Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 9 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία για το Ειδικό Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα για την «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας ενδιαφερόμενων για εκπαίδευση νέων και άνεργου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού νέων ηλικιών από την Ευρώπη (MobiPro-EU)» Από την 28η Οκτωβρίου Σκοπός της επιδότησης και νομική βάση 1.1 Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας χορηγεί σε νέους ενδιαφερόμενους να εκπαιδευτούν και σε νέων ηλικιών άνεργο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Ευρώπη παροχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη μίας επιτυχούς διαμεσολάβησης για επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον και για εξειδικευμένη απασχόληση στη Γερμανία. Με τα ανωτέρω σκοπείται η συνεισφορά στον αγώνα εναντίον της νεανικής ανεργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στη διασφάλιση της ικανοποίησης των υφιστάμενων αναγκών εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία. Στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος είναι δυνατή η επιδότηση νέων από την ΕΕ ηλικίας από 18 έως 35 ετών (σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται, ηλικίας έως και 40 ετών, όπως για παράδειγμα στα επαγγέλματα του κλάδου υγείας), οι οποίοι ενόψει της κρίσιμης κατάστασης της αγοράς εργασίας και του τομέα της εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσής τους έχουν περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσουν στη Γερμανία μια επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον ή μία εξειδικευμένη απασχόληση σε ένα επάγγελμα όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το ποια επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως τέτοια προκύπτει από την σχετική μελέτη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εργασίας (BA), η οποία ενημερώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη και περιφερειακές ανάγκες κατά την εύλογο κρίση των αρμόδιων αρχών. Το Ειδικό Πρόγραμμα συνεισφέρει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας εντός του πλαισίου της ελεύθερης μετακίνησης που διασφαλίζει η ΕΕ. Η οδηγία περί επιδοτήσεων δε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα επιδότησης. 1.2 Οι επιδοτήσεις που προσφέρει το Ειδικό Πρόγραμμα αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων και των λογικά προβλέψιμων δυσκολιών, οι οποίες ενδέχεται να επιδρούν αρνητικά στη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης σε θέση εργασίας. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον για ενδιαφερόμενους νέους, στις χώρες προέλευσης των οποίων δεν υπάρχει αυτού του είδους η επαγγελματική εκπαίδευση. Για αυτό προβλέπεται να προηγείται μία περίοδος πρακτικής άσκησης σε μια επιχείρηση εκπαίδευσης, με σκοπό κυρίως την αποτροπή μιας ενδεχόμενης μετέπειτα διακοπής της εκπαίδευσης. 1.3 Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία Tοποθέτησης Εργαζομένων από το και στο Εξωτερικό και Εξειδικευμένου Προσωπικού (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ή ZAV) της BA, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «εγκρίνουσα αρχή». 1.4 Με την εξαίρεση των υπ. αριθ. 4.3 και 4.4 ρυθμιζόμενων παρεκκλίσεων, ισχύουν οι γενικές διοικητικές διατάξεις που αφορούν το άρθρο 44 του κανονισμού περί του γερμανικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού (Bundeshaushaltsordnung ή BHO). 1.5 Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales ή BMAS) θέτει στη διάθεση της εγκρίνουσας αρχής τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της επιδότησης, η διαχείριση των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα της δεύτερης. Η εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει σχετικά με τις επιδοτήσεις με σύμφωνη γνώμη του BMAS βάσει των οριζομένων υπό τα άρθρα 23 και 44 του BHO και των σχετικών γενικών διοικητικών διατάξεων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην οδηγία, καθώς και βάσει των διατάξεων του γερμανικού Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Verwaltungsverfahrensgesetz ή VwVfG) και της παρούσας οδηγίας στο πλαίσιο της υποχρεωτικά ασκούμενης διακριτικής της ευχέρειας και στο πλαίσιο των κονδυλίων του προϋπολογισμού τα οποία διέθεσε το BMAS προς διαχείριση στην εγκρίνουσα αρχή για το σκοπό αυτό. Δεν υφίσταται κανενός είδους αξίωση του αιτούντος αναφορικά με τη χορήγηση της επιδότησης. 1.6 Η καταβολή των επιδοτήσεων τελεί υπό την επιφύλαξη ότι τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμα. 2 Αντικείμενο επιδότησης 2.1 Για το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον ή την πρακτική άσκηση καθώς και για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον ή της πρακτικής άσκησης

2 Σελίδα 2 από 9 προσαρμογής, με την οποία επιτυγχάνεται η ισοτιμία ενός υπάρχοντος απολυτηρίου από επαγγελματική σχολή με εκείνο για το αντίστοιχο γερμανικό επάγγελμα, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τις εξής επιδοτήσεις: Χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού κύκλου μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης (βλ. ενότητα I αρ. 1 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων [βλ. παράρτημα]) Χρηματοδότηση/παροχή ενός κύκλου μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, συνοδευτικού της πρακτικής άσκησης (βλ. ενότητα I αρ. 2 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Κατ' αποκοπή ποσά αποζημίωσης για έξοδα ταξιδιού για την πραγματοποίηση συνέντευξης, την έναρξη μιας πρακτικής άσκησης, την έναρξη και κατά περίπτωση την πρόωρη λήξη μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον (βλ. ενότητα Ι αρ. 3 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής για την εκπαίδευση πρακτικής άσκησης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον (βλ. ενότητα I αρ. 4 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Χρηματοδότηση/παροχή υποστήριξης με ενισχύσεις συνοδευτικές της εκπαίδευσης (βλ. ενότητα I αρ. 5 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Ενισχυτική διδασκαλία γερμανικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την πρακτική άσκηση προσαρμογής, κοινωνική και επαγγελματική συνοδεία καθώς και υποστήριξη για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά την πρακτική άσκηση προσαρμογής (βλ. ενότητα Ι αρ. 6 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Αίτηση για επιδοτήσεις από τρίτους (βλ. ενότητα Ι αρ. 7 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) 2.2 Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τις εξής επιδοτήσεις είτε κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο είτε συνοδευτικά μίας εξειδικευμένης απασχόλησης σε ένα επάγγελμα στο οποίο υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού: Χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού κύκλου μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης ή στη Γερμανία (βλ. ενότητα IΙ αρ. 1 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων [βλ. παράρτημα]) Κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού ή μετακόμισης για την πραγματοποίηση συνέντευξης ή για την έναρξη απασχόλησης (βλ. ενότητα II αρ. 2 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Κάλυψη εξόδων διαδικασίας αναγνώρισης για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού (βλ. ενότητα II αρ. 3 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) Χρηματοδότηση ενός πρώτου προσανατολισμού για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό νέων ηλικιών στη Γερμανία (βλ. ενότητα IΙ αρ. 4 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων) 3 Δικαιούχοι επιδότησης 3.1 Οι δικαιούχοι επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ και θέλουν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον ή μια εξειδικευμένη απασχόληση στη Γερμανία, σε ένα επάγγελμα όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Τα άτομα τα οποία επιθυμούν να επιδοτηθούν ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη Γερμανία πρέπει να είναι άνεργοι εντός της ΕΕ. Τα άτομα τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον, πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένο απολυτήριο, αλλά απαιτείται να μην έχουν ολοκληρώσει επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον στη χώρα προέλευσής τους. 3.2 Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον, μπορεί κάποιος τρίτος (ιδίως επιμελητήρια, οικονομικές ενώσεις) να καταστεί δικαιούχος και να λάβει επιδότηση για την υλοποίηση ενός έργου. Στα πλαίσια του έργου, μπορεί να υποβληθεί συλλογική αίτηση για τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα Ι αρ. 1 έως την ενότητα Ι αρ. 6, οι οποίες μετά την έγκρισή τους μπορούν να υλοποιηθούν ή να μεταβιβαστούν στους συμμετέχοντες. Για τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα Ι αρ. 3 και στην ενότητα Ι αρ. 4 (κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού και υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης), είναι απόλυτα υποχρεωτική η προσκόμιση συμβάσεων μεταβίβασης μεταξύ του δικαιούχου των επιδομάτων και του μαθητευόμενου ή του εκπαιδευόμενου. Μπορεί να γίνει αίτηση για κάλυψη των διοικητικών εξόδων που ανέρχονται έως και στο 5% του συνολικού ποσού επιδότησης χωρίς τις επιδοτήσεις κατά την ενότητα Ι αρ. 4 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων, εφόσον η κάθε αίτηση γίνεται για ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον δέκα μαθητευόμενους. Επιπλέον, οι αιτούντες είναι επιλέξιμοι υπό τον όρο ότι δεν θα επιβάλλουν κανενός είδους έξοδα στους νέους που επιδιώκουν μια επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον. 4. Άλλες προϋποθέσεις και διαδικασίες 4.1 Για την έγκριση χορήγησης επιδότησης απαιτείται γραπτή αίτηση. Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον, η αρχική αίτηση δεν επιτρέπεται να υποβληθεί νωρίτερα από δώδεκα μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από την 1η Νοεμβρίου 2013 και μετά.

3 Σελίδα 3 από Προϋπόθεση για την παροχή επιδότησης αποτελεί η θετική απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV ή μια γραπτή προσφορά θέσης εκπαίδευσης ή απασχόλησης στη Γερμανία. 4.3 Στον τομέα της ενισχυτικής διδασκαλίας γερμανικών, εγκρίνονται μόνο εκείνα τα μέτρα τα οποία υλοποιούνται σε φορείς που: προσφέρουν μαθήματα γλώσσας που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ή BAMF), είναι πιστοποιημένοι για τη διεξαγωγή κύκλων μαθημάτων ένταξης της BAMF, είναι Ινστιτούτα Goethe στη Γερμανία ή διαθέτουν άδεια λειτουργίας ως φορείς κατά το άρθρο 178 του τρίτου βιβλίου του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB III) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του κανονισμού διαπίστευσης και πιστοποίησης στο πλαίσιο των μέτρων για ενίσχυση της εργασίας (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung ή AZAV). 4.4 Στον τομέα της υποστήριξης με ενισχύσεις συνοδευτικές της εκπαίδευσης, είναι εγκεκριμένοι μόνο οι φορείς που διαθέτουν πιστοποίηση κατά τον AZAV. Ο τομέας για τον οποίο ισχύει η έγκριση κατά το άρθρο 5 παρ. 1 AZAV δεν παίζει ρόλο. 4.5 Η καταβολή των χρηματικών ποσών για τις υπ. αριθ. 2 αναφερόμενες επιδοτήσεις για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό αλλά εντός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα μαθήματα γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης και κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού πηγαιμού ή μετακόμισης από τη χώρα προέλευσης στη Γερμανία, πραγματοποιείται κατά κανόνα μετά από προκαταβολή των εξόδων από τον αιτούντα ή τον φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας στο εξωτερικό (αρχή της αποζημίωσης). 4.6 Η πληρωμή των επιδοτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά έναντι προσκόμισης μίας σύμβασης εκπαίδευσης ή εργασίας στη Γερμανία ή της θετικής απόφασης του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV καθώς και αποδεικτικού περί του ότι πραγματοποιήθηκε χρήση των διαθέσιμων πόρων σύμφωνα με τον κατάλογο επιδοτούμενων μέτρων Στην περίπτωση μαθημάτων γλώσσας στο εξωτερικό, εντός της ΕΕ, η απόδειξη της σύμφωνης προς τον ανωτέρω σκοπό χρήσης αποδεικνύεται μέσω των εξής εγγράφων: της βεβαίωσης συμμετοχής του φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας, του αντίστοιχου τιμολογίου του φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας ή της απόδειξης πληρωμής Στην περίπτωση της κατ' αποκοπή αποζημίωσης για έξοδα ταξιδιού πηγαιμού ή μετακόμισης, η απόδειξη της σύμφωνης προς τον ανωτέρω σκοπό χρήσης αποδεικνύεται μέσω των εξής εγγράφων: μιας σύμβασης εκπαίδευσης ή εργασίας, εφόσον δεν πρόκειται για το ταξίδι πηγαιμού για τη συνέντευξη, και μιας βεβαίωσης της παρέχουσας την εκπαίδευση επιχείρησης ή του εργοδότη ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, μιας βεβαίωσης της επιχείρησης εκπαίδευσης περί του ότι ξεκίνησε μία πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον (κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού πηγαιμού) ή μιας βεβαίωσης του εργοδότη περί του ότι η σχέση απασχόλησης έχει ξεκινήσει (κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα μετακόμισης). 4.7 Οι αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση εκδίδονται κατά τη χρονική σειρά της παραλαβής των αιτήσεων. Για την έγκριση, την πληρωμή και το διακανονισμό της επιδότησης καθώς και για την απόδειξη και έλεγχο χρήσης και την ενδεχομένως απαιτούμενη ακύρωση της απόφασης επιδότησης και την απαίτηση επιστροφής της καταβληθείσας επιδότησης ισχύουν οι διοικητικές διατάξεις (VV) που αφορούν το άρθρο 44 BHO, αρ. 8 του παραρτήματος 2 της VV αρ. 5.1, το άρθρο 44 BHO καθώς και τα άρθρα 48 έως 49a VwVfG, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία περί επιδοτήσεων και στον κατάλογο επιδοτούμενων μέτρων. Κατά παρέκκλιση από τη VV αρ. 7.1 που αφορά το άρθρο 44 BHO, η ZAV μπορεί να διατάξει την καταβολή της επιδότησης πριν τεθούν σε ισχύ οι αποφάσεις επιδότησης, εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλον τρόπο ο στόχος του προγράμματος υποστήριξης. Αυτό ισχύει αποκλειστικά για δικαιούχους επιδότησης που είναι φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της ατομικής ενίσχυσης. 4.8 Η εγκρίνουσα αρχή διαθέτει δικαίωμα ελέγχου του δικαιούχου επιδότησης. Το δικαίωμα ελέγχου του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει από τα άρθρα 91 και 100 BHO. 5 Είδος, έκταση και ύψος των επιδοτήσεων 5.1 Η επιχορήγηση εγκρίνεται και χορηγείται στους αιτούντες ως μη επιστρεφόμενη επιδότηση υλοποίησης συγκεκριμένου έργου κατά τον αρ. 3.1 και ακολουθείται η αρχή της χρηματοδότησης έως το ύψος των απαιτούμενων κονδυλίων. Στους αιτούντες κατά τον αρ. 3.2, η επιχορήγηση παρέχεται ως μη επιστρεφόμενη πλήρης επιδότηση. 5.2 Επιλέξιμα για επιδότηση είναι τα έξοδα, εφόσον περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό κατάλογο επιδοτούμενων μέτρων ως μέρος της παρούσας οδηγίας. 5.3 Το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του Ειδικού Προγράμματος για το χρονικό διάστημα 2013 έως 2016 ανέρχεται συνολικά σε 139 εκ..

4 Σελίδα 4 από 9 6 Λοιπές διατάξεις της οδηγίας Η εγκρίνουσα αρχή υποβάλλει στο BMAS στο τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους μία γενική παρουσίαση της χρήσης των πόρων του προϋπολογισμού καθώς και μία περιληπτική ετήσια έκθεση (έκθεση πεπραγμένων), όπου περιλαμβάνονται και στατιστικά στοιχεία. Σε αυτές τις εκθέσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η VV αρ. 11a εδ. 2 που αφορά το άρθρο 44 BHO. 7 Έναρξη της επιδότησης και διάρκεια αυτής 7.1 Επιδοτούνται δράσεις οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο επιδοτούμενων μέτρων και οι οποίες ξεκίνησαν το νωρίτερο στις 2 Ιανουαρίου 2013 και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Αν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της επιδότησης, λήγει και η επιδότηση στο τέλος του τρέχοντος μηνός. 8 Έναρξη ισχύος Η οδηγία τίθεται σε ισχύ την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης στην Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τηρείται το δικαίωμα πραγματοποίησης τροποποιήσεων, ενώ τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τη γενική διοικητική διάταξη αρ 15.2 εδ. 2 που αφορά το άρθρο 44 BHO. Η παρούσα οδηγία αντικαθιστά την οδηγία της 27ης Δεκεμβρίου 2012 (BAnz AT 02/01/2013 Β5) Βερολίνο, 28 Οκτωβρίου 2013 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αντ' αυτού Dr. E. Neifer-Porsch

5 Σελίδα 5 από 9 Παράρτημα Κατάλογος επιδοτούμενων μέτρων Καταβολή των επιδοτήσεων και αποδεικτικά έγγραφα I. Για το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον ή την πρακτική άσκηση καθώς και για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον ή της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τις εξής επιδοτήσεις: 1. Χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού κύκλου μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης Έως και 16 εβδομάδες για έως και 400 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών σε μορφή ενοτήτων, σε συνήθεις για τη χώρα τιμές. Μέγιστη τιμή: 12 /διδακτική ώρα (συμπεριλ. του διδακτικού υλικού). Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας. Πρέπει να αναφέρεται ο φορέας παροχής μαθημάτων γλώσσας καθώς και το κόστος του κύκλου μαθημάτων. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η θετική απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV ή μια γραπτή προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης σε επιχείρηση. Προσκόμιση της βεβαίωσης τακτικής παρακολούθησης του φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας καθώς και του τιμολογίου του φορέα για τις ενότητες του κύκλου μαθημάτων, με τις οποίες έχει ξεκινήσει ή τις οποίες έχει ολοκληρώσει ο συμμετέχων, ή αποδείξεις πληρωμής. 2. Χρηματοδότηση/παροχή ενός κύκλου μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, συνοδευτικού της πρακτικής άσκησης Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, έως και 12 εβδομάδες για 210 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών. Μέγιστη τιμή: 12 /διδακτική ώρα (συμπεριλ. του διδακτικού υλικού). Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας με συνυποβολή της σύμβασης πρακτικής άσκησης της επιχείρησης εκπαίδευσης. Πρέπει να αναφέρεται η θέση εκπαίδευσης καθώς και η εγγραφή του αιτούντος σε κύκλο μαθημάτων κάποιου φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας. Βεβαίωση τακτικής παρακολούθησης καθώς και τιμολόγιο του φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας ή απόδειξη πληρωμής. 3. Κατ' αποκοπή ποσά αποζημίωσης για έξοδα ταξιδιού για την πραγματοποίηση συνέντευξης, την έναρξη μιας πρακτικής άσκησης, την έναρξη και κατά περίπτωση την πρόωρη λήξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον Για τα έξοδα ταξιδιού για την πραγματοποίηση συνέντευξης και για την έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται επιστροφή κατ' αποκοπή ποσών για έξοδα ταξιδιού (ταξίδι πηγαιμού και επιστροφής) ύψους 200 το καθένα για απλή διαδρομή απόστασης έως 500 km ή 300 από 500 km και άνω. Για την έναρξη ή την ενδεχόμενη πρόωρη λήξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι δυνατή η επιστροφή 500, στα οποία περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετακόμισης. Όλα τα έξοδα ταξιδιού τα προκαταβάλλει ο αιτών. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του πρώτου ταξιδίου. Πρέπει να αναφέρεται η επιχείρηση στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η θετική απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV ή μια γραπτή προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση ή, σε περίπτωση έναρξης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον, η σύμβαση εκπαίδευσης. Πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω έγγραφα (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων): α) Βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, β) Προσκόμιση της σύμβασης πρακτικής άσκησης καθώς και βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση επιχείρησης ότι ξεκίνησε η πρακτική ή γ) Προσκόμιση της σύμβασης εκπαίδευσης και της βεβαίωσης της παρέχουσας την εκπαίδευση επιχείρησης ότι ξεκίνησε ή έληξε πρόωρα η επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον.

6 Σελίδα 6 από 9 4. Υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για την εκπαίδευση ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον Χορήγηση: Έως και 818 ανά μήνα συνυπολογιζόμενης της αποζημίωσης που λαμβάνεται για την πρακτική άσκηση, για έως και τρεις μήνες (διάρκεια πρακτικής άσκησης) και σε περίπτωση εκπαίδευσης, συνυπολογιζόμενης της αποζημίωσης που λαμβάνεται για την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον, γίνεται επίσης επιστροφή εξόδων για δύο ταξίδια επίσκεψης στην οικογένεια (ταξίδι πηγαιμού και επιστροφής) ανά εκπαιδευτικό έτος ύψους 200 το καθένα για απλή διαδρομή απόστασης 500 km ή 300 από 500 km και άνω. Το ποσό των 818 αυξάνεται κατά 130 για έξοδα φύλαξης παιδιών, εφόσον ο/η εκπαιδευόμενος/-η έχει δικά του/της παιδιά των οποίων τη φύλαξη θα πρέπει κάποιος να αναλάβει. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της προπαρασκευαστικής για την εκπαίδευση πρακτικής άσκησης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον με συνυποβολή της σύμβασης πρακτικής άσκησης ή της σύμβασης εκπαίδευσης της επιχείρησης εκπαίδευσης. Βεβαίωση της επιχείρησης που παρέχει την εκπαίδευση σχετικά με την τακτική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης ή βεβαίωση της επιχείρησης που παρέχει την εκπαίδευση, περί του ότι συνεχίζεται να υφίσταται η σχέση εκπαίδευσης. 5. Χρηματοδότηση/παροχή υποστήριξης με ενισχύσεις συνοδευτικές της εκπαίδευσης (ενισχυτική διδασκαλία γερμανικών, ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα της σχολής επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και κοινωνική και επαγγελματική συνοδεία) Διαδικασία υποβολής αίτησης: Το ύψος των καλυπτόμενων εξόδων για έως και το συνολικό χρόνο εκπαίδευσης εξαρτάται κατά κανόνα από τα κατ' αποκοπή ποσά της ΒΑ για ενισχύσεις συνοδευτικές της εκπαίδευσης (μέτρα abh), οι οποίες διαφέρουν ανά περιοχή. Εφόσον λόγω της διακρατικής κινητικότητας είναι απαραίτητη μια επιδότηση με σκοπό την κοινωνική ένταξη, η οποία επιδότηση υπερβαίνει ποιοτικά και/ή ποσοτικά την έκταση μιας συνοδευτικής της εκπαίδευσης ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 75 SGB ΙΙΙ, είναι δυνατή η ανάληψη περαιτέρω εξόδων για σχετικές παροχές έως το ύψος ενός κατ' αποκοπή ποσού για ενισχύσεις συνοδευτικές της εκπαίδευσης, εφόσον ο φορέας παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την επιπλέον δαπάνη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον, είναι επίσης δυνατή η παροχή αποζημιώσεων ύψους 85 το μήνα ανά συμμετέχοντα για έξοδα παρεχόμενης από κοινωφελή ιδρύματα εθελοντικής συνοδείας. Η αίτηση ενίσχυσης του νέου υποβάλλεται πριν την έναρξη της συνοδευτικής της εκπαίδευσης επιδότησης με συνυποβολή της σύμβασης εκπαίδευσης. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται δήλωση του φορέα περί της παροχής των απαραίτητων πόρων για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης, εφόσον ο φορέας ζητά την επιστροφή εξόδων για μια παροχή, η οποία υπερβαίνει ποιοτικά και/ή ποσοτικά την έκταση μιας συνοδευτικής της εκπαίδευσης ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 75 SGB ΙΙΙ. Τακτική αναφορά του παρόχου υπηρεσιών σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τακτική παρακολούθηση του αιτούντος. 6. Ενισχυτική διδασκαλία γερμανικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την πρακτική άσκηση προσαρμογής, κοινωνική και επαγγελματική συνοδεία καθώς και υποστήριξη για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά την πρακτική άσκηση προσαρμογής (έως και 12 μήνες) Ενισχυτική διδασκαλία γερμανικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την πρακτική άσκηση προσαρμογής, κοινωνική και επαγγελματική συνοδεία (για την επιδότηση βλέπε ενότητα Ι αρ. 5) καθώς και διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά την πρακτική άσκηση προσαρμογής συνυπολογιζόμενης της αποζημίωσης που λαμβάνεται για την εκπαίδευση κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (για την επιδότηση βλέπε ενότητα Ι αρ. 4). Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής με συνυποβολή του απολυτηρίου της επαγγελματικής σχολής από τη χώρα προέλευσης, της ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα για τη διαδικασία αναγνώρισης

7 Σελίδα 7 από 9 (πλήρης αναγνώριση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων στον τομέα της ειδικότητας, κενά στις πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις) καθώς και ένα πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση προσαρμογής που να βασίζεται σε αυτήν την ειδοποίηση, το οποίο έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης, καθώς και τη σύμβαση πρακτικής άσκησης προσαρμογής μιας επιχείρησης εκπαίδευσης. Βεβαίωση της επιχείρησης που παρέχει την εκπαίδευση σχετικά με την τακτική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής καθώς και ειδοποίηση του αρμόδιου φορέα για την ισοτιμία του αλλοδαπού τίτλου επαγγελματικών σπουδών μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής. 7. Αίτηση για επιδοτήσεις από τρίτους Εκτός από την ατομική ενίσχυση, είναι δυνατή η χορήγηση επιδότησης υλοποίησης συγκεκριμένου έργου από τρίτους (δικαιούχους των επιδομάτων). Για τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα Ι αρ. 1 έως την ενότητα Ι αρ. 6, είναι δυνατή η υποβολή συλλογικής αίτησης εκ μέρους τρίτων. Οι επιδοτήσεις αυτές, μετά την έγκρισή τους μπορούν να υλοποιηθούν ή να μεταβιβαστούν. Υπάρχει δυνατότητα αίτησης για κάλυψη των διοικητικών εξόδων ύψους έως και 5% του συνολικού ποσού επιδότησης χωρίς τις επιδοτήσεις κατά την ενότητα Ι αρ. 4 του καταλόγου επιδοτούμενων μέτρων, εφόσον η ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον δέκα μαθητευόμενους. Επιπλέον, οι αιτούντες είναι επιλέξιμοι υπό τον όρο ότι δεν θα επιβάλλουν κανενός είδους έξοδα στους νέους που επιδιώκουν μια επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την παροχή της πρώτης επιδότησης με συνυποβολή όλων των παραπάνω στις επιδοτήσεις υπό την ενότητα Ι αρ. 1 έως την ενότητα Ι αρ. 6 περιγραφόμενων εγγράφων καθώς και της γραπτής βεβαίωσης των επιχειρήσεων ότι θα διαθέσουν τις ανάλογες θέσεις πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης. Πρέπει επίσης να συνυποβάλλεται χρονοδιάγραμμα του έργου, από το οποίο να προκύπτει η σειρά με την οποία βρίσκουν εφαρμογή τα πακέτα υποστήριξης σε σχέση με την έναρξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον. Εκτός από αποδεικτικά έγγραφα που περιγράφονται στα πακέτα υποστήριξης και πρέπει να προσκομίζονται για την κάθε επιδότηση, ο δικαιούχος των επιδομάτων πρέπει να προσκομίζει ετησίως και ένα προσωρινό αποδεικτικό έγγραφο για την ποσοτική χρήση των πόρων. Επίσης, είναι απόλυτα υποχρεωτική η προσκόμιση της σύμβασης μεταβίβασης μεταξύ του δικαιούχου των επιδομάτων και του μαθητευόμενου ή του εκπαιδευόμενου προς απόδειξη της μεταβίβασης της επιδότησης που αναφέρεται στην ενότητα Ι αρ. 3 και στην ενότητα Ι αρ. 4.

8 Σελίδα 8 από 9 ΙΙ. Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τις εξής επιδοτήσεις είτε κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο είτε συνοδευτικά μίας εξειδικευμένης απασχόλησης σε ένα επάγγελμα στο οποίο υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού: 1. Χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού κύκλου μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης ή στη Γερμανία Έως και 680 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών σε μορφή ενοτήτων, σε συνήθεις για τη χώρα τιμές. Μέγιστη τιμή: 12 /διδακτική ώρα (συμπεριλ. του διδακτικού υλικού). Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποια χώρα της ΕΕ θα γίνουν τα μαθήματα. Είναι δυνατή η επιστροφή έως και 150 για τα τέλη των εξετάσεων γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας. Πρέπει να αναφέρεται ο φορέας παροχής μαθημάτων γλώσσας καθώς και το κόστος του κύκλου μαθημάτων. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η θετική απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV ή μια γραπτή προσφορά θέσης εργασίας στη Γερμανία. Προσκόμιση της βεβαίωσης τακτικής παρακολούθησης του φορέα παροχής μαθημάτων γλώσσας καθώς και του λογαριασμού του φορέα για τις ενότητες του κύκλου μαθημάτων, με τις οποίες έχει ξεκινήσει ή τις οποίες έχει ολοκληρώσει ο συμμετέχων, ή απόδειξη πληρωμής. 2. Κατ' αποκοπή αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού ή μετακόμισης για την πραγματοποίηση συνέντευξης ή για την έναρξη απασχόλησης Για τα έξοδα ταξιδιού για την πραγματοποίηση συνέντευξης γίνεται επιστροφή κατ' αποκοπή ποσών για έξοδα ταξιδιού (ταξίδι πηγαιμού και επιστροφής) ύψους 200 το καθένα για απλή διαδρομή απόστασης έως 500 km ή 300 από 500 km και άνω. Για την ανάληψη μιας απασχόλησης χορηγείται κατ' αποκοπή αποζημίωση για τα έξοδα μετακόμισης ύψους 890. Όλα τα έξοδα ταξιδιού τα προκαταβάλλει ο αιτών. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του ταξιδιού για την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Πρέπει να αναφέρεται ο εργοδότης που έχει επιλεγεί. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η θετική απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV ή μια γραπτή προσφορά θέσης απασχόλησης στη Γερμανία. Πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω έγγραφα (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων): α) Η βεβαίωση του εργοδότη ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη ή β) Η σύμβαση εργασίας καθώς και η βεβαίωση του εργοδότη ότι υφίσταται απασχόληση. 3. Κάλυψη εξόδων διαδικασίας αναγνώρισης για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού Έως και για διαδικαστικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφράσεων και επικυρώσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι επίσης δυνατή η κάλυψη εξόδων για τυχόν προσαρμοστικά μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση ουσιαστικών διαφορών (κύκλος μαθημάτων προσαρμογής ή εξέταση επάρκειας). Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης με προσκόμιση του αλλοδαπού τίτλου σπουδών. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η θετική απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου διαμεσολάβησης της BA/ZAV ή μια γραπτή προσφορά θέσης απασχόλησης στη Γερμανία. Προσκόμιση παραστατικού εξόδων του αρμόδιου φορέα, των μεταφράσεων και επικυρώσεων καθώς και της απόδειξης πληρωμής. 4. Χρηματοδότηση ενός πρώτου προσανατολισμού για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό νέων ηλικιών στη Γερμανία Παροχή αποζημιώσεων ύψους 85 το μήνα ανά συμμετέχοντα (για έως και έξι μήνες) για έξοδα παρεχόμενης από κοινωφελή ιδρύματα εθελοντικής συνοδείας για έναν πρώτο προσανατολισμό των νέων ειδικευμένων εργαζόμενων στη Γερμανία. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του μέτρου από το κοινωφελές ίδρυμα του εθελοντή συνοδού με συνυποβολή της σύμβασης εργασίας του νέου ειδικευμένου

9 Σελίδα 9 από 9 εργαζόμενου στον οποίο πρόκειται να παρασχεθεί συνοδεία. Η παροχή καταβάλλεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων. Έκθεση του εθελοντή συνοδού για το είδος και το περιεχόμενο της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου. Αποποίηση ευθύνης: Το πρωτότυπο της παρούσας οδηγίας περί επιδοτήσεων εκδόθηκε στα γερμανικά. Το κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο σε μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Η γερμανική έκδοση του κειμένου αποτελεί τη δεσμευτική νομική βάση για την ερμηνεία των διατάξεων.

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία περί του Ειδικού Ομοσπονδιακού Προγράμματος για την "Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερόμενων για περαιτέρω εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το Έργο: " Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα