Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 -"

Transcript

1 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

2 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

3 Φ-ΑΡ-001 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικαί - γραπταί διπλωματικές εξετάσεις δηλώσεις φοιτητών Ε έτους επί διπλώματι Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικαί - γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Φ-ΑΡ-003 Κτιριολογία - Ειδική Κτιριολογία Κτιριολογία πίνακες βαθμολογίας έως έως Κτιριολογία - Ειδική Κτιριολογία Ειδική Κτιριολογία πίνακες βαθμολογίας έως έως Φ-ΑΡ-004 Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Πολεοδομία Α (Θ.Αργυρόπουλος) από έως έως (βαθμολογίες) Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Πολεοδομία Β (Α.Λαγόπουλος) από έως έως (βαθμολογίες) Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Κοινωνιολογία του χώρου έως έως (βαθμολογίες) Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Πολεοδομία από έως έως Στοιχεία Χωροταξίας και Πολεοδομίας από έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-005 Αρχιτεκτονικές Σχεδιάσεις - Εισαγωγή Νεολληνική Γλώσσα και Ορολογία από έως στην Αρχιτεκτονική παν/κό έτος έως (βαθμολογίες) Αρχιτεκτονικές Σχεδιάσεις - Εισαγωγή Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική από παν/κό έως στην Αρχιτεκτονική έτος έως (βαθμολογίες) Αρχιτεκτονικές Σχεδιάσεις - Εισαγωγή Αρχιτεκτονικαί Σχεδιάσεις έως έως στην Αρχιτεκτονική (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-006 Διακοσμιτική - Εισαγωγή στις Επιστήμες Εφαρμογή του Χρώματος στην έως του Ανθρώπου Αρχιτεκτονική έως (βαθμολογίες ) Διακοσμιτική - Εισαγωγή στις Επιστήμες Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου έως του Ανθρώπου έως (βαθμολογίες) Διακοσμιτική - Εισαγωγή στις Επιστήμες Διακοσμητική (Αρχιτεκτονική Εσωτερικών έως του Ανθρώπου Χώρων ) έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-007 Οικοδομική - Ειδικά Θέματα Οικοδομικής Ειδικά Θέματα Οικοδομικής από το παν/κό έως έτος έως (βαθμολογίες) Οικοδομική - Ειδικά Θέματα Οικοδομικής Οικοδομική από παν/κό έτος έως έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-008 Ανώτερα Μαθηματικά Ανώτερα Μαθηματικά από έως παν/κό έτος έως (βαθμολογίες) Ανώτερα Μαθηματικά Φυσική παν/κό έτος έως & (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-009 Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις (βαθμολογίες) έως Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

4 Τμήμα έως Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Φωτοτεχνία (βαθμολογίες) έως έως Τμήμα Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Εγκαταστάσεις Θερμάνσεως και Αερισμού έως Τμήμα μετά Φωτοτεχνίας (βαθμολογίες) έως Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Αρχιτεκτονική Υπαίθριων Χώρων έως Τμήμα (βαθμολογίες) έως Φ-ΑΡ-010 Ιστορία της Τέχνης Ιστορία της Τέχνης (βαθμολογίες) έως "Μηχανικαί Ηλεκτρολογικαί έως Εγκαταστάσεις Κτιρίων" Ιστορία της Τέχνης Μηχανικαί Ηλεκτρολογικαί Εγκαταστάσεις έως "Μηχανικαί Ηλεκτρολογικαί Κτιρίων (βαθμολογίες) έως Εγκαταστάσεις Κτιρίων" Φ-ΑΡ-011 Αγγλικά- Γαλλικά Τμήμα Αγγλική Γλώσσα από παν/κό έτος έως έως (βαθμολογίες) Αγγλικά- Γαλλικά Τμήμα Γαλλικά από παν/κό έτος έως έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-012 Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας Τμήμα Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και έως Ρυθμολογίας έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-013 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας έως Τμήμα από παν/κό έτος έως (βαθμολογίες) Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Στοιχεία Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης έως Τμήμα Οικοδομικής έως (βαθμολογίες) Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Ορυκτολογία Πετρογραφία παν/κό έτος έως Τμήμα & Φ-ΑΡ-014 Γραφιστικές Τέχνες - Ζωγραφική Πλαστική Πλαστική έως έως Τμήμα (βαθμολογίες) Γραφιστικές Τέχνες - Ζωγραφική Πλαστική Γραφιστικές Τέχνες έως έως Τμήμα (βαθμολογίες) Γραφιστικές Τέχνες - Ζωγραφική Πλαστική Ελεύθερο Σχέδιο έως έως Τμήμα (Ζωγραφική) (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-015 Ιταλικά - Γερμανικά - "Προγραμματισμός Γερμανικά έως έως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" Τμήμα (βαθμολογίες) Ιταλικά - Γερμανικά - "Προγραμματισμός Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών έως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" Τμήμα Υπολογιστών έως (βαθμολογίες) Ιταλικά - Γερμανικά - "Προγραμματισμός Ιταλικά έως (βαθμολογίες) έως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" Τμήμα Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

5 Φ-ΑΡ-016 Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής έως έως (βαθμολογίες) Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής έως έως (βαθμολογίες) Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής έως έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-017 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Φ-ΑΡ-018 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

6 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Φ-ΑΡ-019 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Φ-ΑΡ-020 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

7 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Φ-ΑΡ-021 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α,Β,Γ, Δ,Ε έτους έως σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών έως Φ-ΑΡ-022 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως και Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως και Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

8 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών έως Φ-ΑΡ-023 Παραστατική Γεωμετρία Προοπτική ΤμήμαΠαραστατική Γεωμετρία Προοπτική έως Βαθμολογία από παν/κό έτος μέχρι Φ-ΑΡ-024 Δομική Στατική - "Υγιεινή Πόλεων" ΤμήμαΒαθμολογία, Υγιεινή Πόλεων από παν/κό έως έτος έως Δομική Στατική - "Υγιεινή Πόλεων" ΤμήμαΒαθμολογία, Δομική Στατική από παν/κό έως έτος έως Φ-ΑΡ-025 Δομικά Υλικά Τμήμα Βαθμολογία Δομήσιμα Υλικά [Εισαγωγή έως στην Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών Εισαγωγή στην Οικοδομική & στην Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών] από παν/κό έτος έως Φ-ΑΡ-026 Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Φ-ΑΡ-027 Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Φ-ΑΡ-028 Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Κατάλογος & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

9 Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Κατάλογος & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Φ-ΑΡ-029 Στατιστική Τμήμα Βαθμολογία Τμήμα έως Στατιστική από παν/κό έτος έως Φ-ΑΡ-030 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Φλωρεντίας Κατατάξεις Τμήμα Πίνακες επιτυχόντων στις κατατακτήριες Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Ecole Speciale D' Architecture (Παρισίων) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Νεαπόλεως Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Ρώμης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Μελβούρνης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Στουτγάρδης Φ-ΑΡ-031 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Ρώμης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου Κατατάξεις Τμήμα Πίνακες επιτυχόντων στις κατατακτήριες Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (απορριφθείσαι) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Νεαπόλεως Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Βενετίας Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο του Γκρατς Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

10 (πτυχιούχοι) Φ-ΑΡ-032 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Ecole Speciale D' Architecture Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πολυτεχνείου της Φλωρεντίας Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Ecole Nationale Superieure Des Beaux-Arts Φ-ΑΡ-033 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (εκπρόθεσμοι) Απερρίφθησαν Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (απερρίφθησαν) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (πτυχιούχοι) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (απερρίφθησαν ή δεν προσήλθαν στις κατατακτήριες) Φ-ΑΡ-034 Κατατάξεις Τμήμα Βαθμολογία κατατακτηρίων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Κατατάξεις, αιτήσεις, κατάλογοι, αποφάσεις Κατατάξεις Τμήμα Πίνακας κατάταξης Κατατάξεις Τμήμα Δικαιολογητικά επιτυχόντων εις τις κατατακτήριες εξετάσεις εκ του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Κατατάξεις Τμήμα Δικαιολογητικά επιτυχόντων εις τις κατατακτήριες εξετάσεις εκ του Πολυτεχνείου της Φλωρεντίας Κατατάξεις Τμήμα Δικαιολογητικά επιτυχόντων εις τις κατατακτήριες εξετάσεις εκ του Graz, Michigan, Σ.Κ.Τ. Παρισίων Φ-ΑΡ-035 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων στο Τμήμα Φ-ΑΡ-036 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Α Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Δ Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις κατατάξεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ξ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Β Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ζ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Η Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Θ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Μ Κατατάξεις Τμήμα Αποφάσεις κατατάξεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Γ Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

11 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Κ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Φ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ψ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Σ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Π Κατατάξεις Τμήμα Πίναξ βαθμολογίας κατατακτήριοι Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Χ Κατατάξεις Τμήμα Καταστάσεις αποστολής αιτήσεων κατατακτήριων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Κατάλογος Δικαιουμένων να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις Κατατάξεις Τμήμα Πίναξ εμφαίνων τας εγκριθείσας κατατάξεις και μετεγγραφάς Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Λ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ο Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Τ Φ-ΑΡ-037 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Ζωγραφικής της Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών α) Νομικής β)ο.π.ε. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Μαθηματικού Τμήματος της Φ.Μ. Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Πολιτικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις κατάξης Κατατάξεις Τμήμα Διάφορα και βαθμολογία κατατακτηρίων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις φοιτητών αλλοδαπών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων του Γεωπονικού της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Γλυπτικής της Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών Φ-ΑΡ-038 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις εκ του Τμήματος Μεταλλείων - Μεταλλουργών της Σχολής Χημικών του Ε.Μ.Π. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής διπλωματούχων Πολυτεχνείου Αννόβερου Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών εξ Ανωτάτων Σχολών ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Αγγλικό Τμήμα) Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

12 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Πολιτικών της Σχολής Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (διπλωμα Γλυπτικής) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις εκ του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων της Σχολής Φ-ΑΡ-039 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ του Τμήματος Πολιτικών του Ε.Μ.Π. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ Ξένων Πανεπιστημίων Κατατάξεις Τμήμα Αποτελέσματα κατακτήριων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ του Τμήματος Πολιτικών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ του Τμήματος Αγρονόμων -Τοπογράφων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί κατατάξεως ως πτυχιούχοι Πολιτικού Μηχανικού Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί κατατάξεως ως πτυχιούχοι Σχολών Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Φ-ΑΡ-040 Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις Bachelor Μετεγγραφές Τμήμα Αίτηση για μετεγγραφή από Πανεπιστήμιο εξωτερικού Μετεγγραφές Τμήμα Πίναξ μετεγγραφομένων φοιτητών εις το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές για το Γ έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές για το Β έτος Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις για μετεγγραφές α) εκπρόθεσμες, β)χωρίς δικαιολογητικά, γ)απορριφθείσαι, δ)που απέσυραν τα δικαιολογητικά Φ-ΑΡ-041 Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Πίνακας αιτήσεων για μετεγγραφή που εγκρίθηκαν (Α+Β σειρά) Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί εκ του Πολυτεχνείου Βουκουρεστίου (Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής "Ίον Μίνκου") Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί εκ του (Durban) Natal Νοτίου Αφρικής Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Γαλλίας Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

13 Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Αυστρίας - Γερμανίας Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Ιταλίας Γ έτος Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Ιταλίας Β έτος Φ-ΑΡ-042 Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφαί Β έτος εξ Ιταλίας Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφαί Γ έτος εξ Ιταλίας Φ-ΑΡ-043 Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εκ Δυτ. Γερμανίας - Αυστρίας Β έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εξ Beaux-Arts (Παρίσι) Γ έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εξ Beaux-Arts (Παρίσι) Β έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εκ του Πανεπιστημίου Βρυξελλών Βέλγιο Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές Univercity of Arizona Turson U.S.A. Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εκ Δυτ. Γερμανίας - Αυστρίας Γ έτος Φ-ΑΡ-045 Μετεγγραφές Τμήμα Μη ανεγνωρισμένα -Εκπρόθεσμα Μετεγγραφές Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις Φ-ΑΡ-046 Ομογενείς Τμήμα Αιτήσεις ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου Ομογενείς Τμήμα Αιτήσεις ομογενών εξ αλλοδαπής (Απολυτήριο Γυμνασίου ημεδαπής) Ομογενείς Τμήμα Αιτήσεις ομογενών εξ αλλοδαπής (Απολυτήριο Γυμνασίου αλλοδαπής) Φ-ΑΡ-047 Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Ecole Speciale Τμήμα D' Archtecture Παρισίων Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Πίναξ κατατάξεων Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Πίναξ εμφαίνων τους δικαιομένους Τμήμα φοιτητάς Πανεπιστημίων αλλοδαπής να προσέλθουν εις εξετάσεις δια την μετεγγραφήν Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων α)κατατάξεις, β)μετεγγραφαί Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Τμήματος Πολιτικών Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Μιλάνου Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Graz Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Βαθμολογία κατατάξεων Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

14 Τμήμα Βουκουρεστίου Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Φλωρεντίας Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις περί κατατάξεως εις το Τμήμα Τμήμα πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών δια το Παν. Έτος Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Τμήμα Braunschweig Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Βενετίας Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Ρώμης Τμήμα Φ-ΑΡ-048 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πανεπιστημίου Grenoble (απορριφθείσαι) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πολυτεχνείου Μονάχου Κατατάξεις Τμήμα Έντυπα κατατάξης Φ-ΑΡ-049 Αιτήσεις αλλοδαπών Τμήμα Αιτήσεις αλλοδαπών μετά δικαιολογητικών Αιτήσεις αλλοδαπών Τμήμα Αιτήσεις αλλοδαπών άνευ δικαιολογητικών Αιτήσεις αλλοδαπών Τμήμα Αιτήσεις αλλοδαπών δίαφορα Φ-ΑΡ-050 Κατατάξεις Τμήμα Αποφάσεις μετεγγραφής και κατατακτηρίων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής εις το Τμήμα Αριτεκτόνων εκ του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής εις το Τμήμα Αριτεκτόνων εκ του Πανεπιστημίου Βενετίας Ιταλίας Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις μετεγγραφής Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής εις το Τμήμα Αριτεκτόνων εκ της Beaux-Arts Παρισίων Φ-ΑΡ-051 Μετεγγραφές Τμήμα Μηχανογραφικά Δελτία και Ατομικά Δελτία επιτυχίας Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής Φ-ΑΡ-053 Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής Μετεγγραφές Τμήμα Επιτυχόντες Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές Φ-ΑΡ-054 Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές αιτήσεις Φ-ΑΡ-055 Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Αρχιτεκτονική ονομαστική κατάσταση μετεγγραφομένων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

15 Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Πολυτεχνική αιτήσεις μετεγγραφής (δεκτές)() Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Επιλαχόντες από μετεγγραφή Φ-ΑΡ-056 Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Αρχιτέκτονες Ατομικά Δελτία Επιτυχίας για μετεγγραφές φοιτητών από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Εκκρεμείς αιτήσεις Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα 2 φάκελλοι αλληλογραφίας (που επιστράφησαν) Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Ονομαστική κατάσταση μετεγγραφομένων Φ-ΑΡ-057 Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Κατάσταση αιτήσεων για μετεγγραφή λόγοι Τμήμα εξωτερικό για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Επιλαχόντες λόγοι Τμήμα Φ-ΑΡ-058 Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις α)δικαιολογητικά β)εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Ενστάσεις απορριφθέντων για ειδικούς μετεγγραφών για ειδικούς λόγους λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Ενστάσεις για περσινές αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Αιτήσεις φοιτητών που μεταγγράφηκαν μετεγγραφών για ειδικούς λόγους μετά από εξετάσεις Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Νέες αιτήσεις - ενστάσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Ενστάσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Φ-ΑΡ-059 Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Κατάλογος πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών που δικαιούνται να πάρουν μέρος στις Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

16 κατατακτήριες Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Κατατακτήριες παν.έτους Φ-ΑΡ-062 Αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια Τμήμα του εξωτερικού τέκνα πολυτέκνων οικογενειών Αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια Τμήμα του εξωτερικού λόγω αδερφού φοιτητή Αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια Τμήμα του εξωτερικού μητέρων 1 παιδιού Φ-ΑΡ-063 Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Κατατακτήριες Φ-ΑΡ-065 Κατά επιλογή μαθήματα Επιλογές μαθημάτων Γ έτους Κατά επιλογή μαθήματα Επιλογές μαθημάτων Δ έτους Κατά επιλογή μαθήματα Επιλογές μαθημάτων Ε έτους Κατά επιλογή μαθήματα Αλλαγές κατά επιλογή μαθημάτων Φ-ΑΡ-066 Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Γ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Δ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Ε έτους σπουδών Φ-ΑΡ-067 Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Γ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Δ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Ε έτους σπουδών Φ-ΑΡ-068 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Γ έτους σπουδών Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Ε έτους σπουδών Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Δ έτους σπουδών Φ-ΑΡ-069 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Γ έτους Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Ε έτους Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Δ έτους Φ-ΑΡ-070 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Κατ' έπιλογήν μαθήματα Γ έτους Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

17 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Κατ' έπιλογήν μαθήματα Ε έτους Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Κατ' έπιλογήν μαθήματα Δ έτους Φ-ΑΡ-071 Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Καταστάσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Δ έτος Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Καταστάσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Κτιριολογία Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Αρχιτεκτονική Μορφολογία - Ρυθμολογία Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Καταστάσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Ε έτος Φ-ΑΡ-075 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β εξεταστικής Νοεμβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α εξεταστικής Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ εξεταστικής Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις διπλωματικών Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ εξεταστικής Απριλίου Φ-ΑΡ-076 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικά Διπλωματικές εξετάσεις Επιτροπή προφορικών διπλωματικών εξετάσεων Φ-ΑΡ-077 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Φ-ΑΡ-078 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις α) προφορικές διπλωματικές (επιτροπές δηλώσεις), β)ομάδες γραπτών διπλωματικών Φ-ΑΡ-079 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

18 Διπλωματικές εξετάσεις α)προφορικές διπλωματικές (επιτροπές δηλώσεις), β)ομάδες γραπτών διπλωματικών Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Ιούνιος Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Επιτροπή προφορικών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Φ-ΑΡ-080 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Δεκεμβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Απριλίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Ιουνίου 1978 οι εξετάσεις του Ιουνίου 1978 αναβλήθηκαν για τον Σεπτέμβρη 1978 Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικές διπλωματικές (επιτροπές δηλώσεις) Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες μαθημάτων γραπτών διπλωματικών Φ-ΑΡ-081 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήματικές εξετάσεις Ε έτους παν. Έτος & Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις παν/κό έτος & Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις παν/κό έτος & Φ-ΑΡ-082 Διπλωματικές εξετάσεις Φάκελλος διπλωματικών παν/κό έτος & Διπλωματικές εξετάσεις Φάκελλος διπλωματικών παν/κό έτος & Φ-ΑΡ-083 Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος διπλωματικών Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος διπλωματικών Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Υπεύθυνοι δηλώσεις δια τας επί διπλώματι εργασίας του Τμήματος Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος διπλωματικών Φεβρουαρίου Φ-ΑΡ-084 Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Ιουνίου 1970 α)πρόγραμμα, β)αιτήσεις, γ)πρακτικά, δ)βαθμολογία Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων παν/κό έτος Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις φοιτητών του Ε έτους σπουδών περί της ομάδος εις ην επιθυμούν να εκπονήσουν των προφορικών επί διπλώματι Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

19 εργασιών των Φ-ΑΡ-085 Διπλωματικές εξετάσεις Επί διπλώματι εξετάσεις περιόδου Οκτωβρίου 1971 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί εξετάσεις περιόδου Ιουνίου1971 Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Φ-ΑΡ-086 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών περιόδου Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Ιουνίου1972 Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Φ-ΑΡ-087 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών Μαρτίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Ιανουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Φ-ΑΡ-088 Διπλωματικές εξετάσεις Εξεταστική περίοδος Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεων προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Β περίοδος Δεκεμβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Γ περίοδος Ιανουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δ περίοδος Απριλίου Φ-ΑΡ-089 Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου 1975 ( ) Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεων επί διπλώματι εργασιών Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Απριλίου 1976 Δ εξεταστική περίοδος Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 1976 Γ εξεταστική περίοδος ( ) Φ-ΑΡ-090 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

20 Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Ιανουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Μαρτίου Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεων επί διπλώματι εργασιών Φ-ΑΡ-091 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Απριλίου Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικές διπλωματικές (δηλώσεις επιτροπές) Φ-ΑΡ-092 Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Univercity of Strathclyde Glasgow , & G.Brettania Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Bachelor , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Bachelor , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Υπόθεση κ. Λάσκου Αγγελική , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Univercity of Illinois at Chicago Gircle , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Polytechnic of Central London , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor New York Institute of Technology , & Φ-ΑΡ-093 Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις α)άνευ δικαιολογητικών, β)εκπροθέσμως υποβληθείσαι, γ)μη ισοτίμων Πολυτεχνείων Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις Bachelor Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις εκπροθέσμως υποβληθείσαι Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις άνευ δικαιολογητικών Φ-ΑΡ-094 Κατατάξεις Κατατάξεις έως Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

21 Κατατάξεις Κατατάξεις έως Κατατάξεις Κατατάξεις πτυχιούχων έως Κατατάξεις Κατατακτήριες (αιτήσεις 19: 9: για έως το Β έτος, 9: για το Γ έτος, 1: χωρίς δικαιολογητικά) Κατατάξεις Κατατάξεις έως Κατατάξεις Κατατάξεις (αιτήσεις: Β έτος: 19, έως Γ έτος: 24, εκπρόθεσμες: 1, Σύνολο: 44) Φ-ΑΡ-104 Κατατακτήριες Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κ.Α.Τ.Ε.Ε , , Κατατακτήριες Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κ.Α.Τ.Ε.Ε. πρωτεύσαντες , , Κατατακτήριες Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Απόφοιτοι Κ.Α.Τ.Ε.Ε , , Φ-ΑΡ-105 Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Κατάλογοι και βαθμολογία κατατακτηρίων το Τμήμα εξετάσεων Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Απόφοιτοι Σχολής Αεροπορίας το Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Εκπρόθεσμοι αιτήσεις το Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Αιτήσεις μετεγγραφών εκ ξένων το Τμήμα Πανεπιστημίων Φ-ΑΤ-001 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Αγρονόμων -Τοπογράφων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος τελειοφοίτων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β (Δευτέρου) έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α (Πρώτου) έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Ε έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Ε έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος τελειοφοίτων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

22 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Αγρονόμων -Τοπογράφων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-002 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 1ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 3ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 3ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 2ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 2ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών Τμήματος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 1ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 4ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών Τμήματος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 3ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών Τμήματος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 4ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 2ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 1ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 4ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-003 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

23 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-004 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Ιουνίου 1973 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Μαρτίου 1974 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Δηλώσεις συμμετοχής γραπτών επί εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - διπλώματι εξετάσεων Τοπογράφων Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Δεκεμβρίου 1973 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Προφορικαί επί διπλώματι εξετάσεις εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Οκτωβρίου 1973 Φ-ΑΤ-005 Διπλωματικαί εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικών εξετάσεων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Διπλωματικαί εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικών εξετάσεων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

24 Φ-ΑΤ-006 Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα περιόδου Οκτωβρίου 1979 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Προφορικές και γραπτές διπλωματικές Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα εξετάσεις Ιουνίου 1979 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα εξετάσεων Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα περιόδου Απριλίου 1980 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα περιόδου Φεβρουαρίου 1980 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-007 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων (περιέχει 69 δηλώσεις) Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Προφορικές και γραπτές διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεις Τοπογράφων Φ-ΑΤ-008 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Βαθμολογίες προφορικών και γραπτών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - διπλωματικών εξετάσεων Τοπογράφων Φ-ΑΤ-009 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Εξεταστική περίοδος Ιουνίου Αγρονόμων - Τοπογράφων Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Υπεύθυνοι δηλώσεις δια την επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εργασία παν/κό έτος Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Προφορικαί επί διπλώματι εξετάσεις Αγρονόμων - Τοπογράφων Φεβρουαρίου 1970 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Αγρονόμων - Τοπογράφων Φεβρουαρίου 1970 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις προφορικών επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεων Οκτωβρίου 1969 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Υπεύθυνοι δηλώσεις δια τας γραπτάς επί Αγρονόμων - Τοπογράφων διπλώματι εξετάσεις παν/κό έτος Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Αγρονόμων - Τοπογράφων Οκτωβρίου 1969 Φ-ΑΤ-010 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις οκταώρων Γ εξεταστικής εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - περιόδου Φεβρουάριος 1981 Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - Ιούνιος 1980 Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - περιόδου Νοεμβρίου 1980 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

25 Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις οκταώρων Δ εξεταστικής εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - περιόδου Απρίλιος 1981 Τοπογράφων Φ-ΑΤ-011 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Βαθμολογίες προφορικών και γραπτών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - διπλωματικών εξετάσεων Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων Τοπογράφων Φ-ΑΤ-012 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Απριλίου Αγρονόμων - Τοπογράφων 1976 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιανουαρίου 1976 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεων Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου Αγρονόμων - Τοπογράφων 1975 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Αγρονόμων - Τοπογράφων Οκτωβρίου 1975 Φ-ΑΤ-013 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος πτυχιούχων Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Τμήματος Αγρονόμων Αγρονόμων - Τοπογράφων -Τοπογράφων παν/κό έτος Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Ε έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-014 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και Αγρονόμων - Τοπογράφων γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Ιουνίου 1974 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και Αγρονόμων - Τοπογράφων γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περίοδος Δεκεμβρίου 1974 Β εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Προφορικές και γραπτές επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεις Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Α. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Προπτυχιακές σπουδές : η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου Αφετηρία των πανελληνίων εξετάσεων αποτελεί η αίτηση Φεβρουαρίου, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο Λύκειό τους, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Σκοπός της αίτησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου Επιλογή Μαθημάτων Γ Λυκείου Μαθήματα Κοινού Κορμού Γ τάξη Νέα Ελληνικά 5 Μαθηματικά 2 Ιστορία 2 Θρησκευτικά 2 Πολιτική Αγωγή 1 Γυμναστική 1 Υποχρ. Ξένες γλώσσες 4 Σύνολο 17 Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ KATEΥΘΥΝΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΗ 2015 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 14533 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 13993 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 10426

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr ΑΕΙ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΑΕΙ 2 3 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Δελτίο Τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 Μαρούσι, 17-3 - 2015 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (INTERNATIONAL BACCALAUREATE, GCE Ή ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΤΟΣ 2015 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ τμημα ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291-203, 297,433,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Οι μαθητές δηλώνουν: 1. Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν πανελλαδικά. 2. Αν θα εξετασθούν πανελλαδικά τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 3. Αν θα

Διαβάστε περισσότερα

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους 2013-2014. β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 4 ο πεδίο ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: Σε Οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. * Μπορεί κάποιος να περάσει σε Οικονομικό τμήμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 Μαΐου 2015 Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εισαγωγή Ιταλικά Πανεπιστήµια Αγγλικά Πανεπιστήµια Πανεπιστήµια Σουηδίας, ανίας και Ολλανδίας Πανεπιστήµιο To πανεπιστήµιο είναι εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κική Μαυρομάτη ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ

4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.224 14.892 332 2.2% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.887

Διαβάστε περισσότερα

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Σημαντικά σημεία της τροπολογίας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι: Α)Η αντιστοιχία των μετεγγραφών (αναλυτικά ο σχετικός νόμος παρακάτω) Β)Τα οικονομικά κριτήρια Γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 173 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 5-5 -2009 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 A/A ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 1 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 139 139 23.410 19.32 39.6 21.054 17.88 35.4 2 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα