ΦΩΤΟ- ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΟ- ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΦΩΤΟ- ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ρ. Κυριάκος Παπαδόπουλος Χηµικός - Ερευνητής Α

2 Φωταύγεια Χηµειοφωταύγεια A + B AB P * C προϊόν στη διηγερµένη κατάσταση µεταφορά ενέργειας P + C * Φ CL = Φ P + Φ CE + Φ FL + Φ ET αριθµός εκπεµπόµενων φωτονίων ΦCL = αριθµός αντιδρώντων µορίων P + hv C + hv 1

3 O 2 O Λουµινόλη Λοφίνη O S S CO 2 Λουσιφερίνη Cl Cl Cl O Cl O O O Cl Οξαλικός εστέρας Cl C - 3 O 3 + O- + 3 C 3 Λουσιγενίνη Μοριακές δοµές γνωστών χηµειοφωταυγών ενώσεων

4 Χαρακτηριστική εκποµπή φωτός των χηµειοφωταυγών αντιδράσεων λουµινόλης (µπλε), οξαλικών εστέρων (πράσινο) συµπλόκων του ρουθηνίου (κόκκινο)

5 Bioluminescence - Βιοφωταύγεια

6 Φωταποθηκευµένη χηµειοφωταύγεια (συνδυασµός αντιδράσεων φωτόλυσης και χηµειοφωταύγειας) Αρωµατική ένωση φωτόλυση Μείγµα προϊόντων O 2, βάση Προϊόντα χηµειοφωταύγειας + φως

7 Ραδιοαποθηκευµένη χηµειοφωταύγεια (συνδυασµός αντιδράσεων ραδιόλυσης και χηµειοφωταύγειας) Αρωµατική ένωση ραδιόλυση Μείγµα προϊόντων O 2, βάση Προϊόντα χηµειοφωταύγειας + φως

8 κινολίνη 2α O COO δικινολίνη 2β 8-υδροξυκινολίνη 2γ 2-καρβοξυκινολίνη 2δ COO O COO COO O 2-υδροξυ-4-καρβοξυ-κινολίνη 2ε 2,2'-δικινολινο-4,4'-δικαρβοξυλικό δικάλιο 2η 3 CO C 3 - COO Κ + - COO. 2 3 PO Κ διφωσφορική πριµακίνη 3γ COO 2-καρβοξυ-4-υδροξυ-κινολίνη 2στ 2,2'-δικινολινο-4,4'-δικαρβοξυλικό οξύ 2ζ 3 CO 3 CO 3 CO O οµές αζω-αρωµατικών ενώσεων παραγώγων της κινολίνης OC3 OC3 υδροχλωρική κινίνη 3α. Cl. Cl 2 2 O υδροχλωρική παπαβερίνη 3δ Cl 3 CO C 3 O C PO 4. Cl C 3 C 3 διφωσφορική χλωροκίνη 3β υδροχλωρική υδροκινιδίνη 3ε

9 R ακριδίνες ή κινολίνες + C 3 C 3 CO Ν,Ν-διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF) φωτόλυση ή ραδιόλυση R C 3 C 2 CO διυδροακριδίνες ή διυδροκινολίνες R διυδροακριδίνες ή διυδροκινολίνες C 3 C 2 CO χηµειοφωταύγεια Ο 2, βάση O * O ακριδόνες ή κινολινόνες + φως Μηχανισµός φωτο- και ραδιοαποθηκευµένης χηµειοφωταύγειας

10 R φωτόλυση R * + C 3 C 3 CO R. µεταφορά ηλεκτρονίου - + C 3 C 3 CO. + ακριδίνες ή κινολίνες µεταφορά πρωτονίου R R αναγωγή. R 2 C + σύζευξη. 2 C C 3 CO C 3 CO διµερισµός R R Μηχανισµός φωτόλυσης αζωαρωµατικών ενώσεων σε Ν,Ν-διµεθυλοφορµαµίδιο

11 C 3 R 2 C CO ισχυρή βάση O 2 OO C 2 - M + C 3 CO ή O C O - M + C 3 CO O * O - + M - M + + φως Μηχανισµός χηµειοφωταύγειας φωτολυµένων ή ραδιολυµένων αζωαρωµατικών ενώσεων σε DMF παρουσία ισχυρών βάσεων και οξυγόνου

12 Χαρακτηριστικά φάσµατα φθορισµού που αντιστοιχούν σε ενώσεις πριν (Α) και µετά τη φωτόλυση (Β) και χηµειοφωταύγειας (Γ).

13 Απορρόφηση Μήκος κύµατος (nm) Χαρακτηριστικά φάσµατα απορρόφησης διαλύµατος της ακριδίνης σε DMF σε διαφορετικούς χρόνους ραδιόλυσης

14 Φωτο- και ραδιοαποθηκευµένη χηµειοφωταύγεια του φουλερενίου C 60 φωτόλυση ή ραδιόλυση DMF C 3 C 2 CO χηµειοφωταύγεια Βάση, Ο 2 I II III C 3 O C 2 CO K. Papadopoulos, T. Triantis et al., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 143 (2001) 93-97

15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ανάπτυξη νέων έµµεσων χηµικών δοσίµετρων για πηγές γ-ακτινοβολίας Ποσοτικός προσδιορισµός αζω-αρωµατικών ενώσεων Ποσοτικός προσδιορισµός φαρµάκων Εκτίµηση της αντιοξειδωτικής δράσης πρόσθετων σε τρόφιµα Εκτίµηση της αντιοξειδωτικής δράσης υδατικών εκχυλισµάτων ελαιολάδων φρούτων και λαχανικών Προσδιορισµός φαινολών σε εδώδιµα ελαιόλαδα είκτες αυθεντικότητας ελαιολάδων και σπορέλαιων Προσδιορισµός νοθείας ελαιολάδων µε φθηνάσπορέλαια Προσδιορισµός δραστικών µορφών οξυγόνου

16 Ανάπτυξη νέων έµµεσων χηµικών δοσίµετρων για πηγές γ-ακτινοβολίας Ένταση χηµεοφωταύγειας (mv) 5000 A όση ακτινοβολίας (Gy) Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) 70 B όση ακτινοβολίας (Gy) Πρότυπες καµπύλες έντασης χηµειοφωταύγειας συναρτήσει της απορροφηθείσας δόσης γ- ακτινοβολίας (Α) του 2,2 -δικινολινο-4,4 -δικαρβοξυλικού δικαλίου και (Β) του φουλερενίου C 60. K. Papadopoulos, T. Triantis et al., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 143 (2001) K. Papadopoulos, T. Triantis et al., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 131 (2000) 55-60

17 Ποσοτικός προσδιορισµός φαρµάκων Ποσοτικός προσδιορισµός του αγγειοδιασταλτικού φαρµάκου, ydroquinidine Cooper, χωρίς προηγούµενο διαχωρισµό της δραστικής ένωσης από τα έκδοχα του φαρµάκου Ένταση Χηµειοφωταύγειας (mv) ydroquinidine Cooper ydroquinidine hydrochloride 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 Η µέθοδος είναι εφαρµόσιµη σε φάρµακα που περιέχουν µόνο µια αζω-αρωµατική ένωση Συγκέντρωση (Μ) K. Papadopoulos, T. Triantis et al, Anal. Chim. Acta, 423 (2000)

18 Ποσοτικός προσδιορισµός αζω-αρωµατικών ενώσεων Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) A 10 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) Υδροχλωρική κινίνη Υδροχλωρική παπαβερίνη ιφωσφωρική χλωροκίνη ιφωσφωρική πριµακίνη 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 Β Συγκέντρωση φουλερενίου C 60 (M) Συγκέντρωση (M) Πρότυπες καµπύλες για τον ποσοτικό προσδιορισµό τουφουλερενίουc 60 (Α) και παραγώγων κινολίνης (Β) K. Papadopoulos, T. Triantis et al., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 143 (2001) K. Papadopoulos, T. Triantis et al, Anal. Chim. Acta, 423 (2000)

19 Εκτίµηση αντιοξειδωτικής δράσης AΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΑ: Χηµικές ενώσεις οι οποίες δεσµεύουν ελεύθερες ρίζες. Συνήθως, φαινολικές ενώσεις O OC 3 2-BA Συνθετικά αντιοξειδωτικά C(C 3 ) 3 O (C 3 ) 3 C C(C 3 ) 3 C 3 BT Πηγή Έλαια και ελαιόσποροι Φρούτα και λαχανικά Βότανα, τσάι και κακάο Πρωτεΐνες Φυσικά αντιοξειδωτικά Αντιοξειδωτικό Τοκοφερόλες και τοκοτριενόλες, φωσφολιπίδια, ρητίνες Ασκορβικό οξύ, υδροξυ-καρβοξυλικά οξέα, φλαβονοειδή Φαινολικές ενώσεις Αµινοξέα, διϋδροπυριδίνες, προϊόντα αντίδρασης Maillard O C(C 3 ) 3 COOR ΕΝΕΡΓΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ O TBQ O O gallic acid O Οξυγόνο απλής κατάστασης 1 Ο 2 Ρίζες σουπεροξειδίου Ο 2 Ρίζες υδροξυλίου ΟΗ Ρίζες υδροϋπεροξυδείου ΗΟΟ Άτοµα οξυγόνου Ο Υπεροξείδιο του υδρογόνου Η 2 Ο 2 Όζον Ο 3

20 Εκτίµηση της αντιοξειδωτικής δράσης προσθέτων σε τρόφιµα Αντιοξειδωτική δράση (%) Αδιπικό οξύ Φουµαρικό οξύ Μηλικό οξύ Τρυγικό οξύ Ασκορβικό οξύ Κιτρικό οξύ Trolox Log Συγκέντρωσης αντιοξειδωτικού K. Papadopoulos, T. Triantis etal, Anal. Chim. Acta, 433 (2001)

21 Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) φωτολυµ ένη ακριδίνη φωτολυµ ένη ακριδίνη + αντιοξειδωτικό Χρόνος (sec) 9 ΑΑ (%) = (Ι 0 Ι)/Ι 0 χ 100 Chemiluminescence (arb. units) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Time (sec) Blank Sample CL Intensity (arb. units) ,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 Time(sec) Χαρακτηριστικά σήµατα φωτοαποθηκευµένης χηµειοφωταύγειας παρουσία και απουσία αντιοξειδωτικού Rel. CL Intensity Base Concentration (M)

22 Εκτίµηση της αντιοξειδωτικής δράσης υδατικών εκχυλισµάτων ελαιολάδων Αντιοξειδωτική δράση (%) Εµπορικά ελαιόλαδα Ελαιόλαδα παραγωγών Ηλιέλαια Αραβοσιτέλαια 0 ωρικό Λακωνίας Σπιτικό, Ελαιουργική Χωριό, Μινέρβα Ξενία Μινέρβα Άλτις, Ελαΐς Εύβοια Κόρινθος Αγρίνιο Sol, Ελαΐς Μινέρβα Μαράτα Μάνα Εµπορική ονοµασία λαδιών Μαράτα Λυδία Φλώρα, Ελαΐς Μινέρβα K. Papadopoulos, T. Triantis etal, Anal. Chim. Acta, 494 (2003) 41-47

23 Ποσοτικός προσδιορισµός ολικής περιεκτικότητας φαινολών σε υδατικά εκχυλίσµατα ελαιολάδων 150 Συνολικό ποσό φαινολών (mg caffeic acid / Kg Oil) ωρικό Λακωνίας Σπιτικό, Ελαιουργική Χωριό, Μινέρβα Ξενία Μινέρβα Άλτις, Ελαΐς Εύβοια Κόρινθος Αγρίνιο Sol, Ελαΐς Μινέρβα Μαράτα Μάνα Εµπορική ονοµασία λαδιών Εµπορικά ελαιόλαδα Ελαιόλαδα παραγωγών Ηλιέλαια Αραβοσιτέλαια Μαράτα Λυδία Φλώρα, Ελαΐς Μινέρβα K. Papadopoulos, T. Triantis etal, Anal. Chim. Acta, 494 (2003) 41-47

24 είκτες αυθεντικότητας ελαιολάδων και σπορέλαιων 20 είκτης Αυθεντικότητας (µmole gallic acid/lit) Ξενία Ανανίας Σπιτικό Κνωσός Ελαιόλαδα Ηλιέλαια Αραβοσιτέλαια Καλαµάτα Άλτις Μαράτα Μινέρβα Μαράτα Sanola Sun Μάνα Sol Φλώρα Λυδία Μάνα Εµπορική ονοµασία λαδιών Μαράτα Sol -- Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 Συγκέντρωση gallic acid (Μ)

25 Εκτίµηση νοθείας ελαιολάδων µε φθηνά σπορέλαια Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) Ανανίας-Sol (αραβοσιτέλαιο) Ανανιας-Sun (ηλιέλαιο) Σπιτικό-Μινέρβα (ηλιέλαιο) Ξενία-Sol (αραβοσιτέλαιο) Σπορέλαιο (%) CL Intensity, Volt 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0, Time,Sec Πρότυπες καµπύλες έντασης χηµειοφωταύγειας συναρτήσει του ποσοστού (%) σπορέλαιου που περιέχεται σε µίγµατα ελαιολάδου - σπορέλαιου Χαρακτηριστικό σήµα χηµειοφωταύγειας Ελαιολάδου K. Papadopoulos, T. Triantis et al, Anal. Chim. Acta, 464 (2002)

26 Εκτίµηση της αντιοξειδωτικής δράσης υδατικών εκχυλισµάτων φρούτων και λαχανικών Αντιοξειδωτική δράση (µmole trolox/g fresh weight) Grapefruit Ακτινίδιο Κόκκινο σταφύλι Πορτοκάλι Φράουλα Μπανάνα Τοµάτα Πράσινο µήλο Κόκκινο µήλο Αχλάδι Φρούτα - Λαχανικά Φρούτα Λαχανικά Καρότο Αγγούρι Κρεµύδι Μπρόκολο Σκόρδο T. Triantis, A. Stelakis, et al, Anal. Chim. Acta, 536 (2005)

27 Προσδιορισµός δραστικών µορφών οξυγόνου 140 Ένταση χηµειοφωταύγειας (mv) E-4 1E-3 0,01 Συγκέντρωση υδροξυ ριζών (Μ) K. Papadopoulos, T. Triantis et al., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 152 (2002) 11-16

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος Ερευνητής Α Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ABTS, DPPH &FOLIN-CIOCALTEU «οίνος ευφραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Θεόδωρος Γ. Σωτηρούδης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεχής έκθεση στο οξυγόνο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Παπαδοσηφάκη Χριστίνα Κουνάδη Σταµατίνα Εισηγητές : Σπυριδάκη Ασπασία Χατζάκη Ειρήνη Ψιλινάκης Εµµανουήλ 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ M. KANAKAPAKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψηµάτων από αρωµατικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας»

«Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψηµάτων από αρωµατικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΜΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψηµάτων από αρωµατικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας»

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ. (Prunus avium L.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ. (Prunus avium L. Μεταπτυχιακή Διατριβή με Τίτλο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ (Prunus avium L.) Μεταπτυχιακή διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑ ΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Μελέτη της επίδρασης του ερυθρού οίνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .... ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΖΟΝ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Οι σκοποί των πειραµάτων που ακολουθούν είναι να φανεί: 1) Η καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Ανδρουλάκη Χημικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Άννα Ανδρουλάκη Χημικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άννα Ανδρουλάκη Χημικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διπλωματική εργασία με τίτλο: Aντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων Τεχνολογία Εµποδίων Ορισµός Οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως των τροφίµων βασίζονται στην καθυστέρηση ή παρεµπόδιση της µικροβιακής αναπτύξεως, µε τη χρήση παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΦΥΤΑ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Ε 100- ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ) Ε 200 - και άλλα, όπως Ε 1105 (λυσοζύμη) ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Ε 300 - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ-ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΓΟΝΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Εchinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Εchinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Στην τεχνολογία των καλλυντικών είναι απαραίτητη η χρήση διαφόρων οργανικών ενώσεων, για την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων. Μερικές από τις ουσίες αυτές όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό»

µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Επίδραση του NaOH στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό» Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔιΧηΝΕΤ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Χημεία και Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά αντιοξειδωτικά

Φυσικά αντιοξειδωτικά Φυσικά αντιοξειδωτικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΗΓΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ, ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τραντάς Μάνος, τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Το Ο 2 αν και απαραίτητο για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ. 1. Γενικά για τις υπερτροφές. 1.1 Τι είναι οι υπερτροφές. 1.2 Ποιες είναι οι υπερτροφές.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ. 1. Γενικά για τις υπερτροφές. 1.1 Τι είναι οι υπερτροφές. 1.2 Ποιες είναι οι υπερτροφές. ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 1. Γενικά για τις υπερτροφές. 1.1 Τι είναι οι υπερτροφές. Ως «υπερτροφές» (superfoods) χαρακτηρίζονται οι τροφές που περιέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με άλλες, συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική καταπόνηση

Οξειδωτική καταπόνηση Οξειδωτική καταπόνηση Δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου Ο ρόλος του μοριακού οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της αναπνευστικής λειτουργίας των αερόβιων

Διαβάστε περισσότερα