Η ταξιδιωτική οδηγία στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ταξιδιωτική οδηγία στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού"

Transcript

1 Μυλωνόπουλος, Δ. Μοίρα, Π. (2007). «Η ταξιδιωτική οδηγία στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τόμος 12, τεύχος 4, Μάρτιος-Απρίλιος, σελ Δημήτρης Μυλωνόπουλος Πολυξένη Μοίρα Η ταξιδιωτική οδηγία στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού Περίληψη Ο τουρισμός επηρεάζεται σημαντικά από απρόβλεπτους και αστάθμητους παράγοντες όπως είναι η εκδήλωση μιας τρομοκρατικής ενέργειας, ή μιας επιδημίας, ή μιας φυσικής καταστροφής, κ.λπ. Ο βαθμός επίδρασης αυτών των φαινομένων στην τουριστική κίνηση της χώρας, όπου συνέβη το γεγονός, οξύνεται από τον τρόπο παρουσίασής του από τα Μ.Μ.Ε. τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το αρνητικό κλίμα επιδεινώνεται και από την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών που συνήθως συνοδεύουν τέτοια φαινόμενα και προκαλούν τη διακοπή των τουριστικών ροών. Λόγω των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της έκδοσης μιας ταξιδιωτικής οδηγίας είναι ανάγκη να υπάρξει σωστή διαχείριση από τα κράτη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς συνέπειες και να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση των τουριστών όπως προβλέπεται και από διεθνείς συνθήκες και διακηρύξεις. Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, ταξιδιωτική οδηγία, δεοντολογία, κώδικας ηθικής στον τουρισμό Νομικός, Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1

2 1. Εισαγωγή Στην εποχή μας το ταξίδι καθίσταται μια σημαντική δραστηριότητα της καθημερινότητας. Προσδίδει στους τουρίστες ικανοποίηση καθώς δίνει την ευκαιρία να ικανοποιήσουν ανάγκες για ανάπαυση, αναψυχή, γνωριμία με άλλους λαούς και τρόπους ζωής, απόδραση από την καθημερινότητα 1 κ.α. και παράλληλα διευκολύνει τη διεθνή κατανόηση μεταξύ των λαών. Οι θετικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι σημαντικές και έχουν αποτελέσει αντικείμενο ποικίλων συζητήσεων. Από οικονομική άποψη η τουριστική «βιομηχανία» κατέχει κυρίαρχη θέση σε πολλές εθνικές οικονομίες καθώς αποτελεί σημαντικότατη πηγή εισοδήματος και συναλλάγματος, δημιουργεί θέσεις εργασίας 2 δίνοντας τη δυνατότητα για ευημερία και οικονομική ανάπτυξη ιδιαίτερα σε χώρες που δεν έχουν εναλλακτικούς πόρους 3. Καθώς όμως ο τουρισμός αποτελεί από τη φύση του ένα «εύθραυστο» κοινωνικό θεσμό 4, επηρεάζεται σημαντικά από απρόβλεπτους και αστάθμητους παράγοντες όπως η εκδήλωση μιας τρομοκρατικής ενέργειας, μιας επιδημίας, μιας φυσικής καταστροφής κ.λπ. Μάλιστα ο βαθμός επίδρασης αυτών των φαινομένων στην τουριστική κίνηση της χώρας, όπου συνέβη το γεγονός, οξύνεται από τον τρόπο παρουσίασής του από τα Μ.Μ.Ε. τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το 1 Mathieson, A. & Wall, G. (1982). Tourism Economic, Physical and Social Impacts, London: Longman. Pizam, Ab.-Milman, A. (1993). «Social Impacts of Tourism: Host perceptions», Annals of Tourism Research, 20(3), p Archer, B.H. Cooper, C. (1998). «The positive and negative impacts of tourism». Ιn Theobald, W. (ed). Global Tourism: The Next Decade, 2hd ed. Oxford:Butterworth- Heinemann, p Goodall, B. (1987). «Tourism policy and jobs in the United Kingdom». Built Environment, 13(2): Cleverton, R. (1979). The Economic and Social Impact of International Tourism on Developing Countries, Special report Number 60, London: Economist Intelligence Unit. Oppermann, M. Chon, K.S. (1997). Tourism in Developing Countries, London: Thompson. 4 Λύτρας, Π. (1998). «Κοινωνιολογία του Τουρισμού», Ιnterbooks, Αθήνα, σελ

3 αρνητικό κλίμα επιδεινώνουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες που συνοδεύουν τέτοια φαινόμενα και προκαλούν τη διακοπή των τουριστικών ροών στις περιοχές αυτές Η ταξιδιωτική οδηγία στον τουρισμό Η ταξιδιωτική οδηγία είναι ένα μέσον πληροφόρησης που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής ενημέρωσης (ταξιδιωτική ενημέρωση) για τον τόπο προορισμού όσον αφορά θέματα δασμών, προϋποθέσεις για τη χορήγηση βίζας, πρόσβαση σε προξενική αρχή, καιρικές συνθήκες, κ.λπ. Η ταξιδιωτική οδηγία είναι συνυφασμένη με αρνητικές καταστάσεις που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των ταξιδιωτών τόσο στον τόπο προορισμού, όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η ταξιδιωτική οδηγία εκδίδεται κατά κανόνα από το κράτος και απευθύνεται στους πολίτες του που σκοπεύουν να ταξιδεύσουν προς μια ξένη χώρα ή βρίσκονται ήδη σ αυτή. Η έκδοσή της θεωρείται υποχρέωση του κράτους 6. Η έκδοση της ταξιδιωτικής οδηγίας δεν αποτελεί όμως προνόμιο μόνο των κρατών. Συχνά ταξιδιωτικές οδηγίες εκδίδονται και από άλλους φορείς. Έτσι εκτός από τις οδηγίες κρατικής προέλευσης, υπάρχουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες διακρατικής προέλευσης π.χ. αυτές που εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και οι ταξιδιωτικές οδηγίες ιδιωτικής προέλευσης δηλ. αυτές που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού π.χ. tour operators, ταξιδιωτικούς οργανισμούς κ.λπ. 7 Οι ταξιδιωτικές οδηγίες κρατικής προέλευσης ασκούν μεγάλη επιρροή στους πολίτες ως προς τη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση ταξιδιού, διότι κατά 5 Μοίρα, Π. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Η παράμετρος της τρομοκρατίας στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού», Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Vol. IX, Νο 1, 2004, σελ Dupont HL, Steffen, R. eds, (1997). Textbook of Travel Medicine and Health. London, BC Decker. Zuckerman JN. ed. (2001). Principles and practice of travel medicine, Chichester, J. Willey & Sons. WHO (2003). International Travel and Health, Geneva 7 π.χ. ο ταξιδιωτικός οργανισμός Lonely Planet, που εκδίδει σε έντυπη μορφή ταξιδιωτικούς οδηγούς και διαθέτει εξαιρετικά ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο 3

4 κανόνα χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της μεγαλύτερης ακρίβειας, της αντικειμενικότητας και της περίσκεψης όσον αφορά την έκδοσή τους. Βεβαίως τα Μ.Μ.Ε. κάθε χώρας έχουν την τάση να υπερτονίζουν τον κίνδυνο που εντοπίζουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες 8 και με αυτό τον τρόπο να μεγεθύνουν τα εμπόδια που τίθενται ούτως ή άλλως στην τουριστική ανάπτυξη με την έκδοση της ταξιδιωτικής οδηγίας 9. Επίσης τα ίδια χαρακτηριστικά ισχύουν και για τις ταξιδιωτικές οδηγίες που εκδίδονται από τους διεθνείς οργανισμούς. Το περιεχόμενο της ταξιδιωτικής οδηγίας είναι δυνατόν να αναφέρεται είτε σε θέματα ασφάλειας είτε σε θέματα υγείας. A) Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ταξιδιωτών είναι ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης. Οι ανθρωπογενούς προέλευσης κίνδυνοι είναι δυνατόν να προέρχονται από το κοινωνικό/πολιτικό καθεστώς 10 ή τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας προέλευσης 11, των ενδιάμεσων σταθμών και της χώρας υποδοχής (αυξημένη εγκληματικότητα, ληστείες, επιθέσεις, φόνοι, βομβιστικές ενέργειες, ομηρίες κ.λπ.). Μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: σύμφωνα με το γεωγραφικό κριτήριο, δηλ. να αφορούν ορισμένες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, που υπερβαίνουν τα όρια ενός κράτους (π.χ. η πειρατεία στη θαλάσσια περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας), να αφορούν ολόκληρη τη χώρα (π.χ. Αφγανιστάν), να περιορίζονται σε μία οριοθετημένη περιοχή, στο εσωτερικό ενός κράτους (π.χ. η περιοχή των Τσιάπας στο Μεξικό 12 ), ή να 8 APEC Tourism Working Group (2004). APEC Tourism Impediments Study. Stage 2. Final Report. (TWG/01/2004). Prepared for APEC Tourism Working Group Prepared by The Conference Board of Canada, Ottawa, Canada, p.p. 2-3, Μοίρα, Π. Μυλωνόπουλος, Δ. (2005). «Η τουριστική κατανάλωση της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής εικόνας», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τ. 7, σελ Norton, G. (1987), «Tourism and International Terrorism», The World Today, 43 (2), p.p Ryan, C. (1993), «Crime, Violence, Terrorism and Tourism», Tourism Management, 14 (3), p.p Μοίρα, Π. (2001). Τουριστική Γεωγραφία. Αφρική-Αμερική-Ωκεανία, εκδ. Σταμούλης, σ

5 αφορούν ορισμένες υποβαθμισμένες συνοικίες των αστικών κέντρων (Ρίο ντε Τζανέιρο, Μόσχα, Νέα Υόρκη κ.λπ.). σύμφωνα με το κοινωνικό κριτήριο, δηλ. να οφείλονται σε αντικοινωνικές συμπεριφορές και στην αυξημένη εγκληματικότητα, ιδιαίτερα κατά τουριστών (κλοπές, ληστείες, φόνοι, βιασμοί, ρατσισμός κ.λπ.). σύμφωνα με το πολιτικό κριτήριο δηλ. να οφείλονται σε τρομοκρατικές απειλές ή ενέργειες για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ή άλλους λόγους (π.χ. στην Σρι Λάνκα, οι αντάρτες Ταμίλ, το 1996, μετά από μια επίθεση σε τρένο, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 70 ατόμων και τον τραυματισμό 600, δήλωσαν ότι θεωρούν τον τουρισμό «οικονομικό στόχο», γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να θεωρείται ως ανασφαλής τουριστικός προορισμός 13, ή η σφαγή στο Λούξορ που προκάλεσε την ανάσχεση του τουριστικού ρεύματος προς την Αίγυπτο 14. σύμφωνα με το γεωπολιτικό κριτήριο δηλ. να προκύπτουν από την γενικότερη πολιτικο-οικονομική κατάσταση της χώρας, (αστάθεια πολιτικού καθεστώτος, εμφύλιος πόλεμος, έντονη αντίδραση μειονοτήτων, καθεστώς που δεν ευνοεί τον τουρισμό, κ.λπ.) ή της ευρύτερης περιοχής (π.χ. η περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας 15. Οι φυσικής προέλευσης κίνδυνοι προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον του τόπου προορισμού. Αυτοί μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με διάφορα κριτήρια. ανάλογα με το γεωλογικό κριτήριο δηλ. μπορεί να προέρχονται από σεισμούς, (π.χ. Ιαπωνία, κ.λπ.), ή να προέρχονται από την ηφαιστειακή δραστηριότητα (π.χ. Ινδονησία). 13 Μοίρα, Π. (2000). Τουριστική Γεωγραφία. Ασία, εκδ. Σταμούλης, σ Μοίρα, Π. (2001). Τουριστική Γεωγραφία. Αφρική-Αμερική-Ωκεανία, εκδ. Σταμούλης, σ Μοίρα, Π. (2001). Τουριστική Γεωγραφία. Ευρώπη, εκδ. Σταμούλης, σ

6 ανάλογα με το περιβαλλοντικό κριτήριο δηλ. να προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και τις ιδιόμορφες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας υποδοχής (π.χ. τυφώνες, πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασία, κ.λπ.) Β) Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία των ταξιδιωτών είναι δυνατόν να προέρχονται από μεταδοτικές ασθένειες που μπορεί να εξελιχθούν σε επιδημίες ή πανδημίες και οφείλονται στις κακές συνθήκες διαβίωσης, στη μη τήρηση των όρων υγιεινής, στην έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στην έλλειψη οργάνωσης για την ταχεία αντιμετώπιση εκτάκτων ιατρικών περιστατικών. (π.χ. ελονοσία ή τυφοειδής πυρετός στην Αφρική ή την Ασία, η χολέρα στη ΝΑ Ασία, η δυσεντερία ο κίτρινος πυρετός στην Κεντρική Αφρική 16 κ.λπ.) 3. Η διάκριση των ταξιδιωτικών οδηγιών Το περιεχόμενο της ταξιδιωτικής οδηγίας αντανακλά το επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζει ο ταξιδιώτης στον τόπο προορισμού όπως αυτός εκτιμάται από την κάθε χώρα. Έτσι οι ταξιδιωτικές οδηγίες δεν παρουσιάζονται με ενιαίο τρόπο. Για παράδειγμα το ΥΠΕΞ της Αυστραλίας 17 επισημαίνει ότι δεν τηρεί ένα αυστηρό σύστημα κατηγοριοποίησης των ταξιδιωτικών οδηγιών, επειδή θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι εστιάζουν στον κώδικα παρά στην ανάγνωση του περιεχομένου, ενώ στην πραγματικότητα το περιεχόμενο της οδηγίας είναι αυτό που θα επιτρέψει στο άτομο να λάβει τις αποφάσεις του για το ταξίδι. Το 2005 το ΥΠΕΞ της Αυστραλίας αναθεώρησε το σύστημα των ταξιδιωτικών οδηγιών. Η αναθεώρηση αφορά στην χρήση περισσότερο κατανοητής γλώσσας και στον τρόπο παρουσίασης των οδηγιών. Επήλθε περιορισμός στα επίπεδα ασφάλειας τα οποία μειώθηκαν από 7 στα 5. Τα επίπεδα ξεκινούν από την συμβουλή για επαγρύπνηση όσον αφορά την 16 Βορροπούλου, Ν.-Σίμου, Ε. (2004). Ταξιδιωτική Ιατρική, εκδ. Προπομπός, σελ

7 ασφάλεια μέχρι την συμβουλή για μη πραγματοποίηση του ταξιδιού 18. Εισήχθη σε κάθε ταξιδιωτική οδηγία ένα γράφημα ώστε να προκύπτει με μια ματιά το επίπεδο κινδύνου, προστέθηκαν διευκρινήσεις για θέματα εγκληματικότητας, μεταφοράς χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων και οδηγίες για γονείς που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους. Μάλιστα στο σχετικό δικτυακό τόπο επισημαίνεται ότι τα επίπεδα ασφάλειας προκύπτουν σε σύγκριση με αυτά μιας μεγάλης πόλης της Αυστραλίας σε συνδυασμό με την ικανότητα της χώρας υποδοχής να διαχειριστεί τους κινδύνους. Επιπλέον τονίζεται ότι οι ταξιδιωτικές οδηγίες είναι συμβουλές και αποτελούν εργαλεία με στόχο να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να αποφύγουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 19. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά τηρεί μια εννεαβάθμια κλίμακα ταξιδιωτικών οδηγιών ενώ εκδίδει και οδηγίες με την μορφή πληροφορίας και συμβουλής για θέματα ασφάλειας, φυσικών καταστροφών, διαδηλώσεων και κινδύνων υγείας, οι οποίοι θα μπορούσαν θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Με πρόσφα τη αναθεώρηση, το 2005, μεταβλήθηκε η διατύπωση των ταξιδιωτικών οδηγιών ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για ομοιογενοποίηση της χρησιμοποιούμενης ορολογίας ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση 20. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση του Καναδά διαβιβάζει πληροφορίες στο ευρύ κοινό γρήγορα, συνοπτικά και με σαφήνεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση ή όχι ενός ταξιδιού είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ταξιδιωτική οδηγία που εκδόθηκε για το Λίβανο στις όπου αναφέρεται ότι «Συμβουλεύουμε ιδιαίτερα να μην πραγματοποιούνται ταξίδια στο Λίβανο λόγω της επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας» στο Τravel Bulletin «Departure from Lebanon», 18/7/ την 18/7/ την 19/7/ την 19/7/2006 7

8 Η Ιαπωνική κυβέρνηση εκδίδει ταξιδιωτικές οδηγίες που κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα 22, καθώς οι Ιάπωνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο 23, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προσωπική τους ασφάλεια και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο ότι η έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας επιπέδου 2 απαγορεύει στους ταξιδιωτικούς φορείς να προγραμματίσουν οποιοδήποτε ταξίδι αναψυχής στον προορισμό αυτό. Μια ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 4 σημαίνει ότι παροτρύνει για άμεση αποχώρηση ή αποφυγή εισόδου στη χώρα 24. Ανάλογη διαβάθμιση τηρούν και άλλες χώρες όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑ ΚΑΣ 1. Το σύστημα των ταξιδιωτικών οδηγιών σημαντικών τουριστικών αγορών ΗΠΑ Consular information Public announcement Travel warning Country advice ΗΒ Advice against travel unless on essential Advic e against travel in any business Country ΓΕΡΜΑΝΙΑ Security Advice ΑΥΣΤΡΙΑ Good security standard Alleviated risk of security and travel ad vice Risk of security High risk of security Advices for travelers Very high risk of security case Travel Warning Travel warning ΓΑΛΛΙΑ Advice against travel unless on essential Advice against travel in any business case ΠΗΓΗ: Glaesser D. (2003). Crisis Managemen t in the Tourism Industry p Ministry of Foreign Affairs of Japan, Press Conference 23 April 2002 και Press Conference 27 September 2002 στο οι ταξιδιωτικές οδηγίες της Ιαπωνίας μετά από μεταρρύθμιση τον Απρίλιο του 2002 μεταβλήθηκαν από 5 βαθμίδες σε 4 και αφορούν αντί τουριστικά πακέτα, μεμονωμένους ταξιδιώτες. Η γλώσσα έκδοσης είναι η Ιαπωνική. 23 Ο αριθμός των Ιαπώνων που ταξίδεψε στο εξωτερικό το 1999 ανήλθε στα 17.8 εκατομμύρια βλ. Japan Association of Travel Agents / JATA (2001). Communication From JATA: An Overview of the Japanese Travel Industry, Symposium on Tourism Services, Job(01)/23, 20 February, p Ministry of Foreign Affairs of Japan, Press Conference 14 September

9 Όλες σχεδόν οι χώρες που αποτελούν πηγή προέλευσης τουριστών εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες προς στους πολίτες τους σε περιπτώσεις επικίνδυνων καταστάσεων στις χώρες προορισμού. Οι χώρες όμως που αποτελούν σημαντική πηγή προέλευσης τουριστών, και ιδίως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ιταλία κ.ά. εκδίδουν συστηματικά ταξιδιωτικές οδηγίες και για την ενημέρωση των πολιτών τους λειτουργούν σχετικές ιστοσελίδες 25. Μάλιστα οι ταξιδιωτικές οδηγίες των χωρών που αποτελούν σημαντικές πηγές προέλευσης τουριστών, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, οι Η.Π.Α. κ.ά. συνιστούν σημαντικό σύστημα πληροφόρησης για τον τουρισμό 26. Προκύπτει λοιπόν έλλειψη ενότητας ως προς την κατηγοριοποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από τα σημαντικά κράτη προέλευσης ταξιδιωτών. Με βάση το κριτήριο της επικινδυνότητας οι ταξιδιωτικές οδηγίες θα μπορούσαν να διακριθούν σε απλές συμβουλές, σε δημόσιες ανακοινώσεις ασφάλειας και σε αυστηρές προειδοποιήσεις. Η κωδικοποίηση αυτή θα βοηθούσε στην ενιαία αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων και των επιπτώσεων στην τουριστική βιομηχανία. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες που έχουν το χαρακτήρα της απλής συμβουλής απευθύνονται στους ταξιδιώτες για να τους επισημάνουν την επικινδυνότητα του προορισμού ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν με ρεαλιστικό τρόπο την πραγματοποίηση ή όχι του ταξιδιού. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες που έχουν το χαρακτήρα της δημόσιας ανακοίνωσης ασφάλειας απευθύνονται στους ταξιδιώτες ώστε να λάβουν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση πραγματοποίηση ς ταξιδιού σε επικίνδυνο προορισμό, ιδιαίτερα για ορισμένες περιοχές του τόπου προορισμού ή 25 π.χ. της Ιταλίας στο sicuri.mae.aci.it, της Ιαπωνίας στο των ΗΠΑ της Αυστρίας του Ην. Βασιλείου της Αυστραλίας του Καναδά 26 Glaesser, D. (2003). Crisis Management in the Tourism Industry. Butterworth-Heinemann, p

10 για ορισμένες δραστηριότητες. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες που έχουν το χαρακτήρα της αυστηρής προειδοποίησης απευθύνονται στους ταξιδιώτες για να τους αποτρέψουν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι σε επικίνδυνους προορισμούς ή να τους προτρέψουν να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές όπου βρίσκονται με κάθε δυνατό μέσο. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι τα κράτη δεν εκτιμούν με τον ίδιο τρόπο το βαθμό επικινδυνότητας μιας περιοχής προσέλκυσης τουριστών. Έτσι μετά την τρομοκρατική επίθεση σε δημοφιλές τουριστικό θέρετρο στο Μπαλί της Ινδονησίας 27, την 12η Οκτωβρίου 2002, όπου βρήκαν το θάνατο 182 άτομα (56 Αυστραλοί, 17 Βρετανοί, 12 Ινδονήσιοι, 6 Γερμανοί, 6 Αμερικανοί, 5 Σουηδοί και 2 Γάλλοι τουρίστες) και τραυματίσθηκαν εκατοντάδες άλλοι τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών των οποίων οι πληγέντες ήταν υπήκοοι εξέδωσαν διαφορετικού επιπέδου ταξιδιωτικές οδηγίες, π.χ. οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία αυστηρής προειδοποίησης με την οποία αποθάρρυναν τους πολίτες τους να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε προορισμό της Ινδονησίας, η Γερμανία εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία απλής συμβουλής με την οποία επεσήμανε την επικινδυνότητα του προορισμού (security advice) ενώ η Αυστραλία αναφέρθηκε αν και είχε τους περισσότερους νεκρούς εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία όχι αυστηρής προειδοποίησης αλλά δημόσιας ανακοίνωσης ασφάλειας 28 με την οποία τόνιζε το υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας της περιοχής. Η αντίδραση όμως των κρατών ήταν διαφορετική στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Μπαλί μετά από 3 χρόνια και που είχε 26 νεκρούς και 125 τραυματίες 29, μεταξύ των οποίων και πολλοί τουρίστες. Η Βρετανική Κυβέρνηση, αποφάσισε να μην προβεί στην έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας κατά της Ινδονησίας, αλλά περιορίσθηκε απλώς στην ενημέρωση των πολιτών ως προς την 27 Μοίρα, Π. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Η παράμετρος της τρομοκρατίας στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού», Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Vol. IX, Νο 1, 2004, σελ Glaesser, D. (2003). Crisis Management in the Tourism Industry. Butterworth-Heinemann, p Καραντζαβέλου, B. (2005). «Νέο τρομοκρατικό κτύπημα πλήττει το Μπαλί και θέτει σε κίνδυνο τον τουρισμό», Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, στο 10

11 αναγκαιότητα ή όχι ενός ταξιδιού τους στο προορισμό αυτό. Φαίνεται ότι η αλλαγή της στάσης της Μεγάλης Βρετανίας προέκυψε μετά τις βομβιστικές επιθέσεις που δέχτηκε και το Λονδίνο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας είχε πολλές φορές δεχτεί οξύτατη κριτική για την συχνή έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών κατά το παρελθόν και μάλιστα για περιπτώσεις που δεν συνέτρεχε ιδιαίτερος κίνδυνος. Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας απλά προέτρεψε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα άσκοπα ταξίδια στην Ινδονησία, ενώ υπογράμμισε ότι κάθε αυστραλιανός πολίτης που ανησυχεί για την ασφάλεια του στην Ινδονησία θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πατρίδα 30. Είναι εμφανές ότι την έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών δεν διέπει μόνο το κριτήριο της επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια και την υγεία των ταξιδιωτών. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο πολιτικός παράγοντας, δηλ. το επίπεδο σχέσεων που επικρατεί μεταξύ των κρατών 31. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως υποστηρίχθηκε από ειδικούς Καναδούς επιδημιολόγους, ο μόνος λόγος που συμπεριελήφθη ο Καναδάς στην ταξιδιωτική οδηγία που εξεδόθη το 2003 για την εκδήλωση του SARS, ήταν να εξευμενισθεί η Κίνα, η οποία ήταν πρώτη στη λίστα, με το να υπάρχει σ αυτή και μια δυτικού τύπου χώρα 32. Συχνά η έκδοση μιας οδηγίας μπορεί ουσιαστικά να αποτελεί «τιμωρία μιας χώρας» για πράξεις της ή παραλείψεις της προς την χώρα που εκδίδει την οδηγία. Αυτό επισημάνθηκε και από το Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 33 (UNWTO) όταν το 2003 απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Forum Τουρισμού τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις κάνουν κακή χρήση των ταξιδιωτικών 30 Κουμέλης, Θ. (2005). Ποικίλες οι θέσεις των κρατών στο θέμα έκδοσης ταξιδιωτικών οδηγιών για το Μπαλί, Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου. στο 31 Gaillard, W. (2003). A Review of the Air Transport Industry, ΙΑΤΑ Director, Corporate Communications, 4 August, στο 32 THE LANCET, (2003). Canadians still stung by WHO s SARS travel advisory, MEDICINE AND HEALT H POLICY, The Lancet Publishing Group, Vol 361, May O Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization/WTO) ιδρύθηκε to 1970 με απόφαση της Γ.Σ. της International Union of Official Travel Organisations (IUOTO). Από το 2003 μετατράπηκε σε ειδικευμένη οργάνωση του Ο.Η.Ε. και μεταβλήθηκε η ονομασία του από WTO σε UNWTO. 11

12 οδηγιών «τιμωρώντας» άδικα πολλούς προορισμούς 34. Επίσης η ταξιδιωτική οδηγία μπορεί να αποτελεί τρόπο άσκησης πίεσης για την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος 35. Αντίστοιχα η μη έκδοση οδηγίας, αν και οι καταστάσεις την καθιστούν αναγκαία, αποτελεί επίσης πολιτικό «όπλο» αν π.χ. η έκδοσή της θα έθετε σε κίνδυνο τις «καλές σχέσεις» με τη χώρα 36. Συχνά οι οδηγίες αυτές δεν βασίζονται σε ρεαλιστικά και αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ταξιδιωτική οδηγία, που εξέδωσαν οι ΗΠΑ για την παραλία Κανκούν του Μεξικού υποστηρίζοντας ότι "διεφθαρμένοι αστυνομικοί βάζουν ως στόχο τους τουρίστες". Μάλιστα το αμερικάνικο State Department υπεισήλθε και σε ανάλυση του «προβλήματος» υποστηρίζοντας ότι «η επιδείνωση τις τελευταίες εβδομάδες της δημόσιας τάξης στο Κανκούν οφείλεται στα ελλείμματα των δημοτικών ταμείων για τις πληρωμές των αστυνομικών». Να σημειωθεί ότι η μεξικανική κυβέρνηση κατηγόρησε πολλές φορές τις ΗΠΑ ότι «επεμβαίνουν στα δικά της θέματα 37». Μπορεί επίσης να υποστηριχθεί ότι η έκδοση μιας οδηγίας μπορεί να αποτελέσει πολιτικό μέσο εξάλειψης του ανταγωνισμού προς όφελος μιας ανταγωνίστριας χώρας με όμοιο τουριστικό προϊόν. Καθώς έχει γίνει αντιληπτός ο ρόλος του πολιτικού παράγοντα στην έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών, διάφοροι φορείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, δημόσιοι και ιδιωτικοί, παροτρύνουν τους ταξιδιώτες να διασταυρώνουν τις πληροφορίες για την επικινδυνότητα του προορισμού πριν καταλήξουν στη λήψη οποιασδήποτε 34 Frangialli, Fr. (2003). A Great Turning Point. Address to the European Tourism Forum by Secretary-General of the World Tourism Organization, Venice, Italy, 29 November, p Μεγάλα τουριστικά πρακτορεία προειδοποίησαν ότι θα αποτρέπονται οι τουρίστες περιηγητές να επισκεφτούν την περιοχή των Χανίων αν δεν ολοκληρωθεί ο βιολογικός καθαρισμός του βόρειου άξονα των Χανίων μέσα στο Μια τέτοια οδηγία στο εξωτερικό μεταφράζεται ως αποφυγή επίσκεψης συνολικά της Κρήτης. Κουμέλης, Θ. (2005). «Τον κίνδυνο έκδοσης ταξιδιωτικής οδηγίας αντιμετωπίζει η Κρήτη», Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, στο 36 Sharpley G. and J. Sharpley (1995). «Travel advice-security or politics?», In Security and risks in Travel and Tourism, Proceedings of the International Conference at Mid Sweden University, pp , in Glaesser, Crisis Management in the Tourism Industry. Butterworth- Heinemann p Κουμέλης, Θ. (2005). «Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για την παραλία Κανκούν του Μεξικού», Παρασκευή, 8 Απριλίου, στο 12

13 απόφασης. Επίσης πολλά κράτη έχουν αυτοδεσμευτεί να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση για τους επικίνδυνους τουριστικούς προορισμούς, ιδίως τα κράτη μέλη του UNWTO που έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη της Χάγης για τον Τουρισμό, τη Διακήρυξη της Μανίλας για τον Παγκόσμιο Τουρισμό και τον Παγκόσμιο Κώδικα Ηθικής στον Τουρισμό. 4. Οι συνέπειες των ταξιδιωτικών οδηγιών Κάθε οικονομική δραστηριότητα απαιτεί ασφαλές περ ιβάλλον ανάπτυξης. Πολύ περισσότερο ο τουριστικός τομέας είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε κάθε μορφή ανασφάλειας που προκαλεί φόβο στους ταξιδιώτες. Η έκδοση μιας ταξιδιωτικής οδηγίας προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς τουριστικής δραστηριότητας και καθίσταται ανασχετικός παράγων στην τουριστική ανάπτυξη. Μάλιστα, οι συνέπειες αυτές είναι τόσο μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση της οικονομίας του κράτους από τον τουριστικό τομέα, ή από κάποια συγκεκριμένη τουριστική αγορά 38. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της έκδοσης ταξιδιωτικών οδηγιών στην περίπτωση του SARS. Το 2003 η εκδήλωση του SARS επέφερε βαρύτατο πλήγμα στον τουρισμό της ασιατικής ηπείρου. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα ταξίδια και τον τουρισμό 39 εκτιμά ότι έχασαν την εργασία τους πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι στις περισσότερο πληττόμενες περιοχές (Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ). Το συνολικό κόστος υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 20 δισ. δολάρια σε απώλειες GDP. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι απώλειες σε GNP 38 Η Γκάμπια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εξάρτηση του τουριστικού τομέα κυρίαρχα από την αγορά της Βρετανίας, η στρατιωτική κρίση του 1995 και οι ταξιδιωτικές οδηγίες της Βρετανίας, οδήγησαν σε αποχώρηση των Βρετανών τουριστών από τη χώρα. Η πτώση της τουριστικής κίνησης από τη Βρετανία κατά 73% οδήγησε σε κλονισμό ολόκληρης της οικονομίας της χώρας με απώλειες τουλάχιστον 1000 θέσεων εργασίας μόνο στον τουριστικό τομέα και κλείσιμο τουλάχιστον 8 ξενοδοχειακών μονάδων. Sharpley G. and J. Sharpley (1995). «Travel advice-security or politics?», In Security and risks in Travel and Tourism, Proceedings of the International Conference at Mid Sweden University, pp , in Glaesser, Crisis Management in the Tourism Industry. Butterworth-Heinemann p WTTC (2003). Special SARS Analysis: Impact of Travel and Tourism, (Hong Kong, China, Singapore and Vietnam reports), London: World Travel and Tourism Council. 13

14 υπολογίζονταν για την Κίνα στα 2,2 δισ $, για τη Ν. Κορέα σε 1,1 δισ $, για το Χονγκ Κονγκ στα 1,7 δισ. $, για την Ιαπωνία στο 1,1 δισ. $, τη Σιγκαπούρη 930 εκ., την Ταϊβάν στα 820 εκατ, τη Μαλαισία τα 660 εκατ, την Ταϊλάνδη τα 490 εκατ. την Ινδονησία τα 400 εκατ., τις Φιλιππίνες τα 270 εκατ. και το Βιετνάμ τα 111 εκατ., ποσά που τελικά διπλασιάστηκαν 40. Οι τουριστικές αφίξεις παρουσίασαν μείωση της τάξης του 70% ή και περισσότερο στις λοιπές ασιατικές χώρες ακόμα και σε χώρες που δεν είχαν πληγεί από τον ιό. Τα μεταγενέστερα στοιχεία του WHO 41 δείχνουν ότι ο SARS δεν έπρεπε να είχε μεγαλύτερη επίδραση στον παγκόσμιο τουρισμό από οποιοδήποτε άλλο εποχιακό ξέσπασμα γρίπης 42. Όμως η έκδοση μιας Γενικής Ταξιδιωτικής Οδηγίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 15 Μαρτίου 2003, προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση 43. Μια σειρά συγκεκριμένων ταξιδιωτικών οδηγιών για το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, το Τορόντο και την Ταϊβάν έκλεισαν πολλά σύνορα. Οι ανακοινώσεις του WHO ήταν πρωτοφανείς στην 45ετή ιστορία του, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές λόγω ενός ξεσπάσματος μιας μολυσματικής ασθένειας 44. Μάλιστα έχει υποστηριχθεί ότι η ιλαρά είναι πέντε φορές πιο μολυσματική από το SARS Saywell, Tr., Geoffrey A.F. and Shawn W. Cr. (2003). «SARS deals blow to Asian economies», Analysis shows virus could drain $10.6 billion from 2003 s forecast GDP. Wall Street Journal, April 21: A WHO (2003). Summary of Probable SARS Cases with Onset of Illness from 1 November 2002 to 31 July 2003 (updated 23 September 2003). WHO στο 42 Ο απολογισμός της επιδημίας έδειξε ότι νόσησαν συνολικά άτομα σε όλο τον κόσμο. Το 97,7% των περιπτώσεων εμφανίσθηκαν στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά. Πέθαναν λιγότεροι από 750, ενώ το 98,3% των απωλειών αφορούσε τις παραπάνω περιοχές. 43 Overby, J., Rayburn, M., Hammond K. (2004). «The China Syndrome: The Impact of the SARS Epidemic In Southeast Asia, Asia Pacific», Journal of Marketing and Logistics, Volume 16 Number 1,, p WTTC (2003). Special SARS Analysis: Impact of Travel and Tourism (Hong Kong, China, Singapore and Vietnam reports). London: World Travel and Tourism Council. 45 Benitez, M. (2003). «Virus unchecked would have affected billions: professor». South China Morning Post, September 27:C3, in McKercher Bob and Kaye Chon (2004). The Over- Reaction to SARS and the Collapse of Asian Tourism, Annals of Tourism Research, Research Notes and Reports, Volume 31, Issue 3, July 2004, p.p

15 Δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία ότι οι ταξιδιωτικές οδηγίες έχουν μια τεράστια αρνητική επίπτωση στις τουριστικές και γενικότερα στις ταξιδιωτικές ροές που με τη σειρά τους επηρεάζουν πολλούς άλλους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό έχει κατ επανάληψη επισημανθεί, ιδιαίτερα από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, που αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα υγείας και ασφάλειας με αποτέλεσμα να γίνονται αποδέκτες ταξιδιωτικών οδηγιών. Έτσι, κατά τη διάρκεια της 12ης διάσκεψης του ICAO στο Κάιρο της Αιγύπτου επισημάνθηκαν από τα κράτη της Ανατολικής Αφρικής οι τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία τους λόγω της έκδοσης συνεχών ταξιδιωτικών οδηγιών, που οδήγησαν σε μείωση των αεροπορικών αφίξεων σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά που καταγράφηκαν μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 46. Ανάλογη διαπίστωση προκύπτει και από τη μελέτη που υπεβλήθη από τα κράτη-μέλη του APEC, που πλήττονται έντονα από τα εμπόδια που τίθενται στην τουριστική μετακίνηση από την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών, ιδίως μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 47. Τα κράτη APEC επισημαίνουν ότι η αυξητική τάση της έκδοσης ταξιδιωτικών οδηγιών επιδρά στην επιλογή προορισμού αλλά και στην πραγματοποίηση ή μη ενός ταξιδιού. Οι επιπτώσεις μιας ταξιδιωτικής οδηγίας επεκτείνονται όχι μόνο στη χώρα υποδοχής αλλά και στη χώρα προέλευσης. Διότι πλήττεται το κύκλωμα παραγωγής τουριστικών προϊόντων στην πηγή του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μ. Βρετανίας, η κυβέρνηση της οποίας μετά την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών για τη Σαουδική Αραβία και την Αλγερία, έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών από τους tour operators καθώς αδυνατούσαν να π αράγουν και να προωθήσουν ταξιδιωτικά πακέτα γι αυτές τις χώρες. Η αδυναμία αυτή προκάλεσε σημαντικές οικονομικές ζημιές. Οι 46 Οι αφίξεις τουριστών στην Κένυα το 2003 μειώθηκαν κατά άτομα σε σχέση με το ICAO/ Facilitation (FAL) Division (2004). Travel Advisories (presented by the East African Community States; Kenya, Tanzania, Uganda). Agenda Item 1: Developments since the Eleventh Session of the Division. FAL/12-WP/82/ , Cairo, Egypt, 22 March to 2 April 2004, p APEC (2003). APEC Tourism Impediments. Study Stage 1. TWG 04/2001. Final Repory. Dain Simpson Associates, Sydney, Australia, February, p

16 έντονες διαμαρτυρίες των τουριστικών πρακτόρων και η διαπίστωση της οικονομικής δυσπραγίας οδήγησαν στην αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών, υποβαθμίζοντας αυτές σε απλές προειδοποιήσεις για την αποφυγή των άσκοπων ταξιδιών σε αυτές τις χώρες 48. Ο δυσμενής οικονομικός αντίκτυπος υπήρξε τόσο έντονος ώστε ο Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας κ. Jack Straw ανέφερε σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο στις 22 Ιουνίου 2004 χαρακτηριστικά ότι «στο μέλλον, μόνο σε περίπτωση τρομοκρατικών απειλών που συνεπάγονται μεγάλο και επίμονο κίνδυνο για την ανθρωπότητα, θα επεμβαίνει η Κυβέρνηση και θα εκδίδει οδηγίες κατά συγκεκριμένων χωρών». Η έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας αίρει στην πράξη το ανεμπόδιστο της τουριστικής μετακίνησης που θεμελιώνουν η Διακήρυξη της Μανίλας για τον Παγκόσμιο Τουρισμό 49 και η Τελική Πράξη της Διάσκεψης του 1975 για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη 50, o Κώδικας Δικαιωμάτων του Tουρισμού 51, η Διακήρυξη της Χάγης για τον Τουρισμό 52 αλλά και ο Κώδικας Ηθικής στον Τουρισμό Η διαχείριση των ταξιδιωτικών οδηγιών Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις μιας ταξιδιωτικής οδηγίας, επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της διεθνούς οικονομίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχει κατ επανάληψη συζητήσει το πρόβλημα της έκδοσης ταξιδιωτικών οδηγιών. Επειδή η έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας επηρεάζει άμεσα την αεροπορική μεταφορά των ταξιδιωτών ανάλογες συζητήσεις έχουν λάβει χώρα και στο πλαίσιο των 48 Καραντζαβέλου, Β. (2004). «Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας αλλάζει τις ταξιδιωτικές οδηγίες για Σαουδική Αραβία και Αλγερία», Πέμπτη, 22 Ιουλίου, στο 49 OMT-WTO-BTO (1980). Manila Declaration on World Tourism, Art Conference on Security and Co-operation in Europe (1975). art. 6. Co-operation in other areas, Promotion of Tourism. Final Act, Helsinki, 1 August. 6. Co-operation in other areas, Promotion of Tourism. 51 WTO (1985). Tourism Bill of Rights and Tourism Code. 52 WTO (1989). The Hague Declaration on Tourism. 53 WTO (2001). Global Code of Ethics for Tourism Resolution adopted by the General Assembly, 21 December 2001, A/RES/56/212 Global Code of Ethics for Tourism. 16

17 διασκέψεων του ICAO 54. Ο τουρισμός μόνο για το 2005 αριθμεί αφίξεις 55 και 547,8 δισ ευρώ σε έσοδα 56. Ο μεγαλύτερος όγκος της μετακίνησης παγκοσμίως, αφίξεις το 2004, ποσοστό 43%, πραγματοποιείται με το αεροπλάνο 57. Το θέμα των ταξιδιωτικών οδηγιών συνδέεται επίσης με τον «Παγκόσμιο Κώδικα Ηθικής στον Τουρισμό» που αναδείχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO), αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή των Η.Ε. για την Κοινωνική Ανάπτυξη, και έγινε αποδεκτός από τη Γ.Σ. του Οργανισμού 58 τον Οκτώβριο Ο Παγκόσμιος Κώδικας αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αμοιβαία κατανόηση και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων και των κοινωνιών και παρέχει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη των ωφελειών του τουρισμού από τις κοινωνίες και τις χώρες υποδοχής. Επίσης απευθύνει οδηγίες στους φορείς του τουρισμού για υλοποίηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την ελευθερία της τουριστικής μετακίνησης. 54 International Civil Aviation Organization / ICAO (2004). S.A.F.E. The WTO Strategy on Security And Facilitation Enhancement, Assembly 35th Session. Executive Committee and Economic Commission. A35-WP/107, EX/39, EC/18, ICAO/Facilitation (FAL) Division (2004). Report of Division to the Plenary on Agenda it.1, Twelfth Session, Cairo, Egypt, FAL/12-WP/113/ , 22 March to 2 April Επίσης στην σύνοδο του ICAO στο Κάιρο της Αιγύπτου το 2004, συζητήθηκε ιδιαίτερα το πρόβλημα των ταξιδιωτικών οδηγιών, που ακολούθησαν την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και είχαν σημαντικότατες επιπτώσεις στις τουριστικές ροές και στις αερομεταφορές. ICAO/FACILITATION (FAL) DIVISION (2004). Twelfth Session, Synergy in Tourism and Aviation Facilitation, FAL/12-WP/25, 30/1/04, Cairo, Egypt, 22 March to 2 April 2004, p. 2, par Στην ίδια συνάντηση υποβλήθηκε έγγραφο εργασίας με θέμα τις ταξιδιωτικές οδηγίες και συστάσεις προς τα κράτη να τηρούν ορισμένους κανόνες πριν την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών βλ. ICAO/Facilitation (FAL) Division (2004). Travel Advisories, (Presented by the World Tourism Organization), Twelfth Session, Agenda Item 1: Developments since the Eleventh Session of the Division, FAL/12-WP/24 (2004), Cairo, Egypt, 22 March to 2 April UNWTO (2005). World Tourism Barometer, Volume 3, No 3, October, p. 3 και UNWTO (2006). World Tourism Barometer, Volume 4, No 2, June, p UNWTO (2006). World Tourism Barometer, Volume 4, No 2, June, p UNWTO (2004). International Tourist Arrivals by Generating Region and Destination Region 2003, December. 58 UNWTO (1999). Approval of the Global Code of Ethics for Tourism, Resolution adopted by the UNWTO General Assembly A/RES/406(XIII), Thirteenth session, Santiago, Chile, September - October

18 Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας 59 του UNWTO τονίζει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργασθούν με την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία ώστε οι ταξιδιωτικές οδηγίες να συμπορεύονται με τον Παγκόσμιο Κώδικα Ηθικής 60. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Κώδικα με τον τίτλο «υποχρεώσεις των φορέων του τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη»: «Οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα -και το καθήκον- ειδικότερα σε περιόδους κρίσεων, να πληροφορούν τους πολίτες τους για τις δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, αποτελεί ευθύνη τους να δημοσιοποιούν αυτές τις πληροφορίες χωρίς να θίγουν, µε άδικο ή υπερβολικό τρόπο, τη τουριστική βιομηχανία των χωρών υποδοχής και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών τους. Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο των ταξιδιωτικών οδηγιών πρέπει να συζητείται προηγουμένως µε τις αρχές των χωρών υποδοχής και τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα. Οι προτεινόμενες συστάσεις πρέπει να είναι απολύτως αντίστοιχες της σοβαρότητας των καταστάσεων που συναντώνται και να ορίζουν επακριβώς τις γεωγραφικές περιοχές όπου επικρατεί καθεστώς ανασφάλειας. Τέτοιες οδηγίες πρέπει να μετριάζονται ή να ακυρώνονται μόλις η επιστροφή στην ομαλότητα το επιτρέπει 61». Ο Κώδικας θέτει ανάλογες υποχρεώσεις στα Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα στον εξειδικευμένο τουριστικό τύπο και στα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Κώδικα, άρθρο 6, παρ. 6, τα Μέσα αυτά «πρέπει να δημοσιοποιούν ειλικρινείς και ισορροπημένες πληροφορίες για γεγονότα και καταστάσεις που 59 Frangialli, Fr. (2004). Travel advisories and trade liberalization high on UNWTO Quality Support Committee agenda, 16 April 2004 UNWTO Secretary-General, UNWTO Press and Communications Department Madrid. 60 WTO (1999). Approval of the Global Code of Ethics for Tourism, Resolution adopted by the UNWTO General Assembly A/RES/406(XIII), Thirteenth session, Santiago, Chile, September - October UNWTO (2001). Global Code of Ethics for Tourism: approval of the protocol of implementation. Resolution adopted by the UNWTO General Assembly A/RES/438(XIV) Corr.2, Fourteenth session, Seoul, Republic of Korea / Osaka, Japan, September UNWTO (2001). Global Code of Ethics for Tourism: approval of the protocol of implementation. Resolution adopted by the UNWTO General Assembly A/RES/438(XIV) Corr.2, Fourteenth session, Seoul, Republic of Korea / Osaka, Japan, September 2001, p

19 μπορούν να επηρεάσουν την τουριστική κίνηση και να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στους καταναλωτές των τουριστικών υπηρεσιών 62». Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της έκδοσης ταξιδιωτικών οδηγιών από διάφορους φορείς, κρατικούς και μη, δημόσιους και ιδιωτικούς, διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις κ.ά. κυρίως λόγω της ανησυχίας για την αύξηση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η πληθώρα, η διαφορετική κατηγοριοποίηση και ο βαθμός έντασης των ταξιδιωτικών οδηγιών οδηγεί σε ασαφείς, πολύπλοκες και μη εναρμονισμένες πληροφορίες 63 που συχνά προκαλούν σύγχυση στους ταξιδιώτες, παραλύουν την τουριστική βιομηχανία και προκαλούν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο APEC το πρόβλημα δεν είναι τόσο η έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών, όσο η παραμονή τους σε ισχύ και πέραν της επικίνδυνης περιόδου 64 αλλά και ο τρόπος χειρισμού τους από τα Μ.Μ.Ε. 65 που έχουν την τάση να μυθοποιούν την καταστροφή 66 και να δραματοποιούν τη χαοτική κατάσταση που προκαλείται από τέτοιες κρίσεις. Αν και το πλαίσιο έκδοσης των ταξιδιωτικών οδηγιών έχει αναμφισβήτητα βελτιωθεί, υπάρχει ακόμα στα κράτη που αφορά δυσπιστία ως προς την αναγκαιότητα έκδοσής τους. Η δυσπιστία αυτή αφορά τη φύση της απειλής, την έλλειψη γεωγραφικής ακρίβειας για την απειλή, τη μη πραγματοποίηση διαβουλεύσεωνμε το κράτος που υφίσταται τις επιπτώσεις της οδηγίας 67, την μη 62 UNWTO (2001). Global Code of Ethics. p Gaillard, W. (2003). A Review of the Air Transport Industry, ΙΑΤΑ Director, Corporate Communications, 4 August, in 64 APEC (2003). APEC Tourism Impediments. Study Stage 1. TWG 04/2001. Final Repory. Dain Simpson Associates, Sydney, Australia, February, p APEC Tourism Working Group (2004). APEC Tourism Impediments Study. Stage 2. Final Report. (TWG/01/2004). Prepared for APEC Tourism Working Group Prepared by The Conference Board of Canada, Ottawa, Canada, p.p Faulkner, B. (2001). «Towards a framework for tourism disaster management». Tourist Management 22, p η ανάγκη επικοινωνίας και ενημέρωσης της χώρας που εκδίδει την ταξιδιωτική οδηγία με τη χώρα κατά της οποίας εκδίδεται αυτή έχει κατ επανάληψη επισημανθεί από κράτη-αποδέκτες ταξιδιωτικών οδηγιών όπως προκύπτει και από την εισήγηση του κράτους της Ν. Αφρικής, σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τρομοκρατία. βλ. UN (2004). Threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/PV.4921 (Resumption 1), 921st meeting, Thursday, 4 March, New York, p

20 αναθεώρηση ή έγκαιρη ανάκληση της εκδοθείσας οδηγίας και την ασυμφωνία που παρατηρείται μεταξύ των ταξιδιωτικών οδηγιών που εκδίδονται από διαφορετικές χώρες και αφορούν τον ίδιο προορισμό. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει διαχείριση των ταξιδιωτικών οδηγιών με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια των ταξιδιωτών αλλά παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο ταξίδι και στην τουριστική ανάπτυξη. Η διαχείριση της κρίσης που προκαλείται από την έκδοση μιας ταξιδιωτικής οδηγίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιδράσεις της αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα του κράτους αποδέκτη και των φορέων του που ασκούν τουριστική πολιτική. Η διαχείριση της κρίσης πρέπει να γίνει μέσα από προσεκτικά διαμορφωμένο «πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων» στο οποίο απαιτείται η σύμπραξη όχι μόνο των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών φορέων του τουρισμού. Είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη ειδικής μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων, που θα στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνικό εξοπλισμό, με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα πληροφόρησης, χρήση των Μ.Μ.Ε. και φυσικά την απαραίτητη υποδομή 68. Σημαντική επίσης είναι η συστηματική συνεργασία και ενημέρωση των κρατών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην κρίση ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της ταξιδιωτικής οδηγίας. Η εμπειρία δείχνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη διεθνής συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των φορέων του τουρισμού ώστε να αναπτυχθεί αποτελεσματική αντίδραση στις διεθνείς κρίσεις. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση της βάσης και των κινήτρων των ταξιδιωτικών οδηγιών 69. Έχει μάλιστα προταθεί η δημιουργία ενός συμβουλευτικού μηχανισμού ώστε να εξασφαλισθεί η 68 Glaesser, D. (2003). Crisis Management in the Tourism Industry. Butterworth-Heinemann, p. 192, McKercher B. - Kaye Ch. (2004). «The Over-Reaction to SARS and the Collapse of Asian Tourism», Annals of Tourism Research, Volume 31, Issue 3, July 2004, p

21 συνέχιση της τουριστικής δραστηριότητας μετά την πάροδο της επικίνδυνης περιόδου Η Δεοντολογία για τις ταξιδιωτικές οδηγίες Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προσπαθώντας να καθορίσει ένα πλαίσιο έκδοσης Ταξιδιωτικών Οδηγιών στη Γ.Σ. των μελών του που πραγματοποιήθηκε στο Dakar της Σενεγάλης το 2005, εκδόθηκε σύσταση σχετική με τις ταξιδιωτικές οδηγίες 71. Σύμφωνα με τη σύσταση η Γ.Σ. αναγνωρίζοντας τη σημασία των ταξιδιωτικών οδηγιών για τις χώρες προέλευσης και τις χώρες υποδοχής τουριστών υιοθέτησε ένα πλαίσιο «Δεοντολογίας για τις ταξιδιωτικές οδηγίες» που βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την προετοιμασία, τη γλωσσική διατύπωση και τη δημοσιοποίησή τους καθώς και τη συνεργασία με τη χώρα που αφορούν. Επισημαίνεται προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για την έκδοση μιας ταξιδιωτικής οδηγίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι σχετικές κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές πηγές. Επίσης οι ταξιδιωτικές οδηγίες πρέπει να είναι ακριβείς, σχετικές και κατάλληλες και να αποφεύγεται η διφορούμενη διατύπωσή τους, η προκατάληψη και οι πολιτικές εκτιμήσεις. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή του κινδύνου και όσον αφορά τη φύση της απειλής ή του κινδύνου και πρέπει να αναπτύσσονται μέσω μιας αυστηρής και αξιόπιστης διαδικασίας. Μάλιστα γίνεται ενδεικτική αναφορά σε κατηγορίες απειλών και κινδύνων όπως πολιτικές (αποτέλεσμα πολιτικής διαδικασίας), κοινωνικές (αντικοινωνική συμπεριφορά, εγκληματικότητα), σχετικές με τρομοκρατία, περιβαλλοντικές (φυσικές καταστροφές), βιομηχανικές (όπως χημικοί και πυρηνικοί 70 APEC (2003). APEC Tourism Impediments. Study Stage 1. TWG 04/2001. Final Repory. Dain Simpson Associates, Sydney, Australia, February, p UNWTO, (2005). A/16/RES, General Assembly, Recommendations on Travel Advisories, agenda item 22, documents A/16/22 and A/16/22 Add.1, 28/11-2/12/

22 κίνδυνοι), σχετικές με τη δημόσια υγεία (κατάσταση μεταδοτικών ασθενειών και επείγοντα όπως οι επιδημίες) και σχετικές με τα συστήματα μεταφορών. Είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που περιέχονται στις ταξιδιωτικές οδηγίες να δημοσιεύονται σε μια κεντρική, εύκολη στη χρήση και ευρύτατα γνωστή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα συντονισμού του μηνύματος από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά προτίμηση μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών. Οι ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους πρέπει να ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται όλες τις πηγές πληροφόρησης, τόσο κυβερνητικές όσο και μη κυβερνητικές 72. Τέλος, στη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού επισημαίνεται στα κράτη που επηρεάζονται από την ταξιδιωτική οδηγία να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες στις χώρες έκδοσης για τις όποιες αλλαγές στις συνθήκες, μέσα από καθιερωμένα κανάλια επικοινωνίας. Τονίζεται όμως ότι εναπόκειται πάντοτε στην χώρα που έχει εκδώσει την ταξιδιωτική οδηγία να κάνει την δική της αξιολόγηση όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών της. 7. Συμπεράσματα Ο τουρισμός είναι ένας παραγωγικός τομέας της οικονομίας που για πολλά κράτη αποτελεί και τη μοναδική πηγή πλούτου και ανάπτυξης. Καθώς η έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας αίρει στην πράξη το ανεμπόδιστο της τουριστικής μετακίνησης δεν επιτρέπεται η διεθνής κοινότητα να θέτει με τον τρόπο αυτό εμπόδια στην τουριστική ανάπτυξη. Είναι επιβεβλημένη λοιπόν η εύλογη χρήση του μέτρου της ταξιδιωτικής οδηγίας ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των κοινοτήτων και των προορισμών UNWTO, (2005). A/16/RES, General Assembly, Recommendations on Travel Advisories, agenda item 22, documents A/16/22 and A/16/22 Add.1, 28/11-2/12/ Frangialli, Fr. (2003). A Great Turning Point. Address to the European Tourism Forum by Secretary-General of the World Tourism Organization, Venice, Italy, 29 November, p

23 Η έκδοση μιας ταξιδιωτικής οδηγίας προκαλεί αρνητικές συνέπειες σε πολλούς τομείς της τουριστικής δραστηριότητας και καθίσταται ανασχετικός παράγων στην ανάπτυξη του τουρισμού. Σε πολλές περιπτώσεις η ταξιδιωτική οδηγία λειτουργεί ως μέσο άσκησης πίεσης των κρατών προς άλλα κράτη για την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Έτσι λόγω της συχνής κατάχρησης της ταξιδιωτικής οδηγίας ο WTO καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες προκειμένου τα κράτη να χρησιμοποιούν με ορθολογικό τρόπο την ταξιδιωτική οδηγία ώστε να παραμένει μέσο πληροφόρησης και προφύλαξης και όχι να καθίσταται μέσο πίεσης. Μέσα από τις διακηρύξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, προτρέπονται οι κυβερνήσεις να απόσχουν από την εισαγωγή περιορισμών, διατυπώσεων ή άλλων κωλυμάτων για την είσοδο ή έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και από την εισαγωγή φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών στη ροή τουριστών από τη μία χώρα στην άλλη 74 και τελικά τα κράτη καλούνται να «απέχουν από τον πόλεμο των ταξιδιωτικών οδηγιών 75». 74 Μυλωνόπουλος, Δ. (2003). «Η τρομοκρατική απειλή στην αερομεταφορά ως παράγων ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης», Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση, Οκτώβριος, τ. 1. σελ Facilitation (FAL) Division (2004b), Developments since the Eleventh Session of the Division, Travel Advisories (Presented by the East African Community States; Kenya, Tanzania, Uganda), Twelfth Session, Agenda Item 1: FAL/12-WP/82/ , Cairo, Egypt, 22 March to 2 April

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η τρομοκρατική απειλή στην αερομεταφορά ως παράγων ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης

Η τρομοκρατική απειλή στην αερομεταφορά ως παράγων ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης Μυλωνόπουλος, Δ. (2003). Η τρομοκρατική απειλή στην αερομεταφορά ως παράγων ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης, Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 1, Νο 1, 2003, σελ. 87-102 Η τρομοκρατική απειλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς της Βιβιάνας Δελιδάκη ΚIΝΑ Ο «γίγαντας» ξύπνησε Σε 100 εκατομμύρια θα διαμορφωθεί ο αριθμός των Κινέζων τουριστών, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μέχρι το 2020, από 28 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

COSMIC the COntribution of Social Media In Crisis management

COSMIC the COntribution of Social Media In Crisis management COSMIC the COntribution of Social Media In Crisis management Υποστηρικτική ράση στην κατηγορία «Ασφάλεια» µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής www.cosmic-project.eu Ιωάννης Κωτσιόπουλος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ LIWA SMAYSIM MINISTER OF TOURISM AND ANTIQUITIES, REPUBLIC OF IRAQ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014

Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014 Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014 Μετά από τη συνάντησή µας στο Μόντρεαλ του Καναδά στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής Προορισµοί για όλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Του Ιωάννη Μ. Νομικού (Πρόεδρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS) Copyright: Research Institute for European

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Ελονοσία και ταξίδι

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Ελονοσία και ταξίδι Ελονοσία και ταξίδι 1 Η ελονοσία είναι η πιο σοβαρή παρασιτική λοίμωξη και σημαντικό αίτιο θανάτου παγκόσμια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 300-500 εκατομμύρια άτομα προσβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2009 1

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ Γιαννακκαράς Χαράλαμπος, Χριστοφίδης Στέλιος Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αρμόδια Αρχή για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Εµείς, τα Μέλη του Παγκοσµίου Οργανισµού Τουρισµού, που συγκεντρωθήκαµε για τη Γενική Συνέλευση στο Σαντιάγκο της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος OPDE δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της κυβέρνησης και επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης Μία οµάδα 25 εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ενεργειακού τοµέα της Ταϊλάνδης επισκέφτηκε τις ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Κεφάλαιο 7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Κεφάλαιο 7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 126 Λιθουανία ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Με την εξάπλωση των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Food Hospitality World (Το Ιταλικό δίκτυο για Προϊόντα διατροφής και φιλοξενίας)

Food Hospitality World (Το Ιταλικό δίκτυο για Προϊόντα διατροφής και φιλοξενίας) Food Hospitality World (Το Ιταλικό δίκτυο για Προϊόντα διατροφής και φιλοξενίας) Food Hospitality World Η Food Hospitality World είναι η διεθνής εμπορική έκθεση τροφίμων και φιλοξενίας που γεννήθηκε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Ο.Υ. Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τα αποτελέσματα Στα 1,915 εκατομμύρια έναντι 1,581 εκατ. το περσινό τετράμηνο ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα Aύξηση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. α. 12/2/43 23 Ιανουαρίου 2009. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία

Αρ. α. 12/2/43 23 Ιανουαρίου 2009. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Cyprus Hotel Association ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ NEWS BULLETIN Οδός Ανδρέα Αραούζου 12, Μέγαρο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ: 22452820, Τέλεφαξ: 22375460 12, Αndreas

Διαβάστε περισσότερα

με την υποστήριξη του

με την υποστήριξη του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS Ακαδημίας 91-93, 10677 τηλ/fax 2103228979 91-93 Akadimias street Athens 10677 HELLAS url: http://www.ergotherapists.gr - e-mail: info@ergotherapists.gr

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα;

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Γ. Σαρόγλου Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα