διάφορες χρονικές στιγµές, γα ενσωµατώσουν τους νέους δηµότες. Για την περίοδο έχουµε επτά. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διάφορες χρονικές στιγµές, γα ενσωµατώσουν τους νέους δηµότες. Για την περίοδο 1834-1945 έχουµε επτά. 3"

Transcript

1 Μερικές επισηµάνσεις για τους κατοίκους της Ερµούπολης το 19 ο αιώνα: γεωγραφική προέλευση, κινητικότητα, εγκατάσταση στο χώρο, επαγγέλµατα, κοινωνικές σχέσεις 1 Για όσα φιλόδοξα περιλαµβάνονται στον τίτλο, θα στηριχτώ κυρίως σε δυο σηµαντικές πηγές που εντοπίσαµε στο δηµοτικό αρχείο της Ερµούπολης: το δηµοτολόγιο και τις δηµοτικές απογραφές. 1. Το ηµοτολόγιο Το δηµοτολόγιο, 2 περίπου καταχωρίσεις που φθάνουν ως το 1945, είναι εδώ και πολλά χρόνια µηχανογραφηµένο και στη διάθεση των ερευνητών. Η µηχανογράφησή του υπήρξε αποτέλεσµα συνεργασίας των ΓΑΚ, Αρχεία Νοµού Κυκλάδων (έδρα: Ερµούπολη) και του προγράµµατος «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυµνο. 3 Επιµένω ακόµα ότι το δηµοτολόγιο, όχι µόνο της Ερµούπολης φυσικά, είναι πρώτης τάξεως πηγή για να κατανοήσουµε βασικές παραµέτρους ενός κοινωνικού σχηµατισµού. 4 Θυµίζω ότι το χρησιµοποίησε ο Ανδρέας ρακάκης για να δει πως συγκροτήθηκε ο πληθυσµός της πόλης στην περίοδο της δηµιουργίας της κατά την Επανάσταση του Και ο Emile Kolodny, µε υποδειγµατικές δειγµατοληψίες του δηµοτολογίου σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές (1853, 1928, 1967), µας έδωσε στοιχεία για τη γεωγραφική προέλευση των κατοίκων, την ηλικιακή τους συγκρότηση, την επαγγελµατική τους ενασχόληση. 6 Νοµίζω ότι η µηχανογράφηση, µε την ευκολότερη πρόσβαση στο σύνολο των δεδοµένων, µας επιτρέπει όχι µόνο να επιβεβαιώσουµε ή και να διαφοροποιηθούµε από τις παραπάνω εκτιµήσεις ή άλλες, αλλά και να 1 Ανακοίνωση στα Σεµινάρια της Ερµούπολης τον Ιούλιο του Χρησιµοποιώ τον ενικό, ενώ στην πραγµατικότητα έχουν συνταχθεί περισσότερα δηµοτολόγια, σε διάφορες χρονικές στιγµές, γα ενσωµατώσουν τους νέους δηµότες. Για την περίοδο έχουµε επτά. 3 Πρόθεσή µου ήταν να επεξεργαστώ συστηµατικά τα δεδοµένα του δηµοτολογίου και να γράψω µια µεγάλη και αναλυτική εργασία, µε πίνακες, διαγράµµατα κλπ. Για άλλη µια φορά κι αυτό δεν θα γίνει, για διάφορους λόγους. Θα περιοριστώ σε ένα σύντοµο κείµενο όπου θα διατυπώνω κάποιες υποθέσεις. Αυτό το κείµενο θα αποτελέσει την εισαγωγή στο δηµοτολόγιο που ως βάση δεδοµένων θα µπει, σύντοµα ελπίζω, στο διαδίκτυο. Έτσι, όχι µόνο στη Σύρο ή το Ρέθυµνο, αλλά παντού θα είναι δυνατή η χρήση του για οποιαδήποτε ερωτήµατα. 4 Βλ. τα αναλυτικά επιχειρήµατα του S`ebastien Marre, Le dimotologion: une source originale en Gr`ece, Histoire & Mesure, τ. XIX-1/2 (2004), σ Βλ. και την αδηµοσίευτη διατριβή του: Les enfants du Pir`ee. Moblit`es urbaines, trajectoires individuelles et identit`e nationale dans la Gr`ece du XIXe si`ecle, Universit`e Michel de Montaigne-Bordeaux III, Ανδρέας Θ. ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως (Σύρας), τ. Α ( )-Β ( ), Αθήνα 1979, E. Kolodny, Hermoupolis-Syra. Naissance et `evolution d une ville insulaire grecque, Mediterran`ee, αρ. 2 (Απρ.-Ιούν. 1969), σ Ελληνική µετάφραση Ν. Τσάγκα: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 8 ( ), σ

2 θέσουµε και άλλες ερωτήσεις που ενδεχοµένως να µην ήταν εύκολο να απαντηθούν δουλεύοντας µε το χέρι. Έτσι, για παράδειγµα, ένας συνδυασµός δεκαετιών και επαγγέλµατος, µπορεί να µας δείξει πότε κάποια επαγγέλµατα πυκνώνουν, µένουν σταθερά ή υποχωρούν. Εργάτες θα συναντήσουµε στην πόλη κυρίως από τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα, µε την εκβιοµηχάνιση. Ενδιαφέρει, ωστόσο, να δούµε πότε πυκνώνουν οι καταγραφές ανά δεκαετία, ή και ανά πενταετία, και από ποιες περιοχές τροφοδοτείται αυτό το εργατικό δυναµικό. Είναι γνωστό ότι από τη δεκαετία του 1860 κυρίως η Ερµούπολη, αντιµετωπίζοντας διάφορες κρίσεις και περνώντας σταδιακά από µια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδοµένα της εποχής οικονοµική ανάπτυξη, εισέρχεται σε µια µακροχρόνια φάση παρακµής µε ποικίλες διακυµάνσεις και αναλαµπές. Στην περίοδο αυτή της κρίσης µειώνεται δραστικά η έλξη που ασκούσε στους απανταχού Έλληνες που έσπευδαν σ αυτήν για εργασία και κοινωνική καταξίωση, και αρκείται, τις περισσότερες φορές, σε αφίξεις κατοίκων από τα λοιπά νησιά των Κυκλάδων, τα οποία διέρχονται ακόµη µεγαλύτερη κρίση και αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, την ενδοχώρα από την οποία η Ερµούπολη αντλεί ανθρώπινο δυναµικό και αγαθά. Και για να δώσω ένα παράδειγµα: µεταξύ του 1876 και του 1899, 244 Σαντορινιοί γίνονται δηµότες Ερµούπολης, ενώ µόλις 56 είχαν εγκατασταθεί στην πόλη την περίοδο Έτη αιχµής 1879 και (στα έτη αυτά εγγράφεται το 45% του συνόλου για τον 19 ο αώνα). 7 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επαγγέλµατα που δήλωσαν αυτοί οι Σαντορινιοί κατά την εγγραφή τους στο δηµοτολόγιο της Ερµούπολης, καθώς και τα χρονικά όρια ανάµεσα στον πρώτο εγγραφέντα και στον τελευταίο σε κάθε επάγγελµα. εν γνωρίζουµε, για τους περισσοτέρους, 8 πότε ακριβώς έφθασαν στην Ερµούπολη, ώστε να εντοπίσουµε ποιο χρονικό διάστηµα µεσολάβησε µέχρι να γίνουν δηµότες, και να υπολογίσουµε µε ακρίβεια αν το επάγγελµα που δήλωσαν το ασκούσαν ήδη στη Θήρα ή πρόκειται για τη νέα επαγγελµατική τους δραστηριότητα στο χώρο υποδοχής. Αποµένει φυσικά να διευκρινιστεί ποιες ανάγκες στην κοινωνία προέλευσης οδήγησαν τους Σαντορινιούς στη µετακίνηση προς την Ερµούπολη, και αν οι χρονολογίες αιχµής κατά την εγγραφή στο δηµοτολόγιο δεν οφείλονται σε γραφειοκρατικά αίτια, αλλά είναι και χρονολογίες µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορία της Σαντορίνης. Η διερεύνηση όµως αυτή ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος άρθρου. 7 Ας σταθούµε συγκριτικά και στην περίπτωση των Υδραίων που γίνονται δηµότες της Ερµούπολης: φθάνουν τους 543 από το Κατανέµονται χρονικά ως εξής: : 144, :149, : 180, : 70. Περισσότερες εγγραφές παρατηρούνται το 1844 (66= 12,15% του συνόλου) και το 1882 (95=17,49% του συνόλου). Ενδεικτικά επαγγέλµατα: 204 είναι ναυτικοί+15 ναύτες (40,33%), 18 πλοίαρχοι, 8 καλαφάτες, 3 ναυπηγοί, 28 υπάλληλοι. Πβλ. ηµήτρης Α. Μαυριδερός, Οι Υδραίοι στη Σύρο. ηµογραφική-γενεαλογική έρευνα, Αθήνα Στο δηµοσίευµα αυτό επισηµαίνονται διπλοεγγραφές στα δηµοτολόγια της Ερµούπολης. Εδώ οι αριθµοί που παρατίθενται δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν αν υποκρύπτουν διπλές εγγραφές, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, των ίδιων δηµοτών. 8 Μόνο για 19 σηµειώνεται χρονολογία στη στήλη «εποχή σταθεράς διαµονής», ο περισσότεροι από τους οποίους είχαν φθάσει στα χρόνια της Επανάστασης. Παρατίθενται ο χρονολογίες αυτές (η πρώτη αφορά τη σταθερή διαµονή και η δεύτερη την εγγραφή στο δηµοτολόγιο): 1821/1840, 1824/1840, 1824/1840, 1824/1844, 1826/1844, 1826/1835, 1827/1844, 1827/1847, 1829/1843, 1830/1841, 1830/1843, 1830/1845, 1832/1844, 1834/1838, 1835/1841, 1837/1841, 1841/1847, 1842/1847, 1844/1849.

3 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9 ΠΟΥ ΗΛΩΣΑΝ «ΠΑΤΡΙ Α» ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ), Επαγγέλµατα Περιπτώσεις Χρονικά όρια εγγραφής Άεργος αλιεύς ανθρακοπώλης αχθοφόρος βαρελοποιός βαστάζος βιβλιοδέτης βυρσοδέψης εκφορτωτής εµβαλωµατάς εργάτης εργατικός ζωγράφος θερµαστής ιερεύς ιεροδιάκονος ιχθυοπώλης καθαριστής καλαφάτης καπνοκόπτης καπνοπώλης καραγωγεύς καφ(φ)επώλης κηπουρός κλητήρ κλητήρ αστυν κουρεύς κρεοπώλης 1 [1862] κτίστης λεµβούχος µ)πουργουντζής µάγειρος µαθητής µαραγκός µαρµαράς µεταπράτης µηχανικός µουσικός µυλωνάς ναυπηγός ναύτης ναυτικός οινοπώλης οπωροπώλης πετροκόπος πλοίαρχος πριονιστής ράπτης σαβουρατζής Κρατώ όλα τα σηµειούµενα επαγγέλµατα γιατί ακόµη και αυτά που φαίνεται ότι παραπέµπουν σε ταυτόσηµες δραστηριότητες (π.χ. εργάτης/εργατκός) ίσως σήµαιναν κάποιες διαφοροποιήσεις.

4 σανδαλοποιός σιδηρουργός σιδηρουργός σκυτοτόµος τρυπανιστής τσαγκάρης τυποβαφεύς τυπογράφος υαλουργός υπηρέτης υποδηµατοποιός φανοποιός φύλαξ χηµικός χρωµατιστής χρωµατοποιός Το δηµοτολόγιο βοηθά επίσης να διαπιστώσουµε, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, αν τα παιδιά ακολουθούν το επάγγελµα του πατέρα, αν έχουµε µια κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 10 Σε µερικές περιπτώσεις, λίγες οικογένειες ελέγχουν ένα επάγγελµα: οι τυπογράφοι, για τρεις τουλάχιστον γενιές, σχεδόν στο σύνολό τους, προέρχονται από καθολικούς Συριανούς, οι οποίοι από την Άνω Πόλη ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ερµούπολη και έγιναν δηµότες της. Εκτός από το επάγγελµα, την καταγωγή, την ηλικία, το χρόνο εγκατάστασης στην πόλη όποτε υπάρχει, η µελέτη των βαπτιστικών ονοµάτων θα µας επέτρεπε να αναζητήσουµε ατοµικές επιλογές αλλά και συλλογικές νοοτροπίες. Η αύξηση, κυρίως στην περίοδο , των αρχαιοπρεπών ονοµάτων τόσο στην Ερµούπολη όσο και αλλού, εντάσσεται στις αλλαγές που επέφερε η δυναµική της Επανάστασης και του εθνικού κράτους. Οι επαναστάτες ως ελεύθεροι πολίτες ένοιωσαν ότι δικαιούνται πλέον, µετά την έµπρακτη καταξίωσή τους στον απελευθερωτικό αγώνα, να συνδεθούν και µε τον τρόπο αυτό µε τους ένδοξους προγόνους τους. Η τάση αυτή, των αρχαιοπρεπών ονοµάτων, θα έχει ποικίλες διακυµάνσεις στις επόµενες δεκαετίες και θα συντηρηθεί, µε τη µορφή όµως της αρχαιολατρείας, από την εκπαίδευση µε την κλασική της κατεύθυνση. εν είναι σπάνιες περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες: Οικογένεια Ιωάννη Ξαρίκου, κτίστη: ονόµατα παιδιών από τα µεγαλύτερα προς τα µικρότερα: Μιλτιάδης, Χαρίκλεια, Ελένη, Αριστείδης. Οικογένεια Κωνσταντίνου Γρέζου, µαχαιροποιού: Αικατερίνη, Αριστείδης, Ελένη, άφνη, Μαριγώ, Πουλχερία. Θα τελειώσω τις σύντοµες αυτές επισηµάνσεις για το δηµοτολόγιο της Ερµούπολης, αναφέροντας δύο από τους περιορισµούς που έχει ως ιστορική πηγή. Κατ αρχήν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, καταγράφει µόνον τον ανδρικό πληθυσµό και δεν έχει, ως και το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οικογενειακές µερίδες. Έπειτα, µας δίνει µόνο το νόµιµο πληθυσµό, όσους δηλαδή είναι δηµότες. Μας διαφεύγουν, έτσι, όσοι βρίσκονται στην πόλη για διάφορους λόγους αλλά δεν είναι δηµότες Ερµούπολης είναι δηµότες άλλων πόλεων, κωµοπόλεων ή χωριών, είτε είναι ξένοι, αλλοδαποί δηλαδή. Ας σηµειωθεί ότι ως αλλοδαποί καταγράφονται κυρίως οι ελληνικής 10 Βλ. και S. Marre, Le dimotologion, ό.π., µαζί µε άλλες επισηµάνσεις.

5 καταγωγής υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μια συνολικότερη εικόνα για τον πραγµατικό πληθυσµό της πόλης µας δίνουν οι απογραφές, στις οποίες θα αναφερθώ αµέσως µετά. Για το διακινούµενο, ωστόσο, πληθυσµό διαθέτουµε µια σηµαντική πηγή: ένα κατάστιχο διερχοµένων από την Ερµούπολη την περίοδο Στα 500 φύλλα του καταστίχου, καταγράφονται, προφανώς από τη δηµοτική αστυνοµία της Ερµούπολης, ποιοι φθάνουν στην πόλη και ποιοι αναχωρούν στο διάστηµα αυτό. Συγκεκριµένα σηµειώνονται: ονοµατεπώνυµο, ηλικία, επάγγελµα, καταγωγή, διαµονή, ηµεροµηνία άφιξης, τόπος προέλευσης, ξενοδοχείο κλπ. χώροι όπου µένουν οι µη έχοντες κατάλυµα, ηµεροµηνία αναχώρησης και τόπος προορισµού. 11 Νοµίζω είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον για ελληνική πόλη του 19 ου αιώνα, που µπορούµε να προσεγγίσουµε κάπως αυτόν τον διακινούµενο πληθυσµό που τόσο µας διαφεύγει. Μια πρώτη προσέγγιση επιχείρησε ένας µεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 12 Χρησιµοποίησε, για την περίοδο , ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα καταγραφών, σε σύνολο 8.359, για να επισηµάνει, παρά τα κενά και τα προβλήµατα της χρησιµοποιούµενης πηγής, κάποιες τάσεις: έξι στους δέκα αφικνούµενους προέρχονται από περιοχές του ελληνικού κράτους (οι περισσότεροι από τις Κυκλάδες, την Αθήνα-Πειραιά, τη Στερεά-Εύβοια), τρεις στους δέκα από περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (κυρίως από Κρήτη, Σµύρνη, Κωνσταντινούπολη και Χίο), σχεδόν ένας στους δύο απασχολείται στο εµπόριο και τις µεταφορές, όσοι δεν ήταν ντόπιοι ή δεν είχαν τρόπο φιλοξενίας διέµειναν σε 49 διαφορετικά ξενοδοχεία ή άλλα καταλύµατα, οι συνηθέστερες ηλικίες είναι και 31-40, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 6,6% και οι νέοι κάτω των 20 ετών το 8,8%. 13 Άλλη µια εικόνα αυτού του πληθυσµού που συνεχώς διακινείται σε ένα λιµάνι µε τέτοια κίνηση, όπως ήταν η Ερµούπολη για 3-4 δεκαετίες, προκύπτει και από τα ποικίλα συµβόλαια που συνάπτονται. Από το πρώτο ευρετήριο του συµβολαιογράφου Κ. Μώραλη, και για τα έτη , µπορούµε να σηµειώσουµε, µεταξύ άλλων: παρουσία συµβαλλοµένων από όλα τα µέρη που κατοικούν Έλληνες ακόµη και µουσουλµάνος έµπορος από τη Σµύρνη ο οποίος διεκδικεί δικαστικά τα παιδιά του που του τα άρπαξε η πρώην γυναίκα του και τα έφερε στην Ερµούπολη συµµετοχή στις δικαιοπραξίες αρκετών γηγενών Συριανών που πωλούν γη, µέρη πλοίου, κλπ. πολλοί µακαρονοποιοί αναλυτικός καθορισµός αµοιβής υπηρέτριας που ήλθε από γειτονικό νησί να εργαστεί στην Ερµούπολη πλήθος θαλασσοδανείων η Μαντώ Μαυρογένους ο τυπογράφος Ν. Βαρότσης, κλπ. κλπ. 11 Το κατάστιχο αυτό, όπως και όλες οι άλλες πηγές που αναφέρονται εδώ, απόκεινται στα ΓΑΚ, Αρχεία Νοµού Κυκλάδων. 12 Γιάννης Μαργιούλας, «Κατάστιχο διερχοµένων από την Ερµούπολη »: µια απόπειρα προσέγγισης µιας ρευστής παραµέτρου της φυσιογνωµίας της πόλης, σεµιναριακή εργασία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο Γιάννης Μαργιούλας, ό.π. Μεγάλη η ποικιλία των πληροφοριών. Μερικά παραδείγµατα από τις παρατηρήσεις του συγγραφέα, που τις µεταφέρω σχεδόν αυτολεξεί: Από τους 18 αρτοπώλεςαρτοποιούς, οι 14 είναι από την Ήπειρο-Γιάννενα (οι περισσότεροι έρχονται και αναχωρούν οµαδικά). Από τους 114 στρατιωτικούς, ο 34 που δηλώνουν «στρατιώτες» είναι όλοι µουσουλµάνοι κυρίως από Ήπειρο και Αλβανία και µετακινούνται οι περισσότεροι από την Κρήτη το ίδιο και οι 65 από τους 67 «στρατιωτικούς» οι υπόλοιποι βαθµοφόροι είναι Έλληνες και τρεις Τούρκοι. Από τους 74 καλλιτέχνες, 16 είναι ηθοποιοί (9 ξένοι: Ιταλοί και Γάλλοι), 51 µουσικοί (40 ξένοι κυρίως από Ιταλία και Αυστρία, ενώ οι Έλληνες από Σµύρνη και Κωνσταντινούπολη), οι υπόλοιποι είναι ζωγράφοι, γλύπτες, ταχυδακτυλουργοί, χοροδιδάσκαλοι.

6 2. Οι δηµοτικές απογραφές Τις ονοµάζω έτσι γιατί είναι απογραφές που έγιναν σπίτι προς σπίτι από άτοµα που όρισαν οι δηµοτικές αρχές ως απάντηση στην κυβερνητική εντολή για απογραφή του πληθυσµού της χώρας το 1861, 1870, Από την πρώτη, που θα µε απασχολήσει περισσότερο, σώζονται δύο από τα τρία απογραφικά βιβλία. Ενώ η απογραφή έγινε, όπως ειπώθηκε, σπίτι προς σπίτι, οι κάτοικοι σηµειώνονται στα βιβλία αυτά µε βάση την αλφαβητική σειρά του βαπτιστικού ονόµατος του αρχηγού κάθε νοικοκυριού, και όχι σύµφωνα µε τη σειρά του σπιτιού. Φαίνεται ότι στην αρχή καταγράφηκε χωριστά κάθε νοικοκυριό και στη συνέχεια τα σχετικά δελτία τοποθετήθηκαν αλφαβητικά. Επειδή λείπει, όπως αναφέρθηκε, το ένα (το πρώτο κατά σειρά) από τα τρία απογραφικά βιβλία, έχουµε εκείνα τα νοικοκυριά των οποίων το βαπτιστικό του αρχηγού αρχίζει από Ζ-Χ. Ωστόσο, παρά τη απουσία τού ενός βιβλίου, ο ως άνω τρόπος καταγραφής επιτρέπει υποθέσεις που είναι αντιπροσωπευτικές του συνολικού πληθυσµού. Χωριστά καταγράφηκε µόνο η υδραϊκή συνοικία και τα διάφορα ιδρύµατα και καταστήµατα, όπως οικοτροφεία, νοσοκοµείο, στρατώνες κλπ. Από την απογραφή του 1870 σώζονται δύο κατάστιχα και από την απογραφή του 1879 ένα σ αυτά ο τρόπος καταγραφής είναι διαφορετικός από αυτόν της απογραφής του Έχω επεξεργαστεί τα πρώτα 501 νοικοκυριά της απογραφής του 1861, τα οποία αντιπροσωπεύουν 1901 άτοµα (17% και 17,52% αντίστοιχα του συνόλου των νοικοκυριών και ατόµων που διαθέτουµε τα γράµµατα Ζ, Η, Θ και µέρος του Ι). Η επεξεργασία αυτή, που απέβλεπε κυρίως στην ανάδειξη του τύπου των νοικοκυριών, είχε παρουσιαστεί παλαιότερα εδώ στην Ερµούπολη και πρόσφατα δηµοσιεύτηκε, µαζί µε τα άλλα κείµενα αυτής της συνάντησης, στο περιοδικό The History of the Family. 15 Το σηµαντικότερο που προέκυψε, µε βάση τις ταξινοµήσεις που έχει προτείνει ο P. Laslett, ήταν η συντριπτική υπεροχή των µονοεστιακών νοικοκυριών (67,9% του συνόλου). Παντελής ήταν, στο δείγµα, η απουσία πολυεστιακών νοικοκυριών. Και η Βιολέττα Χιονίδου, που επεξεργάστηκε το σύνολο της απογραφής του 1861, καθώς και τις απογραφές του 1870 και 1879, επιβεβαίωσε σαφέστατα την κυριαρχία του µονοεστιακού µοντέλου: εντόπισε λίγες µόνο περιπτώσεις πολυεστιακών νοικοκυριών. 16 Αφού έχουµε µια πόλη που συγκροτείται κυρίως από πρόσφυγες και εσωτερικούς µετανάστες, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες, όλα δείχνουν ότι το οικογενειακό αυτό µοντέλο ήταν παντού κυρίαρχο ή ότι σ αυτό γρήγορα προσαρµόστηκαν όλοι (ισχυρή ένδειξη της δυναµικής της πόλης). Σηµειώνω σύντοµα και κάποιες άλλες διαπιστώσεις από την επεξεργασία του δείγµατός µου: ---Υψηλός αριθµός αγάµων, που εξηγείται από την άφιξη στην Ερµούπολη πολλών ατόµων, κυρίως ανδρών, σε αναζήτηση εργασίας. --Μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια 2,23. --Σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν κατά µέσο όρο 0,27 υπηρέτες/τριες (το ποσοστό είναι 1,37 αν υπολογίσουµε µόνο τα νοικοκυριά που έχουν υπηρέτριες). 14 Για τις απογραφές στο ελληνικό κράτος το 19 ο αιώνα διαθέτουµε µια πρόσφατη µελέτη: Γιάννης Μπαφούνης, Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυµοι Η ελληνική στατιστική τον 19 ο αιώνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού-Παράρτηµα του περιοδικού Μνήµων αρ. 14, Αθήνα Christos Loukos, Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis in the mid-19 th century, The History of the Family 9 (2004),σ V. Hionidou, Nineteenth-century Greek households: The case of Hermoupolis, , Continuity and Change 14/3 (1999), σ

7 --Σχετικά µε τη διακύµανση του µεγέθους του νοικοκυριού ανάλογα µε τις κοινωνικο-επαγγελµατικές κατηγορίες, σε ένα δείγµα 50 νοικοκυριών όπου το επάγγελµα του αρχηγού ήταν έµπορος, το µέγεθος του νοικοκυριού ήταν κατά µέσο όρο 6,68 άτοµα και το µέσο µέγεθος της οικογένειας 4,98. Η διαφορά αυτή δείχνει την ευρεία χρήση υπηρετικού προσωπικού. Σε ένα αντίστοιχο δείγµα 50 νοικοκυριών όπου ο αρχηγός δήλωσε επάγγελµα εργάτης, το µέσο µέγεθος του νοικοκυριού είναι 3,84 άτοµα και αυτό της οικογένειας 3,60. Η µικρή εδώ διαφορά δείχνει την παντελή σχεδόν έλλειψη υπηρετικού προσωπικού. --Λίγοι παραπάνω από τους µισούς κατοίκους του δείγµατος είναι ετεροδηµότες και αλλοδαποί, δηλαδή ελληνικής καταγωγής υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ελάχιστοι είναι οι ξένοι. Τα 2/3 περίπου των ετεροδηµοτών προέρχονται από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. --Η πολυµέρεια των επαγγελµάτων που δηλώνονται δείχνει ακριβώς αυτό τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της πόλης λίγα χρόνια πριν την αντιστροφή της συγκυρίας: ισχυρή είναι η παρουσία επαγγελµάτων που είναι συνδεδεµένα µε το εµπόριο, τη ναυτιλία, τη βιοτεχνία-βιοµηχανία (κυρίως βυρσοδεψία και ναυπηγική) Η εγκατάσταση στο χώρο Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να προτείνω κάποιες υποθέσεις που αφορούν κυρίως στην εγκατάσταση των ανθρώπων στο χώρο. Θα βασιστώ στο σύνολο των σωζόµενων απογραφών τόσο του 1861 όσο και αυτών του 1870 και Όλες οι απογραφές έχουν µηχανογραφηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που ανέφερα στην αρχή. 18 Ας δούµε κατ αρχήν πού κατοικούν οι Ερµουπολίτες το Θυµίζω προηγουµένως ότι για τον εντοπισµό των αρχικών εγκαταστάσεων των προσφύγων στη σχηµατιζόµενη πόλη, όταν όλα ακόµη ήταν ρευστά και οι ενορίες και συνοικίες δεν είχαν σαφώς διαµορφωθεί, σηµαντικές είναι οι συµβολές του Ανδρέα ρακάκη 20 και της Αγγελικής Φενερλή, 21 που αξιοποίησαν κυρίως συµβολαιογραφικά τεκµήρια. Το 1861, το 36% των Ερµουπολιτών σηµειώνεται ότι κατοικεί στη Μεταµόρφωση, 23% στην Κοίµηση, 22% στον Άγιο Νικόλαο και 12% στον Άγιο Γεώργιο. Οι υπόλοιποι καταγράφονται στην Υδραϊκή συνοικία, στα καταστήµατα και ιδρύµατα. Περισσότεροι ετεροδηµότες, που αποτελούν το 35% του πληθυσµού, κατοικούν, αναλογικά µε τους κατοίκους όλης της ενορίας ή περιοχής τους, στα Υδραίικα και την Κοίµηση, µικρότερα ποσοστά έχουν οι άλλες συνοικίες. Οι αλλοδαποί, 14% του πληθυσµού, εντοπίζονται περισσότερο στη Μεταµόρφωση και τα Υδραίικα, την Κοίµηση και τον Άγιο Γεώργιο, και λιγότερο στον Άγιο Νικόλαο. Πάντως, το 1861, ένας στους δύο Ερµουπολίτες είναι ετεροδηµότης ή αλλοδαπός. Οι ετεροδηµότες και οι αλλοδαποί είναι σκορπισµένοι στις διάφορες ενορίες. εν παρατηρήθηκε σ αυτούς µια ιδιαίτερη συγκέντρωση στο χώρο. Οι υπόλοιποι, ενώ ως πρόσφυγες ή εσωτερικοί µετανάστες ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη από διάφορες περιοχές, τώρα που έγιναν δηµότες της, δηλώνονται ως Ερµουπολίτες. 17 C. Loukos, ό.π. Πβλ. τα στοιχεία που δίνει για την Ερµούπολη η επίσηµη απογραφή του 1861: Υπουργείον των Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσµός του έτους 1861, Αθήνα Φωτοµηχανική ανατύπωση µε προλεγόµενα-επιµέλεια Γιάννη Μπαφούνη, ΕΜΝΕ-Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα Συνέβη το ίδιο µε το δηµοτολόγιο. Υπολόγιζα ότι θα γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο µε βάση τα δεδοµένα των απογραφών. Τελικά κι εδώ θα περιοριστώ σε µια σύντοµη µελέτη που θα αποτελέσει την εισαγωγή στις παραπάνω απογραφές που ως βάση δεδοµένων θα µπουν στο διαδίκτυο µετά από κάποιες αναγκαίες διορθώσεις. 19 ίνονται εδώ κάποια πρώτα ποσοτικά στοιχεία από τη βάση δεδοµένων. Εκκρεµεί µια συστηµατική ποιοτική ανάλυσή τους που ασφαλώς θα διευκρίνιζε και άλλες παραµέτρους. 20 Α. ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως, ό.π., τ. Α, σ.;; 21 Αγγελική Φενερλή, «Τεχνίτες και τεχνικές στη πρώιµη Ερµούπολη ( )», Μνήµων 27 (2005), σ Βλ. και την εργασία της ίδιας στον παρόντα τόµο.

8 Αναζήτησα την καταγωγή αρκετών από αυτούς. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι κι εδώ η καταγωγή δεν αποτελεί, τουλάχιστον στα 1861, κριτήριο για την επιλογή του τόπου κατοικίας, κάτι που παρατηρείται στα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας της πόλης και αποτυπώθηκε στα σχετικά τοπωνύµια. Ακόµα και στα Υδραίικα, που κρατούν στην απογραφή την παλαιά ονοµασία τους, 22 δεν φαίνεται να κατοικούν πολλοί Υδραίοι. Αν θεωρήσουµε το επάγγελµα ως βασικό κριτήριο µιας κοινωνικής ιεράρχησης, πράγµατι η διασπορά των επαγγελµατιών είναι άνιση στις ενορίες της πόλης. Οι περισσότεροι έµποροι κατοικούν αναλογικά στον Άγιο Νικόλαο, ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά η Μεταµόρφωση, έπειτα η Κοίµηση ένας µόνον έµπορος στον Άγιο Γεώργιο και κανένας στα Υδραίικα. Τα Υδραίικα όµως έχουν αναλογικά µε τον πληθυσµό τους περισσότερους εργάτες, ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά η Μεταµόρφωση και ο Άγιος Γεώργιος, και µε ακόµη µεγαλύτερη η Κοίµηση και ο Άγιος Νικόλαος. Οι περισσότεροι ναύτες και ναυτικοί, πάντα αναλογικά, εντοπίζονται στον Άγιο Γεώργιο, ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά η Κοίµηση και τα Υδραίικα πολλοί λίγοι είναι στη Μεταµόρφωση και τον Άγιο Νικόλαο. Ας δούµε ποιοί κατοικούν στους πρώτους αριθµούς σπιτιών της ενορίας του Αγ. Νικολάου το Εντόπισα, από τους 100 επί κεφαλής των νοικοκυριών, τους 50: 13 έµποροι, 2 δικηγόροι, 2 εργάτες, 2 εµποροϋπάλληλοι και από ένας κτηµατίας, τοκιστής, γερουσιαστής (Ν. Καλλέργης), µουσικός, βιβλιοδέτης, τελωνοϋπάλληλος, φανοποιός, υελοπώλης, νοµισµαταλλάκτης, τελώνης Σύρου, γραµµατέας Λιµεναρχείου, υποδιευθυντής Ταχυδροµείου, δηµοτικός αρχιτέκτονας (Π. Σαµπώ), πρόξενος Μ. Βρετανίας, πρόξενος Γαλλίας, υποπρόξενος Ρωσίας, µαθητής, γραφεύς, ξυλουργός, καφεπώλης, δηµόσιος υπάλληλος, ευρωπαϊκός ράπτης, 4 χήρες, 3 άεργοι, σε έναν δεν δηλώνεται επάγγελµα, ένα επάγγελµα είναι δυσανάγνωστο. Από τους 50, 8 είναι αλλοδαποί, 4 Ιουδαίοι, 9 δυτικού δόγµατος, ένας δαµαρτυρόµενος. Οι ετεροδηµότες είναι 23: 6 από τη Σύρο, 2 από τη Μύκονο, 2 από την Τήνο, 2 από Καλαµάτα, 3 από το Ναύπλιο, 2 από Αθήνα, και από ένας από Άνδρο, Ίο, Ασωπό, Θήρα, Πάτρα και Κερπινή. Στον ίδιο αριθµό οικίας κατοικούν, ανά δύο, 6 µε τις οικογένειές τους: δύο έµποροι, ο υελοπώλης και ο νοµισµαταλλάκτης, ο άεργος και η χήρα. Ο υποπρόξενος της Ρωσίας µένει µε την οικογένειά του στον ίδιο αριθµό όπου κατοικεί µόνος του και ο υπάλληλος εµπορίου. 20 από τους 50 ζούν µόνοι τους ή συγκροτούν νοικοκυριά χωρίς οικογενειακή δοµή (στον πίνακα δηλώνονται µε *) απ αυτούς στην ίδια κατοικία µένουν, ανά δύο, οι δύο έµποροι από το Ναύπλιο, ένας έµπορος και ένας µαθητής από την Καλαµάτα, και ένας δηµόσιος υπάλληλος και ένας ευρωπαϊκός ράπτης. Μία γυναίκα ζει µόνη της: η Σµαράγδα Αλεξοπούλου, 60 ετών, χήρα και αλλοδαπή. ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1861 Αρ. Επάγγελµα του επικεφαλής του νοικοκυριού ήµος ετεροδηµότη/αλλοδαπός οικίας 1* Εργάτης 3 Γραµµατέας Λιµεναρχείου Μύκονος 3* υσανάγνωστο Ασωπός 9 Εµπορος 11 Εµπορος 11 Εµπορος Αλλ 12 Υποπρόξενος Ρωσίας Σύρος 12* Υπάλληλος εµπορίου Τήνος 22 Ίσως γιατί βρίσκονται κοντά στην καθολική εκκλησία της Ευαγγελίστριας και δεν αποτελούν ενορία µε βάση έναν ορθόδοξο ναό.

9 13 Υποδιευθ. Ταχυδροµείου Αθήνα 14 Εµπορος 19* Εργάτης Ίος 20* Εµποροϋπάλληλος Κερπινή 23 22* Εµπορος Ναύπλιο 22* Εµπορος Ναυπλία 23 Εµπορος Θήρα/Ιουδ 30* Ευρωπαϊκός ράπτης 30* ηµόσιος υπάλληλος Τήνος 31* Καφεπώλης Αλλ 34 Αεργος (80 ετών) Σύρος/ υτ 36 Νοµισµαταλλάκτης Ιουδ 36 Υελοπώλης Ιουδ 38 Εµπορος υτ 41 Τοκιστής 42 Κτηµατίας 43* ικηγόρος Αθήνα 61* ηµοτικός αρχιτέκτονας Αλλ/ υτ 62 Εµπορος Αλλ 68* Μουσικός Αλλ/ υτ 69* Ξυλουργός Ανδρος 71 Πρόξενος Γαλλίας Μύκονος 72 Πρόξενος Μ. Βρετανίας Αλλ/ ιαµαρτ 74 Τελωνοϋπάλληλος 76 εν σηµειώνεται (62 ετών) Φανοποιός Σύρος/ υτ 78 Εµπορος 79* Αεργος 80* Χήρα (60ετών) Αλλ 81* Τελώνης Σύρου 82 Γερουσιαστής 83* Γραφεύς Σύρος/ υτ 85 Χήρα (70 ετών) 25 Πάτρα 86* Εµπορος Καλαµάτα 86* Μαθητής (14) Καλαµάτα 87 Χήρα (50 ετών) 26 Σύρος/ υτ 88 Αεργος (70 ετών) 27 Αλλ/ υτ 88 Χήρα (60 ετών) 28 Σύρος/ υτ 89 Βιβλιοδέτης 94 Εµπορος 96 Εµπορος Ναύπλιο 97 ικηγόρος Αλλ=Αλλοδαπός, ιαµαρτ= ιαµαρτυρόµενος, υτ= υτικού δόγµατος, Ιουδ=Ιουδαίος, 23 Κερπένη στην πηγή. 24 Τέσσερα από τα παιδιά του είναι έµποροι. 25 Μαζί µε τον άγαµο 40χρονο γιό της, έµπορο. 26 Μαζί µε την άγαµη 28χρονη κόρη της και τον άγαµο 25χρονο γιό της, υπάλληλο τηλεγραφείου. 27 Ζει µε τον 29χρονο γιό του, του οποίου δεν δηλώνεται το επάγγελµα. 28 Μαζί µε την άγαµη 43χρονη κόρη της.

10 Μια εικόνα τώρα από µια άλλη ενορία, της Μεταµόρφωσης το 1861: Στον αριθµό οικίας 602 µένει µόνος του ένας υπηρέτης, αλλοδαπός 603: έµπορος (35 ετών) µε τη σύζυγο (25), δύο ανήλικα παιδιά (3 και 1), τη µητέρα του (χήρα 55), µία τροφό από το Γαύριο (40), δύο υπηρέτριες από την Αµοργό (18 και 12). 604: µεσίτης (70), µε τη σύζυγο (45), τον ανύπαντρο γιο (30, µεσίτη), δύο ανύπανδρες κόρες (20 και 22), δύο υπηρέτριες από τη Νάξο (19) και τη Θήρα (12) 605: δύο νοικοκυριά στον ίδιο αριθµό: 1) γιατρός (42) µε τη σύζυγο (28), τρία ανήλικα παιδιά (2, 4 και 5 ετών) 2) αρτοποιός (Σταύρος Χρυσός, 42), µε τη σύζυγο (35), τη χήρα µητέρα του (73), δύο ανιψιές του (17 και 20), µία υπηρέτρια (12) 606: επτά εργάτες (18, 18, 19, 22, 22, 26 και 27 ετών), οι έξι ετεροδηµότες (από την Άνδρο, Κέα, Αίγινα, Λίµναια;, δύο από Μήλο) 607: έµπορος (Μιχαήλ Κ. Σαλβάγος, 48), µε τη σύζυγο (28), τρεις γιούς (6, 13 και 15), δύο κόρες (4 και 9), δύο υπηρέτριες από το Κόρθιο (17 και 38) και άλλη µία από την Αµοργό (17), και έναν υπηρέτη από τη Μύκονο (19). 608: φανοποιός (30) µε τη σύζυγο (22), δύο ανήλικα παιδιά (3 και βρέφος), συγγενικό πρόσωπο (µαθητή από την Κύθνο, 22 ετών). Θα προσπαθήσω να δώσω και κάποιες εικόνες ενός δρόµου, από τους αρχαιότερους, της οδού Απόλλωνος το Μεταξύ των άλλων εκεί κατοικούσαν: Ο ηµήτριος Αθ. Κούµας, έµπορος από την Τρίπολη, 45 ετών, µε τη σύζυγό του Καλλιόπη (35 ετών), και 6 παιδιά από 20 ετών έως επτά µηνών µαζί µε δύο υπηρέτριες από την Αµοργό και την Άνδρο, και µία τροφό από την Άνδρο (η οικία είναι ιδιόκτητη). Ανάλογου επιπέδου και η οικογένεια του Αντωνίου Εµµ. Μαρινάκη, 35 ετών, εµπόρου: η σύζυγος (28 ετών) και οκτώ παιδιά από 10 ετών έως 5 µηνών επί πλέον τρεις υπηρέτριες (από την Τήνο, Νάξο, Κάρυστο), µία τροφός από την Τήνο και µία Γαλλίδα παιδαγωγός. Ο Μαρινάκης ενοικιάζει την οικία του. Στο ίδιο δρόµο µένει, µε ενοίκιο, και η Αριάδνη Ι. Πολυχρονιάδη, 30 ετών χήρα, µε τον εξαετή γιό της, µαθητή. Με ενοίκιο µένει µόνος του ο ιεροδιάκονος Κύριλλος Μιχαήλ Βενιέρης, 26 ετών από τη Μύκονο. Σε ιδιόκτητη οικία κατοικούν ο Φραγκίσκος Μηνάς, τέκτων, 60 ετών από την Κάρπαθο και η σύζυγός του Σοφία, 50 ετών από την Ανδρο. 29 Νοµίζω ότι µπορούµε, παρά τα κενά από την έλλειψη κάποιων καταστίχων, να αποτυπώσουµε σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη όλες αυτές τις πληροφορίες. 30 Θα προβάλει έτσι ανάγλυφη η Ερµούπολη µε τα σπίτια και τους κατοίκους της, τους δρόµους, τις ενορίες ή συνοικίες της. Στην προσπάθεια αυτή φυσικά τα συµβολαιογραφικά έγγραφα θα µπορούσαν να συµπληρώσουν τα κενά µας. Μερικές τελευταίες επισηµάνσεις. Με βάση ένα πρώτο δείγµα, διαπίστωσα ότι λιγότερα από τα µισά άτοµα που έµεναν στη Μεταµόρφωση το 1861, δεν εντοπίζονται στην ίδια ενορία το Επίσης, τις περισσότερες φορές το επάγγελµα του γιου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο του πατέρα δείχνει µια κινητικότητα προς τα πάνω. Το 1870, που υπάρχουν οι σχετικές µαρτυρίες, οι ενοικιαστές είναι λίγο περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες: 962 έναντι Μερικές φορές πέφτεις απάνω σε προσωπικά δράµατα: ο Γ. Λαγουρός, ο οποίος πεθαίνοντας το 1901 αφήνει σύζυγο και δύο κόρες έχοντας χάσει στο µεταξύ έντεκα γιούς, το 1861 ήταν αρχηγός της ακόλουθης οικογένειας: σύζυγος, τέσσερεις γιοί, 9, 8, 3 και ενός ετών, και µιας κόρης 6 ετών. 30 Ο ηλεκτρονικός αυτός χάρτης θα σχεδιαστεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράµµατος γα την πόλη.

11 4. Οι κοινωνικές σχέσεις Θα τελειώσω µε µια µικρή αναφορά στις κοινωνικές σχέσεις: Είναι γνωστές οι αντιπαλότητες, τα πρώτα κυρίως χρόνια, µεταξύ των Χιωτών και των υπόλοιπων κατοίκων, των Αντιχιωτών. Με το θέµα έχει ασχοληθεί ο Ανδρέας ρακάκης, 31 ο Βασίλης Καρδάσης 32 και άλλοι. Οι Χιώτες, στηριζόµενοι στο µεγάλο αριθµό των συµπατριωτών τους που κατέφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Ερµούπολη και στο ότι µεταξύ αυτών βρίσκονταν πολλοί από τους µεγαλεµπόρους, τους σηµαντικούς τραπεζίτες και άλλους οικονοµικούς παράγοντες του νησιού µε ισχυρές διασυνδέσεις µε τους πλούσιους Χιώτες της διασποράς, προσπάθησαν να ελέγξουν τους τοπικούς πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς. Μαρτυρείται µάλιστα ότι είχαν συγκροτήσει και δική τους λέσχη από την οποία αποκλείονταν οι µη Χιώτες. Οι τελευταίοι αντέδρασαν µε αντίστοιχες ενέργειες, δική τους λέσχη, διεκδίκηση των θέσεων στο Επιµελητήριο, το ηµοτικό Συµβούλιο, στις εφορείες των σχολείων, του νοσοκοµείου, των εκκλησιών κλπ., και η αντιπαλότητα κατέληξε κάποτε σε εντάσεις. Φαίνεται ότι στις πρώτες δεκαετίες η κοινή καταγωγή προσδιόριζε σε µεγάλο βαθµό την ταυτότητα των κατοίκων και συνεπώς στις εκλογικές διαδικασίες, τοπικού ή εθνικού επιπέδου, η παρουσία Χιωτών ή Σµυρνιών ή Πελοποννησίων υποψηφίων είχε τη βαρύτητά της στις επιλογές των ψηφοφόρων. Το ωρίµασµα των κοινωνικών σχέσεων ώστε να ξεπεραστούν ή έστω να περιοριστούν αυτοί οι προσδιορισµοί, είναι εµφανές, µεταξύ των άλλων, και στο διακύβευµα των δηµοτικών εκλογών όταν η πόλη µπαίνει στις κρίσιµες για το µέλλον της δεκαετίες του 1860 και 1870, όταν και η Ερµούπολη, µε τους δικούς της ρυθµούς ακόµη, µετέχει στις γενικότερες αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας (εκβιοµηχάνιση, απόπειρες εκσυχρονισµού, ενώ συγχρόνως συµβαίνουν αλλαγές στο διεθνές πλαίσιο και στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ειδικότερα κλπ.). Στις δηµοτικές εκλογές του 1870 και κυρίως σ αυτές του και στις δύο εξελέγη ο χιώτης ηµήτριος Βαφιαδάκης, ο ισχυρότερος για πολλές δεκαετίες οικονοµικός παράγοντας της πόλης--, και παρά τη διαµάχη, σε υψηλό όµως επίπεδο, µεταξύ Χιωτών και Πελοποννησίων, αλλά και Χιωτών µεταξύ τους που εκπροσωπούν τώρα αντίπαλες παρατάξεις, η τιµή του ψωµιού ήταν το κύριο επιχείρηµα της εκλογικής διαµάχης: κατηγορήθηκε ο Βαφιαδάκης ότι ελέγχοντας το κύκλωµα της παραγωγής του ψωµιού ήταν ο υπεύθυνος της ακρίβειας του, και οι αντίπαλοί του κατέβηκαν µε κύριο σύνθηµα ότι θα µειώσουν σηµαντικά τη τιµή του Ανδρέας Θ. ρακάκης, Αι πρώται βουλευτικαί εκλογαί εις την Σύρον, ανάτυπο από την εφηµερίδα της Σύρου Θάρρος, φύλλα του 1962, σ Βασίλης Καρδάσης, «Ερµούπολη: αστικές λειτουργίες κα συµπεριφορές», Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού (εκδ.), Νεοελληνική πόλη. Οθωµανικές κληρονοµίες και ελληνικό κράτος, τ. Β, Αθήνα 1985, σ Η ηµοτική εκλογή του ήµου Ερµουπόλεως [του 1874], [Εν Ερµουπόλει 1874]. Αποτέλεσµα: Βαφιαδάκης: 1881 ψήφοι,. Παρασκευάς: Βλ. και [Ερµούπολη: ηµαιρεσίες Ακύρωση, Έφεση, Ερµούπολη 1870] (φυλλάδιο χωρίς φ. τίτλου). Βλ. και τα φυλλάδια: Αι κατά του κύρους των κατά την 5 Ιουλίου ε.ε. ενεργηθεισών δηµοτικών εκλογών Ερµουπόλεως Ενστάσεις της µερίδος Αλεξάνδρου Μάσχα, Εν Ερµουπόλει 1887 Αι κατά των τελευταίων δηµαιρεσιών του ήµου Ερµουπόλεως Ενστάσεις της µερίδος ηµητρίου Βαφιαδάκη, Εν Ερµουπόλει 1887 Άρθρα τινά εκ της εφηµερίδος «Πολίτης» ήτοι χαρακτήρ και πολιτεία ηµητρίου Βαφιαδάκη ηµάρχου Ερµουπόλεως, Εν Ερµουπόλει 1887.

12 Νοµίζω ότι και τα φαινόµενα αυτά δείχνουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην κοινωνία της Ερµούπολης. Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις, ευδιάκριτες από πολύ νωρίς, παίρνουν τώρα την ταξική τους διάσταση. Οι πρώτες απεργίες θα γίνουν πέντε χρόνια αργότερα Μάκης Φρέρης, «Η πρώτη απεργία στη Σύρο», Συριανά τχ. 6-7 (1986), σ έσποινα Νικολάου, «Ο λόγος περί εργατών στην Ερµούπολη του 19 ου αιώνα. Ιστορική και γλωσσολογική προσέγγιση του λόγου των αστών για τους εργάτες αλλά και των ίδιων των εργατών, σ ένα σηµαντικό αστικό κέντρο της Ελλάδας», διπλωµατική εργασία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο 2003.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1877

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1877 ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1877 Στα πλαίσια της επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου Αμοργού σε μια ηλεκτρονική βάση, ψηφιοποιήθηκε και ο εκλογικός κατάλογος Αμοργού του 1877, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Τα 16 τµήµατα ενός Λυκείου έχουν τους Οι αποστάσεις (σε Km) των Σε ένα κυκλικό διάγραµµα παριστάνονται

2.5. Τα 16 τµήµατα ενός Λυκείου έχουν τους Οι αποστάσεις (σε Km) των Σε ένα κυκλικό διάγραµµα παριστάνονται .1. Σε ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών, στη Στατιστική στο τέλος του β τριµήνου. Πήραµε τις επόµενες βαθµολογίες: 15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17. Να βρείτε: α) Ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ( )

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ( ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (1821-1912) Η παρούσα ανακοίνωση στηρίζεται στα στοιχεία που μελετήθηκαν στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (1870 & 1879)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (1870 & 1879) ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (1870 & 1879) Ο 19 ος αιώνας Στο σταυροδρόμι του Αιγαίου και στον πυρήνα της θαλάσσιας έκτασης του ελληνικού κράτους με τη συγκρότησή του, οι Κυκλάδες αποτελούν, σχεδόν διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο : έξυπνη πόλη Από τον σχεδιασµό της ταυτότητας στη λήψη αποτελεσµάτων

Ηράκλειο : έξυπνη πόλη Από τον σχεδιασµό της ταυτότητας στη λήψη αποτελεσµάτων Ηράκλειο : έξυπνη πόλη Από τον σχεδιασµό της ταυτότητας στη λήψη αποτελεσµάτων Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάµενος πληροφορικής επικοινωνιών ήµου Ηρακλείου Μέλος της επιτροπής Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1845-1853)

ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1845-1853) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (845-853) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 9ου ΑΙΩΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή μελέτη πού ακολουθεί στηρίζεται σε κατάστιχο πού βρίσκεται στο Δημοτικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου επεξεργάστηκαν 4195 μικρές αγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ Γκέσος Παύλος Εργασία και ΟΑΕΔ Σκοπός της ενημέρωσης Η παρουσίαση ενός κρατικού μηχανισμού προκειμένου την: Εύρεση εργασίας για εργαζόμενους. Εύρεση υπαλλήλων για εργοδότες. Με την ελάχιστη δυνατή απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παρασκεύη+13. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Ιανουαρίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 28/6/2011.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341631-629 Fax: 28210-95292 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

T -point (Thessaloniki s point)

T -point (Thessaloniki s point) ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T -point (Thessaloniki s point) Σεπτέµβριος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα www.zoomnews.gr. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Ιανουαρίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 Χώρα: Ελλάδα EuroSDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 14 έως και 16 Ιανουαρίου 2014. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική Έρευνα 2010 (Αριθµός Συµβολαίου 10201.200.002-200.42) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα