Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας"

Transcript

1 Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη μετοχή σε 2 μετοχές, οπότε από π.χ γίνονται Δεν είναι αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο,απλά γίνεται διάσπαση. Παλιά οι μετοχές ήταν ονομαστικές. Σήμερα οι περισσότερες είναι ανώνυμες, δηλαδή πάνω δε φέρουν το όνομα. Οι μετοχές χωρίζονται σε: 1) Κοινές μετοχές: Οι πιο πολλές μετοχές είναι οι κοινές μετοχές. 2) Προνομιούχες μετοχές: Δηλαδή σημαίνει μειωμένα δικαιώματα αλλά έχουν κάποια επιπλέον δικαιώματα που δεν τα έχουν οι κοινές. Αν διαλυθεί η εταιρεία και έχω κοινές μετοχές, θα πάρω το κεφάλαιο που μου αναλογεί. Αν διαλυθεί η εταιρεία και έχω προνομιούχες μετοχές, αυτές προηγούνται, μετά οι εργαζόμενοι και μετά οι κοινές ( μικρός ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών). Επίσης, σε αντίθεση με τις κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές έχουν αναγραμμένο i επί των κερδών.για να έχεις προνομιούχες μετοχές, πρέπει να έχεις και κοινές. Αν έχεις κοινές, δεν είναι απαραίτητο να έχεις και προνομιούχες. Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας 1) Κεντρική τράπεζα: Κάθε χώρα έχει 1 κεντρική τράπεζα. Στην Αμερική ονομάζεται Federal Reserve Bank ( Κεντρική Τράπεζα Αποθεμάτων). Στην Ιαπωνία ονομάζεται Bank of Japan. Στη Σουηδία ονομάζεται Bank of Sweden. Εκτός Αμερικής όλες ονομάζονται ( Central ) Bank of...στην Ε.Ε. ( 25 χώρες), οι χώρες που μετέχουν στη ζώνη του ευρώ είναι 12 και αυτές έχουν 1 και μοναδική κεντρική τράπεζα, European Central Bank, εγκατεστημένη στη Γερμανία στην πόλη Φρανκφούρτη. Οι κεντρικές τράπεζες αυτών των 12 χωρών ουσιαστικά είναι παραρτήματα της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Κύριες αρμοδιότητες 1 κεντρικής τράπεζας είναι: Α) είναι ο εκδότης του νομίσματος ( η λιγότερο σημαντική αρμοδιότητα), Β) είναι ο επόπτης του ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

2 χρηματοπιστωτικού συστήματος, Γ) χαράζει και εφαρμόζει και ασκεί τη νομισματική πολιτική της χώρας, Δ) είναι ο διαχειριστής του δημοσίου χρέους της χώρας, διότι είναι ο ταμίας της χώρας, Ε) ασκεί, χαράζει και εφαρμόζει τη συναλλαγματική πολιτική της χώρας, ΣΤ) είναι η τράπεζα των εμπορικών τραπεζών, Ζ) οι κεντρικές τράπεζες είναι ο δανειστής της τελευταίας καταφυγής ( Lender of the last resort), Η) είναι και αποδέκτης καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών( accepter of deposit), Θ) εποπτεύει, ελέγχει, καθοδηγεί τη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών ( π.χ. Επιστολές του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γκαργκάνα προς τις εμπορικές τράπεζες να συγκρατηθούν στα στεγαστικά δάνεια). 2) Εμπορικές τράπεζες 3) Βιομηχανικές ή Επενδυτικές τράπεζες ( εξειδικευμένες) 4) Κτηματικές ή Στεγαστικές τράπεζες ( σήμερα δεν υπάρχουν) 5) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Έχει κάθε χώρα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Είναι εκεί που κάποιος καταθέτει οφειλές υπέρ τρίτου που για κάποιο λόγο δε μπορεί να τα δώσει στον ίδιο. Από αυτήν δανείζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιαίτερα στεγαστικά. 6) Ταμεία Ασφαλιστικών Οργανισμών ( ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π.): Μαζεύουν εισφορές από τους εργαζόμενους και εργοδότες. Τα διαθέσιμα αυτά τα εκμεταλλεύονται για να αυξηθεί το κεφάλαιο τους. Αν κάνουν όμως επικίνδυνες επενδύσεις ( π.χ. Χρηματιστήριο ) μπορεί να πέσει το κεφάλαιο τους. 7) Αγροτικές ή Συνεταιριστικές Τράπεζες: Για τους αγρότες, π.χ. Η Αγροτική η οποία βέβαια έχει πάψει να ασχολείται μόνο με αγρότες. 8) ΑΕΔΑΚ ( Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων): Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι: π.χ. Έχω 1000 ευρώ κεφάλαιο, θα βάλω τα 500 σε τίτλους σταθερού εισοδήματος ( ομόλογα, έντοκα, καταθέσεις προθεσμίας) και τα άλλα 500 ως εξής: 100 σε μετοχές Ε.Τ.Ε., 100 σε μία μεσαία επιχείρηση ( επένδυση με πιο πολύ ρίσκο), 100 σε μία μηχανική επιχείρηση κ.λ.π. Αν δεν έχει χρόνο και γνώσεις για να φτιάξει το χαρτοφυλάκιο του, αναλαμβάνει η ΑΕΔΑΚ την επιλογή για λογαριασμό τους ατόμου στο πώς θα διαχειριστούν τα λεφτά, που θα τα επενδύσουν. Οι ΑΕΔΑΚ έχουν πολλά εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια π.χ. Αμοιβαίο μικτό ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

3 διεθνές ( ελληνικές και ξένες εταιρείες), π.χ.αμοιβαίο μόνο σταθερού εισοδήματος, π.χ.αμοιβαίο μόνο σε ομόλογα Η.Π.Α. κ.λ.π. Η ΑΕΔΑΚ παίρνει το ποσό και δίνει στο τέλος το μερίδιο που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο. Η ΑΕΔΑΚ δε τάζει σίγουρη απόδοση και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρεθεί χαμένος. 9) Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια 10) Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 11) Εταιρείες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 12) Εταιρείες Παροχής Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου 13) Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 14) Εταιρείες Leasing, Forfaining, Factoring κ.λ.π. 15) Ασφαλιστικές Εταιρείες Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Χρηματοπιστωτικές αγορές Χρηματοπιστωτικά μέσα είναι κάθε απαίτηση η οποία περιλαμβάνεται στον ευρύ ή στενό ορισμό του χρήματος. Διακρίσεις χρηματοπιστωτικών αγορών: 1) Αγορές χρήματος: διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικοί τίτλοι με διάρκεια maximum 1 χρόνο. Αγορές κεφαλαίου: διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικοί τίτλοι με διάρκεια πάνω από 1 χρόνο. Π.χ.τα έντοκα γραμμάτια ανήκουν στις αγορές χρήματος, τα C.P. ανήκουν στις αγορές χρήματος, οι μετοχές ανήκουν στις αγορές κεφαλαίου, τα ομόλογα ανήκουν στις αγορές κεφαλαίου. 2) Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές: Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για πρώτη φορά είναι πρωτογενής αγορά. Άλλο παράδειγμα πρωτογενούς αγοράς είναι η έκδοση π.χ.ενός κρατικού ομολόγου. Αν θέλω να το ρευστοποιήσω πιο πριν, το πουλώ στην δευτερογενή αγορά. 3) Spot αγορές και Προθεσμιακές Αγορές: Οι spot αγορές/ αγορές όψεως ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

4 έχουν ένα πιο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Σε αυτές περιγράφεται το προιόν, ορίζεται η τιμή, ο τόπος ανταλλαγής, ο χρόνος παράδοσης, δηλαδή και η συμφωνία και η υλοποίηση της συμφωνίας γίνονται το πολύ μέχρι 72 ώρες ( π.χ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία Spot αγορά). Προθεσμιακές αγορές έχουμε όταν ο χρόνος υλοποίησης της συμφωνίας ( δηλαδή παράδοση του υποκείμενου τίτλου) απέχει από το χρόνο κατάρτισης της συμφωνίας περισσότερο από 72 ώρες ( π.χ. Το Χρηματιστήριο Παραγώγων είναι μία περίπτωση προθεσμιακής αγοράς). Πρωτογενές και Δευτερογενές χρήμα Πρωτογενές χρήμα: Χαρτονομίσματα, Κέρματα ( Εκδότης, δημιουργός η Κεντρική Τράπεζα) Δευτερογενές ή Τραπεζικό ή Λογιστικό ή Παράγωγο Χρήμα: Δημιουργός του το σύνολο του τραπεζικού συστήματος ( δηλαδή το σύνολο των εμπορικών τραπεζών) Ο R ( Λόγος Ελαχίστων Ρευστών Διαθεσίμων) Ο Λόγος των Ελαχίστων Ρευστών Διαθεσίμων είναι το ποσοστό εκείνο των συνολικών καταθέσεων που γίνονται σε μία εμπορική τράπεζα το οποίο με πάγια αναγκαστική απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας οφείλει η εμπορική τράπεζα να το διακρατά σε ρευστή μορφή. Είναι δηλαδή ένα αναγκαστικό ποσοστό που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες.η αύξηση ή η μείωση του R έχει αντίρροπη σχέση με την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά. Δηλαδή όταν αυξάνεται το R μειώνονται τα λεφτά που μένουν προς χορήγηση και επομένως μειώνεται η ικανότητα να παράγεται πρόσθετο χρήμα. Π.χ. Σε μία μέρα γίνονται καταθέσεις 100 ευρώ, 1 ποσοστό των 100 ευρώ πρέπει να παραμένει σε ρευστή μορφή. ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

5 0<= R<= 1 Έστω ότι R= 0,40 Υποθέσεις: 1) Όλες οι εμπορικές τράπεζες αρχίζουν να λειτουργούν σήμερα, 2) Ο κ α1 κάνει κατάθεση 1000 ευρώ στην τράπεζα Α σε μετρητά. Ισολογισμός Τράπεζας Α ( ώρα 14:00) Ενεργητικό Παθητικό Ταμείο 1000 Καταθέσεις πελατών 1000 Σύνολο=1000 Σύνολο=1000 Υπόθεση: Η τράπεζα Α δεν αποθηκεύει τα 1000 ευρώ. Προσπαθεί να κερδίσει από αυτά ( δηλαδή να τα δανείσει) και δανείζει 0,60*1000=600 στον πελάτη α2. Ισολογισμός Τράπεζας Α ( ώρα 14:00 αύριο) Ενεργητικό Παθητικό Ταμείο 400 Καταθέσεις πελατών 1000 Οφειλές από δάνεια 600 Σύνολο= 1000 Σύνολο=1000 Υπόθεση: Ο α2 αγοράζει 1 μηχάνημα αξίας 600 ευρώ( σπαταλά όλα τα λεφτά του δανείου) από τον κατασκευαστή του, τον β1. Ο β1 εισπράττει τα 600 ευρώ και τα καταθέτει στην τράπεζα Β. Ισολογισμός Τράπεζας Β ( ώρα 14:00 μεθαύριο) Ενεργητικό Παθητικό Ταμείο 600 Καταθέσεις πελατών 600 Σύνολο= 600 Σύνολο=600 Πάλι το 0,40*600= 240 θα παραμείνει ρευστό διαθέσιμο και το 0,60 *0,60=360 μπορεί να το δανείσει στον πελάτη β2. ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

6 Ισολογισμός Τράπεζας Β ( αντιμεθαύριο στις 14:00) Ενεργητικό Παθητικό Ταμείο 240 Καταθέσεις πελατών 600 Οφειλές από δάνεια 360 Σύνολο=600 Σύνολο=600 Πόσα λεφτά κυκλοφορούν στην αγορά = =1960 Ερώτημα: Τελικά από το αρχικό ποσό των 1000 ευρώ που κατατέθηκαν στην τράπεζα Α, πόσο είναι το σύνολο των καταθέσεων ( = πρόσθετο χρήμα) που δημιούργησε το τραπεζικό σύστημα; Απάντηση: Αρχική κατάθεση στην τράπεζα Α= Κατάθεση στην τράπεζα Β = (1000)*(1-0,4)=600+ Κατάθεση στην τράπεζα Γ = (1000)*(1-0,4) 2 =360+ Κατάθεση στην τράπεζα Δ = (1000)*(1-0,4) 3 = Κατάθεση στην νιοστή τράπεζα = (1000)*(1-0,4) n-1 =0 Έχουμε λοιπόν το άθροισμα των απείρων όρων 1 φθίνουσας γεωμετρικής προόδου: (1000)*(1-0,4) + (1000)*(1-0,4) 2 + (1000)*(1-0,4) 3 + (1000)*(1-0,4) n-1 = 1000 * ( 1/0,4) = 2500 ευρώ ( τύπος αθροίσματος γεωμετρικής προόδου). Άρα το πρόσθετο χρήμα είναι : =1500 ευρώ. Αν το R= 0,8 τότε το πρόσθετο χρήμα είναι: = 250 ευρώ. Oταν λοιπόν μεγαλώνω τον R, πιέζω το τραπεζικό σύστημα να παράγει μικρότερη ποσότητα χρήματος. Όταν μικραίνω τον R, πιέζω το τραπεζικό σύστημα να παράγει ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

7 μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος. Αν γενικά Κο είναι το αρχικό ποσό κατάθεσης και R ο λόγος των Ελαχίστων Ρευστών Διαθεσίμων, τότε το φθίνον παλιρροιακό κύμα όλων των καταθέσεων είναι: Κο + Κο*( 1- R) + Ko*( 1- R) Ko*(1-R) n-1 = (1/R)*Ko Άρα το πρόσθετο ( ή δευτερογενές ή τραπεζικό ) χρήμα είναι: ΔΜ= { (1/R)*Ko}- Ko = = 1500 ( για R=0,40) ΔΜ=9000 ( για R= 0,10) 1/R= Τραπεζικος Πολλαπλασιαστής ( το αντίστροφο του R). Ο τραπεζικός πολλαπλασιαστής αυξάνει το τραπεζικό χρήμα και εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Το μέγεθος του R ορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες. Δεν υπάρχει ένα R σε κάθε οικονομία αλλά διαφορετικά R για κάθε χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Ερώτηση: Ποιά θα έχει μεγαλύτερο R, η κατάθεση προθεσμίας μέχρι ένα χρόνο ή η κατάθεση ταμιευτηρίου; Απάντηση: Η κατάθεση ταμιευτηρίου θα έχει πιο μεγάλο R επειδή για αυτήν πρέπει να έχω πιο πολλά ρευστά διαθέσιμα. Μπορώ να βγάλω ένα R για την οικονομία ως εξής: Προσθέτοντας τα επιμέρους R* συντελεστής βαρύτητας για καθένα από αυτά / n ( =πλήθος) Π.χ. ( 1000*0,4+100*0,2)/2, δηλαδή παίρνω τον σταθμικό μέσο όρο τους. Η εξαίρεση της Μεγάλης Βρετανίας Η μόνη κεντρική τράπεζα η οποία δεν εφαρμόζει την αναγκαστική επιβολή των επιμέρους R ( για κάθε είδους κατάθεση) είναι 1 χώρα σε όλο τον κόσμο, η Μεγάλη Βρετανία και αυτό επειδή η οικονομία της στηρίζεται στην παράδοση. Η Μ. Βρετανία είναι το χρηματοπιστωτικό κέντρο όλου του κόσμου. Αφήνει ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

8 δηλαδή των πρωτοβουλία και ευθύνη για τον καθορισμό των R στην ίδια την τράπεζα ξεχωριστά. Και αν κάποια τράπεζα βρεθεί σε δυσκολία και το R δε φτάνει, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας επιβάλλει πρόστιμα αν η τράπεζα δεν ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των πελατών της. Αφήνεται λοιπόν η πρωτοβουλία και ευθύνη για τον καθορισμο του R στην ίδια την εμπορική τράπεζα για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο. LIBOR: Είναι επιτόκιο που αλλάζει κάθε 5 λεπτά κατά τετράκις λιγότερο του χιλιοστού της μονάδας. Το R χρησιμεύει ως εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Η αγγλική κεντρική Τράπεζα δε το χρησιμοποιεί όμως ως εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Ερώτηση: Αν η νομισματική κεντρική αρχή θέλει να αυξήσει τη ρευστότητα ώστε η αυξημένη ρευστότητα να αυξήσει τη Z ( ζήτηση), τι θα κάνει το R ; Απάντηση: Θα μειώσει το R ή κάποια από τα επιμέρους R ( Τρόπος νομισματικός). Ερώτηση: Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταθέσεων προθεσμίας λήγει από 4 μήνες και μετά, ενώ οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου είναι ανά πάσα στιγμή απαιτητές. Αν θέλουμε να μειώσουμε τη ρευστότητα, πώς διαχειριζόμαστε τα διάφορα R; Απάντηση: Πρέπει το R των καταθέσεων όψεως να αυξηθεί, το R των καταθέσεων ταμιευτηρίου να αυξηθεί ενώ το R των καταθέσεων προθεσμίας μένει αμετάβλητο. LIBOR ( London Interbank Offer Rate) Διατραπεζικό Επιτόκιο Προσφοράς ( κεφαλαίων) του Λονδίνου: Το Λονδίνο ως χρηματοπιστωτικό κέντρο του κόσμου είναι η πρώτη χρηματοπιστωτική αγορά, τέτοια που η μια τράπεζα δανείζει την άλλη. Π.χ. Ώρα η τράπεζα Α είναι ελλειμματική και θέλει τώρα να ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

9 ικανοποιήσει την απαίτηση κάποιου μεγάλου πελάτη της και δεν τα έχει αυτά τα απαιτητά λεφτά. Στέλνει λοιπόν σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες ότι θέλει να δανειστεί για 2 μήνες , ποιός τα δίνει και με τι επιτόκιο. Βγαίνει το μέσο ( το LIBOR) επιτόκιο αλληλοδανεισμού με το οποίο έγιναν πράξεις το τελευταίο λεπτό- αυτό το επιτόκιο είναι το πιο ευμετάβλητο επιτόκιο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα όμως δεν υπάρχει μόνο το LIBOR αλλά και το ευρωπαικό EURIBOR. Το EURIBOR δεν είναι το ίδιο ευμετάβλητο με το LIBOR. Οι τράπεζες προωθούν τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο EURIBOR, αλλά η διαφορά είνα απειροελάχιστη. Ο Βαθμός Ρευστότητας των Διαφόρων Βαθμών Μορφών Χρήματος και η Προσφορά Χρήματος Μ Ορισμοί του Μ από τη Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το 2001 που μπήκαμε στη ζώνη του ευρώ: Μο= Χαρτονομίσματα+ Κέρματα : Πολύ στενός ορισμός του χρήματος- Hot money- Νομισματική Βάση) Μ1= Μο+ Καταθέσεις Όψεως : Απλά στενός ορισμός του χρήματος Μ2 δε χρησιμοποιούσε η Κεντρική Τράπεζα ως το Μ3= Μ1+ Καταθέσεις Ταμιευτηρίου + Καταθέσεις Προθεσμίας+ Repos + Τραπεζικά Ομόλογα : Ευρύς ορισμός του χρήματος Μ4= Μ3+ ΕΓΔ ( Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου)+ ΟΕΔ ( Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου) : Πολύ ευρύς ορισμός του χρήματος Προσοχή!!! Τα πιο πάνω είναι ιστορία πια. Σήμερα στη Ζώνη του Ευρώ οι ακόλουθοι ορισμοί του Μ: Μ1= Κέρματα+ Χαρτονομίσματα+ Καταθέσεις Όψεως Μ2= Μ1+ Καταθέσεις Προθεσμίας μέχρι 2 έτη + Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

10 Μ3= Μ2+ Repos+ Αμοιβαία Διαχείρισης Κεφαλαίων+ Εκδόσεις Χρέους μέχρι 2 έτη Εκδόσεις χρέους: Ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια, Πιστοποιητικά Καταθέσεων, Γραμμάτια Τραπεζικής Αποδοχής, Εμπορικά Γραμμάτια κ.λ.π. Ενώ στους εθνικούς ορισμούς ήταν όλα τα ομόλογα, εδώ έχουμε μόνο εκδόσεις χρέους μέχρι 2 έτη. Είναι λοιπόν βραχύχρονη η θεώρηση της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας που συνδέεται με τη μονεταριστική θεώρηση της. Παράδειγμα: Αν όλο το χρήμα είναι 100 Έτος 2002: τα Μ της ΕΚΤ Μ1= Κέρματα+ Χαρτονομίσματα + Καταθέσεις Όψεως= 5% + 36%=41% Μ2=Μ1+ Καταθέσεις Προθεσμίας μέχρι 2 έτη+ Καταθέσεις Ταμιευτηρίου= 41% + 19 % + 23%= 41% + 42%= 82 % Μ3= Μ2+ Repos+ Εκδόσεις Χρέους μέχρι 2 έτη + Αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων= 82% + 17% = 100% REPO ( Repurchase Agreement)- Συμφωνία Επαναγοράς Υπάρχουν πολλές οικονομικές μονάδες οι οποίες είτε είναι ελλειμματικές είτε περισσευματικές. Π.χ. 1 supermarket μόλις τελειώσει η μέρα, οι συνολικές εισπράξεις μπαίνουν σε μία τράπεζα και φέρουν ένα επιτόκιο. Μία εταιρεία δανείζεται από το supermarket με ένα επιτόκιο και το εξασφαλίζει πουλώντας στο supermarket ίσου ποσού τίτλους δημοσίου. Δηλαδή το supermarket δίνει ευρώ και η εταιρεία δίνει τίτλους αξίας ευρώ. Το supermarket είναι σε πολύ ευνοική θέση γιατί αν κάποια στιγμή ζητήσει πουλάει τους τίτλους. Δηλαδή εξασφαλίζεται στην περίπτωση που ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

11 η εταιρεία δε μπορεί να γυρίσει τα λεφτά που έχει δανειστεί τη στιγμή που τα απαιτήσει το supermarket. Είναι λοιπόν 1 τραπεζικό εργαλείο με το οποίο οι τράπεζες εγγυώνται δια των ενσωματωμένων κρατικών τίτλων την επιστροφή βραχυπρόθεσμα κατατεθέντων σε αυτές ποσών. Τα REPOS αρχίζουν από 3 μέρες και φτάνουν το πολύ ένα μήνα. Reverse repos για τον καταθέτη, repos για την τράπεζα. Σήμερα το μικρότερο Repo είναι ευρώ σε μία μικρή τράπεζα. Τα repos μπορούν να ανανεωθούν χωρίς όμως να ισχύει απαραίτητα το ίδιο επιτόκιο με πριν. Είναι πλέον άυλα. Έχουν μεγάλα επιτόκια, π.χ. Έντοκο γραμμάτιο i= 3% - REPO i= 3,2%. Για αυτό και υπάρχουν ελάχιστα ποσά, π.χ ευρώ για να γίνει ένα REPO επειδή το επιτόκιο τους είναι μεγάλο. ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ ΧΕΙΜ

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds H Hang Seng Index = δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αποτελείται από μετοχές 33 επιχειρήσεων από τους ακόλουθους τομείς της οικονομίας: α) χρηματοπιστωτικός τομέας β) επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα