Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κάθε κλειστός χώρος παρουσιάζει ειδικά ακουστικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι καθοριστικά για την καταλληλόλητα του ή μη για συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. εκτέλεση μουσικής, αντιληπτότητα ομιλίας, κλπ.). Επιπλέον, τα ακουστικά αυτά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την μορφή, τις παραμέτρους και την απόδοση μιας ηχητικής εγκατάστασης που πιθανό θα τοποθετηθεί στον χώρο αυτό. Τα ακουστικά αυτά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπολογίζονται πριν την κατασκευή ενός τέτοιου χώρου, αφού μετέπειτα διορθώσεις είναι εξαιρετικά δαπανηρές, και τέτοιες προβλέψεις των ακουστικών παραμέτρων του χώρου είναι δυνατό να επιτευχθούν με χρήση απλών σχέσεων, κάτι που θα είναι και το αρχικό αντικείμενο αυτής της Άσκησης. Περισσότερο λεπτομερή συμπεράσματα όμως επιτυγχάνονται με επιτόπου μετρήσεις των ακουστικών παραμέτρων του χώρου, και η μεθοδολογία και ανάλυση τέτοιων μετρήσεων θα αποτελέσει το δεύτερο τμήμα της Άσκησης αυτής. Τέλος, τα αποτελέσματα των προβλέψεων και των μετρήσεων θα πρέπει να συγκριθούν μεταξύ τους και τυχόν αποκλείσεις θα πρέπει να επισημανθούν. Η σύγκριση αυτή μεταξύ προβλέψεων και μετρήσεων αποτελεί και το τρίτο τμήμα της Άσκησης. Για την υλοποίηση της Άσκησης αυτής θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος του εργαστηρίου του οποίου και θα μετρηθούν οι διαστάσεις και θα προσδιοριστούν οι παράμετροι των ανακλαστικών επιφανειών. Από τα δεδομένα αυτά, με τη χρήση των βασικών θεωρητικών σχέσεων, αρχικά θα υπολογιστούν διάφορες ακουστικές παράμετροι (π.χ. Χρόνος Αντήχησης, Λόγος Κατευθείαν προς Ανακλώμενου Ήχου, Καταληπτότητα Ομιλίας, κλπ.), για διαφορετικές θέσεις πηγής/δέκτη. Ταυτόχρονα, και για τις ίδιες θέσεις πηγής/δέκτη θα γίνουν και μετρήσεις της κρουστικής απόκρισης, με την χρήση του συστήματος WinMLS2. Από τις μετρήσεις αυτές και με την χρήση κατάλληλων αλγορίθμων του συστήματος, θα υπολογιστούν όλες οι παραπάνω ακουστικές παράμετροι, καθώς και επιπλέον, ειδικότερα χαρακτηριστικά (π.χ. Χρόνος Αντήχησης κατά περιοχή συχνότητας, Δείκτης Καταληπτότητας κατά RASTI, Λόγος Αρχικής προς Καθυστερημένης Αντήχησης, κλπ). Έτσι, θα είναι δυνατή η πλήρης ανάλυση της ακουστικής συμπεριφοράς του χώρου και θα γίνει εύκολη και η κατ' ευθείαν σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης και της μέτρησης.

2 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 2 2. ΘΕΩΡΙΑ 2.1. Πρόβλεψη ακουστικών παραμέτρων κλειστών χώρων Όπως είναι γνωστό (Σημειώσεις Η/Α), διάφορες ακουστικές παράμετροι των κλειστών χώρων μπορούν να υπολογιστούν από απλές σχέσεις, δεδομένου ότι ορισμένα στοιχεία για τον χώρο (π.χ. διαστάσεις, εμβαδόν και ανακλαστικότητα επιφανειών, στάθμη ήχου πηγής, κλπ.) είναι γνωστά. Τέτοιες σχέσεις είναι οι ακόλουθες: Χρόνος Αντήχησης (RRRR 6 ) Κατά Sabine, ο Χρόνος Αντήχησης ενός κλειστού χώρου υπολογίζεται από την σχέση: RRRR 6 =.161VV (1) AA Όπου, VV(mm 3 ) είναι ο όγκος του χώρου, AA(mm 3 ) είναι η συνολική απορρόφηση όλων των επιφανειών του χώρου. Η απορρόφηση μιας επιφάνειας είναι ίση με το γινόμενο του εμβαδού της SS επί το συντελεστή απορρόφησης αα του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη η επιφάνεια. Αν για παράδειγμα σε ένα κλειστό χώρο το πλήθος των επιφανειών που είναι καλυμμένες από διαφορετικά υλικά είναι nn, τότε η συνολική απορρόφηση υπολογίζεται ως: AA = SS 1 αα 1 + SS 2 αα SS nn αα nn (2) Το συνολικό άθροισμα των επιφανειών του συγκεκριμένου χώρου υπολογίζεται σύμφωνα με: SS = SS 1 + SS SS nn (3) Για τον συγκεκριμένο χώρο, ενδεικτικές τιμές του συντελεστή αα δίνονται από τον Πίνακα στο Παράρτημα Ηχοστάθμη σε κάποια απόσταση (LL pp ) Κατά Hopkins-Stryker, η συνολική ηχοστάθμη (λόγω κατευθείαν και ανακλώμενου ήχου) που παράγεται από κάποια πηγή σε κλειστό χώρο, δίνεται από την σχέση: LL pp = LLLL + 1 log QQ (dddd) (4) 4ππrr 2 RR όπου, RR = SSαα, LLww(dddd) είναι η στάθμη ισχύος της πηγής, QQ ο λόγος κατευθυντικότητας της και rr(mm) 1 αα η απόσταση πηγής / δέκτη Στάθμη Λόγου Κατευθείαν προς Ανακλώμενου Ήχου (LL dd rr ) Ο λόγος αυτός δίνεται από τη σχέση: LL dd rr = 1 log QQ 16ππrr2 (dddd) (5) % Μείωση Καταληπτότητας Φωνημάτων (%AAAA CCCCCCCC ) Κατά Peutz, η % μείωση της καταληπτότητας των φωνηέντων της ομιλίας που θα φθάσει στον δέκτη, δίνεται από την σχέση: %AAAA CCCCCCCC = 2rr2 RRRR 2 6 VVVV (6)

3 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα Μέτρηση Ακουστικών Παραμέτρων Κλειστών Χώρων Γενικά Ο ακριβέστερος προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών γίνεται από μία μέτρηση της κρουστικής απόκρισης του χώρου, για τις συγκεκριμένες θέσεις πηγής/δέκτη και ιδανικά για παντοκατευθυντική πηγή και δέκτη. Μία τέτοια μέτρηση θα πρέπει να επιτρέπει την μέτρηση ακόμη και των ασθενέστερων, καθυστερημένων ανακλάσεων και γι' αυτό η μέτρηση θα πρέπει να είναι μεγάλη σε χρονική διάρκεια, π.χ δείγματα Απόκριση ακουστικής χώρων Σήματα διέγερσης για ακουστικές μετρήσεις απόκρισης Στις μετρήσεις ακουστικής απόκρισης είναι απαραίτητη η μέτρηση της συνάρτηση h(tt), της κρουστικής δηλαδή απόκρισης του χώρου και είναι αναγκαία και η χρήση διέγερσης που επιτρέπει και τη φασική καταγραφή των σημάτων εισόδου/εξόδου, κάτι που συνήθως δεν είναι εύκολα δυνατό με τη χρήση σημάτων ημίτονου ή λευκού θορύβου. Για το λόγο αυτό (όπως και κατά την ΑΣΚΗΣΗ 3) και για επίτευξη μέτρησης με ικανοποιητικό Λόγο Σήματος προς Θόρυβο (δες ΑΣΚΗΣΗ 1) χωρίς υπεροδήγηση των ηχείων με απότομα παλμικά σήματα διέγερσης που δημιουργεί μη-γραμμική συμπεριφορά, είναι επιθυμητή η χρήση σημάτων διέγερσης με σταθερό πλάτος που όμως να επιτρέπουν τον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης. Τα σήματα που έχουν επικρατήσει σε τέτοιες μετρήσεις είναι τύπου «Ημιτονοειδούς Σάρωσης» (Sinewave Sweep ή Swept Sine) που εμφανίζει επίπεδο φάσμα και από την απόκριση του οποίου είναι δυνατό να εξαχθεί η κρουστική απόκριση μετά από αποσυνέλιξη (όπως περιγράφεται παρακάτω και αναφέρθηκε και στην ΑΣΚΗΣΗ 3). Όπως είναι γνωστό, το σήμα σάρωσης ημιτόνου ορίζεται από ένα ημίτονο σταθερού πλάτους, διάρκειας μερικών δευτερολέπτων και αυξανόμενης συχνότητας με την πάροδο του χρόνου. Είναι σχετικά εύκολο να εξαχθεί η κρουστική απόκριση του χώρου από την απόκριση που παράγει ένα τέτοιο σήμα, με την αντίστροφη διαδικασία της συνέλιξης που ονομάζεται αποσυνέλιξη (deconvolution). Δηλαδή το σήμα που καταγράφεται μετά τη διέγερση του χώρου υφίσταται συνέλιξη με το αντίστροφο σήμα διέγερσης (που έχει προϋπολογιστεί) ώστε να προκύψει η κρουστική απόκριση του χώρου. Το αντίστροφο σήμα διέγερσης είναι αυτό που σε συνέλιξη με το κανονικό παράγει μία ιδανική κρουστική απόκριση δ(t) ή σε διακριτό χρόνο δ(nt). Οι υπολογισμοί αυτοί παράγονται αυτόματα από κατάλληλα αρχεία που υπάρχουν στο λογισμικό μέτρησης. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο για μετρήσεις σήμα τέτοιου είδους είναι το σήμα λογαριθμικής σάρωσης ημιτόνου (ή log sweep), το οποίο παράγεται από μία τεχνική που σχετίζει λογαριθμικά τη αύξησης της συχνότητας με το χρόνο. Επίσης, το σήμα λογαριθμικής σάρωσης ημιτόνου έχει μέτρο φάσματος που, υπερτονίζει τις χαμηλές συχνότητες και προχωράει προς τις ψηλές με μία κλίση μείωσης 3 db ανά οκτάβα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αύξηση του SNR της μέτρησης ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες που ο θόρυβος βάθους έχει συγκεντρωμένη περισσότερη ενέργεια Στο Σχήμα 1 φαίνεται η κυματομορφή (πεδίο του χρόνου) και το φάσμα ενός τέτοιου σήματος λογαριθμικής σάρωσης ημιτόνου.

4 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 4 (α) (β) Σχήμα 1: (α) σήμα σάρωσης ημιτόνου στο πεδίο του χρόνου διάρκειας 2 δευτερολέπτων (β) Μέτρο φάσματος του ιδίου σήματος Πλέον, τέτοιες μετρήσεις υλοποιούνται με χρήση ειδικού λογισμικού (π.χ. mlssa, DIRAC, winmls, sample champion, Fuzz measure, κλπ.) που αξιοποιεί υπολογιστές και την διασύνδεση τους με κατάλληλες κάρτες ήχου. Σημειωτέο ότι τα ελεύθερα λογισμικά Audacity με το άρθρωμα (plug-in) Aurora (( και REW ( επιτρέπουν τη διεξαγωγή τέτοιων μετρήσεων Μέτρηση ακουστικών παραμέτρων Χρόνος Αντήχησης Μετά από τη διακοπή της εκπομπής της ακουστικής πηγής σε κάποιο χώρο υπάρχει ένας πεπερασμένος χρόνος ελάττωσης της ηχητικής ενέργειας. Η καθυστερημένη αυτή ηχητική ενέργεια ονομάζεται αντήχηση και εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του συγκεκριμένου χώρου και την απορρόφηση της ενέργειας από τις γεωμετρικές επιφάνειες και μετριέται συνήθως από τον χρόνο αντήχησης RRTT (sseecc). Συνήθως, ο χρόνος αντήχησης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η στάθμη της ακουστικής πίεσης μειώνεται ιδανικά κατά 6 db (βλ. Σχήμα 2) μετά από την διακοπή του σήματος διέγερσης,. Ωστόσο σε πρακτικές υλοποιήσεις, η μέτρηση περιορίζεται σε μικρότερο διάστημα, για ελάττωση (μετά τον μηδενισμό της πηγής) από 5 dddd σε 35 dddd από την αρχική τιμή και ο χρόνος τυπικά ανάγεται στην μείωση των 6 db πολλαπλασιάζοντάς τον επί 2.

5 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 5 Σχήμα 2: Τυπικός προσδιορισμός χρόνου αντήχησης Πέρα από τις αναλυτικές εκφράσεις (π.χ., Sabine, Norris και Eyring) υπολογισμού του χρόνου αντήχησης είναι εφικτός ο προσδιορισμός του με βάση την κρουστική απόκριση του χώρου, όπως απέδειξε ο Μ.R. Schroeder με τις σχετικές ερευνητικές εργασίες του που δημοσιεύτηκαν το 1965 και Ο υπολογισμός αυτός, βασίζεται στην καμπύλη μείωσης της ηχητικής ενέργειας (η οποία αναφέρεται ως καμπύλη Schroeder) και προκύπτει από την κρουστική απόκριση με βάση την ακόλουθη σχέση: dd(tt) = 1 log tt NN tt h 2 (ττ)dddd (7) όπου ο δείκτης tt NN αναφέρεται στην πεπερασμένη χρονική διάρκεια της κρουστικής απόκρισης h(t). Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Σχήμα 3, οι τιμές της καμπύλης Schroeder φθίνουν μονοτονικά και μπορούν να προσεγγιστούν γραμμικά (συνεχόμενη πορτοκαλί γραμμή) με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων (π.χ., μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Ο χρόνος αντήχησης τυπικά προκύπτει ως συνάρτηση της κλίσης της παραπάνω προσεγγιστικής γραμμής και για διαστήματα που επισημάνθηκαν παραπάνω (π.χ., 5 σε 35 dddd ή 5 σε 25 ddbb). Σχήμα 3: Καμπύλη Schroeder και η γραμμική προσέγγιση της, βάσει της κρουστικής απόκρισης χώρου.

6 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα Χρόνος πρώιμης απόσβεσης (Early Decay Time, EDT) Ο χρόνος πρώιμης απόσβεσης (EDT) αντιστοιχεί στο ρυθμό μείωσης της ηχητικής ενέργειας των πρώιμων ανακλάσεων όπως καταφθάνουν στον ακροατή μετά την παύση της ηχητικής πηγής. Πρακτικά, ο υπολογισμός της παραμέτρου EDT αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να μειωθεί η αρχική ηχητική ενέργεια κατά 1 dddd πολλαπλασιασμένο επί 6, για την εν δυνάμει σύγκριση με το χρόνο αντήχησης RT. Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο προσδιορισμός της παραμέτρου EDT λαμβάνει υπόψη την πρώιμη απόκριση. Όπως και για την περίπτωση του χρόνου αντήχησης, είναι επιβεβλημένος ο υπολογισμός του EDT ανά ζώνες συχνοτήτων (π.χ., ζώνες 1 οκτάβας). Γενικά, υψηλή τιμή του EDT σχετίζεται με την αυξημένη παρουσία αντήχησης και αντίστοιχη μείωση της ακουστικής ευκρίνειας, καθώς και το αντίστροφο. Οι μετρούμενες τιμές του EDT στο σύνολο τους, παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά με τις αντίστοιχες τιμές του χρόνου αντήχησης λόγω των τοπικών διαφοροποιήσεων (π.χ., στάθμη, χρονική εξέλιξη) των πρώιμων ανακλάσεων. Τέλος, η σχετικά μικρή περιοχή υπολογισμού (μείωση της ηχητικής ενέργειας κατά 1 dddd) καθιστά τον υπολογισμό του EDT ευαίσθητο στον ακριβή προσδιορισμό του απευθείας σήματος Ευκρίνεια (Clarity) Μερικές από τις διαδεδομένες ακουστικές παραμέτρους εξάγονται από την ενεργειακή προσέγγιση των διαθέσιμων κρουστικών αποκρίσεων (όπως παρουσιάζεται στην Σχήμα 4) και ο υπολογισμός τους τυπικά βασίζεται στην ακόλουθη γενικευμένη λογαριθμική έκφραση CC ttee = 1 llllll ttee h(tt) 2 dddd h(tt) 2 dddd ttee (dddd) (8) Σχήμα 4 : Ενεργειακή προσέγγιση κρουστικής απόκρισης για την εξαγωγή ακουστικών παραμέτρων. Με βάση την παραπάνω σχέση και τη χρήση του χρονικού ορίου tt ee, επιτυγχάνουμε το ενεργειακό διαχωρισμό της κρουστικής απόκρισης σε πρώιμα και με σχετική καθυστέρηση τμήματα. Το πρώιμο

7 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 7 ενεργειακό τμήμα, περιλαμβάνει το απευθείας σήμα και τις πρώιμες ανακλάσεις, ενώ το με σχετική καθυστέρηση τμήμα, αναφέρεται στο πεδίο αντήχησης. Στον παρονομαστή της εξίσωσης 9, το πάνω χρονικό όριο για την πράξη της ολοκλήρωσης πρακτικά προσδιορίζεται από τη σχετική χρονική διάρκεια της κρουστικής απόκρισης, ενώ ανάλογα με την επιλογή του χρονικού ορίου tt ee (συνήθως εκφραζόμενο σε ms), o ενεργειακός λόγος της εξίσωσης 9, αντιστοιχεί σε διαφορετικές πτυχές της κρουστικής απόκρισης. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η ευκρίνεια (clarity) ορίζεται ως ο λογαριθμικός λόγος της ενέργειας της κρουστικής απόκρισης πριν το χρονικό όριο tt ee (αριθμητής), προς την ενέργεια μετά το χρονικό όριο tt ee (παρονομαστής). Χαρακτηριστικές τιμές του χρονικού ορίου tt ee, είναι 5 ή 8 mmss, οπότε και η εξίσωση διαμορφώνεται αντίστοιχα ως: CC 5 = 1 llllll CC 8 = 1 llllll 5mmmm h(tt) 2 dddd h(tt) 5mmmm 2 dddd 8 h(tt) 2 dddd h(tt) 8 2 dddd (dddd) (dddd) (9α) (9β) Η παράμετρος CC 5 συνήθως χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ευκρίνειας κατά την τυπική αναπαραγωγή σημάτων ομιλίας, ενώ η παράμετρος CC 8 σε σήματα μουσικής. Μεγάλες τιμές της ευκρίνειας υποδεικνύουν μεγαλύτερη ενέργεια του πρώιμου ηχητικού πεδίου, ενώ αντίθετα μικρές τιμές υποδεικνύουν την παρουσία ενός έντονου αντηχητικού πεδίου. Η παράμετρος αυτή μας δίνει μια ικανοποιητική ένδειξη της ακουστικής ποιότητας του χώρου. Γενικά, ο δείκτης αυτός θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό υψηλότερη τιμή Διακριτότητα (Definition) Σε αντιστοιχία με την ευκρίνεια η διακριτότητα (definition) ορίζεται ως ο αλγόριθμος λόγος της ενέργειας της κρουστικές απόκρισης πριν το χρονικό όριο tt ss, προς την συνολική ενέργεια, με τις χαρακτηριστικές τιμές του χρονικού ορίου tt ss, να ορίζονται όπως παραπάνω. Συνεπώς, η αναλυτική έκφραση για τον προσδιορισμό της διακριτότητας για τις δύο χρονικές περιπτώσεις ορίζεται ως: DD 5 = 1 llllll DD 8 = 1 llllll 5mmmm h(tt) 2 dddd h(tt) 2 dddd 8mmmm h(tt) 2 dddd h(tt) 2 dddd (dddd) (dddd) (1α) (1β) Η παράμετρος DD 5 συνήθως χρησιμοποιείται για σήματα ομιλίας ενώ η DD 8 για σήματα μουσικής Χρονικό κέντρο απόκρισης Το χρονικό κέντρο TT ss, το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται ως κέντρο βαρύτητας της ενέργειας της κρουστικής απόκρισης, δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: TT ss = tth2 (tt)dddd tth 2 (tt)dddd (11)

8 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 8 με τις τιμές της συγκεκριμένης παραμέτρου να είναι εκφρασμένες συνήθως σε mmmm. Στην πράξη, το άνω όριο της χρονικής ολοκλήρωσης προσδιορίζεται από την συνολική διάρκεια της κρουστικής απόκρισης h(t). Μικρή τιμή της παραμέτρου TT ss υπονοεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ηχητικής ενέργειας καταφθάνει νωρίς στον ακουστικό δέκτη, ενώ αντίθετα μεγαλύτερη τιμή υποδεικνύει ότι η ενέργεια καταφθάνει με καθυστέρηση μετά το απευθείας σήμα Ακουστική απολαβή (Sound Strength) Η παράμετρος της ακουστικής απολαβής (sound strength) G ορίζεται ως ο λογαριθμικός λόγος ανάμεσα στη συνολική ενέργεια της κρουστικής απόκρισης και της ενέργειας του απευθείας ήχου σε απόσταση 1mm από την ηχητική πηγή. Με βάση την προηγούμενη σημειογραφία. Η κρουστική απολαβή προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση: GG = 1 llllll h(tt) 2 dddd (12) tt dddddd h 1mm (tt) 2 dddd όπου το άνω όριο tt dddddd της χρονική ολοκλήρωσης καθορίζεται από τη διάρκεια του απευθείας σήματος. Κατά τη διάρκεια ακουστικών μετρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική απόσταση από 1mm, γεγονός το οποίο επιβάλλει την εισαγωγή κατάλληλου διορθωτικού όρου στην εξίσωση 12, η οποία συνήθως πραγματοποιείται αυτόματα από το λογισμικό πακέτο μετρήσεων που έχει επιλεχθεί. Η ακουστική απολαβή περιγράφει την επίδραση του χώρου ακρόασης στην προσλαμβανόμενη ηχητική στάθμη, ενώ η διαφοροποίησή της συναρτήσει της απόστασης παρέχει μια ένδειξη για το πόσο διάχυτο είναι το ηχητικό πεδίο στο συγκεκριμένο χώρο Δείκτης Μετάδοσης Ομιλίας (Speech transmission Index, STI) Ο συνήθης τρόπος για την μέτρηση της καταληπτότητας ομιλίας σε κλειστούς χώρους ακρόασης είναι μέσω του δείκτη μετάδοσης ομιλίας STI (Speech Transmission Index). Ο προσδιορισμός του δείκτη STI βασίζεται στην ιδέα ότι τα σήματα ομιλίας μπορούν να θεωρηθούν ως διαμορφωμένα κατά πλάτος σήματα για τα οποία ο βαθμός της διαμόρφωσης καθορίζει την χρήσιμη πληροφορία (ομιλία). Στην περίπτωση που η μετάδοση προσθέτει θόρυβο ή αντήχηση στο σήμα ομιλίας, ο βαθμός διαμόρφωσης του σήματος μειώνεται με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση της καταληπτότητας. Η υπολογιστικά απλούστερη μέθοδος για τον προσδιορισμό του δείκτη STI αναφέρεται ως RASTI (Rapid Speech Transmission Index). Παρόλο που η αρχική μέθοδος υπολογισμού των δεικτών STI/RASTI βασίζεται στη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων σημάτων θορύβου σε συγκεκριμένες συχνότητες, είναι εφικτός ο υπολογισμός των παραπάνω παραμέτρων από τη διαθέσιμη κρουστική απόκριση μέσω της συνάρτησης μεταφοράς διαμόρφωσης (Modulation Transfer Function, MTF). Η συνάρτηση MTF ορίζεται ως ο μετασχηματισμός Fourier του τετραγώνου της κρουστικής απόκρισης h(tt) προς τη συνολική ενέργεια της κρουστικής, όπως φαίνεται στην ακόλουθη έκφραση: MMMMMM = FF h2 (tt) h(tt) 2 dddd (13)

9 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 9 όπου ο τελεστής FF{ } υποδηλώνει το μετασχηματισμό Fourier. Aπό τον υπολογισμό της παραμέτρου MTF για συγκεκριμένες συχνότητες διαμόρφωσης (βλ. Πίνακα 1) που αντιστοιχούν σε τυπικές τιμές για την ομιλία, και για κάθε περιοχή συχνοτήτων (βλ. Πίνακα 2), υπολογίζεται η παράμετρος STI, η οποία για πλήρη καταληπτότητα θα πρέπει να είναι 1 (ένα). Αντίστοιχα, ο προσδιορισμός της παραμέτρου RASTI πραγματοποιείται μόνο για τα φίλτρα με κεντρικές συχνότητες 5 και 2 HHHH (βλ. Πίνακα 3) καθώς και ένα μικρότερο αριθμό συχνοτήτων διαμορφώσεων, διαδικασία που είναι υπολογιστικά απλούστερη και με την τιμή 1 (ένα), όπως και παραπάνω, να υποδηλώνει καλή καταληπτότητα. Με βάση τις τιμές των παραμέτρων STI/RASTI και με χρήση των ακόλουθων εμπειρικών σχέσεων %AAAAAAAAAAAA = ee 5.419SSSSSS (14a) STI =.1845 ln (%AAAAAAAAAAAA) (14b) υπολογίζεται και η τιμή του %AAAAAAAAAAAA καθώς και το αντίστροφο. Να επισημανθεί ότι οι παράμετροι STI/RASTI αποτελούν το διεθνές πρότυπο IEC , ενώ ενδεικτικές τιμές σε αντιστοιχία με την καταληπτότητα ομιλίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 1. Συχνότητες διαμόρφωσης για STI/RASTI Συχνότητες διαμόρφωσης f i (Hz), i=1, 2,, Πίνακας 2. Ζώνες συχνοτήτων οκτάβας Φίλτρα εύρους ζώνης 1 οκτάβας (Hz) Πίνακας 3. Κλίμακα αξιολόγησης με βάση τις τιμές RASTI RASTI ALcons (%) καταληπτότητα.3 > 15 κακή ικανοποιητική καλή πολύ καλή.75 1 < 4 τέλεια Πρακτικά θέματα μέτρησης κρουστικής απόκρισης χώρου Στη μέθοδο μέτρησης με σήματα τύπου sweep χρειαζόμαστε είτε μια γεννήτρια παραγωγής τέτοιων σημάτων ή ένα Προσωπικό Υπολογιστή (PC), εφοδιασμένο με κάρτα ήχου και κατάλληλο λογισμικό αναπαραγωγής και επεξεργασίας ηχητικών σημάτων. Υπάρχουν εμπορικά μετρητικά συστήματα που

10 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 1 αποτελούνται από ειδικού σκοπού κάρτες ήχου μαζί με λογισμικό, ή παρέχουν μόνο λογισμικό που μπορεί να εκμεταλλευτεί το διαθέσιμο υλικό της κάρτας ήχου ενός Προσωπικού Υπολογιστή. Η πηγή διέγερσης θα πρέπει να είναι ένα μεγάφωνο όσο το δυνατό μη κατευθυντικό. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για να κάνουμε ακουστικές μετρήσεις περιλαμβάνει απαραιτήτως: μία ηχητική πηγή ένα μικρόφωνο ένα σύστημα ηχητικής καταγραφής καλώδια διασυνδέσεων Και η τυπική διάταξη μέτρησης φαίνεται στo Σχήμα 5. Σχήμα 5: Μέτρηση απόκρισης συχνότητας με χρήση αρχείου τύπου sweep Η κρουστική απόκριση στην περίπτωση της μέτρησης με σήματα sweep, εξάγεται μετά την αποσυνέλιξη του σήματος που καταγράφεται μετά τη διέγερση. Αν υποθέσουμε ότι η ΗΗ(ff) είναι η απόκριση φάσματος του αρχικού σήματος διέγερσης (το ff εκφράζει τις συχνότητες του φάσματος που μας ενδιαφέρει. Συνήθως τα sweep σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις συχνότητες από 2 έως 2 HHHH και το αντίστροφο sweep θα έχει φάσμα 1/ΗΗ(ff). Άρα η διαδικασία για να πάρουμε την κρουστική απόκριση μπορεί να γίνει ως εξής: (α) εφαρμόζουμε Γρήγορο Μετασχηματισμό Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) στο αρχικό σήμα και προκύπτει το φάσμα του που εκφράζεται από την HH(ff), (β) υπολογίζουμε το αντίστροφο φάσμα 1/ΗΗ(ff), και με αντίστροφο FFT (Inverse FFT, IFFT) υπολογίζεται το αντίστροφο σήμα διέγερσης (γ) κάνουμε τη μέτρηση, δηλαδή διεγείρουμε το χώρο και ηχογραφούμε το σήμα που φθάνει στη θέση του μικροφώνου (δ) εφαρμόζουμε την πράξη της συνέλιξης μεταξύ του ηχογραφημένου σήματος και του αντίστροφου σήματος διέγερσης. Το αποτέλεσμα θα είναι η κρουστική απόκριση του

11 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 11 χώρου στη θέση που βάλαμε το μικρόφωνο. Στο Σχήμα 6 φαίνεται το σήμα αντιστροφής του log sweep στο πεδίο του χρόνου (α) και στο πεδίο της συχνότητας (β). Σχήμα 6: Σήμα αντιστροφής λογαριθμικής σάρωσης ημιτόνου: (α) πεδίο του χρόνου, (β) πεδίο της συχνότητας 3. Μεθοδολογία μετρήσεων και παραδοτέα 3.1. Υπολογισμός και πρόβλεψη ακουστικών παραμέτρων α) Θα πρέπει να μετρηθούν οι διαστάσεις της συγκεκριμένης εργαστηριακής αίθουσας (Σχήμα 7), να οριστούν οι θέσεις ομιλητή (τυπική) και ακροατηρίου, καθώς και να προσδιοριστούν οι επιφάνειες και τα υλικά της αίθουσας. β) Σύμφωνα με το Σχήμα 7 και με τη χρήση των πινάκων του Παραρτήματος, θα πρέπει να υπολογιστούν όλες οι Ακουστικές Παράμετροι της αίθουσας, όπως ορίζονται στην 2.1, για τις θέσεις Α και Β. Θεωρήστε ότι η πηγή βρίσκεται στην θέση Ο και παράγει ομοιογενή (χρονικά και συχνοτικά) ήχο στάθμης 7 ddbbssssss/1mm, έχοντας μέση κατευθυντικότητα DD = Μέτρηση ακουστικών παραμέτρων α) Με την χρήση του προγράμματος Audacity και του πακέτου Aurora plug-ins, να μετρηθεί η κρουστική απόκριση h(nn) του χώρου για τις θέσεις Α και Β, θέτοντας την πηγή στην θέση Ο. Η στάθμη του σήματος διέγερσης θα πρέπει να είναι 7 dddd SSSSSS /1mm. β) Με τη βοήθεια του λογισμικού να υπολογιστούν οι παραπάνω παράμετροι Επεξεργασία μετρήσεων α) Στο διάγραμμα του χώρου (Σχήμα 7) να σχεδιαστούν οι περιοχές με ίση ηχοστάθμη (με διαβαθμίσεις 3 dddd) β) Να καθοριστούν οι προβλέψεις των τιμών RRRR 6 (εξίσωση 1) για τον χώρο, καθώς και οι τιμές των παραμέτρων 2.1.2, 2.1.3, για τις θέσεις Α και Β του ακροατηρίου.

12 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 12 γ) Από την επεξεργασία των μετρήσεων να καθοριστεί η τιμή του RRRR 6 (ανά περιοχή συχνότητας καθώς και η μέση τιμή), καθώς και οι παράμετροι για τις θέσεις Α και Β του ακροατηρίου. δ) Να σχολιαστούν τα αποτελέσματα των προβλέψεων και τον υπολογισμών, ειδικά για τους πιθανούς λόγους διαφοράς μεταξύ των και σε σχέση με την καταλληλότητα της αίθουσας για διδασκαλία. Σχήμα 7: Κάτοψη της διάταξης για τη μέτρηση της κρουστικής απόκρισης του χώρου 4. Παράρτημα Πίνακας τιμών συντελεστών ακουστικής απορρόφησης (α), για διάφορα υλικά και για διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων.

13 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 13

14 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 14

15 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 4 - Σελίδα 15

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 2 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 2 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 2 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 MEΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σαν θόρυβος ορίζεται συνήθως η κατηγορία των ανεπιθύμητων ήχων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΗΣΗ 1

ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΗΣΗ 1 Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Ι Άσκηση 1 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΗΣΗ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κάθε ηλεκτροακουστική συσκευή ή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 3 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 3 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 3 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗXΕΙΩΝ / ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό τα μικρόφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 5 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 5 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 5 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Όπως είναι γνωστό, η ακριβής προσομοίωση των ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής Ι Άσκηση 1 - Σελίδα 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αρχικά, για την καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 9. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 9. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 9. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

28/4/2015. Papadakis Nikos 1. Ακουστική Μεγάλων Χώρων. Ακουστική Μικρών Κλειστών Χώρων. Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή

28/4/2015. Papadakis Nikos 1. Ακουστική Μεγάλων Χώρων. Ακουστική Μικρών Κλειστών Χώρων. Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή Βασικές έννοιες Ακουστική Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου. Κλάδοι Ακουστικής: Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ενίσχυσης ήχου εξωτερικού χώρου (Outdoor Sound Reinforcement System)

Σύστημα ενίσχυσης ήχου εξωτερικού χώρου (Outdoor Sound Reinforcement System) Σύστημα ενίσχυσης ήχου εξωτερικού χώρου (Outdoor Sound Reinforcement System) Εισαγωγή Η μελέτη των συστημάτων ενίσχυσης ήχου αρχίζει με μια ανάλυση ενός απλού συστήματος εξωτερικού χώρου (outdoor system).

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 7 η : «Ακουστική Χώρων» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Αλυσίδα ηχητικής αναπαραγωγής Ψ/Α Ακροατής Προενισχυτής Ενισχυτής Χώρος Ο χώρος είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 6 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 6 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 6 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στην άσκηση αυτή θα πρέπει να υλοποιήσετε ηλεκτροακουστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΘΗΜΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΛΙΟ 1 Εισαγωγή ΣΚΗΣΗ ΚΕΦΛΙΟ 1, 2 & 4 Σε ανοιχτό εργοτάξιο, λειτουργεί στη Θέση Μ (Σχήμα) μηχάνημα ηχοστάθμης 86 db SPL/1m, με παντοκατευθυντική εκπομπή και φάσμα θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ εισαγωγή

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ εισαγωγή ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ εισαγωγή ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι Ενότητα #9: Σύστημα ης τάξης: Χρονική Απόκριση και Χαρακτηριστικά Μεγέθη (Φυσικοί Συντελεστές) Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Καταγραφή της επίπτωσης της κατευθυντικότητας ηλεκτροακουστικών μετατροπέων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εφαρμογές της Ανάλυσης Fourier Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 5 η : «Συστήματα μεγαφώνων» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Από προηγούμενο μάθημα... Ηλεκτροακουστικοί μετατροπείς: Μετατρέπουν ακουστική/ηλεκτρική/μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 1 of 45 2 of 45 Η μουσική ακουστική ασχολείται με την παραγωγή και αντίληψη της μουσικής. Τμήματα της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα 7: Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό Είδη Δειγματοληψίας: Ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3...2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ...2 3.1 Απόκριση συχνότητας ενισχυτών...2 3.1.1 Παραμόρφωση στους ενισχυτές...5 3.1.2 Πιστότητα των ενισχυτών...6 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Τα κυκλώματα που θεωρούμε εδώ είναι γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος:

Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος: Παρουσίαση του Εργαστηρίου Κεραιών Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος: 2016-2017 Περιεχόμενα Διαδικαστικά θέματα του Εργαστηρίου Είδη Εργαστηριακών ασκήσεων Βασικός Εξοπλισμός Φασματικός Αναλυτής (Φ. Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3 «Σύγκριση ακουστικής παραδοσιακών κτιρίων»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3 «Σύγκριση ακουστικής παραδοσιακών κτιρίων» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός (XΜ) Του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (ΕΟΧ) Περιοδου 2009 2014 Πρόγραμμα «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Έργο: «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Ευαισθησία μικροφώνων

1/3/2009. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Ευαισθησία μικροφώνων Ηλεκτροακουστικοί μετατροπείς Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Μετατρέπουν ακουστική/ηλεκτρική/μηχανική ενέργεια που παράγεται σε κάποιο υποσύστημα σε κάποια άλλη μορφή Συνδιάζουν πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο μετασχηματισμός Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier είναι από τα διαδεδομένα εργαλεία μετατροπής δεδομένων και συναρτήσεων (μιας ή περισσοτέρων διαστάσεων) από αυτό που ονομάζεται περιοχή χρόνου (time domain) στην περιοχή συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2.

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Το φέρον σε ένα σύστημα DSB διαμόρφωσης είναι c t A t μηνύματος είναι το m( t) sin c( t) sin c ( t) ( ) cos 4 c και το σήμα. Το διαμορφωμένο σήμα διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ www.helina.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι παγκοσμίως γνωστό για την καλή ακουστική

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου

Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου Σταµάτης Βασιλαντωνόπουλος 1 Λέκτορας, vasilan@mech.upatras.gr Παναγιώτης Χατζηαντωνίου 1 Ερευνητής, ηµήτρης Σκαρλάτος 2, Λέκτορας, skarlat@mech.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Τύπων. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι Ενότητα #4: Μαθηματική εξομοίωση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας Μετασχηματισμός Laplace και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες

Εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες Δειγματοληψία Εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες Γεννήτρια σήματος RF, (up converter Ενισχυτής) Προενισχυτής down-converter Ψηφιοποιητής σήματος RF Μονάδα ψηφ. επεξεργασίας Μονάδα ψηφ. επεξεργασίας 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ. () t. Διαμόρφωση Γωνίας. Περιεχόμενα:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ. () t. Διαμόρφωση Γωνίας. Περιεχόμενα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Περιεχόμενα: Διαμόρφωση Φάσης (PM) και Συχνότητας (FM) Διαμόρφωση FM από Απλό Τόνο - - Στενής Ζώνης - - Ευρείας Ζώνης - - από Πολλούς Τόνους Εύρος Ζώνης Μετάδοσης Κυματομορφών FM Απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Καταγραφή της επίπτωσης της κατευθυντικότητας ηλεκτροακουστικών μετατροπέων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα δειγματοληψίας

Θεώρημα δειγματοληψίας Δειγματοληψία Θεώρημα δειγματοληψίας Ένα βαθυπερατό σήμα πεπερασμένης ενέργειας που δεν περιέχει συχνότητες μεγαλύτερες των W Hertz μπορεί να περιγραφθεί πλήρως από τις τιμές του σε χρονικές στιγμές ισαπέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

H ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. στις τηλεπικοινωνίες

H ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. στις τηλεπικοινωνίες H ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ στις τηλεπικοινωνίες Διάταξη συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας Γεννήτρια σήματος RF, (up-coverter Ενισχυτής Προενισχυτής- dow-coverter- Ψηφιοποιητής σήματος RF Μονάδα ψηφ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Δυναμικών Εξισώσεων

Επίλυση Δυναμικών Εξισώσεων Δυναμική Μηχανών Ι Διδάσκων: Αντωνιάδης Ιωάννης Επίλυση Δυναμικών Εξισώσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό βασίζεται στην παρουσίαση Επίλυση Δυναμικών Εξισώσεων του καθ. Ιωάννη Αντωνιάδη και υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα Όνομα Καθηγητή: Ραγκούση Μαρία Τμήμα: Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο μετασχηματισμός Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier είναι από τα διαδεδομένα εργαλεία μετατροπής δεδομένων και συναρτήσεων (μιας ή περισσοτέρων διαστάσεων) από αυτό που ονομάζεται περιοχή χρόνου (time domain) στην περιοχή συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων

2 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων 2 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Πίνακας Περιεχομένων Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 1.Εισαγωγή 7 2.Εργαστηριακή Ασκηση #1 Μέτρηση απόκρισης συχνότητας και κατευθυντικότητας μικροφώνων 9 2.1.Εισαγωγή 9 2.2.Ευαισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι Ενότητα #10: Σύστηματα και Απόκριση Συχνότητας - Λογαριθμικά Διαγράμματα BODE Δημήτριος Δημογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Νόκας Γιώργος

Σήματα και Συστήματα. Νόκας Γιώργος Σήματα και Συστήματα Νόκας Γιώργος Δομή του μαθήματος Βασικά σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ιδιότητες σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ιδιότητες συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Γραμμικά,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων. Διάλεξη 22: Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Ανάλυση σημάτων/συστημάτων με το ΔΜΦ

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων. Διάλεξη 22: Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Ανάλυση σημάτων/συστημάτων με το ΔΜΦ HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων Διάλεξη 22: Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Ανάλυση σημάτων/συστημάτων με το ΔΜΦ Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Το ζεύγος εξισώσεων που ορίζουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Keywords λέξεις κλειδιά:

Keywords λέξεις κλειδιά: ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ''Κοχλιακά εμφυτεύματα: προσομοίωση της ακοής μέσω εφαρμογής και απεικόνιση της διασποράς ηλεκτρικού πεδίου με

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι σήμα; Παραδείγματα: Σήμα ομιλίας. Σήμα εικόνας. Σεισμικά σήματα. Ιατρικά σήματα

Τι είναι σήμα; Παραδείγματα: Σήμα ομιλίας. Σήμα εικόνας. Σεισμικά σήματα. Ιατρικά σήματα Τι είναι σήμα; Σεραφείμ Καραμπογιάς Ως σήμα ορίζεται ένα φυσικό μέγεθος το οποίο μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο ή το χώρο ή με οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή ή μεταβλητές. Παραδείγματα: Σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Κάντε

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2009. Για την υλοποίηση τέτοιων αλγορίθμων επεξεργασίας απαιτείται η χρήση μνήμης. T η περίοδος δειγματοληψίας. Επίκ. Καθηγητής.

27/4/2009. Για την υλοποίηση τέτοιων αλγορίθμων επεξεργασίας απαιτείται η χρήση μνήμης. T η περίοδος δειγματοληψίας. Επίκ. Καθηγητής. Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Διάλεξη 6 η : «Επεξεργαστές με Μνήμη (Mέρος ΙI)» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Από προηγούμενο μάθημα... Αναπαράσταση καθυστέρησης ενός δείγματος η περίοδος δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II Συντελεστής Ανάκλασης r Συντελεστής Ανάκλασης r Ο λόγος της ανακλώμενης (W r ) ηχητικής ενέργειας από την επιφάνεια προς την προσπίπτουσα (W i ) Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

10-Μαρτ-2009 ΗΜΥ Παραθύρωση Ψηφιακά φίλτρα

10-Μαρτ-2009 ΗΜΥ Παραθύρωση Ψηφιακά φίλτρα -Μαρτ-9 ΗΜΥ 49. Παραθύρωση Ψηφιακά φίλτρα . Παραθύρωση / Ψηφιακά Φίλτρα -Μαρτ-9 Είδη παραθύρων Bartlett τριγωνικό: n, n Blacman: πn 4πn.4.5cos +.8cos, n < . Παραθύρωση / Ψηφιακά Φίλτρα -Μαρτ-9 3 Hamming:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Αρμονική Διέγερση

Απόκριση σε Αρμονική Διέγερση Δυναμική Μηχανών Ι Διδάσκων: Αντωνιάδης Ιωάννης Απόκριση σε Αρμονική Διέγερση Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό βασίζεται στην παρουσίαση Απόκριση σε Αρμονική Διέγερση του καθ. Ιωάννη Αντωνιάδη και υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Είπαμε ότι κατά την ψηφιακή μετάδοση μέσα από αναλογικό κανάλι κάθε σύμβολο αντιστοιχίζεται σε μια κυματομορφή σήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Μιγαδικής Φασµατικής Εξοµάλυνσης στις Αποκρίσεις Ακουστικών Χώρων

H Επίδραση της Μιγαδικής Φασµατικής Εξοµάλυνσης στις Αποκρίσεις Ακουστικών Χώρων Ακουστική AcP8 H Επίδραση της Μιγαδικής Φασµατικής Εξοµάλυνσης στις Αποκρίσεις Ακουστικών Χώρων Παναγιώτης. Χατζηαντωνίου Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος ιπλ. Μηχ/κός Η/Υ & Πληρ/κής Αναπληρωτής Καθηγητής hagianto@wcl.ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών. Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής 20/2/2012. Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 12

Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών. Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής 20/2/2012. Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 12 Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής Ι.Ε.Μ.Α. 20/2/2012 Public Address = Απευθύνω δημόσια λόγο Εφόσον προσδιορίσουμε τους στόχους και τις ανάγκες μας......σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Κεφάλαιο 4 : Σήματα Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Κεφάλαιο 4 : Σήματα Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 : Σήματα Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα ομιλίας Είδη /Κατηγορίες Σημάτων Στοιχειώδη Σήματα Χαρακτηριστικές Τιμές Σημάτων Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1, Μέρος 2ο: ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Ασκήσεις για το μάθημα: «Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών»

Ενδεικτικές Ασκήσεις για το μάθημα: «Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών» Ενδεικτικές Ασκήσεις για το μάθημα: «Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών» Άσκηση 1 Τα φίλτρα Butterworth χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα, η συνάρτηση απόκρισής τους να είναι ιδιαίτερα επίπεδη στην περιοχή διέλευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Κεφάλαιο 7-8 : Συστήματα Δειγματοληψία Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Κεφάλαιο 7-8 : Συστήματα Δειγματοληψία Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 7-8 : Συστήματα Δειγματοληψία Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Κεφάλαιο 7 ο Ταξινόμηση Συστημάτων Κρουστική Απόκριση Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ιουνίου 2003 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα και Λύσεις

Θέματα Εξετάσεων Ιουνίου 2003 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα και Λύσεις Θέματα Εξετάσεν Ιουνίου 00 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα και Λύσεις ΘΕΜΑ. μονάδες Έστ το αιτιατό σύστημα d y t y t x t d t όπου x t η είσοδος και y t η έξοδος του συστήματος. α Να υπολογιστεί η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική χρήση των ήχων

Κλινική χρήση των ήχων Κλινική χρήση των ήχων Ήχοι και ακουστότητα Κύματα υπερήχων Ακουστικά κύματα, Ήχοι, Είδη ήχων Ήχους υπό την ευρεία έννοια καλούμε κάθε κύμα πίεσης που υπάρχει και διαδίδεται στο εσωτερικό των σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 5 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

17-Φεβ-2009 ΗΜΥ Ιδιότητες Συνέλιξης Συσχέτιση

17-Φεβ-2009 ΗΜΥ Ιδιότητες Συνέλιξης Συσχέτιση ΗΜΥ 429 7. Ιδιότητες Συνέλιξης Συσχέτιση 1 Μαθηματικές ιδιότητες Αντιμεταθετική: a [ * b[ = b[ * a[ παρόλο που μαθηματικά ισχύει, δεν έχει φυσικό νόημα. Προσεταιριστική: ( a [ * b[ )* c[ = a[ *( b[ * c[

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω μια συνάρτηση ff που έχει πεδίο ορισμού το ΔΔ. 1. Πότε η ffλέγεται συνεχής στο xx 0 ΔΔ ; 2. Πότε η ff λέγεται συνεχής; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του μαθήματος

Παρουσίαση του μαθήματος Παρουσίαση του μαθήματος Εργαστήριο 1 Ενότητες Μαθήματος 1. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τι είναι ψηφιακή εικόνα. Τι σημαίνει Επεξεργασία εικόνας. Ανάλυση εικόνας σε συχνότητα ( Μετασχηματισμός Fourier σε εικόνα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Διάλεξη 3 η Τα Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα Επανέκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες στη Ναυτιλία

Επικοινωνίες στη Ναυτιλία Επικοινωνίες στη Ναυτιλία Εισαγωγή Α. Παπαδάκης, Αναπλ. Καθ. ΑΣΠΑΙΤΕ Δρ. ΗΜΜΥ Μηχ. ΕΜΠ Βασικά Αντικείμενα Μαθήματος Σήματα Κατηγοριοποίηση, ψηφιοποίηση, δειγματοληψία, κβαντισμός Βασικά σήματα ήχος, εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη Λογισµικού για την Εξοµοίωση Κλειστού Χώρου

Μελέτη και Ανάπτυξη Λογισµικού για την Εξοµοίωση Κλειστού Χώρου Ακουστική 2002 AcP030 Μελέτη και Ανάπτυξη Λογισµικού για την Εξοµοίωση Κλειστού Χώρου Φλώρος Ανδρέας Τάτλας Νικ.-Αλέξ. αµαλού Κέλλυ ρ. Ηλ. Μηχανικός 1 ιπλ. Ηλ. Μηχανικός 1 ιπλ. Ηλ. Μηχανικός 2 floros@wcl.ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

Αρχές Τηλεπικοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Ενότητα #12: Δειγματοληψία, κβαντοποίηση και κωδικοποίηση Χ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Στην πέμπτη ενότητα θα μελετήσουμε την ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα