφορά τον υπεύθυνο μαθήματος. Ο κάθε υπεύθυνος αντιπροσωπεύετε από έναν μοναδικό ακέραιο αριθμό που φέρει την ιδιότητα της αυτόματης μεταύξησης. Επίσης, φέρει σαν χαρακτηριστικά το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό λογαριασμού του υπεύθυνου. Παρουσιάζεται εξάρτηση από το account. 19

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Όνομα Πεδία Έκτος πίνακας Stdattent attentid, stdid, attentstatus, date. Περιγραφή Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στις απουσίες των φοιτητών. Κύριο κλειδί του πίνακα αποτελεί ένας μοναδικός ακέραιος αριθμός που φέρει την ιδιότητα της αυτόματης μεταύξησης και το ΑΕΜ του σπουδαστή. Σαν συμπληρωματικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται η κατάσταση παρακολούθησης του φοιτητή, με πεδίο τιμών ΠΑ:Παρουσία και ΑΠ:Απουσία και η πλήρης ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος (D/M/Y). Ο έκτος πίνακας εξαρτάται από τον πίνακα student. 20

20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο 4.1 Οργάνωση της σελίδας μαθήματος Ο τρόπος στον οποίο στηρίζετε η δημιουργία ενός ιστοτόπου εξαρτάται από τις ανάγκες των ομάδων ανθρώπων που απευθύνετε. Στην περίπτωση που μια ιστοσελίδα αναφέρεται σε φοιτητικό κοινό πρέπει να είναι οργανωμένη ώστε ο χρήστης διανύοντας σύντομες αποστάσεις με τον κέρσορα του ποντικιού να βρίσκει γρήγορα την πληροφορία που χρειάζεται. Εκτός από τη λειτουργικότητα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του ιστοχώρου διαδραματίζει ο τρόπος εμφάνισης και προβολής των επιλογών, η οπτική διάδραση του περιβάλλοντος με τον χρήστη, ο χρωματισμός και τα εφέ κίνησης που κάνουν πιο ευχάριστη την πλοήγηση του χρήστη στις σελίδες. Η οργάνωση και ο τρόπος υλικού που αποτελούν τον ιστοχώρο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που καταστούν τον ιστοχώρο λειτουργικό. Είναι απαραίτητη η μελέτη υλικού για να αποφασιστεί η ομαδοποίηση του σε κατηγορίες με τίτλους αντιπροσωπευτικούς ώστε να γίνετε αντιληπτό στο χρήστη το περιεχόμενο της εκάστοτε κατηγορίας. Το υλικό που περιλαμβάνει ένας ιστοχώρος διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο των παρεχόμενων δεδομένων. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα προβολής υλικού σε μορφή ψηφιακών εντύπων, σε μορφή απλού κειμένου και σε μορφή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επίσης ένας τρόπος διάκρισης του υλικού είναι σε υλικό που προβάλλεται κατευθείαν στον ιστοχώρο και σε υλικό που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή του χρήστη. 4.2 Ανάλυση της δομής του ιστοχώρου Για την οργάνωση της σελίδας του μαθήματος εισαγωγή στις ψηφιακές επικοινωνίες έχει παραμετροποιηθεί το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της ανοιχτού κώδικα διαδικτυακής πλατφόρμας, joomla. Έχει επιλεγεί και επεξεργαστεί κατάλληλο πρότυπο συμβατό με την έκδοση της πλατφόρμας , λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της προβολής του υλικού του μαθήματος. 22

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Κατά την είσοδο στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου την κορυφή της σελίδας προβάλλονται το λογότυπο του τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής και ο τίτλος του μαθήματος στον οποίο αναφέρεται ο ιστοχώρος. Στη συνέχεια έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια διάταξη το κεντρικό μενού επιλογών χρήστη. Στο μενού διακρίνονται όλες οι κατηγορίες των λειτουργιών που μπορεί να επιλέξει ένας χρήστης. Οι επιλογές αυτές είναι η επιστροφή στην αρχική σελίδα, το υλικό του μαθήματος το οποίο διακρίνετε σε δύο υποκατηγορίες (θεωρία - εργαστήριο), η περιοχή των ανακοινώσεων που αφορούν το μάθημα, ο σύνδεσμος πρόσβασης στην διαδικτυακή εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την τήρηση και προβολή των απουσιών για του φοιτητές και τέλος ο σύνδεσμος που παραπέμπει σε φόρμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Σε κοντινή απόσταση και κάτω από το μενού επιλογών υπάρχει μια πρόσθετη εφαρμογή η οποία διαχωρίζει σε καρτέλες με αντίστοιχο τίτλο κάποιους ορισμούς σχετικούς με αντικείμενο του μαθήματος. Να σημειωθεί ότι υπάρχει αυτόματη κυκλική εναλλαγή μεταξύ των καρτελών και εμφανίζεται εφέ ολίσθησης κατά την εναλλαγή του περιεχομένου των καρτελών. Στο κύριο σώμα του ιστοχώρου προβάλλεται υπό μορφή κείμενου μια συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος και στο σκοπό της διδασκαλίας του. Στο τελευταίο επίπεδο της κεντρικής σελίδας έχει τοποθετηθεί οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται με την επεξήγηση τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ψηφιακή επικοινωνία. Στη δεξιά στήλη του προτύπου έχει τοποθετηθεί ένα αντίγραφο του κύριου μενού επιλογών χρήστη ώστε ο χρήστης σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας και αν βρίσκετε να έχει άμεση πρόσβαση στο μενού επιλογών χωρίς να είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στην κορυφή της σελίδας για να επιλέξει κάποια λειτουργία. Είναι γνωστό ότι η διάθεση των σπουδαστών για παρακολούθηση επηρεάζεται από τις καιρικές μεταβολές όπως και η επιλογή ενδυμασίας. Λαμβάνοντας υπόψην αυτές τις παραμέτρους έχει προστεθεί στη δεξιά στήλη της σελίδας κατάλληλη εφαρμογή τριήμερης πρόγνωσης του καιρού της πόλης της Καβάλας η οποία ενημερώνεται αυτόματα μέσω διαδικτύου. 23

23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 5.1 Αρχικοποίηση του συστήματος Η τρέχουσα διαδικασία που ακολουθείται για την κατάταξη των σπουδαστών στα εργαστηριακά τμήματα έχει ως εξής: Αρχικά ο σπουδαστής χρησιμοποιώντας κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχετε από το τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δηλώνει τα εργαστηριακά μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να εγγραφεί. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το σύστημα κάνει την τελική κατανομή των σπουδαστών στα τμήματα του εκάστοτε εργαστηριακού μαθήματος. Μετά το πέρας της τελικής κατανομής το σύστημα των εργαστηριακών εγγραφών είναι σε θέση να εξάγει λίστες με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων σε κάθε τμήμα φοιτητών για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα, υπό μορφή λογιστικού φύλλου *.xls. Το σύστημα ηλεκτρονικής τήρησης και προβολής παρουσιών δέχεται ως είσοδο αρχεία μορφής *.csv. Τα αρχεία αυτά παράγονται με χειροκίνητο τρόπο. Δηλαδή ο υπεύθυνος του εργαστηριακού μαθήματος λαμβάνει από τη γραμματεία το αρχείο *.xls που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα τμήματα του εργαστηρίου. Ο υπεύθυνος πρέπει να δημιουργήσει αρχεια τύπου *.csv τόσα όσα και τα τμήματα του εργαστηρίου. Το περιεχόμενο των αρχείων αυτών αποτελεί προϊόν της διαδικασίας αντιγραφή επικόλληση από το εξαγόμενο λογιστικό φύλλο. Τα *.csv αρχεία πρέπει να αποθηκεύονται με όνομα της μορφής όνομα τμήματος. csv ( π. χ e1.csv ). Να σημειωθεί ότι το λογιστικό φύλλο αποτελείται από βιβλία ίσα με τον αριθμό των τμημάτων του εργαστηριακού μαθήματος. Η δομή του λογιστικού φύλλου και του αρχείου *.csv φαίνονται στις ακόλουθες εικόνες: 25

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες 5.2 Περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος Στο σύστημα όπου έχει αναπτυχθεί συνοπτικά αναφέρονται τρία επίπεδα χρήσης με κατάλληλες λειτουργίες σε κάθε επίπεδο. Δίνετε η δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιήσει παραμετροποιήσεις στο σύστημα, να εισάγει δεδομένα και να έχει άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων. Το σύστημα είναι σε θέση να αποθηκεύει και να προβάλει δεδομένα που αφορούν τις παρουσίες φοιτητών στα εργαστηριακά, να δημιουργεί αυτόματα λογαριασμούς για τους φοιτητές και να εξάγει αχεία με τα στοιχεία λογαριασμών των σπουδαστών. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να προβάλει μόνο τις δικιές του απουσίες ενώ ο υπεύθυνος του μαθήματος βλέπει το σύνολο απουσιών για όλους τους φοιτητές για κάθε τμήμα. 5.3 Ανάλυση της διάδρασης του συστήματος Κατά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή προβάλλεται η οθόνη εισόδου χρήστη. Μετά την επαλύθευση του λογαριασμού του εκάστοτε χρήστη το σύστημα αντιλαμβάνεται το επίπεδο δικαιωμάτων του κάθε χρήστη και τον ανακατευθύνει στη σελίδα με τις αντίστοιχες του λογαριασμού του λειτουργίες. Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. Στο σύστημα εμφανίζονται τρία επίπεδα λογαριασμών τα οποία είναι κωδικοποιημένα με ακέραιους αριθμούς από το ένα έως το τρία. Πιο αναλυτικά στον κωδικό 1 αντιστοιχούν δικαιώματα χρήσης διαχειριστή. Στον κωδικό 2 αντιστοιχούν δικαιώματα χρήσης υπεύθυνου μαθήματος. Στον κωδικό 3 αντιστοιχούν περιεχόμενα χρήσης σπουδαστή. Στους ακόλουθους πίνακες περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες που παρέχονται σε κάθε επίπεδο χρήστη. 26

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Πίνακας Επίπεδο χρήστη Διαχειριστής (1) Περιγραφή λειτουργιών Μετά την επιτυχή είσοδο του στο σύστημα ο διαχειριστής ανακατευθύνεται στη σελίδα ελέγχου της εφαρμογής. Εκεί του παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργήσει ένα εργαστηριακό μάθημα καταχωρώντας κατάλληλες πληροφορίες για αυτό. Στην ενότητα «Στοιχεία Μαθήματος» ο διαχειριστής καλείται να συμπληρώσει πεδία όπως ο αντιπροσωπευτικός κωδικός και ο τίτλος του μαθήματος, το τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος και ο αριθμός εργαστηριακών τμημάτων. Ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται από τον αριθμό των βιβλίων που περιέχονται στο *.xls αρχείο. Μετά την εισαγωγή του αριθμού των τμημάτων το σύστημα δημιουργεί και καταχωρεί αυτόματα στον αντίστοιχο πίνακα της βάσης δεδομένων εγγραφές για κάθε τμήμα χρησιμοποιώντας ως όνομα τμήματος το πρόθεμα «Ε» σε συνδιασμό με έναν ακέραιο αριθμό ξεκινώντας από το ένα μέχρι και τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το σύνολο των εργαστηριακών τμημάτων. Στην ενότητα «Στοιχεία Καθηγητή» ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη για τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Τα πεδία που καλείται να συμπληρώσει ο διαχειριστής για την δημιουργία του λογαριασμού είναι το όνομα και το επώνυμο του καθηγητή, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που θέλει να αποδώσει στο λογαριασμό και το του καθηγητή. Μετά την επιτυχή καταχώριση δεδομένων του καθηγητή, το σύστημα καταχωρεί αυτόματα στον λογαριασμό δικαιώματα χρήσης επιπέδου 2. Το σύστημα ελέγχει ένα προς ένα τα προς συμπλήρωση πεδία και τον δύο προαναφερθέντων ενοτήτων και σε περίπτωση που υπάρξει κενό πεδίο, ενημερώνει το χειριστή με κατάλληλο μήνυμα. Επίσης το σύστημα ελέγχει και αποτρέπει την καταχώριση διπλότυπων εγγραφών για το όνομα χρήστη και το e- mail του καθηγητή. Να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός του διαχειριστή έχει δημιουργηθεί στο σύστημα κατά την κατασκευή του. 27

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Εικόνα ενότητα «Στοιχεία Μαθήματος» Εικόνα ενότητα «Στοιχεία Καθηγητή» 28

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Πίνακας Επίπεδο χρήστη Υπεύθυνος Μαθήματος (2) Περιγραφή λειτουργιών Μετά την επιτυχή είσοδο του στο σύστημα, ο υπεύθυνος ανακατευθύνεται στην οθόνη επιλογών του καθηγητή. Εκεί του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει μια πτυσσόμενη λίστα την λειτουργία στην οποία επιθυμεί να μεταφερθεί. Οι παρεχόμενες λειτουργίες για τον καθηγητή με την σειρά που εμφανίζονται στο σύστημα είναι: Απουσίες Προβολή Επεξεργασία Τμήματος Εισαγωγή Φοιτητών Κατά την αρχικοποίηση του συστήματος, ουσιαστικά κατά την πρώτη χρήση του συστήματος από τον καθηγητή πρέπει να γίνουν κάποιες παραμετροποιήσεις που αφορούν δεδομένα των εργαστηριακών τμημάτων και των φοιτητών που ανήκουν στα αντίστοιχα τμήματα. Πίνακας α Επίπεδο χρήστη Υπεύθυνος Μαθήματος (2) Όνομα Λειτουργίας «Επεξεργασία Τμήματος» Περιγραφή λειτουργιών Αρχικά ο υπεύθυνος του μαθήματος θα πρέπει να επιλέξει τη λειτουργία «Επεξεργασία Τμήματος». -Εδώ να σημειωθεί ότι για την ενεργοποίηση της οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες επιλογές απαιτείται η χρήση του κουμπιού «Συνέχεια»- Μετά το πάτημα του κουμπιού συνέχεια ο υπεύθυνος ανακατευθύνεται στην ενότητα επεξεργασίας δεδομένων των εργαστηριακών τμημάτων. Εδώ εμφανίζετε μια πτυσσόμενη λίστα επιλογών που δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να επιλέξει το προς επεξεργασία τμήμα. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα ονόματα των τμημάτων που περιέχονται στην πτυσσόμενη λίστα δημιουργούνται δυναμικά κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, με υποβολή κατάλληλου ερωτήματος στον πίνακα των τμημάτων της βάσης δεδομένων του συστήματος. Αφού ο χρήστης επιλέξει το τμήμα που θέλει να επεξεργαστεί, με χρήση τεχνολογίας AJAX δημιουργείται πίνακας HTML ο οποίος προβάλλει τα δεδομένα του τμήματος που έχουμε επιλέξει, τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα στην βάση δεδομένων (χωρίς να παρέχεται δυνατότητα επεξεργασίας) και δημιουργούνται δυναμικά τέσσερα πεδία εισαγωγής δεδομένων που χρίζουν συμπλήρωσης και αφορούν στοιχεία του τμήματος όπως η περίοδος ( ΧΕ ή ΕΕ ), ο αριθμός των 29

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο τμήμα, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του τμήματος (σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στον πίνακα). Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης δεδομένων ο υπεύθυνος έχει στην διάθεση του δύο επιλογές. Η πρώτη περίπτωση είναι επιλογή του κουμπιού «Αποθήκευση» που έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, στον αντίστοιχο πίνακα της βάσης δεδομένων. Ο χρήστης ενημερώνετε με κατάλληλο μήνυμα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η δεύτερη περίπτωση είναι η επιλογή του κουμπιού «Επιστροφή» που ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα επιλογών καθηγητή. Εικόνα ενότητα «Επιλογές Καθηγητή» Εικόνα ενότητα «Επεξεργασία Τμήματος» 30

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Πίνακας β Επίπεδο χρήστη Υπεύθυνος Μαθήματος (2) Όνομα Λειτουργίας «Εισαγωγή Φοιτητών» Περιγραφή λειτουργιών Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφηκε εκτενώς στον πίνακα α ο υπεύθυνος του μαθήματος πρέπει να καταχωρήσει σε κάθε τμήμα τους εγγεγραμμένους σπουδαστές, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στα *.csv αρχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μετά την επικύρωση της λειτουργίας «Εισαγωγή Φοιτητών» με το πάτημα του κουμπιού συνέχεια ο καθηγητής ανακατευθύνεται στην ενότητα επεξεργασίας δεδομένων των σπουδαστών. Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζεται το κουμπί «Επιλογή Αρχείου». Με την επιλογή του κουμπιού αυτού εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης αρχείων στον υπολογιστή του χρήστη. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να επιλέξει τα αρχεία *.csv που έχει δημιουργήσει ένα προς ένα και αφού ολοκληρώσει την επιλογή του θα πρέπει να επικυρώσει την υποβολή του αρχείου χρησιμοποιώντας την επιλογή «Upload». Σε περίπτωση που ο τύπος αρχείου που έχει επιλεγεί είναι διαφορετικός από τον προκαθορισμένο τύπο αρχείων που δέχεται σαν είσοδο η εφαρμογή ή το αρχείο έχει είδη καταχωρηθεί ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλη ένδειξη σφάλματος και έχει τη δυνατότητα να ξανά χρησιμοποιήσει την «Επιλογή Αρχείου». Σε περίπτωση που η διαδικασία εισαγωγής αρχείου ολοκληρωθεί επιτυχώς το σύστημα προβάλει υπό μορφή πίνακα HTML τα στοιχεία των σπουδαστών έχουν καταχωρηθεί στο τμήμα που αντιστοιχεί στο αρχείο εισαγωγής. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων των φοιτητών στον πίνακα της βάσης δεδομένων το σύστημα παράγει δυναμικά λογαριασμούς χρήστη επιπέδου 3 για τους σπουδαστές θέτοντας ως όνομα χρήστη το πρόθεμα user και το ΑΕΜ του σπουδαστή. Επίσης δημιουργείται από μια μέθοδο παραγωγής χαρακτήρων ο κωδικός χρήστη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση εισαγωγής φοιτητών για κάθε τμήμα ο καθηγητής έχει την δυνατότητα για μια και μοναδική φορά να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του αρχείο μορφή *.rtf που περιέχει το ΑΕΜ, το όνομα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης των φοιτητών του δεδομένου τμήματος. 31

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Εικόνα επιλογή Εισαγωγή Φοιτητών Εικόνα ενότητα «Εισαγωγή Φοιτητών» Εικόνα επιτυχής εισαγωγή φοιτητών από αρχείο 32

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Πίνακας γ Επίπεδο χρήστη Υπεύθυνος Μαθήματος (2) Όνομα Λειτουργίας «Απουσίες» Περιγραφή λειτουργιών Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης του συστήματος όπως περιγράφηκε στους πίνακες α και β η εφαρμογή έχει πλέον όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να λειτουργήσει για το τρέχον εξάμηνο. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στην οθόνη επιλογών του καθηγητή και αφού έχει επιλεχθεί η λειτουργία «Απουσίες» από την πτυσσόμενη λίστα επιλογών ο υπεύθυνος ανακατευθύνεται στην ενότητα συλλογής παρουσιών. Σε αυτή την ενότητα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από κατάλληλη πτυσσόμενη λίστα το τμήμα στο οποίο επιθυμεί να καταγράψει τις παρουσίες των φοιτητών. Με χρήση της τεχνολογίας AJAX εμφανίζεται πίνακας HTML ο οποίος περιέχει τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο τμήμα και δίνει την επιλογή στον καθηγητή να καταχωρίσει στο σύστημα την κατάσταση του σπουδαστή ( παρόν απόν ). Η δυνατότητα επιλογής κατάστασης παρέχεται με τη χρήση δυναμικά δημιουργούμενων html radio button. Αφού ο καθηγητής ολοκληρώσει την διαδικασία λήψης παρουσιών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί «Αποθήκευση». Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση του πίνακα τήρησης απουσιών της βάσης δεδομένων, με τα στοιχεία του τμήματος ( όνομα τμήματος, πλήρης ημερομηνία διεξαγωγής ) κατά τη διεξαγωγή του οποίου ο σπουδαστής ήταν απόν. 33

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Εικόνα επιλογή «Απουσίες» Εικόνα «Ενότητα καταχώρισης Απουσιών» 34

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Πίνακας δ Επίπεδο χρήστη Υπεύθυνος Μαθήματος (2) Όνομα Λειτουργίας «Προβολή» Περιγραφή λειτουργιών Αφού ο καθηγητής έχει καταχωρίσει απουσίες στους φοιτητές έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγξει το σύνολο των απουσιών που έχουν καταχωρηθεί σε κάθε σπουδαστή ανά τμήμα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο χρήστη ενεργοποιώντας τη λειτουργία «Προβολή» από την κατάλληλη λίστα επιλογών της ενότητας επιλογών καθηγητή και πατώντας το κουμπί συνέχεια. Η προαναφερθείσα ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση του χρήστη στην οθόνη προβολής απουσιών. Στην οθόνη αυτής της εφαρμογής ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιανού τμήματος την κατάσταση των σπουδαστών επιθυμεί να ελέγξει. Επιλέγοντας το τμήμα προβάλλεται με τη χρήση της τεχνολογίας AJAX πίνακας ΗΤΜL ο οποίος περιέχει τα στοιχεία των σπουδαστών του εργαστηριακού τμήματος και σε κάθε γραμμή του πίνακα υπάρχουν δεδομένα που αφορούν το σύνολο των απουσιών που έχει πραγματοποιήσει ο κάθε φοιτητής στο τμήμα και η κατάσταση του φοιτητή, δηλαδή το αν του επιτρέπεται να συνεχίσει να παρακολουθεί το εργαστήριο ή έχει απορριφθεί λόγο απουσιών. Στη περίπτωση που ο σπουδαστής έχει συμπληρώσει απουσίες το σύνολο των οποίον είναι μικρότερο ή ίσο του προκαθορισμένου επιτρεπόμενου αριθμού απουσιών στο πεδίο της κατάστασης του εμφανίζεται η λέξη «Συνεχίζει» σε πράσινο φόντο ενώ σε περίπτωση που έχει υπερβεί το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών εμφανίζεται η λέξη «Απορρίπτεται» σε κόκκινο φόντο. 35

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Εικόνα επιλογή «Προβολή» Εικόνα «Ενότητα Προβολής Απουσιών» Σε όλες τις οθόνες του συστήματος παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή επιστρέφοντας στην οθόνη εισόδου του συστήματος. 36

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Πίνακας ε Επίπεδο χρήστη Φοιτητής (3) Όνομα Λειτουργίας «Προβολή Απουσιών» Περιγραφή λειτουργιών Αφού ο καθηγητής έχει καταχωρίσει απουσίες στους φοιτητές, ανά πάσα στιγμή ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το σύνολο των απουσιών που έχει διαπράξει στο εκάστοτε εργαστηριακό τμήμα που είναι εγγεγραμμένος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο χρήστη κατά την επιτυχή σύνδεσή του στο σύστημα με λογαριασμό χρήστη επιπέδου 3. Η προαναφερθείσα ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση του χρήστη στην οθόνη προβολής απουσιών. Στην οθόνη αυτής της εφαρμογής ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις απουσίες του και την κατάστασή του, αν του επιτρέπεται η συνέχιση της παρακολούθησης του εργαστηρίου ή έχει απορριφθεί λόγω απουσιών. Στην ενότητα αυτή προβάλλεται πίνακας ΗΤΜL ο οποίος περιέχει τα στοιχεία του σπουδαστή και του τμήματος στο οποίο ανήκει και στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται η πλήρη ημερομηνία καταχώρισης της απουσίας. Ο πίνακας έχει τόσες γραμμές όσες και οι απουσίες του σπουδαστή. Στη περίπτωση που ο σπουδαστής έχει συμπληρώσει απουσίες το σύνολο των οποίον είναι μικρότερο ή ίσο του προκαθορισμένου επιτρεπόμενου αριθμού απουσιών εμφανίζονται στον πίνακα τα δεδομένα του σπουδαστή και οι ημερομηνίες λήψης των απουσιών. Σε περίπτωση που έχει υπερβεί το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών κατάλληλο μήνυμα που τον ενημερώνει ότι έχει Απορριφθεί λόγω απουσιών. Αν ο σπουδαστείς δεν έχει διαπράξει απουσίες δεν εμφανίζεται ο πίνακας πληροφοριών HTML και τη θέση του παίρνει ενημερωτικό μήνυμα που αφορά την κατάσταση του σπουδαστή. 37

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο - Ηλεκτρονική Διαχείρισης Μαθημάτων : Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες Εικόνα «Ενότητα Προβολής Απουσιών» για φοιτητές παράδειγμα απορριπτέου Εικόνα «Ενότητα Προβολής Απουσιών» για φοιτητές χωρίς απουσίες Εικόνα «Ενότητα Προβολής Απουσιών» για φοιτητές εντός ορίου απουσιών 38

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α phpmyadmin SQL Dump version Σύστημα: localhost Χρόνος δημιουργίας: 07 Σεπ 2011, στις 12:17 AM Έκδοση Διακομιστή: Έκδοση PHP: SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; Βάση: `attendance` Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `accounts` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `accounts` ( `accid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `uname` varchar(45) NOT NULL, `upass` varchar(60) NOT NULL, `umail` varchar(45) DEFAULT NULL, `level` int(2) NOT NULL, PRIMARY KEY (`accid`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=530 ; 'Αδειασμα δεδομένων του πίνακα `accounts` INSERT INTO `accounts` (`accid`, `uname`, `upass`, `umail`, `level`) VALUES (1, 'sysadmin', '9d0fa50f68ce6f1bf3d7cf5ebbfc179f', 1), (473, 'itsalam', 'b59c67bf196a e42f76670ceba', 2), (523, 'user2516', '6f35fa e765b8afe7b29fdaf', 'NULL', 3), (524, 'user2507', '42164f465a1cf06fadf0873b9f52ffa2', 'NULL', 3), (525, 'user2132', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', 'NULL', 3), (526, 'user2136', 'e3ceb5881a0a1fdaad01296d d', 'NULL', 3), (527, 'user1523', '248601ac35c2dac07f9ebc0803e619cf', 'NULL', 3), (528, 'user2164', '8d152505dffffb1c7a41efa8d ', 'NULL', 3), (529, 'user1687', '15f16b704417cb23b59c8d73dffe2102', 'NULL', 3); Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `course` 40

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α CREATE TABLE IF NOT EXISTS `course` ( `courseid` varchar(7) NOT NULL, `coursename` varchar(45) DEFAULT NULL, `coursesemest` varchar(4) DEFAULT NULL, `numofdept` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`courseid`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 'Αδειασμα δεδομένων του πίνακα `course` INSERT INTO `course` (`courseid`, `coursename`, `coursesemest`, `numofdept`) VALUES ('ΤΠΑ204', 'ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ', 'Δ', 3); Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `dept` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dept` ( `deptid` varchar(4) NOT NULL, `courseid` varchar(7) NOT NULL, `year` varchar(5) NOT NULL, `period` varchar(3) DEFAULT NULL, `numofstd` int(11) DEFAULT NULL, `day` varchar(45) DEFAULT NULL, `hourrange` varchar(45) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`deptid`,`courseid`,`year`), KEY `depttocourse` (`courseid`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 'Αδειασμα δεδομένων του πίνακα `dept` INSERT INTO `dept` (`deptid`, `courseid`, `year`, `period`, `numofstd`, `day`, `hourrange`) VALUES ('E1', 'ΤΠΑ204', '2011', 'XE', 22, 'ΔΕΥΤΕΡΑ', '12:00'), ('E2', 'ΤΠΑ204', '2011', 'ΧΕ', 21, 'ΔΕΥΤΕΡΑ', '13:00'), ('E3', 'ΤΠΑ204', '2011', 'ΧΕ', 22, 'ΤΕΤΑΡΤΗ', '17:00'); Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `stdattend` 41

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stdattend` ( `attendid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `stdid` int(11) NOT NULL, `attendstatus` varchar(2) DEFAULT NULL, `date` varchar(45) NOT NULL, PRIMARY KEY (`attendid`,`stdid`), KEY `attendtostd` (`stdid`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ; 'Αδειασμα δεδομένων του πίνακα `stdattend` INSERT INTO `stdattend` (`attendid`, `stdid`, `attendstatus`, `date`) VALUES (1, 1523, 'ΠΑ', 'Tue/Sep/2011'), (2, 1687, 'ΑΠ', 'Tue/Sep/2011'), (3, 2132, 'ΠΑ', 'Tue/Sep/2011'), (4, 2136, 'ΑΠ', 'Tue/Sep/2011'), (5, 2164, 'ΠΑ', 'Tue/Sep/2011'), (6, 2507, 'ΠΑ', 'Tue/Sep/2011'), (7, 2516, 'ΠΑ', 'Tue/Sep/2011'), (8, 1687, 'ΑΠ', 'Tue/Sep/2011'), (9, 1687, 'ΑΠ', 'Tue/Sep/2011'); Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `student` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `student` ( `stdid` int(11) NOT NULL, `deptid` varchar(4) NOT NULL, `stdlname` varchar(45) DEFAULT NULL, `stdfname` varchar(45) DEFAULT NULL, `stdsemest` varchar(5) DEFAULT NULL, `stdacc` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`stdid`,`deptid`), KEY `stdtodept` (`deptid`), KEY `stdtoacc` (`stdacc`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 'Αδειασμα δεδομένων του πίνακα `student` INSERT INTO `student` (`stdid`, `deptid`, `stdlname`, `stdfname`, `stdsemest`, `stdacc`) VALUES (1523, 'E3', 'ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ', 'ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ', 'ΠΤ'' 5', 527), 42

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (1687, 'E3', 'ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ', 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ', 'ΠΤ'' 4', 529), (2132, 'E3', 'ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ', 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ', 'ΠΤ'' 2', 525), (2136, 'E3', 'ΨΥΛΛΙΑΣ', 'ΑΝΔΡΕΑΣ', 'ΠΤ'' 2', 526), (2164, 'E3', 'ΜΠΕΡΚΑΚΗΣ', 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ', 'ΠΤ'' 1', 528), (2507, 'E3', 'ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ', 'ΙΩΑΝΝΗΣ', '5', 524), (2516, 'E3', 'ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ', 'ΙΩΑΝΝΗΣ', '5', 523); Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `teachers` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `teachers` ( `teachid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `teachlname` varchar(45) DEFAULT NULL, `teachfname` varchar(45) DEFAULT NULL, `teachacc` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`teachid`), KEY `teatchtoacc` (`teachacc`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 'Αδειασμα δεδομένων του πίνακα `teachers` INSERT INTO `teachers` (`teachid`, `teachlname`, `teachfname`, `teachacc`) VALUES (1, 'ΤΣΑΛΑΜΑΝΗΣ', 'ΙΩΑΝΝΗΣ', 473); 43

43

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone Website creation wizard for iphone ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Τόζιου Σπυρίδων ΑΜ. 1825 Ζαφείρη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Κέντρα Σοφοκλή (ΑΜ:Τ01737)

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΠΙΤΑΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ : 860 ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. :1108. Επιβλέπων: Αναστάσιος Μπαλουκτσής, Καθηγητής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΠΙΤΑΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ : 860 ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. :1108. Επιβλέπων: Αναστάσιος Μπαλουκτσής, Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Πτυχιακή Εργασία» Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής, με στόχο την επικοινωνία διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ανακατασκευή της ιστοσελίδας του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Φοιτητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γαροφαλάκη Ζαχαρένια Καλλέργης Δημήτρης

Γαροφαλάκη Ζαχαρένια Καλλέργης Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Γαροφαλάκη Ζαχαρένια Καλλέργης Δημήτρης με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart"

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component virtuemart ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία «Ανάλυση,Σχεδιασμός και Υλοποίηση βάσης Δεδομένων με θέμα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα