Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση. Θεραπευτική αντιµετώπιση νεώτερα δεδοµένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση. Θεραπευτική αντιµετώπιση νεώτερα δεδοµένα"

Transcript

1 30 Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση. Θεραπευτική αντιµετώπιση νεώτερα δεδοµένα ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ενδοκρινολόγος Αναπλ. Διευθύντρια, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Α Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» 1. Θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με προϋπάρχοντα ΣΔ πριν και κατά την κύηση 1.1. Προγραμματισμός της κύησης Ο θεράπων ιατρός πρέπει να συζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πρόθεση εγκυμοσύνης με όλες τις γυναίκες με ΣΔ 1 ή 2 αναπαραγωγικής ηλικίας και να επισημαίνει την ανάγκη για προγραμματισμένη εγκυμοσύνη, ενημερώνοντας για τους πιθανούς κινδύνους του εμβρύου (αυξημένος κίνδυνος αποβολών και συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου) επί μη ικανοποιητικής μεταβολικής ρύθμισης πριν τη σύλληψη. Σε περίπτωση όπου δεν επιδιώκεται εγκυμοσύνη, συνιστώνται μέθοδοι αντισύλληψης (π.χ. μηχανικές μέθοδοι ή αντισυλληπτικά χαμηλής δόσης.) Η αντισυλληπτική αγωγή δεν πρέπει να διακόπτεται παρά μόνον όταν επιτευχθεί ευγλυκαιμία. Στη φάση του προγραμματισμού της κύησης πρέπει να επιδιώκεται ο ακόλουθος μεταβολικός έλεγχος: Προγευματικές τιμές γλυκόζης: mg/ml, μεταγευματικές τιμές γλυκόζης mg/ml, καθώς και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μέσα στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Συνιστάται η χορήγηση φυλλικού οξέος (600μg ανά ημέρα) λόγω της αποδεδειγμένης μείωσης της συχνότητας εμφάνισης στο έμβρυο συγγενών διαμαρτιών του νευρικού σωλήνα. Παράλληλα προχωρούμε σε διακοπή φαρμάκων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο (π.χ. αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, αναστολείς της αγγειοτασίνης ΙΙ, στατίνες). Επίσης η φάση αυτή παρέχει ιδανική ευκαιρία για διακοπή του καπνίσματος. Τέλος αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται συστηματικά οι τυχόν υπάρχουσες επιπλοκές του ΣΔ. Απόλυτη αντένδειξη για να προχωρήσουν σε κύηση γυναίκες με ΣΔ1 αποτελούν -367-

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ οι ακόλουθες σπάνιες καταστάσεις: (α) ισχαιμική καρδιακή νόσος, (β) νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη >2.5mg/ml ή κάθαρση κρεατινίνης <40ml/min, (γ) μη ελεγχόμενη υπέρταση και (δ) ενεργός παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Στις ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 συνιστάται η αντικατάσταση των υπογλυκαιμικών δισκίων με χορήγηση ινσουλίνης επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα για μη-βλαπτική επίδρασή τους στο κύημα. 1.2.Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κύησης Η παρακολούθηση είναι σκόπιμο να γίνεται σε ειδικά οργανωμένο κέντρο, ικανό να παρέχει διαβητολογική, μαιευτική και νεογνική φροντίδα. Απαιτείται συχνή παρακολούθηση κάθε 1 έως 2 εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι τα επίπεδα γλυκόζης αίματος στην κύηση είναι κατά περίπου 10% μειωμένα συγκρινόμενα με τα επίπεδα εκτός κύησης. Πρόσφατα με την βοήθεια του συστήματος συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGMS), καταγράφηκαν τα επίπεδα γλυκόζης σε φυσιολογικές έγκυες στο γ τρίμηνο της κύησης, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Παρά ταύτα, τα προτεινόμενα από την ADA όρια γλυκόζης για την επίτευξη ευγλυκαιμίας στη κύηση, που φαίνονται στον Πίνακα 2, είναι σαφώς υψηλότερα. Φαίνεται ότι με την υιοθέτηση των αυστηρότερων ορίων γλυκόζης, που προσομοιάζουν με τα παρατηρούμενα επίπεδα γλυκόζης των φυσιολογικών εγκύων, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της νεογνικής μακροσωμίας, χωρίς παράλληλα να αυξάνει σημαντικά το ποσοστό των λιποβαρών νεογνών. Έχει διαπιστωθεί ότι η καλύτερη εξισορρόπηση παρατηρείται όταν τα μέσα επίπεδα γλυκόζης (δηλαδή, το άθροισμα των προγευματικών και των μεταγευματικών τιμών) κυμαίνονται μεταξύ 87 και 95 mg, όπου επιτυγχάνεται η χρυσή τομή μεταξύ του ποσοστού των υπέρβαρων και των λιποβαρών νεογνών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητος είναι ο καθημερινός αυτοέλεγχος της γλυκόζης αίματος. Ο αυτοέλεγχος πρέπει να γίνεται 6-7 φορές ημερησίως (πριν και μία ώρα μετά τα γεύματα και προ του ύπνου), ενώ μπορεί να χρειαστεί και μία περαιτέρω μέτρηση στις 2-4 π.μ. για την διαπίστωση πιθανής υπογλυκαιμίας. Η επιλογή της μίας ώρας μετά τα γεύματα συνιστάται από τους περισσότερους ειδικούς, επειδή στο χρονικό αυτό διάστημα παρατηρούνται οι υψηλότερες μεταγευματικές τιμές γλυκόζης και έχουν καλύτερα συσχετισθεί με την εμφάνιση εμβρυϊκής μακροσωμίας, από ό,τι οι προγευματικές τιμές. Κατά τη διάρκεια της κύησης απαιτείται επαρκής θερμιδική κάλυψη, κατανεμημένη σε 3 γεύματα και 3 γευματίδια, ανάλογα με το βάρος πριν την εγκυμοσύνη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γευματίδιο πριν τον ύπνο για την αποφυγή νυκτερινής υπογλυκαιμίας. Συνιστάται αύξηση ΣΒ 0.4 kg/εβδομάδα στο β και γ τρίμηνο σε γυναίκες με φυσιολογικό βάρος πριν την εγκυμοσύνη. Η προτεινόμενη σύνθεση του διαιτολογίου είναι: υδατάνθρακες 35-45%, πρωτεΐνες 20-25%, λίπος 30-40%

3 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Θεραπευτικά χρησιμοποιούνται εντατικοποιημένα σχήματα θεραπείας: (α) σχήμα πολλαπλών ενέσεων (3 ενέσεις ινσουλίνης ταχείας δράσης για την κάλυψη των γευμάτων και 1-3 ενέσεις ινσουλίνης ενδιάμεσης δράσης για την βασική κάλυψη/ ημερησίως), ή (β) συνεχής υποδόρια έγχυση ινσουλίνης (χρήση αντλίας). Δεν έχει διαπιστωθεί διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο σχημάτων ως προς την νεογνική νοσηρότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες σε ινσουλίνη ποικίλλουν σημαντικά στη διάρκεια της κύησης και ότι επίσης διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Στο τέλος του α τριμήνου και ιδιαίτερα στη διάρκεια της νύκτας είναι συχνός ο κίνδυνος εμφάνισης υπογλυκαιμιών και ως εκ τούτου μπορεί να χρειαστεί μείωση της χορηγούμενης ινσουλίνης. Στη συνέχεια, λόγω της φυσιολογικής ινσουλινοαντίστασης, που παρουσιάζεται στην κύηση οι ανάγκες σε ινσουλίνη αυξάνονται βαθμιαία από το β τρίμηνο μέχρι την 32η-34η εβδομάδα, οπότε και σταθεροποιούνται ή ελαφρά μειώνονται σε ένα ποσοστό εγκύων μέχρι τον τοκετό. Η διαβητική έγκυος πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να προσαρμόζει τη δοσολογία της ινσουλίνης ταχείας δράσης βάσει των τιμών γλυκόζης του αυτοελέγχου, της προσλαμβανόμενης τροφής, καθώς και της σωματικής της δραστηριότητας. Επίσης είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του συγγενικού περιβάλλοντος της διαβητικής εγκύου στη χρήση γλυκαγόνης για την άμεση αντιμετώπιση βαρειάς υπογλυκαιμίας. Διαβητική κετοξέωση μπορεί να συμβεί στην διαβητική έγκυο σπανιότατα. Πιθανά αίτια είναι ο ΣΔ να πρωτοεκδηλωθεί στην κύηση ή η έγκυος να μην αντιληφθεί έγκαιρα τεχνική βλάβη στη λειτουργία της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης. Η αντιμετώπισή της δεν διαφέρει από αυτήν που συνιστάται εκτός κύησης. Μπορεί όμως να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο έμβρυο. Στις περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί η χορήγηση κορτικοστεροειδών, για την διευκόλυνση της πνευμονικής ωρίμανσης του εμβρύου, θα χρειαστεί βαθμιαία αύξηση τουλάχιστον κατά 50% των χορηγούμενων δόσεων ινσουλίνης για 72 ώρες σε συνδυασμό με στενή παρακολούθηση των τιμών γλυκόζης στον αυτοέλεγχο και στη συνέχεια βαθμιαία μείωση. Τέλος επισημαίνεται ότι η χρήση προκαθορισμένων μιγμάτων ινσουλίνης δεν παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την επίτευξη ευγλυκαιμίας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σε ινσουλίνη που παρατηρούνται στην κύηση. Τα ανάλογα ινσουλίνης, τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα, είναι τα υπερταχέα ανάλογα lispro, aspart και glulisine, καθώς και τα βραδείας δράσης ανάλογα glargine και detemir. Τα ερωτήματα, που αφορούν τη χρήση οποιουδήποτε αναλόγου ινσουλίνης στη κύηση είναι τα ακόλουθα: (α) Αυξάνουν το κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο; (β) Προκαλούν μεγαλύτερη παραγωγή αντι-ινσουλινικών αντισωμάτων, σε -369-

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ σύγκριση με την ανθρώπινη ινσουλίνη; (γ) Διέρχονται τον πλακούντα, μέσω της σύνδεσης τους με ανοσοσφαιρίνες και τη δημιουργία συμπλεγμάτων αντιγόνουαντισώματος, μηχανισμός που ήδη έχει διαπιστωθεί για την ανθρώπινη ινσουλίνη και έχει ενοχοποιηθεί για τη πρόκληση μακροσωμίας του εμβρύου; και (δ) Έχουν ισχυρότερη σύνδεση με τον υποδοχέα του IGF-1, που ενοχοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εμφάνιση ή την επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας; Κυκλοφορεί από το 1996 και υπάρχει ήδη αρκετή εμπειρία από τη χρήση της. Πρόσφατη πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη σε 500 γυναίκες με ΣΔ1, οι οποίες ελάμβαναν lispro, πριν τη σύλληψη και τουλάχιστον στη διάρκεια του α τριμήνου, δεν έδειξε αυξημένο ποσοστό συγγενών ανωμαλιών στα νεογνά. In vitro και in vivo μελέτες έδειξαν ότι δεν διέρχεται τον πλακούντα. Επίσης δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην παραγωγή αντισωμάτων, τόσο εκτός κύησης, όσο και κατά τη κύηση, μεταξύ lispro και ανθρώπινης ινσουλίνης. In vitro μελέτες έδειξαν 1.5 φορές μεγαλύτερη σύνδεση της lispro με τον υποδοχέα του IGF-1 σε σύγκριση με την ανθρώπινη ινσουλίνη, η οποία φαίνεται να στερείται κλινικής σημασίας. Επόμενες, τόσο αναδρομικές, όσο και προοπτικές κλινικές μελέτες δεν έδειξαν αρνητική επίδραση της lispro στην εξέλιξη της αμφιβληστροειδοπάθειας, παρά την βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου στη διάρκεια της κύησης. Συμπερασματικά, όπως άλλωστε προτάθηκε από την Ομάδα Μελέτης της Κύησης της Β. Αμερικής, αλλά και από την Ευρωπαϊκή (DPSG), φαίνεται ότι η χρήση της ινσουλίνης lispro στη κύηση αποτελεί μία ασφαλή και ευέλικτη θεραπευτική επιλογή, που εξασφαλίζει παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα ως προς τον μεταβολικό έλεγχο καθώς και μειωμένα ποσοστά υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Δεν διέρχεται από τον πλακούντα. Παρουσιάζει παρόμοια παραγωγή αντιινσουλινικών αντισωμάτων με την ανθρώπινη ινσουλίνη. In vitro μελέτες έδειξαν ότι η σύνδεση της aspart με τον IGF-1 υποδοχέα είναι μικρότερη, κατά 69%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη σύνδεση της ανθρώπινης ινσουλίνης. Το εύρημα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ινσουλίνη aspart δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Σε τυχαιοποιημένη, προοπτική, πολυκεντρική μελέτη συγκρίθηκε η χορήγηση της ινσουλίνης aspart σε σχέση με τη χορήγηση κρυσταλλικής ινσουλίνης, σε 330 έγκυες με ΣΔ1, πριν την 8η εβδομάδα της κύησης. Η μελέτη έδειξε παρόμοια ποσοστά ως προς (α) τις συγγενείς ανωμαλίες των εμβρύων (aspart: 3.8% έναντι κρυσταλλικής ινσουλίνης: 5.4%) και (β) την μητρική και νεογνική νοσηρότητα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον επιτευχθέντα μεταβολικό έλεγχο μεταξύ των δύο αγωγών. Σημειώνεται ότι το 80% των συμμετεχουσών εγκύων στη μελέτη επέτυχαν HbA1c <6.5%. H ινσουλίνη -370-

5 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ aspart συνδυάστηκε με μία τάση μείωσης των βαρειών νυκτερινών υπογλυκαιμιών (μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 52%, p=0.09). Επίσης παρατηρήθηκε οριακή μείωση της συχνότητας των προώρων τοκετών (p=0.05). Τέλος η χρήση της ινσουλίνης aspart εξασφάλισε καλύτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη κρυσταλλική ινσουλίνη (p=0.03). Με βάση τα δεδομένα αυτής της μελέτης, η ινσουλίνη aspart έλαβε έγκριση από την FDA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χρήση της στην κύηση. Κυκλοφόρησε πρόσφατα. Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία στη βιβλιογραφία για την χρήση της στην κύηση. Το βραδείας δράσης ανάλογο ινσουλίνης, η γλαργίνη, έλαβε άδεια κυκλοφορίας το In vitro μελέτες έδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα, ως προς τη σύνδεση της γλαργίνης με τον υποδοχέα του IGF-1, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα. Μία μελέτη έδειξε αυξημένη σύνδεση (6.5 φορές περισσότερο), σε σχέση με την ανθρώπινη ινσουλίνη, ενώ άλλη έδειξε όμοια σύνδεση. Η γλαργίνη συνδυάστηκε με μειωμένη παραγωγή αντι-ινσουλινικών αντισωμάτων, σε σύγκριση με την NPH, όπως έδειξε κλινική μελέτη σε ασθενείς εκτός κύησης. Η χορήγηση γλαργίνης σε πειραματόζωα δεν προκάλεσε συγγενείς ανωμαλίες στα έμβρυα. Δεν υπάρχει προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη για τη χρήση της σε έγκυες γυναίκες με ΣΔ. Παρά ταύτα έχουν αναφερθεί 25 περιστατικά, όπου λαμβανόταν γλαργίνη στη διάρκεια της οργανογένεσης του εμβρύου, χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις για τα νεογνά. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν μελέτες παρατήρησης όπου χορηγήθηκε γλαργίνη σε έγκυες με ΣΔ1 Δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς τα ποσοστά μητρικής ή νεογνικής νοσηρότητας, καθώς και στα ποσοστά μακροσωμίας, σε σύγκριση με τα ποσοστά που αναμένονται με την χρήση της ΝPH. Πρέπει να τονιστεί ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες μέχρις ότου αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής η χορήγηση της γλαργίνης στη κύηση. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν δυσμενείς επιπτώσεις στο έμβρυο. Βρίσκεται σε εξέλιξη πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη για να αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της στην κύηση. Η μητρική υπεργλυκαιμία (γλυκόζη >150mg/dl) στη διάρκεια του τοκετού έχει συνδυαστεί με αυξημένο κίνδυνο εμβρυϊκής υποξίας καθώς και νεογνικής υπεριν

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ σουλιναιμίας/ υπογλυκαιμίας. Τα μέτρα που θα ληφθούν για να αποφευχθεί ο προαναφερθείς κίνδυνος είναι τα ακόλουθα: - Γλυκαιμικός στόχος κατά τη διάρκεια του τοκετού: mg/dl - Μέτρηση γλυκόζης αίματος κάθε 1-2 ώρες - Χορήγηση Ε.Φ. γλυκόζης/ινσουλίνης, βάσει των μετρήσεων γλυκόζης. Μετά τον τοκετό, λόγω της απομάκρυνσης του πλακούντα, οργάνου παραγωγής ορμονών με αντι-ινσουλινική δράση, μπορεί να μη χρειαστεί ινσουλίνη για 24 έως και 48 ώρες. Συχνές μετρήσεις γλυκόζης αίματος θα οδηγήσουν στην επανέναρξη της ινσουλινοθεραπείας (π.χ. τιμές γλυκόζης >150 mg/dl) σε δόσεις αρχικά μικρότερες από τις χρησιμοποιούμενες πριν την εγκυμοσύνη. Ο θηλασμός είναι επιθυμητός. Απαιτείται επιπλέον θερμιδική κάλυψη (~500 kcal/ ημέρα) και ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή υπογλυκαιμιών συνήθως μία ώρα μετά το θηλασμό. Συνιστάται η λήψη τουλάχιστον 15g υδατανθράκων σε συνδυασμό με πρωτεΐνη πριν από κάθε θηλασμό 2. Αντιμετώπιση γυναικών με Σακχαρώδη Διαβήτη Κυήσεως (ΣΔΚ) 2.1.Ορισμός- Κριτήρια Διάγνωσης Νεώτερα δεδομένα Ο ΣΔΚ ορίζεται σαν διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων ποικίλης σοβαρότητας με έναρξη ή πρώτη αναγνώριση στην παρούσα εγκυμοσύνη. Ο ορισμός αυτός, δεν περιλαμβάνει έγκυες γυναίκες με γνωστό προϋπάρχοντα της κύησης ΣΔ τύπου 1 ή τύπου 2. Επίσης δεν λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο θεραπείας, δηλαδή, τη χρήση ή μη ινσουλίνης, καθώς και αν η διαταραχή στην ανοχή γλυκόζης θα παραμείνει μετά το πέρας της κύησης. Έχουν προταθεί διάφορα κριτήρια διάγνωσης του ΣΔΚ. Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα κριτήρια είναι εκείνα της ADA, που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 3. ρες από τα ανωτέρω όρια. υποβάλλεται σε διαιτητικό περιορισμό (>150g υδατανθράκων/ημέρα), ή να μη περιορίζει τη φυσική της δραστηριότητα. Επίσης προτάθηκε εναλλακτικά από την ADA ως μέθοδος διάγνωσης του ΣΔΚ και η διενέργεια σακχαραιμικής καμπύλης με χορήγηση 75g γλυκόζης per os, προτείνοντας ακριβώς τα ίδια όρια τιμών γλυκόζης σε χρόνο 0, 60 και 120 που ισχύουν και για τη χορήγηση 100g γλυκόζης στους αντίστοιχους χρόνους, αποδεχόμενη παράλληλα ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη εμπειρία όπως με την OGTT με 100g. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν έχει υιοθετήσει ειδικά κριτήρια για την κύηση. Προτείνει για τη διάγνωση του ΣΔΚ τη χορήγηση 75 g γλυκόζης και τη -372-

7 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ μέτρηση της γλυκόζης πλάσματος στο 2ωρο, όπως γίνεται και εκτός εγκυμοσύνης. Αν διαπιστωθεί διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης (ΔΑΓ), δηλαδή γλυκόζη πλάσματος 2ωρου μεταξύ mg/dl αντιμετωπίζεται ως Σακχαρώδης Διαβήτης Κυήσεως. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης παρατήρησης HAPO, όπου συμμετείχαν έγκυες γυναίκες, μεταξύ εβδ, οι οποίες υποβλήθηκαν σε OGTT-75γ. Συμπεριλήφθησαν όσες έγκυες παρουσίαζαν γλυκόζη νηστείας<105mg/dl και γλυκόζη 2ώρου<200mg/dl. Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει μία συνεχής γραμμική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων μητρικής γλυκόζης κάτω από τα διαγνωστικά όρια του σακχαρώδους διαβήτη και δυσμενούς περιγεννητικού αποτελέσματος (π.χ. αύξηση σωματικού βάρους νεογνού, αύξηση c-πεπτιδίου στον ομφάλιο λώρο). Συμπερασματικά, τα νέα κριτήρια διάγνωσης του ΣΔΚ, που θα βασιστούν στα αποτελέσματα της μελέτης HAPO, λαμβάνοντας υπόψη την κλινική σημασία τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών αποτελεσμάτων, θα έχουν παγκόσμια εφαρμογή και θα προκύψουν μέσα από διαδικασία συναίνεσης, εφόσον δεν βρέθηκαν συγκεκριμένοι ουδοί επιπέδων μητρικής γλυκόζης όπου αυξάνεται ο περιγεννητικός κίνδυνος Θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με ΣΔΚ Σκοπός της θεραπείας είναι η επίτευξη και η διατήρηση της ευγλυκαιμίας σε όλη τη διάρκεια της κύησης και τον τοκετό, για να προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στο έμβρυο. Τα φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης ήδη αναφέρθησαν και μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ ευκολότερα από ότι στις γυναίκες με ΣΔ1. Η μέτρηση της ΗbΑ1c είναι απαραίτητη στην αρχική επίσκεψη της εγκύου για την διαπίστωση πιθανής προϋπάρχουσας υπεργλυκαιμίας. Η έγκυος παρακολουθείται συχνά, κάθε 1-2 εβδομάδες. Ακρογωνιαίος λίθος είναι η διαιτητική θεραπεία. Συνιστάται η αποφυγή ευαπορρόφητων υδατανθράκων. Στις παχύσαρκες γυναίκες προτείνεται μέτριος περιορισμός θερμίδων (25 kcal/kg βάρους), αλλά όχι λιγότερες από 1800 θερμίδες/ημ. Το διαιτολόγιο κατανέμεται σε 3 γεύματα και 3 γευματίδια για την αποφυγή της κέτωσης, που φυσιολογικά παρατηρείται στην κύηση κατά την παρατεταμένη νηστεία. (Σύνθεση διαιτολογίου: υδατάνθρακες 35-45%, πρωτεΐνες 20-25%, λίπος 30-40%). Όπου δεν υπάρχει μαιευτική αντένδειξη, σωματική άσκηση (π.χ. περπάτημα 10 μετά τα τρία κύρια γεύματα) συμβάλλει στην βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου. Όταν δεν επιτυγχάνονται οι γλυκαιμικοί στόχοι μόνο με τη δίαιτα ή/και την άσκηση τότε προστίθεται και η ινσουλινοθεραπεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την προτίμηση συγκεκριμένου σχήματος ινσουλινοθεραπείας, αλλά καθορίζεται από τα επίπεδα γλυκόζης στον αυτοέλεγχο

8 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Παρότι οι αντίστοιχες Διαβητολογικές Εταιρείες της Ευρώπης και των ΗΠΑ δεν επιτρέπουν, επί του παρόντος, τη χρήση αντιδιαβητικών δισκίων για την αντιμετώπιση του ΣΔΚ, τελευταία συζητείται στη βιβλιογραφία η πιθανή μελλοντική χρησιμοποίηση τους, αφού θα έχουν προηγουμένως διευκρινισθεί τα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Αυξάνουν τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο; (β) Διέρχονται τον πλακούντα; (γ) Αυξάνουν το κίνδυνο μητρικής ή/και νεογνικής νοσηρότητας; (δ) Επιτυγχάνεται άριστος μεταβολικός έλεγχος με τη χρησιμοποίηση της μέγιστης δόσης του φαρμάκου; Το 2000, χορηγήθηκε σε προοπτική, τυχαιοποιημένη, μελέτη, γλιβενκλαμίδη (γλυμπουρίδη στις ΗΠΑ) σε γυναίκες με ΣΔΚ (από τη 11η έως τη 34η εβδομάδα). Προηγούμενες, in vitro μελέτες, σε ανθρώπινο πλακούντα, είχαν δείξει ότι η γλιβενκλαμίδη δεν διέρχεται τον πλακούντα, ακόμη και σε εκατονταπλάσιες συγκεντρώσεις από τις χορηγούμενες θεραπευτικές δόσεις. Επίσης δεν μεταβολίζεται στον πλακούντα. Το 99% της γλιβενκλαμίδης στη μητρική κυκλοφορία είναι συνδεδεμένο με πρωτεΐνη. Η μελέτη έδειξε ότι επιτεύχθηκε ικανοποιητικός μεταβολικός έλεγχος στο 96% των εγκύων με ΣΔΚ, με μέση χορηγηθείσα δόση γλιβενκλαμίδης, 9+6 mg/ημέρα (εύρος: mg/ημέρα), χωρίς αυξημένα ποσοστά μητρικών υπογλυκαιμιών. Τόσο η ηλικία κύησης, όσο και το σωματικό βάρος του νεογνού, καθώς και η νεογνική νοσηρότητα δεν διέφεραν μεταξύ της ομάδας των εγκύων, που ελάμβανε ινσουλίνη, σε σύγκριση με την ομάδα, που ελάμβανε γλιβενκλαμίδη. Τέλος δεν ανιχνεύθηκε γλιβενκλαμίδη στο αίμα του ομφάλιου λώρου των νεογνών, παρά την ύπαρξη αυξημένων επιπέδων στη μητρική κυκλοφορία, στις έγκυες που ελάμβαναν γλιβενκλαμίδη. Οι επόμενες μελέτες παρατήρησης που ακολούθησαν (n=504), οι περισσότερες σε κέντρα των ΗΠΑ, δεν έδειξαν τα ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η θεραπευτική αστοχία με τη χρήση γλιβενκλαμίδης, και άρα η αναγκαστική χρήση ινσουλίνης, κυμαινόταν στο 20%. Επίσης, στα νεογνά μητέρων που θεραπεύονταν με γλιβενκλαμίδη, παρατηρήθηκαν αυξημένα ποσοστά μακροσωμίας (περί το 20%), υπογλυκαιμίας και υπερχολερυθριναιμίας. Ακόμη υπήρξαν ενδείξεις πιθανής αύξησης της εμφάνισης προεκλαμψίας. Τέλος παραμένουν πολλά ερωτηματικά για τον χρόνο χορήγησης και τον ρυθμό αύξησης της δόσης του φαρμάκου. Παραμένουν οι συστάσεις, για τις ασθενείς με ΣΔ2, να διακόπτουν τη λήψη σουλφονυλουριών πριν τη σύλληψη. Παρά ταύτα, τυχαία σύλληψη υπό θεραπεία με SU, δεν αποτελεί αιτία για θεραπευτική διακοπή της κύησης. Όσον αφορά την πιθανή συσχέτιση των συγγενών ανωμαλιών νεογνών μητέρων με ΣΔ2, που λάμβαναν SU ή μετφορμίνη στη διάρκεια του α τριμήνου της κύησης, μεγάλη αναδρομική μελέτη έδειξε ότι τα ποσοστά των συγγενών ανωμαλιών δεν συσχετίζονταν με το εί

9 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ δος του αντιδιαβητικού παράγοντα, αλλά με τη HbA1c και την ηλικία της μητέρας. Αντίστοιχα αποτελέσματα μη τερατογόνου επίδρασης της SU ή της μετφορμίνης έδειξε και πρόσφατη 10ετής αναδρομική μελέτη από την Ν. Αφρική. Ο προβληματισμός για τη πιθανή χορήγηση της μετφορμίνης στις γυναίκες με ΣΔΚ, προέκυψε από τη χορήγησή της στις γυναίκες με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ). Ιn vitro μελέτες, έδειξαν ότι η μετφορμίνη διέρχεται τον πλακούντα, αλλά δεν διαπιστώθηκε ταυτόχρονη αύξηση της πρόσληψης της γλυκόζης από τον πλακούντα, ούτε αυξημένη μεταφορά γλυκόζης προς το έμβρυο. Επίσης δεν προκαλεί τερατογένεση (κατηγορία Β). Παρά ταύτα, σε αναδρομική μελέτη γυναικών με ΣΔ2 που λάμβαναν μετφορμίνη στη διάρκεια της κύησης, η χρήση της συνδυάστηκε με αυξημένα ποσοστά προεκλαμψίας και ενδομητρίων θανάτων, σε σύγκριση με την λήψη ινσουλίνης, όμως είναι πιθανόν άλλοι παράγοντες, όπως η παχυσαρκία, η ηλικία της μητέρας να ευθύνονται για το αποτέλεσμα αυτό. Σε Αυστραλιανή, προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη (MiG) συγκρίθηκε η χορήγηση μετφορμίνης και ινσουλίνης σε 751 γυναίκες με ΣΔΚ. Δεν παρουσιάστηκε διαφορά στο πρωτογενές αποτέλεσμα νεογνικής νοσηρότητας (υπογλυκαιμία, RDS, νεογνικό τραύμα, Apgar score, φωτοθεραπεία, προωρότητα). Παρουσιάστηκαν συχνότεροι αυτόματοι πρόωροι τοκετοί στη ομάδα της Met. Δεν υπήρχαν διαφορές στα ποσοστά υπέρτασης και προεκλαμψίας. Όμως, το 46.3% της ομάδας της Met χρειάστηκε επιπρόσθετα και ινσουλίνη για την επίτευξη καλού μεταβολικού ελέγχου. Μέχρι να υπάρξουν και άλλες προοπτικές μελέτες, καθώς και τα αποτελέσματα από την μακρόχρονη παρακολούθηση των παιδιών, επειδή όπως αναφέρθηκε η μετφορμίνη ανευρίσκεται στην εμβρυϊκή κυκλοφορία, δεν συνιστάται η χορήγηση της για τη θεραπεία του ΣΔΚ. Στον πίνακα 4 περιλαμβάνονται οι συστάσεις του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη συστηματική παρακολούθηση των γυναικών με ΣΔΚ μετά τον τοκετό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. American College of Obstetrics and Gynecology. Exercise during pregnancy and the post partum period: committee opinion no Obstet Gybecol 2002, 99: Bradley C. Managing diabetes while breast feeding. Diabetes Self Manag 2007, 24: Coustan DR. Pharmacological Management of Gestational Diabetes: An overview. Diabetes Care 2007, 30: S206-S HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. New Engl J Med 2008, 358: Jovanovic L and Pettitt DJ. Treatment with insulin and its analogs in pregnancies complicated -375-

10 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ by diabetes. Diabetes Care 2007, 30: S220-S Kitzmiller JL, Block JM, Brown FM et al. Managing preexisting diabetes for pregnancy. Summary of evidence and consensus recommendations for care. Diabetes Care 2008, 31: Mathiesen ER, Kinsley B, Amiel SA et al. Insulin Aspart Pregnancy Study Group. Maternal glycemic control and hypoglycemia in type 1 diabetic pregnancy: a randomized trial of insulin aspart versus human insulin in 322 pregnant women. Diabetes Care 2007, 30: Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR. Summary and Recommendations of the fifth international workshop-conference on gestational diabetes, Diabetes Care 2007, 30: S251- S Reader DM. Medical nutrition therapy and lifestyle interventions. Diabetes Care 2007, 30: S188-S Rowan JA, Hague WM, Gao W et al. Metformin versus insulin for the treatment of gestational diabetes, N Eng J Med 2008, 358: Singh C, Jovanovic L. Insulin analogues in the treatment of diabetes in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2007, 34:275-91, ix. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μελέτη Άτομα Γλυκόζη Νηστείας Γλυκόζη 1ω μ.γ. Γλυκόζη max μ.γ n Mg/dl mg/dl mg/dl Paretti (57-81) (96-120) Yogev (51-99) (79-131) (68-142) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τριχοειδικό αίμα (mg/dl) Γλυκόζη νηστείας (90)* 1 ώρα μετά το γεύμα (120) 2 ώρες μετά το γεύμα (110) * Σε παρένθεση αναγράφονται τα αυστηρότερα όρια γλυκόζης για την αποφυγή της εμβρυϊκής μακροσωμίας που προτείνονται από ορισμένους ειδικούς ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μέτρηση γλυκόζης πλάσματος ανά ώρα επί 3ωρο. Γλυκόζη Νηστείας 95 mg/dl Γλυκόζη mg/dl Γλυκόζη mg/dl Γλυκόζη mg/dl -376-

11 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Γλυκαιμικός έλεγχος γυναικών με ΣΔΚ μετά τον τοκετό (ΜΤ) Χρόνος Δοκιμασία Σκοπός 1-3ημ ΜΤ Γλυκόζη νηστείας Μόνιμος ΣΔ2 2-3μήνες ΜΤ OGTT-75g-2h Ταξινόμηση ΜΤ 1έτος ΜΤ OGTT-75g-2h Έλεγχος Κάθε χρόνο Γλυκόζη νηστείας Έλεγχος Κάθε 3 χρόνια OGTT-75g-2h Έλεγχος Πριν την κύηση OGTT-75g-2h Νέα ταξινόμηση -377-

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΥΗΣΗ Εισαγωγή και Μέγεθος του Προβλήματος

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΥΗΣΗ Εισαγωγή και Μέγεθος του Προβλήματος ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΥΗΣΗ Εισαγωγή και Μέγεθος του Προβλήματος Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Σωτήριος Α. Ράπτης Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου για τον Διαβήτη Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν» «Ιατρικό Κέντρο - Μαρούσι»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συντονιστής: Γεώργιος Δημητριάδης Μέλη: Ηλίας Μυγδάλης Νικόλαος Τεντολούρης ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ Ορισμός Ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

32. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

32. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ Α. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι και ΙΙ (ΣΔ Ι, ΙΙ) Η διαχείριση αυτών των κυήσεων απαιτεί τη συνεργασία ομάδας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Η σοβαρότητα του ΣΔ εκτιμάται με βάση την κατάταξη κατά White.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ (ΑΜ 162) ΕΠΟΠΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2009-2010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2009-2010 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2009-2010 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Α. Σωτηρόπουλος Λ. Λαναράς Ε. Χατζηαγγελάκη Α. Μαυρογιαννάκη Ι. Ιωαννίδης Στ. Μπούσμπουλας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Τµήµα Σακχαρώδη ιαβήτη Αθήνα 2003 Εισαγωγικά Στοιχεία Ο ορισµός του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ε 2011: Ενδείξεις για τη διενέργεια OGTT

Ε Ε 2011: Ενδείξεις για τη διενέργεια OGTT Guidelines 2011 Ε Ε 2011: Ενδείξεις για τη διενέργεια OGTT Γλυκόζη νηστείας φυσιολογική, αλλά με ισχυρή υποψία για ύπαρξη Σ Γλυκόζη νηστείας φυσιολογική, αλλά μεταγευματικά αυξημένη (>140 mg/dl) ιαταραγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτεροι θεραπευτικοί χειρισµοί: Αντλίες ινσουλίνης, συνεχείς καταγραφές, τεχνητό πάγκρεας

Νεώτεροι θεραπευτικοί χειρισµοί: Αντλίες ινσουλίνης, συνεχείς καταγραφές, τεχνητό πάγκρεας Νεώτεροι θεραπευτικοί χειρισµοί: Αντλίες ινσουλίνης, συνεχείς καταγραφές, τεχνητό πάγκρεας Δρ ΕΜΜ. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 22 Αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης Εισαγωγή Εδώ και 10 χρόνια περίπου έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 54 IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Diabetes Care 2010; 33: S4-10 Νικολάου Αθανάσιος Εξειδικ/μενος Διαβητολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lantus 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 5 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Σύγχρονες απόψειςè Ξενοδοχείο Montana Καρπενήσι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4 1.3 Επιπτώσεις 4 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 1.4 ιαβήτης και Άσκηση 6 1.5 Μεταβολισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους

ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους 31 ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΛΛΗ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ. 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις για παιδιά και

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο ΣΔτ2

Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο ΣΔτ2 Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Διαβητολογικό ΚέντροΓ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις.

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. Μαρία Αρμενατζόγλου Ποθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί χρόνιο νόσημα, γνωστό από τον πρώτο μ. Χ. αιώνα, συνίσταται σε χρόνια και γενικευμένη μεταβολική διαταραχή, οφειλόμενη σε σχετική ή απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικός έλεγχος κατά την κύηση γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. ρ. Χρήστος Σαμπάνης ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μεταβολικός έλεγχος κατά την κύηση γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. ρ. Χρήστος Σαμπάνης ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μεταβολικός έλεγχος κατά την κύηση γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ρ. Χρήστος Σαμπάνης ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μετακινήσεις θρεπτικών ουσιών μέσω πλακούντα ΜΗΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή

Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή 25 Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή Δ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ 1, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 2, Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 3, Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ 4 1 Ενδοκρινολόγος, Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα. 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα. 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο AMALIA Δελφοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης (Σ.Δ.) Είναι μία μεταβολική πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός δεν παράγει ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την ορμόνη ινσουλίνη με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διαβητικό Πόδι και Ακρωτηριασμός. Πλημμελής Φροντίδα ή Λύση Ανάγκης; Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα