ICS: ΕΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009-06-26 ICS: 03.080.20 ΕΛΟΤ"

Transcript

1 ICS: ΕΛΟΤ 1435 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους Communication services Requirements for providers Κλάση τιµολόγησης: 8 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 Πρόλογος Το παρόν πρότυπο, ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους» συντάχθηκε από την Ειδική Οµάδα Έργου 8 «Αξιολόγηση διαφηµιστικών υπηρεσιών». Το παρόν εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 97 «Υπηρεσίες επικοινωνίας» την 26η Ιουνίου Το παρόν πρότυπο εκδόθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών. Στον Ν. 3688/2008 προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών σε φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης από διαπιστευµένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης. 2

3 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 Περιεχόµενα Πρόλογος Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί εννοιών Σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας Γενικές απαιτήσεις Έλεγχος τεκµηρίωσης Γενικά Έλεγχος εγγράφων Έλεγχος αρχείων ιοίκηση και οργάνωση έσµευση της ιοίκησης Οργανωτική δοµή Εκπρόσωπος της ιοίκησης Επικοινωνία Επιχειρηµατικός προγραµµατισµός Επιχειρησιακό σχέδιο Επιχειρησιακοί στόχοι Αποτελέσµατα και ανασκοπήσεις επιχειρησιακού σχεδίου Σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης Σύστηµα απόκτησης νέων πελατών Σύστηµα µέτρησης ικανοποίησης πελατών Ενέργειες µέτρησης ικανοποίησης πελατών Στοιχεία µέτρησης ικανοποίησης πελατών Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή Ανθρώπινο δυναµικό και περιβάλλον εργασίας Υποδοµές, εξοπλισµός και µέσα

4 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ 7.3 Προµηθευτές Περιβάλλον εργασίας ιαχείριση προγράµµατος επικοινωνίας Γενικά ιεργασία σχεδιασµού του προγράµµατος επικοινωνίας Ανάλυση απαιτήσεων Ανάγκες σε πόρους Πρόταση προγράµµατος επικοινωνίας Λήψη έγκρισης ιεργασία εκτέλεσης προγράµµατος επικοινωνίας Γενικά Παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράµµατος επικοινωνίας Αναπροσαρµογή προγράµµατος ιεργασία απολογισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων Απαιτήσεις ανά τοµέα εξειδίκευσης στις υπηρεσίες επικοινωνίας Γενικά ιαφηµιστικές εταιρίες Εταιρίες προγραµµατισµού µέσων και αγοράς χώρου και χρόνου Εταιρίες δηµοσίων σχέσεων Εταιρίες προώθησης πωλήσεων και άµεσου µάρκετινγκ Γενικά Άµεσο µάρκετινγκ Αµφίδροµη επικοινωνία Σχεδιασµός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών Επικοινωνία κινητής τηλεφωνίας Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) Γλωσσάριο ισοδύναµων όρων στην ελληνική και αγγλική Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) Αντιστοίχιση τοµέων εξειδίκευσης υπηρεσιών επικοινωνίας µε κατηγορίες διαφηµιστικών δραστηριοτήτων κατά Π 261/ Βιβλιογραφία

5 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 Εισαγωγή Η ανάπτυξη του παρόντος προτύπου προέκυψε από την ανάγκη καθορισµού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το παρόν πρότυπο εκδόθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και κατ εφαρµογή του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) και συγκεκριµένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3. Οι φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αναθέτουν την υλοποίηση υπηρεσιών επικοινωνίας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της ηµεδαπής και κοινοτικής έννοµης τάξης. Η έκδοση του παρόντος προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ επέκταση της ποιότητας στην διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. Ειδικότερα, το παρόν πρότυπο περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των «επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας», οι οποίες στο παρόν πρότυπο αναφέρονται επίσης ως «εταιρία επικοινωνίας» ή «πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας» ή απλώς «πάροχος» ή «εταιρία». Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Οι «υπηρεσίες επικοινωνίας» του παρόντος προτύπου αναφέρονται ως «διαφηµιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες» στο Προεδρικό διάταγµα Π 261/ 1997, ΦΕΚ 186/Α/ Για την ανάθεση διαφηµιστικών και συναφών υπηρεσιών σύµφωνα µε το Π 261/1997, οι «διαφηµιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του ηµοσίου τοµέα» ορίζονται και κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: α) σχεδιασµός και οργάνωση διαφηµιστικής στρατηγικής β) παραγωγή πρωτότυπων δηµιουργηµάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ` οιοδήποτε µέσο εγγραφή, προσαρµογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α` 25) που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς γ) παροχή συµβουλών σχετικά µε την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου µέσου προβολής των διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτων του ηµοσίου δ) παροχή συµβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δηµοσίων σχέσεων ή διαµόρφωσης περιεχοµένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ε) µετάδοση ή καταχώρηση ή µε άλλο υλικό µέσο προβολή των διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτων του ηµοσίου Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας που ασκούν τις δραστηριότητες α), β), γ) και δ), κατόπιν ανάθεσης από φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αναφέρονται ως «ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών» κατά την παρ.3, άρθρο 2, Π 261/1997. Οι δραστηριότητες ε) ανατίθενται σε αναδόχους µετάδοσης ή καταχώρησης διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτων. Στο Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) παρουσιάζεται µια ενδεικτική αντιστοίχιση των κατηγοριών «διαφηµιστικών και συναφών δραστηριοτήτων» του Π 261/1997 µε τους πέντε (5) τοµείς εξειδίκευσης των υπηρεσιών επικοινωνίας του παρόντος προτύπου. 5

6 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ 6

7 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους 1 Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ώστε να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν µε συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Το πρότυπο θεσπίζεται για την καθιέρωση ενός συστήµατος αξιολόγησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, στους φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που λειτουργούν ως αναθέτουσες Αρχές στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις που καθορίζει το παρόν πρότυπο είναι επαληθεύσιµες ώστε να επιτρέπουν την αντικειµενική αξιολόγηση των παρόχων. Οι απαιτήσεις του παρόντος προτύπου είναι γενικές, ισχύουν για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, µεγέθους ή κατηγορίας υλοποιούµενου έργου επικοινωνίας. Το παρόν πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας για: α) την πιστοποίησή τους β) την αυτοαξιολόγησή τους και γ) τη βελτίωση της ικανότητάς τους στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας. 2 Τυποποιητικές παραποµπές Τα παρακάτω τυποποιητικά έγγραφα περιέχουν διατάξεις οι οποίες, µέσω παραποµπής, αποτελούν διατάξεις του παρόντος προτύπου. Για τις χρονολογηµένες παραποµπές δεν εφαρµόζονται οι επόµενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των αναφερόµενων εκδόσεων. Εντούτοις, προτείνεται οι εταιρίες επικοινωνίας που εφαρµόζουν το παρόν πρότυπο να χρησιµοποιούν τις ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται κατωτέρω. Για τις µη χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο» 3 Όροι και ορισµοί εννοιών Στο πλαίσιο του παρόντος προτύπου ισχύουν οι όροι και οι ορισµοί του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και οι παρακάτω όροι και ορισµοί εννοιών: 3.1 πάροχος νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο «πάροχος» µπορεί να αναφέρεται ως «εταιρία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας» ή ως «εταιρία επικοινωνίας» ή απλώς «εταιρία». Όταν, κατόπιν ανάθεσης από φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, υλοποιεί τις δραστηριότητες α), β), γ) και δ) της παρ. 2, άρθρο 2, Π 261/1997, ο πάροχος αναφέρεται ως «ανάδοχος διαφηµιστικών υπηρεσιών». 7

8 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ 3.2 υπηρεσίες επικοινωνίας δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο προβολή προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχει ένας οργανισµός ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών επικοινωνίας υπάρχει στο κεφάλαιο 9 του παρόντος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τους σκοπούς αντιστοίχισης, ο όρος «υπηρεσίες επικοινωνίας» του παρόντος προτύπου αντιστοιχεί στον όρο του Π 261/97, άρθρο 2 παρ.2, «διαφηµιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες». 3.3 έργο µη πάγια διεργασία που εκτελείται για την επίτευξη µοναδικού αποτελέσµατος, το οποίο ικανοποιεί προκαθορισµένες και επαληθεύσιµες απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών σε χρόνο, κόστος και πόρους ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η «παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας» θεωρείται ως έργο και µπορεί να αναφέρεται και ως «εκστρατεία επικοινωνίας». 3.4 σύµβαση διµερής ή πολυµερής δικαιοπραξία η οποία περιέχει σε γραπτή µορφή τις δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέρων προσώπων, µε σκοπό τη νόµιµη ικανοποίηση των αντιπαρατιθέµενων µε τις δηλώσεις αυτές συµφερόντων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη σύµβαση για την υλοποίηση έργου προσδιορίζονται το φυσικό αντικείµενο και τα παραδοτέα του έργου, η χρονική διάρκεια και οι τυχόν ενδιάµεσες προθεσµίες, ο προϋπολογισµός έργου, το εφαρµοστέο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο εκτέλεσης του έργου καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. 3.5 αναθέτουσα Αρχή νοµικό πρόσωπο που από το σκοπό λειτουργίας του εξυπηρετεί δηµόσιο συµφέρον και µπορεί να συνάψει δηµόσια σύµβαση έργου παροχής υπηρεσιών και να καθορίσει τους όρους υλοποίησής του 3.6 πελάτης οργανισµός που συµβάλλεται µε εταιρία επικοινωνίας για αγορά υπηρεσιών επικοινωνίας 3.7 διεργασία σύνολο αλληλένδετων δραστηριοτήτων µε αλληλεπιδράσεις που µετασχηµατίζουν εισερχόµενα σε αποτελέσµατα µε σκοπό την προσθήκη αξίας 3.8 διαδικασία καθορισµένος τρόπος για την εκτέλεση µιας διεργασίας ή δραστηριότητας 3.9 παραδοτέο προκαθορισµένο και επαληθεύσιµο τελικό προϊόν ή αποτέλεσµα ή τα µετρήσιµα αποτελέσµατα ενδιάµεσων δραστηριοτήτων του έργου 3.10 χρονοδιάγραµµα του έργου έγγραφο που παρουσιάζει κατ ελάχιστο τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του έργου, τα ορόσηµα και τις ενδιάµεσες ή τµηµατικές προθεσµίες του 8

9 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435: ενδιάµεση προθεσµία καθορισµένο στη σύµβαση χρονικό σηµείο για την ολοκλήρωση µιας φάσης ή συγκεκριµένων παραδοτέων του έργου 3.12 προϋπολογισµός του έργου εκτιµώµενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου 3.13 σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας σύστηµα των διεργασιών για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης έργων 4 Σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας 4.1 Γενικές απαιτήσεις Ο πάροχος πρέπει να εγκαταστήσει, να εφαρµόζει, να τεκµηριώνει και να διατηρεί ενεργό ένα Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας, εφεξής «Σ ΕΠ» ή «σύστηµα», για να διασφαλίζει την ικανότητά του να υλοποιεί έργα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του. Το σύστηµα περιλαµβάνει τις διεργασίες υλοποίησης των έργων, τις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες καθώς και τις διεργασίες µέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης που χρειάζονται ώστε να υλοποιούνται τα έργα µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Για τις διεργασίες που εντάσσονται στο σύστηµα, ο πάροχος πρέπει να προσδιορίζει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους και να εξασφαλίζει την διαθεσιµότητα των πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθησή τους. Ο πάροχος πρέπει να θέτει τους στόχους των διεργασιών που εντάσσονται στο σύστηµα, να καθορίζει τις µεθόδους παρακολούθησής τους, να πραγµατοποιεί σχετικές µετρήσεις, να προβαίνει σε ανάλυση των αποτελεσµάτων και εν γένει να µεριµνά για τη συνεχή βελτίωσή τους, µε την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών. 4.2 Έλεγχος τεκµηρίωσης Γενικά Η τεκµηρίωση του συστήµατος πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) τη δέσµευση της ιοίκησης για την εφαρµογή του συστήµατος β) το οργανόγραµµα της εταιρίας γ) την περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων υλοποίησης έργων που αναλαµβάνει ο πάροχος δ) τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρµογή και έλεγχο των διεργασιών του Σ ΕΠ όπως κανονιστικές απαιτήσεις, πρότυπα και προδιαγραφές, τυποποιηµένα έντυπα και οδηγίες εργασίας και ε) τα αρχεία που δηµιουργούνται και αποδεικνύουν την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των διεργασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών Έλεγχος εγγράφων Τα έγγραφα πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η αναγνώριση, η ενηµέρωση µε τις τρέχουσες αναθεωρήσεις και η κοινοποίηση και διαθεσιµότητά τους για χρήση στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. 9

10 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ Έλεγχος αρχείων Τα αρχεία παρέχουν απόδειξη της συµµόρφωσης µε απαιτήσεις, απόδειξη εφαρµογής των δραστηριοτήτων και απόδειξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Σ ΕΠ. Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται όσο απαιτείται και να είναι εύκολα ανακτήσιµα και αναγνώσιµα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ταυτοποίηση, η ακεραιότητα, η µη αλλοίωση αποτελεσµάτων και η προστασία των αρχείων. 5 ιοίκηση και οργάνωση 5.1 έσµευση της ιοίκησης Η ανώτατη ιοίκηση της εταιρίας επικοινωνίας πρέπει να αποδεικνύει τη δέσµευσή της για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας στην αποτελεσµατική υλοποίηση έργων επικοινωνίας και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας της για την υλοποίηση έργων. Η δέσµευση της ανώτατης ιοίκησης µπορεί να αποδεικνύεται µέσω: α) του καθορισµού του οράµατος και των βασικών αξιών της εταιρίας τα οποία προσδιορίζουν το σκοπό της και τους µακροπρόθεσµους στόχους της β) της καθιέρωσης πολιτικής για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας γ) της γνωστοποίησης στην εταιρία της σηµασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και των νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων δ) της παρακολούθησης της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων για την υλοποίηση των έργων ε) της διεξαγωγής ανασκοπήσεων του συστήµατος και στ) της εξασφάλισης των απαιτούµενων πόρων για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος. 5.2 Οργανωτική δοµή Η ανώτατη ιοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες καθορίζονται και γνωστοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας και µπορούν να καταδείξουν τον κατάλληλο καταµερισµό ευθύνης µεταξύ των µελών της διοικητικής οµάδας. Το κάθε µέλος της ιοίκησης πρέπει να έχει σαφή και επαρκή δικαιοδοσία να επηρεάσει τις επιχειρησιακές αποφάσεις, καθώς και σαφή επίγνωση των απαιτήσεων της εταιρίας, όπως και των αποτελεσµάτων που οφείλει να παραδώσει. 5.3 Εκπρόσωπος της ιοίκησης Η ανώτατη ιοίκηση πρέπει να ορίσει ένα µέλος της ιοίκησης, το οποίο, ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, πρέπει να έχει την ευθύνη και την αρµοδιότητα ιδιαίτερα για α) την καθιέρωση, εφαρµογή και τήρηση των διεργασιών που χρειάζονται για τη διασφάλιση της επάρκειας στις υπηρεσίες επικοινωνίας β) τη γραπτή ενηµέρωση της ανώτατης ιοίκησης σχετικά µε το επίπεδο επάρκειας στις υπηρεσίες επικοινωνίας και τις ανάγκες βελτίωσης και γ) τη διασφάλιση ότι προάγεται εντός της εταιρίας, η ευαισθητοποίηση για τη σηµαντικότητα των απαιτήσεων των πελατών και δ) τη διασφάλιση ότι εφαρµόζονται οι διεργασίες για την τήρηση τυχόν απαιτήσεων του πελάτη για εµπιστευτικότητα. 10

11 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435: Επικοινωνία Η ανώτατη ιοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι καθιερώνονται εντός της εταιρίας κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας. Για την επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη εκτός εταιρίας, όπως Αρχές και Υπηρεσίες, η εταιρία πρέπει να τηρεί πρωτόκολλο και να διατηρεί σχετικά αρχεία. 6 Επιχειρηµατικός προγραµµατισµός 6.1 Επιχειρησιακό σχέδιο Η εταιρία πρέπει να προγραµµατίζει και να παρακολουθεί την ανάπτυξή της. Ο προγραµµατισµός της εταιρίας πρέπει να αποτυπώνεται σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να καθορίζει τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους της και να οδηγεί στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης. Το σχέδιο πρέπει να εκπονείται σε τακτά και προκαθορισµένα διαστήµατα (π.χ. κατ έτος) και να πηγάζει από το όραµα και τις αξίες της εταιρίας Επιχειρησιακοί στόχοι Οι επιχειρησιακοί στόχοι του σχεδίου πρέπει να είναι: α) συγκεκριµένοι β) µετρήσιµοι γ) επιτεύξιµοι δ) συναφείς και ε) χρονικά προσδιορισµένοι Οι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου πρέπει να επικοινωνούνται στα µέλη όλων των διοικητικών επιπέδων της εταιρίας Αποτελέσµατα και ανασκοπήσεις επιχειρησιακού σχεδίου Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της εταιρίας πρέπει να παρέχονται σε µορφή η οποία να καθιστά δυνατή τη σύγκριση µε τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου. Η εταιρία πρέπει να διεξάγει συστηµατικές ανασκοπήσεις του επιχειρησιακού σχεδίου σε κατάλληλα στάδια για να α) ελέγχονται τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους στόχους β) εντοπίζονται πιθανές αποκλίσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων και των αρχικών στόχων και γ) λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα. Η συχνότητα των ανασκοπήσεων πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη και σε συνάρτηση µε την περίοδο του επιχειρησιακού σχεδίου. 6.2 Σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης Η εταιρία πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης που να διασφαλίζει ότι οι βασικοί έλεγχοι οικονοµικής διαχείρισης είναι αξιόπιστοι και αποτελεσµατικοί. Η εταιρία πρέπει να διαθέτει και να εφαρµόζει διαδικασίες σχετικά µε: 11

12 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ α) τον πιστωτικό έλεγχο β) την τιµολόγηση και τις οικονοµικές διαπραγµατεύσεις γ) τον έλεγχο του κεφαλαίου δ) την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης µέσω δεικτών και ε) την παραγωγή σχετικών αναφορών και τη χορήγηση εκθέσεων. 6.3 Σύστηµα απόκτησης νέων πελατών Η εταιρία πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα επιχειρηµατικής ανάπτυξης που να προκύπτει από τους στόχους του επιχειρηµατικού της σχεδίου. Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει: α) πρόγραµµα µάρκετινγκ της εταιρίας β) καθορισµένες ευθύνες για την εφαρµογή του γ) ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς ή του κλάδου και δ) έλεγχο της απόδοσής του. Επιπλέον, το σύστηµα πρέπει να εµπεριέχει µια αποτελεσµατική διαδικασία για τη διαχείριση των πωλήσεων. Ειδικότερα, η εταιρία πρέπει να πραγµατοποιεί: α) την καταγραφή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση όλων των αιτήσεων προσφοράς υπηρεσιών και προτάσεων σε πιθανούς πελάτες β) την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των επαφών για προτάσεις σε πιθανούς πελάτες ή για συµµετοχή σε διαγωνισµούς και γ) τη διαχείριση των σχέσεων µε πιθανούς πελάτες, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης σχετικού αρχείου. 6.4 Σύστηµα µέτρησης ικανοποίησης πελατών Ενέργειες µέτρησης ικανοποίησης πελατών Η εταιρία πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, το οποίο να είναι κατάλληλο για το µέγεθος της και να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχέσεων µε τους πελάτες. Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες ενέργειες: α) τακτικές συναντήσεις ανασκόπησης β) προκαθορισµένες ετήσιες ή εξαµηνιαίες ανασκοπήσεις γ) ερωτηµατολόγια διερεύνησης αντιλήψεων και δ) διαδικασία διαχείρισης παραπόνων. Το σύστηµα πρέπει να καταδεικνύει το είδος και τη συχνότητα των ενεργειών µέτρησης Στοιχεία µέτρησης ικανοποίησης πελατών Το σύστηµα ικανοποίησης πελατών πρέπει να µετράει την απόδοση των υπηρεσιών της εταιρίας ως προς τα ακόλουθα στοιχεία: α) κατανόηση των προσδοκιών του πελάτη 12

13 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 β) ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη γ) επικοινωνία µε τον πελάτη δ) γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο πελάτης ε) δηµιουργικότητα στ) στρατηγική σκέψη ζ) οµαδική εργασία η) συνέπεια στην παράδοση των έργων θ) ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και ι) συνολική αντίληψη του πελάτη για τις υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης πρέπει να καταγράφονται και να γνωστοποιούνται στο εσωτερικό της εταιρίας και να καθορίζονται οι κατάλληλες ενέργειες βελτίωσης. Στο πλαίσιο της ανασκόπησης ικανοποίησης πελατών πρέπει να πραγµατοποιείται διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν σε απώλεια πελατών. 7 Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή 7.1 Ανθρώπινο δυναµικό και περιβάλλον εργασίας Το προσωπικό της εταιρίας επικοινωνίας το οποίο εκτελεί εργασίες που δύνανται να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του συστήµατος, πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα µόρφωσης, εµπειρίας, κατάρτισης και δεξιοτήτων. Η εταιρία πρέπει να: α) εντοπίζει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναµικό β) προσδιορίζει την απαραίτητη ικανότητα του προσωπικού γ) επιλέγει το προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή/και να προσφεύγει σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της δ) µεριµνά για την αριθµητική επάρκεια του προσωπικού και την κατάλληλη κατανοµή του χρόνου απασχόλησης ε) προσδιορίζει τις ελλείψεις σε τεχνογνωσία και δεξιότητες στ) παρέχει κατάρτιση ή εκτελεί άλλες ενέργειες για την κάλυψη των, ως άνω, ελλείψεων ζ) αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών που εκτελούνται και η) διατηρεί κατάλληλα αρχεία µόρφωσης, κατάρτισης, δεξιοτήτων και εµπειρίας. 7.2 Υποδοµές, εξοπλισµός και µέσα Η εταιρία πρέπει να προσδιορίζει, να διαθέτει και να διατηρεί την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας. Η υποδοµή περιλαµβάνει : α) κτίρια/χώρους εργασίας 13

14 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ β) υλισµικό και λογισµικό και γ) υπηρεσίες υποστήριξης. 7.3 Προµηθευτές Η εταιρία πρέπει να διαθέτει µια διεργασία αξιολόγησης, επιλογής και επαναξιολόγησης των προµηθευτών που να διασφαλίζει την επαρκή και συνεπή παροχή υπηρεσιών και υλικών. Η διεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: α) κριτήρια για την αξιολόγηση, την επιλογή και την επαναξιολόγηση των προµηθευτών β) εγκεκριµένο κατάλογο προµηθευτών και γ) έλεγχο της επάρκειας των υπηρεσιών και υλικών των προµηθευτών Η εταιρία πρέπει να διατηρεί αρχεία των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων και των ενεργειών που ενδέχεται να προκύψουν από τις αξιολογήσεις. 7.4 Περιβάλλον εργασίας Η εταιρία πρέπει να διασφαλίζει την ικανοποίηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε το περιβάλλον εργασίας και ειδικότερα των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 8 ιαχείριση προγράµµατος επικοινωνίας 8.1 Γενικά Η εταιρία πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες διεργασίες που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση του προγράµµατος επικοινωνίας, δηλαδή το σχεδιασµό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του προγράµµατος. 8.2 ιεργασία σχεδιασµού του προγράµµατος επικοινωνίας Ανάλυση απαιτήσεων Η εταιρία πρέπει να αναλύει τις απαιτήσεις του προγράµµατος επικοινωνίας και να τις λαµβάνει υπόψη κατά το σχεδιασµό του προγράµµατος. Κατά την ανάλυση των απαιτήσεων, η εταιρία πρέπει να προσδιορίζει: α) τις απαιτήσεις και τους στόχους του πελάτη, όπως αυτά καταγράφονται στην ενηµέρωση του πελάτη β) τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από πλευράς του πελάτη γ) τα δεδοµένα του πελάτη και της αγοράς/κλάδου στην οποία δραστηριοποιείται δ) τις διατάξεις, νοµικές ή/και άλλες, που αφορούν στο πρόγραµµα επικοινωνίας και ε) το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που ενδέχεται να επηρεάζει τον πελάτη ή/και το πρόγραµµα επικοινωνίας Ανάγκες σε πόρους Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση των απαιτήσεων, η εταιρία πρέπει να προσδιορίζει: α) ενδεχόµενη ανάγκη πραγµατοποίησης έρευνας πριν, κατά τη διάρκεια ή/και στο τέλος του προγράµµατος 14

15 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 β) το είδος των υπηρεσιών επικοινωνίας που πρέπει να παρέχει στον πελάτη για την επίτευξη των στόχων του γ) το προσωπικό που διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προγράµµατος επικοινωνίας και τη διασφάλιση της διαθεσιµότητάς του δ) τη διαθεσιµότητα του απαραίτητου εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος επικοινωνίας ε) το χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος και στ) τους δείκτες αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος επικοινωνίας και τους τρόπους µέτρησης των δεικτών που έχουν συµφωνηθεί µε τον πελάτη. Η εταιρία πρέπει να διαθέτει αποτελεσµατικές διεργασίες για τη ροή των σηµαντικών πληροφοριών µε τον πελάτη, την καταγραφή τους και την ανά πάσα στιγµή ανάκτησή τους. Οι σηµαντικές πληροφορίες περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον: προτάσεις επικοινωνίας, προγράµµατα επικοινωνίας, παρουσιάσεις προς τον πελάτη, εγκρίσεις πελάτη, αναφορές, ανασκοπήσεις και τιµολόγια Πρόταση προγράµµατος επικοινωνίας Η εταιρία πρέπει να καταρτίζει την πρόταση προγράµµατος επικοινωνίας που να περιλαµβάνει: α) την ανάλυση των επιδιώξεων και τον προσδιορισµό του στόχου του προγράµµατος β) την ανάλυση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος και γ) το πρόγραµµα επικοινωνίας, που συµπεριλαµβάνει τυχόν εικαστικό ή άλλο πρωτότυπο δηµιούργηµα λόγου ή τέχνης, το χρονοδιάγραµµα και την εκτίµηση του κόστους υλοποίησης Λήψη έγκρισης Η εταιρία πρέπει να προσδιορίζει την κατάλληλη διαδικασία επικοινωνίας µε τον πελάτη, ώστε ο πελάτης να είναι ενήµερος για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος. Η εταιρία πρέπει να καθορίζει τρόπους για τη λήψη εγκρίσεων από τον πελάτη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και να διασφαλίζει ότι αυτοί είναι αποδεκτοί από τον πελάτη. 8.3 ιεργασία εκτέλεσης προγράµµατος επικοινωνίας Γενικά Η εταιρία πρέπει να διασφαλίζει την εκτέλεση του προγράµµατος επικοινωνίας, όπως αυτό εγκρίθηκε από τον πελάτη Παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράµµατος επικοινωνίας Η εταιρία πρέπει να καταδεικνύει ότι διαθέτει διαδικασίες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος επικοινωνίας, όσον αφορά στις εσωτερικές του διεργασίες και στα παραδοτέα από εξωτερικούς προµηθευτές. Η εταιρία πρέπει να καταδεικνύει ότι ο πελάτης ενηµερώνεται συστηµατικά για την πρόοδο των εργασιών, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και ότι εγκρίσεις που είναι απαραίτητες κατά την πορεία των εργασιών έχουν ληφθεί Αναπροσαρµογή προγράµµατος Η εταιρία πρέπει να προσδιορίζει και να πραγµατοποιεί τις απαιτούµενες αναπροσαρµογές στο πρόγραµµα, σε περίπτωση που η απόδοση υπολείπεται των στόχων, ή όταν κρίνεται ότι έχουν αλλάξει τα δεδοµένα και επιβάλλεται αλλαγή στο πρόγραµµα επικοινωνίας. 15

16 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ Για την τεκµηρίωση της ανάγκης αναπροσαρµογής του προγράµµατος απαιτείται παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης και συµφωνία µε τον πελάτη για την αναπροσαρµογή του προγράµµατος. 8.4 ιεργασία απολογισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων Η εταιρία πρέπει να διασφαλίζει τη συστηµατική µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του προγράµµατος επικοινωνίας. Η εταιρία πρέπει να καταδεικνύει ότι σε περίπτωση µη επίτευξης των στόχων, πραγµατοποιείται σχετική διερεύνηση και προσδιορίζονται οι βασικοί λόγοι της µη επίτευξης. Όπου οι λόγοι αφορούν στις εσωτερικές διεργασίες της εταιρίας επικοινωνίας, η εταιρία πρέπει να αποδεικνύει ότι λαµβάνει τις κατάλληλες διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες. 9 Απαιτήσεις ανά τοµέα εξειδίκευσης στις υπηρεσίες επικοινωνίας 9.1 Γενικά Το παρόν πρότυπο διακρίνει τις υπηρεσίες επικοινωνίας στους ακόλουθους πέντε (5) τοµείς εξειδίκευσης: 1. ιαφηµιστικές εταιρίες (Advertising Agencies) 2. Εταιρείες προγραµµατισµού µέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists) 3. Εταιρείες δηµοσίων σχέσεων (Public Relations) 4. Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άµεσου µάρκετινγκ (One to One Marketing) και 5. Εταιρείες δηµιουργίας διακριτού σήµατος (Branding και Design). Οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τοµείς δύνανται να αιτηθούν την πιστοποίησή τους σε περισσότερους του ενός τοµείς. Στην περίπτωση αυτή, στο σύστηµα εντάσσεται το σύνολο των υπηρεσιών των σχετικών τοµέων. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, ανεξαρτήτως τοµέα εξειδίκευσης, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) το βασικό αντικείµενο των εργασιών τους όπως αυτό προκύπτει από το καταστατικό τους και από την οικονοµική τους δραστηριότητα όπως καταγράφεται στους δύο τελευταίους ισολογισµούς τους, αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας β) έχουν την ικανότητα µε δικές τους δυνάµεις, να σχεδιάζουν πρωτότυπο και πρωτογενές έργο επικοινωνίας γ) έχουν αποδεχθεί τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης-επικοινωνίας και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του Συµβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας δ) αποδεικνύουν τη δέσµευσή τους για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η δέσµευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται π.χ. µε εγγραφή στον Οργανισµό Προστασίας των ικαιωµάτων των ιαφηµιστικών Εταιριών (ΟΠ Ε) και ε) ο διευθύνων ή οι συνδιευθύνοντές τους διαθέτουν την απαραίτητη επαγγελµατική επάρκεια, στις οποίες περιλαµβάνεται τουλάχιστον και η αποδεδειγµένη ενασχόληση πέντε (5) ετών, κατ ελάχιστο στις επικοινωνιακές υπηρεσίες του τοµέα. Οι εταιρίες πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαχειρίζονται όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες επικοινωνίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου και ειδικότερα του Κεφ. 8 «ιαχείριση προγράµµατος επικοινωνίας». 16

17 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435: ιαφηµιστικές εταιρίες Για να πιστοποιηθεί µια εταιρία ως διαφηµιστική, πρέπει να διαθέτει: α) τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, δηµιουργικό τµήµα και οικονοµική διεύθυνση β) ικανότητα σχεδιασµού και οργάνωσης διαφηµιστικής στρατηγικής και γ) ικανότητα δηµιουργίας πρωτότυπων δηµιουργηµάτων λόγου ή τέχνης κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Ειδικότερα, η εταιρία πρέπει να είναι σε θέση µε δικές της δυνάµεις να δηµιουργεί διαφηµιστικά προγράµµατα σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή/και ψηφιακά µέσα ενηµέρωσης. 9.3 Εταιρίες προγραµµατισµού µέσων και αγοράς χώρου και χρόνου Για να πιστοποιηθεί µια εταιρία ως εταιρία προγραµµατισµού µέσων και αγοράς χώρου και χρόνου πρέπει να µπορεί αυτόνοµα να προσφέρει πλήρεις επικοινωνιακές υπηρεσίες προγραµµατισµού, στρατηγικού σχεδιασµού και αγοράς χρόνου και χώρου σε µέσα µαζικής ή εξατοµικευµένης επικοινωνίας (εφεξής Μέσα). Ειδικότερα, πρέπει να παρέχει αυτοδύναµα και τις τρεις (3) παρακάτω υπηρεσίες: α) στρατηγικό σχεδιασµό επιλογής και δράσης στα µέσα (Strategic Planning) β) αναλυτικό προγραµµατισµό δράσης στα µέσα (Planning Buying) και γ) διαχείριση των αναγκαίων συναλλαγών µεταξύ των εµπλεκοµένων µέσων και διαφηµιζοµένων (υλικών, εντολών, τιµολογίων, φόρων κ.λ.π.) (Booking Traffic) Για την υποστήριξη της ικανότητας να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες, ο πάροχος πρέπει να διαθέτει έρευνες τηλεθέασης, ακροαµατικότητας, αναγνωσιµότητας και εν γένει αποτελεσµατικότητας των Μέσων. 9.4 Εταιρίες δηµοσίων σχέσεων Για να πιστοποιηθεί µια εταιρία ως εταιρία δηµοσίων σχέσεων πρέπει να παρέχει κατ ελάχιστο οποιεσδήποτε οκτώ (8) από τις παρακάτω δεκαπέντε (15) υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων: α) Εταιρική επικοινωνία και διαχείριση εταιρικής φήµης β) Χρηµατοοικονοµική επικοινωνία (financial communications) γ) Εσωτερική επικοινωνία (internal communications/employee relations) δ) Καλλιέργεια σχέσεων µε τα ΜΜΕ και υπηρεσίες δηµοσιότητας (media relations & publicity) ε) ιαχείριση κρίσιµων ζητηµάτων & κρίσεων (issues and crisis management) στ) Προγράµµατα κοινωνικής ευθύνης & εταιρικής διακυβέρνησης ζ) ιαχείριση χορηγιών (sponsorship management) η) Πολιτική επικοινωνία θ) Επικοινωνία µε την τοπική ή την ευρύτερη κοινωνία (community relations) ι) Επικοινωνία µε τον δηµόσιο τοµέα (public affairs & government relations) ια) Εκπαίδευση στελεχών-πελατών σε θέµατα επικοινωνίας ιβ) Οργάνωση εκδηλώσεων (event marketing) ιγ) Παρακολούθηση ΜΜΕ (media monitoring) 17

18 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ ιδ) ηµόσιες σχέσεις για µάρκετινγκ επωνύµων προϊόντων / δηµόσιες σχέσεις προς καταναλωτές (brand marketing / consumer PR) ιε) Επικοινωνία µέσω διαδικτύου (internet communications) 9.5 Εταιρίες προώθησης πωλήσεων και άµεσου µάρκετινγκ Γενικά Για να πιστοποιηθεί µια εταιρία στον τοµέα αυτό, πρέπει να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα πέντε αντικείµενα: α) Άµεσο µάρκετινγκ β) Aµφίδροµη επικοινωνία γ) Σχεδιασµός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών δ) Επικοινωνία κινητής τηλεφωνίας ε) Αθλητικό µάρκετινγκ Άµεσο µάρκετινγκ Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο αυτό είναι: α) ανάπτυξη, διαχείριση και ανάλυση βάσεων δεδοµένων β) ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων µάρκετινγκ πάνω σε βάσεις δεδοµένων (database marketing) γ) ανάπτυξη (στρατηγική, δηµιουργικό & υλοποίηση) εκστρατειών άµεσου µάρκετινγκ (direct marketing) δ) σχεδιασµός και διαχείριση προγραµµάτων αφοσιωµένων πελατών (loyalty schemes) ε) ανάπτυξη προγραµµάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer relationship management) στ) επαφές/πωλήσεις µέσω τηλεφωνικών κέντρων (telemarketing services) Αµφίδροµη επικοινωνία Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο αυτό είναι: α) σχεδιασµός & ανάπτυξη ιστοχώρων/web sites (web design & development) β) προγραµµατισµός και υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας στο διαδίκτυο (internet), π.χ banner, campaigns, χρήση viral advertising techniques, campaigns κτλ. και γ) δηµιουργία παρουσιάσεων πολυµέσων (multimedia) Σχεδιασµός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο αυτό είναι: α) Ανάπτυξη (Στρατηγική και ηµιουργικό) προγραµµάτων προώθησης πωλήσεων β) Υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης πωλήσεων 18

19 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 γ) Επικοινωνιακή υποστήριξη προγραµµάτων προώθησης πωλήσεων δ) ιοργάνωση εκδηλώσεων/happenings και ε) Επιλογή διαχείρισης χορηγιών Επικοινωνία κινητής τηλεφωνίας Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο αυτό είναι: α) Στρατηγική επικοινωνία µέσω κινητού τηλεφώνου β) Επικοινωνία µέσω µηνυµάτων κειµένου ή/και εικόνας (SMS-short media messages & MMS-multi media messages Marketing) γ) Σχεδιασµός & ανάπτυξη ιστοχώρων κατάλληλων για κινητά τηλέφωνα (π.χ. wap portals) και δ) Ασύρµατη διανοµή διαφηµιστικού περιεχοµένου (Proximity Marketing) Αθλητικό Μάρκετινγκ Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο αυτό είναι: α) παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών αθλητικού µάρκετιγκ σε επιχειρήσεις β) αξιολόγηση, επίβλεψη και ανάπτυξη αθλητικού µάρκετιγκ και χορηγίας για λογαριασµό εταιρίας - χορηγού γ) παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών αθλητικού µάρκετιγκ σε αθλητικούς οργανισµούς, αθλητές, αθλητικούς χώρους δ) ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών αθλητικού µάρκετιγκ για αθλητικούς οργανισµούς, αθλητές, αθλητικούς χώρους ε) διοργάνωση και ανάπτυξη επικοινωνίας- µάρκετιγκ και εµπορική αξιοποίηση (διαχείριση δικαιωµάτων µάρκετιγκ) αθλητικών εκδηλώσεων (events) και στ) αγοραπωλησία τηλεοπτικών, εµπορικών και κάθε είδους δικαιωµάτων αθλητικών φορέων. 9.6 Εταιρείες δηµιουργίας διακριτού σήµατος Για να πιστοποιηθεί µια εταιρία ως εταιρία δηµιουργίας διακριτού σήµατος πρέπει να διαθέτει: α) ικανότητα εκπόνησης στρατηγικής για τη δηµιουργία ενός σήµατος, είτε αυτό αφορά µια εταιρία ή ένα προϊόν και β) ικανότητα σχεδιασµού εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας καθώς και σχεδιασµού και διαφοροποίησης καταστηµάτων ή άλλων χώρων προβολής ενός σήµατος. 19

20 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ Παράρτηµα Α (πληροφοριακό) Γλωσσάριο ισοδύναµων όρων στην ελληνική και αγγλική Όρος στην ελληνική Παράγραφος προτύπου Όρος στην αγγλική αναθέτουσα Αρχή 3.5 contracting authority αποδοτικότητα 8.4 efficiency αποτελεσµατικότητα 8.4 effectiveness διαδικασία 3.8 procedure διαφηµιστικές εταιρίες 9.2 advertising agencies διεργασία 3.7 process έργο 3.3 project εταιρίες ηµοσίων Σχέσεων 9.4 Public Relations εταιρίες δηµιουργίας διακριτού σήµατος 9.6 Branding και Design εταιρίες προγραµµατισµού µέσων και αγοράς χώρου και χρόνου 9.3 Μedia Specialists εταιρίες προώθησης πωλήσεων και άµεσου µάρκετινγκ 9.5 One to One Marketing πελάτης 3.6 client παραδοτέο 3.9 deliverable προϋπολογισµός έργου 3.12 project budget σύµβαση 3.4 contract σύστηµα επάρκειας (Σ ΕΠ) διαχειριστικής 3.13 capability system χρονοδιάγραµµα έργου 3.10 project schedule 20

21 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1435:2009 Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) Αντιστοίχιση* τοµέων εξειδίκευσης υπηρεσιών επικοινωνίας µε κατηγορίες διαφηµιστικών δραστηριοτήτων κατά Π 261/1997 Κατηγορίες διαφηµιστικών και συναφών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε Π 261/1997, Άρθρο 2, παρ. 2 Τοµείς εξειδίκευσης υπηρεσιών επικοινωνίας σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 1435 α) ο σχεδιασµός και η οργάνωση διαφηµιστικής στρατηγικής. ιαφηµιστικές εταιρίες β) η παραγωγή πρωτότυπων δηµιουργηµάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ` οιοδήποτε µέσο εγγραφή, προσαρµογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τις κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α` 25) που γίνεται για τις παραπάνω σκοπούς. γ) η παροχή συµβουλών σχετικά µε την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου µέσου προβολής των διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτων του ηµοσίου δ) η παροχή συµβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δηµοσίων σχέσεων ή διαµόρφωσης περιεχοµένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο γ) και δ) Εταιρείες προγραµµατισµού µέσων και αγοράς χώρου και χρόνου α), β) και δ) Εταιρείες δηµοσίων σχέσεων α), β) και δ) Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άµεσου µάρκετινγκ α), β) και δ) Εταιρείες δηµιουργίας διακριτού σήµατος *Η αντιστοίχιση που παρουσιάζεται είναι ενδεικτική 21

22 ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΛΟΤ Βιβλιογραφία [1] ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις [2] ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000: Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο [3] ΕΛΟΤ 1429:2008 ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις [4] BSI 6079:2002 Project Management [5] ISO 10006:2003 Quality management systems - Guidelines for quality management in projects [6] ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10002:2004 ιαχείριση της Ποιότητας - Ικανοποίηση πελατών - Κατευθυντήριες οδηγίες για το χειρισµό παραπόνων εντός των οργανισµών. 22

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Λαρισαίων Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα, ΤΚ 41222

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις 2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10 ΕΛΟΤ 1452 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις Quality management systems in enterprises

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 1.2.7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: 14-01-2010 Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα