Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ"

Transcript

1 Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

2 ΔΠ/ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Στην Αθήνα σήμερα,...., ΑΦΕΝΟΣ η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», με αριθμό μητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται εφεξής για συντομία «Τράπεζα» και εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους υπογράφοντες την παρούσα, και ΑΦΕΤΕΡΟΥ οι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΑΦΜ α). ενεργών εν προκειμένω δι εαυτόν ατομικώς και ως πληρεξούσιος των κατωτέρω αναφερομένων : β). γ). δ). Διεύθυνση... οι οποίοι αποκαλούνται εφεξής για συντομία «Πελάτες», συμφωνούν τα ακόλουθα σχετικά με: α) τον τηρούμενο στην Τράπεζα σε ευρώ υπ αριθμόν χρηματικό κοινό λογαριασμό των Πελατών, καθώς και κάθε άλλο, υφιστάμενο ή μέλλοντα, χρηματικό κοινό λογαριασμό των Πελατών τηρούμενο στην Τράπεζα σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, και β) τις κάθε είδους κινητές αξίες (είτε ενσώματες είτε άϋλες) οι οποίες είτε κατατίθενται εκάστοτε από οποιονδήποτε εκ των Πελατών στην Τράπεζα με τον όρο η κατάθεση αυτών να διέπεται από την παρούσα σύμβαση είτε άλλως, στο πλαίσιο της παρούσας συμβάσεως, παραλαμβάνονται εκάστοτε από την Τράπεζα: 1. Για τις ανωτέρω κινητές αξίες ανοίγεται και τηρείται στην Τράπεζα ο υπ αριθμόν..... λογαριασμός κινητών αξιών, ο οποίος αποκαλείται εφεξής για συντομία «Λογαριασμός Κινητών Αξιών». Η Τράπεζα φυλάσσει επ ονόματι των Πελατών όσες από τις ανωτέρω κινητές αξίες είναι ενσώματες, χωρίς να αποκτά την κυριότητα αυτών. 2. Οι Πελάτες παρέχουν στην Τράπεζα την εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση όπως η Τράπεζα ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: α. Με χρέωση του οριζόμενου εκάστοτε στην αντίστοιχη εντολή ενός από τους ανωτέρω χρηματικού λογαριασμού των Πελατών, και εφόσον επαρκούν τα υπάρχοντα σ αυτόν χρήματα, εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, για κατάθεση επ ονόματί τους χρημάτων στην Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα, για απόκτηση επ 4802/

3 ονόματί τους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για αγορά επ ονόματί τους κάθε άλλου είδους κινητών αξιών και για συμμετοχή επ ονόματί τους στην κάλυψη της έκδοσης τέτοιων κινητών αξιών, παραλαμβάνει δε τις κινητές αξίες. β. Με πίστωση του οριζόμενου εκάστοτε στην αντίστοιχη εντολή ενός από τους ανωτέρω χρηματικού λογαριασμού των Πελατών, εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, για ανάληψη επ ονόματί τους χρημάτων από κατάθεση της Τράπεζας επ ονόματί τους στην Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα, για αίτηση επ ονόματί τους περί εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και για πώληση επ ονόματί τους κάθε άλλου είδους κινητών αξιών. γ. Εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, για άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, παραλαμβάνει δε τις μετοχές. δ. Εισπράττει κάθε χρηματική απαίτηση απορρέουσα από τις ανωτέρω κινητές αξίες (εκτός εάν πρόκειται για χρεωστικούς τίτλους υποκείμενους σε ανανέωση και οι Πελάτες έχουν δώσει στην Τράπεζα προ της εκάστοτε λήξεως εντολή με οποιονδήποτε τρόπο για ανανέωση) και πιστώνει με τα αντίστοιχα ποσά έναν, επιλεγόμενο εκάστοτε από την Τράπεζα μεταξύ των τηρουμένων στο αντίστοιχο νόμισμα, από τους ανωτέρω χρηματικό λογαριασμό τους. ε. Χρεώνει οποιονδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της, από τους ανωτέρω χρηματικό λογαριασμό των Πελατών με οποιοδήποτε ποσόν της οφείλεται ως αμοιβή της κατά τα κατωτέρω, καθώς και με όλα γενικώς τα έξοδα και τις δαπάνες (περιλαμβανομένων των λόγω φόρων, τελών κ.λπ.) που γίνονται ή θα γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση και την εκτέλεσή της. στ. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες και υπογράφει κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο. 3. Οι Πελάτες δεν κωλύονται να αναλαμβάνουν χρήματα από τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς ή να αναλαμβάνουν κινητές αξίες από το Λογαριασμό Κινητών Αξιών. 4. Από τις ανωτέρω πράξεις σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα μπορεί να γεννηθεί ευθύνη της Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαμβανομένου αποκλειστικά από τους Πελάτες. 5. Σχετικά με τις ανωτέρω κινητές αξίες, η Τράπεζα δεν θα έχει άλλη φροντίδα εκτός όσων αναφέρονται ανωτέρω, ενδεικτικώς δε δεν θα έχει τη φροντίδα να παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις κατ άρθρα 843 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ούτε θα έχει τη φροντίδα να μετέχει σε γενικές συνελεύσεις μετόχων ανώνυμων εταιρειών. 6. Εάν εντολή των Πελατών, κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ και εντός παρενθέσεως υπό 2δ, δίδεται στην Τράπεζα τηλεφωνικώς, καθώς και για κάθε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Πελατών και της Τράπεζας, οι Πελάτες συναινούν από τούδε να αποτυπώνει η Τράπεζα, εάν αυτή υποχρεούται εκ του νόμου ή κρίνει τούτο σκόπιμο, με κάθε είδους συσκευή κάθε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Πελατών και της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα υποχρεούται, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, να καταγράφει κατά τα ανωτέρω όλες τις ως άνω εντολές που διαβιβάζονται σε 4802/

4 αυτήν τηλεφωνικώς και να τις αρχειοθετεί. Η Τράπεζα δεν θα αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες σχετικώς με τα ανωτέρω, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικώς, εάν τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παρούσα. Εάν εντολή των Πελατών, κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ και εντός παρενθέσεως υπό 2δ, δίδεται στην Τράπεζα τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μηχάνημα, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, εάν αυτή κρίνει τούτο σκόπιμο, να αρνείται την εκτέλεση της εντολής πριν από την περιέλευση στην Τράπεζα έγγραφης επιβεβαίωσης της εντολής. Για τις περιπτώσεις επικοινωνίας μεταξύ των Πελατών και της Τράπεζας με τηλέφωνο ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μηχάνημα, οι Πελάτες έχουν την ευθύνη για ζημίες που επέρχονται από λάθος ή παρανόηση ή πλάνη ή από επικοινωνία με την Τράπεζα τρίτου προσώπου, το οποίο υποδύεται έναν από τους Πελάτες. 7. Η Τράπεζα εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας συμβάσεως, τις ακόλουθες έγγραφες ανακοινώσεις απευθυνόμενες προς τους Πελάτες: α) έπειτα από κάθε ημερολογιακό μήνα, έγγραφα στα οποία αναφέρεται η μηνιαία κίνηση των ανωτέρω χρηματικών λογαριασμών των Πελατών και, τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, έπειτα από κάθε ημερολογιακό έτος, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι υπάρχουσες στο Λογαριασμό Κινητών Αξιών των Πελατών κινητές αξίες και β) είτε, έπειτα από κάθε εργασία της, έγγραφο για την εργασία αυτή είτε, έπειτα από κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, έγγραφο για τις εργασίες της κατά το τρίμηνο αυτό. Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται στους Πελάτες ταχυδρομικώς. 8. Η αμοιβή της Τράπεζας για τις ανωτέρω εργασίες θα καθορίζεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της Τράπεζας, είναι δε ενήμεροι οι Πελάτες των όρων οι οποίοι ισχύουν σήμερα. 9. Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου διαρκείας και ισχύει έως την έγγραφη καταγγελία της από την Τράπεζα ή από τους Πελάτες. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους Πελάτες, η παρούσα σύμβαση και κάθε ενοχική σχέση σχετική με τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς, τις ανωτέρω κινητές αξίες και το Λογαριασμό Κινητών Αξιών συνεχίζονται αποκλειστικώς μεταξύ της Τράπεζας και των εκάστοτε επιζώντων Πελατών. Η παρούσα σύμβαση παραμένει ισχυρή και μετά την απαγόρευση ή την πτώχευση οποιουδήποτε από τους Πελάτες, καθώς και μετά το θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση όλων των Πελατών. 10. Έναντι της Τράπεζας οι Πελάτες είναι οφειλέτες εις ολόκληρον έκαστος και δανειστές εις ολόκληρον έκαστος. Κάθε γεγονός επερχόμενο σε έναν από τους Πελάτες ενεργεί αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή δήλωση, σχετική με την παρούσα σύμβαση, τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς, τις ανωτέρω κινητές αξίες και το Λογαριασμό Κινητών Αξιών, οποιουδήποτε από τους Πελάτες, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, ενεργεί αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή δήλωση της Τράπεζας προς οποιονδήποτε από τους Πελάτες ενεργεί αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Ενδεικτικώς, καταγγελία της παρούσας συμβάσεως από οποιονδήποτε Πελάτη, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, προς την Τράπεζα ή από την Τράπεζα προς οποιονδήποτε Πελάτη λύει την παρούσα σύμβαση, καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, να δίδει στην Τράπεζα εντολές κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ, εντός παρενθέσεως υπό 2δ και υπό 7, καθώς και να ανακαλεί εντολή κατά τα ανωτέρω υπό 7, 4802/

5 καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, να παρέχει στην Τράπεζα ή σε τρίτον πληρεξουσιότητα σχετική με την παρούσα σύμβαση και να ανακαλεί πληρεξουσιότητα, καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, να αναλαμβάνει χρήματα απεριορίστως από τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς και να αναλαμβάνει απεριορίστως τις υπάρχουσες στο Λογαριασμό Κινητών Αξιών κινητές αξίες. 11. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους οι Πελάτες έχουν ήδη αποδεχθεί, σε κάθε όμως περίπτωση διαφορετικής ρυθμίσεως υπερισχύει αυτών. 12. Για την απρόσκοπτη έναντι τρίτων ενέργεια των ανωτέρω πράξεων από την Τράπεζα επ ονόματι των Πελατών, οι Πελάτες θα παρέχουν σε πρώτη ζήτηση της Τράπεζας σχετική έγγραφη πληρεξουσιότητα προς την Τράπεζα, θα προβαίνουν δε και σε κάθε τυχόν περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια. 13. Η εκτέλεση των εντολών των Πελατών για τις ανωτέρω εργασίες καθορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική εκτέλεσης εντολών της Τράπεζας, είναι δε ενήμεροι οι Πελάτες της πολιτικής που ισχύει σήμερα. Οι Πελάτες δηλώνουν ότι έχουν παραλάβει από την Τράπεζα και κατανοήσει πλήρως τα έντυπα προσυμβατικής ενημέρωσης κατά τον ν.3606/2007, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 4802/

6 Αγαπητοί κύριοι, Στο πλαίσιο εναρμόνισης των διαδικασιών έναρξης και αποδοχής πελάτη καθώς και μεταβολής στοιχείων πελάτη με την Οδηγία Γνώριζε τον Πελάτη Σου Know Your Customer (KYC), και με την ανωτέρω ΠΔΤΕ 2577, ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίζει στην τράπεζα έγγραφα για την πιστοποίηση των παρακάτω στοιχείων του. 1. Στοιχεία Ταυτότητας 2. Διεύθυνση κύριας κατοικίας 3. ΑΦΜ 4. Ασκούμενο Επάγγελμα & Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση Παρακαλούμε όπως εφεξής, στο πακέτο εγγράφων το οποίο μας αποστέλλετε για το άνοιγμα νέας σύμβασης Euromargin, μεριμνήσετε για την προσκόμιση των κατωτέρω: Α. για Φυσικά Πρόσωπα, 1. την Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ 2. το Εκκαθαριστικό ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ή Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία, ή Ισχύουσα άδεια διαμονής/παραμονής (για αλλοδαπούς), ή Πιστοποιητικό φοιτητικής εστίας (για φοιτητές) 3. το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ 4. Εκκαθαριστικό ή Βεβαίωση του εργοδότη ή Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή Επαγγελματική ταυτότητα ή Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα ή Παραστατικό ΟΓΑ ή Έντυπο Φ6 ή Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία ή Επαγγελματική ταυτότητα ή Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα Σημείωση - Εάν το εκκαθαριστικό αναφέρει στο επάγγελμα μία γενική κατηγορία πχ ελεύθεροι επαγγελματίες, ο πελάτης θα δηλώνει ακριβώς το επάγγελμα του το οποίο θα πρέπει να εμπίπτει στην γενική κατηγορία που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό. -Σε περίπτωση που δεν γίνεται δήλωση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται εκκαθαριστικό, ή στην περίιπτωση που δεν αναφέρεται/αναγράφεται στο εκκαθαριστικό το επάγγελμα και η διεύθυνση εργασίας τότε απαιτείται η προσκόμιση - εναλλακτικά κάποιου εκ των αποδεικτικών εγγράφων, ανά περίπτωση, τα οποία αναφέρονται παραπάνω. Β. για Νομικά Πρόσωπα, Ισχύουν τα προβλεπόμενα για την νομιμοποίηση Νομικών Προσώπων. Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω έγγραφα δύνανται να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα και το στέλεχος Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος, της εταιρείας σας, να σημειώνει επ αυτών «Ακριβές Αντίγραφο του Πρωτοτύπου», υπογράφοντας το. Το φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος να περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Επάγγελμα, κλπ) και όχι τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη.

7 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ, ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2843/2000 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΔΤΕ 2474/2001 Στ σήμερα, ( ) του έτους ( ), αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία", με αριθμό μητρώου 6068/06/B/86/07 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται περαιτέρω "η Τράπεζα" και εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους υπογράφοντες την παρούσα, και αφετέρου ο, αριθμ. FAX με Α.Δ.Τ. κάτοικος, ο οποίος αποκαλείται περαιτέρω "ο Πιστούχος", συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα : Άρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης 1.1. Η Τράπεζα, ως πιστωτικό ίδρυμα, : α) δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και β) σύμφωνα με τον Κανονισμό εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (περαιτέρω «Κανονισμός»), ο οποίος αφορά τις άυλες αξίες που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (περαιτέρω «ΧΑΑ»), είναι Θεματοφύλακας και Χειριστής Η Τράπεζα και ο Πιστούχος έχουν καταρτίσει την υπ αριθμ. σύμβαση φύλαξης κινητών αξιών και διαχείρισης κατόπιν εντολών (περαιτέρω «Σύμβαση Θεματοφυλακής»), δυνάμει της οποίας η Τράπεζα εκτελεί εντολές του Πιστούχου για κατάρτιση συναλλαγών στο ΧΑΑ στο όνομα και για λογαριασμό του Πιστούχου, αποδέχεται δε εκάστοτε την μετάθεση στην Τράπεζα, κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπως εκάστοτε ισχύει, κάθε συγκεκριμένης αγοράς ή πώλησης πραγματοποιούμενης στο ΧΑΑ έπειτα από εντολή της Τράπεζας στο πλαίσιο της Σύμβασης Θεματοφυλακής Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή πίστωσης με ανοικτό, αλληλόχρεο, λογαριασμό για την εξόφληση του τιμήματος και κάθε σχετικής νόμιμης επιβάρυνσης, φόρου ή δικαιώματος που αφορά την αγορά μετοχών, που πραγματοποιείται στο ΧΑΑ, ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στο όνομα και για λογαριασμό του Πιστούχου έπειτα από εντολή της Τράπεζας, διδόμενη στο πλαίσιο της Σύμβασης Θεματοφυλακής, την οποία εκάστοτε εκκαθαρίζει η Τράπεζα στο πλαίσιο της Σύμβασης Θεματοφυλακής. Άρθρο 2. Ορισμοί Κινητές Αξίες του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Οι μετοχές, και λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίες και λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά ομολογιών, εφ όσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά, όπως στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 4 1 ν. 1969/1991, και οι αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής, ή που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, καθώς και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα μέσα πληρωμής αποκλείονται. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας: Το σύνολο των Κινητών Αξιών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που παραδίδονται στην Εταιρεία, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας που απορρέουν από την παρούσα. Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Οι Κινητές Αξίες και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου. Διατηρητέο Περιθώριο: Το ελάχιστο Περιθώριο, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας. Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Η αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως αυτή αποτιμάται κάθε εργάσιμη ημέρα από την Τράπεζα, λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών βαρύτητας και διασποράς κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Αρχικό Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει αυτοτελώς από την εκάστοτε αγορά μετοχών με πίστωση. Έλλειμμα Περιθωρίου: Το ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο τυχόν υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού Αρχικού Περιθωρίου επί τη συνολική Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. ΧΑΑ: Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Κ.Α. 4833/9-01

8 Άρθρο 3. Όριο Πιστώσεως 3.1. Η Τράπεζα παρέχει στον Πιστούχο πίστωση μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ( ), που αποκαλείται περαιτέρω "Όριο της Πιστώσεως, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εκάστοτε οι τόκοι της πιστώσεως και τα έξοδα και οι δαπάνες αυτής, καθώς και μελλοντικοί τόκοι και έξοδα και δαπάνες αυτής μέχρι το εκάστοτε περιοδικό κλείσιμο της πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της παρούσας Το Αρχικό Περιθώριο συμφωνείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40 % της εκάστοτε Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Το Διατηρητέο Περιθώριο δεν επιτρέπεται να κατέρχεται ή να υπολείπεται ποσοστού 30% της εκάστοτε Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Άρθρο 4. Μηχανισμός της Πίστωσης 4.1. Η χρήση της πιστώσεως γίνεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των γενικών ή ειδικών αποφάσεων των αρμόδιων αρχών και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει εκάστοτε η Τράπεζα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, χρήση της πιστώσεως μπορεί να γίνει κατ'επανάληψη, τμηματικώς ή εν όλω. Η πίστωση παρέχεται με τη μορφή της σύμβασης ανοικτού, αλληλόχρεου λογαριασμού, κάτι που ανταποκρίνεται στον σκοπό της πιστώσεως για επανειλημμένη εντός του ορίου χρήση αυτής Η χρήση της πιστώσεως γίνεται με εντολές του Πιστούχου προς την Τράπεζα για καταβολές σε τρίτους προς εξόφληση του τιμήματος και κάθε σχετικής νόμιμης επιβάρυνσης, φόρου ή δικαιώματος που αφορά την αγορά μετοχών, που πραγματοποιείται στο ΧΑΑ, ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στο όνομα και για λογαριασμό του Πιστούχου, νοουμένου ότι ο Πιστούχος δεν δικαιούται να αναλαμβάνει μετρητά από λογαριασμό της πίστωσης. Η κατά τα ανωτέρω χρήση της πιστώσεως γίνεται ύστερα από αίτηση του Πιστούχου για διευκόλυνσή του και με δική του ευθύνη. Επομένως, οποιαδήποτε πλαστογράφηση, νόθευση ή κατάχρηση των εντολών του Πιστούχου ή πλαστογράφηση της υπογραφής του Πιστούχου βαρύνει αποκλειστικά τον Πιστούχο και κάθε πληρωμή που έγινε από την Τράπεζα με βάση εντολή του επί της οποίας έγινε πλαστογράφηση, νόθευση ή κατάχρηση λογίζεται νόμιμη και υποχρεωτική για τον Πιστούχο Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να τηρεί για την πίστωση έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, να συνενώνει σε έναν ή να διαχωρίζει σε περισσότερους τον ή τους λογαριασμούς αυτούς ή και να μεταφέρει κονδύλια από λογαριασμό σε λογαριασμό, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική που ακολουθεί εκάστοτε Ο Πιστούχος, με την επιφύλαξη του όρου 7, υποχρεούται να καταθέτει σε πίστωση του ή των λογαριασμών της πιστώσεως και εντός των προθεσμιών που τυχόν τάσσει η Τράπεζα στο πλαίσιο των σχετικών γενικών και ειδικών αποφάσεων των αρμόδιων αρχών, ποσά ίσα με τα ποσά που καταβάλλονται από την Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης Ο Πιστούχος, αν δεν καταθέσει εμπροθέσμως τα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, περιέρχεται σε υπερημερία και η Τράπεζα δικαιούται, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πιστούχου, είτε α) να μεταφέρει σε χωριστό απλό λογαριασμό το ποσό που δεν κατατέθηκε, οπότε οφείλεται για το ποσό αυτό τόκος υπερημερίας, είτε β) να περιορίζει την πίστωση και να κλείνει οριστικά τον ανοιχτό λογαριασμό κατά μέρος ίσο με το ποσό που όφειλε να καταθέσει ο Πιστούχος, οπότε για το ποσό αυτό επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 7.5. Στην τελευταία περίπτωση ο Πιστούχος έχει δικαίωμα να κάνει περαιτέρω χρήση της πιστώσεως μόνο για το μέρος στο οποίο αυτή περιορίστηκε κατά τα ανωτέρω Ο τόκος υπερημερίας υπολογίζεται προς επιτόκιο υψηλότερο κατά τον ανώτατο επιτρεπόμενο εκάστοτε αριθμό εκατοστιαίων μονάδων, εφόσον υφίσταται σχετική διάταξη, άλλως κατά τέσσερις (4) εκατοστιαίες μονάδες, από το εκάστοτε Συμβατικό Επιτόκιο (κυμαινόμενο και κατά την διάρκεια της υπερημερίας). Άρθρο 5. Χρεωστικοί Τόκοι 5.1. Ο Πιστούχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου της πιστώσεως, προς κυμαινόμενο επιτόκιο που αποκαλείται περαιτέρω Βασικό Επιτόκιο" που ανακοινώνει η Τράπεζα δια του τύπου και το οποίο σήμερα ανέρχεται σε προσαυξημένο κατά ποσοστό % ετησίως, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι καταβλητέες από την Τράπεζα, συνεπεία της παρούσας συμβάσεως, εισφορές υπέρ του κοινού λογαριασμού στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 του ν. 128/1975. Η Τράπεζα μεταβάλλει το Βασικό Επιτόκιο, ενόψει και των συνθηκών της αγοράς, με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύεται δια του τύπου ή κατ' άλλον, τυχόν επιβαλλόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τρόπο. Κάθε μεταβολή του Βασικού Επιτοκίου ισχύει από την επόμενη της πρώτης σχετικής δημοσίευσης ημέρα. Ο χρόνος της τυχόν ενημερώσεως του Πιστούχου από την Τράπεζα για την μεταβολή του Βασικού Επιτοκίου δεν επηρεάζει τον ανωτέρω χρόνο ενάρξεως της ισχύος της μεταβολής Ο τόκος λογίζεται και είναι πληρωτέος κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και ειδικότερα την πρώτη (1η) Ιουλίου και πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους, που συμφωνούνται ως ημερομηνίες περιοδικού κλεισίματος του λογαριασμού κατά το άρθρο 112 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Ο Πιστούχος οφείλει να καταβάλλει κατά τις ημερομηνίες αυτές τον τόκο χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση ή όχληση. Αν ο τόκος δεν καταβληθεί εμπροθέσμως, φέρεται σε χρέωση του λογαριασμού της πιστώσεως, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πιστούχου, και εφεξής οφείλεται επ' αυτού τόκος κατά τα ανωτέρω. Οι οφειλόμενοι σε καθυστέρηση τόκοι συμφωνείται ότι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης, είτε αφορούν το χρονικό διάστημα πριν από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως είτε αφορούν το χρονικό διάστημα μετά το οριστικό κλείσιμο αυτής. Οι τόκοι που προκύπτουν 2

9 προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο είτε πρόκειται για το προσωρινό είτε για το οριστικό κατάλοιπο του ή των λογαριασμών της πιστώσεως. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται η διάταξη του άρθρου 112 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και οι λοιπές σχετικές θετικές διατάξεις Ο Πιστούχος υποχρεούται κάθε ημερομηνία, κατά την οποία ο τόκος λογίζεται και είναι πληρωτέος, να καταβάλλει στην Τράπεζα και ποσό ίσο προς τις καταβλητέες, για τη χρονική περίοδο την οποία αφορά ο τόκος, από την Τράπεζα, συνεπεία της παρούσας συμβάσεως, εισφορές υπέρ του κοινού λογαριασμού στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 του ν.128/1975. Αν το ποσό αυτό δεν καταβληθεί εμπροθέσμως, φέρεται σε χρέωση του λογαριασμού της πιστώσεως, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πιστούχου, και εφεξής οφείλεται επ αυτού τόκος κατά τα ανωτέρω. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον Πιστούχο και κατά τη διάρκεια της υπερημερίας του. Άρθρο 6. Πιστωτικοί τόκοι Κάθε ποσό η κατάθεση του οποίου συνεπάγεται υπέρβαση του χρεωστικού υπολοίπου του ή των λογαριασμών της πιστώσεως είναι τοκοφόρο υπέρ του Πιστούχου για το τμήμα που υπερβαίνει το χρεωστικό υπόλοιπο προς το επιτόκιο που παρέχει η Τράπεζα για καταθέσεις όψεως, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται κατά την κρίση της Τράπεζας. Άρθρο 7. Κλείσιμο της πίστωσης 7.1. Η Τράπεζα δικαιούται να αναστέλλει τη χρήση της πιστώσεως ή και να περιορίζει οποτεδήποτε την πίστωση, ακόμα και πριν γίνει χρήση της πιστώσεως, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πιστούχου Αν το χρεωστικό υπόλοιπο του ή των λογαριασμών υπερβεί το Όριο της Πιστώσεως, οφείλει ο Πιστούχος να καταθέσει αμέσως τη διαφορά σε πίστωση του ή των λογαριασμών, αλλιώς έχει δικαίωμα η Τράπεζα να κλείσει οριστικά την πίστωση Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να κλείσει οριστικά την πίστωση, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πιστούχου, κατά την ελεύθερη κρίση της οποτεδήποτε, έστω και αν δεν υπάρχει υπέρβαση του Ορίου της Πιστώσεως ή και αν ακόμη δεν έχει γίνει καθόλου χρήση της πιστώσεως Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να κλείνει οριστικά αυτοτελώς κάθε έναν από τους τυχόν περισσότερους λογαριασμούς της πιστώσεως και να επιδιώκει την είσπραξή του και πριν από το οριστικό κλείσιμο ολόκληρης της πιστώσεως Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος της πιστώσεως το κατάλοιπο είναι αμέσως απαιτητό και ο Πιστούχος περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίησή του, σε υπερημερία. Το κατάλοιπο φέρει σ'αυτήν την περίπτωση τόκο υπερημερίας που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα συμφωνήθηκαν στο άρθρο Απόσπασμα που εκδίδει η Τράπεζα από τα βιβλία της και στο οποίο εμφαίνεται το οριστικό κατάλοιπο ή η κίνηση του ή των λογαριασμών της πιστώσεως από το άνοιγμά τους ή από οποιαδήποτε αναγνώριση του Πιστούχου έως το οριστικό κλείσιμο της πίστωσης συμφωνείται ότι αποτελεί υποστατό και νόμιμο αποδεικτικό μέσο που πληροί τους όρους του εγγράφου επέχον θέση πρωτοτύπου και παρέχει πλήρη απόδειξη για την απαίτηση της Τράπεζας που προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως κατά του Πιστούχου και των λοιπών ενεχομένων για οποιαδήποτε αιτία. Ρητώς συμφωνείται ότι την αυτή ισχύ και αποδεικτική δύναμη έχει αφενός μεν το απόσπασμα του ή των αντίστοιχων λογαριασμών καθυστερήσεων από τα βιβλία της Τράπεζας, αφετέρου δε και οι καταστάσεις ή αντίστοιχη μηχανογραφική απεικόνιση της Τράπεζας στις οποίες εμφαίνεται η απαίτηση της Τράπεζας από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Ο Πιστούχος θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των λογαριασμών της πιστώσεως αν δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις επ'αυτών με έγγραφό του προς την Τράπεζα μέσα σε ένα μήνα από το περιοδικό ή το οριστικό κλείσιμο του ή των λογαριασμών ή από την περιέλευση στον πιστούχο της μηνιαίας έγγραφης ενημέρωσής του από την Τράπεζα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πιστούχος, κάνοντας χρήση της πιστώσεως, θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των λογαριασμών της Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος της πιστώσεως θα κλείνονται οριστικά και ο ένας ή οι περισσότεροι λογαριασμοί με τους οποίους αυτή εξυπηρετείται. Η Τράπεζα δικαιούται να συνενώσει τους τυχόν περισσότερους λογαριασμούς σε έναν ενιαίο, αθροίζοντας ή συμψηφίζοντας, κατά περίπτωση, τα κατάλοιπά τους. Απόσπασμά τους που θα έχει εκδοθεί από την Τράπεζα αποτελεί πλήρη απόδειξη σύμφωνα με το άρθρο Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως, ανεξαρτήτως συνενώσεως ή μη των τυχόν περισσότερων λογαριασμών, κοινοποιείται μία ενιαία επιταγή με απόσπασμα από τα βιβλία της Τράπεζας, το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαιτήσεως της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 7.6 και το οποίο εμφανίζει την κίνηση του ή των λογαριασμών μετά από το άνοιγμα ή από οποιαδήποτε αναγνώριση του Πιστούχου, το χρεωστικό υπόλοιπο του ή των λογαριασμών και το τελικό κατάλοιπο που προκύπτει από το άθροισμα ή τον συμψηφισμό των καταλοίπων των τυχόν περισσότερων λογαριασμών. Το τελικό αυτό κατάλοιπο αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο απαιτήσεως της Τράπεζας από την πίστωση και εξασφαλίζεται με όλες τις εμπράγματες ασφάλειες που εξασφαλίζουν την πίστωση Αν κατά το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν είναι δυνατόν να συμψηφιστεί με τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο άλλου λογαριασμού της πιστώσεως για οποιοδήποτε λόγο, η Τράπεζα μεταφέρει το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να χρεώνει ή να πιστώνει τον ή τους λογαριασμούς της πιστώσεως με οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από τον Πιστούχο στην Τράπεζα ή από την Τράπεζα στον Πιστούχο, ανεξάρτητα από την αιτία και το ληξιπρόθεσμο ή όχι της απαιτήσεως από την οποία προέρχεται το ποσό που φέρεται σε χρέωση ή πίστωση Η Τράπεζα δικαιούται, ανεξαρτήτως από το περιοδικό κλείσιμο ή από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως, να ζητεί την λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου κατά του Πιστούχου βάσει αποσπάσματος από τα βιβλία της που θα εμφανίζει την κίνηση του λογαριασμού κατά την ημέρα που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση ή θα συζητηθεί η υπόθεση. 3

10 Άρθρο 8. Έξοδα Δαπάνες 8.1. Φόροι, τέλη, εισφορές (επί πλέον αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 και 5.3), δικαιώματα ή οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται επί του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων της πιστώσεως ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με την παρούσα σύμβαση βαρύνουν τον Πιστούχο, στον οποίο και επιρρίπτονται. Τον Πιστούχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα, κάθε φύσεως, για την τυχόν παροχή, εγγραφή, τροπή, συμπληρωματική εγγραφή, εξάλειψη οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή την παροχή οποιωνδήποτε άλλων ασφαλειών για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας, την ασφάλιση ενεχυρασμένων πραγμάτων, τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα εκτελέσεως, ανεξάρτητα από την περάτωσή της, και όλα γενικώς τα έξοδα και οι δαπάνες που γίνονται ή θα γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση ή την εκτέλεσή της Σε περίπτωση τυχόν καταβολής από την Τράπεζα ποσών, η καταβολή των οποίων βαρύνει, κατά τα οριζόμενα σε αυτό το άρθρο, τον Πιστούχο, αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει αμέσως τα ποσά στην Τράπεζα και οφείλει τόκο υπερημερίας επ'αυτών από την ημέρα καταβολής τους από την Τράπεζα. Η Τράπεζα έχει επίσης το δικαίωμα να χρεώνει με τα ανωτέρω ποσά τον ή τους λογαριασμούς της πιστώσεως ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό του Πιστούχου με την Τράπεζα. Άρθρο 9. Παροχή Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας 9.1. Η Τράπεζα δικαιούται να αξιώνει από τον Πιστούχο, ο δε Πιστούχος υποχρεούται να παρέχει υπέρ της Τράπεζας, ενέχυρο επί Κινητών Αξιών ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που, καθιστάμενα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, θα εξασφαλίζουν απαιτήσεις της Τράπεζας κάθε φύσεως που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την παρούσα σύμβαση, από μελλοντική αύξηση του Ορίου της Πιστώσεως και από τυχόν υπέρβαση για οποιονδήποτε λόγο του ή των λογαριασμών της πιστώσεως. Ο Πιστούχος συναινεί στην μετενεχύραση ή χρήση, από την ίδια την Τράπεζα ή δι'άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, των αξιογράφων, απαιτήσεων ή πραγμάτων που δίδονται σε ενέχυρο Προκειμένου να γίνει χρήση της πίστωσης, ο Πιστούχος πρέπει ήδη, πριν από την κατάρτιση της σχετικής συναλλαγής, να έχει παράσχει προς την Τράπεζα, ως Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, Κινητές Αξίες ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, κατά την ελεύθερη κρίση της Τράπεζας Μετρητά που τυχόν καταβάλλονται από τον Πιστούχο και το τίμημα της πωλήσεως Κινητών Αξιών που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας καταλογίζονται στην πίστωση σε εξόφληση, κατά σειρά προτεραιότητας, τυχόν εξόδων και δαπανών, τόκων και κεφαλαίου της πιστώσεως. Ο Πιστούχος δεν δικαιούται να προβαίνει σε αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό της πίστωσης, εντέλλεται δε και εξουσιοδοτεί από τώρα ανέκκλητα την Τράπεζα να προβαίνει, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, σε όλες τις απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση της, αναλήψεις από τον ανωτέρω λογαριασμό ή καταθέσεις στον ανωτέρω λογαριασμό Σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας οι μετοχές ή τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που αγοράζονται με πίστωση. Ο Πιστούχος εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα ανέκκλητα την Τράπεζα, προκειμένου να καλυφθεί το Διατηρητέο Περιθώριο, να υπαγάγει στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας μέρος ή το σύνολο των Κινητών του Αξιών ή των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν στον Πιστούχο και βρίσκονται στην κατοχή της Τράπεζας, άμεσα ή έμμεσα, η δε Τράπεζα ενημερώνει σχετικά τον Πιστούχο, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την κατά τα ως άνω υπαγωγή Για κάθε αγορά μετοχών ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων με πίστωση, απαιτείται από τον Πιστούχο κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου, εφόσον δημιουργείται Έλλειμμα Περιθωρίου ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου. Η κάλυψη αφορά το ύψος του εν λόγω Ελλείμματος Περιθωρίου που τυχόν δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε, πραγματοποιείται δε πριν από την διενέργεια της συναλλαγής, με την καταβολή μετρητών ή / και με δέσμευση στοιχείων που δεν περιέχονται ήδη στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Ο Πιστούχος βεβαιώνει την Τράπεζα ότι δεν θα διαβιβάζει εντολές αγοράς μετοχών ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον δεν έχει προβεί προηγουμένως σε κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου, άλλως ο Πιστούχος εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα ανέκκλητα την Τράπεζα να προβεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, άμεσα και πριν από την πάροδο της προθεσμίας εκκαθάρισης, σε απευθείας εκποίηση των μετοχών ή των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που αγοράσθηκαν κατά τα ανωτέρω και να καταλογίσει το τίμημα της πώλησης στην πίστωση σε εξόφληση, κατά σειρά προτεραιότητας, τυχόν εξόδων και δαπανών, τόκων και κεφαλαίου της πιστώσεως. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Πιστούχος δεν καλύψει το Αρχικό Περιθώριο εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης, η Τράπεζα θα προβαίνει σε εκποίηση των μετοχών ή των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που αγοράστηκαν με πίστωση κατά τα ανωτέρω, ο δε Πιστούχος εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα ανέκκλητα την Τράπεζα προς τούτο Εφόσον το Περιθώριο καταστεί κατώτερο του Διατηρητέου Περιθωρίου, η Τράπεζα ενημερώνει σχετικά τον Πιστούχο, το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του ΧΑΑ, ο δε Πιστούχος, μέχρι την λήξη της μεθεπόμενης συνεδριάσεως του ΧΑΑ, αφότου το Περιθώριο κατέστη κατώτερο του Διατηρητέου Περιθωρίου, υποχρεούται, είτε καταβάλλοντας μετρητά είτε εκποιώντας Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας υπό τους όρους του άρθρου 10.5 της παρούσας είτε παρέχοντας στην Τράπεζα, ως ενέχυρο, Κινητές Αξίες ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν περιέχονται ήδη στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, να καταστήσει το Περιθώριο τουλάχιστον ίσο με το Διατηρητέο Περιθώριο. Εάν ο Πιστούχος δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα την κατά τα αμέσως ανωτέρω υποχρέωσή του, η Τράπεζα θα προβαίνει σε εκποίηση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου το Περιθώριο κατέστη κατώτερο του Διατηρητέου Περιθωρίου, ώστε το Περιθώριο να είναι τουλάχιστον ίσο με το Διατηρητέο Περιθώριο, ο δε Πιστούχος εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα ανέκκλητα την Τράπεζα προς τούτο. Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που θα εκποιούνται εκάστοτε από την Τράπεζα, αν δεν ορισθούν από τον Πιστούχο, με δήλωσή του προς την Τράπεζα, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα επιλέγονται από την Τράπεζα, κατά την ελεύθερη κρίση της. Οι συνέπειες της κατά τα ανωτέρω 4

11 ενημέρωσης δεν αίρονται από το γεγονός της τυχόν αύξησης της Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας μετά από την ενημέρωση Μέχρις εκπληρώσεως της κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στο άρθρο 9.6 της παρούσας υποχρεώσεως του Πιστούχου, η Τράπεζα δεν θα διαβιβάζει εντολές του Πιστούχου για αγορά μετοχών που πραγματοποιείται στο ΧΑΑ ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στο όνομα και για λογαριασμό του Πιστούχου. Άρθρο 10. Όροι δέσμευσης και αποδέσμευσης των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας Κάθε Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που βρίσκεται στην κατοχή της Τράπεζας αποτελεί αντικείμενο νόμιμου ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 ν. 2843/2000 και της ΠΔΤΕ 2474/ , όπως εκάστοτε ισχύουν, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησής της που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, από την παρούσα σύμβαση Το ενέχυρο της Τράπεζας εκτείνεται αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, εφόσον η νέα αξία καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού, το ενέχυρο εκτείνεται δε αυτοδικαίως ιδίως επί των εξής αξιών: α) Επί των νέων μετοχών, οι οποίες τυχόν θα εκδοθούν από την εταιρεία που έχει εκδώσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, θα αναλογούν σε αυτές και θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Μερίδα του Πιστούχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό. β) Επί των νέων μετοχών, οι οποίες τυχόν θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν από την εταιρία, που εκδίδει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 45 του κ. ν. 2190/20 και του α.ν. 148/1967, αντί πρώτου ή πρόσθετου μερίσματος, θα αναλογούν σε αυτές και θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Μερίδα του Πιστούχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό. γ) Επί των μετοχών, τις οποίες δικαιούται να αποκτήσει ο Πιστούχος ως συνέπεια τυχόν μετατροπής ή ανταλλαγής των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, εφόσον καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Μερίδα του Πιστούχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ο Πιστούχος εκχωρεί από τώρα στην Τράπεζα τους καρπούς και τα ωφελήματα των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα δύναται να εισπράττει, χωρίς τη σύμπραξη του Πιστούχου, τόκους, μερίσματα, καθώς και κάθε άλλο ωφέλημα των χρεογράφων που βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας και να καταλογίζει αυτά στην πίστωση σε εξόφληση, κατά σειρά προτεραιότητας, τυχόν εξόδων και δαπανών, τόκων και κεφαλαίου της πιστώσεως Ως συνέπεια της ενεχυριάσεως στην Τράπεζα των νέων μετοχών, ο Πιστούχος εκχωρεί από τώρα στην Τράπεζα και οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμά του από το νόμο και από το καταστατικό της εταιρείας που εκδίδει τις ενεχυραζόμενες μετοχές, καθώς και οποιαδήποτε απαίτησή του έναντι αυτής, η οποία απορρέει ή θα απορρεύσει, με οποιοδήποτε τρόπο, από τις νέες μετοχές, καθώς και το δικαίωμα παραλαβής των συγκεκριμένων μετοχών από την εκδότρια εταιρεία, χωρίς τη σύμπραξη του Πιστούχου, συμμεταβιβάζει δε συγχρόνως στην Τράπεζα όλα τα σχετικά δικαιώματά του και τις συναφείς αγωγές κατά της εκδότριας εταιρίας, εξαιρουμένου του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος προτίμησης που θα ασκούνται από τον Πιστούχο Αποδέσμευση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Πιστούχου προς την Τράπεζα, η οποία δύναται να συναινεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, εφόσον διασφαλίζεται ότι η εν λόγω αποδέσμευση σε συνδυασμό με τυχόν άλλες συναλλαγές του Πιστούχου δεν δημιουργεί Έλλειμμα Περιθωρίου ή δεν αυξάνει τυχόν ήδη υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου, νοουμένου όμως ότι η Τράπεζα δύναται να συναινεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, για την πώληση κινητών αξιών ή την εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας όταν υπάρχει Έλλειμμα Περιθωρίου, εφόσον με το προϊόν της πώλησης ή της εξαγοράς, αντιστοίχως, καλύπτεται τυχόν νέο Έλλειμμα Περιθωρίου που δημιουργείται λόγω της πώλησης ή της εξαγοράς και εφόσον σε κάθε περίπτωση το Περιθώριο δεν μειώνεται κάτω από το Διατηρητέο Περιθώριο Εφόσον υπάρχει Πλεόνασμα Περιθωρίου, ο Πιστούχος έχει δυνατότητα να εισπράξει το τίμημα της πώλησης μετοχών ή της εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται εκάστοτε στο όνομα και για λογαριασμό του Πιστούχου έπειτα από εντολή της Τράπεζας, διδόμενη στο πλαίσιο της Σύμβασης Θεματοφυλακής. Εφόσον από την πώληση ή την εξαγορά δημιουργείται Έλλειμμα Περιθωρίου, το τίμημα της πωλήσεως ή της εξαγοράς θα καταλογίζεται στην πίστωση, έτσι ώστε να καλυφθεί το Έλλειμμα Περιθωρίου. Άρθρο 11. Ενημέρωση του Πιστούχου Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πιστούχο, το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του ΧΑΑ, για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε για λογαριασμό του με πίστωση. Ο Πιστούχος, σε περίπτωση που δε συμφωνεί με την ως άνω ενημέρωση, είναι υποχρεωμένος να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις το αργότερο μέχρι τις της πρώτης εργάσιμης ημέρας από την ως άνω ενημέρωση. Σε διαφορετική περίπτωση, λογίζεται ότι ο Πιστούχος έχει λάβει γνώση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του, τις οποίες εγκρίνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα Η Τράπεζα ενημερώνει εγγράφως τον Πιστούχο, σε μηνιαία βάση, αναλυτικά, για όλες τις συναλλαγές του και την κίνηση του λογαριασμού του σε χρήματα και σε Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας κατά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και για την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και το ύψος του λογαριασμού της πίστωσης, κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση. Ο Πιστούχος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 7.6. Ο μηνιαίος λογαριασμός θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Ο Πιστούχος θεωρείται ότι παρέλαβε τον μηνιαίο λογαριασμό αν, έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μηνός, δεν ειδοποιήσει εγγράφως την Τράπεζα για την μη λήψη. Απόδειξη του αντιθέτου είναι δυνατή. Άρθρο 12. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία 5

12 12.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ιδιαίτερα από τις διατάξεις του ν.δ. της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών", τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και της ΠΔΤΕ 2474/ , όπως εκάστοτε ισχύουν Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, η οποία θα είναι συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ΚΠολΔ κατά τόπον αρμοδιότητα. Άρθρο 13. Γενικοί Όροι Συναλλαγών Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους ο Πιστούχος έχει αποδεχθεί, σε κάθε όμως περίπτωση διαφορετικής ρυθμίσεως υπερισχύει αυτών. Άρθρο 14. Αντίκλητος Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση, το οποίο απευθύνεται στον Πιστούχο, διορίζει αυτός αντίκλητό του τ κάτοικο (οδός αριθμός ). Σε περίπτωση που παύσει η εξουσία του ανωτέρω αντικλήτου και δεν διορισθεί άλλος αντίκλητος από τον Πιστούχο στην ίδια πόλη με έγγραφό του, το οποίο να περιέχει την ακριβή διεύθυνση αυτού του αντικλήτου και να επιδίδεται στην Τράπεζα με δικαστικό επιμελητή, ο Πιστούχος διορίζει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Ο ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ 6

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα αποδεκτά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και ο υπολογισμός της Τρέχουσας Αξίας των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και της ΠΔΤΕ 2474/ , όπως εκάστοτε ισχύουν, και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα κατωτέρω. (Α) Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας μπορούν να αποτελούν οι μετοχές και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίες και λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά ομολογιών, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά όπως η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 1969/1991, και οι αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή που παρέχουν εκκαθάριση τοις μετρητοίς, καθώς και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. (Β) Οι μετοχές που μπορεί ο επενδυτής να χρησιμοποιήσει ως Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, θα πρέπει, σωρευτικώς, : (α) Να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. 14 του ν. 2396/1996. (β) Να μην τελούν υπό επιτήρηση, υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς την διαπραγμάτευσή τους. (γ) Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά στην οικεία αγορά. (Γ) Η Τρέχουσα Αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτιμάται υποχρεωτικά κάθε εργάσιμη ημέρα με βάση την τελευταία διαθέσιμη επίσημη τιμή αναφοράς, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε οργανωμένη αγορά επί τον συντελεστή βαρύτητας της κατηγορίας που ανήκει η συγκεκριμένη μετοχή και επί τον συντελεστή διασποράς. Ειδικότερα: (α) Η τρέχουσα αξία των εισηγμένων στο ΧΑΑ μετοχών θα αποτιμάται με βάση την επίσημη τιμή κλεισίματος του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του ΧΑΑ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. (β) Η Τρέχουσα αξία των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα αποτιμάται με βάση την τιμή (valuation price) της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) τάξης προηγούμενης εργάσιμης. (γ) Η Τρέχουσα Αξία των άλλων κατηγοριών Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας θα αποτιμάται με βάση τις επίσημες τιμές της προηγούμενης ημέρας όπως καθορίζονται από τους κανόνες που ισχύουν στην οργανωμένη αγορά στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. (δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω αναφερόμενων, στην περίπτωση που έχει λάβει χώρα αγορά ή πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ κατά την ίδια ημέρα της αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, η αξία των συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής θα αποτιμάται με αναφορά στην τιμή της εν λόγω συναλλαγής (χωριστά δηλαδή από τα λοιπά ομοειδή Στοιχεία του ίδιου εκδότη, τα οποία θα αποτιμώνται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα). (ε) Προκειμένου περί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, η αποτίμηση θα γίνεται με βάση την τελευταία διαθέσιμη «τιμή εξαγοράς» κατά το άρθρο 43 του Ν. 1969/1991, όπως εκάστοτε ισχύει. (Δ) Επί μετοχών, οι συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνονται εκάστοτε με βάση τους μετοχικούς δείκτες FTASE 20, FTASE MID 40, FTASE SMALLCAP 80, τους κλαδικούς δείκτες και την κεφαλαιοποίηση της εκάστοτε εκδότριας εταιρείας ως εξής: Δημιουργήθηκαν έξι (6) κατηγορίες μετοχών στις οποίες χωρίζονται οι μετοχές του κάθε δείκτη με βάση την κεφαλαιοποίηση, δύο (2) κατηγορίες μετοχών στις οποίες χωρίζονται οι μετοχές κάθε κλαδικού δείκτη με βάση την κεφαλαιοποίηση της εκάστοτε εκδότριας εταιρείας και μία (1) κατηγορία μετοχών που περιλαμβάνει μετοχές που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. (Ε) Ο συντελεστής διασποράς διαμορφώνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε Στοιχείου στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, διασφαλίζει δε την κάλυψη του κινδύνου της αιφνιδιαστικής απαξίωσης του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας λόγω απρόβλεπτων γεγονότων που αφορούν επί μέρους Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. (ΣΤ) Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τα διεθνή μεικτά αμοιβαία κεφάλαια θα αποτιμώνται κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα, λαμβανομένου υπόψη συντελεστή βαρύτητας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα επί μετοχών, ενώ δεν θα υπόκεινται σε συντελεστή διασποράς. (Ζ) Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος και τα αμοιβαία κεφάλαια εκτός των ανωτέρω υπό στοιχείο (ΣΤ) θα αποτιμώνται κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα, ενώ δεν θα υπόκεινται σε συντελεστή βαρύτητας ούτε σε συντελεστή διασποράς. (Η) Οι κατά τα ανωτέρω συντελεστής βαρύτητας και συντελεστής διασποράς, καθώς και η μέθοδος υπολογισμού της Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, δύνανται να μεταβάλλονται μονομερώς από την Τράπεζα κατά την ελεύθερη κρίση της. (Θ) Η Τράπεζα υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του Πιστούχου να θέτει στην διάθεσή του στοιχεία σε σχέση με την μέθοδο αποτίμησης της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και τους συντελεστές βαρύτητας και διασποράς που εκάστοτε ισχύουν για κάθε επί μέρους Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι Ο πελάτης (τόπος) / / (ημερομηνία) (Υπογραφή, θεώρηση) 7

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: Επώνυμο : Όνομα : Διεύθυνση : Κωδικός Χ.Α.Α. : ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: 1. Διενεργείτε συναλλαγές στο ΧΑΑ και έχετε γνώση της λειτουργίας της αγοράς μετοχών; Ναι Όχι 2. Έχετε μελετήσει και κατανοήσει πλήρως το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την αγορά μετοχών με πίστωση, καθώς και τους όρους της παρούσας σύμβασης; Ναι Όχι 3. Ειδικότερα, έχετε κατανοήσει την υποχρέωση κάλυψης των περιθωρίων και των συνεπειών από τη μείωση του περιθωρίου ασφαλείας κάτω από το απαιτούμενο διατηρητέο περιθώριο και ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, του χρόνου και των διαδικασιών εκποίησης στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας; Ναι Όχι 4. Είσθε ενημερωμένος και αποδέχεσθε τον κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών με πίστωση, ιδίως σε περίοδο πτωτικής πορείας της αγοράς; Ναι Όχι 5. Έχετε την οικονομική δυνατότητα να διενεργείτε συναλλαγές με παροχή πιστώσεως; Ειδικότερα, σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος της πίστωσης, θα έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας; Ναι Όχι 6. Έχετε διενεργήσει στο παρελθόν αγορές αγαθών με πίστωση; Ναι Όχι Ο πελάτης (τόπος) / / (ημερομηνία) (Υπογραφή, θεώρηση) 8

15 ΟΝΟΜΑ (Με ελληνικούς & λατινικούς χαρακτήρες) ΕΠΩΝΥΜΟ (Με ελληνικούς & λατινικούς χαρακτήρες) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΕΛ. ΤΑΥΤ. & ΗΜΕΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Οδός, Αριθµός & Περιοχή) ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ & ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Με κωδικό κλήσης) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Οδός, Αριθµός & Περιοχή) ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ & ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Με κωδικό κλήσης) ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΜΗΤΡΩΟΥ.Ο.Υ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ: ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΛΤΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

16 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ Στην Αθήνα σήμερα,...του έτους δύο χιλιάδες. (200 ), ο υπογράφων...(όνομα)......(επώνυμο)...(πατρώνυμο)...(αδτ)...(αφμ)...(δου)....., κάτοικος (οδός- Αριθμός- Τ.Κ.), δηλώνω προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό μητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα (περαιτέρω «Τράπεζα»), ότι παρέχω στην ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία με την επωνυμία «...», με αριθμό μητρώου./ /./, και έδρα, η οποία αποκαλείται περαιτέρω «Πληρεξούσιος» την πληρεξουσιότητα όπως ο Πληρεξούσιος, ενεργών επ' ονόματί μου : 1. Εντέλλεται την Τράπεζα να μεταφέρει αξίες, που είναι καταχωρημένες στην Μερίδα μου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, από τον Λογαριασμό Αξιών υπό τον χειρισμό της Τράπεζας σε Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας μου υπό τον χειρισμό του Πληρεξουσίου. 2. Αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους χρήματα από τον υπ αριθμόν. χρηματικό λογαριασμό μου που τηρείται στην Τράπεζα, εφόσον επαρκούν τα υπάρχοντα σε αυτόν χρήματα. 3. Αιτείται την χορήγηση πίστωσης από την Τράπεζα σε εμένα για καταβολές σε τρίτους προς εξόφληση του τιμήματος και κάθε νόμιμης επιβάρυνσης, φόρου ή δικαιώματος σε σχέση με αγορές μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στο όνομα και για λογαριασμό μου που καταρτίζει ο Πληρεξούσιος και εκκαθαρίζει η Τράπεζα. 4. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τα ανωτέρω και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο. Η παρεχόμενη πληρεξουσιότητα ισχύει έως την έγγραφη ανάκλησή της και δεν παύει στις περιπτώσεις των άρθρων 222 και 223 του Αστικού Κώδικα. Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

17

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Κάθε νέος πελάτης που επιθυμεί να ανοίξει κωδικό στην εταιρεία μας θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να του δοθεί αρχικά το πακέτο προσυναλλακτικής διαφάνειας για την

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προς. Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων. Από. Διεύθυνση Shared Services Center. Ημερομηνία Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Αγαπητοί Συνεργάτες, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προς. Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων. Από. Διεύθυνση Shared Services Center. Ημερομηνία Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς Από Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων Διεύθυνση Shared Services Center Ημερομηνία Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Λαμβάνοντας υπόψη το Κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα