διάφορες χρονικές στιγµές, γα ενσωµατώσουν τους νέους δηµότες. Για την περίοδο έχουµε επτά. 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διάφορες χρονικές στιγµές, γα ενσωµατώσουν τους νέους δηµότες. Για την περίοδο 1834-1945 έχουµε επτά. 3"

Transcript

1 Μερικές επισηµάνσεις για τους κατοίκους της Ερµούπολης το 19 ο αιώνα: γεωγραφική προέλευση, κινητικότητα, εγκατάσταση στο χώρο, επαγγέλµατα, κοινωνικές σχέσεις 1 Για όσα φιλόδοξα περιλαµβάνονται στον τίτλο, θα στηριχτώ κυρίως σε δυο σηµαντικές πηγές που εντοπίσαµε στο δηµοτικό αρχείο της Ερµούπολης: το δηµοτολόγιο και τις δηµοτικές απογραφές. 1. Το ηµοτολόγιο Το δηµοτολόγιο, 2 περίπου καταχωρίσεις που φθάνουν ως το 1945, είναι εδώ και πολλά χρόνια µηχανογραφηµένο και στη διάθεση των ερευνητών. Η µηχανογράφησή του υπήρξε αποτέλεσµα συνεργασίας των ΓΑΚ, Αρχεία Νοµού Κυκλάδων (έδρα: Ερµούπολη) και του προγράµµατος «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυµνο. 3 Επιµένω ακόµα ότι το δηµοτολόγιο, όχι µόνο της Ερµούπολης φυσικά, είναι πρώτης τάξεως πηγή για να κατανοήσουµε βασικές παραµέτρους ενός κοινωνικού σχηµατισµού. 4 Θυµίζω ότι το χρησιµοποίησε ο Ανδρέας ρακάκης για να δει πως συγκροτήθηκε ο πληθυσµός της πόλης στην περίοδο της δηµιουργίας της κατά την Επανάσταση του Και ο Emile Kolodny, µε υποδειγµατικές δειγµατοληψίες του δηµοτολογίου σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές (1853, 1928, 1967), µας έδωσε στοιχεία για τη γεωγραφική προέλευση των κατοίκων, την ηλικιακή τους συγκρότηση, την επαγγελµατική τους ενασχόληση. 6 Νοµίζω ότι η µηχανογράφηση, µε την ευκολότερη πρόσβαση στο σύνολο των δεδοµένων, µας επιτρέπει όχι µόνο να επιβεβαιώσουµε ή και να διαφοροποιηθούµε από τις παραπάνω εκτιµήσεις ή άλλες, αλλά και να 1 Ανακοίνωση στα Σεµινάρια της Ερµούπολης τον Ιούλιο του Χρησιµοποιώ τον ενικό, ενώ στην πραγµατικότητα έχουν συνταχθεί περισσότερα δηµοτολόγια, σε διάφορες χρονικές στιγµές, γα ενσωµατώσουν τους νέους δηµότες. Για την περίοδο έχουµε επτά. 3 Πρόθεσή µου ήταν να επεξεργαστώ συστηµατικά τα δεδοµένα του δηµοτολογίου και να γράψω µια µεγάλη και αναλυτική εργασία, µε πίνακες, διαγράµµατα κλπ. Για άλλη µια φορά κι αυτό δεν θα γίνει, για διάφορους λόγους. Θα περιοριστώ σε ένα σύντοµο κείµενο όπου θα διατυπώνω κάποιες υποθέσεις. Αυτό το κείµενο θα αποτελέσει την εισαγωγή στο δηµοτολόγιο που ως βάση δεδοµένων θα µπει, σύντοµα ελπίζω, στο διαδίκτυο. Έτσι, όχι µόνο στη Σύρο ή το Ρέθυµνο, αλλά παντού θα είναι δυνατή η χρήση του για οποιαδήποτε ερωτήµατα. 4 Βλ. τα αναλυτικά επιχειρήµατα του S`ebastien Marre, Le dimotologion: une source originale en Gr`ece, Histoire & Mesure, τ. XIX-1/2 (2004), σ Βλ. και την αδηµοσίευτη διατριβή του: Les enfants du Pir`ee. Moblit`es urbaines, trajectoires individuelles et identit`e nationale dans la Gr`ece du XIXe si`ecle, Universit`e Michel de Montaigne-Bordeaux III, Ανδρέας Θ. ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως (Σύρας), τ. Α ( )-Β ( ), Αθήνα 1979, E. Kolodny, Hermoupolis-Syra. Naissance et `evolution d une ville insulaire grecque, Mediterran`ee, αρ. 2 (Απρ.-Ιούν. 1969), σ Ελληνική µετάφραση Ν. Τσάγκα: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 8 ( ), σ

2 θέσουµε και άλλες ερωτήσεις που ενδεχοµένως να µην ήταν εύκολο να απαντηθούν δουλεύοντας µε το χέρι. Έτσι, για παράδειγµα, ένας συνδυασµός δεκαετιών και επαγγέλµατος, µπορεί να µας δείξει πότε κάποια επαγγέλµατα πυκνώνουν, µένουν σταθερά ή υποχωρούν. Εργάτες θα συναντήσουµε στην πόλη κυρίως από τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα, µε την εκβιοµηχάνιση. Ενδιαφέρει, ωστόσο, να δούµε πότε πυκνώνουν οι καταγραφές ανά δεκαετία, ή και ανά πενταετία, και από ποιες περιοχές τροφοδοτείται αυτό το εργατικό δυναµικό. Είναι γνωστό ότι από τη δεκαετία του 1860 κυρίως η Ερµούπολη, αντιµετωπίζοντας διάφορες κρίσεις και περνώντας σταδιακά από µια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδοµένα της εποχής οικονοµική ανάπτυξη, εισέρχεται σε µια µακροχρόνια φάση παρακµής µε ποικίλες διακυµάνσεις και αναλαµπές. Στην περίοδο αυτή της κρίσης µειώνεται δραστικά η έλξη που ασκούσε στους απανταχού Έλληνες που έσπευδαν σ αυτήν για εργασία και κοινωνική καταξίωση, και αρκείται, τις περισσότερες φορές, σε αφίξεις κατοίκων από τα λοιπά νησιά των Κυκλάδων, τα οποία διέρχονται ακόµη µεγαλύτερη κρίση και αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, την ενδοχώρα από την οποία η Ερµούπολη αντλεί ανθρώπινο δυναµικό και αγαθά. Και για να δώσω ένα παράδειγµα: µεταξύ του 1876 και του 1899, 244 Σαντορινιοί γίνονται δηµότες Ερµούπολης, ενώ µόλις 56 είχαν εγκατασταθεί στην πόλη την περίοδο Έτη αιχµής 1879 και (στα έτη αυτά εγγράφεται το 45% του συνόλου για τον 19 ο αώνα). 7 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επαγγέλµατα που δήλωσαν αυτοί οι Σαντορινιοί κατά την εγγραφή τους στο δηµοτολόγιο της Ερµούπολης, καθώς και τα χρονικά όρια ανάµεσα στον πρώτο εγγραφέντα και στον τελευταίο σε κάθε επάγγελµα. εν γνωρίζουµε, για τους περισσοτέρους, 8 πότε ακριβώς έφθασαν στην Ερµούπολη, ώστε να εντοπίσουµε ποιο χρονικό διάστηµα µεσολάβησε µέχρι να γίνουν δηµότες, και να υπολογίσουµε µε ακρίβεια αν το επάγγελµα που δήλωσαν το ασκούσαν ήδη στη Θήρα ή πρόκειται για τη νέα επαγγελµατική τους δραστηριότητα στο χώρο υποδοχής. Αποµένει φυσικά να διευκρινιστεί ποιες ανάγκες στην κοινωνία προέλευσης οδήγησαν τους Σαντορινιούς στη µετακίνηση προς την Ερµούπολη, και αν οι χρονολογίες αιχµής κατά την εγγραφή στο δηµοτολόγιο δεν οφείλονται σε γραφειοκρατικά αίτια, αλλά είναι και χρονολογίες µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορία της Σαντορίνης. Η διερεύνηση όµως αυτή ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος άρθρου. 7 Ας σταθούµε συγκριτικά και στην περίπτωση των Υδραίων που γίνονται δηµότες της Ερµούπολης: φθάνουν τους 543 από το Κατανέµονται χρονικά ως εξής: : 144, :149, : 180, : 70. Περισσότερες εγγραφές παρατηρούνται το 1844 (66= 12,15% του συνόλου) και το 1882 (95=17,49% του συνόλου). Ενδεικτικά επαγγέλµατα: 204 είναι ναυτικοί+15 ναύτες (40,33%), 18 πλοίαρχοι, 8 καλαφάτες, 3 ναυπηγοί, 28 υπάλληλοι. Πβλ. ηµήτρης Α. Μαυριδερός, Οι Υδραίοι στη Σύρο. ηµογραφική-γενεαλογική έρευνα, Αθήνα Στο δηµοσίευµα αυτό επισηµαίνονται διπλοεγγραφές στα δηµοτολόγια της Ερµούπολης. Εδώ οι αριθµοί που παρατίθενται δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν αν υποκρύπτουν διπλές εγγραφές, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, των ίδιων δηµοτών. 8 Μόνο για 19 σηµειώνεται χρονολογία στη στήλη «εποχή σταθεράς διαµονής», ο περισσότεροι από τους οποίους είχαν φθάσει στα χρόνια της Επανάστασης. Παρατίθενται ο χρονολογίες αυτές (η πρώτη αφορά τη σταθερή διαµονή και η δεύτερη την εγγραφή στο δηµοτολόγιο): 1821/1840, 1824/1840, 1824/1840, 1824/1844, 1826/1844, 1826/1835, 1827/1844, 1827/1847, 1829/1843, 1830/1841, 1830/1843, 1830/1845, 1832/1844, 1834/1838, 1835/1841, 1837/1841, 1841/1847, 1842/1847, 1844/1849.

3 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9 ΠΟΥ ΗΛΩΣΑΝ «ΠΑΤΡΙ Α» ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ), Επαγγέλµατα Περιπτώσεις Χρονικά όρια εγγραφής Άεργος αλιεύς ανθρακοπώλης αχθοφόρος βαρελοποιός βαστάζος βιβλιοδέτης βυρσοδέψης εκφορτωτής εµβαλωµατάς εργάτης εργατικός ζωγράφος θερµαστής ιερεύς ιεροδιάκονος ιχθυοπώλης καθαριστής καλαφάτης καπνοκόπτης καπνοπώλης καραγωγεύς καφ(φ)επώλης κηπουρός κλητήρ κλητήρ αστυν κουρεύς κρεοπώλης 1 [1862] κτίστης λεµβούχος µ)πουργουντζής µάγειρος µαθητής µαραγκός µαρµαράς µεταπράτης µηχανικός µουσικός µυλωνάς ναυπηγός ναύτης ναυτικός οινοπώλης οπωροπώλης πετροκόπος πλοίαρχος πριονιστής ράπτης σαβουρατζής Κρατώ όλα τα σηµειούµενα επαγγέλµατα γιατί ακόµη και αυτά που φαίνεται ότι παραπέµπουν σε ταυτόσηµες δραστηριότητες (π.χ. εργάτης/εργατκός) ίσως σήµαιναν κάποιες διαφοροποιήσεις.

4 σανδαλοποιός σιδηρουργός σιδηρουργός σκυτοτόµος τρυπανιστής τσαγκάρης τυποβαφεύς τυπογράφος υαλουργός υπηρέτης υποδηµατοποιός φανοποιός φύλαξ χηµικός χρωµατιστής χρωµατοποιός Το δηµοτολόγιο βοηθά επίσης να διαπιστώσουµε, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, αν τα παιδιά ακολουθούν το επάγγελµα του πατέρα, αν έχουµε µια κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 10 Σε µερικές περιπτώσεις, λίγες οικογένειες ελέγχουν ένα επάγγελµα: οι τυπογράφοι, για τρεις τουλάχιστον γενιές, σχεδόν στο σύνολό τους, προέρχονται από καθολικούς Συριανούς, οι οποίοι από την Άνω Πόλη ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ερµούπολη και έγιναν δηµότες της. Εκτός από το επάγγελµα, την καταγωγή, την ηλικία, το χρόνο εγκατάστασης στην πόλη όποτε υπάρχει, η µελέτη των βαπτιστικών ονοµάτων θα µας επέτρεπε να αναζητήσουµε ατοµικές επιλογές αλλά και συλλογικές νοοτροπίες. Η αύξηση, κυρίως στην περίοδο , των αρχαιοπρεπών ονοµάτων τόσο στην Ερµούπολη όσο και αλλού, εντάσσεται στις αλλαγές που επέφερε η δυναµική της Επανάστασης και του εθνικού κράτους. Οι επαναστάτες ως ελεύθεροι πολίτες ένοιωσαν ότι δικαιούνται πλέον, µετά την έµπρακτη καταξίωσή τους στον απελευθερωτικό αγώνα, να συνδεθούν και µε τον τρόπο αυτό µε τους ένδοξους προγόνους τους. Η τάση αυτή, των αρχαιοπρεπών ονοµάτων, θα έχει ποικίλες διακυµάνσεις στις επόµενες δεκαετίες και θα συντηρηθεί, µε τη µορφή όµως της αρχαιολατρείας, από την εκπαίδευση µε την κλασική της κατεύθυνση. εν είναι σπάνιες περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες: Οικογένεια Ιωάννη Ξαρίκου, κτίστη: ονόµατα παιδιών από τα µεγαλύτερα προς τα µικρότερα: Μιλτιάδης, Χαρίκλεια, Ελένη, Αριστείδης. Οικογένεια Κωνσταντίνου Γρέζου, µαχαιροποιού: Αικατερίνη, Αριστείδης, Ελένη, άφνη, Μαριγώ, Πουλχερία. Θα τελειώσω τις σύντοµες αυτές επισηµάνσεις για το δηµοτολόγιο της Ερµούπολης, αναφέροντας δύο από τους περιορισµούς που έχει ως ιστορική πηγή. Κατ αρχήν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, καταγράφει µόνον τον ανδρικό πληθυσµό και δεν έχει, ως και το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οικογενειακές µερίδες. Έπειτα, µας δίνει µόνο το νόµιµο πληθυσµό, όσους δηλαδή είναι δηµότες. Μας διαφεύγουν, έτσι, όσοι βρίσκονται στην πόλη για διάφορους λόγους αλλά δεν είναι δηµότες Ερµούπολης είναι δηµότες άλλων πόλεων, κωµοπόλεων ή χωριών, είτε είναι ξένοι, αλλοδαποί δηλαδή. Ας σηµειωθεί ότι ως αλλοδαποί καταγράφονται κυρίως οι ελληνικής 10 Βλ. και S. Marre, Le dimotologion, ό.π., µαζί µε άλλες επισηµάνσεις.

5 καταγωγής υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μια συνολικότερη εικόνα για τον πραγµατικό πληθυσµό της πόλης µας δίνουν οι απογραφές, στις οποίες θα αναφερθώ αµέσως µετά. Για το διακινούµενο, ωστόσο, πληθυσµό διαθέτουµε µια σηµαντική πηγή: ένα κατάστιχο διερχοµένων από την Ερµούπολη την περίοδο Στα 500 φύλλα του καταστίχου, καταγράφονται, προφανώς από τη δηµοτική αστυνοµία της Ερµούπολης, ποιοι φθάνουν στην πόλη και ποιοι αναχωρούν στο διάστηµα αυτό. Συγκεκριµένα σηµειώνονται: ονοµατεπώνυµο, ηλικία, επάγγελµα, καταγωγή, διαµονή, ηµεροµηνία άφιξης, τόπος προέλευσης, ξενοδοχείο κλπ. χώροι όπου µένουν οι µη έχοντες κατάλυµα, ηµεροµηνία αναχώρησης και τόπος προορισµού. 11 Νοµίζω είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον για ελληνική πόλη του 19 ου αιώνα, που µπορούµε να προσεγγίσουµε κάπως αυτόν τον διακινούµενο πληθυσµό που τόσο µας διαφεύγει. Μια πρώτη προσέγγιση επιχείρησε ένας µεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 12 Χρησιµοποίησε, για την περίοδο , ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα καταγραφών, σε σύνολο 8.359, για να επισηµάνει, παρά τα κενά και τα προβλήµατα της χρησιµοποιούµενης πηγής, κάποιες τάσεις: έξι στους δέκα αφικνούµενους προέρχονται από περιοχές του ελληνικού κράτους (οι περισσότεροι από τις Κυκλάδες, την Αθήνα-Πειραιά, τη Στερεά-Εύβοια), τρεις στους δέκα από περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (κυρίως από Κρήτη, Σµύρνη, Κωνσταντινούπολη και Χίο), σχεδόν ένας στους δύο απασχολείται στο εµπόριο και τις µεταφορές, όσοι δεν ήταν ντόπιοι ή δεν είχαν τρόπο φιλοξενίας διέµειναν σε 49 διαφορετικά ξενοδοχεία ή άλλα καταλύµατα, οι συνηθέστερες ηλικίες είναι και 31-40, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 6,6% και οι νέοι κάτω των 20 ετών το 8,8%. 13 Άλλη µια εικόνα αυτού του πληθυσµού που συνεχώς διακινείται σε ένα λιµάνι µε τέτοια κίνηση, όπως ήταν η Ερµούπολη για 3-4 δεκαετίες, προκύπτει και από τα ποικίλα συµβόλαια που συνάπτονται. Από το πρώτο ευρετήριο του συµβολαιογράφου Κ. Μώραλη, και για τα έτη , µπορούµε να σηµειώσουµε, µεταξύ άλλων: παρουσία συµβαλλοµένων από όλα τα µέρη που κατοικούν Έλληνες ακόµη και µουσουλµάνος έµπορος από τη Σµύρνη ο οποίος διεκδικεί δικαστικά τα παιδιά του που του τα άρπαξε η πρώην γυναίκα του και τα έφερε στην Ερµούπολη συµµετοχή στις δικαιοπραξίες αρκετών γηγενών Συριανών που πωλούν γη, µέρη πλοίου, κλπ. πολλοί µακαρονοποιοί αναλυτικός καθορισµός αµοιβής υπηρέτριας που ήλθε από γειτονικό νησί να εργαστεί στην Ερµούπολη πλήθος θαλασσοδανείων η Μαντώ Μαυρογένους ο τυπογράφος Ν. Βαρότσης, κλπ. κλπ. 11 Το κατάστιχο αυτό, όπως και όλες οι άλλες πηγές που αναφέρονται εδώ, απόκεινται στα ΓΑΚ, Αρχεία Νοµού Κυκλάδων. 12 Γιάννης Μαργιούλας, «Κατάστιχο διερχοµένων από την Ερµούπολη »: µια απόπειρα προσέγγισης µιας ρευστής παραµέτρου της φυσιογνωµίας της πόλης, σεµιναριακή εργασία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο Γιάννης Μαργιούλας, ό.π. Μεγάλη η ποικιλία των πληροφοριών. Μερικά παραδείγµατα από τις παρατηρήσεις του συγγραφέα, που τις µεταφέρω σχεδόν αυτολεξεί: Από τους 18 αρτοπώλεςαρτοποιούς, οι 14 είναι από την Ήπειρο-Γιάννενα (οι περισσότεροι έρχονται και αναχωρούν οµαδικά). Από τους 114 στρατιωτικούς, ο 34 που δηλώνουν «στρατιώτες» είναι όλοι µουσουλµάνοι κυρίως από Ήπειρο και Αλβανία και µετακινούνται οι περισσότεροι από την Κρήτη το ίδιο και οι 65 από τους 67 «στρατιωτικούς» οι υπόλοιποι βαθµοφόροι είναι Έλληνες και τρεις Τούρκοι. Από τους 74 καλλιτέχνες, 16 είναι ηθοποιοί (9 ξένοι: Ιταλοί και Γάλλοι), 51 µουσικοί (40 ξένοι κυρίως από Ιταλία και Αυστρία, ενώ οι Έλληνες από Σµύρνη και Κωνσταντινούπολη), οι υπόλοιποι είναι ζωγράφοι, γλύπτες, ταχυδακτυλουργοί, χοροδιδάσκαλοι.

6 2. Οι δηµοτικές απογραφές Τις ονοµάζω έτσι γιατί είναι απογραφές που έγιναν σπίτι προς σπίτι από άτοµα που όρισαν οι δηµοτικές αρχές ως απάντηση στην κυβερνητική εντολή για απογραφή του πληθυσµού της χώρας το 1861, 1870, Από την πρώτη, που θα µε απασχολήσει περισσότερο, σώζονται δύο από τα τρία απογραφικά βιβλία. Ενώ η απογραφή έγινε, όπως ειπώθηκε, σπίτι προς σπίτι, οι κάτοικοι σηµειώνονται στα βιβλία αυτά µε βάση την αλφαβητική σειρά του βαπτιστικού ονόµατος του αρχηγού κάθε νοικοκυριού, και όχι σύµφωνα µε τη σειρά του σπιτιού. Φαίνεται ότι στην αρχή καταγράφηκε χωριστά κάθε νοικοκυριό και στη συνέχεια τα σχετικά δελτία τοποθετήθηκαν αλφαβητικά. Επειδή λείπει, όπως αναφέρθηκε, το ένα (το πρώτο κατά σειρά) από τα τρία απογραφικά βιβλία, έχουµε εκείνα τα νοικοκυριά των οποίων το βαπτιστικό του αρχηγού αρχίζει από Ζ-Χ. Ωστόσο, παρά τη απουσία τού ενός βιβλίου, ο ως άνω τρόπος καταγραφής επιτρέπει υποθέσεις που είναι αντιπροσωπευτικές του συνολικού πληθυσµού. Χωριστά καταγράφηκε µόνο η υδραϊκή συνοικία και τα διάφορα ιδρύµατα και καταστήµατα, όπως οικοτροφεία, νοσοκοµείο, στρατώνες κλπ. Από την απογραφή του 1870 σώζονται δύο κατάστιχα και από την απογραφή του 1879 ένα σ αυτά ο τρόπος καταγραφής είναι διαφορετικός από αυτόν της απογραφής του Έχω επεξεργαστεί τα πρώτα 501 νοικοκυριά της απογραφής του 1861, τα οποία αντιπροσωπεύουν 1901 άτοµα (17% και 17,52% αντίστοιχα του συνόλου των νοικοκυριών και ατόµων που διαθέτουµε τα γράµµατα Ζ, Η, Θ και µέρος του Ι). Η επεξεργασία αυτή, που απέβλεπε κυρίως στην ανάδειξη του τύπου των νοικοκυριών, είχε παρουσιαστεί παλαιότερα εδώ στην Ερµούπολη και πρόσφατα δηµοσιεύτηκε, µαζί µε τα άλλα κείµενα αυτής της συνάντησης, στο περιοδικό The History of the Family. 15 Το σηµαντικότερο που προέκυψε, µε βάση τις ταξινοµήσεις που έχει προτείνει ο P. Laslett, ήταν η συντριπτική υπεροχή των µονοεστιακών νοικοκυριών (67,9% του συνόλου). Παντελής ήταν, στο δείγµα, η απουσία πολυεστιακών νοικοκυριών. Και η Βιολέττα Χιονίδου, που επεξεργάστηκε το σύνολο της απογραφής του 1861, καθώς και τις απογραφές του 1870 και 1879, επιβεβαίωσε σαφέστατα την κυριαρχία του µονοεστιακού µοντέλου: εντόπισε λίγες µόνο περιπτώσεις πολυεστιακών νοικοκυριών. 16 Αφού έχουµε µια πόλη που συγκροτείται κυρίως από πρόσφυγες και εσωτερικούς µετανάστες, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες, όλα δείχνουν ότι το οικογενειακό αυτό µοντέλο ήταν παντού κυρίαρχο ή ότι σ αυτό γρήγορα προσαρµόστηκαν όλοι (ισχυρή ένδειξη της δυναµικής της πόλης). Σηµειώνω σύντοµα και κάποιες άλλες διαπιστώσεις από την επεξεργασία του δείγµατός µου: ---Υψηλός αριθµός αγάµων, που εξηγείται από την άφιξη στην Ερµούπολη πολλών ατόµων, κυρίως ανδρών, σε αναζήτηση εργασίας. --Μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια 2,23. --Σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν κατά µέσο όρο 0,27 υπηρέτες/τριες (το ποσοστό είναι 1,37 αν υπολογίσουµε µόνο τα νοικοκυριά που έχουν υπηρέτριες). 14 Για τις απογραφές στο ελληνικό κράτος το 19 ο αιώνα διαθέτουµε µια πρόσφατη µελέτη: Γιάννης Μπαφούνης, Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυµοι Η ελληνική στατιστική τον 19 ο αιώνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού-Παράρτηµα του περιοδικού Μνήµων αρ. 14, Αθήνα Christos Loukos, Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis in the mid-19 th century, The History of the Family 9 (2004),σ V. Hionidou, Nineteenth-century Greek households: The case of Hermoupolis, , Continuity and Change 14/3 (1999), σ

7 --Σχετικά µε τη διακύµανση του µεγέθους του νοικοκυριού ανάλογα µε τις κοινωνικο-επαγγελµατικές κατηγορίες, σε ένα δείγµα 50 νοικοκυριών όπου το επάγγελµα του αρχηγού ήταν έµπορος, το µέγεθος του νοικοκυριού ήταν κατά µέσο όρο 6,68 άτοµα και το µέσο µέγεθος της οικογένειας 4,98. Η διαφορά αυτή δείχνει την ευρεία χρήση υπηρετικού προσωπικού. Σε ένα αντίστοιχο δείγµα 50 νοικοκυριών όπου ο αρχηγός δήλωσε επάγγελµα εργάτης, το µέσο µέγεθος του νοικοκυριού είναι 3,84 άτοµα και αυτό της οικογένειας 3,60. Η µικρή εδώ διαφορά δείχνει την παντελή σχεδόν έλλειψη υπηρετικού προσωπικού. --Λίγοι παραπάνω από τους µισούς κατοίκους του δείγµατος είναι ετεροδηµότες και αλλοδαποί, δηλαδή ελληνικής καταγωγής υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ελάχιστοι είναι οι ξένοι. Τα 2/3 περίπου των ετεροδηµοτών προέρχονται από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. --Η πολυµέρεια των επαγγελµάτων που δηλώνονται δείχνει ακριβώς αυτό τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της πόλης λίγα χρόνια πριν την αντιστροφή της συγκυρίας: ισχυρή είναι η παρουσία επαγγελµάτων που είναι συνδεδεµένα µε το εµπόριο, τη ναυτιλία, τη βιοτεχνία-βιοµηχανία (κυρίως βυρσοδεψία και ναυπηγική) Η εγκατάσταση στο χώρο Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να προτείνω κάποιες υποθέσεις που αφορούν κυρίως στην εγκατάσταση των ανθρώπων στο χώρο. Θα βασιστώ στο σύνολο των σωζόµενων απογραφών τόσο του 1861 όσο και αυτών του 1870 και Όλες οι απογραφές έχουν µηχανογραφηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που ανέφερα στην αρχή. 18 Ας δούµε κατ αρχήν πού κατοικούν οι Ερµουπολίτες το Θυµίζω προηγουµένως ότι για τον εντοπισµό των αρχικών εγκαταστάσεων των προσφύγων στη σχηµατιζόµενη πόλη, όταν όλα ακόµη ήταν ρευστά και οι ενορίες και συνοικίες δεν είχαν σαφώς διαµορφωθεί, σηµαντικές είναι οι συµβολές του Ανδρέα ρακάκη 20 και της Αγγελικής Φενερλή, 21 που αξιοποίησαν κυρίως συµβολαιογραφικά τεκµήρια. Το 1861, το 36% των Ερµουπολιτών σηµειώνεται ότι κατοικεί στη Μεταµόρφωση, 23% στην Κοίµηση, 22% στον Άγιο Νικόλαο και 12% στον Άγιο Γεώργιο. Οι υπόλοιποι καταγράφονται στην Υδραϊκή συνοικία, στα καταστήµατα και ιδρύµατα. Περισσότεροι ετεροδηµότες, που αποτελούν το 35% του πληθυσµού, κατοικούν, αναλογικά µε τους κατοίκους όλης της ενορίας ή περιοχής τους, στα Υδραίικα και την Κοίµηση, µικρότερα ποσοστά έχουν οι άλλες συνοικίες. Οι αλλοδαποί, 14% του πληθυσµού, εντοπίζονται περισσότερο στη Μεταµόρφωση και τα Υδραίικα, την Κοίµηση και τον Άγιο Γεώργιο, και λιγότερο στον Άγιο Νικόλαο. Πάντως, το 1861, ένας στους δύο Ερµουπολίτες είναι ετεροδηµότης ή αλλοδαπός. Οι ετεροδηµότες και οι αλλοδαποί είναι σκορπισµένοι στις διάφορες ενορίες. εν παρατηρήθηκε σ αυτούς µια ιδιαίτερη συγκέντρωση στο χώρο. Οι υπόλοιποι, ενώ ως πρόσφυγες ή εσωτερικοί µετανάστες ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη από διάφορες περιοχές, τώρα που έγιναν δηµότες της, δηλώνονται ως Ερµουπολίτες. 17 C. Loukos, ό.π. Πβλ. τα στοιχεία που δίνει για την Ερµούπολη η επίσηµη απογραφή του 1861: Υπουργείον των Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσµός του έτους 1861, Αθήνα Φωτοµηχανική ανατύπωση µε προλεγόµενα-επιµέλεια Γιάννη Μπαφούνη, ΕΜΝΕ-Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα Συνέβη το ίδιο µε το δηµοτολόγιο. Υπολόγιζα ότι θα γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο µε βάση τα δεδοµένα των απογραφών. Τελικά κι εδώ θα περιοριστώ σε µια σύντοµη µελέτη που θα αποτελέσει την εισαγωγή στις παραπάνω απογραφές που ως βάση δεδοµένων θα µπουν στο διαδίκτυο µετά από κάποιες αναγκαίες διορθώσεις. 19 ίνονται εδώ κάποια πρώτα ποσοτικά στοιχεία από τη βάση δεδοµένων. Εκκρεµεί µια συστηµατική ποιοτική ανάλυσή τους που ασφαλώς θα διευκρίνιζε και άλλες παραµέτρους. 20 Α. ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως, ό.π., τ. Α, σ.;; 21 Αγγελική Φενερλή, «Τεχνίτες και τεχνικές στη πρώιµη Ερµούπολη ( )», Μνήµων 27 (2005), σ Βλ. και την εργασία της ίδιας στον παρόντα τόµο.

8 Αναζήτησα την καταγωγή αρκετών από αυτούς. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι κι εδώ η καταγωγή δεν αποτελεί, τουλάχιστον στα 1861, κριτήριο για την επιλογή του τόπου κατοικίας, κάτι που παρατηρείται στα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας της πόλης και αποτυπώθηκε στα σχετικά τοπωνύµια. Ακόµα και στα Υδραίικα, που κρατούν στην απογραφή την παλαιά ονοµασία τους, 22 δεν φαίνεται να κατοικούν πολλοί Υδραίοι. Αν θεωρήσουµε το επάγγελµα ως βασικό κριτήριο µιας κοινωνικής ιεράρχησης, πράγµατι η διασπορά των επαγγελµατιών είναι άνιση στις ενορίες της πόλης. Οι περισσότεροι έµποροι κατοικούν αναλογικά στον Άγιο Νικόλαο, ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά η Μεταµόρφωση, έπειτα η Κοίµηση ένας µόνον έµπορος στον Άγιο Γεώργιο και κανένας στα Υδραίικα. Τα Υδραίικα όµως έχουν αναλογικά µε τον πληθυσµό τους περισσότερους εργάτες, ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά η Μεταµόρφωση και ο Άγιος Γεώργιος, και µε ακόµη µεγαλύτερη η Κοίµηση και ο Άγιος Νικόλαος. Οι περισσότεροι ναύτες και ναυτικοί, πάντα αναλογικά, εντοπίζονται στον Άγιο Γεώργιο, ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά η Κοίµηση και τα Υδραίικα πολλοί λίγοι είναι στη Μεταµόρφωση και τον Άγιο Νικόλαο. Ας δούµε ποιοί κατοικούν στους πρώτους αριθµούς σπιτιών της ενορίας του Αγ. Νικολάου το Εντόπισα, από τους 100 επί κεφαλής των νοικοκυριών, τους 50: 13 έµποροι, 2 δικηγόροι, 2 εργάτες, 2 εµποροϋπάλληλοι και από ένας κτηµατίας, τοκιστής, γερουσιαστής (Ν. Καλλέργης), µουσικός, βιβλιοδέτης, τελωνοϋπάλληλος, φανοποιός, υελοπώλης, νοµισµαταλλάκτης, τελώνης Σύρου, γραµµατέας Λιµεναρχείου, υποδιευθυντής Ταχυδροµείου, δηµοτικός αρχιτέκτονας (Π. Σαµπώ), πρόξενος Μ. Βρετανίας, πρόξενος Γαλλίας, υποπρόξενος Ρωσίας, µαθητής, γραφεύς, ξυλουργός, καφεπώλης, δηµόσιος υπάλληλος, ευρωπαϊκός ράπτης, 4 χήρες, 3 άεργοι, σε έναν δεν δηλώνεται επάγγελµα, ένα επάγγελµα είναι δυσανάγνωστο. Από τους 50, 8 είναι αλλοδαποί, 4 Ιουδαίοι, 9 δυτικού δόγµατος, ένας δαµαρτυρόµενος. Οι ετεροδηµότες είναι 23: 6 από τη Σύρο, 2 από τη Μύκονο, 2 από την Τήνο, 2 από Καλαµάτα, 3 από το Ναύπλιο, 2 από Αθήνα, και από ένας από Άνδρο, Ίο, Ασωπό, Θήρα, Πάτρα και Κερπινή. Στον ίδιο αριθµό οικίας κατοικούν, ανά δύο, 6 µε τις οικογένειές τους: δύο έµποροι, ο υελοπώλης και ο νοµισµαταλλάκτης, ο άεργος και η χήρα. Ο υποπρόξενος της Ρωσίας µένει µε την οικογένειά του στον ίδιο αριθµό όπου κατοικεί µόνος του και ο υπάλληλος εµπορίου. 20 από τους 50 ζούν µόνοι τους ή συγκροτούν νοικοκυριά χωρίς οικογενειακή δοµή (στον πίνακα δηλώνονται µε *) απ αυτούς στην ίδια κατοικία µένουν, ανά δύο, οι δύο έµποροι από το Ναύπλιο, ένας έµπορος και ένας µαθητής από την Καλαµάτα, και ένας δηµόσιος υπάλληλος και ένας ευρωπαϊκός ράπτης. Μία γυναίκα ζει µόνη της: η Σµαράγδα Αλεξοπούλου, 60 ετών, χήρα και αλλοδαπή. ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1861 Αρ. Επάγγελµα του επικεφαλής του νοικοκυριού ήµος ετεροδηµότη/αλλοδαπός οικίας 1* Εργάτης 3 Γραµµατέας Λιµεναρχείου Μύκονος 3* υσανάγνωστο Ασωπός 9 Εµπορος 11 Εµπορος 11 Εµπορος Αλλ 12 Υποπρόξενος Ρωσίας Σύρος 12* Υπάλληλος εµπορίου Τήνος 22 Ίσως γιατί βρίσκονται κοντά στην καθολική εκκλησία της Ευαγγελίστριας και δεν αποτελούν ενορία µε βάση έναν ορθόδοξο ναό.

9 13 Υποδιευθ. Ταχυδροµείου Αθήνα 14 Εµπορος 19* Εργάτης Ίος 20* Εµποροϋπάλληλος Κερπινή 23 22* Εµπορος Ναύπλιο 22* Εµπορος Ναυπλία 23 Εµπορος Θήρα/Ιουδ 30* Ευρωπαϊκός ράπτης 30* ηµόσιος υπάλληλος Τήνος 31* Καφεπώλης Αλλ 34 Αεργος (80 ετών) Σύρος/ υτ 36 Νοµισµαταλλάκτης Ιουδ 36 Υελοπώλης Ιουδ 38 Εµπορος υτ 41 Τοκιστής 42 Κτηµατίας 43* ικηγόρος Αθήνα 61* ηµοτικός αρχιτέκτονας Αλλ/ υτ 62 Εµπορος Αλλ 68* Μουσικός Αλλ/ υτ 69* Ξυλουργός Ανδρος 71 Πρόξενος Γαλλίας Μύκονος 72 Πρόξενος Μ. Βρετανίας Αλλ/ ιαµαρτ 74 Τελωνοϋπάλληλος 76 εν σηµειώνεται (62 ετών) Φανοποιός Σύρος/ υτ 78 Εµπορος 79* Αεργος 80* Χήρα (60ετών) Αλλ 81* Τελώνης Σύρου 82 Γερουσιαστής 83* Γραφεύς Σύρος/ υτ 85 Χήρα (70 ετών) 25 Πάτρα 86* Εµπορος Καλαµάτα 86* Μαθητής (14) Καλαµάτα 87 Χήρα (50 ετών) 26 Σύρος/ υτ 88 Αεργος (70 ετών) 27 Αλλ/ υτ 88 Χήρα (60 ετών) 28 Σύρος/ υτ 89 Βιβλιοδέτης 94 Εµπορος 96 Εµπορος Ναύπλιο 97 ικηγόρος Αλλ=Αλλοδαπός, ιαµαρτ= ιαµαρτυρόµενος, υτ= υτικού δόγµατος, Ιουδ=Ιουδαίος, 23 Κερπένη στην πηγή. 24 Τέσσερα από τα παιδιά του είναι έµποροι. 25 Μαζί µε τον άγαµο 40χρονο γιό της, έµπορο. 26 Μαζί µε την άγαµη 28χρονη κόρη της και τον άγαµο 25χρονο γιό της, υπάλληλο τηλεγραφείου. 27 Ζει µε τον 29χρονο γιό του, του οποίου δεν δηλώνεται το επάγγελµα. 28 Μαζί µε την άγαµη 43χρονη κόρη της.

10 Μια εικόνα τώρα από µια άλλη ενορία, της Μεταµόρφωσης το 1861: Στον αριθµό οικίας 602 µένει µόνος του ένας υπηρέτης, αλλοδαπός 603: έµπορος (35 ετών) µε τη σύζυγο (25), δύο ανήλικα παιδιά (3 και 1), τη µητέρα του (χήρα 55), µία τροφό από το Γαύριο (40), δύο υπηρέτριες από την Αµοργό (18 και 12). 604: µεσίτης (70), µε τη σύζυγο (45), τον ανύπαντρο γιο (30, µεσίτη), δύο ανύπανδρες κόρες (20 και 22), δύο υπηρέτριες από τη Νάξο (19) και τη Θήρα (12) 605: δύο νοικοκυριά στον ίδιο αριθµό: 1) γιατρός (42) µε τη σύζυγο (28), τρία ανήλικα παιδιά (2, 4 και 5 ετών) 2) αρτοποιός (Σταύρος Χρυσός, 42), µε τη σύζυγο (35), τη χήρα µητέρα του (73), δύο ανιψιές του (17 και 20), µία υπηρέτρια (12) 606: επτά εργάτες (18, 18, 19, 22, 22, 26 και 27 ετών), οι έξι ετεροδηµότες (από την Άνδρο, Κέα, Αίγινα, Λίµναια;, δύο από Μήλο) 607: έµπορος (Μιχαήλ Κ. Σαλβάγος, 48), µε τη σύζυγο (28), τρεις γιούς (6, 13 και 15), δύο κόρες (4 και 9), δύο υπηρέτριες από το Κόρθιο (17 και 38) και άλλη µία από την Αµοργό (17), και έναν υπηρέτη από τη Μύκονο (19). 608: φανοποιός (30) µε τη σύζυγο (22), δύο ανήλικα παιδιά (3 και βρέφος), συγγενικό πρόσωπο (µαθητή από την Κύθνο, 22 ετών). Θα προσπαθήσω να δώσω και κάποιες εικόνες ενός δρόµου, από τους αρχαιότερους, της οδού Απόλλωνος το Μεταξύ των άλλων εκεί κατοικούσαν: Ο ηµήτριος Αθ. Κούµας, έµπορος από την Τρίπολη, 45 ετών, µε τη σύζυγό του Καλλιόπη (35 ετών), και 6 παιδιά από 20 ετών έως επτά µηνών µαζί µε δύο υπηρέτριες από την Αµοργό και την Άνδρο, και µία τροφό από την Άνδρο (η οικία είναι ιδιόκτητη). Ανάλογου επιπέδου και η οικογένεια του Αντωνίου Εµµ. Μαρινάκη, 35 ετών, εµπόρου: η σύζυγος (28 ετών) και οκτώ παιδιά από 10 ετών έως 5 µηνών επί πλέον τρεις υπηρέτριες (από την Τήνο, Νάξο, Κάρυστο), µία τροφός από την Τήνο και µία Γαλλίδα παιδαγωγός. Ο Μαρινάκης ενοικιάζει την οικία του. Στο ίδιο δρόµο µένει, µε ενοίκιο, και η Αριάδνη Ι. Πολυχρονιάδη, 30 ετών χήρα, µε τον εξαετή γιό της, µαθητή. Με ενοίκιο µένει µόνος του ο ιεροδιάκονος Κύριλλος Μιχαήλ Βενιέρης, 26 ετών από τη Μύκονο. Σε ιδιόκτητη οικία κατοικούν ο Φραγκίσκος Μηνάς, τέκτων, 60 ετών από την Κάρπαθο και η σύζυγός του Σοφία, 50 ετών από την Ανδρο. 29 Νοµίζω ότι µπορούµε, παρά τα κενά από την έλλειψη κάποιων καταστίχων, να αποτυπώσουµε σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη όλες αυτές τις πληροφορίες. 30 Θα προβάλει έτσι ανάγλυφη η Ερµούπολη µε τα σπίτια και τους κατοίκους της, τους δρόµους, τις ενορίες ή συνοικίες της. Στην προσπάθεια αυτή φυσικά τα συµβολαιογραφικά έγγραφα θα µπορούσαν να συµπληρώσουν τα κενά µας. Μερικές τελευταίες επισηµάνσεις. Με βάση ένα πρώτο δείγµα, διαπίστωσα ότι λιγότερα από τα µισά άτοµα που έµεναν στη Μεταµόρφωση το 1861, δεν εντοπίζονται στην ίδια ενορία το Επίσης, τις περισσότερες φορές το επάγγελµα του γιου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο του πατέρα δείχνει µια κινητικότητα προς τα πάνω. Το 1870, που υπάρχουν οι σχετικές µαρτυρίες, οι ενοικιαστές είναι λίγο περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες: 962 έναντι Μερικές φορές πέφτεις απάνω σε προσωπικά δράµατα: ο Γ. Λαγουρός, ο οποίος πεθαίνοντας το 1901 αφήνει σύζυγο και δύο κόρες έχοντας χάσει στο µεταξύ έντεκα γιούς, το 1861 ήταν αρχηγός της ακόλουθης οικογένειας: σύζυγος, τέσσερεις γιοί, 9, 8, 3 και ενός ετών, και µιας κόρης 6 ετών. 30 Ο ηλεκτρονικός αυτός χάρτης θα σχεδιαστεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράµµατος γα την πόλη.

11 4. Οι κοινωνικές σχέσεις Θα τελειώσω µε µια µικρή αναφορά στις κοινωνικές σχέσεις: Είναι γνωστές οι αντιπαλότητες, τα πρώτα κυρίως χρόνια, µεταξύ των Χιωτών και των υπόλοιπων κατοίκων, των Αντιχιωτών. Με το θέµα έχει ασχοληθεί ο Ανδρέας ρακάκης, 31 ο Βασίλης Καρδάσης 32 και άλλοι. Οι Χιώτες, στηριζόµενοι στο µεγάλο αριθµό των συµπατριωτών τους που κατέφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Ερµούπολη και στο ότι µεταξύ αυτών βρίσκονταν πολλοί από τους µεγαλεµπόρους, τους σηµαντικούς τραπεζίτες και άλλους οικονοµικούς παράγοντες του νησιού µε ισχυρές διασυνδέσεις µε τους πλούσιους Χιώτες της διασποράς, προσπάθησαν να ελέγξουν τους τοπικούς πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς. Μαρτυρείται µάλιστα ότι είχαν συγκροτήσει και δική τους λέσχη από την οποία αποκλείονταν οι µη Χιώτες. Οι τελευταίοι αντέδρασαν µε αντίστοιχες ενέργειες, δική τους λέσχη, διεκδίκηση των θέσεων στο Επιµελητήριο, το ηµοτικό Συµβούλιο, στις εφορείες των σχολείων, του νοσοκοµείου, των εκκλησιών κλπ., και η αντιπαλότητα κατέληξε κάποτε σε εντάσεις. Φαίνεται ότι στις πρώτες δεκαετίες η κοινή καταγωγή προσδιόριζε σε µεγάλο βαθµό την ταυτότητα των κατοίκων και συνεπώς στις εκλογικές διαδικασίες, τοπικού ή εθνικού επιπέδου, η παρουσία Χιωτών ή Σµυρνιών ή Πελοποννησίων υποψηφίων είχε τη βαρύτητά της στις επιλογές των ψηφοφόρων. Το ωρίµασµα των κοινωνικών σχέσεων ώστε να ξεπεραστούν ή έστω να περιοριστούν αυτοί οι προσδιορισµοί, είναι εµφανές, µεταξύ των άλλων, και στο διακύβευµα των δηµοτικών εκλογών όταν η πόλη µπαίνει στις κρίσιµες για το µέλλον της δεκαετίες του 1860 και 1870, όταν και η Ερµούπολη, µε τους δικούς της ρυθµούς ακόµη, µετέχει στις γενικότερες αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας (εκβιοµηχάνιση, απόπειρες εκσυχρονισµού, ενώ συγχρόνως συµβαίνουν αλλαγές στο διεθνές πλαίσιο και στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ειδικότερα κλπ.). Στις δηµοτικές εκλογές του 1870 και κυρίως σ αυτές του και στις δύο εξελέγη ο χιώτης ηµήτριος Βαφιαδάκης, ο ισχυρότερος για πολλές δεκαετίες οικονοµικός παράγοντας της πόλης--, και παρά τη διαµάχη, σε υψηλό όµως επίπεδο, µεταξύ Χιωτών και Πελοποννησίων, αλλά και Χιωτών µεταξύ τους που εκπροσωπούν τώρα αντίπαλες παρατάξεις, η τιµή του ψωµιού ήταν το κύριο επιχείρηµα της εκλογικής διαµάχης: κατηγορήθηκε ο Βαφιαδάκης ότι ελέγχοντας το κύκλωµα της παραγωγής του ψωµιού ήταν ο υπεύθυνος της ακρίβειας του, και οι αντίπαλοί του κατέβηκαν µε κύριο σύνθηµα ότι θα µειώσουν σηµαντικά τη τιµή του Ανδρέας Θ. ρακάκης, Αι πρώται βουλευτικαί εκλογαί εις την Σύρον, ανάτυπο από την εφηµερίδα της Σύρου Θάρρος, φύλλα του 1962, σ Βασίλης Καρδάσης, «Ερµούπολη: αστικές λειτουργίες κα συµπεριφορές», Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού (εκδ.), Νεοελληνική πόλη. Οθωµανικές κληρονοµίες και ελληνικό κράτος, τ. Β, Αθήνα 1985, σ Η ηµοτική εκλογή του ήµου Ερµουπόλεως [του 1874], [Εν Ερµουπόλει 1874]. Αποτέλεσµα: Βαφιαδάκης: 1881 ψήφοι,. Παρασκευάς: Βλ. και [Ερµούπολη: ηµαιρεσίες Ακύρωση, Έφεση, Ερµούπολη 1870] (φυλλάδιο χωρίς φ. τίτλου). Βλ. και τα φυλλάδια: Αι κατά του κύρους των κατά την 5 Ιουλίου ε.ε. ενεργηθεισών δηµοτικών εκλογών Ερµουπόλεως Ενστάσεις της µερίδος Αλεξάνδρου Μάσχα, Εν Ερµουπόλει 1887 Αι κατά των τελευταίων δηµαιρεσιών του ήµου Ερµουπόλεως Ενστάσεις της µερίδος ηµητρίου Βαφιαδάκη, Εν Ερµουπόλει 1887 Άρθρα τινά εκ της εφηµερίδος «Πολίτης» ήτοι χαρακτήρ και πολιτεία ηµητρίου Βαφιαδάκη ηµάρχου Ερµουπόλεως, Εν Ερµουπόλει 1887.

12 Νοµίζω ότι και τα φαινόµενα αυτά δείχνουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην κοινωνία της Ερµούπολης. Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις, ευδιάκριτες από πολύ νωρίς, παίρνουν τώρα την ταξική τους διάσταση. Οι πρώτες απεργίες θα γίνουν πέντε χρόνια αργότερα Μάκης Φρέρης, «Η πρώτη απεργία στη Σύρο», Συριανά τχ. 6-7 (1986), σ έσποινα Νικολάου, «Ο λόγος περί εργατών στην Ερµούπολη του 19 ου αιώνα. Ιστορική και γλωσσολογική προσέγγιση του λόγου των αστών για τους εργάτες αλλά και των ίδιων των εργατών, σ ένα σηµαντικό αστικό κέντρο της Ελλάδας», διπλωµατική εργασία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο 2003.

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1845-1853)

ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1845-1853) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (845-853) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 9ου ΑΙΩΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή μελέτη πού ακολουθεί στηρίζεται σε κατάστιχο πού βρίσκεται στο Δημοτικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤEΛΟΣ * ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚ ΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 30 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 4662 Προς: Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Θέμα: Αλλαγές σε συνδρομές και προσφερόμενες υπηρεσίες / παροχές -

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 1/ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Συνολική αύξηση πληθυσµού Έτος 1968 1975 1982 1990 1999 2005 Αρ. 58,118 54,488 59,830 65,389 68,827 83,122 ατόµων Πυκνότητα 13,937 13,066 14,347 15,680

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Σχεδόν 12.000 τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι με κοινωνικά κριτήρια αναμένεται να απορροφηθούν στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ Γκέσος Παύλος Εργασία και ΟΑΕΔ Σκοπός της ενημέρωσης Η παρουσίαση ενός κρατικού μηχανισμού προκειμένου την: Εύρεση εργασίας για εργαζόμενους. Εύρεση υπαλλήλων για εργοδότες. Με την ελάχιστη δυνατή απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 05/02/2015, και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία του ήµου Αλίαρτου Θεσπιέων ( ηµαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υφιστάµενη κατάσταση καταχωρηµένων και ταυτόχρονα σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Υφιστάµενη κατάσταση καταχωρηµένων και ταυτόχρονα σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 45854 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα