Testu krājums elektrotehnikā

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Testu krājums elektrotehnikā"

Transcript

1 iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007

2 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un mācību kvalitātes uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts ekonomikai svarīgā nozarē ietvaros Līguma Nr.: 2005/0264/ PD1/ESF/P/04/PK/3.2.1/0012/0020 Sergejs Jermakovs, ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā paredzēts zināšanu pārbaudei mācību priekšmetā Elektrotehnika un elektriskie mērījumi. Testu krājumu skolotājs pielietos zināšanu pārbaudei pēc katras mācību priekšmeta tēmas apgūšanas, kā arī audzēkņi savu zināšanu pārbaudei gatavojoties ieskaites darbiem. Testi izveidoti tā, ka katram jautājumam ir 3-5 atbildes viena pilnīgi pareiza. Testu krājuma mērķa grupa audzēkņi, kas apgūst 3.līmeņa elektriķa kvalifikāciju. Testu krājumā ietvertas mācību priekšmeta Elektrotehnika un elektriskie mērījumi - 12 tēmas. Kopējais testu krājumā ietvertais jautājumu skaits 362 gab. 2

3 Saturs 1. Līdzstrāvas pamatjēdzieni Elektriskā ķēde un tās pamatlikumi ezistoru slēgumi Kirhhofa likumi Elektriskās strāvas siltumdarbība Elektriskās strāvas ķīmiskā iedarbība Elektromagnētisms Elektromagnētiskā indukcija Kondensatori ienfāžu maiņstrāva Trīsfāžu maiņstrāva Elektriskie mērījumi

4 1.Kāds ir atoma kodola elektriskais lādiņš? a) Pozitīvs; b) Negatīvs; c) Neitrāls; d) ar būt gan pozitīvs, gan negatīvs. 1. LĪDZSTĀS PMTJĒDZEN 2.Kas ir elektrons? a) ismazākais pozitīvais lādiņš; b) ismazākā daļiņa, kurai piemīt dotās vielas īpašības; c) ismazākais negatīvais lādiņš. 3.Lādiņu attiecība vielas atomā normālos apstākļos: a) ir lielāka par kodola lādiņu; b) kodola un elektronu lādiņš ir vienādi; c) elektronu lādiņš ir lielāks; d) var būt dažāda. 4.Ja jons ir negatīvs, tad: a) atomam trūkst elektronu; b) atomam trūkst protonu; c) atomam ir lieki elektroni. 5.Ja jons ir pozitīvs, tad: a) atomam trūkst elektronu; b) atomam trūkst protonu; c) atomam ir lieki elektroni. 6.Materiāls, kuram ir daudz brīvo elektronu ir: a) pusvadītājs; b) dielektriķis; c) vadītājs. 7.Kas ir elektriskā strāva metālos? a) irzīta elektronu kustība elektriskā lauka iedarbībā; b) irzīta jonu kustība elektriskā lauka iedarbībā; c) irzīta atomu kustība elektriskā lauka iedarbībā; d) Molekulu siltuma svārstības. 8.Elektriskā strāva elektrolītos (šķidrumos) ir: a) virzīta atomu kustība; b) virzīta jonu kustība; c) virzīta elektronu kustība; d) haotiska molekulu kustība. 9. Kā virzās elektroni vadītājos? a) No + uz -, caur strāvas avotu; b) No - uz +, caur strāvas avotu; c) No - uz +, caur ārējo ķēdi; d) No + uz -, caur ārējo ķēdi. 4

5 10.Pieņemtais līdzstrāvas virziens ir : a) no + uz -, caur strāvas avotu; b) no - uz +, caur strāvas avotu; c) no - uz +, pa ārējo ķēdi; d) no + uz -, pa ārējo ķēdi. 11.Elektriskās strāvas stiprumu nosaka: a) kā attiecību starp jaudu un laiku; b) kā attiecību starp elektriskā lauka darbu un potenciālu starpību; c) kā attiecību starp elektrisko lādiņu daudzumu un potenciālu starpību; d) kā attiecību starp elektriskajiem lādiņiem un laiku, kurā tie iziet caur vadītāja šķērsgriezumu. 12.Strāvas stiprumu apzīmē ar burtu: a) ; b) ; c) W; d). 13.r kuru no formulām var aprēķināt strāvas stiprumu: a) Q t b) p c) P 14. Strāvas stiprumu mēra: a) voltos (); b) vatos (W); c) ampēros (); d) omos(ω). 15. Par līdzstrāvu sauc strāvu, kura: a) vienmēr ir; b) nemaina savu lielumu; c) nepazūd; d) nemaina savu virzienu. 16.Elektriskās strāvas blīvums ir: a) lādiņa lielums, kas iziet caur vadītāja šķērsgriezumu vienas stundas laikā; b) lādiņa lielums, kas iziet caur vadītāja šķērsgriezumu vienas sekundes laikā; c) strāvas stiprums, kas izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukuma 1mm 2 ; d) ātrums, ar kādu strāva plūst pa vadītāju. 17. Elektriskā pretestība ir: a) potenciālu starpība starp diviem ķēdes punktiem; b) lādiņu daudzums, kas izplūst caur vadītāju vienā sekundē; c) attiecība starp jaudu un spriegumu; d) vadītāju īpašība bremzēt lādiņu plūsmu. 5

6 18.Elektrisko pretestību apzīmē ar burtu: a) ; b) ; c) ; d) P. 19.Elektrisko pretestību mēra: a) ampēros ; b) omos - Ω c) vatos - W; d) voltos Elektriskā pretestība vadītājos atkarīga no: a) strāvas stipruma un sprieguma; b) jaudas; c) materiāla, vadītāja garuma, šķērsgriezuma laukuma un temperatūras; d) no visa, kas norādīts punktos a), b), c). 21. Ja vadītāja garumu palielināt, tad tā pretestība : a) samazināsies; b) palielināsies; c) nemainīsies; d) var gan palielināties gan, samazināties. 22. Ja vada diametru palielina, tad tā pretestība: a) palielināsies; b) nemainīsies; c) samazināsies. 23.Ja metāliska vadītāja temperatūra palielinās, tad tā pretestība: a) palielinās; b) nemainās; c) samazinās. 24.Kas ir vadītāju materiālu īpatnējā pretestība: a) lādiņu sadursmju skaits vienā sekundē; b) viena metra gara vada pretestība; c) materiāla spēja pretoties lādiņu plūsmai; d) pretestība vienu metru garam vadam ar šķērsgriezumu viens m Norādiet pareizu vada pretestības noteikšanas formulu: a) S l b) l S c) l S d) S l 26. Kā mainīsies vada pretestība, ja tā šķērsgriezuma laukums samazināsies divas reizes: a) nemainīsies; b) samazināsies divas reizes; 6

7 c) palielināsies divas reizes; d) palielināsies četras reizes. 27. Kā mainīsies vada pretestība, ja tā diametrs tiks palielināts divas reizes: a) nemainīsies; b) samazināsies četras reizes; c) palielināsies divas reizes; d) palielināsies četras reizes; 28. Kas ir elektrodzinējspēks (EDS)? a) Lādiņu skaits akumulatoru baterijā; b) Elektriskās strāvas darbs vienā sekundē; c) Spēks, kas rada potenciālu starpību uz strāvas avota spailēm; d) Potenciālu starpība elektriskās ķēdes posmā. 29. Elektrodzinējspēku (EDS) apzīmē ar burtu: a) ; b) ; c) ; d) E. 30. Elektrodzinējspēku (EDS) mēra: a) voltos ; b) ampēros ; c) omos - Ω; d) vatos W. 31.r kādu mēraparātu mēra elektrodzinējspēku (EDS)? a) mpērmetru; b) Ommetru; c) oltmetru; d) atmetru. 32. Lai izmērītu elektrodzinējspēku (EDS) uz strāvas avota spailēm : a) patērētāji ir jāatslēdz; b) patērētāji ir jāieslēdz; c) nav nozīmes patērētāji ieslēgti vai atslēgti. 33.Par spriegumu sauc: a) ampēru skaitu, kas plūst caur vada šķērsgriezuma laukuma vienu mm 2 ; b) elektriskās strāvas darbu vienas sekundes laikā; c) potenciālu starpību starp diviem elektriskās ķēdes posma punktiem; d) strāvas un pretestības reizinājumu. 34.Spriegumu apzīmē ar burtu: a) ; b) ; c) E; d) P. 35.Spriegumu mēra: a) ampēros - ; b) vatos W; c) omos - Ω ; d) voltos. 7

8 36.r kādu mēraparātu mēra spriegumu? a) atmetru; b) oltmetru; c) Ommetru; d) mpērmetru. 37.Cik ampēru ir vienā kiloampērā? a) 0,001; b) 1000; c) 100; d) 0, Cik miliampēru ir vienā ampērā? a) 0,001; b) 1000; c) 100; d) 0, Cik mikroampēru ir vienā ampērā? a) ; b) 1000; c) 0,000001; d) Cik omu ir vienā kiloomā? a) 10; b) 100; c) 1000; d) Cik omu ir vienā megaomā? a) 10; b) 100; c) 1000; d) Cik voltu ir vienā milivoltā? a) 0,001; b) 0,01; c) 100; d) Elektriskās strāvas darbu aprēķina pēc formulas: a) l b) S c) W T l d) S 8

9 44. Elektriskās strāvas darbu apzīmē ar burtu: a) P; b) ; c) ; d) W. 45. Elektriskās strāvas darbu mēra: a) omos - Ω; b) džoulos J; c) vatos W; d) ampēros. 46. Elektriskā jauda ir: a) sprieguma un strāvas attiecība; b) sprieguma, strāvas un laika reizinājums; c) elektriskās strāvas darba attiecība pret laiku, kurā tas notiek. 47.Elektriskās strāvas darba formula ir: a) b) P l c) S d) W t 48.Elektriskās strāvas jaudas formula ir: a) b) P c) l S d) W t 49.Cik vatu ir vienā kilovatā? a) 10; b) 100; c) 1000; d) Cik džoulu ir vienā kilovatstundā? a) 1000; b) ; c) ; d)

10 2. ELEKTSKĀ ĶĒDE N TĀS PMTLKM 1. Kādus šīs elektriskās ķēdes elementus var noņemt, lai shēmas darbība nemainītos? P GB F S EL a) mpērmetru P, drošinātāju F, slēdzi S; b) eostatu, spuldzi EL, slēdzi S; c) Strāvas avotu GB un drošinātāju F. 2. Kurā no elektriskajām ķēdēm plūst strāva? G G a) b) c) 3. Norādiet, kura elektriskā shēma ir saslēgta pareizi Oma likums ķēdes posmam ir: a) Q t b) P c) P d) a) b) c) d) 5.Kurš skaidrojums ir pareizs sakarībai: strāvas stiprums ir tieši proporcionāls spriegumam? a) Ja spriegums palielinās, tad arī strāvas stiprums palielinās; b) Ja strāvas stiprums samazinās, tad spriegums palielinās; c) Ja spriegums palielinās, tad strāvas stiprums samazinās; d) Ja mainās spriegums, tad strāvas stiprums nemainās. 6.Kurā no šīm shēmām ar voltmetru var izmērīt spriegumu uz spuldzes? a) b) c) d) S S 10

11 7.Kurā no šīm shēmām ar voltmetru var izmērīt strāvas avota EDS? a) b) c) d) S S 8.trodi shēmu, kurā nav kļūdu? a) b) c) d) 9. Kurš skaidrojums ir pareizs sakarībai: strāvas stiprums ķēdes posmā apgriezti proporcionāls pretestībai? a) Ja palielina elektriskās ķēdes pretestību, tad strāvas stiprums arī palielinās; b) Ja samazina elektriskās ķēdes pretestību, tad strāvas stiprums tik pat reižu samazinās; c) Ja palielina elektriskās ķēdes pretestību, tad strāvas stiprums tik pat reižu samazinās un otrādi; d) Pie jebkuras pretestības maiņas, strāvas stiprums nemainās. 10. Kā izmainīsies ampērmetra un voltmetra rādījumi, ja reostata kustīgo kontaktu pārbīdīs uz augšu? + - a) palielināsies, palielināsies; b) samazināsies, samazināsies; c) palielināsies, samazināsies; d) samazināsies, palielināsies. 11.Kurā no shēmām uz spuldzes var regulēt spriegumu no 0 līdz 220 : a) b) c) EL 220 EL EL 11

12 12.Kuru no trijstūriem pielieto Oma likuma lielumu noteikšanai? a) b) c) 13. r kuru no formulām pēc Oma likuma var aprēķināt sprieguma kritumu? a) P b) c) 13. r kuru no formulām pēc Oma likuma var aprēķināt pretestību? a) P P b) 2 c) Kā, pēc Oma likuma, mainās strāvas stiprums ķēdē, ja palielina spriegumu? a) Samazinās; b) Palielinās; c) Nemainās. 16. Kā, pēc Oma likuma, mainās strāvas stiprums ķēdē, ja palielina pretestību? a) Nemainās; b) Samazinās; c) Palielinās. 17. Kā, pēc Oma likuma, mainās elektriskās ķēdes pretestība, ja palielina spriegumu? d) Nemainās; e) Samazinās; f) Palielinās. 18.Kā mainās strāvas stiprums ķēdē, ja vienlaicīgi 2 reizes palielina spriegumu un 2 reizes samazina pretestību? a) Samazinās 4 reizes; b) Palielinās 2 reizes; c) Samazinās 2 reizes; d) Palielinās 4 reizes. 19. Kā mainās strāvas stiprums ķēdē, ja vienlaicīgi 2 reizes samazina spriegumu, bet pretestību palielina 4 reizes? a) Samazinās 6 reizes; b) Palielinās 2 reizes; c) Samazinās 8 reizes; d) Palielinās 4 reizes. 12

13 20. zmantojot ampērmetra un voltmetra rādījumus, elektriskajai ķēdei var aprēķināt: a) pretestību un jaudu; b) EDS un spriegumu; c) strāvas stiprumu un darbu; d) vadītāja garumu un šķērsgriezumu. 21. Pilnajā elektriskajā ķēdē ietilpst: a) tikai elektropatērētāji; b) elektropatērētāji un mēraparāti; c) elektropatērētāji, iekārtas un slēdži; d) strāvas avots, elektropatērētāji un viss pārējais. 22.Oma likums pilnai ķēdei ir: a) b) P c) P d) E r Cik liela strāva plūst caur 100 Ω lielu pretestību, ja spriegums 220 : a) 0,2 ; b) 2 ; c) ; d) Kādu spriegumu jāpieslēdz pie 6 Ω lielas pretestības, lai strāvas stiprums būtu 20 : a) 3,3 ; b) 0,3; c) 120 ; d) Cik liela ir lodāmura spirāles pretestība, ja tas aprēķināts 220 ar 0,5 stipru strāvu? a) 110 Ω ; b) 220 Ω; c) 440 Ω; d) 0,002 Ω. 26.kumulatoram, kuram EDS 2,2 un iekšējā pretestība 0,2 Ω, pieslēgts elektropatērētājs ar 0,8 Ω lielu pretestību. Noteikt strāvas stiprumu ķēdē. a) 1,5 ; b) 2,2 ; c) 4,2 ; d) 0,4. 27.Kā izmainīsies voltmetra rādījums shēmā, ja ieslēgt slēdzi S? kumulatora EDS ir 70, iekšējā pretestība 0,2 Ω, elektropatērētāja pretestība 1,8 Ω. a) 77 ; S b) 63 ; c) 72 ; d)

14 28. prēķināt strāvas avota iekšējo pretestību, ja pie izslēgta slēdža S voltmetrs rāda 70, bet pie ieslēgta slēdža - 65, ampērmetrs rāda 50. a) 2,7 Ω; b) 0,1 Ω; c) 0,27 Ω; d) 10 Ω. 29. z spuldzes ietveres uzrakstīts: 3,5 ; 0,28. Noteikt šīs spuldzes jaudu. a) 12,5 W; b) 3,78 W; c) 0,98 W; d) 3,22 W. 30. Elektriskajā tīklā ar spriegumu 220 uzstādīts 6 stiprs drošinātājs. Kāda kopējā jauda var būt tīklā ieslēgtajiem elektropatērētājiem? a) 1,5 kw; b) 1,32 kw; c) 3,67 kw; d) 1100 W. 31. Noteikt elektropatērētāja nominālo spriegumu, ja ir zināma tā jauda 100W un pretestība - 500Ω. a) 40 ; b) 42 ; c) 223 ; d) prēķināt spuldzes kvēldiega pretestību, ja P=100 W un =220. a) 2,2 Ω; b) 0,45 Ω; c) 844 Ω; d) 484 Ω. 33. prēķināt kvēlspuldzes strāvas stiprumu, ja =220 un P=500 W. a) 2,27 ; b) 0,44; c) 331 ; d) Cik daudz elektroenerģijas patērē 100 W kvēlspuldze 30 minūtēs: a) 500 W h; b) 0,05 kw h; c) 0,5 kw h; d) 0,03 kw h. 35. Pēc cik stundām 100 W kvēlspuldze būs patērējusi 2 kw h elektroenerģijas? a) 2 stundām; b) 0,5 stundām; c) 20 stundām; d) 200 stundām. 14

15 36. Elektroenerģijas skaitītājs aprēķināts 5 lielai strāvai. Cik daudz kvēlspuldžu ar 75 W jaudu var pieslēgt pie šī elektroenerģijas skaitītāja? spuldzes = 220. a) 15 gab; b) 10 gab; c) 20 gab; d) 100 gab. 15

16 1.Kā savienoti šie strāvas patērētāji? a) irknē; b) Paralēli; c) Jaukti. 3. EZSTO SLĒGM 2. Kā savienoti šie strāvas patērētāji? a) irknē; b) Paralēli; c) Jaukti. 3. Kā savienoti šie strāvas patērētāji? a) irknē; b) Paralēli; c) Jaukti. 4. Kā savienoti šie strāvas patērētāji? a) irknē; b) Paralēli; c) Jaukti. 5. Pēc kuras formulas dotajai shēmai aprēķina kopējo pretestību Σ? a) b) c) d) Pēc kuras formulas dotajai shēmai aprēķina kopējo pretestību Σ? a) b) c) d)

17 7. Pēc kuras formulas dotajai shēmai aprēķina kopējo pretestību Σ? a) b) c) d) Kāda ir šīs elektriskās ķēdes kopējā pretestība? a) Mazāka par 10 Ω; b) 25 Ω; c) 50 Ω; d) 175 Ω. 1=10W 2=15W 3=25W 9. Kāda ir šīs elektriskās ķēdes kopējā pretestība? a) 45 Ω; b) 30 Ω; c) 5 Ω; d) 22,5 Ω. 1=15W 2=15W 3=15W 10. Kāda ir šīs elektriskās ķēdes kopējā pretestība? a) 60 Ω; b) 22 Ω; c) 15 Ω; 1-10W d) 18 Ω. 2=20W 3-30W 11. prēķiniet elektriskās ķēdes kopējo pretestību. a) 23 Ω; b) 2,35 Ω; 1=8W c) 2,95 Ω; d) 3,15 Ω. 2-2W 3-3W 4-4W 5-6W 17

18 4. KHHOF LKM 1. Kurš ir Kirhhofa pirmais likums? a) EDS algebriskā summa noslēgtā elektriskā ķēdē ir vienāda ar spriegumu kritumu algebrisko summu; b) Strāva ir tieši proporcionāla strāvas avota EDS un apgriezti proporcionāla elektriskās ķēdes pilnajai pretestībai; c) Elektriskās ķēdes mezgla strāvu algebriskā summa vienmēr ir nulle; d) Strāva elektriskajā ķēdes posmā ir tieši proporcionāla spriegumam un apgriezti proporcionāla šī posma pretestībai. 2. Kurš ir Kirhhofa otrais likums? a) EDS algebriskā summa noslēgtā elektriskā ķēdē ir vienāda ar spriegumu kritumu algebrisko summu; b) Strāva ir tieši proporcionāla strāvas avota EDS un apgriezti proporcionāla elektriskās ķēdes pilnajai pretestībai; c) Elektriskās ķēdes mezgla strāvu algebriskā summa vienmēr ir nulle; d) Strāva elektriskajā ķēdes posmā ir tieši proporcionāla spriegumam un apgriezti proporcionāla šī posma pretestībai. 3. Pēc pirmā Kirhhofa likuma aprēķiniet strāvu 3. a) 13 ; b) 17 ; c) 7 ; d) =10 2 =3 3 =? 4.Pēc otrā Kirhhofa likuma aprēķiniet spriegumu ķēdes posmam ar? zīmi. a) 3 2 ; 5 4; b) 3 4 ; 5 6; c) 3 6 ; 5 2; d) 3 2 ; 5 2 4; + 24v - 1 6v 4v 2 3? 5? 4 8v 5.zzīmētajā elektriskajā shēmā, saskaņā ar otro Kirhhofa likumu, saskaitot visus sprieguma kritumus, nepietiek 2 voltu. Kur ir šis sprieguma kritums? a) z 3; b) z vadiem; c) 4 iekšpusē; d) z strāvas avota iekšējās pretestības. + - E=6v 1v 1 2v v 18

19 6.prēķiniet strāvas stiprumu vietā, kur norādīts ar bultiņu un jautājuma zīmi, ja pārējās strāvas ir zināmas a) 1 = 4 ; 2 = 4 ; 3 = 2 ; b) 1 = 2 ; 2 = 6 ; 3 = 2 ; c) 1 = 4 ; 2 = 2 ; 3 = 4 ;? 1? 2? 3 7. Cik lielam jābūt barošanas avota spriegumam, lai strāvas stiprums būtu 5? a) 12 ; b) 120 ; c) 24 ; d) =? W 4-15W 2-16W 3-5W 8.Cik liels ir sprieguma kritums uz rezistora 3, ja pārējie sprieguma kritumi ir zināmi? a) 5; b) 8 ; c) 12 ; d) 1. + =400v v 2 6v 5 88v 3? 4 77v 9. Kā izmainīsies voltmetru rādījumi, ja reostata kustīgo kontaktu pārvietot uz leju? a) 1 samazināsies, 2 palielināsies; b) 1 palielināsies, 2 samazināsies; c) 1 nemainīsies, 2 nemainīsies ; d) 1 nemainīsies, 2 palielināsies Cik liels ir strāvas stiprums šajos rezistoros? - + =10v 1=1W 2=5W 3=10W a) Dažāds, rezistorā 3- vislielākais; b) Dažāds, rezistorā 1- vislielākais; c) isos rezistoros vienāds; d) ezistorā 1- vislielākais, 2 mazāks, 3 vēl mazāks. 11. Cik liels ir sprieguma kritums uz rezistoriem 10.jautājuma shēmā? a) z visiem rezistoriem vienāds; b) z rezistora 3 lielāks; c) z rezistora 1 lielāks; d) z rezistora 1 lielāks, uz 2 mazāks, uz 3 vēl mazāks. 19

20 12.Cik liels spriegums ir uz strāvas avota spailēm? a) 60 ; b) 2,4 ; c) 17 ; d) 12. =S 1=2W + 2=4W - 3=6W 13.Kā izmainīsies ampērmetru rādījumi, ja reostata slīdni pārvietot uz augšu? a) Strāva kļūs mazāka, 1 lielāka, 2 lielāka; b) Strāva kļūs mazāka, 1 mazāka, 2 nemainīsies; c) Strāva kļūs lielāka, 1 lielāka, 2 nemainīsies; d) Strāva kļūs lielāka, 1 mazāka, 2 būs mazāka. 14. Kā izmainīsies voltmetru rādījumi, ja reostata slīdni pārvietot pa labi? a) Spriegums kļūs lielāks, 1 un 2 nemainīsies; b) Spriegums kļūs mazāks, 1 un 2 nemainīsies; c) Spriegums kļūs lielāks, 1 un 2 kļūs mazāks; d) Spriegums kļūs lielāks, 1 un 2 kļūs lielāks

21 5. ELEKTSKĀS STĀS SLTM EDBĪB 1.Kā var izskaidrot vadītāja sasilšanu elektriskās strāvas ietekmē? a) Elektroni beržas gar vadītāja virsmu; b) Elektroni saduras ar vielas daļiņām; c) Elektroni beržas viens gar otru. 2.Pēc kuras formulas aprēķina siltuma daudzumu, kuru izdala elektriskā strāva (Džoula- Lenca likums)? 2 t a) Q b) Q 2 t 2 c) Q t d) Q 2 t 3.Kurā no patērētājiem strāvas izdalītais siltums ir maksimāli lietderīgs? a) eostatā; b) Gludeklī; c) Elektrodzinējā; d) Kvēlspuldzē. 4.Cik reizes pieaugs siltuma zudumi vadā, ja strāvas stiprums tajā pieaugs 4 reizes? a) 2 reizes; b) 4 reizes; c) 8 reizes; d) 16 reizes. 5.Kuras ierīces darbības pamatā tiek izmantota elektriskās strāvas siltuma iedarbība? a) Paketslēdža; b) Magnētiskā palaidēja; c) Drošinātāja kūstošā ieliktņa; d) Elektromagnētiskā releja. 6.Kurā aizsardzības ierīcē izmanto elektriskās strāvas siltuma iedarbību? a) utomātslēdzī; b) Diferenciālajā relejā; c) Foto slēdzī; d) Svirslēdzī. 7.Cik daudz siltuma vienas minūtes laikā izdalās elektriskajā spirālē, kuras pretestība 2 Ω un strāvas stiprums 20? a) 40 kj; b) 0,8 kj; c) 2,4 kj; d) 48 kj. 8. Cik daudz siltuma izdalās vienas stundas laikā elektriskajā vadā, kura pretestība 200 Ω, ja spriegums ir 220? a) 871 kj; b) 4 kj; c) 87 kj; d) 14,5 kj. 21

22 9.Nosakiet strāvas stiprumu vadītājā ar pretestību 1 Ω, ja 10 sekunžu laikā tajā izdalījās 1000 J siltuma. a) 5 ; b) 100 ; c) 10 ; d) Cik reizes palielināsies izdalītais siltums sildītājā palielināt, ja spriegumu palielināt 2 reizes? a) 2 reizes; b) 6 reizes; c) 4 reizes; d) 8 reizes. 22

23 6. ELEKTSKĀS STĀS ĶĪMSKĀ EDBĪB 1.Kurš no nosauktajiem ir elektrolīts? a) Sāls; b) Skābe; c) Sārms; d) Sāļu, skābju un sārmu šķīdumi ūdenī. 2.Kas ir elektriskā strāva elektrolītos? a) Brīvo elektronu virzīta kustība; b) Pozitīvi lādēto jonu virzīta kustība metālos; c) Pozitīvi un negatīvi lādētu jonu virzīta kustība dažādos virzienos; d) Negatīvi lādētu jonu virzīta kustība. 3.Elektrods, kurš pieslēgts pie strāvas avota pozitīvās spailes ir: a) anods; b) katods; c) kolektors; d) tīkliņš. 4. Elektrods, kurš pieslēgts pie strāvas vadītāja mīnusa, ir: a) anods; b) katods; c) tīkls. 5.Kas ir elektrolīze? a) Elektrolīts, ūdens molekulu iedarbības rezultātā, sadalās jonos; b) Elektrolīts, elektriskās strāvas iedarbībā, sadalās sastāvdaļās; c) Plūstot elektriskai strāvai caur elektrolītu uz elektrodiem uzkrājas elektriskie lādiņi. 6.Kur pielieto elektrolīzi? a) Metālu niķelēšanai un hromēšanai; b) Elektrolītu iegūšanai; c) Sāļu iegūšanai; d) Metālu metināšanai. 7.Kāda metāla iegūšanai pielieto elektrolīzi? a) Čuguna; b) Platīna; c) lumīnija; d) Kobalta. 8.Galvanisko elementu un akumulatoru darbības principa pamatā ir: a) elektromagnētiskās parādības; b) elektrolīze; c) elektrisko lādiņu sadalīšanās ķīmiskās reakcijas rezultātā; d) siltuma iedarbība. 9.Kāds elektrolīts tiek izmantots skābes akumulatoros? a) NH 4 Cl; b) H Cl; c) H 2 SO 4 ; d) KOH. 23

24 10. Kādu elektrolītu lieto sārmu akumulatoros? a) NH 4 Cl; b) H Cl; c) H 2 SO 4 ; d) KOH. 11.Kādu materiālu lieto skābes akumulatoru plāksnēs? a) Zn; b) Pb; c) Cd; d) Fe. 12. Cik liela EDS nominālā vērtība ir galvaniskajiem elementiem? a) 1,5 ; b) 2 ; c) 1,2 ; d) 4, Cik liela EDS nominālā vērtība ir skābes akumulatoriem? a) 1,5 ; b) 2 ; c) 1,2 ; d) Cik liela EDS nominālā vērtība ir sārmu akumulatoriem? a) 1,5 ; b) 2 ; c) 1,2 ; d) Kāda ir ķīmisko strāvas avotu ietilpības mērvienība: a) džouls J; b) farads F; c) ampērs ; d) ampērstunda h. 16. Ja sākumā virknē savienot divus akumulatorus, bet vēlāk paralēli, tad šo batareju enerģija būs: a) lielāka virknes slēgumā; b) lielāka paralēlā slēgumā; c) vienāda. 17. Savienojot ķīmiskos strāvas avotu virknē iespējams iegūt: a) lielāku EDS; b) lielāku strāvas ietilpību; c) lielāku EDS un strāvas ietilpību; 18. Savienojot ķīmiskos strāvas avotu paralēli iespējams iegūt: a) lielāku EDS; b) lielāku strāvas ietilpību; c) lielāku EDS un strāvas ietilpību. 24

25 19. Savienojot ķīmiskos strāvas avotu jauktajā slēgumā iespējams iegūt: c) lielāku EDS; d) lielāku strāvas ietilpību; e) lielāku EDS un strāvas ietilpību. 20.Kā pareizi jāsavieno akumulatori ar E=2 un strāvas ietilpību Q=0,5 h, lai iegūtu bateriju ar E=6 un Q=0,5 h? a) b) c) 21. Kā pareizi jāsavieno akumulatori ar E=1,2 un strāvas ietilpību Q=0,5 h, lai iegūtu bateriju ar E=1,2 un Q=1,5 h? a) b) c) 22.Kā pareizi savienot četrus vienādus akumulatorus, lai baterijas EDS un blīvums palielinātos divas reizes salīdzinājumā ar vienu akumulatoru? a) b) c) d) 25

26 7. ELEKTOMGNĒTSMS 1.Kurā no zīmējumiem pareizi attēlotas magnētiskās spēka līnijas apkārt strāvas vadītājam? a) b) c) d) 2. Magnētiskās lauka indukcijas B mērvienība ir: a) ampērs; b) volts; c) tesla; d) /m. 3.Magnētiskā lauka intensitātes H mērvienība ir: a) ampērs; b) volts; c) tesla; d) /m. 4.Magnētiskās plūsmas Ф mērvienība ir : a) tesla; b) vēbers; c) /m; d) volts. 5.islielākā magnētiskā caurlaidība μ ir: a) feromagnētiķiem; b) diamagnētiķiem; c) paramagnētiķiem; 6. ismazākā magnētiskā caurlaidība μ ir: a) feromagnētiķiem; b) diamagnētiķiem; c) paramagnētiķiem. 7.Kā mijiedarbosies zīmējumā attēlotie paralēlie strāvas vadītāji? a) tgrūdīsies; b) Pievilksies; c) Savstarpēji neiedarbosies. 8 Kā mijiedarbosies zīmējumā attēlotie paralēlie strāvas vadītāji? a) tgrūdīsies; b) Pievilksies; c) Savstarpēji neiedarbosies. 9. Kas ir solenoīds? a) Taisns strāvas vadītājs; b) z spoles uztīts strāvas vadītājs; c) Feromagnētiska materiāla stienis; d) Paramagnētiska materiāla stienis. 26

27 10.Elektromagnēts ir: a) solenoīds; b) solenoīds ar paramagnētisku serdi; c) solenoīds ar feromagnētisku serdi; d) patstāvīgais magnēts, pa kuru plūst strāva. 11.Kurā no zīmējumiem ir pareizi parādīta elektromagnēta polu polaritāte? a) b) c) N S S N N S Kā savstarpēji mijiedarbosies šie divi elektromagnēti? a) Pievilksies; b) tgrūdīsies; c) Savstarpēji neiedarbosies Kā savstarpēji iedarbosies šie divi elektromagnēti? a) Pievilksies; b) tgrūdīsies; c) Savstarpēji neiedarbosies Kādā virzienā magnētiskais lauks pārvietos strāvas vadītāju? a) virzienā; b) B virzienā; c) z leju; d) z augšu. B N S 15. Kādā virzienā magnētiskais lauks pārvietos strāvas vadītāju? a) virzienā; b) B virzienā; c) C virzienā; d) D virzienā. S С D N B 27

28 16.Kādā virziena spēks iedarbojas uz magnētu mijiedarbojoties strāvas vadītāja un magnēta magnētiskajiem laukiem? e) virziena; f) B virziena; g) C virziena; h) D virziena. adītājs ar strāvu 17. Kādā virziena spēks iedarbojas uz strāvas vadītāju? N D С S Magnēts B a) virziena; b) B virziena; c) C virziena; d) D virziena. + - D C Elektromagnēts B 18.Nosakiet kurā pusē atrodas magnēta ziemeļpols, ja ir zināms spēka F virziens uz strāvas vadītāju. a) puse ir ziemeļpols; b) B puse ir ziemeļpols; c) Neviena no pusēm nav ziemeļpols. d) bas puses ir ziemeļpols. B F 19. Nosakiet strāvas virzienu vadītājā, ja ir zināms spēka F virziens. a) Strāva plūst abos virzienos; b) Strāva neplūst nevienā virzienā; c) Strāva plūst virzienā no skatītāja; d) Strāva plūst virzienā uz skatītāju. N S F 20.Nosakiet elektromagnēta spolei pieliktā sprieguma polaritāti (+ un - ). a) Pluss uz spailes; b) Pluss uz B spailes. B F 21.Kādā gadījumā uz strāvas vadītāju magnētiskais lauks neiedarbojas? a) Ja strāvas virziens vadītājā ir perpendikulārs lauka spēka līniju virzienam; b) Ja strāvas virziens vadītājā ir 30 0 attiecībā pret magnētiskā lauka spēka līnijām. c) Ja strāvas virziens vadītājā ir 60 0 attiecībā pret magnētiskā lauka spēka līnijām; d) Ja strāvas virziens vadītājā sakrīt ar magnētiskā lauka spēka līniju virzienu. 28

29 22. Spēks, ar kuru uz strāvas vadītāju iedarbojas magnētiskais lauks, atkarīgs no: a) vadītāja diametra un magnētiskā lauka indukcijas; b) strāvas virziena vadītājā, vadītāja garuma un vadītāja diametra; c) strāvas stipruma vadītājā, vadītāja garuma un magnētiskā lauka indukcijas; d) magnētiskā lauka virziena, vadītāja diametra un strāvas stipruma. 23. Strāvas vadītāja un magnēta magnētisko lauku mijiedarbības spēka virziens atkarīgs no: a) vadītāja diametra un magnēta magnētisko polu virziena; b) strāvas virziena vadītājā un magnēta magnētiskā lauka virziena; c) vadītāja garuma un magnēta magnētiskā lauka indukcijas; d) strāvas stipruma vadītājā un magnēta magnētiskā lauka indukcijas. 24. Kādās elektroierīcēs netiek pielietota strāvas vadītāja un magnētiskā lauka savstarpējā mijiedarbība? a) Elektriskajos dzinējos; b) Mēraparātos; c) Transformatoros; d) Dinamiskajos skaļruņos (skaņas). 25.Kā mijiedarbosies šie divi vadītāji? a) Pagriezīsies viens attiecībā pret otru par 90 o ; b) Pagriezīsies viens attiecībā pret otru par 180 o ; c) Pievilksies; d) tgrūdīsies; 26. Kā mijiedarbojas divi savstarpēji perpendikulāri strāvas vadītāji? a) Pievelkas; b) tgrūžas; c) Savstarpēji neiedarbosies; d) Cenšas pagriezties viens attiecībā pret otru. 27. Kurā no zīmējumiem pareizi attēlots elektriskā dzinēja darbības princips? F1 N N F1 F1 N S F2 F2 S S F2 a) b) c) 28.Kāda darbība ir nepieciešama lai rāmītis griežoties magnētiskajā laukā un šķērsojot neitrāles punktu neapstātos? a) zmainīt magnētiskā lauka indukciju; b) zmainīt strāvas lielumu rāmītī; c) zmainīt vijumu skaitu rāmītī; d) zmainīt strāvas virzienu rāmītī. 29.Lai izmainītu strāvas virzienu rāmītī, pielieto: a) speciālu slēdzi; b) maiņstrāvu; c) kolektoru; d) magnēta polu pārslēdzēju. 29

30 30.Ja vienlaicīgi palielina strāvas stiprumu rāmītī un polu magnētisko indukciju, tad rāmīša griešanās: a) pstāsies; b) Palielināsies; c) Samazināsies; d) Nemainīsies. 30

31 8. ELEKTOMGNĒTSKĀ NDKCJ 1.Elektromagnētiskā indukcija ir: a) parādība, kad vadītājam šķērsojot magnētisko lauku, rodas EDS; b) parādība, kad strāvas iedarbībā sasilst vadītājs; c) parādība, kad rodas spēks, kas izgrūž vadītāju no magnētiskā lauka; d) virsmas efekta parādība vadītājā. 2.ndukcijas strāvas virziens vadītājā atkarīgs no: a) vadītāja garuma; b) vadītāja šķērsgriezuma; c) magnētiskā lauka virziena un vadītāja kustības virziena; d) vadītāja materiāla. 3.ndukcijas EDS vadītājā atkarīgs no: a) vadītāja šķērsgriezuma, garuma un magnētiskā lauka indukcijas; b) vadītāja materiāla, ātruma un magnētiskā lauka indukcijas; c) vadītāja garuma, ātruma un magnētiskā lauka indukcijas; d) vadītāja kustības virziena, garuma un šķērsgriezuma. 4.Pēc kāda likuma nosaka indukcijas EDS virzienu? a) Lenca; b) Oma; c) Labās rokas; d) Kreisās rokas. 5.Pēc kādas formulas aprēķina indukcijas EDS? a) E ( r0 ) ; b) E B l v sin ; c) E ; d) 2 P 6.Kurā no gadījumiem indukcijas EDS vadītājā ir maksimāla? a) Kad vadītājs pārvietojas gar lauka līnijām; b) Ja vadītājs šķērso spēka līnijas 30 0 leņķī; c) Ja vadītājs šķērso spēka līnijas 45 0 leņķī; d) Ja vadītājs šķērso spēka līnijas 90 0 leņķī. 7. Kurā no gadījumiem indukcijas EDS vadītājā ir vienāda ar nulli? a) Kad vadītājs pārvietojas gar lauka līnijām; b) Ja vadītājs šķērso lauka spēka līnijas 30 0 leņķī; c) Ja vadītājs šķērso lauka spēka līnijas 45 0 leņķī; d) Ja vadītājs šķērso lauka spēka līnijas 90 0 leņķī; 8.Kurš ir Lenca likuma formulējums? a) ndukcijas EDS radītā strāva paātrina vadītāju; b) ndukcijas EDS vienmēr ir lielāka par pielikto spriegumu; c) ndukcijas EDS strāva netraucē vadītājam; d) ndukcijas EDS strāva vienmēr pretojas cēlonim, kas to izraisījis. 31

32 9.Kurā no zīmējumiem ir pareizi norādīts indukcijas EDS virziens? N N S S S S N N a) b) c) d) 10. Kurā no zīmējumiem ir nepareizi norādīts indukcijas EDS virziens? N N S N S S N S a) b) c) d) 11.Nosakiet magnēta polu polaritāti, ja ir zināms indukcijas EDS un vadītāja kustības virziens: a) un B ziemeļi; b) un B dienvidi; c) ziemeļi; d) dienvidi. B 12.Nosakiet vadītāja kustības virzienu, ja ir zināms indukcijas EDS virziens: a) virzienā; b) B virzienā; c) uz augšu; d) uz leju. N B S 13. Kādā virzienā būs vērsta indukcijas strāva vadītājā, ja to pārvieto zīmējumā attēlotajā virzienā? a) irzienā uz skatītāju; b) irzienā no skatītāja; c) bos virzienos; d) Strāva neplūdīs nevienā virzienā

33 14.Kurā no zīmējumiem ir pareizi attēlots ģeneratora darbības princips: N N S S S N a) b) c) 15. Kā sauc parādību kad viena vadītāja magnētiskais lauks šķeļ otru vadītāju un inducē tajā EDS? a) Elektromagnētisms; b) Mijindukcija; c) Pašindukcija; d) Lenca likums. 16. Kā sauc parādību kad spoles mainīgais magnētiskais lauks rada EDS šīs pat spoles vijumos? a) Mijindukcija; b) Elektromagnētisms; c) Lenca likums; d) Pašindukcija. 17. Ja spolei ar lielu induktivitāti, kas ieslēgta paralēli kvēlspuldzei, atslēdz strāvu, tā spoži iemirdzas. r kādu parādību tas ir saistīts? a) Spoles pretestības palielināšanos; b) Spoles pretestības samazināšanos. c) Mijindukciju; d) Pašindukciju. 18.Mijindukcijas parādību izmanto: a) ģeneratoros; b) elektrodzinējos; c) transformatoros; d) mikrofonos. 19.Pašindukcijas parādība bīstama: a) ieslēdzot jaudīgu tinumu iekārtas; b) jaudīgu tinumu iekārtu darbības laikā; c) atslēdzot jaudīgu tinumu iekārtas. 20.irpuļstrāvas rodas mašīnu un aparātu serdēs: a) caur kurām plūst mainīga lieluma strāva; b) caur kurām plūst nemainīga lieluma strāva; c) kuras pakļautas mainīgu magnētisko lauku ietekmei; d) kuras pakļautas nemainīgu magnētisko lauku ietekmei. 21.irpuļstrāvas elektromašīnu serdēs ir: a) ļoti lietderīgas; b) Netraucē; c) Kaitīgas, jo sasilda serdes; d) Bez tām elektromašīnas un aparāti nestrādātu. 33

34 22.irpuļstrāvas samazina: a) izgatavojot serdes no monolīta tērauda; b) izgatavojot serdes no dielektriķa; c) izgatavojot serdes no izolētām tērauda plāksnēm; d) izgatavojot serdes no elektrotehniskās ogles. 23.irpuļstrāvas izmanto: a) elektrisko mašīnu atdzesēšanai; b) transformatoru sasildīšanai; c) elektroenerģijas pārvadīšanai; d) metālu rūdīšanai. 34

35 9. KONDENSTO 1.r šo grafisko zīmi apzīmē: a) rezistoru; b) kondensatoru; c) releju; d) transformatoru. 2.r šo grafisko zīmi apzīmē: a) rezistoru; b) polarizētu elektrolītisko kondensatoru; c) releju; d) transformatoru r šo grafisko zīmi apzīmē: a) rezistoru; b) polarizētu elektrolītisko kondensatoru; c) releju; d) nepolarizētu elektrolītisko kondensatoru. 4. r šo grafisko zīmi apzīmē: a) rezistoru; b) polarizētu elektrolītisko kondensatoru; c) releju; d) maiņkondensatoru. 5. Kurš ir pieskaņošanas kondensatora grafiskais apzīmējums? a) b) c) d) + 6. Norādiet virknē savienotu kondensatoru shēmu? a) b) 35

36 c) d) e) 7. Pēc kādas formulas nosaka virknē savienotu kondensatoru kopējo kapacitāti? a) C1C2 C C 1 2 C b) C1 C2 c) n d)... C C C e) C n 8. Pēc kādas formulas nosaka plakanā kondensatora kapacitāti? a) S u 0,09 b) d d c) u q 2 Cu d) 2 e) C1 C2 C3 9. Norādiet kondensatora izlādes shēmu? a) b) m m c) d) m + - e) 36

37 10. Divu kondensatoru kopējā kapacitāte, slēdzot tos paralēli un virknē, ja C 1 = 2 F un C 2 = 4 F būs attiecīgi: a) 2 un 4 F; b) 1,33 F un 6 F; c) 8 F un 6 F; d) 1,33 F un 4 F. 11. Par kondensatora kapacitāti sauc: a)vadītāja lādiņa attiecību pret spriegumu; b)sprieguma attiecību pret vadītāja lādiņu; c)sprieguma reizinājumu ar vadītāja lādiņu. 12. Kondensatora kapacitāti mēra: a) voltos (); b) kulonos (C); c) farados (F). 13. Kondensatora kapacitāte atkarīga no: a) plašu laukuma, dielektriķa biezuma un pievadītās strāvas; b) dielektriķa relatīvās dielektriskās caurlaidības, plašu laukuma dielektriķa biezuma; c) dielektriķa biezuma, dielektriķa relatīvās caurlaidības, pievadītās strāvas. 14. Kādā nolūkā lieto kondensatoru paralēlo slēgumu? a) Lai samazinātu kapacitāti; b) Lai palielinātu kapacitāti; c) Lai palielinātu spriegumu. 15. Kādā nolūkā lieto kondensatoru virknes slēgumu? a) Lai samazinātu kapacitāti; b) Lai palielinātu kapacitāti; c) Lai palielinātu spriegumu. 16.Cik F ir vienā faradā? a) 1F = 10 6 F; b) 1F = F; c) 1F = 10 9 F; 17.Kuram dielektriķim ir lielāka relatīvā dielektriskā caurlaidība? a) lumīnija oksīdam; b) Stiklam; c) Keramikai; d) Papīram; e) Plastmasai. 18. Kapacitāti mēra ar: a) voltmetru; b) ommetru; c) speciālu digitālo mēraparātu. 37

38 19. Elektrolītiskā kondensatora pozitīvo izvadu sauc par: a) katodu; b) anodu; c) elektrodu. 20. Ja kondensatoru pieslēdz strāvas avotam, tad kondensatora uzlādes laiks ir atkarīgs no: a) sprieguma; b) kapacitātes; c) temperatūras; d) gaisa mitruma. 21. irknē savienoti divi kondensatori, kuru kapacitāte C 1 = 1 F un C 2 = 2 F. Slēgums pievienots spriegumam. Cik liels ir spriegums, ja 1 = C 1 C a) 200; b) 100; c) 300; d) 50; e) ai trīs kondensatorus, kuru kapacitātes ir 2 F, 3 F un 6 F, var saslēgt kopā tā, lai slēguma kopējā kapacitāte būtu 1 F? a) Nevar; b) Jāslēdz virknē; c) Jāsaslēdz paralēli; d) Pirmie divi jāsaslēdz virknē, bet trešais paralēli. 23. Trīs vienādas kapacitātes kondensatorus saslēdzot virknē, kopējā kapacitāte ir 3 F. Cik lielu kapacitāti iegūst, ja šos kondensatorus saslēdz paralēli? a) 1 F; b) 3 F; c) 9 F; d) 27 F; e)18 F. 24. Ja vairākus vienādas kapacitātes kondensatorus saslēdz virknē, tad slēguma kopējā kapacitāte ir 4 F. Saslēdzot paralēli šos kondensatorus, kopējā kapacitāte ir 36 F. Cik liela ir katra kondensatora kapacitāte? a) 9 F; b) 3 F; c) 12 F; d) 36 F; e) 4 F. 38

39 25. airākus vienādas kapacitātes kondensatorus saslēdzot virknē, slēguma kopējā kapacitāte ir 4µF. Saslēdzot šos kondensatorus paralēli, slēguma kopējā kapacitāte ir 36µF. Cik kondensatori tika saslēgti? a) 9; b) 3; c) 12; d) 2; e) airākus vienādas kapacitātes kondensatorus saslēdzot virknē, slēguma kopējā kapacitāte ir 1µF. Ja šos kondensatorus saslēdz paralēli, tad slēguma kopējā kapacitāte ir 9µF. Cik liela ir katra kondensatora kapacitāte? a) 1µF; b) 9µF; c) 5µF; d) 3µF; e) 4µF. 27. Kura no minētajām vienībām atbilst kapacitātes mērvienībai S sistēmā? a) C ; b) m ; c) C ; d) C ; e) m F. 28.Kondensatoru kapacitātes ir 2µF un 3µF. Kuras no minētajām kapacitātēm var iegūt, saslēdzot vienā baterijā visus trīs kondensatorus? a) 8µF; b) 4µF; c) 1µF; d) 0,2µF; e) 0,3µF. 29. Kondensatoru virknes slēgumā spriegums pa atsevišķiem kondensatoriem sadalās: a) apgriezti proporcionāli to kapacitātei; b) tieši proporcionāli to kapacitātei; c) spriegums vienāds uz visiem kondensatoriem. 30. Kondensatoru paralēlajā slēgumā strāvas sadalās: a) apgriezti proporcionāli to kapacitātei; b) tieši proporcionāli to kapacitātei; c) strāvas vienādas. 39

40 10. ENFĀŽ MŅSTĀ 1. Kāda ir maiņstrāvas atšķirība no līdzstrāvas? a) Nepārtraukti mainās tikai pēc lieluma; b) Nepārtraukti mainās tikai pēc virziena; c) Nepārtraukti mainās kā pēc lieluma, tā arī pēc virziena; d) Periodiski, pēc vienādiem laika sprīžiem, mainās kā pēc lieluma, tā arī pēc virziena. 2. Kādā gadījumā formula P cos var tikt pārveidota formulā P? a) Ja ir tikai induktīvā slodze; b) Ja ir tikai kapacitatīvā slodze; c) Ja ir tikai aktīvā slodze; d) Ja kapacitatīvā slodze vienāda ar induktīvo slodzi. 3. Pēc kādas formulas aprēķina derīgo jaudu? a) P b) P cos c) t d) P F S 4. Kad rāmītī, kas rotē magnētiskajā laukā, inducēsies vislielākais EDS? a) Kad rāmītis atrodas miera stāvoklī nekustīgā magnētiskajā laukā; b) Kad tas kustas paralēli magnētiskajām spēka līnijām; c) Kad rāmītis šķeļ magnētiskās spēka līnijas 90 0 leņķī; d) Kad rāmītis un magnētiskais lauks kustas vienlaicīgi, nešķeļot viens otru. 5. Kāda EDS vērtība inducējas rāmītī laika momentā, kad EDS līkne grafikā šķērso laika asi? a) EDS rāmītī būs vislielākais; b) EDS rāmītī būs vienāds ar 0; c) EDS rāmītī būs vienāds ar 1; d) EDS rāmītī būs mazāks par nulli; e) EDS rāmītī būs lielāks par nulli. 6. Kā izmainīsies maiņstrāvas frekvence, ja periods dubultosies? a) Palielināsies divas reizes; b) Samazināsies divas reizes; c) Nemainīsies; d) Palielināsies četras reizes; e) Samazināsies četras reizes. 7. Kādā maiņstrāvas ķēdē strāva un spriegums sakrīt fāzē? a) ķēdē ar aktīvo pretestību; b) ķēdē ar aktīvo un induktīvo pretestībām; c) ķēdē ar aktīvo un kapacitīvo pretestībām, d) ķēdē ar kondensatoru. 8. Norādiet ķēdi, kurā iespējama spriegumu rezonanse. a) b) c) d) 40

41 9. Norādiet ķēdi, kurā spriegums apsteidz strāvu fāzē. a) b) c) d) 10. Norādiet diagrammu maiņstrāvas ķēdei pie spriegumu rezonanses. a) b) L C a C L 11. Norādiet kapacitīvās pretestības noteikšanas formulu, ja tā kapacitāte tiek mērīta pikofarados. a) fc 6 b) fc Norādiet maiņstrāvas grafiku, kura frekvence ir 2 Hz a) b) t t 1 S 3 S 13. Norādiet Oma likumu maiņstrāvas ķēdei, ar virknē slēgtām, L un C. a) b) X L X C c) Z 14. Palielinot cos elektrotīklos, patērētā strāva no elektrostacijām: a) palielinās; b) samazinās; c) nemainās; d) nav atkarīga no cos. 41

42 15. Kāda varētu būt dotā slēguma summārā pretestība? a) 2 W b) 4 W c) 2 W d) 8 W 4W 2W 2W X L X C 16. Maiņstrāvu var iegūt ar: a) sinhrono ģeneratoru; b) diodēm; c) transformatoru; d) akumulatoru bateriju. 17. Ķēdē ar aktīvo pretestību: a) strāva apsteidz spriegumu fāzē par 90 0 ; b) strāva un spriegums sakrīt fāzē; c) strāva atpaliek no sprieguma fāzē par 90 0 ; d) strāva un spriegums ir pretfāzēs. 18. Kurai elektriskai ierīcei maiņstrāvas ķēdē ir tikai aktīvā pretestība? a) Elektrodzinējam; b) Kondensatoram; c) Kvēlspuldzei; d) Transformatoram ar pieslēgtu reostatu. 19. Kādā gadījumā formulā P cos, izteiksme cos 1? a) Ja ir tikai induktīvā slodze; b) Ja ir tikai kapacitīvā slodze; c) Ja ir tikai aktīvā slodze; d) Ja kapacitīvā slodze nav vienāda ar aktīvo slodzi. 20. Kādas jaudas mērījumu un mērvienību iegūst sareizinot ampērmetra un voltmetra rādījumus? a) aktīvo W; b) reaktīvo ar; c) pilno W ; d) aktīvo Kādā sakarība pastāv starp strāvu un spriegumu, ja ķēdē ir tikai aktīvā slodze sildierīces? a) ir fāzes nobīde no 0 līdz 90 0 ; b) sakrīt pēc fāzes; c) atrodas pretfāzē; d) ir fāzes nobīde, kas atkarīga no slodzes jaudas. 22. Kādā sakarība pastāv starp strāvu un spriegumu, ja ķēdē ir aktīva un induktīva slodze? a) atrodas pretfāzē; b) ir fāzes nobīde no 0 līdz 90 0, turklāt strāva apsteidz; c) ir fāzes nobīde no 0 līdz 90 0, turklāt strāva atpaliek; d) sakrīt pēc fāzes. 42

43 23. Kāda pretestība maiņstrāvas ķēdē samazinās, palielinoties frekvencei? a) ktīvā; b) Kapacitīvā; c) nduktīvā; d) isas minētās. 24. Kāda fāžu nobīde ir ķēdē, kas satur aktīvo un induktīvo pretestību? a) Spriegums apsteidz strāvu leņķi no 0 līdz 90 0 ; b) Strāva apsteidz spriegumu leņķī no 0 līdz 90 0 ; c) Strāva un spriegums sakrīt pēc fāzes; d) Strāva un spriegums atrodas pretfāzē. 25. Kāda ir fāžu nobīde ķēdē, kas satur aktīvo un kapacitīvo pretestību? a) Spriegums apsteidz strāvu leņķī no 0 līdz 90 0 ; b) Strāva apsteidz spriegumu leņķī no 0 līdz 90 0 ; c) Strāva un spriegums sakrīt pēc fāzes; d) Strāva un spriegums atrodas pretfāzē. 26. Kādā gadījumā ķēdē, kas satur secīgi savienotas aktīvo, induktīvo un kapacitātes pretestības cos = 0? a) Strāvu rezonanses gadījumā; b) Pie aktīvās pretestības, kas vienāda ar nulli; c) ktīvās un reaktīvas pretestības vienādības gadījumā; d) Spriegumu rezonanses gadījumā. 27. Kādās vienībās tiek mērītas sinusoidālo lielumu fāzu novirzes? a) Sekundēs; b) Hercos; c) Grādos un radiānos; d) adiānos sekundē. 28. Pēc kādas formulas var noteikt strāvas rezonanses frekvenci? a) f 0 1 b) LC 2 LC f 2 0 c) f 2 0 LC d) LC f Kāda pretestība pieaug maiņstrāvas ķēdē līdz ar frekvences palielināšanos? a) ktīvā; b) nduktīvā; c) Kapacitīvā; d) isas nosauktās. 30. Maiņstrāvas periodu aprēķina pēc sakarības: a) T 1 b) f T 1 c) 2 f 2 T f 43

44 31. ekārtas normētais spriegums ir 230. Cik liels ir maksimālais spriegums? a) 380; b) 230; c) 325; d) Cik bieži sekundē mainās virziens 50 Hz frekvences strāvai? a) 2 reizes; b) 50 reizes; c) 1 reizi; d) 100 reizes. 33. Kādas formas maiņspriegums tiek piegādāts patērētājam? a) Zāģveida; b) Pulsējošs; c) Sinusoidāls; d) Taisnstūrveida. 34. Cik garš ir viens periods, ja frekvence ir 50 Hz? a) 1 sekunde; b) 0,5 sekundes; c) 0,01 sekunde; d) 0,02 sekundes. 35. Cik liela ir efektīvā vērtība, ja maksimālā vērtība ir 50? a) 50; b) 70; c) Cik liela ir maksimālā strāva, ja efektīvā strāva ir 100? a) 141; b) 100; c) Cik stipra maiņstrāva plūst caur sildelementu, uz kura ir atzīme = 230 un P = 1200W? a) 0,2; b) 5,2; c) 2, Cik liela ir pretestība kondensatoram ar kapacitāti 100 F, ko uzlādē ar sinusoidālu 50Hz frekvences maiņspriegumu? a) 3,2 W b) 32 W c) 23 W d) 320 W 39. Cik liela pretestība ir spolei ar induktivitāti 14 mh, pie frekvences 50Hz? a) 4,4 W b) 44 W c) 440 W d) 0,44 W 44

45 40. Noteikt sprieguma kritumu dotajam trīsstūrim. φ 4v L 3v a) 50 b) 7 c) Kā pareizi tiek apzīmētas jaudu trīsstūra malas? φ c a b a) a S b) a P b P b Q c Q c S c) a Q b S c P 42. Kāda ir spoles induktivitāte, ja zināms, ka X L = 86 W, f 50 Hz? a) 27H; b) 72H; c) 0,27H. 43. Spriegumu rezonanse iestājas, kad: a) X C = X L b) X C > X L c) X C < X L d) X C = 44. mpērmetrs rāda 10 strāvu, voltmetrs 120, vatmetrs 1 kw. Kāds ir patērētāja cos? a) 0,38; b) 0,83; c) Kurai el.ķēdei atbilst dotā vektoru diagramma? a) b) L c) C d) C 45

46 46. Kādai el.ķēdei atbilst dotā vektoru diagramma? φ a) b) L c) d) L C 47. Kādai el.ķēdei atbilst dotā vektoru diagramma? φ a) b) L c) d) L C 48. Kurai elektriskajai ķēdei atbilst dotā vektoru diagramma? φ a) b) L c) d) L C 46

47 49. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? C a) b) c) d) 50. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? L C a) b) c) d) φ φ L a C 51. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? C L a) b) C c) d) L L C L C 47

48 52. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? 1 L 1 2 C 1 3 L 2 a) b) c 1 L1 L2 L2 1 L1 c c) d) L C 53. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? X L = 100W X C = 50W = 5W a) b) c) d) 48

49 54. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? X L = 50W = 10W X C = 150W a) b) c) d) 55. Kura no vektoru diagrammām atbilst dotajai elektriskajai ķēdei? X L = 50W = 10W X C = 50W a) b) c) d) 49

50 56. Ja indukcijas spolē ievieto dzelzs serdeni, tās induktivitāte: a) palielinās; b) samazinās; c) nemainās, 57. Ja indukcijas spolē ievieto dzelzs serdeni, tad maiņstrāvas lielums spolē: a) palielinās; b) samazinās; c) nemainās. 58. Kāpēc maiņstrāvas lielums spolē pieaug, ja tajā dzelzs serdeni aizvieto ar misiņa serdeni? a) spoles induktivitāte palielinājās; b) spoles induktivitāte samazinājās; c) spoles induktivitāte nemainījās, bet aktīvā pretestība kļuva mazāka; d) spoles aktīvā pretestība kļuva lielāka. 59. Pēc kuras formulas var noteikt jaudas koeficientu, ja patērētāji savienoti paralēli? a a) cos b) a cos c) cos Z 60. Kā mainīsies iekārtas ampērmetru rādījumi pieslēdzot kondensatorus un iestājoties strāvu rezonansei? X L X C X C a) 1 rādījums samazināsies; b) 2 rādījums nemainās; c) 3 rādījums palielināsies; d) 1 rādījums palielināsies; e) 1 un 3 rādījumi būs vienādi. 50

51 11. TĪSFĀŽ MŅSTĀ 1. Norādiet trīsfāžu maiņstrāvas aktīvās jaudas formulu trīstūra slēgumā. a) P 3 cos b) P cos c) P 3 d) P 3 cos F F 2. Norādiet trīsfāžu maiņstrāvas aktīvās jaudas formulu zvaigznes slēgumā? a) P 3 cos b) P cos F c) P 3 F F d) P 3 cos F F F 3. Norādiet zvaigznē savienoto trīsfāžu dzinēja pieslēgpaneļa ārējo izskatu. a) b) c) 4. Ko sauc par līnijas strāvu? a) Strāvu, kas plūst nullvadā; b) Strāvu, kas plūst fāžu vadā; c) Strāvu, kas plūst līnijas vadā. 5. Kāda ir nullvada nozīme? zrādiet nepareizo atbildi. a) zlīdzina nesimetrisku slodzi; b) Kalpo, kā zemējums pie simetriskas slodzes; c) ada visu triju fāžu strāvas, d) ada 3. fāzes strāvu. 6. r ko ir vienāda zvaigznē savienotas simetriskas slodzes līnijas strāva, ja fāžu strāva ir 7,3? a) 4,2 ; b) 7,3 ; c) 12,6 ; d) 14,6. 7. Kurā sakarībā zvaigznes slēgumā ir kļūda? a) L 3 F b) P 3 F F cos c) L LZ F d) L F 51

52 8. oltmetrs P 1 dotajā shēmā uzrāda: P1 P1 B a) fāzes spriegumu; b) līnijas spriegumu; c) fāzes un līnijas spriegumu vienlaicīgi; d) nav pareizās atbildes. C P2 9. oltmetrs P 2 (8.jautājuma shēmā) uzrāda: a) fāzes spriegumu; b) līnijas spriegumu; c) līnijas un fāžu spriegumus vienlaicīgi; d) nav pareizas atbildes. 10. pmermetrs P 1 (8.jautājuma shēmā) uzrāda: a) līnijas strāvu; b) fāžu strāvu; c) līnijas un fāžu strāvas vienlaicīgi; d) nav pareizas atbildes. 11. Fāzes spriegums zvaigznes slēgumā ir 220. Kāds ir līnijas spriegums? a) 220 b) 127 c) 380 d) Simetriskas slodzes gadījumā trīsfāžu sistēmā fāzes spriegums ir 230, strāvas stiprums saskaņā ar mērījumu ir 4,3. Kāda ir jauda? a) 9,71 kw b) 2,97kW c) 7,29 kw 13. Elektriskajā silditājā ir 3 elementi trīsstūra slēgumā. Kāda ir kopējā jauda, ja strāva = 18,2 un spriegums 400. a) 6,12 kw b) 2,61 kw c) 12,6 kw 52

53 14. Trīsfāžu sistēmā ir trīs vienāda lieluma spriegumi savstarpēji nobīdīti fāzē par: a) b) c) 90 0 d) Palaižot elektrodzinēju, pārslēgšanu no / lieto lai: a) samazinātu jaudu; b) palielinātu spriegumu; c) samazinātu palaišanas strāvas; d) palielinātu palaišanas strāvas. 16. Nullvads slēgumā nav vajadzīgs: a) simetriskas slodzes gadījumā; b) nesemetriskas slodzes gadījumā; c) elektroiekārtu korpusu sannullēšanai; d) lai pieslēgtu vienfāzes patērētājus. 17. Kādas ir trīsfāžu maiņstrāvas īpašības? - ada pulsējošu magnētisko lauku, - Spriegumu summa jebkurā laika momentā vienāda ar nulli; - ada rotējošu magnētisko lauku, - Spriegumu summa jebkurā laika momentā ir vienāda ar līnijas spriegumu; - ada rotējošu megnētisko lauku, - Spriegumu summa jebkurā laika vienāda ar nulli. 18. Trīsfāžu maiņstrāvu iegūst ar: a) sinhrono ģeneratoru; b) trīsfāžu transformatoru; c) asinhrono dzinēju. 19. Līnijas spriegums tīklā 220, kādā slēgumā jāieslēdz dzinējs ar 220/380 spriegumu: a) zvaigznē; b) trijstūrī; c) nevar ieslēgt. 20. otējošā magnētiskā lauka apgriezienus var noteikt pēc sakarības: a) p n 60 1 b) f f n 60 1 c) nevar noteikt p 53

54 21. Kādi būs rotējošā magnētiskā lauka apgriezieni, ja elektrodzinējam ir 3 polu pāri: a) 3000 min -1 b) 750 min -1 c) 1000 min -1 d) 1500 min Kādā veidā izmaina rotējošā magnētiskā lauka virzienu? a) pmainot vietām jebkuras divas fāzes; b) pmainot vietām visas trīs fāzes; c) Mainot dzinēja novietojumu telpā. 23. Kam paredzētas kompleksas kondensatoru iekārtas elektriskajā tīklā? a) Lai mākslīgi izveidotu nulles punktu; b) eaktīvās jaudas mākslīgai kompensācijai; c) Elektriskā tīkla daļas galvaniskajai atdalīšanai; d) izsardzībai no pārsnieguma tīklā. 24. Kurš vads četrvadu tīklā līdz 1000 ir kopīgs visiem patērētājiem? a) Nullvads; b) Nav kopīga vada; c) fāzes vads; d) B fāzes vads. 25. Kāpēc elektriskajos tīklos līdz 1000 nullvada pārraušana skaitās kā avārija? a) Tāpēc, ka patērētājs būs zem fāzes sprieguma; b) Tāpēc, ka patērētājs būs zem līnijas sprieguma; c) Tāpēc, ka visi patērētāji būs atslēgti no elektrības; d) Tāpēc, ka vienfāzes patērētāji būs atslēgti no elektrības. 26. Ko var aprēķināt, ja veikti mērījumi maiņsprieguma tīklā ar ampērmetru, voltmetru un vatmetru, un aprēķiniem vajadzīgi vienlaikus visi trīs parametri? a) Patērēto enerģiju; b) Jaudas koeficientu (cos ); c) Līnijas pretestību; d) Maiņsprieguma frekvenci. 27. Kāds spriegums starp fāzi un nulli ir, ja spriegums starp fāzēm ir 380?. a) 660; b) 380, c) 220, d)

55 28. Kāda ir attiecība starp trīsfāžu līnijas spriegumu un fāzes spriegumu zvaigznes slēgumā? L a) 1 F L b) 2 F L c) 3 F L d) F 29. r šo grafisko zīmi apzīmē: G 3 a) trīsfāžu asinhrono dzinēju, b) reaktoru, c) trīsfāžu maiņstrāvas ģeneratoru, d) trīsfāžu asinhrono dzinēju ar īsslēgtu rotoru un statora tinumu trijstūra slēgumā. 30. ados, kas baro trīsfāžu elektrodzinēju plūst strāva 21. prēķināt strāvu elektrodzinēja tinumos, ja tie saslēgti trijstūrī? a) 21 b) 12,1 c) 36,3 55

56 12. ELEKTSKE MĒĪJM 1. Norādiet magnētelektriskās sistēmas mēraparāta nosacīto apzīmējumu. a) b) c) 2. Norādiet elektrodinamiskās sistēmas mēraparāta nosacīto apzīmējumu. a) b) c) 3. Norādiet indukcijas sistēmas mēraparāta nosacīto apzīmējumu. a) b) c) 4. Norādiet mēraparāta ekspluatācijas grupas nosacīto apzīmējumu? a) b) c) 2 Б 2,5 5. Norādiet mēraparāta horizontālā novietojuma nosacīto apzīmējumu? a) b) c) 45 o 6. Norādiet šunta ieslēgšanas shēmu? a) b) š š 56

57 7. Norādiet šunta pretestības noteikšanas formulu? a) v n 1 b) c) 1 4 n Norādiet sprieguma mērīšanas shēmu? a) b) x x c) x 9. Kādu mēraparātu izmanto, lai izmērītu elektrisko mašīnu un agregātu izolācijas pretestību? a) Multimetru; b) Pretestību mērtīltu; c) Ommetru; d) Megommetru. 10. Pēc kādas formulas veic mazas pretestības aprēķinu, mērot ar voltmetra un ampērmetra metodi? a) X b) X c) ( n 1) X 11. Kāds elements elektroshēmās tiek apzīmēts ar burtiem P? a) r burtiem P tiek apzīmēts slēdzis; b) r burtiem P tiek apzīmēts rezistors; c) r burtiem P tiek apzīmēta rozete; d) r burtiem P tiek apzīmēts voltmetrs. 57

58 12. Kāda elektrodzinēja tinumu izolācijas pretestība neatbilst normai? a) 50 mω b) 0,5 mω c) 0,2 mω; d) 500 mω 13. Spriegumu mēra ar: a) indikatoru; b) pārbaudes lampu; c) frekvences mērītāju; d) voltmetru. 14. Kura pretestības vērtība atbilst normatīvos noteiktai zemējuma kontūra pretestībai? a) 100 Ω b) 4 Ω c) 1 kω d) 4 mω 15. Kādās mērvienībās mēra līdzstrāvas jaudu? a) Līdzstrāvas jaudu mēra voltapmēros, b) Līdzstrāvas jaudu mēra vatos, c) Līdzstrāvas jaudu mēra džoulos, d) Līdzstrāvas jaudu mēra voltos uz metru. 16. Kādu jaudu uzrādīs vatmetrs? W 100W HL1 a) W b) 1000 W c) 100 W d) 0 W 17. mpērmetra ar skalu 10 iekšējā pretestība ir 0,01Ω. ai ampērmetru drīkst ieslēgt 220 rozetē? a) Drīkst ieslēgt; b) Nedrīkst ieslēgt, būs maza precizitāte; c) Nedrīkst ieslēgt, mēraparāts sabojāsies; d) Drīkst ieslēgt, bet mēraparāts neko neuzrādīs. 18. r megommetru mēra: a) maza lieluma pretestības; b) izolācijas stiprību; c) strāvas stiprumu; d) izolācijas pretestība. 58

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS Lortorijs dri Uzdevumi ptstāvīgi risināšni RTU Elektrotehniks institūts 1 Krājumā ievietoti priekšmet «Elektrī un mgnētisms» (EuM) lortorijs dru prksti, kurus RTU Elektrotehniks

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa Latvijas Univesitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datozinātņu nodaļa Eksāmena biļešu atbildes Fizikā (Teoētiskā mehānika, elektomagnētisms, optika) NEPABEIGTS Rīga,. Šis dabs i nācis no http://datzb.intelctuals.net/

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2. NOLIKUMS APSTIPRINĀTS 2014. gada 26. martā iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr. 3 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, Dr. Ruta Viesture Paraksts: Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Modelēšanas paņēmieni hidroģeoloģijā

Modelēšanas paņēmieni hidroģeoloģijā Modelēšanas paņēmen droģeoloģā Jurs Seņņovs LU Vdes un Tenoloģso procesu matemātsās modelēšanas laboratora 1. Ievads 2. Gruntsūdens plūsmas pamatsaarības 1. Darsī lums 2. Ūdens blances venādoums 3. Ūdens

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte www.videszinatne.lv Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Dr. Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, Vides

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL.

Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL. Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL. Δρ. Β. Καββαδίας (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δειγματοληψία Εδαφών Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα