2012 Ετήσια. Το ταμείο έχει μακροχρόνιο σχεδιασμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012 Ετήσια. Το ταμείο έχει μακροχρόνιο σχεδιασμό"

Transcript

1

2

3

4 2012 Ετήσια Έκθεση Το ταμείο έχει μακροχρόνιο σχεδιασμό Οι αποδόσεις του Ταµείου από το Ο µέσος όρος απόδοσης είναι 5,01% για κάθε χρόνο από το 1995 µέχρι το Η ιασπορά του χαρτοφυλακίου στις 31 εκ Η απόδοση του Ταµείου κατά κατηγορίες επενδύσεων για το 2012 Τα κεφάλαια του Ταµείου τα τελευταία 5 χρόνια { 4 }

5 2012 σε συντομία Ετήσια Έκθεση 2012 Το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Ταµείου ανέρχεται στα 249 εκατοµµύρια στις 31η εκεµβρίου 2012 παρουσιάζοντας µείωση 24 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι συνεισφορές µείον τα ωφελήµατα ήταν αρνητικές στα 8 εκατοµµύρια και η χρονιά έκλεισε µε αρνητική απόδοση η οποία ανήλθε στα 16.6 εκατοµµύρια. Το Ταµείο κατέγραψε αρνητική απόδοση -6,37% στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, το οποίο αφαιρέθηκε από τους λογαριασµούς Α και Β των µελών στις 31/12/2012. Η ιαχειριστική Επιτροπή έχει πωλήσει το αµοιβαίο κεφάλαιο στα παγκόσµια οµόλογα και έχουν αγοραστεί τρία διαφορετικά αµοιβαία κεφάλαια σε οµόλογα απόλυτου στόχου που είναι πιο συντηρητικά έτσι ώστε να µειωθεί ακόµη περισσότερο ο κίνδυνος. Το Ταµείο βραβεύτηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από τα IPE Awards ως το «Καλύτερο Ταµείο Μικρών Χωρών Ευρώπης / Best Pension Fund in the Small Countries». Τα µέλη του Ταµείου ανέρχονται σε από τα οποία ποσοστό 49,4% είναι άντρες και ποσοστό 50,6% είναι γυναίκες. Τρία χρόνια ανασκόπηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ευρώ εκατ.) Κεφάλαια του Ταµείου Εισφορές εισπρακτέες Απόδοση για το έτος (ποσό) Απόδοση µετά τα έξοδα (ποσοστό) 3,13% 2,32% -6,37% Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα, εκατ Αριθµός µελών { 5 }

6 2012 Ετήσια Έκθεση { 6 }

7 Ετήσια Έκθεση 2012 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ. ΑΝΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΑΤΑΛΙΩΤΗ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2012 Αγαπητά μέλη, Βιώνουµε σήµερα µια κυριολεκτικά πρωτόγνωρη οικονοµική κατάσταση, µε τη χώρα µας να βρίσκεται σε Μηχανισµό Στήριξης, τη βίαιη σµίκρυνση του Τραπεζικού µας τοµέα να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά και µε το θεσµό των Ταµείων Προνοίας να έχει απολέσει την εµπιστοσύνη µε την οποία περιβαλλόταν επί δεκαετίες, και να έχει περιέλθει σε µια περίοδο µεγάλης αβεβαιότητας για το µέλλον του. Οι συνεχιζόµενες διαλύσεις των Ταµείων, αποτελούν µια πλήρη και συνολική εξάλειψη των αποταµιεύσεων των ασφαλισµένων και είναι η µεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια συνταξιοδότησης των Κυπρίων εργαζοµένων. Το δικό µας Ταµείο, στηριζόµενο σε στέρεα πρότυπα βέλτιστης διακυβέρνησης και διαδικασιών, παραµένει οικονοµικά δυνατό και συνεχίζει να διαδραµατίζει το σηµαντικό του ρόλο για την παροχή Συνταξιοδοτικής ασφάλειας προς τα µέλη του. Για τα πεπραγµένα του 2012 αναφέρω ότι η απόδοση στο χαρτοφυλάκιο των µελών ήταν -6,37%. Συγκεκριµένα, για το 2012, η καθαρή απόδοσή µας στις καταθέσεις ήταν +5,40%, στις µετοχές +10,73%, στα Παγκόσµια Οµόλογα +4,23% στις εναλλακτικές επενδύσεις +4,49%, στα Έργα Υποδοµών +2,68% και από τα δάνεια των µελών +3,15%. Η ζηµίες στα αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου κυµάνθηκαν στο -74,40% και στα ακίνητα στο -13,22%. Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, το Ταµείο πρέπει να αποτυπώνει στους λογαριασµούς του, την δίκαιη αξία των επενδύσεων του. Οι επενδύσεις του Ταµείου σε χρε- { 7 }

8 2012 Ετήσια Έκθεση όγραφα στην Ελληνική Τράπεζα είναι στην Alpha Bank και Eurobank Για τις επενδύσεις αυτές έγινε πρόβλεψη ποσό ίσο περίπου µε την ζηµία που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς. Πρώτιστο µέληµα της ιαχειριστικής Επιτροπής αλλά και νοµική µας υποχρέωση, είναι προστασία των συµφερόντων των µελών του Ταµείου αλλά και η δίκαιη µεταχείριση όλων των µελών. Οι προβλέψεις διασφαλίζουν την ίση κατανοµή των κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις στις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιµη αγοραία αξία. Τα πιο πάνω χρεόγραφα έχουν ηµεροµηνία λήξης για την Ελληνική το 2016 και για Eurobank και Alpha Bank το 2017 και 2018 αντίστοιχα. Ένεκα των πρωτοφανή γεγονότων που έγιναν, το Ταµείο και οι Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να κλείσουν τους ετήσιους λογαριασµούς αφού δεν είχαν πλήρη εικόνα των καταθέσεων και των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που είχαµε καθυστέρηση στο κλείσιµο των Ελεγµένων Λογαριασµών και την πραγµατοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, Μέχρι όµως να ξεκαθαρίσουν εντελώς όλα τα γεγονότα θα έπρεπε να είµαστε σίγουροι ότι οι πληρωµές σε αυτούς που αποχωρούν γίνονται σωστά, έτσι παρακρατούµε το 30% του συνολικού Ταµείου Προνοίας τους, για να είµαστε νοµικά και λογιστικά δίκαιοι απέναντι στα Μέλη που αποχωρούν αλλά και σε αυτά που παραµένουν. Έτσι στις 31/12/2012 όταν έγιναν οι Ετήσιοι Λογαριασµοί για το 2012, η πραγµατική τους αξία είναι αυτή που παρουσιάζουµε σήµερα. Θα ήταν λανθασµένο να ωραιοποιούµε την κατάσταση για να είµαστε σήµερα αρεστοί αλλά την ίδια ώρα παράνοµοι. Επίσης, θα επωφελούνταν µέλη που θα έφευγαν από το Ταµείο σε βάρος αυτών που παραµένουν στο Ταµείο. Με τον τρόπο αυτό όλα είναι νόµιµα και δίκαια. Από τις πιο πάνω αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών φαίνεται καθαρά ότι η απόφαση να επενδυθούν χρήµατα του Ταµείου στο εξωτερικό ήταν πέρα για πέρα σωστή. Είναι αυτή η µεγάλη διασπορά που έχει προφυλάξει το χαρτοφυλάκιο του Ταµείου µας. { 8 }

9 Ετήσια Έκθεση 2012 Αποδεδειγµένα το σύστηµα διακυβέρνησης του Ταµείου είναι σε ψηλά επίπεδά, κάποιοι µας επέκριναν για πρόσληψη Γενικού ιευθυντή και ακολούθως για Σύµβουλο Επενδύσεων, αλλά έχουµε δει τι έχει γίνει σε όλα τα άλλα Ταµεία παρόµοιου µεγέθους µε το δικό µας. Που είναι η διασπορά τους και η διαφάνεια; όλοι νοµίζω παρακολουθούµε τα προβλήµατα που έχουν, κάτι που το Ταµείο µας δεν θα έχει ποτέ. Επίσης, παρατηρούµε ότι Ταµεία Προνοίας διαλύονται επειδή δεν είχαν Επενδυτική Στρατηγική, διαφάνεια και διασπορά στο χαρτοφυλάκιο τους. Το Ταµείο µας έχει σε καταθέσεις περίπου το 24% του χαρτοφυλακίου και αυτό οφείλεται στην καλή διασπορά του Ταµείου. Η ψήφιση από τη βουλή όµως για την κατοχύρωση των µελών των Ταµείων Προνοίας σε ατοµικό επίπεδό για καταθέσεις κάτω από ευρώ ανά µέλος ανά τράπεζα, µετά από συµψηφισµό των προσωπικών τους καταθέσεων µε αυτές που τους αναλογούν από το Ταµείο Προνοίας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και έτσι διασφαλίζετε και κατοχυρώνεται ο θεσµός των Ταµείων Προνοίας περαιτέρω. Επίσης, µόνο 3,57% των µελών έχει συνολικό ποσό πέραν από ευρώ. Παρόλο που η Ετήσια Γενική συνέλευση αφορά το 2012, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο 2013 µε όλα αυτά που έχουν συµβεί στην οικονοµία µας και το πρωτοφανές κούρεµα καταθέσεων σε Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου. Στις δύο πιο µεγάλες τράπεζες της χώρας µας το Ταµείο είχε σε κατάθεση από 20 εκ. ευρώ περίπου, ποσοστό 8% στην κάθε µία. Και από τις δύο τράπεζες τελικά θα έχουµε κούρεµα στο 47,5%. Παράλληλα, είχαµε προνοήσει και πωλήσει όλες τις µετοχές σε Κύπρο και Ελλάδα από το Την ίδια ώρα οι επενδύσεις στο εξωτερικό έχουν εξαιρετικά αποτελέσµατα για το 2013, γι αυτό δεν αναµένεται να έχουµε περισσότερη ζηµιά από το Το χαρτοφυλάκιο του Ταµείου έχει αρκετά µεγάλη διασπορά και αυτό είναι η µεγάλη του δύναµη, µε σωστές διαδικασίες και διαφάνεια προσλαµβάνονται διαχειριστές διεθνούς εµβέλειας έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο να διαχειρίζεται µε επαγγελµατισµό. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ και στο µέλλον, διότι η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού συνταξιοδοτικού εισοδήµατος για τα µέλη αποτελεί προτεραιότητα για τη ιαχειρι- { 9 }

10 2012 Ετήσια Έκθεση στική Επιτροπή. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων που δεν γνωρίζει αρκετά για τα ενδεχόµενα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα ώστε να προβούν στις απαραίτητες εισφορές / αποταµιεύσεις. Καθώς θα πλησιάζουν στο τι θα ανέµεναν υπό κανονικές συνθήκες να είναι το φυσικό τέλος της εργασιακής τους ζωής, θα συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι δεν έχουν αρκετά εισοδήµατα για να αφυπηρετήσουν - στο ση- µείο αυτό όµως, θα είναι πολύ αργά για να ανατρέψουν αυτή την εξέλιξη. Το Ταµείο καλείται να διαδραµατίσει το σηµαντικό αυτό ρόλο της δηµιουργίας ενός πλέγµατος ασφάλειας για τη συνταξιοδότηση των µελών του, και αυτό αποτελεί το κύριο µας µέληµα. Το Ταµείο, ως θεσµικός επενδυτής, οφείλει να επενδύει µε τρόπο που να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα και ρευστότητα καθώς και η διασπορά του χαρτοφυλακίου ανά εκδότη, ανά στοιχείο ενεργητικού, ανά όµιλο επιχειρήσεων αλλά και η προστασία από υπέρ- µετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά. Στο άµεσο µέλλον, προχωρούµε µε επανασχεδιασµό της επενδυτικής µας πολιτικής, µε έµφαση στη διάρθρωση βέλτιστων χαρτοφυλακίων που να είναι επαρκώς διαφοροποιηµένα για ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων. Η συνέχιση της συµµετοχής των µελών σε επαγγελµατικό Ταµείο του µεγέθους του ΤΠΥΞΒ, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόµενου να επωφελούνται από σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, χαµηλότερες χρεώσεις, από επαγγελµατική διαχείριση των επενδύσεων καθώς και από ένα σύστηµα διακυβέρνησης που παρέχει αυξηµένα επίπεδα ασφάλειας στο ενεργητικό τους. Άννα Μιχαηλίδη Αταλιώτη Πρόεδρος { 10 }

11 Ετήσια Έκθεση 2012 { 11 }

12 012345ÿ ÿ19ÿ 3ÿ1ÿ55952ÿ113ÿ ÿ ÿ521941ÿ ÿ!332"845#ÿ$%&$ÿ ÿ7383(2391ÿ 311ÿ11049ÿ5ÿ118(ÿ39380(ÿ125ÿ01ÿ*3211ÿ5ÿ 3ÿ138ÿ385ÿ ÿ!138ÿ385ÿ1ÿ3ÿ85*5843ÿ )341ÿ 311ÿ11856ÿ ÿ125#ÿ01ÿ*3211ÿ 3ÿ-93.85#ÿ/30ÿ 1ÿ+ÿ2ÿ $ÿ+ÿ,ÿ &ÿ )2343ÿÿ55952ÿ113ÿ -9#ÿ13849ÿ1ÿ9ÿ3.(9ÿ 8ÿ+ÿ95ÿ 97ÿ ÿ ÿ

13

14

15

16

17 ]^_`abcde`fghibijkc l`m^ino phjqcidcrslbcijkctdu`vjkcwhjejvdqcxpdllnlyeco z`ej{j `}d^nqc~}jub devdqo ]^_`abc pvciyecj}^jeju}^ ec^didaiga`yeo ª «ª ± ² ³ µ ¹º»¹¼º½¾ ÀÁ¾Â¾Ã»¾Äżº ƾ»ÂÇÆżºÈ¾ º»¾¼ºÇ¾ÄÇ ÇɾÄʼºÄ» ûËÃÁ¾¼ Ì «Í ² «Î Ï ² Í Ð Ñ «Í Í Ò Ó Ô Õ ª «Í Ö ² ² ³ µ ¹º»ÇµºÁ ÁÈÄ»Å Ì ² ³ «² «Í ³ ² Ö ² ² ³ Ø ³ Ø Ö ² ² ³ Ù Ö Ö ² ³ Ø «Í ³ Úo o !45 48 " 3 2 # $ % & & '(!45 48 " 3 ) * '+ && ''',)* '+ && ''' "

18 7#( ( 7%( q* <$ $ &3( x*"*,w t %!*3* % veeh ]wil t %$ $!&* ) t u t 9) t ) ( 7%( q* <$ [\]^_` ^bc deefg ghij\kg lbljmn_^fg ;&3( %# PQCRSRC22T U0122V PWX-Y>X>?NBX Z ) %3&!' ) D9EFG IJ9FKLM,-./* 7%&* :* 7. &3(."# 4*$ 0120 ( )* ' ( )( *& 6789 %$ # %* %#%!! %*$(% %*!"X 6)!! 5* 7* q# 7* 7!# * yz{ }~ }z ƒ } }z {ˆ{ } 7* q 7* 7! q ' 4*) <$ # " %*!/! ( r ;%/* (.**#( 7%% ( +( 7%! *(%8# 9( %# ( 7%*%# %& *$%X 7%! ; %$ %* :* '# % %&!*$ %*)# ;( N ( ( % # %)$ #!/ %* $! %!*3* '# % " =>-0 + ) %*!) $" %*) 012Q X ' 4*) <$ X % 5*# 63* $%( %* 7! p%)*( 7!)( ( 7#( *" %$ +!!!! //!X!! + =>>r 3* =>-=C ".)*# %)*( 3* %* 3(&! //!X +!"# $ %!*3*" &3( % =>>r!! %$X % % (s "(*# + "& %#%!!!' * + # " =>20 %!*3* %* $ $ &O %&,-./* ) $ "#" %$ $ "X + $ %& ( # 123

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΟΡΑΜΑ υπερηφάνεια στην υπηρεσία μας, εμπνέοντας εμπιστοσύνη για το μέλλον ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2012 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 ξενοδοχοϋπάλληλος ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 Λαμβάνω πρόνοια ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 2 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άννα Μιχαηλίδη Αταλιώτη: Νοιαζόμαστε και επιβραβευόμαστε Τα μέλη της διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι. 3. Οικονοµικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισµός Προέδρου. 6. Ταυτότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι. 3. Οικονοµικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισµός Προέδρου. 6. Ταυτότητα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 3. Οικονοµικά Στοιχεία 4. Χαιρετισµός Προέδρου 6. Ταυτότητα 12. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 17. Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 24.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 0001/00006425/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Attachment: 1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη

Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη Ζωντός Αλέξανδρος Νοέµβριος 2002 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Η κρίση που αντιµετωπίζουµε 3 1.2 Η Ανάγκη για µια Ενιαία Αγορά για τις Συντάξεις 3 1.3 Οι τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 H ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eurolife ERB A.E.Γ.A.

Eurolife ERB A.E.Γ.A. Eurolife ERB A.E.Γ.A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.eurolife.gr, Τηλ. 210 9303900 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 121637360000 Περιεχόµενα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ...... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..........7 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.........10 Δ. Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009 2009 Eτήσια Έκθεση Oυκρανία Pωσία Το δέντρο μεγαλώνει οργανικά. Από μέσα προς τα έξω. Απλώνει τα κλαδιά του και τροφοδοτείται από τις ρίζες του. Όσο μεγάλο και να γίνει ένα δέντρο, παραμένει πιστό στον

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ EFG Eurolife AEAZ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 EFG Eurolife AEAZ Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα