Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2 Ε&Α, Τεχνολογία, Καινοτομία Βασικές έννοιες

3 Εννοιες, Ορισμοί, Δείκτες για Ερευνα και Ανάπτυξη

4 Η σημασία της Ερευνας Τι σημαίνει Ερευνα και ποιος ο σκοπός της: - γιαταπανεπιστήμια - για τη Βιομηχανία

5 ΟρισμοίγιαΕρευνακαιΑνάπτυξη Ερευνα και Ανάπτυξη - Ε&Α: «Η συστηματική χρήση επιστημονικής γνώσης, βάσει συγκεκριμένου σκοπού, για τη βελτίωση των επιτευγμάτων του ανθρώπου, έστω και αν μερικές από τις δραστηριότητες αυτές δεν τυγχάνουν καθολικής αποδοχής»

6 ΟρισμοίγιαΕρευνακαιΑνάπτυξη Ερευνα και Ανάπτυξη - Ε&Α: «Η ανάπτυξη νέας γνώσης και η εφαρμογή επιστημονικής γνώσης για τη συσχέτιση και μεταφορά της γνώσης από ένα πεδίο σε ένα άλλο»

7 Δραστηριότητες Ε&Α Το συνολικό περιβάλλον Ε&Α συντίθεται από: - Βασική έρευνα - Εφαρμοσμένη έρευνα - Τεχνολογική έρευνα - Ανάπτυξη

8 Βασική Ερευνα Πειραματικές και θεωρητικές εργασίες για τη δημιουργία νέων γνώσεων για τις αιτίες φαινομένων και γεγονότων Επιλογή τομέων αιχμής όχι άμεσα αξιοποιήσιμων Βασική προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εφαρμογών

9 Εφαρμοσμένη Ερευνα Πρωτότυπες εργασίες με σκοπό την δημιουργία νέων γνώσεων με προκαθορισμένο στόχο Αξιοποίηση αποτελεσμάτων βασικής έρευνας Δημιουργία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

10 Τεχνολογική Ερευνα Συστηματικές εργασίες βασιζόμενες σε υπάρχουσα γνώση από έρευνα ή πρακτική εμπειρία Σκοπός η προεργασία για: - Παραγωγή νέων/βελτιωμένων υλικών, προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, συστημάτων, υπηρεσιών - Ολοκλήρωση υπαρχουσών τεχνολογιών - Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Αμεση εφαρμογή αποτελεσμάτων

11 Τεχνολογική Ανάπτυξη Εργασίες ανάλογες με της τεχνολογικής έρευνας αλλά προσανατολισμένες στην παραγωγή προϊόντων Εστίαση στην επίλυση πρακτικών τεχνικών προβλημάτων στην παραγωγή νέων προϊόντων Εκπόνηση μελετών και εργασιών για τη βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων προϊόντων

12 Προτεραιότητες Ερευνας σε Βιομηχανία και Πανεπιστήμια Πανεπιστήμιο Θεμελιώδης και Βασική Ερευνα Εφαρμοσμένη Ερευνα Ανάπτυξη Προϊόντος Βιομηχανία

13 Χαρακτηριστικά Ερευνας σε ΑΕΙ και ΕΚ Δημόσιος χαρακτήρας έρευνας στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΕΚ Στόχος η δημιουργία νέας γνώσης Οχι προτεραιότητα στην οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων

14 Στόχοι Βιομηχανικής Ερευνας Αμεση αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικής στρατηγικής

15 Σκοποί Βιομηχανικής Ερευνας Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Κατανόηση υπάρχουσας τεχνολογίας για βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων Χρήση της τεχνολογίας στην παραγωγή

16 Δείκτες Ερευνας ΑΕΔΕΤΑ: Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη GERD: Gross Domestic Expenditure on R&D ΚΧΕΤΑ: Κρατική Χρηματοδότηση για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη GBAORD: Government Budget Appropriations or Outlays for R&D

17 Δείκτες Ερευνας ΔΙΤΕΕΤΑ: HERD: Δαπάνες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ΕΤΑ Higher Education Expenditure on R&D ΔΚΕΚΕΤΑ: Δαπάνες Κρατικών Ερευνητικών Κέντρων για ΕΤΑ GOVERD: Government Intramural Expenditure on R&D

18 Δείκτες Ερευνας ΔΜΚΙΕΤΑ: Δαπάνες Μη Κερδοσκοπικών Ιδιωτικών Ιδρυμάτων για ΕΤΑ PNPRD: Private Non Profit Sector Expenditure on R&D ΔΕΠΕΤΑ: BERD: ΕΧΕΤΑ: IFGERD: Δαπάνες Επιχειρήσεων για ΕΤΑ Business Enterprise Sector Expenditure on R&D Επιχειρηματική Χρηματοδότηση για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Industry Financed Expenditure on R&D

19 Χώρες με την υψηλότερη αύξηση σε δαπάνες Ε&Α στο Χώρα % αύξηση 1. Σουηδία Δανία Γαλλία ΗΠΑ Μ. Βρετανία Γερμανία Βέλγιο Ελβετία Ιταλία Ιαπωνία 6

20 Δαπάνες σε Ε&Α ως% τζίρου ανά βιομηχανικό κλάδο Δαπάνες Ε&Α Βιομηχανικός κλάδος ως % τζίρου 1. Φαρμακευτικά Υπολογιστές Χημικά 8 4. Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 7 5. Κατασκευαστικά 6 6. Αεροδιαστημική 5 7. Αυτοκίνητα 5 8. Τρόφιμα 1.5

21 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε&ΤΑ Πηγές χρηματοδότησης δαπανών Ε&ΤΑ για το Χώρες ΟΟΣΑ Ευρωπαϊκή Ενωση Ελλάδα Δημόσιος Τομέας 34,5% 39,1% 49,3% Ιδιωτικός Τομέας 59,1% 52,7% 20,2% Υλοποίηση δαπανών Ε&ΤΑ για το ανά Τομέα Χώρες ΟΟΣΑ Ευρωπαϊκή Ενωση Ελλάδα Δημόσιος Τομέας 17,7% 16,1% 32,6% Ιδιωτικός Τομέας 67,3% 62,5% 26,8% ΑΕΙ, Ερευν.Κέντρα 12,2% 21,4% 40,6%

22 Ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλές δαπάνες σε Ε&Α (1996) Δαπάνες Ε&Α Δαπάνες Ε&Α Σειρά βάσει Εταιρεία (000) ως % τζίρου Ε&Α%τζίρου 1. Siemens(D) , Daimler-Benz(D) Novartis (SW) Brown Boveri (SW) Volksvagen (D) Ericsson (S) Hoechst (D) Phillips (NL) Bayer (D) Alcatel-Alsthom (FR)

23 Ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλές δαπάνες σε Ε&Α (1996) Δαπάνες Ε&Α Δαπάνες Ε&Α Σειρά βάσει Εταιρεία (000) ως % τζίρου Ε&Α%τζίρου 11.Glaxo-Wellcome (UK) , Robert Bosch (D) Roche (SW) , Renault (FR) , Rhone-Poulenc (FR) , BASF (D) , FIAT (I) , VOLVO (S) , PEUGEOT (FR) , ELF (FR) ,5 233

24 ΑΕ ΕΤΑ ,0 800,0 700,0 600,0 500,0 Τρέχ. Τιμές Σταθ. Τιμές ,0 300,0 200,

25

26

27

28

29

30 ΚΧΕΤΑ ,0 600,0 500,0 400,0 Τρέχουσες Τιμές Σταθερές Τιμές ,0 200,

31 ΕΠΕΤΑ ,0 200,0 150,0 Τρέχουσες Τιμές Σταθερές Τιμές ,0 50,

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Εννοιες, Ορισμοί, Δείκτες για Καινοτομία

43 Τι είναι Καινοτομία; Καινοτομία είναι η χρήση νέας γνώσης (τεχνολογικής ή γνώσης της αγοράς) με στόχο τη δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που επιθυμούν οι πελάτες. Είναι εφεύρεση συν εμπορική εκμετάλλευση. Μια ιδέα δεν αποτελεί από μόνη της καινοτομία. Πρέπει να αξιοποιηθεί εμπορικά για να θεωρηθεί καινοτομία.

44 Ποια η διαφορά Εφεύρεσης και Καινοτομίας; Συχνά, σύγχυση μεταξύ των δύο εννοιών Η Εφεύρεση αναφέρεται σε τεχνική πρόοδο Η Καινοτομία αναφέρεται στη χρήση της τεχνικής προόδου για την παραγωγή και εκμετάλλευση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

45 Χαρακτηριστικά της Εφεύρεσης Εφεύρεση είναι η σύλληψη μιας πρωτότυπης ιδέας και η τεχνική της πραγματοποίηση Η εφεύρεση αποτέλεσμα της Βασικής Ερευνας Η εφεύρεση βρίσκεται στη βάση της καινοτομίας Τα κριτήρια επιτυχίας μιάς εφεύρεσης είναι κυρίως τεχνικά και όχι εμπορικά

46 Χαρακτηριστικά της Καινοτομίας Η Καινοτομία αναφέρεται στην εισαγωγή μιας νέας τεχνικής διαδικασίας στην οικονομία Καινοτομία παράγεται όταν μία τεχνική ανακάλυψη μετασχηματίζεται σε εμπορεύσιμο προϊόν

47 Η Καινοτομία ένας συνδυασμός ενεργειών Θεωρητική σύλληψη + Τεχνική υλοποίηση + Εμπορική εκμετάλλευση

48 Αναλυτικότερα για τη Καινοτομία Η Καινοτομία είναι μία ολοκληρωμένη διαδικασία αποτελούμενη από επιμέρους διαδικασίες: - τη σύλληψη μιας νέας ιδέας - την εφεύρεση μιας νέας μηχανής/διεργασίας - τηνανάπτυξημιαςνέαςαγοράς + - τη διαχείριση όλων των ενεργειών των επιμέρους διαδικασιών που οδηγούν σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν/υπηρεσία

49 Συνιστώσες της καινοτόμου διαδικασίας Καινοτομία Εφεύρεση Μεταφορά Τεχνολογίας Σχεδιασμός Διάδοση

50 Μέτρηση της καινοτομίας

51 Συμβολή της καινοτομίας στην ανάπτυξη Καταλυτική η συμβολή της βιομηχανικής τεχνολογική καινοτομία στην οικονομική ανάπτυξη: - Χώρας - Επιχείρησης Η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα βασίσθηκε στις τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής

52 Τεχνολογικές Καινοτομίες του 19ου Αιώνα Καινοτομία Δημιουργός Ημ/νια Ατμομηχανή James Watt Πλοίο από σίδερο Isambard Kingdom Brunel Τραίνο George Stephenson 1829 Ηλεκτρομαγνητική Michael Faraday γεννήτρια Ηλεκτρικός Λαμπτήρας Thomas Edison/Joseph Swan

53 Καινοτομία και επιχειρήσεις Οι κυρίαρχες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα να καινοτομούν και να παράγουν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες

54 Επιτυχημένη καινοτομία οδηγεί σε οικονομική επιτυχία Βιομηχανία Εταιρείες Καινοτoμικά προϊόντα Αεροναυτική Boeing Επιβατικό αεροπλάνο Φαρμακοβιομηχανία Glaxo-Wellcome Φάρμακο για το έλκος Αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes, Ford Σχεδιασμός αυτοκ/του Υπολογιστές Intel, IBM, Microsoft Τεχνολογία τσιπ, h/w, s/w

55 Μακρά πορεία από την εφεύρεση στη καινοτομία Αλουμίνιο Laser Οπτικά συστήματα επικοινωνίας Transistor

56 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση του Αλουμινίου - ανακάλυψη του νέου μετάλλου το ενδιαφέρουσες μηχανικές και χημικές ιδιότητες (ελαφρύ, εύκαμπτο, δύσκολα οξειδούμενο) - δυσκολία εντοπισμού χρήσης παρά τα χαρακτηριστικά του - αξιοποίηση μετά το 1940 για τη κατασκευή αντικειμένων όπως οικιακά σκεύη, κατάρτια πλοίων, πτερύγια, ατράκτους αεροπλάνων, μεταλλικά πλαίσια κλπ

57 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση του Laser - Ανακάλυψη θεωρητικών αρχών το 1917 από τον Einstein - Κατασκευή πρωτοτύπου laser αερίου μετά 43 χρόνια

58 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση των ΟπτικώνΙνώνσεΣυστήματαΕπικοινωνίας - Σύνθετη αλληλουχία γεγονότων - Κατοχύρωση του πρώτου συστήματος το 1881 (W. Wheeler) - Χρήση ινών χαλαζία διαμέτρου 0,25 μτο1887 (Ch. Boys) - Χρήση ινών γυαλιού σε καλώδιο το 1927 (J. Logie Baird) - Χρήσηινώνγυαλιούμεεπίστρωσητο1952 (Van Hell) - Χρήση καθοδικής λυχνίας για οδήγηση φωτός το 1950 (A.Reeves) - Αφαίρεση προσμίξεων από το γυαλί (CH.Kao, G.Hockham) - Κατασκευή οπτικών ινών το 1970, 90 χρόνια αργότερα

59 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση του Transistor - Ανάγκη αντικατάστασης της δύσχρηστης τριόδου λυχνίας - Ανακάλυψη του τρανζίστορ το 1943 και κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας από τα Bell Labs το Κατασκευή και αξιοποίηση του πρώτου τρανζίστορ σημείου επαφής το Ριζική καινοτομία που ανάγκασε τις επιχειρήσεις σε ανασχεδιασμό των κυκλωμάτων τους - Κατασκευή του πρώτου transistor πυριτίου και κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας από την Texas Instrument το 1954

60 Απόψεις για τη Καινοτομία Η Καινοτομία θεωρήθηκε από όλες τις θεωρίες ως η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης Προωθεί την ανάπτυξη ακόμα και ανεξάρτητα από τις γενικότερες συνθήκες της οικονομίας

61 Οικονομικές θεωρίες για τη Καινοτομία Κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 19ου αιώνα Θεωρία του Marx για τη καινοτομία Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Νεο-κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 20ου αιώνα Σύγχρονη οικονομική θεώρηση της ανάπτυξης

62 Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Η οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσμα της δραστηριότητας νέων επιχειρηματιών (entrepreneurs) που επιδιώκουν το κέρδος μέσω της αξιοποίησης των επιστημονικών ανακαλύψεων και των νέων τεχνολογιών Η ικανότητα και η πρωτοβουλία των entrepreneurs δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση Η δημιουργία κέρδους στον καπιταλισμό οφείλεται στην επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) και όχι στην «εκμετάλλευση της υπεραξίας της εργασίας (Μαρξ)»

63 Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Η οικονομική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία ανακατανομής πόρων μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και επιχειρήσεων που οδηγεί σε δομικές αλλαγές και διατάραξη της ισορροπίας της αγοράς λόγω διαφορετικών ρυθμών τεχνικής προόδου μεταξύ των κλάδων αλλά και των επιχειρήσεων Η εμφάνιση και ταχεία εξάπλωση νέων βιομηχανιών δεν ακολουθεί απλά την οικονομική ανάπτυξη αλλά αποτελεί προϋπόθεση γι αυτήν

64 Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Τα νέα προϊόντα κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης Ο ανταγωνισμός λόγω νέων προϊόντων πολύ πιο σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη από τον οφειλόμενο στη μείωση τιμών υπαρχόντων προϊόντων

65 Νεο-κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 20ου αιώνα Εμφαση στη διαχείριση της ζήτησης Ερμηνεία των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης βάσειτηςαύξησηςτουπληθυσμούκαιτηςτεχνικήςαλλαγής Συσχέτιση της ανάπτυξης των βιομηχανικών κλάδων με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες

66 Νεο-κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 20ου αιώνα Μη σημασία στις διαφορές επίδοσης των επιχειρήσεων, ακόμα και του ίδιου κλάδου, που απλά θεωρούνται ως αποτέλεσμα των διαφορών των γενικών οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες αυτές λειτουργούν Μη συσχέτιση των διαφορών επίδοσης των επιχειρήσεων με τις διαφορές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σχετικά με τη στρατηγική, οργάνωση και λειτουργία τους

67 Σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης Προσπάθεια κατανόησης πως η επιστήμη και η τεχνολογία επηρεάζουν το οικονομικό σύστημα Η έρευνα υιοθέτησε διεπιστημονική προσέγγιση από κλάδους οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, οργανωτικής συμπεριφοράς και μάνατζμεντ και εστίασε σε θέματα όπως: - Δημιουργία νέας γνώσης - Εφαρμογή της γνώσης αυτής στην ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών - Εμπορική εκμετάλλευση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση της παραγωγής εισοδήματος

68 Σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης Από τα βασικά συμπεράσματα ότι οι δραστηριότητες μέσα στις επιχειρήσεις καθοριστικές στη διαφορά επίδοσης και επιτυχίας τους Η οικονομική ανάπτυξη πραγματοποιείται κατά κύματα δραστηριότητας και όχι κατά ομαλό τρόπο

69 Σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης Η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων (P.Romer) Η δημιουργία οποιουδήποτε βιομηχανικού κλάδου βασίζεται: - σε ριζική καινοτομία προϊόντος που ακολουθείται - από ριζική καινοτομία παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται - από ευρείας έκτασης βελτιωτικές καινοτομίες (Abernathy and Utterback 1978)

70 Τύποι Καινοτομίας Καινοτομική διαδικασία Καινοτομικό προϊόν ή υπηρεσία Οργανωτική καινοτομία Διαχειριστική καινοτομία Καινοτομία στην παραγωγή Καινοτομία στις μεθόδους μάρκετινγκ

71 H καινοτομία ως διαδικασία Η καινοτομία ως λογική διαδικασία Η καινοτομία ως δυναμική διαδικασία

72 H καινοτομία ως λογική διαδικασία Παραδοχές - Η καινοτομία μία λογική και γραμμική διαδικασία - Ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την εφαρμογή σαφών επιχειρηματικών κανόνων

73 H καινοτομία ως λογική διαδικασία ΦΑΣΗ 1 Αξιολόγηση ιδέας ΦΑΣΗ 2 Ανάπτυξη προϊόντος ΦΑΣΗ 3 Προώθηση προϊόντος Νέα Τεχνολογία, καινοτομική ιδέα Τεχνολογική ανάλυση, σχεδιασμός Κατασκευαστική εφικτότητα Στρατηγική παραγωγής Τεχνολογία παραγωγής Σύλληψη προϊόντος Ανάπτυξη πρωτοτύπου Αξιολόγηση προϊόντος Προώθηση προϊόντος Ανάγκες αγοράς Ανάλυση αγοράς Ερευνα μάρκετινγκ Δοκιμή αγοράς Στρατηγική αγοράς Μάρκετινγκ προϊόντος

74 H καινοτομία ως λογική διαδικασία Απαιτήσεις για τη διαχείριση της καινοτομίας - Υπαρξη στρατηγικής για τη διαχείριση της καινοτομίας με σαφείς στόχους - Η επιτυχής καινοτομία βασίζεται σε ενδυνάμει ή αναπτυσσόμενες ανάγκες της αγοράς - Η διαχείριση της καινοτομίας πρέπει να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς

75 H καινοτομία ως δυναμική διαδικασία Παραδοχές - Η καινοτομία μη γραμμική, δυναμική διαδικασία - Φάσεις μη σαφώς οριοθετημένες, χωρίς λογική ή χρονολογική αλληλουχία - Σύστημα δυναμικής αλληλεπίδρασης πολλών παραμέτρων και επιμέρους διαδικασιών - Ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται πολλές φορές τυχαία

76 H καινοτομία ως δυναμική διαδικασία Διαρκής Εξέλιξη Αγοράς Εξυπνο Μάρκετινγκ ως εργαλείο παρακολούθησης, πληροφόρησης και προσαρμογής Οι πελάτες συγκρίνουν την προσφορά Ανάπτυξη στρατηγικής Ανάπτυξη ικανοτήτων και πόρων Ανάπτυξη προϊόντων/ υπηρεσιών Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε&Α, Τεχνολογική Διερεύνηση, Τεχνολογική Απόκτηση ως εργαλεία παρακολούθησης, πληροφόρησης και προσαρμογής σε σχέση με προσδοκίες και προσφορά ανταγωνισμού Διαρκής Εξέλιξη Τεχνολογίας

77 H καινοτομία ως δυναμική διαδικασία Απαιτήσεις για τη διαχείριση της καινοτομίας - Ενθάρρυνση της καινοτομικής σκέψης και δημιουργικότητας - Διάθεση πόρων για πειραματισμό και διερεύνηση νέων ιδεών και τεχνολογικών επιτευγμάτων - Υποστήριξη της χρήσης μεθόδων για επίτευξη προσανατολισμένης δημιουργικότητας

78 H καινοτομία ως προϊόν/υπηρεσία Ριζική καινοτομία Βελτιωτική καινοτομία Τεχνολογική καινοτομία

79 H ριζική καινοτομία Τεχνικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά νέα Η απαιτούμενη γνώση για την επίτευξή της πολύ διαφορετική από αυτή των υπαρχόντων προϊόντων Συνήθως επιδιώκεται από νέες επιχειρήσεις Τα νέα προϊόντα καθιστούν τα σχετικά υπάρχοντα μη ανταγωνιστικά Καταλύει τις συνθήκες του υπάρχοντος ανταγωνισμού Οδηγεί σε ανακατανομή της σχετικής αγοράς και σε γενικότερες αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία

80 H βελτιωτική καινοτομία Βελτιωμένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Η επίτευξή της βασίζεται σε υπάρχουσα γνώση Επιδιώκεται από καθιερωμένες στην αγορά επιχειρήσεις Επιτρέπει την επιβίωση υπαρχόντων ανταγωνιστικών προϊόντων (πχ νέα μοντέλα αυτοκινήτων, βελτιωμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, νέοι επεξεργαστές PCs κλπ) Δεν μεταβάλλονται καταλυτικά οι συνθήκες ανταγωνισμού Μερική ανακατανομή της σχετικής αγοράς

81 H τεχνολογική καινοτομία Νέα προϊόντα/υπηρεσίες/διαδικασίες βασιζόμενες στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας Κίνητρο της ανάπτυξής τους κυρίως η αξιοποίηση της τεχνολογίας και λιγότερο η ικανοποίηση της αγοράς Οδηγεί συνήθως στην ανάπτυξη νέων αγορών Εμφανίζεται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως Ηλεκτρονικά, Βιοτεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Αεροδιαστημική

82 Επιπτώσεις της καινοτομίας Δύο επιπτώσεις της καινοτομίας στην επιχείρηση: Η καινοτομία μεταβάλλει τη γνώση της επιχείρησης άρα και τις ικανότητές της να παράγει και προωθεί νέα προϊόντα Η καινοτομία οδηγεί σε ανώτερα προϊόντα άρα καθιστά τα υπάρχοντα μη ανταγωνιστικά

83 Οργανωτικές και οικονομικές επιπτώσεις της καινοτομίας Νέο προϊόν -Χαμηλό κόστος -Βελτιωμένα χαρακτ/κά -Νέα χαρακτ/κά Ικανότητες και Προσόντα Νέα τεχνολογική γνώση Νέα γνώση αγοράς

84 Τύποι καινοτομίας βάσει επιπτώσεων Δύο τύποι καινοτομίας βάσει των επιπτώσεών της σε διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης: Οργανωτική θεώρηση της καινοτομίας βάσει των επιπτώσεών της στις ικανότητες της επιχείρησης Οικονομική θεώρηση της καινοτομίας βάσει των επιπτώσεών της στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών

85 Ριζική καινοτομία στην Οργανωτική θεώρηση Η απαιτούμενη γνώση πολύ διαφορετική από την υπάρχουσα, ουσιαστικά αχρηστεύοντάς την Καταστρέφει τις υπάρχουσες δομές της αγοράς και του ανταγωνισμού

86 Βελτιωτική καινοτομία στην Οργανωτική θεώρηση Η απαιτούμενη γνώση βασίζεται στην υπάρχουσα και την επεκτείνει Ενισχύει τον υπάρχοντα ανταγωνισμό

87 Ριζική καινοτομία στην Οικονομική θεώρηση Τανέαπροϊόνταπολύδιαφορετικά από τα υπάρχοντα, καθιστώντας αυτά μη ανταγωνιστικά

88 Βελτιωτική καινοτομία στην Οικονομική θεώρηση Τανέαπροϊόντααποτελούν παραλλαγές και βελτιώσεις των υπαρχόντων επιτρέποντας την ταυτόχρονη παραμονή τους στην αγορά

89 H καινοτομία στο πλαίσιο ενός οργανισμού Παλιότερη θεώρηση της καινοτομίας: Τυχαίο γεγονός ανεξάρτητο γνώσης, ικανοτήτων και προηγούμενηςτεχνογνωσίας Σύγχρονη θεώρηση της καινοτομίας: Διαδικασία που αναπτύσσεται και λειτουργεί μέσα σε επιχειρήσεις

90 Συνθήκες καινοτομίας στις επιχειρήσεις Αλληλεπίδραση πολλών παραμέτρων για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχείρηση Οι επιχειρήσεις πολύ διαφορετικές στον τρόπο που διαχειρίζονται τους πόρους τους και αξιοποιούν τις ικανότητές τους (Schumpeter) Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης

91 Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης Επιχειρηματικοί στόχοι και προοπτικές Επιχειρηματική στρατηγική Τρόπος διοίκησης, οργανωτική συμπεριφορά Ανθρώπινο δυναμικό, γνώση, τεχνογνωσία Οικονομικές δυνατότητες, πόροι γενικότερα

92 Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης Αλλες επιχειρήσεις (ανταγωνιστές ή συνεργάτες) Ηαγορά Πάροχοι τεχνολογίας (προμηθευτές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)

93 Αλλες επιχειρήσεις Καινοτομική αρχιτεκτονική επιχείρησης Λειτουργίες επιχείρησης Γνώση και προμηθευτές τεχνολογίας Ατομα Επιπτώσεις τεχνολογίας, προϊόντων ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενική θεώρηση της καινοτομικής διαδικασίας

94 Παράμετροι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας

95 Αλυσίδα αξιών μιας επιχείρησης Τοσύνολοτωνλειτουργιώνκαισχέσεωντης επιχείρησης που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές της για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή διαδικασιών ή οργανωτικών αλλαγών

96 Δομή αλυσίδας αξιών επιχείρησης Διαφορετική δομή και λειτουργία αλυσίδας αξιών για : - Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών - Επιχειρήσεις μεταπώλησης προϊόντων/υπηρεσιών

97 Αλυσίδα αξιών επιχείρησης παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών

98 Αλυσίδα αξιών επιχείρησης λιανικών πωλήσεων

99 H καινοτομία στο πλαίσιο ενός οργανισμού Σήμερα το μεγάλο μέγεθος απαιτουμένων πόρων για καινοτομία επιβάλλουν την ανάπτυξη καινοτομιών μέσα στις επιχειρήσεις Η καινοτομία αναγκαστικά, λόγω συνθηκών, αποκλειστικά επιχειρηματική δραστηριότητα

100 Τεχνολογικές Καινοτομίες του 20ου αιώνα Καινοτομία Επιχείρηση Ημ/νια Πολυαιθυλένιο ICI 1930 δεκ. Στυλό διαρκείας Reynolds International 1945 Παραγωγική διαδικασία Pilkington 1950 δεκ. γυαλιού Φάρμακο Zantac Glaxo 1970/80 δεκ. Φωτοτυπικό μηχ/μα Xerox 1970/80 δεκ. Προσωπ. Υπολογιστής Apple Computer 1980 δεκ. Λογισμικό Microsoft 1980/90 δεκ.

101 Ερωτήματα για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις Πως αναγνωρίζεται το δυναμικό μιας καινοτομίας; Πως διακρίνει μια επιχείρηση τη κατάλληλη καινοτομία; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της καινοτομίας; Από που ξεκινούν οι καινοτομίες στην επιχείρηση; Πως αποφεύγεται η απαξίωση των υπαρχόντων προϊόντων;

102 Ερωτήματα για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις Τι ικανότητες πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να μπορεί καινοτομεί; Πως χρηματοδοτούνται οι καινοτομίες μέσα στις επιχειρήσεις; Πρέπει μια επιχείρηση να συνεργάζεται με τους ανταγωνιστές της για παραγωγή καινοτομίας;

103 Ερωτήματα για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις Πως μπορεί μια επιχείρηση να προστατέψει τα κέρδη της από τους ανταγωνιστές της στην αξιοποίηση καινοτομίας; Πως μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευθεί καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί από άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλες περιοχές ή χώρες;

104 Αλυσίδα κέρδους της επιχείρησης Τα ερωτήματα αυτά για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις μπορούν να διερευνηθούν με χρήση της έννοιας της αλυσίδας κέρδους της επιχείρησης

105 Αλυσίδα κέρδους της επιχείρησης

106 Ποιέςεπιχειρήσειςκαινοτομούν; Προβληματισμός και διαφωνίες αν οι καινοτομίες παράγονται στις μικρές ή στις μεγάλες επιχειρήσεις Ασαφής η σχέση μεταξύ μεγέθους επιχείρησης και καινοτομικής δραστηριότητας

107 Πλεονεκτήματα μεγάλων επιχειρήσεων Διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για εκμετάλλευση των παραγομένων καινοτομιών Χαρακτηρίζονται από οικονομίες κλίμακας και μπορούν να επενδύουν σε Ε&Α Διαθέτουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια Εχουν μικρότερο αριθμό ανταγωνιστών άρα και μικρότερες πιθανότητες να αντιγραφεί ηκαινοτομίατους

108 Σχέση καινοτομίας και θέσης επιχείρησης Προσπάθειασυσχέτισηςτηςδημιουργίαςκαι αξιοποίηση μιας καινοτομίας με τη θέση μιας εταιρείας στην αγορά βάσει του: - Τύπου καινοτομίας αν ριζική ή βελτιωτική - Πόσο νέα η απαιτούμενη γνώση ή το παραγόμενο προϊόν

109 Αναγκαιότητα της Καινοτομίας Συγκριτικά πλεονεκτήματα Επιχειρηματική πολιτική Απόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς Αύξηση του μεριδίου της αγοράς Είσοδος σε νέες αγορές Αύξηση κερδών Πρόοδος Επιστήμης και Τεχνολογίας Νομοθεσία Ανθρώπινη φύση

110 Αναγκαιότητα της Καινοτομίας Αύξηση κερδών Πρόοδος Επιστήμης και Τεχνολογίας Νομοθεσία Ανθρώπινη φύση

111 Οφέλη από τη Καινοτομία Συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Βελτίωση ποιότητας Μείωση κόστους και χρόνων παράδοσης Μεγαλύτερη ευελιξία Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών Αύξηση του μεριδίου της αγοράς Υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης Επιβίωση της επιχείρησης

112 Εμπόδια στη Καινοτομία Συμπεριφορά της Διοίκησης Αποτελεσματικότητα Ε&ΤΑ Βραχυπρόθεσμες Πιέσεις Αντίδραση στην Αλλαγή Περιορισμένη Ροή Πληροφορίας Περιορισμένοι Δεσμοί με Πελάτες-Προμηθευτές

113 Υστέρηση στη καινοτομία οδηγεί ταχέως σε επιχειρηματικές αποτυχίες Ηλεκτρονική βιομηχανία από τη τρίοδο λυχνία, στο τρανζίστορ και στο ολοκληρωμένο κύκλωμα ΤΙ και υπολογιστικά συστήματα NCR και ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές TRIUMPH Motorcycles και μηχανές μικρού κυβισμού DEC και τεχνολογία RISC IBM και προσωπικοί υπολογιστές MICROSOFT και Web/Internet

114 Προβληματισμοί για τη καινοτομία Γιατί μερικές επιχειρήσεις είναι πιο καινοτόμες από άλλες; Από που προέρχονται οι καινοτομίες; Γιατί είναι δύσκολο να αναγνωρισθεί η δυναμική μιάς καινοτομίας; Πως καταλαβαίνει μία επιχείρηση ποιά καινοτομία είναι η πιο κατάλληλη γι αυτήν; Γιατί οι προηγμένες τεχνολογίες δεν οδηγούν πάντα σε επιτυχία;

115 Προβληματισμοί για τη καινοτομία Ποιά είναι η σημασία του εσωτερικού περιβάλλοντος μιάς επιχείρησης στην ικανότητά της να καινοτομεί; Μπορεί το περιβάλλον αυτό να βελτιωθεί μέσω της καινοτομίας; Τι κάνουν οι ανταγωνιστές της επιχείρησης ως προς τη καινοτομία; Οταν μία επιχείρηση αντιληφθεί τη σημασία της καινοτομίας, πως θα επιλέξει τη καλύτερη στρατηγική για την επίτευξή της; Πως προστατεύει μία επιχείρησης τις καινοτομίες της από τους ανταγωνιστές της;

116 Βιβλιογραφία για Εννοιες Καινοτομίας 1) Afuah Allan Innovation Management : Strategies, Implementation and Profits Oxford University Press, New York ) Trott Paul Innovation Management and New Product Development Financial Times/Pitman Publishing, London ) Twiss Brian Managing Technological Innovation Pitman Publishing, London ) Tidd Joe, Bessant John, Pavitt Keith Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change John Wiley & Sons, 2 nd edition 2001

117 Βιβλιογραφία για Έννοιες Καινοτομίας 5) Cooke Ian, Payes Paul Introduction to Innovation and Technology Transfer Artech House Inc, ) Acs Zoltan, Audretsch David: editors Innovation and Technological Change: an International Comparison Harvester Whetasheaf, ) Dodgson Mark, Rothwell Roy: editors The Handbook of Industrial Innovation Edward Elgar, ) Utterback M. James Mastering the Dynamics of Innovation Harvard Business School Press, Boston 1994

118 Βιβλιογραφία για Έννοιες Καινοτομίας 9) Burgelman A. Robert, Maidique A. Modesto, Wheelwright C. Steven Strategic Management of Technology and Innovation Irwin, 2nd ed., Chicago ) Freeman Christopher, Clark John, Soete Luc Unemployment and Technical Innovation: a Study of Long Waves and Economic Development Pinter Publishers, London ) European Commission Green Paper on Innovation European Communities ) Γιαννίτσης Τάσος: επιμέλεια-εισαγωγή Οικονομική Θεωρία και Τεχνολογία Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1991

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τι διαφορετικό θα μάθουμε στη γ τάξη Α τάξη Ατομική εργασία : Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων,μέσα από θέμα που επέλεξαν να κατασκευάσουν, να γράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & Σ Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματίας και επιχειρηματικές δεξιότητες Κίνητρα έναρξης νέας επιχείρησης Eμπόδια έναρξης νέας επιχείρησης Λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνισμός Κώστας Τσεκούρας Καινοτόμες Επιχειρήσεις και Αγορές Περίγραμμα Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρήσεις Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη,.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

13/1/2010. Οικονομική της Τεχνολογίας. Ερωτήματα προς συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13/1/2010. Οικονομική της Τεχνολογίας. Ερωτήματα προς συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική της Τεχνολογίας Διάλεξη 6 η: Οικονομική Θεωρία και το Ζήτημα της Τεχνολογικής Αλλαγής: & II 1 Ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος (2.000.000 χρόνια πριν) αποτελούν τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματά του Ορισμός 1. Τεχνολογία με την ευρεία έννοια

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Διδάσκων Καθηγητής: Δρ. Σακκάς Νικόλαος Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη για επιχειρήσεις & οργανισμούς με ευελιξία, για πολλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας ρ Αντώνης Λιβιεράτος Καινοτομία η μετατροπή μιας ιδέας, μιας πρακτικής ή ενός αντικείμενου που εκλαμβάνονται ως νέα από μια ομάδα ατόμων σε: o εμπορεύσιμο προϊόν/υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ι

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ι Το Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ι Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση Διερεύνηση περιβάλλοντος Μάθηση & προσπάθεια για νέες καινοτομίες Στρατηγικές επιλογές Απόκτηση τεχνογνωσίας Υλοποίηση Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. (2000) Διερεύνηση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ UNISTEP - PLUS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ UNISTEP - PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1 ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2 «Όλα ξεκινούν με μία ιδέα» «Όλα ξεκινούν με μία ιδέα» ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ποια είναι η πιθανότητα να επιτύχει μια νέα ιδέα? Πότε μία νέα ιδέα μπορεί να χαρακτηριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Κύκλοι Ζωής, Τεχνολογικές Τροχιές και Ταξινομήσεις κατα Pavitt Κώστας Τσεκούρας Ποιός είναι ο πατέρας των ταξινομήσεων Ο Αριστοτέλης δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας Η κατάσταση στην Ελλάδα (1) Η κατάσταση στην Ελλάδα (2) Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Επιχειρηματική Ιδέα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα. Προέλευση -Ρίζες. Επιχειρηµατική Ευκαιρία 11/12/2009

Επιχειρηµατικότητα. Προέλευση -Ρίζες. Επιχειρηµατική Ευκαιρία 11/12/2009 Επιχειρηµατικότητα 2 Ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας: οι ρίζες τους, οι µορφές, και η καταλληλότητα για νέες Εξακολουθεί να ισχύει ότι οι άνθρωποι είναι πιο µοναδικά ανθρώπινοι όταν µετατρέπουν τα εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Αίθουσα με μηχανές στο εργοστάσιο Chemnitz του Richard Hartmann (1868) Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Εκβιομηχάνιση οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Σεμινάριο για ενδιάμεσους φορείς σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (INDUSTRIAL DESIGN) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Διαφάνειες Διαλέξεων Ulrich K.T. and Eppinger Steven D., Product Design and Development, 2nd Edition, Irwin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία: Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά. Γιάννος Μητσός Συντονιστής, Αναπτυξιακές Πολιτικές, ΣΕΒ 13/03/15

Καινοτομία: Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά. Γιάννος Μητσός Συντονιστής, Αναπτυξιακές Πολιτικές, ΣΕΒ 13/03/15 Καινοτομία: Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά Γιάννος Μητσός Συντονιστής, Αναπτυξιακές Πολιτικές, ΣΕΒ 13/03/15 Τι είναι καινοτομία? Σε κάποια λεξικά ορίζεται ως ηδιαδικασίαεισαγωγήςμιας νέας ιδέας, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Τίτλος Εισήγησης : Διερευνώντας τη σχέση Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Καινοτομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, ph.d. Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Ιωάννης Μπουρής, mba,ph ph.d.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.10.2: Βραβεία Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Επίκ. Καθηγητής Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Υλικά Εργασία Μηχανές ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ Προϊόντα Υπηρεσίες Έλεγχος - Ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Εάν δε διαθέτεις κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μην αγωνίζεσαι. JACJ WELCH, GE Όπου η απόλυτη υπεροχή δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να παράγεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγικά μια μικρή επανάληψη... Η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από: την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ανάλυση Ανταγωνισμού Υψηλότερα Κέρδη Μέσω: Συνεργασίας Διαφοροποίησης Χαμηλότερου κόστους ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα