ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιστορική αναδρομή Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ιστορική εξέλιξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αιτίες εμφάνισης της χρηματιστιριακής φούσκας Ο ρόλος των ξένων επενδυτών και η περίοδος του Οι συνέπειες του χρηματιστηρικού κραχ Η εξέλιξη της πορείας του χρηματιστηρίου αθηνών απο το 1999 εώς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έννοιες αριθμοδεικτών Σκοπός ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων Σκοποί επενδυτών μετοχών Κατηγορίες αριθμοδεικτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελληνικό τραπεζικό συστήμα Δομή του τραπεζικού συστήματος EUROBANK ATTICA BANK PEIRAIOS BANK

3 3.6 Κανονές κατάρτισης αριθμοδεικτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανάλυση αριθμοδεικτών τών τραπεζών Ανάλυση αριθμοδεικτών τών τραπεζών Συμπεράσματα...74 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη και αναφέρεται στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών του Τραπεζικού Κλάδου και στο χρηματιστηριακό κράχ του Στο πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει έννοιες του χρηματιστηρίου και πιο συγκεκριμένα την περίοδο του χρηματιστηρικού κραχ. Το πρώτο κέφαλαιο προσεγγίζει την ελληνική χρηματιστηριακή κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και πιο συγκεκριμένα το φθινόπωρο του Όπου ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και εταιρειών επένδυσαν τα κεφάλαια τους στο χρηματιστήριο, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι βασικότεροι στόχοι του πρώτου κεφαλαίου είναι ο προσδιορισμός του ορισμού του χρηματιστήριου και η ιστορική ανάδρομη η παρουσίαση των βασικότερων αιτιών εμφάνισης του χρηματιστηριακού κραχ,αναφορά στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες μετά την χρηματιστηριακή κρίση (κραχ) και η ανάλυση του χρηματιστήριου από το 1999 έως και το Αρχικά γίνεται αναφορά στο παρελθόν της βαθύτερης έννοιας του χρηματιστήριου, μια μικρή ιστορική ανάδρομη. Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι αιτίες εμφανίσεις της χρηματιστηριακής φούσκας, επιπλέον και η προσέγγιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών μετά τα φαινόμενο του χρηματιστηριακού κραχ. Εν τέλει απεικονίζετε η πορεία του χρηματιστηρίου από το 1999 μέχρι το Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει έννοιες όπως τι είναι αριθμοδείκτες και σε τι χρησιμεύουν. Αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα των αριθμοδεικτών του τραπεζικού κλάδου.. Σκοπός είναι η σύγκριση των τραπεζών ΕϋΚ.ΟΒΑΝΚ, ΑΊΊΊΌΑΒΑΝΚ και ΡΕΣΚΑΙΘ8ΒΑΝΚ, και η διεξαγωγή συμπερασμάτων. Για το σκοπό αυτό υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες των τραπεζών αυτών για τα έτη και Αξίζει να αναφερθεί ότι μια χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 3τίας έως 5ετίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν συγκρίνουμε πολλά έτη δεν θα βγάλουμε αξιόπιστα αποτελέσματα επειδή αλλάζει η αξία του χρήματος (πληθωρισμός, οικονομικοί κύκλοι κ.ά παράγοντες) 4

5 Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο χρηματιστηριακό κράχ του Το δεύτερο κεφάλαιο που αποτελεί το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας αναφέρεται στο σκοπό των λογιστικών καταστάσεων, στις βασικές κατηγορίες των αναλυτών, στα είδη ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Επίσης περιλαμβάνει τους κανόνες κατάρτισης αριθμοδεικτών και τους αριθμοδείκτες των τραπεζών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών και η ανάλυσή τους. Γίνεται η σύγκριση των αριθμοδεικτών των 3ων εταιριών του τραπεζικού κλάδου με τη δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα δεν αποτελείται μόνο από τις 3 τράπεζες που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιηθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση. Η συγγραφή αυτής της εργασίας στηρίζεται σε βιβλία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και στους ισολογισμούς των 3ων τραπεζών και. σε συστηματική διαδικτυακή ερεύνα σε άρθρα εφημερίδων, κείμενα οικονομικών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, ακόμα και σε διατριβές 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιστορική αναδρομή χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Για τις ανάγκες της οικονομίας θεωρήθηκε αναγκαίο δημιουργία μιας αγοράς στην όποια θα υπήρχε η αγοραπωλησία χρεογράφων. Μέσω αυτής της αγοράς μπορούσε να επιτευχθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων ομολογιακών δάνειων ή νέων μετοχών. Χρηματιστήριο Αξιών ή απλώς Χρηματιστήριο είναι η συστηματική οργάνωση της Αγοράς στην οποία γίνονται αγοραπωλησίες μετοχών και ομολογιών. Η ευρεία διάδοσή τους στο κοινό και ο αυξανόμενος αριθμός των συναλλαγών που λάμβαναν χώρα, ονομάστηκαν κατά τα ελληνικά δεδομένα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». (Γεωργιαδης,1990) 1.2 Ιστορική εξέλιξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών Την περίοδο ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ως αυτόνομος δημόσιος φορέας. Η κυβερνητική έγκριση για τη σύσταση του δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1876, επί κυβέρνησης του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1879 άρχισε να εφαρμόζεται η τροποποίηση στον Εσωτερικό Κανονισμό και το 1880 έγινε η εκλογική διαδικασία προς ανάδειξη της πρώτης Διοικητικής Επιτροπής του Χρηματιστηρίου και άρχισε η κανονική λειτουργία του. Επιπλέον το 1918 είχε το χαρακτήρα ενός πλήρους αυτοδιοικούμενου Σωματείου που λειτουργούσε συμφώνα με τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής και τον κανονισμό του. Μετετράπη το 1918 σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών (ΑΣΗΣ) ξεκίνησε την λειτουργία του το 1991, αντικαθιστώντας την μέθοδο εκφώνησης -αντιφώνησης. 6

7 Ο εκσυγχρονισμός της κεφαλαιαγοράς άρχισε το 1995, με την μετατροπή του ΧΑΑ σε ανώνυμη εταιρία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Το 1997 το 39,67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΧΑΑ διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους επενδυτές, καθώς και ένα επιπλέον 12% την επομένη χρονιά. Το 1999 ξεκίνησαν την λειτουργία τους το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και η ΕΤΕΣΕΠ, με την διαπραγμάτευση των πρώτων παράγωγων προϊόντων να γίνεται τον Αύγουστο. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε το έργο της απόϋλοτοποιησης των μετοχών, με αποτέλεσμα να αντικατασταθούν τα αποθετήρια έγγραφα με ηλεκτρονικές εγγραφές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Στο τέλος της χρονιάς τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, αντικαθιστώντας το ΑΣΗΣ.(Όμιλος ελληνικά χρηματιστήρια,) 1.3 ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ Χρηματιστηριακό κραχ Χρηματιστηριακά κραχ είναι βαρυσήμαντα χρηματοοικονομικά γεγονότα, απρόβλεπτα για τον περισσότερο κόσμο, ειδικά οικονομολόγους, που επηρεάζουν δραματικά τον οικονομικό πλούτο μιας χώρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως το «κραχ» του 1929) τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Ιστορικώς, η καλπάζουσα απληστία σε συνδυασμό με την κερδοσκοπική μανία αποτελούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά κάθε χρηματιστηριακής φούσκας, η οποία όταν τρυπηθεί σκάει, επιφέροντας έτσι τεράστιες χρηματιστηριακές απώλειες. Πάντοτε πριν από το κραχ οι μετοχές είναι υπερτιμημένες, η κυκλοφορία του χρήματος αυξανόμενη και οι οικονομολόγοι δηλώνουν ότι η οικονομία είναι στην καλύτερη της φάση. Μέσα σ αυτή την ατμόσφαιρα, το επενδυτικό κοινό και χρηματιστές βρίσκονται σε ψυχολογική κατάσταση ευφορίας. Το πολιτικό κλίμα είναι αισιόδοξο, με τους πολιτικούς να δηλώνουν ανέμελα ότι «δεν θα αφήσουν το 7

8 Χρηματιστηρίο να πέσει» ή ως νέοι προφήτες ότι «έχει δρόμο ακόμα και για υψηλότερα επίπεδα». Εν ολίγοις, όλοι, ή σχεδόν όλοι έχουν χάσει επαφή με την πραγματικότητα και ζουν σ ένα άλλο κόσμο πάνω στα σύννεφα. (Λαβδίωτης Σ.,2007) Υπήρξαν διάφορες αιτίες και λόγοι που συντελέσαν στην εμφάνιση της χρηματιστηριακής φούσκας στο χρηματιστήριο Αθηνών τη δεκαετία του 90 και πιο συγκεκριμένα στις αρχές του 1997.Μια από τις σπουδαιότερες αιτίες εμφάνισης της χρηματιστηριακής φούσκας ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών με την γνωστή τους μανία για την απόκτηση γρήγορου χρήματος (τζόγος),επένδυσαν τα χρήματα τους στο χρηματιστήριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν αντιμέτωποι με την μετοχική επένδυση που τη θεώρησαν ως ένα δελεαστικό μέσο εύκολου πλουτισμού. (Ι.Π. ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ,2001) Κατά τη χρονική περίοδο του 1999 τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων υποχώρησαν κατά 1,5%-2% δηλαδή από 7% μειωθήκαν στο 5,5%-5% ώστε να επένδυσουν πιο εύκολα κέφαλαια.(οικονομία 08ρΓ088Θ,1999).Ακόμη οι επένδυτες δελέαστηκαν απ την μέγαλη άνοδο του γενικού δείκτη του χρηματιστήριου καθώς υπήρξε μεγάλη διάθεση ρευστού στην αγορά καθώς και η εισαγωγή νέων αμοιβαίων κεφαλαίων αλλα και η μεγάλη υπερπροσφορά των ομολόγων του δημόσιου τα οποία βοήθησαν στην άνοδο(οικονομία 08ρΓ088Θ,1999).Σημαντικός παράγοντας στην ξέφρενη άνοδο των τιμών οφείλοταν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη στης στην Οικονομική και Ευρωπαϊκή Ένωση(ΟΝΕ) (Οικονομία 08ρΓ088Θ,1999).Ακόμη η αλλαγή του νομού επέτρεψε την είσοδο νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς τα απαιτούμενα κριτήρια. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τον πρόεδρο του χρηματιστήριου κ.κουνιάκη μείωσαν τα όρια ημερήσιας διακύμανσης από 10% σε 8% και εισηγήθηκαν την πλήρη κατάργηση της.(γ.α Βλαχος,1999.)Ακόμη τα τραπεζικά ιδρύματα αύξησαν το ποσοστό χορήγησης δάνειων με σκοπό την αγορά μετοχών που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει έως και 50% της άξιας των τίτλων(σιωμοπουλος Ντινος,1999).Ο νόμος άφησε ελεύθερη την είσοδο σε ανθρώπους οι όποιοι δεν είχαν γνώση του αντικείμενου των επενδύσεων, να ιδρύσουν ΕΛΔΕ. Ακόμη «άνοιξαν και ΕΛΔΕ που δεν ήξεραν καν τι είναι split,οότε καν πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή έστω Λυκείου ή κάποιο σεμινάριο στο Χρηματιστηριακό Κέντρο. (Ι.Π ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ,2001)Η συνέπεια της τοποθέτησης των κεφαλαίων με συμβουλές μη ειδικών χωρίς να μπορούν να εξετάσουν το ρίσκο που έχουν αναλάβει.(ι.π. ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ,2001)Ο ρόλος των 8

9 Ευρωεκλογών συντέλεσε άμεσα στην Χρηματιστηριακή φούσκα μέσω προεκλογικών ομιλιών και δηλώσεις από τον τότε εκπρόσωπο τύπου και του υπουργού Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ με τις παρακάτω δηλώσεις: «Σήμερα ενα εκατομμύριο επενδυτές όπως και ολοι οι Έλληνες, ξερουν οτι οι μετοχές στο Χρηματιστήριο έχουν άξια» (Κ. Λαλιώτης, 9/6/99, προεκλογική περίοδος).(κ.λαλιωτης,2000).«για τους επενδυτές δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες τοποθέτησης των αποταμιεύσεών τους με υψηλή απόδοση» (Κ. Λαλιώτης, 8/6/99, προεκλογική περίοδος).(κ.λαλιωτης,2000)«η Ελλάδα το καλοκαίρι θα έχει ένα Χρηματιστήριο που θα το ζηλεύουν πολλά άλλα διεθνή χρηματιστήρια».(γιαννος Παπαντωνιου,2/6/1999)«Όλοι θα βγουν κερδισμένοι, και η ελληνική οικονομία και οι ίδιες οι εταιρείες και ο κάθε μέτοχος».(γιαννος Παπαντωνιου,1/9/1999) Στο φούσκωμα των προσδοκιών σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Τύπος, οικονομικός και μη, διότι μεγαλομέτοχοι στις στήλες των εφημερίδων διόρισαν μικρούς και απείρους δημοσιογράφους ώστε να μπορούν να επιβάλουν τις δικές τους απόψεις.(ι.π Τατουδάκης,2001)Το υψηλό τίμημα των μετοχών επήλθε από την ξέφρενη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου που ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ από την τότε κυβέρνηση του κ.σημίτης.(δημήτρης Παφιλας,2011). 1.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ 2000 Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι το «παιχνίδι» όλα αυτά τα χρόνια στη Σοφοκλέους γίνεται από τους ξένους επενδυτές.^ 1987, η άρση των περιορισμών στην εξαγωγή συναλλάγματος οδήγησε στη δειλή άφιξη των πρώτων ξένων επενδυτών στη Σοφοκλέους. Ο γκουρού των αγορών κ. Μαρκ Μόμπιους της Τέμπλετον βρισκόταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδακαι η Σοφοκλέους κατέφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση παγκοσμίως έχοντας την καλύτερη απόδοση μέχρι σήμερα.ως τον Μάρτιο του 1998 οι εξωγενείς παράγοντεςείχαν μια διακριτική παρουσία στα εγχώρια χρηματιστηριακά δρώμενα, η οποία αυξήθηκε κατακόρυφα 9

10 μετά την υποτίμηση της δραχμής και την είσοδο της Ελλάδας στον ΜΣΙ. Έτσι σημειώθηκανυπερκέρδη ως τις , όταν το ΧΑ πραγματοποίησε το ιστορικό του ρεκόρ, και η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου αυξήθηκε κατά 606%, χαρακτηρίζοντας το ελληνικό χρηματιστήριο ως «τη μητέρα όλων των φουσκών», εκείνη την περίοδο πουλήθηκαν και οι περισσότερες μετοχές.στις , όταν το ΧΑ εισήλθε στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών της MSCI οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές κατείχαν τότε το 13,1% των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ μέχρι το 2003 αυξήθηκαν σταδιακά οι θέσεις τους στο 17,24%. Η μεγάλη αύξηση των τοποθετήσεων των ξένων θεσμικών επενδυτών αρχίζει ουσιαστικά μετά τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας καθώς αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα του ΧΑ, έτσι λοιπόν περίπου 10 δισ. ευρώ τοποθετήθηκαν από εξωτερικούς επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο από τα μέσα του 2004 και έπειτα.σήμερα η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου είναι στο 27,7%. Εξαιρώντας όμωςτην συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων ανέρχεται σε 43,9%. Τώρα, ενόψει της υποβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς το Νοέμβριο αναμένονται εισροές έως και 3,5 δις,. ευρώ από funds που επενδύουν στις «αναδυόμενες» αγορές. Το 2000 επεφύλαξε δοκιμασίες στο ελληνικό επενδυτικό κοινό και την κεφαλαιαγορά. Μετά από τρία συνεχή έτη πολύ μεγάλων ανόδων στις χρηματιστηριακές αξίες( ), το 2000 ήταν έτος σημαντικής διόρθωσης των τιμών των μετοχών. Η προκήρυξη και διενέργεια εθνικών εκλογών τον Απρίλιο του 2000 δημιούργησε ένα πόλο νευρικότητας στην χρηματιστηριακή αγορά. Από την άλλη πλευρά, η οριστική υποδοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη εξάλειψε και τις τελευταίες αβεβαιότητες που υπήρχαν ως προς την ενταξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η ανακοίνωση της μελλοντικής κατάταξης της ελληνικής οικονομίας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών απετέλεσε μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για την ωριμότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργικών, εποπτικών και θεσμικών συστημάτων της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η οικονομική πολιτική της τότε ελληνικής κυβέρνησης (όσο και εάν πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν λόγο για την παραποίηση των στοιχείων) οδήγησε ήδη από την άνοιξη του 2000 στην ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης που προβλέπονταν στη συνθήκη του Μάαστριχ για την πλήρη συμμετοχή μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ένωση (Ο.Ν.Ε.). Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αυτής προσπάθειας, το 10

11 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Feira την 19η Ιουνίου 2000 την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας στο τελικό στάδιο της Ο.Ν.Ε. από την 1η Ιανουαρίου Η απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί ιστορικό σταθμό για την χώρα, επηρέασε αποφασιστικά τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Κατά το 2000 η ελληνική οικονομία συνέχισε, για πέμπτη συνεχή χρονιά, να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η διόρθωση των χρηματιστηριακών τιμών κατά το έτος 2000 είχε ως θεμελιώδες γενεσιουργό αίτιο την μεγάλη κρίση υπερτίμησης των μετοχών κατά το Η κρίση εκείνη κορυφώθηκε από εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για μετοχές σε μία περίοδο 2-3 μηνών το καλοκαίρι του 1999, περίοδο τόσο μικρή ώστε να ήταν τότε αδύνατη η ταχεία προσαρμογή της προσφοράς τίτλων. Το 2000 παρατηρήθηκαν μεγάλες ρευστοποιήσεις θέσεων από θεσμικούς επενδυτές «αναδυομένων αγορών» του εξωτερικού, οι οποίοι διέθεταν κυρίως τίτλους εταιρειών υψηλήςκεφαλαιοποίησης (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες κ.α.). Το φαινόμενο αυτό οφείλεται αφενός στην προσδοκώμενη (τότε) μετάταξη της ελληνικής αγοράς και αφετέρου στην προσδοκία μεγαλύτερωνκεφαλαιακών κερδών σε άλλες αναδυόμενες αγορές.σημαντική επίδραση στην διόρθωση των χρηματιστηριακών τιμών στην Ελλάδα άσκησε η γενική τάση διόρθωσης των τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια, η πλειοψηφία των οποίων έδειξε αρνητική επίδοση κατά το 2000.Το 2000 ήταν για το ΧΑΑ ο πλέον καταστροφικός χρόνος της τελευταίας εικοσαετίας. Ο γενικός δείκτης από τις μονάδες ( ) βυθίστηκε στις 3388,9 μονάδες παρουσιάζοντας συνολική ετήσια πτώση κατά 38,8%.Την ίδια εικόνα μείωσης παρουσίασε και η αξία των συναλλαγών που από 59 τρισ. έπεσε στα 34 τρισ. δηλαδή μια μείωση της τάξης του 42,4%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση στο Χ.Α.Α. ανήλθε στο τέλος του 2000 σε 40,2 τρισ. δρχ έναντι 67,3 τρισ. δρχ το 1999, σημειώνοντας μείωση 40,3%.Η δραματική πτώση των τιμών των μετοχών επέφερε την καταστροφή πολλών μικροεπενδυτών με αντίστοιχο πλουτισμό των μεγαλομετόχων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ οι οποίοι κυριολεκτικά «ξεφόρτωσαν» τις μετοχές τους σε υψηλές τιμές. Πολλοί άσκησαν σημαντική κριτική στις χρηματιστηριακές αρχές γιατί επέτρεψαν την είσοδο πολλών νέων εταιρειών στο ΧΑΑ με υπέρογκες τιμές εισαγωγής σε σχέση με τα θεμελιώδη τους μεγέθη. Το αποτέλεσμα αυτής της αλόγιστης συμπεριφοράς απεικονίσθηκε σε πολύ υψηλούς δείκτες p/e. Μοιραία στην πρώτη αντιξοότητα οι τιμές των μετοχών κατέρρευσαν, ζημιώνοντας έτσι όσους είχαν την ατυχή έμπνευση 11

12 να εμπιστευθούν τους αναδόχους αυτών των μετοχών. Σημειωτέον ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και βρήκαν «σανίδα σωτηρίας» στα χρήματα που πήραν από το Χρηματιστήριο.Επίσης το 2000 έγιναν τεράστιες αυξήσεις κεφαλαίων των ήδη εισηγμένων εταιρειών με αλόγιστο τρόπο, ώστε στο τέλος να ζημιωθούν οι μικροεπενδυτές και να στραγγίσει η χρηματιστηριακή αγορά από ρευστότητα. Δυστυχώς, τα τεράστια αυτά κεφάλαια δεν κατευθύνθηκαν στην παραγωγική διαδικασία και ούτε δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις διοχετεύθηκαν χωρίς έλεγχο. Επιπλέον την πλημμυρίδα των αλόγιστων αυξήσεων κεφαλαίου ακολούθησε ο επιβλαβής πληθωρισμός «χαρτιών».πράγματι, 48 νέες εταιρίες (μεταξύ των οποίων Cosmote, Αγροτική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου) προέβησαν στη διάθεση των μέτοχών τους μέσω δημόσιας εγγραφής στην κεφαλαιαγορά, αντλώντας 929,9 δισ. δρχ. Το ίδιο έτος, 103 εισηγμένες εταιρίες προέβησαν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου αντλώντας 2,96 τρισ. δρχ.το Χρηματιστήριο βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης των εθνικών εκλογών που έγιναν στις 9 Απριλίου. Το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Κ. Σημίτη κέρδισε τις εκλογές με μικρή διαφορά, με ποσοστό 43,79%, έναντι 42,74% της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «Σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου», για το οποίο ο Κ. Σημίτης, μαζί με τον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντωνίου, κατηγορήθηκαν ότι φέρουν ευθύνες, με το σκεπτικό ότι δηλώσεις τους περί ισχυρής οικονομίας και λαϊκού καπιταλισμού προέτρεψαν τους μικροκαταθέτες να επενδύσουν τα λεφτά τους σε μετοχές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.Η ΔΕΚΑ συνδυάστηκε με το «σκάνδαλο» του χρηματιστηρίου του 2000, καθώς η τότε διοίκηση της εταιρείας κατηγορήθηκε πως στο διάστημα 9 Μαρτίου με 10 Απριλίου 2000 προέβη σε μαζικές αγορές μετοχών με σκοπό την άνοδο του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών εν όψει επικείμενων βουλευτικών εκλογών, που είχαν ως αποτέλεσμα ζημία του Δημοσίου. Πάντως, ο πρόεδρος και τα πέντε πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών αθωώθηκαν για τις εν λόγω κατηγορίες, καθώς δεν προέκυψε ούτε ελάττωση της δημόσιας περιουσίας, ούτε δόλος των κατηγορουμένων με στόχο να αυξήσουν την δική τους περιουσία ή άλλων.όπως κατήγγειλε τότε, ο αείμνηστος Μ. Έβερτ, ο κ. Πέτρος Λάμπρου, διοικητής τότε της ΑΤΕ, ήταν ο επικεφαλής του «Ιππικού», και του σχεδίου «Σοφοκλής» το οποίο ανέλαβε να στηρίζει τεχνητά τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου, κατά την 12

13 προεκλογική περίοδο του 2000, σε μία προσπάθεια της τότε κυβέρνησης και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννου Παπαντωνίου να κρατηθεί ο δείκτης στα επίπεδα των μονάδων και να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από τους επενδυτές της Σοφοκλέους.Η φράση «εφορμά το Ιππικό» θα μείνει στην ιστορία του Χ.Α και αφορούσε στις αγοραστικές παρεμβάσεις, με δημόσιο χρήμα των κρατικών χαρτοφυλακίων, τα οποία συντόνιζε ο κ. Π. Λάμπρου, με σκοπό να στηριχθεί η αγορά. Το «χρίσμα» ως αρχηγού του «Ιππικού» το έλαβε ο κ. Πέτρος Λάμπρου κατά την έκτακτη σύσκεψη που έγινε στις π.μ., στις 15 Μαρτίου του 2000, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως είχε καταγγείλει η τότε αντιπολίτευση. Στη σύσκεψη αυτή, υπό τον Γιάννο Παπαντωνίου είχαν λάβει μέρος οι διοικητές της Εθνικής και της Αγροτικής κ.κ. Θόδωρος Καρατζάς και Πέτρος Λάμπρου και ο πρόεδρος της Εμπορικής κ. Κωνσταντίνος Γεωργουτσάκος. Εκτός από τους τραπεζίτες αυτούς, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο τότε πρόεδρος του Χρηματιστηρίου, αείμνηστος Σπύρος Κουνιάκης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Σταύρος Θωμαδάκης. Μετά τη σύσκεψη ο κ. Παπαντωνίου είχε δηλώσει ότι «δεν θα υπάρξει καμία κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου», και τόνιζε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για τη στήριξη του Χρηματιστηρίου. Οι δεσμεύσεις αυτές βεβαίως δεν τηρήθηκαν, ενώ σύμφωνα με τα όσα είχε αποκαλύψει τότε ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδης Εβερτ, η ΑΤΕ είχε πάρει δάνειο με την εγγύηση του δημοσίου, ύψους 200 δις. δρχ., από υποκατάστημα της Alpha Bank στο Λονδίνο. Ποσό που στο μεγαλύτερο μέρος του είχε κατευθυνθεί στην αγορά για να στηριχθούν οι μετοχές.στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999 η Αθήνα συγκλονίστηκε από τον μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας. H διοίκηση του Χρηματιστηρίου για να προστατέψει τους επενδυτές από τον πανικό που επικρατεί σε τέτοιες περιπτώσεις διέκοψε τη λειτουργία της Σοφοκλέους για δύο ημέρες. Όταν στις 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν εκ νέου οι συναλλαγές ο γενικός δείκτης υποχώρησε ενδοσυνεδριακά ως και 6,86% για να κλείσει στο τέλος της ημέρας με κέρδος 0,62%. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε στις μονάδες, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Ενδεικτικό του αγοραστικού «αμόκ» που είχε καταλάβει περίπου Έλληνες την χρονιά του 1999.Το εξεταζόμενο 13

14 διάστημα αντλήθηκαν 11,1 δισ. ευρώ από αυξήσεις κεφαλαίου και 1,65 δισ. ευρώ από δημόσιες εγγραφές. Η μέση αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 692 εκατ. ευρώ, οι κωδικοί των επενδυτών προσέγγισαν το και ο ρυθμός αύξησης των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων ανήλθε στο 87% σε σχέση με το 1998, κυρίως λόγω των υπεραξιών από κινητές αξίες και συμμετοχές. Στις 17 Σεπτέμβρη 1999 ημέρα Παρασκευή ο δείκτης μετοχών καταγράφει ιστορικό υψηλό ρεκόρ 6355,04 μονάδες. Αξία συναλλαγών 612 και κάτι δισ. δραχμές, 1,8 δις. ευρώ. Η αρχή της πτώσης, της μεγαλύτερης ανακατανομής πλούτου της νεότερης Ελλάδας.Μετοχές όπως η Ερμής ακινήτων, ο Ατέρμων, η Αττικάτ, πολλαπλασιάζουν τις αξίες τους με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ερμής, που παρουσίασε αύξηση 7868%.Δίπλα σε αυτές, μετοχές γνωστές στους "παίκτες", η Κλωνατέξ, η Fanco, η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, πρωταγωνιστούσαν σε εξωφρενικές ανόδους. Η μετοχή της Κλωνατέξ εκτοξεύεται στις δραχμές από 1800 δραχμές το1998.ενδεικτικά, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου του 1999, ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 132,14%. Στο ίδιο διάστημα, όμως, η μετοχή της Ερμής Ακινήτων είχε ενισχυθεί κατά 7.868%, ο Σιγάλας σε ποσοστό 5.437%, ο Τασόγλου κατά 4.532%, η Ευρωπαϊκή Τεχνική βρισκόταν στο %, η Δάριγκ κέρδιζε 3.410% και η Μεταλλοπλαστική Αγρινίου κατέγραφε άνοδο 3.366%. Αποδόσεις απίστευτες για τα σημερινά δεδομένα, που έμειναν, ωστόσο, στα χαρτιά μόλις άρχισε η επώδυνη πτωτική πορεία. Το 1999, η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. είχε εκτιναχτεί στα 212,8 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο 182% του ΑΕΠ. Τώρα, ανέρχεται στα 65 δισ. ευρώ (είναι αρκετά χαμηλότερη λόγω των νέων μετοχών των τραπεζών στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησής τους) και αντιστοιχεί στο 30% περίπου του ΑΕΠ. Σύντομα άρχιζε το σπάσιμο της «φούσκας» με δύο αφορμές: «πρώτη, από το άρθρο του αείμνηστου Θόδωρου Καρατζά τότε προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος καλούσε από την εφημερίδα Καθημερινή, τους πολιτικούς και τους επενδυτές να προσέχουν την ξέφρενη πορεία του χρηματιστηρίου και δεύτερη από το άρθρο του τότε κεντρικού τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμου, στις 19 Σεπτεμβρίου 1999, στην «Καθημερινή», με τίτλο «SOS Παπαδήμου προς επενδυτές».ο κ. Παπαδήμος επισήμανε ότι ϋκατά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια διευρυνόμενη αναντιστοιχία μεταξύ της αύξησης των τιμών των μετοχών πολλών επιχειρήσεων και της προσδοκώμενης ανόδου της κερδοφορίας τους κατά τα επόμενα έτη. Οι τιμές πολλών μετοχών, σε σχέση με τα πρόσφατα και ορθολογικώς προσδοκώμενα 14

15 επιχειρηματικά κέρδη, έχουν διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, συγκρινόμενα με τις αντίστοιχες σχέσεις χρηματιστηριακών τιμών και επιχειρηματικών κερδών που έχουν διαμορφωθεί στις κεφαλαιαγορές άλλων χωρών. Το έτος 2000 επεφύλαξε δοκιμασίες στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό και την κεφαλαιαγορά. Μετά από τρία συνεχή έτη πολύ μεγάλων ανόδων στις χρηματιστηριακές αξίες, το 2000 ήταν έτος σημαντικής διόρθωσης των τιμών των μετοχών. 1.5 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΧ Το σκάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας του Χρηματιστήριου Αθηνών είχε ως αποτέλεσμα τις μεγάλες χρηματικές απώλειες των επενδυτών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Παρακάτω θα σας παραθέσουμε μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες οι οποίες προήρθαν από το σκάσιμο της φούσκας.στις οικονομικές συνέπειες εντάσσεται το κλείσιμο των διάφορων Εταιρειών Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΕΛΔΕ) που έδρευαν σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι γεγονός ότι είχαν φτάσει σε σημείο να έχουν έδρα και στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας. Στα τέλη του 1999 ο αριθμός των ΕΛΔΕ είχε φτάσει τις 1152.Στα μέσα του 2000 περιορίστηκαν στις 1065, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι κλείσανε ή συγχωνευτήκαν με άλλες. (Χρήστος Κορφιατης,2001)Ένα μεγάλο ποσοστό του επενδυτικού κοινού(περίπου ) βγήκε ζημιωμένο αφού έχασε το 50% έως και 70% της επένδυσης του κεφαλαίου που διέθεσαν στο ΧΑΑ.(Παύλος και Βασιλική Μαλινδρετου,268,2000)Εκτός αυτού ζημιωμένοι βγήκανε και οι πολιτικοί αφού έχουν χάσει μεγάλα ποσά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι: > Ντ. Μπακογιαννη:136,5 εκ. δρχ > Χ. Παπουτσης:84,6 εκ. δρχ > Γ. Σουφλιας:67,7 εκ. δρχ > Εμμ. Κεφαλογιαννης:56,6 εκ. δρχ > Απ. Ανδρεουλακος:21,5 εκ. δρχ > Αδαμ Ρεγκουζας:10,8 εκ. δρχ 15

16 Παρ όλα αυτά, ένα ποσοστό ανθρώπων στάθηκαν «τυχεροί» και επωφεληθήκαν από το Χρηματιστήριο σημειώνοντας μεγάλα ποσά.(εφημερίδα "ΤΟ ΕΘΝΟΣ",2005) Μέσα σ αυτό το ποσοστό ανήκαν και πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι: > Αχ. Καραμανλης:1,32 δις δρχ. > Ι. Βαρβιτσιωτης:699 εκ. δρχ. > Π. Καμμενος:632 εκ. δρχ. > Π. Φασουλας:117 εκ. δρχ. > Μ. Νεονακης:357 εκ. δρχ. «Το 1998 στο ΧΑΑ υπήρχαν οι λεγόμενες "Χρυσές" μετοχές οι οποίες κατέγραψαν ιλιγγιώδεις αποδόσεις και έκαναν πλουσιότερους τους επενδυτές που τις εμπιστευτήκαν» (Κωτσης Βασιλης,1999). Μια από αυτές ήταν η μετοχή "Singular" η οποία είχε άνοδο 1571,43%.Στις κοινωνικές συνέπειες εντάσσεται η ψυχολογική κατάρρευση που οφείλεται στις οικονομικές απώλειες των επενδυτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν πολλά νοικοκυριά στην φτώχεια, την πείνα και την εξαθλίωση. Για πολλούς επενδύτες οι οποίοι δεν στάθηκαν τυχεροί οδηγήθηκαν στη φυλακή λόγω χρεών. Άλλοι έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Όμως υπήρχαν και άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση που είδαν ότι η αυτοκτονία ήταν η μοναδική λύση στα προβλήματα τους πολίτες οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία και οικογενειακά δράματα (Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ",2001). 16

17 1.6 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2014 Το 2000 ιδρύθηκε η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) ως εταιρεία συμμετοχών και εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2001 τον απρίλιο η αίθουσα συνεδριάσεων του ΧΑΑ καταργήθηκε στην οδό Σοφοκλέους 10.Η συγχώνευση των θυγατρικών της ΕΧΑΕ, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων σε Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.(ΧΑ) ολοκληρώθηκε το 2002.Το Ελληνικό Δημόσιο αποχώρησε εντελώς από την ΕΧΑΕ μεταβιβάζοντας τις εποπτικές αρμοδιότητες που είχαν απομείνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2003Στις 30 Οκτωβρίου 2006 άρχισε να λειτουργεί η Κοινή Πλατφόρμα συναλλαγών μεταξύ του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με αυτή τη συνεργασία συνδέθηκαν οι δύο αγορές στις οποίες οι επενδυτές απέκτησαν πρόσβαση.τον Ιούλιο του 2007 ξεκίνησε η μεταφορά όλων των υπηρεσιών της ΕΧΑΕ στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110, ενώ τον Δεκέμβριο έκλεισε οριστικά το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10.Η διαπραγμάτευση του πρώτου ΕΤΕ(Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εισήχθη τον ιανουάριο του 2008.Τον Σεπτέμβριο 2009 ο Όμιλος ΕΧΑΕ έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, με εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν τοποθετημένος σε παγιδευμένο όχημα. Η βομβιστική επίθεση προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στο κτίριο της Λεωφόρου Αθηνών. Παρά την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του μισού κτιρίου, η χρηματιστηριακή αγορά λειτούργησε κανονικά την επόμενη ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης.δεν υπάρχει κάποιο γεγονός άξιο αναφοράς και με σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης του 2010 για την περίοδο από την 31/12/2010 μέχρι την 9/3/2011.( ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2010).Η περίοδος χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και ταυτόχρονα περικλείει την εντονότερη φάση ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, αλλά και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος επεφύλαξε ιδιαίτερα έντονες συγκινήσεις στους Έλληνες θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, οδηγώντας στη διεθνοποίηση της ελληνικής αγοράς μετοχών και στην αναβάθμισή της σε ένα ώριμο ευρωπαϊκών προδιαγραφών χρηματιστήριο. Σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά υποβαθμίζεται και 17

18 πάλι σε «αναδυόμενη» αγορά και αναζητά ένα νέο story για να κινηθεί κα πάλι ανοδικά. Αυτό θα είναι το στοίχημα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μετά από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης, η αποδέσμευση της χώρας από τα μνημόνια και επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Σε όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο δεν έλειψαν τα ακραία φαινόμενα και οι εξάρσεις τόσο σε επίπεδο ανόδου όσο και σε επίπεδο πτώσης των τιμών των μετοχών, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τον ιστορικό κανόνα της εναλλαγής των χρηματιστηριακών κύκλων και τη μετάβαση της επενδυτικής ψυχολογίας από την αστείρευτη αισιοδοξία στην απόλυτη απαισιοδοξία.η άνοδος και η πτώση των τιμών των μετοχών συνιστούν τον απαράβατο νόμο των διεθνών χρηματιστηρίων οδηγώντας τους ανά τον κόσμο επενδυτές σε έντονη εναλλαγή συναισθημάτων και προσδοκιών. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερθεί είναι οι ραγδαίες μεταβολές του αριθμού των νέων επενδυτών. Πίνακας 1 Μεταβολή εισαγωγής νέων επενδυτών ανά -χρονολογία Χρονολογία Μερίδες νέων επενδυτών Α πενεργοποιημένες μερίδες επενδυτών

19 (AXIA NUMBERS, ,2013) 19

20 Η πορεία του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 1996 έως και το 2012 Πίνακας 2 Ποσοστιαία ιμεταβολή του γενικού δείκτη τι»ών από το 1996 έω και το 2012 Χρονολογία Γενικός Δείκτης Ποσοστιαία μεταβολή % % % % % % % % % % % , % % % % % % 20

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Επιβλέπων καθηγητής: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα