ŠILUMOS PERDAVIMO PER PASTATŲ ATITVARAS SKAIČIAVIMO METODAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ŠILUMOS PERDAVIMO PER PASTATŲ ATITVARAS SKAIČIAVIMO METODAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transcript

1 ŠILMOS PEDVIMO PE PSTTŲ TITVS SKIČIVIMO METODI I. BENDOSIOS NOSTTOS ST : predas 1. Šame eglamento prede patekt šlumos perdavmo per attvaras skačavmo metoda. II. NOODOS 2. Šame eglamento prede patektos nuorodos į šuos dokumentus: 2.1. ST :2003 Statybnų medžagų r gamnų šlumnų technnų dydžų deklaruojamosos r projektn s vert s (Žn., 2003, Nr ); 2.2. ST :2002 Pastato šldymo sstemos gala. Energjos sąnaudos šldymu. (Žn., 2002, Nr ); 2.3. LST EN ISO 6946:2000 Statybna komponenta r elementa. Šlumn varža r šlumos perdavmas. pskačavmo metodas (ISO 6946:1996) ; 2.4. LST EN ISO 6946:2000/1:2003 Statybna komponenta r elementa. Šlumn varža r šlumos perdavmas. pskačavmo metodas (ISO 6946:1996/md.1:2003) ; 2.5. LST EN ISO 13370:2000 Šlumn s pastatų charakterstkos. Šlumos perdavmas gruntu. pskačavmo metoda (ISO 13370:1998) ; 2.6. LST EN :2000 Grndų šldymas. Sstemos r sudedamosos dalys. 2 dals. Šlumn s galos nustatymas ; 2.7. LST EN :2000 Grndų šldymas. Sstemos r sudedamosos dalys. 3 dals. Parnkmas ; 2.8. LST EN ISO :2004 Langų, durų r užsklandų šlumn s charakterstkos. Šlumos perdavmo apskačavmas. 1 dals. Supaprastntas metodas (ISO :2000) ; 2.9. LST EN ISO :2004 Šlumn s langų, durų r langnų charakterstkos. Šlumno skadrumo apskačavmas. 2 dals. Skatmenns r mų apskačavmo metodas (ISO :2003) ; LST EN ISO :2000 Statybnų konstrukcjų šlumos tltela. Šlumos srautų r pavršaus temperatūrų apskačavmas. 1 dals. Bendrej apskačavmo metoda (ISO :1995) ; LST EN ISO :2002 Statybnų konstrukcjų šlumos tltela. Šlumos srautų r pavršaus temperatūrų apskačavmas. 2 dals. Ilgna šlumos tltela (ISO :2001) ; LST EN ISO 14683C:2000 Statybnų konstrukcjų šlumos tltela. Ilgns šlumos perdavmas. Supaprastnt metoda r nustatomos vert s (ISO 14683:1999) ; LST EN ISO :2002 Šlumn s langų r durų charakterstkos. Šlumos perdavmo koefcento nustatymas karštosos d ž s metodu. 1 dals. Langų r durų derna (ISO :2000). III. ŽYMENYS I STMPINIMI 3. Šame eglamento prede vartojam dydža, jų smbola r veneta: 3.1. šlumos ladumo koefcentas (λ) šlumos srauto tanks W/m 2, perenants per 1 m storo medžagos sluoksnį, ka temperatūrų skrtumas tarp jo pavršų yra lygus 1K; W/(m K); 3.2. deklaruojamass šlumos ladumo koefcentas (λ dec ) statybn s medžagos šlumos ladumo koefcento tk tna vert, nustatoma pagal [2.1]; W/(m K); 3.3. projektns šlumos ladumo koefcentas (λ ds ) statybn s medžagos šlumos ladumo koefcento vert normaloms eksploatavmo sąlygoms, atsžvelgant į medžagos vdutnį dr gnį r temperatūrą, nustatoma pagal [2.1]; W/(m K); 3.4. šlumn varža () temperatūrų skrtumas, K, tarp medžagos sluoksno pavršų, kuram esant susdaro venetns šlumos srauto tanks W/m 2 ; m 2 K/W; 3.5. attvaros šlumos perdavmo koefcentas () šlumos srauto tanks per attvarą, esant oro temperatūrų skrtumu abejose attvaros pus se 1 K, W/(m 2 K); 3.6. termška venalyts sluoksns sluoksns, kuro šlumna parametra bet kura kryptm neknta; 3.7. attvaros vdno pavršaus šlumos mlumas (Y s ) šlumos srauto tanko santyks su attvaros vdaus pavršaus temperatūros svyravmo ampltude; W/(m 2 K); 3.8. attvaros šlumn nercja (D), šreškant šlumnį pastovumą, attvaros sluoksnų šlumnų varžų r šlumno mlumo koefcentų sandaugų suma; 3.9. šlumno spndulavmo geba (ε) parametras, parodants, koką šlumnų spndulų dalį duotass pavršus šspnduluoja arba sugera, lygnant su tokos pat temperatūros juodojo kūno pavršum. Šs parametras dar vadnamas pavršaus juodumo lapsnu;

2 3.10. būdngas grndų matmuo (B ) grndų plotas, padalytas š pus s grndų permetro lgo. 4. Smbola, dydža r veneta: Smbols Dyds Veneta λ dec deklaruojamass šlumos ladumo koefcentas W/(m K) λ ds projektns šlumos ladumo koefcentas W/(m K) šlumn varža m 2 K/W g oro tarpo šlumn varža m 2 K/W s vdaus pavršaus šlumn varža m 2 K/W se šor s pavršaus šlumn varža m 2 K/W t vsumn šlumn varža m 2 K/W s sumn šlumn varža m 2 K/W I ddžausoj sumn s šlumn s varžos vert m 2 K/W II mažausoj sumn s šlumn s varžos vert m 2 K/W u nešldomos pastog s arba ertm s joje šlumn varža m 2 K/W q plono sluoksno (kartono, pl vel s r pan.) šlumn varža m 2 K/W f grndų konstrukcjos šlumn varža m 2 K/W šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) fn šlumos perdavmo koefcento patasa d l jungčų įtakos W/(m 2 K) o grndų ant grunto šlumos perdavmo koefcento pagrndn dedamoj W/(m 2 K) f grndų ant grunto šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) bf rūso grndų šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) bw įglntos rūso senų dales šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) w antžemnų pogrndžo senų šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) Ψ kraštų įtakos patasa W/(m 2 K) wd lango šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) fr lango r mo šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) g įstklntos lango dales šlumos perdavmo koefcentas W/(m 2 K) ε šlumno spndulavmo geba plotas m 2 d attvaros sluoksno stors m P grndų permetro lgs m h grndų vršaus aukšts nuo grunto pavršaus m e ddžausoj santykn paklada % v pogrndžo v dnmo angų plotas permetro metru m 2 /m v vdutns v jo grets 10 m aukštyje m/s f w užuov jos faktorus w senos stors m B būdngas grndų matmuo d t atstojamass grndų stors m Y s attvaros vdno pavršaus šlumos mlumas W/(m 2 K) S medžagos šlumos mlumo koefcentas, esant 24 h perodu W/(m 2 K) D attvaros šlumn nercja θ temperatūra ºC Poradža: dec deklaruojamass, ds projektns, s sumns, t vsumns, se šor s pavršus, s vdaus pavršus, fn metalnų jungčų, w sena, v v dnmas, wd langas. Ktų smbolų paašknma patekam eglamento tekste. IV. ŠILMOS PEDVIMO PE PSTTŲ TITVS SKIČIVIMO METODI 5. ttvarų vsumn šlumn varža [2.3], [2.4] ttvarų vsumn šlumn varža, m 2 K/W, apskačuojama pagal šą formulę: t s s se ; (1.1) ča: s attvaros vdno pavršaus šlumn varža, m 2 K/W; s attvaros sluoksnų sumn šlumn varža, m 2 K/W; se attvaros šorno pavršaus šlumn varža, m 2 K/W.

3 6. Pavršų šlumnų varžų s r se vert s patektos 1.1 lentel je. 1.1 lentel Vdno r šorno pavršų šlumn s varžos s r se, m 2 K/W Vdno pavršaus šlumn varža, s, m 2 K/W Išorno pavršaus šlumn varža, se, m 2 K/W Šlumos srauto krypts horzontal aukštyn žemyn Vsoms kryptms 0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 Pastabos: 1. Pertvarų, skrančų dv patalpas su skrtngoms oro temperatūroms, sumn abejų pavršų šlumn varža ( s se ) prlygnama 0,25 m 2 K/W. 2. Horzontaluoju vadnamas srautas, kuro krypts vertkalosos plokštumos atžvlgu nesskra daugau kap ± 30º. Je reka įvertnt v jo povekį, šor s pavršaus šlumn s varžos vert s mamos š 1.2 lentel s. se vert s, esant įvarems v jo grečams, m 2 K/W 1.2 lentel V jo grets, m/s se, m 2 K/W 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 7. ttvarų š termška venalyčų sluoksnų sumn šlumn varža s, m 2 K/W, apskačuojama pagal formulę: s 1 2 n ( g q u ) ; (1.2) ča: 1, 2, n atskrų attvaros sluoksnų šlumn s varžos; g oro tarpo šlumn varža; q plono sluoksno (pl vel s) šlumn varža; u nešldomos pastog s šlumn varža. tskrų sluoksnų varžų skačavmo būda r šlumnų parametrų vert s patektos šo predo 8 12 p. 8. Termška venalyčo sluoksno šlumn varža, m 2 K/W, apskačuojama pagal formulę: d ; (1.3) λ ds ča: d sluoksno stors, m; λ ds medžagos sluoksno projektns šlumos ladumo koefcentas, W/(m K). 9. ttvaros oro tarpo šlumn varža Šame punkte aptaramos šų oro tarpų šlumn s varžos: - ka oro tarpą rboja du lygagretūs pavrša, statmen enančam per juos šlumos srautu, o šų pavršų šlumos spndulavmo geba ε n ne mažesn kap 0,8; - ka oro tarpo stors šlumos srauto kryptm mažesns kap dešmtoj dals venos š ktų dvejų matmenų (aukščo r pločo), bet ne ddesns kap 0,3 m; - ka oro tarpe nesmašo lauko r vdaus oras Nev dnamojo oro tarpo šlumn varža g mama š 1.3 lentel s.

4 Oro tarpo stors d, mm Nev dnamojo oro tarpo šlumn varža g, m 2 K/W Šlumn varža, g, m 2 K/W Šlumos srauto krypts 1.3 lentel Horzontal ukštyn Žemyn 5 0,11 0,11 0,11 7 0,13 0,13 0, ,15 0,15 0, ,17 0,16 0, ,18 0,16 0, ,18 0,16 0, ,18 0,16 0, ,18 0,16 0, Nev dnamojo oro tarpo, rbojamo pavršum su atspndnča danga, šlumn varža Nev dnamo oro tarpo, ka venas š pavršų padengtas atspndnča danga (šlumos spndulavmo geba 0,2 ε n < 0,8), g vert s patektos 1.4 lentel je. 1.4 lentel Nev dnamojo oro tarpo šlumn varža g, m 2 K/W, ka venas š oro tarpą rbojančų pavršų yra padengtas atspndnča danga, (spndulavmo geba 0,2 ε n < 0,8) Šlumn varža, g, m 2 K/W Oro tarpo stors d, mm Šlumos srauto krypts Horzontal ukštyn Žemyn 5 0,17 0,17 0, ,29 0,23 0, ,37 0,25 0, ,34 0,27 0, ttvarų su rbota v dnamu oro tarpu vsumn šlumn varža t, m 2 K/W. bota v dnamas oro tarpas jegu į oro tarpą per angas patenka š šor s oras, ka angų plotas v : - 5 cm 2 < v 15 cm 2 kekvenam attvaros permetro metru, ka oro tarpas vertkalus; - 5 cm 2 < v 15 cm 2 venam kvadratnam horzontalaus oro tarpo metru. ttvarų, su rbota v dnamu oro tarpu vsumn šlumn varža t, m 2 K/W, yra lyg oro tarpo r sluoksnų, esančų tarp šor s aplnkos r oro tarpo, šlumnų varžų sumos puse, prd jus lkusų sluoksnų r pavršų šlumnų varžų sumą ttvarų su v dnamu oro tarpu vsumn šlumn varža t, m 2 K/W. V dnamas oro tarpas v dnamas šor s oru oro tarpas, ka angų plotas v : - ne mažesns kap 15 cm 2 kekvenam attvaros permetro metru, ka oro tarpas vertkalus; - ne mažesns kap 15 cm 2 venam kvadratnam horzontalaus tarpo metru. ttvarų su v dnamu oro tarpu vsumn šlumn varža t, m 2 K/W, lyg sluoksnų, esančų tarp šo oro tarpo r vdaus oro, šlumnų varžų suma, prd jus pavršų šlumnes varžas (šor s pavršaus šlumn varža prlygnama vdaus pavršaus šlumne varža, se s ). 10. Nešldomų pastogų r jų ertmų šlumn varža u mama š 1.5 lentel s. 1.5 lentel Pastogų ertmų šlumn varža u, m 2 K/W Stogo rūšs u, m 2 K/W Čerpų stogas be rtnn s dangos, štsno lentų pakloto r pan. 0,06 Stogas su lakštne arba čerpų danga, su rtnne danga r lentų paklotu 0,2 Tas pats kap r 2 elut je, su papldomu alumno ar ktoku atspndnču 0,3 pavršum, nukreptu į pastog s pusę Stogas su glaudža sulestų lentų r rtnn s dangos paklotu 0,3 Pastaba. Šos vert s takomos neapšltntems stogams r pastog ms vrš apšltntos perdangos. Pastog gal būt v dnama, tačau oro jud jmo grets ne ddesns kap 1 m/s.

5 11. Plonų sluoksnų šlumn varža q mama š 1.6 lentel s. 1.6 lentel Plonų sluoksnų (pl velų, kartono r kt.) šlumn varža q, m 2 K/W Plono sluoksno pad ts u, m 2 K/W Glaudža prspaustas pre veno š attvarn s konstrukcjų pavršų 0,02 Tarp attvaros sluoksnų * 0,04 * Šlumn varža q apbūdna plono sluoksno šlumnę varžą, įskatant šlumnę varžą, atsrandančą d l nepakankamo šo sluoksno sąlyčo su ktoms attvaros dalms. 12. ttvaros š termška nevenalyčų sluoksnų sumn šlumn varža Termška nevenalyt s attvaros sumn šlumn varža s, m 2 K/W, apskačuojama pagal formulę: I II s ; (1.4) 2 ča: I ddžausoj sumn s šlumn s varžos vert, m 2 K/W; II mažausoj sumn s šlumn s varžos vert, m 2 K/W. (1.4) formul takytna, jegu skačavmo rezultatų santykn paklada e, %, apskačuota pagal (1.5) formulę, nevršja 15%: I II e 100. (1.5) 2 s Je formul s (1.5) aprbojmų sąlygos netenknamos, tur būt naudojam tkslesn šlumn s varžos nustatymo metoda, pvz., temperatūros laukų skatmenna skačavma arba ekspermentns modelavmas. Ddžausoj r mažausoj varžų vert s apskačuojamos suskrsčus termška nevenalytę attvarą (1.1 pav.) į būdngąsas dals r sluoksnus. Prmausa attvara daljama į būdngąsas dals plokštumoms, lygagrečoms šlumos srauto krypča (1.2 pav.) r apskačuojama ddžausoj sumn s šlumn s varžos vert. Tolau attvara skadoma į būdnguosus sluoksnus plokštumoms, statmenoms šlumos srauto per attvarą krypča (1.3 pav.), r apskačuojama mažausoj sumn s šlumn s varžos vert. Ddžausoj attvaros sumn s šlumn s varžos vert I, m 2 K/W, attnkant vdutnę attvaros šlumnę varžą pagal būdngąsas attvaros dals, apskačuojama pagal formulę: I a a b b... m m ; (1.6) ča: nagrn jamos termška nevenalyt s attvaros skerspjūvo plotas ( 1.2 pav.), m 2 : a b m, a a h, b b h, m m h; a, b,, m kekvenos dales šlumn varža (1.2 pav.), m 2 K/W: a 1a 2a na, b 1b 2b nb, m 1m 2m nm, d 1 d 1a, 2 d 2a, n d na... n nm. λ1a λ2a λna λnm (1.7)

6 Šlumos srauto krypts Šlumos srauto krypts h 1a 2a na a b a b c Skačavmų krypts c m m 1m 2m nm 1 2 n sluoksno numers d 1 d 2 d n sluoksno stors 1.1 pav. Termška nevenalyt s attvaros pavyzdys 1.2 pav. Termška nevenalyt s attvaros suskrstymo į būdngąsas dals r sluoksnus schema skačuojant ddžausąją sumnę šlumnę varžą I Skačavmų krypts Šlumos srauto krypts h 1a 2a na a b a b c 1b 1c 2b nc c m m 1m 2m nm 1 2 n sluoksno numers d 1 d 2 d n sluoksno stors 1.3 pav. Termška nevenalyt s attvaros suskrstymo į būdngąsas dals r sluoksnus schema, apskačuojant mažausąją sumnę šlumnę varžą II ttvaros mažausoj sumn s šlumn s varžos vert II, m 2 K/W, attnkant būdngųjų sluoksnų vdutnų šlumnų varžų sumą, apskačuojama pagal formulę: II 1 2 n ; (1.8) ča 1, 2, n atskrų sluoksnų vdutn s šlumn s varžos (žr. 1.3 pav.), m 2 K/W. Kekveno sluoksno vdutn šlumn varža 1, 2... n, m 2 K/W, apskačuojama tap: 1 a 1a b... m 1b 1m λ 1a a λ d1 1b b... λ 1m m,

7 n a na b... m nb nm dn λ na a λnb b... λ nm m ; (1.9) ča na, nb,, nm n-tojo nevenalyčo sluoksno venalyčų dalų (a, b, m) attnkamos šlumn s varžos, m 2 K/W, apskačuojamos pagal (1.7) formulę. 13. ttvaros šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas: 1 ; (1.10) t ča t attvaros vsumn šlumn varža W/(m 2 K). pskačuotoj šlumos perdavmo koefcento vert suapvalnama veneto šmtosos dales tkslumu (k dvejų skatmenų po kablelo). 14. Šlumos perdavmo koefcento patasa fn d l papldomo šlumos nutek jmo per metalnes jungts Je termozolacnį sluoksnį kerta metaln s jungtys, jungančos attvaros vdaus r šor s sluoksnus, attvaros šlumos perdavmo koefcentas apskačuojamas pagal formulę: 1 t fn ; (1.11) Patasa fn, W/(m 2 K), apskačuojama: fn α λ fn n d fn fn fn ; ( 1.12) ča: α struktūrns daugkls ( 1.7 lentel ); λ fn metaln s jungtes šlumos ladumo koefcentas, W/(m K); n fn jungčų skačus vename m 2 ; fn venos jungtes skerspjūvo plotas, m 2 ; d fn skačuojamass jungtes lgs, prlygntas termozolacno sluoksno storu, m. Struktūrno daugklo α vert s Jungčų veta 1.7 lentel Senoje tarp mūro r medenos 0 Senoje tarp mūro r betono 0,5 Senoje tarp dvejų betono sluoksnų 0,6 Tvrtnantys varžta tarp stogo rtnn s dangos r metalo lakštų 0,6 Tvrtnantys varžta tarp stogo plastkn s dangos r metalo lakštų 0,4 Varžta tarp metalnų lakštų 0,8 15. Grndų šlumos perdavmo koefcentas Ča patekam grndų ant grunto r rūsų attvarų šlumos perdavmo koefcentų skačavmo būda. Ktas atvejas tur būt naudojam metoda, nurodyt [2.5], arba temperatūros laukų skatmenna skačavmo metoda. Grndų ant grunto šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), bendruoju atveju apskačuojamas pagal formulę: 2 Ψ 0 ; (1.13) B' α

8 ča: 0 grndų ant grunto šlumos perdavmo pagrndn dedamoj, prklausant nuo grndų, ploto, jų formos r grnds rbojančų senų storo, W/(m 2 K); Ψ patasa, įvertnant pakraščų vertkalojo r horzontalojo apšltnmo įtaką. Vert apskačuojama pagal (1.21) arba (1.22) formules; B būdngass grndų matmuo, apskačuojamas tap: B' ; (1.14) 0, 5 P ča: bendras grndų ant grunto plotas, m 2 ; P grndų permetras, m. Dydžų r P vert ms apskačuot mam pastato vdaus matmenys. Je nagrn jama patalpa tur r vdnes senas, permetru apskačuot mam tk šor s senų lga Grndų ant grunto su neapšltntas pakraščas šlumos perdavmo koefcentas Šos grndys gal būt neapšltntos arba su venodu štsnu termozolacnu sluoksnu (po grndų plokšte, jos vduje arba vrš jos (1.4 pav.). Grndų plokšt f ; f Gruntas 1.4 pav. Grndų ant grunto schema Je grndys ant grunto pakraščuose n ra papldoma apšltntos, ta antrass (1.13) formul s narys lygus 0 r formul tampa toka: 0 vert apskačuojama tap: - je grndys neapšltntos arba maža apšltntos (d t < B ), ta: - je grndys gera apšltntos (d t B ), ta: w 0. (1.15) 0 2λgr π B ln 1 ; (1.16) πb dt dt 0 λgr 0,457 B' d t ; (1.17) ča: λ gr grunto projektns šlumos ladumo koefcentas, W/(m K), mamas š 8 predo; d t atstojamass grndų plokšt s stors, šrekštas grunto sluoksno storu, m: d t w λ gr ( se f s) ; (1.18)

9 ča: f grndų šlumn varža, m 2 K/W; w grnds rbojančos senos stors, (1.4 pav.), m; λ gr grunto šlumos ladumo koefcentas, W/(m K). Pastaba. Galma nevertnt grndų betonn s plokšt s r grndų dangos. Išlygnamojo grunto pasluoksno λ mamas toks pats kap r grunto, tod l jo šlumn varža tap pat nevertnama Grndų ant grunto su apšltntas pakraščas šlumos perdavmo koefcentas apskačuojamas pagal (1.13) formulę. Prmausa pagal (1.16) arba (1.17) formules apskačuojama 0 vert. Po to apskačuojama ns : ns ns d ns /λ gr ; (1.19) ča: ns grndų ant grunto papldomoj šlumn varža, esant pakraščų apšltnmu, m 2 K/W; ns pakraščų termozolacno sluoksno šlumn varža, m 2 K/W; d ns pakraščų termozolacno sluoksno stors, m; λ gr grunto šlumos ladumo koefcentas, W/(m K). Tada apskačuojamas atstojamass papldomojo apšltnančo sluoksno stors (šrekštas grunto sluoksno storu), m: d ns λ gr. (1.20) Po to apskačuojama Ψ vert, prklausant nuo papldomo pakraščų termozolacno sluoksno pločo arba gylo D, apšltnamų pakraščų šlumn s varžos be toko pat storo grunto sluoksno šlumn s varžos: a) ka termozolacns sluoksns įrengtas pagal pastato permetrą horzontala (1.5 pav.): λgr D D ψ ln 1 ln 1 ; (1.21) π dt dt d' ča: d t apskačuojamas pagal (1.18) formulę; d apskačuojamas pagal (1.20) formulę. Formul (1.21) tap pat takoma, je horzontaluss pakraščų termozolacns sluoksns įrengtas vrš grndų plokšt s arba šorn je pamatų pus je; b) ka termozolacns sluoksns įrengtas pagal pastato permetrą vertkala pamatų vdn je arba šorn je pus je (1.6 pav.): λgr 2D 2D ψ ln 1 ln 1. (1.22) π dt dt d' Ka pamato senos požemn s dales šlumos ladumo koefcentas mažesns už grunto, prmama, kad š pamato dals yra vertkaluss apšltnmas (1.7 pav.) r apskačuojama pagal (1.22) formulę.

10 Grndų plokšt Pamato sena D d ns Horzontaluss pakraščų termozolacns sluoksns 1.5 pav. Grndų ant grunto hotzontalų pakraščų apšltnmo schema d ns Grndų plokšt D Vertkaluss pakraščų termozolacns sluoksns 1.6 pav. Grndų ant grunto vertkalojo pakraščų apšltnmo schema Grndų plokšt D Mažo tanko pamato sena λ < λ d w w gr 1.7 pav. Grndų ant grunto vertkalojo pakraščų apšltnmo schema (pamatų sena vertnama kap vertkaluss termozolacns sluoksns) Grndų su natūrala v dnamu pogrndžu šlumos perdavmo koefcentas Šuo atveju šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas š formul s: f gr wv ; (1.23)

11 ča: f perdangos tarp patalpos vdaus r pogrndžo oro šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K); gr pogrndžo grndų (grunto) šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas pagal (1.16) formulę; wv pogrndžo senų šlumos perdavmo koefcentas, apmants šlumos perdavmą per antžemnes pogrndžo senas į šorę r šo pogrndžo v dnmo povekį W/(m 2 K). f ; f v dnmas gr ; gr h 1.8 pav. Grndų vrš nešldomo natūrala v dnamo pogrndžo schema Pavršų šlumnų varžų vert s mamos š 1.1 lentel s. gr apskačuojamas pagal (1.16) formulę, kur vetoje d t įstatomas dyds d gr : d gr w λ gr ( s gr se ) ; (1.24) ča: gr pogrndžo grngų sumn šlumn varža, m 2 K/W; w pogrndžo senos stors, m; λ gr grunto šlumos ladumo koefcentas, W/(m K). Je vdutns pogrndžo gyls z yra ddesns už 0,5 m, ta skačuojama pagal [2.5] (F.2) formulę. Pogrndžo senų šlumos perdavmo koefcentas wv apskačuojamas: 2 h 1450 v f w v w wv B' (1.25) ča: h grndų aukšts nuo grunto pavršaus, m (1.8 pav.). Je h yra nevenodas vsu grndų permetru, formul je (1.25) reka mt vdutnę h vertę; v pogrndžo v dnmo angų plotas venam permetro metru, m 2 /m; v vdutns v jo grets 10 m aukštyje, m/s; f w užuov jos faktorus (žr. 1.8 lentelę); w pogrndžo senų antžemn s dales šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K). 1.8 lentel žuov jos faktoraus f w vert s žuov jos lygs f w Pastatas apsaugotas nuo v jo (pvz., mesto vduryje) 0,02 Vdutnška apsaugotas (pvz., premesčuose) 0,05 Neapsaugotas (pvz., atvrose vetose) 0, Šldomo rūso attvarų požemn s dales šlumos perdavmo koefcentas

12 ūso vsų attvarų požemn s dales šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas tap (1.9 pav.): bf z P bw ; (1.26) z P ča: z rūso senos požemn s dales aukšts, m. Ka z 0, šlumos perdavmo koefcentas skačuojamas pagal (1.15) (1.17) formules; bf šldomo rūso grndų šlumos perdavmo koefcentas; bw rūso senų požemn s dales šlumos perdavmo koefcentas; rūso grndų plotas, m 2 ; P šornų rūso attvarų permetras, m. f ; f w bw ; bw bf ; bf h z 1.9 pav. Šldomo rūso schema Dydžų r P vert ms apskačuot mam pastato vdaus matmenys. Je nagrn jama patalpa tur r vdnes attvaras, permetru apskačuot mam tk šor s attvarų lga. Šldomo rūso grndų šlumos perdavmo koefcentas bf apskačuojamas pagal formules: a) neapšltntų arba maža apšltntų rūso grndų (d t 0,5 z < B ): bf 2 λgr π B' ln 1 ; π B' 0,5 z dt 0,5 z (1.27) b) gera apšltntų rūso grndų (d t 0,5 z B ): bf λgr 0,457 B' d 0,5 z t. (1.28) bf skačavmu reka nustatyt d t r B. Tada rūso grndų (su termozolacnu sluoksnu) atstojamass stors lygus: d t w λ gr ( s bf se ); (1.29) ča: bf rūso grndų (su termozolacnu sluoksnu) sumn varža, m 2 K/W. pskačuojant bf, galma nevertnt grndų betonn s plokšt s r plonos grndų dangos. Išlygnamojo grunto pasluoksno λ mamas toks pats kap r grunto, tod l jo šlumn varža tap pat nevertnama. Šldomo rūso senų šlumos perdavmo koefcentas bw apskačuojamas pagal formulę:

13 bw 2 λgr 0,5 d t z 1 ln 1 ; (1.30) π z dt z d w (1.30) formul naudojama, ka d w d t. Jegu d w < d t, tada vetoje d t mama d w : d w λ gr ( s bw se ) ; (1.31) ča: d w atstojamass rūso požemn s dales senos stors, m; bw rūso senos požemn s dales sumn šlumn varža, m 2 K/W. Tuo atveju, je tk po dalm pastato yra rūsys, o ktoje dalyje grndys ant grunto, skačuot galma tkta apytksla, tarant, kad po vsu pastatu yra rūsys, tačau jo įglnmas mamas lygus puse rūso įglnmo Nešldomo v dnamo rūso attvarų šlumos perdavmo koefcentas, ka žnoma oro kata rūsyje Žemau patektos formul s naudojamos, je nešldom rūsa v dnam šor s oru. Šlumos perdavmo koefcentas apskačuojamas š formul s: 1 1 f bf z P bw h P w 0,33 n V ; (1.32) ča: f prmo aukšto grndų perdangos šlumos perdavmo koefcentas (tarp šldomos vdaus aplnkos r rūso), W/(m 2 K), apskačuojamas pagal (1.1) formulę; w rūso senų antžemn s dales šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas pagal (1.1) formulę; n oro kata, v dnant šor s oru, kartas per valandą; V rūso tūrs, m 3 ; bf rūso grndų šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas pagal (1.27) arba (1.28) formules; bw rūso senų požemn s dales šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K), apskačuojamas pagal (1.30) formulę; h rūso senų antžemn s dales aukšts k prmo aukšto grndų vršaus (1.9 pav.), m; z rūso senų požemn s dales aukšts nuo rūso grndų plokšt s apačos (1.9 pav.), m; P prmo aukšto grndų permetras, m; prmo aukšto grndų plotas, m 2. Nesant duomenų ape oro katą rūsyje, prmama n 0,3 karto per valandą oro katą. Vdutn rūso temperatūra gal būt apskačuojama pagal (1.34) formulę Šldomų grndų ant grunto šlumos perdavmo koefcentas Šlumos perdavmo koefcentas, ka grndų plokšt je yra šldymo sstema, tolyga paskrstant šlumą, skačuojamas padarus tokus paketmus: - vdaus temperatūra θ pakečama vdutne šldymo elementų plokštumos temperatūra θ el ; - skačuojant dydžo d t vertę, reka vertnt tkta sluoksnų, esančų žemau šldymo elementų plokštumos, šlumnes varžas, senų storį be šor s pavršaus varžą. Dažnausa šldymo elementų plokštumos temperatūra grndų plokšt s vduje yra nežnoma, kadang, reguluojant patalpos temperatūrą, šos plokštumos temperatūra svyruoja arba perodška knta per parą (naktį patalpos temperatūra sumažnama arba šldymas vsška šjungamas). Tuomet vdutn grndų pavršaus temperatūra gal būt įvertnta pagal [2.5] nurodymus, panaudojant [2.6] r [2.7] duomens. 16. Langų šlumos perdavmo koefcentas wd Lango šlumos perdavmo koefcentas apskačuojamas kap atstojamass šlumos perdavmo koefcentas per lango r mą r įstklntą dalį. Įstklntos dales šlumos perdavmo koefcentas prklauso nuo stklų skačaus, stklų rūšes (paprastas stklas, su atspndnča danga r pan.), oro tarpų storo r dujų rūšes stklo paketuose. Langų šlumos perdavmo koefcentas wd, W/(m 2 K), tur būt apskačuotas pagal [2.8]. Jegu yra žnomos lango r mo r įstklntos dales šlumos perdavmo koefcentų vert s be lango matmenys, lango šlumos perdavmo koefcentas wd apskačuojamas, W/(m 2 K): l Ψ g g fr fr g g wd ; (1.33) g fr

14 ča: g įstklntos dales šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K); fr r mo šlumos perdavmo koefcentas, W/(m 2 K); Ψ g lgno šlumno tltelo šlumos perdavmo koefcentas d l įstklnmo, tarpklų r r mo šlumn s sąvekos, W/(m K); g įstklntos dales plotas, m 2 ; fr lango r mo plotas, m 2 ; l g įstklnmo permetro lgs, m. Lango plotas wd yra r mo ploto fr r įstklnmo ploto g suma. Lango įstklntas plotas g yra mažausas matomass plotas, žūrnt š abejų pusų. Lango r mo plotas fr yra ddesn s r mo projekcjos į plokštumą, lygagrečą su įstklnmo plokšte, žūrnt š abejų pusų, plotas. Įstklnmo permetras l g yra lango arba durų stklo lakštų matomųjų permetrų suma. Ilgno šlumno tltelo šlumos perdavmo koefcentas d l įstklnmo, tarpklų r r mo šlumn s sąvekos Ψ g, W/(m K) mamas š [2.8]. Įstklntos dales šlumos perdavmo koefcentas tur būt apskačuotas pagal [2.8] nurodymus arba nustatytas bandymas. Įstklntos dales šlumos perdavmo koefcentų vert s (kur tnka) gal būt prmtos pagal [2.8]. Langų r mų šlumos perdavmo koefcentu apskačuot gal būt naudojamos fr vert s, apskačuotos skatmenno skačavmo metodas (bagtnų elementų, bagtnų skrtumų) pagal [2.9] arba nustatytos tesognas matavmas pagal [2.13]. Jegu n ra ktokos nformacjos, attnkamų r mų tpų vert s gal būt apskačuojamos naudojant [2.8] duomens. 17. Šlumos perdavmas per pastato attvarų lgnus šlumnus tltelus Pagrndn s šlumnų tltelų buvmo vetos: pastato attvarų sandūros, senų kampa, senų r perdangų jungtys, langų r durų apvada, pan. [2.10]. pytkr s šlumos perdavmo koefcento per lgnus šlumnus tltelus vert s apskačuojamos pagal [2.11], [2.12]. Tkslems skačavmams tur būt naudojam temperatūrnų laukų skatmenna skačavmo metoda. Dažna sutnkamų lgnų šlumnų tltelų šlumos perdavmo koefcento vert s, apskačuotos pagal [2.12], mant šornus attvarų matmens, patekamos eglamento 7 prede. Ilgnų šlumnų tltelų lga mam pagal šornus pastato matmens arba atstumus tarp ašų (eglamento 3 predas). 18. Nešldomos patalpos temperatūros skačavmas Nešldomos patalpos temperatūra skačuojama tap: θ u Σ( ) θ Σ( Σ( ) Σ( e ) θ V n c ρ θ Φ e e e ) V n c ρ e e hg ; (1.34) ča: θ u vdutn nešldomos patalpos temperatūra šldymo lakotarpu, o C; θ e vdutn šor s oro temperatūra šldymo lakotarpu, o C; θ šldomos patalpos temperatūra šldymo lakotarpu, o C; attvarų plotas, skrants šldomą patalpą nuo nešldomos, m 2 ; e nešldomos patalpos šor s attvarų plotas, m 2 ; attvarų, skrančų šldomą patalpą nuo nešldomos, šlumos perdavmo koefcenta, W/m 2 K; e attvarų, skrančų nešldomą patalpą nuo šor s, šlumos perdavmo koefcenta, W/m 2 K; V nešldomos patalpos tūrs, m 3 ; c savtoj oro šlumn talpa, c 0,279 Wh/(kg K); ρ oro tanks (apytksla ρ 1,2 kg/m 3 ); n vdutn oro apykata nešldomojoje patalpoje šldymo lakotarpo metu, kartas/h; Φ hg vdutna šlumos prtek jma (vdna šorna) į nešldomą patalpą šldymo lakotarpu, W. Nustatoma pagal [2.2]. Skačavmo lygts švesta š lygyb s: ( ) ( θ u) ( e e) ( θ u θ e) V n c ρ ( θ u θ e) Φ hg θ. (1.35)

15 Ta šlumos kekų balanso lygts, šrekšta šlumos srautas. Šlumos srautas, perduodamas š šldomos patalpos į nešldomą, yra lygus šlumos srautu š nešldomos patalpos į šorę, įvertnant pašldymą nfltruojamo šor s oro į nešldomą patalpą be šlumos prtek jmus į ją., e, e Išor θ e Nešldoma, V, n θ u u Šldoma θ 1.10 pav. Pastato su nešldoma patalpa schema 19. Grndų pavršaus šlumos mlumo skačavmas Šame skyruje patekta skačavmo tvarka, kur bendruoju atveju gal būt takoma apskačuot bet kuros attvaros vdaus pavršaus šlumos mlumą Projektns attvaros sluoksno šlumos mlumo koefcentas esant 24 h perodu, W/(m 2 K), apskačuojamas pagal formulę: S,0085 λ C ρ 0 ; (1.36) ds ča: λ ds projektns attvaros sluoksno šlumos ladumo koefcentas, W/(m K); c attvaros sluoksno savtoj šlumos talpa, J/(kg K), nustatoma tap: c0 41,8 u C ; (1.37) 1 0,01 u ča: C O sausos medžagos savtoj šlumn talpa, J/(kg K); u masns medžagos dr gns eksploatavmo sąlygoms, %; ρ attvaros sluoksno tanks eksploatavmo sąlygoms, kg/m 3. Pagrndnų statybnų medžagų, naudojamų grndms įrengt, c 0 r ρ vert s patektos [2.1] r 8 prede ttvaros šlumn nercja D apskačuojama pagal formulę: D 1 S 1 2 S 2... n S n (1.38) ča: 1, 2,..., n atskrų attvaros sluoksnų šlumn s varžos, m 2 K/W, nustatomos pagal šo predo 3 p.; S 1, S 2,..., S n atskrų attvaros sluoksnų projektna šlumos mlumo koefcenta (esant 24h perodu), W/(m 2 K) Grndų pavršaus šlumos mlumas Y s Je grndų prmojo sluoksno šlumn nercja D 1 S 1 0,5, ta grndų pavršaus šlumos mlumas apskačuojamas pagal formulę: Y s 2 S 1. (1.39) Prmuoju sluoksnu mama grndų danga (t. y. prmass attvaros sluoksns š vdaus į šorę). Je prmųjų grndų n sluoksnų (n 1) sumn šlumn nercja D 1 D 2... D n < 0,5, tačau (n1) sluoksnų šlumn nercja D 1 D 2... D n1 0,5, ta vdno grndų pavršaus

16 šlumos mlumas Y s nustatomas nuosekla skačuojant atskrų konstrukcjos sluoksnų pavršų šlumos mlumą, pradedant n-tuoju r bagant prmuoju sluoksnu: n-tajam sluoksnu Y n apskačuojamas pagal šą formulę: ,5 2 n n n n n n S S S Y ; (1.40) -tajam sluoksnu ( n-1, n-2,..., 1) pagal formulę: Y Y S Y. (1.41) Grndų pavršaus šlumos mlumas Y s prlygnamas apskačuotam prmojo sluoksno šlumos mlumu.

NEAPIBRöŽTIES SKAIČIAVIMO PROCEDŪRA

NEAPIBRöŽTIES SKAIČIAVIMO PROCEDŪRA NEAPIBRöŽTIES SKAIČIAVIMO PROCEDŪRA MATAVIMO NEAPIBRöŽTIS- parametras, susetas su matavmo rezultatu r charakterzuojants skladą rekšmų, gautų matavmo procese, kuros gal būt pagrįsta prskrtos matuojamajam.

Διαβάστε περισσότερα

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika (II dalis) (Paskaitų konspektas) 2009 m. kovo d. Prof.

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika (II dalis) (Paskaitų konspektas) 2009 m. kovo d. Prof. Papldoo ugdyo okykla Fzkos olpas Mechanka Dnaka (II dals) (Paskatų konspektas) 9 kovo 1-18 d Prof Edundas Kuokšts Planas Ketojo kūno asės centras Statka Pagrndnė sukaojo judėjo lygts Judeso keko (pulso)

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

m i N 1 F i = j i F ij + F x

m i N 1 F i = j i F ij + F x N m i i = 1,..., N m i Fi x N 1 F ij, j = 1, 2,... i 1, i + 1,..., N m i F i = j i F ij + F x i mi Fi j Fj i mj O P i = F i = j i F ij + F x i, i = 1,..., N P = i F i = N F ij + i j i N i F x i, i = 1,...,

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams PRATARMĖ Didėjant energiškai

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

γ 1 6 M = 0.05 F M = 0.05 F M = 0.2 F M = 0.2 F M = 0.05 F M = 0.05 F M = 0.05 F M = 0.2 F M = 0.05 F 2 2 λ τ M = 6000 M = 10000 M = 15000 M = 6000 M = 10000 M = 15000 1 6 τ = 36 1 6 τ = 102 1 6 M = 5000

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) F = F (x) m dv dt = F (x) vdv = F (x)dx d dt = dx dv dt dx = v dv dx

m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) F = F (x) m dv dt = F (x) vdv = F (x)dx d dt = dx dv dt dx = v dv dx m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) x F = F (x) m dv dt = F (x) d dt = dx dv dt dx = v dv dx vdv = F (x)dx 2 mv2 x 2 mv2 0 = F (x )dx x 0 K = 2 mv2 W x0 x = x x 0 F (x)dx K K 0 = W x0 x x, x 2 x K 2 K =

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vieneto pavadinimas Santrumpa Daugiklis Santrumpa ILGIO MATAVIMO VIENETAI Perskaičiuojamo matavimo Pavyzdžiui:centimetras x 0.3937 = colis centimetras

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 3761 5226 9585 ). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 y = mgh mgy, 3761 5226 ) ) =mg 2 F=ma F-B=ma Fmg=m.2g F=3mg F=3B B = F/3 3763 5208 ) ) W 1 = -mgh W 2 =mgh W = W 1 + W 2 = -mgh + mgh=0 3763

Διαβάστε περισσότερα

STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS

STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Marius Reizgevičius STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS Kursinio projekto metodiniai nurodymai Šiauliai, 2012 Marius Reizgevičius

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 8: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

!"#!"!"# $ "# '()!* '+!*, -"*!" $ "#. /01 023 43 56789:3 4 ;8< = 7 >/? 44= 7 @ 90A 98BB8: ;4B0C BD :0 E D:84F3 B8: ;4BG H ;8

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΕΞΕΡΓΕΙΑ. 7.1 Εισαγωγή και ορισμός της έννοιας της εξέργειας. 7.2 Ενέργεια, ύλη και ποιότητα

7 Η ΕΞΕΡΓΕΙΑ. 7.1 Εισαγωγή και ορισμός της έννοιας της εξέργειας. 7.2 Ενέργεια, ύλη και ποιότητα 7 Η ΕΞΕΡΓΕΙΑ 7.1 Εισαγωγή και ορισμός της έννοιας της εξέργειας Όπου υπάρχει υπολογισμός ενεργειακών μεγεθών, υπάρχει παράλληλα μεγάλη σύγχυση στα μεγέθη που πρέπει να μετρηθούν και να εκτιμηθούν. Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

#%" )*& ##+," $ -,!./" %#/%0! %,!

#% )*& ##+, $ -,!./ %#/%0! %,! -!"#$% -&!'"$ & #("$$, #%" )*& ##+," $ -,!./" %#/%0! %,! %!$"#" %!#0&!/" /+#0& 0.00.04. - 3 3,43 5 -, 4 $ $.. 04 ... 3. 6... 6.. #3 7 8... 6.. %9: 3 3 7....3. % 44 8... 6.4. 37; 3,, 443 8... 8.5. $; 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s P P P P ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s r t r 3 2 r r r 3 t r ér t r s s r t s r s r s ér t r r t t q s t s sã s s s ér t

Διαβάστε περισσότερα

1951 {0, 1} N = N \ {0} n m M n, m N F x i = (x i 1,..., xi m) x j = (x 1 j,..., xn j ) i j M M i j x i j m n M M M M T f : F m F f(m) f M (f(x 1 1,..., x1 m),..., f(x n 1,..., xn m)) T R F M R M R x

Διαβάστε περισσότερα

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Alexis Nuttin To cite this version: Alexis Nuttin. Physique des réacteurs

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραγωγιμότητα. Βασικά Φαινόμενα: Ηλεκτροδυναμική: Επιφανειακή Ενέργεια: Κβαντικά Φαινόμενα: Μικροσκοπική Θεωρία :

Υπεραγωγιμότητα. Βασικά Φαινόμενα: Ηλεκτροδυναμική: Επιφανειακή Ενέργεια: Κβαντικά Φαινόμενα: Μικροσκοπική Θεωρία : Βασικά Φαινόμενα: Ηλεκτροδυναμική: Επιφανειακή Ενέργεια: Κβαντικά Φαινόμενα: Μικροσκοπική Θεωρία : Υπεραγωγιμότητα Μηδενική Αντίσταση Missn, Κρίσιμο Πεδίο, Θερμοδυναμική Κρίσιμο Ρεύμα Εξισώσεις London,

Διαβάστε περισσότερα

n n 1 2 n+1 2 i N j j A j D j U [0,θ j (1 e j )] θ j (0, 1] e j [0, 1] LD j L

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2/2012

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2/2012 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ /0 Έστω r rx, y, z, I a, b συνάρτηση C τάξης και r r r x y z Nα αποδείξετε ότι: d dr r (α) r r, I r r r d dr d r (β) r r, I dr (γ) Αν r 0, για κάθε I κάθε I d (δ)

Διαβάστε περισσότερα

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 r 1, r 2 r = r 1 r 2 = r 1 r 2 ê r = rê r F 12 = f(r)ê r F 21 = f(r)ê r f(r) f(r) < 0 f(r) > 0 m 1 r1 = f(r)ê r m 2 r2 = f(r)ê r r = r 1 r 2 r 1 = 1 m 1 f(r)ê r r 2 = 1 m

Διαβάστε περισσότερα

l 1 p r i = ρ ij α j + w i j=1 ρ ij λ α j j p w i p α j = 1, α j 0, j = 1,..., p j=1 R B B B m j [ρ 1j, ρ 2j,..., ρ Bj ] T = }{{} α + [,,..., ] R B p p α [α 1,..., α p ] [w 1,..., w p ] M m 1 m 2,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής Τραϊανού Θάλεια, Χανλαρίδης Σάββας Επιβλέπων καθηγητής: Λαλαζήσης Γεώργιος Πυρηνική Αστροφυσική: Μία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Li % % % % % % % % % % 3d 4s V V V V d V V V n O V V V O V n O V n O % % X X % % % 10 10 cm Li Li Li LiMO 2 Li 1 x MO 2 + xl + 1 + xe C + xl + 1 + xe Li x C LiMO 2 +C Li x C + Li 1 x MO 2

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320

Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 3(18).. 313Ä32 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆŸ ƒ ƒ Ÿ ˆ Š ˆ Šˆ Š ŒŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŠ.. μ a, Œ.. Œ Í ± μ,. ƒ. ²Ò ± a ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ μ ±μ ± ³ ʱ, Œμ ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Συστήµατα κίνησης µε συµβατότητα ECOFAST Έκδοση /006 8008 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα Οκτώβριος 2013 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2 kg/s νερού από τους 20 ο C στους 60 ο C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό, με θερμοκρασία εισόδου 95

Διαβάστε περισσότερα

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA STOGAS FASADAS INTERJERAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 12 VASARA PLOKŠTELIŲ DACORA APRAŠYMAS Vokiskas dengimas 30 x 40 Deutsche Deckung 30x40 Kilpinis dengimas, nupjautasis x Geschaulfte

Διαβάστε περισσότερα

ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ

ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 6 ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ.. Ê μ, ƒ. ƒ. ³Ö,.. Éμ ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1603 ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ œ Š Œ ˆ Ÿ 1614 Î μ μ Ö É ²Ó μ μ μ É É±. 1614 μöé μ ÉÓ μ μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Οδηγίες χρήσης 12.06- g 51051918 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ERGO techr ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ERGO techr ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ 361 Προφίλ ξύλινο διακοσμητικό ημικυκλικό 244cm Ø 8 mm 10/8Μ 175101.0000 30 x 7 mm 2/30x7 175101.0003 Προφίλ ξύλινο διακοσμητικό 240cm Προφίλ ξύλινο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. TΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜ 021 Μάθημα 2 ου έτους, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. TΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜ 021 Μάθημα 2 ου έτους, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Ονοματεπώνυμο: Αριθμός ταυτότητας: Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας TΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜ 021 Μάθημα 2 ου έτους, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Σταθερές οι οποίες δίνονται,

Διαβάστε περισσότερα

M p f(p, q) = (p + q) O(1)

M p f(p, q) = (p + q) O(1) l k M = E, I S = {S,..., S t } E S i = p i {,..., t} S S q S Y E q X S X Y = X Y I X S X Y = X Y I S q S q q p+q p q S q p i O q S pq p i O S 2 p q q p+q p q p+q p fp, q AM S O fp, q p + q p p+q p AM

Διαβάστε περισσότερα

όπου G είναι η παγκόσμια σταθερά βαρύτητας και ισούται με 6,67 x 10-11 Nm 2 kg -2 ή 6,67 x 10-11 m 3 s -2 kg -1

όπου G είναι η παγκόσμια σταθερά βαρύτητας και ισούται με 6,67 x 10-11 Nm 2 kg -2 ή 6,67 x 10-11 m 3 s -2 kg -1 . Η ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.1 Εισαγωγή Όλες οι βαρυτικές μελέτες στηρίζονται στο νόμο βαρύτητας του Νεύτωνα, ο οποίος εκφράζεται ως η δύναμη (F) μεταξύ δύο σημειακών μαζών (m 1 και m ) που βρίσκονται σε μια απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΑΈΡΟΣ ...142 ΑΕΡΌΚΛΕΙΔΑ ...144 ΔΡΑΠΑΝΟ ...145 ΤΡΟΧΟΙ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ...146 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ...148 ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ IMPACT 1/2" ...153 ...

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΑΈΡΟΣ ...142 ΑΕΡΌΚΛΕΙΔΑ ...144 ΔΡΑΠΑΝΟ ...145 ΤΡΟΧΟΙ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ...146 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ...148 ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ IMPACT 1/2 ...153 ... ...42 ΑΕΡΌΚΛΕΙΔΑ... ΔΡΑΠΑΝΟ...45 ΤΡΟΧΟΙ...45 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ...46 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ...48 ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ IMPACT 3/8"...48 ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ IMPACT /2"...53 ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ IMPACT 3/4"...56 ΣΕΙΡΆ IMPACT " 4 ΑΕΡΌΚΛΕΙΔΑ ΑΕΡΌΚΛΕΙΔΟ /2"

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω η συνάρτηση f :[0, 6] με την παρακάτω γραφική παράσταση.

2. Έστω η συνάρτηση f :[0, 6] με την παρακάτω γραφική παράσταση. . Έστω η συνάρτηση f : με την παρακάτω γραφική παράσταση. Α. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα, κυρτή, κοίλη, καθώς και τα τοπικά ακρότατα και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή:

ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή: ΑΣΚΗΣΗ 2 η Αερισµός του νερού Θεωρητικό υπόβαθρο Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή: Η ικανότητα οξυγόνωσης του συστήµατος που αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS HALFEN-DEHA Bronius Jonaitis, Arnoldas Šneideris MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU Mokomoji knyga Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

MEDŽIAGŲ ATSPARUMAS. Jonas Juodis. Tatjana Sankauskienė

MEDŽIAGŲ ATSPARUMAS. Jonas Juodis. Tatjana Sankauskienė LETUVOS ŽEĖS ŪKO UVERSTETS Vanens ūo r žemėtvaros faultetas Statbnų onstrucjų atera Jonas Juos Tatjana Sanausenė EDŽGŲ TSPRUS Pratnų arbų aprašas aemja 009 UDK 59 / (07)(00) Jonas Juos, Tatjana Sanausenė

Διαβάστε περισσότερα

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o G G - - -- - W - - - R S - q k RS ˆ W q q k M G W R S L [ RS - q k M S 4 R q k S [ RS [ M L ˆ L [M O S 4] L ˆ ˆ L ˆ [ M ˆ S 4 ] ˆ - O - ˆ q k ˆ RS q k q k M - j [ RS ] [ M - j - L ˆ ˆ ˆ O ˆ [ RS ] [ M

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις Ενότητα Αδυναμίες της Κλασικής Μηχανικής Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Άσκηση 1 Ο Σείριος, ένα από τα θερμότερα γνωστά άστρα

Διαβάστε περισσότερα

P t s st t t t t2 t s st t t rt t t tt s t t ä ör tt r t r 2ö r t ts t t t t t t st t t t s r s s s t är ä t t t 2ö r t ts rt t t 2 r äärä t r s Pr r

P t s st t t t t2 t s st t t rt t t tt s t t ä ör tt r t r 2ö r t ts t t t t t t st t t t s r s s s t är ä t t t 2ö r t ts rt t t 2 r äärä t r s Pr r r s s s t t P t s st t t t t2 t s st t t rt t t tt s t t ä ör tt r t r 2ö r t ts t t t t t t st t t t s r s s s t är ä t t t 2ö r t ts rt t t 2 r äärä t r s Pr r t t s st ä r t str t st t tt2 t s s t st

Διαβάστε περισσότερα

Dinamika krutog tijela ( ) Gibanje krutog tijela. Gibanje krutog tijela. Pojmovi: C. Složeno gibanje. A. Translacijsko gibanje krutog tijela. 14.

Dinamika krutog tijela ( ) Gibanje krutog tijela. Gibanje krutog tijela. Pojmovi: C. Složeno gibanje. A. Translacijsko gibanje krutog tijela. 14. Pojmo:. Vektor se F (transacja). oment se (rotacja) Dnamka krutog tjea. do. oment tromost masa. Rad krutog tjea A 5. Knetka energja k 6. oment kona gbanja 7. u momenta kone gbanja momenta se f ( ) Gbanje

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Απλή Αρμονική Ταλάντωση Εικόνα: Σταγόνες νερού που πέφτουν από ύψος επάνω σε μια επιφάνεια νερού προκαλούν την ταλάντωση της επιφάνειας. Αυτές οι ταλαντώσεις σχετίζονται με κυκλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ισοδύναμο Ηλεκτρικό Κύκλωμα Σύγχρονων Μηχανών Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Υπολογισμός Αυτεπαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής Πεπλεγμένη μαγνητική ροή συναρτήσει των

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί

Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαγνητικά Υλικά Υπεραγωγοί ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΟΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ο ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Επιλέξτε την ή τις σωστές απαντήσεις.. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος: α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. β) Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς Δρ. Ιούλιος Γεωργίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (1 st Chapter) Τρέχον περιεχόμενο Αγωγή ηλεκτρικών φορτίων σε ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1)

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1) 6 η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 6.1 Η πρόωση πλοίου επιτυγχάνεται µε Βραδύστροφο, -Χ κινητήρα Dieel µέγιστης συνεχούς ισχύος στον άξονα 6100 PS. Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα είναι 15 gr/psh σε φορτίο 100

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

( () () ()) () () ()

( () () ()) () () () ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ /011 1 Έστω r = r( t = ( x( t ( t z( t t I = [ a b] συνάρτηση C τάξης και r = r( t = r ( t = x ( t + ( t z ( t είναι μία διανυσματική + Nα αποδείξετε ότι: d 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: GF F GF F SLE GF F D Ĉ = C { } Ĉ \ D D D = {z : z < 1} f : D D D D = D D, D = D D f f : D D

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η συγκέντρωση ιόντων ΟΗ - σε ένα υδατικό διάλυµα ΚΟΗ 10-7 Μ στους 25 ο C είναι α. 10-6 Μ β. 1,62.10-7 Μ γ. 10-7 Μ δ. 10-8 Μ Μονάδες 4 Ï.Å.Ö.Å.

1.1 Η συγκέντρωση ιόντων ΟΗ - σε ένα υδατικό διάλυµα ΚΟΗ 10-7 Μ στους 25 ο C είναι α. 10-6 Μ β. 1,62.10-7 Μ γ. 10-7 Μ δ. 10-8 Μ Μονάδες 4 Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1.1 Η συγκέντρωση ιόντων ΟΗ - σε ένα υδατικό διάλυµα ΚΟΗ 10-7 Μ στους 25 ο C είναι α. 10-6 Μ β. 1,62.10-7 Μ γ. 10-7 Μ δ. 10-8 Μ 1.2 Τι από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα