Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2 Ε&Α, Τεχνολογία, Καινοτομία Βασικές έννοιες

3 Εννοιες, Ορισμοί, Δείκτες για Ερευνα και Ανάπτυξη

4 Η σημασία της Ερευνας Τι σημαίνει Ερευνα και ποιος ο σκοπός της: - γιαταπανεπιστήμια - για τη Βιομηχανία

5 ΟρισμοίγιαΕρευνακαιΑνάπτυξη Ερευνα και Ανάπτυξη - Ε&Α: «Η συστηματική χρήση επιστημονικής γνώσης, βάσει συγκεκριμένου σκοπού, για τη βελτίωση των επιτευγμάτων του ανθρώπου, έστω και αν μερικές από τις δραστηριότητες αυτές δεν τυγχάνουν καθολικής αποδοχής»

6 ΟρισμοίγιαΕρευνακαιΑνάπτυξη Ερευνα και Ανάπτυξη - Ε&Α: «Η ανάπτυξη νέας γνώσης και η εφαρμογή επιστημονικής γνώσης για τη συσχέτιση και μεταφορά της γνώσης από ένα πεδίο σε ένα άλλο»

7 Δραστηριότητες Ε&Α Το συνολικό περιβάλλον Ε&Α συντίθεται από: - Βασική έρευνα - Εφαρμοσμένη έρευνα - Τεχνολογική έρευνα - Ανάπτυξη

8 Βασική Ερευνα Πειραματικές και θεωρητικές εργασίες για τη δημιουργία νέων γνώσεων για τις αιτίες φαινομένων και γεγονότων Επιλογή τομέων αιχμής όχι άμεσα αξιοποιήσιμων Βασική προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εφαρμογών

9 Εφαρμοσμένη Ερευνα Πρωτότυπες εργασίες με σκοπό την δημιουργία νέων γνώσεων με προκαθορισμένο στόχο Αξιοποίηση αποτελεσμάτων βασικής έρευνας Δημιουργία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

10 Τεχνολογική Ερευνα Συστηματικές εργασίες βασιζόμενες σε υπάρχουσα γνώση από έρευνα ή πρακτική εμπειρία Σκοπός η προεργασία για: - Παραγωγή νέων/βελτιωμένων υλικών, προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, συστημάτων, υπηρεσιών - Ολοκλήρωση υπαρχουσών τεχνολογιών - Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Αμεση εφαρμογή αποτελεσμάτων

11 Τεχνολογική Ανάπτυξη Εργασίες ανάλογες με της τεχνολογικής έρευνας αλλά προσανατολισμένες στην παραγωγή προϊόντων Εστίαση στην επίλυση πρακτικών τεχνικών προβλημάτων στην παραγωγή νέων προϊόντων Εκπόνηση μελετών και εργασιών για τη βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων προϊόντων

12 Προτεραιότητες Ερευνας σε Βιομηχανία και Πανεπιστήμια Πανεπιστήμιο Θεμελιώδης και Βασική Ερευνα Εφαρμοσμένη Ερευνα Ανάπτυξη Προϊόντος Βιομηχανία

13 Χαρακτηριστικά Ερευνας σε ΑΕΙ και ΕΚ Δημόσιος χαρακτήρας έρευνας στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΕΚ Στόχος η δημιουργία νέας γνώσης Οχι προτεραιότητα στην οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων

14 Στόχοι Βιομηχανικής Ερευνας Αμεση αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικής στρατηγικής

15 Σκοποί Βιομηχανικής Ερευνας Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Κατανόηση υπάρχουσας τεχνολογίας για βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων Χρήση της τεχνολογίας στην παραγωγή

16 Δείκτες Ερευνας ΑΕΔΕΤΑ: Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη GERD: Gross Domestic Expenditure on R&D ΚΧΕΤΑ: Κρατική Χρηματοδότηση για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη GBAORD: Government Budget Appropriations or Outlays for R&D

17 Δείκτες Ερευνας ΔΙΤΕΕΤΑ: HERD: Δαπάνες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ΕΤΑ Higher Education Expenditure on R&D ΔΚΕΚΕΤΑ: Δαπάνες Κρατικών Ερευνητικών Κέντρων για ΕΤΑ GOVERD: Government Intramural Expenditure on R&D

18 Δείκτες Ερευνας ΔΜΚΙΕΤΑ: Δαπάνες Μη Κερδοσκοπικών Ιδιωτικών Ιδρυμάτων για ΕΤΑ PNPRD: Private Non Profit Sector Expenditure on R&D ΔΕΠΕΤΑ: BERD: ΕΧΕΤΑ: IFGERD: Δαπάνες Επιχειρήσεων για ΕΤΑ Business Enterprise Sector Expenditure on R&D Επιχειρηματική Χρηματοδότηση για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Industry Financed Expenditure on R&D

19 Χώρες με την υψηλότερη αύξηση σε δαπάνες Ε&Α στο Χώρα % αύξηση 1. Σουηδία Δανία Γαλλία ΗΠΑ Μ. Βρετανία Γερμανία Βέλγιο Ελβετία Ιταλία Ιαπωνία 6

20 Δαπάνες σε Ε&Α ως% τζίρου ανά βιομηχανικό κλάδο Δαπάνες Ε&Α Βιομηχανικός κλάδος ως % τζίρου 1. Φαρμακευτικά Υπολογιστές Χημικά 8 4. Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 7 5. Κατασκευαστικά 6 6. Αεροδιαστημική 5 7. Αυτοκίνητα 5 8. Τρόφιμα 1.5

21 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε&ΤΑ Πηγές χρηματοδότησης δαπανών Ε&ΤΑ για το Χώρες ΟΟΣΑ Ευρωπαϊκή Ενωση Ελλάδα Δημόσιος Τομέας 34,5% 39,1% 49,3% Ιδιωτικός Τομέας 59,1% 52,7% 20,2% Υλοποίηση δαπανών Ε&ΤΑ για το ανά Τομέα Χώρες ΟΟΣΑ Ευρωπαϊκή Ενωση Ελλάδα Δημόσιος Τομέας 17,7% 16,1% 32,6% Ιδιωτικός Τομέας 67,3% 62,5% 26,8% ΑΕΙ, Ερευν.Κέντρα 12,2% 21,4% 40,6%

22 Ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλές δαπάνες σε Ε&Α (1996) Δαπάνες Ε&Α Δαπάνες Ε&Α Σειρά βάσει Εταιρεία (000) ως % τζίρου Ε&Α%τζίρου 1. Siemens(D) , Daimler-Benz(D) Novartis (SW) Brown Boveri (SW) Volksvagen (D) Ericsson (S) Hoechst (D) Phillips (NL) Bayer (D) Alcatel-Alsthom (FR)

23 Ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλές δαπάνες σε Ε&Α (1996) Δαπάνες Ε&Α Δαπάνες Ε&Α Σειρά βάσει Εταιρεία (000) ως % τζίρου Ε&Α%τζίρου 11.Glaxo-Wellcome (UK) , Robert Bosch (D) Roche (SW) , Renault (FR) , Rhone-Poulenc (FR) , BASF (D) , FIAT (I) , VOLVO (S) , PEUGEOT (FR) , ELF (FR) ,5 233

24 ΑΕ ΕΤΑ ,0 800,0 700,0 600,0 500,0 Τρέχ. Τιμές Σταθ. Τιμές ,0 300,0 200,

25

26

27

28

29

30 ΚΧΕΤΑ ,0 600,0 500,0 400,0 Τρέχουσες Τιμές Σταθερές Τιμές ,0 200,

31 ΕΠΕΤΑ ,0 200,0 150,0 Τρέχουσες Τιμές Σταθερές Τιμές ,0 50,

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Εννοιες, Ορισμοί, Δείκτες για Καινοτομία

43 Τι είναι Καινοτομία; Καινοτομία είναι η χρήση νέας γνώσης (τεχνολογικής ή γνώσης της αγοράς) με στόχο τη δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που επιθυμούν οι πελάτες. Είναι εφεύρεση συν εμπορική εκμετάλλευση. Μια ιδέα δεν αποτελεί από μόνη της καινοτομία. Πρέπει να αξιοποιηθεί εμπορικά για να θεωρηθεί καινοτομία.

44 Ποια η διαφορά Εφεύρεσης και Καινοτομίας; Συχνά, σύγχυση μεταξύ των δύο εννοιών Η Εφεύρεση αναφέρεται σε τεχνική πρόοδο Η Καινοτομία αναφέρεται στη χρήση της τεχνικής προόδου για την παραγωγή και εκμετάλλευση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

45 Χαρακτηριστικά της Εφεύρεσης Εφεύρεση είναι η σύλληψη μιας πρωτότυπης ιδέας και η τεχνική της πραγματοποίηση Η εφεύρεση αποτέλεσμα της Βασικής Ερευνας Η εφεύρεση βρίσκεται στη βάση της καινοτομίας Τα κριτήρια επιτυχίας μιάς εφεύρεσης είναι κυρίως τεχνικά και όχι εμπορικά

46 Χαρακτηριστικά της Καινοτομίας Η Καινοτομία αναφέρεται στην εισαγωγή μιας νέας τεχνικής διαδικασίας στην οικονομία Καινοτομία παράγεται όταν μία τεχνική ανακάλυψη μετασχηματίζεται σε εμπορεύσιμο προϊόν

47 Η Καινοτομία ένας συνδυασμός ενεργειών Θεωρητική σύλληψη + Τεχνική υλοποίηση + Εμπορική εκμετάλλευση

48 Αναλυτικότερα για τη Καινοτομία Η Καινοτομία είναι μία ολοκληρωμένη διαδικασία αποτελούμενη από επιμέρους διαδικασίες: - τη σύλληψη μιας νέας ιδέας - την εφεύρεση μιας νέας μηχανής/διεργασίας - τηνανάπτυξημιαςνέαςαγοράς + - τη διαχείριση όλων των ενεργειών των επιμέρους διαδικασιών που οδηγούν σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν/υπηρεσία

49 Συνιστώσες της καινοτόμου διαδικασίας Καινοτομία Εφεύρεση Μεταφορά Τεχνολογίας Σχεδιασμός Διάδοση

50 Μέτρηση της καινοτομίας

51 Συμβολή της καινοτομίας στην ανάπτυξη Καταλυτική η συμβολή της βιομηχανικής τεχνολογική καινοτομία στην οικονομική ανάπτυξη: - Χώρας - Επιχείρησης Η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα βασίσθηκε στις τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής

52 Τεχνολογικές Καινοτομίες του 19ου Αιώνα Καινοτομία Δημιουργός Ημ/νια Ατμομηχανή James Watt Πλοίο από σίδερο Isambard Kingdom Brunel Τραίνο George Stephenson 1829 Ηλεκτρομαγνητική Michael Faraday γεννήτρια Ηλεκτρικός Λαμπτήρας Thomas Edison/Joseph Swan

53 Καινοτομία και επιχειρήσεις Οι κυρίαρχες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα να καινοτομούν και να παράγουν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες

54 Επιτυχημένη καινοτομία οδηγεί σε οικονομική επιτυχία Βιομηχανία Εταιρείες Καινοτoμικά προϊόντα Αεροναυτική Boeing Επιβατικό αεροπλάνο Φαρμακοβιομηχανία Glaxo-Wellcome Φάρμακο για το έλκος Αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes, Ford Σχεδιασμός αυτοκ/του Υπολογιστές Intel, IBM, Microsoft Τεχνολογία τσιπ, h/w, s/w

55 Μακρά πορεία από την εφεύρεση στη καινοτομία Αλουμίνιο Laser Οπτικά συστήματα επικοινωνίας Transistor

56 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση του Αλουμινίου - ανακάλυψη του νέου μετάλλου το ενδιαφέρουσες μηχανικές και χημικές ιδιότητες (ελαφρύ, εύκαμπτο, δύσκολα οξειδούμενο) - δυσκολία εντοπισμού χρήσης παρά τα χαρακτηριστικά του - αξιοποίηση μετά το 1940 για τη κατασκευή αντικειμένων όπως οικιακά σκεύη, κατάρτια πλοίων, πτερύγια, ατράκτους αεροπλάνων, μεταλλικά πλαίσια κλπ

57 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση του Laser - Ανακάλυψη θεωρητικών αρχών το 1917 από τον Einstein - Κατασκευή πρωτοτύπου laser αερίου μετά 43 χρόνια

58 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση των ΟπτικώνΙνώνσεΣυστήματαΕπικοινωνίας - Σύνθετη αλληλουχία γεγονότων - Κατοχύρωση του πρώτου συστήματος το 1881 (W. Wheeler) - Χρήση ινών χαλαζία διαμέτρου 0,25 μτο1887 (Ch. Boys) - Χρήση ινών γυαλιού σε καλώδιο το 1927 (J. Logie Baird) - Χρήσηινώνγυαλιούμεεπίστρωσητο1952 (Van Hell) - Χρήση καθοδικής λυχνίας για οδήγηση φωτός το 1950 (A.Reeves) - Αφαίρεση προσμίξεων από το γυαλί (CH.Kao, G.Hockham) - Κατασκευή οπτικών ινών το 1970, 90 χρόνια αργότερα

59 Από την ανακάλυψη στην αξιοποίηση του Transistor - Ανάγκη αντικατάστασης της δύσχρηστης τριόδου λυχνίας - Ανακάλυψη του τρανζίστορ το 1943 και κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας από τα Bell Labs το Κατασκευή και αξιοποίηση του πρώτου τρανζίστορ σημείου επαφής το Ριζική καινοτομία που ανάγκασε τις επιχειρήσεις σε ανασχεδιασμό των κυκλωμάτων τους - Κατασκευή του πρώτου transistor πυριτίου και κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας από την Texas Instrument το 1954

60 Απόψεις για τη Καινοτομία Η Καινοτομία θεωρήθηκε από όλες τις θεωρίες ως η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης Προωθεί την ανάπτυξη ακόμα και ανεξάρτητα από τις γενικότερες συνθήκες της οικονομίας

61 Οικονομικές θεωρίες για τη Καινοτομία Κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 19ου αιώνα Θεωρία του Marx για τη καινοτομία Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Νεο-κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 20ου αιώνα Σύγχρονη οικονομική θεώρηση της ανάπτυξης

62 Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Η οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσμα της δραστηριότητας νέων επιχειρηματιών (entrepreneurs) που επιδιώκουν το κέρδος μέσω της αξιοποίησης των επιστημονικών ανακαλύψεων και των νέων τεχνολογιών Η ικανότητα και η πρωτοβουλία των entrepreneurs δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση Η δημιουργία κέρδους στον καπιταλισμό οφείλεται στην επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) και όχι στην «εκμετάλλευση της υπεραξίας της εργασίας (Μαρξ)»

63 Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Η οικονομική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία ανακατανομής πόρων μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και επιχειρήσεων που οδηγεί σε δομικές αλλαγές και διατάραξη της ισορροπίας της αγοράς λόγω διαφορετικών ρυθμών τεχνικής προόδου μεταξύ των κλάδων αλλά και των επιχειρήσεων Η εμφάνιση και ταχεία εξάπλωση νέων βιομηχανιών δεν ακολουθεί απλά την οικονομική ανάπτυξη αλλά αποτελεί προϋπόθεση γι αυτήν

64 Θεωρία της ανάπτυξης του Schumpeter Τα νέα προϊόντα κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης Ο ανταγωνισμός λόγω νέων προϊόντων πολύ πιο σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη από τον οφειλόμενο στη μείωση τιμών υπαρχόντων προϊόντων

65 Νεο-κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 20ου αιώνα Εμφαση στη διαχείριση της ζήτησης Ερμηνεία των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης βάσειτηςαύξησηςτουπληθυσμούκαιτηςτεχνικήςαλλαγής Συσχέτιση της ανάπτυξης των βιομηχανικών κλάδων με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες

66 Νεο-κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 20ου αιώνα Μη σημασία στις διαφορές επίδοσης των επιχειρήσεων, ακόμα και του ίδιου κλάδου, που απλά θεωρούνται ως αποτέλεσμα των διαφορών των γενικών οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες αυτές λειτουργούν Μη συσχέτιση των διαφορών επίδοσης των επιχειρήσεων με τις διαφορές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σχετικά με τη στρατηγική, οργάνωση και λειτουργία τους

67 Σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης Προσπάθεια κατανόησης πως η επιστήμη και η τεχνολογία επηρεάζουν το οικονομικό σύστημα Η έρευνα υιοθέτησε διεπιστημονική προσέγγιση από κλάδους οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, οργανωτικής συμπεριφοράς και μάνατζμεντ και εστίασε σε θέματα όπως: - Δημιουργία νέας γνώσης - Εφαρμογή της γνώσης αυτής στην ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών - Εμπορική εκμετάλλευση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση της παραγωγής εισοδήματος

68 Σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης Από τα βασικά συμπεράσματα ότι οι δραστηριότητες μέσα στις επιχειρήσεις καθοριστικές στη διαφορά επίδοσης και επιτυχίας τους Η οικονομική ανάπτυξη πραγματοποιείται κατά κύματα δραστηριότητας και όχι κατά ομαλό τρόπο

69 Σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης Η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων (P.Romer) Η δημιουργία οποιουδήποτε βιομηχανικού κλάδου βασίζεται: - σε ριζική καινοτομία προϊόντος που ακολουθείται - από ριζική καινοτομία παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται - από ευρείας έκτασης βελτιωτικές καινοτομίες (Abernathy and Utterback 1978)

70 Τύποι Καινοτομίας Καινοτομική διαδικασία Καινοτομικό προϊόν ή υπηρεσία Οργανωτική καινοτομία Διαχειριστική καινοτομία Καινοτομία στην παραγωγή Καινοτομία στις μεθόδους μάρκετινγκ

71 H καινοτομία ως διαδικασία Η καινοτομία ως λογική διαδικασία Η καινοτομία ως δυναμική διαδικασία

72 H καινοτομία ως λογική διαδικασία Παραδοχές - Η καινοτομία μία λογική και γραμμική διαδικασία - Ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την εφαρμογή σαφών επιχειρηματικών κανόνων

73 H καινοτομία ως λογική διαδικασία ΦΑΣΗ 1 Αξιολόγηση ιδέας ΦΑΣΗ 2 Ανάπτυξη προϊόντος ΦΑΣΗ 3 Προώθηση προϊόντος Νέα Τεχνολογία, καινοτομική ιδέα Τεχνολογική ανάλυση, σχεδιασμός Κατασκευαστική εφικτότητα Στρατηγική παραγωγής Τεχνολογία παραγωγής Σύλληψη προϊόντος Ανάπτυξη πρωτοτύπου Αξιολόγηση προϊόντος Προώθηση προϊόντος Ανάγκες αγοράς Ανάλυση αγοράς Ερευνα μάρκετινγκ Δοκιμή αγοράς Στρατηγική αγοράς Μάρκετινγκ προϊόντος

74 H καινοτομία ως λογική διαδικασία Απαιτήσεις για τη διαχείριση της καινοτομίας - Υπαρξη στρατηγικής για τη διαχείριση της καινοτομίας με σαφείς στόχους - Η επιτυχής καινοτομία βασίζεται σε ενδυνάμει ή αναπτυσσόμενες ανάγκες της αγοράς - Η διαχείριση της καινοτομίας πρέπει να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς

75 H καινοτομία ως δυναμική διαδικασία Παραδοχές - Η καινοτομία μη γραμμική, δυναμική διαδικασία - Φάσεις μη σαφώς οριοθετημένες, χωρίς λογική ή χρονολογική αλληλουχία - Σύστημα δυναμικής αλληλεπίδρασης πολλών παραμέτρων και επιμέρους διαδικασιών - Ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται πολλές φορές τυχαία

76 H καινοτομία ως δυναμική διαδικασία Διαρκής Εξέλιξη Αγοράς Εξυπνο Μάρκετινγκ ως εργαλείο παρακολούθησης, πληροφόρησης και προσαρμογής Οι πελάτες συγκρίνουν την προσφορά Ανάπτυξη στρατηγικής Ανάπτυξη ικανοτήτων και πόρων Ανάπτυξη προϊόντων/ υπηρεσιών Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε&Α, Τεχνολογική Διερεύνηση, Τεχνολογική Απόκτηση ως εργαλεία παρακολούθησης, πληροφόρησης και προσαρμογής σε σχέση με προσδοκίες και προσφορά ανταγωνισμού Διαρκής Εξέλιξη Τεχνολογίας

77 H καινοτομία ως δυναμική διαδικασία Απαιτήσεις για τη διαχείριση της καινοτομίας - Ενθάρρυνση της καινοτομικής σκέψης και δημιουργικότητας - Διάθεση πόρων για πειραματισμό και διερεύνηση νέων ιδεών και τεχνολογικών επιτευγμάτων - Υποστήριξη της χρήσης μεθόδων για επίτευξη προσανατολισμένης δημιουργικότητας

78 H καινοτομία ως προϊόν/υπηρεσία Ριζική καινοτομία Βελτιωτική καινοτομία Τεχνολογική καινοτομία

79 H ριζική καινοτομία Τεχνικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά νέα Η απαιτούμενη γνώση για την επίτευξή της πολύ διαφορετική από αυτή των υπαρχόντων προϊόντων Συνήθως επιδιώκεται από νέες επιχειρήσεις Τα νέα προϊόντα καθιστούν τα σχετικά υπάρχοντα μη ανταγωνιστικά Καταλύει τις συνθήκες του υπάρχοντος ανταγωνισμού Οδηγεί σε ανακατανομή της σχετικής αγοράς και σε γενικότερες αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία

80 H βελτιωτική καινοτομία Βελτιωμένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Η επίτευξή της βασίζεται σε υπάρχουσα γνώση Επιδιώκεται από καθιερωμένες στην αγορά επιχειρήσεις Επιτρέπει την επιβίωση υπαρχόντων ανταγωνιστικών προϊόντων (πχ νέα μοντέλα αυτοκινήτων, βελτιωμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, νέοι επεξεργαστές PCs κλπ) Δεν μεταβάλλονται καταλυτικά οι συνθήκες ανταγωνισμού Μερική ανακατανομή της σχετικής αγοράς

81 H τεχνολογική καινοτομία Νέα προϊόντα/υπηρεσίες/διαδικασίες βασιζόμενες στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας Κίνητρο της ανάπτυξής τους κυρίως η αξιοποίηση της τεχνολογίας και λιγότερο η ικανοποίηση της αγοράς Οδηγεί συνήθως στην ανάπτυξη νέων αγορών Εμφανίζεται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως Ηλεκτρονικά, Βιοτεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Αεροδιαστημική

82 Επιπτώσεις της καινοτομίας Δύο επιπτώσεις της καινοτομίας στην επιχείρηση: Η καινοτομία μεταβάλλει τη γνώση της επιχείρησης άρα και τις ικανότητές της να παράγει και προωθεί νέα προϊόντα Η καινοτομία οδηγεί σε ανώτερα προϊόντα άρα καθιστά τα υπάρχοντα μη ανταγωνιστικά

83 Οργανωτικές και οικονομικές επιπτώσεις της καινοτομίας Νέο προϊόν -Χαμηλό κόστος -Βελτιωμένα χαρακτ/κά -Νέα χαρακτ/κά Ικανότητες και Προσόντα Νέα τεχνολογική γνώση Νέα γνώση αγοράς

84 Τύποι καινοτομίας βάσει επιπτώσεων Δύο τύποι καινοτομίας βάσει των επιπτώσεών της σε διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης: Οργανωτική θεώρηση της καινοτομίας βάσει των επιπτώσεών της στις ικανότητες της επιχείρησης Οικονομική θεώρηση της καινοτομίας βάσει των επιπτώσεών της στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών

85 Ριζική καινοτομία στην Οργανωτική θεώρηση Η απαιτούμενη γνώση πολύ διαφορετική από την υπάρχουσα, ουσιαστικά αχρηστεύοντάς την Καταστρέφει τις υπάρχουσες δομές της αγοράς και του ανταγωνισμού

86 Βελτιωτική καινοτομία στην Οργανωτική θεώρηση Η απαιτούμενη γνώση βασίζεται στην υπάρχουσα και την επεκτείνει Ενισχύει τον υπάρχοντα ανταγωνισμό

87 Ριζική καινοτομία στην Οικονομική θεώρηση Τανέαπροϊόνταπολύδιαφορετικά από τα υπάρχοντα, καθιστώντας αυτά μη ανταγωνιστικά

88 Βελτιωτική καινοτομία στην Οικονομική θεώρηση Τανέαπροϊόντααποτελούν παραλλαγές και βελτιώσεις των υπαρχόντων επιτρέποντας την ταυτόχρονη παραμονή τους στην αγορά

89 H καινοτομία στο πλαίσιο ενός οργανισμού Παλιότερη θεώρηση της καινοτομίας: Τυχαίο γεγονός ανεξάρτητο γνώσης, ικανοτήτων και προηγούμενηςτεχνογνωσίας Σύγχρονη θεώρηση της καινοτομίας: Διαδικασία που αναπτύσσεται και λειτουργεί μέσα σε επιχειρήσεις

90 Συνθήκες καινοτομίας στις επιχειρήσεις Αλληλεπίδραση πολλών παραμέτρων για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχείρηση Οι επιχειρήσεις πολύ διαφορετικές στον τρόπο που διαχειρίζονται τους πόρους τους και αξιοποιούν τις ικανότητές τους (Schumpeter) Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης

91 Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης Επιχειρηματικοί στόχοι και προοπτικές Επιχειρηματική στρατηγική Τρόπος διοίκησης, οργανωτική συμπεριφορά Ανθρώπινο δυναμικό, γνώση, τεχνογνωσία Οικονομικές δυνατότητες, πόροι γενικότερα

92 Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης Αλλες επιχειρήσεις (ανταγωνιστές ή συνεργάτες) Ηαγορά Πάροχοι τεχνολογίας (προμηθευτές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)

93 Αλλες επιχειρήσεις Καινοτομική αρχιτεκτονική επιχείρησης Λειτουργίες επιχείρησης Γνώση και προμηθευτές τεχνολογίας Ατομα Επιπτώσεις τεχνολογίας, προϊόντων ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενική θεώρηση της καινοτομικής διαδικασίας

94 Παράμετροι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας

95 Αλυσίδα αξιών μιας επιχείρησης Τοσύνολοτωνλειτουργιώνκαισχέσεωντης επιχείρησης που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές της για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή διαδικασιών ή οργανωτικών αλλαγών

96 Δομή αλυσίδας αξιών επιχείρησης Διαφορετική δομή και λειτουργία αλυσίδας αξιών για : - Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών - Επιχειρήσεις μεταπώλησης προϊόντων/υπηρεσιών

97 Αλυσίδα αξιών επιχείρησης παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών

98 Αλυσίδα αξιών επιχείρησης λιανικών πωλήσεων

99 H καινοτομία στο πλαίσιο ενός οργανισμού Σήμερα το μεγάλο μέγεθος απαιτουμένων πόρων για καινοτομία επιβάλλουν την ανάπτυξη καινοτομιών μέσα στις επιχειρήσεις Η καινοτομία αναγκαστικά, λόγω συνθηκών, αποκλειστικά επιχειρηματική δραστηριότητα

100 Τεχνολογικές Καινοτομίες του 20ου αιώνα Καινοτομία Επιχείρηση Ημ/νια Πολυαιθυλένιο ICI 1930 δεκ. Στυλό διαρκείας Reynolds International 1945 Παραγωγική διαδικασία Pilkington 1950 δεκ. γυαλιού Φάρμακο Zantac Glaxo 1970/80 δεκ. Φωτοτυπικό μηχ/μα Xerox 1970/80 δεκ. Προσωπ. Υπολογιστής Apple Computer 1980 δεκ. Λογισμικό Microsoft 1980/90 δεκ.

101 Ερωτήματα για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις Πως αναγνωρίζεται το δυναμικό μιας καινοτομίας; Πως διακρίνει μια επιχείρηση τη κατάλληλη καινοτομία; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της καινοτομίας; Από που ξεκινούν οι καινοτομίες στην επιχείρηση; Πως αποφεύγεται η απαξίωση των υπαρχόντων προϊόντων;

102 Ερωτήματα για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις Τι ικανότητες πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να μπορεί καινοτομεί; Πως χρηματοδοτούνται οι καινοτομίες μέσα στις επιχειρήσεις; Πρέπει μια επιχείρηση να συνεργάζεται με τους ανταγωνιστές της για παραγωγή καινοτομίας;

103 Ερωτήματα για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις Πως μπορεί μια επιχείρηση να προστατέψει τα κέρδη της από τους ανταγωνιστές της στην αξιοποίηση καινοτομίας; Πως μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευθεί καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί από άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλες περιοχές ή χώρες;

104 Αλυσίδα κέρδους της επιχείρησης Τα ερωτήματα αυτά για τη καινοτομία στις επιχειρήσεις μπορούν να διερευνηθούν με χρήση της έννοιας της αλυσίδας κέρδους της επιχείρησης

105 Αλυσίδα κέρδους της επιχείρησης

106 Ποιέςεπιχειρήσειςκαινοτομούν; Προβληματισμός και διαφωνίες αν οι καινοτομίες παράγονται στις μικρές ή στις μεγάλες επιχειρήσεις Ασαφής η σχέση μεταξύ μεγέθους επιχείρησης και καινοτομικής δραστηριότητας

107 Πλεονεκτήματα μεγάλων επιχειρήσεων Διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για εκμετάλλευση των παραγομένων καινοτομιών Χαρακτηρίζονται από οικονομίες κλίμακας και μπορούν να επενδύουν σε Ε&Α Διαθέτουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια Εχουν μικρότερο αριθμό ανταγωνιστών άρα και μικρότερες πιθανότητες να αντιγραφεί ηκαινοτομίατους

108 Σχέση καινοτομίας και θέσης επιχείρησης Προσπάθειασυσχέτισηςτηςδημιουργίαςκαι αξιοποίηση μιας καινοτομίας με τη θέση μιας εταιρείας στην αγορά βάσει του: - Τύπου καινοτομίας αν ριζική ή βελτιωτική - Πόσο νέα η απαιτούμενη γνώση ή το παραγόμενο προϊόν

109 Αναγκαιότητα της Καινοτομίας Συγκριτικά πλεονεκτήματα Επιχειρηματική πολιτική Απόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς Αύξηση του μεριδίου της αγοράς Είσοδος σε νέες αγορές Αύξηση κερδών Πρόοδος Επιστήμης και Τεχνολογίας Νομοθεσία Ανθρώπινη φύση

110 Αναγκαιότητα της Καινοτομίας Αύξηση κερδών Πρόοδος Επιστήμης και Τεχνολογίας Νομοθεσία Ανθρώπινη φύση

111 Οφέλη από τη Καινοτομία Συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Βελτίωση ποιότητας Μείωση κόστους και χρόνων παράδοσης Μεγαλύτερη ευελιξία Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών Αύξηση του μεριδίου της αγοράς Υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης Επιβίωση της επιχείρησης

112 Εμπόδια στη Καινοτομία Συμπεριφορά της Διοίκησης Αποτελεσματικότητα Ε&ΤΑ Βραχυπρόθεσμες Πιέσεις Αντίδραση στην Αλλαγή Περιορισμένη Ροή Πληροφορίας Περιορισμένοι Δεσμοί με Πελάτες-Προμηθευτές

113 Υστέρηση στη καινοτομία οδηγεί ταχέως σε επιχειρηματικές αποτυχίες Ηλεκτρονική βιομηχανία από τη τρίοδο λυχνία, στο τρανζίστορ και στο ολοκληρωμένο κύκλωμα ΤΙ και υπολογιστικά συστήματα NCR και ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές TRIUMPH Motorcycles και μηχανές μικρού κυβισμού DEC και τεχνολογία RISC IBM και προσωπικοί υπολογιστές MICROSOFT και Web/Internet

114 Προβληματισμοί για τη καινοτομία Γιατί μερικές επιχειρήσεις είναι πιο καινοτόμες από άλλες; Από που προέρχονται οι καινοτομίες; Γιατί είναι δύσκολο να αναγνωρισθεί η δυναμική μιάς καινοτομίας; Πως καταλαβαίνει μία επιχείρηση ποιά καινοτομία είναι η πιο κατάλληλη γι αυτήν; Γιατί οι προηγμένες τεχνολογίες δεν οδηγούν πάντα σε επιτυχία;

115 Προβληματισμοί για τη καινοτομία Ποιά είναι η σημασία του εσωτερικού περιβάλλοντος μιάς επιχείρησης στην ικανότητά της να καινοτομεί; Μπορεί το περιβάλλον αυτό να βελτιωθεί μέσω της καινοτομίας; Τι κάνουν οι ανταγωνιστές της επιχείρησης ως προς τη καινοτομία; Οταν μία επιχείρηση αντιληφθεί τη σημασία της καινοτομίας, πως θα επιλέξει τη καλύτερη στρατηγική για την επίτευξή της; Πως προστατεύει μία επιχείρησης τις καινοτομίες της από τους ανταγωνιστές της;

116 Βιβλιογραφία για Εννοιες Καινοτομίας 1) Afuah Allan Innovation Management : Strategies, Implementation and Profits Oxford University Press, New York ) Trott Paul Innovation Management and New Product Development Financial Times/Pitman Publishing, London ) Twiss Brian Managing Technological Innovation Pitman Publishing, London ) Tidd Joe, Bessant John, Pavitt Keith Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change John Wiley & Sons, 2 nd edition 2001

117 Βιβλιογραφία για Έννοιες Καινοτομίας 5) Cooke Ian, Payes Paul Introduction to Innovation and Technology Transfer Artech House Inc, ) Acs Zoltan, Audretsch David: editors Innovation and Technological Change: an International Comparison Harvester Whetasheaf, ) Dodgson Mark, Rothwell Roy: editors The Handbook of Industrial Innovation Edward Elgar, ) Utterback M. James Mastering the Dynamics of Innovation Harvard Business School Press, Boston 1994

118 Βιβλιογραφία για Έννοιες Καινοτομίας 9) Burgelman A. Robert, Maidique A. Modesto, Wheelwright C. Steven Strategic Management of Technology and Innovation Irwin, 2nd ed., Chicago ) Freeman Christopher, Clark John, Soete Luc Unemployment and Technical Innovation: a Study of Long Waves and Economic Development Pinter Publishers, London ) European Commission Green Paper on Innovation European Communities ) Γιαννίτσης Τάσος: επιμέλεια-εισαγωγή Οικονομική Θεωρία και Τεχνολογία Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1991

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ UNISTEP - PLUS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ UNISTEP - PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1 ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2 «Όλα ξεκινούν με μία ιδέα» «Όλα ξεκινούν με μία ιδέα» ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ποια είναι η πιθανότητα να επιτύχει μια νέα ιδέα? Πότε μία νέα ιδέα μπορεί να χαρακτηριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας Η κατάσταση στην Ελλάδα (1) Η κατάσταση στην Ελλάδα (2) Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων

Σχεδιασμός προϊόντων Σχεδιασμός προϊόντων Τι είναι νέο προϊόν; Κάτι νέο στον κόσμο των προϊόντων? Polaroid camera, Sony Walkman, wordprocessing software Μία νέα είσοδος σε μία κατηγορία? Hewlett-Packard PCs, Hallmark gift

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες Συγγραφέα Πρόλογος: Carlota Perez Πίνακες & Διαγράμματα Εισαγωγή: Κάνε κάτι διαφορετικό! 1. Μια Ασυνάρτητη Διαμάχη 2. Πέρα από τη Διόρθωση των Αστοχιών 3. Από τον «Συνωστισμό» στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρησιμοποίηση γνώσης, τεχνολογικών ικανοτήτων και εμπειρίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Αναστασία Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ

ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ÁÈÇÍÁ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα: Δυναμική απάντηση στην κρίση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία, νεωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και μικρές επιχειρήσεις

Καινοτομία, νεωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και μικρές επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Καινοτομία, νεωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και μικρές επιχειρήσεις Αντώνιος Αγγελάκης, ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Προοπτικές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή Agenda ψηφιακές εμπειρίες διάσταση της καινοτομίας δράσεις και κοινά χαρακτηριστικά το οικοσύστημα δράσεων συμμετοχής Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του κειμένου των βασικών χαρακτηριστικών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα