TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού Καρδίτσα Τηλέφωνα URL Πληροφορίες ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα 1 από 16

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 3258/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Ο ήµαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη: Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων». Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2015 ήµου Καρδίτσας & των φορέων του. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Τον νόµο 3852/10 & Π 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας ΕΝ υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους. Την 53/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. Την αναγκαιότητα της προµήθειας ειδών καθαριότητας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές. ιακηρύσσει Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ έτους 2015 για το δήµο Καρδίτσας και τους φορείς του. Η άνω προµήθεια χρηµατοδοτείται από ηµοτικούς πόρους µε το ποσό των ,00, σε διάφορους κωδικούς των προϋπολογισµών του δήµου Καρδίτσας και των φορέων του έτους 2015 ως εξής : ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότηττας για τα Κ ΑΠ ( ράση: Εναρµόνισης Οικογενειακής & 3.880,00 Επαγγελµατικής Ζωής -ΕΣΠΑ ) Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8.000,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας - Πράξη "Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Οµάδων" (ΕΣΠΑ 350, ) Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 2 από 16

3 ΟΠΑΚ για ποσό 2.890,50 -Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α. για ποσό ,50. ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας την 25/02/2015 και ώρα 13:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας (παράρτηµα Α) και εγκρίθηκαν µε την υπ αριθ. 53/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο αρµόδιο γραφείο του ήµου (Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Κατσαούνος Γιάννης , fax: ), µέχρι την 25/02/2015 και ώρα 11:00 Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α /93 «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί προµηθειών του δηµοσίου. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο. Η επιτροπή διενεργείας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για οποίο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: ικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 2% του προϋπολογισµού ήτοι 1.195,12. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς (ήτοι µετά από 5 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής - άρθρο 5,2 της παρούσας ). β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 1. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας θ αφορούν όλους τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε Σελίδα 3 από 16

4 διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. δ2. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2.ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% του προϋπολογισµού, β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σελίδα 4 από 16

5 β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου θ αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς, προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Επιπροσθέτως, θ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής δεν χρειάζεται να κατατεθούν εις διπλούν. Τα δικαιολογητικά µπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης προµήθειας θα γίνονται δεκτές, εφόσον αφορούν το σύνολο ενός επιµέρους είδους. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που να αναφέρεται στο σύνολο του διαγωνισµού, ήτοι 1.195,12. ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα Οι προσφορές θα επιδοθούν στο αρµόδιο γραφείο, όπως καθορίζεται στο πρώτο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 3.4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ οδός ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντος Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και τα δικαιολογητικά. Σελίδα 5 από 16

6 A. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει και δείγµατα των υπό προσφορά ειδών προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχειά που δηλώνει στην προσφορά του, σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από την επιτροπή ( Αυτό θα προκύψει µετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις για οποίο υλικό κρίνει. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Η προσκόµιση πλήρους σειράς δειγµάτων, για όλα τα προσφερόµενα είδη, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία είναι υποχρεωτική. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο (όχι απλό φωτοαντίγραφο). B. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο (όχι απλό φωτοαντίγραφο). ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: α. τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. ( µπορεί να αναφερθεί και συγκεντρωτικά στο τέλος της προσφοράς ) ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ΙΕΞΟ ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α /93 «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονοµική επιτροπή. Για ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής είναι µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη (φθηνότερη) τιµή ανά είδος, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του συνολικού προϋπολογισµού του κάθε είδους που αναφέρεται στη µελέτη. Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του δήµου και του µειοδότη κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές κλπ.) Σελίδα 6 από 16

7 5.2 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Αν ο ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.3. Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 6ο Η κάθε προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού ανά είδος προϋπολογισµού. Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες µε τις ίδιες τιµές του διαγωνισµού στην περίπτωση µείωσης της ποσότητας. Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια αγαθών µέχρι του ορίου της συµβατικής τιµής που θα συµφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα της Υπηρεσίας, µε την Ίδια ακριβώς τιµή ή ποσοστό έκπτωσης µε αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Κάθε επιµέρους παραγγελία θα δίδεται γραπτώς από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 10 µέρες από την κάθε έγγραφη παραγγελία. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ήµαρχο. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήµο και παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την αρµόδια επιτροπή. β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Σελίδα 7 από 16

8 Η ανωτέρω Σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του πρώτου των συµβαλλοµένων απευθυνόµενη προς τους προµηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της για ένα ακόµη δίµηνο. ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία. Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ήµου Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η προµήθεια. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Καρδίτσας. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι. Η πληρωµή των εφηµερίδων θα γίνει αµέσως µετά την κατακύρωση της προµήθειας και την υπογραφή της σύµβασης. Σελίδα 8 από 16

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30/01/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου & των φορέων του οικονοµικού έτους 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 3 /2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με την παρούσα µελέτη που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προµήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω : ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 αιτούµενης συνολικής πίστωσης (µε ΦΠΑ 23%) : ,00 Η άνω προµήθεια χρηµατοδοτείται από ηµοτικούς πόρους µε το ποσό των ,00, σε διάφορους κωδικούς των προϋπολογισµών του δήµου Καρδίτσας και των φορέων του έτους 2015: ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 2 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότηττας για τα Κ ΑΠ ( ράση: Εναρµόνισης Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής - ΕΣΠΑ ) 3.880, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8.000,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας - Πράξη "Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Οµάδων" (ΕΣΠΑ , ) Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΠΑΚ για ποσό 2.890,50 -Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α. για ποσό ,50. Θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ µε τη διαδικασία του προχείρου διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Οι προµήθειες θα γίνονται ανάλογα µε τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να προσφέρουν και µεγαλύτερες συσκευασίες στα υπό προµήθεια προϋπολογισθέντα ειδή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξουν αναγωγές µε τις ποσότητες που ενδεικτικά έχουν προϋπολογιστεί. Ο ανάδοχος θα παραδίδει την προσφερόµενη από αυτόν συσκευασία, στις ποσότητες που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία. Στα ειδή που ζητείται από την υπηρεσία αριθµός καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσµεύονται ότι τα είδη που θα προσφέρουν θα πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους δεν θα γίνεται δεκτή για το συγκεκριµένο είδος. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , , ,00 Σελίδα 9 από 16

10 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: Α ΟΠΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ, ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5% ( ΗΛΑ Η ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 150 3, ,00 2 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1 ΛΙΤΡΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 60 2, ,00 3 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4LIT (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 80 3, , ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ (70Χ95) ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥ ΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 50Χ50 ΤΕΜ 50 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ (52Χ75) ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΞΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 500 1, ,00 ΤΕΜ 200 0, ,00 ΤΕΜ 300 1, ,00 7 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 35 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΤΕΜ 15 1,800 27,00 9 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΜ 6 16,000 96,00 10 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 30 2,000 60,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.350,00 Φ.Π.Α 23% 540,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.890,50 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΤΕΜ 23 2,000 46,00 ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) 2 3 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 25 2,500 62,50 ΤΕΜ 200 2, ,00 4 XAΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ zig zag ( συσκευασια των 250 τεµαχ) ΤΕΜ 100 1, ,00 5 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ zig zag (συσκ.των 1000 τεµαχ) ΤΕΜ 100 3, ,00 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( κουτι των 32 τεµ.) ΤΕΜ 12 0,390 4,68 7 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ 20 1,100 22,00 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 70 1,400 98,00 9 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 70 5, ,00 10 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA ΑΝΑ 500 ML ΤΕΜ 70 1, ,00 11 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 70 1, ,50 12 ΦΙΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 240 GR ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 10 4,500 45,00 13 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 12 0,917 11,00 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 200 1, , ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 25 ΕΚ. ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 500 1, ,00 ΤΕΜ 40 3, ,00 ΤΕΜ 50 1,600 80,00 Σελίδα 10 από 16

11 18 ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΕΜ 20 0,900 18,00 19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ 200 ΓΡ ΤΕΜ 250 3, ,00 20 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ AFROZO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. ΤΕΜ 10 2,700 27,00 21 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 10 8,470 84,70 22 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 10 4,230 42, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ 220 3, ,00 25 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 3, ,00 26 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ΓΡΑΜ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 180 1, ,00 27 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ( 750 ml) ΤΕΜ 50 1,000 50,00 28 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 173 3, ,20 29 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 500 ΓΡΑΜΜ(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 20 1,000 20,00 30 ΧΛΩΡΙΝΗ 1L ΤΕΜ 500 1, ,00 31 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 5 lt ΤΕΜ 22 3,460 76,12 32 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 30 1,500 45,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,TROLLEY, ΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 33 ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 5 73, ,75 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΕΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ.ΜΕ ΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ 25LT 34 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΑΠΛΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 14 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 27 5, ,00 35 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 50 2, ,00 36 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 8 3,000 24,00 37 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ 12 1,150 13,80 38 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 70 1, ,00 39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ (BOSCH SHERA W ) ΤΕΜ 2 7,700 15,40 40 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ( BOSCH TYPE G N) ΤΕΜ 2 7,700 15,40 41 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 15 1,500 22,50 42 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 50 7, , ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (400 GR) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 70 4, ,10 ΤΕΜ 35 3, ,50 45 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 5 5,770 28,85 46 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 40 1,150 46,00 47 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΧ ΤΕΜ 60 1,000 60,00 48 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 50 10, ,50 49 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 20 2,690 53,80 50 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 36 1,000 36,00 51 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 100 3, ,00 52 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜ 12 3,850 46,20 53 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΤΕΜ 100 0,800 80, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (65Χ90) ΤΕΜ 250 1, ,00 ΤΕΜ 70 1, ,00 ΚΙΛΟΥ , ,00 Σελίδα 11 από 16

12 57 ΣΑΚΟΥΛΕΣ HOTEL 50Χ50 ΤΩΝ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 600 1, ,00 58 ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜ 7 1,540 10,78 59 ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΤΕΜ 25 1,540 38,50 60 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 10 1,150 11,50 61 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 72 ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜ 15 8, ,00 62 ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 2 2,500 5,00 63 ΓΙΑ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑ ΤΕΜ 2 3,000 6,00 64 ΠΙΓΚΑΛ ΑΣΠΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜ 2 4,700 9,40 Γ 1 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ,98 Φ.Π.Α 23% 3.587,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΤΕΜ 120 2, ,00 ΤΕΜ 200 2, ,00 3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ 72 ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜ 14 8, ,00 4 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ 71 1,100 78,10 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 89 1, ,60 6 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 18 5,000 90,00 7 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 90 0,550 49,50 8 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA ΑΝΑ 500 ML ΤΕΜ 90 1, ,00 9 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 60 1, ,00 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1L ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 4,900 24,50 11 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΜ 6 2,500 15,00 12 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 30 1,100 33,00 13 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 104 2, ,40 14 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 107 1, ,00 15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 7 7,000 49,00 16 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 700 2, ,00 17 ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΕΜ 80 0,900 72, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ 200 ΓΡ ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ AFROZO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 5%) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 250 3, ,00 ΤΕΜ 23 2,700 62,10 ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ 5 12,000 60,00 ΤΕΜ 370 3, ,00 23 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3, ,00 24 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ΓΡΑΜ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 71 1,400 99,40 25 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 350 3, ,00 26 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 110 1, ,00 Σελίδα 12 από 16

13 27 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,TROLLEY, ΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΕΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ.ΜΕ ΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ 25LT ΤΕΜ 7 95, ,00 28 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 14 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 50 5, ,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ 29 ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 4 2,050 8,20 31 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 50 1,500 75,00 32 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 50 7, ,00 33 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 100 3, ,00 34 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 80 10, ,00 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΥΣΧΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 60 4, ,00 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 57 3, ,60 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 90 3, ,00 38 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΤΕΜ 20 0,800 16,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50Χ50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ ΤΕΜ 500 1, , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 400 2, ,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 800 2, ,00 42 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 40CM ΤΕΜ 33 5, ,34 43 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 6 3,000 18,00 44 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜ 6 2,980 17,88 45 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 400 0, ,00 48 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 4 1,500 6,00 49 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΤΕΜ 58 3, ,00 50 ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 150 5, ,00 51 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΘΡΑΝΙΑ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ ΤΕΜ 30 0,500 15,00 52 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 80 ΕΚ ΤΕΜ 46 8, ,80 53 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 137 2, ,50 54 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 150 1, ,00 55 ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 42 3, ,00 56 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 43 4, ,00 57 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 46 1,500 69,00 58 ΠΙΓΚΑΛ ΤΕΜ 10 3,500 35,00 ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 61 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 8 5,500 44,00 ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 8 11,000 88,00 63 ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΜ 4 2,000 8,00 67 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Ή ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 6 2,500 15,00 68 ΚΟΥΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ 20 12, ,00 69 MΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ 10 2,000 20,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS 2000W (10 70 TEM) ΤΕΜ 4 10,000 40,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS 1.600W (10 71 TEM) ΤΕΜ 20 10, ,00 72 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ PHILIPS 1800W (10 TEM) ΤΕΜ 20 10, ,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ BOSCH SPERA W 73 (1O TEM) ΤΕΜ 8 10,000 80,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ JURO PRO MINI 2200W 74 (10 TEM) ΤΕΜ 30 10, ,00 75 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ DELONGI 1200D (10 TEM) ΤΕΜ 6 10,000 60,00 ΣΥΝΟΛΟ ,92 Σελίδα 13 από 16

14 Φ.Π.Α 23% 4.897,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΜΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ 1 ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 300 2, ,00 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 2 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜ 100 2, , ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 2, ,00 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ 6 ΚΙΛ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 21 8, ,00 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 45 ΤΕΜ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΕΜ 21 5, ,00 6 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4LIT ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 21 3,000 63,00 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25 ΤΕΜ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 100 1, ,00 8 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ , ,00 9 ΣΠΙΡΤΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 20 0,600 12,00 10 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1000 ΓΡ ΤΕΜ 14 3,000 42,00 11 ΥΓΡΟ ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 400ΓΡ. ΤΕΜ 14 3,000 42,00 12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 200 0, ,00 13 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 21 5, ,50 14 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 100 0,550 55,00 15 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA ΑΝΑ 500 ML ΤΕΜ 14 1,700 23,80 16 ΛΑ ΟΚΟΛΛΕΣ 15Μ ΤΕΜ 42 2, , ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 90ΤΕΜ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15X10 ΤΕΜ 210 1, ,00 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ, ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14LIT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 7 9,000 63,00 19 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 7 2,000 14,00 20 ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 750 ML ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 7 5,500 38,50 21 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1L ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 7 2,000 14,00 22 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΜ 7 2,500 17,50 23 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΑΚΙ 240 ΓΡ ΤΕΜ 7 30, ,00 24 ΦΙΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 240 GR ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 7 4,500 31,50 25 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 28 1,000 28,00 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ) ΛΕΥΚΟΥ 26 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 50 2, ,00 27 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 500 0, ,00 28 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 42 6, , ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 150 1, ,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 50 1,500 75,00 31 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. ΤΕΜ 42 2, ,40 32 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 400 ML ΤΕΜ 14 3,000 42,00 33 ΚΑ ΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΕΜ 7 13,000 91,00 Σελίδα 14 από 16

15 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 30,000 30,00 ΜΥΚΗΤΙΟΚΤΟΝΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 25,000 25,00 ΣΤΕΡΕΟ ΧΡΩΜΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 5,290 5,29 ΣΤΕΡΕΟ ΧΛΩΡΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 5,150 5,15 38 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓ/ΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΩΝ 21 5, ,00 39 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΕΜ 7 2,000 14, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ , ,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 5%) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 λευκου χρωµατος 24 11, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 50 3, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 25 3,000 75,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ΓΡΑΜ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 1, ,00 46 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3, ,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 500 ΓΡΑΜΜ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ 47 ΓΧΚ) ΤΕΜ 14 1,200 16,80 48 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 40 1,500 60,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ 49 ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 100 1, ,00 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΌΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΕΜ 100 0,900 90,00 51 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 21 1,000 21,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ 52 ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 42 6, ,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 53 ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 10 2,100 21,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 54 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 10 3,000 30,00 55 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 10 2,000 20, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 42 2,000 84,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 60 1,300 78,00 58 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 14 8, ,00 59 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 16 1,010 16,16 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΥΣΧΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 7 3,500 24,50 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 7 3,500 24,50 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧL ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 7 3,500 24,50 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 7 3,500 24,50 64 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΤΕΜ 14 0,800 11,20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50Χ50 65 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΤΕΜ 150 0, , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 150 1, ,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 100 2, ,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 90Χ1,10 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ , ,00 69 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 70Χ80 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ , ,00 70 ΣΚΟΥΠΑ 5 ΓΑΖΙΩΝ ΤΕΜ 160 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 Σελίδα 15 από 16

16 Φ.Π.Α 23% 3.781,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Σελίδα 16 από 16

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα