ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αγοράστη Ολυμπία & Παύλου Νικόλαος ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Η εργασία αυτή ξεκινάει λέγοντας ότι εξαιτίας της τεράστιας εξέλιξης στις αγορές ομολόγων έχουν αναπτυχθεί νέα επενδυτικά εργαλεία. Στην ανάπτυξη των εργαλείων αυτών συντέλεσαν και οι οικονομικές αλλαγές και τάσεις στην αγορά εισοδήματος τα τελευταία χρόνια που είχαν σαν αποτέλεσμα στις κεντρικές αποφάσεις που λαμβάνει πλέον ένας μάνατζερ να συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που βρίσκονται έξω από το σημείο αναφοράς σταθερού εισοδήματος. Στη συνέχεια το κείμενο περιγράφει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην έκδοση ομολόγων. Έπειτα παρουσιάζει αυτά τα νέα επενδυτικά εργαλεία τα οποία είναι οι τιτλοποιήσεις πίσω από ενεργητικό και το δομημένο χρέος, τα μετατρέψιμα και τα υβριδικά ομόλογα, τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, το χρέος αναδυομένων αγορών και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Το κείμενο κλείνει λέγοντας ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να κάνουν το περιβάλλον αυτό πιο προκλητικό ώστε οι δραστήριοι μάνατζερς να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να παραδώσουν στους επενδυτές τις προσδοκώμενες αποδόσεις. Εισαγωγή Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει παρατηρηθεί μια τεράστια εξέλιξη στις αγορές ομολόγων τέτοια που η δομή τους τώρα είναι πιο περίπλοκη από ότι κάποιοι επενδυτές εκτιμούν. Ένας πλούτος από νέους τομείς και επενδυτικά εργαλεία έχει αναπτυχθεί και η χρήση τους γίνεται όλο και περισσότερο κοινή ακόμα και από τα πιο απλά χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Αυτή η ομάδα μεγαλύτερης δυνατότητας επιτρέπει στους διαχειριστές ομολόγων να φτιάξουν περισσότερο προσεχτικά όσον αφορά τον κίνδυνο καθώς και τις απαιτήσεις απόδοσης από τους επενδυτές (Agorasti, Blanas & Golemis, 2007). Οι επενδυτικές αποφάσεις για δραστήριους διαχειριστές τείνουν να θεωρούνται «κεντρικές» και «μη-κεντρικές». Στις «κεντρικές» περιλαμβάνονται εκείνες οι αποφάσεις που αντανακλούν τις γεωγραφικές και τεχνικές παραμέτρους του σημείου αναφοράς σταθερού εισοδήματος(www.fidelity.co.uk): Το μίγμα των εκδοτών: κυβέρνηση, συνεταιρισμοί κλπ. Η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο και οποιαδήποτε προκύπτουσα προκατάληψη διαρκείας. Το μίγμα από ληκτότητες που απαιτείται για να καθορίσει τη θέση του χαρτοφυλακίου σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην καμπύλη απόδοσης. Η κατανομή κεφαλαίου ανάμεσα σε πιστωτική ποιότητα, βιομηχανικό κλάδο και την επιλογή έκδοσης ανάμεσα στα ατομικά ονόματα. Κάποια περιορισμένη έκθεση σε άλλες παγκόσμιες αγορές διαμέσου ομολόγων αντισταθμισμένη μέσα σε τοπικό νόμισμα μπορεί επίσης να σχηματίσει ένα μέρος από τον πυρήνα (κεντρικές αποφάσεις), αν και αυτές οι θέσεις θα έπεφταν έξω από τα όρια του σημείου αναφοράς. Οι οικονομικές αλλαγές και τάσεις στις αγορές εισοδήματος τα πρόσφατα χρόνια αλλάζουν την ισορροπία ανάμεσα στο τι βλέπεται σαν

2 κεντρικές και σαν μη-κεντρικές. Η καλύτερη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής έχει μειώσει την απειλή από σφάλλων πληθωρισμό και έχει καταλήξει σε μία πτώση στις αποδόσεις ομολόγων. Ταυτόχρονα έχουμε δει την αστάθεια αγοράς να μειώνεται και να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για κάποιες φορές τώρα. Αυτό το περιβάλλον κάνει περισσότερο δύσκολο για τους διαχειριστές να προκαλέσουν τα επίπεδα απόδοσης που απαιτούνται από τους επενδυτές και έτσι οι διαχειριστές είναι αναγκασμένοι να κοιτάζουν σε μεγαλύτερη απόσταση απ ότι όταν έπαιρναν τις παραδοσιακές κεντρικές αποφάσεις. Επιπλέον, καθώς ο ρόλος του σταθερού εισοδήματος και στα λιανικά και στα θεσμικά χαρτοφυλάκια έχει μεγαλώσει- οι επενδυτές επωφελούνται την ανάγκη να διαφοροποιούν μακριά από περιουσία σε μετοχές- έτσι επίσης έχει την πίεση σε δραστήριους διαχειριστές να επιβεβαιώσουν ότι η περιουσία σταθερού εισοδήματος είναι φτιαγμένη να «δουλέψει» άλλο τόσο όσο μετοχές κι άλλες τάξεις ενεργητικού. Αυτό επιτυγχάνεται εισάγοντας ένα μεγαλύτερο βαθμό από μη-κεντρικά εργαλεία στα κεντρικά από ακόμη και πολύ απλά χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Οι μη-κεντρικές θέσεις είναι εκείνες που παίρνονται έξω από το σημείο αναφοράς και μπορεί να περιλαμβάνουν ένα τόσο- αυξανόμενο συνδυασμό από εργαλεία. Αυτά περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) (www.fidelity.co.uk): Τιτλοποιήσεις ενεργητικού και δομημένο χρέος. Μετατρέψιμα και υβριδικά ομόλογα τα οποία δείχνουν κάποια χαρακτηριστικά μετοχών. Ομόλογα συνδεδεμένα με πληθωρισμό. Χρέος αναδυομένων αγορών. Ομόλογα υψηλής απόδοσης. Αν και κάθε ένα έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή συσχέτιση που αυτά τα ενεργητικά δείχνουν στον απλό πυρήνα στο χαρτοφυλάκιο. Έτσι, κάθε ένα φέρνει δυνατή διαφοροποίηση, οφέλη που ένας δραστήριος μάνατζερ μπορεί να εκμεταλλευτεί στην κατασκευή χαρτοφυλακίου. Τα συμβόλαια παραγώγων είναι επίσης αυξανόμενα χρησιμοποιούμενα στα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος για να συναντήσουν τον πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο /απόδοση χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απαιτούνται από περισσότερους εξεζητημένους επενδυτές. Αλλά ακόμη στη μαζικά αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων προϊόντων, υπάρχει ένας πολύτιμος ρόλος να παιχτεί από τα παράγωγα. Καθώς νέοι κανονισμοί κάτω από το UCITSIII επιτρέπουν μια περισσότερο ευέλικτη χρήση από αυτά τα εργαλεία σαν μέρος της διαδικασίας alpha-δημιουργίας, οι διαχειριστές ομολόγων αυξανόμενα χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα στα χαρτοφυλάκιά τους. Αν και το παράγωγο τιμολογείται από το φυσικό ομόλογο, αυτή η περισσότερο ανοιχτή χρήση από την αγορά παραγώγων σημαίνει ότι τώρα βλέπουμε την τιμή από το παράγωγο και εκείνη από το βαθύτερο ενεργητικό παρεκκλίνοντας επιπλέον και για περισσότερο. Αν και τα εταιρικά ομόλογα εισήγαγαν περισσότερο κίνδυνο και ανταμοιβή στις αγορές ομολόγων, τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χαρτοφυλάκια για να πάρουν κάποιο από αυτό το ρίσκο έξω από την αγορά-αν και ακόμη κρατιέται η ίδια αμοιβή πιθανή. Η έκδοση ομολόγων έχει αλλάξει Είναι πιθανό να κοιτάξει κανείς τις αγορές ομολόγων τα τελευταία δέκα χρόνια και να ταξινομήσει αυτές σε τρεις καθορισμένες φάσεις (www.fidelity.co.uk). Αρχικά, η κρατική έκδοση κυριάρχησε στις

3 αγορές. Τα κυρίαρχα αυτά ομόλογα ήταν ο στυλοβάτης των περισσότερων χαρτοφυλακίων, παρέχοντας στους επενδυτές χαμηλού ρίσκου και σταθερές αποδόσεις σταθερού εισοδήματος. Η επόμενη φάση έδειξε τις αγορές χρέους αυξανόμενα να χρησιμοποιούνται από συνεταιρισμούς όπως ένα μέσο συλλογής κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της εξάπλωσης της επιχείρησης και έτσι ο τομέας εταιρικού ομολόγου έγινε ένα πολύ μεγαλύτερο συστατικό της συνολικής αγοράς. Τα εταιρικά ομόλογα έφεραν με αυτούς μεγαλύτερο κίνδυνο απ τις περισσότερο κυρίαρχες εκδόσεις αλλά επίσης εισήγαγαν την πιθανότητα για υψηλότερες αποδόσεις. Στις περισσότερο πρόσφατες περιόδους, οι καινούριοι τύποι από τιτλοποίηση που αυτή η έκθεση θα εξερευνήσει έχουν μεγαλώσει σε σημαντικότητα και βοήθησαν στον επαναπροσδιορισμό του μέρους της αγοράς ξανά. Αυτή η ανάπτυξη και στην αναπνοή και στο βάθος από τις αγορές σταθερού εισοδήματος έχει δείξει τις αγορές ομολόγων που κυριαρχούνται από τα ευρώ να τριπλασιάζονται σε αξία τα τελευταία δέκα χρόνια αν και ο αριθμός των εκδόσεων σε εκείνες τις αγορές έχει περισσότερο από τετραπλασιαστεί. Παρομοίως, η αγορά ομολόγων της στερλίνας είναι τώρα σχεδόν 2,5 φορές το μέγεθος που ήταν στο τέλος του 1996, με έξι φορές περισσότερες εκδόσεις διαθέσιμες στους επενδυτές. Τιτλοποιήσεις ενεργητικού και δομημένο χρέος Οι τιτλοποιήσεις ενεργητικού είναι ομόλογα ή γραμμάτια συμπληρωματικά από τις ροές μετρητών από μια συγκεκριμένη κοινοπραξία από βαθύτερα ενεργητικά (www.dwight.com). Αυτές οι κοινοπραξίες ενεργητικού περιλαμβάνονται από εισπρακτέα γραμμάτια από οποιονδήποτε αριθμό από τύπους ενεργητικού καταναλωτών, συμπεριλαμβάνοντας πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτου, και δάνεια περιουσίας σπιτιού, όπως επίσης άλλους μη καταναλωτικούς τύπους ενεργητικού όπως εκμισθώσεις και δάνεια εξοπλισμού, χρησιμότητες, εκμισθώσεις αεροσκαφών και δικαιώματα εκμεταλλεύσεως (ορυχείου ή συγγραφικά). Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που δημιουργούν τα δάνεια πωλούν μία κοινοπραξία από μετρητά- ροή-παράγοντας ενεργητικά σε ένα ειδικά δημιουργημένο τρίτο μέρος που ονομάζεται όχημα ειδικού-σκοπού. Το όχημα ειδικού-σκοπού είναι σχεδιασμένο να απομονώνει επενδυτές από τον πιστωτικό κίνδυνο από το προερχόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Το όχημα ειδικού-σκοπού τότε πουλά τα κοινοπρακτικά δάνεια σε τραστ, το οποίο εκδίδει χρεόγραφα κατεύθυνσης επιτοκίου που μπορούν να κατορθώσουν μία πιστωτική εκτίμηση χωριστά από το χρηματοοικονομικό ίδρυμα που δημιουργεί το δάνειο. Η τυπικά υψηλότερη πιστωτική εκτίμηση δίνεται επειδή τα χρεόγραφα που χρησιμοποιούνται για να αγοράσουν την τιτλοποίηση βασίζονται μόνο στις ροές μετρητών που δημιουργήθηκαν από τα ενεργητικά, όχι από την υπόσχεση πληρωμής του εκδότη. Οι μηνιαίες πληρωμές από τα βαθύτερα ενεργητικά-δάνεια ή εισπρακτέα γραμμάτια- τυπικά αποτελούνται από τοκοφόρο κεφάλαιο και επιτόκιο, με το τοκοφόρο κεφάλαιο να είναι είτε προγραμματισμένο είτε απρογραμμάτιστο. Οι ροές μετρητών παραγόμενες από τα βαθύτερα ενεργητικά μπορούν να κατανεμηθούν σε επενδυτές με διαφορετικούς τρόπους. Οι ροές μετρητών μπορούν κατευθείαν να διέρχονται τους επενδυτές και μετά οι διαχειριστικές αμοιβές να αφαιρούνται και έτσι δημιουργείται ένα χρεόγραφο «πέρασμα». Εναλλακτικά, οι ροές μετρητών μπορούν να είναι τεμαχισμένες σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και ζήτηση της αγοράς, έτσι δημιουργούνται «δομημένα» χρεόγραφα.

4 Έχουν ήδη αναφερθεί κάποιοι τύποι τιτλοποίησης ενεργητικού που εκδίδονται αλλά υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλοί. Η Τιτλοποίηση στεγαστικής υποθήκης (RMBS) κυριαρχεί στην αγορά και αντιστοιχεί σε περισσότερο από ένα τέταρτο της Ευρωπαϊκής αγοράς (www.fidelity.co.uk). Η US είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά για ABS, καλύπτοντας σχεδόν τα 2/3 του συνολικού, αν και η αγορά στην Ευρώπη έχει μεγαλώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2005, η παγκόσμια αγορά ABS μεγάλωσε κατά 25%, η Ευρωπαϊκή Αγορά αυξήθηκε 28%. Επίσημα δεδομένα για το 2006 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα αλλά σύμφωνα με τις προσδοκίες η Ευρωπαϊκή και η Ασιατική αγορά θα είναι αυτές που θα συνεισφέρουν περισσότερο στην αύξηση της συνολικής παγκόσμιας αγοράς. Αυτή η αύξηση συνεισφέρει πολύ περισσότερη ρευστότητα η οποία βοηθά στο να παρακινήσει μεγαλύτερη αύξηση καθώς αυτό γίνεται πολύ ευκολότερο να συναντήσει τη ζήτηση του επενδυτή. Το δομημένο χρέος είναι παρόμοιο με την τιτλοποίηση ενεργητικού (www.fidelity.co.uk). Ο όρος καλύπτει πολλούς τύπους ομολόγου όπου το χρέος έχει έρθει στα μέτρα του πελάτη για την αγορά, συχνά ενσωματώνοντας μη συνηθισμένες επιλογές. Όπως στην περίπτωση της τιτλοποίησης ενεργητικού, υπάρχει και εδώ κάποιος βαθμός φυσικής ασφάλειας υποστηρίζοντας την αξία του ομολόγου. Είναι συχνά εκδιδόμενο από τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όπου το ομόλογο είναι πίσω από συγκεκριμένα μέρη της επιχείρησης του εκδότη. Αυτά μπορεί να είναι γνωστά σαν collateralized debt obligations ή collateralized loan obligations. Μετατρέψιμα ομόλογα και υβριδικά ομόλογα Ενώ η τιτλοποίηση ενεργητικού και το δομημένο χρέος δείχνουν πολύ φανερά γνωρίσματα σταθερού εισοδήματος, τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα υβριδικά ομόλογα εισάγουν χαρακτηριστικά κοινών μετοχών σε ένα χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος (www.fidelity.co.uk). Αυτή η στενή σχέση με τα αντίγραφα της αγοράς μετοχών είναι ο λόγος για τη χαμηλή τους συσχέτιση με τα περισσότερα εργαλεία στην έκδοση. Ξανά, αυτό κάνει αυτούς χρησιμότερες προσθήκες σε ένα χαρτοφυλάκιο κοιτάζοντας να απασχολήσει μία ποικιλία από διαφοροποιημένα εργαλεία για να παραδώσει alpha. Το μετατρέψιμο ομόλογο είναι σαν ένα κουπόνι-μεταφοράς ομολόγου όπου ο κάτοχος λαμβάνει πληρωμές κουπονιού σε συγκεκριμένες περιόδους (Epstein et al). Έχει επίσης χαρακτηριστικά μετοχών αφού ο κάτοχος μπορεί σε συγκεκριμένες στιγμές να ανταλλάξει το ομόλογο για μια ποσότητα από κάποιο ενεργητικό, το βαθύτερο ενεργητικό. Αυτή η ανταλλαγή ονομάζεται μετατροπή. Όταν η αξία του ενεργητικού είναι χαμηλή υπάρχει λίγος λόγος να μετατρέψεις το ομόλογο και έτσι συμπεριφέρεται σαν ένα απλό, μη-μετατρέψιμο, κουπόνι-μεταφοράς ομολόγου. Όταν η τιμή της μετοχής είναι υψηλή το δικαίωμα να μετατρέψεις δίνει στο ομόλογο μία αξία κοντινότερη στην αξία από τη σχετική ποσότητα του βαθύτερου ενεργητικού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να μετατρέπεται το ομόλογο πριν τη λήξη του. Τα μετατρέψιμα ομόλογα έχουν γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στις χρηματοοικονομικές αγορές (Grau et al,2003). Έχοντας ιδιότητες και από μετοχές και από ομόλογα, τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να είναι μία ελκυστική εναλλακτική λύση για επενδυτές. Μελέτες δείχνουν ότι η μέση απόδοση από μετατρέψιμα ομόλογα τα λίγα τελευταία χρόνια ήταν τόσο υψηλή όσο και οι αποδόσεις από την αγορά των μετοχών, αν και αυτοί ενσωματώνουν χαμηλότερο ρίσκο. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για μία εταιρεία να εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα. Φορολογικά ζητήματα σε

5 κάποιες χώρες οδηγούν σε ένα πλεονέκτημα στην έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων αντί για ομόλογα. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι μια μικρή, γρήγορα αυξανόμενη εταιρεία χρειάζεται μία οφειλή αλλά έχει φτωχή πιστωτική βαθμίδα. Η αγορά μετατρέψιμων ομολόγων δεν είναι τόσο τυποποιημένη όσο η αγορά μετοχών. Τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να ενσωματώνουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών. Το εργαλείο μπορεί να μετατρέπεται σε μερίδια από την εκδοθείσα εταιρεία ή σε κάποιες περιπτώσεις σε μερίδια από μία διαφορετική εταιρεία. Συνήθως τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν από τον κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Συχνά, αυτά τα ομόλογα μπορούν να έχουν υποβληθεί στον εκδότη σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για μία εγγυημένη τιμή. Επιπροσθέτως, ο εκδότης μπορεί να έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει σε μία τιμή αγοράς ή να εξαναγκάσει μία μετατροπή σε μετοχές. Για να κρατηθούν τα μετατρέψιμα ομόλογα ελκυστικά σε αυτήν την περίπτωση, μαλακοί και σκληροί περιορισμοί αγοράς (call) επινοούνται. Ο σκληρός περιορισμός απαγορεύει μία εξαναγκαστική μετατροπή στην αρχική ζωή του συμβολαίου. Ο μαλακός περιορισμός αγοράς μπορεί να καθορίσει μία περίοδο προθεσμίας πριν μία αναγκαστική μετατροπή μπορεί να πάρει μέρος. Επιπλέον, η μετοχή μπορεί να πρέπει να πάρει πάνω από μία προκαλούμενη τιμή για μία συγκεκριμένη τιμή πριν μια αγορά (call) λάβει μέρος. Τα υβριδικά εργαλεία επίσης συνδυάζουν χρέος και χαρακτηριστικά μετοχών (www.fidelity.co.uk). Όπως τα ομόλογα, πληρώνουν κουπόνια και τείνουν να έρθουν με πολύ μεγαλύτερες ληκτότητες. Στην πραγματικότητα, κάποια υβριδικά είναι αιώνια ομόλογα, μην έχοντας σταθερή ημερομηνία ληκτότητας. Τα περισσότερα, όμως, είναι γραμμένα με έναν όρο που επιτρέπει στον εκδότη να τα αγοράσει πίσω μετά από δέκα χρόνια. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα υβριδικά και στα ομόλογα είναι ότι ο εκδότης μπορεί να χάσει μία πληρωμή κουπονιού και δεν κατατάσσεται σαν να είναι σε αθέτηση. Η πληρωμή ενός κουπονιού σε ένα υβριδικό μπορεί να καθυστερήσει εάν γίνεται στη σειρά με αναβολή μερισμάτων ή άλλων πληρωμών στους κατόχους μετοχών. Αυτές οι καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να καταφθάσουν και να πληρωθούν μία ημερομηνία αργότερα. Αυτό εισάγει ένα στοιχείο κινδύνου μετοχών σ αυτά τα εργαλεία και εκτιμώντας επιδράσεις αντανακλά αυτό το μεγαλύτερο κίνδυνο στον προσδιορισμό τους από τα ομόλογά τους. Αυτός ο επιπρόσθετος κίνδυνος είναι συνήθως αποζημιωμένος με τη μορφή των αποδόσεων απ ότι τα παραδοσιακά ομόλογα. Σε μία χαμηλή αστάθεια, χαμηλή απόδοση περιβάλλοντος, η επιπρόσθετη απόδοση η οποία μπορεί να βρεθεί σε υβριδικά εργαλεία είναι πολύ ελκυστική στους επενδυτές ομολόγων που είναι άνετοι με το να παίρνουν επιπρόσθετο κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιό τους. Η όρεξη για αυτά τα εργαλεία έχει δείξει σημαντική αύξηση των εκδόσεων τα πρόσφατα χρόνια. Αν και οι ρίζες της υβριδικής αγοράς στην Ευρώπη μπορούν να ανιχνευτούν πίσω το 1999, η πιο σημαντική έκδοση έγινε πριν 2005 και ως τον Αύγουστο του 2006 αυτό το κομμάτι της αγοράς εκτιμήθηκε σε 9,5 δις. ευρώ. Ομόλογα συνδεδεμένα με πληθωρισμό Τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό είναι ομόλογα των οποίων οι πληρωμές επιτοκίου και εξαγοράς αυξάνονται στη σειρά με τον πληθωρισμό-αντίθετα από τα παραδοσιακά ομόλογα των οποίων οι πληρωμές παραμένουν σταθερές σε ονομαστικούς όρους (Fitzgerald,2005).

6 Η ιδέα έκδοσης ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό μπορεί να ανιχνευτεί πίσω τουλάχιστον στο 1780 όταν η πολιτεία της Μασαχουσέτης εξέδωσε το πρώτο της ομόλογο συνδεδεμένο με ένα καλάθι από τιμές αγαθών (Humphrey, 1974). Μετά το 1945 ένας αριθμός από ανεξάρτητες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Αργεντινής, Βραζιλίας και Ισλανδίας ξεκίνησαν την έκδοση ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό. Η έκδοση τέτοιων ομολόγων πήρε ένα βήμα προς τα εμπρός το 1981 όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε χρεόγραφα απολύτου ασφαλείας συνδεδεμένα με δείκτες για πρώτη φορά. Αυτό ακολουθήθηκε από έναν αριθμό από άλλες χώρες στις ακόλουθες δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Σήμερα, ενώ η παγκόσμια αγορά ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό περιλαμβάνει έναν αριθμό από αναπτυσσόμενες χώρες (πχ. Νότια Αφρική), οι μεγαλύτερες αγορές είναι εκείνες για αναπτυγμένες οικονομίες, ακόμη και αν αυτοί απολαμβάνουν χαμηλούς και σταθερούς ρυθμούς πληθωρισμού και προσδοκίες πληθωρισμού (Garcia and Rixtel, 2007). Στενεύοντας το πεδίο του ενδιαφέροντος σ αυτή την ομάδα, οι βασικοί κυρίαρχοι εκδότες των ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ένας αριθμός από χώρες της ευρωζώνης μέχρι τώρα είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και πιο πρόσφατα η Γερμανία. Η παγκόσμια αγορά ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό έχει περάσει διαμέσου μιας γρήγορα αναπτυσσόμενης φάσης μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια. Η αγορά των ΗΠΑ είναι τώρα η μεγαλύτερη αγορά ομολόγων πληθωρισμού. Παρά τη σχετικά πρόσφατα έναρξή της, η αγορά της περιοχής του ευρώ έχει υπάρξει ο δεύτερος μεγαλύτερος κυρίαρχος που συνδέει την αγορά από το 2003, σε όρους και από εξαιρετικές ποσότητες και τζίρους, έχοντας ήδη ξεπεράσει την αγορά των ΗΠΑ. Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου συνδεδεμένου με πληθωρισμό που κυριαρχείται από ευρώ από χώρες της ευρωζώνης υπερέβη εκείνη των ΗΠΑ για πρώτη φορά το 2003 και έχει παραμείνει σε ένα υψηλό επίπεδο από τότε, με τις διαθέσιμες ληκτότητες και τον αριθμό των εκδοτών να αυξάνεται. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό από ποικίλες κυρίαρχες αγορές ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό είναι ότι αυτοί ακόμη λογοδοτούν για ένα επουσιώδη, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυξάνεται, μερίδιο του κυβερνητικού χρέους. Με άλλες λέξεις, ακόμη οι κυρίαρχοι εκδότες με τη μεγαλύτερη και περισσότερο διατηρήσιμη παράδοση έκδοσης χρέους δείκτη (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία) δεν επιδιώκουν μία πολιτική από πλήρη τοποθέτηση του χρέους σε κατάλογο. Έτσι τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό εκτελούν ένα ρόλο συμπληρωματικό στο ονομαστικό χρέος, το οποίο παραμένει κυρίαρχο σε κάθε χώρα. Ένα δεύτερο και πιθανότατα πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό τείνουν να είναι τυπικά συγκεντρωμένα στο μακρύ τέλος της καμπύλης απόδοσης, συχνά με ληκτότητα έκδοσης δέκα χρόνια ή περισσότερο. Αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήσσει τόσο, καθώς αυτά τα ομόλογα προσφέρουν προστασία εναντίον των συνεπειών από (μη προβλεπόμενες) αναπτύξεις πληθωρισμού. Χρέος αναδυομένων αγορών Αν και τα ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό είναι ελκυστικά για τα φανερά χαρακτηριστικά τους αποστροφής του κινδύνου,

7 το χρέος αναδυομένων αγορών συχνά λαμβάνεται σα να είναι στο αντίθετο τέλος του φάσματος κινδύνου (www.fidelity.com.hk). Αλλά η πραγματική εικόνα αληθινά δείχνει το χρέος των αναδυομένων αγορών να είναι λιγότερο επικίνδυνο απ ότι πιστεύεται. Πολλά έχουνε κάνει να βελτιώσουν την πιστωτική ποιότητα αυτού του τομέα αλλά ακόμη η βιομηχανία παραμένει μολυσμένη από τις αμαρτίες του παρελθόντος της. Ο ορισμός του χρέους αναδυομένων αγορών ποικίλει αλλά γενικά περιβάλλει εργαλεία εκδιδόμενα από χώρες (και σε ένα μικρότερο βαθμό, εταιρείες) που προσπαθούν να βελτιώσουν τις οικονομίες τους να τους φέρουν περισσότερο μέσα στη γραμμή με τα περισσότερο προχωρημένα έθνη του κόσμου. Αυτό συνδέει μια πλατιά βαθμίδα από τις πιο αναπτυγμένες των αναδυομένων αγορών (όπως Βραζιλία και Μεξικό), διαμέσου γρήγορα αναπτυγμένων αγορών (Κίνα και Ρωσία, για παράδειγμα) και όλο τον τρόπο σε λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένα έθνη (όπως Ιράν και Λιβύη). Το χρέος αναδυομένων αγορών έχει υπάρξει ένα ενεργητικό που έχει προκαλέσει υψηλές αποδόσεις. Στην πραγματικότητα, το χρέος αναδυομένων αγορών αποτελεί το καλύτερα εκτελεσμένο ενεργητικό τα τελευταία δέκα χρόνια. Το χρέος αναδυομένων αγορών αποτελείται από χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος εκδιδόμενα από χώρες αναπτυσσόμενες οικονομίες, συμπεριλαμβάνοντας Λατινική Αμερική, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία αποκλείοντας την Ιαπωνία (www.fidelity.com.hk). Κατά την περασμένη δεκαετία, ο κλάδος χρέους αναδυομένων αγορών έχει σημαντικά εξελιχθεί σε μία τάξη ενεργητικού η οποία έχει ωριμάσει. Η αγορά κεφαλαιοποίησης του χρέους αναδυομένων αγορών είναι περίπου US$2,500 δις, μεγαλύτερη απ ότι το μέγεθος της αγοράς υψηλής απόδοσης των US σε US$983 δις. (Πηγή: JP Morgan, 30/09/2005). Καθοδηγητικές δυνάμεις για το χρέος των αναδυομένων αγορών (www.fidelity.com.hk): Δυνατές απαιτήσεις αγαθών υποθάλπουν κυβερνητική χρηματοδότηση Πολλές χώρες αναδυομένων αγορών τείνουν να είναι εξαγωγείς αγαθών. Η άνθηση των αγαθών τα προηγούμενα πέντε χρόνια έχει επιτρέψει κυβερνήσεις από τέτοιες χώρες να συσσωρεύσουν πλεόνασμα μετρητών, χαμηλώνοντας τον κίνδυνο αθέτησης τους. Ευνοϊκή χρηματοδότηση αναδυόμενων αγορών Οι συνθήκες χρηματοδότησης των αναδυόμενων αγορών είναι ευνοϊκές. Αυτό είναι εν μέρει μία αντανάκλαση των βελτιωμένων οικονομικών θεμελιωδών ζητημάτων και της αυξανόμενης παρουσίας μακροπρόθεσμων επενδυτών, καθώς και τη συνεχιζόμενη αναζήτηση για απόδοση. Καλύτερη προστασία για μειοψηφία κατόχων μετοχών στην αγορά, κατά μήκος με μεγαλύτερη διαφάνεια και ισότητα σε μεταχείριση φόρου και πτώχευσης, έχει προωθήσει εισροές κεφαλαίου και γνώσης. Αυτές οι εισροές έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθούν πολλά ελλείμματα προϋπολογισμού και τρέχοντος λογαριασμού. Οι συνέπειες έχουν μειωμένα επίπεδα από καθαρή υποχρέωση, συνοδευόμενη από αυξανόμενα GDPs. Ευνοϊκές πιστωτικές τάσεις Ο αριθμός από αναδυόμενες αγορές που κερδίζουν θέση «επένδυση κλάσης» συνεχίζει να αυξάνεται. Θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν έντονα δια μέσου των αναδυόμενων αγορών, με πιστωτικές ανόδους να συνεχίζουν να εμποδίζουν υποβιβάσεις. Χαμηλότερες χρηματοδοτικές

8 αναλογίες, καλύτεροι εμπορικοί δείκτες, και χαμηλότερα επίπεδα υποχρέωσης είναι όλα συνεχιζόμενα σε μία βελτιούμενη πιστωτική τάση. Κύρια οφέλη του χρέους αναδυομένων αγορών(www.fidelity.com.hk): Πιθανότητα να προσφέρει επαυξημένες αποδόσεις Το χρέος αναδυομένων αγορών έχει παραδώσει δυνατή απόλυτα και προσαρμοζόμενου-κινδύνου εκτέλεση κατά τη μακροχρόνια περίοδο. Αυτή η τάξη ενεργητικού έχει γίνει ένα σημαντικό επενδυτικό όχημα, παρέχοντας τους επενδυτές με απόδοση επαυξημένων δυνατοτήτων και χαμηλότερη αστάθεια. Είναι ένας από τους λίγους τομείς σταθερού εισοδήματος που συνεχίζουν να προσφέρουν ενδεχόμενες υψηλές αποδόσεις και σταθερότητα. Διαφοροποίηση-Χρέος αναδυομένων αγορών σαν τμήμα ενός παγκόσμιου χαρτοφυλακίου Το χρέος αναδυομένων αγορών έχει την τάση να μειώσει την αστάθεια από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, επειδή οι αποδόσεις στο χρέος αναδυομένων αγορών δεν είναι στενά συσχετισμένες με εκείνες από πολλές παραδοσιακές τάξεις ενεργητικού, κάνοντάς το ένα καλό διαφοροποιητή. Πολλή από την αντίληψη γύρω από το χρέος αναδυομένων αγορών είναι ακόμη αγκυροβολημένη στο παρελθόν και σχηματισμένη από χρηματοοικονομικές κρίσεις όπως εκείνες στην Ασία (1997), Ρωσία (1998) ή Αργεντινή ( ) (www.fidelity.com.hk). Αλλά η αγορά έχει κινηθεί σε σημαντικούς τα πρόσφατα χρόνια και αρκετοί παράγοντες έχουν συνεισφέρει σ ένα πολύ περισσότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τους επενδυτές χρέους αναδυομένων αγορών: Δυνατότερη παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση και αύξηση των τιμών των αγαθών έχουν βελτιώσει την οικονομική τύχη πολλών αναδυομένων αγορών. Πολλές Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ελεύθερες πρακτικές αγοράς και έδρεψαν τα οφέλη από περισσότερο ανοιχτές οικονομίες οι οποίες είχαν απαρνηθεί κάτω από τον Κομουνισμό. Ο πιστωτικός βαθμός γενικά έχουν βελτιωθεί, με πολλές αναδυόμενες αγορές τώρα να είναι υπολογίσιμος βαθμός επένδυσης. Το καθαρό αποτέλεσμα από αυτές τις αλλαγές έχει υπάρξει μια βελτίωση και στο πλάτος και στη ρευστότητα των εκδόσεων στον τομέα χρέους των αναδυομένων αγορών. Καθώς οι βαθμοί κινδύνου έχουν βελτιωθεί, ανοίγματα πάνω στο ισοδύναμο κυβερνητικό ομόλογο έχουν δραματικά μειωθεί, από πάνω από 15% το 2005 σε λιγότερο από 3% σήμερα. Αυτό το στένεμα του ανοίγματος έχει αποδειχτεί πολύ κερδοφόρο για επενδυτές τα πρόσφατα χρόνια αλλά τώρα, σ αυτά τα χαμηλά επίπεδα, οι επενδυτές χρειάζεται να είναι οξυδερκείς στην επιλογή τους για έκδοση. Εκείνο υποδεικνύει ότι πολλές από αυτές τις αγορές είναι ακόμη κάτω από έρευνα και είναι πιθανό να ανακαλύπτουν κρυμμένους πολύτιμους λίθους οι οποίοι μπορούν να αποδεσμεύσουν αξία σε χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος. Ομόλογα υψηλής απόδοσης Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 (Biais and Declerck, 2007). Αυτή η αγορά άκμασε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, από κοινού με εξαγορές, συγχωνεύσεις και LBOs. Όπως αναφέρθηκε από τους De Bondt and Marques (2004), υπήρξε μία πρώτη κορυφή στο συνολικό ανεξόφλητο ποσό από

9 ομόλογα υψηλής απόδοσης το 1989 (πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια). Μετά από κάποια παρακμή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των ΗΠΑ άρχισε να αυξάνεται ξανά στα τέλη της δεκαετίας του Αυτή συνέχισε να απλώνεται στα πρώτα χρόνια του 21 ου αιώνα, ωφελούμενη από τους χαμηλούς ρυθμούς επιτοκίου και περιορισμένους ρυθμούς αθετήσεων. Οι De Bondt and Marques (2004) αναφέρουν ότι το συνολικό ανεξόφλητο ποσό από ομόλογα υψηλής απόδοσης που κυριαρχούσαν δολάρια το 2001 ήταν πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ευρώπη η αγορά αναπτύχθηκε αργότερα. Αυτή ενισχύθηκε μόνο μετά το 1999, και εκμεταλλεύτηκε από την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση. Αυτή επίσης επωφελήθηκε από το χαμηλό βαθμό αθέτησης και ρυθμούς επιτοκίου τα πρόσφατα χρόνια. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται από τους De Bondt and Marques (2004) και Altman (1998), η περιοχή του ευρώ περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην υψηλή κατηγορία επένδυσης αλλά θα μπορούσαν να εκδώσουν ομόλογα υψηλής απόδοσης. Αυτό συνείσφερε στο μεγάλωμα της Ευρωπαϊκής αγοράς υψηλής απόδοσης. Οι De Bondt and Marques (2004) αναφέρουν ότι το 2001 ότι το συνολικό ανεξόφλητο ποσό του χρέους υψηλής απόδοσης όπου κυριαρχούσαν τα ευρώ ήταν πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2005, η ευρωπαϊκή υψηλής απόδοσης έκδοση ανερχόταν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ (πηγή Fitch Ratings). Μία έρευνα που έγινε από την ένωση αγοράς ομολόγου βρήκε ότι η σύνθεση της βάσης του επενδυτή στην ευρωπαϊκή αγορά υψηλής απόδοσης ήταν η ακόλουθη: επενδυτικά κεφάλαια 41%, αντισταθμιστικά κεφάλαια 27%, εμπορικές τράπεζες 15%, επενδυτικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά κεφάλαια 13%, και το υπόλοιπο από τα ομόλογα κρατούνταν από άλλες κατηγορίες επενδυτών, περιλαμβάνοντας ιδιωτικούς πελάτες και λιανική πώληση. Αυτοί οι αριθμοί φωτίζουν τη σημασία των θεσμικών επενδυτών στην αγορά υψηλής απόδοσης, και επίσης το ρόλο των αντισταθμιστικών κεφαλαίων. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνείσφερε στην ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων γενικά, και της αγοράς υψηλής απόδοσης ομολόγων συγκεκριμένα, είναι η ανάπτυξη της αγορά πιστωτικών παραγώγων(biais and Declerck, 2005). Επίλογος Τέτοια εργαλεία όπως εκείνα που σκιαγραφήθηκαν προηγουμένως προσφέρουν στους επενδυτές νέες πηγές από alpha οι οποίες είναι λιγότερο συσχετιζόμενες με τους οδηγούς από το κέντρο του πιο παραδοσιακού χαρτοφυλακίου (www.fidelity.co.uk). Η επενδυτική θεωρία προτείνει ότι τα χαρτοφυλάκια που κατασκευάζονται από μία μεγάλη ποικιλία από χαμηλά-συσχετισμένα εργαλεία θα πρέπει να παραδίδουν μεγαλύτερες και περισσότερο συνεπείς, αποδόσεις πάνω από (κατά τη διάρκεια) μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει έτσι να μοιάζει σαν κοινή αίσθηση ότι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου είναι φανατισμένοι να αγκαλιάσουν αυτά τα νέα εργαλεία καθώς η ρευστότητα βελτιώνεται και κάνει αυτούς ακόμη περισσότερο προσιτούς. Σε πολλές περιπτώσεις, το πραγματικό βάθος στις αγορές σε αυτά τα εργαλεία έχει γίνει πραγματικά ορατό τα πρόσφατα χρόνια. Κάποιοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου ακόμη μαθαίνουν την αληθινή αξία που αυτές οι θέσεις μπορούν να φέρουν σ ένα χαρτοφυλάκιο. Οι επενδυτές θα πρέπει έτσι να επιβεβαιώσουν ότι τα κεφάλαιά τους είναι με ένα διαχειριστή χαρτοφυλακίου ο οποίος έχει την επινοητικότητα να μείνουν στην κορυφή τέτοιων αναπτύξεων αγοράς και να χτίσουν το βάθος της κατανόησης που απαιτείται για να τοποθετήσεις αυτά τα

10 ενεργητικά σε πιο αποδοτική χρήση τους. Κουράγιο μπορεί να παίρνεται από το ότι οι επιπρόσθετοι κίνδυνοι είναι πλήρως κατανοητοί και είναι προσεχτικά διαχειριζόμενοι με έναν τρόπο που παραδίδει έναν ελκυστικό κίνδυνο / απόδοση προφίλ για το χαρτοφυλάκιο. Το περιβάλλον αγοράς μπορεί να γίνεται πιο προκλητικό για δραστήριους μάνατζερ ώστε να παραδώσουν τις προσδοκώμενες αποδόσεις από τους επενδυτές αλλά ένας μάνατζερ με μία σε βάθος κατανόηση αυτού του τεραστίου σύμπαντος από non-vanilla εργαλεία είναι καλά εφοδιασμένος να αντεπεξέλθει σ αυτήν την πρόκληση. Αναφορές Agorasti, O., G. Blanas and P. Golemis (2007), The Evolution and the Prospects of Contemporary Financial Instruments in Greece. The Case of Swaps, Journal of International Business and Economy, 8(1):7-22. Altman, E. (1998), The anatomy of the high-yield bond market after two decades of activity: implications for Europe, Salomon Smith Barney Global Corporate Bond Research Group Biais, B. and Declerck, F., (2007), European High-Yield Bond Markets: transparency, liquidity, efficiency, Toulouse University IDEI Biais, B. and Declerck, F., (2006), Liquidity and price discovery in the European corporate bond market, Working paper, Toulouse University De Bondt, G. and Marques, (2004), The high-yield segment of the corporate bond market: A diffusion modeling approach for the US, the UK and the Euro area, ECB working paper series Epstein, D., Haber, R. and Wilmott, P. Pricing and Hedging Convertible Bonds Under Non-probabilistic Interest Rates, Mathematical Institute, Oxford University Fitzgerald, C.(2005), Social and Economic Benefits of Irish- Inflation-Linked Government Bonds, The Society of Actuaries in Ireland Working Paper Series Garcia, J. A. and Rixtel, A. (2007), Inflation-Linked Bonds from a Central Bank Perspective, European Central Bank, Occasional Paper Series, 62 Grau, A., Forsyth, P. and Vetzal, K., (2003), Convertible Bonds with Call Notice Periods, School of Computer Science, University of Waterloo, Canada Humprhey, Thomas M. (1974), The Concept of Indexation in the History of Economic Thought, Federal Reverse Bank of Richmond Economic Review 60, 3-16 Πηγές στο διαδίκτυο https:www.fidelity.co.uk/pdfs/wealthmanager/addingflavour.pdf ( ) https:www.fidelity.com.hk/personal/en/ourfunds/fundnews/pdf/emd_leaf let.pdf ( ) https:www.dwight.com/pubs/dwightabs2005.pdf ( ) Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου 2011. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

10 Φεβρουαρίου 2011. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10 Φεβρουαρίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορούν τα δομημένα προϊόντα όλους ή συγκεκριμένους επενδυτές με καθορισμένα κριτήρια? Dr. Δημήτρης Φλαμούρης Executive Director ABN Amro

Αφορούν τα δομημένα προϊόντα όλους ή συγκεκριμένους επενδυτές με καθορισμένα κριτήρια? Dr. Δημήτρης Φλαμούρης Executive Director ABN Amro Αφορούν τα δομημένα προϊόντα όλους ή συγκεκριμένους επενδυτές με καθορισμένα κριτήρια? Dr. Δημήτρης Φλαμούρης Executive Director ABN Amro Bank Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου Χαμηλού Ρίσκου Προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα