Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 -"

Transcript

1 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

2 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

3 Φ-ΑΡ-001 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικαί - γραπταί διπλωματικές εξετάσεις δηλώσεις φοιτητών Ε έτους επί διπλώματι Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικαί - γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Φ-ΑΡ-003 Κτιριολογία - Ειδική Κτιριολογία Κτιριολογία πίνακες βαθμολογίας έως έως Κτιριολογία - Ειδική Κτιριολογία Ειδική Κτιριολογία πίνακες βαθμολογίας έως έως Φ-ΑΡ-004 Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Πολεοδομία Α (Θ.Αργυρόπουλος) από έως έως (βαθμολογίες) Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Πολεοδομία Β (Α.Λαγόπουλος) από έως έως (βαθμολογίες) Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Κοινωνιολογία του χώρου έως έως (βαθμολογίες) Πολεοδομία Α,Πολεοδομία Β Πολεοδομία από έως έως Στοιχεία Χωροταξίας και Πολεοδομίας από έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-005 Αρχιτεκτονικές Σχεδιάσεις - Εισαγωγή Νεολληνική Γλώσσα και Ορολογία από έως στην Αρχιτεκτονική παν/κό έτος έως (βαθμολογίες) Αρχιτεκτονικές Σχεδιάσεις - Εισαγωγή Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική από παν/κό έως στην Αρχιτεκτονική έτος έως (βαθμολογίες) Αρχιτεκτονικές Σχεδιάσεις - Εισαγωγή Αρχιτεκτονικαί Σχεδιάσεις έως έως στην Αρχιτεκτονική (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-006 Διακοσμιτική - Εισαγωγή στις Επιστήμες Εφαρμογή του Χρώματος στην έως του Ανθρώπου Αρχιτεκτονική έως (βαθμολογίες ) Διακοσμιτική - Εισαγωγή στις Επιστήμες Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου έως του Ανθρώπου έως (βαθμολογίες) Διακοσμιτική - Εισαγωγή στις Επιστήμες Διακοσμητική (Αρχιτεκτονική Εσωτερικών έως του Ανθρώπου Χώρων ) έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-007 Οικοδομική - Ειδικά Θέματα Οικοδομικής Ειδικά Θέματα Οικοδομικής από το παν/κό έως έτος έως (βαθμολογίες) Οικοδομική - Ειδικά Θέματα Οικοδομικής Οικοδομική από παν/κό έτος έως έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-008 Ανώτερα Μαθηματικά Ανώτερα Μαθηματικά από έως παν/κό έτος έως (βαθμολογίες) Ανώτερα Μαθηματικά Φυσική παν/κό έτος έως & (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-009 Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις (βαθμολογίες) έως Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

4 Τμήμα έως Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Φωτοτεχνία (βαθμολογίες) έως έως Τμήμα Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Εγκαταστάσεις Θερμάνσεως και Αερισμού έως Τμήμα μετά Φωτοτεχνίας (βαθμολογίες) έως Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Φωτοτεχνία Αρχιτεκτονική Υπαίθριων Χώρων έως Τμήμα (βαθμολογίες) έως Φ-ΑΡ-010 Ιστορία της Τέχνης Ιστορία της Τέχνης (βαθμολογίες) έως "Μηχανικαί Ηλεκτρολογικαί έως Εγκαταστάσεις Κτιρίων" Ιστορία της Τέχνης Μηχανικαί Ηλεκτρολογικαί Εγκαταστάσεις έως "Μηχανικαί Ηλεκτρολογικαί Κτιρίων (βαθμολογίες) έως Εγκαταστάσεις Κτιρίων" Φ-ΑΡ-011 Αγγλικά- Γαλλικά Τμήμα Αγγλική Γλώσσα από παν/κό έτος έως έως (βαθμολογίες) Αγγλικά- Γαλλικά Τμήμα Γαλλικά από παν/κό έτος έως έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-012 Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας Τμήμα Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και έως Ρυθμολογίας έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-013 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας έως Τμήμα από παν/κό έτος έως (βαθμολογίες) Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Στοιχεία Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης έως Τμήμα Οικοδομικής έως (βαθμολογίες) Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Ορυκτολογία Πετρογραφία παν/κό έτος έως Τμήμα & Φ-ΑΡ-014 Γραφιστικές Τέχνες - Ζωγραφική Πλαστική Πλαστική έως έως Τμήμα (βαθμολογίες) Γραφιστικές Τέχνες - Ζωγραφική Πλαστική Γραφιστικές Τέχνες έως έως Τμήμα (βαθμολογίες) Γραφιστικές Τέχνες - Ζωγραφική Πλαστική Ελεύθερο Σχέδιο έως έως Τμήμα (Ζωγραφική) (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-015 Ιταλικά - Γερμανικά - "Προγραμματισμός Γερμανικά έως έως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" Τμήμα (βαθμολογίες) Ιταλικά - Γερμανικά - "Προγραμματισμός Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών έως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" Τμήμα Υπολογιστών έως (βαθμολογίες) Ιταλικά - Γερμανικά - "Προγραμματισμός Ιταλικά έως (βαθμολογίες) έως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" Τμήμα Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

5 Φ-ΑΡ-016 Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής έως έως (βαθμολογίες) Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής έως έως (βαθμολογίες) Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Τμήμα Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής έως έως (βαθμολογίες) Φ-ΑΡ-017 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Φ-ΑΡ-018 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

6 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Φ-ΑΡ-019 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Φ-ΑΡ-020 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

7 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος & Φ-ΑΡ-021 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α,Β,Γ, Δ,Ε έτους έως σπουδών Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών έως Φ-ΑΡ-022 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως και Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα έως και Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

8 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών έως Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών έως Φ-ΑΡ-023 Παραστατική Γεωμετρία Προοπτική ΤμήμαΠαραστατική Γεωμετρία Προοπτική έως Βαθμολογία από παν/κό έτος μέχρι Φ-ΑΡ-024 Δομική Στατική - "Υγιεινή Πόλεων" ΤμήμαΒαθμολογία, Υγιεινή Πόλεων από παν/κό έως έτος έως Δομική Στατική - "Υγιεινή Πόλεων" ΤμήμαΒαθμολογία, Δομική Στατική από παν/κό έως έτος έως Φ-ΑΡ-025 Δομικά Υλικά Τμήμα Βαθμολογία Δομήσιμα Υλικά [Εισαγωγή έως στην Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών Εισαγωγή στην Οικοδομική & στην Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών] από παν/κό έτος έως Φ-ΑΡ-026 Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Φ-ΑΡ-027 Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών Καταστάσεις Βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών Φ-ΑΡ-028 Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Κατάλογος & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Α έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

9 Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Κατάλογος & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Β έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Ε έτους σπουδών & Κατάλογοι - (Καταστάσεις) Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους σπουδών & Φ-ΑΡ-029 Στατιστική Τμήμα Βαθμολογία Τμήμα έως Στατιστική από παν/κό έτος έως Φ-ΑΡ-030 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Φλωρεντίας Κατατάξεις Τμήμα Πίνακες επιτυχόντων στις κατατακτήριες Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Ecole Speciale D' Architecture (Παρισίων) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Νεαπόλεως Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Ρώμης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Μελβούρνης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Στουτγάρδης Φ-ΑΡ-031 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Ρώμης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου Κατατάξεις Τμήμα Πίνακες επιτυχόντων στις κατατακτήριες Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (απορριφθείσαι) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Νεαπόλεως Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο της Βενετίας Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από το Πολυτεχνείο του Γκρατς Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

10 (πτυχιούχοι) Φ-ΑΡ-032 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Ecole Speciale D' Architecture Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πολυτεχνείου της Φλωρεντίας Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Ecole Nationale Superieure Des Beaux-Arts Φ-ΑΡ-033 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (εκπρόθεσμοι) Απερρίφθησαν Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (απερρίφθησαν) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (πτυχιούχοι) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων (απερρίφθησαν ή δεν προσήλθαν στις κατατακτήριες) Φ-ΑΡ-034 Κατατάξεις Τμήμα Βαθμολογία κατατακτηρίων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Κατατάξεις, αιτήσεις, κατάλογοι, αποφάσεις Κατατάξεις Τμήμα Πίνακας κατάταξης Κατατάξεις Τμήμα Δικαιολογητικά επιτυχόντων εις τις κατατακτήριες εξετάσεις εκ του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Κατατάξεις Τμήμα Δικαιολογητικά επιτυχόντων εις τις κατατακτήριες εξετάσεις εκ του Πολυτεχνείου της Φλωρεντίας Κατατάξεις Τμήμα Δικαιολογητικά επιτυχόντων εις τις κατατακτήριες εξετάσεις εκ του Graz, Michigan, Σ.Κ.Τ. Παρισίων Φ-ΑΡ-035 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων στο Τμήμα Φ-ΑΡ-036 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Α Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Δ Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις κατατάξεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ξ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Β Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ζ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Η Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Θ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Μ Κατατάξεις Τμήμα Αποφάσεις κατατάξεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Γ Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

11 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Κ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Φ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ψ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Σ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Π Κατατάξεις Τμήμα Πίναξ βαθμολογίας κατατακτήριοι Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Χ Κατατάξεις Τμήμα Καταστάσεις αποστολής αιτήσεων κατατακτήριων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Κατάλογος Δικαιουμένων να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις Κατατάξεις Τμήμα Πίναξ εμφαίνων τας εγκριθείσας κατατάξεις και μετεγγραφάς Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Λ Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Ο Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων αλφαβητικά Τ Φ-ΑΡ-037 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Ζωγραφικής της Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών α) Νομικής β)ο.π.ε. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Μαθηματικού Τμήματος της Φ.Μ. Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Πολιτικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις κατάξης Κατατάξεις Τμήμα Διάφορα και βαθμολογία κατατακτηρίων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις φοιτητών αλλοδαπών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων του Γεωπονικού της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Γλυπτικής της Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών Φ-ΑΡ-038 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις εκ του Τμήματος Μεταλλείων - Μεταλλουργών της Σχολής Χημικών του Ε.Μ.Π. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής διπλωματούχων Πολυτεχνείου Αννόβερου Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών εξ Ανωτάτων Σχολών ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Αγγλικό Τμήμα) Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

12 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Πολιτικών της Σχολής Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις διπλωματούχων Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (διπλωμα Γλυπτικής) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις εκ του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων της Σχολής Φ-ΑΡ-039 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ του Τμήματος Πολιτικών του Ε.Μ.Π. Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ Ξένων Πανεπιστημίων Κατατάξεις Τμήμα Αποτελέσματα κατακτήριων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ του Τμήματος Πολιτικών Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί μετεγγραφής εκ του Τμήματος Αγρονόμων -Τοπογράφων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί κατατάξεως ως πτυχιούχοι Πολιτικού Μηχανικού Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί κατατάξεως ως πτυχιούχοι Σχολών Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Φ-ΑΡ-040 Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις Bachelor Μετεγγραφές Τμήμα Αίτηση για μετεγγραφή από Πανεπιστήμιο εξωτερικού Μετεγγραφές Τμήμα Πίναξ μετεγγραφομένων φοιτητών εις το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές για το Γ έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές για το Β έτος Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις για μετεγγραφές α) εκπρόθεσμες, β)χωρίς δικαιολογητικά, γ)απορριφθείσαι, δ)που απέσυραν τα δικαιολογητικά Φ-ΑΡ-041 Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Πίνακας αιτήσεων για μετεγγραφή που εγκρίθηκαν (Α+Β σειρά) Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί εκ του Πολυτεχνείου Βουκουρεστίου (Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής "Ίον Μίνκου") Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί εκ του (Durban) Natal Νοτίου Αφρικής Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Γαλλίας Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

13 Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Αυστρίας - Γερμανίας Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Ιταλίας Γ έτος Αιτήσεις μετεγγραφών Τμήμα Μετεγγραφαί από Πολυτεχνεία της Ιταλίας Β έτος Φ-ΑΡ-042 Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφαί Β έτος εξ Ιταλίας Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφαί Γ έτος εξ Ιταλίας Φ-ΑΡ-043 Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εκ Δυτ. Γερμανίας - Αυστρίας Β έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εξ Beaux-Arts (Παρίσι) Γ έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εξ Beaux-Arts (Παρίσι) Β έτος Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εκ του Πανεπιστημίου Βρυξελλών Βέλγιο Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές Univercity of Arizona Turson U.S.A. Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές εκ Δυτ. Γερμανίας - Αυστρίας Γ έτος Φ-ΑΡ-045 Μετεγγραφές Τμήμα Μη ανεγνωρισμένα -Εκπρόθεσμα Μετεγγραφές Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις Φ-ΑΡ-046 Ομογενείς Τμήμα Αιτήσεις ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου Ομογενείς Τμήμα Αιτήσεις ομογενών εξ αλλοδαπής (Απολυτήριο Γυμνασίου ημεδαπής) Ομογενείς Τμήμα Αιτήσεις ομογενών εξ αλλοδαπής (Απολυτήριο Γυμνασίου αλλοδαπής) Φ-ΑΡ-047 Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Ecole Speciale Τμήμα D' Archtecture Παρισίων Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Πίναξ κατατάξεων Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Πίναξ εμφαίνων τους δικαιομένους Τμήμα φοιτητάς Πανεπιστημίων αλλοδαπής να προσέλθουν εις εξετάσεις δια την μετεγγραφήν Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων α)κατατάξεις, β)μετεγγραφαί Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Τμήματος Πολιτικών Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Μιλάνου Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Graz Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Βαθμολογία κατατάξεων Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

14 Τμήμα Βουκουρεστίου Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Φλωρεντίας Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις περί κατατάξεως εις το Τμήμα Τμήμα πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών δια το Παν. Έτος Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Τμήμα Braunschweig Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πολυτεχνείου Βενετίας Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και πτυχιούχων Αιτήσεις εκ του Πανεπιστημίου Ρώμης Τμήμα Φ-ΑΡ-048 Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πανεπιστημίου Grenoble (απορριφθείσαι) Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής εκ του Πολυτεχνείου Μονάχου Κατατάξεις Τμήμα Έντυπα κατατάξης Φ-ΑΡ-049 Αιτήσεις αλλοδαπών Τμήμα Αιτήσεις αλλοδαπών μετά δικαιολογητικών Αιτήσεις αλλοδαπών Τμήμα Αιτήσεις αλλοδαπών άνευ δικαιολογητικών Αιτήσεις αλλοδαπών Τμήμα Αιτήσεις αλλοδαπών δίαφορα Φ-ΑΡ-050 Κατατάξεις Τμήμα Αποφάσεις μετεγγραφής και κατατακτηρίων εξετάσεων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής εις το Τμήμα Αριτεκτόνων εκ του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής εις το Τμήμα Αριτεκτόνων εκ του Πανεπιστημίου Βενετίας Ιταλίας Κατατάξεις Τμήμα Απορριφθείσαι αιτήσεις μετεγγραφής Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις πτυχιούχων Κατατάξεις Τμήμα Αιτήσεις περί εγγραφής εις το Τμήμα Αριτεκτόνων εκ της Beaux-Arts Παρισίων Φ-ΑΡ-051 Μετεγγραφές Τμήμα Μηχανογραφικά Δελτία και Ατομικά Δελτία επιτυχίας Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής Φ-ΑΡ-053 Μετεγγραφές Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής Μετεγγραφές Τμήμα Επιτυχόντες Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές Φ-ΑΡ-054 Μετεγγραφές Τμήμα Μετεγγραφές αιτήσεις Φ-ΑΡ-055 Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Αρχιτεκτονική ονομαστική κατάσταση μετεγγραφομένων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

15 Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Πολυτεχνική αιτήσεις μετεγγραφής (δεκτές)() Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Επιλαχόντες από μετεγγραφή Φ-ΑΡ-056 Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφής Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Αρχιτέκτονες Ατομικά Δελτία Επιτυχίας για μετεγγραφές φοιτητών από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Εκκρεμείς αιτήσεις Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα 2 φάκελλοι αλληλογραφίας (που επιστράφησαν) Μετεγγραφές εξωτερικού Τμήμα Ονομαστική κατάσταση μετεγγραφομένων Φ-ΑΡ-057 Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Αιτήσεις μετεγγραφών από Πανεπιστήμια λόγοι Τμήμα εξωτερικού βάσει του Ν.1286/82 (για ειδικούς λόγους )4% Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Κατάσταση αιτήσεων για μετεγγραφή λόγοι Τμήμα εξωτερικό για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφών εξωτερικού ειδικοί Επιλαχόντες λόγοι Τμήμα Φ-ΑΡ-058 Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις α)δικαιολογητικά β)εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Ενστάσεις απορριφθέντων για ειδικούς μετεγγραφών για ειδικούς λόγους λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Ενστάσεις για περσινές αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Αιτήσεις φοιτητών που μεταγγράφηκαν μετεγγραφών για ειδικούς λόγους μετά από εξετάσεις Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Νέες αιτήσεις - ενστάσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Ενστάσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Εκπρόθεσμες αιτήσεις - Ενστάσεις Εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Φ-ΑΡ-059 Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις κατατάξεων Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Κατάλογος πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών που δικαιούνται να πάρουν μέρος στις Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

16 κατατακτήριες Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Κατατακτήριες παν.έτους Φ-ΑΡ-062 Αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια Τμήμα του εξωτερικού τέκνα πολυτέκνων οικογενειών Αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια Τμήμα του εξωτερικού λόγω αδερφού φοιτητή Αιτήσεις μετεγγραφών για ειδικούς λόγους Αιτήσεις μετεγγραφής από Πανεπιστήμια Τμήμα του εξωτερικού μητέρων 1 παιδιού Φ-ΑΡ-063 Κατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Κατατακτήριες Φ-ΑΡ-065 Κατά επιλογή μαθήματα Επιλογές μαθημάτων Γ έτους Κατά επιλογή μαθήματα Επιλογές μαθημάτων Δ έτους Κατά επιλογή μαθήματα Επιλογές μαθημάτων Ε έτους Κατά επιλογή μαθήματα Αλλαγές κατά επιλογή μαθημάτων Φ-ΑΡ-066 Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Γ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Δ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Ε έτους σπουδών Φ-ΑΡ-067 Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Γ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Δ έτους σπουδών Επιλογές Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Ε έτους σπουδών Φ-ΑΡ-068 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Γ έτους σπουδών Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Ε έτους σπουδών Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις επιλογών υποχρεωτικών μαθημάτων Δ έτους σπουδών Φ-ΑΡ-069 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Γ έτους Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Ε έτους Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Δηλώσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Δ έτους Φ-ΑΡ-070 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Κατ' έπιλογήν μαθήματα Γ έτους Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

17 Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Κατ' έπιλογήν μαθήματα Ε έτους Επιλογές μαθημάτων Τμήμα Κατ' έπιλογήν μαθήματα Δ έτους Φ-ΑΡ-071 Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Καταστάσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Δ έτος Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Καταστάσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Κτιριολογία Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Αρχιτεκτονική Μορφολογία - Ρυθμολογία Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων Β έτος (δηλώσεις) Κατά επιλογή μαθήματα Τμήμα Καταστάσεις κατ' επιλογήν μαθημάτων Ε έτος Φ-ΑΡ-075 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β εξεταστικής Νοεμβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α εξεταστικής Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ εξεταστικής Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις διπλωματικών Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ εξεταστικής Απριλίου Φ-ΑΡ-076 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικά Διπλωματικές εξετάσεις Επιτροπή προφορικών διπλωματικών εξετάσεων Φ-ΑΡ-077 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Φ-ΑΡ-078 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις α) προφορικές διπλωματικές (επιτροπές δηλώσεις), β)ομάδες γραπτών διπλωματικών Φ-ΑΡ-079 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

18 Διπλωματικές εξετάσεις α)προφορικές διπλωματικές (επιτροπές δηλώσεις), β)ομάδες γραπτών διπλωματικών Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Ιούνιος Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Επιτροπή προφορικών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Φ-ΑΡ-080 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Γ περιόδου Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Β περιόδου Δεκεμβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Δ περιόδου Απριλίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές Α περιόδου Ιουνίου 1978 οι εξετάσεις του Ιουνίου 1978 αναβλήθηκαν για τον Σεπτέμβρη 1978 Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικές διπλωματικές (επιτροπές δηλώσεις) Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες μαθημάτων γραπτών διπλωματικών Φ-ΑΡ-081 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήματικές εξετάσεις Ε έτους παν. Έτος & Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις παν/κό έτος & Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις παν/κό έτος & Φ-ΑΡ-082 Διπλωματικές εξετάσεις Φάκελλος διπλωματικών παν/κό έτος & Διπλωματικές εξετάσεις Φάκελλος διπλωματικών παν/κό έτος & Φ-ΑΡ-083 Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος διπλωματικών Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος διπλωματικών Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Υπεύθυνοι δηλώσεις δια τας επί διπλώματι εργασίας του Τμήματος Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος διπλωματικών Φεβρουαρίου Φ-ΑΡ-084 Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Ιουνίου 1970 α)πρόγραμμα, β)αιτήσεις, γ)πρακτικά, δ)βαθμολογία Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων παν/κό έτος Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις φοιτητών του Ε έτους σπουδών περί της ομάδος εις ην επιθυμούν να εκπονήσουν των προφορικών επί διπλώματι Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

19 εργασιών των Φ-ΑΡ-085 Διπλωματικές εξετάσεις Επί διπλώματι εξετάσεις περιόδου Οκτωβρίου 1971 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί εξετάσεις περιόδου Ιουνίου1971 Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Φ-ΑΡ-086 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών περιόδου Φεβρουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Ιουνίου1972 Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Φ-ΑΡ-087 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών Μαρτίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Περίοδος Ιανουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Φ-ΑΡ-088 Διπλωματικές εξετάσεις Εξεταστική περίοδος Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεων προφορικών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικών Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Β περίοδος Δεκεμβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Γ περίοδος Ιανουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Δ περίοδος Απριλίου Φ-ΑΡ-089 Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου 1975 ( ) Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεων επί διπλώματι εργασιών Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικαί Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Απριλίου 1976 Δ εξεταστική περίοδος Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 1976 Γ εξεταστική περίοδος ( ) Φ-ΑΡ-090 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

20 Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Ιανουαρίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Μαρτίου Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Αιτήσεις και βαθμολογία επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Δηλώσεων επί διπλώματι εργασιών Φ-ΑΡ-091 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Απριλίου Διπλωματικές εξετάσεις Ομάδες γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Ιουνίου Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές περιόδου Οκτωβρίου Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικές διπλωματικές (δηλώσεις επιτροπές) Φ-ΑΡ-092 Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Univercity of Strathclyde Glasgow , & G.Brettania Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Bachelor , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Bachelor , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Υπόθεση κ. Λάσκου Αγγελική , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Univercity of Illinois at Chicago Gircle , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor Polytechnic of Central London , & Αιτήσεις πτυχιούχων Bachelor New York Institute of Technology , & Φ-ΑΡ-093 Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις α)άνευ δικαιολογητικών, β)εκπροθέσμως υποβληθείσαι, γ)μη ισοτίμων Πολυτεχνείων Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις Bachelor Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις εκπροθέσμως υποβληθείσαι Αιτήσεις Bachelor - Αιτήσεις μετεγγραφών Αιτήσεις άνευ δικαιολογητικών Φ-ΑΡ-094 Κατατάξεις Κατατάξεις έως Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

21 Κατατάξεις Κατατάξεις έως Κατατάξεις Κατατάξεις πτυχιούχων έως Κατατάξεις Κατατακτήριες (αιτήσεις 19: 9: για έως το Β έτος, 9: για το Γ έτος, 1: χωρίς δικαιολογητικά) Κατατάξεις Κατατάξεις έως Κατατάξεις Κατατάξεις (αιτήσεις: Β έτος: 19, έως Γ έτος: 24, εκπρόθεσμες: 1, Σύνολο: 44) Φ-ΑΡ-104 Κατατακτήριες Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κ.Α.Τ.Ε.Ε , , Κατατακτήριες Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κ.Α.Τ.Ε.Ε. πρωτεύσαντες , , Κατατακτήριες Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Απόφοιτοι Κ.Α.Τ.Ε.Ε , , Φ-ΑΡ-105 Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Κατάλογοι και βαθμολογία κατατακτηρίων το Τμήμα εξετάσεων Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Απόφοιτοι Σχολής Αεροπορίας το Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Εκπρόθεσμοι αιτήσεις το Τμήμα Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων εις Αιτήσεις μετεγγραφών εκ ξένων το Τμήμα Πανεπιστημίων Φ-ΑΤ-001 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Αγρονόμων -Τοπογράφων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος τελειοφοίτων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β (Δευτέρου) έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α (Πρώτου) έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Ε έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Ε έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος τελειοφοίτων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

22 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Αγρονόμων -Τοπογράφων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β έτους σπουδών & Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-002 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 1ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 3ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 3ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 2ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 2ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών Τμήματος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 1ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 4ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών Τμήματος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 3ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών Τμήματος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 4ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 2ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 1ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος 4ου έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-003 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

23 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Α έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Βαθμολογία Γ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος φοιτητών έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους έως Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-004 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Ιουνίου 1973 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Μαρτίου 1974 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Δηλώσεις συμμετοχής γραπτών επί εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - διπλώματι εξετάσεων Τοπογράφων Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Δεκεμβρίου 1973 Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Προφορικαί επί διπλώματι εξετάσεις εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Γραπταί και προφορικαί επί Διπλώματι Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περιόδου Τοπογράφων Οκτωβρίου 1973 Φ-ΑΤ-005 Διπλωματικαί εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικών εξετάσεων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Διπλωματικαί εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικών εξετάσεων & Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

24 Φ-ΑΤ-006 Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα περιόδου Οκτωβρίου 1979 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Προφορικές και γραπτές διπλωματικές Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα εξετάσεις Ιουνίου 1979 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα εξετάσεων Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα περιόδου Απριλίου 1980 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις προφορικών και γραπτών Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων Διπλωματικών εξετάσεων Τμήμα περιόδου Φεβρουαρίου 1980 παν/κό έτος Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-007 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων (περιέχει 69 δηλώσεις) Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Προφορικές και γραπτές διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεις Τοπογράφων Φ-ΑΤ-008 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Βαθμολογίες προφορικών και γραπτών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - διπλωματικών εξετάσεων Τοπογράφων Φ-ΑΤ-009 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Εξεταστική περίοδος Ιουνίου Αγρονόμων - Τοπογράφων Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Υπεύθυνοι δηλώσεις δια την επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εργασία παν/κό έτος Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Προφορικαί επί διπλώματι εξετάσεις Αγρονόμων - Τοπογράφων Φεβρουαρίου 1970 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Αγρονόμων - Τοπογράφων Φεβρουαρίου 1970 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις προφορικών επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεων Οκτωβρίου 1969 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Υπεύθυνοι δηλώσεις δια τας γραπτάς επί Αγρονόμων - Τοπογράφων διπλώματι εξετάσεις παν/κό έτος Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Αγρονόμων - Τοπογράφων Οκτωβρίου 1969 Φ-ΑΤ-010 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις οκταώρων Γ εξεταστικής εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - περιόδου Φεβρουάριος 1981 Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - Ιούνιος 1980 Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις γραπτών διπλωματικών εξετάσεων εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - περιόδου Νοεμβρίου 1980 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

25 Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Αιτήσεις οκταώρων Δ εξεταστικής εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - περιόδου Απρίλιος 1981 Τοπογράφων Φ-ΑΤ-011 Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Βαθμολογίες προφορικών και γραπτών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - διπλωματικών εξετάσεων Τοπογράφων Προφορικές και γραπτές Διπλωματικές Δηλώσεις προφορικών διπλωματικών εξετάσεις Τμήμα Αγρονόμων - εξετάσεων Τοπογράφων Φ-ΑΤ-012 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Απριλίου Αγρονόμων - Τοπογράφων 1976 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Αγρονόμων - Τοπογράφων Ιανουαρίου 1976 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Δηλώσεις προφορικών επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεων Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου Αγρονόμων - Τοπογράφων 1975 Γραπταί επί διπλώματι εξετάσεις Τμήμα Διπλωματικές εξετάσεις περιόδου Αγρονόμων - Τοπογράφων Οκτωβρίου 1975 Φ-ΑΤ-013 Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος πτυχιούχων Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Αγρονόμων -Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Τμήματος Αγρονόμων Αγρονόμων - Τοπογράφων -Τοπογράφων παν/κό έτος Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Δ έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Γ έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Β έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Ε έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Καταστάσεις βαθμολογίας Τμήμα Κατάλογος Α έτους σπουδών Αγρονόμων - Τοπογράφων Φ-ΑΤ-014 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και Αγρονόμων - Τοπογράφων γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων Ιουνίου 1974 Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Δηλώσεις γραπτών επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεων Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Αιτήσεις και βαθμολογία προφορικών και Αγρονόμων - Τοπογράφων γραπτών επί διπλώματι εξετάσεων περίοδος Δεκεμβρίου 1974 Β εξεταστικής περιόδου Διπλωματικές εξετάσεις Τμήμα Προφορικές και γραπτές επί διπλώματι Αγρονόμων - Τοπογράφων εξετάσεις Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών Πτυχιακή εργασία των Μαρία Βαρένα (1640) Μαρία Σαρπότα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΕΡΟΣ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 1. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Οι μαθητές δηλώνουν: 1. Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν πανελλαδικά. 2. Αν θα εξετασθούν πανελλαδικά τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 3. Αν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982 Περιεχόμενα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ. Κληροδότημα Αικατερίνης Κοκκίνου. Κληροδότημα Ευαγγέλου Κονδύλη. Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ. Κληροδότημα Αικατερίνης Κοκκίνου. Κληροδότημα Ευαγγέλου Κονδύλη. Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα Γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες Σόλωνος 84-5ος όροφος Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου Επιλογή Μαθημάτων Γ Λυκείου Μαθήματα Κοινού Κορμού Γ τάξη Νέα Ελληνικά 5 Μαθηματικά 2 Ιστορία 2 Θρησκευτικά 2 Πολιτική Αγωγή 1 Γυμναστική 1 Υποχρ. Ξένες γλώσσες 4 Σύνολο 17 Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 3:19 μμ 1 Καλοδήμος Δ.

3/12/2014 3:19 μμ 1 Καλοδήμος Δ. Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014 ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα