ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αγοράστη Ολυμπία & Παύλου Νικόλαος ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Η εργασία αυτή ξεκινάει λέγοντας ότι εξαιτίας της τεράστιας εξέλιξης στις αγορές ομολόγων έχουν αναπτυχθεί νέα επενδυτικά εργαλεία. Στην ανάπτυξη των εργαλείων αυτών συντέλεσαν και οι οικονομικές αλλαγές και τάσεις στην αγορά εισοδήματος τα τελευταία χρόνια που είχαν σαν αποτέλεσμα στις κεντρικές αποφάσεις που λαμβάνει πλέον ένας μάνατζερ να συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που βρίσκονται έξω από το σημείο αναφοράς σταθερού εισοδήματος. Στη συνέχεια το κείμενο περιγράφει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην έκδοση ομολόγων. Έπειτα παρουσιάζει αυτά τα νέα επενδυτικά εργαλεία τα οποία είναι οι τιτλοποιήσεις πίσω από ενεργητικό και το δομημένο χρέος, τα μετατρέψιμα και τα υβριδικά ομόλογα, τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, το χρέος αναδυομένων αγορών και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Το κείμενο κλείνει λέγοντας ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να κάνουν το περιβάλλον αυτό πιο προκλητικό ώστε οι δραστήριοι μάνατζερς να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να παραδώσουν στους επενδυτές τις προσδοκώμενες αποδόσεις. Εισαγωγή Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει παρατηρηθεί μια τεράστια εξέλιξη στις αγορές ομολόγων τέτοια που η δομή τους τώρα είναι πιο περίπλοκη από ότι κάποιοι επενδυτές εκτιμούν. Ένας πλούτος από νέους τομείς και επενδυτικά εργαλεία έχει αναπτυχθεί και η χρήση τους γίνεται όλο και περισσότερο κοινή ακόμα και από τα πιο απλά χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Αυτή η ομάδα μεγαλύτερης δυνατότητας επιτρέπει στους διαχειριστές ομολόγων να φτιάξουν περισσότερο προσεχτικά όσον αφορά τον κίνδυνο καθώς και τις απαιτήσεις απόδοσης από τους επενδυτές (Agorasti, Blanas & Golemis, 2007). Οι επενδυτικές αποφάσεις για δραστήριους διαχειριστές τείνουν να θεωρούνται «κεντρικές» και «μη-κεντρικές». Στις «κεντρικές» περιλαμβάνονται εκείνες οι αποφάσεις που αντανακλούν τις γεωγραφικές και τεχνικές παραμέτρους του σημείου αναφοράς σταθερού εισοδήματος(www.fidelity.co.uk): Το μίγμα των εκδοτών: κυβέρνηση, συνεταιρισμοί κλπ. Η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο και οποιαδήποτε προκύπτουσα προκατάληψη διαρκείας. Το μίγμα από ληκτότητες που απαιτείται για να καθορίσει τη θέση του χαρτοφυλακίου σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην καμπύλη απόδοσης. Η κατανομή κεφαλαίου ανάμεσα σε πιστωτική ποιότητα, βιομηχανικό κλάδο και την επιλογή έκδοσης ανάμεσα στα ατομικά ονόματα. Κάποια περιορισμένη έκθεση σε άλλες παγκόσμιες αγορές διαμέσου ομολόγων αντισταθμισμένη μέσα σε τοπικό νόμισμα μπορεί επίσης να σχηματίσει ένα μέρος από τον πυρήνα (κεντρικές αποφάσεις), αν και αυτές οι θέσεις θα έπεφταν έξω από τα όρια του σημείου αναφοράς. Οι οικονομικές αλλαγές και τάσεις στις αγορές εισοδήματος τα πρόσφατα χρόνια αλλάζουν την ισορροπία ανάμεσα στο τι βλέπεται σαν

2 κεντρικές και σαν μη-κεντρικές. Η καλύτερη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής έχει μειώσει την απειλή από σφάλλων πληθωρισμό και έχει καταλήξει σε μία πτώση στις αποδόσεις ομολόγων. Ταυτόχρονα έχουμε δει την αστάθεια αγοράς να μειώνεται και να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για κάποιες φορές τώρα. Αυτό το περιβάλλον κάνει περισσότερο δύσκολο για τους διαχειριστές να προκαλέσουν τα επίπεδα απόδοσης που απαιτούνται από τους επενδυτές και έτσι οι διαχειριστές είναι αναγκασμένοι να κοιτάζουν σε μεγαλύτερη απόσταση απ ότι όταν έπαιρναν τις παραδοσιακές κεντρικές αποφάσεις. Επιπλέον, καθώς ο ρόλος του σταθερού εισοδήματος και στα λιανικά και στα θεσμικά χαρτοφυλάκια έχει μεγαλώσει- οι επενδυτές επωφελούνται την ανάγκη να διαφοροποιούν μακριά από περιουσία σε μετοχές- έτσι επίσης έχει την πίεση σε δραστήριους διαχειριστές να επιβεβαιώσουν ότι η περιουσία σταθερού εισοδήματος είναι φτιαγμένη να «δουλέψει» άλλο τόσο όσο μετοχές κι άλλες τάξεις ενεργητικού. Αυτό επιτυγχάνεται εισάγοντας ένα μεγαλύτερο βαθμό από μη-κεντρικά εργαλεία στα κεντρικά από ακόμη και πολύ απλά χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Οι μη-κεντρικές θέσεις είναι εκείνες που παίρνονται έξω από το σημείο αναφοράς και μπορεί να περιλαμβάνουν ένα τόσο- αυξανόμενο συνδυασμό από εργαλεία. Αυτά περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) (www.fidelity.co.uk): Τιτλοποιήσεις ενεργητικού και δομημένο χρέος. Μετατρέψιμα και υβριδικά ομόλογα τα οποία δείχνουν κάποια χαρακτηριστικά μετοχών. Ομόλογα συνδεδεμένα με πληθωρισμό. Χρέος αναδυομένων αγορών. Ομόλογα υψηλής απόδοσης. Αν και κάθε ένα έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή συσχέτιση που αυτά τα ενεργητικά δείχνουν στον απλό πυρήνα στο χαρτοφυλάκιο. Έτσι, κάθε ένα φέρνει δυνατή διαφοροποίηση, οφέλη που ένας δραστήριος μάνατζερ μπορεί να εκμεταλλευτεί στην κατασκευή χαρτοφυλακίου. Τα συμβόλαια παραγώγων είναι επίσης αυξανόμενα χρησιμοποιούμενα στα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος για να συναντήσουν τον πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο /απόδοση χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απαιτούνται από περισσότερους εξεζητημένους επενδυτές. Αλλά ακόμη στη μαζικά αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων προϊόντων, υπάρχει ένας πολύτιμος ρόλος να παιχτεί από τα παράγωγα. Καθώς νέοι κανονισμοί κάτω από το UCITSIII επιτρέπουν μια περισσότερο ευέλικτη χρήση από αυτά τα εργαλεία σαν μέρος της διαδικασίας alpha-δημιουργίας, οι διαχειριστές ομολόγων αυξανόμενα χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα στα χαρτοφυλάκιά τους. Αν και το παράγωγο τιμολογείται από το φυσικό ομόλογο, αυτή η περισσότερο ανοιχτή χρήση από την αγορά παραγώγων σημαίνει ότι τώρα βλέπουμε την τιμή από το παράγωγο και εκείνη από το βαθύτερο ενεργητικό παρεκκλίνοντας επιπλέον και για περισσότερο. Αν και τα εταιρικά ομόλογα εισήγαγαν περισσότερο κίνδυνο και ανταμοιβή στις αγορές ομολόγων, τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χαρτοφυλάκια για να πάρουν κάποιο από αυτό το ρίσκο έξω από την αγορά-αν και ακόμη κρατιέται η ίδια αμοιβή πιθανή. Η έκδοση ομολόγων έχει αλλάξει Είναι πιθανό να κοιτάξει κανείς τις αγορές ομολόγων τα τελευταία δέκα χρόνια και να ταξινομήσει αυτές σε τρεις καθορισμένες φάσεις (www.fidelity.co.uk). Αρχικά, η κρατική έκδοση κυριάρχησε στις

3 αγορές. Τα κυρίαρχα αυτά ομόλογα ήταν ο στυλοβάτης των περισσότερων χαρτοφυλακίων, παρέχοντας στους επενδυτές χαμηλού ρίσκου και σταθερές αποδόσεις σταθερού εισοδήματος. Η επόμενη φάση έδειξε τις αγορές χρέους αυξανόμενα να χρησιμοποιούνται από συνεταιρισμούς όπως ένα μέσο συλλογής κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της εξάπλωσης της επιχείρησης και έτσι ο τομέας εταιρικού ομολόγου έγινε ένα πολύ μεγαλύτερο συστατικό της συνολικής αγοράς. Τα εταιρικά ομόλογα έφεραν με αυτούς μεγαλύτερο κίνδυνο απ τις περισσότερο κυρίαρχες εκδόσεις αλλά επίσης εισήγαγαν την πιθανότητα για υψηλότερες αποδόσεις. Στις περισσότερο πρόσφατες περιόδους, οι καινούριοι τύποι από τιτλοποίηση που αυτή η έκθεση θα εξερευνήσει έχουν μεγαλώσει σε σημαντικότητα και βοήθησαν στον επαναπροσδιορισμό του μέρους της αγοράς ξανά. Αυτή η ανάπτυξη και στην αναπνοή και στο βάθος από τις αγορές σταθερού εισοδήματος έχει δείξει τις αγορές ομολόγων που κυριαρχούνται από τα ευρώ να τριπλασιάζονται σε αξία τα τελευταία δέκα χρόνια αν και ο αριθμός των εκδόσεων σε εκείνες τις αγορές έχει περισσότερο από τετραπλασιαστεί. Παρομοίως, η αγορά ομολόγων της στερλίνας είναι τώρα σχεδόν 2,5 φορές το μέγεθος που ήταν στο τέλος του 1996, με έξι φορές περισσότερες εκδόσεις διαθέσιμες στους επενδυτές. Τιτλοποιήσεις ενεργητικού και δομημένο χρέος Οι τιτλοποιήσεις ενεργητικού είναι ομόλογα ή γραμμάτια συμπληρωματικά από τις ροές μετρητών από μια συγκεκριμένη κοινοπραξία από βαθύτερα ενεργητικά (www.dwight.com). Αυτές οι κοινοπραξίες ενεργητικού περιλαμβάνονται από εισπρακτέα γραμμάτια από οποιονδήποτε αριθμό από τύπους ενεργητικού καταναλωτών, συμπεριλαμβάνοντας πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτου, και δάνεια περιουσίας σπιτιού, όπως επίσης άλλους μη καταναλωτικούς τύπους ενεργητικού όπως εκμισθώσεις και δάνεια εξοπλισμού, χρησιμότητες, εκμισθώσεις αεροσκαφών και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως (ορυχείου ή συγγραφικά). Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που δημιουργούν τα δάνεια πωλούν μία κοινοπραξία από μετρητά- ροή-παράγοντας ενεργητικά σε ένα ειδικά δημιουργημένο τρίτο μέρος που ονομάζεται όχημα ειδικού-σκοπού. Το όχημα ειδικού-σκοπού είναι σχεδιασμένο να απομονώνει επενδυτές από τον πιστωτικό κίνδυνο από το προερχόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Το όχημα ειδικού-σκοπού τότε πουλά τα κοινοπρακτικά δάνεια σε τραστ, το οποίο εκδίδει χρεόγραφα κατεύθυνσης επιτοκίου που μπορούν να κατορθώσουν μία πιστωτική εκτίμηση χωριστά από το χρηματοοικονομικό ίδρυμα που δημιουργεί το δάνειο. Η τυπικά υψηλότερη πιστωτική εκτίμηση δίνεται επειδή τα χρεόγραφα που χρησιμοποιούνται για να αγοράσουν την τιτλοποίηση βασίζονται μόνο στις ροές μετρητών που δημιουργήθηκαν από τα ενεργητικά, όχι από την υπόσχεση πληρωμής του εκδότη. Οι μηνιαίες πληρωμές από τα βαθύτερα ενεργητικά-δάνεια ή εισπρακτέα γραμμάτια- τυπικά αποτελούνται από τοκοφόρο κεφάλαιο και επιτόκιο, με το τοκοφόρο κεφάλαιο να είναι είτε προγραμματισμένο είτε απρογραμμάτιστο. Οι ροές μετρητών παραγόμενες από τα βαθύτερα ενεργητικά μπορούν να κατανεμηθούν σε επενδυτές με διαφορετικούς τρόπους. Οι ροές μετρητών μπορούν κατευθείαν να διέρχονται τους επενδυτές και μετά οι διαχειριστικές αμοιβές να αφαιρούνται και έτσι δημιουργείται ένα χρεόγραφο «πέρασμα». Εναλλακτικά, οι ροές μετρητών μπορούν να είναι τεμαχισμένες σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και ζήτηση της αγοράς, έτσι δημιουργούνται «δομημένα» χρεόγραφα.

4 Έχουν ήδη αναφερθεί κάποιοι τύποι τιτλοποίησης ενεργητικού που εκδίδονται αλλά υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλοί. Η Τιτλοποίηση στεγαστικής υποθήκης (RMBS) κυριαρχεί στην αγορά και αντιστοιχεί σε περισσότερο από ένα τέταρτο της Ευρωπαϊκής αγοράς (www.fidelity.co.uk). Η US είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά για ABS, καλύπτοντας σχεδόν τα 2/3 του συνολικού, αν και η αγορά στην Ευρώπη έχει μεγαλώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2005, η παγκόσμια αγορά ABS μεγάλωσε κατά 25%, η Ευρωπαϊκή Αγορά αυξήθηκε 28%. Επίσημα δεδομένα για το 2006 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα αλλά σύμφωνα με τις προσδοκίες η Ευρωπαϊκή και η Ασιατική αγορά θα είναι αυτές που θα συνεισφέρουν περισσότερο στην αύξηση της συνολικής παγκόσμιας αγοράς. Αυτή η αύξηση συνεισφέρει πολύ περισσότερη ρευστότητα η οποία βοηθά στο να παρακινήσει μεγαλύτερη αύξηση καθώς αυτό γίνεται πολύ ευκολότερο να συναντήσει τη ζήτηση του επενδυτή. Το δομημένο χρέος είναι παρόμοιο με την τιτλοποίηση ενεργητικού (www.fidelity.co.uk). Ο όρος καλύπτει πολλούς τύπους ομολόγου όπου το χρέος έχει έρθει στα μέτρα του πελάτη για την αγορά, συχνά ενσωματώνοντας μη συνηθισμένες επιλογές. Όπως στην περίπτωση της τιτλοποίησης ενεργητικού, υπάρχει και εδώ κάποιος βαθμός φυσικής ασφάλειας υποστηρίζοντας την αξία του ομολόγου. Είναι συχνά εκδιδόμενο από τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όπου το ομόλογο είναι πίσω από συγκεκριμένα μέρη της επιχείρησης του εκδότη. Αυτά μπορεί να είναι γνωστά σαν collateralized debt obligations ή collateralized loan obligations. Μετατρέψιμα ομόλογα και υβριδικά ομόλογα Ενώ η τιτλοποίηση ενεργητικού και το δομημένο χρέος δείχνουν πολύ φανερά γνωρίσματα σταθερού εισοδήματος, τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα υβριδικά ομόλογα εισάγουν χαρακτηριστικά κοινών μετοχών σε ένα χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος (www.fidelity.co.uk). Αυτή η στενή σχέση με τα αντίγραφα της αγοράς μετοχών είναι ο λόγος για τη χαμηλή τους συσχέτιση με τα περισσότερα εργαλεία στην έκδοση. Ξανά, αυτό κάνει αυτούς χρησιμότερες προσθήκες σε ένα χαρτοφυλάκιο κοιτάζοντας να απασχολήσει μία ποικιλία από διαφοροποιημένα εργαλεία για να παραδώσει alpha. Το μετατρέψιμο ομόλογο είναι σαν ένα κουπόνι-μεταφοράς ομολόγου όπου ο κάτοχος λαμβάνει πληρωμές κουπονιού σε συγκεκριμένες περιόδους (Epstein et al). Έχει επίσης χαρακτηριστικά μετοχών αφού ο κάτοχος μπορεί σε συγκεκριμένες στιγμές να ανταλλάξει το ομόλογο για μια ποσότητα από κάποιο ενεργητικό, το βαθύτερο ενεργητικό. Αυτή η ανταλλαγή ονομάζεται μετατροπή. Όταν η αξία του ενεργητικού είναι χαμηλή υπάρχει λίγος λόγος να μετατρέψεις το ομόλογο και έτσι συμπεριφέρεται σαν ένα απλό, μη-μετατρέψιμο, κουπόνι-μεταφοράς ομολόγου. Όταν η τιμή της μετοχής είναι υψηλή το δικαίωμα να μετατρέψεις δίνει στο ομόλογο μία αξία κοντινότερη στην αξία από τη σχετική ποσότητα του βαθύτερου ενεργητικού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να μετατρέπεται το ομόλογο πριν τη λήξη του. Τα μετατρέψιμα ομόλογα έχουν γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στις χρηματοοικονομικές αγορές (Grau et al,2003). Έχοντας ιδιότητες και από μετοχές και από ομόλογα, τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να είναι μία ελκυστική εναλλακτική λύση για επενδυτές. Μελέτες δείχνουν ότι η μέση απόδοση από μετατρέψιμα ομόλογα τα λίγα τελευταία χρόνια ήταν τόσο υψηλή όσο και οι αποδόσεις από την αγορά των μετοχών, αν και αυτοί ενσωματώνουν χαμηλότερο ρίσκο. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για μία εταιρεία να εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα. Φορολογικά ζητήματα σε

5 κάποιες χώρες οδηγούν σε ένα πλεονέκτημα στην έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων αντί για ομόλογα. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι μια μικρή, γρήγορα αυξανόμενη εταιρεία χρειάζεται μία οφειλή αλλά έχει φτωχή πιστωτική βαθμίδα. Η αγορά μετατρέψιμων ομολόγων δεν είναι τόσο τυποποιημένη όσο η αγορά μετοχών. Τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να ενσωματώνουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών. Το εργαλείο μπορεί να μετατρέπεται σε μερίδια από την εκδοθείσα εταιρεία ή σε κάποιες περιπτώσεις σε μερίδια από μία διαφορετική εταιρεία. Συνήθως τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν από τον κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Συχνά, αυτά τα ομόλογα μπορούν να έχουν υποβληθεί στον εκδότη σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για μία εγγυημένη τιμή. Επιπροσθέτως, ο εκδότης μπορεί να έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει σε μία τιμή αγοράς ή να εξαναγκάσει μία μετατροπή σε μετοχές. Για να κρατηθούν τα μετατρέψιμα ομόλογα ελκυστικά σε αυτήν την περίπτωση, μαλακοί και σκληροί περιορισμοί αγοράς (call) επινοούνται. Ο σκληρός περιορισμός απαγορεύει μία εξαναγκαστική μετατροπή στην αρχική ζωή του συμβολαίου. Ο μαλακός περιορισμός αγοράς μπορεί να καθορίσει μία περίοδο προθεσμίας πριν μία αναγκαστική μετατροπή μπορεί να πάρει μέρος. Επιπλέον, η μετοχή μπορεί να πρέπει να πάρει πάνω από μία προκαλούμενη τιμή για μία συγκεκριμένη τιμή πριν μια αγορά (call) λάβει μέρος. Τα υβριδικά εργαλεία επίσης συνδυάζουν χρέος και χαρακτηριστικά μετοχών (www.fidelity.co.uk). Όπως τα ομόλογα, πληρώνουν κουπόνια και τείνουν να έρθουν με πολύ μεγαλύτερες ληκτότητες. Στην πραγματικότητα, κάποια υβριδικά είναι αιώνια ομόλογα, μην έχοντας σταθερή ημερομηνία ληκτότητας. Τα περισσότερα, όμως, είναι γραμμένα με έναν όρο που επιτρέπει στον εκδότη να τα αγοράσει πίσω μετά από δέκα χρόνια. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα υβριδικά και στα ομόλογα είναι ότι ο εκδότης μπορεί να χάσει μία πληρωμή κουπονιού και δεν κατατάσσεται σαν να είναι σε αθέτηση. Η πληρωμή ενός κουπονιού σε ένα υβριδικό μπορεί να καθυστερήσει εάν γίνεται στη σειρά με αναβολή μερισμάτων ή άλλων πληρωμών στους κατόχους μετοχών. Αυτές οι καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να καταφθάσουν και να πληρωθούν μία ημερομηνία αργότερα. Αυτό εισάγει ένα στοιχείο κινδύνου μετοχών σ αυτά τα εργαλεία και εκτιμώντας επιδράσεις αντανακλά αυτό το μεγαλύτερο κίνδυνο στον προσδιορισμό τους από τα ομόλογά τους. Αυτός ο επιπρόσθετος κίνδυνος είναι συνήθως αποζημιωμένος με τη μορφή των αποδόσεων απ ότι τα παραδοσιακά ομόλογα. Σε μία χαμηλή αστάθεια, χαμηλή απόδοση περιβάλλοντος, η επιπρόσθετη απόδοση η οποία μπορεί να βρεθεί σε υβριδικά εργαλεία είναι πολύ ελκυστική στους επενδυτές ομολόγων που είναι άνετοι με το να παίρνουν επιπρόσθετο κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιό τους. Η όρεξη για αυτά τα εργαλεία έχει δείξει σημαντική αύξηση των εκδόσεων τα πρόσφατα χρόνια. Αν και οι ρίζες της υβριδικής αγοράς στην Ευρώπη μπορούν να ανιχνευτούν πίσω το 1999, η πιο σημαντική έκδοση έγινε πριν 2005 και ως τον Αύγουστο του 2006 αυτό το κομμάτι της αγοράς εκτιμήθηκε σε 9,5 δις. ευρώ. Ομόλογα συνδεδεμένα με πληθωρισμό Τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό είναι ομόλογα των οποίων οι πληρωμές επιτοκίου και εξαγοράς αυξάνονται στη σειρά με τον πληθωρισμό-αντίθετα από τα παραδοσιακά ομόλογα των οποίων οι πληρωμές παραμένουν σταθερές σε ονομαστικούς όρους (Fitzgerald,2005).

6 Η ιδέα έκδοσης ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό μπορεί να ανιχνευτεί πίσω τουλάχιστον στο 1780 όταν η πολιτεία της Μασαχουσέτης εξέδωσε το πρώτο της ομόλογο συνδεδεμένο με ένα καλάθι από τιμές αγαθών (Humphrey, 1974). Μετά το 1945 ένας αριθμός από ανεξάρτητες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Αργεντινής, Βραζιλίας και Ισλανδίας ξεκίνησαν την έκδοση ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό. Η έκδοση τέτοιων ομολόγων πήρε ένα βήμα προς τα εμπρός το 1981 όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε χρεόγραφα απολύτου ασφαλείας συνδεδεμένα με δείκτες για πρώτη φορά. Αυτό ακολουθήθηκε από έναν αριθμό από άλλες χώρες στις ακόλουθες δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Σήμερα, ενώ η παγκόσμια αγορά ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό περιλαμβάνει έναν αριθμό από αναπτυσσόμενες χώρες (πχ. Νότια Αφρική), οι μεγαλύτερες αγορές είναι εκείνες για αναπτυγμένες οικονομίες, ακόμη και αν αυτοί απολαμβάνουν χαμηλούς και σταθερούς ρυθμούς πληθωρισμού και προσδοκίες πληθωρισμού (Garcia and Rixtel, 2007). Στενεύοντας το πεδίο του ενδιαφέροντος σ αυτή την ομάδα, οι βασικοί κυρίαρχοι εκδότες των ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ένας αριθμός από χώρες της ευρωζώνης μέχρι τώρα είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και πιο πρόσφατα η Γερμανία. Η παγκόσμια αγορά ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό έχει περάσει διαμέσου μιας γρήγορα αναπτυσσόμενης φάσης μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια. Η αγορά των ΗΠΑ είναι τώρα η μεγαλύτερη αγορά ομολόγων πληθωρισμού. Παρά τη σχετικά πρόσφατα έναρξή της, η αγορά της περιοχής του ευρώ έχει υπάρξει ο δεύτερος μεγαλύτερος κυρίαρχος που συνδέει την αγορά από το 2003, σε όρους και από εξαιρετικές ποσότητες και τζίρους, έχοντας ήδη ξεπεράσει την αγορά των ΗΠΑ. Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου συνδεδεμένου με πληθωρισμό που κυριαρχείται από ευρώ από χώρες της ευρωζώνης υπερέβη εκείνη των ΗΠΑ για πρώτη φορά το 2003 και έχει παραμείνει σε ένα υψηλό επίπεδο από τότε, με τις διαθέσιμες ληκτότητες και τον αριθμό των εκδοτών να αυξάνεται. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό από ποικίλες κυρίαρχες αγορές ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό είναι ότι αυτοί ακόμη λογοδοτούν για ένα επουσιώδη, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυξάνεται, μερίδιο του κυβερνητικού χρέους. Με άλλες λέξεις, ακόμη οι κυρίαρχοι εκδότες με τη μεγαλύτερη και περισσότερο διατηρήσιμη παράδοση έκδοσης χρέους δείκτη (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία) δεν επιδιώκουν μία πολιτική από πλήρη τοποθέτηση του χρέους σε κατάλογο. Έτσι τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό εκτελούν ένα ρόλο συμπληρωματικό στο ονομαστικό χρέος, το οποίο παραμένει κυρίαρχο σε κάθε χώρα. Ένα δεύτερο και πιθανότατα πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό τείνουν να είναι τυπικά συγκεντρωμένα στο μακρύ τέλος της καμπύλης απόδοσης, συχνά με ληκτότητα έκδοσης δέκα χρόνια ή περισσότερο. Αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήσσει τόσο, καθώς αυτά τα ομόλογα προσφέρουν προστασία εναντίον των συνεπειών από (μη προβλεπόμενες) αναπτύξεις πληθωρισμού. Χρέος αναδυομένων αγορών Αν και τα ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό είναι ελκυστικά για τα φανερά χαρακτηριστικά τους αποστροφής του κινδύνου,

7 το χρέος αναδυομένων αγορών συχνά λαμβάνεται σα να είναι στο αντίθετο τέλος του φάσματος κινδύνου (www.fidelity.com.hk). Αλλά η πραγματική εικόνα αληθινά δείχνει το χρέος των αναδυομένων αγορών να είναι λιγότερο επικίνδυνο απ ότι πιστεύεται. Πολλά έχουνε κάνει να βελτιώσουν την πιστωτική ποιότητα αυτού του τομέα αλλά ακόμη η βιομηχανία παραμένει μολυσμένη από τις αμαρτίες του παρελθόντος της. Ο ορισμός του χρέους αναδυομένων αγορών ποικίλει αλλά γενικά περιβάλλει εργαλεία εκδιδόμενα από χώρες (και σε ένα μικρότερο βαθμό, εταιρείες) που προσπαθούν να βελτιώσουν τις οικονομίες τους να τους φέρουν περισσότερο μέσα στη γραμμή με τα περισσότερο προχωρημένα έθνη του κόσμου. Αυτό συνδέει μια πλατιά βαθμίδα από τις πιο αναπτυγμένες των αναδυομένων αγορών (όπως Βραζιλία και Μεξικό), διαμέσου γρήγορα αναπτυγμένων αγορών (Κίνα και Ρωσία, για παράδειγμα) και όλο τον τρόπο σε λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένα έθνη (όπως Ιράν και Λιβύη). Το χρέος αναδυομένων αγορών έχει υπάρξει ένα ενεργητικό που έχει προκαλέσει υψηλές αποδόσεις. Στην πραγματικότητα, το χρέος αναδυομένων αγορών αποτελεί το καλύτερα εκτελεσμένο ενεργητικό τα τελευταία δέκα χρόνια. Το χρέος αναδυομένων αγορών αποτελείται από χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος εκδιδόμενα από χώρες αναπτυσσόμενες οικονομίες, συμπεριλαμβάνοντας Λατινική Αμερική, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία αποκλείοντας την Ιαπωνία (www.fidelity.com.hk). Κατά την περασμένη δεκαετία, ο κλάδος χρέους αναδυομένων αγορών έχει σημαντικά εξελιχθεί σε μία τάξη ενεργητικού η οποία έχει ωριμάσει. Η αγορά κεφαλαιοποίησης του χρέους αναδυομένων αγορών είναι περίπου US$2,500 δις, μεγαλύτερη απ ότι το μέγεθος της αγοράς υψηλής απόδοσης των US σε US$983 δις. (Πηγή: JP Morgan, 30/09/2005). Καθοδηγητικές δυνάμεις για το χρέος των αναδυομένων αγορών (www.fidelity.com.hk): Δυνατές απαιτήσεις αγαθών υποθάλπουν κυβερνητική χρηματοδότηση Πολλές χώρες αναδυομένων αγορών τείνουν να είναι εξαγωγείς αγαθών. Η άνθηση των αγαθών τα προηγούμενα πέντε χρόνια έχει επιτρέψει κυβερνήσεις από τέτοιες χώρες να συσσωρεύσουν πλεόνασμα μετρητών, χαμηλώνοντας τον κίνδυνο αθέτησης τους. Ευνοϊκή χρηματοδότηση αναδυόμενων αγορών Οι συνθήκες χρηματοδότησης των αναδυόμενων αγορών είναι ευνοϊκές. Αυτό είναι εν μέρει μία αντανάκλαση των βελτιωμένων οικονομικών θεμελιωδών ζητημάτων και της αυξανόμενης παρουσίας μακροπρόθεσμων επενδυτών, καθώς και τη συνεχιζόμενη αναζήτηση για απόδοση. Καλύτερη προστασία για μειοψηφία κατόχων μετοχών στην αγορά, κατά μήκος με μεγαλύτερη διαφάνεια και ισότητα σε μεταχείριση φόρου και πτώχευσης, έχει προωθήσει εισροές κεφαλαίου και γνώσης. Αυτές οι εισροές έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθούν πολλά ελλείμματα προϋπολογισμού και τρέχοντος λογαριασμού. Οι συνέπειες έχουν μειωμένα επίπεδα από καθαρή υποχρέωση, συνοδευόμενη από αυξανόμενα GDPs. Ευνοϊκές πιστωτικές τάσεις Ο αριθμός από αναδυόμενες αγορές που κερδίζουν θέση «επένδυση κλάσης» συνεχίζει να αυξάνεται. Θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν έντονα δια μέσου των αναδυόμενων αγορών, με πιστωτικές ανόδους να συνεχίζουν να εμποδίζουν υποβιβάσεις. Χαμηλότερες χρηματοδοτικές

8 αναλογίες, καλύτεροι εμπορικοί δείκτες, και χαμηλότερα επίπεδα υποχρέωσης είναι όλα συνεχιζόμενα σε μία βελτιούμενη πιστωτική τάση. Κύρια οφέλη του χρέους αναδυομένων αγορών(www.fidelity.com.hk): Πιθανότητα να προσφέρει επαυξημένες αποδόσεις Το χρέος αναδυομένων αγορών έχει παραδώσει δυνατή απόλυτα και προσαρμοζόμενου-κινδύνου εκτέλεση κατά τη μακροχρόνια περίοδο. Αυτή η τάξη ενεργητικού έχει γίνει ένα σημαντικό επενδυτικό όχημα, παρέχοντας τους επενδυτές με απόδοση επαυξημένων δυνατοτήτων και χαμηλότερη αστάθεια. Είναι ένας από τους λίγους τομείς σταθερού εισοδήματος που συνεχίζουν να προσφέρουν ενδεχόμενες υψηλές αποδόσεις και σταθερότητα. Διαφοροποίηση-Χρέος αναδυομένων αγορών σαν τμήμα ενός παγκόσμιου χαρτοφυλακίου Το χρέος αναδυομένων αγορών έχει την τάση να μειώσει την αστάθεια από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, επειδή οι αποδόσεις στο χρέος αναδυομένων αγορών δεν είναι στενά συσχετισμένες με εκείνες από πολλές παραδοσιακές τάξεις ενεργητικού, κάνοντάς το ένα καλό διαφοροποιητή. Πολλή από την αντίληψη γύρω από το χρέος αναδυομένων αγορών είναι ακόμη αγκυροβολημένη στο παρελθόν και σχηματισμένη από χρηματοοικονομικές κρίσεις όπως εκείνες στην Ασία (1997), Ρωσία (1998) ή Αργεντινή ( ) (www.fidelity.com.hk). Αλλά η αγορά έχει κινηθεί σε σημαντικούς τα πρόσφατα χρόνια και αρκετοί παράγοντες έχουν συνεισφέρει σ ένα πολύ περισσότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τους επενδυτές χρέους αναδυομένων αγορών: Δυνατότερη παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση και αύξηση των τιμών των αγαθών έχουν βελτιώσει την οικονομική τύχη πολλών αναδυομένων αγορών. Πολλές Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ελεύθερες πρακτικές αγοράς και έδρεψαν τα οφέλη από περισσότερο ανοιχτές οικονομίες οι οποίες είχαν απαρνηθεί κάτω από τον Κομουνισμό. Ο πιστωτικός βαθμός γενικά έχουν βελτιωθεί, με πολλές αναδυόμενες αγορές τώρα να είναι υπολογίσιμος βαθμός επένδυσης. Το καθαρό αποτέλεσμα από αυτές τις αλλαγές έχει υπάρξει μια βελτίωση και στο πλάτος και στη ρευστότητα των εκδόσεων στον τομέα χρέους των αναδυομένων αγορών. Καθώς οι βαθμοί κινδύνου έχουν βελτιωθεί, ανοίγματα πάνω στο ισοδύναμο κυβερνητικό ομόλογο έχουν δραματικά μειωθεί, από πάνω από 15% το 2005 σε λιγότερο από 3% σήμερα. Αυτό το στένεμα του ανοίγματος έχει αποδειχτεί πολύ κερδοφόρο για επενδυτές τα πρόσφατα χρόνια αλλά τώρα, σ αυτά τα χαμηλά επίπεδα, οι επενδυτές χρειάζεται να είναι οξυδερκείς στην επιλογή τους για έκδοση. Εκείνο υποδεικνύει ότι πολλές από αυτές τις αγορές είναι ακόμη κάτω από έρευνα και είναι πιθανό να ανακαλύπτουν κρυμμένους πολύτιμους λίθους οι οποίοι μπορούν να αποδεσμεύσουν αξία σε χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Ομόλογα υψηλής απόδοσης Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 (Biais and Declerck, 2007). Αυτή η αγορά άκμασε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, από κοινού με εξαγορές, συγχωνεύσεις και LBOs. Όπως αναφέρθηκε από τους De Bondt and Marques (2004), υπήρξε μία πρώτη κορυφή στο συνολικό ανεξόφλητο ποσό από

9 ομόλογα υψηλής απόδοσης το 1989 (πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια). Μετά από κάποια παρακμή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των ΗΠΑ άρχισε να αυξάνεται ξανά στα τέλη της δεκαετίας του Αυτή συνέχισε να απλώνεται στα πρώτα χρόνια του 21 ου αιώνα, ωφελούμενη από τους χαμηλούς ρυθμούς επιτοκίου και περιορισμένους ρυθμούς αθετήσεων. Οι De Bondt and Marques (2004) αναφέρουν ότι το συνολικό ανεξόφλητο ποσό από ομόλογα υψηλής απόδοσης που κυριαρχούσαν δολάρια το 2001 ήταν πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ευρώπη η αγορά αναπτύχθηκε αργότερα. Αυτή ενισχύθηκε μόνο μετά το 1999, και εκμεταλλεύτηκε από την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση. Αυτή επίσης επωφελήθηκε από το χαμηλό βαθμό αθέτησης και ρυθμούς επιτοκίου τα πρόσφατα χρόνια. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται από τους De Bondt and Marques (2004) και Altman (1998), η περιοχή του ευρώ περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην υψηλή κατηγορία επένδυσης αλλά θα μπορούσαν να εκδώσουν ομόλογα υψηλής απόδοσης. Αυτό συνείσφερε στο μεγάλωμα της Ευρωπαϊκής αγοράς υψηλής απόδοσης. Οι De Bondt and Marques (2004) αναφέρουν ότι το 2001 ότι το συνολικό ανεξόφλητο ποσό του χρέους υψηλής απόδοσης όπου κυριαρχούσαν τα ευρώ ήταν πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2005, η ευρωπαϊκή υψηλής απόδοσης έκδοση ανερχόταν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ (πηγή Fitch Ratings). Μία έρευνα που έγινε από την ένωση αγοράς ομολόγου βρήκε ότι η σύνθεση της βάσης του επενδυτή στην ευρωπαϊκή αγορά υψηλής απόδοσης ήταν η ακόλουθη: επενδυτικά κεφάλαια 41%, αντισταθμιστικά κεφάλαια 27%, εμπορικές τράπεζες 15%, επενδυτικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά κεφάλαια 13%, και το υπόλοιπο από τα ομόλογα κρατούνταν από άλλες κατηγορίες επενδυτών, περιλαμβάνοντας ιδιωτικούς πελάτες και λιανική πώληση. Αυτοί οι αριθμοί φωτίζουν τη σημασία των θεσμικών επενδυτών στην αγορά υψηλής απόδοσης, και επίσης το ρόλο των αντισταθμιστικών κεφαλαίων. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνείσφερε στην ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων γενικά, και της αγοράς υψηλής απόδοσης ομολόγων συγκεκριμένα, είναι η ανάπτυξη της αγορά πιστωτικών παραγώγων(biais and Declerck, 2005). Επίλογος Τέτοια εργαλεία όπως εκείνα που σκιαγραφήθηκαν προηγουμένως προσφέρουν στους επενδυτές νέες πηγές από alpha οι οποίες είναι λιγότερο συσχετιζόμενες με τους οδηγούς από το κέντρο του πιο παραδοσιακού χαρτοφυλακίου (www.fidelity.co.uk). Η επενδυτική θεωρία προτείνει ότι τα χαρτοφυλάκια που κατασκευάζονται από μία μεγάλη ποικιλία από χαμηλά-συσχετισμένα εργαλεία θα πρέπει να παραδίδουν μεγαλύτερες και περισσότερο συνεπείς, αποδόσεις πάνω από (κατά τη διάρκεια) μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει έτσι να μοιάζει σαν κοινή αίσθηση ότι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου είναι φανατισμένοι να αγκαλιάσουν αυτά τα νέα εργαλεία καθώς η ρευστότητα βελτιώνεται και κάνει αυτούς ακόμη περισσότερο προσιτούς. Σε πολλές περιπτώσεις, το πραγματικό βάθος στις αγορές σε αυτά τα εργαλεία έχει γίνει πραγματικά ορατό τα πρόσφατα χρόνια. Κάποιοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου ακόμη μαθαίνουν την αληθινή αξία που αυτές οι θέσεις μπορούν να φέρουν σ ένα χαρτοφυλάκιο. Οι επενδυτές θα πρέπει έτσι να επιβεβαιώσουν ότι τα κεφάλαιά τους είναι με ένα διαχειριστή χαρτοφυλακίου ο οποίος έχει την επινοητικότητα να μείνουν στην κορυφή τέτοιων αναπτύξεων αγοράς και να χτίσουν το βάθος της κατανόησης που απαιτείται για να τοποθετήσεις αυτά τα

10 ενεργητικά σε πιο αποδοτική χρήση τους. Κουράγιο μπορεί να παίρνεται από το ότι οι επιπρόσθετοι κίνδυνοι είναι πλήρως κατανοητοί και είναι προσεχτικά διαχειριζόμενοι με έναν τρόπο που παραδίδει έναν ελκυστικό κίνδυνο / απόδοση προφίλ για το χαρτοφυλάκιο. Το περιβάλλον αγοράς μπορεί να γίνεται πιο προκλητικό για δραστήριους μάνατζερ ώστε να παραδώσουν τις προσδοκώμενες αποδόσεις από τους επενδυτές αλλά ένας μάνατζερ με μία σε βάθος κατανόηση αυτού του τεραστίου σύμπαντος από non-vanilla εργαλεία είναι καλά εφοδιασμένος να αντεπεξέλθει σ αυτήν την πρόκληση. Αναφορές Agorasti, O., G. Blanas and P. Golemis (2007), The Evolution and the Prospects of Contemporary Financial Instruments in Greece. The Case of Swaps, Journal of International Business and Economy, 8(1):7-22. Altman, E. (1998), The anatomy of the high-yield bond market after two decades of activity: implications for Europe, Salomon Smith Barney Global Corporate Bond Research Group Biais, B. and Declerck, F., (2007), European High-Yield Bond Markets: transparency, liquidity, efficiency, Toulouse University IDEI Biais, B. and Declerck, F., (2006), Liquidity and price discovery in the European corporate bond market, Working paper, Toulouse University De Bondt, G. and Marques, (2004), The high-yield segment of the corporate bond market: A diffusion modeling approach for the US, the UK and the Euro area, ECB working paper series Epstein, D., Haber, R. and Wilmott, P. Pricing and Hedging Convertible Bonds Under Non-probabilistic Interest Rates, Mathematical Institute, Oxford University Fitzgerald, C.(2005), Social and Economic Benefits of Irish- Inflation-Linked Government Bonds, The Society of Actuaries in Ireland Working Paper Series Garcia, J. A. and Rixtel, A. (2007), Inflation-Linked Bonds from a Central Bank Perspective, European Central Bank, Occasional Paper Series, 62 Grau, A., Forsyth, P. and Vetzal, K., (2003), Convertible Bonds with Call Notice Periods, School of Computer Science, University of Waterloo, Canada Humprhey, Thomas M. (1974), The Concept of Indexation in the History of Economic Thought, Federal Reverse Bank of Richmond Economic Review 60, 3-16 Πηγές στο διαδίκτυο https:www.fidelity.co.uk/pdfs/wealthmanager/addingflavour.pdf ( ) https:www.fidelity.com.hk/personal/en/ourfunds/fundnews/pdf/emd_leaf let.pdf ( ) https:www.dwight.com/pubs/dwightabs2005.pdf ( ) Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 10: Μηχανισμοί και διαδικασία Τιτλοποίησης Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα