ΕIΣΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μιχαήλ Καλλέργης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕIΣΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μιχαήλ Καλλέργης"

Transcript

1 1 ΕIΣΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μιχαήλ Καλλέργης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πυκνότητα της παρουσίας ελληνογενούς λεξιλογίου σε κείμενα οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός αυτού του λεξιλογίου και η διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων. Μετά από κάποια διαβήματα τύπου "δοκιμής και σφάλματος" και με βάση ορισμένους κανόνες συντάχθηκε πίνακας αντιστοιχιών που επισυνάπτεται στο κείμενο της εργασίας. Ο πίνακας περιέχει πρακτικώς το σύνολο του ελληνογενούς λεξιλογίου ενός σημαντικoύ κοινοτικού κειμένου σε δέκα επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πίνακα φαίνεται καθαρά η συνέχεια της παρουσίας των ελληνογενών λέξεων στις λατινογενείς γλώσσες, στις γερμανικές γλώσσες και στη φινλανδική. Με βάση το περιεχόμενο του πίνακα συνάγονται συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις. DIFUSION OF SELECTED GREEK-ΟRIGIN TERMS IN THE TEN OFFICIAL LANGUAGES OF THE EUROPEAN UNION Michael Kallergis SUMMARY Greek-origin vocabulary is broadly represented in texts prepared by the Institutions of the European Union. The objective of this intervention is to detect this vocabulary and proceed to relative comments. After some trial-and-error type steps and on the basis of several criteria a matching table has been compiled annexed to this paper. The table contains practically all the greek-origin entries taken from an important document in ten of the Union's official languages. This table shows clearly the continuity in propagation of greek-origin words throughοut latin languages, germanic languages and Finnish. On the basis of the table conclusions are drawn and suggestions are made concerning possible follow up to this work. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την καθημερινή τους λειτουργία τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγουν τεράστιες ποσότητες εγγράφων και μάλιστα μεγάλο ποσοστό σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες. Φυσικά ιδιαίτερη σημασία ακόμη και ποσοτικώς ανάμεσα σε αυτά έχουν τα νομοθετικά και συναφή έγγραφα (κανονισμοί, αποφάσεις, οδηγίες αλλά και διεθνείς συμβάσεις, ορισμένες εκθέσεις κ.λπ.). Όποιος έχει κάποια επαφή με το περιεχόμενο των κοινοτικών κειμένων εντυπωσιάζεται από την πυκνότητα της παρουσίας σε αυτά ελληνογενών λέξεων. Με την ευκαιρία αυτού του

2 2 συνεδρίου θεωρήθηκε σκόπιμο να ασχοληθούμε κάπως με το θέμα, χωρίς στην αρχή να υπάρχει καμία ιδέα ούτε για τα όρια ούτε για το βάθος του. Εκτιμήθηκε ότι για τις ανάγκες του θέματος που μας απασχολεί δεν είναι αναγκαία η γνώση όλων αυτών των γλωσσών ούτε από το συντάκτη του άρθρου ούτε από το ακροατήριο ενώ, όσον αφορά το κειμενικό υλικό, το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε νομοθετικά και συναφή κοινοτικά κείμενα που είναι τα σημαντικότερα και πάντοτε μεταφράζονται σε όλες τις έπίσημες κοινοτικές γλώσσες. Όταν επιλέχθηκε το θέμα αυτό δεν αναμένονταν εκπλήξεις. Καθώς λόγω επαγγελματικής απασχόλησης έχουμε εύκολη πρόσβαση και στο σχετικό υλικό αλλά και σε κατάλληλους ανθρώπους, θεωρήθηκε ότι για την εργασία θα αρκούσαν η, σχεδόν μηχανική, αποδελτίωση μερικών κειμένων που θά βρίσκονταν εύκολα και η εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων από το αποτέλεσμά της. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ήδη από την πρώτη επαφή με το θέμα φάνηκε ότι η σοβαρή προσέγγισή του δεν είναι απλή υπόθεση αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει θαυμάσια το αντικείμενο εργασίας σημαντικά μεγαλύτερων φιλοδοξιών. Έτσι εδώ θα ήταν απλώς δυνατό να σκιαγραφήσουμε μερικές από τις ποιοτικές παραμέτρους του, αφήνοντας τελείως κατά μέρος τις ποσοτικές, να παρουσιάσουμε ένα "στιγμιότυπο" της κατάστασης και να επιχειρήσουμε να περιγράψουμε κάπως τον τρόπο με τον οποίο η εισχώρηση της ελληνικής γλώσσας "δικτυώνεται", ας πούμε, σε δέκα από τις κοινοτικές γλώσσες (γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά (λατινογενείς), γερμανικά, ολλανδικά, δανικά, σουηδικά, αγγλικά (γερμανικές) και φινλανδικά (φιννοουγγρική). 3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ευθύς εξ αρχής τέθηκαν αυτομάτως κάποια βασικά ερωτήματα οι απαντήσεις στα οποία, λόγω των περιορισμένων ορίων της εργασίας, δεν ήταν δυνατόν παρά να "εκτιμηθούν": 3.1. Ποιά κοινοτική γλώσσα πρέπει να επιλεγεί σαν "γλώσσα εκκίνησης"; Δηλαδή σε ποιά κοινοτική γλώσσα πρέπει να αρχίσει ο εντοπισμός ελληνογενών όρων επιλέξιμων οι αποδόσεις των οποίων στις άλλες γλώσσες θα αναζητηθούν στη συνέχεια; Η εκδοχή αυτή (μετάβαση από μία και την ίδια γλώσσα προς τις υπόλοιπες) κριθηκε ως η επικρατέστερη πρακτικά για τον τρόπο εργασίας Πού - δηλαδή σε ποιά από τα ατελείωτου πλήθους και ευρύτατης θεματικής ποικιλίας κοινοτικά νομοθετικά και συναφή κείμενα - να αναζητηθούν επιλέξιμοι ελληνογενείς όροι;

3 Ποιές είναι οι λέξεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιλέξιμοι όροι (επιλεγμένοι στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στον τίτλο) και με ποιά κριτήρια μπορεί να γίνει ο χαρακτηρισμός αυτός έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τους όρους αυτούς; Για το πρώτο ερώτημα κρίθηκε πως καλό θα ήταν η αρχική επιλογή να γίνει σε κάποια από τις γλώσσες που μπορούμε να χειριστούμε και ή οποία θα έπρεπε, επί πλέον, να είναι η γλώσσα με - ει δυνατόν - το μέγιστο πλήθος δανείων από την ελληνική. Εκτιμώντας ότι θα ήταν δυσχερής η αναζήτηση αξιόπιστων στοιχείων, όπου και αν τυχόν υπάρχουν ή με επί τούτου έρευνα, βασιστήκαμε στις ενδείξεις και στη διαίσθηση αλλά και σε γνώμες ειδικότερων, δηλαδή συναδέλφων με διαφόρων ειδών γλωσσικές σπουδές. Έτσι επιλέχθηκε σαν γλώσσα εκκίνησης η γαλλική. Η συνέχεια δικαίωσε την επιλογή αυτή (χωρίς πάντως τεκμηριωμένη ποσοτική επιβεβαίωση): για το δείγμα εξετασθέντων κειμένων πλουσιότερη γλώσσα σε ελληνογενές λεξιλογικό υλικό φάνηκε - με ελαφρά πάντως υπεροχή από κάποιες άλλες - η γαλλική. Για το δεύτερο ερώτημα η αρχική εκτίμηση ήταν ότι τις ανάγκες της εργασίας θα μπορούσαν να καλύψουν σχεδόν όλα τα "κοινοτικά" κείμενα. Αναμενόταν πως οι ελληνογενείς όροι προς επιλογή θα ήταν άφθονοι και "ομοιομόρφως κατανεμημένοι". Η αρχική σκέψη ήταν ότι καταλληλότερα για αποδελτίωση θα ήταν μερικά σημαντικά έγγραφα διάφορων τομέων (π.χ. ένα από κάθε τομέα) ή κάποια πολυθεματικά που θα επέτρεπαν τη σύνταξη ενός πίνακα αντιστοιχιών. Για τους τομείς θα λαμβανόταν υπόψη κάποια παλαιότερη αλλά πρακτική ταξινόμηση στη μεταφραστική υπηρεσία της Επιτροπής με βασικό κριτήριο τον κύριο θεματικό προσανατολισμό: Α. Νομικά και γενικού νομικοπολιτικού χαρακτήρα, Β. Οικονομικά, Γ. Γεωργικά, Δ. Κοινωνικής πολιτικής, Ε. Τεχνικά, Στ. Τελωνειακά και Ζ. Εξωτερικής πολιτικής. Ξεκινήσαμε λοιπόν εξετάζοντας έγγραφα από καθένα από τους τομείς αυτούς, σημαντικά και ογκώδη, που καλύπτουν ευρύ φάσμα κοινοτικών δραστηριοτήτων: Ενοποιημένες συνθήκες - Ρώμης, Άμστερνταμ, Μάαστριχτ, Νίκαιας -, Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική έκθεση της Επιτροπής (όχι νομοθετικό αλλά οπωσδήποτε σημαντικό έγγραφο), Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, Τελωνειακός κώδικας, Διεθνείς συμβάσεις για διάφορα θέματα. Εδώ καραδοκούσε ένα συμπέρασμα απροσδόκητο: στα κείμενα αυτά, πολλών σελίδων και με ευρύτατη θεματική κάλυψη, παρά τις προσδοκίες ουσιαστικά δεν υπήρχε εξειδικευμένη ελληνική ορολογία προς επιλογή! Απαντήθηκε μόνο - πάντα με σημαντικότατη συχνότητα αλλά και μονοτονία - ελληνογενές λεξιλόγιο "συνήθους χρήσης" κοινό σε όλα αυτά τα κείμενα. Στη βάση αυτή η απάντηση στο θέμα μας θα ήταν "δεν

4 4 μπορούμε να μιλάμε για επιλέξιμη ελληνογενή ορολογία στα κοινοτικά νομοθετικά και συναφή κείμενα"! Συνεπώς προέκυπτε ότι για να προσδιοριστεί το πεδίο κειμένων για τις ανάγκες της εργασίας αυτής δεν αρκούσε η θεματική κατάταξη που επιλέξαμε αλλά θα ήταν αναγκαία κάποια άλλη κατηγοριοποίηση. Για να προχωρήσουμε, εφόσον δεν πρόκειται για εμπεριστατωμένη μελέτη, πρόσφορη λύση φάνηκε η αναζήτηση - και πάλι με εκτίμηση - αντί για πολλά ολίγων μόνο (ακόμη και ενός) αλλά επαρκώς αντιπροσωπευτικών για τις ανάγκες της εργασίας μας κειμένων. Μετά την εισαγωγική εργασία που περιγράψαμε και για να καλυφθεί η τελευταία αυτή απαίτηση, εμπειρικά στραφήκαμε στη μεγάλη μάζα κειμένων με πιο εξειδικευμένα αντικείμενα. Σταθήκαμε σε ένα ευρέως γνωστό και σημαντικό από αυτά, το "Έκτο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενέργειες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης..." (απόφαση αριθ. 1513/2002, ΕΕ L 232/ ). Εξαρχής φάνηκε ότι δεν ήταν ανάγκη να συνεχιστεί πλέον η αναζήτηση αλλά ότι η αποδελτίωση αυτού και μόνο του εγγράφου με κριτήριο τη σχέση λέξεων του γαλλικού κειμένου με την ελληνική γλώσσα θα αρκούσε για να διαμορφωθεί μία πρώτη απάντηση στο θέμα που μας απασχολεί. Για το τρίτο ερώτημα, ο χαρακτηρισμός "επιλεγμένοι όροι" αρχικά προοριζόταν για λέξεις που σαφώς αποτελούν "ορολογία". Όταν όμως αποδείχθηκε άγονη η επίπονη επεξεργασία σημαντικής μάζας κειμένων στο πρώτο, το διερευνητικό στάδιο της εργασίας, το να ληφθεί υπόψη το γεγονός της πυκνότατης παρουσίας συνήθους χρήσης ελληνογενούς λεξιλογίου σε διάφορους τύπους κοινοτικών κειμένων εκλήφθηκε σαν ανάγκη και πρόκληση. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να καλυφθούν, παράλληλα με την εξειδικευμένη ορολογία, και οι λέξεις αυτές. Η με τον τρόπο αυτό διεύρυνση του πεδίου της έρευνας θα έλυνε και το ακανθώδες πρόβλημα των διαχωριστικών γραμμών που ορίζουν το χώρο της εξειδικευμένης ορολογίας. Ο "κύβος ερρίφθη" λοιπόν ζητείται όμως η σχετική κατανόηση γιατί η εργασία δεν ανταποκρίνεται πια ακριβώς στον τίτλο της. 4. ΠΙΝΑΚΑΣ Μετά τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε και με γλώσσα αφετηρίας τη γαλλική δημιουργήθηκε ο "Πίνακας λημμάτων" που παρατίθεται στο τέλος. Πρόκειται για πόνημα "εντάσεως εργασίας" ενδιαφέρουσας αλλά και απαιτητικής σε χρόνο και υπομονή. Οι εμπλεκόμενοι ήσαν αρκετοί: συνολικά δεκατέσσερις μεταφραστές και ορολόγοι διαφόρων εθνικοτήτων 1. 1 με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του κ. Νίκου Παπαδημητρίου, υπευθύνου τεκμηρίωσης του ελληνικού τμήματος μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5 5 Στον πίνακα έχουν αποδελτιωθεί πρακτικώς όλες οι ελληνογενείς λέξεις του "Προγράμματος πλαίσιο" που αναφέραμε πιο πάνω και για την κατάρτισή του ακολουθήθηκαν οι εξής κανόνες: 4.1. Επειδή τα αντίστοιχα κάθε γαλλικού λήμματος στις υπόλοιπες γλώσσες είναι προϊόντα μετάφρασης και όχι ορολογικής εργασίας, δεν υπάρχουν αξιώσεις πιστής αντιστοίχισης. Στον πίνακα οι αποδόσεις των αρχικών (γαλλικών) λημμάτων παρατίθενται όπως απαντώνται στα κείμενα στις αντίστοιχες γλώσσες εκτός από περιπτώσεις όπου υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία, οπότε η θέση της απόδοσης μένει κενή Όταν σε κάποια γλώσσα η απόδοση του κειμένου δεν περιλαμβάνει ελληνογενές μέρος αλλά ήταν δυνατόν να εντοπιστεί εναλλακτική ελληνογενής λέξη, η λέξη αυτή δίδεται σε παρένθεση (βλ. π.χ. λήμμα αριθ. 42 "programmation") Σε μερικές περιπτώσεις τα αρχικά, συνήθως, λήμματα δεν επιλέχθηκαν μονολεκτικά. Η λύση αυτή δόθηκε για να παρακολουθηθεί η πορεία ελληνογενών λέξεων ως συνθετικών στις αποδόσεις σε γερμανικές συνήθως γλώσσες (π.χ. λήμμα αριθ. 53 "recherche post-génomique") Στον πίνακα απαντώνται τρεις κατηγορίες ελληνογενούς λεκτικού υλικού: εξειδικευμένοι όροι (π.χ.λήμμα αριθ. 13 "biotechnologie"), λεξιλόγιο "συνήθους χρήσης", δηλαδή που δεν εντάσσεται στους εξειδικευμένους όρους (π.χ. λήμμα αριθ. 1 το επίθετο "européen"), προθέματα και επιθέματα που αποτελούν συνθετικά άλλων λέξεων (π.χ. λήμμα αριθ. 26 το πρόθεμα "micro-") Σε κάποιες περιπτώσεις οι αποδόσεις του γαλλικού δεν έχουν αυτόνομο αντίστοιχο σε κάποιες γλώσσες αλλά αντίστοιχο που μπορεί να αποτελέσει μόνο συνθετικό μέρος άλλων λέξεων. Τότε το συνθετικό αυτό ακολουθείται από " - " (π.χ. λήμμα αριθ. 36 "basé sur la connaissance"). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά την ποσοτικά περιορισμένη στατιστικώς αντιπροσωπευτικότητά του από άποψη αποδελτιωθέντων εγγράφων, ο πίνακας αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αρκετά ενδεικτικός με κριτήριο την πληρότητα κάλυψης επί μέρους καταστάσεων που μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορες κατηγορίες κειμένων, όπως κατάσταση όπου επικρατεί το συνήθους χρήσης λεξιλόγιο, κατάσταση όπου επικρατούν εξειδικευμένοι - π.χ. επιστημονικοί - όροι, διάφορα μείγματα των καταστάσεων αυτών κ.λπ. Στον πίνακα απαντώνται αρκετά ισόρροπα και οι τρεις κατηγορίες λεξιλογικού υλικού που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το χαρακτηριστικό αυτό του πίνακα οφείλεται στην επιτυχή, με το κριτήριο που μας ενδιαφέρει και που είναι η εισχώρηση των ελληνογενών όρων σε διάφορες γλώσσες,

6 6 επιλογή του κειμένου που αποδελτιώθηκε, σαν το οποίο πάντως υπάρχει σημαντικό πλήθος. Στοιχείο που αποσπά αμέσως την προσοχή είναι η εντυπωσιακή οριζόντια - κατά τον άξονα των γλωσσών - συνέχεια της ελληνογενούς ρίζας για υψηλότατο ποσοστό λημμάτων και για τις τρεις κατηγορίες που ορίστηκαν. Η οριζόντια αυτή συνέχεια φαίνεται ακόμη εντονότερα στην περίπτωση των πιο "τεχνικών" λημμάτων και των προθεμάτων. Εντυπωσιακή είναι η ομοιογένεια στην ομάδα των λατινογενών γλωσσών καθώς και στην ομάδα των γερμανικών γλωσσών με ξεχωριστό υποσύνολο τις ομάδες γλωσσών των σκανδιναβικών χωρών. Μεταξύ ομάδων παρατηρείται μείωση της παρουσίας ελληνογενών λέξεων από τις λατινικές προς τις γερμανικές γλώσσες με περαιτέρω και μάλιστα σημαντική μείωση στην περίπτωση της φινλανδικής. Ακόμη, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς διαφορά μεταξύ γερμανικής και ολλανδικής με εντονότερη την παρουσία ελληνογενών λέξεων στη δεύτερη. Δεδομένου ότι τα πρωτότυπα των εγγράφων συντάσσονται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς τη χρήση με κάποια συχνότητα σε πρωτότυπα στις γλώσσες αυτές συνήθους ελληνογενούς λεξιλογίου που δεν ακολουθεί σε άλλες γλώσσες (π.χ. λήμμα αριθ. 16 "critère"). Στον πίνακα δίδεται ως λήμμα μεταξύ των άλλων και το όνομα του προγράμματος "Eureka" το οποίο απαντάται μία μόνο φορά στο κείμενο που αποδελτιώθηκε. Το όνομα αυτό αναφέρθηκε μόνο για να υπενθυμιστεί ότι σε πολλά ονόματα κοινοτικών προγραμμάτων αλλά και μεγάλων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων έχουν δοθεί ελληνικά ονόματα (άλλα παραδείγματα: Phare, Arion, Icone, Pluton κ.λπ.). Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής υπογραμμίστηκαν πολλές ελληνογενείς λέξεις σε σελίδες κοινοτικών εγγράφων. Η υπογράμμιση η οποία στα έγγραφα σήμαινε την παρουσία ελληνογενούς λεξιλογίου συχνά είχε σημαντικό οπτικό βάρος στη σελίδα! Κατά την άποψή μας τα συμπεράσματα είναι γενικώς θετικά για την ελληνική γλώσσα και την αντιπροσώπευσή της μέσω του ελληνογενούς λεξιλογίου στις 10 περί ου ο λόγος ευρωπαϊκές γλώσσες, αν λάβει κανείς υπόψη τόσο το πλήθος λέξεων όσο και τη διείσδυση στο πλήθος των γλωσσών. 6. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συνέχεια στην εργασία αυτή θα μπορούσε να δοθεί προς διάφορες κατευθύνσεις με ποιοτικό, ποσοτικό ή και μικτό προσανατολισμό. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να τυπολογηθούν τα κείμενα κοινοτικών οργάνων με βάση το είδος ελληνογενούς λεξιλογίου

7 7 που περιέχουν να εξεταστεί ο βαθμός παρουσίας κάθε τύπου ελληνογενούς λεξιλογίου στις διάφορες γλώσσες και ανά είδος εγγράφου με σύγκριση σε επίπεδο γλωσσών να διερευνηθούν τα αίτια των αποκλίσεων κ.λπ. Ίσως όχι αμελητέο θα ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσδιορισμού δράσεων σχετικών με το θέμα, με σκοπό τη διατήρηση αλλά και την τόνωση της ολοφάνερης δυναμικής που υπάρχει ακόμη στις μέρες μας και ποιός ξέρει επί πόσο χρόνο ακόμη θα συνεχίσει να υπάρχει. Μιχαήλ Καλλέργης Μ-Η ΕΜΠ, υπάλληλος μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διεύθυνση: Commission Européenne, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, BELGIQUE. Bureau JECL 2/140. Τηλ.:

8 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI 1 européen (επίθ.) europeo europeo europeu europäisch europees europæisk europa- european eurooppalainen (europeisk) 2 programme programa programma programa Programm programma program program programme ohjelma 3 technologique tecnológico tecnologico tecnológico technologisch technologisch teknologisk teknisk technological teknologia 4 paragraphe apartado paragrafo (parágrafo) Absatz lid (paragraaf) stykke. (punkt) (paragraph) kohta (párrafo) 5 économique económico economico económico wirtschaftlich economisch økonomisk ekonomisk economic taloudellinen 6 base base base base Grundlage grondslag (basis) grundlag (basis) grund basis perusta 7 politique (ουσ.) política politica política Politik beleid (politiek) politik politik policy politiikka 8 période período periodo período Zeitraum (periode) (periode) (period) (period) kausi/jakso (Periode) 9 économie economía economia economia Wirtschaft economie økonomi ekonomi economy talous (Ökonomie) 10 dynamique dinámico dinamico dinâmico dynamisch dynamisch dynamisk dynamisk dynamic dynaaminen (επίθ.) 11 stratégie estrategia strategia estratégia Strategie strategie strategi strategi strategy strategia 12 technologie tecnología tecnologia tecnologia Technologie technologie teknologi teknik (teknologi) technology teknologia 13 biotechnologie biotecnología biotecnologia biotecnologia Biotechnologie biotechnologie bioteknologi bioteknik biotechnology biotekniikka 14 charte carta carta carta Charta handvest charter stadga charter peruskirja 15 technique (επίθ.) técnico tecnico técnico technisch technisch teknisk teknisk technical tekninen 16 critère (criterio) (critério) (Kriterium) (criterium) (kriterie) (kriterium) (criterion) (kriteeri) 17 ultra-périphérique ultraperiférico ultraperiferico ultraperiférico in äußerste Randlage ultraperifeer i den yderste periferi yttersta randområdenas outermost syrjäisin 18 mécanisme mecanismo meccanismo mecanismo Mechanismus mechanisme ordning (mekanisme) 19 organisation organización organizzazione organização internationale internationale international internationale internacional internazionale internacional Organisation organisatie organisation mekanism mechanism järjestelmä internationell organisation international organisation kansainvälinen järjestö 20 centre centro centro centro Zentrum centrum center center centre keskus 21 sphère (esfera) (sfera) (esphera) Sphäre (sfeer) (sfære) (sfär) (sphere) 22 éthique (επίθ.) ético eticο ético ethisch ethisch etisk etisk ethical eettinen 23 thème tema tema tema Thema thema (tema) fråga theme aihe 24 périodiquement periódicamente (periodicamente) regularmente (periodicamente) regelmäßig regelmatig (periodiek) regelmæssig (periodisk) regelbundet regularly (periodically) säännöllisesti

9 9 25 de façon systématique (systématiqueme nt) FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI sistemáticamente sistematicamente sistematicamente systematisch systematisch systematisk systematiskt systematically järjestelmällisesti 26 micro-entreprise microempresa microimpresa microempresa Kleinstunternehm en 27 domaine thématique zeer kleine onderneming campo temático area tematica domínio temático Themenbereich thematisch gebied mikrovirksomhed små företag (mikroföretag) micro entreprise temaområde tematiskt område thematic area aihealue erittäin pieni yritys (mikroyritys) 28 biomédecine biomedicina biomedicina biomedicina Biomedizin biogeneeskunde biomedicin biomedicin biomedicine biolääketiede 29 protocole protocolo protocollo protocolo Protokoll protocol protokol protokoll protocol pöytäkirja 30 clonage clonación clonazione clonagem Klonen klone kloning kloning cloning kloonaus 31 génome genoma genoma genoma Genom genoom genom genom genome geeniperimä 32 thématique temático tematico temático thematisch thematisch tematisk tematisk thematic (temaattinen) 33 génomique (ουσ.) genómica genomica genómica Genomik genomica genomforskning genomik genomics genomi- 34 nanotechnologie nanotecnología nanotecnologia nanotecnologia Nanotechnologie nanotechnologie nanoteknologi nanoteknik nanotechnology nanoteknologia 35 nanoscience nanociencia nanoscienza nanociência Nanowissenschaf t nanowetenschap nanovidenskab nanovetenskap nanoscience nanotiede 36 basé sur la connaissance basado en el conocimiento basato sulla conoscenza baseado no conhecimento wissensbasiert op kennis gebaseerd videnbaseret kunskapsbaserad knowledge-based (osaarnis-) 37 aéronautique aeronáutico aeronautica aeronáutica Luftfahrt luchtvaart luftfart flygteknik aeronautics ilmailu (ουσ.) 38 planétaire planetario (planetario) global (planetário) global werelwijd global global global (planetary) gloobaali- (planetair) 39 écosystème ecosistema ecosistema ecossistema Ökosystem ecosysteem økosystem ekosystem ecosystem ekosysteemi 40 horizontal horizontal orizzontale horizontal horizontal horizontaal horisontal (övergripande, horisontell) horizontal horisontaalinen/h orisontaalι 41 chimique químico chimico químico chemisch chemisch kemisk kemisk chemical kemiallinen 42 programmation planificación planificazione programação Planung plannen (programmazione (programmatie) ) planlægning (programmering) planering (programplanerin g) planning (programming) suunnittelu 43 harmonieux armonioso armonioso harmonioso (harmonisch) harmonieus harmonisk harmonisk harmonious harmoninen 44 dialogue diálogo dialogo diálogo Dialog dialoog dialog dialog dialogue vuoropuhelu 45 masse critique masa crítica massa crítica massa crítica kritische Masse kritische massa kritisk masse tillräcklig (kritisk critical mass kriittinen massa massa) 46 phase (fase) (fase) (fase) (fase) (fas) (phase) 47 socioéconomique socioeconómico socioeconomico sócio-económico sozioökonomisch sociaaleconomisch 48 décryptage descodificación decodificazione decifração (decriptagem) socioøkonomisk Entzifferung ontcijfering kortlægning (dekryptering) samhållsekonomi sk (socioekonomisk) socio-economic sosioekonominen (dekryptering) decoding selvittäminen

10 10 FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI 49 organisme organismo organismo organismo Organismus organisme organisme organism organism organismi 50 (ênfase) (betoning) emphasis 51 connaissance fondamentale conocimiento básico conoscenza di base conhecimentos fundamentais Grundlagenwisse n fundamentele kennis grundlæggende viden grundkunskap basic knowledge perustietämys 52 stade fase fase (estádio) Stadium fase stade stadium 53 recherche postgénomique investigación postgenómica ricerca postgenomica investigação pósgenómica Postgenomikforsc hung post - post-genomforskning genoomonterzoek postgenomisk forskning post-genomic research postgenominen tutkinus 54 basé basado basato baseado beruhend op basis van (gebaseerd op...) bygget (baseret) på grundval based perustuva 55 analyse análisis analisi análise Analyse analyse kortlægning analys analysis analyysi 56 outil de diagnostic instrumento de diagnóstico strumento diagnostico ferramenta de diagnóstico Diagnoseinstrum ent diagnostisch instrument diagnoseredskab diagnosverktyg diagnostic tool diagnoosiväline 57 pratique clinique práctica clínica prassi clinica prática clínica klinische Praxis klinische praktijk klinisk praksis klinisk praxis clinical practice kliininen käytäntö 58 outil de base instrumento strumento di base ferramenta básica Basisinstrument basisinstrument basisredskab grundverktyg basic tool perusväline básico 59 gène gene gene gene Gen geen gen gen gene geeni 60 protéomique proteómica proteomica proteómica Proteomik proteomica proteomforskning proteomik proteomics proteomiikka (ουσ.) 61 génétique (ουσ.) genética genetica genética Genetik genetica genetik genetik genetics genetiikka 62 bio-informatique bioinformática bioinformatica bioinformática Bioinformatik bio-informatica bioinformatik bioinformatik bio-informatics bioinformatiikka (ουσ.) 63 biologique biológico biologico biologico biologisch biologisch biologisk biologisk biological biologinen 64 outil de thérapie (outil thérapeutique) 65 pharmacogénomi que (επίθ.) instrumento terapéutico strumento terapeutico ferramenta terapêutica Therapieinstrume nt farmacogenómico farmacogenomicο farmacogenómico pharmakogenomi sch therapeutisch instrument farmacogenomisc h forebyggelse og behandling (terapi) behandlingsmeto d therapeutic tool farmakogenomisk farmakogenomisk pharmacogenomi c hoitoväline farmakogenomine n 66 méthode método (metodo) método Verfahren methode (metode) metod method menetelmä 67 diabète diabetes diabete diabetes Diabetes suikerziekte diabetes diabetes diabetes diabetes 68 système nerveux sistema nervioso sistema nervoso sistema nervoso Nervensystem zenuwstelsel nervesystem nervsjukdomar (nervsystem) nervous system hermostollinen enfermedad cardiovascular malattia cardiovascolare doença cardiovascular 69 maladie cardiovasculaire Herz-Kreislauf- Erkrankung hart-en vaatziekte hjertekarsygdom hjärt- och kärlsjukdom cardiovascular disease sydän- ja verisuonitauti 70 antibiotique (ουσ) antibiótico antibiotico antibiótico Antibiotikum antibioticum antibiotikum antibiotikum antibiotic antibiootti 71 diagnostic (ουσ.) diagnóstica (diagnostica) diagnose Diagnose diagnose diagnose diagnos diagnosis diagnoosi 72 clinique (επίθ.) clínico clinico clínico klinisch klinisch klinisk klinisk clinical kliininen

11 11 73 technologie des logiciels FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI tecnología del sistéma lógico tecnologia del software tecnologia do software Softwaretechnolo gie programmeertechnologie informationssamh software ällets teknik technology (programvarutekn ik) tietoyhteiskunnan teknologia 74 organiser guiar (organizar) (organizzare) organizar organisieren organiseren lede (organisere) (organisera) organize johtaa (organisoida) 75 caractére carácter carattere carácter charakter (karakter) (karaktär) (caracter) 76 électronique (επίθ.) electrónico elettronico electrónico elektronisch elektronisch elektronisk elektronisk electronic sähköinen (elektroninen) hardwareteknologi 77 problème problema problema problema Problem probleem problem (problem) problem ongelma 78 énergie energía energia energia Energie energie energi energi energy energia 79 tout-optique totalmente óptico integralmente integralmente volloptisch zuiver optisch hel-optisk heloptisk all-optical täysoptinen ottico óptica 80 architecture arquitectura de configurazione di arquitectura de Software- programmeertech softwareteknologi programvaruarkit software ohjelmistotekniika logicielle los sistémas software sistemas de Technologie- nologische sk arkitektur ektur technologies t ja -arkkitehtuurit lógicos software Architektur architectuur architecture 81 microsytème microsistema microsistema microssistema Mikrosystem microsysteem mikrosystem mikrosystem microsystem mikrojärjestelmä 82 nano-électronique nanoelectrónico nanoelettronico nanoelectrónico nanoelektronisch nano-elektronisch nano-elektronisk nanokomponent nano-electronic nanoelektroniikka (επίθ.) (nanoelektronisk) 83 microélectronique (επίθ.) 84 opto-électronique (επίθ.) mikro-elektronisk mikrokomponent micro-electronic (mikroelektronisk) mikroelektroniikka optoelectrónico optoelettronico optoelectrónico optoelektronisch opto-elektronisch opto-elektronisk optronisk komponent (optoelektronisk) opto-electronic optoelektroniikka fotónico fotonico fotónico fotonisch fotonisch fotonik foton- photonic fotoniikka 85 photonique (επίθ.) 86 microtechnologie microtecnologίa microtecnologia microtecnologia Mikrotechnik microtechnologie mikroteknologi mikroteknik microtechnology mikrotekniikka microelectrónico microelettronico microelectrónico mikroelektronisch microelektronisch 87 sémantique semántica semantica semântica Semantik semantiek semantik semantik semantics merkitys (ουσ.) 88 organisation organización organizzazione organização Organisation organiseren organisering organisering organising 89 écoefficacité eficacia ecológica eco-efficienza eco-eficiência Ökoeffizienz eco-efficiëntie miljøeffektivitet eco-efficiency ekotehokkuus 90 nanochimie nanoquímica nanochimica nanoquímica Nanochemie nanochemie nanokemi nanokemi nanochemistry nanokemia 91 nanofabrication nanofabricación nanofabbricazion nanofabrico Nanofertigungste nanofabricage nanofabrikation nanotillverkning nanomanufacturin nanovalmistus e chnik g 92 électronique electrónica elettronica electrónica Elektronik elektronica elektronik elektronik electronics elektroniikka (ουσ.) 93 biomédical biomédico biomedico biomédico biomedizinisch biomedisch biomedicinsk biomedicinsk biomedical biolääketiede 94 phénomène fenómeno fenomeno fenómeno Phänomen verschijnseel (fænomen) fenomen phenomenon ilmiö 95 macromolécule macromolécula macromolecola macromolécula Makromolekül macromolecuul makromolekyle makromolekyl macromolecule makromolekyyli 96 nanobiotechnolog nanobiotecnologí nanobiotecnologi nanobiotecnologi Nanobiotechnolo nanobiotechnologibiotechnology nanobioteknologi nanobioteknik nano- nanobioteknologi ie a a a gie a

12 12 97 technique à l' échèle du nanomètre (technique nanométrique) FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI técnica nanométrica nanoingegneria técnica nanométrica Nanotechnik techniek op nanometerschaal teknik i nanometerskala (nanometrisk teknik) teknik på nanonivå (nanoteknik) nanometre-scale technique nanometriluokka 98 chimie química chimica química Chemie chemie kemi kemi chemistry kemia 99 biomatériau biomaterial biomateriale biomaterial Biowerkstoff biomateriaal biomateriale biomaterial biomaterial biomateriaali 100 recherche systémique investigación sistémica ricerca sistemica investigação sistémica Systemforschung systemisch onderzoek systemforskning systemforskning systems research järjestelmätutkim us 101 processus biologique (bioprocédé) bioproceso bioprocesso bioprocesso biologischer Prozess bioprocess bioproces bioprocess bio-process bioprosessi 102 transport aérien transporte aéreo trasporto aereo transporte aéreo Luftverkehr luchttransport lufttransport lufttransport air transport lentoliikenne 103 stratégique estratégico strategico estratégia strategisch strategisch strategisk strategisk strategic strategia 104 aéronef aeronave aeromobile (aeronave) Fluggerät luchtvaartuig luftfart luftfartyg aircraft ilma-alus 105 encéphalopathie encefalopatía encefalopatia encefalopatia Enzephalopathie encefalopathie encephalopati encefalopati encephalopathy enkefalopatia 106 spongiforme espongiforme spongiforme espongiforme spongiform spongiform spongiform spongiform spongiform spongiforminen 107 science botanique (botanique) 108 science zoologique (zoologie) 109 perturbateur endocrinien botánica botanica ciência botânica Pflanzenforschun g plantwetenschap plantevidenskab (botanik) zoología zoologia ciência zoológica Tierforschung dierwetenschap dyrevidenskab (zoologi) perturbador endocrino sostanza perturbatrice endocrina desregulador endócrino Umwelthormon hormoonontregel end 110 cancérigène cancerígeno cancerogeno cancerígeno Krebs erregend kankerverwekend kræftfremkaldend e vaxtforskning (botanik) djurforskning (zoologi) hormonforstyrren endokrinstörande de ämne (endokrinforstyrre nde) plant science (botany) animal science (zoology) endocrine disruptor kasvitiede eläintiede hormonaalinen haitta -aine carcinogen carcinogen syöpää aiheuttava 111 épidémiologie epidemiología epidemiologia epidemiologia Epidemiologie epidemiologie epidemiologi epidemiologi epidemiology epidemiologia 112 allergie alergia allergia alergia Allergie allergie allergi allergi allergy allergia 113 organisme génétiquement modifié 114 micro-organisme pathogène organismo modificado genéticamente microorganismo patógeno organismo geneticamente modificato microrganismo patogeno organismo geneticamente modificado microrganismo patogénico genetisch veränderter Organismus pathogener Mikroorganismus genetisch gemodificeerde organisme ziekteverwekkend micro-organisme genetisk modificeret organisme sygdomsfremkald ende mikroorganisme genetiskt modifierad organism patogen mikroorganism genetically modified organism pathogenic microorganism muuntogeeninen organismi patogeeninen mikro-organismi 115 bactérie bacteria batterio bactéria Bakterie bacterie bakterie bakterie bacterium bakteeri 116 parasite parásito parassita parasita Parasit parasiet parasit parasit parasite tartunnanaiheuttaj a 117 physique físico fisico físico physikalisch natuurkundig fysisk fysikalisk (fysisk) physical fysikaalinen

13 catastrophe écologique FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI catástrofe ecológica disastro naturale (catastrofe ecologica) catástrofe ambiental (catástrofe ecológica) Umweltkatastroph e (ökologische Katastrophe) (ecologische rampen) miljøkatastrofe miljokatastrof (ekologisk katastrof) environmental disaster (ecological disaster) ympäristökatastro fi (ekologinen katastrofi) 119 dose dosis dose dose Dose dosis dosis dos dosis annos 120 planète (planet) (planet) 121 changement cambio climático cambiamento alteração Klimaänderung klimaatsverandering klimaændring klimatförändring climate change ilmastomuutos climatique climatico climática 122 horizon (horizonte) (orizzonte) (horizonte) (Horizont) (horizon) (horisont) (horizont) (horizon) 123 couche d'ozone capa de ozono ozonosfera camada de ozono Ozonschicht ozonlaag ozonlag ozonskikt ozone layer otsonikerros 124 biodiversité biodiversidad biodiversità biodiversidade biologische Vielvalt biodiversiteit biodiversitet biologisk mångfald biodiversity biologinen monimuotoisuus 125 système énergétique 126 technologie de l'hydrogène sistema de energía tecnología del hidrógeno sistema energetico tecnologia dell'idrogeno sistema energético tecnologia do hidrogénio Energiesystem energiesysteem energisystem energisystem energy system energiajärjestelm ä Wasserstofftechn waterstoftechnolo brintteknologi väteteknik hydrogen vetyteknologia ologie gie technology 127 recyclabilité reciclabilidad riciclabilità reciclabilidade Wiederverwertbar recycleerbaarheid genanvendelighe återvinningsbarhe recyclability kierrätettävyys keit d t 128 logistique en matière de logística de los transportes logistica dei trasporti logística em matéria de Verkehrslogistik vervoerlogistiek transportlogistik transportlogistik transport logistics kuljetusten logistiikka transports transportes 129 solution télématique solución telemática soluzione telematica solução telemática Telematik-Lösung telematicaoplossi ng telematikløsning telematiklösning telemetics solutions telemaattinen ratkäisu 130 polluant atmosphérique contaminante atmosférico inquinante atmosferico poluente atmosférico Luftschadstoff luchtverontreinigi ng luftforurenende stof luftförorening atmospheric pollutants ilman epäpuhtaus 131 agriculture agricultura agricultura agricultura Landwirtschaft landbouw landbrug jordbruk agriculture maatalous 132 climat clima clima clima Klima klimaat (klima) klimat climate ilmasto 133 océan océano oceano oceano Meer oceaan hav (ocean) hav ocean meri 134 cycle de l'eau ciclo del agua ciclo dell'acqua ciclo da água Wasserkreislauf watercyclus vandets kredsløb vattnets kretslopp water cycle veden kierto 135 génétique (επίθ.) genético genetico genético genetisch genetisch genetisk genetisk genetic geneettinen 136 catastrophe naturelle catástrofe natural catastrofe naturale catástrofe natural Naturkatastrophe natuur rampen naturkatastrofe naturkatastrof natural disaster luonnonkatastrofi 137 zone côtière zona costera zona costiera zona costeira Küstengebiet kustgebied kystzone kustzon coastal zone rannikkoalue 138 caractériser caracterizar caratterizzare caracterizar auszeichnen kenmerken karakterisere karakterisera characterise 139 démocratie democracia democrazia democracia Demokratie democratie demokrati demokrati democracy demokratia 140 historique (επίθ.) histórico storico histórico historisch historisch historisk historisk historical historiallinen 141 méthodologique metodológico metodologico metodológico methodisch methodologisch metodemæssig (metodologisk) arbetsmetod (metodologisk) methodological metodinen

14 analyse systématique FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI análisis sistemático analisi sistematica análise sistemática systematische Analyse systematische analyse systematisk analyse systematisk analys systematic analysis systemaattinen analysointi 143 dynamique (ουσ.) dinámica dinamica dinâmica Dynamik dynamiek (dynamik) dynamik dynamics voima (dynamiikka) 144 histoire historia (storia) história historische geschiedenis historie historia history historia Dimension 145 statistique (ουσ.) estadística statistica estatística Statistik statistiek statistik statistik statitistics tilasto 146 mécanisme de programmation mecanismo de programación meccanismo di programmazione mecanismo de programação Programmplanun gsmechanismus programmerings mechanisme planlægning programmekanis m programming mechanism 147 synergie sinergia sinergia sinergia Synergie synergie synergi synergi synergy synergia 148 méthode statistique método estadístico metodo statistico método estatístico statistische Methode statistische methode ohjelmasuunnittel umenetelmä statistisk metode statistisk metod statistical method tilastollinen menetelmä 149 air aire aria ar Luft lucht luft luft air ilma 150 démographique demográfico demografico demográfico demografisch demografisch demografisk demografisk demographic demografia 151 don d'organes donación de dono di organi donativo de Organspende orgaandonatie organdonation organdonation organ donation elintenluovutus órganos órgãos 152 gestion des crises gestión de crisis gestione delle gestão das crises Krisenmanageme crisisbeheer krisestyring krishantering crisis kriisinhallinta crisi nt management 153 paramètre parámetro parametro parâmetro Parameter parameter parameter parameter parameter parametri 154 multithématique multitemático multitematico multitemático themenübergreife nd multithematisch temaoverskridend e temaövergripand e multi-thematic monia aiheita käsittelevä 155 catégorie categoría categoria categoria Kategorie categorie kategori typ (kategori) category ryhmä 156 (círculo) (cirkel) (cirkel) circle 157 mine antipersonnel mina antipersonas mina antipersona mina antipessoal Antipersonenmin e antipersoneelmijn personelmine personmina anti-personnel mine jalkaväkimiina 158 cyber-sécurité ciberseguridad sicurezza informatica ciber-segurança Sicherheit im Internet cyberveiligheid sikkerhed på internettet säkerhet på Internet cybersecurity tietoverkkojen turvallisuus 159 pratique (ουσ.) práctica pratica prática Methode praktijk praksis praxis practice käytännne 160 critique (επίθ.) crítico critico crítico kritisch kritiek kritisk kritisk critical kriittinen 161 type tipo tipo tipo (Typ) (type) type typ type tyyppi 162 période de período de periodo di período de Ausbildungsperio opleidingsperiode uddannelsesperio utbildningsperiod training period koulutusjakso formation formación formazione formação de de 163 effet catalyseur efecto catalizador effetto efeito catalisador Katalysatorwirkun katalysatoreffect) katalysatorvirknin katalyserande catalysing effect edistävä vaikutus catalizzatore g g effekt (katalysatoreffekt) 164 cancer cáncer cancro cancro Krebs kanker kræft cancer cancer syöpä 165 maladie psychiatrique enfermedad psiquiátrica malattia psichiatrica doença psiquiátrica psychische Krankheit psychiatrische aandoening psykisk sygdom psykisk sjukdom psychiatric disease mielisairaus 166 hépatite hepatitis epatite hepatite Hepatitis hepatitis hepatitis hepatit hepatitis hepatiitti

15 15 FR ES IT PT DE NL DA SV EN FI 167 risque sismique riesgo sísmico rischio sismico risco sísmico Erdbebenrisiko risico van seismisk risiko seismisk risk seismic risk seisminen riski aardbevingen 168 électrique (eléctrico) (elettrico) (eléctrico) (elektrisch) (elektrisch) (elektrisk) (elektrisk) electric sähköinen (elektro-) 169 Eureka Eureka Eureka Eureka Eureka Eureka Eureka Eureka Eureka Heureka 170 (prognose) prognose (prognose) (prognos) 171 cartographie cartografía cartografia cartografia Kartierung in kaart brengen (kartografi) kartlägga mapping kartoittaminen 172 astronomique (astronómico) astronomico astronómico astronomisch (astronomisch) astronomisk (astronomisk) astronomic(al)) 173 hémisphère (hemisferio) emisfero hemisfera Hemisphäre (hemisfeer) stjernehimmel (hemisfär) (hemisphere) 174 critère d'exclusion criterio de exclusión criterio di esclusione critério de exclusão Ausschlusskriteri um criterium voor uitsluiting kriterium for udelukkelse 175 autonome autónomo autonomo autónomo selbständig onafhankelijk selvstændig (autonom) kriterium för criterion for uteslutning exclusion (uterslutningskrite rium) peruste tuen ulkopuolelle jättämiseen självständig autonomous itsenäinen (autonominen) 176 autonomie autonomía autonomia autonomia Eigenständigkeit autonomie autonomi självständiget autonomy itsenäisyys 177 harmonisé armonizado armonizzato harmonizado harmonisiert geharmoniseerd harmoniseret harmoniserad harmonised yhdenmukaiststet tu (harmonoitu)

16 16

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΟΔΓ_ΕΟΚ 0029/2001: Δικαιώµατα δηµιουργών & συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (314324) Αρθρο :0 STDM-EL-20100805-20100901 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPREME ΑΠΟΤEΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΡΟΣ Δ

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 2013-14 Τμήμα Α 1. Ερευνητική Εργασία. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος

11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 2013-14 Τμήμα Α 1. Ερευνητική Εργασία. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Ερευνητική Εργασία 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ. Έτος 013-1 Τμήμα Α 1 1. Κριτήρια επιλογής θέματος α. Εργασία πολλών συγγενικών προσώπων στη βεσο. β. Πληθώρα πληροφοριών για το συγκεκριμένο εργοστάσιο γ. Περιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Δρ. Γεώργιος Λεβεντάκης Επιστημονικός Συνεργάτης gleventakis@kemea.gr www.kemea.gr Ο ρόλος του ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο Θεσμοθετημένος φορέας του Υπουργείου που : διεξάγει ερευνητικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE BALANCES ΙΝ EYROPEAN UNION

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE BALANCES ΙΝ EYROPEAN UNION ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 8 (2005), 213-226 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ.. ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE BALANCES ΙΝ EYROPEAN UNION Abstract Based

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλημα: Με τον όρο αυτό εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Δομή προβλήματος: Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ορολογία: Μια διαγλωσσική/ διεπιστημονική προσέγγιση στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης

Περιβαλλοντική ορολογία: Μια διαγλωσσική/ διεπιστημονική προσέγγιση στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης Περιβαλλοντική ορολογία: Μια διαγλωσσική/ διεπιστημονική προσέγγιση στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης Δέσποινα Καραδήμου MSc στη Διδακτική, Υποψήφια Διδάκτωρ ΔΠΘ Μέλος ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών karadimoudespina@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ Ο ΓΡΑ ΦΙ ΚΟ ΣΗΜΕΙ Ω ΜΑ

ΒΙ Ο ΓΡΑ ΦΙ ΚΟ ΣΗΜΕΙ Ω ΜΑ ΒΙ Ο ΓΡΑ ΦΙ ΚΟ ΣΗΜΕΙ Ω ΜΑ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΟΥ ΌΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 8 ΜΑΪΟΥ 1966 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΈΓΓΑΜΟΣ, ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD «Μισθοί και παραγωγικότητα της εργασίας: ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας» Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα