ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή φθορά. στην μονάδα. Φυλάξτε τις συγκεκριμένες οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συγκεκριμένη μονάδα είναι ένα φορητό κλιματιστικό για οικιακή χρήση. Η συγκεκριμένη κλιματιστική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του συγκεκριμένου εγχειρίδιου. Βεβαιωθείτε πως η απαιτούμενη τάση και συχνότητα συμφωνούν με του δικτύου. Βεβαιωθείτε πως το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να καλύψει την απαιτούμενη ένταση ρεύματος σε συνάρτηση με την απαιτούμενη από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ανατρέξτε στην ελάχιστη απορροφούμενη ένταση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του κλιματιστικού. Η σύνδεση με την παροχή ρεύματος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες και οι ασφάλειες προστασίας μπορούν να αντέξουν ρέυμα εκκίνησης 7Α (για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο). Η αντίσταση της παροχής ρεύματος πρέπει να είναι λιγότερο από Ohm Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε πως το φις είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα. Μην αγγίζετε το φίς με βρεγμένα χέρια. Βεβαιωθείτε πως το φις είναι καθαρό. Μην χρησιμοποιείτε το φις για να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το κλιματιστικό. Να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ON/OFF στο ασύρματο τηλεχειριστήριο ή στο πάνελ της μονάδας. Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε χώρους με υψηλή υγρασία. Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες εκτός αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους. Πριν μετακινήσετε την μονάδα και πριν τον καθαρισμό της βεβαιωθείτε πως είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Μην μετακινείτε το κλιματιστικό ενώ λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και ελέγξτε-αφαιρέστε τα συμπυκνώματα που έχουν δημιουργηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, θέστε τη από το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε κατάσταση OFF και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν το καλώδιο είναι κομμένο ή έχει φθαρεί. Εάν το καλώδιο έχει φθαρεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγη τραυματισμού. ΠΡΟΣΟΣΧΗ Μην εισάγετε αντικείμενα στο κλιματιστικό. Είναι πολύ επικύνδυνο καθώς ο ανεμιστήρας περιστρέφεται πολύ γρήγορα. Βεβαιωθείτε πως ο αέρας γύρω από την μονάδα κυκλοφορεί σωστά. Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους του αέρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κλιματιστική μονάδα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 50cm από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια και πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια για την αποφυγή διαρροών. Η κλιματιστική μονάδα διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από υπερφόρτωση. Αυτό σημαίνει πως ο συμπιεστής θα επανέλθει σε λειτουργία έπειτα από 3.5 λεπτά από την απενεργοποιήση του. (Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα η ανεμιστήρας λειτουργεί αλλά ο συμπιεστής θα ενεργοποιηθεί μετά από 3.5 λεπτά όταν η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης ή ψύξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Με αυτόν το τρόπο προστατεύεται ο συμπιεστής) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε την μονάδα και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε μετατροπές στη μονάδα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε πως η μονάδα δεν είναι εκτεθειμένη σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, διότι μπορεί να φθαρεί το χρώμα του και σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθούν οι προστασίες με αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας της. Μην χρησιμοποιείτε κοντά στην μονάδα εντομοκτόνα, λάδια, διαλυτικά ή μπογιά σε αεροδιάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα για τον καθαρισμό, διότι μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση και αποχρωματισμός. Να κλείνετε όλα τα παράθυρα για την καλύτερη απόδοση του κλιματιστικού Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας. 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1. Πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία τοποθετήστε τη μονάδα σε όρθια θέση. 2. Κόψτε τα 2 τσέρκια της συσκευασίας. 3. Αφαιρέστε τη συσκευασία. 4. Ανασηκώστε την μονάδα από την αφρώδη βάση και από τις λαβές που υπάρχουν στα πλαϊνά μέρη της μονάδας. 5. Ανασηκώστε και γύρτε ελαφρά την μονάδα για να βγάλετε τον αγωγό εξαερισμού από τη βάση της μονάδας, όπως φαίνεται στην εικόνα. 6. Πριν λειτουργήσετε τη μονάδα εγκαταστήστε τον αγωγό εξαερισμού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 1) ΟΘΟΝΗ-ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3) ΕΞΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ) (12) 4) ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 5) ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 6) ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 7) ΠΛΑΪΝΟ ΠΛΕΓΜΑ 8) ΟΠΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ 10) ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 11) ΕΞΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 12) ΦΙΛΤΡΑ 13) ΠΛΑΪΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 14) ΟΠΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) 15) ΡΟΔΑΚΙΑ 16) ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Εύρη λειτουργίας: ελχ./μεγ. (θερμοκρασία χώρου): Ψύξη: 17 o C Ξ.Β-13 o C Υ.Β / 32 o C Ξ.Β-23 o C Υ.Β. Θέρμανση: 10 o C Ξ.Β. / 32 o C Υ.Β. Αφύγρανση: 10 o C Ξ.Β. / 32 o C Υ.Β. Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι πολλή χαμηλή θα προκληθεί πτώση της θερμικής απόδοσης. Εάν δεν επιτυγχάνεται επαρκής θέρμανση χρησιμοποιήστε και άλλη θερμαντική συσκευή σε συνδυασμό με την μονάδα. (16) 3

4 Παρελκόμενα εξαρτήματα Ασύρματο τηλεχειριστήριο ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Μπαταρία τύπου CR2025 για το ασύρματο τηλεχειριστήριο Σύνδεση για τον αγωγό απομάκρυνσης του κρύου αέρα (λειτουργία θέρμανσης) Σύνδεση για τον αγωγό αποβολής του θερμού αέρα (λειτουργία ψύξης) Τερματικός κυκλικός σύνδεσμος, ο οποίος τοποθετείται ανάμεσα στο τέλος του αγωγού και στην επίπεδη σύνδεση για την αποβολή κρύου/θερμού αέρα. Εύκαμπτος αγωγός Επίπεδος σύνδεσμος για την αποβολή κρύου/θερμού αέρα, ο οποίος τοποθετείται ανάμεσα στον κυκλικό σύνδεσμο και τα παραθυρόφυλλα Τοποθετήστε κάθετα την μονάδα σε μια στερεή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο και βεβαιωθείτε πως η απόσταση από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια είναι τουλάχιστον 50cm ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ Εισάγετε στην μονάδα τον σύνδεσμο για την αποβολή του θερμού αέρα (1). Στρέψτε τον εύκαμπτο αγωγό δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους και στερεώστε τον πάνω στην μονάδα (2). Συνδέστε τον κυκλικό σύνδεσμο στον εύκαμπτο αγωγό, εκτείνετε τον εύκαμπτο αγωγό όσο χρειάζεται ώστε να φτάσει έξω (400mm μέγιστο). Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε και τον επίπεδο σύνδεσμο. Για να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο αγωγό, στρέψτε τον αριστερόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους (3). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ Εισάγετε στην μονάδα τον σύνδεσμο για την αποβολή του κρύου αέρα (1). Στρέψτε τον εύκαμπτο αγωγό δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους και στερεώστε τον πάνω στην μονάδα (2). Συνδέστε τον κυκλικό σύνδεσμο στον εύκαμπτο αγωγό, εκτείνετε τον εύκαμπτο αγωγό όσο χρειάζεται ώστε να φτάσει έξω (400mm μέγιστο). Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε και τον επίπεδο σύνδεσμο. Για να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο αγωγό, στρέψτε τον αριστερόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους (3). 4

5 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο αγωγό και τον σύνδεσμο και στρέψτε την μονάδα 180 ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου αγωγού (5) στον σύνδεσμο (4). Ανοίξτε τα παράθυρα και τοποθετήστε τη λαβή στο άνοιγμα των παραθυρόφυλλων. Κλείστε το ένα παραθυρόφυλλο. Αποφύγετε τις καμπύλες και τις αναδιπλώσεις του εύκαμπτου αγωγού. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα ( V) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ψύξη, Θέρμανση και Αφύγρανση. Κατά την μετάβαση από την μια κατάσταση λειτουργίας στην άλλη, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί ενώ ο συμπιεστής σταματά. Ο συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από 3 λεπτά. Αυτή η χρονοκαθυστέρηση προστατεύει τον συμπιεστή από φθορές. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατά τη λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, τοποθετήστε την μονάδα μπροστά σας και επιλέξτε την μέγιστη γωνία ανοίγματος της περσίδας. Η λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης επιλέγονται από το πλήκτρο FUNC είτε πάνω στη μονάδα είτε στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Για να λειτουργήσετε την μονάδα σε Θέρμανση, θα πρέπει να την στρέψετε 180 μοίρες ώστε η οθόνη και το πληκτρολόγιο να βρεθούν στην αντίθετη πλευρά και θέστε την ελάχιστη γωνία ανοίγματος της περσίδας. Για να επιλέξετε την λειτουργία της θέρμανσης πιέστε το πλήκτρο FUNC είτε πάνω στην μονάδα είτε στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. 5

6 Ψύξη Θέρμανση Αφύγρανση Ο εύκαμπτος αγωγός θα πρέπει να συνδέεται πάντα στην μονάδα, εκτός εάν η μονάδα χρησιμοποιείται μόνο για Αφύγρανη. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η εκτόνωση της μονάδας να γίνεται στο περιβάλλον για μέγιστη απόδοση(ανατρέξτε στην παράγραφο "Λειτουργία Αφύγρανσης) Για την σωστή λειτουργία της μονάδας να καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της η μονάδα θα λειτουργήσει σε ψύξη με την θερμοκρασία προεπιλεγμένη στους 25 o C.Η ενδεικτική λυχνία ΨΥΞΗΣ θα είναι αναμμένη. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί από 17 ο C εώς 30 ο C. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Power όταν η μονάδα απενεργοποιείται θα αποθηκεύει την επιλεγμένη θερμοκρασία για την επόμενη ενεργοποίηση. Επίσης μπορούν να ρυθμιστούν η ταχύτητα του ανεμιστήρα Για πιο αθόρυβη λειτουργία θέστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην χαμηλή (Lo). 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Πιέστε το πλήκτρο FUNC ο χρονοδιακόπτης (Timer) και η λειτουργία SLEEP. για να επιλέξετε την λειτουργία Αφύγρανσης. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η θερμοκρασία ελέγχεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την ρυθμίσετε. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Power για την επόμενη ενεργοποίηση. για να απενεργοποιήσετε την μονάδα, θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Timer (χρονοδιακόπτης) Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι προεπιλεγμένη στην χαμηλή και δεν μπορεί να ρυθμιστεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κλιματιστικό όταν λειτουργεί σε αφύγρανση δεν ψύχει τον χώρο. Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης ο εύκαμπτος αγωγός δεν πρέπει να συνδεθεί. Για μέγιστη απόδοση στην λειτουργία της αφύγρανσης, αφήστε ελέυθερο το πλαϊνό άνοιγμα ώστε να γίνεται απευθείας εκτόνωση στον χώρο. Η λειτουργία αφύγρανσης προτείνεται για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Εάν λειτουργείτε την μονάδα σε αφυγρανση το καλοκαίρι, τότε συστήνεται να υπάρχει συνδεδεμένος ο εύκαμπτος αγωγός ώστε ο θερμός αέρας να αποβάλλεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης προτείνεται να χρησιμοποιείτε συνεχή απορροή συμπυκνωμάτων (ανατρέξτε στην παράγραφο "ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ") 6

7 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 180 ΜΟΙΡΕΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Πιέστε το πλήκτρο FUNC για να επιλέξετε τη λειτουργία της θέρμανσης. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 25 ο C. Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μεταξύ 15 ο C και 25 ο C. Όταν θα πιέσετε το πλήκτρο Power για να απενεργοποιήσετε την μονάδα, η επιλεγμένη θερμοκρασία θα αποθηκευτεί για την επόμενη ενεργοποίησή της. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ειναι προεπιλεγμένη στην υψηλή (Hi) και δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες Timer και SLEEP. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Κατά τη λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση τα συμπυκνώματα εξατμίζονται αυτόματα. Κατά τη λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση βεβαιωθείτε πως τα καλύματα των οπών κατάθλιψης είναι σωστά τοποθετημένα. Κατά την λειτουργία της μονάδας σε ψύξη και θέρμανση δεν χρειάζεται συνεχής απορροή συμπυκνωμάτων. Μόνο σε περίπτωση που είναι πολλή υψηλή η σχετική υγρασία. Όταν το εσωτερικό δοχείο γεμίσει θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Ε4 και η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί. Ψύξη και Θέρμανση Για να αδειάσετε το δοχείο, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Αφαιρέστε το κάλυμα της οπής αποστράγγισης στο κάτω δεξί μέρος (μπροστινή όψη, λειτουργία ψύξης) και συνδέστε έναν μικρό αγωγό για την αποστράγγιση. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός δεν είναι τσακισμένος. Ο αγωγός πρέπει να έχει καθοδική κλίση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κλέιστε την οπή αποστράγγισης και επανεκκινήστε την μονάδα. Αφύγρανση ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη λειτουργία της μονάδας σε αφύγραση, συστήνεται η συνεχής αποστράγγιση για την βέλτιστη απόδοση. Για να αδειάσετε το δοχείο, απενεργοποιήστε την μονάδα και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφαιρέστε το κάλυμα της οπής αποστράγγισης που βρίσκεται κάτω από το πλέγμα στην δεξιά πλευρά (πίσω πλευρά) και συνδέστε έναν μικρό αγωγό για την αποστράγγιση. 7

8 ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πλήκτρο Αύξησης της Θερμοκρασίας Πλήκτρο Timer (χρονοδιακόπτης) Πλήκτρο Μείωσης της Θερμοκρασίας Πλήκτρο SLEEP Πλήκτρο Αυτόματης Ταχύτητας Ανεμιστήρα Πλήκτρο FUNC- Επιλογή κατάστασης λειτουργίας Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα Υψηλή (High)-Μεσαία (Medium)- Χαμηλή (Low) Πλήκτρο Power - ONN/OFF (1) ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ (2) ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF (POWER ) Πιέστε το πλήκτρο POWER για ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την μονάδα. Όταν ενεργοποιηθεί η μονάδα, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις. (3) ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNC ) Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας, με την παρακάτω σειρά: Ψύξη (Cooling) - Θέρμανση (Heating) - Αφύγρανση (Dehumidification) Cooling Heating Dehumidification (4) (5) ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Αύξηση( ): 1) Επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην ψύξη και θέρμανση. 2) Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο ( ), η επιλεγμένη θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 ο C. Εάν πιέσετε παρατεταμένα το ίδιο πλήκτρο η θερμοκρασία αυξάνεται συνεχόμενα. 8

9 Μείωση ( ): 1) Επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην ψύξη και θέρμανση. 2) Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο ( ), η επιλεγμένη θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 ο C. Εάν πιέσετε παρατεταμένα το ίδιο πλήκτρο η θερμοκρασία μειώνεται συνεχόμενα. (6) ΟΘΟΝΗ Στην οθόνη εμφανίζονται η επιλεγμένη θερμοκρασία και η ρύθμιση του timer. Όταν ρυθμίσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία και τον χρονοδιακόπτη (timer), τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα η επιλεγμένη θερμοκρασία και έπειτα θα επανεμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου. Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης τα σφάλματα: Σφάλμα Αιτία Επίλυση E1 E2 Δυσλειτουργία του αισθητήρα ή της πλακέτας Επικοινωνήστε με τεχνικό E4 Γεμάτο δοχείο ή μη σωστή τοποθέτηση του φις στην πρίζα Αδειάστε το δοχείο. Ελέγξτε αν το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο Power (7) ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο όταν η μονάδα λειτουργεί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη λειτουργία της ψύξης. Μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα: Η ενδεικτική λυχνία HI θα ανάψει Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα: Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία MID Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα: Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία LO Όταν η ενδεικτική λυχνία AUTO είναι αναμμένη, τότε η μονάδα επιλέγει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα Στο ασύρματο τηλεχειριστήριο υπάρχουν 3 πλήκτρα: Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης η ταχύτητα επιλέγεται αυτόματα στην μεγάλη και κατά τη λειτουργία αφύγρανσης ρυθμίζεται αυτόματα στην μικρή. (8) ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο όταν η μονάδα λειτουργεί για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης: Επιλέξτε την ώρα από 1 εώς 24 Κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο TIMER η ώρα θα αυξάνεται κατά 1 ώρα. Εάν πιέσετε το πλήκτρο Power πριν την ώρα που έχετε επιλέξει, η ρύθμιση θα ακυρωθεί και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. (9) ΠΛΗΚΤΡΟ SLEEP 1) Πιέζοντας μια φορά το συγκεκριμένο πλήκτρο, η μονάδα ενεργοποιεί τη λειτουργία sleep και στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη. Αν πιέσετε το ίδιο πλήκτρο άλλη μια φορά, η λειτουργία ακυρώνεται και η ένδειξη σβήνει. 2) Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία sleep κατά τη λειτουργία της ψύξης, η θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα κατά 1 ο C ανά 1 ώρα για τις επόμενες 2 ώρες και έπειτα παραμένει σταθερή. 3) Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία sleep κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, η θερμοκρασία μειώνεται αυτόματα κατά 1 ο C ανά 1 ώρα για τις επόμενες 2 ώρες και έπειτα παραμένει σταθερή. 4) Όταν το κλιματιστικό απενεργοποιείται η λειτουργία sleep ακυρώνεται. Για να την επαναφορά της, πιέστε μια φορά το πλήκτρο sleep. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Εισάγετε την μπαταρία στο ασύρματο τηλεχειριστήριο με τις σωστές πολικότητες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EC, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μπαταρία τύπου CR2025 3V λιθίου. (παρέχεται με το ασύρματο τηλεχειριστήριο). Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για αρκετό διάστημα το χειριστήριο, αφαιρέστε την μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε την μπαταρία. Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά, μπορεί να εκραγεί. 9

10 ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ / ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμα) Ανοίξτε το κάλυμα στο πίσω μέρος του χειριστηρίου (πιέστε και τραβήξτε το κάλυμα). Τοποθετήστε την μπαταρία στο κάλυμα με τη σωστή πολικότητα και εισάγετε το κάλυμα στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/EC Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εξαντληθούν και μην τις απορρίπτετε μαζί με τα αστικά λύμματα. Πρέπει η απορριψή τους να γίνει σε ειδικούς χώρους ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η ειδική απόρριψη των μπαταριών προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιπλέον μπορούν να ανακυκλωθούν. Η υποχρέωση ειδικής απόρριψης εμφανίζεται πάνω στην ίδια την μπαταρία με ένα ειδικό σύμβολο. Η παράνομη απόρριψη από τον χρήστη μπορεί να προκαλέσει επιβολή κυρώσεων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συστήρησης της μονάδας να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. 1. Καθαρισμός των φίλτρων Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες. Η λειτουργία της μονάδας με βρώμικα, φραγμένα φίλτρα θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσής της και μπορεί να προκληθούν σοβαρές δυσλειτουργίες. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα, χαλαρώστε τις πάνω πλευρές του πλέγματος και τραβήξτε τα προς τα πάνω. Απομακρύνετε την σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι πολύ βρώμικα καθαρίστε τα με χλιαρο νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε τα με κρύο νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν σε ξηρό μέρος. Όταν επανατοποθετήσετε τα φίλτρα, κλείστε τα πλέγματα και επανεκκινήστε την μονάδα. 2. Καθαρισμός του περιβλήματος Για το καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του κλιματιστικού χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανι. Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό, διαλυτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά διαλύμματα, ταλκ ή βούρτσες. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός. Για την απομάκρυνση λεκέδων χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην ρίχνετε νερό πάνω στην μονάδα, διότι μπορεί να προκληθεί φθορά στα εσωτερικά της μέρη ή να προκληθεί βραχυκύκλωμα. 3. Αποθήκευση Όταν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για αρκετό χρονικό διάστημα, καθαρίστε τα φίλτρα πριν την αποθήκευση. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα είναι πάντα σε όρθια θέση. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην μονάδα και καλύψτε το κλιματιστικό 10

11 4. Μεταφορά Η μεταφορά του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνει σε όρθια θέση. Εάν δεν είναι εφικτό, ξαπλώστε το στην δεξιά πλευρά του και όταν φτάσετε στον προορισμό αμέσως επαναφέρετε το σε όρθια θέση και περιμένετε να παρέλθουν τουλάχιστον 4 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε. 5. Για μεγαλύτερη ασφάλειά να ελέγχετε συχνά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν φθαρεί θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ότι: Η αναρρόφηση της μονάδας και οι περσίδες δεν παρεμποδίζονται. Τα φίλτρα είναι πάντα καθαρά. Ένα βρώμικο φίλτρο θα παρεμποδίζει την ροή του αέρα και θα μειώσει την απόδοση της μονάδας. Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά. Ο εύκαμπτος αγωγός είναι σωστά τοποθετημένος, χωρίς τσακίσματα και καμπύλες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ F-GAS (EC) αρ. 842/2006 Μην αποβάλετε R410A στην ατμόσφαιρα. Το R410A είναι ένα φθοριούχο αέριο που συμπεριλαμβάνεται στο πρωτόκολλο του Κιότο που αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου (GWP) του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/EC Μην απορρίπτετε το συγκεκριμένο προϊόν μαζί με τα αστικά λύμματα. Πρέπει η απορριψή του να γίνει σε ειδικούς χώρους ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η ειδική απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιπλεον μπορούν να ανακυκλωθούν. Η υποχρέωση ειδικής απόρριψης εμφανίζεται πάνω στην ίδια την μονάδα με ένα ειδικό σύμβολο. Η παράνομη απόρριψη από τον χρήστη μπορεί να προκαλέσει επιβολή κυρώσεων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο: GAIRZ09IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ09EANNW GAIRZ12IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ12EANNW

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα