ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ"

Transcript

1 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜEΡΟΣ I ΓΕΝIΚΑ 3. Κυριότητα σε αρχαιότητες. 4. Αρχαιότητες που ανακαλύφτηκαν τυχαία από µη αδειούχα πρόσωπα να παραδίδονται στον κοινοτάρχη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 5. ιάθεση αρχαιοτήτων που ανακαλύφτηκαν τυχαία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 6. Εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο να ανακηρύσσει αρχαία µνηµεία. 7. Αρχαία µνηµεία στον Πρώτο Πίνακα αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης. 8. Ιδιοκτήτης να µη µεταβάλλει το χαρακτήρα αρχαίων µνηµείων χωρίς άδεια. 9. Αποζηµίωση για ιδιωτική ιδιοκτησία που ανακηρύσσεται ως αρχαίο µνηµείο. 10. Αδικήµατα. 11. Εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο να ελέγχει την ανέγερση, κλπ., κτιρίων στη γειτονιά αρχαίων µνηµείων. 11Α. Εξουσία του ικαστηρίου να διατάσσει αναστολή εργασιών. 12. Αναγκαστική απαλλοτρίωση γης κοντά σε αρχαίο µνηµείο. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 13. Εξουσία στο ιευθυντή για ανασκαφές. 14. Άδεια για ανασκαφές. 15. Προσόντα αιτητών για άδεια. 16. Όροι άδειας. 17. Αναγκαστική απαλλοτρίωση γης για ανασκαφές. 18. Έλεγχος επί αρχαιοτήτων, κλπ. που ανακαλύφτηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών. ΜΕΡΟΣ IV ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 19. Αρχαιότητες κλπ., να κατέχονται για το όφελος των κατοίκων της ηµοκρατίας. 20. Επαρχιακά Μουσεία. 21. Έλεγχος και διεύθυνση Μουσείων. 22. Συµβουλευτικό Συµβούλιο Αρχαιοτήτων. 23. Επαρχιακές Επιτροπές Αρχαιοτήτων. ΜΕPΟΣ V ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ 23Α. Εξαίρεση των αρχαίων µνηµείων εύτερου Πίνακα από τους περί Ενοικιοστασίου Νόµους. 23Β. Έξωση από και ανάληψη κατοχής αρχαίου µνηµείου εύτερου Πίνακα. ΜΕΡΟΣ VI ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 23Γ. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα. 23. Απαλλαγή από τη φορολογία του εισοδήµατος των εισοδηµάτων από αρχαίο µνηµείο εύτερου Πίνακα. 23Ε. Απαλλαγή από τέλη και δικαιώµατα µεταβίβασης. 23ΣΤ. Απαλλαγή από τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. ΜΕΡΟΣ VII ΙΑΦΟΡΑ 24. Απαλλαγή για εκκλησίες, τεµένη, κλπ. 25. Καταβολή αποζηµίωσης µε δόσεις. 26. Έµποροι πρέπει να κατέχουν άδεια. 27. Εξαγωγή αρχαιοτήτων. 28. Εξουσία στο ιευθυντή να απαγορεύει εξαγωγή αρχαιοτήτων. 29. Πώληση, κλπ., αρχαιοτήτων που δεν χρειάζονται για Μουσεία.

2 30. ανεισµός αρχαιοτήτων σε µουσεία, κλπ., εκτός της ηµοκρατίας. 31. ιορισµός ειδικών, κλπ. 32. Επιθεώρηση αρχαιοτήτων από ιευθυντή. 33. Κατάλογος αρχαιοτήτων να παρέχεται στο ιευθυντή. 33Α. Απαλλαγή από ποινική ευθύνη. 34. ιάθεση κατασχέσεων. 34Α. Επέκταση καθ' ύλη αρµοδιότητας επαρχιακού δικαστηρίου. 35. Κανονισµοί. 36. Επιφύλαξη αδειών. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Συνοπτικός τίτλος. Κεφ του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ερµηνεία. 2(1) του 32 του Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος. 2. (1) Στο Νόµο αυτό "αρχαίο µνηµείο" σηµαίνει Πρώτος Πίνακας. εύτερος Πίνακας. 2 του 4(Ι) του (β) του 32 του (1)(δ) του 32 του (α) οποιοδήποτε αντικείµενο, κτίριο ή χώρος που ορίζεται στον Πρώτο ή εύτερο Πίνακα του Νόµου αυτού (β) οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο, κτίριο ή χώρος σε σχέση µε τα οποία το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εκδώσει ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 6 του Νόµου αυτού, και θα περιλαµβάνει οποιοδήποτε τµήµα της παρακείµενης γης η οποία δύναται να απαιτείται για το σκοπό περίφραξης, κάλυψης ή προφύλαξης του µνηµείου από ζηµιά, όπως επίσης τα µέσα πρόσβασης σε τέτοιο µνηµείο. "αρχαιότητα" σηµαίνει κάθε αντικείµενο είτε κινητό είτε τµήµα ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο αποτελεί έργο αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, γραφικής, ζωγραφικής ή οποιασδήποτε γενικά τέχνης, το οποίο έχει µε ανθρώπινη ενέργεια παραχθεί, λαξευθεί, γραφεί, ζωγραφισθεί ή γενικά κατασκευασθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε ύλη πριν το 1850 µ.χ. και το οποίο βρέθηκε, ανακαλύφθηκε ή ανασκάφηκε στην Κύπρο ή ανασύρθηκε από τη θάλασσα µέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Κύπρου και περιλαµβάνει κάθε τέτοιο αντικείµενο ή µέρος του το οποίο έχει προστεθεί, ανακατασκευασθεί, αναπροσαρµοσθεί ή υποκατασταθεί µεταγενέστερα: Νοείται ότι για έργα εκκλησιαστικής ή λαϊκής τέχνης µεγάλης αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής ή ιστορικής σηµασίας, αντί του έτους 1850 µ.χ. θα λογίζεται το έτος 1940 µ.χ. ανεξάρτητα από τον τόπο κατασκευής ή προέλευσής του. "γη" περιλαµβάνει γη (µε τα δικαιώµατα βοσκής, και όλο το ύδωρ και δικαιώµατα ύδατος, πάνω, από πάνω ή κάτω από τέτοια γη), κτίρια, δένδρα, δουλείες και ασυγκόµιστες σοδειές και περιλαµβάνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της ηµοκρατίας. " ιευθυντής" σηµαίνει το ιευθυντή Αρχαιοτήτων. "Επαρχιακό Μουσείο" σηµαίνει το µουσείο που ιδρύεται από το άρθρο 20 σε κάποια Επαρχία.

3 "ιδιοκτήτης" περιλαµβάνει (α) στην περίπτωση ιδιοκτησίας που τελεί στην κατοχή οποιασδήποτε Επισκοπής, Μοναστηριού ή Εκκλησίας, τον Επίσκοπο της Επισκοπής, το διοικητικό συµβούλιο του µοναστηριού ή την εκάστοτε δεόντως συσταθείσα επιτροπή διαχείρισης της εκκλησίας, ανάλογα µε την περίπτωση (β) στην περίπτωση ιδιοκτησίας που τελεί υπό την κατοχή οποιουδήποτε τεµένους, τεκκέ ή άλλου Μουσουλµανικού θρησκευτικού οργανισµού ή ιδρύµατος, το Ανώτατο Συµβούλιο του Εβκάφ ή άλλο πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται τα εκάστοτε εµπιστεύµατα των ιδίων, ανάλογα µε την περίπτωση. 2(δ) του 32 του "Τοπικό Μουσείο" σηµαίνει το τοπικό µουσείο που ιδρύεται µε το άρθρο 20. 2(Ι)(γ) του 32 του (2) του 32 του Κυριότητα σε αρχαιότητες. Αρχαιότητες που ανακαλύφτηκαν τυχαία από µη αδειούχα πρόσωπα να παραδίδονται στον κοινοτάρχη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 2(2) του 3(α) του 3(α) του 4(Ι) του (β) του 4(Ι) του του 32 του του 166 "Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων που ενεργεί συνήθως διά του Γενικού ιευθυντή του Υπουργείου αυτού και περιλαµβάνει κάθε άλλο δηµόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο του ο οποίος δεόντως εξουσιοδοτήθηκε από τον Υπουργό για το σκοπό αυτό. (2) Όταν στο Νόµο αυτό γίνεται µνεία της έκφρασης Επαρχιακό Μουσείο προστίθενται µετά από αυτή οι λέξεις "ή Τοπικό Μουσείο". ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ 3. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, όλες οι αρχαιότητες που δεν ανακαλύφτηκαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Νόµου αυτού σε ή πάνω από οποιαδήποτε γη θα αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης. 4. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο τυχαία ανακαλύπτει αρχαιότητα είτε µέσα ή πάνω από δική του γη ή γη ιδιοκτησίας άλλου προσώπου ή της Κυβέρνησης χωρίς να είναι κάτοχος άδειας εκσκαφής σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Νόµου αυτού αµέσως θα δώσει ειδοποίηση της εύρεσής του και αν είναι φορητή θα παραδώσει την αρχαιότητα στον κοινοτάρχη του πλησιέστερου χωριού ή στον πλησιέστερο Αστυνοµικό σταθµό ή στον υπεύθυνο του Κυπριακού ή Επαρχιακού ή Τοπικού Μουσείου και κατά τον ίδιο χρόνο επαρκώς θα δείξει ή περιγράψει τον τόπο που βρήκε αυτή: Νοείται ότι η απόσπαση από τον τόπο της εύρεσης της αρχαιότητας για µεταφορά και παράδοση στις αρµόδιες αρχές δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε παράνοµη ανασκαφική ενέργεια αν η απόσπαση έγινε χωρίς περαιτέρω εκσκαφή και χωρίς βλάβη της αρχαιότητας και αυτή παραδόθηκε στις αρµόδιες αρχές ανέπαφη όπως βρέθηκε: Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός έχει εξουσία, όσες φορές οι περιστάσεις θα δικαιολογούσαν αυτό, να χορηγήσει άδεια σε αυτόν που βρήκε να κατέχει την αρχαιότητα µε τέτοιους όρους τους οποίους ο Υπουργός δύναται να ορίσει στη σχετική άδεια. (2) Ο κοινοτάρχης ή άλλο πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να παραλάβει την αρχαιότητα θα δώσει στο πρόσωπο το οποίο την παραδίδει απόδειξη που περιέχει πλήρη περιγραφή κατά το δυνατό τέτοιας αρχαιότητας και θα αποστείλει διπλότυπο της απόδειξης στο ιευθυντή και, ενώ εκκρεµούν οι οδηγίες από αυτόν, θα διατηρήσει την αρχαιότητα υπό ασφαλή φύλαξη. (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο τις ποινές,

4 ιάθεση αρχαιοτήτων που ανακαλήφτηκαν τυχαία. 4 του 48 του (α)(β) του 2(2) του Εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο να ανακηρύσσει αρχαία µνηµεία. και οποιαδήποτε αρχαιότητα αναφορικά µε την οποία το ποινικό αδίκηµα έχει διαπραχτεί θα παραδοθεί στο ιευθυντή και ο ευρέτης δεν θα δικαιούται σε οποιαδήποτε αµοιβή για αυτό. 5. Ο Υπουργός µε τη λήψη ειδοποίησης της ανακάλυψης αρχαιότητας όπως στο άρθρο 4 του Νόµου αυτού αναφέρεται θα εξετάσει κατά πόσο τέτοια αρχαιότητα θα έπρεπε να αποκτηθεί για το Κυπριακό Μουσείο ή για οποιοδήποτε Επαρχιακό Μουσείο ή Τοπικό Μουσείο και αν φανεί σε αυτόν ότι η αρχαιότητα έπρεπε να αποκτηθεί µε αυτό τον τρόπο, θα πληρώσει στον ευρέτη, αν η ευρεθείσα αρχαιότητα είναι κινητή, τέτοιο ποσό υπό τύπο φιλοδωρήµατος το οποίο θα έκρινε ότι θα ήταν εύλογο υπό τις περιστάσεις. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 6. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε σύσταση του ιευθυντή, από καιρό σε καιρό µε ιάταγµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας (α) να ανακηρύσσει οποιοδήποτε αντικείµενο, κτίριο ή χώρο τον οποίο αυτό θεωρεί ότι είναι δηµόσιου συµφέροντος από απόψεως ιστορικού αρχιτεκτονικού, πατροπαράδοτου, καλλιτεχνικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που είναι συνδεδεµένο µε αυτό ότι αποτελεί αρχαίο µνηµείο και κατά τον ίδιο χρόνο θα ανακηρύσσει κατά πόσο τέτοιο µνηµείο θα προστεθεί στον Πρώτο ή το εύτερο Πίνακα του Νόµου αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση (β) να ορίζει όπως οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο που ορίζεται ή προστίθεται σε εκάτερο Πίνακα να µεταφερθεί στον άλλο Πίνακα του Νόµου αυτού. (2) Κανένα αντικείµενο, κτίριο ή χώρος δεν θα ανακηρύσσεται ως αρχαίο µνηµείο εκτός αν ο ιευθυντής δώσει γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας της προτιθέµενης ανακήρυξης όχι λιγότερου από ένα µήνα πριν από την έκδοση του ιατάγµατος, και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα συµφέροντα δύνανται να επηρεαστούν δυσµενώς από την προτιθέµενη ανακήρυξη δύναται, εντός της περιόδου του ενός µηνός που αναφέρθηκε πιο πάνω, να καταχωρήσει ένσταση για εξέταση από το Υπουργικό Συµβούλιο του οποίου η απόφαση για τούτο θα είναι τελική και ανέκκλητη. Αρχαία µνηµεία στον Πρώτο Πίνακα αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης. Πρώτος Πίνακας. Ιδιοκτήτης να µη µεταβάλλει το χαρακτήρα αρχαίων µνηµείων χωρίς άδεια. εύτερος Πίνακας. 5 του 32 του του 48 του Τα αρχαία µνηµεία που ορίζονται στον Πρώτο Πίνακα του Νόµου αυτού µαζί µε τέτοια άλλα αρχαία µνηµεία όπως δυνατόν από καιρό σε καιρό να προστεθούν σε αυτόν θα αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης. 8. (1) Κανένα πρόσωπο το οποίο έχει ωφέλιµο συµφέρον σε οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο που ορίζεται στο εύτερο Πίνακα του Νόµου αυτού, ή σε οποιοδήποτε άλλο αρχαίο µνηµείο όπως δύναται από καιρό να προστεθεί σε αυτόν θα προβαίνει σε τέτοιες µεταβολές, προσθήκες ή επιδιορθώσεις που επηρεάζουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του τέτοιου αρχαίου µνηµείου ή κατεδάφιση αυτού, ή θα κόβει οποιοδήποτε δένδρο που φύεται εντός των ορίων του ίδιου ή θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία θα παρέβλαπτε ή θα κατέστρεφε την αρχαιολογική σηµασία και στρωµατογραφία του αρχαίου µνηµείου παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους γραπτής άδειας από το ιευθυντή που λήφθηκε προηγουµένως. (2) Ο ιευθυντής δύναται, µε την έγκριση του Υπουργού, να χορηγήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συµφέρον σε οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο στο οποίο το άρθρο αυτό εφαρµόζεται, τέτοιο ποσό όπως ο ιευθυντής δύναται να θεωρήσει σκόπιµο για το σκοπό βοήθειας τέτοιου προσώπου στη συντήρηση, διατήρηση ή αποκατάσταση τέτοιου µνηµείου.

5 4 του 4(Ι) του του 166 Αποζηµίωση για ιδιωτική ιδιοκτησία που ανακηρύσσεται ως αρχαίο µνηµείο. (3) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο αναφορικά µε οποιοδήποτε όρο που επέβαλε ο ιευθυντής σε άδεια που εκδόθηκε δυνάµει του παρόντος άρθρου δύναται να υποβάλει µέσα σε ένα µήνα υπό την ηµεροµηνία της κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης του ιευθυντή, ιεραρχική προσφυγή στο Υπουργικό Συµβούλιο. (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες και το αρχαίο µνηµείο σε σχέση µε το οποίο το αδίκηµα έχει διαπραχθεί θα περιέρχεται µε την καταδίκη στην Κυβέρνηση. 9. Όπου οποιοδήποτε αντικείµενο, κτίριο ή χώρος ο οποίος ανήκει κατά κυριότητα σε ιδιώτη ανακηρύσσεται ως αρχαίο µνηµείο και περιλαµβάνεται στον Πρώτο Πίνακα του Νόµου αυτού, ή όπου οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο που ορίζεται στο εύτερο Πίνακα προστίθεται στον Πρώτο Πίνακα αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη κατά τον ίδιο τρόπο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ νόµου που αφορά την αναγκαστική απόκτηση γης για δηµόσιους σκοπούς: Νοείται ότι κατά τον υπολογισµό οποιασδήποτε αποζηµίωσης που καταβάλλεται για τέτοιο µνηµείο καµιά αναφορά δεν θα γίνει ως προς την ιστορική του, αρχιτεκτονική, παραδοσιακή, καλλιτεχνική ή αρχαιολογική αξία εκτός αν ο ιδιοκτήτης µπορεί να αποδείξει ότι αυτός πλήρωσε καλή τη πίστει ψηλότερη τιµή για το µνηµείο. Αδικήµατα. 10. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο είτε έχει ωφέλιµο συµφέρον σε αυτό είτε όχι το οποίο 5 του 48 του του 48 του του του του 166 5(α) του 4(Ι) του (α) καταστρέφει, προκαλεί φθορά ή αλλοιώνει αρχαίο µνηµείο ή αρχαιότητα. (β) γράφει, σχεδιάζει, ή σκαλίζει οποιαδήποτε γραφή, σχέδιο ή µορφή σε αρχαίο µνηµείο ή αρχαιότητα, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο τις ποινές. (2) Αν οποιοδήποτε ζώο βρίσκεται να εισέρχεται σε ή πάνω από οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο το οποίο ορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Νόµου αυτού ή οποιοδήποτε άλλο αρχαίο µνηµείο όπως δύναται, από καιρό σε καιρό να προστεθεί σε αυτόν δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, από κοινού ο ιδιοκτήτης του ζώου και το πρόσωπο, αν υπάρχει, υπό την ευθύνη του οποίου αυτό τελούσε κατά το χρόνο της παράνοµης εισόδου είναι ένοχοι ποινικού αδικήµατος και υπόκεινται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο τις ποινές και το ικαστήριο που εκδικάζει το ποινικό αδίκηµα θα έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιδικάσει τέτοια αποζηµίωση υπό µορφή αποζηµιώσεων όπως το ικαστήριο δύναται να θεωρήσει σκόπιµο, εντός των ορίων των εξουσιών του που αφορούν την επιδίκαση αποζηµίωσης. (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή µεριµνά ώστε να τοποθετηθεί ή το οποίο αφήνει οποιαδήποτε απορίµµατα, σκύβαλα ή ακαθαρσίες σε ή πάνω σε οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο που ορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Νόµου αυτού ή οποιοδήποτε άλλο αρχαίο µνηµείο όπως δύναται από καιρό σε καιρό να προστεθεί σε αυτόν δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες και στις δύο τις ποινές και το ικαστήριο το οποίο εκδίκασε την υπόθεση µπορεί, επιπρόσθετα προς την ποινή που επέβαλε, να

6 5(β) του 4(Ι) του Εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο να ελέγχει την ανέγερση, κλπ., κτιρίων στη γειτονιά αρχαίων µνηµείων. 7(α) του 32 του του 4(Ι) του (α) του 48 του (β) του 32 του (β) του 48 του διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να µετακινήσει µε δικά του έξοδα τα σκύβαλα, σκουπίδια ή ακαθαρσίες αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή να καταβάλει στο ιευθυντή όλα τα έξοδα τα οποία υπέστη ή θα υποστεί για τη µετακίνησή τους. (4) Κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει ή χρησιµοποιεί συσκευή ανιχνευτή µεταλλικών αντικειµένων σε αρχαιολογικούς χώρους, αρχαία µνηµεία ή κοντά σε αρχαία µνηµεία, ή χρησιµοποιεί τέτοια συσκευή για την ανεύρεση ή επισήµανση αρχαιοτήτων, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 11. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι τα κτίρια στη γειτονιά του αρχαίου µνηµείου όσον αφορά το ύψος και το ρυθµό της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το χαρακτήρα και τύπο τέτοιου µνηµείου και ότι οι οµορφιές αυτού δύνανται να διατηρηθούν, δύναται µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας να διατάξει όπως, εντός τέτοιας περιοχής όπως δυνατόν να καθορισθεί σε τέτοια γνωστοποίηση κανένα κτίριο δεν θα ανεγερθεί, ανοικοδοµηθεί, επιδιορθωθεί ή κατεδαφισθεί και κανένα δένδρο δεν θα κοπεί και δεν θα τοποθετείται οποιαδήποτε διαφηµιστική πινακίδα παρά σύµφωνα µε τους όρους γραπτής άδειας που αποκτάται από τον Έπαρχο προηγουµένως. (2) Πριν από την έκδοση άδειας δυνάµει του άρθρου αυτού ο Έπαρχος θα ζητήσει από τον αιτητή να υποβάλει προς εξέταση από τον Έπαρχο και ιευθυντή τέτοια σχέδια, τεµάχια και σχεδιαγράµµατα όπως σε αυτούς θα θεωρούνται σκόπιµο και ο Έπαρχος κατά τη χορήγηση ή όχι τέτοιας άδειας θα ενεργεί σε διαβούλευση µε το ιευθυντή και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών το θέµα θα αναφέρεται στον Υπουργό και Υπουργό Εσωτερικών για λήψη τελικής απόφασης. Σε οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύνανται να τεθούν τέτοιοι όροι που αφορούν τη διατήρηση του χαρακτήρα και του τύπου του αρχαίου µνηµείου όπως ήθελε οριστεί στην άδεια. (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι ικανοποιηµένο µε οποιοδήποτε όρο που τέθηκε από τον Έπαρχο σε οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου αυτού δύναται, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης της απόφασης του Επάρχου, να ασκήσει έφεση στο Υπουργικό Συµβούλιο. (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 7(γ) του 7(γ) του (α) ανεγείρει, ανοικοδοµεί, επιδιορθώνει ή κατεδαφίζει οποιοδήποτε κτίριο κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού (β) κατά την ανέγερση, ανοικοδόµηση, επιδιόρθωση ή κατεδάφιση οποιουδήποτε κτιρίου παρεκκλίνει, από το εγκεκριµένο σχέδιο, τεµάχιο ή σχεδιάγραµµα, 4 του 166 6(γ) του 48 του του 48 του του 166 του του 48 του είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και επιπρόσθετα προς τέτοια χρηµατική ποινή το ικαστήριο το οποίο εκδικάζει το ποινικό αδίκηµα δύναται να διατάξει τέτοιο πρόσωπο να κατεδαφίσει ή ανοικοδοµήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επάρχου εντός τέτοιου χρονικού διαστήµατος όπως δύναται να οριστεί στο διάταγµα οποιοδήποτε κτίριο σε σχέση µε το οποίο το ποινικό αδίκηµα έχει διαπραχθεί: Νοείται ότι αν το πρόσωπο που καταδικάστηκε παραλείπει ή αµελεί να εκτελέσει το διάταγµα του ικαστηρίου υπόκειται σε επιπρόσθετη χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες ηµερησίως κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη εξακολουθεί και ο Έπαρχος δύναται να µεριµνήσει ώστε το κτίριο να κατεδαφιστεί ή ανοικοδοµηθεί κατά τέτοιο τρόπο όπως σε αυτόν δυνατόν να φανεί σκόπιµο και οι δαπάνες της ενέργειας αυτής θα

7 2 του 48 του Εξουσία του ικαστηρίου να διατάσσει αναστολή εργασιών. 7 του 4(Ι) του Κεφ του του του l του του του του Αναγκαστική απαλλοτρίωση γης κοντά σε αρχαίο µνηµείο. Εξουσία στο ιευθυντή για ανασκαφές. Άδεια για ανασκαφές. ανακτηθούν από τον Έπαρχο από το πρόσωπο που καταδικάστηκε ως αστικό χρέος. 11Α. (1) Το ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκηµα που διέπραξε κατά παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου 8 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 11, µπορεί κατόπιν ex parte αίτησης να διατάξει την αναστολή κάθε εργασίας αναφορικά µε τη µετατροπή, προσθήκη, επισκευή, κατεδάφιση, ανέγερση, ή ανοικοδόµηση µέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά µε την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία. (2) Η έκδοση του διατάγµατος του ικαστηρίου υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής ικονοµίας Νόµου, των περί ικαστηρίων Νόµων και των περί Πολιτικής ικονοµίας ιαδικαστικών Κανονισµών. (3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1) παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί προς τούτο µέσα στο χρονικό διάστηµα που καθορίζει ο ιευθυντής, µπορεί να εκτελείται το διάταγµα και τα έξοδα για την εκτέλεση θα καταβάλλονται από το πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε το διάταγµα και τα εν λόγω έξοδα θεωρούνται ως ποινή µε την έννοια του περί Ποινικής ικονοµίας Νόµου. (4) Κάθε πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1) το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή µέχρι πεντακόσιες ή και στις δύο ποινές. 12. Όταν το Υπουργικό Συµβούλιο ικανοποιηθεί ότι για να διατηρηθούν, συντηρηθούν οι οµορφιές του αρχαίου µνηµείου είναι επιθυµητό όπως κανένα κτίριο µη ανεγερθεί πάνω σε οποιαδήποτε γη κοντά σε τέτοιο αρχαίο µνηµείο ή όπως οποιοδήποτε κτίριο κοντά σε αυτό θα έπρεπε να κατεδαφιστεί, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει όπως τέτοια γη ή κτίριο πρέπει να αποκτηθεί µε την καταβολή τέτοιου ποσού υπό µορφή αποζηµίωσης όπως δύναται να συµφωνηθεί για αυτό και σε περίπτωση παράβασης της συµφωνίας το ποσό της αποζηµίωσης θα εκδικαστεί κατά τον ίδιο τρόπο και σύµφωνα µε τον εκάστοτε σε ισχύ νόµο που αφορά την αναγκαστική κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας: Νοείται ότι κατά τον υπολογισµό οποιασδήποτε αποζηµίωσης που πρέπει να καταβληθεί για τέτοια γη ή κτίριο δεν πρέπει να γίνει καµιά αναφορά ως προς οποιαδήποτε τεχνητή ύψωση στην τιµή αυτού που οφείλεται σε οποιεσδήποτε κερδοσκοπικές συναλλαγές οι οποίες δυνατόν να έχουν διενεργηθεί σε σχέση µε τέτοια γη ή κτίρια µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 13. Ο ιευθυντής δύναται να διεξάγει ανασκαφές για το σκοπό εύρεσης αρχαιοτήτων. 14. (1) Κανένα πρόσωπο δεν θα ανασκάπτει ή µεριµνά ώστε να διενεργηθούν ανασκαφές είτε στη δική του γη ή πουθενά αλλού για το σκοπό ανακάλυψης αρχαιοτήτων χωρίς έγγραφη άδεια που να αποκτήθηκε για το σκοπό αυτό πρώτα από το ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο (α) ανασκάπτει ή αποπειράται να ανασκάψει ή µεριµνά ώστε να διενεργηθούν ανασκαφές κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού

8 7 του 48 του του 166 Προσόντα αιτητών για άδεια. Όροι άδειας. 2 του 48 του του 48 του (α) του 92(Ι) του του 48 (β) εν γνώσει του ή έχοντας εύλογους λόγους να πιστεύει ότι οποιεσδήποτε αρχαιότητες έχουν ανασκαφεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, πωλεί, αφαιρεί ή εµπορεύεται τις ίδιες, είτε για δικό του λογαριασµό ή για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τριάντα έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο τις ποινές και οποιαδήποτε αρχαιότητα σε σχέση µε την οποία ποινικό αδίκηµα έχει διάπραχθεί θα παραδοθεί στο ιευθυντή και ο ευρέτης δεν θα δικαιούται σε οποιαδήποτε καταβολή για αυτό. 15. (1) εν θα χορηγείται άδεια ανασκαφής εκτός αν ο αιτητής ικανοποιήσει το ιευθυντή ότι (α) αυτός, µε εκπαίδευση και πείρα είναι ικανός να διενεργεί ανασκαφές σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες επιστηµονικές µεθόδους (β) αυτός συστήθηκε από φηµισµένο αρχαιολογικό οργανισµό ή ίδρυµα (γ) έχει γίνει ικανοποιητική πρόνοια για την επιστηµονική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων οποιασδήποτε προηγούµενης ανασκαφής στην οποία ήταν απασχοληµένος ο Αιτητής (δ) αυτός, ή το πρόσωπο, οργανισµός ή ίδρυµα εκ µέρους του οποίου αυτός ενεργεί είναι έτοιµο να επενδύσει στις προτιθέµενες ανασκαφές χρηµατικό ποσό το οποίο κατά τη γνώµη του ιευθυντή είναι αρκετό για να επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. (ε) οι σκοπούµενες ανασκαφές δεν θα προκαλέσουν οποιαδήποτε ζηµιά ή ενόχληση στους κατοίκους της περιοχής όπου σκοπεύεται να διενεργηθούν ανασκαφές ή σε οποιαδήποτε περιοχή που είναι αφιερωµένη σε θρησκεία, ή σε οποιοδήποτε κοιµητήριο, σχολείο, αυλάκι, αρδευτικό έργο ή δηµόσια οδό, ή ότι αν τέτοια ζηµιά ενδέχεται να προκληθεί, επαρκής πρόνοια έχει γίνει για την καταβολή αποζηµίωσης για αυτό. 16. (1) Κάθε άδεια ανασκαφής θα αναφέρει το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου αυτή θα παραµένει σε ισχύ το οποίο χρονικό διάστηµα δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, και κάθε τέτοια άδεια θα θεωρείται ότι υπόκειται στους ακόλουθους όρους: (α) Αν η γη εντός της οποίας η άδεια χορηγήθηκε είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, ο κάτοχος της άδειας ή το πρόσωπο, οργανισµός ή ίδρυµα για λογαριασµό του οποίου αυτός ενεργεί θα συµφωνήσει µε τον ιδιοκτήτη ως προς τους όρους βάσει των οποίων αυτός δύναται να εισέρχεται στη γη για σκοπούς ανασκαφής: Νοείται ότι αν κατά τη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου οι διαπραγµατεύσεις για συµφωνία βάσει εύλογων όρων έχουν αποτύχει, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται για λογαριασµό και µε έξοδα του κατόχου της άδειας ή του προσώπου, οργανισµού ή ιδρύµατος για λογαριασµό του οποίου αυτός ενεργεί να αποκτήσει τη γη εξ ολοκλήρου ή µερικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 (β) ο κάτοχος της άδειας θα λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για την προστασία των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν από αυτόν και θα τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο και σχέδια της διενεργούµενης ανασκαφής και θα είναι υπόχρεος σε λήψη φωτογραφιών. (γ) Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα τα οποία κάτοχος άδειας ή πρόσωπο οργανισµός ή ίδρυµα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί, δύναται να βρει,

9 του (β) του 92(Ι) του (β) του 48 του καθ όλη τη διάρκεια των ανασκαφών, θα περιέρχονται αυτόµατα στην κατοχή του Κυπριακού Μουσείου µαζί µε τα πρωτότυπα των ηµερολογίων, των σχεδίων και των αρνητικών των φωτογραφιών χωρίς οποιαδήποτε πληρωµή: Νοείται ότι µετά από προηγούµενη επισκόπηση των επιτελούµενων προόδων στις ανασκαφές που διενεργήθηκαν από τον κάτοχο της άδειας ή το πρόσωπο, ή ίδρυµα, για λογαριασµό του οποίου ενεργεί, ο ιευθυντής δύναται να απαιτήσει όπως ορισµένο µέρος ή µέρη του γενικού αρχαιολογικού τόπου (οικισµού, πόλης, κοιµητηρίου) στον οποίο βρίσκονται τα εδάφη µε το οποία εκδόθηκε η άδεια, διαφυλαχθούν για µελλοντικές ανασκαφές. Ο ιευθυντής δύναται να συµβουλευθεί τον κάτοχο της άδειας ή το πρόσωπο, οργανισµό ή ίδρυµα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί, για την έκταση και επιστηµονική επάρκεια του µέρους ή µερών που διαφυλάχθηκαν µε αυτόν τον τρόπο (δ) ο κάτοχος της άδειας θα παράσχει σχέδια και φωτογραφίες των ανασκαφών του στο ιευθυντή, και όταν του ζητηθεί από το ιευθυντή θα εφοδιάσει αυτόν µε καταλόγους όλων των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία που αφορά αυτά την οποία ο ιευθυντής δύναται να ζητήσει (ε) ο κάτοχος της άδειας ή το πρόσωπο, οργανισµός ή ίδρυµα για λογαριασµό του οποίου αυτός ενεργεί θα προµηθεύσει το ιευθυντή µε δύο αντίγραφα οποιωνδήποτε προκαταρκτικών αναφορών που αφορούν τις ανασκαφές του (στ) ο κάτοχος της άδειας ή το πρόσωπο, οργανισµός ή ίδρυµα για λογαριασµό του οποίου αυτός ενεργεί θα δηµοσιεύσει εντός της χρονικής περιόδου των δύo ετών µετά τη συµπλήρωση των ανασκαφών του (εκτός αν το χρονικό διάστηµα αυτό παραταθεί από το ιευθυντή) επαρκή επιστηµονική αναφορά επί των αποτελεσµάτων των ανασκαφών του και θα εφοδιάσει το ιευθυντή µε δύο αντίγραφα τέτοιας αναφοράς και οποιωνδήποτε άλλων δηµοσιεύσεων που αφορούν αυτά 2 τоυ 48 του (ζ) σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους βάσει των οποίων η άδεια εκδόθηκε, ο ιευθυντής, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου δύναται να αναστείλει ή ακυρώσει τέτοια άδεια, και όταν η άδεια ακυρωθεί ο κάτοχος της άδειας ή το πρόσωπο, οργανισµός ή ίδρυµα για λογαριασµό του οποίου αυτός ενεργεί θα απωλέσει την αξίωση του σε οποιοδήποτε µέρος των αρχαιοτήτων που ανασκάφτηκαν από αυτό (η) σε περίπτωση ακύρωσης της άδειας ή παράλειψης του κατόχου της άδειας ή του προσώπου, οργανισµού ή ιδρύµατος για λογαριασµό του οποίου αυτός ενεργεί, να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του όρου (στ), ο ιευθυντής θα δικαιούται να δηµοσιεύει αναφορά για τα αποτελέσµατα των ανασκαφών και για το σκοπό αυτό δύναται να χρησιµοποιεί οποιεσδήποτε αναφορές που εφοδιάστηκαν από τον κάτοχο της άδειας (θ) οποιουσδήποτε άλλους όρους τους οποίους το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε Κανονισµούς από καιρό σε καιρό να καθορίζει. Αναγκαστική απαλλοτρίωση γης για ανασκαφές. 9 το 48 του του (2) Με την εκπνοή του χρονικού διαστήµατος για το οποίο εκδίδεται η άδεια ο ιευθυντής δύναται να ανανεώσει τέτοια άδεια για επιπρόσθετη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, είτε βάσει των ίδιων όρων ή βάσει τέτοιων άλλων όρων όπως αυτός δύναται να θεωρήσει σκόπιµο. 17. Όταν ο ιευθυντής αποφασίζει τη διενέργεια ανασκαφών ή το Υπουργικό Συµβούλιο διαφορετικά πείθεται είτε κατά αυτή, ή µετά από αυτή, ότι επιβάλλεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση οποιασδήποτε γης για τους σκοπούς των τέτοιων ανασκαφών, η τέτοια απαλλοτρίωση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόµου του Έλεγχος επί 18. (1) Τηρουµένης της γραπτής άδειας του ιευθυντή, κανένα πρόσωπο,

10 αρχαιοτήτων κλπ., που ανακαλύφτηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών. 8 του 3 του 166 Αρχαιότητες κ.λ.π., να κατέχονται για το όφελος των κατοίκων της ηµοκρατίας. Επαρχιακά Μουσεία. 9 του Έλεγχος και διεύθυνση Μουσείων. 2(2) του 32 του Συµβουλευτικό Συµβούλιο Αρχαιοτήτων. 2 του 33(Ι) του Επαρχιακές Επιτροπές Αρχαιοτήτων 3 του 33(Ι) του κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε ανασκαφών, θα καταστρέφει, προκαλεί ζηµιά, µετακινεί ή αποκρύπτει οποιεσδήποτε αρχαιότητες ή οποιαδήποτε ανθρώπινα, ζωικά ή άλλα κατάλοιπα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων ανασκαφών. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο τις ποινές. ΜΕΡΟΣ IV ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 19. Όλες οι αρχαιότητες και αντικείµενα τέχνης τα οποία τώρα περιλαµβάνονται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία και όλες οι αρχαιότητες οι οποίες δύνανται στο εξής να αποκτηθούν από την Κυβέρνηση δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, θα κατέχονται από την Κυβέρνηση για το όφελος των κατοίκων της ηµοκρατίας. 20. Επιπρόσθετα µε το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εγκαθιδρύσει Επαρχιακά Μουσεία σε οποιαδήποτε επαρχία στη ηµοκρατία ή άλλα Τοπικά Μουσεία σε οποιοδήποτε τόπο στη ηµοκρατία. 21. Το Κυπριακό Μουσείο και όλα το Επαρχιακά Μουσεία ή Τοπικά Μουσεία που εγκαθιδρύθηκαν δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20 του Νόµου αυτού θα τελούν υπό τον έλεγχο και τη διεύθυνση του ιευθυντή. 22. (1) Θα εγκαθιδρυθεί Συµβούλιο που θα καλείται "Συµβουλευτικό Συµβούλιο Αρχαιοτήτων" το οποίο θα αποτελείται από το ιευθυντή ως Πρόεδρο και τέτοια πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν τα εννέα όπως το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο. (2) Κάθε µέλος του Συµβουλίου άλλο από τον Πρόεδρο θα υπηρετεί για χρονική περίοδο τριών ετών από την ηµεροµηνία του διορισµού του. (3) Το Συµβούλιο θα συνέρχεται σε τέτοιο τόπο και χρόνο όπως ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει νοουµένου ότι η συνεδρίαση θα συγκροτείται τουλάχιστο µια φορά κάθε έξι µήνες. (4) Το Συµβούλιο θα εξετάζει, και συµβουλεύει για θέµατα που αφορούν ή που σχετίζονται µε αρχαία µνηµεία και αρχαιότητες. 23. (1) Θα εγκαθιδρυθεί σε κάθε επαρχία Επαρχιακή Επιτροπή Αρχαιοτήτων που αποτελείται από τον Έπαρχο της Επαρχίας ως Πρόεδρο και από τέτοια άλλα πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν τα επτά όπως δυνατόν να διορισθώσι από το Υπουργικό Συµβούλιο: Νοείται ότι το Συµβουλευτικό Συµβούλιο Αρχαιοτήτων θα είναι η Επαρχιακή Επιτροπή Αρχαιοτήτων για την Επαρχία Λευκωσίας. (2) Κάθε µέλος τέτοιας Επιτροπής άλλο από τον Έπαρχο θα υπηρετεί για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την ηµεροµηνία του διορισµού του. (3) Η Επιτροπή θα συνέρχεται σε τέτοιο τόπο και χρόνο όπως ο Πρόεδρος δυνατόν να ορίσει νοουµένου ότι η συνέλευση θα συγκροτείται τουλάχιστο µιά φορά κάθε έξι µήνες. (4) Η Επιτροπή θα εξετάζει, µελετά και συµβουλεύει για θέµατα που αφορούν ή που σχετίζονται µε αρχαία µνηµεία και αρχαιότητες που βρέθηκαν εντός της

11 Απαλλαγή για τη φορολογία του επαρχίας και δύναται να προβαίνει σε τέτοια αναφορά για τούτο στο ιευθυντή όπως κρίνει σκόπιµο. 8 του 4(Ι) του ΜΕΡΟΣ V Εξαίρεση των αρχαίων µνηµείων εύτερου Πίνακα από τους περί Ενοικιοστασίου Νόµους. 23 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Έξωση από και ανάληψη κατοχής αρχαίου µνηµείου εύτερου Πίνακα. 23 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα. 8 του 4(Ι) του ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ 23Α. Οι περί Ενοικιοστασίου Νόµοι, µε εξαίρεση µόνο τις διατάξεις που αφορούν την έξωση ενοικιαστή από κατάστηµα, δεν εφαρµόζονται σε αρχαίο µνηµείο που αναγράφεται στο εύτερο Πίνακα αναφορικά µε το οποίο ο ιευθυντής πιστοποιεί ότι εκτελέστηκαν όλα τα αναγκαία για τη συντήρησή του έργα ή ότι δε χρειάζεται οποιαδήποτε συντήρηση. 23B. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Ενοικιοστασίου Νόµων, το ικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων εκδίδει απόφαση ή διάταγµα για την ανάκτηση της κατοχής αρχαίου µνηµείου που αναγράφεται στο εύτερο Πίνακα και για την έξωση από αυτή θέσµιου ενοικιαστή, σε περίπτωση που ο ιευθυντής πιστοποιεί ότι ανάκτηση της κατοχής του απαιτείται για την εκτέλεση των έργων συντήρησής του. (2) Οι πρόνοιες του άρθρου 14 των περί Ενοικιοστασίου Νόµων, µε εξαίρεση την πρόνοια για την πληρωµή δίκαιου ενοικίου, εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που εκδίδεται απόφαση ή διάταγµα για την ανάκτηση κατοχής δυνάµει των προνοιών του εδαφίου (1) ανωτέρω, τηρουµένων των αναλογιών. (3) Το ενοίκιο της νέας ενοικιάσεως θα καθορίζεται από το ικαστήριο, αν δεν υπάρξει οµοφωνία µεταξύ των µερών. Το ενοίκιο θα είναι το τρέχον ενοίκιο της ελεύθερης αγοράς, ή όπου το ικαστήριο κρίνει τούτο απόλυτα αναγκαίο, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση του ενοικιαστή και το ύψος της διαφοράς µεταξύ του τρέχοντος και του προ της εξώσεως πληρωνόµενου ενοικίου, θα δύναται να καθορίζει χαµηλότερο ενοίκιο το οποίο όµως σε καµιά περίπτωση δε θα είναι χαµηλότερο από ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του τρέχοντος ενοικίου. ΜΕΡΟΣ VI ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 23Γ. (1) Για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήµατος του ιδιοκτήτη αρχαίου µνηµείου που αναγράφεται στο εύτερο Πίνακα θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες τις οποίες αυτός υπέστη εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τη συντήρηση του µνηµείου, αν ο ιευθυντής πιστοποιεί ότι οι δαπάνες έγιναν για τη συµπλήρωση των έργων συντήρησης του µνηµείου ή ότι αυτό δε χρειάζεται συντήρηση. (2) ε χορηγείται, δυνάµει του εδαφίου (1), έκπτωση στην έκταση που το ποσό των δαπανών υπερβαίνει το ποσό που ορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο µε ιάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας για κάθε τετραγωνικό µέτρο εµβαδού του µνηµείου. 23. Επιπρόσθετα από τα εισοδήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 των περί

12 εισοδήµατος των εισοδηµάτων από αρχαίο µνηµείο εύτερου Πίνακα. 58 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Απαλλαγή από τέλη και δικαιώµατα µεταβίβασης. Κεφ του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Απαλλαγή από τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. 24 του του του του 1981 Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων, απαλλάσσονται από το φόρο τα εισοδήµατα που προέρχονται από την ενοικίαση αρχαίου µνηµείου που αναγράφεται στο εύτερο Πίνακα αν ο ιευθυντής πιστοποιεί ότι έγιναν όλα τα αναγκαία έργα για τη συντήρηση του µνηµείου ή ότι αυτό δε χρειάζεται συντήρηση. 23Ε. Όλα τα τέλη και δικαιώµατα που επιβάλλονται κατά το χρόνο της δήλωσης µεταβίβασης αρχαίου µνηµείου που αναγράφεται στο εύτερο Πίνακα, µε βάση τον περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ικαιώµατα) Νόµο, θα επιστρέφονται στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε η µεταβίβαση, αν µέσα σε τέσσερα χρόνια από την ηµεροµηνία της δήλωσης µεταβίβασης το πρόσωπο αυτό παρουσιάσει στο ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας πιστοποιητικό του ιευθυντή ότι συµπλήρωσε τα έργα συντήρησης του µνηµείου ή ότι δε χρειάζεται συντήρηση. 23ΣΤ. εν επιβάλλεται ή δεν εισπράττεται φόρος δυνάµει των περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµων σε αρχαίο µνηµείο που αναγράφεται στο εύτερο Πίνακα, αν ο ιδιοκτήτης της παρουσιάζει στο ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιητικό του ιευθυντή ότι συµπληρώθηκαν τα έργα συντήρησης του µνηµείου ή ότι δε χρειάζεται συντήρηση.

13 10 του του του (Ι) του του 4(Ι) του ΜΕΡΟΣ VII Απαλλαγή για εκκλησίες, τεµένη, κλπ.. Καταβολή αποζηµίωσης µε δόσεις. Έµποροι πρέπει να κατέχουν άδεια. 10 του 32 του (α)(β)του 4(Ι) του (2) του 32 του του 166 του 1987 ΙΑΦΟΡΑ 24. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στο Νόµο αυτό καµιά εκκλησία, τέµενος ή χώρος που χρησιµοποιείται για θρησκευτικές ιεροτελεστίες, που αποτελεί την ιδιοκτησία θρησκευτικής κοινότητας ή του Τµήµατος του Εφκάφ, θα καταχωρίζεται στον Πρώτο Πίνακα ή θα αποκτάται δυνάµει οποιασδήποτε πρόνοιας του Νόµου αυτού. 25. Οποιαδήποτε αποζηµίωση που πρέπει να πληρωθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 9 ή 12 του Νόµου αυτού δύναται µε εκλογή του Υπουργικού Συµβουλίου να πληρωθεί µε ετήσιες δόσεις που δεν υπερβαίνουν τις πέντε, νοουµένου ότι όταν πληρωµή καταβάλλεται µε δόσεις τόκος µε επιτόκιο έξι τα εκατό ετησίως θα καταβάλλεται επί των οφειλόµενων δόσεων. 26. (1) Ουδέν πρόσωπο θα εµπορεύεται αρχαιότητες εκτός αν είναι κάτοχος άδειας εµπόρου που χορηγείται από το ιευθυντή. (2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εκδίδεται υπό τους όρους που τυχόν επιβάλλει ο ιευθυντής. (3) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) µπορεί να ανακληθεί από το ιευθυντή για τους πιο κάτω λόγους: (α) Όταν αυτή λήφθηκε µε δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή λόγω µη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους από τους οποίους παραχωρήθηκε (β) για παράβαση από τον κάτοχο της οποιουδήποτε από τους όρους που επιβλήθηκαν (γ) για παράβαση από τον κάτοχό της των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει τούτου. (4) Σε περίπτωση πώλησης αρχαιότητας ο ιευθυντής έχει το δικαίωµα να αποκτήσει την αρχαιότητα καταβάλλοντας στον πωλητή την τιµή στην οποία συµφώνησε να την πωλήσει στον προτιθέµενο αγοραστή. (5) Απαγορεύεται η πώληση ή άλλως πως διάθεση ή οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση µε αρχαιότητα η οποία αποτελεί µέρος ιδιωτικής συλλογής, αν ο ιευθυντής κρίνει ότι η συλλογή είναι σηµαντικής ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας ως ενότης. (6) Κανένας δεν µπορεί, να αποκτήσει αρχαιότητα παρά µόνο από (α) Το Κυπριακό Μουσείο (β) κάτοχο άδειας δυνάµει του εδαφίου (1) (γ) πρόσωπο που κατέχει την αρχαιότητα νόµιµα (7) Ο παραβάτης του εδαφίου (1), (5) ή (6) είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε αµφότερες τις ποινές αυτές και το ικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε αρχαιότητα σε σχέση προς την οποία διαπράχτηκε το αδίκηµα

14 Εξαγωγή αρχαιοτήτων. 10(α)(β) του 4(Ι) του του 41(Ι) του του 120(Ι) του (α) του 3 του (β) του, Εξουσία στο ιευθυντή να απαγορεύει εξαγωγή αρχαιοτήτων. 11(α)(β) του 4(Ι) του Ι996. Πώληση, κλπ., αρχαιοτήτων που δεν χρειάζονται για µουσεία. 2(2) του 12 του 4(Ι) του ανεισµός αρχαιοτήτων σε µουσεία, κλπ., εκτός δηµευθεί. 27. (1) Κανένα πρόσωπο δεν θα εξάγει οποιαδήποτε αρχαιότητα από τη ηµοκρατία χωρίς άδεια εξαγωγής που αποκτάται πρώτα από Επιτροπή αποτελούµενη από το ιευθυντή, τον Έφορο Αρχαιολογικών Μουσείων και Επισκοπήσεων και τον Έφορο Μνηµείων. (2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) η προβλεπόµενη από το εδάφιο (1) άδεια µπορεί να χορηγηθεί µόνο για την εξαγωγή αρχαιότητας µε σκοπό (α) την προσωρινή έκθεσή της σε µουσείο ή ίδρυµα ή άλλη έκθεση (β) τον µακροπρόθεσµο δανεισµό της για έκθεση σε µουσείο ή πανεπιστήµιο ή άλλο ίδρυµα (γ) τη µελέτη και επιστηµονική ανάλυση ανασκαφικού υλικού, κεραµικών οστράκων και δειγµάτων διάφορων ευρηµάτων (δ) τη δωρεά από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας σε αρχηγούς κρατών ή στους επί κεφαλής διεθνών οργανισµών ή σε άλλες προσωπικότητες. (3) εν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας για εξαγωγή ιδιωτικής συλλογής. (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θα εξάγει ή αποπειράται να εξάγει ή το οποίο θα βοηθήσει, συµβουλεύσει ή εξωθήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εξάξει ή αποπειραθεί να εξάξει. οποιαδήποτε αρχαιότητα χωρίς τέτοια άδεια είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε αµφότερες τις ποινές αυτές και οποιαδήποτε αρχαιότητα ιδιοκτησίας τέτοιου προσώπου αναφορικά µε την οποία ποινικό αδίκηµα έχει διαπραχθεί δύναται να δηµευθεί µε διάταγµα του ικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση. 28. Η προβλεποµένη στο άρθρο 27 Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει την εξαγωγή οποιασδήποτε αρχαιότητας τη διατήρηση της οποίας αυτή θεωρεί επιθυµητή στη ηµοκρατία για το δηµόσιο συµφέρον: Νοείται ότι αυτή δεν θα απαγορεύει την εξαγωγή (α) οποιασδήποτε αρχαιότητας που εισάχθηκε στη ηµοκρατία επί της οποίας αποδείχθηκε προς ικανοποίησή της ότι έχει πληρωθεί εισαγωγικός δασµός εκτός αν αποδειχθεί ότι η αρχική άδεια εξαγωγής εξασφαλίστηκε µε ψευδείς παραστάσεις ή δόλο ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος (β) οποιασδήποτε αρχαιότητας που χρησιµοποιήθηκε ή αφιερώθηκε για θρησκευτικό σκοπό η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίησή της ότι εξάχθηκε από θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό σώµα για θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό σκοπό. 29. Η αναφερόµενη στο άρθρο 27 Επιτροπή δύναται, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, να διαθέτει µε πώληση, ανταλλαγή ή διαφορετικά οποιαδήποτε αρχαιότητα ιδιοκτησίας της Κυβέρνησης η οποία δεν απαιτείται για το Κυπριακό Μουσείο ή οποιοδήποτε Επαρχιακό Μουσείο ή Τοπικό Μουσείο. 30. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να δανείζει αρχαιότητες που ανήκουν στην Κυβέρνηση, στα κυβερνώντα σώµατα των µουσείων ή οργανισµών εκτός της ηµοκρατίας:

15 της ηµοκρατίας. Νοείται ότι το µέρος προς το οποίο έγινε το δάνειο µε δικά του έξοδα θα κάνει επαρκή πρόνοια για τη διατήρηση, ασφάλεια και επιστροφή τέτοιων αρχαιοτήτων. ιορισµός ειδικών, κλπ. Επιθεώρηση αρχαιοτήτων από ιευθυντή. 12 του 32 του του 3 του 166 Κατάλογος αρχαιοτήτων να παρέχεται στο ιευθυντή. 13(α) του 31. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει ιευθυντή και τέτοιους ειδικούς, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και άλλα πρόσωπα όπως δυνατόν να είναι απαραίτητο για την κατάλληλη εφαρµογή των σκοπών του Νόµου αυτού. (2) Ο ιευθυντής δύναται να εκχωρήσει την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που περιέρχεται σε αυτόν δυνάµει του Νόµου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 32. (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει αρχαιότητα, κατά παράκληση του ιευθυντή θα επιτρέπει σε όλους τους εύλογους χρόνους ώστε αυτή να επιθεωρηθεί και µελετηθεί από το ιευθυντή στον τόπο όπου τέτοια αρχαιότητα φυλάττεται ή τοποθετείται και θα δώσει σε αυτόν όλες τις εύλογες διευκολύνσεις για να κάνει σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες ή αναπαραστάσεις αυτής µε το να κάνει εκµαγεία ή µε οποιαδήποτε άλλα µέσα: Νοείται ότι κανένα σχεδιάγραµµα, φωτογραφία ή αναπαράσταση δεν θα πωλείται χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που κατέχει τέτοια αρχαιότητα. (2) Ο παραβάτης του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε αµφότερες τις ποινές αυτές. 33. (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει αρχαιότητες κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Νόµου αυτού εντός περιόδου έξι µηνών από της 1ης Ιουλίου 1973, θα εφοδιάζει το ιευθυντή µε κατάλογο που περιγράφει τέτοιες αρχαιότητες. (2) Παρά το ότι αρχαιότητα που αναφέρεται σε κατάλογο που υποβλήθηκε στο ιευθυντή δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού δεν περιλαµβάνεται σε κατάλογο που υποβλήθηκε προηγουµένως είτε δυνάµει των διατάξεων των Νόµων που καταργήθηκαν µε το Νόµο αυτό είτε δυνάµει διατάξεων του Νόµου αυτού που καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε νέες διατάξεις ή λήφθηκαν ή αποκτήθηκαν κατά παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω η ηµοκρατία καµιά απαίτηση επί της τέτοιας αρχαιότητας θα έχει και ουδεµία ποινική δίωξη ή διαδικασία σε σχέση προς την αρχαιότητα αυτή θα προχωρήσει κατά οποιουδήποτε προσώπου ή γενικού ή ειδικού του διαδόχου που κατέχει την αρχαιότητα αυτή: Νοείται ότι ο Υπουργός έχει εξουσία όπως, όταν µετά από γνωµάτευση του ιευθυντή κρίνει ότι αρχαιότητα που περιλήφθηκε σε οποιοδήποτε τέτοιο κατάλογο που υποβλήθηκε δυνάµει οποιουδήποτε σε ισχύ νόµου είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς του Κυπριακού Μουσείου, διατάσσει, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5), την παράδοση αυτής στο εν λόγω Μουσείο και ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να παραδώσει αυτή σύµφωνα µε το διάταγµα: Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση έργου εκκλησιαστικής ή λαικής τέχνης κανένα τέτοιο διάταγµα δεν θα εκδίδεται εκτός αν το έργο είναι µεγάλης αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής ή ιστορικής σηµασίας. 3 του 166 Κάθε ένας ο οποίος παραλείπει να συµµορφωθεί προς οποιοδήποτε διάταγµα το οποίο εκδόθηκε δυνάµει του εδαφίου αυτού είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε αµφότερες τις ποινές αυτές. 13(γ) του (3) Μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου των έξι µηνών όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε

16 4 του (α) του 4(Ι) του του 48 του (δ) του 32 του του (ε) του 13(β) του 4(Ι) του Απαλλαγή από ποινική ευθύνη. 14 του 4(Ι) του ιάθεση κατασχέσεων. αρχαιότητα η οποία δεν έχει περιληφθεί σε οποιοδήποτε κατάλογο που παρασχέθηκε δυνάµει του άρθρου αυτού, εκτός αν αυτό ικανοποιήσει το ικαστήριο ότι έχει αποκτήσει αυτή νόµιµα δυνάµει των όρων του Νόµου αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και οποιαδήποτε αρχαιότητα αναφορικά µε την οποία έχει διαπραχτεί το ποινικό αδίκηµα θα δηµεύεται. (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διαθέτει και κάθε πρόσωπο στο οποίο διατίθεται οποιαδήποτε αρχαιότητα που περιλαµβάνεται σε κατάλογο που παρασχέθηκε από αυτό δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού εντός δεκατεσσάρων ηµερών θα γνωστοποιήσει στο ιευθυντή την τέτοια διάθεση. Η γνωστοποίηση θα περιλαµβάνει περιγραφή της αρχαιότητας και το όνοµα και διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο αυτή έχει διατεθεί. Κάθε ένας ο οποίος παραλείπει να συµµορφωθεί προς οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου αυτού ή παραβαίνει αυτές, ή όποιος εν γνώσει του ψευδώς περιγράφει οποιαδήποτε αρχαιότητα σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε αµφότερες τις ποινές της φυλάκισης και της χρηµατικής. (5) Όταν κρίνεται ότι ορισµένη αρχαιότητα, που κατέχεται νόµιµα είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του Κυπριακού Μουσείου τότε ο Υπουργός έχει διακριτική εξουσία ή να εκδώσει διάταγµα παράδοσης της αρχαιότητας για τους σκοπούς αυτούς, ή να επιτρέψει σε αυτόν να εξακολουθήσει να έχει τη φύλαξη αυτής µε τον όρο ότι δεν θα αποξενωθεί από αυτή και µε τέτοιους άλλους όρους τους οποίους ο Υπουργός δύναται να ορίσει, νοουµένου ότι ο Υπουργός θα έχει δικαίωµα ελέγχου και επίβλεψης της αρχαιότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε διαταχθεί από τον Υπουργό η παράδοση της τέτοιας αρχαιότητας τότε αν αυτή αποκτήθηκε πριν από τη 10η Σεπτεµβρίου 1964 καταβάλλεται στον κάτοχο αυτής εύλογη και δίκαια αποζηµίωση, αν δε µετά από τη 10η Σεπτεµβρίου 1964 δύναται να καταβληθεί στον κάτοχο αυτής εύλογο ποσό ως φιλοδώρηµα για τη µέχρι τότε διαφύλαξη και διατήρηση της αρχαιότητας από αυτόν. (6) Ο ιευθυντής εκδίδει στον κάτοχο νόµιµα κατεχόµενης αρχαιότητας, άδεια εφάπαξ, σύµφωνα µε τον καθορισµένο τύπο και αφού καταβληθούν τα καθορισµένα δικαιώµατα. 33Α. (1) Πρόσωπο το οποίο κατέχει αρχαιότητα που δεν περιλαµβάνεται σε κατάλογο που υποβλήθηκε στο ιευθυντή δυνάµει του άρθρου 33, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός έξι µηνών από της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου δηλώσει την κατεχόµενη αρχαιότητα στο ιευθυντή. (2) Σε περίπτωση που δηλώνεται στο ιευθυντή µε βάση το παρόν άρθρο αρχαιότητα, ο Υπουργός µπορεί, αν κρίνει ο ιευθυντής ότι η αρχαιότητα είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του Κυπριακού Μουσείου (α) Να εκδώσει διάταγµα παράδοσης της αρχαιότητας για τους σκοπούς αυτούς (β) να επιτρέψει στον κάτοχό της να εξακολουθήσει να έχει τη φύλαξή της υπό τους όρους που θα επιβάλει ο Υπουργός. (3) Σε περίπτωση που διατάσσεται από τον Υπουργό η παράδοση της αρχαιότητας κατόπιν έκθεσης του ιευθυντή του Τµήµατος Αρχαιοτήτων θα καταβάλλεται στον κάτοχό της εύλογο ποσό ως αµοιβή για την µέχρι την παράδοσή της φύλαξη και διατήρησή της. 34. Όλες οι κατασχέσεις δυνάµει του Νόµου αυτού θα παραδίδονται στο

17 Επέκταση καθ ύλη αρµοδιότητας επαρχιακού δικαστηρίου. 14 του 32 του Κανονισµοί. 15(α)(β)(γ) του 4(Ι) του ιευθυντή ο οποίος δύναται να χρησιµοποιήσει αυτές για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόµου αυτού ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χάρη των συµφερόντων της αρχαιολογίας. 34Α. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόµου το αρµόδιο επαρχιακό δικαστήριο έχει εξουσία να εκδικάζει οποιοδήποτε αδίκηµα το οποίο διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου αυτού. 35. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας για όλους ή οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή (α) που ρυθµίζουν την έκδοση των αδειών που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο (β) που καθορίζουν τους όρους οι οποίοι δυνατόν να επιβληθούν σε άδεια που εκδίδεται ή χορηγείται δυνάµει του παρόντος Νόµου ως και τα τέλη ή δικαιώµατα για την έκδοση ή χορήγηση άδειας (γ) που καθορίζουν τον τύπo και τη διάρκεια της ισχύος των αδειών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου (δ) που καθορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των κατόχων αδειών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου (ε) που ρυθµίζουν την έκδοση άδειας για τη χρήση αρχαίων µνηµείων και µουσείων για δηµόσιες παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και τελετές, και την επιβολή τέλους ή δικαιώµατος για τη χρήση αυτή (στ) που ρυθµίζουν τη λήψη, κατασκευή ή εµπορία φωτογραφιών, ταινιών, αντιγράφων, εκµαγείων ή µικρογραφιών αρχαίων µνηµείων και αρχαιοτήτων και που καθορίζουν τα τέλη ή δικαιώµατα που θα καταβάλλονται για τη λήψη, κατασκευή ή εµπορία (ζ) που προνοούν για ποινικά αδικήµατα και για επιβολή χρηµατικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες αναφορικά µε τη διάπραξή τους (η) που καθορίζουν τους όρους που πρέπει να περιλαµβάνονται σε άδεια ανασκαφής επιπρόσθετα µε εκείνους που καθορίζονται στο άρθρο 16 του Νόµου αυτoύ 2 του (θ) που ρυθµίζουν τις ηµέρες και ώρες βάσει των οποίων το Κυπριακό Μουσείο ή οποιοδήποτε Επαρχιακό Μουσείο ή Τοπικό Μουσείο ή οποιοδήποτε αρχαίο µνηµείο που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα θα είναι ανοικτό στο κοινό και που καθορίζουν κατά πόσο η είσοδος θα είναι απαλλαγµένη τέλους ή για την καταβολή τέλους και ορίζοντας τέτοιο τέλος (αν υπάρχει) Επιφύλαξη αδειών. (ι) που εγκαθιδρύουν ταµείο (το οποίο να καλείται "Το Ταµείο Αρχαιοτήτων") στο οποίο τα χρήµατα τα οποία ήταν στην πίστη του Κυπριακού Ταµείου Αρχαιοτήτων που ιδρύθη δυνάµει των περί Αρχαιοτήτων Νόµων, 1905 έως 1928 και όλες οι κληροδοσίες, δωρεές και συνδροµές θα καταβάλλονται και που καθορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο κατά τον οποίο τα χρήµατα σε τέτοιο Ταµείο δύνανται να ξοδευτούν (ια) γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των προνοιών του Νόµου αυτού. 36. Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε άδειας ανασκαφής που παραχωρήθηκε δυνάµει των διατάξεων

18 των Νόµων που καταργήθηκαν διά του παρόντος και κάθε τέτοια άδεια τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου δυνάµει του οποίου αυτή εκδόθηκε, θα είναι έγκυρη και αποτελεσµατική για τη χρονική περίοδο αυτής που δεν έληξε ωσάν ο Νόµος αυτός να µην είχε θεσπιστεί.

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία 3. Αδικήµατα για πράξεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. 4. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ E.E. Παρ. I(I) Αρ. 3415, 30.6.2000 Ν. 92(Ι)/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών ιαφηµίσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 9 Σεπτεμβρίου 2014 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τ:22 209 245 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Διοικητικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών χωρίς άδεια λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 Ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα