PRO MIXER DJX750. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Περιεχομενα. Με την αγορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRO MIXER DJX750. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. www.behringer.com. Περιεχομενα. Με την αγορά"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης PRO MIXER DJX750 Με την αγορά Περιεχομενα του PRO MIXER DJX750 της BEHRINGER αποκτήσατε μια κονσόλα μίξης DJ, με την οποία θα είστε πραγματικά μέσα στις νέες τάσεις. Τα πολυάριθμα χαρακτηριστικά της (Beat Counter, δρόμος παρεμβολής, εσωτερικός επεξερ-γαστής εφέ κ.λπ.) σας επιτρέπουν έναν εντελώς καινούργιο και ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο εργασίας. Η κονσόλα DJX750 αποτελεί στην ουσία έναν επαγγελματικό μίκτη με πολύ εύκολο χειρισμό, ο οποίος κυριολεκτικά υποστηρίζει τη δημιουργικότητά σας. Ο χρόνος τρέχει και όποιος δεν θέλει να είναι out πρέπει να βιαστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο εξελίξαμε μια άριστη κονσόλα μίξης DJ με βάση τα πιο ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά και τα πλέον σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε Dance-Club ή εγκαταστάσεις DJ και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα την ευχαριστηθείτε. Με το χέρι στην καρδιά: γνωρίζουμε ότι η ανάγνωση εγχειριδίων οδηγιών χρήσης δεν είναι ακριβώς ό,τι πιο ευχάριστο. Γνωρίζουμε επίσης ότι θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την κονσόλα σας το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει όμως και εσείς να γνωρίζετε ότι μόνο αφού διαβάσετε πρώτα το εγχειρίδιο αυτό θα είστε πραγματικά σε θέση να κατανοήσετε και να χρησιμο-ποιήσετε σωστά όλα τα χαρακτηριστικά της DJX750. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να καθυστερήσετε λίγο! This manual is available in English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Danish, Portuguese, Greek, Japanese and Chinese. There may also be more current versions of this document. Download them by going to the appropriate product page at: Με την αγορά... 1 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 2 Στοιχεια χειρισμου... 3 Στερεοφωνικά κανάλια 1 έως Κανάλι μικροφώνου...4 Τμήμα MONITOR...4 Τμήμα MASTER...4 Τμήμα Crossfader...4 Εφέ XPQ 3D Surround...5 Auto BPM Counter...5 Εσωτερικός επεξεργαστής εφέ...6 Συνδεσεις... 6 Οι συνδέσεις στην πίσω πλευρά...6 Έναρξη λειτουργίας... 8 Παράδοση... 8 Δήλωση προϊόντος online... 9 Τεχνικα χαρακτηριστικα A

2 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης * Προειδοποιώ Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, η οποία εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προειδοποιώ!Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προειδοποιώ!Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό. Προειδοποιώ {1}!Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. {2} Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. {3} Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. {4} Τηρήστε όλες τις οδηγίες. {5} Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. {6} Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. {7} Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. {8} Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα. {9} Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. [10] Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή. [11] Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο. [12] Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο. [13] Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. [14] Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων. [15] Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. [16] Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστρε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοχ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.

3 PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Στοιχεια χειρισμου 3 Στερεοφωνικά κανάλια 1 έως 4 {1} Με το διακόπτη LINE/CD επιλέγετε το σήμα εισόδου για το κανάλι 1. Αυτό διαθέτει σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κανάλια δύο εισόδους Line. {2} Με το διακόπτη PHONO/CD ή PHONO/LINE (Kanal 3 και 4) μπορείτε να ορίσετε το σήμα εισόδου για τα κανάλια 2 έως 4. Η θέση Phono έχει προβλεφθεί για τη σύνδεση ενός πικάπ. Η θέση Line πρέπει να επιλεγεί για όλες τις υπόλοιπες πηγές σήματος (π.χ. CD- ή MD-Player). Λόγω ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία εισόδου της εισόδου Phono σε στάθμη Line, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με μεγαλύτερη ευελιξία την υποδοχή Phono (βλέπε [41]).

4 4 Μη συνδέετε ποτέ συσκευές με στάθμη Line στις ιδιαίτερα ευαίσθητες εισόδους Phono! Η στάθμη εξόδου των συστημάτων υποδοχής ήχου Phono μετριέται σε Millivolt, ενώ η στάθμη του ήχου των CD Player και των Tape Deck βρίσκεται στην περιοχή των Volt. Αυτό σημαίνει ότι η στάθμη των σημάτων Line είναι μέχρι και 100 φορές υψηλότερη από αυτή για τις εισόδους Phono. {3} Ο ρυθμιστής GAIN χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της στάθμης του σήματος εισόδου. Την τιμή της τρέχουσας στάθμης μπορείτε να τη διαβάσετε στην ένδειξη {5}. {4} Όλα τα κανάλια εισόδου διαθέτουν από ένα εκουαλάιζερ 3-περιοχών (HIGH, MID και LOW ) με χαρακτηριστικό Kill. Έτσι μπορεί το σήμα να εξασθενηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό (-32 db) από ό,τι να ενισχυθεί (+12 db). Αυτή η λειτουργία είναι π.χ. χρήσιμη για να εξαλείψετε μια περιοχή συχνοτήτων από ένα μουσικό κομμάτι. Η συνολική στάθμη εξαρτάται επίσης από τη ρύθμιση του EQ. Πριν εξομοιώσετε τις στάθμες με το ρυθμιστή GAIN θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει το εκουαλάιζερ. {5} Με τις 10-θέσιες αλυσίδες LED των καναλιών μπορείτε να διαβάσετε την τιμή της στάθμης των σημάτων εισόδου. {6} Με τον Kanal-Fader ρυθμίζετε την ένταση του καναλιού. Κανάλι μικροφώνου {7} Αυτή είναι η συμμετρική (balanced) σύνδεση XLR για ένα δυναμικό μικρόφωνο. {8} Με το ρυθμιστή GAIN του τμήματος MIC καθορίζετε την ένταση του σήματος μικροφώνου. {9} Στο τμήμα του μικροφώνου υπάρχει επίσης ένα εκουαλάιζερ 3 περιοχών (HIGH, MID και LOW χωρίς χαρακτηριστικό Kill), με το οποίο μπορείτε να μεταβάλλετε τη χροιά της φωνής σας και να την προσαρμόσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον ήχο σας. [10] Με το διακόπτη MIC ON μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κανάλι μικροφώνου. Όταν ανάβει το αντίστοιχο LED, το κανάλι είναι ενεργό. [11] Ο PRO MIXER διαθέτει μια λειτουργία Talk-Over. Αυτό το χαρακτηριστικό ουσιαστικά λειτουργεί με απλό τρόπο: Μόλις μιλήσετε στο μικρόφωνο, ενώ παίζεται κάποιο μουσικό κομμάτι, μειώνεται η ένταση της μουσικής. Με το ρυθμιστή TALK μπορείτε να καθορίσετε σε ποιο βαθμό θέλετε να μειώσετε την ένταση του μουσικού σήματος (μέγ. -24 db). Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να φέρνετε εύκολα τη φωνή σας στο προσκήνιο σε περίπτωση ανακοινώσεων. PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Τμήμα MONITOR Το σήμα MONITOR είναι το σήμα των ακουστικών σας, με το οποίο μπορείτε να ακούσετε προκαταβολικά μουσική, χωρίς να επηρεάζετε το σήμα MASTER. [12] Όταν ο διακόπτης MODE βρίσκεται στη θέση Split, το σήμα προκαταρκτικής ακρόασης των καναλιών στη στερεοφωνική εικόνα μεταδίδεται στην αριστερή πλευρά και το σήμα MASTER στη δεξιά. Ο διακόπτης MIX (βλέπε πιο κάτω) δεν έχει στην περίπτωση αυτή καμία λειτουργία. Στον τρόπο λειτουργίας Stereo μπορείτε με τη βοήθεια του ρυθμιστή MIX να εναλλάσσεστε ανάμεσα στο σήμα MASTER και στο σήμα προκαταρκτικής ακρόασης. [13] Με το ρυθμιστή MIX μπορείτε στον τρόπο λειτουργίας Stereo να καθορίσετε ποιο σήμα θέλετε να ακούσετε στα ακουστικά σας. Όταν ο ρυθμιστής βρίσκεται στον αριστερό αναστολέα (CUE), ακούτε μόνο το σήμα των ακουστικών, ενώ όταν βρίσκεται στο δεξιό αναστολέα, ακούτε μόνο το σήμα εξόδου MASTER. Στις ενδιάμεσες θέσεις μπορείτε να ρυθμίσετε μια σχέση έντασης ανάμεσα στα δύο σήματα. [14] Ο ρυθμιστής LEVEL καθορίζει την ένταση του σήματος των ακουστικών. [15] Αυτή είναι η ασύμμετρη έξοδος βύσματος PHONES για τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά σας θα πρέπει να έχουν ελάχιστη σύνθετη αντίσταση 32 Ohm. [16] Με τα πλήκτρα MONITOR CUE (CH-1 έως CH-4, MASTER, FX) επιλέγετε το σήμα προκαταρκτικής ακρόασης, το οποίο θέλετε να μεταδώσετε στα ακουστικά σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερες πηγές σήματος και να τις ακούσετε ταυτόχρονα. Το LED του αντίστοιχου πλήκτρου ανάβει, όσο μεταδίδεται το συγκεκριμένο κανάλι στα ακουστικά. Τμήμα MASTER [17] Στο μετρητή MASTER LEVEL μπορείτε να διαβάσετε τη στάθμη σήματος του σήματος MASTER. [18] Αυτός είναι ο MASTER Fader για τη ρύθμιση της έντασης εξόδου στην έξοδο MASTER (βλέπε [44]). [19] Για τη διαμόρφωση της στερεοφωνικής εικόνας έχει προβλεφθεί για την έξοδο MASTER ένας ρυθμιστής MASTER BALANCE. [20] Ο ρυθμιστής BOOTH LEVEL καθορίζει την ένταση στην έξοδο BOOTH (βλέπε [45]). Τμήμα Crossfader [21] Με τους περιστροφικούς διακόπτες ASSIGN A και B μπορείτε να καθορίσετε ποια σήματα εισόδου μεταδίδονται στις πλευρές CROSSFADER A και B. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο σήματα μπορείτε στη συνέχεια να εναλλάσσεστε με τον CROSSFADER (βλέπε πιο κάτω).

5 PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 5 [22] Ο VCA CONTROLLED Crossfader χρησιμοποιείται για την εναλλαγή ανάμεσα στα επιλεγμένα κανάλια (βλ. [21]). Όπως και οι Kanal-Fader έτσι και ο Crossfader αποτελεί ένα επαγγελματικό Fader 45 mm. [23] Στην ένδειξη TIME OFFSET-LED μπορείτε να δείτε το συγχρονισμό των μουσικών κομματιών στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά Crossfader (βλέπε κεφ. 2.7). [24] Η ένδειξη TEMPO DIFFERENCE-LED δείχνει τις διαφορές του ρυθμού ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά Crossfader (βλέπε κεφ. 2.7). [25] Για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά Crossfader έχει προβλεφθεί ένας διακόπτης Kill 3 περιοχών (KILL A ή KILL B), ο οποίος επιτρέπει την εξασθένηση τριών ξεχωριστών περιοχών συχνοτήτων (LOW, MID και HIGH) κατά -32 db. Στους συνηθισμένους μίκτες DJ, όταν χρησιμοποιείται ο διακόπτης Kill, παύει να λειτουργεί το EQ των καναλιών εισόδου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον DJX750. Εδώ μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε επιπροσθέτως, έτσι ώστε π.χ. να επιτευχθεί μια κατά πολύ υψηλότερη εξασθένηση μιας περιοχής συχνοτήτων. [26] Με το ρυθμιστή CF CURVE μπορείτε να μεταβάλλετε αδιαβάθμητα τα χαρακτηριστικά ρύθμισης του Crossfader ανάμεσα σε γραμμικό και λογαριθμικό χαρακτηριστικό. Στο γραμμικό χαρακτηριστικό, ο Crossfader αλλάζει ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές της διαδρομής ολίσθησης, ενώ στο λογαριθμικό χαρακτηριστικό η ρύθμιση της έντασης αφορά τις εξωτερικές περιοχές της διαδρομής ολίσθησης. Εφέ XPQ 3D Surround Η λειτουργία XPQ 3D Surround αποτελεί ένα ενσωματωμένο εφέ, το οποίο προσδίδει στη μουσική σας το τελευταίο φινίρισμα και μετατρέπει κάθε ζωντανή εμφάνιση σε μια πραγματική εμπειρία. Μέσω της αύξησης του εύρους της στερεοφωνικής βάσης, ο ήχος γίνεται πιο ζωντανός και πιο κρυστάλλινος. Με το ρυθμιστή SURROUND [27] καθορίζετε την ένταση του εφέ και με το διακόπτη XPQ ON [28] ενεργοποιείται η λειτουργία (το αντίστοιχο LED ανάβει). Auto BPM Counter Ο Auto BPM Counter του PRO MIXER DJX750 είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό, με τη βοήθεια του οποίου επιτυγχάνονται ομαλές μεταβάσεις ανάμεσα σε δύο μουσικά κομμάτια και το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της απόλυτης επιτυχίας της εμφάνισής σας. Ο μετρητής αυτός μπορεί να υπολογίσει τα διαφορετικά μέτρα των κομματιών σε BPM (Beats Per Minute). Τα δύο τμήματα BPM Counter είναι πανομοιότυπα και δείχνουν την τιμή BPM των δύο στερεοφωνικών καναλιών που έχουν αντιστοιχηθεί στον Crossfader. Τα LED 1-4 [29] που υπάρχουν επάνω από το DISPLAY (οθόνη) δείχνουν ποιο από τα τέσσερα κανάλια εισόδου έχει αντιστοιχηθεί στον κάθε BPM Counter. Ο ρυθμός του κομματιού που έχει αντιστοιχηθεί μέσω των πλήκτρων ASSIGN A ή B απεικονίζεται στο αντίστοιχο Display [30]. Στα κομμάτια, στα οποία υπάρχουν περισσότερες αλλαγές ρυθμού, ο μετρητής κανονικά θα έδειχνε συνεχώς διαφορετικές τιμές BPM με αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης. Για την περίπτωση αυτή τα τμήματα Beat Counter διαθέτουν από ένα πλήκτρο SYNC LOCK [31], με το οποίο μπορείτε να περιορίσετε εντός ενός τραγουδιού την περιοχή των πιθανών τιμών μέτρου. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που ο Counter έχει ήδη υπολογίσει μια ρεαλιστική τιμή. Το ίδιο μπορεί επίσης να επιτευχθεί με μη αυτόματο τρόπο με τα πλήκτρα BEAT ASSIST [32]. Εάν τα πιέσετε τουλάχιστον τρεις φορές με το ρυθμό του κομματιού, θα εμφανιστεί στο DISPLAY το υπολογισμένο μέτρο. Τα πλήκτρα Beat Assist και SYNC LOCK έχουν εφοδιαστεί με ένα LED. Εάν λοιπόν περιορίσετε με τα πλήκτρα SYNC LOCK ή BEAT ASSIST στα δύο κανάλια το μέτρο των δύο συνεχόμενων κομματιών, θα απεικονιστεί η διαφορά των μέτρων των καναλιών με τη μορφή μιας εννιαψήφιας ένδειξης TEMPO DIFFERENCE-LED [24]. Η ένδειξη αυτή δείχνει το μέτρο της διαφοράς του ρυθμού και μάλιστα με την ανάλογη απόκλιση προς τα δεξιά (το σήμα Α είναι πιο αργό) ή προς τα αριστερά (το σήμα Β είναι πιο αργό). Εάν ανάβει το μεσαίο LED, οι ρυθμοί είναι ίδιοι. Με τη βοήθεια της ένδειξης TIME OFFSET-LED [23] που βρίσκεται από κάτω μπορείτε να δείτε το συγχρονισμό των καναλιών. Όταν ανάβει το μεσαίο LED της ένδειξης, τα κομμάτια παίζονται συγχρονισμένα. Όταν η ένδειξη μετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, τότε τα κανάλια δεν είναι συγχρονισμένα. Οι ενδείξεις TEMPO DIFFERENCE και TIME OFFSET ενεργοποιούνται μόνο στην περίπτωση που τα μέτρα των δύο καναλιών έχουν σταθεροποιηθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους. Όταν δεν μεταδίδεται (ή μεταδίδεται πολύ χαμηλό) μουσικό σήμα, στην οθόνη του Beat Counter εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές. Όταν υπάρχει μουσικό σήμα, το οποίο όμως δεν χρειάζεται να αναγνωριστεί, η οθόνη δείχνει την ένδειξη 160 BPM και περνάει σε αρχική θέση (οριζόντιες γραμμές), ενώ ο Beat Counter ξεκινάει εκ νέου μια καινούργια προσπάθεια ανάλυσης. Συνεπώς τα 160 BPM δεν αποτελούν ισχύουσα τιμή, αλλά ένδειξη σφάλματος σε μουσικό σήμα που δεν μπορεί να αναλυθεί. Για να εγκαταλείψετε πάλι τον τρόπο λειτουργίας SYNC LOCK ή BEAT ASSIST, πιέστε απλά και στα δύο κανάλια ακόμη μία φορά το πλήκτρο SYNC LOCK.

6 6 Εσωτερικός επεξεργαστής εφέ Preset του επεξεργαστή πολλαπλών εφέ Adjustable Grp No. Effect Type Parameter 1 0 Filter Sweep LP Frequency 1 Filter Sweep BP Frequency 2 Filter Sweep HP Frequency 3 Auto Filter (Envelope) LP Sensitivity 4 Auto Filter (Envelope) BP Sensitivity 5 Auto Filter (Envelope) HP Sensitivity 6 LFO Filter LP LFO Rate 7 LFO Filter BP LFO Rate 8 LFO Filter HP LFO Rate 2 0 Bitcrusher -- Depth 3 0 Flanger Gate/Pan LFO Rate 1 Flanger Standard (Full Res) LFO Rate 2 Flanger Standard (Half Res) LFO Rate 3 Flanger Ultra LFO Rate 4 0 Delay 1/1 1 Delay 3/4 2 Delay 1/2 5 0 Echo 1/1 1 Echo 3/4 2 Echo 1/2 6 0 Reverb Big Plate Reverb Time (Decay) 1 Reverb Small Chamber Reverb Time (Decay) 2 Reverb Bright Room Reverb Time (Decay) 3 Reverb Voice Widener Tone 4 Reverb/Delay Big Plate + Delay 7 0 Phase Shifter 4 LFO Rate 1 Phase Shifter Fall LFO Rate 2 Phase Shifter Rise LFO Rate 8 0 Panning Panning LFO Rate 1 Panning Tremolo LFO Rate 9 0 Sim/Dyn Ultrabass Frequency 1 Sim/Dyn Ultrafex Frequency 2 Sim/Dyn Voice Changer Distortion PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης To DJX750 διαθέτει έναν εσωτερικό ψηφιακό επεξεργαστή εφέ, με τον οποίο μπορείς να προσθέσεις εφέ στο σήμα Master, στο σήμα των καναλιών εισόδου ή στο σήμα του μικροφώνου. Η μονάδα αυτή προσφέρει διάφορα στάνταρ εφέ (Hall, Delay, Echo κτλ.) καθώς και διάφορα εφέ φίλτρου και διαμόρφωσης. Επίλεξε το σήμα που θέλεις να επεξεργαστείς με τον περιστροφικό διακόπτη SOURCE (33). Γύρισε το ρυθμιστή PROGRAM (35), για να επιλέξεις ένα εφέ. Στην οθόνη PROGRAM (34) εμφανίζεται ο αριθμός του προγράμματος. Κράτησε πατημένο το ρυθμιστή PROGRAM για περ. 2 δευτερόλεπτα, για να φορτωθεί το επιλεγμένο Preset. Αφού φορτωθεί το νέο εφέ, μπορείς περιστρέφοντας το ρυθμιστή PROGRAM (35) να τροποποιήσεις μια παράμετρο του εφέ. Η τιμή της παραμέτρου εμφανίζεται στην οθόνη. Στον πίνακα (στη στήλη "Adjustable Parameter") μπορείς να δεις ποια παράμετρο μπορεί να τροποποιηθεί για το επιλεγμένο εφέ. Στα εφέ Delay και Echo, οι τιμές των παραμέτρων απεικονίζονται σε BPM (Beats ανά λεπτό). Εδώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τιμών μεταξύ 80 και 160 BPM. Δεδομένου ότι στην οθόνη εμφανίζονται μόνο 2 θέσεις, οι τιμές που είναι μεγαλύτερες του 100 εμφανίζονται με μια κουκίδα πίσω από τον αριθμό (π.χ. τα 120 BPM εμφανίζονται με 20. ). Με το ρυθμιστή LEVEL (36) ορίζεις την ένταση του ήχου του σήματος εφέ. Ενεργοποίησε το σήμα εφέ πατώντας μία φορά στο διακόπτη FX ON (37). Πατώντας ξανά σύντομα το ρυθμιστή PROGRAM μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις ξανά για την επιλογή εφέ. Συνδεσεις Οι συνδέσεις στην πίσω πλευρά

7 PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 7 [38] Αυτές είναι οι είσοδοι LINE ή CD για τη σύνδεση ενός Tape Deck, CD, MD Player κ.λπ. Το κανάλι 1 διαθέτει σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κανάλια δύο εισόδους Line. [39] Οι είσοδοι PHONO για τα κανάλια 2 έως 4 έχουν προβλεφθεί για τη σύνδεση πικάπ. [40] Οι συνδέσεις χρησιμοποιούνται για τη γείωση των πικάπ. [41] Με τους διακόπτες PHONO/LINE μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία εισόδου των εισόδων PHONO των καναλιών 2 έως 4 σε στάθμη Line. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συνδέσετε ένα Tape Deck ή ένα CD Player στις εισόδους PHONO. [42] Ο DJX750 διαθέτει εκτός από τον εσωτερικό επεξεργαστή εφέ επίσης έναν ενσωματωμένο δρόμο εφέ για μια εξωτερική συσκευή εφέ ή ένα εξωτερικό Sampler. Μέσω του δρόμου εξόδου SEND λαμβάνεται το σήμα του τμήματος MONITOR και μεταδίδεται στην εξωτερική συσκευή. Το σήμα λοιπόν που μεταδίδεται στην υποδοχή SEND είναι ακριβώς ίδιο με το σήμα των ακουστικών και επιλέγεται με τα πλήκτρα MONITOR CUE [16]. [43] Μέσω του δρόμου επιστροφής RETURN προσμειγνύεται το σήμα που υποβλήθηκε σε εξωτερική επεξεργασία στο σήμα του τμήματος MASTER (σήμα εξόδου). Η ένταση του σήματος εφέ μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το ρυθμιστή Output της συσκευής εφέ. [44] Η έξοδος MASTER χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε έναν ενισχυτή και ρυθμίζεται με το MASTER Fader [18]. Οι τελικοί ενισχυτές πρέπει πάντοτε να ενεργοποιούνται τελευταίοι, για να αποφεύγεται η εμφάνιση αιχμών ενεργοποίησης, οι οποίες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν ζημιά στα ηχεία σας. Πριν την ενεργοποίηση των τελικών ενισχυτών πρέπει να βεβαιώνεστε ότι δεν μεταδίδεται σήμα στον DJX750, για να αποτρέψετε τυχόν ξαφνικές και δυσάρεστες για τα αυτιά των παρευρισκομένων εκπλήξεις. Η καλύτερη λύση θα ήταν το κατέβασμα όλων των Fader στην τελευταία κάτω θέση ή η περιστροφή όλων των περιστροφικών ρυθμιστών στη θέση μηδέν. [45] Η έξοδος BOOTH αποτελεί μια πρόσθετη δυνατότητα για τη σύνδεση ενός ενισχυτή, έτσι ώστε να μπορείτε π.χ. να τροφοδοτείτε με σήμα τα Monitorbox ή μια δεύτερη ζώνη. Ρυθμίζεται με το ρυθμιστή BOOTH LEVEL [20] του τμήματος MASTER. [46] Μέσω της εξόδου TAPE μπορείτε να εγγράφετε ταυτόχρονα τη μουσική σας, συνδέοντας π.χ. ένα Tape Deck, έναν DAT-Recorder ή κάποια παρόμοια συσκευή. Σε αντίθεση με την έξοδο MASTER, εδώ η ένταση του σήματος εξόδου είναι σταθερά καθορισμένη, έτσι ώστε να πρέπει να ρυθμίσετε τη στάθμη εισόδου στη συσκευή εγγραφής. [47] Με το διακόπτη POWER ενεργοποιείται ο DJX750. Θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση Off, όταν συνδέετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής: Ο διακόπτης POWER δεν αποσυνδέει ολοκληρωτικά τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά την απενεργοποίησή της. Εάν λοιπόν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. [48] Αυτή είναι η σύνδεση για το καλώδιο τροφοδοσίας. Εδώ φαίνεται το πλεονέκτημα του ακριβού εσωτερικού τροφοδοτικού: τα χαρακτηριστικά παλμού κάθε κυκλώματος ενίσχυσης καθορίζονται κυρίως από τα διαθέσιμα αποθέματα τάσης. Κάθε κονσόλα μίξης διαθέτει πολυά-ριθμους λειτουργικούς ενισχυτές (Op-Amps) για την επεξεργασία των σημάτων στάθμης Line. Λόγω της περιορισμένης αποδοτικότητας των τροφοδοτικών τους, πολλές κονσόλες μίξης εμφανίζουν σε καταστάσεις υψηλής επιβάρυνσης σημάδια καταπόνησης. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον DJX750: η χροιά του ήχου παραμένει πάντοτε κρυστάλλινη και διαυγής. [49] ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακα-λούμε να ελέγξετε, εάν η ένδειξη τάσης συμφωνεί με την τάση του δικτύου σας. Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε ασφάλεια ίδιου τύπου. Σε ορισμένες συσκευές η υποδοχή της ασφάλειας μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο θέσεις, για να μπορείτε να επιλέξετε

8 8 μεταξύ της τάσης των 230 V και των 120 V. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εκτός Ευρώπης στα 120 V, θα πρέπει να τοποθετήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση στο φις. Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε Rack, φροντίστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα την αποσύνδεσή της από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του φις ή ενός διακόπτη ηλεκτρικού δικτύου στην πίσω πλευρά. [50] ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ του DJX750. Έναρξη λειτουργίας PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εάν ρυθμίσεις τη συσκευή για διαφορετική τάση ηλεκτρικού δικτύου, θα πρέπει να τοποθετήσεις διαφορετική ασφάλεια. Για τη σωστή τιμή της ασφάλειας μπορείς να συμβουλευθείς το κεφάλαιο Tεχνικά χαρακτηριστικά. Οι καμένες ασφάλειες θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθίστανται με ασφάλειες με τις κατάλληλες τιμές! Τις κατάλληλες τιμές θα τις βρείτε στο κεφάλαιο Τεχνικα στοιχεια. Πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή. Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, με σύνδεση ψυχρής συσκευής. Τα εξαρτήματα καλύπτουν τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. Παρακαλούμε προσέξτε, ολες οι συσκευές πρέπει οπωσδήποτε να είναι γειωμένες. Για την δική σας ασφάλεια οφείλετε σε καμία περίπτωση να αποσυνδέσετε την γείωση της συσκευής η του καλωδίου Τροφοδοσίας, επίσεις την αχρηστευσήτου. Η συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένη με την ανέπαφη γείωση του Ηλεκτρικού Δικτύου. Εντος περιοψης ισψθρων σταθμων ραδιοφωνικης αναμεταδωσης και πηγες θψζηλης Σθχνοτητας μπορει να παρουσιαστει εζασθενιση της ποιοτητας του Ηχου. Αυζηστ ε την αποσταση μεταζυ σταθμων μεταδοσης υψηλης σθχνοτητας και Ηχητικου εζοπλισμου χρησιμοποιωντας σε ολες τις συνδεσεις καλης ποιοτητας μονωμενα καλωδια. Παράδοση Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε ποτέ τον DJX750 κοντά σε θερμαντικά σώματα, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. Πριν συνδέσεις τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακαλούμε να ελέγξεις προσεκτικά, εάν η συσκευή έχει ρυθμιστεί για τη σωστή τάση ηλεκτρικού ρεύματος. Στην υποδοχή ασφάλειας στο φις σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο υπάρχουν τρεις τριγωνικές ενδείξεις. Δύο από αυτά τα τρίγωνα βρίσκονται αντικριστά. Η συσκευή σου είναι ρυθμισμένη για την τάση λειτουργίας που αναφέρεται δίπλα από αυτές τις ενδείξεις, ενώ με την περιστροφή της υποδοχής της ασφάλειας κατά 180 μπορείς να αλλάξεις τη ρύθμιση.! ΠΡΟΣΟΧΗ!Δεν ισχύει για τα εξαγόμενα μοντέλα που κατασκευάστηκαν π.χ. αποκλειστικά για τάση δικτύου 120 V! Σε περίπτωση που το προϊόν BEHRINGER που έχεις αγοράσει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, επιθυμία μας είναι να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. Σε παρακαλούμε να απευθυνθείς απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER, από το οποίο αγόρασες τη συσκευή σου. Αν το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER δεν βρίσκεται κοντά, μπορείς να απευθυνθείς και απευθείας σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων της BEHRINGER μπορείς να βρεις στην αρχική συσκευασία της συσκευής σου (Global Contact Information/European Contact Information). Αν ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σου, μπορείς να απευθυνθείς στο κοντινότερο σημείο διανομής. Στην περιοχή υποστήριξης της δικτυακής μας τοποθεσίας θα βρεις τα αντίστοιχα στοιχεία. Αν η συσκευή σου έχει εγγραφεί στην εταιρεία μας με την ημερομηνία αγοράς, η διαδικασία στα πλαίσια της εγγύησης απλουστεύεται σημαντικά. Ο DJX750 συσκευάστηκε στο εργοστάσιο ιδιαίτερα προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Εάν παρόλ αυτά το χαρτοκιβώτιο έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Εάν τυχόν εντοπίσετε τέτοιες ζημιές, ΜΗΝ αποστείλετε τη συσκευή στο εργοστάσιο, αλλά ειδοποιήστε πρώτα οπωσδήποτε τον προμηθευτή σας και τη μεταφορική εταιρεία, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε την αρχική συσκευασία για να αποφύγετε τις ζημιές κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να ασχολούνται χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή ή τα υλικά συσκευασίας.

9 PRO MIXER DJX750 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Δήλωση προϊόντος online Σε παρακαλούμε να δηλώσεις τη νέα σου συσκευή BEHRINGER όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά της στη διεύθυνση (ή στο Internet και να διαβάσεις προσεκτικά τους όρους της εγγύησης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου! Τεχνικα χαρακτηριστικα Εισοδοι ηχου Mic Phono in Line in CD in Return 40 db Gain, XLR, ηλεκτρ. συμμετρική 40 db Gain, ασύμμετρη είσοδος 0 db Gain, ασύμμετρες είσοδοι 0 db Gain, ασύμμετρες είσοδοι 0 db Gain, ασύμμετρη είσοδος Τάση ηλεκτ. δικτ./ασφάλεια V~, 50/60 Hz T 1 A H V~, 50/60 Hz T 500 ma H Διαστασεις/Βαρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) Βάρος περ. 104,3 x 320 x 370,8 mm περ. 3,9 kg Η εταιρία BEHRINGER προσπαθεί διαρκώς, να διασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις γίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Γι αυτό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εικόνα της μονάδας μπορεί να παρεκκλίνουν από τα αρχικά στοιχεία ή τις εικόνες. 9 Εξοδοι ηχου Master Booth Tape Send Phones Out Equalizer Stereo Low Stereo Mid Stereo High Mic Low Mic Mid Mic High Kill Low Kill Mid Kill High μέγ. +21 dbu μέγ. +21 dbu τυπ. 0 dbu τυπ. 0 dbu μέγ ohm +12 db/ Hz +12 db/ khz +12 db/ khz +15 db/ Hz +15 db/ khz +15 db/ khz Hz khz khz Ψηφιακοσ επεξεργαστησ εφε DSP 24-bit Texas Instruments Μετατροπέας 24-Bit Sigma-Delta, 64/128-πλό Oversampling Ρυθμός δειγματολ khz Γενικα Λόγος S/N > 80 db (Line) Παρεμβολή > 70 db (Line) Παραμόρφ. (THD)) < 0.03% Απόκρ. συχνότ. 10 Hz - 55 khz, +0/-3 db Παροχη ρευματος Κατανάλ. ισχύος Σύνδ. ηλεκτ. δικτ. 32 W Τυποπ. σύνδ. ψυχρής συσκευής

10 Επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές διαφορές και διαφορές των εικόνων. Όλες οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην κατάσταση της συσκευής κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Όλα τα εμπορικά σήματα (εκτός των BEHRINGER, του λογότυπου BEHRINGER, JUST LISTEN και PRO MIXER) που αναφέρονται ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και δεν έχουν σχέση με την BEHRINGER. Η εταιρεία BEHRINGER δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακεραιότητα των εσώκλειστων περιγραφών, εικόνων και πληροφοριών. Τα χρώματα που απεικονίζονται και οι περιγραφές που αναφέρονται ενδέχεται να αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το προϊόν. Τα προϊόντα πωλούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους εμπόρους. Οι προμηθευτές και οι έμποροι δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της BEHRINGER και συνεπώς δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα νομικής δέσμευσης της BEHRINGER κατά οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή συμπερασματικά. Αυτή η οδηγία χειρισμού έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμα και μερική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και τροποποιημένη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας της εταιρείας BEHRINGER International GmbH. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich, Γερμανία Τηλ , Φαξ This manual is available in English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Danish, Portuguese, Greek, Japanese and Chinese. There may also be more current versions of this document. Download them by going to the appropriate product page at:

Περιληπτικό Εγχειρίδιο PRO MIXER DJX750. Professional 5-Channel DJ Mixer with Advanced Digital Effects and BPM Counter

Περιληπτικό Εγχειρίδιο PRO MIXER DJX750. Professional 5-Channel DJ Mixer with Advanced Digital Effects and BPM Counter Περιληπτικό Εγχειρίδιο PRO MIXER DJX750 Professional 5-Channel DJ Mixer with Advanced Digital Effects and BPM Counter 2 PRO MIXER DJX750 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier 2 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

GUITAR COMBO GTX30/GTX60. Οδηγίες χρήσης A50-99230-04002

GUITAR COMBO GTX30/GTX60. Οδηγίες χρήσης A50-99230-04002 Οδηγίες χρήσης A50-99230-04002 Σημαντικές οδηγές ασφαλεές Προειδοποίηση + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH / High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3

Διαβάστε περισσότερα

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης A50-67030-22001 1990 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 1. Εισαγωγη... 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BT108. Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BT108. Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BT108 Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRABASS BT108 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Σύντομες Οδηγίες EURORACK UB502/UB802/UB1002/UB1202. www.behringer.com

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Σύντομες Οδηγίες EURORACK UB502/UB802/UB1002/UB1202. www.behringer.com Έκδοση 1.1 Αύγουστος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ EURORACK Σύντομες Οδηγίες ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του καλύμματος ή του

Διαβάστε περισσότερα

TUBE ULTRAGAIN MIC200

TUBE ULTRAGAIN MIC200 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Εισαγωγη Συγχαρητήρια! Με την αγορά του CT100 έχετε στη διάθεσή σας ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRATONE KT108 Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRATONE KT108 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502 Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX 1202/1002/802/502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records 2 U-PHONO UFO202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική Αποκήρυξη...4

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PRO MIXER DDM4000. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-16721-00001

DIGITAL PRO MIXER DDM4000. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-16721-00001 Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-16721-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ Προειδοποιώ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

XL1600/XL2400/XL3200 XENYX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001

XL1600/XL2400/XL3200 XENYX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001 XL1600/XL2400/XL3200 XENYX Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο GUITAR UCG102 The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects 2 GUITAR LINK UCG102 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

XENYX 502/802/1002/1202

XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Σας ευχαριστούμε Συγχαρητήρια! Με την αγορά της κονσόλας μίξης XENYX 502/802/1002/1202 της BEHRINGER αποκτήσατε μια κονσόλα που παρά το μικρό της μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL PRO MIXER DDM4000. Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL PRO MIXER DDM4000. Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL PRO MIXER DDM4000 Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI 2 DIGITAL PRO MIXER DDM4000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH / High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη Εγγύηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Προενισχυτής 8πλός 0530 00

Οδηγίες χρήσης. Προενισχυτής 8πλός 0530 00 Οδηγίες χρήσης Προενισχυτής 8πλός 0530 00 Περιγραφή λειτουργίας Ο 8πλός ενισχυτής ενισχύει τα σήματα ήχου από 8 πηγές, όπως π.χ. ραδιοφωνικός δέκτης, CD-Player, κλπ., σε μία τάση εξόδου 5V AC. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

MixDex 3. Επαγγελματικός μίκτης multimedia για DJ

MixDex 3. Επαγγελματικός μίκτης multimedia για DJ MixDex 3 Επαγγελματικός μίκτης multimedia για DJ 1 ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. Το τρίγωνο με το τεθλασμένο βέλος σημαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer.

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer. Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ 2 XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

SONIC EXCITER SX3040. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040

SONIC EXCITER SX3040. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040 SONIC EXCITER SX3040 1 2 DRIVE HARMONICS IN/OUT IN/OUT DRIVE HARMONICS POWER Περιληπτικό Εγχειρίδιο SX3040 Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor 2 SX3040 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Γενικές πληροφορίες...4 Συνδέσεις...5 Πλήκτρα ελέγχου και λειτουργίες...6 Τηλεχειριστήριο...7 Οδηγίες λειτουργίας...8

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 ΚΑΝΟΝΕΣ FCC ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΛΑΣΗΣ Β Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμφωνεί με τους περιορισμούς ψηφιακής συσκευής κλάσης B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήρθατε στο U Record το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου σας στον υπολογιστή σας. Αφού ηχογραφήσετε τα βινύλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320. Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12" Woofer, 1" Compression Driver and Feedback Filter

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320. Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12 Woofer, 1 Compression Driver and Feedback Filter Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320 Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12" Woofer, 1" Compression Driver and Feedback Filter 2 EUROLIVE F1320D Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

DJ Controller με διεπαφή ήχου με 4 εισόδους και 4 εξόδους

DJ Controller με διεπαφή ήχου με 4 εισόδους και 4 εξόδους DJ Controller με διεπαφή ήχου με 4 εισόδους και 4 εξόδους DJ Controller προηγμένης τεχνολογίας με ενσωματωμένο σύστημα ήχου για Live & Studio ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεταλλικός DJ controller με διπλό ντεκ και σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη Εγγύηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδέστε το DJControl Compact στον υπολογιστή σας Εγκαταστήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Εκκινήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Περισσότερες πληροφορίες (φόρα,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M 1600/900-Watt 10/6-Channel Powered Mixer with Dual Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection System 2 EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPORT EPA900. Ultra-Compact 900-Watt 8-Channel Portable PA System with Digital Effects and FBQ Feedback Detection

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPORT EPA900. Ultra-Compact 900-Watt 8-Channel Portable PA System with Digital Effects and FBQ Feedback Detection Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPORT EPA900 Ultra-Compact 900-Watt 8-Channel Portable PA System with Digital Effects and FBQ Feedback Detection 2 EUROPORT EPA900 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

XENYX 1002FX/1202FX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor

XENYX 1002FX/1202FX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 1002FX/1202FX Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor 2 XENYX 1002FX/1202FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέση και λειτουργίες των πλήκτρων ελέγχου Σελ. 10 Εγκατάσταση Σελ. 13 Τροφοδοσία Σελ. 13 Εγκατάσταση κεραίας Σελ. 13 Πως να θέσετε σε λειτουργία τον πομποδέκτη Σελ. 13 Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα