ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή φθορά. στην μονάδα. Φυλάξτε τις συγκεκριμένες οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συγκεκριμένη μονάδα είναι ένα φορητό κλιματιστικό για οικιακή χρήση. Η συγκεκριμένη κλιματιστική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του συγκεκριμένου εγχειρίδιου. Βεβαιωθείτε πως η απαιτούμενη τάση και συχνότητα συμφωνούν με του δικτύου. Βεβαιωθείτε πως το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να καλύψει την απαιτούμενη ένταση ρεύματος σε συνάρτηση με την απαιτούμενη από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ανατρέξτε στην ελάχιστη απορροφούμενη ένταση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του κλιματιστικού. Η σύνδεση με την παροχή ρεύματος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες και οι ασφάλειες προστασίας μπορούν να αντέξουν ρέυμα εκκίνησης 7Α (για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο). Η αντίσταση της παροχής ρεύματος πρέπει να είναι λιγότερο από Ohm Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε πως το φις είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα. Μην αγγίζετε το φίς με βρεγμένα χέρια. Βεβαιωθείτε πως το φις είναι καθαρό. Μην χρησιμοποιείτε το φις για να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το κλιματιστικό. Να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ON/OFF στο ασύρματο τηλεχειριστήριο ή στο πάνελ της μονάδας. Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε χώρους με υψηλή υγρασία. Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες εκτός αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους. Πριν μετακινήσετε την μονάδα και πριν τον καθαρισμό της βεβαιωθείτε πως είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Μην μετακινείτε το κλιματιστικό ενώ λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και ελέγξτε-αφαιρέστε τα συμπυκνώματα που έχουν δημιουργηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, θέστε τη από το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε κατάσταση OFF και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν το καλώδιο είναι κομμένο ή έχει φθαρεί. Εάν το καλώδιο έχει φθαρεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγη τραυματισμού. ΠΡΟΣΟΣΧΗ Μην εισάγετε αντικείμενα στο κλιματιστικό. Είναι πολύ επικύνδυνο καθώς ο ανεμιστήρας περιστρέφεται πολύ γρήγορα. Βεβαιωθείτε πως ο αέρας γύρω από την μονάδα κυκλοφορεί σωστά. Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους του αέρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κλιματιστική μονάδα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 50cm από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια και πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια για την αποφυγή διαρροών. Η κλιματιστική μονάδα διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από υπερφόρτωση. Αυτό σημαίνει πως ο συμπιεστής θα επανέλθει σε λειτουργία έπειτα από 3.5 λεπτά από την απενεργοποιήση του. (Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα η ανεμιστήρας λειτουργεί αλλά ο συμπιεστής θα ενεργοποιηθεί μετά από 3.5 λεπτά όταν η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης ή ψύξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Με αυτόν το τρόπο προστατεύεται ο συμπιεστής) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε την μονάδα και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε μετατροπές στη μονάδα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε πως η μονάδα δεν είναι εκτεθειμένη σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, διότι μπορεί να φθαρεί το χρώμα του και σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθούν οι προστασίες με αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας της. Μην χρησιμοποιείτε κοντά στην μονάδα εντομοκτόνα, λάδια, διαλυτικά ή μπογιά σε αεροδιάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα για τον καθαρισμό, διότι μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση και αποχρωματισμός. Να κλείνετε όλα τα παράθυρα για την καλύτερη απόδοση του κλιματιστικού Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας. 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1. Πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία τοποθετήστε τη μονάδα σε όρθια θέση. 2. Κόψτε τα 2 τσέρκια της συσκευασίας. 3. Αφαιρέστε τη συσκευασία. 4. Ανασηκώστε την μονάδα από την αφρώδη βάση και από τις λαβές που υπάρχουν στα πλαϊνά μέρη της μονάδας. 5. Ανασηκώστε και γύρτε ελαφρά την μονάδα για να βγάλετε τον αγωγό εξαερισμού από τη βάση της μονάδας, όπως φαίνεται στην εικόνα. 6. Πριν λειτουργήσετε τη μονάδα εγκαταστήστε τον αγωγό εξαερισμού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 1) ΟΘΟΝΗ-ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3) ΕΞΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ) (12) 4) ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 5) ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 6) ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 7) ΠΛΑΪΝΟ ΠΛΕΓΜΑ 8) ΟΠΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ 10) ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 11) ΕΞΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 12) ΦΙΛΤΡΑ 13) ΠΛΑΪΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 14) ΟΠΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) 15) ΡΟΔΑΚΙΑ 16) ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Εύρη λειτουργίας: ελχ./μεγ. (θερμοκρασία χώρου): Ψύξη: 17 o C Ξ.Β-13 o C Υ.Β / 32 o C Ξ.Β-23 o C Υ.Β. Θέρμανση: 10 o C Ξ.Β. / 32 o C Υ.Β. Αφύγρανση: 10 o C Ξ.Β. / 32 o C Υ.Β. Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι πολλή χαμηλή θα προκληθεί πτώση της θερμικής απόδοσης. Εάν δεν επιτυγχάνεται επαρκής θέρμανση χρησιμοποιήστε και άλλη θερμαντική συσκευή σε συνδυασμό με την μονάδα. (16) 3

4 Παρελκόμενα εξαρτήματα Ασύρματο τηλεχειριστήριο ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Μπαταρία τύπου CR2025 για το ασύρματο τηλεχειριστήριο Σύνδεση για τον αγωγό απομάκρυνσης του κρύου αέρα (λειτουργία θέρμανσης) Σύνδεση για τον αγωγό αποβολής του θερμού αέρα (λειτουργία ψύξης) Τερματικός κυκλικός σύνδεσμος, ο οποίος τοποθετείται ανάμεσα στο τέλος του αγωγού και στην επίπεδη σύνδεση για την αποβολή κρύου/θερμού αέρα. Εύκαμπτος αγωγός Επίπεδος σύνδεσμος για την αποβολή κρύου/θερμού αέρα, ο οποίος τοποθετείται ανάμεσα στον κυκλικό σύνδεσμο και τα παραθυρόφυλλα Τοποθετήστε κάθετα την μονάδα σε μια στερεή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο και βεβαιωθείτε πως η απόσταση από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια είναι τουλάχιστον 50cm ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ Εισάγετε στην μονάδα τον σύνδεσμο για την αποβολή του θερμού αέρα (1). Στρέψτε τον εύκαμπτο αγωγό δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους και στερεώστε τον πάνω στην μονάδα (2). Συνδέστε τον κυκλικό σύνδεσμο στον εύκαμπτο αγωγό, εκτείνετε τον εύκαμπτο αγωγό όσο χρειάζεται ώστε να φτάσει έξω (400mm μέγιστο). Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε και τον επίπεδο σύνδεσμο. Για να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο αγωγό, στρέψτε τον αριστερόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους (3). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ Εισάγετε στην μονάδα τον σύνδεσμο για την αποβολή του κρύου αέρα (1). Στρέψτε τον εύκαμπτο αγωγό δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους και στερεώστε τον πάνω στην μονάδα (2). Συνδέστε τον κυκλικό σύνδεσμο στον εύκαμπτο αγωγό, εκτείνετε τον εύκαμπτο αγωγό όσο χρειάζεται ώστε να φτάσει έξω (400mm μέγιστο). Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε και τον επίπεδο σύνδεσμο. Για να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο αγωγό, στρέψτε τον αριστερόστροφα, σύμφωνα με τη φορά του βέλους (3). 4

5 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο αγωγό και τον σύνδεσμο και στρέψτε την μονάδα 180 ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου αγωγού (5) στον σύνδεσμο (4). Ανοίξτε τα παράθυρα και τοποθετήστε τη λαβή στο άνοιγμα των παραθυρόφυλλων. Κλείστε το ένα παραθυρόφυλλο. Αποφύγετε τις καμπύλες και τις αναδιπλώσεις του εύκαμπτου αγωγού. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα ( V) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ψύξη, Θέρμανση και Αφύγρανση. Κατά την μετάβαση από την μια κατάσταση λειτουργίας στην άλλη, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί ενώ ο συμπιεστής σταματά. Ο συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από 3 λεπτά. Αυτή η χρονοκαθυστέρηση προστατεύει τον συμπιεστή από φθορές. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατά τη λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, τοποθετήστε την μονάδα μπροστά σας και επιλέξτε την μέγιστη γωνία ανοίγματος της περσίδας. Η λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης επιλέγονται από το πλήκτρο FUNC είτε πάνω στη μονάδα είτε στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Για να λειτουργήσετε την μονάδα σε Θέρμανση, θα πρέπει να την στρέψετε 180 μοίρες ώστε η οθόνη και το πληκτρολόγιο να βρεθούν στην αντίθετη πλευρά και θέστε την ελάχιστη γωνία ανοίγματος της περσίδας. Για να επιλέξετε την λειτουργία της θέρμανσης πιέστε το πλήκτρο FUNC είτε πάνω στην μονάδα είτε στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. 5

6 Ψύξη Θέρμανση Αφύγρανση Ο εύκαμπτος αγωγός θα πρέπει να συνδέεται πάντα στην μονάδα, εκτός εάν η μονάδα χρησιμοποιείται μόνο για Αφύγρανη. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η εκτόνωση της μονάδας να γίνεται στο περιβάλλον για μέγιστη απόδοση(ανατρέξτε στην παράγραφο "Λειτουργία Αφύγρανσης) Για την σωστή λειτουργία της μονάδας να καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της η μονάδα θα λειτουργήσει σε ψύξη με την θερμοκρασία προεπιλεγμένη στους 25 o C.Η ενδεικτική λυχνία ΨΥΞΗΣ θα είναι αναμμένη. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί από 17 ο C εώς 30 ο C. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Power όταν η μονάδα απενεργοποιείται θα αποθηκεύει την επιλεγμένη θερμοκρασία για την επόμενη ενεργοποίηση. Επίσης μπορούν να ρυθμιστούν η ταχύτητα του ανεμιστήρα Για πιο αθόρυβη λειτουργία θέστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην χαμηλή (Lo). 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Πιέστε το πλήκτρο FUNC ο χρονοδιακόπτης (Timer) και η λειτουργία SLEEP. για να επιλέξετε την λειτουργία Αφύγρανσης. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η θερμοκρασία ελέγχεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την ρυθμίσετε. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Power για την επόμενη ενεργοποίηση. για να απενεργοποιήσετε την μονάδα, θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Timer (χρονοδιακόπτης) Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι προεπιλεγμένη στην χαμηλή και δεν μπορεί να ρυθμιστεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κλιματιστικό όταν λειτουργεί σε αφύγρανση δεν ψύχει τον χώρο. Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης ο εύκαμπτος αγωγός δεν πρέπει να συνδεθεί. Για μέγιστη απόδοση στην λειτουργία της αφύγρανσης, αφήστε ελέυθερο το πλαϊνό άνοιγμα ώστε να γίνεται απευθείας εκτόνωση στον χώρο. Η λειτουργία αφύγρανσης προτείνεται για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Εάν λειτουργείτε την μονάδα σε αφυγρανση το καλοκαίρι, τότε συστήνεται να υπάρχει συνδεδεμένος ο εύκαμπτος αγωγός ώστε ο θερμός αέρας να αποβάλλεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης προτείνεται να χρησιμοποιείτε συνεχή απορροή συμπυκνωμάτων (ανατρέξτε στην παράγραφο "ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ") 6

7 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 180 ΜΟΙΡΕΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Πιέστε το πλήκτρο FUNC για να επιλέξετε τη λειτουργία της θέρμανσης. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 25 ο C. Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μεταξύ 15 ο C και 25 ο C. Όταν θα πιέσετε το πλήκτρο Power για να απενεργοποιήσετε την μονάδα, η επιλεγμένη θερμοκρασία θα αποθηκευτεί για την επόμενη ενεργοποίησή της. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ειναι προεπιλεγμένη στην υψηλή (Hi) και δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες Timer και SLEEP. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Κατά τη λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση τα συμπυκνώματα εξατμίζονται αυτόματα. Κατά τη λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση βεβαιωθείτε πως τα καλύματα των οπών κατάθλιψης είναι σωστά τοποθετημένα. Κατά την λειτουργία της μονάδας σε ψύξη και θέρμανση δεν χρειάζεται συνεχής απορροή συμπυκνωμάτων. Μόνο σε περίπτωση που είναι πολλή υψηλή η σχετική υγρασία. Όταν το εσωτερικό δοχείο γεμίσει θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Ε4 και η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί. Ψύξη και Θέρμανση Για να αδειάσετε το δοχείο, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Αφαιρέστε το κάλυμα της οπής αποστράγγισης στο κάτω δεξί μέρος (μπροστινή όψη, λειτουργία ψύξης) και συνδέστε έναν μικρό αγωγό για την αποστράγγιση. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός δεν είναι τσακισμένος. Ο αγωγός πρέπει να έχει καθοδική κλίση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κλέιστε την οπή αποστράγγισης και επανεκκινήστε την μονάδα. Αφύγρανση ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη λειτουργία της μονάδας σε αφύγραση, συστήνεται η συνεχής αποστράγγιση για την βέλτιστη απόδοση. Για να αδειάσετε το δοχείο, απενεργοποιήστε την μονάδα και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφαιρέστε το κάλυμα της οπής αποστράγγισης που βρίσκεται κάτω από το πλέγμα στην δεξιά πλευρά (πίσω πλευρά) και συνδέστε έναν μικρό αγωγό για την αποστράγγιση. 7

8 ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πλήκτρο Αύξησης της Θερμοκρασίας Πλήκτρο Timer (χρονοδιακόπτης) Πλήκτρο Μείωσης της Θερμοκρασίας Πλήκτρο SLEEP Πλήκτρο Αυτόματης Ταχύτητας Ανεμιστήρα Πλήκτρο FUNC- Επιλογή κατάστασης λειτουργίας Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα Υψηλή (High)-Μεσαία (Medium)- Χαμηλή (Low) Πλήκτρο Power - ONN/OFF (1) ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ (2) ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF (POWER ) Πιέστε το πλήκτρο POWER για ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την μονάδα. Όταν ενεργοποιηθεί η μονάδα, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις. (3) ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNC ) Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας, με την παρακάτω σειρά: Ψύξη (Cooling) - Θέρμανση (Heating) - Αφύγρανση (Dehumidification) Cooling Heating Dehumidification (4) (5) ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Αύξηση( ): 1) Επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην ψύξη και θέρμανση. 2) Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο ( ), η επιλεγμένη θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 ο C. Εάν πιέσετε παρατεταμένα το ίδιο πλήκτρο η θερμοκρασία αυξάνεται συνεχόμενα. 8

9 Μείωση ( ): 1) Επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην ψύξη και θέρμανση. 2) Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο ( ), η επιλεγμένη θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 ο C. Εάν πιέσετε παρατεταμένα το ίδιο πλήκτρο η θερμοκρασία μειώνεται συνεχόμενα. (6) ΟΘΟΝΗ Στην οθόνη εμφανίζονται η επιλεγμένη θερμοκρασία και η ρύθμιση του timer. Όταν ρυθμίσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία και τον χρονοδιακόπτη (timer), τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα η επιλεγμένη θερμοκρασία και έπειτα θα επανεμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου. Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης τα σφάλματα: Σφάλμα Αιτία Επίλυση E1 E2 Δυσλειτουργία του αισθητήρα ή της πλακέτας Επικοινωνήστε με τεχνικό E4 Γεμάτο δοχείο ή μη σωστή τοποθέτηση του φις στην πρίζα Αδειάστε το δοχείο. Ελέγξτε αν το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο Power (7) ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο όταν η μονάδα λειτουργεί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη λειτουργία της ψύξης. Μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα: Η ενδεικτική λυχνία HI θα ανάψει Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα: Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία MID Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα: Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία LO Όταν η ενδεικτική λυχνία AUTO είναι αναμμένη, τότε η μονάδα επιλέγει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα Στο ασύρματο τηλεχειριστήριο υπάρχουν 3 πλήκτρα: Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης η ταχύτητα επιλέγεται αυτόματα στην μεγάλη και κατά τη λειτουργία αφύγρανσης ρυθμίζεται αυτόματα στην μικρή. (8) ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο όταν η μονάδα λειτουργεί για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης: Επιλέξτε την ώρα από 1 εώς 24 Κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο TIMER η ώρα θα αυξάνεται κατά 1 ώρα. Εάν πιέσετε το πλήκτρο Power πριν την ώρα που έχετε επιλέξει, η ρύθμιση θα ακυρωθεί και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. (9) ΠΛΗΚΤΡΟ SLEEP 1) Πιέζοντας μια φορά το συγκεκριμένο πλήκτρο, η μονάδα ενεργοποιεί τη λειτουργία sleep και στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη. Αν πιέσετε το ίδιο πλήκτρο άλλη μια φορά, η λειτουργία ακυρώνεται και η ένδειξη σβήνει. 2) Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία sleep κατά τη λειτουργία της ψύξης, η θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα κατά 1 ο C ανά 1 ώρα για τις επόμενες 2 ώρες και έπειτα παραμένει σταθερή. 3) Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία sleep κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, η θερμοκρασία μειώνεται αυτόματα κατά 1 ο C ανά 1 ώρα για τις επόμενες 2 ώρες και έπειτα παραμένει σταθερή. 4) Όταν το κλιματιστικό απενεργοποιείται η λειτουργία sleep ακυρώνεται. Για να την επαναφορά της, πιέστε μια φορά το πλήκτρο sleep. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Εισάγετε την μπαταρία στο ασύρματο τηλεχειριστήριο με τις σωστές πολικότητες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EC, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μπαταρία τύπου CR2025 3V λιθίου. (παρέχεται με το ασύρματο τηλεχειριστήριο). Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για αρκετό διάστημα το χειριστήριο, αφαιρέστε την μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε την μπαταρία. Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά, μπορεί να εκραγεί. 9

10 ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ / ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμα) Ανοίξτε το κάλυμα στο πίσω μέρος του χειριστηρίου (πιέστε και τραβήξτε το κάλυμα). Τοποθετήστε την μπαταρία στο κάλυμα με τη σωστή πολικότητα και εισάγετε το κάλυμα στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/EC Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εξαντληθούν και μην τις απορρίπτετε μαζί με τα αστικά λύμματα. Πρέπει η απορριψή τους να γίνει σε ειδικούς χώρους ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η ειδική απόρριψη των μπαταριών προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιπλέον μπορούν να ανακυκλωθούν. Η υποχρέωση ειδικής απόρριψης εμφανίζεται πάνω στην ίδια την μπαταρία με ένα ειδικό σύμβολο. Η παράνομη απόρριψη από τον χρήστη μπορεί να προκαλέσει επιβολή κυρώσεων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συστήρησης της μονάδας να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. 1. Καθαρισμός των φίλτρων Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες. Η λειτουργία της μονάδας με βρώμικα, φραγμένα φίλτρα θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσής της και μπορεί να προκληθούν σοβαρές δυσλειτουργίες. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα, χαλαρώστε τις πάνω πλευρές του πλέγματος και τραβήξτε τα προς τα πάνω. Απομακρύνετε την σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι πολύ βρώμικα καθαρίστε τα με χλιαρο νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε τα με κρύο νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν σε ξηρό μέρος. Όταν επανατοποθετήσετε τα φίλτρα, κλείστε τα πλέγματα και επανεκκινήστε την μονάδα. 2. Καθαρισμός του περιβλήματος Για το καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του κλιματιστικού χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανι. Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό, διαλυτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά διαλύμματα, ταλκ ή βούρτσες. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός. Για την απομάκρυνση λεκέδων χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην ρίχνετε νερό πάνω στην μονάδα, διότι μπορεί να προκληθεί φθορά στα εσωτερικά της μέρη ή να προκληθεί βραχυκύκλωμα. 3. Αποθήκευση Όταν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για αρκετό χρονικό διάστημα, καθαρίστε τα φίλτρα πριν την αποθήκευση. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα είναι πάντα σε όρθια θέση. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην μονάδα και καλύψτε το κλιματιστικό 10

11 4. Μεταφορά Η μεταφορά του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνει σε όρθια θέση. Εάν δεν είναι εφικτό, ξαπλώστε το στην δεξιά πλευρά του και όταν φτάσετε στον προορισμό αμέσως επαναφέρετε το σε όρθια θέση και περιμένετε να παρέλθουν τουλάχιστον 4 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε. 5. Για μεγαλύτερη ασφάλειά να ελέγχετε συχνά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν φθαρεί θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ότι: Η αναρρόφηση της μονάδας και οι περσίδες δεν παρεμποδίζονται. Τα φίλτρα είναι πάντα καθαρά. Ένα βρώμικο φίλτρο θα παρεμποδίζει την ροή του αέρα και θα μειώσει την απόδοση της μονάδας. Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά. Ο εύκαμπτος αγωγός είναι σωστά τοποθετημένος, χωρίς τσακίσματα και καμπύλες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ F-GAS (EC) αρ. 842/2006 Μην αποβάλετε R410A στην ατμόσφαιρα. Το R410A είναι ένα φθοριούχο αέριο που συμπεριλαμβάνεται στο πρωτόκολλο του Κιότο που αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου (GWP) του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/EC Μην απορρίπτετε το συγκεκριμένο προϊόν μαζί με τα αστικά λύμματα. Πρέπει η απορριψή του να γίνει σε ειδικούς χώρους ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η ειδική απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιπλεον μπορούν να ανακυκλωθούν. Η υποχρέωση ειδικής απόρριψης εμφανίζεται πάνω στην ίδια την μονάδα με ένα ειδικό σύμβολο. Η παράνομη απόρριψη από τον χρήστη μπορεί να προκαλέσει επιβολή κυρώσεων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς.

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50 Μοντέλο: VMCRI-18 VMCI- VMCI-6 VMCI-0 VMCI-60 V1MCI-0 V1MCI-60B IMCI-0 Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C E2-ION6L E2-ION20L Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της εταιρίας μας. Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και τηρήστε τις αυστηρά. Φυλάξτε τις

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλα GDN20AV-K4EBA1A GDN40AW-K3EBA1A ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης Ηumifix Zen 22 ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε., ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax 2104200036, Email info@carad.gr 1 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του αφυγραντήρα με ζεόλιθο.. Διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Εγχειρίδιο Χρήσης Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS-16213 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15 μ.μ. Page 1 Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Σ 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα