ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ν. 3461/2006) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 0,60, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Μάρτιος 2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/03/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ν. 3461/2006) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 0,60, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Μάρτιος 2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/03/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 3

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους Η παρούσα της ημεδαπής προαιρετική Δημόσια Πρό ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας οι μετοχές ανώνυμης έχουν εταιρείας εισαχθεί με την επωνυμία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την διαδικασία αποτελούν που προβλέπεται αντικείμενο διαπραγμά στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες στο ν. Προτάσεις 3461/2006 Ενσωμάτωση στο απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νόμιμα δύνανται να την αποδεχθούν. απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νό Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί Συγκεκριμένα, πρόταση για η αγορά παρούσα Δημόσια μετοχών δεν απευθύνεται καθ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, μετοχών σε πρόσωπα, δεν νομικά απευθύνεται καθ οιο ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας ή φυσικά, πρότασης σε οιαδήποτε ή η διοδοσία ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ταχυδρόμηση/διανομή οποιασδήποτε του παρόντος εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες ). Για το λόγο αυτό, εφαρμοστέας απαγορεύεται νομοθεσίας, η κανόνα ή αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων αποστολή, ή αντιτύπων διανομή, του ταχυδρόμηση ή παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου παρόντος ή άλλου Πληροφοριακού υλικού από Δελτίου, κα οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει οποιοδήποτε αντίγραφο πρόσωπο, του φυσικό ή νομ παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/ της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός παρόντος της Πληροφοριακού Ελληνικής Δελτίου Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, Δημοκρατίας, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρήσ δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της δεν χώρας δύναται αυτής, να είτε χρησιμοποιήσει τη απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης απαγορεύεται Αποδοχής από να του υποβληθεί μια πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που τυχόν πρόσωπο λάβουν αυτό το παρόν συνιστά παραβίαση Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/ με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει Πληροφοριακό να ενημερωθούν Δελτίο ή έγγραφο σ προσηκόντως να λάβουν υπόψη τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος προσηκόντως ο Διαχειριστής δεν να λάβουν υπόψη φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. φέρουν καμία ευθύνη για την παραβία Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας Πρόσωπα καθώς που είναι οι υπήκοοι, κάτ αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), αντιπρόσωποι, θα πρέπει θεματοφύλακες, να αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 τ Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Μέτοχος Δημόσια (ως πρόταση, ορίζεται κατωτέρω) δύν στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους στο βαθμό τις προϋποθέσεις που δεν έχει συμπληρώσει που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. που αναφέρονται στο παρόν Πληροφο Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητά Το παρόν της Πληροφοριακό Εταιρείας, Δελτίο περιλ καθώς σχέδια ή στόχους του Προτείνοντος σχετικά με αυτήν. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές καθώς σχέδια εκτιμήσεις ή στόχους του περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα εξαρτώνται από συνθήκες περιλαμβάνουν οι οποίες ενδέχεται κίνδυνο αβεβαιότη να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής να μεταβληθούν αυτών στο των μέλλον. Οιεσδή Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, Οι έχουν πληροφορίες ληφθεί από: που (i) περιλαμβάνοντα τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν τις δημοσιευμένες, σύμφωνα με απλές τα ενοποιη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, Διεθνή Πρότυπα ως από Χρηματοοικονομικής την ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες ετήσια οικονομική συνοπτικές έκθεση που συν οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα οικονομικές με καταστάσεις Διεθνή της Εταιρεία Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες Πρότυπα (στις Χρηματοοικονομικής οποίες Πληρ περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου περιλαμβάνονται Αθηνών, ως ανακοινώσεις της ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος ανακοινώσεις του Προτείνοντος ή πληροφορίες από τον (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών (ως ορίζεται που κατωτέρω) αφορούν δεν έχουν επ Πληροφοριακό 4 Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 1

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ την Εταιρεία, επομένως, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αυτές. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο Η νόμιμος παρούσα Αποδέκτης προαιρετική της Δημόσια παρούσας Πρόταση Δημόσιας (ως ορίζεται Πρότασης κατωτέρω) του απευθύνεται παρόντος προς Πληροφοριακού όλους τους μετόχους Δελτίου της συμβουλευτεί ημεδαπής ανώνυμης χρηματοοικονομικό εταιρείας με σύμβουλο, την επωνυμία τραπεζίτη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ νομικό ΛΥΜΠΕΡΗ σύμβουλο, ΑΝΩΝΥΜΗ λογιστή ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οποιονδήποτε της οποίας άλλο σύμβουλο οι μετοχές της έχουν επιλογής εισαχθεί του σχετικά αποτελούν με τη Δημόσια αντικείμενο Πρόταση. διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νόμιμα δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών δεν απευθύνεται καθ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες ). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/ της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/ με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως να λάβουν υπόψη τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητά της Εταιρείας, καθώς σχέδια ή στόχους του Προτείνοντος σχετικά με αυτήν. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Πληροφοριακό Δελτίο 15 Πληροφοριακό Δελτίο 2

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρό Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την αποτελούν αντικείμενο διαπραγμά οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Αποδεικτικό Άρσης νοείται η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Σ.Α.Τ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νό Άρσης Αξίας. Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, δύνανται να αποδεχτούν Συγκεκριμένα, νόμιμα η παρούσα Δημόσια σύμφωνα με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο την παρούσα Δημόσια Πρόταση. μετοχών δεν απευθύνεται καθ οιο Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως, εμπροθέσμως, ή φυσικά, προσηκόντως, σε οιαδήποτε διοδοσία σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, τη Δημόσια Πρόταση θα προσφέρουν τις ταχυδρόμηση/διανομή Μετοχές τους στον του παρόντος Προτείνοντα. εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά αποστολή, με τη μεταφορά διανομή, των ταχυδρόμηση ή Προσφερομένων Μετοχών. παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κα Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής στο Σ.Α.Τ. των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων. οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομ Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι υποβάλλουν παρόντος προς Διαχειριστή, Πληροφοριακού Δελτίου ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση. Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσ Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου στην δεν δύναται οποία, κατά να τους χρησιμοποιήσει τη όρους της Δημόσιας Πρότασης, προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί την τελευταία. απαγορεύεται να του υποβληθεί μια Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους Μετόχους, πρόσωπο για το σύνολο αυτό συνιστά των παραβίαση Μετοχών τους, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με τo Νόμο το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σ Διαχειριστής ή Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias νοείται το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα EFG Eurobank προσηκόντως Ergasias A.E., να λάβουν υπόψη που ο Προτείνων έχει ορίσει εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής φέρουν την ολοκλήρωση καμία ευθύνη της για την παραβία χρηματικής εκκαθάρισης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτ Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα που ο Προτείνων έχει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, ως τούτο αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, ακολούθως περιγράφεται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 τ Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα που οι Μέτοχοι έχουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, ως τούτο Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύν ακολούθως περιγράφεται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. που αναφέρονται στο παρόν Πληροφο Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι Το παράνομη παρόν Πληροφοριακό ή συνιστά Δελτίο περιλ παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. καθώς σχέδια ή στόχους του Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων προς το Διαχειριστή περιλαμβάνουν να αναλάβει κίνδυνο τον αβεβαιότη χειρισμό των Μεταβιβαζομένων Μετοχών. να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδή Εταιρεία ή Εκδόσεις Λυμπέρη νοείται η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (Αρ.Μ.Α.Ε.) 13674/06/Β/86/13 έδρα το Δήμο Οι πληροφορίες που περιλαμβάνοντα Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, ΤΚ τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιη Εταιρεία υπό εξαγορά νοείται, εναλλακτικά, η Εταιρεία. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, ετήσια οικονομική έκθεση που συν Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης. οικονομικές καταστάσεις της Εταιρεία Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25 η Φεβρουαρίου Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληρ Κανονισμός Εκκαθάρισης νοούνται από κοινού ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Διακανονισμού Χρηματιστηριακών περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Συναλλαγών επί Άϋλων Αξιών ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμ. ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον 2/304/ /304/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επ 6 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 3

6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., ως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με την ολοκλήρωση Η μεταφοράς παρούσα προαιρετική των Προσφερομένων Δημόσια Πρόταση Μετοχών. (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής ανώνυμης Μεταβιβαζόμενες εταιρείας με Μετοχές την επωνυμία ή Προσφερόμενες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Μετοχές ΑΝΩΝΥΜΗ νοούνται ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι Μετοχές της (μεθ οποίας όλων οι μετοχές των γεγενημένων έχουν εισαχθεί μελλοντικών αποτελούν διωμάτων, αντικείμενο διαπραγμάτευσης αξιώσεων απαιτήσεων στο Χρηματιστήριο που, σύμφωνα Αθηνών, με σύμφωνα το καταστατικό με την διαδικασία της Εταιρείας που προβλέπεται το νόμο, στο ενσωματώνονται, ν. 3461/2006 περιέχονται, Ενσωμάτωση συνδέονται στο Εθνικό ή Δίο απορρέουν της Οδηγίας από τις υπόψη 2004/25/ΕΚ Μετοχές) σχετικά με οι οποίες, τις Δημόσιες κατά τα Προτάσεις οριζόμενα στη απευθύνεται Δήλωση Αποδοχής μόνο σε τους πρόσωπα στο που Πληροφοριακό νόμιμα δύνανται Δελτίο, να την θα αποδεχθούν. προσφερθούν θα μεταβιβαστούν, νομίμως, εμπροθέσμως Συγκεκριμένα, προσηκόντως, η παρούσα στον Προτείνοντα Δημόσια Πρόταση συνεπεία αποδοχής το Παρόν της Δημόσιας Πληροφοριακό Πρότασης, Δελτίο τυγχάνουν δεν αποτελεί δε της πρόταση πλήρους, για ακώλυτης αγορά μετοχών αποκλειστικής δεν απευθύνεται κυριότητος καθ νομής οιονδήποτε του Αποδεχομένου τρόπο ή τύπο Μετόχου, (έγγραφο ελεύθερες ή άλλο), αμέσως από κάθε ή εμμέσως, βάρος, δέσμευση, σε πρόσωπα, επιβάρυνση, νομικά ή περιορισμό φυσικά, σε ή οιαδήποτε απαγόρευση διοδοσία (μεταβίβασης εκτός ή άλλως), της Ελληνικής κατάσχεση, Επικράτειας, επίσχεση, όπου ελάττωμα, η διενέργεια δικαίωμα μίας (συμψηφισμού τέτοιας πρότασης ή άλλως), ή η ταχυδρόμηση/διανομή αξίωση ή προαίρεση τρίτου, του αδιακρίτως παρόντος Πληροφοριακού φύσεως. Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας Μετοχές νοούνται νομοθεσίας, οι κοινές, κανόνα ονομαστικές, ή κανονισμού μετά ψήφου, (οι Εξαιρούμενες άϋλες μετοχές Χώρες ). εκδόσεως Για της το Εταιρείας, λόγο αυτό, ονομαστικής απαγορεύεται αξίας η αποστολή, 0,59 έκαστη. διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Μετοχές Πληροφοριακού της Δημόσιας Δελτίου, Πρότασης κάθε νοείται σχετικού το σύνολο με την των παρούσα Μετοχών Δημόσια τις οποίες Πρόταση ο Προτείνων, εγγράφου άμεσα ή άλλου ή έμμεσα, υλικού από δεν οποιοδήποτε κατέχει, οι πρόσωπο, οποίες φέρουν φυσικό τις ή ιδιότητες νομικό, προς των Μεταβιβαζομένων ή από τις Εξαιρούμενες Μετοχών. Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Μέτοχοι νοούνται Πληροφοριακού όλοι οι πλήρεις, Δελτίου ακώλυτοι, ή/ της αποκλειστικοί Δήλωσης Αποδοχής αδιαμφισβήτητοι σε οποιαδήποτε κύριοι χώρα, των Μετοχών εκτός που της φέρουν Ελληνικής τις Δημοκρατίας, ιδιότητες των δεν Μεταβιβαζομένων δύναται να θεωρήσει Μετοχών ότι του απευθύνεται που, σύμφωνα πρόταση, με την πρόσκληση επ αυτών ή εφαρμοστέα, προσφορά, ως σε καμία επί της περίπτωση, Δημοσίας δεν Προτάσεως δύναται να χρησιμοποιήσει του Πληροφοριακού τη Δήλωση Δελτίου, Αποδοχής νομοθεσία, εάν, δύνανται σύμφωνα εγκύρως, με τη νομοθεσία εμπροθέσμως της χώρας προσηκόντως αυτής, είτε να απαγορεύεται αποδεχθούν τη να Δημόσια του υποβληθεί Πρόταση. μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο Μέτοχοι αυτό εκτός συνιστά Ελλάδας παραβίαση νοούνται της Μέτοχοι σχετικής που νομοθεσίας. είναι υπήκοοι, Ως εκ κάτοικοι τούτου, ή πρόσωπα έχουν τη που διαμονή τυχόν τους λάβουν σε χώρα το παρόν εκτός Πληροφοριακό Ελλάδας. Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/ με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως Νόμος νοείται ο ν.3461/2006 να λάβουν υπόψη (ΦΕΚ106/2006) τους εν λόγω Ενσωμάτωση περιορισμούς. στο Ελληνικό Ο Προτείνων, Δίο της ο Σύμβουλος Οδηγίας 2004/25/ΕΚ ο Διαχειριστής σχετικά με δεν τις φέρουν Δημόσιες καμία Προτάσεις. ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή από τους Μετόχους της Δημόσιας Πρότασης, ως ειδικότερα Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς οι ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1. αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο που, μεταξύ άλλων, περιέχει τις κατ άρθρο 11 του Νόμου αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος Προσφερόμενο (ως ορίζεται Αντάλλαγμα κατωτέρω) νοείται δύναται το να ποσό θεωρηθεί των 0,60 ότι δεν ανά έχει Μεταβιβαζόμενη αποδεχθεί έγκυρα Μετοχή, την που παρούσα ο Προτείνων Δημόσια προσφέρεται πρόταση, στο να καταβάλει βαθμό που τοις δεν μετρητοίς έχει συμπληρώσει σε κάθε Αποδεχόμενο προσηκόντως Μέτοχο. τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις που Προτείνων αναφέρονται νοείται στο το παρόν φυσικό Πληροφοριακό πρόσωπο, κ. Δελτίο. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη. Το Σ.Α.Τ. παρόν νοείται Πληροφοριακό το Σύστημα Δελτίο Άυλων περιλαμβάνει Τίτλων. μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητά της Εταιρείας, καθώς Συνδεδεμένες σχέδια Εταιρείες ή στόχους νοούνται του Προτείνοντος οι εταιρείες κατ σχετικά άρθρο με 42 ε αυτήν. παρ. 5 Από του Κ.Ν. τη φύση 2190/1920, τους, οριζόμενες οι μελλοντικές ως τοιαύτες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν περιλαμβάνουν κίνδυνο τις: α) Τεχνικές αβεβαιότητα, Εκδόσεις καθώς ΑΕ, β) σχετίζονται Three Dee με γεγονότα AE, γ) VFM εξαρτώνται 88.3 AE, δ) από Δέσμη συνθήκες ΑΕ, οι ε) οποίες IT Publications ενδέχεται να ΕΠΕ, μεταβληθούν στ) Λιμπεκομ στο μέλλον. ΑΕ, ζ) Οιεσδήποτε Mass Courier μελλοντικές AE, η) Τεχνική εκτιμήσεις Εκθεσιακή τελούν υπό ΑΕ, την θ) επιφύλαξη Liberis Publications της συνδρομής Cyprus αυτών Ltd, των ι) Liberis Publications Romania SRL, ια) Liberis Publications Bulgaria OOD, ιβ) Liberis Media Group Bulgaria AD, ιγ) Alpha Press AE, ιδ) Vision Press AE. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) Σύμβουλος νοείται η Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ενεργεί, κατ άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών. ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μεταβιβαζομένων Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων. οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου, κανονιστικής αποφάσεως, κλπ., θα νοείται ως αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως μορφή περιεχόμενο αυτών. ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Πληροφοριακό Δελτίο 71 Πληροφοριακό Δελτίο 4

7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ μετοχών δεν απευθύνεται καθ ο ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσία ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντο αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κ οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νο παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρή δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη απαγορεύεται να του υποβληθεί μι πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο προσηκόντως να λάβουν υπόψη στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσε που αναφέρονται στο παρόν Πληροφ τις δημοσιευμένες, απλές ενοπο Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική ετήσια οικονομική έκθεση που συν οικονομικές καταστάσεις της Εταιρε Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλη περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) ν. 3461/2006 (ως ισχύει), ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Η παρούσα Παναγιώτη προαιρετική είναι Δημόσια Πρό υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό ανώνυμης Δελτίο εταιρείας είναι με την επωνυμία πλήρες ακριβές τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, αποτελούν οι οποίες αντικείμενο διαπραγμ θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του την ουσία της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στ απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που ν Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ φέρουν καμία ευθύνη για την παραβ Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κά Σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 3461/2006 (ως ισχύει), η Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., που είναι εταιρεία αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία στ αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 & ζ του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές. Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύ Για τη Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. Απόστολος Καζάκος Δήμος Καπουνιαρίδης Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περι καθώς σχέδια ή στόχους του περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότ να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδ Διευθύνων Σύμβουλος* Διευθυντής* Οι πληροφορίες που περιλαμβάνοντα *Πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν ε 8 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 5

8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ... 7 ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί 1.1 Δημόσια Πρόταση... 7 αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται 1.2 Η Εταιρεία... 9 στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις 1.3 Ο Προτείνων απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νόμιμα δύνανται να την αποδεχθούν. 1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά με την Εταιρεία Συγκεκριμένα, Οι Μετοχές η της παρούσα Δημόσιας Δημόσια Πρότασης Πρόταση... το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών Προσφερόμενο δεν απευθύνεται Αντάλλαγμα καθ... οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, Διαδικασία σε οιαδήποτε της Δημόσιας διοδοσία Πρότασης εκτός... της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή Δεσμευτικότητα της του Δημόσιας παρόντος Πρότασης Πληροφοριακού... Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας Ο Σύμβουλος νομοθεσίας, του Προτείνοντος κανόνα ή... κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες ). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται 15 η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρόντος Εισαγωγή... Πληροφοριακού Δελτίου, κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε Η Εταιρεία πρόσωπο,... φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Ο Προτείνων Πληροφοριακού... Δελτίου ή/ της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ο Σύμβουλος δεν δύναται του Προτείνοντος να θεωρήσει... ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, σε καμία περίπτωση, δεν Εξουσιοδοτημένο δύναται να χρησιμοποιήσει Πιστωτικό Ίδρυμα τη Δήλωση για την Αποδοχής Κατάθεση των εάν, Δηλώσεων σύμφωνα Αποδοχής με τη νομοθεσία... της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται Πρόσωπα Υπεύθυνα του υποβληθεί για τη Σύνταξη μια τέτοια του Πληροφοριακού πρόσκληση, είτε Δελτίου η προσφορά... ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο Βεβαίωση αυτό Χορηγούμενη συνιστά παραβίαση από την της Τράπεζα σχετικής Κύπρου νομοθεσίας. Δημόσια Εταιρεία Ως εκ τούτου, Λίμιτεδ... πρόσωπα που τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Μετοχές που Δελτίο Κατέχει ή ο έγγραφο Προτείνων σχετικό τα Πρόσωπα με αυτό που ή/ Ενεργούν με τη Δημόσια Συντονισμένα Πρόταση, με τον θα Προτείνοντα πρέπει να... ενημερωθούν προσηκόντως Πληροφορίες Σχετικά να λάβουν με τις υπόψη Πρόσφατες τους εν Συναλλαγές λόγω περιορισμούς. επί Μετοχών Ο της Προτείνων, Εταιρείας ο Διενεργούμενες Σύμβουλος από ο Διαχειριστής τον δεν φέρουν Προτείνοντα καμία ευθύνη... για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς οι 2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Δεσμεύεται να Αποκτήσει ο Προτείνων αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να 2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης Μέτοχος Επιχειρηματική (ως ορίζεται Στρατηγική κατωτέρω) του δύναται Προτείνοντος να θεωρηθεί Αναφορικά ότι δεν με την έχει Εταιρεία αποδεχθεί... έγκυρα την παρούσα Δημόσια πρόταση, στο βαθμό Προσφερόμενο που δεν έχει Αντάλλαγμα συμπληρώσει... προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις που αναφέρονται Πληροφορίες στο για τη παρόν Χρηματοδότηση Πληροφοριακό της Δελτίο. Δημόσιας Πρότασης Το παρόν Αιρέσεις Πληροφοριακό... Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητά της Εταιρείας, καθώς Ειδικές Συμφωνίες σχέδια ή στόχους που Αφορούν του Προτείνοντος τη Δημόσια Πρόταση σχετικά... με αυτήν. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν Αναλυτικές κίνδυνο Πληροφορίες αβεβαιότητα, για Διαγραφή καθώς των σχετίζονται Μετοχών, με το γεγονότα Δικαίωμα Εξαγοράς εξαρτώνται το από Δικαίωμα συνθήκες Εξόδου οι οποίες... ενδέχεται να ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μεταβληθούν στο μέλλον. ΑΠΟΔΟΧΗΣ Οιεσδήποτε ΤΗΣ μελλοντικές ΔΗΜΟΣΙΑΣ εκτιμήσεις ΠΡΟΤΑΣΗΣ τελούν υπό την... επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των Περίοδος Αποδοχής Δηλώσεις Αποδοχής Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) 3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 3.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την 3.5 Διαδικασία Καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες 3.7 Εφαρμοστέο Δίο Δωσιδικία περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως 4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Πληροφοριακό Δελτίο 91 Πληροφοριακό Δελτίο 6

9 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρ Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου θα πρέπει να διαβάζεται ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμί μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης για αποτελούν αντικείμενο διαπραγμ την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση κρίση του στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στ συνόλου των στοιχείων πληροφοριών, τα οποία παρατίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως ενιαίο σύνολο, όχι απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που μόνο στην παρούσα περίληψη που τίθεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια μετοχών δεν απευθύνεται καθ ο 1.1 Δημόσια Πρόταση ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσί ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντο Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά 80, προβαίνει σε προαιρετική δημόσια πρόταση αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/13 έδρα το οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νο Δήμο Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, ΤΚ , οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25 η παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου Φεβρουαρίου 2010, οι Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρή οποίες ανέρχονται σε Μετοχές ή ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τ διωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας. απαγορεύεται να του υποβληθεί μι Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα μετά του Προτείνοντος πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση καθώς ότι ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος της Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο Εταιρείας. προσηκόντως να λάβουν υπόψ Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται φέρουν στο ποσό καμία των ευθύνη για την παραβ διαιρείται σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κά έκαστη, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας από το έτος 2000 είναι εισηγμένες στην Αγορά αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες Αξιών του Χ.Α., από τις 29 Οκτωβρίου 2007, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Χαμηλής αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 Διασποράς Ειδικών Χαρακτηριστικών. Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύ Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25 η Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων κατείχε άμεσα στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσ Μετοχές της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,028% του καταβεβλημένου μετοχικού που αναφέρονται στο παρόν Πληροφ κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περ Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής, ενημερώνοντας καθώς σχέδια ή στόχους του εγγράφως την Ε.Κ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότ Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο τα μέσα που προβλέπονται να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδ στο άρθρο 16 παραγρ. 1 του Νόμου. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Οι πληροφορίες που περιλαμβάνοντ Μετοχών, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι τις δημοσιευμένες, απλές ενοπο την 25 η Φεβρουαρίου 2010, δηλαδή σε Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,972% του Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας. ετήσια οικονομική έκθεση που συ Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα προσφερθούν εγκύρως οικονομικές μέχρι τη καταστάσεις λήξη της Εταιρε της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότυπα Πρότασης, Χρηματοοικονομικής τις Πλη οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται βάσει του Νόμου 3461/2006 των οριζόμενων στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν ε 10 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 7

10 Για ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ τους σκοπούς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων διόρισε (i) τη Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.ΕΥ., Η παρούσα ως προαιρετική χρηματοοικονομικό Δημόσια Πρόταση του σύμβουλο, (ως ορίζεται σύμφωνα κατωτέρω) με το απευθύνεται άρθρο 12 παράγρ. προς όλους 1 του τους Νόμου μετόχους (ii) της την ημεδαπής Τράπεζα EFG ανώνυμης Eurobank εταιρείας Ergasias με την A.E. επωνυμία ως Διαχειριστή, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ήτοι ΛΥΜΠΕΡΗ ως εξουσιοδοτημένο ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πιστωτικό της ίδρυμα οποίας οι για μετοχές την, μεταξύ έχουν εισαχθεί άλλων, παραλαβή αποτελούν των Δηλώσεων αντικείμενο Αποδοχής, διαπραγμάτευσης σύμφωνα στο με Χρηματιστήριο το άρθρο 18 του Αθηνών, Νόμου. σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται Ο στο Προτείνων ν. 3461/2006 όρισε Ενσωμάτωση ως Προσφερόμενο στο Εθνικό Αντάλλαγμα Δίο το της ποσό Οδηγίας των 2004/25/ΕΚ 0,60, τοις σχετικά μετρητοίς, ανά τις Δημόσιες Μεταβιβαζόμενη Προτάσεις Μετοχή. Σημειώνεται απευθύνεται μόνο ότι, επιπρόσθετα σε πρόσωπα που του νόμιμα Προσφερομένου δύνανται να Ανταλλάγματος, την αποδεχθούν. ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Συγκεκριμένα, η Μετόχων παρούσα την Δημόσια καταβολή Πρόταση των διωμάτων το Παρόν εκκαθάρισης Πληροφοριακό της Δελτίο εξωχρηματιστηριακής δεν αποτελεί πρόταση μεταβίβασης για αγορά των Μεταβιβαζομένων μετοχών δεν απευθύνεται Μετοχών υπέρ καθ της οιονδήποτε Ε.Χ.Α.Ε., τρόπο τρέχοντος ή τύπο ύψους (έγγραφο 0,08% ή επί άλλο), της αμέσως αξίας μεταβίβασης ή εμμέσως, η σε οποία πρόσωπα, υπολογίζεται νομικά ως ή φυσικά, το γινόμενο σε οιαδήποτε του αριθμού διοδοσία των εκτός Μεταβιβαζομένων της Ελληνικής Μετοχών Επικράτειας, επί (Χ) όπου τη η μεγαλύτερη διενέργεια μίας από τέτοιας τις εξής πρότασης τιμές: του ή η Προσφερόμενου ταχυδρόμηση/διανομή Ανταλλάγματος του παρόντος της Πληροφοριακού τιμής κλεισίματος Δελτίου της Μετοχής είναι παράνομη στο Χ.Α. την ή αποτελεί προηγούμενη παραβίαση εργάσιμη οποιασδήποτε ημέρα της υποβολής εφαρμοστέας των νομοθεσίας, απαραιτήτων κανόνα εγγράφων ή κανονισμού στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ (οι Εξαιρούμενες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χώρες ). Α.Ε., Για που το προβλέπονται λόγο αυτό, στον απαγορεύεται Κανονισμό η Εκκαθάρισης αποστολή, διανομή, τα οποία ταχυδρόμηση διαφορετικά ή καθ θα επιβάρυναν οιονδήποτε τους άλλο Αποδεχόμενους τρόπο διάθεση Μετόχους. ή προώθηση Ο Προτείνων αντιγράφων δεν ή αναλαμβάνει αντιτύπων την του καταβολή παρόντος Πληροφοριακού του φόρου εξωχρηματιστηριακής Δελτίου, κάθε μεταβίβασης σχετικού με την που παρούσα θα βαρύνει Δημόσια τους Πρόταση Αποδεχόμενους εγγράφου Μετόχους ή άλλου υλικού ο οποίος από σήμερα οποιοδήποτε ανέρχεται πρόσωπο, σε ποσοστό φυσικό 0,15% ή νομικό, επί της προς αξίας ή από της τις συναλλαγής. Εξαιρούμενες Κατά Χώρες. συνέπεια, Πρόσωπο οι Αποδεχόμενοι που λαμβάνει Μέτοχοι αντίγραφο θα λάβουν του το παρόντος συνολικό Πληροφοριακού ποσό του Προσφερόμενου Δελτίου ή/ Ανταλλάγματος της Δήλωσης δίχως Αποδοχής την επιβάρυνση σε οποιαδήποτε από τα διώματα χώρα, εκτός εκκαθάρισης της Ελληνικής (ύψους 0,08%) Δημοκρατίας, αλλά μειωμένο δεν δύναται κατά να το θεωρήσει ποσό του ότι προαναφερόμενου του απευθύνεται φόρου πρόταση, (ύψους πρόσκληση 0,15%). ή προσφορά, σε καμία περίπτωση, Παράλληλα, δεν δύναται ο να Προτείνων χρησιμοποιήσει γνωστοποίησε τη Δήλωση την πρόθεσή Αποδοχής του όπως, εάν, από σύμφωνα της δημοσιοποιήσεως με τη νομοθεσία της Δημοσίας της χώρας Προτάσεως αυτής, είτε έως απαγορεύεται τη λήξη της να του Περιόδου υποβληθεί Αποδοχής, μια τέτοια αποκτά, πρόσκληση, έναντι τιμήματος είτε η προσφορά μη υπερβαίνοντος ή χρήση της το Προσφερόμενο Δήλωσης Αποδοχής Αντάλλαγμα, από το Μετοχές πρόσωπο μέσω αυτό του συνιστά Χ.Α. παραβίαση ή καθ οιονδήποτε της σχετικής άλλο νομοθεσίας. τρόπο, πέραν Ως εκείνων τούτου, που πρόσωπα θα του προσφερθούν που τυχόν λάβουν στο πλαίσιο το παρόν της Δημόσιας Πληροφοριακό Πρότασης. Δελτίο Οι ή αποκτήσεις έγγραφο Μετοχών σχετικό θα με δηλώνονται αυτό ή/ με θα τη δημοσιεύονται Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα θα με πρέπει το άρθρο να 24, ενημερωθούν παράγρ. 2 του προσηκόντως Νόμου, καθώς να λάβουν τις διατάξεις υπόψη των τους νόμων εν 3556/2007 λόγω περιορισμούς. 3340/2005, Ο Προτείνων, όπου απαιτείται. ο Σύμβουλος ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την 19 η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω Πρόσωπα της χρηματιστηριακής που είναι υπήκοοι, αγοράς κάτοικοι, ή διαμένοντες Μετοχές, σε σε τιμή οποιαδήποτε ανά Μετοχή χώρα που δεν εκτός υπερέβη Ελλάδας το Προσφερόμενο καθώς οι Αντάλλαγμα. αντιπρόσωποι, Επομένως, θεματοφύλακες, κατά την 19 η διαχειριστές Μαρτίου 2010, ή ο εμπιστευματοδόχοι Προτείνων κατείχε συνολικά τους (trustees), Μετοχές, θα πρέπει οι οποίες να αντιπροσώπευαν αναγνώσουν τη ποσοστό παράγραφο 94,291% 3.6 του παρόντος συνολικού Πληροφοριακού καταβεβλημένου μετοχικού Δελτίου. κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου της Μέτοχος Εταιρείας. (ως ορίζεται Ως εκ τούτου κατωτέρω) κατά την δύναται 19 η Μαρτίου να θεωρηθεί 2010, ότι ο Προτείνων δεν έχει αποδεχθεί απέμενε να έγκυρα αποκτήσει την παρούσα Δημόσια Μεταβιβαζόμενες πρόταση, Μετοχές, στο βαθμό οι που οποίες δεν αντιπροσωπεύουν έχει συμπληρώσει το προσηκόντως 5,709% του τη μετοχικού Δήλωση κεφαλαίου Αποδοχής, σύμφωνα των διωμάτων με τους όρους ψήφου της τις προϋποθέσεις Εταιρείας. Σημειώνεται που αναφέρονται επίσης στο ότι: παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. 1. Το Κατόπιν παρόν Πληροφοριακό ολοκληρώσεως Δελτίο της Δημόσιας περιλαμβάνει Προτάσεως, μελλοντικές ο Προτείνων, εκτιμήσεις ενεργώντας για την επιχειρηματική κατ άρθρο δραστηριότητά 27 του Νόμου, της θα Εταιρείας, ασκήσει το καθώς Δικαίωμα σχέδια Εξαγοράς, ή στόχους θα του εξαγοράσει Προτείνοντος τις Μετοχές σχετικά των με υπολοίπων αυτήν. Από Μετόχων, τη φύση σε τους, τιμή ίση οι μελλοντικές το Προσφερόμενο εκτιμήσεις Αντάλλαγμα, περιλαμβάνουν εντός κίνδυνο της νόμιμης αβεβαιότητα, (τριμήνου) καθώς προθεσμίας. σχετίζονται με γεγονότα εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων, που θα ληφθεί με ποσοστό ίσο κατ ελάχιστο του Οι πληροφορίες 95% του μετοχικού που περιλαμβάνονται κεφαλαίου στο των παρόν διωμάτων Πληροφοριακό ψήφου εκδόσεως Δελτίο της αφορούν Εταιρείας. την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 2. Παράλληλα ενεργώντας κατ άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες δημοσιοποιήσει το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων. περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως Η ανακοινώσεις Ε.Κ. ενέκρινε ή πληροφορίες το παρόν Πληροφοριακό από τον διαδικτυακό Δελτίο δια τόπο της της από Εταιρείας). 24/03/2010 Ο Προτείνων αποφάσεως του ο Σύμβουλος Διοικητικού του της Προτείνοντος Συμβουλίου σύμφωνα (ως ορίζεται με κατωτέρω) το άρθρο 11 δεν παραγρ. έχουν 4 επιβεβαιώσει του Νόμου. ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Πληροφοριακό Δελτίο 11 1 Πληροφοριακό Δελτίο 8

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παραγρ. 2 του Νόμου, διαρκούσης της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 30/03/2010 λήγει την 27/04/2010, Η παρούσα δηλαδή προαιρετική διαρκεί Δημόσια Πρό συνολικά 29 ημέρες. Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν ανώνυμης στο κεφ. εταιρείας 3.2 του με την επωνυμία παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. αποτελούν αντικείμενο διαπραγμ στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στ απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που ν 1.2 Η Εταιρεία Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Η Εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ μετοχών ΛΥΜΠΕΡΗ δεν απευθύνεται καθ ο Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 2324/ ) ο αριθμός μητρώου της στο Μητρώο Ανωνύμων ή φυσικά, Εταιρειών σε οιαδήποτε είναι διοδοσία 13674/06/Β/86/13. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, Τ.Κ τηλ. ταχυδρόμηση/διανομή Η του παρόντο διάρκειά της, βάσει του καταστατικού της, έχει οριστεί σε 99 έτη από τη σύστασή της, λήγει το εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα Η Εταιρεία, από το έτος 2000, έχει εισαγάγει τις Μετοχές στο Χ.Α., από τις 29 Οκτωβρίου 2007, οι αποστολή, Μετοχές αποτελούν διανομή, ταχυδρόμηση ή αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών. παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κ οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νο Η Εταιρεία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 απασχολούσε 339 εργαζομένους ο Όμιλος επιχειρήσεών της 669. παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου Κύριο, μεταξύ άλλων, αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της, Δημοκρατίας, η έκδοση παντός δεν δύναται να θεωρή είδους εντύπου μορφής βιβλίων, συγγραμμάτων ημεδαπών ή αλλοδαπών συγγραφέων, η εμπορία δεν αυτών, δύναται ως να χρησιμοποιήσει η τη εισαγωγή εξαγωγή παντός εντύπου (εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίου κλπ.) απαγορεύεται να του υποβληθεί μι Ειδικότερα, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον εκδοτικό κλάδο, συγκεκριμένα, στην έκδοση πρόσωπο των αυτό μηνιαίων συνιστά παραβίαση περιοδικών: STATUS (από το 1988), VOGUE (από το 2000, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων Πληροφοριακό έκδοσης), Δελτίο ή έγγραφο FOCUS (από το 2000, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης), LIFE & STYLE (από το προσηκόντως 2001), GLAMOUR να λάβουν υπόψη (από το 2001, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης), MEN S HEALTH (από το 2003, φέρουν βάσει καμία σύμβασης ευθύνη για την παραβ εκχώρησης διωμάτων έκδοσης), LUCKY (από το 2004, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων Πρόσωπα έκδοσης), που είναι υπήκοοι, κά PREVENTION (από το 2005, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης), HOUSE & GARDEN αντιπρόσωποι, (από το 2007, θεματοφύλακες βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης) GEO (από το 2009, βάσει σύμβασης εκχώρησης αναγνώσουν διωμάτων τη παράγραφο 3.6 έκδοσης. Επίσης, η Εταιρεία εκδίδει τα εβδομαδιαία περιοδικά: 7 ΜΕΡΕΣ TV (από το 1989), ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ (από το Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύ 1991), HELLO! (από το 2005, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης) ΕΓΩ (επανέκδοση το 2009 ως στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσε εβδομαδιαίο). Περαιτέρω, η Εταιρεία εκδίδει περιοδικές εκδόσεις σε μικρότερη συχνότητα, συμπεριλαμβανομένων που αναφέρονται στο παρόν Πληροφ τριμηνιαίων ετήσιων εκδόσεων, όπως το CONDE NAST TRAVELLER (από το 2008, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης) τέσσερις φορές τον χρόνο, το 2 BOARD τέσσερις φορές τον χρόνο, Best Το of παρόν the Best, Πληροφοριακό Best Δελτίο περι Hotels Confidential σε ετήσια βάση. καθώς σχέδια ή στόχους του περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότ Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί σειρά διαδικτυακών τόπων, είτε ως προεκτάσεις των έντυπων εκδοτικών να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδ δραστηριοτήτων της, είτε ως ανεξάρτητες προτάσεις στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται το (γυναικείο portal γενικού ενδιαφέροντος), το (web companion sites των Οι πληροφορίες που περιλαμβάνοντα έντυπων εκδόσεων). Παράλληλα, η Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται STATUS - ΑΝΤΡΕΣ τις δημοσιευμένες, απλές ενοπο ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ LIFE & STYLE ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ αθλητικά events διεθνούς χαρακτήρα όπως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική τουρνουά τένις αντρών γυναικών. ετήσια οικονομική έκθεση που συν Επιπλέον, η κατά ποσοστό 50% θυγατρική της Εταιρείας, Δέσμη Εκδοτική Α.Ε., εκδίδει τα περιοδικά οικονομικές ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, καταστάσεις της Εταιρε ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ TRAVEL, FOODING ΕΥ ΖΗΝ, ως σειρά ενημερωτικών οδηγών πόλεων, Πρότυπα ψυχαγωγίας Χρηματοοικονομικής Πλη τουρισμού υπό τον τίτλο ALPHA GUIDE, ενώ παράλληλα λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο athinorama.gr. περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν ε 12 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 9

12 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ κατά ποσοστό ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% θυγατρική της Εταιρείας, ΙT Publications Ε.Π.Ε., εκδίδει μηνιαία περιοδικά τεχνολογίας συγκεκριμένα το COMPUTER ACTIVE, το PC WORLD το CHANNEL PARTNER, άπαντα βάσει συμβάσεων Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής εκχώρησης διωμάτων έκδοσης από οίκους του εξωτερικού, που συνήφθησαν την περίοδο ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί Η κατά αποτελούν ποσοστό αντικείμενο 100% θυγατρική διαπραγμάτευσης της Εταιρείας, στο Three Χρηματιστήριο Dee A.E., Αθηνών, λειτουργεί σύμφωνα τους μουσικούς με την διαδικασία ραδιοφωνικούς που προβλέπεται σταθμούς Best στο ν /2006 FM Ενσωμάτωση Λευκώ 87.7 στο FM, Εθνικό ενώ Δίο συμμετέχει της Οδηγίας κατά ποσοστό 2004/25/ΕΚ 100% σχετικά στη Ρ/Σ με τις V Δημόσιες FM 88.3 Α.Ε. Προτάσεις (μουσικός ραδιοφωνικός απευθύνεται μόνο σταθμός σε πρόσωπα V FM 88.3, που νόμιμα πρώην Village δύνανται FM ). να την αποδεχθούν. Ο, Συγκεκριμένα, κατά ποσοστό η παρούσα 33,33%, θυγατρικός Δημόσια Πρόταση όμιλος εταιρειών, το Παρόν Τεχνικές Πληροφοριακό Εκδόσεις Δελτίο Α.Ε., εκδίδει δεν αποτελεί τα περιοδικά πρόταση 4 για ΤΡΟΧΟΙ, αγορά AUTO μετοχών BILD δεν (βάσει απευθύνεται σύμβασης καθ εκχώρησης οιονδήποτε διωμάτων τρόπο ή τύπο έκδοσης (έγγραφο από την ή άλλο), Εταιρεία), αμέσως ΗΧΟΣ ή εμμέσως, & ΕΙΚΟΝΑ σε πρόσωπα, ΠΤΗΣΗ νομικά & ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ή φυσικά, σε ως οιαδήποτε τις ετήσιες διοδοσία εκδόσεις εκτός 4 της ΤΡΟΧΟΙ Ελληνικής Test, Επικράτειας, ΉΧΟΣ Test όπου η διενέργεια OFF ROAD. μίας τέτοιας Επιπλέον, πρότασης μέσω των ή η θυγατρικών ταχυδρόμηση/διανομή της εταιρειών, του παρόντος Τεχνική Πληροφοριακού Εκθεσιακή Α.Ε. Δελτίου Mass είναι παράνομη Courier A.E., ή αποτελεί η Τεχνικές παραβίαση Εκδόσεις οποιασδήποτε Α.Ε. δραστηριοποιείται εφαρμοστέας νομοθεσίας, στη διοργάνωση κανόνα εκθέσεων ή κανονισμού, αντίστοιχα, (οι Εξαιρούμενες στην παροχή Χώρες ). υπηρεσιών Για ταχυμεταφορών. το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Οι διεθνείς δραστηριότητες της Εταιρείας ασκούνται μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας Liberis παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από Publications Cyprus Ltd, με έδρα την Κύπρο εκτείνονται: οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του (α) παρόντος στην Ρουμανία Πληροφοριακού δια της Δελτίου Liberis Publications ή/ της Romania Δήλωσης Srl Αποδοχής που εκδίδει σε οποιαδήποτε τα μηνιαία περιοδικά χώρα, εκτός GLAMOUR της Ελληνικής (από το 2006, Δημοκρατίας, βάσει σύμβασης δεν δύναται εκχώρησης να θεωρήσει διωμάτων ότι του απευθύνεται έκδοσης), PREVENTION πρόταση, πρόσκληση (από το ή προσφορά 2007, βάσει, σύμβασης σε καμία εκχώρησης περίπτωση, διωμάτων δεν δύναται έκδοσης), να χρησιμοποιήσει GQ (από τη το Δήλωση 2008, βάσει Αποδοχής σύμβαση εάν, εκχώρησης σύμφωνα διωμάτων με τη νομοθεσία έκδοσης), της χώρας αυτής, είτε (β) απαγορεύεται στην Βουλγαρία να του δια υποβληθεί της Liberis μια Media τέτοια Group πρόσκληση, Bulgaria OOD είτε η που προσφορά εκδίδει το ή περιοδικό χρήση της GLAMOUR Δήλωσης Αποδοχής (από το 2009, από με το σύμβαση πρόσωπο εκχώρησης αυτό συνιστά διωμάτων παραβίαση έκδοσης) της σχετικής μια νομοθεσίας. εβδομαδιαία Ως συλλεκτική τούτου, σειρά πρόσωπα συνταγών που μαγειρικής τυχόν λάβουν στην το παρόν ίδια χώρα Πληροφοριακό δια της Liberis Δελτίο Publications ή έγγραφο Bulgaria σχετικό OOD με η αυτό οποία ή/ έχει επενδύσει με τη Δημόσια σε ακίνητη Πρόταση, περιουσία θα στην πρέπει πόλη να της ενημερωθούν Σόφιας. προσηκόντως να λάβουν υπόψη τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος ο Διαχειριστής δεν Τέλος, η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 10% στο πρακτορείο διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ, εμμέσως διά της συμμετοχής στη φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε., κατέχει ποσοστό 13% το έτερο πρακτορείο ΕΥΡΩΠΗ. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν 1.3 Ο Προτείνων τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Μέτοχος Προτείνων, (ως ορίζεται κ. Αντώνιος κατωτέρω) Λυμπέρης δύναται του να Παναγιώτη θεωρηθεί είναι ότι δεν φυσικό έχει αποδεχθεί πρόσωπο, έγκυρα έλληνας την υπήκοος, παρούσα επιχειρηματίας, Δημόσια πρόταση, με επαγγελματική στο βαθμό που κατοικία δεν έχει το συμπληρώσει Δήμο Κρωπίας προσηκόντως Αττικής, οδός τη Δήλωση Ιωάννου Αποδοχής, Μεταξά αριθμ. σύμφωνα 80 με τυγχάνει τους όρους ιδρυτής, τις Πρόεδρος προϋποθέσεις Διευθύνων που αναφέρονται Σύμβουλος στο της παρόν Εταιρείας. Πληροφοριακό Δελτίο. Ο Το Προτείνων παρόν Πληροφοριακό δηλώνει ότι δε Δελτίο συμμετέχει περιλαμβάνει στη Διοίκηση, μελλοντικές ή εκτιμήσεις ποσοστό άνω για την του επιχειρηματική 10% στο κεφάλαιο, δραστηριότητά άλλων εταιρειών, της Εταιρείας, ούτε ασκεί καθώς διοικητική σχέδια επιρροή, ή στόχους ούτε έχει του οποιαδήποτε Προτείνοντος σχέση σχετικά με με άλλες αυτήν. εταιρείες, Από κατά τη φύση την έννοια τους, οι της μελλοντικές παραγράφου εκτιμήσεις 5 του άρθρου περιλαμβάνουν 42ε κ.ν. κίνδυνο 2190/1920, αβεβαιότητα, πέραν των όσων καθώς αναφέρονται σχετίζονται στο με κατωτέρω γεγονότα πίνακα: εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των Ετ αιρία που Συμμετ έχει στ η Διοίκηση Θέση Ποσοστό Συμμετοχής ή/ το Κεφάλαιο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 91,028% (Άμεση Συμετοχή) ΛΙΜΠΕΚΟΜ Α.Ε. Πρόεδρος ΔΣ 100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) ΔΕΣΜΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος ΔΣ 50,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρος ΔΣ 33,3% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) ISLAND SUN A.E. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 100,0% (Άμεση Συμμετοχή) SEAWAVE A.E. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 100,0% (Άμεση Συμμετοχή) THREE DEE A.E. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ V FM 88,3 A.E. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 100,0% (μέσω της ΤHREE DEE A.E.) IT PUBLICATIONS EΠΕ Μέλος 100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD - 100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) LIBERIS PUBLICATIONS BULGARIA OOD - 100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD) LIBERIS PUBLICATIONS ROMANIA SRL Μέλος 100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD) LIBERIS MEDIA GROUP BULGARIA AD Αντιπρόεδρος ΔΣ 100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD) TEXNIKH ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ Α.Ε. - 33,3% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) MASS COURIER A.E. - 20,0% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Μέλος 10,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. - 4,3% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) VISION PRESS A.E. - 11,5% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ Α.Ε. - 13,2% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Πληροφοριακό Πληροφοριακό Δελτίο Δελτίο

13 1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά με την Εταιρεία ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει κατά την Ημερομηνία Η παρούσα της προαιρετική Δημόσιας Δημόσια Πρό Πρότασης οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμ Η εκ μέρους του Προτείνοντος απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στ στην στρατηγική της Εταιρείας στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ήδη κατά την απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που ν Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25η Φεβρουαρίου 2010, ελέγχει ποσοστό 91,028% του μετοχικού κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συγκεκριμένα, της Συμβουλίου η παρούσα Δημόσια Διευθύνων Σύμβουλος. μετοχών δεν απευθύνεται καθ οι ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσία Ο Προτείνων σκοπεύει να ακολουθήσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, ως να υποστηρίξει την ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντο επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, εφόσον βεβαίως δεν μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες της εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή αγοράς των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα δια των συμμετοχών της. αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή Μερικοί από τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος είναι οι ακόλουθοι: παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κ οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νο α) Ταχύτερη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων διεύρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ψηφιακά μέσα. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία εξετάζει επενδύσεις σε νεοϊδρυθείσες εταιρείες, στην Ελλάδα το Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσ εξωτερικό, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. Προς το παρόν, οι δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται σε εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών απαγορεύεται να του υποβληθεί μια αφορούν στη συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών. πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση β) Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά νέων περιοδικών με διαφοροποιημένη θεματολογία. Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο γ) Διατήρηση διακριτικής παρουσίας στο εξωτερικό έως ότου οι συνθήκες των τοπικών αγορών προσηκόντως επιτρέψουν μια να λάβουν υπόψη ενδεχομένως ταχύτερη ανάπτυξη. φέρουν καμία ευθύνη για την παραβί δ) Συνέχιση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους Πρόσωπα της Εταιρείας που είναι υπήκοοι, κά των θυγατρικών της. Για παράδειγμα, ολοκληρώθηκαν ήδη με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για τη αντιπρόσωποι, μείωση του κόστους θεματοφύλακες, εκτύπωσης των περιοδικών στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, αναγνώσουν από τη την παράγραφο 3.6 τ Ελλάδα το εξωτερικό, για τη μείωση του κόστους πρώτης ύλης χάρτου. Επιπλέον, στα Μέτοχος πλαίσια (ως περαιτέρω ορίζεται κατωτέρω) δύ εξοικονόμησης πόρων περιορισμού του λειτουργικού κόστους συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες στο βαθμό ήδη ληφθείσες που δεν έχει συμπληρώσε αποφάσεις: α) μείωση της συχνότητας έκδοσης του περιοδικού HOUSE & GARDEN από 10 σε 4 που τεύχη αναφέρονται τον χρόνο, στο β) παρόν Πληροφ επανεξέταση όλων των ειδικών εκδόσεων που συνοδεύουν τις κύριες εκδόσεις περιοδικών, γ) περιορισμός του μέσου Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περι όρου των σελίδων ύλης όλων των περιοδικών με στόχο την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής περιεχομένου δ) καθώς σχέδια ή στόχους του περιορισμός των δαπανών προβολής διαφήμισης. περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότη Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των περιοδικών στην Ελλάδα εμφανίζει περιορισμένο να ρυθμό μεταβληθούν πραγματικής στο μέλλον. Οιεσδή ανάπτυξης, ενώ ο ανταγωνισμός ολοένα αυξάνεται συνεπεία της αθρόας εισαγωγής νέων τίτλων την απροθυμία των εκδοτών να διακόψουν την έκδοση παλαιότερων, μη επιτυχημένων εντύπων. Παράλληλα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης Οι πληροφορίες που περιλαμβάνοντα που η χώρα μας διέρχεται τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες με βάση τις δυσοίωνες προοπτικές της αμέσως επόμενης τις δημοσιευμένες, απλές ενοποι περιόδου, δεν αναμένεται ουσιώδης ανάκαμψη του κλάδου των περιοδικών των μέσων ενημέρωσης ψυχαγωγίας Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής γενικότερα στο άμεσο μέλλον. Οι κατά τα ανωτέρω αναφερθείσες εξελίξεις στην αγορά στην Ελληνική οικονομία, ετήσια οικονομική έκθεση που συν έχουν σαν επακόλουθο κάποια υφιστάμενα περιοδικά να μην θεωρούνται πλέον επιτυχημένα, ενώ παράλληλα δίδεται η οικονομικές καταστάσεις της Εταιρεί δυνατότητα για έκδοση άλλων νέων περιοδικών. Για παράδειγμα, η Εταιρεία μειώνει τη συχνότητα έκδοσης του Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληρ περιοδικού HOUSE & GARDEN, επειδή, εκτός των προαναφερθέντων, δεν συνάδει με την οικονομική συγκυρία η περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της ανάγκη για μηνιαίο περιοδικό διακόσμησης. Ταυτόχρονα, όμως, η Εταιρεία επανακυκλοφορεί το ΕΓΩ ως εβδομαδιαίο ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το περιοδικό για τη σύγχρονη γυναίκα. (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επ 14 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 11

14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Συνεπώς, οι εκδότες καλούνται να αφουγκραστούν τις μεταβαλλόμενες τάσεις που επικρατούν στην κοινωνία να Η προσαρμόσουν παρούσα προαιρετική τα μέσα Δημόσια που διαθέτουν Πρόταση καταλλήλως. (ως ορίζεται Στο κατωτέρω) πλαίσιο αυτό, απευθύνεται ο Προτείνων προς εκτιμά όλους ότι, τους συνεχίζοντας μετόχους της απαρέκλητα ημεδαπής ανώνυμης τη στρατηγική εταιρείας που η με Εταιρεία την επωνυμία με συνέπεια ΕΚΔΟΣΕΙΣ έχει επιλέξει ΛΥΜΠΕΡΗ τα τελευταία ΑΝΩΝΥΜΗ χρόνια, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η Εταιρεία της οποίας έχει τα οι μετοχές εχέγγυα έχουν να εξέλθει εισαχθεί της κρίσης αποτελούν ενισχυμένη αντικείμενο έναντι του διαπραγμάτευσης ανταγωνισμού στο σε Χρηματιστήριο θέση να δράξει Αθηνών, των ευριών σύμφωνα που με η την αγορά διαδικασία προσφέρει, που στην προβλέπεται Ελλάδα στο ή το ν. εξωτερικό. 3461/2006 Συνεπώς, Ενσωμάτωση σκοπός στο του Εθνικό Προτείνοντος Δίο της είναι Οδηγίας η συνέχιση 2004/25/ΕΚ της δραστηριότητας σχετικά με τις της Δημόσιες Εταιρείας Προτάσεις στους ίδιους απευθύνεται τομείς που σήμερα μόνο σε δραστηριοποιείται πρόσωπα που νόμιμα (περιοδικά, δύνανται ραδιόφωνα, την αποδεχθούν. online), δεδομένου τούτου, ο Προτείνων σκοπεύει να Συγκεκριμένα, δώσει έμφαση στη η παρούσα σύναψη Δημόσια νέων συνεργασιών Πρόταση την το επιλεκτική Παρόν Πληροφοριακό διεύρυνση των Δελτίο υπαρχόντων. δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών Λόγω των υφιστάμενων δεν απευθύνεται συνθηκών καθ οιονδήποτε της αγοράς τρόπο ή της τύπο δυσμενούς (έγγραφο οικονομικής ή άλλο), αμέσως συγκυρίας, ή εμμέσως, ο Προτείνων σε πρόσωπα, εξετάζει νομικά το ή ενδεχόμενο φυσικά, σε όπως, οιαδήποτε εντός των διοδοσία επόμενων εκτός τριών της έως Ελληνικής τεσσάρων Επικράτειας, μηνών, προβεί όπου σε η διενέργεια μείωση του μίας λειτουργικού τέτοιας πρότασης κόστους ή της η ταχυδρόμηση/διανομή Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος του κόστους Πληροφοριακού μισθοδοσίας, Δελτίου δια είναι της μειώσεως παράνομη (μεταξύ ή αποτελεί άλλων) παραβίαση της αμοιβής οποιασδήποτε ή/ του εφαρμοστέας συνολικού αριθμού νομοθεσίας, των υπαλλήλων κανόνα ή κανονισμού στελεχών (οι της Εξαιρούμενες Εταιρείας (περιλαμβανομένων Χώρες ). Για το των λόγο μετ αυτό, αυτής απαγορεύεται συνδεδεμένων η αποστολή, εταιρειών), διανομή, μη αποκλειομένης ταχυδρόμηση της ή καθ λήψεως οιονδήποτε περαιτέρω άλλο μέτρων, τρόπο διάθεση κατά το ή προώθηση μεσοπρόθεσμο αντιγράφων μέλλον, ή αναλόγως αντιτύπων του των παρόντος οικονομικών Πληροφοριακού λοιπών συνθηκών Δελτίου, στην κάθε αγορά σχετικού που με τότε την θα παρούσα έχουν διαμορφωθεί. Δημόσια Πρόταση Σε κάθε εγγράφου περίπτωση, ή άλλου η ενδεχόμενη υλικού από οποιοδήποτε μείωση της αμοιβής πρόσωπο, ή του φυσικό αριθμού ή νομικό, των προς υπαλλήλων ή από της τις Εξαιρούμενες Εταιρείας Χώρες. των μετ Πρόσωπο αυτής συνδεδεμένων που λαμβάνει αντίγραφο εταιρειών, του δεν παρόντος οφείλεται Πληροφοριακού δεν συνδέεται με Δελτίου τη απόκτηση, ή/ της καθ Δήλωσης εαυτή, των Αποδοχής υπολοίπων σε μετοχών οποιαδήποτε της Εταιρείας, χώρα, δια εκτός μέσου της της Ελληνικής Δημοσίας Δημοκρατίας, Προτάσεως. δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα συνεχίσει να μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία θα απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το ασκείται, διαρκούσης της θητείας της, από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια αυτά το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που τυχόν λάβουν το παρόν επιθυμούν, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/ με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως Η υποβολή Δημόσιας να λάβουν Πρότασης υπόψη για τους την εν απόκτηση λόγω περιορισμούς. ποσοστού 100% Ο Προτείνων, των Μετοχών ο Σύμβουλος της Εταιρείας ο Διαχειριστής αποσκοπεί στην δεν φέρουν εξασφάλιση καμία επαρκούς ευθύνη για ποσοστού την παραβίαση συμμετοχής των παραπάνω στην Εταιρεία απαγορεύσεων (ήτοι, ποσοστό από κατ οποιοδήποτε ελάχιστον πρόσωπο. ίσο προς 95% του μετοχικού της κεφαλαίου), ώστε ο Προτείνων να δύναται εν συνεχεία να ζητήσει την διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. Η Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς οι απόφαση του Προτείνοντα για την διαγραφή των Μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι οι Μετοχές παρουσιάζουν, για αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να μεγάλη χρονική περίοδο, χαμηλή εμπορευσιμότητα, διαπραγματεύονται ήδη στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ειδικών Χαρακτηριστικών, ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή τους στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για Μέτοχος την Εταιρεία. (ως ορίζεται Περαιτέρω, κατωτέρω) με τα δεδομένα δύναται να που θεωρηθεί ισχύουν ότι στην δεν αγορά έχει αποδεχθεί εδώ αρκετό έγκυρα ρό, την παρούσα δεν κρίνεται Δημόσια συμφέρουσα πρόταση, η στο άντληση βαθμό νέων που κεφαλαίων δεν έχει συμπληρώσει για την Εταιρεία προσηκόντως μέσω του τη Χ.Α. Δήλωση Τέλος, Αποδοχής, η διαγραφή σύμφωνα των Μετοχών με τους από όρους το Χ.Α. τις θα προϋποθέσεις οδηγήσει στη που λήξη αναφέρονται των υποχρεώσεων στο παρόν πληροφόρησης Πληροφοριακό της Δελτίο. Εταιρείας κατά την οικεία χρηματιστηριακή νομοθεσία τη συνακόλουθη Το μείωση παρόν του Πληροφοριακό όγκου των Δελτίο δημοσίων περιλαμβάνει πληροφοριών, μελλοντικές που θα εκτιμήσεις είναι διαθέσιμες για την επιχειρηματική στους ανταγωνιστές δραστηριότητά της Εταιρείας της Εταιρείας, θα καθώς αφορούν στις σχέδια επιχειρηματικές ή στόχους δραστηριότητες του Προτείνοντος τα σχετικά οικονομικά με αποτελέσματα αυτήν. Από τη της φύση τελευταίας. τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν Κατόπιν ολοκληρώσεως κίνδυνο της αβεβαιότητα, Δημόσιας Προτάσεως, καθώς σχετίζονται ο Προτείνων, με γεγονότα ενεργώντας εξαρτώνται κατ άρθρο από 27 συνθήκες του Νόμου, οι οποίες θα ασκήσει ενδέχεται το να Δικαίωμα μεταβληθούν Εξαγοράς, στο μέλλον. θα εξαγοράσει Οιεσδήποτε τις μελλοντικές Μετοχές εκτιμήσεις των υπολοίπων τελούν Μετόχων, υπό την επιφύλαξη σε τιμή ίση της με συνδρομής το Προσφερόμενο αυτών των Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας. Οι Παράλληλα, πληροφορίες ενεργώντας που περιλαμβάνονται κατ άρθρο 28 στο του παρόν Νόμου, Πληροφοριακό ο Προτείνων, Δελτίο μετά την αφορούν ολοκλήρωση την Εταιρεία, της Δημόσιας έχουν ληφθεί Πρότασης από: θα (i) τις αναλάβει, δημοσιευμένες, για χρονική απλές περίοδο ενοποιημένες, τριών (3) μηνών οικονομικές από τη καταστάσεις δημοσίευση της των Εταιρείας αποτελεσμάτων που καταρτίστηκαν της Δημόσιας σύμφωνα Πρότασης, με να τα Διεθνή αποκτά Πρότυπα χρηματιστηριακά, Χρηματοοικονομικής τοις μετρητοίς, Πληροφόρησης σε τιμή ίση (Δ.Π.Χ.Π.) προς το Προσφερόμενο για τη χρήση που Αντάλλαγμα έληξε την όλες 31/12/2008, τις Μετοχές ως που από θα του την ετήσια προσφερθούν. οικονομική Ταυτόχρονα έκθεση που με συντάχθηκε τη δημοσίευση βάσει των του αποτελεσμάτων άρθρου 4 του ν. της 3556/2007, Δημόσιας (ii) Πρότασης, τις ενδιάμεσες ο Προτείνων συνοπτικές θα οικονομικές δημοσιοποιήσει καταστάσεις το Δικαίωμα της Εταιρείας Εξόδου για των την Μετόχων. περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες Περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς το Δικαίωμα Εξόδου παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.19 του περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Πληροφοριακό Δελτίο 151 Πληροφοριακό Δελτίο 12

15 1.5 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δια της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων σκοπεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημοσίας Προτάσεως, Η παρούσα ήτοι το προαιρετική σύνολο Δημόσια Πρ των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων δεν ανώνυμης κατέχει εταιρείας κατά την με την επωνυμ Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή Μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό αποτελούν 8,972% αντικείμενο του διαπραγ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας. στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση σ απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που Ο Προτείνων σκοπεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας πρότασης καθώς όλα τα υφιστάμενα μελλοντικά διώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες Συγκεκριμένα, απαλλαγμένες η από παρούσα Δημόσι εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή διώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή μετοχών οποιοδήποτε δεν άλλο απευθύνεται καθ δικαίωμα τρίτου επ αυτών. ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσ ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντ Τέλος, κατά την χρονική περίοδο από της ημερομηνίας δημοσιοποιήσεως της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25 η εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα Φεβρουαρίου 2010, έως την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει, αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, Πρότασης, έναντι ανώτατου τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι, κατά τα ανωτέρω, αποκτήσεις οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή ν Μετοχών θα δηλώνονται δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 2 του Νόμου, καθώς τις διατάξεις των παρόντος Πληροφοριακού Δελτίο νόμων 3556/ /2005, όπου απαιτείται. Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρ Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την 19 η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων δεν δύναται απέκτησε να χρησιμοποιήσει μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη απαγορεύεται το Προσφερόμενο να του υποβληθεί μ Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19 η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά πρόσωπο Μετοχές, αυτό οι οποίες συνιστά παραβίαση αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των διωμάτων Πληροφοριακό ψήφου Δελτίο ή έγγραφο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19 η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει προσηκόντως Μεταβιβαζόμενες να λάβουν υπόψ Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου φέρουν της Εταιρείας. καμία ευθύνη για την παρα Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κ αντιπρόσωποι, θεματοφύλακε 1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό 0,60, τοις μετρητοίς, ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή. Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δ Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό: στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσ 5,3% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της Μετοχής στις 24 Φεβρουαρίου 2010, η οποία που ήταν αναφέρονται 0,57 ανά στο παρόν Πληρο Μετοχή, Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο πε 33,5% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος καθώς της Μετοχής σχέδια ή στόχους του για την περίοδο των τελευταίων 3 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, ο οποίος περιλαμβάνουν ήταν 0,45 κίνδυνο ανά αβεβαιό Μετοχή, να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσ 8,3% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής για την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, ο οποίος ήταν Οι 0,55 πληροφορίες ανά Μετοχή, που περιλαμβάνοντ τις δημοσιευμένες, απλές ενοπ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικ 15,4% από την υψηλότερη τιμή στην ο οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο που λειτουργεί συντονισμένα ή για ετήσια οικονομική έκθεση που συ λογαριασμό του, απέκτησε Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας υποβολής της οικονομικές καταστάσεις της Εταιρ δημόσιας πρότασης η οποία τιμή ανήλθε σε 0,52. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα καλύπτει τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ.4 του περιλαμβάνονται Νόμου. ανακοινώσεις τη ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τ Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα χορηγηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης. 16 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 13

16 Σημειώνεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ότι, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ επιπρόσθετα του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Η παρούσα προαιρετική Μετόχων Δημόσια την καταβολή Πρόταση των (ως διωμάτων ορίζεται κατωτέρω) εκκαθάρισης απευθύνεται της εξωχρηματιστηριακής προς όλους τους μετόχους μεταβίβασης της ημεδαπής των Μεταβιβαζομένων ανώνυμης εταιρείας Μετοχών με την υπέρ επωνυμία της Ε.Χ.Α.Ε., ΕΚΔΟΣΕΙΣ τρέχοντος ΛΥΜΠΕΡΗ ύψους ΑΝΩΝΥΜΗ 0,08% ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της αξίας της μεταβίβασης οποίας οι μετοχές η οποία έχουν υπολογίζεται εισαχθεί ως το αποτελούν γινόμενο αντικείμενο του αριθμού διαπραγμάτευσης των Μεταβιβαζομένων στο Χρηματιστήριο Μετοχών Αθηνών, επί (Χ) σύμφωνα τη μεγαλύτερη με την διαδικασία από τις εξής που προβλέπεται τιμές: του Προσφερόμενου στο ν. 3461/2006 Ανταλλάγματος Ενσωμάτωση στο της Εθνικό τιμής κλεισίματος Δίο της Οδηγίας της Μετοχής 2004/25/ΕΚ στο Χ.Α. σχετικά την προηγούμενη με τις Δημόσιες εργάσιμη Προτάσεις ημέρα της υποβολής απευθύνεται των μόνο απαραιτήτων σε πρόσωπα εγγράφων που νόμιμα στην δύνανται ΕΛΛΗΝΙΚΑ να την ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ αποδεχθούν. Α.Ε., που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους ο οποίος μετοχών δεν απευθύνεται καθ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα, νομικά σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα διώματα εκκαθάρισης (ύψους ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%). εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες ). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος 1.7 Διαδικασία Πληροφοριακού της Δελτίου, Δημόσιας κάθε Πρότασης σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του Την 25 η Φεβρουαρίου 2010 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/ της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Ε.Κ. υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, σε καμία περίπτωση, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο επίσης παρέδωσε αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε Δελτίου. Εν συνεχεία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το παρ. 1 του Νόμου. πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που τυχόν λάβουν το παρόν Η Πληροφοριακό Ε.Κ. ενέκρινε, Δελτίο κατ άρθρο ή έγγραφο 11 παραγρ. σχετικό 4 του με αυτό Νόμου, ή/ το Πληροφοριακό με τη Δημόσια Δελτίο, Πρόταση, δια της θα από πρέπει 24 ης να Μαρτίου ενημερωθούν 2010 αποφάσεώς προσηκόντως της. να λάβουν υπόψη τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει την 30 η από οποιοδήποτε πρόσωπο. Μαρτίου 2010 ώρα Ελλάδος 08:00 λήγει την 27 η Απριλίου Πρόσωπα 2010 που είναι ώρα την υπήκοοι, ώρα λήξης κάτοικοι, του ωραρίου ή διαμένοντες λειτουργίας σε των οποιαδήποτε τραπεζών που χώρα λειτουργούν εκτός στην Ελλάδας Ελλάδα. καθώς οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ημεδαπή Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα Αρ. ΜΑΕ. αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. 6068/06/Β/86/07 προσλήφθηκε εξουσιοδοτήθηκε, κατ άρθρο 18 του Νόμου, από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Μέτοχος Δηλώσεων (ως ορίζεται Αποδοχής, κατωτέρω) τη μεταβίβαση δύναται των να θεωρηθεί Μεταβιβαζομένων ότι δεν έχει Μετοχών αποδεχθεί από τους έγκυρα Αποδεχόμενους την παρούσα Μετόχους Δημόσια προς πρόταση, τον Προτείνοντα στο βαθμό που δεν την έχει εκ μέρους συμπληρώσει του τελευταίου προσηκόντως καταβολή τη Δήλωση του Προσφερομένου Αποδοχής, σύμφωνα Ανταλλάγματος με τους όρους προς τους τις Αποδεχόμενους προϋποθέσεις Μετόχους. που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. Τα Το αποτελέσματα παρόν Πληροφοριακό της Δημόσιας Δελτίο Πρότασης περιλαμβάνει θα δημοσιευτούν μελλοντικές εκτιμήσεις εντός δύο για (2) την εργάσιμων επιχειρηματική ημερών δραστηριότητά από λήξη της της Περιόδου Εταιρείας, Αποδοχής, καθώς κατά σχέδια τα οριζόμενα ή στόχους στο του άρθρο Προτείνοντος 23 του Νόμου. σχετικά με αυτήν. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβαστούν δια εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, η δε μεταβίβαση θα καταχωρηθεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των στο Σ.Α.Τ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από το Διαχειριστή στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατά την αυτή εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα μεταβίβαση των μετοχών, ο Διαχειριστής, κατ εντολή του Προτείνοντα, θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές i. είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στην Τράπεζα EFG Eurobank οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Ergasias Α.Ε., Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες περιλαμβάνονται ii. είτε με καταβολή ανακοινώσεις μετρητών της Εταιρείας σε υποκατάστημα στο Ημερήσιο της Τράπεζα Δελτίο Τιμών EFG Eurobank του Χρηματιστηρίου Ergasias Α.Ε., Αθηνών, στο οποίο ως ο ανακοινώσεις Αποδεχόμενος ή πληροφορίες Μέτοχος από έχει τον καταθέσει διαδικτυακό τη Δήλωση τόπο της Αποδοχής, Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν iii. είτε με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου. Πληροφοριακό Δελτίο 171 Πληροφοριακό Δελτίο 14

17 οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή παρόντος Πληροφοριακού Δελτίο δεν δύναται να χρησιμοποιήσει Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφ προσηκόντως να λάβουν υπό φέρουν καμία ευθύνη για την παρα αντιπρόσωποι, θεματοφύλακε αναγνώσουν τη παράγραφο 3. στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώ που αναφέρονται στο παρόν Πληρ Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο πε καθώς σχέδια ή στόχους το περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαι να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσ Οι πληροφορίες που περιλαμβάνον τις δημοσιευμένες, απλές ενοπ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικ ετήσια οικονομική έκθεση που σ οικονομικές καταστάσεις της Εται Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλ περιλαμβάνονται ανακοινώσεις τ ανακοινώσεις ή πληροφορίες από (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρατίθεται στο κεφ. 3.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ του Πληροφοριακού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δελτίου. 1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Π ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμ αποτελούν αντικείμενο διαπρα στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση Υπό τους όρους προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται είναι δεσμευτική μόνο σε για πρόσωπα που τον Προτείνοντα κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα υποβληθεί νομίμως, εμπροθέσμως προσηκόντως, είναι Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσ δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση: μετοχών δεν απευθύνεται καθ α) Την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα ή φυσικά, με σε το οιαδήποτε άρθρο διοδο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού ταχυδρόμηση/διανομή Δελτίου, ή του παρόν β) εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα Την περίπτωση που ο Προτείνων θα ανακαλέσει, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Κ., τη Δημόσια Πρόταση συνεπεία αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση απρόβλεπτης ανεξαρτήτου της βουλήσεώς του μεταβολής συνθηκών, η οποία καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης (άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου). παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου 1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρ Η Eurobank EFG Telesis Finance A.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, απαγορεύεται να του υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίασ Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) 18 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 15

18 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η παρούσα 2.1 Εισαγωγή προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά 80, προβαίνει σε προαιρετική δημόσια πρόταση στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νόμιμα δύνανται να την αποδεχθούν. εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/13 έδρα το Δήμο Συγκεκριμένα, Κρωπίας, Ιωάννου η παρούσα Μεταξά 80, Δημόσια ΤΚ 194 Πρόταση 00, οι οποίες το φέρουν Παρόν τις Πληροφοριακό ιδιότητες των Δελτίο Μεταβιβαζομένων δεν αποτελεί Μετοχών, πρόταση τις για οποίες αγορά ο μετοχών Προτείνων δεν δεν κατέχει, απευθύνεται κατά καθ την Ημερομηνία οιονδήποτε τρόπο της Δημόσιας ή τύπο (έγγραφο Πρότασης, ή άλλο), ήτοι την αμέσως 25 η Φεβρουαρίου ή εμμέσως, σε 2010, πρόσωπα, οι νομικά οποίες ή ανέρχονται φυσικά, σε σε οιαδήποτε διοδοσία Μετοχές ή ποσοστό εκτός της 8,972% Ελληνικής του καταβεβλημένου Επικράτειας, όπου μετοχικού η διενέργεια κεφαλαίου μίας τέτοιας των πρότασης διωμάτων ή η ταχυδρόμηση/διανομή ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες ). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα μετά του Προτείνοντος αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση καθώς ότι ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος της παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από Εταιρείας. οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Κατά την Πληροφοριακού Ημερομηνία της Δελτίου Δημόσιας ή/ Πρότασης, της Δήλωσης το μετοχικό Αποδοχής κεφάλαιο σε της οποιαδήποτε Εταιρείας χώρα, ανέρχεται εκτός στο της ποσό Ελληνικής των Δημοκρατίας, δεν διαιρείται δύναται σε να θεωρήσει ότι κοινές, του απευθύνεται ονομαστικές, πρόταση, μετά ψήφου, πρόσκληση άϋλες ή προσφορά μετοχές, ονομαστικής, σε καμία αξίας περίπτωση, 0,59 δεν έκαστη, δύναται είναι ολοσχερώς χρησιμοποιήσει καταβεβλημένο. τη Δήλωση Οι Αποδοχής Μετοχές της εάν, Εταιρείας σύμφωνα από με το τη έτος νομοθεσία 2000 είναι της εισηγμένες χώρας στην αυτής, Αγορά είτε απαγορεύεται Αξιών του Χ.Α. να του από υποβληθεί τις 29 Οκτωβρίου μια τέτοια 2007, πρόσκληση, αποτελούν είτε αντικείμενο η προσφορά διαπραγμάτευσης ή χρήση της Δήλωσης στην Κατηγορία Αποδοχής Χαμηλής από το πρόσωπο Διασποράς αυτό Ειδικών συνιστά Χαρακτηριστικών. παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/ Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25 η με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων κατείχε άμεσα προσηκόντως να λάβουν υπόψη τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος ο Διαχειριστής δεν Μετοχές της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,028% του καταβεβλημένου μετοχικού φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου της εκδόσεως της Εταιρείας. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς οι Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής, ενημερώνοντας αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να εγγράφως την Ε.Κ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο τα μέσα που προβλέπονται Μέτοχος στο άρθρο (ως 16 ορίζεται παραγρ. κατωτέρω) 1 του Νόμου. δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. Μετοχών, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι Το την παρόν 25 η Φεβρουαρίου Πληροφοριακό 2010, Δελτίο δηλαδή περιλαμβάνει σε μελλοντικές Μετοχές, εκτιμήσεις οι για οποίες την επιχειρηματική αντιστοιχούν δραστηριότητά σε ποσοστό 8,972% της Εταιρείας, του καθώς καταβεβλημένου σχέδια μετοχικού ή στόχους κεφαλαίου του Προτείνοντος των διωμάτων σχετικά ψήφου με αυτήν. εκδόσεως Από της φύση Εταιρείας. τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται βάσει του Νόμου 3461/2006 των οριζόμενων στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων διόρισε (i) την Eurobank EFG Telesis Finance Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την ετήσια Α.Ε.Π.ΕΥ., οικονομική ως χρηματοοικονομικό έκθεση που συντάχθηκε του σύμβουλο, βάσει σύμφωνα του άρθρου με το 4 άρθρο του 12 ν. παράγρ. 3556/2007, 1 του (ii) Νόμου τις ενδιάμεσες (ii) την συνοπτικές Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ως Διαχειριστή, ήτοι ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες περιλαμβάνονται Ο Προτείνων όρισε ανακοινώσεις ως Προσφερόμενο της Εταιρείας Αντάλλαγμα στο το ποσό Ημερήσιο των Δελτίο 0,60, τοις Τιμών μετρητοίς, του Χρηματιστηρίου ανά Μεταβιβαζόμενη Αθηνών, Μετοχή. ως ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων ο Σύμβουλος του Προτείνοντος Σημειώνεται ότι, επιπρόσθετα του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν Αποδεχομένων Μετόχων την καταβολή των διωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Πληροφοριακό 19 Πληροφοριακό Δελτίο Δελτίο 16 1

19 Μεταβιβαζομένων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ η οποία υπολογίζεται ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από Η τις παρούσα εξής τιμές: προαιρετική του Δημόσια Πρ Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ανώνυμης εργάσιμη εταιρείας ημέρα της με την επωνυμ υποβολής των απαραιτήτων εγγράφων στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., που προβλέπονται αποτελούν στον Κανονισμό αντικείμενο διαπραγ Εκκαθάρισης τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων στο δεν αναλαμβάνει ν. 3461/2006 την Ενσωμάτωση σ καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους απευθύνεται ο μόνο οποίος σε πρόσωπα που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσι το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα διώματα εκκαθάρισης (ύψους μετοχών δεν απευθύνεται καθ 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%). ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσ Παράλληλα, ο Προτείνων γνωστοποίησε την πρόθεσή του όπως, από της δημοσιοποιήσεως της Δημοσίας ταχυδρόμηση/διανομή Προτάσεως του παρόντ έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, αποκτά, έναντι τιμήματος μη υπερβαίνοντος το Προσφερόμενο εφαρμοστέας Αντάλλαγμα, νομοθεσίας, κανόνα Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν αποστολή, στο πλαίσιο διανομή, της ταχυδρόμηση Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το παρόντος άρθρο 24, Πληροφοριακού παράγρ. 2 Δελτίου, του Νόμου, καθώς τις διατάξεις των νόμων 3556/ /2005, όπου απαιτείται. οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή ν Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την 19 η Μαρτίου 2010, ο παρόντος Προτείνων Πληροφοριακού απέκτησε Δελτίο μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη Δημοκρατίας, το Προσφερόμενο δεν δύναται να θεωρ Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19 η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά δεν Μετοχές, δύναται οι να οποίες χρησιμοποιήσει αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των απαγορεύεται διωμάτων ψήφου να του υποβληθεί μ της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19 η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει πρόσωπο Μεταβιβαζόμενες αυτό συνιστά παραβίαση Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου των διωμάτων ψήφου Πληροφοριακό της Εταιρείας. Δελτίο ή έγγραφο προσηκόντως να λάβουν υπόψ Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δια της από 24/03/2010 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου φέρουν καμία ευθύνη για την παρα σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. 4 του Νόμου. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κ Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παραγρ. 2 του Νόμου, διαρκούσης της οποίας οι Μέτοχοι δύναται αντιπρόσωποι, θεματοφύλακε να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 30/03/2010 λήγει την 27/04/2010, δηλαδή διαρκεί αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 συνολικά 29 ημέρες. Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στο κεφ. 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δ στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσ που αναφέρονται στο παρόν Πληρο 2.2 Η Εταιρεία Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο πε Γενικές Πληροφορίες καθώς σχέδια ή στόχους του περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιό Η Εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 2324/ ) να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσ ο αριθμός μητρώου της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών είναι 13674/06/Β/86/13. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, Τ.Κ τηλ Η διάρκειά της, βάσει του καταστατικού της, έχει οριστεί σε 99 έτη από τη σύστασή της ήτοι λήγει το έτος Οι πληροφορίες που περιλαμβάνοντ τις δημοσιευμένες, απλές ενοπ Η Εταιρεία, από το έτος 2000, έχει εισαγάγει τις Μετοχές στο Χ.Α., από τις 29 Οκτωβρίου 2007, οι Μετοχές αποτελούν Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικ αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών. ετήσια οικονομική έκθεση που συ Κύριο, μεταξύ άλλων, αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας είναι, η έκδοση παντός είδους εντύπου μορφής βιβλίων, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρ συγγραμμάτων ημεδαπών ή αλλοδαπών συγγραφέων, η εμπορία αυτών ως η εισαγωγή εξαγωγή παντός εντύπου Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλ (εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίου κλπ.). περιλαμβάνονται ανακοινώσεις τη Η Εταιρεία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 απασχολούσε 339 εργαζομένους ο Όμιλος επιχειρήσεών της ανακοινώσεις 669. ή πληροφορίες από τ (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν 20 Πληροφοριακό Δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο 17

20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αντικείμενο Δραστηριοτήτων Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής ανώνυμης Η Εταιρεία εταιρείας σήμερα δραστηριοποιείται, με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ αποκλειστικά, ΛΥΜΠΕΡΗ στον τομέα ΑΝΩΝΥΜΗ των εκδόσεων, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ, της οποίας σε επίπεδο οι μετοχές Ομίλου έχουν η οργάνωση εισαχθεί δομείται αποτελούν στους αντικείμενο κάτωθι επιχειρηματικούς διαπραγμάτευσης τομείς: στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις απευθύνεται Εκδόσεις μόνο σε πρόσωπα που νόμιμα δύνανται να την αποδεχθούν. Ραδιόφωνο Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Ταχυμεταφορές μετοχών δεν απευθύνεται καθ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα, νομικά Εκθέσεις ή φυσικά, σε οιαδήποτε διοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε Οι κυριότερες αγορές στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία η Βουλγαρία. εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες ). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, Εκδοτικός διανομή, Κλάδος ταχυδρόμηση ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Ο εκδοτικός Πληροφοριακού κλάδος αποτελεί Δελτίου, το σημαντικότερο κάθε σχετικού επιχειρηματικό με την παρούσα κλάδο του Δημόσια Ομίλου Πρόταση συνεισφέρει εγγράφου ποσοστό ή άλλου ανώτερο υλικού από του οποιοδήποτε 90% των συνολικών πρόσωπο, πωλήσεων φυσικό ή του νομικό, Ομίλου. προς Ο ή από Όμιλος τις Εξαιρούμενες εκδίδει μηνιαία Χώρες. εβδομαδιαία Πρόσωπο που περιοδικά λαμβάνει ψυχαγωγικού αντίγραφο του παρόντος επιμορφωτικού Πληροφοριακού χαρακτήρα. Μεταξύ Δελτίου των ή/ τίτλων, της που Δήλωσης η Εταιρεία Αποδοχής εκδίδει, σε συγκαταλέγονται οποιαδήποτε χώρα, ορισμένα εκτός από τα της γνωστότερα Ελληνικής Δημοκρατίας, μηνιαία περιοδικά δεν δύναται της Ελλάδας, να θεωρήσει συγκεκριμένα ότι του απευθύνεται μηναία πρόταση, έντυπα STATUS πρόσκληση (από ή προσφορά το 1988),, VOGUE σε καμία (από περίπτωση, το 2000, δεν βάσει δύναται σύμβασης να εκχώρησης χρησιμοποιήσει διωμάτων τη Δήλωση έκδοσης), Αποδοχής FOCUS εάν, (από σύμφωνα το 2000, με βάσει τη νομοθεσία σύμβασης της εκχώρησης χώρας διωμάτων αυτής, είτε απαγορεύεται έκδοσης), LIFE να & του STYLE υποβληθεί (από το μια 2001), τέτοια GLAMOUR πρόσκληση, (από είτε το 2001, η προσφορά βάσει σύμβασης ή χρήση εκχώρησης της Δήλωσης διωμάτων Αποδοχής έκδοσης), από το πρόσωπο MEN S HEALTH αυτό συνιστά (από το παραβίαση 2003, βάσει της σύμβασης σχετικής νομοθεσίας. εκχώρησης διωμάτων Ως εκ τούτου, έκδοσης), πρόσωπα LUCKY που τυχόν (από λάβουν το 2004, το παρόν βάσει Πληροφοριακό σύμβασης εκχώρησης Δελτίο διωμάτων ή έγγραφο έκδοσης), σχετικό με PREVENTION αυτό ή/ με (από τη το Δημόσια 2005, βάσει Πρόταση, σύμβασης θα πρέπει εκχώρησης να ενημερωθούν διωμάτων προσηκόντως έκδοσης), HOUSE να & λάβουν GARDEN υπόψη (από τους 2007, εν λόγω βάσει περιορισμούς. σύμβασης εκχώρησης Ο Προτείνων, διωμάτων ο Σύμβουλος έκδοσης) ο Διαχειριστής GEO (από δεν το φέρουν 2009, βάσει καμία σύμβασης ευθύνη για εκχώρησης την παραβίαση διωμάτων παραπάνω έκδοσης). απαγορεύσεων Επίσης, η Εταιρεία από οποιοδήποτε εκδίδει τα εβδομαδιαία πρόσωπο. περιοδικά: 7 ΜΕΡΕΣ Πρόσωπα TV (από το που 1989), είναι ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ υπήκοοι, κάτοικοι, (από το ή 1991), διαμένοντες HELLO! σε (από οποιαδήποτε το 2005, βάσει χώρα σύμβασης εκτός Ελλάδας εκχώρησης καθώς διωμάτων οι αντιπρόσωποι, έκδοσης) ΕΓΩ θεματοφύλακες, (επανέκδοση το διαχειριστές 2009 ως εβδομαδιαίο). ή εμπιστευματοδόχοι Περαιτέρω, η Εταιρεία τους εκδίδει (trustees), περιοδικές θα πρέπει εκδόσεις να σε αναγνώσουν μικρότερη συχνότα, τη παράγραφο συμπεριλαμβανομένων 3.6 του παρόντος τριμηνιαίων Πληροφοριακού ετήσιων εκδόσεων, Δελτίου. όπως το CONDE NAST TRAVELLER (από το 2008, βάσει σύμβασης εκχώρησης διωμάτων έκδοσης) τέσσερις φορές τον χρόνο, το 2 BOARD τέσσερις Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια πρόταση, φορές τον χρόνο, Best of the Best, Best Hotels Confidential σε ετήσια βάση. στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις που Επιπλέον, αναφέρονται η Εταιρεία στο παρόν λειτουργεί Πληροφοριακό σειρά Δελτίο. διαδικτυακών τόπων, είτε ως προεκτάσεις των έντυπων εκδοτικών δραστηριοτήτων της, είτε ως ανεξάρτητες προτάσεις στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται το (γυναικείο Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητά της Εταιρείας, portal γενικού ενδιαφέροντος), το (web companion sites των καθώς σχέδια ή στόχους του Προτείνοντος σχετικά με αυτήν. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις έντυπων εκδόσεων). Παράλληλα, η Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται «STATUS - ΑΝΤΡΕΣ περιλαμβάνουν κίνδυνο αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» LIFE & STYLE ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ αθλητικά events διεθνούς χαρακτήρα όπως τα να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των τουρνουά τένις αντρών γυναικών. Επιπλέον, μέσω της κατά ποσοστό 50% θυγατρικής εταιρείας ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. εκδίδονται τα περιοδικά Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ TRAVEL, FOODING ΕΥ ΖΗΝ, όπως επίσης σειρά ενημερωτικών οδηγών πόλεων, τις δημοσιευμένες, απλές ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ψυχαγωγίας τουρισμού με τίτλο ALPHA GUIDE, ενώ, αντίστοιχα, λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο athinorama.gr. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως από την ετήσια Μέσω, επίσης, οικονομική της κατά έκθεση ποσοστό που συντάχθηκε 100% θυγατρικής βάσει του εταιρείας άρθρου ΙT Publications 4 του ν. 3556/2007, Ε.Π.Ε. εκδίδονται (ii) τις περιοδικά ενδιάμεσες τεχνολογίας συνοπτικές οικονομικές, συγκεκριμένα, καταστάσεις το COMPUTER της Εταιρείας ACTIVE, για την το περίοδο PC WORLD 1/1-30/9/2009, το CHANNEL οι οποίες συντάχθηκαν PARTNER, άπαντα σύμφωνα υπό με καθεστώς τα Διεθνή Πρότυπα συμβάσεων Χρηματοοικονομικής εκχώρησης διωμάτων Πληροφόρησης έκδοσης από (Δ.Π.Χ.Π.), οίκους εξωτερικού, (iii) που λοιπές συμφωνήθηκαν δημοσιευμένες κατά πληροφορίες την περίοδο (στις οποίες περιλαμβάνονται Ο, κατά ποσοστό ανακοινώσεις 33,33%, θυγατρικός της Εταιρείας όμιλος εταιρειών, στο Ημερήσιο Τεχνικές Δελτίο Εκδόσεις Τιμών Α.Ε., του εκδίδει Χρηματιστηρίου τα περιοδικά Αθηνών, 4 ΤΡΟΧΟΙ, ως ανακοινώσεις AUTO BILD ή (βάσει πληροφορίες σύμβασης από εκχώρησης τον διαδικτυακό διωμάτων τόπο της έκδοσης Εταιρείας). από την Ο Προτείνων Εταιρία), ΗΧΟΣ ο Σύμβουλος & ΕΙΚΟΝΑ του Προτείνοντος ΠΤΗΣΗ & (ως ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ορίζεται κατωτέρω) ως τις δεν ετήσιες έχουν εκδόσεις επιβεβαιώσει 4 ΤΡΟΧΟΙ ανεξάρτητα Test, την ΉΧΟΣ ακρίβεια Test πληρότητα OFF των ROAD. πληροφοριών Επιπλέον, που μέσω αφορούν των Πληροφοριακό Δελτίο 18 Πληροφοριακό Δελτίο 211

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Wert RED S.à.r.l. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VANDERVELLE A.E.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MULTIRAMA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006 Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (ο «Προτείνων») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (ο «Προτείνων») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (ο «Προτείνων») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

. «GRIVALIA PROPERTIES

. «GRIVALIA PROPERTIES Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GRIVALIA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «GRIVALIA PROPERTIES

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» Την 30 Noεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧ ΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧ ΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧ ΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. «Wert Red S.à.r.l.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. «Wert Red S.à.r.l.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Wert Red S.à.r.l.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «HOME HOLDINGS Α.Ε.» «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «HOME HOLDINGS Α.Ε.» «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HOME HOLDINGS Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 1 γ 2 β Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΚΟΠΌΣ Συγκρούσεις συμφερόντων (Agency problem) προστασία αγοράς εταιρικού ελέγχου Προστασία ενιαίας τιμής μετοχών (ανεξάρτητα από το αν προσεφέρουν έλεγχο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΒΙ.ΠΑ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 66200 ΔΡΑΜΑ Τηλ.:25220 23514 Fax: 25220 23490 Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α) Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15 Μαρτίου 2012 Ώρα 12 μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επισυνάπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα