Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων"

Transcript

1 Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι Ποιος είναι ο Ελληνικός Χάρτης των παθογόνων μικροοργανισμών που ενέχονται για την μυοκαρδίτιδα? Ποιές παράμετροι από την CMR ή/και την ηχωκαρδιογραφία ή/και τον ιολογικό έλεγχο ή/και τον ορολογικό έλεγχο έχουν την μεγαλύτερη προγνωστική αξία Ποια είναι η χρησιμότητα της ΕΜΒ στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία της μυοκαρδίτιδας? Πιθανή διεύρυνση ενδείξεων σε κατηγορίες ασθενών πέραν από τις προβλεπόμενες από τις κατευθυντήριες οδηγίες Ποιές υποομάδες ασθενών θα μπορούσαν να ωφεληθούν από στοχευμένη αντιϊκή ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία? Πότε και πως θα διακόψουμε την κλασσική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς που αποκαθιστούν πλήρως την καρδιακή τους λειτουργία?

2 Select Knowledge Gaps and Opportunities in the Treatment of Myocarditis Studies have not been done to determine when and how to discontinue standard heart failure therapy in patients who recover LV function More work is needed to identify patient cohorts who will benefit from tailored antiviral or immunosuppresive therapy The optimal time frame to initiate immunosuppresive treatment which improves cardiac function and health without impairment of a healing immune processes is unknown With respect to our limited knowledge of involved pathological processes and optimal treatment conditions, prevention of disease progression rather than curative treatment may turn out to be the most realistic short-term goal HP Schultheiss et al, Eur Heart J 2011, June 23

3 M Guglin, L Nallamshetty: Curr Treat Options in Cardiovasc Med 2012, August 28

4 Myocarditis New Onset Dilated Cardiomyopathy The Role of Endomyocardial Biopsy and CMR Diagnostic and Prognostic Implications Stamatis Adamopoulos, MD, PhD Heart Failure-Transplant Unit Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, Greece

5 Evolution of Acute Viral Myocarditis R Dennert et al, Eur Heart J 2008, July 9

6 Evolution of Acute Viral Myocarditis R Dennert et al, Eur Heart J 2008, July 9 These findings indicate that protease 2A-mediated cleavage of dystrophin is critical for viral propagation, enteroviral-mediated cytopathic effects, and the development of cardiomyopathy

7 Proposal of Diagnostic Approach for Patients with Suspected Myocarditis Persistent or Increasing Cardiac Dysfunction R Dennert et al, Eur Heart J 2008, July 9

8 New Echo Findings Correlate with Intramyocardial Inflammation in EMB of Patients with Acute Myocarditis and Inflammatory Cardiomyopathy F Escher et al, Mediators Inflamm 2013 LSR and LS correlate significantly with lymphocytic infiltrates CD3

9 Proposal of Diagnostic Approach for Patients with Suspected Myocarditis Persistent or Increasing Cardiac Dysfunction R Dennert et al, Eur Heart J 2008, July 9

10 The Role of Endomyocardial Biopsy in the Management of Cardiovascular Disease AHA/ACC/ESC scientific statement, Eur Heart Journal 2007, October 24 Clinical scenario 1 EMB should be performed in the setting of unexplained new-onset HF of <2 weeks duration associated with normal-sized or dilated left ventricle in addition to hemodynamic compromise (dd: lymphocytic vs GCM vs necrotizing eosinophilic) (Class I, Evidence B) Clinical scenario 2 EMB should be performed in the setting of unexplained new-onset HF of 2 weeks to 3 months duration associated with a dilated left ventricle and new ventricular arrhythmias, Mobitz type II 2nd- or 3rd-degree AV heart block, or failure to respond to usual care within 1 to 2 weeks (exclude GCM) (Class I, Evidence B)

11 Explanted Heart of a 15 Year Old Girl who Presented with New Onset Heart Failure and Required ECMO Bridge to Transplant giant cell myocarditis 63 children with DCM M Burch, Heart 2002, August

12 The Role of Endomyocardial Biopsy in the Management of Cardiovascular Disease AHA/ACC/ESC scientific statement, Eur Heart Journal 2007, October 24 Clinical scenario 1 EMB should be performed in the setting of unexplained new-onset HF of <2 weeks duration associated with normal-sized or dilated left ventricle in addition to hemodynamic compromise (dd: lymphocytic vs GCM vs necrotizing eosinophilic) (Class I, Evidence B) Clinical scenario 2 EMB should be performed in the setting of unexplained new-onset HF of 2 weeks to 3 months duration associated with a dilated left ventricle and new ventricular arrhythmias, Mobitz type II 2nd- or 3rd-degree AV heart block, or failure to respond to usual care within 1 to 2 weeks (exclude GCM) (Class I, Evidence B) Clinical scenario 4 EMB is reasonable in unexplained HF associated with a DCM of any duration with suspected allergic reaction in addition to eosinophilia (Class IIa, Evidence C)

13 Sequential Cardiac Magnetic Resonance Imaging of Acute Eosinophilic Myocarditis BNP 1,031 pg/ml, troponin I 2.99 ng/ml and blood eosinophils 13,800/μL Day 14 M Kimura et al, Intern Med 2013 Day 42

14 The Role of Endomyocardial Biopsy in the Management of Cardiovascular Disease AHA/ACC/ESC scientific statement, Eur Heart Journal 2007, October 24 Clinical scenario 1 EMB should be performed in the setting of unexplained new-onset HF of <2 weeks duration associated with normal-sized or dilated left ventricle in addition to hemodynamic compromise (dd: lymphocytic vs GCM vs necrotizing eosinophilic) (Class I, Evidence B) Clinical scenario 2 EMB should be performed in the setting of unexplained new-onset HF of 2 weeks to 3 months duration associated with a dilated left ventricle and new ventricular arrhythmias, Mobitz type II 2nd- or 3rd-degree AV heart block, or failure to respond to usual care within 1 to 2 weeks (exclude GCM) (Class I, Evidence B) Clinical scenario 4 EMB is reasonable in unexplained HF associated with a DCM of any duration with suspected allergic reaction in addition to eosinophilia (Class IIa, Evidence C) Clinical scenario 9 EMB may be considered in the setting of unexplained, new-onset HF of 2 weeks to 3 months duration associated with a dilated LV, without new ventricular arrhythmias, Mobitz type II 2nd- or 3rd-degree AV heart block that responds to usual care within 1 to 2 weeks (Class IIb, Evidence B)

15 Diagnostic Criteria for Clinically Suspected Myocarditis Clinically suspected myocarditis if 1 clinical presentation and 1 diagnostic criteria from different categories Clinical presentations Acute chest pain, pericarditic, or pseudo-ischaemic New-onset (days up to 3 months) or worsening of: dyspnoea at rest or exercise, and/or fatigue, with or without left and/or right heart failure signs Subacute/chronic (>3 months) or worsening of: dyspnoea at rest or exercise, and/or fatigue, with or without left and/or right heart failure signs Palpitation, and/or unexplained arrhythmia symptoms and/or syncope, and/or aborted sudden cardiac death Unexplained cardiogenic shock Diagnostic criteria I. ECG/Holter/stress test features II. Myocardiocytolysis markers Elevated TnT/TnI III. Functional and structural abnormalities on cardiac imaging (echo/angio/cmr) New, otherwise unexplained LV and/or RV structure and function abnormality (including incidental finding in apparently asymptomatic subjects) IV. Tissue characterization by CMR Oedema and/or LGE of classical myocarditic pattern AL Caforio et al, Eur Heart J 2013, September ESC Position Statement

16 Diagnostic Criteria for Clinically Suspected Myocarditis Clinically suspected myocarditis if 1 clinical presentation and 1 diagnostic criteria from different categories (including incidental finding in apparently asymptomatic subjects): regional wall motion or global systolic or diastolic function abnormality, with or without ventricular dilatation, with or without increased wall thickness, with or without pericardial effusion, with or without endocavitary thrombi Newly abnormal 12 lead ECG and/or Holter and/or stress testing, any of the following: I to III degree atrioventricular block, or bundle branch block, ST/T wave change (ST elevation or non ST elevation, T wave inversion), sinus arrest, ventricular tachycardia or fibrillation and asystole, atrial fibrillation, reduced R wave height, intraventricular conduction delay (widened QRS complex), abnormal Q waves, low voltage, frequent premature beats, supraventricular tachycardia Clinical presentations Acute chest pain, pericarditic, or pseudo-ischaemic New-onset (days up to 3 months) or worsening of: dyspnoea at rest or exercise, and/or fatigue, with or without left and/or right heart failure signs Subacute/chronic (>3 months) or worsening of: dyspnoea at rest or exercise, and/or fatigue, with or without left and/or right heart failure signs Palpitation, and/or unexplained arrhythmia symptoms and/or syncope, and/or aborted sudden cardiac death Unexplained cardiogenic shock Diagnostic criteria I. ECG/Holter/stress test features II. Myocardiocytolysis markers Elevated TnT/TnI III. Functional and structural abnormalities on cardiac imaging (echo/angio/cmr) New, otherwise unexplained LV and/or RV structure and function abnormality (including incidental finding in apparently asymptomatic subjects) IV. Tissue characterization by CMR Oedema and/or LGE of classical myocarditic pattern AL Caforio et al, Eur Heart J 2013, September ESC Position Statement

17 Complication Rate of RV Endomyocardial Biopsy via Femoral Approach 3048 Diagnostic Procedures over an 11-Year Period M Holzmann et al, Circulation 2008, August 5

18 Probability for Myocarditis Patients of Remaining Free from Death or Transplantation According to Clinical and Histological Presentation ALP Caforio et al, Eur Heart J 2007;28: Giant cell Active lymphocytic Borderline

19 U Kühl et al, Circulation 2005, February 22 High Prevalence of Viral Genomes and Multiple Viral Infections in the Myocardium of Adults with Idiopathic Left Ventricular Dysfunction P Lurz et al, JACC Cardiovasc Imaging 2012, May Chart Title PARVOB-19/HSV1/HSV2 Chlamydia 5% Trachomatis/HSV1/HSV2 5% HSV6/Chlamydia Trachomatis 5% CMV /Coxsackie B3 και Echoviruses 11 5% Coxsackie B3 k/ Echoviruses 11/HSV1/HSV2 5% CMV(myocardium/liver)/Ech oviruses 11 4% Chlamydia Trachomatis 41% None 9% HSV6 4% Coxsackie B3k 9% CMV 4% Chlamydia Psittackie 4% S Adamopoulos et al, Int J Cardiol 2013, September

20 Viral Persistence in the Myocardium is Associated with Progressive Cardiac Dysfunction U Kühl et al, Circulation 2005;112:

21 Predictors of Outcome in Patients with Suspected Myocarditis I Kindermann et al, Circulation 2008, August 5

22 Presentation, Patterns of Myocardial Damage and Clinical Course of Viral Myocarditis H Mahrholdt et al, Circulation 2006;114:

23 Spatial Distribution of the Mean Values for Segmental Extent of LGE at Time of the Initial CMR Scan with Respect to the Viral Type H Mahrholdt et al, Circulation 2006;114:

24 Summary of Recommended Components for the CMR Study Report LV volume and function Presence or absence of markers for inflammatory activity and injury Conclusion Recommendation for follow-up LV end-diastolic volume and volume index LV end-systolic volume and volume index Ejection fraction Cardiac index LV mass and mass index T2 signal/edema (regional edema or global T2 ratio) Calculated global myocardial early gadolinium enhancement ratio (hyperemia) Myocardial late gadolinium enhancement with nonischemic regional distribution (necrosis) On the basis of the presence or absence of 2 or more criteria, considering additional evidence by the presence of LV dysfunction and/or pericardial effusion Based on clinical setting A follow-up 4 weeks after the onset of symptoms may have prognostic implications and thus is recommended.

25 Cardiovascular Magnetic Resonance in Myocarditis: A JACC White Paper MG Friedrich et al, J Am Coll Cardiol 2009, April 28

26 Diagnostic Synergy of Non-Invasive Cardiovascular Magnetic Resonance and Invasive Endomyocardial Biopsy in Troponin- Positive Patients without Coronary Artery Disease H Baccouche et al, Eur Heart J 2009, August 20

27 This CMR Image of a Patient with Remote Myocarditis Shows Chronic Multifocal, Partially Subendocardial Scarring The degree of sampling error depends on (a) the number of biopsies taken per patient and (b) the methods applied for ex vivo analysis MG Friedrich: JACC Cardiovascular Imaging September 2008

28 Diagnostic Value of CMR in Pts With Biomarker-Positive Acute Chest Pain and Unobstructed Coronary Arteries AM Mather et al, JACC: CV Imaging 2010, June Dilated Cardiomyopathy Acute (Myo) Pericarditis

29 Limitations and Failure of CMR...in the patient with borderline myocarditis cardiovascular magnetic resonance was not able to diagnose myocarditis due to low extent of inflammation

30 Diagnostic Performance of CMR Imaging Compared with EMB in Patients with Suspected Myocarditis Acute 14 days Chronic > 14 days P Lurz et al, JACC Cardiovasc Imaging 2012, May

31 Long-Term Follow-Up of Biopsy-Proven Viral Myocarditis S Grün et al, JACC 2012, May 1 Predictors of Mortality and Incomplete Recovery

32 Development of Diastolic Heart Failure in a 6-Year Follow-up Study in Patients after Acute Myocarditis F Escher et al, Heart 2011, May

33

34 Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι: Επιδημιολογικοί Ποιος είναι ο Ελληνικός Χάρτης των παθογόνων μικροοργανισμών που ενέχονται για την μυοκαρδίτιδα? Υπάρχει γεωγραφική κατανομή της συχνότητας μυοκαρδιτίδων στην Ελλάδα? Μήπως επιστρέφει ο Ρευματικός Πυρετός λόγω της Ελληνικής κρίσης με τον μανδύα της μετα-στρεπτοκοκκικής μυοκαρδίτιδας δεδομένου ότι η νόσος επηρεάζεται από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας? Μήπως επιστρέφει ο Ρευματικός πυρετός λόγω της λελογισμένης μείωσης χρήσης αντιβιοτικών από τους παιδιάτρους κατά τα τελευταία 10 έτη? Ο πυρετός Q (Coxciella burnetti) προκαλεί μυοκαρδίτιδα στην Ελλάδα όπως σε άλλες χώρες της Μεσογείου?

35 Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι: Διαγνωστικοί- Θεραπευτικοί Ποιές παράμετροι από την CMR ή/και την ηχωκαρδιογραφία ή/και τον ιολογικό έλεγχο ή/και τον ορολογικό έλεγχο έχουν την μεγαλύτερη προγνωστική αξία Ποια είναι η χρησιμότητα της ΕΜΒ στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία της μυοκαρδίτιδας? Πιθανή διεύρυνση ενδείξεων σε κατηγορίες ασθενών πέραν από τις προβλεπόμενες από τις κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. υποτροπιάζουσα μυοκαρδίτιδα) Ποιές υποομάδες ασθενών θα μπορούσαν να ωφεληθούν από στοχευμένη αντιϊκή ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία? Ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας αυτής? Πότε και πως θα διακόψουμε την κλασσική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς που αποκαθιστούν πλήρως την καρδιακή τους λειτουργία?

36 Recurrent Herpes Viral Myocarditis Leading to Progressive Impairment of Left Ventricular Function over 8 Years There are three phases to treatment: diagnosis, diagnosis and diagnosis William Osler W. (1892) Principles and practice of medicine A Karavidas et al, Int J Cardiol 2011, September

37 Επί κλινικής υποψίας μυοκαρδίτιδας A. ΗΚΓ/μα 12-απαγωγών και υπερηχοκαρδιογράφημα πρέπει να λαμβάνονται με την προσέλευση του ασθενούς B. Φυσιολογικά επίπεδα τροπονίνης δεν αποκλείουν την διάγνωση C. Η διαγνωστική αξία της CMR γίνεται ολοένα μεγαλύτερη όσο πιο κοντά στην έναρξη των συμπτωμάτων επιχειρείται D. CMR μπορει κάλλιστα να υποκαταστήσει την βιοψία στην διάγνωση της μυοκαρδίτιδας, ιδιαίτερα σε απειλητική για την ζωή κλινική εκδήλωση E. Ο ιστός που αποκτάται με την ενδομυοκαρδιακή βιοψία πρέπει να αναλύεται ιστολογικά, ανοσοιστοχημικά και μοριακά με PCR

38 Ολοι οι ασθενεις με υποψια μυοκαρδιτιδας

39 Pathogenesis of Myocarditis I Kindermann et al, JACC 2012, February 28 The Progression from Acute Injury to Chronic Dilated Cardiomyopathy May Be Simplified into a Three-Stage Process

40 A Clinical Trial of Immunosuppressive Therapy for Myocarditis J Mason et al, New Engl J Med 1995, August 3 for The Myocarditis Treatment Trial Investigators

41 Randomized, Placebo-Controlled Study for Immunosuppresive Treatment of Inflammatory Dilated Cardiomyopathy Two-Year Follow-up Results R Wojnicz et al, Circulation 2001, July 3

42 Interferon-β Treatment Eliminates Cardiotropic Viruses and Improves LV Function in Patients with Myocardial Persistence of Viral Genomes and LV Dysfunction U Kühl et al, Circulation 2003, June 10

43 Immunosuppressive Therapy for Active Lymphocytic Myocarditis Virological and Immunologic Profile of Responders vs Nonresponders A Frustaci et al, Circulation 2003, February 18

44 Proposal of Treatment Algorithm Based on Endomyocardial Biopsy Results R Dennert et al, Eur Heart J 2008, July 9

45 HP Schultheiss et al, EHJ 2011, June 23

46 Randomized Study on the Efficacy of Immunosuppressive Therapy in Patients with Virus-Negative Inflammatory Cardiomyopathy: the TIMIC Study Frustaci A et al, Eur Heart J 2009, August

47 Cardiac β1-adrenoceptor Autoantibodies in Human Heart Disease: Rationale and Design of the Etiology, Titre- Course, and Survival (ETiCS) Study N Deubner et al, Eur J Heart Fail 2010, July

48 MicroRNA Profiling Identifies MicroRNA-155 as an Adverse Mediator of Cardiac Injury and Dysfunction during Acute Viral Myocarditis MF Corsten et al, Circ Res 2012, August 3

49 Mononuclear Cell Secretome Protects from Experimental Autoimmune Myocarditis K Hoetzenecker et al, Eur Heart J 2013, January 14

50 Innate Immune Interleukin-1 Receptor-Associated Kinase 4 Exacerbates Viral Myocarditis by Reducing CCR5+CD11b+ Monocyte Migration and Impairing Interferon Production A Valaperti et al, Circulation 2013, October 1

51 Carvedilol Improves Left Ventricular Function in Murine Coxsackievirus-Induced Acute Myocarditis Carvedilol attenuated over-expression of myocardial TGF-β1, IL-1β and MMP-8 mrna expression significantly and induced a relevant IL-10 mrna expression in the infected mice CD4-T-lymphocytes CD8-T-lymphocytes M Pauschinger et al, Eur J Heart Failure 2005, June

52 Eplerenone improved survival, reduced inflammation and suppressed expression of genes related to fibrosis and remodeling Xiao et al, Eur J Heart Fail 2009

53 Testosterone and Interleukin 1β Increase Cardiac Remodeling during Coxsackievirus B3 Myocarditis via Serpin A 3n Acute Myocarditis and DCM occur more frequently in men than in women Chronic MJ Coronado et al, Am J Physiol Heart Circ Physiol 2012, February 10

54 Mesenchymal Stromal Cells but not Cardiac Fibroblasts Exert Beneficial Systemic Immunomodulatory Effects in Experimental Myocarditis K Sawatis et al, PLoS One 2012

55 Eosinophilic Myocarditis Treated with Immunosuppression (corticosteroids and ATG) 7 days later... eosinophil giant cell

56 Prevention of Cardiac Dysfunction in Acute Coxsackievirus B3 Cardiomyopathy by Inducible Expression of a Soluble Coxsackievirus- Adenovirus Receptor S Pinkert et al, Circulation 2009, December 8

57 Myocarditis and Heart Failure Need for Better Diagnostic, Predictive and Therapeutic Tools A combined effort of clinicians, pathologists and immunologists must contribute to the development of new criteria of myocarditis, which should include clinical presentation, auto-antibodies, imaging and cardiac biopsies for detailed study of inflammation, autoimmunity and virus presence. These new criteria to be developed will help to better classify, treat and predict the prognosis of a given patient with myocarditis S Heymans, Eur Heart Journal 2007, June - Editorial The heat is off: immunosuppression for myocarditis revisited If the results of Frustaci and colleagues are replicated in a larger, multicentre designed trial with clinical endpoints such as death and heart transplantation, the class I indications for heart biopsy will expand to a much larger population Leslie T. Cooper, Eur Heart J 2009, August - Editorial

58 Select Knowledge Gaps and Opportunities in the Treatment of Myocarditis Studies have not been done to determine when and how to discontinue standard heart failure therapy in patients who recover LV function More work is needed to identify patient cohorts who will benefit from tailored antiviral or immunosuppresive therapy The optimal time frame to initiate immunosuppresive treatment which improves cardiac function and health without impairment of a healing immune processes is unknown With respect to our limited knowledge of involved pathological processes and optimal treatment conditions, prevention of disease progression rather than curative treatment may turn out to be the most realistic short-term goal HP Schultheiss et al, Eur Heart J 2011, June 23

59

60 Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι: Επιδημιολογικοί Ποιος είναι ο Ελληνικός Χάρτης των παθογόνων μικροοργανισμών που ενέχονται για την μυοκαρδίτιδα? Υπάρχει γεωγραφική κατανομή της συχνότητας μυοκαρδιτίδων στην Ελλάδα? Μήπως επιστρέφει ο Ρευματικός Πυρετός λόγω της Ελληνικής κρίσης με τον μανδύα της μετα-στρεπτοκοκκικής μυοκαρδίτιδας δεδομένου ότι η νόσος επηρεάζεται από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας? Μήπως επιστρέφει ο Ρευματικός πυρετός λόγω της λελογισμένης μείωσης χρήσης αντιβιοτικών από τους παιδιάτρους κατά τα τελευταία 10 έτη? Ο πυρετός Q (Coxciella burnetti) προκαλεί μυοκαρδίτιδα στην Ελλάδα όπως σε άλλες χώρες της Μεσογείου?

61 Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι: Διαγνωστικοί- Θεραπευτικοί Ποιές παράμετροι από την CMR ή/και την ηχωκαρδιογραφία ή/και τον ιολογικό έλεγχο ή/και τον ορολογικό έλεγχο έχουν την μεγαλύτερη προγνωστική αξία Ποια είναι η χρησιμότητα της ΕΜΒ στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία της μυοκαρδίτιδας? Πιθανή διεύρυνση ενδείξεων σε κατηγορίες ασθενών πέραν από τις προβλεπόμενες από τις κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. υποτροπιάζουσα μυοκαρδίτιδα) Ποιές υποομάδες ασθενών θα μπορούσαν να ωφεληθούν από στοχευμένη αντιϊκή ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία? Ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας αυτής? Πότε και πως θα διακόψουμε την κλασσική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς που αποκαθιστούν πλήρως την καρδιακή τους λειτουργία?

62 Recurrent Herpes Viral Myocarditis Leading to Progressive Impairment of Left Ventricular Function over 8 Years There are three phases to treatment: diagnosis, diagnosis and diagnosis William Osler W. (1892) Principles and practice of medicine A Karavidas et al, Int J Cardiol 2011, September

63 The Innate Immune Response to Coxsackievirus B3 Predicts Progression to Cardiovascular Disease and Heart Failure in Male Mice JA Onyimba et al, Biol Sex Differ 2011, February 21

64 The majority of patients with unexplained heart failure respond to standard heart failure therapy, and a diagnosis of myocarditis within this time frame rarely effects prognosis or alters treatment in a meaningful fashion

65 Indications for Cardiovascular Magnetic Resonance in Patients With Suspected Myocarditis New Onset or Plus Evidence for Recent/Ongoing Plus Suspected Viral Etiology Persisting Symptoms Myocardial Injury Suggestive of Myocarditis Dyspnea Ventricular dysfunction History of recent systemic viral or or disease or previous myocarditis orthopnoea new or or or persisting ECG abnormalities absence of risk factors for CAD palpitations or or age < 35 years or elevated troponin or effort intolerance/malaise symptoms not explained by or coronary stenosis on chest pain coronary angiogram or recent negative ischemic stress test MG Friedrich et al, J Am Coll Cardiol 2009, April 28

66 Cardiac Magnetic Resonance Monitors Reversible and Irreversible Myocardial Injury in Myocarditis A Zagrosek et al, JACC Cardiovascular Imaging 2009, February

67 Concordant Normalization of LV Global Function and Tissue Parameters of Acute Myocardial Injury in Myocarditis Ejection fraction T2 ratio Global relative enchancement p< p< p = Acute Follow-up Acute Follow-up Acute Follow-up A Zagrosek et al, JACC Cardiovascular Imaging 2009, February

68 Diagnostic Synergy of Non-Invasive Cardiovascular Magnetic Resonance and Invasive Endomyocardial Biopsy in Troponin- Positive Patients without Coronary Artery Disease H Baccouche et al, Eur Heart J 2009, August 20

69 Conclusions Diagnostic synergy of non-invasive cardiovascular magnetic resonance and invasive endomyocardial biopsy i) EMB is superior to LGE-CMR in diagnosing myocarditis because of its ability to capture minor forms of myocarditis ii) iii) The value of LGE in the CMR-based diagnosis of myocarditis is related to the histological degree and extent of inflammation as detected on EMB The degree of sampling error depends on (a) the number of biopsies taken per patient and (b) the methods applied for ex vivo analysis iv) The combined approach seems superior to each single technique and can overcome some of the well-known limitations of CMR and EMB as individually applied techniques v) The use of CMR only to establish the diagnosis of myocarditis will result in less detailed information about the degree of inflammation, the presence of special forms of myocarditis (such as giant cell or eosinophilic myocarditis), or the presence and type of virus

70 Cardiovascular MRI Assessment of Human Myocarditis A Comparison to Histology and Molecular Pathology H Mahrholdt et al, Circulation 2004;109:

71 Viral Persistence in the Myocardium is Associated with Progressive Cardiac Dysfunction U Kühl et la, Circulation 2005;112:

72 Myocarditis in Hypertrophic Cardiomyopathy Patients Presenting Acute Clinical Deterioration Recognition can potentially affect disease prognosis and treatment A Frustaci et al, Eur Heart J 2007;28:

73 Εμφάνιση Νόσου 27 ετών Ιταλός Αμυγδαλίτιδα σε αποδρομή (αντιβίωση) Νοσοκομείο Κερκύρας προκάρδιο άλγος, ST-T V 2 -V 6 θετική ενζυμική κίνηση, περικαρδιακή συλλογή και LVEF:25% Διακομιδή Νοσοκομείο Ιωαννίνων Αιμοδυναμικά ασταθής, χορήγηση ινοτρόπων (Dopamine Dobutamine ) διακομιδή ΩΚΚ Εργαστηριακός Έλεγχος WBC: , CRP:559, CPK:1083, CPK-MB:69, RCTNI :11 Υποπληθυσμοί Λεμφοκυττάρων CD 3 : 796 ( ) - CD 4 : 541 ( ) - CD 8 : 260 ( ) CD 4 /CD 8 : 2,1 (0.93-3,50) - CD 19 : 147 ( ) NK: 49 ( ) CxR: εικόνα πνευμονικού οιδήματος (συμφόρηση) Echo: LV: 62/44, LVEF:25%, MR:2 + /4 +, Διάχυτη υποκινησία

74 Πορεία Νόσου Αιμοδυναμικός έλεγχος CAA, Δεξιός καθετηριασμός + βιοψία PΑ: 46/29/38, PCWP: 38/37/35 LVEF:25%, MR:2 + /4 + PCR σε μυοκαρδιακό ιστό και αίμα CMV (+) CMV Copies : 4809/ml αίματος ή 601 copies/10 6 WBC Θεραπεία Valgancyclovir 900 mg LVEF: 45% Aφαίρεση IABP, CMV copies (327 copies/ml αίματος ή 45 copies/10 6 WBC) Nοσηλεία 15 ημερών LVEF (εξόδου): 60%

75

76 Clinical Scenario 12 AHA/ACC/ESC scientific statement, Eur Heart Journal 2007, October 24 EMB may be considered in the setting of suspected ARVD/C Class of Recommendation IIb, Level of Evidence C

77 Clinical Scenario 6 AHA/ACC/ESC scientific statement, Eur Heart Journal 2007, October 24 EMB is reasonable in the setting of heart failure associated with unexplained restrictive cardiomyopathy Class of Recommendation IIa, Level of Evidence C

78 Quantitative Assessment of Endomyocardial biopsy in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/ Dysplasia: an in Vitro Validation of Diagnostic Criteria C Basso et al, Eur Heart J 2008, September 26

79 Quantitative Assessment of EMB in ARVC/D: an in Vitro Validation of Diagnostic Criteria C Basso et al, Eur Heart J 2008, September 26

80 Immunohistological Diagnosis of Myocarditis Potential Role of Sarcolemmal Induction of the MCH and ICAM-1 in the Detection of Autoimmune Mediated Myocyte Injury R Wojnicz et al, Eur Heart Journal 1998;19:

81 Cardiac Troponin I but not Cardiac Troponin T Induces Severe Autoimmune Inflammation in the Myocardium S Göser et al, Circulation 2006;114:

82 Myocarditis Current Trends in Diagnosis and Treatment JW Magnani and GW Dec. Circulation 2006, February 14

83

84 Criteria for Diagnosis of Heart Failure HISTORY Points rest dyspnea 4 orthopnea 4 PND 3 dyspnea walking on level 2 dyspnea on climbing 1 CHEST X-Ray alveolar pulmonary edema 4 interstitial pulmonary edema 3 bilateral pleural effusion 3 CT ratio > flow redistribution 2 PHYSICAL Points HR HR > JVP > 6 cm 2 JVP > 6 cm & hepatomeg 3 lung crackles in base 1 lung crackles above base 2 wheezing 3 S points - definite CHF 5-7 points - possible CHF < 5 points - unlikely CHF

85 B-Type Natriuretic Peptide and Clinical Judgement in Emergency Diagnosis of Heart Failure Analysis from BNP Multinational Study PA McCullough et al, Circulation 2002;106:416

86 Indications for Coronary Angiography in New Onset Cardiomyopathy ACC/AHA CONSENSUS GUIDELINES (Hunt SA, et al. Circulation 2001;104:2996) Patients with Known Coronary Artery Disease/Angina Pectoris Revascularization recommended in vast majority of such individuals with multivessel disease; little role for non-invasive testing Coronary angiography considered (Class I, Evidence: B) Patients with Known Coronary Artery Disease Who Lack Angina No controlled trials have examined whether coronary revascularization can improve outcomes in this population Many centers first evaluate patient for myocardial hibernation Coronary angiography considered (Class IIa, Evidence: C) Patients with or without Chest Pain in Whom Coronary Artery Disease has not Been Evaluated Approximately 35% of patients with IDCM will report angina-like pain Coronary angiography should be considered (Class IIa, Evidence: C)

87 Left Ventricular Non- Compaction Insights from Cardiovascular MRI SE Petersen et al, J Am Coll Cardiol 2005;46:

88 ACE Inhibitors Asymptomatic LV Dysfunction EF <35% SOLVD (prevention) 12-year survival and life expectancy Lancet 2003;361:

89 Metoprolol Reverses Left Ventricular Remodeling in Patients with Asymptomatic Systolic Dysfunction REVERT Trial WS Colucci et al, Circulation 2007, June 18

90 Primary Endpoint: LVESVI Comparison Between Treatments (CARMEN Study) 0 Baseline Month 6 Month 12 Month 18 LVESVI (biplane) [ml/m 2 ] NS P < 0.05 P < P values for BL to M6, M12, M18 Carvedilol & Enalapril Carvedilol Enalapril

91 Eplerenone, a Selective Aldosterone Blocker, after Myocardial Infarction (EPHESUS TRIAL) B Pitt et al, N Engl J Med 2003, April 3

92

93 ESC Guidelines

94

95

96 Classification of the Cardiomyopathies: a Position Statement from the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases P Elliot et al, Eur Heart Journal 2007, October 4

97

98

99 Human Phospholamban Mutation and Dilated Cardiomyopathy IA 20 IB 30 II L Leu 39 Stop Codon:TTA 39 TGA Haghighi et al, J Clin Invest March 2003

100

101 Prospective Familial Assessment in DCM Cardiac Autoantibodies Predict Disease Development in Asymptomatic Relatives ALP Caforio et al, Circulation 2007, January2/9

102 Myocardial Recovery Using Ventricular Assist Devices MA Simon et al, Circulation 2005, August 30

103 Presentation, Patterns of Myocardial Damage and Clinical Course of Viral Myocarditis H Mahrholdt et al, Circulation 2006;114:

104 Cardiac Magnetic Resonance Imaging of a Patient with Acute Myocarditis R Dennert et al, Eur Heart J 2008, July 9

105 A Prospective Study of Biopsy-Proven Myocarditis Prognostic Relevance of Clinical and Aetiopathogenic Features at Diagnosis ALP Caforio et al, Eur Heart J 2007;28:

106 Propranolol Ameliorates and Epinephrine Exacerbates Progression of Acute and Chronic Viral Myocarditis Ju-Feng Wang et al, Am J Physiol 2005, May 27

107 Cardiovascular MRI Assessment of Human Myocarditis in Acute Setting and at Follow-Up H Mahrholdt et al, Circulation 2004;109:

108 Different Diagnostic Non-Myocarditis Categories for Cardiovascular Magnetic Resonance H Baccouche et al, Eur Heart J 2009, August 20

109 High Prevalence of Viral Genomes and Multiple Viral Infections in the Myocardium of Adults with Idiopathic Left Ventricular Dysfunction OKK experience Chart Title PARVOB-19/HSV1/HSV2 Chlamydia 5% Trachomatis/HSV1/HSV2 5% HSV6/Chlamydia Trachomatis 5% CMV /Coxsackie B3 και Echoviruses 11 5% Coxsackie B3 k/ Echoviruses 11/HSV1/HSV2 5% CMV(myocardium/liver)/Ech oviruses 11 4% Chlamydia Trachomatis 41% None 9% HSV6 4% Coxsackie B3k 9% CMV 4% Chlamydia Psittackie 4% U Kühl et al, Circulation 2005, February 22 P Lurz et al, JACC Cardiovasc Imaging 2012, May

110 Long-Term Follow-Up of Biopsy-Proven Viral Myocarditis (JACC 2012, May 1) Predictors of Mortality and Incomplete Recovery

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Tεύχος 3 / Volume 3 2010 Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Πρόλογος 3 ης έκδοσης του περιοδικού «ΚΑΡDIA» Cyprus Heart Journal Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.).

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.). ιαφάνεια 1 ΡΕΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΚΓ (Impedance Cardiography ICG) ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επιµέλεια: : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, MD, Ph.D. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή επιπλοκή πολλών παθήσεων. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Χ. Ντέλλος Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Disclosures : No conflicts of interest

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς

Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς ιάγνωση Στεφανιαίας Νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη ιαβήτη Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς Σταύρος Γαβριηλίδης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΕΒΕ 14/11/2008 Diabetes as a Risk Equivalent of CAD

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακά Αίτια Λιποθυμίας - Συγκοπή. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Καρδιακά Αίτια Λιποθυμίας - Συγκοπή. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ Καρδιακά Αίτια Λιποθυμίας - Συγκοπή Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ ΠΡΠ Καρδιολογική Kλινική ΑΠΘ 26/3/2013 Syncope: A Symptom Not a Diagnosis Significance of Syncope The only difference between

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (impedance cardiography ICG) ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑ 2007 Επιμέλεια: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., MD, Ph.D. John E. Strobeck, M.D., Ph.D., Director of the Heart-Lung Associates

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 3 December 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Thoughts

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Μ. Πολίτου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ/ντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012 Βόλος, 13.5.2012 Πνευμονική εμβολή Ηρακλής Τσαγκάρης, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας B Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Αττικό Νοσοκομείο Πνευμονική εμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση. Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία

Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση. Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία Σταύρος Β. Κωνσταντινίδης, MD, FESC Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργός παρακολούθηση στον καρκίνο του προστάτη-τεχνικές, πρωτόκολλα, αποτελέσματα

Ενεργός παρακολούθηση στον καρκίνο του προστάτη-τεχνικές, πρωτόκολλα, αποτελέσματα Ενεργός παρακολούθηση στον καρκίνο του προστάτη-τεχνικές, πρωτόκολλα, αποτελέσματα Πέτρος Σουντουλίδης, Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Βέροιας εισαγωγή ο συχνότερος καρκίνος πια στους άνδρες 233.000

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Β Τµήµα Αιµοδυναµικών Μελετών και Επεµβατικής Καρδιολογίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθήνα Στένωση Αορτής

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 3 JULY-SEPTEMBER 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 3 JULY-SEPTEMBER 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 3 JULY-SEPTEMBER 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ 14/2 2013 European Heart Journal (2010) 31, 2369 2429 European Heart

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/January - ΜΑΡΤΙΟΣ/March 2009 PNEUMON VOL. 22 No 1 January-March 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book 24th International Meeting Cardiology Today 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus Final Program & Abstracts Book Organized by: Cyprus Society of Cardiology www.cycardio.com CME points will be

Διαβάστε περισσότερα

Larissa, Greece, March 27-29, 2014 6 th International Congress of Internal Medicine of Central Greece e-abstract Book Abstracts are published under

Larissa, Greece, March 27-29, 2014 6 th International Congress of Internal Medicine of Central Greece e-abstract Book Abstracts are published under Larissa, Greece, March 27-29, 204 6 th International Congress of Internal Medicine of Central Greece e-abstract Book Abstracts are published under all authors acceptance to be included in all offi cial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Gram +/- λοιμώξεις SIRS - Σήψη Ουδετεροπενικός πυρετός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Gram +/- λοιμώξεις SIRS - Σήψη Ουδετεροπενικός πυρετός ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Gram +/- λοιμώξεις SIRS - Σήψη Ουδετεροπενικός πυρετός Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Βιογραφικό σημείωμα Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Ιατρός Παθολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,21(4):250-267 Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας Eπιμέλεια Μετάφρασης: Γεωργιάδη Έλενα, Κατζουράκη Γαλάτεια, Ιατροί Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 2 Vol. 4 June 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Cancer and

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα