ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος"

Transcript

1 «Ο χρόνος είναι χρήμα» Βενιαμίν Φραγκλίνος, , Αμερικανός πολιτικός και συγγραφέας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 1.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί Η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί την κατανόηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση της αβεβαιότητας και την αντιμετώπιση του ρίσκου που αναλαμβάνει ο επενδυτής, ο ιδιώτης, η εταιρεία ή το κράτος, κατά το στάδιο πραγματοποίησης της επενδυτικής πρότασης. Μια επενδυτική πρόταση αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα με την οποία ο επενδυτής θυσιάζει μέρος των παραγωγικών πόρων της οικονομίας από την παρούσα κατανάλωση, με σκοπό να του αποφέρει κάποια κέρδη στο μέλλον προς όφελος της μελλοντικής κατανάλωσης. Π.χ., το χτίσιμο ενός εργοστασίου από έναν επιχειρηματία σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μειώνει το επίπεδο κατανάλωσης του επιχειρηματία σήμερα, αλλά αυξάνει το κέρδος του στο μέλλον, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να έχει επιπλέον διαθέσιμους πόρους είτε για μελλοντικές επενδυτικές προτάσεις είτε για αύξηση της μελλοντικής του κατανάλωσης. Επενδυτική πρόταση είναι επίσης μια χρηματοοικονομική ροή ωφελειών και κόστους. Το Διάγραμμα 1 δείχνει μια υποθετική επενδυτική πρόταση όπου στις τρεις πρώτες περιόδους έχει κόστος [-α+(-β)+(-γ)], ενώ από την τέταρτη περίοδο και μετά αποδίδει ωφέλειες Βλ. σχετικό παράδειγμα στο Πετράκης (2002), Τόμος Α, σελ. 40.

2 14 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Διάγραμμα 1 Επενδυτική πρόταση ως χρηματοοικονομική ροή Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην ανάλυση των ωφελειών και του κόστους που α- πορρέουν από μια επένδυση και στην αποτίμηση όλων των εναλλακτικών προτάσεων από πλευράς κέρδους. Η εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να γίνει κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Υπό συνθήκες βεβαιότητας δεν υπάρχει καθόλου κίνδυνος και ο επενδυτής αξιολογεί με την ίδια ευκολία την αποδοτικότητα μιας επένδυσης τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Υπό συνθήκες αβεβαιότητας, ο επενδυτής θα πρέπει να προεξοφλήσει τις ταμειακές ροές που απορρέουν από την επενδυτική πρόταση, με κύριο σκοπό την εξάλειψη του ρίσκου που αναλαμβάνει. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι πάντα επιτυχής με αποτέλεσμα ο επενδυτής είτε να την εγκαταλείπει είτε να επανεπενδύει κεφάλαια έτσι ώστε να μειώσει ή και να εκμηδενίσει στο μέλλον τη ζημιά που θα επωμιστεί αν εγκαταλείψει την επενδυτική πρόταση. Για τον ιδιώτη επιχειρηματία ο απώτερος σκοπός μιας επενδυτικής πρότασης είναι το κέρδος. Σε αντίθεση με το κράτος ή τον δημόσιο φορέα, που τους ενδιαφέρει η επίτευξη της βέλτιστης κοινωνικής ευημερίας, 2 ο ιδιώτης επιχειρηματίας αναλαμβάνει μια επενδυτική πρόταση όταν είναι κερδοφόρα, ήτοι όταν οι προεξοφλημένες ροές ωφελειών υπερκαλύπτουν τις προεξοφλημένες ροές κόστους και επομένως αποφέρουν κέρδος για τον επιχειρηματία. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης εμπεριέχει δύο βασικά στάδια: το πρώτο αφορά την εύρεση των ωφελειών και του κόστους της επενδυτικής πρότασης, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στη χρήση των κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησής τους. Τα εργαλεία αξιολόγησης διαφέρουν ανάλογα με την ύπαρξη ή μη της αβεβαιότητας στην επενδυτική πρόταση. Στο παρόν βιβλίο θα εξετάσουμε συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης επενδυτικών προτάσεων υπό αβέβαιες ή μη ταμειακές ροές. 2. Σχετικά με την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, βλ. τέταρτο μέρος.

3 1. Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 15 Όπως αναφέρεται παραπάνω, η αποτίμηση της αποδοτικότητας μιας επενδυτικής πρότασης γίνεται βάσει της κερδοφορίας της. Για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αξιολόγησής της θα υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας μεγιστοποιεί τα κέρδη του. Η τελευταία πρόταση αποτελεί την θεμελιώδη αρχή της οικονομικής θεωρίας. Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για τον επενδυτή που θα τον βοηθήσει, αλλά δεν θα καθορίσει, στη λήψη της (αν αναφερόμαστε σε μια επενδυτική πρόταση) ή θα τον βοηθήσει να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων, συνδυασμό αυτών ή την επενδυτική πρόταση που θα του αποφέρει το υψηλότερο κέρδος. Όταν ο επενδυτής έχει να επιλέξει μεταξύ επενδυτικών προτάσεων όπου η μια αποκλείει την πραγματοποίηση της άλλης ή μια ομάδα επενδυτικών προτάσεων αποκλείει αυτόματα μια άλλη ομάδα επενδυτικών προτάσεων, τότε οι επενδυτικές προτάσεις ονομάζονται αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδυτικές προτάσεις (Mutually Exclusive Projects). Όταν όμως η πραγματοποίηση μιας επενδυτικής πρότασης ή μιας ομάδας επενδυτικών προτάσεων είναι ανεξάρτητη από την πραγματοποίηση μιας άλλης επενδυτικής πρότασης ή μιας άλλης ομάδας επενδυτικών προτάσεων, τότε οι επενδυτικές προτάσεις ονομάζονται ανεξάρτητες επενδυτικές προτάσεις (Independent Projects). Τέλος, για μια εξαρτώμενη επενδυτική πρόταση (Contingent Project) η αποδοχή της ή μη εξαρτάται από την αποδοχή ή μη άλλων επενδυτικών προτάσεων. Χωρίζονται σε συμπληρωματικές, όταν η αποδοχή τους γίνεται βάσει αποδοχής άλλων «συγγενών» επενδυτικών προτάσεων, ή σε υποκατάστατες επενδυτικές προτάσεις, όταν η αποδοχή τους γίνεται βάσει απόρριψης άλλων «συγγενών» επενδυτικών προτάσεων (Dαyananda et al. 2002, σελ. 4). Στα επόμενα κεφάλαια θα ασχοληθούμε και με τα δύο είδη επενδυτικών προτάσεων. 1.2 Προϊόντα επενδυτικών προτάσεων και αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων Προϊόντα επενδυτικών προτάσεων Προτού ασχοληθούμε με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου (Money & Capital Markets) θα παρουσιάσουμε τα βασικά προϊόντα στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδυτικές προτάσεις. Το Διάγραμμα 2 δείχνει τα εν λόγω προϊόντα (βλ. και Θωμαδάκης & Ξανθάκης 2011, σελ. 28): Τα κεφαλαιουχικά αγαθά είναι προϊόντα με φυσική υπόσταση τα οποία επιδρούν θετικά ή αρνητικά στον πλούτο μιας οικονομίας. Τα χρεόγραφα (Securities) αποτελούν τίτλους οι οποίοι συναλλάσσονται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Αποτελούν απαιτήσεις στα κέρδη των εταιρειών ή του κράτους, οι οποίοι τα εκδίδουν με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών τους αναγκών σε κεφαλαιουχικά αγαθά Σχετικά με τα χρεόγραφα, βλ., μεταξύ άλλων, Τζαβαλής & Πετραλιάς (2009), σελ. 5-10, Πετράκης (2010), Κεφ. 15, Ross et al. (1999), σελ

4 16 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Κεφαλαιουχικά αγαθά (π.χ. κατασκευή εργοστασίου, απόκτηση γης, μηχανής, κτιρίου, κ.α.) Σταθερού εισοδήματος Ομολογίες Government or Έντοκα Γραμ/τια Δημοσίου Corporate bonds Χρεόγραφα Κρατικά Ομόλογα Εταιρικά Ομόλογα Στεγαστικά Μετοχές Παράγωγα προϊόντα Μετατρέψιμα Παράγωγα προϊόντα Αγαθά Χρυσός Πετρέλαιο Χρεόγραφα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Δικαίωματα Προαίρεσης (Options) Πραγματικά Προϊόντα (Real Options) Πάγια περιουσιακά στοιχεία Διάγραμμα 2 Προϊόντα επενδυτικών προτάσεων Το ομόλογο είναι αξιόγραφο μεσομακροπρόθεσμης βάσης, με καθορισμένο κουπόνι πληρωμής σε καθορισμένες περιόδους. Το κουπόνι «είναι η περιοδική πληρωμή των τόκων κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου» (Χριστόπουλος 2003, σελ. 97). Διαφορετικά, το κουπόνι είναι το γινόμενο του επιτοκίου του κουπονιού (Coupon Rate) επί της πληρωμής του ομολόγου του στη λήξη του. Συνήθως τα ομόλογα που εκδίδονται από το κράτος έχουν μικρότερο κίνδυνο από τα ομόλογα που εκδίδονται από τις εταιρείες, καθώς το μέγεθος και η φερεγγυότητα του κράτους αποτελούν καλύτερο εγγυητή από τον ιδιωτικό τομέα. 4 Ωστόσο, από χώρα σε χώρα η φερεγγυότητα του κράτους διαφέρει και εξαρτάται από παράγοντες όπως η ανάπτυξη της οικονομίας, η ισχύς του εθνικού νομίσματος κ.ά. Ο κίνδυνος που προέρχεται από τις εταιρείες ταυτίζεται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ο οποίος με τη σειρά του ταυτίζεται με τη δυνητική κερδοφορία των εταιρειών. Οι Πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν δείχνουν επιτό- 4. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ των ομολόγων και των ομολογιών. Σύμφωνα με τον Αλεξανδρίδη (2005), σελ. 110, οι ομολογίες είναι τα επιμέρους ίσα τμήματα με τη μορφή τίτλων, στα οποία υποδιαιρείται ένα ομολογιακό δάνειο.

5 1. Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 17 κια και ιστορικά στοιχεία ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και εταιρειών κατά τις περιόδους , και αντίστοιχα. ΕΚΔΟΣΗ Πίνακας 1 Επιτόκια ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ετή (%) 3ετή (%) 4ετή (%) 5ετή (%) 19/10/ ,00 ΣΤ /07/ ,00 ΣΤ /11/ ,50 ΣΤ 20,00 ΣΤ /08/ ,00 ΣΤ 21,00 ΣΤ /11/ ,00 ΣΤ 22,00 ΣΤ /01/ ,00 ΣΤ 22,00 ΣΤ /02/ ,00 ΣΤ 22,50 ΣΤ /03/ ,50 ΣΤ 23,00 ΣΤ /04/ ,50 ΣΤ 23,00 ΣΤ /05/ ,25 ΣΤ 23,50 ΣΤ /06/ ,25 ΣΤ 24,50 ΣΤ /07/ ,25 ΣΤ 24,50 ΣΤ /08/ ,25 ΣΤ 24,50 ΣΤ /09/ ,25 ΣΤ 24,50 ΣΤ /10/ ,25 ΣΤ 24,50 ΣΤ /12/ ,50 ΣΤ /12/ ,00 Κ /02/ ,50 Κ 22,75 Κ /03/ ,50 Κ 22,75 Κ /04/ ,50 Κ 22,75 Κ /05/ ,50 Κ 21,75 Κ /06/ ,50 Κ 21,75 Κ /07/ ,00 Κ 21,25 Κ /08/ ,50 Κ 21,75 Κ /09/ ,25 Κ 22,75 Κ 23,00 Κ 23,50 Κ 31/10/ ,25 Κ 22,75 Κ 23,00 Κ 23,50 Κ 30/11/ ,75 Κ 24,25 Κ 24,50 Κ 25,00 Κ 16/12/ ,00 Κ 31/12/ ,25 Κ 23,75 Κ 24,00 Κ 24,50 Κ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Κ: Κυμαινόμενο επιτόκιο, ΣΤ: Σταθερό επιτόκιο

6 18 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Πίνακας 2 Επιτόκια ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ε Κ Δ Ο Σ Η Έκδοση (ΙΤ) 04/01/2010 λήξη 04/02/2015 GR Κοινοπρακτική Έκδοση 2/02/2010 λήξη 20/08/2015 Απόδοση βάσει τιμολόγησης της 26/01/2010=6,213% Κοινοπρακτική Έκδοση 11/03/2010 λήξη 19/06/2020 Απόδοση βάσει τιμολόγησης της 04/03/2010=6,385% Κοινοπρακτική Έκδοση 07/04/2010 λήξη 20/04/2017 Απόδοση βάσει τιμολόγησης της 29/03/2010= 6,001% Re-opening 06/04/2010, έκδοσης 24/04/2002 λήξης 22/10/2022 Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α 3ετή(%) 4ετή(%) 5ετή(%) 7ετή(%) 10ετή(%) 20ετή(%) - - 3,534 Κ ,10 ΣΤ ,25 ΣΤ ,90ΣΤ ,90ΣΤ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Κ: Κυμαινόμενο επιτόκιο, ΣΤ: Σταθερό επιτόκιο, ΙΤ: Ιδιωτική Τοποθέτηση, Re-opening: Επανέκδοση Οι Ross et al. (1999) διαχωρίζουν τα ομόλογα σε απλά προεξοφλημένα ομόλογα ή ομόλογα με μηδενικό κουπόνι (Pure Discount Bonds or Zero Coupon Bonds), όπως π.χ. τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, σε ομόλογα με κουπόνια (Level Coupon Bonds), όπως π.χ. τα κρατικά ομόλογα, 5 και σε ομόλογα χωρίς ημερομηνία λήξης (Consols or Bonds without maturity date or Perpetual Bonds). 5. Τα κρατικά ομόλογα που δεν καταβάλλουν κουπόνια κατά τη διάρκεια της ζωής τους ονομάζονται κρατικά ομόλογα με μηδενικό κουπόνι, ενώ αν το κράτος διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς πριν από την ημερομηνία λήξης τους ονομάζονται εξαγοράσιμα ομόλογα (Callable or Call Bonds). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τιμή εξαγοράς να είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ομολόγου στη λήξη του.

7 Πίνακας 3 Συναλλαγές ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρικά: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (31/12) ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ* ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 19

8 ΣΥΜΜΕΤΕ- ΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (31/12) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πίνακας 3 (συνέχεια) ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΔ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ονομαστικές αξίες είναι σε δις ευρώ. *Νέες εκδόσεις και επανεκδόσεις.

9 1. Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 21 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ομολόγου χωρίς ημερομηνία λήξης είναι οι προνομιούχες μετοχές, με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες των εν λόγω μετοχών θα αποδίδουν μερίσματα επί αυτών επ αόριστον. 6 Ο Χριστόπουλος (2003) διακρίνει επίσης το ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου, στο οποίο το κουπόνι καθορίζεται βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου σε μια καθορισμένη ημερομηνία αναφοράς. Στα λεγόμενα Strips αποκόπτονται τα κουπόνια και ο δυνητικός κάτοχός τους αγοράζει μόνο το σώμα του ομολόγου (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αγοράσει τα κουπόνια). Επίσης τα ομόλογα διακρίνονται σε αυτά που εξοφλούνται με τοκοχρεολυτικές δόσεις (Amortization), σε αυτά που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο του ομολόγου να αγοράσει ένα άλλο αξιόγραφο με ευνοϊκούς όρους και στα ομόλογα με δικαίωμα εξόφλησης από τον κάτοχό τους πριν από την ημερομηνία λήξης τους (Puts). Η παρούσα αξία ενός ομολόγου εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Π.χ., η αξία ενός απλού προεξοφλημένου ομολόγου είναι: 7 = (1) () Όπου είναι η αξία ή η παρούσα αξία (Present Value) ή απλώς η τιμή του ομολόγου, είναι η πληρωμή του ομολόγου στην ημερομηνία λήξης του (Face Value) και () είναι ο προεξοφλητικός όρος με προεξοφλητικό επιτόκιο και περίοδο ομολόγου. Π.χ., αν = 15%, = 15 και = 50, η σχέση (1) έχει ως εξής: = 50 (,) = 6,145 (2) Δεδομένου ότι, (100) = 12,29%, τότε η αξία ενός απλού προεξοφλημένου ομολόγου είναι 12,3% περίπου της ονομαστικής αξίας του ομολόγου κατά την ημερομηνία λήξης της. Διαφορετικά, ένας επενδυτής πρέπει να καταθέσει στην τράπεζα σήμερα 6,145 περίπου για να του αποδώσει η εν λόγω κατάθεση 50 έπειτα από 15 έτη. 8 Η αξία ενός ομολόγου με κουπόνια είναι η παρούσα αξία της χρηματοοικονομικής ροής των κουπονιών συν την παρούσα αξία της πληρωμής του στην ημερομηνία λήξης του: 9 = + (3) () () όπου είναι τα κουπόνια. Π.χ., αν =5%,=2, = 50 και ετήσιο κουπόνι = 10, η σχέση (3) έχει ως εξής: 6. Κάτι που πολλές φορές φαντάζει δύσκολο από τη στιγμή που οι αποδόσεις των μετοχών είναι αβέβαιες. 7. Βλ. και Τζαβαλής & Πετραλιάς (2009), σελ Γενικά για την αποτίμηση ομολόγων, βλ. Brealey et al. (2013), σελ Το τελευταίο συμπέρασμα αποτελεί τον βασικό εννοιολογικό προσδιορισμό της παρούσας αξίας. Για τη συγκεκριμένη έννοια, αλλά και για άλλες έννοιες θα ασχοληθούμε στην Ενότητα της χρονικής αξίας του χρήματος και ως εκ τούτου δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω εδώ. 9. Βλ. και σχέση (77) Ενότητας

10 22 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων = (,) (,) = 63,49 (4) Η αξία ενός ομολόγου χωρίς ημερομηνία λήξης, το οποίο αποδίδει κάθε χρόνο κουπόνι αξίας με επιτόκιο, έχει ως εξής: 10 = (5) Έτσι, βάσει του προηγούμενου παραδείγματος, η αξία του ομολόγου είναι: = 10 = 200 (6), Η αξιοπιστία των ομολόγων μπορεί να ταξινομηθεί με κριτήρια όπως η πιστοληπτική ικανότητα της εκδότριας εταιρείας, η παρουσία της στην αγορά προϊόντος(ων) όπου δραστηριοποιείται και η χρηματοοικονομική της δυνατότητα (Τζαβαλής & Πετραλιάς 2009, σελ. 8). Η ταξινόμηση γίνεται από μεγάλους επενδυτικούς οίκους, όπως ο Standard & Poor s (S&P) και ο Moody s. Π.χ., ένα ομόλογο για το οποίο θεωρείται ότι ο εκδότης του θα καταβάλει τα κουπόνια και την ονομαστική του αξία στη λήξη της ζωής του ταξινομείται, βάσει της κλίμακας ταξινόμησης, ως ΑΑΑ από τον S&P και Αaa από τον Moody s. Αντιθέτως, ένα μη φερέγγυο ομόλογο ταξινομείται ως D και από τους δύο επενδυτικούς οίκους. Το τελευταίο έχει μικρότερη τιμή στις αγορές όπου διαπραγματεύεται, διότι παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ ένα ΑΑΑ ή Aaa ομόλογο έχει μεγαλύτερη τιμή διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές που εκδίδονται από τις εταιρείες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απ ό,τι τα ομόλογα. Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την αβεβαιότητα των μελλοντικών κερδών των εταιρειών. Ωστόσο, οι εταιρικές μετοχές παρουσιάζουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Η απόδοση των μετοχών εξαρτάται από τα καθαρά κέρδη των εταιρειών, τους πληρωτέους τόκους (ομολογιών) και τη διακύμανση της τιμής της μετοχής στην αγορά κεφαλαίου (Διάγραμμα 3). Οι κοινές μετοχές αποδίδουν στον κάτοχό τους μερίδιο στην εταιρεία που τις εκδίδει. Συμμετέχει στα κοινά της εταιρείας, ήτοι στο Διοικητικό Συμβούλιό της με δικαίωμα ψήφου, αλλά οι απαιτήσεις του στα κέρδη της εκδότριας εταιρείας ικανοποιούνται κατόπιν της ικανοποίησης άλλων, όπως των δανειστών της. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν και οι προνομιούχες μετοχές. Συνήθως, η εκδότρια εταιρεία σωρεύει τα μη καταβλητέα μερίσματα στους κατόχους τους, τα οποία αποδίδει σε αυτούς πριν από την καταβολή των μερισμάτων στους κατόχους των κοινών μετοχών. 10. Για την απόδειξη της σχέσης (5), βλ. Ross (1999), σελ. 80.

11 1. Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 23 Διάγραμμα 3 Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑΑ κατά την περίοδο 1/ /2013 Πηγή: stockwatch.com Τα παράγωγα προϊόντα χωρίζονται σε τυποποιημένα και μη τυποποιημένα παράγωγα. Τα τυποποιημένα παράγωγα (Options & Futures) αποτελούν μελλοντικές απαιτήσεις, οι οποίες βασίζονται στις μελλοντικές τιμές άλλων χρεογράφων και προϊόντων (χρυσός, πετρέλαιο, αγροτικά προϊόντα). 11 Ο κάτοχός τους αποσκοπεί στην αύξηση του κέρδους, αν και αυτό δεν είναι βέβαιο πάντα. Π.χ., ένα δικαίωμα προαίρεσης (Option) αγοράς μετοχής στο μέλλον με σύμβαση (Call Option) μπορεί να μην αποφέρει κέρδος στον κάτοχό του (σε αυτόν που αγοράζει τη μετοχή) αν η μελλοντική τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη από την τιμή άσκησής της (Exercise Price). Αντιθέτως, ένα option πώλησης με σύμβαση μιας μετοχής σε μια προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον (Put Option) μπορεί να αποβεί κερδοφόρο για τον κάτοχό του είτε γιατί η μελλοντική τιμή προαίρεσης του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την τιμή άσκησής της είτε γιατί έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος ζημιάς από την πτώση της τιμής της μετοχής. Ο πωλητής των δικαιωμάτων είναι γνωστός ως writer (Παπούλιας 2006, σελ. 43). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσμιακά συμβόλαια (Futures) 12 είναι μελλοντικές απαιτήσεις όπου οι όροι τους ορίζονται σήμερα αλλά η απόδοσή τους στο μέλλον. Τόσο τα δικαιώματα όσο και τα προθεσμιακά συμβόλαια διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων, ενώ μέρος της αξίας τους καταβάλλεται κατά τη σύναψη της χρηματοοικονομικής επένδυσης. Και τα δύο χαρακτηρίζονται από υψηλή εμπορευσιμότητα, και αυτό οφείλεται κυρίως στην παρουσία υψηλής ζήτησης στην άμεση αγορά (Spot Market) ως αντιστάθμισμα του κινδύνου, στην παρουσία υψηλής διακύμανσης της τιμής του παράγωγου προϊόντος και στην αξιοπιστία της αγοράς (Hull 1989) (Πίνακας 4). 11. Τα εν λόγω προϊόντα ονομάζονται υποκείμενο ενεργητικό των δικαιωμάτων. 12. Βλ. γενικά Θωμαδάκης και Ξανθάκης (2011), σελ. 43.

12 Πίνακας 4 Ετήσιος όγκος συναλλαγών παράγωγων προϊόντων κατά την περίοδο ΣΜΕ επί δεικτών 2.521,790 (46,78%) 2.634,245 (36,81%) 2.743,832 (30,58%) 2.832,157 (28,49%) 2.371,733 (21,93%) 2.992,422 (26,34%) 2.484,813 (19,84%) 1.530,866 (9,55%) Δικαιώματα επί δεικτών 700,94 (13%) 670,583 (9,37%) 630,694 (7,03%) 443,940 (4,47%) (3,55%) 615,122 (5,42%) 328,391 (2,62%) 223,406 (1,40%) ΣΜΕ επί μετοχών 1.431,514 (26,55%) 2.476,487 (34,61%) 3.101,603 (34,57%) 3.713,266 (37,35%) 5.037,065 (46,57%) 4.767,973 (41,97%) 7.553,643 (60,31%) ,535 (81,42%) Δικαιώματα επί μετοχών 21,729 (0,40%) 17,194 (0,24%) 106,913 (1,19%) 182,757 (1,84%) 67,590 (0,63%) 105,764 (0,93%) 64,238 (0,51%) 35,955 (0,23%) ΣΜΕ επί 21,844 0,84 ισοτιμιών (0,41%) (0,01%) Μερικό σύνολο 4.696,971 (87,13%) 5.798,593 (81,03%) 6.583,042 (73,37) 7.172,120 (72,14%) 7.859,952 (72,67%) 8.481,281 (74,66%) ,085 (83,28%) ,762 (92,59%) % Μεταβολή* - 23,45% 13,53% 8,95% 9,59% 7,90% 22,99% 42,24% Προϊόντα δανεισμού 636,833 (11,81%) 1.313,913 (18,36%) 2.033,203 (22,66%) 2.343,338 (23,57%) 2.470,964 (72,67%) 1.465,113 (12,90%) 1.733,708 (13,84%) 1.051,349 (6,56%) Συμβόλαια 57,024 43, , , , , , ,233 επαναγοράς (1,06%) (0,61%) (22,66%) (4,30%) (22,84%) (3,54%) (2,88%) (0,85%) ειδικού τύπου Γενικό σύνολο 5.390, , , , , , , ,344 % Μεταβολή* - 32,75% 25,37% 10,82% 8,79% 5,02% 10,26% 27,94% 24 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Πηγή: Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια ΣΜΕ επί δεικτών: Index Futures, Δικαιώματα επί δεικτών: Index Options, ΣΜΕ επί μετοχών: Stock Futures, Δικαιώματα επί μετοχών: Stock Options, ΣΜΕ επί ισοτιμιών: Currency Futures, Προϊόντα δανεισμού: Stock Repos & Stock Reserve Repos, Συμβόλαια επαναγοράς ειδικού τύπου: Special Type Repurchase Agreements. Σε παρενθέσεις τα ποσοστά επί του γενικού συνόλου. *Από έτος σε έτος.

13 1. Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 25 «Tα προϊόντα Repos επί μετοχών είναι προϊόντα μέσω των οποίων οι επενδυτές μπορούν να δανείσουν στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί των Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) μετοχές αλλά και να δανειστούν από την ΕΤΕΣΕΠ μετοχές. Στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) διαπραγματεύονται δύο προϊόντα REPOS επί μετοχών. Πρόκειται για τις συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo ή Stock Lending) και τις συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (Reverse Stock Repo ή Stock Borrowing). Αν και για λόγους ευκολίας αποκαλούνται προϊόντα δανεισμού τίτλων, στην πραγματικότητα πρόκειται για συμβάσεις Repos επί μετοχών». 13 «Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου (ΣΕΕΤ) (Special Type Repurchase Agreements-STRAs) συνιστούν τυποποιημένες συμβάσεις πώλησης ή αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης όπως αυτές ορίζονται γενικά στα άρθρα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η υποκείμενη αξία τους είναι οι μετοχές του ΧΑΑ, μετοχές επί των οποίων έχουν εισαχθεί συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς (stock repo) ή αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης (stock reverse repo) και μετοχές που εκάστοτε συμμετέχουν στους δείκτες FTSE/ATHEX-20, FTSE/ATHEX Mid-40, EPSI-50, ακόμη και αν αυτές διαγραφούν από τους ως άνω δείκτες». 14 Τα μη τυποποιημένα παράγωγα αποτελούν αγοραπωλησίες υποκείμενων ενεργητικού σε συγκεκριμένη τιμή και μελλοντική ημερομηνία παράδοσης. Μεταξύ αυτών είναι οι ανταλλαγές (Swaps) δικαιωμάτων μέσω τραπεζών, οι οποίες μπορεί να είναι ανταλλαγές επιτοκίων (Interest Rate Swaps), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προστασία των τόκων των δανείων από μεταβολές των επιτοκίων ή ανταλλαγές συναλλάγματος (Swaps Currency), όπου ανταλλάσσεται μελλοντική υποχρέωση σε νόμισμα. Στα μη τυποποιημένα παράγωγα περιλαμβάνονται και οι προθεσμιακές συμφωνίες (Forwards), όπως η προθεσμιακή σύμβαση επιτοκίου, με την οποία προστατεύονται οι πληρωμές του τόκου δανείου από απρόσμενες μεταβολές του επιτοκίου Χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων Ο υψηλός κίνδυνος που παρουσιάζει ένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν οδηγεί τους επενδυτές να κατέχουν χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η παρουσία μετοχών και ομολογιών ή άλλων προϊόντων σε αυτό με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις που προέρχονται από την αρνητική επίδραση ενός μεμονωμένου προϊόντος, δεδομένου ότι οι τελευταίες αντισταθμίζονται από θετικές επιδράσεις ενός άλλου μεμονωμένου προϊόντος ή προϊόντων του χαρτοφυλακίου. Έτσι, ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορεί να μην επηρεάζεται ή να επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από ακραίες μεταβολές των οργανωμένων αγορών. 13. Βλ. σχετικά σελ Βλ. σχετικά σελ Βλ. και Αγγελόπουλος (2011), Αλεξανδρίδης (2005), σελ

14 26 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Οι επενδυτικές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν τα χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. ομολόγων) είναι η αμυντική ή παθητική (Passive) και η επιθετική ή ενεργητική (Active) στρατηγική. Η αμυντική στρατηγική θεωρεί ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές (Efficient Market Hypothesis) και οι τιμές τους δίκαιες ή εύλογες (Fair Prices). Η επιθετική στρατηγική θεωρεί ότι οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές και επομένως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές των προϊόντων και σε αυτές που παρατηρούνται στις αγορές ή αυτές που προσδοκούμε να συμβούν στο μέλλον Αγορές χρήματος και κεφαλαίου Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου αποτελούν αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων στις οποίες διαπραγματεύονται οι τιμές των χρεογράφων. Στην αγορά χρήματος (Money Market) λαμβάνει χώρα ο δανεισμός, καταθέσεις ή στενά υποκατάστατα προϊόντα του χρήματος, τα οποία έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, υψηλή ονομαστική αξία, χαμηλό κίνδυνο και είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα (π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις, βραχυπρόθεσμα δάνεια, αγορά συναλλάγματος, κ.ά.). Η αγορά κεφαλαίου μπορεί να διακριθεί στη χρηματοοικονομική αγορά κεφαλαίου (Financial Capital Market) και στη φυσική ή πραγματική αγορά κεφαλαίου (Real Capital Market). Στη μεν πρώτη πραγματοποιείται αγοραπωλησία χρεογράφων τα οποία εκδίδονται από εταιρείες και το κράτος για κάλυψη μακροχρόνιων χρηματοδοτικών αναγκών και υποχρεώσεων. Στην πραγματική αγορά κεφαλαίου συναλλάσσονται τα κεφαλαιουχικά αγαθά (Πετράκης 2010, σελ. 191). Δύο επιπλέον σημαντικές κατηγορίες χρεογράφων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: η πρωτογενής αγορά (Primary Market) και η δευτερογενής αγορά (Secondary Market) χρεογράφων. Στην πρωτογενή αγορά χρεογράφων εμπλέκονται οι εταιρείες που προσφέρουν τα χρεόγραφα, οι εταιρείες επενδύσεων, οι οποίες διαμεσολαβούν μεταξύ των εταιρειών και του επενδυτικού κοινού, τράπεζες ή άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι οποίοι βοηθούν στην πώληση των χρεογράφων και το επενδυτικό κοινό. Η δευτερογενής αγορά χρεογράφων αποτελεί αγορά διαπραγμάτευσης χρεογράφων της πρωτογενούς αγοράς. Οι επενδυτές στην εν λόγω αγορά έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την κερδοφορία των χαρτοφυλακίων τους (Portfolios), αλλάζοντας τη σύνθεσή τους κατόπιν εκ νέου διαπραγμάτευσης των χρεογράφων τους. 17 Συναλλαγές χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορούν να γίνουν είτε εντός είτε εκτός της αγοράς (Πετράκης 2002, Τόμος Β, σελ. 233). Στις συναλλαγές εντός της αγοράς οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίσημα οργανωμένες αγορές, ενώ οι διαπραγματευτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους και με αυτό τον τρόπο επιδρούν σημαντικά στην τιμή του χρεογράφου. Στις συναλλαγές εκτός της αγοράς οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορα γεωγραφικά δίκτυα, ενώ οι διαπραγματευτές δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το υπό διαπραγμάτευση αξιόγραφο. Τα αξιόγραφα στις εκτός της αγοράς διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια χαρακτηριστικών και χαμηλό κίνδυνο. 16. Οι εν λόγω στρατηγικές, καθώς και οι έννοιες της δίκαιης τιμής και αποτελεσματικότητας της αγοράς αναλύονται εκτενώς κατά την αξιολόγηση ομολόγων στο Κεφάλαιο 8 του τρίτου μέρους. 17. Βλ. και Παπούλιας (2006), σελ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 13: Ανάλυση Κλάδου Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 1997 Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ Η Λειτουργία της και οι Επιπτώσεις της στις Επενδυτικές Συνήθειες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης [, Μάρτιος 1997 ] Η Δευτερογενής Αγορά (Δ.Α.) Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Bασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

Bασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής Κώστας Γαλιάτσος Bασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών Προσάρτημα επικαιροποίησης της τέταρτης έκδοσης ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ THΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3 Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα. Ορισμός, χαρακτηριστικά. Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων 27/3/2014. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Ομόλογα Χαρακτηριστικά, Είδη

Ομόλογα. Ορισμός, χαρακτηριστικά. Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων 27/3/2014. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Ομόλογα Χαρακτηριστικά, Είδη Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Ομόλογα Ομόλογα Χαρακτηριστικά, Είδη Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Τιμή και απόδοση ομολόγων Τα ΟΕΔ διατίθενται στην πρωτογενή αγορά είτε με δημοπρασία (auction), είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129 Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 30 Μαρτίου 2007 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ερωτήσεις Γεύμα 30 Μαρτίου 2007 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 10: Μηχανισμοί και διαδικασία Τιτλοποίησης Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιεχόμενα 1.1 Εισαγωγή 1.2 Σπουδαιότητα και Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 1.3 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 1.3.1 Δομή των Χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα