Θρησκευτικές ταυτότητες στη Σύρο κατά το 19 Ο αιώνα: η εµπορευµατική τους διύλιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θρησκευτικές ταυτότητες στη Σύρο κατά το 19 Ο αιώνα: η εµπορευµατική τους διύλιση"

Transcript

1 Θρησκευτικές ταυτότητες στη Σύρο κατά το 19 Ο αιώνα: η εµπορευµατική τους διύλιση Αντώνιος Λ. Σµυρναίος Χρήστος Γκόβαρης Η Ερµούπολη της Σύρου αποτελεί κορυφαία περίπτωση ιδιοπροσωπίας στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα. Πόλη ιδιοσύστατη, «γεννηθείσα και αναπτυχθείσα εκ µόνων των περιστάσεων» 1, προϊόν της ανάγκης και της συγκυρίας, πόλη υδροκεφαλική για την κλίµακα του νησιού, πόλη µετέωρο, είναι γεγονός ότι δηµιούργησε µε καταπληκτική µάλιστα ταχύτητα πρωτότυπους θεσµούς και συµπεριφορές, επιτυγχάνοντας εντέλει το σκοπό της: να γίνει µια «Ευρώπη σε νησί της Ανατολής» 2. Μια όψη αυτής της εξαιρετικής ιδιοτυπίας ήταν και η θρησκευτική. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εισήγησης θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε κάπως τους όρους και τα όρια ενός πρωτότυπου διοµολογιακού συγχρωτισµού που έλαβε χώρα στη Σύρο κατά τη µετεπαναστατική περίοδο, όταν Ορθόδοξοι, Ρωµαιοκαθολικοί και Προτεστάντες συναντήθηκαν και αναµετρήθηκαν εκεί σε µια εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας. Είναι γεγονός ότι οι τεταµένες από τη βυζαντινή ήδη εποχή σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών δοκιµάστηκαν καταλυτικά κατά την πρώτη άλωση της Κων/πολης (1204), καθώς και σε όλη τη διάρκεια της λατινικής και της οθωµανικής διακυβέρνησης. Η πολλαπλή σύγκρουση των δύο αυτών κόσµων, όπου όχι µόνο δογµατικοί, αλλά και πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες συµπλέκονταν στενά για να διαµορφώσουν ένα κλίµα άλλοτε οξείας διαµάχης και άλλοτε πρόσκαιρης ανοχής των διαφορετικοτήτων, είχε µεταφερθεί και στα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα στη Σύρο, που χαρακτηριζόταν ήδη από το 16 ο αιώνα ως «το νησί του Πάπα» 3. Οι προσηλυτιστικές ενέργειες των Ρωµαιοκαθολικών στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία είχε επιλεγεί ως ιεραποστολικό έδαφος από την Προπαγάνδα της Πίστης (Propaganda de Fidei), είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν έντονες διενέξεις µεταξύ των δυο κοινοτήτων µέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα. Οι διενέξεις αυτές οδήγησαν πολλές φορές στην αυστηρή περιχαράκωσή τους, µε κορύφωση τη θρησκευτική και οικονοµική ποινικοποίηση που επέβαλλαν οι Λατίνοι επίσκοποι στους πιστούς τους, όταν βάπτιζαν µε το ορθόδοξο τυπικό τα παιδιά που προέρχονταν από µεικτούς γάµους ή όταν είχαν λατρευτική κοινωνία (Communicatio in Sacris) µε τους Ορθοδόξους 4. Επιπλέον, η αυξανόµενη πληθυσµιακή υπεροχή των Ρωµαιοκαθολικών στο νησί και 1 Τιµολέοντος. Αµπελά, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των καθ ηµάς, Εν Ερµουπόλει 1874, σ Σ. Ν. Αβούρη, Η Σύρος εις την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόµ. Ε ( ), σ Μάρκος Ν. Ρούσσος Μελιδώνης, Syra Sacra. Θρησκευτική ιστορία της Σύρου, Κίνηση Καθολικών Επιστηµόνων και ιανοουµένων Ελλάδος, Αθήνα 1993, σ Ό. π., σ. 84, 113, 137. Κατά τον Θ. Παπαδόπουλο, οι συνηθέστεροι λόγοι της διαµάχης ήταν οι οικονοµικοί και όχι οι δογµατικοί, διότι οι Καθολικοί ήταν συνήθως πλουσιότεροι, αποτελούσαν το αρχοντολόι των νησιών, µε αποτέλεσµα οι Ορθόδοξοι να τους αντιµάχονταν συνεχώς. Βλ. Θωµά Παπαδόπουλου, Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόµ. ΙΕ (1995), Ανάτυπο, Αθήνα 1996, σ. 171,

2 οι διευκολύνσεις που αποσπούσαν για λογαριασµό τους οι Γάλλοι πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη, όχι µόνο έναντι των Τούρκων αλλά και έναντι των Ορθοδόξων, είχαν παγιώσει τη διαµάχη 5. Το δυσµενές αυτό κλίµα οξύνθηκε κατά την έκτακτη συνάντηση των Ρωµαιοκαθολικών µε τους χιλιάδες Ορθόδοξους πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και τα νησιά του Αιγαίου, που κατέφυγαν στη Σύρο για να αποφύγουν τα τουρκικά αντίποινα µετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του Ο βασικός λόγος για την επιλογή των προσφύγων ήταν η ουδετερότητα που απολάµβανε το νησί κατά τους δυο προηγούµενους αιώνες, εξαιτίας της γαλλικής προστασίας και σύµφωνα µε το καθεστώς των ιοµολογήσεων 6. Η απρόοπτη αυτή εισβολή των Ορθοδόξων σε ένα ουσιαστικά ρωµαιοκαθολικό έδαφος δηµιούργησε πολλές εντάσεις. Από τη µια µεριά, η αιφνίδια έκρηξη της επανάστασης έφερε ένα ισχυρό πλήγµα στη µακροχρόνια αυτάρκεια και αταραξία των Ανωσυριανών, οι οποίοι κλήθηκαν σε ένα εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα να αναγνωρίσουν την, οπωσδήποτε αµφίβολη µέχρι τότε, νοµιµότητα των επαναστατών οµοεθνών τους. Το δίλληµα αυτό οξύνθηκε και από την απροκάλυπτη επιδίωξη των τελευταίων να τους προσεταιριστούν υποχρεωτικά στον κοινό αγώνα. Επιπλέον, όχι µόνο το αµφίβολο αποτέλεσµα της Επανάστασης, αλλά και η δύσκολα καταπολεµούµενη φήµη για την ιακωβίνικη φύση της, δεν ήταν εύκολο να έχει ευνοϊκή απήχηση σε µια ρωµαιοκαθολική κοινότητα, της οποίας η ίδια η υπέρτατη αρχή, ο πάπας, είχε ιδιαζόντως παιδευθεί κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων πολέµων. Έτσι, οι Ρωµαιοκαθολικοί του Αρχιπελάγους, και ιδιαίτερα της Σύρου, στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τη δύσκολη εκείνη συγκυρία, επιχείρησαν να δηµιουργήσουν τρόπους αποστασιοποίησης από το ιλιγγιώδες αυτό επαναστατικό τόλµηµα, είτε διαπραγµατευόµενοι σκληρά την αυτονοµία τους είτε ακολουθώντας µια Realpolitik ίσων αποστάσεων από τις επαναστατικές αρχές και το Σουλτάνο, αναµένοντας µε προσοχή τις εξελίξεις. Όσον αφορά τις επαναστατικές κυβερνήσεις, υπήρξε η εξαρχής σαφής επιδίωξή τους να ενσωµατώσουν ολόκληρο το νησί στο διοικητικό πλαίσιο του αναδυόµενου ελληνικού κράτους, καθώς, εκτός από την ανάγκη της επείγουσας φορολογικής εκµετάλλευσης των Ρωµαιοκαθολικών για τον αγώνα, δε µπορούσαν να ανεχθούν την αυτονοµία των τελευταίων στη νέα πολιτική κατάσταση που αιµατηρά διαµορφωνόταν, ούτε να εκχωρήσουν ένα διεκδικούµενο ελληνικό έδαφος ακόµη και στο βασιλιά της Γαλλίας. Επιπλέον, η νοοτροπία των προσφύγων, οι οποίοι είχαν βίαια ξενιτευτεί εξαιτίας της προσήλωσής τους στο δεσµό Ορθοδοξίας και Ελληνικότητας, δεν ήταν εύκολο να αποδεχθεί ιδιαίτερα δικαιώµατα σε εκείνους για τους οποίους η διάρρηξη ακριβώς αυτού του δεσµού τους είχε καταστήσει σχεδόν απρόσβλητους από κάθε βίαιη τουρκική ενέργεια. Αλλά τα επανειληµµένα αιτήµατα των επαναστατών αντιµετώπιζαν την πεισµατική άρνηση των Ρωµαιοκαθολικών, οι οποίοι µε τη συµπαράσταση των Γάλλων προξένων αλλά και του κλήρου τους, επικαλούντο την «ουδετερότητα» τους και τη «γαλλική προστασία» 7. Το αποτέλεσµα αυτής της άρνησης ήταν η σκλήρυνση της στάσης των επαναστατών απέναντί τους, και εντέλει ο ένοπλος εξαναγκασµός τους στην τακτική και έκτακτη φορολόγηση. Αυτό όµως έγινε εφικτό µόνο µετά το 5 Ρούσσος Μελιδώνης, Syra Sacra, ό. π., σ. 73, 75, 83, Ιωάννης Ασηµάκης, Η πορεία των σχέσεων Ελλάδος Αγίας Έδρας : Από τη γαλλική προστασία έως τη σύναψη διπλωµατικών σχέσεων, Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σ Κωνσταντίνου Ι. Μανίκα, Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωµαιοκαθολικισµού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως ( ), Αθήνα 2002, σ

3 1823, όταν η ίδια πλέον η γαλλική κυβέρνηση, παρά τα πιεστικά διαβήµατα της ρωµαιοκαθολικής κοινότητας αλλά και της ίδιας της Αγίας Έδρας, άλλαξε προσανατολισµό και επέδειξε µια πιο φιλο-επαναστατική διαγωγή, προσχωρώντας στην ερµηνεία της «προστασίας», όχι πλέον ως πολιτικής, όπως συνέβαινε µέχρι τότε, αλλά ως αποκλειστικά θρησκευτικής κατηγορίας 8. Έτσι, η πρώτη µετεπαναστατική περίοδος βρίσκει το νησί µε έντονες και νωπές τις µνήµες των προστριβών, τις οποίες φρόντισαν οι ελληνικές αρχές να µην οξύνουν περισσότερο, µε στόχο να µην επιβαρυνθεί µε τον τρόπο αυτό η διεθνής θέση της χώρας. Στην περίοδο µάλιστα της διακυβέρνησης από τον Καποδίστρια, η µέριµνα του Κυβερνήτη ήταν να µην ανοίξει κανένα µέτωπο µε τους Ρωµαιοκαθολικούς την κρίσιµη εκείνη εποχή, γι αυτό και οι οδηγίες προς τους υφισταµένους του ήταν πάντοτε προς την κατεύθυνση του ειρηνικού προσεταιρισµού τους, έτσι ώστε να είναι «λιγότερο πειθήνιοι στα εφήµερα θέλγητρα της ξένης προστασίας», όπως χαρακτηριστικά έγραφε 9. Στη Σύρο λοιπόν, «το µοναδικό νησί που άλλαξε ριζικά φυσιογνωµία εξαιτίας της Επανάστασης» 10, η εδραίωση των µετοίκων ανέτρεψε πλήρως τα µέχρι τότε δηµογραφικά, πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά δεδοµένα. Η Ερµούπολη που έχτισαν, δραστήριος πλέον κόµβος ενός πλούσιου διαµετακοµιστικού εµπορίου των προϊόντων της υτικής Ευρώπης, της Ρωσίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µέχρι την κυριαρχία της ατµοπλοΐας στη Μεσόγειο, αναδείχθηκε εξαιρετικά γρήγορα στην «οικονοµική πρωτεύουσα» του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 11. Λειτούργησε σαν µια πολύβουη κυψέλη ανθρώπων και ιδεών, ένα σηµείο αναφοράς για τα ποικίλα δίκτυα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονταν µε γοργούς ρυθµούς σε εκείνη την κρίσιµη περίοδο στην περιοχή, µεταδίδοντας τον συνεχώς αυξανόµενο καπιταλιστικό πυρετό της µητρόπολης στην παραδοσιακή ακόµη περιφέρεια. Η σχεδόν πλήρης αυτή επικράτηση της Ερµούπολης στην ελληνική µετεπαναστατική πραγµατικότητα ήταν µοιραίο να καθρεφτιστεί και στη δική της ρωµαιοκαθολική ενδοχώρα, γεγονός το οποίο διευκολύνθηκε από τη συνειδητή επιλογή των ρωµαιοκαθολικών αρχών να εισέλθουν σε µια µακρά περίοδο θρησκευτικής, οικονοµικής και κοινωνικής εσωστρέφειας. Επρόκειτο για µια εσωστρέφεια ριζικότερη µάλιστα από την προεπαναστατική, µε πρώτη συνέπεια την απάρνηση της µακροχρόνιας ιεραποστολικής δραστηριότητας των Ρωµαιοκαθολικών µεταξύ των Ορθοδόξων και την αποφασιστική στροφή τους στην αυστηρή περιχαράκωση του ποιµνίου τους και στη διαφύλαξη των προεπαναστατικών κεκτηµένων. Ήδη από το 1874, ο Τιµολέων Αµπελάς, ο πρώτος ιστορικός της Ερµούπολης, θα συνοψίσει την κοινή αίσθηση που κατείχε τους συντοπίτες του για τη στάση των Ρωµαιοκαθολικών: «Η πόλις των Συρίων δυστυχώς δεν συµπαρακολούθησε την πρόοδον της νέας πόλεως κατά τας οµολογίας δε αυτών των Συρίων η στασιµότης αυτής µικρού δειν µετεβάλλετο εις µαρασµόν. Φρονώ ότι η εκ πολλών λόγων προελθούσα αποµόνωσις αυτών εν τω λόφω του Αγίου Γεωργίου είνε η µόνη αιτία της στασιµότητος, ήτις αντιτιθεµένη προς την έκτακτον κίνησιν της Ερµουπόλεως παρίστατο µέχρις εσχάτων δυσοίωνος. Εάν απ αρχής συνεκοινώνουν και συνεδέοντο δι εµπορικών επιµιξιών και δι επιγαµιών µετά των Ερµουπολιτών θα 8 Ό.π., σ Charles A. Frazee, The Orthodox Church and Independent Greece , Cambridge, Cambridge University Press 1969, σ. 83. Βλ. και Charles Frazee, Catholics, στο: Richard Clogg (ed.), Minorities in Greece: aspects of a plural society, London: Hurst& Company, 2002, σ Ασηµάκης, ό.π., σ Βασίλη Α. Καρδάση, Σύρος, σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου ( ), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1987, σ

4 ευρίσκοντο εις κρείττονα θέσιν. Απόδειξις τούτου οι ευάριθµοι εν Ερµουπόλει Σύριοι οίτινες κατεστάθησαν ευπορώτεροι και µάλλον ανεπτυγµένοι των µη συγκοινωνησάντων και συνδεθέντων µετά της Ερµουπόλεως» 12. Αυτή η εθελούσια αποχώρηση των Ρωµαιοκαθολικών από το προσκήνιο φαίνεται πως διευκόλυνε την πορεία της εκκοσµίκευσης των Ορθοδόξων, καθόσον συνεργούσε στην, εντελώς χρήσιµη για την πορεία του εκσυγχρονισµού τους, αυτοδικαίωση των Ερµουπολιτών 13, οι οποίοι παρουσίαζαν πλέον τη ρωµαιοκαθολική κοινότητα ως την ευδιάκριτη επιτοµή του θρησκευτικού φανατισµού. Από την άλλη µεριά όµως, αυτή η εσωστρέφεια είχε έκδηλο το χαρακτήρα της ανωτερότητας απέναντι, όχι µόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία περιφρονούσαν ως σχισµατική και φανατική, αλλά και στο ίδιο το Ελληνικό κράτος, µε συνέπεια µάλιστα και κάποιες άκοµψες παρεµβάσεις τους 14. Η απευθείας σύνδεση των Ρωµαιοκαθολικών του νησιού µε τη Γαλλία και το Βατικανό, η ανάληψη του επισκοπικού θρόνου από ιερωµένους αποκλειστικά ευρωπαϊκής εθνικότητας, καθώς και η πυκνή κυκλοφορία µοναχών και µοναζουσών όλων σχεδόν των καθολικών ταγµάτων µεταξύ Ευρώπης και Σύρου, επέτρεψαν την, κατά κάποιο τρόπο, υποκατάσταση του πληθωρικού κοσµικού ευρωπαϊσµού της Ερµούπολης µε ένα θρησκευτικού τύπου ευρωπαϊσµό. Σηµαντικό όµως ρόλο στη συµπεριφορά των δύο κοινοτήτων έπαιξαν και οι πολιτειοκρατικές πλέον αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στο νεοσύστατο κράτος και ευνοούσαν τον έλεγχο της Εκκλησίας από την Πολιτεία, ο οποίος στην περίπτωση των Ορθοδόξων ήταν περισσότερο στενός, µε µόνη παραχώρηση τη δικαιοδοσία της «επικρατούσας θρησκείας». Την ιδιαίτερη αυτή µεταχείριση των Ορθοδόξων από την Ελληνική Πολιτεία θα σπεύσουν όµως να διεκδικήσουν για λογαριασµό τους και οι Ρωµαιοκαθολικοί, επικαλούµενοι τα προνόµια που απολάµβαναν στα χρόνια της οθωµανικής διακυβέρνησης και την σχεδόν αποκλειστικά φορολογική σχέση τους µε αυτήν 15. ιατείνονταν λοιπόν ότι τα προνόµια εκείνα όφειλαν να µεταβιβαστούν αυτούσια στη µετεπαναστατική εξουσία, όπως υπαγορευόταν από το Πρωτόκολλο 12 Αµπελά, ό.π., σ και 697. Στα τέλη του 19 ου αιώνα, ο άλλος ιστορικός του νησιού, ο Α. Φραγγίδης, θα επιβεβαιώσει την αυστηρή απαγόρευση «του συγχρωτισµού και της συναναστροφής µετά των ορθοδόξων», που είχε επιβληθεί στους Ρωµαιοκαθολικούς από τους επισκόπους τους, συµπεραίνοντας: «διό και ελάχιστοι εισίν οι εξωµόται εν Σύρω». Α. Φραγγίδη, Ιστορία της νήσου Σύρου, Αθήνα 1975², σ Την ίδια όµως διαπίστωση θα κάνουν και νεώτεροι ιστορικοί: «Οι καθολικοί κάτοικοι, δυσαρεστηµένοι από αυτή την εξέλιξη και φοβούµενοι ότι η Ερµούπολη µε το δυναµισµό της θα τους αφοµοιώσει, αναδιπλώθηκαν, οι περισσότεροι, στον οχυρωµένο λόφο τους και ως το τέλος του 19 ου αιώνα τουλάχιστον θα παραµείνουν, ασχολούµενοι κατ εξοχήν µε τη γεωργία και φυλάσσοντας µε ζήλο την πολιτισµική τους ιδιοµορφία, απλοί παρατηρητές των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνταν δίπλα τους». Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19 ο αιώνα: Οι µαρτυρίες των διαθηκών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000, σ Βλ. για την έγνοια της «αυτο-δικαιολόγησης» σε µια αστική κοινωνία στον Ζακ Ελλύλ, Μεταµόρφωση του αστού, µετ. Βασίλης Τοµανάς, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2008, σ Ο επίσκοπος Alberti λ.χ. ζήτησε κάποτε από τον Πάπα να στείλει Ιδιόβουλο προς τον Όθωνα για να αποµακρυνθεί από τη Σύρο ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης ανιήλ Κοντούδης ( ), επειδή ο τελευταίος, όπως διατεινόταν, τον εµπόδιζε στο ποιµαντικό του έργο. Ασηµάκης, ό.π., σ Είναι γεγονός ότι παρά τις ελπίδες του Πάπα ότι ο Όθωνας θα ήταν ενεργός υποστηρικτής κάθε αιτήµατος των Ρωµαιοκαθολικών, στην πραγµατικότητα ο Βαυαρός µονάρχης αποστασιοποιήθηκε εγκαίρως, κρατώντας τελικά µια ουδέτερη ή και φιλορθόδοξη στάση, διατεινόµενος πάντοτε ότι πιέζεται από τις κυβερνήσεις και το λαό του. Ασηµάκης, ό.π., σ. 333, Πάντως, ο ίδιος ο επίσκοπος Blancis θα γράψει στη Ρώµη πως «η ορθόδοξη Ιερά Σύνοδος ζητά από την Αντιβασιλεία να επιβληθεί και στην Καθολική Εκκλησία η αναδιοργάνωση που επιβλήθηκε στην ορθόδοξη (κατάργηση µονών, επισκοπών και απαλλοτρίωση εκκλησιαστικής περιουσίας». Ό. π., σ. 295, σηµ

5 του Λονδίνου (1830) 16. Προσπαθούσαν λοιπόν µε τις συνεχείς παρεµβάσεις της Αγίας Έδρας, αλλά και µε την ακαταπόνητη επικουρία των πρεσβευτών της Γαλλίας (και λιγότερο της Αυστρίας), να τροποποιήσουν τους νόµους του κράτους και να επιτύχουν µια ιδιαίτερη µεταχείριση για τον κλήρο και τα µέλη τους. Οι Γάλλοι µάλιστα πρέσβεις έφθαναν στο σηµείο να επιδιώκουν τη δηµιουργία «ενός κράτους µέσα στο κράτος», κατά την έκφραση του Αυστριακού πρέσβη Prokesch-Osten 17. Έτσι, σε µια εποχή κατά την οποία ο Ρωµαιοκαθολικισµός δεχόταν ισχυρά πλήγµατα στην Ευρώπη, εξαιτίας του ανερχόµενου ιταλικού εθνικισµού αλλά και της προϊούσας εκκοσµίκευσης, στην Ελλάδα προσπαθούσε να κερδίσει όσα µπορούσε περισσότερα από τα προεπαναστατικά του δικαιώµατα, εκµεταλλευόµενος την αδυναµία των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και την ποικίλη εξάρτησή τους από τις Μεγάλες υνάµεις 18. Η υποβόσκουσα λοιπόν διαπάλη των δυο αυτών ευρωπαϊσµών στο συριανό έδαφος κράτησε ζωντανή την προϋπάρχουσα θρησκευτική έριδα, στην οποία πλέον έπαιζαν σηµαντικό ρόλο αφενός το αίσθηµα υψηλοφροσύνης κατέναντι του αντιπάλου, που µοιράζονταν και οι δυο κοινότητες, και αφετέρου η επιθυµία αυτεξουσιότητας ενώπιον του νεοελληνικού κράτους που εξίσου τους κατείχε. Πάντως, η αµοιβαία καχυποψία ή περιφρόνηση των δυο κοινοτήτων έψαχνε πάντοτε ευκαιρίες για να εκδηλωθεί. Ο στόχος λ.χ. των Ερµουπολιτών ήταν κυρίως η ρωµαιοκαθολική ιεραρχία 19. Έτσι, κατά καιρούς, δηµοσιεύµατα του τύπου έφερναν στο προσκήνιο την υφιστάµενη διένεξη, διαποµπεύοντας έγκαιρα ακόµη και τις ελάχιστες ενδείξεις για το προσηλυτιστικό ενδιαφέρον των Ρωµαιοκαθολικών ή σχολιάζοντας αρνητικά δηµοσιογραφικές ειδήσεις για τον Πάπα και το Ρωµαιοκαθολικισµό στην Ευρώπη 20. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι ιεράρχες του νησιού, 16 Ο Ασηµάκης θα επισηµάνει ότι µε το πρωτόκολλο αυτό εξυπηρετείτο η Γαλλία και ότι «απώτερος σκοπός της γαλλικής διπλωµατίας ήταν η συνέχιση άσκησης επιρροής στο Ελληνικό κράτος, µέσω των θρησκευτικών ιδρυµάτων της». Ασηµάκης, ό.π., σ Ασηµάκης, ό.π., σ Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του Γάλλου προξένου στη Σύρο προς την κυβέρνησή του (1852), στην οποία αναφέρει: «Η Γαλλία έχει εµπορικό συµφέρον, και τολµώ να πω πολιτικό συµφέρον, να µην αφήσει να µειωθεί η σπουδαιότητα της Σύρου, της οποίας οι καθολικοί κάτοικοι έχουν συνηθίσει να θεωρούν τους εαυτούς τους προστατευόµενους της Γαλλίας, και αυτούς πρέπει να διατηρήσουµε µε όλα τα πρακτικά µέσα για να εξουδετερώσουµε την επιρροή της Ρωσίας, που έχει πολλές συµπάθειες στους Ερµουπολίτες». Καρδάση, ό.π., σ Βλ. και Ασηµάκης, ό.π., σ Έτσι, η εφηµερίδα της Ερµούπολης Αίολος, προσπαθώντας να δικαιώσει τη στάση της θρησκευτικής ελευθερίας που διαπνέει τους Ορθόδοξους έναντι των «Κορυφαίων Συρίων, των κατοίκων δηλαδή της Κορυφής περί την Ερµούπολιν», θα υπαινιχθεί ότι κάποιοι «µονασταί αδελφοί» της Άνω πόλης αντιτίθενται στην ένωση των δύο κοινοτήτων, την οποία η εφηµερίδα διατείνεται ότι επιθυµούν «οι φιλόνοµοι και φρόνιµοι των ορθοδόξων», συντηρώντας έτσι τον «χωρισµόν δια µικράς εκκλησιαστικάς διαφοράς». Συνεχίζοντας µάλιστα τον υπαινιγµό, προτρέπει ότι «προ πάντων δε οι πνευµατικοί αυτών ποιµένες τοιαύτας νουθεσίας και οδηγίας χρεωστούσι να δίδωσιν εις το ποίµνιον». Εφ. Αίολος, αρ. 518, 19 Αυγούστου Επίσης, η εφ. Ένωσις, την ίδια περίοδο, θα κατηγορήσει ευθέως τους «πανούργους ταραξίας Γεζουΐτας» για τον προσηλυτισµό των Ανωσυριανών, και θα εκφράσει το παράπονο των Ορθοδόξων ότι «πολλοί των Λατίνων, φανατικοί όντες, αποστρέφονται αυτούς». Στη συνέχεια όµως, θα υµνήσει το «σεβάσµιο και έµπειρο επίσκοπο αυτών» (τον Ιωσήφ Alberti) για την αγάπη και την εµπιστοσύνη που δείχνει, µαζί µε πολλούς συµπολίτες του, στους Ορθοδόξους, µην παραλείποντας εντέλει να στηλιτεύσει και πάλι όσους Ρωµαιοκαθολικούς «πράττουσι µωρώς και απαισίως κατά διαφόρους περιστάσεις». Εφ. Ένωσις, αρ. 289, 10 Ιουνίου Στην εφ. Ο Άργος (αρ. 70, 18 Οκτωβρίου 1875) παρουσιάζεται καταγγελία για προσηλυτισµό ορθόδοξης από ρωµαιοκαθολικές µοναχές σε σχολείο της Τήνου. Επίσης, η εφ. Ερµούπολη δηµοσιεύει σειρά αρνητικά φορτισµένων άρθρων για την ιστορία του Ιησουϊτισµού (Ιανουάριος Μάρτιος 1865), καθώς και άλλα αντιπαπικά άρθρα, όπως «Οι εκ της νέας πολιτικής του Βατικανού επαπειλούµενοι κίνδυνοι» (αρ. 385, 29 Απριλίου 1872) ή «Και άλλη καλογερική ασέλγεια» (αρ. 438, 26 Μαΐου 1873). Τέλος, στην εφ. Η Μέλισσα της Ερµουπόλεως (τόµ. Α, φυλλάδιο (Οκτώβριος 1879) και Ε 5

6 δεσµευµένοι από την πολιτειακή εξουσία, συνήθως κρατούσαν χαµηλά τον πήχη της διαµάχης. Κάποτε η δογµατική τους αντίθεση θα εκφραστεί µε αντιλατινικά κείµενα, τα οποία όµως θα πάρουν την αντίστοιχη απάντηση από τους Ρωµαιοκαθολικούς θεολόγους 21. Από τη µεριά τους, οι Ανωσυριανοί αναζητούσαν τρόπους εξισορρόπησης των ποικίλων δραστηριοτήτων στις οποίες οι Ορθόδοξοι πρωτοστατούσαν 22. Έτσι, η ανέγερση ορθόδοξων ναών στην Ερµούπολη τους παρότρυνε στην οικοδόµηση εκεί και ρωµαιοκαθολικών ναών, ενέργεια που είχε ως στόχο να «συµβάλλει στην τόνωση της ευλάβειας του λαού και στη µεγαλύτερη δόξα του Καθολικισµού σε ένα νησί όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφατα πολλές χιλιάδες Ανατολικοί Έλληνες», όπως έγραφε στην Προπαγάνδα ο ίδιος ο επίσκοπος Blancis 23. Είναι γεγονός όµως ότι στη γενικότερη ακοινωνησία των δυο θρησκευτικών κοινοτήτων συνεισέφερε αποτελεσµατικά και η εντατική θρησκευτική κατήχηση, στην οποία υποβάλλονταν οι κάτοικοι της Άνω πόλης, και ιδιαίτερα η νεολαία, από Ρωµαιοκαθολικούς µοναχούς και µοναχές, συνεχίζοντας µε τον τρόπο αυτό την προεπαναστατική παράδοση. Η δραστηριότητα των Καπουτσίνων, των Ιησουιτών, των οµινικανών, των Αδελφών του Ελέους και του Αγίου Ιωσήφ, των Ουρσουλινών κλπ., ήταν εξαιρετική. Μάλιστα µαρτυρείται ότι στα τέλη του 19 ου αιώνα λειτουργούσαν στο νησί δεκατρείς αδελφότητες, οι οποίες «µόρφωσαν πνευµατικά όλες τις ηλικίες και τάξεις των κατοίκων του» 24, ενώ µια ιερατική σχολή που λειτουργούσε ήδη πριν από την Επανάσταση εφοδίαζε µε ιερείς την ευρύτερη περιοχή 25. Αποτέλεσµα αυτής της προσεκτικά οργανωµένης επιτήρησης του πληθυσµού της άνω Σύρου ήταν η θρησκευτική και ηθική ευδοκίµηση των κατοίκων της, η οποία έφθασε να αναγνωριστεί όχι µόνο από τους Ρωµαιοκαθολικούς, αλλά και από τους Ορθοδόξους και τους Προτεστάντες. Έτσι, στα τέλη της περιόδου που εξετάζουµε, ο Α. Φραγγίδης, δεν θα διστάσει να αντιδιαστείλει κατηγορηµατικά τη θρησκευτικότητα των Ορθοδόξων και των Ρωµαιοκαθολικών του νησιού. Θα επισηµάνει, ως το θεµελιώδες µειονέκτηµα των πρώτων, την έλλειψη «θρησκευτικού αισθήµατος» εξαιτίας των «δεισιδαιµόνων» µητέρων, οι οποίες «αποµιµούνται µόνον της ευσεβείας τα έργα εκ φόβου, αδιαφορούσι δε να διδάξωσι τα τέκνα την προς τον Θεόν πίστιν, την προς τον πλησίον αγάπην και την προς την πατρίδα αυταπάρνησιν». Σε αυτήν την έλλειψη θρησκευτικής, αλλά και εθνικής, κατήχησης των Ορθοδόξων, ο ( εκέµβριος 1879) καταχωρείται άρθρο µε τίτλο «Ο πόλεµος κατά της επιστήµης», όπου καταγγέλλεται η στάση της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αντίθετα, η προσπάθεια για την ίδρυση Σχολής από τους Αδελφούς των Χριστιανικών Σχολών (Fréres) για την ρωµαιοκαθολική νεολαία του νησιού ( ) προσέκρουσε σε πολλά εµπόδια από µέρους των Ορθοδόξων, ώσπου µαταιώθηκε µέχρι το Βλ. την αντίδραση της εφ. Αστήρ των Κυκλάδων (αρ. 94, ) στη στάση αυτή των Ορθοδόξων στο: Ρούσσος Μελιδώνης, Syra Sacra, ό. π., σ Έτσι, όταν ο Αλέξανδρος Λυκούργος ( ) δηµοσίευσε τις απόψεις του για το λατινικό βάπτισµα, το παπικό πρωτείο κλπ., ο Ρωµαιοκαθολικός Ιησουΐτης ιερωµένος Βοναβεντούρας Aloisio έσπευσε να τον αντικρούσει εκδίδοντας τους «ιαλόγους» (1869). Μάρκος Ν. Ρούσσος Μελιδώνης, Ιησουΐτες στον ελληνικό χώρο ( ), εκδ. Κ.Ε.Ο., Αθήνα 1991, σ Η αντιπαλότητα θα συνεχιστεί και αργότερα, όταν στην κηδεία του Λυκούργου προξένησε εντύπωση η ψυχρή στάση των ρωµαιοκαθολικών ιερέων, σύµφωνα µε την εφ. Ο Άργος, αρ. 71, 25 Οκτωβρίου Αντίθετα, µετά από πέντε χρόνια, η εφ. Ερµής θα επαινέσει τους Ορθόδοξους κληρικούς που συµµετείχαν στην κηδεία του Ρωµαιοκαθολικού επισκόπου Ιωσήφ Αλβέρτη, εφόσον «οι πάντες τέκνα της αυτής εκκλησίας τυγχάνοµεν» Εφ. Ερµής, αρ. 380, Έτος Στ, 3 Απριλίου Ρούσσος Μελιδώνης, Syra Sacra, ό.π., σ. 176, Ό.π., σ Για την πλούσια οικοδοµική δραστηριότητα του επισκόπου Alberti, ό.π., σ Ρούσσος Μελιδώνης, Ιησουΐτες, ό.π., σ Η Σύρος έχει χαρακτηριστεί ως η «παππαδοµάνα» της ελληνοκαθολικής κοινότητας. Ρούσσος Μελιδώνης, Syra Sacra, ό.π., σ

7 Φραγγίδης θα αντιπαραθέσει την εξαιρετική πλησµονή του θρησκευτικού αισθήµατος των Ρωµαιοκαθολικών, η οποία οµολογεί ότι προερχόταν από την πλησµονή ακριβώς της κατήχησης που επιτελούσαν άοκνα οι ιερείς τους, όντες «εγγράµµατοι, άγαµοι, εν ιδία σχολή κατηρτισµένοι, ηθικοί, αυστηροί, απέχοντες της συχνής επικοινωνίας µετά του ποιµνίου, διδακτικοί, επιβλητικοί, συγκρατούντες υπό την ιεράν αυτών χείρα πάντας και πάσας» 26. Η προτεσταντική τώρα µαρτυρία για την ιδιαίτερη θρησκευτική καρποφορία των Ρωµαιοκαθολικών της Άνω πόλης θα προέλθει από την πέννα του Γερµανού ιεραποστόλου Fr. Hildner ( ). Ο Hildner ήταν απεσταλµένος της αγγλικής Church Missionary Society, η οποία έφτασε απρόσκλητη στο νησί το 1828 και, σε αγαστή συνεργασία µε άλλες αγγλικές και αµερικανικές εταιρείες, προσπάθησε να εκπροτεσταντίσει τους κατοίκους, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν ως ιεραπόστολοι όχι µόνο της απελευθερωµένης µόλις τότε Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η προσπάθεια αυτή ήταν µέρος µιας γιγαντιαίας ιεραποστολικής επιχείρησης, η οποία απλωνόταν επίσης στην Ασία, στην Αφρική, στην Αµερική και την Αυστραλία, µε στόχο την επείγουσα παγκόσµια διασπορά του µηνύµατος του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να γίνει ολόκληρη «η οικουµένη µια ενορία», ενόψει της επικείµενης ευτέρας Παρουσίας και σύµφωνα, βεβαίως, µε τις χιλιαστικές απόψεις προτεσταντών θεολόγων του 18 ου και του 19 ου αιώνα. Έτσι, ο Γερµανός αυτός ιεραπόστολος θα αναλάβει συντονισµένες προσπάθειες για την επιτυχία αυτής της οικουµενικής αποστολής στην Ερµούπολη, έχοντας να αντιπαλέψει µε τη Σκύλλα της «δεισιδαιµονίας» και τη Χάρυβδη της «αθεΐας», όπως αποκαλούσε ο ίδιος την εκκοσµίκευση των Ορθοδόξων. Θα ασκήσει λοιπόν µια πολύ διαδεδοµένη µέχρι σήµερα ιεραποστολική µεταµφίεση, ιδρύοντας το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον» 27, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα που περιλάµβανε νηπιαγωγεία, αλληλοδιδακτικά και Ελληνικά σχολεία αγοριών και κοριτσιών, καθώς και Σεµινάρια για την κατάρτιση δασκάλων και δασκαλισσών, εκπαιδεύοντας συνολικά πάνω από 7000 χιλιάδες ελληνόπουλα στα πενήντα περίπου χρόνια της λειτουργίας του ( ). Αρωγός σε αυτή τη εξαιρετικά µεθοδική δραστηριότητα ήταν η τεράστια επίσης διασπορά Βίβλων και προτεσταντικών και σχολικών βιβλίων, τα οποία µοιράστηκαν σε πολλά σχολεία της Ελλάδας αλλά και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µε πρωτοβουλία του ίδιου του Γερµανού ιεραποστόλου αλλά και άλλων συναδέλφων του 28. Έτσι, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι, κατά παράδοξο τρόπο, το έργο της συστηµατικής θρησκευτικής κατήχησης, που είχαν αναλάβει οι Ρωµαιοκαθολικοί µοναχοί και µοναχές στην Άνω Σύρο, το ασκούσαν για χάρη των Ορθοδόξων της Ερµούπολης, οι προτεστάντες αυτοί ιεραπόστολοι Φραγγίδη, ό.π., σ Για την ιστορία αυτού του ιδρύµατος βλ. Αντώνη Λ. Σµυρναίου, Στα ίχνη της ουτοπίας: Το Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον Σύρου και η προτεσταντική οµογενοποίηση της οικουµένης κατά το 19 ο αιώνα, εκδ. Σύλλογος προς ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, Αθήναι Για κάποιες άλλες όψεις της προτεσταντικής δραστηριότητας στην Ελλάδα βλ. του ιδίου, Μετέωρος Ζήλος: Προτεσταντική προπαιδεία και νεοελληνική εκπαίδευση κατά το 19 ο αιώνα, εκδ. Ψηφίδα, Αθήνα Anthony L. Smyrnaios, Manuals of conversion: Protestant missionary school-books in Greece during the 19 th century, The History of Education and Children s Literature, III, 1(2008), pp Η έλλειψη ενός µοναστικού ισοδύναµου των Ρωµαιοκαθολικών στην Ερµούπολη ήταν εµφανής, µε εξαίρεση το ησυχαστήριο της Αγίας Παρασκευής πάνω από την πόλη, στο οποίο έζησε για δεκαέξι χρόνια ( ) ο Σκιαθίτης ιεροµόναχος ιονύσιος Επιφανειάδης, θείος του Παπαδιαµάντη και του Μωραϊτίδη, επιχειρώντας να διαδώσει την κολλυβαδική κληρονοµιά του στους κατοίκους του νησιού, χωρίς όµως να γνωρίζουµε πολλά για την απήχηση που είχε. 7

8 Αν και οι αναφορές του Hildner για τους Ρωµαιοκαθολικούς ήταν περιορισµένες, µαρτυρεί πάντως ότι επρόκειτο για µια κλειστή κοινότητα µε αυστηρό ποιµενάρχη, ο οποίος έθετε προσκόµµατα στην ελεύθερη διακίνηση των προτεσταντικών βιβλίων στο αλληλοδιδακτικό σχολείο της Άνω πόλης, ενώ λίγοι µόνο πλούσιοι Ανωσυριανοί µπορούσαν να τον αψηφήσουν και να εγγράψουν τα παιδιά τους στο προτεσταντικό «Παιδαγωγείο». Αλλά απογοητευµένος από τη διαρκώς αυξανόµενη εκκοσµίκευση των κατοίκων της Ερµούπολης, ο προτεστάντης ιεραπόστολος θα αναγκαστεί να οµολογήσει ότι τα ήθη των Ρωµαιοκαθολικών, παρά το φανατισµό τους, ήταν υψηλότερα από εκείνα των Ορθοδόξων 30. Πάντως, ο φόβος της ρωµαιοκαθολικής ιεραρχίας για την αφοµοίωση του ποιµνίου της από τους Ορθοδόξους, δεν αφορούσε µόνο το δογµατικό προσεταιρισµό τους αλλά και τη σαγήνη που ασκούσε πάνω τους η εκκοσµίκευση των Ερµουπολιτών, η οποία ήταν δυνατόν να αποτελέσει την κατ εξοχήν απειλή για τους Ρωµαιοκαθολικούς, εφόσον θα διευκόλυνε την αφοµοίωσή τους από τους πρώτους µε τελική συνέπεια και την οµολογιακή τους µεταστροφή. ιότι, στα µέσα πλέον του 19 ου αιώνα η αυτοσυνειδησία των κατοίκων της Ερµούπολης για την ευρωπαϊκή προοπτική της πόλης φαινόταν να διυλίζει µε ευχέρεια τις καταβολές της παραδοσιακής θρησκευτικότητας των πρώην κατατρεγµένων προσφύγων, προσδίδοντάς τους την αύρα µιας µοντέρνας ηθικο-κοινωνικής χρησιµοθηρίας. Η συνεχώς αναπτυσσόµενη κερδοµανία των Ερµουπολιτών διαµόρφωνε πλέον τις στάσεις απέναντι σε αυτήν την παράδοση. Όπως το εχθρικό οθωµανικό παρελθόν είχε γρήγορα επαναπροσδιοριστεί µπρος στην πρόκληση των προσοδοφόρων εµπορευµατικών δικτυώσεων µε την ίδια την Οθωµανική Αυτοκρατορία 31, έτσι και η θρησκευτική κληρονοµιά, χωρίς να χάσει πλήρως τη δυναµική της, άρχιζε και εκείνη να τροποποιείται για να ανταποκριθεί στις καινούργιες απαιτήσεις. Η παλαιά ιερότητα είχε αντικατασταθεί από µια καινούργια, αναδεικνύοντας, για τους εµπόρους τουλάχιστον της πόλης, ως «το ιερώτερόν των πράγµα, τα κατάστιχα του επιτηδεύµατός των» 32. Έτσι, αν και «το να πάρει κανείς τη θρησκευτική θερµοκρασία µιας κοινότητας αν είναι θερµή, ψυχρή ή χλιαρή δεν είναι απλό ζήτηµα» 33, η αστική θρησκευτικότητα των Ερµουπολιτών φαίνεται ότι ήταν πλέον το πλαίσιο µέσα στο οποίο η αναζήτηση του Θεού θεωρείτο επιτρεπτό να λάβει χώρα 34, επιτρέποντας όµως παράλληλα την ισχυρή επιβίωση παραδοσιακών µορφών συµπεριφοράς, κυρίως στις κατώτερες τάξεις. Στη ρίζα αυτής της θρησκευτικότητας βρισκόταν οπωσδήποτε η αστική καταγωγή των περισσοτέρων από τους κατοίκους της Ερµούπολης, οι οποίοι έχοντας κάνει ήδη αρκετά από τα βήµατα του εξευρωπαϊσµού στις πατρίδες τους, υποχρεώθηκαν αίφνης να ζήσουν την εµπειρία της βίαιης ξενιτείας, τον ίλιγγο του τρόµου και της φτώχειας, βυθιζόµενοι αυθόρµητα στις ανοµίες της γρήγορης απόκτησης του πλούτου κατά την Επανάσταση. Μέσα σε αυτόν τον αντιφατικό κυκεώνα, κράτησαν ένα ίζηµα παραδοσιακής θρησκευτικότητας, αξεχώριστο πάντοτε 30 Σµυρναίου, Στα ίχνη της ουτοπίας, ό.π., σ. 192, Χρ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα, έκδ. Ιστορικό Αρχείο, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σ Καρδάση, ό.π., σ Peter Burke, Ιστορία και κοινωνική θεωρία, µετ. Φώτης Τερζάκης, εκδ. νήσος, Αθήνα, 2002, σ Σύµφωνα µε τον Ζακ Ελλύλ, τα δυο θεµελιώδη χαρακτηριστικά του αστού, η ιδεολογία της ευτυχίας και η αφοµοιωτική του δύναµη, σχετίζονται άµεσα µε την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζει το Θεό υποβαθµίζοντάς τον σε θρησκεία. Είναι µια θρησκεία που λειτουργεί ως «ο εγγυητής και το κίνητρο της ηθικής», ρυθµίζοντας πάντοτε το ρόλο των «θρησκευτικών καθηκόντων» και «αναγκών» του και αφαιρώντας εντέλει κάθε «αιχµή του απόλυτου». Ελλύλ, ό.π., σ , 47, 50-52, 75-78, 96. 8

9 από το πατριωτικό περίβληµα. Στην καινούργια τους πλέον πατρίδα, αυτοί οι πρόσφυγες φαίνονταν εξωτερικά να αρκούνται στη συµµετοχή τους στις τελετουργίες και στα µυστήρια, συχνά µε θορυβώδη και εµπορικό τρόπο, και να ανταποκρίνονται στην ποιµαντική προσπάθεια που κατά καιρούς κατέβαλλαν οι επίσκοποι και οι ιερείς τους. Ενδιαφέρονταν για την οικοδόµηση περικαλλών ναών, περισσότερο ίσως ως ένδειξη γοήτρου, προέβαιναν σε µια δηµοσιογραφική ρητορική περί ηθικής, ευπρέπειας και ευνοµίας, ενώ παράλληλα προσέτρεχαν ασµένως στις χοροεσπερίδες, στο θέατρο και στα καρναβάλια, γεµίζοντας τα καφενεία από το πρωί της Κυριακής 35. Σηµάδια αυτής της διάχυτης εκκοσµίκευσης θα φανούν και στη µέριµνα για τη µετά θάνατον ζωή, όπως αποτυπώνεται στις διαθήκες 36, καθώς επίσης και στην εµφανή υποχώρηση του θρησκευτικού εντύπου στο β µισό του 19 ου αιώνα, στη µειωµένη προσέλευση των κοριτσιών στον εκκλησιασµό ή στην παραµέληση του εκκλησιασµού από τους άνδρες 37. Παράλληλα, η εγχώρια αυτή θρησκευτικότητα, επιδεικνύοντας τον εκσυγχρονισµό της, έσπευδε να αποβάλλει όλες τις µηορθολογικές διαστάσεις της, καταγγέλλοντας τη «δεισιδαιµονία» 38, στην οποία περιλαµβάνονταν συνήθως οι µετάνοιες (πρβλ. τις «θεοτούµπισσες» του Ροΐδη), η νηστεία, η λατρεία των θαυµατουργών εικόνων, καθώς και η τέλεση αλλά και η διάδοση θαυµάτων. Η σύµπλευση Ορθοδόξων, Ρωµαιοκαθολικών και Προτεσταντών στη Σύρο κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα ήταν οπωσδήποτε ετεροβαρής. Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ τους πολλές. Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες, παρά τις προσπάθειές τους, στερούνταν τυπικά αλλά και ουσιαστικά ποιµνίου, φαίνεται, κατ αρχήν, ότι τους έθετε στο περιθώριο του παγιωµένου ανταγωνισµού των άλλων δυο δογµάτων, αν και η δράση τους στο νησί λειτούργησε µάλλον ως αντηχείο στην αντίδραση των Ορθοδόξων προς τους Ρωµαιοκαθολικούς. Είναι γεγονός ότι ο προτεσταντικός εγγραµµατισµός της Ερµουπολίτικης κοινωνίας δεν κατέληξε στη δηµιουργία µιας προτεσταντικής κοινότητας από Έλληνες προσήλυτους, καθώς σχεδόν καµιά µεταστροφή στο Προτεσταντισµό δεν 35 Βλ. το σχόλιο της εφ. Ο Φερεκύδης (αρ. 5 Έτος Α, 24 Αυγούστου 1874) για τις ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Κερκύρας να ανοίγονται τα καταστήµατα µετά το τέλος της κυριακάτικης λειτουργίας: «Εν Ερµουπόλει και οι σφόδρα ορθόδοξοι επιτρέπεται να ανοίγωσι τα καταστήµατά των από της 4 ης πρωϊνής ώρας, ή και από του µεσονυχτίου». Επίσης, βλ. το καυστικό σχόλιο της ίδιας εφηµερίδας (αρ. 33, 13 Μαρτίου 1875) για την «αγεληδόν» αποχώρηση του κόσµου από την εκκλησία, όταν ανέβαινε στον άµβωνα ο αρχιµ. Ναθαναήλ, εφόσον οι πιστοί ήταν άνθρωποι που ολόκληρη τη νύχτα χειροκροτούσαν (στο θέατρο) τον Περικλή Περικλέτο και δεν µπορούσαν να αντέξουν ένα «σεµνόν ιεροκήρυκα». Τέλος, βλ. τις περιγραφές του Α. Συγγρού για την κοσµική ζωή της ερµουπολίτικης ελίτ, καθώς και την ανάπλαση αυτής της ζωής που επιχειρεί ο Ε. Ροΐδης στην «Ψυχολογία συριανού συζύγου». Α. Συγγρός, Αποµνηµονεύµατα, τόµ. Α, εκδ. ηµιουργία, χ.χ., σ και Εµµανουήλ Ροΐδη, Άπαντα, Αθήνα 1978, τ. 5, σσ Λούκος, ό.π., σ , 243, 247, 252. Και στην περίπτωση αυτή, οι Ρωµαιοκαθολικοί διαθέτες εκφράζουν µια εντονότερη µέριµνα για τη σωτηρία της ψυχής τους από τους Ορθοδόξους, ίσως και εξαιτίας της διδασκαλίας τους περί του Καθαρτηρίου. 37 Ό.π., σ Βλ. λ.χ. τις καταγγελίες της εφ. Εωσφόρος εναντίον της εφ. Πανόπη για την υποστήριξη που η τελευταία προσέφερε στη στροφή της ερµουπολίτικης κοινωνίας προς την παραδοσιακή θρησκευτικότητα στη δεκαετία του Έτσι, σύµφωνα µε τον Εωσφόρο, η Πανόπη απέβλεπε «εις καλογεροδιδασκαλικήν τινά παντοκρατορίαν, µέλλουσαν να περισφίγξει εν τη εαυτής παλάµη την κοινωνίαν µας» και «υπέρ σχηµατισµού ιησουϊτικού τινός κέντρου, µέλλοντος να διέπη το παν εν Ερµουπόλει», ενώ «εθήλασε έλαιον αντί γάλα». Τέλος, η εφηµερίδα ανήγγειλε ότι «το θεοκρατικόν στάδιον» της Πανόπης είχε λήξει και το «εργοστάσιον θαυµάτων» των «πανοπιστών» είχε πλέον αποτύχει. Βλ. εφ. Εωσφόρος, αρ. 2, έτος Α, 23 Μαρτίου

10 επετεύχθη 39. Παρά τις ελάχιστες ταραχές που σηµειώθηκαν τις δύο πρώτες µετεπαναστατικές δεκαετίες εναντίον της προσηλυτιστικής απόπειρας των ιεραποστόλων, η αποκλειστικά εµπορευµατική στροφή των κατοίκων του νησιού, και ειδικά της άρχουσας τάξης του, κατέστησε τελικά εφικτή τη διύλιση και την αφοµοίωση του προτεσταντικού κηρύγµατος από την ερµουπολίτικη κοινωνία, χωρίς εµφανή επίδραση στη θρησκευτική της διαγωγή. Οι Ορθόδοξοι εκµεταλλεύτηκαν ασυνείδητα µόνο τον εκπαιδευτικό φλοιό του προτεσταντικού µηνύµατος, διατηρώντας το ορθόδοξο τυπικό, επενδυµένο πάντοτε µε την εθνική τήβεννο, χωρίς όµως να προσχωρήσουν σε µια πλήρη υιοθεσία του Προτεσταντισµού, η οποία θα τους έφερνε αντιµέτωπους µε το ισχυρό τότε δεσµό Ορθοδοξίας και Ελληνικότητας. Ο δεσµός αυτός λειτούργησε πράγµατι, από τη µια µεριά, ως, πιθανώς ασυνείδητο, ανάχωµα στους προτεσταντικούς προσηλυτισµούς, και από την άλλη, ως εργαλείο για την κατασκευή της ετερότητας των Ορθοδόξων απέναντι τους Ρωµαιοκαθολικούς. Έτσι, το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον» αποτέλεσε το εχέγγυο ακριβώς µιας ανοιχτής κοινωνίας, η οποία, επιδιώκοντας ανυπόµονα τον εκσυγχρονισµό της, χρησιµοποίησε το προτεσταντικό εκείνο εγχείρηµα, µαζί µε την πάγια αντιλατινική απέχθεια των Προτεσταντών, ως διαφωτιστικά όπλα απέναντι στους Ρωµαιοκαθολικούς, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό µια εύθραυστη ισορροπία ανάµεσα στην παράδοση και στον εκσυγχρονισµό. Κατά συνέπεια, οι Ορθόδοξοι της Ερµούπολης έφθασαν στο σηµείο να µην θεωρούν τους Προτεστάντες, τους µόνους που ασκούσαν προσηλυτισµό στο νησί, ως εχθρική χριστιανική Οµολογία, αποστροφή την οποία εξακολουθούσαν να επιφυλάσσουν µόνο για τους Ρωµαιοκαθολικούς της Άνω πόλης 40. Αυτός λοιπόν ο πρωτότυπος διοµολογιακός συγχρωτισµός που έλαβε χώρα στο νησί κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα διατήρησε αλλά και ανάπλασε την προεπαναστατική και επαναστατική αντιπαλότητα Ορθοδόξων και Ρωµαιοκαθολικών. Μέσα από την εµπορευµατική διύλιση των θρησκευτικών ταυτοτήτων, η οποία εξασφάλισε µια οιονεί συµµαχία Ορθοδόξων και Προτεσταντών απέναντι στους Ρωµαιοκαθολικούς, αναπτύχθηκαν δυναµικές που επέτρεψαν στους Ορθοδόξους, να συγκροτήσουν µια εκµοντερνισµένη ιδιοπροσωπία, µε ισχυρούς όµως θύλακες παραδοσιακότητας, µια ιδιοπροσωπία οδηγό στη συγκρότηση της θρησκευτικότητας ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 20ό αιώνα. 39 Η δεύτερη γυναίκα του Hildner, η δασκάλα του Φιλελληνικού Παιδαγωγείου Αγγελική Γεωργιάδου, µαρτυρείται από τον ίδιο το Γερµανό ιεραπόστολο ως η µοναδική προσήλυτη της Σύρου στον Προτεσταντισµό. Βλ. Σµυρναίου, Στα ίχνη της ουτοπίας, ό.π., σ Ό.π., σ

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αβούρη Σ. Ν., Η Σύρος εις την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόµ. Ε ( ), σ Αγριαντώνη Χρ., Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα, έκδ. Ιστορικό Αρχείο, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα Αµπελά Τιµολέοντος., Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των καθ ηµάς, Εν Ερµουπόλει Ασηµάκης Ιωάννης, Η πορεία των σχέσεων Ελλάδος Αγίας Έδρας : Από τη γαλλική προστασία έως τη σύναψη διπλωµατικών σχέσεων, Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Burke Peter, Ιστορία και κοινωνική θεωρία, µετ. Φώτης Τερζάκης, εκδ. νήσος, Αθήνα, Ελλύλ Ζακ, Μεταµόρφωση του αστού, µετ. Βασίλης Τοµανάς, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη Frazee Charles A., The Orthodox Church and Independent Greece , Cambridge, Cambridge University Press Frazee Charles, Catholics, στο: Richard Clogg (ed.), Minorities in Greece: aspects of a plural society, London: Hurst& Company, 2002, pp Καρδάση Βασίλη Α., Σύρος, σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου ( ), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Λούκος Χρήστος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19 ο αιώνα: Οι µαρτυρίες των διαθηκών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Μανίκα Κωνσταντίνου Ι., Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωµαιοκαθολικισµού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως ( ), εκδ. Σταµούλη, Αθήνα Παπαδόπουλου Θωµά, Καθολικοί και Ορθόδοξοι στις Κυκλάδες, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόµ. ΙΕ (1995), Ανάτυπο, Αθήνα Ροΐδη Εµµανουήλ, Άπαντα, Αθήνα 1978, τ Ρούσσος Μελιδώνης Μάρκος Ν., Ιησουΐτες στον ελληνικό χώρο ( ), εκδ. Κ.Ε.Ο., Αθήνα Ρούσσος Μελιδώνης Μάρκος Ν., Syra Sacra. Θρησκευτική ιστορία της Σύρου, Κίνηση Καθολικών Επιστηµόνων και ιανοουµένων Ελλάδος, Αθήνα Σµυρναίου Αντώνη Λ., Στα ίχνη της ουτοπίας: Το Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον Σύρου και η προτεσταντική οµογενοποίηση της οικουµένης κατά το 19 ο αιώνα, εκδ. Σύλλογος προς ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, Αθήναι Σµυρναίου Αντώνη Λ., Μετέωρος Ζήλος: Προτεσταντική προπαιδεία και νεοελληνική εκπαίδευση κατά το 19 ο αιώνα, εκδ. Ψηφίδα, Αθήνα Smyrnaios Anthony L., Manuals of conversion: Protestant missionary schoolbooks in Greece during the 19 th century, The History of Education and Children s Literature, III, 1(2008), pp Συγγρός Α., Αποµνηµονεύµατα, τόµ. Α, εκδ. ηµιουργία, χ.χ. 20. Φραγγίδη Α., Ιστορία της νήσου Σύρου², Αθήνα Εφηµερίδες: Αίολος (1854), Ένωσις (1854), Ερµής (1880), Ερµούπολις (1865, 1872, 1873), Εωσφόρος (1874), Η Μέλισσα της Ερµουπόλεως (1879), Ο Άργος (1875) και Ο Φερεκύδης (1874, 1975). 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EΠΟ 32 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EΠΟ 32 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EΠΟ 32 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να σκιαγραφήσετε τις παιδαγωγικές αρχές που επικράτησαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο το 19ο αιώνα, τους σηµαντικότερους εκπροσώπους τους και τις κοινωνικόοικονοµικές συνθήκες που τις παρήγαγαν

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας...

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ποιοι είμαστε Το 520greeks.com αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με επαγγελματισμό και όραμα για την ανάδειξη της «άλλης Ελλάδας» και στηρίζεται επιπλέον και σε έναν ισχυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχουμε την βαθύτατη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι από 18 έως 21 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Χάλκη Κωνσταντινούπολης, στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, το Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα