ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL). ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι ο αθλητικός φορέας που έχει την πλήρη αρμοδιότητα διοίκησης και τον απόλυτο έλεγχο για το άθλημα του BEACH VOLLEYBALL στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.) και τον Νόμο 2433/ (Άρθρο 7, παράγραφος 1 & 2), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2725/ Το άθλημα του Beach Volleyball, μη έχοντας σωματειακή συγκρότηση, έχει αναπτύξει διεθνώς μία πρότυπη φυσιογνωμία, όπως αυτή καθορίστηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία (F.I.V.B) (FIVB Beach Volleyball Handbook & FIVB Beach Volleyball Regulations), και επιβλήθηκε στις Ομοσπονδίες μέλη της (National Federations) διεθνώς. 1.3 Με βάση την φυσιογνωμία αυτή, το Beach Volleyball και η δραστηριότητα του υπάγονται απευθείας στις Εθνικές Ομοσπονδίες χωρίς μεσολάβηση ενδιάμεσων φορέων (Σωματείων, Συλλόγων κλπ), ενώ εγγεγραμμένα μέλη της αποτελούν μόνον οι αθλούμενοι που συμμετέχουν στις διάφορες διοργανώσεις της. Ωστόσο ο παρόν κανονισμός (άρθρο 8 γ. Δραστηριότητα Φορέων εκτός Ομοσπονδίας) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των διαφόρων φορέων που το επιθυμούν. Οι αθλούμενοι, ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα Σωματείων, Συλλόγων ή άλλων Ομοσπονδιών, στις εκδηλώσεις Beach Volley εκπροσωπούν τον εαυτό τους και μόνον και καμία υποχρέωση ή δικαίωμα δεν απορρέει από καμία άλλη τους ιδιότητα πλην αυτής ως εγγεγραμμένου μέλους στο μητρώο Beach Volley της Ομοσπονδίας. Κατ' επέκτασιν σε οποιαδήποτε Διεθνή Εκδήλωση, οι αθλητές εκπροσωπούν την χώρα τους και μόνον και μπορούν να συμμετέχουν μόνον με την έγκριση της Εθνικής Ομοσπονδίας. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές διοργανώσεις Συλλόγων, Σωματείων, Ενώσεων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εταιρειών ή άλλων φορέων, με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 4.7 του παρόντος Κανονισμού. 1.4 Για τον σχεδιασμό και χειρισμό των θεμάτων Beach Volleyball, η Διεθνής Ομοσπονδία (F.I.V.B.) έχει καθορίσει την συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ BEACH VOLLEY (BEACH VOLLEYBALL COMMITTEES) σε κάθε Εθνική Ομοσπονδία - μέλος της, που θα πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό τον απόλυτο έλεγχο του ΔΣ 1

2 αυτής. Η σύνθεση των Επιτροπών, σε μορφή που καθορίζεται από τις σχετικές εγκυκλίους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (F.I.V.B.) (FIVB World Council Meeting Minutes, ), ανήκει πάντα στο ΔΣ της Εθνικής Ομοσπονδίας, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα αυτού. 1.5 Με βάση τα ανωτέρω, το ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ. έχει αναθέσει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο όλων των θεμάτων του αθλήματος και ειδικότερα των διοργανώσεων, στο εξουσιοδοτημένο όργανό της, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL, τις πράξεις και αποφάσεις της οποίας ελέγχει και εγκρίνει κατά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Συγκρότηση Οργάνων Beach Volleyball 2.1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL: Συστήνεται διευρυμένο όργανο για το Beach Volleyball, το οποίο σκοπό έχει την διάδοση και την κατανόηση των θεμάτων του Ολυμπιακού Αθλήματος του Beach Volleyball σε όλη την περιφέρεια και την ένταξη των κατά τόπους ΤΕ/Ενώσεων στην ενεργή δραστηριοποίηση του Αθλήματος. Στο Εθνικό Συμβούλιο Beach Volleyball θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες ΤΕ/Ενώσεις της Ε.Ο.ΠΕ, όλα τα Τακτικά μέλη της μόνιμης Επιτροπής Beach Volleyball. Το όργανο αυτό θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο. Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ αυτής με την ακόλουθη βασική σύνθεση: - Πρόεδρος (Ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ. ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του) καθώς και έως 3 μέλη του ΔΣ της ΕΟΠΕ - Συντονιστής Τμήματος BEACH VOLLEYBALL ΕΟΠΕ - Υπεύθυνος Διαιτησίας BEACH VOLLEYBALL (REFEREE COMISSIONAIRE) - Εκπρόσωπος Φορέων ή Εταιρειών Προώθησης Διοργανώσεων - Εκπρόσωποι Περιφερειακών Ενώσεων - Εκπρόσωπος αθλητών - Εκπρόσωπος αθλητριών 2.2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL: Μέλη της Επιτροπής αυτής είναι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Beach Volleyball, που είναι και μέλη ΔΣ, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ ή εκπρόσωπος του, ο Συντονιστής της Επιτροπής, και οι κατά περίπτωση κρινόμενοι ως αναγκαίοι για το εκάστοτε θέμα συνεδρίασης (για 2

3 παράδειγμα Ομοσπονδιακοί Τεχνικοί, Σύμβουλοι Μάρκετινγκ, Υπεύθυνοι Τύπου και Προβολής, Ειδικοί Ιατρικών θεμάτων, Συνεργάτες τμήματος Beach Volley κ.α.). Η Επιτροπή Beach Volleyball συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα) ή όποτε κρίνεται αναγκαίο για διεκπεραίωση άμεσων θεμάτων του Αθλήματος. 2.3 Στους κόλπους της Επιτροπής Beach Volleyball δημιουργούνται επιμέρους τριμελείς ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ για τα εξής θέματα: - Εθνικών Ομάδων - Ανάπτυξης - Διοργανώσεων - Διαιτησίας. Στις Επιτροπές αυτές προΐσταται και προεδρεύει υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ, εκτός της επιτροπής Διαιτησίας όπου Πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε Υπεύθυνος Διαιτησίας BEACH VOLLEYBALL (Referee Comissionaire). Τα μέλη της Επιτροπή Διαιτησίας θα είναι μη εν ενεργεία διεθνείς Διαιτητές Οι προτάσεις των Οργάνων υπόκεινται πάντα σε έγκριση από το ΔΣ της ΕΟΠΕ Η θητεία των Οργάνων διαρκεί όσο και αυτή του Δ.Σ της Ε.Ο.ΠΕ. και η συγκρότηση της αποφασίζεται εκ νέου μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Λειτουργία Τμήματος Beach Volleyball 3.1. Η Ε.Ο.ΠΕ. λειτουργεί Τμήμα Beach Volleyball το οποίο έχει ως αντικείμενο τα ακόλουθα: α. Οργανωτικό και Αγωνιστικό Συντονισμό Διοργανώσεων Beach Volleyball όλων των κατηγοριών. β. Εθνικές Ομάδες Beach Volleyball γ. Ανάπτυξη του Beach Volleyball δ. Γραμματεία και Μητρώο Αθλητών Beach Volleyball 3.2. Το τμήμα Beach Volleyball συντονίζει και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα του Αθλήματος, τηρώντας τις αποφάσεις της Επιτροπής Beach Volleyball και του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 3

4 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Beach Volleyball 4.1. Σαν Αγωνιστική Εκδήλωση BEACH VOLLEYBALL θεωρείται κάθε οργανωμένη μορφή αγώνων BEACH VOLLEYBALL, όπου οι Αθλητές που συμμετέχουν αγωνίζονται για την τοποθέτησή τους σε Τελική Κατάταξη και διεκδικούν σχετικά έπαθλα (χρηματικά ή μη) και η οποία διοργανώνεται από οποιοδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, κατόπιν εγκρίσεως από την Ε.Ο.ΠΕ Η Ε.Ο.ΠΕ. προκηρύσσει όλες τις Επίσημες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις BEACH VOLLEYBALL Πανελλήνιου Χαρακτήρα που διαμορφώνουν τα ετήσια Πρωταθλήματα ανά κατηγορία. Τα πρωταθλήματα αυτά έχουν συνήθως την μορφή σιρκουί (σειράς από διοργανώσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις) και αφορούν όλες τις κατηγορίες αθλητών και αθλητριών, με βάση την ηλικία τους (Ανδρών - Γυναικών Νέων - Νεανίδων - Παίδων - Κορασίδων - Παμπαίδων -Παγκορασίδων - Μίνι και άλλων κατηγοριών ανάλογα με τις διεθνείς κατηγορίες) ή με βάση και άλλα κριτήρια που μπορεί να καθορίσει η Ε.Ο.ΠΕ. με επιμέρους αποφάσεις της και μπορεί να έχουν την διεθνώς καθιερωμένη μορφή (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΧΧ ΕΤΩΝ ανάλογα με την κατηγορία) Η Ε.Ο.ΠΕ. και προκειμένου για τις Επίσημες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Πανελλήνιου Χαρακτήρα, εκδίδει ετησίως την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων καθώς ανάλογα με την κατηγορία αυτών, και τις σχετικές Ειδικές Προκηρύξεις όπου καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και όροι διεξαγωγής των Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει τον έλεγχο όλων και όλων των διεθνών εκδηλώσεων BEACH VOLLEYBALL που διεξάγονται στην Ελλάδα (Βαλκανικά, Πανευρωπαϊκά, Παγκόσμια Πρωτάθλημα κ.α.) σε συνεργασία με τις Υπερκείμενες Αθλητικές Αρχές και τις Αντίστοιχες Διεθνείς Ενώσεις ή Ομοσπονδίες Πέραν των Επισήμων Διοργανώσεων (Σιρκουί) της Ε.Ο.ΠΕ., η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί εγκρίσεις διεξαγωγής Ανεξάρτητων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων σύμφωνα με διαδικασία και όρους που θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε έτους. Κάθε Ανεξάρτητη Αγωνιστική Εκδήλωση BEACH VOLLEYBALL που διεξάγεται στην Ελλάδα πρέπει απαραίτητα να έχει την έγγραφη έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ. Οι Ανεξάρτητες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαθιστούν ή να ανταγωνίζονται τα Επίσημα Πανελλήνια Σιρκουί ή Πρωταθλήματα της Ε.Ο.ΠΕ. και δεν αναγνωρίζονται ως επίσημη δραστηριότητα της Ε.Ο.ΠΕ. έναντι των Υπερκείμενων Αθλητικών Αρχών (επιχορηγήσεις, αθλητικές διακρίσεις κλπ) Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί, με σχετικές της αποφάσεις, να παραχωρεί τα δικαιώματα διοργάνωσης Επίσημων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων (της δικαιοδοσίας της), και 4

5 όσα απορρέουν από αυτά (εκμετάλλευση διαφημιστικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων), σε άλλους φορείς, όπως Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικές Εταιρείες, Σωματεία κ.α. Όλες οι λεπτομέρειες των παραχωρήσεων αυτών, πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε επιμέρους συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ της Ε.Ο.ΠΕ. και των ανωτέρω φορέων Στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανήκει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ειδικών Κατηγοριών οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να αφορούν : Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Το Πρωτάθλημα Σωματείων διοργανώνεται από την Ε.Ο.ΠΕ. και σε αυτό συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές ομάδες από τα Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.ΠΕ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος αυτού. Η διοργάνωση του Πρωταθλήματος αυτού, μπορεί να ανατεθεί και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζει η Ε.Ο.ΠΕ. Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Το Πρωτάθλημα ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, διεξάγεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και σε αυτό συμμετέχει ορισμένος αριθμός Αθλητών ή Αθλητριών, οι οποίοι επιλέγονται με αγωνιστικά κριτήρια από την ΕΟΠΕ. Το Πρωτάθλημα αυτό θα διεξάγεται με ειδικότερους όρους, που θα καθορίζονται με Ειδική Προκήρυξη. Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να εγκρίνει και Αγωνιστικές Εκδηλώσεις περαιτέρω ειδικών Κατηγοριών, όπως Αγωνιστική Εκδήλωση Βετεράνων, Ερασιτεχνικά, Μικτά κ.α. Σε κάθε περίπτωση η τελική έγκριση ανήκει στην Ε.Ο.ΠΕ. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Πανελλήνια Πρωταθλήματα (Επίσημα Σιρκουί ΕΟΠΕ) 5.1. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή των Επισήμων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων Beach Volleyball ανήκουν αποκλειστικά στην Ε.Ο.ΠΕ. και τα εξουσιοδοτημένα όργανα της, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL και την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEY Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEY έχουν την αποκλειστική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. να ενεργεί ως όργανο σχεδιασμού, διοργάνωσης, διεξαγωγής και 5

6 ελέγχου των Επισήμων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Σιρκουί) όλων των κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Νέων-Νεανίδων κλπ) Οι σχετικές προκηρύξεις (Γενική και Ειδικές), συντάσσονται από την Επιτροπή Beach Volleyball, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ Από τις Εκδηλώσεις αυτές ανακηρύσσονται οι Πρωταθλητές Ελλάδος σε κάθε κατηγορία Σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, σε κάθε επίσημη Αγωνιστική Εκδήλωση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL εκπροσωπείται από τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ της Ομοσπονδίας, ο οποίος είναι και η Ανώτερη Αρχή της Εκδήλωσης Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Beach Volleyball έναντι όσων μετέχουν στους αγώνες με οποιαδήποτε ιδιότητα και έναντι τρίτων Φυσικών και Νομικών Προσώπων και είναι υπεύθυνος για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και την αγωνιστική εξέλιξη των Τουρνουά. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος εκπροσωπεί την Ε.Ο.ΠΕ., όταν δεν παρευρίσκεται μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Τα κύρια καθήκοντά του είναι: παρακολουθεί όλη την διαδικασία προετοιμασίας της αγωνιστικής εκδήλωσης πραγματοποιεί την επιθεώρηση των χώρων διεξαγωγής, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ορίζει τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αγωνιστικού προγράμματος Συντονίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το αγωνιστικό πρόγραμμα και λαμβάνει τελικές αποφάσεις σε περίπτωση αιτημάτων, παραπόνων και ενστάσεων, μετά από συνεργασία με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κάθε αγωνιστικής εκδήλωσης αποτελείται από τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., τον εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ή Επιτροπής της Ε.Ο.ΠΕ. στην περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η Εκδήλωση, έναν Εκπρόσωπο του Συνδιοργανωτή Φορέα (Δήμος, Νομαρχία κλπ), καθώς και τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συνεδριάζει σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, μετά από αίτημα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Διαδικασία Εγκρίσεων Ανεξάρτητων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων 6.1. Κάθε φορέας που επιθυμεί την διοργάνωση Αγωνιστικής Εκδήλωσης BEACH 6

7 VOLLEYBALL, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ε.Ο.ΠΕ., στην οποία να 0.επισυνάψει και τα εξής δικαιολογητικά: - Έγγραφο του φορέα που ζητά την έγκριση με πληροφορίες για την μορφή του (π.χ. Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτική Επιχείρηση, Σωματείο κλπ) και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. - Έγγραφο του φορέα, που θα αναφέρει τους σχετικούς όρους για την διαφήμιση της Αγωνιστικής Εκδήλωσης (χορηγοί κ.α.), τους έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής αθλητές και άλλα θέματα που αφορούν την διοργάνωση. - Αντίγραφο του εγγράφου συμφωνίας με το τηλεοπτικό κανάλι που θα καλύψει το Αγωνιστική Εκδήλωση (αν υπάρχει). - Αντίγραφο της Ειδικής Προκήρυξης της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, με ιδιαίτερο βάρος στο αγωνιστικό σύστημα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEY, αφού εξετάσουν όλα τα δικαιολογητικά, εγκρίνουν την Αγωνιστική Εκδήλωση. Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει στην συνέχεια όλη την οργάνωση της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, ενημερώνοντας την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. για κάθε νέο στοιχείο που αφορά την διοργάνωση και κυρίως για την λίστα με τους αθλητές που δηλώνουν συμμετοχή, καθώς και για οτιδήποτε έχει σχέση με την τηλεοπτική κάλυψη. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν έγκαιρα τα στοιχεία αυτά και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τα στοιχεία των Αθλητών, μπορεί να ανακληθεί η έγκριση διεξαγωγής του Υπεύθυνος για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και της όλης διεξαγωγής της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, είναι ο Τεχνικός Υπεύθυνος, ο οποίος ορίζεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. Ο διοργανωτής θα αναλάβει και την πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής του Αντιπροσώπου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. που θα ορίζεται σε κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς στον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής ορισμένων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σύμπτωση με άλλη εκδήλωση Beach Volleyball Πανελληνίου χαρακτήρα Στον ενδιαφερόμενο Διοργανωτή Αγωνιστικής Εκδήλωσης BEACH VOLLEYBALL, μπορεί να ζητηθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. η καταβολή αντίστοιχου Χρηματικού Παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να απαλλάσσει από την καταβολή του σχετικού παραβόλου, Αγωνιστική Εκδήλωση που διεξάγεται από τον ίδιο φορέα που μετέχει στην 7

8 διεξαγωγή της Αγωνιστική Εκδήλωσης Πανελλήνιου χαρακτήρα. Επίσης έχει το δικαίωμα να απαλλάσσει από την καταβολή παραβόλου και άλλες εκδηλώσεις BEACH VOLLEYBALL κατά την κρίση της Η Έγκριση Τοπικών Αγωνιστικών Εκδηλώσεων γίνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. και εποπτεύεται από τις ΤΕ/Ενώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Περιφερειακή Διάρθρωση 7.1. Η Περιφερειακή Οργάνωση για το BEACH VOLLEYBALL, ανατίθεται στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές της Ε.Ο.ΠΕ. μετά από σχετική απόφαση της. Σε αυτές ορίζεται ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ., στην οποία μετέχουν: α. Ο Πρόεδρος της Ενώσεως ή Τοπικής Επιτροπής ή εκπρόσωπος του, σαν Πρόεδρος β. Ο Υπεύθυνος BEACH VOLLEYBALL της ΤΕ/ Ενώσεως, ο οποίος ορίζεται από την ίδια την ΤΕ / Ένωση γ. Ένας τοπικός εκπρόσωπος των διαιτητών Beach Volleyball δ. Ένας εκπρόσωπος Αθλητών που έχει αντίστοιχη εμπειρία από αγώνες BEACH VOLLEYBALL στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής αντίστοιχα Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ., εποπτεύει τη διεξαγωγή των τοπικών Αγωνιστικών Εκδηλώσεων Το τμήμα του BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. οφείλει να ενημερώνει και να συνεργάζεται με τις κατά τόπους ΤΕ/Ενώσεις για όλες τις διοικητικές αποφάσεις που αφορούν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στα τοπικά όρια της αρμοδιότητας τους. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Αθλητές 8.1. Στην δύναμη αθλουμένων μελών της Ε.Ο.ΠΕ. ανήκει το σύνολο των Ελλήνων Αθλητών που αγωνίζονται σε κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ε.Ο.ΠΕ. τηρεί το μητρώο αθλητών Beach Volleyball και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στην αγωνιστική τους συμπεριφορά Κάθε Αθλητής, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε αγώνες Beach Volleyball στην 8

9 Ελλάδα, που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις, ή από άλλους φορείς και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει απαραίτητα να εγγραφεί προηγουμένως στο ΜΗΤΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ Όλοι οι Αθλητές που εγγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. αποκτούν και το δικαίωμα συμμετοχής στις Διεθνείς Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Beach Volleyball, που διοργανώνονται ή έχουν εγκριθεί από την Διεθνή Παγκόσμια Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB), την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης (C.E.V.) ή Συνομοσπονδία άλλης Ηπείρου, πάντα μετά από έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ Κάθε συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Αγωνιστική Εκδήλωση εκτός Ελλάδος επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγκριση. Η έγκριση ζητείται και δίνεται στην Εθνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης της χώρας στην οποία διεξάγεται η αντίστοιχη Αγωνιστική Εκδήλωση, αφού προηγουμένως ο Αθλητής υποβάλλει σχετική αίτηση και προσκομίσει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ., αντίγραφο των Όρων Διεξαγωγής αυτών των Αγωνιστικών Εκδηλώσεων. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση των Εθνικών Ομάδων, που μετέχουν σε εκδηλώσεις της CEV, της FIVB ή άλλης Ηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Σε περίπτωση συμμετοχής Αθλητών σε Αγωνιστική Εκδήλωση, που δεν έχουν προηγούμενη έγκριση από την Ε.Ο.ΠΕ., ή χωρίς την προηγούμενη εγγραφή τους στο ΜΗΤΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. θα επιβάλλονται σε αυτούς ποινές αποκλεισμού από κάθε εκδήλωση BEACH VOLLEYBALL στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για διάστημα 3-12 μηνών μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. και απόφαση του ΔΣ/Ε.Ο.ΠΕ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι επιβαλλόμενες ποινές θα διπλασιάζονται Σε περίπτωση επανάληψης των παραπτωμάτων της παραγράφου 8.5. περισσότερο από ΔΥΟ (2) φορές, μπορεί να επιβληθεί ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το ΜΗΤΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL Oλες οι προαναφερόμενες ποινές θα επιβάλλονται από το ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ., μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BEACH VOLLEYBALL. ΑΡΘΡΟ 8.β. Προπονητές 8.β.1 Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΟΠΕ, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Beach Volley και της Επιτροπής Beach Volleyball υπάγεται και το σώμα των προπονητών Beach Volleyball οι οποίοι θα πρέπει να αποκτούν την ειδική άδεια 9

10 άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ι. Να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Beach Volleyball. ΙΙ. Να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Volleyball και να έχουν βεβαίωση της ΕΟΠΕ για 3ετη ενασχόληση με το άθλημα του Beach Volleyball: α. ως αθλητές Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (με επιβεβαίωση σχετικών Φ.Α.), β. Ως προπονητές συνεργάτες της ΕΟΠΕ ΙΙΙ. Να διαθέτουν δίπλωμα σχολής προπονητών του άρθρου 31 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού. 8.β.2 Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή Beach volleyball διέπεται από κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 9 του ν όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση τα θέματα τους υπάγονται στην Επιτροπή beach volleyball της ΕΟΠΕ, όπως ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην οποία ανήκει το άθλημα. ΑΡΘΡΟ 8.γ. Δραστηριότητα φορέων εκτός Ομοσπονδίας 8.γ.1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος (Δικαιοδοσία), το άθλημα του Beach Volleyball (μη έχοντας σωματειακή συγκρότηση), υπάγεται απευθείας στην Εθνική Ομοσπονδία μέσω των οργάνων του αθλήματος που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, σύμφωνα και με τα όσα καθορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος. 8.γ.2. «Δραστηριότητα» Beach Volleyball νοείται κάθε μορφής επίσημη ενέργεια που σχετίζεται με το άθλημα (οργανωτική, αγωνιστική, εκμάθησης κ.α.) και η οποία θα πρέπει να διέπεται από τα όσα προβλέπει ο παρόν κανονισμός. 8.γ.3. Φορείς (εκτός της Εθνικής Ομοσπονδίας) που θα αποτελούσαν εν δυνάμει ενδιαφερόμενο για άσκηση «δραστηριότητας» Beach Volleyball, κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες: Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές της ΕΟΠΕ Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, Οργανισμοί κλπ) Σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ Ιδιώτες (εταιρείες παροχής υπηρεσιών αθλητικής εκπαίδευσης, οργάνωσης αθλητικών γεγονότων, γυμναστήρια, παιδικές κατασκηνώσεις - καμπς, ξενοδοχεία κλπ) 10

11 Εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Πανεπιστήμια, Ιδιωτικές Σχολές κλπ). 8.γ.4. Για όλους τους ανωτέρω φορείς προβλέπεται η δυνατότητα να ασκήσουν «δραστηριότητα» beach volleyball, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός (για κάθε κατηγορία εξ αυτών). Προκειμένου να εγκριθεί η «δραστηριότητα» Beach Volleyball των ανωτέρω φορέων από την ΕΟΠΕ, θα πρέπει να υπάρχει σχετική εισήγηση από την Επιτροπή Beach Volleyball. 8.γ.5 Η εισήγηση για την έγκριση της «δραστηριότητας» δίνεται μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου και αφού η Επιτροπή αξιολογήσει την προτεινόμενη «δραστηριότητα» και την εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων για την κατηγορία της «δραστηριότητας». 8.γ.5.1. Για οργανωτική και αγωνιστική «δραστηριότητα», ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα και 8.1. του παρόντος κανονισμού. 8.γ.5.2. Για «δραστηριότητα» εκμάθησης, οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα του φορέα, είναι: Ι. Ο φορέας να έχει στην ιδιοκτησία του, ή να προσκομίσει βεβαίωση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης για το συγκεκριμένο άθλημα. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί τους κανόνες του αθλήματος (διαστάσεις, ποιότητα άμμου κλπ) και τις προϋποθέσεις ασφαλείας. ΙΙ. Η «δραστηριότητα» εκμάθησης του φορέα θα πρέπει να ασκείται μέσω αναγνωρισμένου προπονητή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 8.β. του παρόντος κανονισμού. ΙΙΙ. Η ΕΟΠΕ δικαιούται να εποπτεύει την «δραστηριότητα» εκμάθησης του φορέα με 1 έως 2 επισκέψεις (ετησίως) ενός ομοσπονδιακού τεχνικού ή συμβούλου μετά από πρόσκληση που θα απευθύνει ο φορέας. Ο φορέας με την υποβολή του αιτήματος αναγνώρισης της δραστηριότητος θα βεβαιώνει και την αποδοχή του εποπτικού ρόλου της ΕΟΠΕ και των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 8.γ.6. Πέραν του παρόντος κανονισμού η ΕΟΠΕ θα εκδίδει ετησίως ειδικές εγκυκλίους, έντυπα και φόρμες που θα περιγράφουν και θα διευκολύνουν την εφαρμογή των ανωτέρω, ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όσα προβλέπονται στις επιμέρους προκηρύξεις των αγωνιστικών εκδηλώσεων Beach Volleyball της ΕΟΠΕ (Πανελλήνια Πρωταθλήματα κλπ), στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, και στον Κανονισμό Εθνικών ομάδων. 11

12 ΑΡΘΡΟ 9 ο : Διαφημιστικά Δικαιώματα 9.1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της διαφήμισης στον χώρο που διεξάγεται κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Πανελληνίου χαρακτήρα, ενώ σε Αγωνιστική Εκδήλωση όλων των υπολοίπων Κατηγοριών τα δικαιώματα, ανήκουν μεν στην Ε.Ο.ΠΕ., αλλά παραχωρούνται στον Διοργανωτή που λαμβάνει την έγκριση για διεξαγωγή του Όλοι οι Αθλητές που μετέχουν σε εγκεκριμένα Αγωνιστική Εκδήλωση στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθούν τους όρους της συγκεκριμένης Αγωνιστικής Εκδήλωσης, που αφορούν διαφημιστικά δικαιώματα και οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Ο.ΠΕ.. Αρμόδια για τον έλεγχο των όρων που αφορούν την διαφήμιση είναι η Ε.Ο.ΠΕ. η οποία έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συμμετοχή Αθλητή, που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Αγωνιστικής Εκδήλωσης. Οι διαστάσεις και τα σχήματα των διαφημίσεων, καθορίζονται με τις επιμέρους Προκηρύξεις κάθε Αγωνιστικής Εκδήλωσης Θέματα σχετικά με διαφημίσεις Αθλητών που αγωνίζονται σε Αγωνιστική Εκδήλωση του εξωτερικού, καθορίζονται από τους ειδικούς όρους Αγωνιστική Εκδήλωση αυτών και πρέπει να προσκομίζονται στην Ε.Ο.ΠΕ., όταν ζητείται η σχετική έγκριση. ΑΡΘΡΟ 10 0 : Χρηματικές αποζημιώσεις Στους Αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε εγκεκριμένες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, μπορούν να προσφέρονται αντίστοιχες χρηματικές αποζημιώσεις, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί με τις Ειδικές Προκηρύξεις και κατανέμονται ανάλογα με την θέση στην Τελική κατάταξη. Με τις Ειδικές Προκηρύξεις των εγκεκριμένων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, θα καθορίζονται και όλα τα επιμέρους θέματα που έχουν σχέση με την καταβολή των χρηματικών επάθλων, όπως ο τρόπος καταβολής τους, η φορολογία κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 11 0 : Κανονισμοί Παιδιάς 11.1 Όλες οι εγκεκριμένες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, διεξάγονται υποχρεωτικά με τους Διεθνείς Κανονισμούς BEACH VOLLEYBALL της FIVB, όπως αυτοί ισχύουν εκάστοτε και με τις τροποποιήσεις που εκδίδονται από αυτήν Όλες οι εγκεκριμένες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, διεξάγονται υποχρεωτικά με μπάλες, οι οποίες έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ. (μετά 12

13 από εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BEACH VOLLEYBALL), ως επίσημες μπάλες BEACH VOLLEYBALL Την εκδίκαση ενστάσεων που υποβάλλονται κατά την διάρκεια των Τουρνουά και εφόσον ζητηθούν στον προβλεπόμενο για την κάθε κατηγορία χρόνο επιλαμβάνεται το εκάστοτε θεσμοθετημένο όργανο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο: α. Για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το πρωτόκολλο υποβολής ενστάσεων (Protest Protocol) της FIVB β. Για πλαστοπροσωπία που γίνεται από Αθλητή. Η ένσταση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης της διοργάνωσης και επιλαμβάνεται η Οργανωτική Επιτροπής της διοργάνωσης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφαίνεται μόνος του. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά, μπορεί να ζητήσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο και λοιπά). γ. Για αντικανονική συμμετοχή Αθλητή. Υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης της διοργάνωσης και επιλαμβάνεται η Οργανωτική Επιτροπής της διοργάνωσης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφαίνεται μόνος του Σε περίπτωση που μία ένσταση γίνει δεκτή, εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς για κάθε περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 12 0 : Διαιτησία Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας σε αγώνες Beach Volleyball, ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.). 13

14 12.2. Η Ε.Ο.ΠΕ. ασκεί τις αρμοδιότητές της στα θέματα διαιτησίας Beach Volleyball με το εξουσιοδοτημένο όργανό της, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEY. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Ο.ΠΕ. στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων Beach Volleyball. β) Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. επί της ανάγκης οργάνωσης Σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών Beach Volleyball καθώς και την συμμετοχή Ελλήνων διαιτητών σε διεθνείς σχολές και σεμινάρια διαιτησίας Beach Volleyball. γ) Την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και την παροχή γενικών κατευθύνσεων στους διαιτητές Beach Volleyball όλης της χώρας καθώς και την επίλυση κάθε τεχνικού ζητήματος που τυχόν προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών διαιτησίας Beach Volleyball. δ) Την κατάρτιση των προγραμμάτων ελέγχου και διαπίστωσης της υγείας και φυσικής κατάστασης αλλά και των γνώσεων των διαιτητών επάνω στους κανονισμούς διαιτησίας Beach Volleyball. ε) Την μετάφραση των κανονισμών παιδιάς και γενικά κάθε έκδοσης εντύπου που αφορά στη διαιτησία. στ) Την θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας των διαιτητών και την εισήγηση στο Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. μέτρων προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών. ζ) Την εισήγηση ή γνωμοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις στον κανονισμό διαιτησίας Beach Volleyball. η) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών. θ) Τον ορισμό των διαιτητών σε όλες τις εγκεκριμένες αγωνιστικές εκδηλώσεις Beach Volleyball. ι) Την παραπομπή των διαιτητών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. και την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων στους πλημμελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους διαιτητές Beach Volleyball, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό Η ιδιότητα του διαιτητή Beach Volleyball αποκτάται με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BEACH VOLLEYBALL, μετά από σχετική εισήγηση της 14

15 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Beach Volleyball, που επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ Κανένας διαιτητής beach volleyball δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του σε οποιαδήποτε αγωνιστική εκδήλωση beach volleyball, αν δεν έχει ορισθεί σαν διαιτητής beach volleyball από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL Όλoi οι Επίσημοι Αγώνες των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Beach Volleyball που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Ε.Ο.ΠΕ., διεξάγονται με Επίσημους Διαιτητές BEACH VOLLEYBALL. Για τις υπόλοιπες Δραστηριότητες και ανάλογα με την κατηγορία των αγώνων (satelite κλπ) τα θέματα των Διαιτητών θα ρυθμίζονται με Ειδικούς Κανονισμούς που θα εκδίδονται και θα γνωστοποιούνται στους Αθλητές εκ των προτέρων. Οι Ειδικοί αυτοί Κανονισμοί που θα επέχουν ρόλο προκήρυξης, θα εκδίδονται από τον Οργανωτή και θα εγκρίνονται από το Τμήμα Beach Volleyball Διαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών του σε εγκεκριμένη αγωνιστική δραστηριότητα (έστω και ενός αγώνα) παραπέμπεται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL, ύστερα από εισήγηση του Τεχνικού Υπεύθυνου της εκδήλωσης που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνιστά αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου η τυχόν αποχή από αγώνες ή αγώνα μόνον εάν αυτή (αποχή) αφορά σε οικονομικούς λόγους ή οικονομικά αιτήματα απέναντι στην - κατά περίπτωση - διοργανώτρια Οι διαιτητές beach volleyball δικαιούνται αποζημιώσεως καθώς και εξόδων κίνησης και παραμονής για κάθε αγωνιστική εκδήλωση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους Το ύψος των αποζημιώσεων που χορηγούνται στους διαιτητές καθορίζεται από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL και σχετική έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Ο φορέας καταβολής των αποζημιώσεων αυτών καθορίζεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες διοργάνωσης κάθε αγωνιστικής εκδήλωσης που καθορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, προβαίνει στην αξιολόγηση των διαιτητών beach volleyball και την κατάταξή τους σε κατηγορίες: A Κατηγορία: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαιτητές που έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Διαιτησίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.). Οι διαιτητές αυτοί εκτελούν χρέη διαιτητού στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 15

16 Β Κατηγορία: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαιτητές που έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. Οι διαιτητές αυτοί εκτελούν χρέη διαιτητού στα Πρωταθλήματα Ανάπτυξης και στις ανεξάρτητες εγκεκριμένες Διοργανώσεις. Γ Κατηγορία: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαιτητές που έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. Εκτελούν χρέη Γραμματείας και Εποπτών σε όλα τα προαναφερθέντα Πρωταθλήματα Με την επιφύλαξη των όσων ορίζουν οι νόμοι, οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι λοιπές διατάξεις Αθλητικής δικαιοσύνης, ο διαιτητής beach volleyball κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να τηρεί τους οικείους Διεθνείς κανονισμούς της FIVB, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της ΕΟΠΕ, τις Εγκυκλίους, οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει. και η εκάστοτε διοργανώτρια αρχής, μετά από έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ως και τις γενικά παραδεκτές αρχές της αθλητικής καλής πίστης, και του " ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ " (FAIR PLAY) Ως άσκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται τόσο η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου συμμετοχή του διαιτητή στην όλη διαδικασία διεξαγωγής του αγώνα, όσο και η εν γένει επίδειξη άψογης αθλητικής και κοινωνικής ήθους και διαγωγής Οποιαδήποτε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος με διαπιστωθείσα και καταλογισθείσα πράξη ή παράλειψη, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL έχει ως έργο τον Πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών beach volleyball για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, αναφορικά με την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων τους Οι αποφάσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL εκδίδονται υποχρεωτικά ύστερα από απαραίτητη προηγούμενη κλήση του παραπεμφθέντος διαιτητή σε απολογία Ο παραπεμφθείς έχει δικαίωμα αυτοπροσώπως παρουσίας κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής ή κατάθεσης έγγραφου απολογητικού υπομνήματος Η απόφαση επί της παραπομπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον παραπεμφθέντα. Η απόφαση δεν είναι απαραίτητο να εμπεριέχει πλήρες σκεπτικό, το οποίο μπορεί να ακολουθήσει το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της, πρέπει όμως οπωσδήποτε να περιέχει τα άρθρα του παρόντος, βάσει των οποίων επιβλήθηκε η αντίστοιχη ποινή. 16

17 Η επιβληθείσα ποινή εκτίεται και ο διαιτητής δεν ορίζεται ευθύς αμέσως μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEY της Ε.Ο.ΠΕ Στους διαιτητές Beach Volleyball επιβάλλονται οι κάτωθι ποινές κατά περίπτωση και διαβάθμιση παραπτωμάτων : α) Αποκλεισμός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών : 1) Καθυστερημένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων. 2) Ασαφής διατύπωση του Φύλλου Αγώνα. 3) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων. 4) Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο - συναδέλφων τους δηλώσεις και σχολιασμοί φάσεων των εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε. 5) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της διοργανώτριας παροχή συνεντεύξεων. Διευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δημοσίως, δεν αποτελούν συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης. β) Αποκλεισμός έως 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών : 1) Παράβαση των κανονισμών της παιδιάς που δεν συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα. 2) Ανάρμοστη συμπεριφορά σε συνάδελφο διαιτητή-γραμματεία- επόπτη. γ) Αποκλεισμός έως 70 (εβδομήντα) ημερολογιακών ημερών : 1) Αδικαιολόγητη μη προσέλευση σ' αγώνα στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε γνώση του διορισμού του. 2) Αδικαιολόγητη μη αποδοχή του διορισμού του. 3) Η συμμετοχή ως διαιτητή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρμόδιας αρχής ή οργάνου Πετοσφαίρισης. δ) Αποκλεισμός έως 90 (ενενήντα) ημερολογιακών ημερών : 1) Παράβαση των κανονισμών της παιδιάς που είχε σαν αποτέλεσμα την επανάληψη του αγώνα που διεξήχθη. 2) Αποφυγή αποβολής παίκτη ή/και αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα του παίκτη και των πιθανών επεισοδίων. 3) Υποβολή ψευδών εκθέσεων πριν, στη διάρκεια και μετά τον αγώνα για τα συμβάντα. 4) Ανάρμοστη συμπεριφορά προς μέλος του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, Τοπικών Ενώσεων ή Επιτροπών, της Επιτροπής Beach Volleyball και των Τεχνικών Υπευθύνων των αγωνιστικών εκδηλώσεων. ε) Αποκλεισμός έως 180 ( εκατόν ογδόντα ) ημερολογιακών ημερών : 1) Εξύβριση των μελών του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, των Τοπικών Ενώσεων ή Επιτροπών, της Επιτροπής Beach Volleyball και των Τεχνικών Υπευθύνων των αγωνιστικών εκδηλώσεων 17

18 2) Η βάναυση με έργα συμπεριφορά προς αθλητές, θεατές ή όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. 3) Ανάρμοστη γενική συμπεριφορά αταίριαστη με την δεοντολογία του αθλητισμού. στ) Αποκλεισμός 360 (τριακόσιες εξήντα) ημερολογιακών ημερών : Απρεπής και ανάρμοστη συμπεριφορά, στο εξωτερικό όπου πήγε διαιτητής για διαιτησία αγώνων και προέκυψαν δυσμενή σχόλια σε βάρος της Ελληνικής διαιτησίας. ζ) Διαγραφή α) Σε περιπτώσεις δόλιας μεροληψίας μετά από αποδεδειγμένη δωροδοκία για την οποίαν ο υπαίτιος διαιτητής καταδικάσθηκε (έστω και πρωτοδικώς ) από ποινικό δικαστήριο ο διαιτητής διαγράφεται μέχρι τελεσιδικίας της εκδοθεισομένης απόφασης. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη απόφαση ο διαιτητής καταδικαστεί η διαγραφή είναι οριστική. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής καταδικάστηκε τελεσίδικα για παράπτωμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. β, γ και δ του ν. 2725/99. ΑΡΘΡΟ 13 0 : Τηλεοπτικές Μεταδόσεις Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων BEACH VOLLEYBALL που διοργανώνονται από την ίδια ή τις Τοπικές Επιτροπές/Ενώσεις και τις Περιφερειακές Επιτροπές BEACH VOLLEYBALL. Όλες οι υπόλοιπες διοργανώσεις, που διεξάγονται με την άδεια της Ε.Ο.ΠΕ. διατηρούν το δικαίωμα της τηλεοπτικής εκμετάλλευσης των διοργανώσεων αυτών, με τον όρο της ενημέρωσης της Ε.Ο.ΠΕ.. Απαγορεύεται κάθε τηλεοπτική μετάδοση Αγωνιστικής Εκδήλωσης που διοργανώνεται από την Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Τοπικές Επιτροπές/Ενώσεις της, χωρίς την άδειά της, για χρόνο πέραν των ΤΡΙΩΝ (3) ΛΕΠΤΩΝ για κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση. ΑΡΘΡΟ 14 ο : Εθνικές Ομάδες Το παρόν άρθρο καθορίζει τη διοικητική διάρθρωση των Εθνικών Ομάδων Beach Volleyball καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Εθνικού Σχεδιασμού. 18

19 Όπου στη συνέχεια γίνεται λόγος για Εθνική Ομάδα beach Volleyball εννοείται και κάθε προεθνική ή Εθνική ομάδα κάθε ηλικιακής κατηγορίας Στο παρόν υπάγεται όλο το προσωπικό της Διοικητικής, Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης, καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις Εθνικές Ομάδες και τις Ομάδες Εθνικού Σχεδιασμού Αθλητής που συμμετέχει στις Εθνικές Ομάδες και τις Ομάδες Εθνικού Σχεδιασμού αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος. Το αυτό ισχύει και για το Διοικητικό, Τεχνικό και Επιστημονικό προσωπικό που συνεργάζεται στις Εθνικές Ομάδες και τις Ομάδες Εθνικού Σχεδιασμού όπου ο όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα των ατομικών συμβάσεων εργασίας και τις συμπληρώνει σε όλα Η ΕΟΠΕ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών αντιπροσωπευτικών ομάδων Beach Volleyball κάθε ηλικιακής κατηγορίας, καθώς και της συμμετοχής σε όλες τις ανεπίσημες και επίσημες διοργανώσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων του αθλήματος (CEV, FIVB κτλ), αλλά και τις όποιες συμφωνίες με άλλες Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού Αθλητές που έχουν επιλεγεί να στελεχώσουν Εθνικές/Προεθνικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγωνιστικές δραστηριότητες σάλας μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της Επιτροπής Beach Volley Η διοικητική διάρθρωση των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Σχεδιασμού περιλαμβάνει: - Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ ή ορισμένος εκπρόσωπος του, ένα μέλος ΔΣ της ΕΟΠΕ ή Ένωσής της και ο Συντονιστής beach volleyball Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων εγκρίνει κατ αρχήν τον ετήσιο προγραμματισμό των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Εθνικού Σχεδιασμού. Είναι ο συνδετικός κρίκος Εθνικών Ομάδων Επιτροπής beach volley και ΔΣ / ΕΟΠΕ, και υποβάλει, σε συνεργασία με τους προπονητές των Εθνικών Ομάδων, τακτικές εκθέσεις πεπραγμένων των Εθνικών ομάδων. Επιπλέον, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Beach Volleyball και εισηγείται την επίλυση προβλημάτων αθλητών αθλητριών στην Επιτροπή beach volley και το ΔΣ / ΕΟΠΕ. 19

20 Τέλος, επιβάλει ποινές σε αθλητές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν αφού εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση. - Την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Σχεδιασμού που δύναται να περιλάβει: manager Εθνικών Ομάδων, Υπεύθυνο Υλικού, Υπεύθυνο Εγκαταστάσεων, Γραμματεία και εξωτερικούς συνεργάτες - Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, που δύναται να περιλαμβάνει: τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, τον Βοηθό ή/και τον γυμναστή φυσικής κατάστασης, στατιστικολόγο, φροντιστή - Την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Ιατροί, φυσιοθεραπευτές, εργοφυσιολόγο, διατροφολόγο κλπ) Οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Σχεδιασμού - οφείλουν να τηρούν πιστά τόσο τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της ΕΟΠΕ, όσο και τον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι οποίες τους κοινοποιούνται από την ΕΟΠΕ. - Να δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία των ατομικών πληροφοριακών βιογραφικών δελτίων τους, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους, τηλέφωνα κ.λ.π και να αναφέρουν εγγράφως αμέσως την οποιαδήποτε αλλαγή στο Τμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. - Να συμμετέχουν, εκτός από τις περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχημάτων που πιστοποιούνται από την Ιατρική Υπηρεσία, σε όλες τις προπονήσεις, στους τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την ΕΟΠΕ (Τμήμα Beach Volleyball), όπως και σε όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες ( επίσημους και φιλικούς) και εκδηλώσεις της ΕΟΠΕ, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παρουσιάσεις (σε σχολεία, συνεντεύξεις, βραβεύσεις) που προάγουν την βελτίωση και την προβολή του αθλήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. - Να ενημερώνουν εγγράφως για τις τυχόν μετακινήσεις τους για αγωνιστικές υποχρεώσεις (αγώνες, προπονήσεις) εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας. - να συμπεριφέρονται αθλητικά και κόσμια, αποφεύγοντας τη δημιουργία επεισοδίων, πράξεων και γεγονότων, τα οποία ξεφεύγουν της αξιοπρέπειας, της κοσμιότητας και της έννοιας του «καλώς αγωνιζομένου». - Να φοράνε κατά τους επίσημους ή φιλικούς αγώνες και άλλες διοργανώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και στις 20

21 προπονήσεις, μετακινήσεις και ξενοδοχείο το αθλητικό υλικό της εταιρείας που κάθε φορά είναι συμβεβλημένη η ΕΟΠΕ, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ατομική σύμβαση συνεργασίας του κάθε αθλητή. Εξαίρεση στο αθλητικό υλικό μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (περιπτώσεις Ιατρικών παθήσεων και μόνο με την γνωμάτευση της Ιατρικής Υπηρεσίας ) και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η συμβεβλημένη εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ζητούμενες απαιτήσεις ή το επιβάλλουν άλλοι ιδιαίτεροι λόγοι (διεθνείς προδιαγραφές, δικαιώματα χορηγιών, Promoter διοργανώσεων κ.λ.π) Καθορίζεται πάγια διαδικασία χορήγησης φαρμάκωνσυμπληρωμάτων στους αθλητές των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Εθνικού Σχεδιασμού. Εφόσον υπάρχει ανάγκη να πάρει φαρμακευτική αγωγή ο αθλητής, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση του Ιατρού της Εθνικής Ομάδας, τα απαραίτητα φάρμακα για την θεραπεία θα χορηγούνται μετά από συνταγή του αρμόδιου Ιατρού και με δική του ευθύνη. Λήψη φαρμάκων για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αρμόδιο Ιατρό και να εξετάζεται ανά περίπτωση, αφού επισυνάπτεται πάντα η αντίστοιχη αιτιολογημένη ιατρική βεβαίωση. Είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τους αθλητές κάθε τυχόν φαρμακευτική αγωγή που τους έχει χορηγηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν και ασθένειες εκτός κύκλου αθλητικών υποχρεώσεων. Κανένα φάρμακο δεν θα χορηγείται στους αθλητές χωρίς ιατρική συνταγή, η οποία θα καταχωρείται και σε ειδική καρτέλα αναλώσεως φαρμάκων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Εθνικών Ομάδων. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου ή άλλου σκευάσματος το οποίο θα εμπεριέχει απαγορευμένες ουσίες σύμφωνα με τους καταλόγους που εκδίδονται από την ΔΟΕ και τους λοιπούς εγχώριους και Διεθνείς αθλητικούς και ιατρικούς οργανισμούς, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο να βρεθεί Έλληνας αθλητής Εθνικής Ομάδας να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Οι αθλητές και οι αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να περνούν από έλεγχο αντί-ντόπινγκ κοντρόλ χωρίς προειδοποίηση 21

22 και όταν αυτό τους ζητηθεί από τον εντεταλμένο με την Ομοσπονδία φορέα και τον Manager των Εθνικών Ομάδων. Σε περίπτωση που βρεθούν χρήστες παράνομων και απαγορευμένων ουσιών θα αποβάλλονται από την Εθνική Ομάδα και θα τιμωρούνται με βάση τον ισχύοντα αθλητικό νόμο για χρήση απαγορευμένων ουσιών H ΕΟΠΕ Καταβάλλει στους μετέχοντες αθλητές στις Εθνικές Ομάδες παροχές (τακτικές και έκτακτες) οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του ΔΣ / ΕΟΠΕ και αποτυπώνονται σε σχετικό κείμενο που συνυπογράφεται με αυτούς (Συμφωνητικό Αμοιβαίας Κατανόησης) Αθλητής ο οποίος παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΟΠΕ, υποχρεώσεις του, τιμωρείται ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία, με τις παρακάτω ποινές: α. Έγγραφη επίπληξη β. Πρόστιμο από 10% έως 50% των τακτικών παροχών του κ.λ.π γ. Αποκλεισμός από την προετοιμασία προπονήσεις της ομάδας για μια μέρα ή ορισμένο χρονικό διάστημα δ. Αποκλεισμός από προετοιμασία και προπονήσεις ε. Στέρηση πριμ αγώνα ή διοργάνωσης αν και εφόσον αυτό προβλέπεται στ. Αποκλεισμός έως και 3 χρόνια από τις Εθνικές Ομάδες Beach Volleyball ζ. Ισόβιος αποκλεισμός Αθλητής που τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού αποκλείεται αυτόματα από τις Εθνικές Ομάδες για όσο διάστημα ισχύει η ποινή του αυτή Εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κλπ της ΕΟΠΕ που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο το προσωπικό και τους αθλητές των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Σχεδιασμού, κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους ή αποστέλλονται δια συστημένων επιστολών, θεωρούνται σαν προσωπικές γραπτές ανακοινώσεις για τον καθένα. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης αθλητή θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στο Τμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 22

23 Άγνοια των εγκυκλίων που γνωστοποιούνται με τον παραπάνω τρόπο δεν συγχωρείται σαν δικαιολογητικό οποιουδήποτε παραπτώματος ή αδικήματος Το προσωπικό της Διοικητικής,Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης καθώς και οι αθλητές πρέπει σε περιπτώσεις δηλώσεων τους στον Τύπο και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις κρίσεις τους, να αποφεύγουν δηλώσεις αντίθετες προς το συμφέρον της Ομοσπονδίας και των Εθνικών Ομάδων και να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. θα πρέπει να γίνονται εναρμονισμένα με τις αρχές της ΕΟΠΕ και του Τμήματος Beach Volleyball και της προσπάθειας για την εξύψωση, φήμη και προβολή του αθλήματος. ΑΡΘΡΟ 15 ο : Πειθαρχική εξουσία σε παραπτώματα Αθλητών Κάθε πειθαρχική παράβαση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια των εγκεκριμένων αγωνιστικών εκδηλώσεων BEACH VOLLEYBALL και των Άρθρων του παρόντος Κανονισμού, θα επιφέρει και αντίστοιχες κυρώσεις. Αυτές επιβάλλονται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της εκδήλωσης Η πειθαρχική διαδικασία ασκείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια της Διοργάνωσης ή διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον Διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από Αθλητή που μετέχει στο Αγωνιστική Εκδήλωση ή από άλλα στελέχη της διεξαγωγής τους. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος εκδίδει τις αποφάσεις του, αφού προηγουμένως δεχθεί τις απόψεις ή τις απολογίες των εμπλεκομένων φορέων (Αθλητών, Διαιτητών, Παρατηρητών). Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε αυτή την περίπτωση είναι οι ακόλουθες: Α. Εγγραφή Επίπληξη Β. Χρηματικό πρόστιμο Γ. Αποκλεισμός από την συνέχεια της Αγωνιστικής Εκδήλωσης αν κρίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή θα συμβάλλει στην εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται 23

24 στην Επιτροπή Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Beach Volleyball Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπό τιμωρία Αθλητής πρέπει να παραδώσει στην Ε.Ο.ΠΕ. εντός Δύο (2) ημερών από την λήξη της Αγωνιστικής Εκδήλωσης Έγγραφη Απολογία, μετά από έγγραφη κλήση που θα του παραδοθεί από τον Τεχνικό Υπεύθυνο. Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων κατά την διάρκεια του αγώνα μπορούν να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α) Αποκλεισμός από ένα σετ β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα. Το αρμόδιο όργανο έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον την διευκολύνει στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες Αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης. Α. Φθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν την εικόνα της διοργάνωσης ή προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος του Χορηγού, αντιμετωπίζουν χρηματικές ποινές, για το ύψος των οποίων γίνεται εισήγηση από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, με ελάχιστο τα 100 ευρώ και ανώτερο την παρακράτηση όλου του χρηματικού επάθλου της συγκεκριμένης Αγωνιστικής Εκδήλωσης. Επίσης, για παρόμοιους λόγους, προβλέπεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, και αποβολή από την συνέχεια της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, ή με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής της ΕΟΠΕ από την Διοργάνωση. Η θέση κατάταξης για την Αγωνιστική Εκδήλωση στην οποία αποβληθεί, είναι η ίδια με αυτήν των ομάδων που δεν έλαβαν μέρος. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. επιλαμβάνεται υποχρεωτικά την εβδομάδα που ακολουθεί την Αγωνιστική Εκδήλωση και η απόφαση της κοινοποιείται στο ΔΣ/Ε.Ο.ΠΕ. για επικύρωση. Τα παραπτώματα και οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν, όταν η συμπεριφορά Αθλητών αφορά άλλους Αθλητές ή θεατές είναι τα ακόλουθα: Β.1 ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Τιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα μέχρι ΕΠΤΑ (7)ημερών, ή/και χρηματικό πρόστιμο από 100 έως 200 ευρώ. Β.2 ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Τιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα μέχρι 24

25 ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ημερών, ή/και χρηματικό πρόστιμο από 200 έως 400 ευρώ. Β.3 ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ: Τιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα μέχρι ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών, ή/και χρηματικό πρόστιμο από 400 έως 600 ευρώ. Β.4 ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ: Τιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα ΕΞΗΝΤΑ (60) έως ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερών ή/και χρηματικό πρόστιμο από 600 έως ευρώ Β.5 ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Τιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα ΠΕΝΤΕ(5) έως ΔΩΔΕΚΑ(12) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο έως ευρώ ή παρακράτηση του συνόλου του χρηματικού επάθλου. Όταν η συμπεριφορά των Αθλητών αναφέρεται σε Διαιτητές Παρατηρητές -Υπευθύνους Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, οι επιβαλλόμενες ποινές ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ. Για την επιβολή των ποινών, λαμβάνονται υπ όψη οι σχετικές εισηγήσεις των Τεχνικών Υπευθύνων των Αγωνιστικών Εκδηλώσεων και τα συνημμένα στοιχεία (Εκθέσεις Διαιτητών, Υπεύθυνων Διαιτησίας ή άλλων επίσημων φορέων της Διοργάνωσης, Ως έναρξη κάθε ποινής λαμβάνεται η επόμενη μέρα της λήξης της Διοργάνωσης, στο οποίο έγινε το παράπτωμα και αποφασίστηκε η παραπομπή στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL. Αθλητής που παραπέμφθηκε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ., δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε Αγωνιστική Εκδήλωση μέχρι την έκδοση της Τελικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 16ο: Ντόπινγκ Κοντρόλ (Doping Control) Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν σε διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε Αθλητή μετέχει σε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με βάση τις σχετικές διαδικασίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB) και η επιλογή των Αθλητών θα γίνεται με κλήρωση. 25

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2012 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων Πορταριά Πηλίου Χρονική περίοδος από 26 /12/ 2013 έως 29/12/ 2013. Προχωρώντας μεθοδικά, στοχευμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007) Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Ξ Ι Φ Ο Μ Α Χ Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δ.1 Για όλους τους ολυμπιακούς και προ-ολυμπιακούς αγώνες, ισχύουν μόνον οι κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 1 1. 1. Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» Ο ΑΣ ΑΛΦΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προκηρύσσει το 1 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΑΣ ΑΛΦΑ», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 4 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015», για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 1. ΕΣΟΔΑ 1. Δικαιώματα Συνδρομών & Συμμετοχών Εθνικών & Ερασιτεχνικών Πρωταθλ. 25.190 26.190 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2. Νέες Εγγραφές Σωματείων 1.000 2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015»

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015» ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου Πόρος 18 020 Τηλ. / Fax: 22980 25403 22980 25619 E-mail: nopt_poros@yahoo.com Προς ΕΟΚΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη Προκήρυξη Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης (DHI), το σωματείο Π.Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών διοργανώνουν αγώνα κατάβασης open. Γενικό Πρόγραμμα Αγώνα: Σάββατο 11/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Αριθ.πρωτ. 7487 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 2 ο ανοικτό πρωτάθληµα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013», για

Διαβάστε περισσότερα