ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών"

Transcript

1 1 / PB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 103 IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΠΟΤΌΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Με καλύτερους οιωνούς έρχεται το 2013 στις αγορές κεφαλαίου ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Η ανάκαμψη θα έλθει μόνο μέσω της εισροής νέων κεφαλαίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΑΡΚΆΖΟΣ Οικονομικός Διευθυντής, Μέλος Δ.Σ. TRASTOR ΑΕΕΑΠ H επικοινωνία των φορολογικών αλλαγών EDITORIAL Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ 2012 Με αύξηση του συνολικού ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 13,7% από την αρχή του έτους και 3,5% από το τέλος του προηγούμενου τριμήνου, έκλεισε το Παράλληλα, κατεγράφησαν θετικές αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες ΑΚ. Υψηλότερες αποδόσεις κατέγραψε η κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ, με μέση απόδοση 43,98% τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδος, τα Μετοχικά Δείκτη με μέση απόδοση 35,52% και τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου με μέση απόδοση 25,94% και υπεραποδόσεις επί του Γενικού Δείκτη για τα Μετοχικά Ελλάδος. Αύξηση σημείωσαν επίσης και τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Asset management κατά 22% από το τέλος του προηγούμενου τριμήνου και 14% από την 31/12/2011. Έτσι, το 2012 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου αφού το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα 9,41 δισ. έναντι 8,48 δισ. του προηγούμενου τριμήνου και 8,54 δισ. της 31/12/2011, παρουσιάζοντας αύξηση 11% και 10%, αντίστοιχα. Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο γράφημα 1. Αναλυτικότερα: Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση 13,74% από την αρχή του έτους, εκ., έναντι εκ. Κατά το 2012 οι συνολικές εκροές στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων περιορίστηκαν ιδιαίτερα σε σχέση με το 2011 κατά ποσοστό 76%. Asset Management 2, % Σύνθεση Υπό Διαχείρισ η Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών 31/12/2012 (εκ. ) Α.Ε.Ε.Α.Π. 1, % Α.Ε.Ε.Χ % Αμοιβαία Κεφάλαια 5, % 1

2 2 / 3 EDITORIAL Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ 2012 Το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με συνολικές εκροές ύψους 182,1 εκ., κυρίως λόγω της μεγάλης εκροής κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Χρηματαγοράς Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας και Σύνθετων ΑΚ Ειδικού Τύπου. Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 43,98%, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη με 35,52%, τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου με 25,94% και τα Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών με 23,29%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 38 ΑΚ υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 33,43%, έως και 43 ποσοστιαίες μονάδες, με αποδόσεις από 33,69% έως 76,46%. Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (23% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (18% επί του συνόλου). Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το 2012 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -34,23%, συνολικό ενεργητικό 25,1 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 26,31% έναντι αποδόσεων 16,90% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και 33,43% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α. ΣΥΝΘΕΤΑ % ΜΕΤΟΧΙΚΑ 1,305 22% ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31/12/2012 (εκ. ) FUNDS OF FUNDS 505 8% ΑΚ ΔΕΙΚΤΗ 40 1% ΜΙΚΤΑ % ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1,061 18% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 1,293 22% Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμάται ότι το τέλος του 2012 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα εκ. Τέλος, με 31/12/2012 το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 4 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, διαμορφώθηκαν σε εκ. έναντι εκ. της 28/09/2012 παρουσιάζοντας αύξηση 22%. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Αsset Management (EFAMA) Ομήρου 15, Αθήνα Τηλ: Fax: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Μάρω Βασιλικού, Έφη Μπούρμπουλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ : Μαρία Θωμαδάκη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: Ideaspot Advertising

3 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ: ν. 4099/2012 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ενσωματώθηκε μέσω του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ Α 250) που δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Οδηγία 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Διαβάστε εδώ ολόκληρη την οδηγία σε pdf Η εν λόγω Οδηγία τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2010/78/ ΕΚ και 2011/61/ΕE αναμορφώνοντας το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), το οποίο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3283/2004, ο οποίος καταργήθηκε με τη δημοσίευση του νέου νόμου 4099/2012. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη θα έχει ευεργετικά οφέλη στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς με το νέο θεσμικό πλαίσιο διευρύνεται το πεδίο δραστηριότητας των ελληνικών επενδυτικών εταιριών σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι βασικότερες καινοτομίες που εισάγονται με την εν λόγω Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο είναι: Η δυνατότητα των ΑΕΔΑΚ να συστήνουν και να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ και σε άλλα κράτη μέλη, πέραν της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αλλοδαπές εταιρίες διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούν να συστήνουν ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα. Η σύσταση ΟΣΕΚΑ μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί είτε με τη συμβατική μορφή τής ομάδας περιουσίας (αμοιβαίο κεφάλαιο) είτε με καταστατική μορφή (Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλήτου Κεφαλαίου, ΑΕΕΜΚ, η οποία με τη σειρά της δύναται να λειτουργήσει ως «ομπρέλα» με περισσότερα επενδυτικά τμήματα «subfunds»). Ευρώ σε Ευρώ, β) μείωση του αρχικού ενεργητικού για τη σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου σε Ευρώ, γ) μείωση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ, όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενη, σε Ευρώ και της ΑΕΕΜΚ, όταν ορίσει εταιρία διαχείρισης, σε Ευρώ. Η πρόβλεψη νέας μορφής ΟΣΕΚΑ (δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ). Η διεξοδική ρύθμιση του θέματος της συγχώνευσης των ΟΣΕΚΑ (διασυνοριακής και εγχώριας), δεδομένης και της δυνατότητας των εταιριών διαχείρισής τους (ΑΕΔΑΚ) να δραστηριοποιούνται πλέον διασυνοριακά. Η απλοποίηση και ενιαία μορφή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. του ενημερωτικού δελτίου των ΟΣΕΚΑ που επιτρέπει την ευκολότερη σύγκριση των ΟΣΕΚΑ μεταξύ τους, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους καταγωγής τους. Η διεύρυνση του πεδίου δράσης των ΟΣΕΚΑ που δύνανται σε όλες τις νομικές μορφές τους και ανεξαρτήτως της επενδυτικής τους πολιτικής, να εισάγουν τα μερίδιά τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την εναρμόνιση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ απλοποιείται και μειώνεται το κόστος μιας σειράς διαδικασιών, γεγονός που καθιστά την ελληνική αγορά περισσότερο ανταγωνιστική για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές επιφέροντας τόνωση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το ελκυστικό επενδυτικό πλαίσιο ολοκληρώνεται και ενισχύεται μετά τη δημοσίευση τριών Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11/01/2013 (ΦΕΚ Β12) οι οποίες εναρμονίζουν το ελληνικό δίκαιο με τις δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2010/43/ΕΕ και 2010/44/ΕΕ που αφορούν στις εταιρίες διαχείρισης και στα αμοιβαία κεφάλαια αντίστοιχα. Οι σημαντικές μειώσεις κόστους: α) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση ΑΕΔΑΚ από 1,2 εκ.

4 4 / 5 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με καλύτερους οιωνούς έρχεται το 2013 στις αγορές κεφαλαίου Συνέντευξη του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΏΣΤΑ ΜΠΟΤΌΠΟΥΛΟΥ στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στην κα Ιουλία Ζαφόλια «Δύο παράγοντες δεν ξεγελούν για το τι κατορθώθηκε αλλά και για το τι μένει να γίνει: η συλλογική αίσθηση των Ελλήνων και η ματιά των ξένων πάνω μας». Με την πρόταση αυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κώστας Μποτόπουλος περιγράφει στη «Ν» τη δική του αίσθηση για τη χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες.

5 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ οι δύο παραπάνω παράγοντες μιλούν για το κλείσιμο της σελίδας του «Grexit», για την κατακτημένη από μας αλλά και διευκολυμένη από τη «Και συγκυρία απόφαση της Ευρωζώνης να μας διατηρήσει στους κόλπους της, για τη ρητή (δύο φορές στις κάλπες) αλλά και σιωπηρή (όλο τον υπόλοιπο καιρό) προτίμηση της κοινωνίας στο δρόμο της «σωτηρίας μέσα από τον πόνο» (και όχι ξορκίζοντας τον πόνο ή μυθοποιώντας τη σωτηρία), για τη σχετική αλλά κρίσιμη ανάκτηση σταθερότητας από μια πρωτόγνωρη, και γι αυτό συχνά καταφεύγουσα στον εμπειρισμό, τρικομματική κυβέρνηση. Μας μιλούν επίσης η αντικειμενική αφήγηση της χρονιάς που φεύγει για τις δολιχοδρομήσεις της Ευρώπης στο χαραγμένο πια δρόμο βαθύτερης ενοποίησης, για τις εύθραυστες ισορροπίες του εσωτερικού πολιτικού συστήματος (με το μείζον γεγονός της «κοινοβουλευτικοποίησης» ενός αντικοινοβουλευτικού κόμματος να αποτελεί βόμβα στα θεμέλιά του), για τις οριακές ανοχές μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας μπροστά σε μέτρα που συνεχίζουν να τους ζητούν πολύ παραπάνω από το μερίδιο τους, για τη διαρκή αναβολή των πραγματικών μεταρρυθμίσεων, για το φάσμα της κομματικοποίησης του κράτους που άλλαξε απλώς μορφή, για τη δυσπιστία των Αγορών απέναντι σε μια χώρα που φαίνεται να περιμένει τη σωτηρία περισσότερο μέσα από τη «μεγάλη πολιτική» και λιγότερο μέσα από τη συνειδητή αυτενέργεια» σημειώνει ο κ. Μποτόπουλος. Η ελληνική οικονομία Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στο πεδίο των αγορών κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εύχεται το 2013 να είναι χρονιά ουσιαστικών και όχι μεγαλόστομων πρωτοβουλιών και κάνει ειδική αναφορά στα υπό εφαρμογή νέα επενδυτικά εργαλεία που σύντομα θα διευρύνουν και βελτιώσουν σημαντικά την επενδυτική γκάμα. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία να δημιουργηθεί εκ του μηδενός θεσμικό πλαίσιο για συλλογικές επενδύσεις αναζητήθηκε η προσφορότερη λύση στο πλαίσιο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η οποία συνδυάζει τις απαιτήσεις ευελιξίας και διαφάνειας που έχουν καθιερωθεί διεθνώς στον τομέα της επαγγελματικής διαχείρισης κεφαλαίων με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο. Με τις ρυθμίσεις της ΕΚ προτείνεται: α) να γίνουν μικρής κλίμακας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις ΑΕΕΧ, β) να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών(ΑΚΕΣ) και των ΕΚΕΣ (Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συναλλαγών) μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά, γ) να γίνουν παρεμβάσεις στις διατάξεις που διέπουν σήμερα τις ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

6 6 / 7 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για να επιτευχθεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί πανευρωπαϊκά στον τομέα αυτό. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τόνωση και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης κρίθηκε σκόπιμο από τους φορείς της κεφαλαιαγοράς να δημιουργηθεί μία αγορά στην Ελλάδα όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση επενδυτικά σχήματα (funds). Μέσω αυτών των επενδυτικών σχημάτων θα δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Επιπλέον, από τις αρχές Ιανουαρίου, θα τεθεί σε ισχύ το νέο σχέδιο νόμου που αφορά στους ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) και στοχεύει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και τη θέσπιση μίας νέας μορφής εταιρείας, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου( ΑΕΕΜΚ). Πλέον θα δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος από αυτό στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, ενώ θεσπίζεται η δυνατότητα διασυνοριακής συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ. Ακόμα, απλουστεύεται ριζικά η διαδικασία κοινοποίησης της πρόθεσης των ΟΣΕΚΑ να διαθέτουν μερίδιά τους σε άλλο κράτος -μέλος(«διαβατήριο ΟΣΕΚΑ) ενώ περιγράφεται λεπτομερώς η δημιουργία κύριου και τροφοδοτικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το νέο νομοσχέδιο βελτιώνει την παρεχόμενη πληροφόρηση προς τους επενδυτές με την αντικατάσταση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου από το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» ενώ συμβάλλει στη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών εποπτικών αρχών. Αλλαγές έρχονται και στο πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια δημοσίων προτάσεων, με κύριο επιχείρημα την προστασία των μικροεπενδυτών. Ετσι, μεταξύ άλλων καταργείται η δυνατότητα υποβολής δημόσιας πρότασης η οποία, σε συνδυασμό με εταιρικό μετασχηματισμό (π.χ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), έχουν ως αποτέλεσμα την έξοδο των εταιρειών από το χρηματιστήριο. Ταυτόχρονα τροποποιείται το άρθρο 17 του ν. 3371/ 2005 και ρυθμίζεται ρητώς ότι και στην περίπτωση του εταιρικού μετασχηματισμού που θα οδηγήσει στη διαγραφή των μετοχών εταιρείας από την οργανωμένη αγορά, απαιτείται η λήψη απόφασης με πλειοψηφία 95%. Η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας θα περάσει από την εγχώρια κεφαλαιαγορά η οποία θα αποτελέσει μοχλό άντλησης κεφαλαίων συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης. «Για την ελληνική οικονομία, και ειδικά για το πεδίο των αγορών κεφαλαίου, ελπίζω ότι το 2013 θα είναι χρονιά ουσιαστικών και όχι μεγαλόστομων πρωτοβουλιών. Με την επικείμενη θέση σε εφαρμογή νέων επενδυτικών εργαλείων και μηχανισμών, με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με την αναμενόμενη μετάβαση της επενδυτικής προοπτικής των αγορών μας από «distress» σε «opportunity», θα έχουν τεθεί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για την επιστροφή της εμπιστοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρηματαγορές θα αντιδράσουν πρώτες, όπως κάνουν πάντα, και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλλουν στη σταδιακή ανάπτυξη ενός ενάρετου κύκλου. «Υπό προϋποθέσεις» (διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, αποφυγής των χρηματιστηριακών υπερβολών) και «σταδιακή» (με δημιουργία αναχωμάτων αλλά και ευκαιριών στην πραγματική οικονομία) είναι οι εκφράσεις-κλειδιά. Είπαμε: αναμένεται να δούμε την αρχή, όχι το τέλος, του τούνελ», καταλήγει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. «Δύο παράγοντες δεν ξεγελούν για το τι κατορθώθηκε αλλά και για το τι μένει να γίνει: η συλλογική αίσθηση των Ελλήνων και η ματιά των ξένων πάνω μας»

7 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ AMUNDI (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Κοινωνική προσφορά πετρελαίου θέρμανσης σε 6 σχολεία Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε 6 σχολεία των Δήμων Καστοριάς και Φλώρινας πραγματοποίησε η Amundi Hellas, αντί της καθιερωμένης αγοράς χριστουγεννιάτικων εταιρικών δώρων προς τους συνεργάτες της. Τα ακριτικά σχολεία στα οποία χορηγήθηκε πετρέλαιο θέρμανσης στην Καστοριά είναι τα: Δημοτικό Σχολείο Νέου Οικισμού Κορεστείων, Δημοτικό Σχολείο Πενταβρύσσου και Δημοτικό Σχολείο Οινόης. Στο Δήμο Φλώρινας είναι το Ειδικό σχολείο Φλώρινας, το 1ο Δημοτικό Δήμου Φλωρίνης και το 6ο Δημοτικό Δήμου Φλωρίνης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Amundi Hellas, θυγατρική του ομίλου Amundi, αναλαμβάνει ενεργό δράση στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, στρέφοντας τη φροντίδα της σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παρέχοντας άμεση ανακούφιση σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Οι ενέργειες της Amundi Hellas στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του ομίλου Amundi, ο οποίος στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες μέσω των οποίων προωθούνται η επανένταξη μέσω της απασχόλησης, η στέγαση οικογενειών που έχουν ανάγκη, η προαγωγή της παιδείας και η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο κ. Σπύρος Κρητικόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Amundi Hellas, δήλωσε σχετικά: «Όλοι εμείς στην Amundi Hellas πιστεύουμε ότι η ευθύνη μας εκτείνεται πέρα από την άμεση σφαίρα δραστηριοποίησής μας. Γι αυτό αναλαμβάνουμε όποιες πρωτοβουλίες μπορούμε για να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας σ αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα. Διαπιστώνοντας το πρόβλημα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν οι ακριτικές περιοχές και ειδικά τα σχολεία, αποφασίσαμε να χορηγήσουμε πετρέλαιο θέρμανσης σε 6 δημοτικά των δήμων Φλώρινας και Καστοριάς σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε στην ομαλή τους λειτουργία κατά τη διάρκεια του χειμώνα». Στη δωρεά της Amundi Hellas αναφέρθηκε ο δήμαρχος Φλώρινας κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι: «Ο Δήμος μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κάλυψης αναγκών θέρμανσης στα σχολεία της περιοχής μας. Σε αυτήν την προσπάθειά μας βρήκαμε πολύτιμο αρωγό την Amundi Hellas, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να δωρίσει πετρέλαιο θέρμανσης σε τρία δημοτικά σχολεία. Την ευχαριστούμε θερμά γι αυτήν την πράξη ουσίας και ελπίζουμε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρίες». Μιλώντας για την εθελοντική προσφορά, ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης δήλωσε σχετικά: «Ο θεσμός της εθελοντικής προσφοράς καθίσταται σήμερα πιο σημαντικός από ποτέ και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως η Amundi Hellas αναγνωρίζουν έμπρακτα την αξία του. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία για την πρωτοβουλία της να διαθέσει δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε τρία δημοτικά σχολεία της περιοχής μας. Μας προσφέρει σημαντική οικονομική ανακούφιση συμβάλλοντας έτσι, στο βαθμό που της αναλογεί στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πόλη μας».

8 8 / 9 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Οι ψίθυροι των αγορών Υπάρχει μια ανοιχτή διαμάχη, η οποία συνεχίζεται για δεκαετίες, σχετικά με τη δυνατότητα της επιλογής του κατάλληλου χρόνου εισόδου και εξόδου στις αγορές (market timing) και της πρόβλεψης της βραχυχρόνιας τάσης. Οι συμμετέχοντες στις αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο κάνουν τεράστιες προσπάθειες και αφιερώνουν πολύ χρόνο σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις. Αυτό μάλιστα συμβαίνει παρά το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα που αποδεικνύουν ότι αυτές οι προϋποθέσεις είναι πρακτικά αδύνατο να εκπληρωθούν. Στο παρόν άρθρο δε σκοπεύω να προσθέσω τίποτα παραπάνω σ αυτό τον τομέα. Είμαι άλλωστε ένας από τους υποστηρικτές της έννοιας της μακροπρόθεσμης κατανομής σε περιουσιακά στοιχεία, που συνήθως λειτουργεί άριστα στη διαχείριση χαρτοφυλακίου εννέα στις δέκα φορές. Έχω όμως μια άλλη πρόθεση. Αντί να προσπαθούμε να μετρήσουμε - με τον ένα ή τον άλλο τρόπο - την τάση της αγοράς και να τοποθετηθούμε σ αυτή, θα έπρεπε να μάθουμε να ακούμε τους ψίθυρους των ίδιων των αγορών. Οι αγορές είναι σε μια μόνιμη διαδικασία προεξόφλησης των νέων και των απόψεων που επικρατούν. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται καθημερινά και μακριά από τους τίτλους των εφημερίδων και τα παράθυρα των βραδινών δελτίων ειδήσεων. Ουσιαστικά χωρίς να το αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό. Αυτό σημαίνει ότι ο «θόρυβος» στις τιμές και την τρέχουσα τάση είναι γενικά περιορισμένος, όπως επίσης ότι οι καλά πληροφορημένοι, επαγγελματίες και εκπαιδευμένοι επενδυτές που συμμετέχουν αυτή την περίοδο είναι συγκριτικά περισσότεροι από τους «νεόφερτους» και τους ερασιτέχνες. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της προεξόφλησης σε οποιαδήποτε αγορά, κάτω από αυτές τις συνθήκες λειτουργεί σχεδόν τέλεια. Κάπως έτσι δημιουργούνται ισχυρές τάσεις, οι τιμές κινούνται και οι επενδυτές λαμβάνουν θέσεις πώλησης και αγοράς. Κατά συνέπεια αυτή η σπάνια και ασταθής κατάσταση που οι οικονομολόγοι ονομάζουμε ισορροπία εμφανίζεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ δύσης της μιας περιόδου και της ανατολής της επόμενης. Όπως όλοι γνωρίζουμε κάτι τέτοιο δε διαρκεί για πολύ. Μέχρι αυτό το σημείο οι αγορά ψιθύριζε συστηματικά αλλά μόνο τα εκπαιδευμένα αυτιά ήταν ικανά να ακούσουν τον ήχο και να καταλάβουν το νόημα του. Τώρα είτε η σχηματισμένη - η ξεκάθαρη τάση, είτε μια απόδοση που μπορεί να αποτελέσει κύριο τίτλο για τα δελτία ειδήσεων και τις εφημερίδες, είναι το δέλεαρ για τα μέσα ενημέρωσης και μεγάλα «κοπάδια» επενδυτών εισέρχονται στην αρένα του γρήγορου και εύκολου πλουτισμού, όπως πιστεύουν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι γίνεται στα επίπεδα θορύβου μετά από λίγο. Είναι προφανές βέβαια. Τώρα πια οι αγορές φωνάζουν. Δεν έχουν κάτι να πουν, φωνάζουν μόνο τιμές, αποδόσεις και υψηλούς όγκους συναλλαγών που καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον για όλα όσα συμβαίνουν σ αυτές έχει διαχυθεί σε ολόκληρη την κοινωνία. Συνήθως δεν έχουν τα μέσα για να το κάνουν αυτό και τώρα που μπορούν φωνάζουν όσο γίνεται πιο δυνατά. Διαλαλούν τη δική τους πραμάτεια, ίσως σε λάθος χρόνο σίγουρα όμως σε λάθος κοινό. Επιστρέφοντας στα ψιθυριστά μηνύματα όμως, αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλά χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από αυτά. Το πρώτο και το πλέον προφανές

9 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ «με το να ακούει συστηματικά κάποιος αυτούς τους ψιθύρους, δηλαδή με τη συστηματική παρακολούθηση των αγορών σε όλες τις περιόδους, μπορεί να εκτιμήσει τις εξελίξεις στην οικονομία τους επόμενους δώδεκα έως δεκαοκτώ μήνες» είναι το τι προεξοφλούν οι επαγγελματίες επενδυτές. Είτε πουλούν, είτε αγοράζουν τίτλους οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με βάση τις εξελίξεις που περιμένουν και τις αναλύσεις που πολυάριθμα τμήματα μελετών σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εκπονήσει. Την περίοδο των ψιθύρων, οι αγορές επισημαίνουν τα επίπεδα κινδύνου και αβεβαιότητας, τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, την πολιτική σταθερότητα και το αναμενόμενο οικονομικό κλίμα στη χώρα και την περιοχή για την επόμενη περίοδο. Η εμπειρία από το παρελθόν παρέχει σημαντικά στοιχεία ότι με το να ακούει συστηματικά κάποιος αυτούς τους ψιθύρους, δηλαδή με τη συστηματική παρακολούθηση των αγορών σε όλες τις περιόδους, μπορεί να εκτιμήσει τις εξελίξεις στην οικονομία τους επόμενους δώδεκα έως δεκαοκτώ μήνες. Ένα παράδειγμα των παραπάνω είναι να παρατηρήσει τις εξελίξεις στις αγορές (μετοχών και ομολόγων) της νοτιοανατολικής Ευρώπης πριν από πέντε χρόνια και ταυτόχρονα τις επιδόσεις των οικονομιών της περιοχής δώδεκα μήνες μετά από αυτή την περίοδο. Προφανώς σε κάποιο βαθμό ήταν απλά μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όμως οι ενδείξεις ήταν εκεί αρκετό χρόνο πριν οι οικονομίες καταβαραθρωθούν και ενόσω οι προβλέψεις ήταν ακόμα θετικές! Στην Ελλάδα τους τελευταίους πέντε-έξι μήνες, ξεκινώντας δύο εβδομάδες μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης συνεργασίας, έχουμε γίνει μάρτυρες αργών και συστηματικών κινήσεων στις αγορές. Τα πιστωτικά περιθώρια μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών κρατικών ομολόγων (Bond spreads) υποχώρησαν κατά 1800 μονάδες (18%) αρκετά κάτω από το επίπεδο που βρέθηκαν όταν πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των Ελληνικών ομολόγων γνωστό και ως κούρεμα. Στο χρηματιστήριο Αθηνών οι τιμές των μετοχών έχουν σημειώσει άνοδο κατά 80% από το χαμηλό τους σημείο κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές οι ελληνικές αγορές κεφαλαίου συνεχίζουν ακόμα να ψιθυρίζουν, αλλά ολοένα και πιο δυνατά. Άλλωστε αυτές οι κινήσεις είναι ήδη αρκετά ελκυστικές για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι ζήτημα χρόνου να αρχίσουν να βρίσκουν το δρόμο τους για το ευρύ κοινό. Άραγε ακούμε τον ήχο των αγορών μας; Τι μας λένε; Η εμπειρία μας δείχνει δυο δρόμους. Πρώτον, την ισχυροποίηση της τρέχουσας τάσης το διάστημα που ακολουθεί. Δεύτερον, η οικονομία της χώρας το επόμενο δωδεκάμηνο θα είναι μάλλον καλύτερη από ότι είναι σήμερα. Οι προφητείες και τα συμπεράσματα δικά σας. ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η καλή πορεία των αγορών στο τελευταίο τρίμηνο αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη στους δύο εκπροσώπους τού άλλοτε ακμαίου κλάδου των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Έτσι, οι δύο εισηγμένες ΑΕΕΧ στους τρεις τελευταίους μήνες του 2012 βελτίωσαν το ενεργητικό τους και κατέγραψαν πολύ καλές αποδόσεις. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Alpha Trust Aνδρομέδα παρουσιάζει ετήσια απόδοση 76,13% από 42,62% στο εννεάμηνο και η Αιολική 7,64% από 2,78%. Επίσης και η εσωτερική αξία της μετοχής σημείωσε άνοδο, ενώ αναμένεται και η χρήση 2012 να είναι σημαντικά κερδοφόρος για τις δύο εταιρείες.

10 10 / 11 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συνέντευξη του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. ΣΩΚΡΆΤΗ ΛΑΖΑΡΊΔΗ στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στην κα Ιουλία Ζαφόλια «η ανάκαμψη θα έλθει μόνο μέσω της εισροής νέων κεφαλαίων» «Τη νέα χρονιά, επιδίωξη όλων μας είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, στοχευεμένα πια, προς τις κατευθύνσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα αποτελέσουν τους κινητήριους μηχανισμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ταχύτητα ανάκαμψης της οικονομίας και της αγοράς μας μπορεί να βελτιωθεί μόνο με την εισροή νέων κεφαλαίων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά». Μιλώντας στη «Ν» και αναφερόμενος όχι μόνο στη χρονιά που έρχεται, αλλά και στα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012 στην κατεύθυνση της περαιτέρω ανάδειξης της εγχώριας αγοράς στους διεθνείς επενδυτές, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου, Σωκράτης Λαζαρίδης, επιμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας του Χ.Α. από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

11 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ «Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σαφές ότι οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στη χώρα μας είναι θετικές. Οι πρόσφατες εκθέσεις διεθνών οίκων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας, δείχνουν ότι οι εκτιμήσεις για το μέλλον της οικονομίας της χώρας μας αλλάζουν, καθώς παύει πλέον η αμφισβήτηση για την παραμονή της στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δημιουργείται μια στερεή βάση που, παράλληλα με τις προωθούμενες διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η εθνική μας οικονομία να καταστεί πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, πιο φιλική στις επενδύσεις και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Οι διεθνείς εκθέσεις, αναλύσεις και αναφορές καταδεικνύουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά στη χώρα μας λειτουργεί ανταγωνιστικά και διαθέτει την απαραίτητη δυναμική που θα μπορούσε να της δώσει τη δυνατότητα να συμβάλει στη θεμελίωση μιας νέας εποχής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μια σημαντική τάση απομόχλευσης, που οδηγεί στη σταδιακή ανάδειξη και πάλι της σπουδαιότητας των αγορών αξιών και της σημασίας που έχουν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο -που προφανώς δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα- τα χρηματιστήρια διεθνώς εστιάζουν πια περισσότερο στο ρόλο τους ως μηχανισμοί άντλησης κεφαλαίων, και ανταγωνίζονται για την προσέλκυση της παγκόσμιας ρευστότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο για το Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για τις εισηγμένες εταιρείες του είναι κρίσιμη η περαιτέρω διερεύνηση της αναγνωρισιμότητάς τους από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα», υπογραμμίζει ο κ. Λαζαρίδης. Μιλώντας για το 2012, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Γι αυτό, τη χρονιά που πέρασε, προσπαθήσαμε με διάφορες δράσεις, κάποιες με βραχυπρόθεσμη και κάποιες με μεσοπρόθεσμη εστίαση, να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να τη φέρουμε πιο κοντά στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πραγματοποιήσαμε το 7ο Ετήσιο Roadshow Ελληνικών Επιχειρήσεων στο Λονδίνο και το Πρώτο Επενδυτικό Φόρουμ στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο με στόχο να αναδείξουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά μας αλλά και τις διαρθρωτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι κυρίως από το επίπεδο των διαχειριστών κεφαλαίων που πραγματοποίησαν συναντήσεις με τις εταιρίες αλλά και με τους εκπροσώπους των φορέων. Δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, με κύριο σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς το σύνολο των εισηγμένων εταιριών. Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της οικονομίας της χώρας μας και το πόσο αυτή στηρίζεται στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, προωθήσαμε ένα περιβάλλον συμβατό και ανταγωνιστικό με τις διεθνείς πρακτικές για τη λειτουργία των Listed Funds. Δημιουργήσαμε ένα έντυπο και έναν ειδικό ιστοχώρο ενημέρωσης για τους βασικούς τομείς του κλάδου παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Αναδιαρθρώσαμε τους υφιστάμενους δείκτες και δημιουργήσαμε νέους, έτσι ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες για την προβολή όχι μόνο των ήδη γνωστών στο διεθνές επενδυτικό κοινό εταιρειών, αλλά και άλλων,

12 12 / 13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι διεθνείς εκθέσεις, αναλύσεις και αναφορές καταδεικνύουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά στη χώρα μας λειτουργεί ανταγωνιστικά και διαθέτει την απαραίτητη δυναμική που θα μπορούσε να της δώσει τη δυνατότητα να συμβάλει στη θεμελίωση μιας νέας εποχής ανάπτυξης. με βάση είτε τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τους είτε την υψηλή δραστηριοποίησή τους σε αγορές εκτός Ελλάδας. Οι διεθνείς εκθέσεις, αναλύσεις και αναφορές καταδεικνύουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά στη χώρα μας λειτουργεί ανταγωνιστικά και διαθέτει την απαραίτητη δυναμική που θα μπορούσε να της δώσει τη δυνατότητα να συμβάλει στη θεμελίωση μιας νέας εποχής ανάπτυξης. Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά μας έχει αυξηθεί παρά την κρίση (38,4 εκατ. μετοχές το 2008, έναντι 49,8 τους 11 μήνες του 2012). Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα δεν έχει εγκαταλείψει το ελληνικό χρηματιστήριο, κάτι που αποδεικνύεται και από το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών στην αγορά μας που παραμένει πάνω από 50%. Μπορεί να έχει αλλάξει ο τύπος των επενδυτών, αλλά σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και ακόμα σημαντικότερος παρακολουθεί από κοντά την αγορά μας. Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ του Χ.Α. βρίσκεται στο 12,3 έναντι 62,9 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, κάτι που αποτελεί αξιοπρόσεκτο σινιάλο ελκυστικότητας για το ελληνικό Χρηματιστήριο». Ο κ. Λαζαρίδης σημειώνει σχετικά με τη διατήρηση του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές: «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο η απόφαση του οίκου FTSE σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την Ελλάδα για τη διατήρηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες αγορές όσο και οι διεθνείς έρευνες σχετικά με την ασφάλεια και τη διαφάνεια της αγοράς μας (OMGEO, ECSDA) επιβεβαιώνουν ότι καλύπτουμε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και ότι σε ορισμένα από αυτά βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις ευρωπαϊκώς ή και παγκοσμίως».

13 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΞΕΝΑ HEDGE FUNDS «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σχέδια για το 2013 «Τη νέα χρονιά, επιδίωξη όλων μας είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας στοχευμένα πια, προς τις κατευθύνσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα αποτελέσουν τους κινητήριους μηχανισμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητο η αγορά μας να δημιουργήσει επενδυτικά οχήματα που θα προβάλουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στους παραδοσιακούς όσο και σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η επεξεργασία τροφίμων, η τεχνολογία, ο τουρισμός, οι υποδομές, η γεωργία και η ακίνητη περιουσία, την ελκυστικότητα των ελληνικών επενδυτικών ευκαιριών. Οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να παρουσιάζονται στη διεθνή επενδυτική κοινότητα -με τρόπο κατανοητό και βασισμένο στους κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι παραλήπτες- οι διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της αγοράς μας. Ασφαλώς, η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη και ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ανηφορικός. Η ταχύτητα ανάκαμψης της οικονομίας και της αγοράς μας μπορεί όμως να βελτιωθεί μόνο με την εισροή νέων κεφαλαίων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά. Είναι δε σημαντικό, η προσπάθεια αυτή να υποστηριχθεί από την κατάλληλη φορολογική πολιτική στην κεφαλαιαγορά, κάτι που άλλωστε υιοθετούν όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες, ανάλογα με τους κατά περίπτωση αναπτυξιακούς τους στόχους», καταλήγει ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου. Έπειτα από τρία χρόνια αποχής, τα ξένα funds αρχίζουν πάλι να «βλέπουν» ξανά προς την Αθήνα. Όσο απομακρύνεται ο κίνδυνος της εξόδου της χώρας από το ευρώ, τόσο αναμένεται ότι οι ξένοι επενδυτές θα αρχίζουν να «μάχονται» για να αποδώσουν οι στρατηγικές τους στη ρηχή ελληνική αγορά. Ήδη, το 2012 o βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε, για πρώτη φορά, με θετική απόδοση (+34%) από το 2009, με σχεδόν 14,5 δισ. ευρώ να έχουν προστεθεί στη διάρκεια της χρονιάς στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Στις πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις τους για τον απολογισμό του 2012 και τις προβλέψεις για το 2013, οι διεθνείς οίκοι συνεχίζουν να ψηφίζουν μετοχές, εκτιμώντας ότι έχουν περιοριστεί τα όρια ανόδου για τις αγορές ομολόγων. Η αγορά έφτασε στο ιστορικό ναδίρ των 471 μονάδων εξαιτίας σειράς παραγόντων που ισοπέδωσαν τα πάντα. Η πτώση κλιμακώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2012 με τις δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, που ισοπέδωσαν τις αποτιμήσεις, όπως δείχνουν οι τιμές πριν από την 6η Μαΐου και μετά. Το εκλογικό αποτέλεσμα των δεύτερων επαναληπτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου οδήγησε σε ραγδαία πτώση το ελληνικό Χρηματιστήριο. Τότε στο Χ.Α. συντελέστηκε μία ιστορική μετάλλαξη, καθώς από τραπεζοκεντρική αγορά άρχισε να μετεξελίσσεται σε αγορά των εξωστρεφών επιχειρήσεων και όσων διαθέτουν πραγματικά θεμελιώδη μεγέθη. Όπως τονίζουν στις συνομιλίες τους οι εκπρόσωποι hedge funds που επισκέπτονται τακτικά την Αθήνα, οι πρωταγωνιστές των αποδόσεων το πρώτο τρίμηνο του 2013 θα είναι οι μετοχές και τα assets υψηλών αποδόσεων (δηλαδή, υψηλού ρίσκου). Αξιοσημείωτες ανοικτές θέσεις πώλησης σε ελληνικά ομόλογα φαίνεται να διατηρούν, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, hedge funds όπως αυτό της Moore Capital Management, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και διαχειρίζεται κεφάλαια 15 δισ. δολ. Αντίστοιχη στάση τηρεί η ομογάλακτη James Caird Asset Management, η οποία συστήθηκε μόλις το 2008 από τον κ. Τιμ Λέισλι, όταν αποχώρησε από τη Moore Capital, και διαχειρίζεται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 3 δισ. δολάρια. Στο σορτάρισμα ελληνικών ομολόγων και μετοχών συμμετέχει, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, και το γνωστό στους παροικούντες τη χρηματιστηριακή αγορά Fortress Investement Group. Η Fortress τοποθετείται στις αγορές μετοχών, ομολόγων, σε hedge funds, σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) καθώς και στην αγορά real estate.

14 14 / 15 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΑΡΚΆΖΟΣ Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. H επικοινωνία των φορολογικών αλλαγών Η ευρύτερη επικοινωνία των φορολογικών θεμάτων επηρεάζει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως ο παρατηρητής το επιστημονικό πείραμα. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την επικαιρότητα, όπως ο ΚΒΣ και οι αποδείξεις, θα περιγράψουμε παθογένειες της νεοελληνικής επικοινωνιακής πραγματικότητας σε φορολογικά θέματα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον υφυπουργό Οικονομικών για άγνοια των φορολογικών θεμάτων, καθώς έχει δώσει ιδιωτικές εξετάσεις πριν ορκιστεί, και είχε διατυπώσει δημόσια σωστές θέσεις. Σήμερα αντιμετωπίζει τον (αναμενόμενο) περιορισμό που θέτει η αδυναμία αντικατάστασης κάποιου αποτυχημένου συστήματος (π.χ. ΚΒΣ, πόθεν έσχες) ή μηχανισμού (ελεγκτικού) από κάτι καινούργιο, χωρίς να μεσολαβήσει κενό που θα ρουφήξει σαν μαύρη τρύπα όλα τα σημερινά έσοδα μαζί με την κοινωνία. Υπάρχουν όμως επικοινωνίες και πρακτικές οι οποίες πρέπει να αλλάξουν για πάντα. Συγκεκριμένα: Να μην πέφτουμε στην παγίδα της μετονομασίας. Είναι κατανοητό ότι η κατάργηση του ΚΒΣ εκτός από μνημονιακή υποχρέωση, έχει καταστεί επικοινωνιακά χαρακτηριστικό δείγμα-απόδειξη της ελληνικής ιδιαιτερότητας από τους ξένους. Υπάρχει ολόκληρη αντιπαράθεση για το θέμα (ο γράφων μετέχει ενεργά και με αρθρογραφία στον ειδικό τύπο), απόψεις υπέρ της διατήρησης του ΚΒΣ ιδιαίτερα αυτή που συμπυκνώνεται στο ότι «οι ελληνικές ιδιομορφίες καθιστούν αδύνατη την κατάργησή του». Το να καταργήσεις τον ΚΒΣ με το σύστημα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), δεν αλλάζει σε τίποτα την ουσία. Παραφράζοντας τον Μ. Τουέιν για το τσιγάρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάργηση του ΚΒΣ είναι εύκολη, στην Ελλάδα τον έχουμε καταργήσει δεκάδες φορές. Είτε προαναγγέλλοντας νομοθετικά τον θάνατο του από 1/1/2011 ή 1/1/2012, με παρατάσεις που μπορεί να δώσει το ελληνικό κράτος σε αντίθεση με τους εξαφανισμένους Μάγιας, είτε αλλάζοντας τα ονόματα του (από ΚΦΣ σε ΚΒΣ), είτε «αλλάζοντας του τα φώτα», χωρίς όμως να δούμε κανένα φώς στην καταπολέμηση της γραφειοκρατικής αγκύλωσης. Η σωστή διάγνωση δεν γίνεται με πρόχειρη ανάλυση και ρηχή επικοινωνία. Τα αίτια, για παράδειγμα, της διατήρησης του ΚΒΣ δεν είναι ευρέως κατανοητά. Επικρατεί η

15 ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ λανθασμένη εντύπωση ότι ο ΚΒΣ δεν καταργείται από αδράνεια ή από υπολογισμό του πολιτικού κόστους. Η δημοσιογραφική κριτική περιορίζεται στις γραφικότητες και τις υπερβολές του ΚΒΣ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΚΒΣ είναι ένα νομοθέτημα αρκετά πολύπλοκο, το οποίο έχει οικοδομηθεί σε διάστημα αρκετών δεκαετιών και καθορίζει το λογιστικό-φορολογικό τοπίο και τις πρακτικές στην Ελλάδα. Το να αλλάξουμε ξαφνικά το τοπίο με μία κατάργηση χωρίς σχέδιο είναι αδύνατο, ειδικά αν δεν αντικαταστήσουμε το κενό με σύγχρονες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Τα φορολογικά θέματα συνήθως δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις κρύβουν βαθύτερα συμφέροντα και επικρατούσες νοοτροπίες. Δεν θα εισπράξει ούτε ένα σεντς το Κράτος φορολογικά έσοδα χωρίς αντιπαροχή (ο ορισμός των φόρων) από την τσέπη οποιουδήποτε μόνο με καλή επικοινωνία και με όπλο τη δικαιοσύνη. Η σύγκρουση είναι πάντα αναπόφευκτη και πρέπει να συμβεί, με ότι αυτό σημαίνει. Απλά μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος διάλεγε εύκολους αντιπάλους, όπως μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν απλά επειδή είναι «στραβές». Υπάρχει πολύς κόσμος στην Ελλάδα που δεν του αρέσει η αλλαγή σε κάτι που έχει μάθει να δουλεύει για χρόνια. Στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του ΚΒΣ, οι δυνάμεις οι οποίες επιθυμούν την διατήρηση του και της συνακόλουθης πρακτικής που επιβάλλει, είναι περισσότερες και πολύ ισχυρότερες σε επιρροή από αυτούς που πιστεύουν στην κατάργηση του. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα και όχι οι νομοθετικές αστοχίες. Τα Κράτη δεν κάνουν εκκλήσεις, επιβάλλουν την θέληση τους. Δεν μας παρηγορεί η ευχή του Προέδρου στο μήνυμα για το νέο έτος «να συμφωνήσουμε ότι η καταπολέμηση της μαζικής φοροδιαφυγής που αποτελεί μείζονα εθνική προτεραιότητα απαιτεί αμείλικτη, ευέλικτη και δίκαιη φορολογική νομοθεσία, που θα στηρίζεται σε διαφανείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής». Αν ήμασταν σε εκκλησία θα αναφωνούσαμε Αμήν, ελπίζοντας στην μετά θάνατον ζωή. Ξόρκια, ευχές και Κρατικές κατάρες δεν επηρεάζουν θετικά τα φορολογικά έσοδα. Αντίθετα εδραιώνουν την πεποίθηση των παραβατών ότι μπορούν να συνεχίζουν άφοβα να παρανομούν. Είναι τραγικό να αποφασίζονται σοβαρά φορολογικά μέτρα την τελευταία στιγμή από «τρικομματικούς» εκπροσώπους. Μοιάζει να αποφασίζουν γιατροί στο χειρουργικό τραπέζι τι τομή θα κάνουν στον ναρκωμένο ασθενή, χωρίς να έχουν συμφωνήσει σε διάγνωση και βέλτιστη θεραπεία. Αυτό το έργο το είδαμε σε περισσότερα σήριαλ και από το Grey s anatomy, με τα δελτία ειδήσεων να ανακοινώνουν σε ρυθμό θρίλερ τις τελευταίες εξελίξεις. Αν και στην θέση των γιατρών μάλλον παίζουν ηθοποιοί άσχετοι με τα φορολογικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επικοινωνηθεί σωστά οποιαδήποτε φορολογική αλλαγή εν μέσω οιμωγών από τα «πρωϊνάδικα». Διάφοροι «αγανακτισμένοι» τηλεοπτικοί φοροεισαγγελείς κατάφεραν πρόσφατα να «αποδείξουν» ότι, με βάση το «παιδοκτόνο φορολογικό νομοσχέδιο», όσα περισσότερα παιδιά έχεις, τόσο πιο πολύ φόρο πληρώνεις και έκλαψαν για την τεράστια αδικία να πληρώνεται «φόρος από το πρώτο ευρώ», λες και τα κέρδη για τα οποία φορολογούνται ελεύθεροι επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις αφορούν μη κερδοσκοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Την ίδια στιγμή στους φοροδότες μισθωτούς δεν αναγνωρίζεται ούτε ένα ευρώ έξοδο, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σαν υπάλληλοι σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων πληρώνουν περισσότερο φόρο από τους εργοδότες τους. Οι αλλαγές πρέπει να σχεδιάζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που διαθέτουμε, αλλιώς θα μολυνθούν και οι τελευταίες εστίες λογικής. H EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ H Eurobank Χρηματιστηριακή βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης των Χρηματιστηριακών εταιρειών, ως προς τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο, με μερίδιο αγοράς 15,23%, αλλά και για ολόκληρη τη χρονιά που πέρασε με μερίδιο αγοράς 16,09%. Για το σύνολο του 2012 τη Eurobank Χρηματιστηριακή ακολούθησαν η Εθνική με μερίδιο 12,32%, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος με 10,91%, η Euroxx Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ με 6,39%, η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ με 6,11%, η ΑΛΦΑ Finance με 4,90%, η Παντελάκης με 3,53%, η Solidus με 2,42%, η Credit Agricole Cheuvreux με 2,35% και η ΒΕΤΑ με 2,29%.

16 16 / PB ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Οι ΟΣΕΚΑ συνέχισαν να καταγράφουν εισροές ύψους 36 δισ. το Νοέμβριο, έναντι 41 δισ. εκροών του Οκτωβρίου. Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν αυξημένες καθαρές εισροές το Νοέμβριο ύψους 36 δισ., έναντι 34 δισ. τον Οκτώβριο. Οι καθαρές εισροές στα Μετοχικά ΑΚ ανήλθαν στα 13 δισ., από τα 3 δισ. του προηγούμενου μήνα. Οι καθαρές εισροές στα Ομολογιακά ΑΚ κατήλθαν στα 19 δισ., σε σχέση με τα 25 δισ., του Οκτωβρίου. Τα Μικτά ΑΚ κατέγραψαν μειωμένες καθαρές πωλήσεις ( 3 δισ. από τα 5 δισ. του Οκτωβρίου). Οι καθαρές πωλήσεις των ΑΚ Χρηματαγοράς παρέμειναν σταθερές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας και πάλι εισροές κεφαλαίων ύψους 6 δισ. Οι καθαρές πωλήσεις των μη-οσεκα μειώθηκαν το Νοέμβριο στα 8 δισ., από τα 13 δισ. του Οκτωβρίου. Οι καθαρές εισροές των special funds, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία), μειώθηκαν στα 3 δισ. το Νοέμβριο σε σχέση με τις εισροές των 10 δισ. του προηγούμενου μήνα. Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 1,0% και διαμορφώθηκε στα δισ.. Το συνολικό ενεργητικό των μη-οσεκα παρουσίασε και αυτό μηνιαία αύξηση ύψους 0,9% και ανήλθε στα δισ. στο τέλος του μήνα. Οι καθαρές εισροές στα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ήταν ο βασικός λόγος που το σύνολο της αγοράς κατέγραψε αύξηση κεφαλαίων. Ο μεγάλος όγκος των καθαρών πωλήσεων των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταβίβαση κεφαλαίων μιας ασφαλιστικής εταιρείας στους ΟΣΕΚΑ. EFAMA EFAMA INVESTMENT FUND FUND INDUSTRY FACT FACT SHEET SHEET (1) (1) (1) NOVEMBER DATA DATA Net Net Sales Sales Net (EUR (EUR Sales bn) bn) (EUR (2) bn) (2) UCITS Net UCITS Net Sales Sales Net (EUR Sales (EUR bn) bn) (EUR bn) Net Net Assets Net (EUR Assets (EUR bn) bn) (EUR (3) bn) (3) UCITS UCITS November November October October Category Category November November %% change % (4) change (4) end end end 2011 Equity Equity UCITS UCITS6,316 6,316 6, % 1.1% 1.1% 5,613 5,613 5,613 Bond Bond Bond Non-UCITS 2,502 2, % 0.9% 2,317 2, Non-UCITS 2, % 2, Balanced Balanced Total 8, % 7, Total 8, % 7, Total 8, % 7, Other Other UCITS Other UCITS Sub Sub Total Total Sub Long Long Total Term Term Long Term Net Net Assets Net by Assets by UCITS by Type UCITS Type Type Other Other Money Money Market Market Money Money UCITS UCITS Total Total UCITS Total UCITS % -33 Market 5% -33 Market 5% Non-UCITS Non-UCITS November November October October funds funds Special Special % 17% 17% Equity Equity Real Real Estate Real Estate funds funds Other Other Non-UCITS Other Non-UCITS % 33% 33% Total Total Non-UCITS Total Non-UCITS Balanced Balanced Grand Grand TOTAL TOTAL funds funds Bond Bond Bond 16% 16% 16% funds funds Net Net Sales Sales Net of of Sales Long-Term of Long-Term UCITS (UCITS (UCITS excluding excluding Money Money Market Market Funds) Funds) 29% 29% 29% Long-term Long-term Fund Fund Net Net Sales Fund Sales (EUR Net (EUR Sales bn) bn) (EUR bn) Equity Equity Fund Fund Equity Net Net Sales Fund Sales (EUR Net (EUR Sales bn) bn) (EUR bn) MM MM Fund Fund Net MM Net Sales Fund Sales (EUR Net (EUR Sales bn) bn) (EUR bn) UCITS/Non-UCITS Net Net Assets Net Assets Non- Non- Non- UCITS UCITS 28% 28% 28% UCITS UCITS 72% 72% 72% Bond Bond Fund Fund Bond Net Net Sales Fund Sales (EUR Net (EUR Sales bn) bn) (EUR bn) Balanced Fund Balanced Fund Net Net Sales Fund Sales (EUR Net (EUR Sales bn) bn) (EUR bn) Special Fund Special Fund Net Net Sales Fund Sales (EUR Net (EUR Sales bn) bn) (EUR bn) Worldwide Worldwide Assets (EUR Assets (EUR bn) bn) (EUR bn) Regions RegionsSept Sept Sept 12 USA USA (5) (5) USA (5) 10,818 10,818 Europe (6) Europe (6) (6) 8,741 8,741 8,741 Asia Asia and and Asia Pacific and Pacific 2,690 2,690 2,690 America America excl. excl. USA USA excl. 2,144 USA 2,144 2,144 World World 24,515 24,515 (1) (1) Excluding (1) Excluding Liechtenstein; Liechtenstein; (2) (2) UCITS UCITS in (2) the in UCITS the sense sense in of the of sense publicly offered publicly offered open-ended offered open-ended funds; funds; non-ucits funds; non-ucits include include other other include nationally other nationally regulated funds; regulated funds; excluding funds; excluding Belgium; (3) Belgium; (3) for for countries (3) for countries reporting assets reporting assets on on a assets a monthly basis a monthly basis (more (more basis than than (more 99.6% 99.6% than 99.6% of of European of European investment investment fund fund assets); fund (4) (4) assets); change change on (4) on change previous on month; previous month; (5) (5) month; mutual mutual funds; (5) funds; mutual (6) (6) for funds; for countries (6) for countries reporting assets reporting assets each each assets quarter, each quarter, including including non-ucits. non-ucits.

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 14 O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ: Για την Εταιρική Διακυβέρνηση

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 14 O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ: Για την Εταιρική Διακυβέρνηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 109 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs»

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013. ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ: Η Αγορά πρέπει να υποκαταστήσει τις Τράπεζες

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013. ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ: Η Αγορά πρέπει να υποκαταστήσει τις Τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 107 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 104 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/Ε.Κ. UCITS IV

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/Ε.Κ. UCITS IV Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 EDITORIAL Θ. Κρίντας: Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας Σελ. 2 Έντυπο Γνωριμία με τον πελάτη μας Σελ. 2 Χρ. Γκόρτσος: Η νέα αρχιτεκτονική δομή της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 106 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 638,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,43 εκατ. εκ των οποίων 6,78 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 2011

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 2011 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 97 Ιανουάριος 2012 Κατακτήσεις υψηλών θέσεων και το 2011 από τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Trust Σελ. 2 Διακρίσεις για τα Α/Κ και του ΤΤ και των ΕΛΤΑ Σελ. 3 EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα Προοπτικές

Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα Προοπτικές Ημερίδα Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα Προοπτικές 1 1972-1988 1972 Νόμος 608/70 επιτρέπει επενδύσεις : εξωτερικού 20% / σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 99 Mάιος 2012 Προτάσεις από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σελ. 2 Α.Ε.Ε.Χ.: Ποιες μετοχές επιλέγουν από το Χ.Α. Σελ. 4 Οι Θεσμικοί κοντά στην κοινωνία Σελ. 6 ΧΑ: Μνημόνιο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Η σημασία των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα για την οικονομία μας Οι πολύ μικρές ΜμΕ αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 21/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 21/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,26 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,96 εκατ. εκ των οποίων 6,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 577,39 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,01 εκατ. εκ των οποίων 5,96 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 756 /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΕΥΧΟΣ 101 Σεπτέμβριος 2012 Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Θεσμικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΕΥΧΟΣ 101 Σεπτέμβριος 2012 Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 101 Σεπτέμβριος 2012 Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΣΕΔ, ένας νέος φορέας Σελ.5 Ο δεκάλογος της φορολογικής μεταρρύθμισης Σελ. 6 Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σηµαντικές πώλειες για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,70 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,65 εκατ. εκ των οποίων 9,68

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο

4 ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο Πανοζάχος Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής Ορθολογισμός Α.Ε. 4 ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο 16/11/2012 Ξενοδοχείο The Met Τι είναι η φοροδιαφυγή ; Αύξηση προσωπικού πλούτου Πως την εντοπίζουμε για να την

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events Hazlis & Rivas. 19 η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση

The Economist Events Hazlis & Rivas. 19 η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση The Economist Events Hazlis & Rivas 19 η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση Πάνος Ξενοκώστας Head of PE opportunity funds ONEX Technologies Group/ LKS Partners Π. ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ: Καλησπέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 102 Νοέμβριος 2012 ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ του Παναγή Βουρλούμη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στατιστικά ΕΘΕ 3ο τρίμηνο 2012 Σελ.3 ΧΑ: Εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα