Εγχειρίδιο Ποιότητας. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Ποιότητας. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων

2

3 Εγχειρίδιο Ποιότητας «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων» Τίτλος πρωτοτύπου: Quality Handbook «Quality Assurance System for Education in Organic Retailing» Ομάδα εργασίας: Αθανασία Τζιόρτζιου (MSc), Πασχάλης Γκουτσίδης (MSc), Dr Γεώργιος Βλόντζος, Dr Βέννα Ζώτου, Άρης Γούσιος (MSc), Βαλεντίνη Λίτσιου, Ευγενία Γκάγκα. Υπεύθυνος του προγράμματος: Dr Στέργιος Τζώρτζιος, Καθηγητής Π.Θ. Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας» IMPLEMENTATION OF A QUALITY ASSURANCE SYSTEM FOR TRAINING IN ORGANIC FOOD RETAIL GR1-LE ΒΟΛΟΣ 2012

4

5 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Πρόλογος Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας «E(co) Qualify» εστιάζει στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση των διευθυντών και των υπαλλήλων που σχετίζονται με την λιανική πώληση των βιολογικών προϊόντων. Η αγορά βιολογικών προϊόντων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Για την επιτυχή επέκταση του τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων, η ποιότητα του μάρκετινγκ είναι τόσο σημαντική όσο και η ποιότητα των προϊόντων. Εξίσου σημαντικές είναι η ικανότητα της διαχείρισης των καταστημάτων πώλησης βιολογικών τροφών και οι δεξιότητες των πωλητών τους. Κατά συνέπεια, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της λιανικής αγοράς βιολογικών προϊόντων τα προσόντα των διευθυντών και των υπαλλήλων γίνονται ολοένα και περισσότερο ζωτικής σημασίας. Η επαγγελματική κατάρτιση και η μετέπειτα εκπαίδευση των διευθυντών και των υπαλλήλων στην ευρωπαϊκή λιανική αγορά βιολογικών προϊόντων δεν είναι τυποποιημένη. Οι τίτλοι σπουδών και τα πιστοποιητικά δεν είναι υψηλής σημαντικότητας, καθώς δεν συγκρίνονται με αυτά Ευρωπαϊκών επιπέδων. Επομένως, οι διευθυντές του ανθρώπινου δυναμικού ή πρέπει να εξετάσουν τα προσόντα όλων των υποψηφίων ή να τους παρέχουν την κατάλληλη κατάρτιση, το οποίο απαιτεί χρήμα και χρόνο. Η πρόθεση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι να θεσπίσει ένα ελεγχόμενο πλαίσιο υψηλής ποιότητας κατάρτισης για το προσωπικό της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων. Αυτό το πλαίσιο δημιουργεί τα συγκρίσιμα κριτήρια για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "E(co) Qualify II" Πρόγραμμα Αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος που ονομάζεται «Διάδοση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την εκπαίδευση στην λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη - E(co) Qualify-II» και ήταν συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου μάθηση / Leonardo Da Vinci, ως ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταφοράς Γνώσεως. Κατά την διάρκεια του προγράμματος συνεργάτες από την Αυστρία, Ιταλία και Γερμανία ανέπτυξαν ένα περιεκτικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο Συστήματος Διασφάλισης Ευρωπαϊκής Ποιότητας για τη επαγγελματική κατάρτιση στην λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων. Μετά από αρκετές δοκιμαστικές εφαρμογές, η τελική έκδοση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της BioFach το 2009 και είναι διαθέσιμο προς ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο αντικείμενο. "E(co) Qualify IIΙ" Πρόγραμμα Στο πρόγραμμα E(co) Qualify-III, έξι συνεργάτες από την Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία εμπλούτισαν και βελτίωσαν το Eγχειρίδιο Ποιότητας, έκαναν δοκιμαστικές εφαρμογές στην επαγγελματική κατάρτιση των εμπλεκομένων στην λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων και το εναρμόνισαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Eco- Qualify είναι: ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο με υψηλής ποιότητας προδιαγραφές Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Εκτός από τους ορισμούς των διαδικασιών, τυπικές για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει τον ορισμό όλης της απαραίτητης εξειδικευμένης γνώσης στις κύριες κατηγορίες προϊόντων, επιχειρησιακές διαδικασίες και τα εργαλεία μάρκετινγκ για διαφορετικά επίπεδα προσωπικού. Έτσι, προσφέρει υψηλού επιπέδου γνώση για όλους τους επιχειρηματίες και το προσωπικό τους, που εμπλέκονται στην λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης θα επιτευχθεί και θα διατηρηθεί μέσω: Πιστοποίησης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και Επιθεωρήσεων Επομένως, η πιστοποίηση «E(co) Qualify» προσφέρει το πλεονέκτημα του μάρκετινγκ στα συμμετέχοντα ιδρύματα. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελείται από 3 μέρη: 5

6 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου Μέρος 1: Το Εγχειρίδιο Ποιότητας, Quality Handbook (QHB), περιγράφει τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας για κάθε φορέα. Μέρος 2: Πίνακας Ελέγχου για την καθοδήγηση μέσω όλων των διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης ή/και των επιθεωρήσεων. Αυτή η λίστα ελέγχου καθοδηγεί μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης και επιθεωρήσεων είτε τους επιθεωρητές /ελεγκτές είτε τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Φορέα, Quality Manager (QM). Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πιστοποίησης όλοι οι κατάλογοι πρέπει να είναι υπογεγραμμένοι. Σε περίπτωση διαφωνίας ο Πίνακας Ελέγχου παρέχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την εύρεση λύσης. Μέρος 3: Το Παράρτημα ενεργεί ως κατάλογος αναφοράς διαδικασιών και πρακτικών παραδειγμάτων (για παράδειγμα, ένα δείγμα ενός Εγχειριδίου Διάλεξης). Δεν είναι υποχρεωτικό μέρος του εσωτερικού συστήματος ποιότητας και μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τεκμηρίωση της διαδικασίας από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Φορέα (QM). Είναι δυνατό να προστεθούν έγγραφα σε αυτόν τον κατάλογο. Σε μερικές περιπτώσεις, το εγχειρίδιο ποιότητας προσφέρει τα «ΠΡΕΠΕΙ» και «ΜΠΟΡΕΙ» κριτήρια. Τα «ΜΠΟΡΕΙ» κριτήρια χρησιμεύουν ως σημεία διαφοράς για ένα εκπαιδευτικό φορέα στην τοπική αγορά του. 6

7 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εσωτερική δομή του Εγχειριδίου Πρόλογος. 3 Μέρος 1: Εγχειρίδιο Ποιότητας Όροι, ορισμοί και συντομεύσεις Απαιτούμενα έγγραφα (A01_001) Περιγραφή του προσδιορισμού των αρχείων στο στάδιο του προσχεδίου(a01_003) Πίνακας προσωπικού E(co) Qualify (A04_003) Διαχείριση Μη Συμμορφώσεων και Διορθωτικές ενέργειες (A05_001) Περιεχόμενο- Βασικά προσόντα (A06_001) Περιεχόμενο Προϊόντα - Κατηγορίες Καταστημάτων Βιολογικών Τροφίμων(A06_002) Περιεχόμενο- Επιχειρηματικές δεξιότητες (A06_003) Περιεχόμενο- Διαχείριση Πωλήσεων (A06_004) Περιεχόμενο- Ποιοτικά πρότυπα σε επίπεδο διοίκησης (A06_005) Περιεχόμενο-Μάρκετινγκ - Διαχείριση (A06_006) Κριτήρια σχετικά με τις επιθεωρήσεις στους εκπαιδευτικούς φορείς (A07_003) Αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης του δικαιούχου (A07_005) Δομή πιστοποίησης (A08_001) Δομή και αρμοδιότητες του Εσωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας QM (A12_001) Δομή και αρμοδιότητες του Εξωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας (A12_002) Μέρος 2: Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου για την επικύρωση (A13_001) 57 Μέρος 3: Παράρτημα Προσόντα εκπαιδευτικών (A14_001) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης (A14_002) Οδηγός αξιολόγησης Εκπαιδευτικών φορέων 1 4 (A14_003) Οδηγός αξιολόγησης Εκπαιδευτικών φορέων 1 4 (A14_003) Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτή (A14_004) Παράδειγμα ενός μαθήματος διδασκαλίας (A14_006) Πρωτοσέλιδα με την εσωτερική δομή του σχεδίου-διορθώσεις βελτιώσεις που έγιναν από τα μέλη του EcoQualifyIII-(A15_001)

8 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου 8

9 Μέρος 1: Εγχειρίδιο Ποιότητας

10 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου 10

11 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 0. Όροι, ορισμοί και συντομεύσεις Σχετικά με το έγγραφο αυτό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: Δραστηριότητα Ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται από έναν οργανισμό (ή για λογαριασμό του) που δημιουργούν ή διατηρούν ένα ή περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες. Έλεγχος προδιαγραφών μια συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την εξασφάλιση ελεγκτικών στοιχείων και των αντικειμενικών αξιολογήσεων τους για να καθοριστεί ο βαθμός που πληρούν τα κριτήρια για τον έλεγχο προδιαγραφών (σύμφωνα με το ISO 19011:2011 «Οδηγός Διαχείρισης Συστημάτων Ελέγχου Προδιαγραφών»). Διορθωτική ενέργεια Ενέργεια για να εξαλειφθεί η αιτία ανιχνεύσιμης ασυμβατότητας ή άλλης ανεπιθύμητης κατάστασης που εντοπίζεται (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Έγγραφο και τα μέσα πληροφόρησης του (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Σύστημα Διαχείρισης ένα σύστημα που επιτρέπει τη δημιουργία πολιτικών και στόχων και την επίτευξη αυτών (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης σε θέση να διαχειριστεί και να ελέγξει έναν οργανισμό σε ότι αφορά την ποιότητα (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Ασυμβατότητα Αποτυχία απαιτήσεων ( υπό το ISO 9000:2005). Απαίτηση (Απαιτήσεις) - Προκαθορισμένη ανάγκη ή προσδοκία η οποία γενικά συνεπάγεται ή είναι υποχρεωτική (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Σύστημα Ένα σύνολο συσχετιζόμενων και αλληλεπιδρώντων στοιχείων (συμφωνά με το ISO 9000:2005). Ποιότητα Ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο κληροδοτημένων χαρακτηριστικών πληρεί τις απαιτήσεις (σύμφωνα με το ISO 9000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Βασικές Αρχές και Γλωσσάρι). Πολιτική Ποιότητας Γενικός σκοπός και οδηγός του οργανισμού που αφορά στην ποιότητα, εκφρασμένος επίσημα από την ανώτατη διοίκηση του (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Στόχος ποιότητας Οι προσπάθειες ή τί πρέπει να επιτευχθεί σχετικά με την ποιότητα (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Αποδοτικότητα Ο βαθμός στον οποίο προγραμματισμένες δραστηριότητες πραγματοποιούνται και στόχοι επιτυγχάνονται (ISO 9000:2005). Αποτελεσματικότητα Η σχέση ανάμεσα στο κεκτημένο αποτέλεσμα και στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (ISO 9000:2005). Οργανισμός Συνδυασμός χώρων, εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού με καταμερισμένες αρμοδιότητες, διοίκηση και σχέσεις (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Διεργασία Ένα σύνολο συσχετιζόμενων και αλληλεπιδρώντων δραστηριοτήτων οι οποίες μετατρέπουν τις εισροές σε εκροές (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Διαδικασία Ένας συγκεκριμένος τρόπος διενέργειας μιας δραστηριότητας ή μιας διεργασίας (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Πληροφορία Σημαντικό δεδομένο (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Εγχειρίδιο Ποιότητας Ένα έγγραφο που καθορίζει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ενός οργανισμού (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Εγγραφή Ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τα προσλαμβανόμενα αποτελέσματα ή που απαρτίζεται από αποδεικτικά στοιχεία δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Ελεγκτής Προδιαγραφών Ένα άτομο που έχει επιδείξει ατομικά προσόντα και ικανότητες και αρμοδιότητες ελέγχου προδιαγραφών (σύμφωνα με το ISO 9000:2005). Πηγές Συνολικά το ενεργητικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό, οι δεξιότητες, η τεχνογνωσία (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών), κτίρια και πληροφορίες τα οποία ο οργανισμός πρέπει να έχει διαθέσιμα προς χρήση όποτε είναι αναγκαίο με σκοπό τη λειτουργία και την κατάκτηση του αντικειμενικού στόχου. Εξάσκηση/ Εκπαίδευση Συστήματος 11

12 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου Διασφάλισης Ποιότητας στη Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων Το μέρος του συνολικού συστήματος διαχείρισης που εξακριβώνει, εκτελεί, λειτουργεί, καταγράφει, επιθεωρεί, διατηρεί και βελτιώνει την εκπαίδευση στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων. Εκπαίδευση Στοχευόμενη εκπαιδευτική διαδικασία της οργάνωσης και της προώθησης μιας ενεργούς επιμορφωτικής και γνωστικής δραστηριότητας των μαθητευόμενων/ εκπαιδευόμενων για την κατάκτηση γνώσεων και ικανοτήτων. Πωλητής Λιανικής Μια επιχείρηση ή ένα άτομο που πουλάει προϊόντα στον καταναλωτή σε αντίθεση με έναν πωλητή χονδρικής ή προμηθευτή, ο οποίος συνήθως πουλάει τα προϊόντα του σε μια άλλη επιχείρηση. Βιολογικό Προϊόν Ένα βιολογικό προϊόν δημιουργείται από ακατέργαστα βιολογικά υλικά. Επίσης απαιτεί πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας. Συντομεύσεις : QH Εγχειρίδιο Ποιότητας QM Διαχειριστής Ποιότητας ORA - Ένωση Πωλητών Λιανικής Οργανικών Προϊόντων QMS - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας QASEOR - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητος για την Εκπαίδευση Λιανικής Πώλησης Οργανικών Προϊόντων. 12

13 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 1. Απαιτούμενα έγγραφα (A01_001) 1.1 Γενικές απαιτήσεις Τα τεκμηριωμένα έγγραφα του συστήματος παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και σχετικά με την αποδοτική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης. Ένα έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει απαιτήσεις για μία ή περισσότερες τεκμηριωμένες διαδικασίες και η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται σε διάφορα έγγραφα. Η τεκμηρίωση που απαιτείται από αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να περιλαμβάνει: Πολιτική παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Στόχους παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Εγχειρίδιο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την εκπαίδευση στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων. Διαδικασίες για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Συστήματος για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στο πεδίο της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων. Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εγγραφές έγγραφα που περιέχουν τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Τα έγγραφα του συστήματος μπορούν να δημιουργηθούν με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή. 1.2 Διαχείριση εγγράφων Τα τεκμηριωμένα έγγραφα του συστήματος για να διαβεβαιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων πρέπει να διαχειρισθούν με σκοπό να διαπιστωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία. Η διαχείριση των εγγράφων πρέπει να περιλαμβάνει: Έγκριση των εγγράφων πριν την διανομή. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται εκ νέου έγκριση των εγγράφων. Προσδιορισμός των τροποποιήσεων και των επικυρώσεων της έκδοσης των εγγράφων. Διανομή των εγγράφων στους χώρους όπου θα χρησιμοποιηθούν. Διαβεβαίωση ότι τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης που θεωρούνται από τον οργανισμό ως απαραίτητα για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων έχουν επισημανθεί, ενημερωθεί και έχει ελεγχθεί η διανομή τους. Πρόληψη της ακούσιας χρήσης απαρχαιωμένων εγγράφων, καθώς και των ενδεδειγμένων σημείων αναγνώρισης όταν αυτά αποθηκεύονται. Διαβεβαίωση ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και ευκόλως αναγνωρίσιμα. 1.3 Δομή των εγγράφων (το παρακάτω κείμενο θα μπορούσε να είναι ένα θέμα στο συγκεκριμένο σύστημα οργανισμών). Το παρόν έγγραφο καθορίζει τη δομή όλων των εγγράφων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Ισχύει σε όλα τα έγγραφα σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί το προσχέδιο της μήτρας εγχειριδίου του Διευθυντή Ποιότητας του Ινστιτούτου (QM). Ο Τίτλος πρέπει να ονομάζεται σύμφωνα με το περιεχόμενο. Το Όνομα Αρχείου πρέπει να είναι σύμφωνα με την κεφαλίδα του αρχείου C0X_yyy_[file].doc; A0X_[file].pdf όπου yyy είναι ένας τρέχοντας αριθμός. Ο Συντάκτης είναι αρμόδιος για το περιεχόμενο του σχεδίου. Οι Αναθεωρημένες Εκδόσεις στην κατάσταση του σχεδίου πρέπει να καταγράφονται με βάση [όνομα] και [ημερομηνία]. Η Επικύρωση πρέπει να ρυθμιστεί με βάση: [όνομα] και [ημερομηνία]. Ο Έλεγχος Περιεχομένου υπογεγραμμένος από [όνομα] στις [ημερομηνία]. 13

14 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου Ο Υπεύθυνος Ποιότητας πρέπει να ελέγχει όλα τα διοικητικά μέρη του εγγράφου, υπογεγραμμένα από [όνομα] στις [ημερομηνία]. Έκδοση από (εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με τον κατάλογο του ΕΕ QM συμβουλίου) υπογεγραμμένο από [όνομα] την [ημερομηνία]. Εγχειρίδιο Αρχείου Ονομάτων: ο διευθυντής επικύρωσης πρέπει να μετατρέψει ολόκληρο το έγγραφο σε ένα pdf αρχείο με την επιγραφή αρχείων A0X_[αρχείο ονομάτων].pdf στο αρχείο σειράς, A00_Εγχειρίδιο. 14

15 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 2. Περιγραφή του προσδιορισμού των αρχείων στο στάδιο του προσχεδίου (A01_003) Ο τίτλος κάθε εγγράφου πρέπει να δρα ως ευρετήριο του εγγράφου, το όνομα αρχείου πρέπει να είναι πολύ μικρό εάν θέλουμε να συμπεριλάβουμε σ αυτό και το όνομα αρχείου και τη διαδρομή στο μέσο αποθήκευσης. Αλλά κανονικά αυτή η διαδρομή δεν είναι αναγκαία να εμφανίζεται στο εκτυπωμένο υλικό εάν χρησιμοποιήσουμε το ακόλουθο εργαλείο διαχείρισης αρχείων. Τα έγγραφα θα δομηθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ώστε το περιεχόμενο να είναι μέρος του ονόματος του εγγράφου: A "xy"_ filename in a file order with the subtitles (examples): A01_Handbook, Εγχειρίδιο A01_Handbook/A01_education/A01_contends.../A01_education/A01_Basic_know_how_ organic_trade.pdf...a01_education/a01_contents/a01_care_ for_goods.pdf Μέσα από τις εντολές η δομή θα είναι η ίδια, οπότε το προσχέδιο με σειρά Γ θα έχει την ίδια δομή με αυτό της σειράς Α. C02_proposals C03_inwork (εσωτερικά έγγραφα) C02_institutes C03_xyz... B03_certification processes (διαδικασία πιστοποίησης) B04_audits A05_obligatory documents to the teachers Α για εκείνα τα αρχεία που θα αντιπροσωπεύουν τα δημοσιευμένα και υποχρεωτικά έγγραφα διαδικασίας και μόνο αυτά τα έγγραφα πρέπει να αποθηκευτούν ως pdf. αρχείο! Σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση τα έγγραφα δεν μπορούν να αλλάξουν. Μόνο το επικυρωμένο έγγραφο μπορεί να αλλάξει από τον (τους) εξουσιοδοτημένο (ους) συντάκτη (ες). Η διαχείριση της υπεύθυνης ένωσης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου (ORA) των οργάνων των λιανοπωλητών βιολογικών προϊόντων θα αποφασίσει εάν μια αλλαγή των εγγράφων θα προκαλέσει μια νέα επικύρωση. B για τα έγγραφα στην φάση υπό έκδοση C για τα προσχέδια D για όλα τα άλλα έγγραφα E για τα ξένα έγγραφα που θα απαιτηθούν F για την αλληλογραφία G για το έντυπο υλικό (φυλλάδια, σημειώσεις κ.λπ.). 15

16 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου 3. Πίνακας Προσωπικού (A04_003) Ο Πίνακας Προσωπικού E(co) Qualify περιγράφει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος σε διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διαχείριση της ποιότητας και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Καθήκοντα Υπεύθυνο άτομο Οργανισμός Εκπαιδευτικό επίπεδο Επαγγελματικά Προσόντα Παιδαγωγικό επίπεδο Επαγγελματικές Δεξιότητες Εξειδίκευση & Επαγγελματικό Αντικείμενο Βασικά προσόντα Προηγμένα επιχειρησιακά προσόντα Σχολείο Σχολείο Κολέγιο, BS Δίπλωμα, επίσης υποστηρικτική εκπαίδευση (Tutorial) Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών University MS; επίσης υποστηρικτική εκπαίδευση ( Tutorial)) Γεωπόνος - MSc Τεχνολογίας Τροφίμων, Εμπειρία στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων Γεωπόνος - MSc Τεχνολογίας Τροφίμων - Ecotrophologist Εμπειρία στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων Επιχείρηση Σχολείο Εμπορικό Κολέγιο Οικονομολόγος σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης Εκπαιδευτής Διαχειριστής του σχολείου Διευθυντής σχολείου Σχολείο Σχολείο Σχολείο Αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο Σύμβουλοι, επίσης υποστηρικτική εκπαίδευση (Tutorial) Πανεπιστήμιο MSκολλέγιο Κλασσική εκπαίδευση Manager Γεωργία - Μεταποίηση - Εμπορία Τροφίμων Εμπειρία στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων Γνώσεις στην διοίκηση του σχολείου Σχολή Διοίκησης/Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Γνώσεις σύμφωνα με τα "Βασικά Προσόντα " Γνώσεις σύμφωνα με «προσόντα ικανοτήτων σε λειτουργικό επίπεδο" Γνώσεις Marketing, Logistic Mgmt, HR Mgmt Γνώσεις στον τομέα υποστηρικτικής διδασκαλίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Εσωτερική διαχείριση ποιότητας Σχολείο Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ποιότητας, Πιστοποίησης Βασική γνώση των Συστημάτων Ποιότητας Γνώση του E(co) Qualify συστήματος Εξωτερικός ελεγκτής Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών University MS Πιστοποιημένος Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Γνώση του E(co) Qualify συστήματος Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας σε Εθνικό επίπεδο ORA/Nat. E(co) Qualify Management Gremial of specialists 1st βήμα: ORA 2nd βήμα: εθνικός QM Γνώση του E(co) Qualify συστήματος Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας σε Διεθνές επίπεδο ORA ORA Γνώση του E(co) Qualify συστήματος 16

17 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Πίνακας προσωπικού E(co) Qualify Αρμοδιότητες Ελεγκτών ΕπικυρώσειςΔιαπιστεύσεις Γεγονότα Πιστοποίηση Ελεγκτών Πιστοποίηση Επιθεωρήσεων Επισήμανση στην 2 η επιθεώρηση Ανάκληση μετά τον επανέλεγχο Ανάκληση μετά την 2 η επιθεώρηση Άρνηση παροχής πιστοποίησης Περιοδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις Ετήσια συμμετοχή σε μία εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Προέλεγχος Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Πιστοποίηση υποψηφίων Ακρόαση In office. Πληροφορίες στην Εθνική Εγκεκριμένη Αρχή Διαχείρισης Ποιότητας Επανέλεγχος Δεύτερος Έλεγχος Επίσημες πληροφορίες στο Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (QS) και στο ORA Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Αναγνώριση Ελεγκτών ; πληροφορίες στον κατάλογο Ελεγκτών του ORA Γνώσεις διοίκησης Διαπιστευμένος μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας από τον ORA Προαιρετική παρουσία ενός εθνικού επαγγελματία και ποιοτικές συνεδριάσεις Δημοσίευση των πιστοποιημέν ων Ελεγκτών Δημόσιος Κατάλογος Πιστοποιημένων Ινστιτούτων Διαπίστευση θα παρέχουν Εθνικά Ινστιτούτα Προαιρετική συμμετοχή σε διεθνή ετήσια συνάντηση ποιότητας 17

18 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου 4. Διαχείριση Μη Συμμορφώσεων και Διορθωτικές ενέργειες (A05_001) Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις δυσλειτουργίες/αποκλίσεις/ασυμβατότητες, να λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση, τον περιορισμό και τη διόρθωση τους. Ο οργανισμός πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικές διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι η μη-συμμόρφωση στις απαιτήσεις, στην προσέγγιση των καταστάσεων σχεδιασμού, και οι αδυναμίες που σχετίζονται με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την εκπαίδευση στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων(qaseor) να εντοπίζονται και να γνωστοποιούνται αμέσως για να προληφθεί πιθανή επανεμφάνιση και να εξακριβωθούν οι αιτίες. Οι διαδικασίες πρέπει να επιτρέπουν την τρέχουσα ανίχνευση, ανάλυση και εξάλειψη των πραγματικών και πιθανών αιτιών της ασυμβατότητας/ αποκλίσεων/ αποτυχιών. Διορθωτικές ενέργειες πρέπει να λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν για την αποφυγή περαιτέρω εμφάνισης περιπτώσεων ασυμβατότητας. Για τις διορθωτικές ενέργειες, ένα σχέδιο πρέπει να καθιερωθεί, να εφαρμόζεται και να ελέγχεται. Οι διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να καταγράφονται με ακρίβεια από τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων. Πρέπει να τεκμηριώνονται, να εφαρμόζονται και να επανελέγχονται. Τα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση του QASEOR: Οι απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών της μη συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν : Επανέλεγχο των μη συμμορφούμενων ενεργειών. Προσδιορισμό των παραγόντων που τις προκάλεσε. Αξιολόγηση της ανάγκης για ενέργειες που διαβεβαιώνουν πως δεν θα επαναληφθούν. Προσδιορισμό και εφαρμογή των αναγκαίων και κατάλληλων ενεργειών. Επανέλεγχο της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων. Συμβατότητες που εντοπίζονται στον επιχειρησιακό έλεγχο και οι διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση τους, πρέπει να τεκμηριώνονται (η φύση της απόκλισης, διορθωτικές ενέργειες, τα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών). Το παρόν έγγραφο θα τυποποιήσει τις διαδικασίες μη συμμορφώσεων μερικών θεμάτων σχετικών με: 1) Διαδικασία πιστοποίησης σχετικά με A07_001 2) Τις διαδικασίες επιθεωρήσεων σχετικά με A07_002 Αυτό το έγγραφο θα αποτελείται από: Δευτερεύουσα μη συμμόρφωση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: - Έλλειψη κάποιων δευτερευόντων εγγράφων. - Έλλειψη περιγραφής κάποιων περιεχομένων. Διορθωτική ενέργεια: Η αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε 2 εβδομάδες με την αποστολή των κατάλληλων εγγράφων σε ORA QM. Η τελική πιστοποίηση θα σταλεί όταν όλοι οι στόχοι της λίστας ελέγχου έχουν επιτευχθεί. Αυτή η διαδικασία θα είναι δωρεάν. Κύριες μη συμμορφώσεις, που μπορούν να περιλαμβάνουν: - τη μη τήρηση των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων όπως ορίζονται από το εθνικό δίκαιο και νομοθεσία για τους εκπαιδευτές. - τη μη τήρηση των εθνικών υγειονομικών νόμων σε σχέση με τους καταρτιζόμενους, καθώς και άλλων εθνικών νόμων με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι φορείς κατάρτισης ενηλίκων. - Άλλες προς καθορισμό Διορθωτική ενέργεια: Η πιστοποίηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με ίδιες δαπάνες μερικούς (;) μήνες αργότερα. Επιθεωρήσεις: Οι επιθεωρήσεις ακολουθούν το ίδιο πλαίσιο με την πιστοποίηση. Κάποια σημεία μπορεί να προστεθούν, όπως τα έγγραφα αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των φορέων και των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν είναι μέρος της επιθεώρησης, αλλά βεβαίως η διαδικασία της δράσης σε αυτό το στοιχείο. 18

19 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 5. Περιεχόμενο Βασικά προσόντα (A06_001) Ενότητα I 384 ώρες No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών 1. Βασικές γνώσεις στην εμπορία βιολογικών προϊόντων Εμπορία Βιολογικών Προϊόντων Αυτό περιλαμβάνει αναφορές σε όλα τα πρότυπα, τα οποία αποτελούν τη βάση στο εμπόριο βιολογικών τροφίμων. Η γνώση αυτή χρησιμεύει ως υπόβαθρο για τον σωστό και πελατοκεντρικό χειρισμό των προϊόντων, σωστή χρήση της πληροφορικής και των υπολογιστών και αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής φιλοσοφίας. Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να διατίθενται, σύμφωνα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους. 384 ώρες Γνώσεις σχετικά με:: Βιολογική κτηνοτροφία Βιολογική γεωργία Ανάπτυξη της αγοράς φυσικών τροφίμων στα διάφορα είδη Επιστήμες Διατροφής Εμπειρία και γνώση στο λιανικό εμπόριο τροφίμων Εμπειρία και γνώσεις πάνω σε: Εκπαιδευτικές Συνεργασία με διάφορες ομάδες 1.1. Βιολογική Γεωργία Βιολογική Γεωργία Βιοδυναμική γεωργία Κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής Η γνώση και ικανότητα για να εξηγήσει τα βασικά στοιχεία της βιολογικής γεωργίας. Οι αρχές της βιοδυναμικής γεωργίας και οι διαφορές τους με τους βιολογικούς τρόπους γεωργίας. Δυνατότητα να καταδείξει τις διαφορές μεταξύ βιολογικής και συμβατικής γεωργίας. Δυνατότητα να περιγράψει τις επιπτώσεις της συμβατικής γεωργίας, όπως είναι η ρύπανση των υδάτων ή να θέσει σε κίνδυνο ορισμένα είδη Δυνατότητα να περιγράψει τις θετικές συνέπειες της βιολογικής γεωργίας για το τοπίο και το περιβάλλον. 40 ώρες Βιολογική κτηνοτροφία Βιολογική γεωργία Ανάπτυξη διαφορετικών ειδών αγορών βιολογικών προϊόντων Πτυχίο στην γεωργία Εμπειρία και γνώσεις πάνω σε: Εκπαιδευτικές Συνεργασία με διάφορες ομάδες Εθνικοί και σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί βιολογικής γεωργίας Κανονισμοί της ΕΕ και του IFOAM Κανονισμοί της ΕΕ και Εθνική νομοθεσία για την Βιολογική Γεωργία. Γνώση των εθνικών ενώσεων παραγωγών και των σημαντικότερων διεθνών οργανισμών βιολογικής γεωργίας Παρακολούθηση της εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας ώστε να διαμορφώνονται τα πρότυπα ποιότητας που πωλούνται κάτω από ένα συγκεκριμένο όνομα ανά πάσα στιγμή. Γνώση των προτύπων της IFOAM. Οι κανονισμοί της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν στα σημεία πωλήσεων. Διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί ελέγχου για τα βιολογικά τρόφιμα είναι γνωστοί και μπορούν να εφαρμοστούν για την τελική επιθεώρηση των νωπών προϊόντων όσον αφορά την επισήμανση. 19

20 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών 1.1. Βιολογική Γεωργία Επιθεώρηση και πιστοποίηση στον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Βιολογικών τροφίμων: γνώση σχετικά με βασικές αρχές της επιθεώρησης και πιστοποίησης στον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας βασικές γνώσεις σχετικά με βασικά σημεία ελέγχου στους διάφορους τομείς: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία και μεταφορά των βιολογικών προϊόντων γνώση σχετικά με το ρόλο του συστήματος επιθεώρησης και πιστοποίησης. 40 ώρες 1.2. Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Φιλοσοφικές Επιρροές Πολιτικές θεωρίες Διεθνοποίηση Οικογενειακή Εξατομίκευση Κύκλος Εκβιομηχάνισης Καταναλωτικές συνήθειες ομάδων και κοινωνιών Δημογραφική εξέλιξη Συνεργασία Συνεταιρισμοί Βασικές αρχές λογιστικής Περιγραφή των μεθόδων καλλιέργειας του εδάφους. Αναφορά των πλεονεκτημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιβάλλον, των προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών Το υπόβαθρο του «θεμιτού εμπορίου» είναι γνωστό και μπορεί να εξηγηθεί. Η γνώση διεθνών και εθνικών οργανισμών πιστοποίησης και τα πρότυπα τους. Η σημαντική επίδραση της παγκοσμιοποίησης στις παραδοσιακές δομές των αγροτών σε όλο τον κόσμο, τη ζωή και η σημασία τους για τη βιομηχανία τροφίμων των πλούσιων χωρών είναι γνωστές και πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν στους πελάτες. Η σχέση μεταξύ των σημερινών, συμβατικών οικονομικών δομών και της κοινωνικής ή οικολογικής φτώχειας σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να αποδειχθεί και να αξιολογηθεί κριτικά. Αντίληψη των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της βιομηχανίας φυσικών τροφίμων. 24 ώρες Γνώσεις σχετικά με: Οικονομική Πολιτική Βιομηχανία τροφίμων Αναπτυσσόμενες χώρες Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Εκπαιδευτικές Συνεργασία με διάφορες ομάδες-στόχους 1.3. Υγιεινή και Ασφάλεια Ροή Προϊόντος Πρότυπα ποιότητας Πρότυπα υγιεινής Ιχνηλασιμότητα Εφαρμογή προτύπων HACCP Έλεγχος εφαρμογής/ έλεγχος φυτοφαρμάκων κατά την παραλαβή Κανονισμοί ασφαλείας Εργαζομένων και Ασφάλεια των πελατών Ευγενική συμπεριφορά Μεθοδολογίες Συναντήσεων Εφαρμογές Υγιεινής Πρώτες Βοήθειες Προσωπική Υγιεινή Γνώση και εφαρμογή των νομικών διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά τα τρόφιμα Η γνώση στον τομέα αυτό επιτρέπει την υπεύθυνη διαχείριση των εμπορευμάτων και του εξοπλισμού και την τήρηση των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων στον τομέα της υγιεινής. Ανάλυση και υιοθέτηση της καθημερινής συμπεριφοράς στην εταιρική κουλτούρα Γνώσεις που αφορούν την ιχνηλασιμότητα των βιολογικών προϊόντων 16 ώρες Εμπειρία και γνώση πάνω στο λιανικό εμπόριο τροφίμων Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους 20

21 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών 1.4. Φροντίδα προϊόντων Έλεγχος Εισερχόμενων αγαθών Χώρος αποθήκευσης Επιστροφή (πχ επιστροφή προϊόντων) Επιστροφή χρημάτων Πηγές Πληροφοριών Διαχείριση εντύπων Πληροφορίες προϊόντων Να είναι σε θέση να γνωρίζει, να εξηγεί και να εφαρμόζει: βασικές φροντίδες για το εμπόρευμα Πως γίνεται η παραλαβή των εμπορευμάτων γνώση και εφαρμογή της διαχείρισης εμπορίου περιγραφή των συνεπειών του νερού, του αέρα, του φωτός, της θερμοκρασίας, και των παρασίτων στα εμπορεύματα τα προϊόντα που προσφέρονται στα καταστήματα μπορούν να αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους η γνώση στον τομέα αυτό επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της φροντίδας των αγαθών και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων στα προβλήματα. 32 Ώρες Η εμπειρία και γνώση πάνω στο λιανικό εμπόριο τροφίμων Διάκριση των φυσικών τροφίμων. Υποστηρικτική γνώση σε διάφορες κατηγορίες αγαθών. Η διαχείριση εμπορίου είναι γνωστή στην σημερινή της μορφή Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους 1.5. Αποθήκευση αγαθών Αποθήκη Καταστήματος FIFO Αρχές ("first in - first out") Συνθήκες συντήρησης Θερμοκρασία συντήρησης Ανακλαστική αντίδραση προϊόντος Περιγραφή των συνεπειών του νερού, του αέρα, του φωτός, της θερμοκρασίας και των παρασίτων στα εμπορεύματα: Τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευτούν σύμφωνα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους η γνώση στον τομέα αυτό επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην αποθήκευση των προϊόντων και στην εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Εάν υπάρχουν προβλήματα, μπορούν να ληφθούν μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον. Ο διευθυντής τμήματος είναι σε θέση να οργανώσει το απόθεμα οικονομικά και σύμφωνα με τις οικολογικές αρχές. Οι διαχειριστές του τμήματος είναι σε θέση να οργανώσουν την εργασία του προσωπικού μέσω μικρών και οικονομικών απογραφών. 16 Ώρες Η εμπειρία και γνώση πάνω στο λιανικό εμπόριο τροφίμων Διάκριση των φυσικών τροφίμων. Υποστηρικτική γνώση σε διάφορες κατηγορίες αγαθών. Η διαχείριση εμπορίου είναι γνωστή στην σημερινή της μορφή Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους 1.6. Δεξιότητες Επικοινωνίας Απαιτήσεις Πελατών Ομάδα-στόχος φιλική προς τον πελάτη Καταναλωτικές Συμβουλές Κοινωνικές τάσεις Προτεινόμενη Κοινωνική Συμπεριφορά Εποικοδομητικός διάλογος Πολιτιστική Ανάπτυξη Δημογραφική Ανάπτυξη Καθημερινή ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών Βασικές γνώσεις επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή επαφή με τους πελάτες, τους συναδέλφους, τους προμηθευτές και τους ανωτέρους. Αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων πελατών: πληροφορίες- συμβουλές - διαπραγμάτευση Η ικανότητα επικοινωνίας είναι η προϋπόθεση της ομαδικής εργασίας, της συμβουλευτικής και της επικοινωνίας πωλήσεων 40 Ώρες 21

22 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών 1.7. Τεχνολογία πληροφορικής Εφαρμογές υπολογιστών Αυτομ/ποίηση Λογισμικό Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Εφαρμογές αποθήκευσης Αντίγραφα ασφαλείας Ανίχνευση ιών, , Internet και ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων και αρχεία Οικειότητα με την λειτουργία των υπολογιστών και την χρήση συνηθισμένων λογισμικών συστημάτων. Να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ένα e-learning πρόγραμμα κατάρτισης και άλλα μέτρα εξειδίκευσης στον τομέα εργασίας με τους υπολογιστές Η γνώση του τρόπου λειτουργίας υπολογιστή και του συστήματος διαχείρισης εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στο ταμείο, στην αποθήκευση κ.τ.λ. Ικανότητα διατήρησης και υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης εμπορευμάτων. Δυνατότητα για τη δημιουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για διαχείριση πελατών και προμηθευτών 40 Ώρες Πρέπει να είναι ικανός να διδάξει την χρήση του υπολογιστή σε βασικό επίπεδο. Γνώσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης εμπορευμάτων Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους 1.8. Προστασία Περιβάλλοντος Φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες Διαχωρισμός απορριμμάτων Ανακύκλωση Επαναχρησιμοποίηση Επαναχρησιμοποιημένες συσκευασίες Εξοικονόμηση Ενέργειας Χορτοφαγία Αναμόρφωση Τροφίμων Μακροβιοτικά τρόφιμα Ayurveda Ανάλυση των κινδύνων για τα ύδατα, το έδαφος, τον αέρα, και άλλους φυσικούς πόρους. Γνώση και χρήση των μέτρων για την προστασία των πόρων εξοικονόμησης ενέργειας, και την πρόληψη των αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, το σύστημα της επιστροφής συσκευασιών είναι γνώριμο και χρησιμοποιείται. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τις επιστρεφόμενες φιάλες μπορούν να εξηγηθούν. Η γνώση στον τομέα αυτό επιτρέπει την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και την πρακτική οικονομική συμπεριφορά. 24 Ώρες 1.9. Τυποποίηση, μεταποίηση, συσκευασία και μεταφορά Τυποποίηση γεωργικών προϊόντων Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων Συσκευασία γεωργικών προϊόντων Αποθήκευση γεωργικών προϊόντων Μεταφορά γεωργικών προϊόντων Ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των βιολογικών τροφίμων σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Ανάλυση των εννοιών «φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία» και αρχή της "μηδενικής παραγωγής αποβλήτων". Ανάλυση των υλικών και μεθόδων συσκευασίας με σκοπό την διασφάλιση της θρεπτικής αξίας και της μικροβιολογικής προστασίας των βιολογικών τροφίμων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συντήρηση και η μείωση των θρεπτικών απωλειών κατά το χειρισμό και τη μεταφορά των βιολογικών τροφίμων. Γνώση σχετικά με τις που επιτρέπονται στην βιολογική επεξεργασία τροφίμων Γνώση σχετικά με βασικές διαφορές μεταξύ συμβατικών και βιολογικών μεθόδων παραγωγής Απαιτήσεις που αφορούν στις ετικέτες των βιολογικών προϊόντων Γνώσεις που αφορούν στις αρχές επιθεώρησης και πιστοποίησης των μεταποιημένων προϊόντων 40 Ώρες Λιανοπωλητής / Τεχνολόγος τροφίμων / Οικονομολόγος με εμπειρία στις επιχειρήσεις Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους 22

23 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών Επιστήμη της διατροφής Ιχνοστοιχεία Φυτικές Ίνες Υδατάνθρακες Προσθετικές ουσίες «E» Οξεοβασική ισορροπία Ένζυμα Επιδράσεις ζάχαρης Παχυσαρκία Διαβήτης Καρδιακές νόσοι Εντερικά προβλήματα Καρκίνος Δίαιτα χαμηλών θερμίδων Διατροφή χωρίς ζάχαρη Διατροφή χωρίς αλάτι Διατροφή χωρίς γλουτένη Διατροφικές αλλεργίες Τροφική δυσανεξία Περιγραφή βασικών γνώσεων διατροφής και μετατροπή των γνώσεων 40 ώρες σε διαφημίσεις προϊόντων. Χαρακτηρισμός γνωστών διατροφικών ασθενειών. Αναγνώριση ακατάλληλων και ασύμβατων προϊόντων. Απαράβατος όρος ότι σ ένα κατάστημα τροφίμων δεν γίνονται διαγνώσεις ή συστάσεις για την υγεία του πελάτη Δίπλωμα στην Επιστήμη Διατροφής. Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με το λιανικό εμπόριο τροφίμων Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους Παραγωγή βιολογικού φαγητού Κανονισμοί της ΕΕ. Εθνική νομοθεσία. Ιδιωτικά πρότυπα Διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης Περιορισμένη χρήση προσθετικών ουσιών και απαγόρευση τεχνητού 32 Ώρες εμπλουτισμού με την προσθήκη βιταμινών και μετάλλων (εκτός από τις παιδικές τροφές), κατά τη διαδικασία παραγωγής των βιολογικών τροφίμων. Δυνατότητα επεξήγησης της συμβολής των επιτρεπόμενων προσθετικών ουσιών και την ασφάλεια που παρέχουν για την υγεία των καταναλωτών. Περιγραφή της επικινδυνότητας χρήσης απαγορευμένων προσθετικών ουσιών. Καλή γνώση των νομικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατευθυντήριων γραμμών για τους ιδιωτικούς νόμους περί των οικολογικών καλλιεργειών ομοσπονδιών που αφορούν σε διαφορετικές κατηγορίες επεξεργασίας βασικών προϊόντων. Πτυχίο Τεχνολογίας τροφίμων Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με: Μεθόδους εκπαίδευσης Συνεργασία με διαφορετικές ομάδεςστόχους 23

24 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου 6. Περιεχόμενο - Προϊόντα Βιολογικά καταστήματα τροφίμων (A06_002) Ενότητα II 190 ώρες No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών 2.1. Γνώση προϊόντος Οι γνώσεις και ικανότητες στον τομέα των εμπορευμάτων αναφέρονται σε μεμονωμένες ομάδες προϊόντων που προσφέρονται στα καταστήματα βιολογικών τροφίμων ή στην βιοποικιλία των μεγάλων σούπερ μάρκετ. 190 Ώρες Γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των ομάδων βιολογικών προϊόντων κυρίως σε εξειδικευμένα καταστήματα πωλήσεως βιολογικών τροφίμων ή σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Γνώση και εμπειρία σε: Εργασία με διάφορες ομάδες στόχου Πατάτες, λαχανικά και φρούτα Λαχανικά Ριζώδη λαχανικά Οικογένεια των Στρυχνοειδών (Solanaceae) Φυλλώδη λαχανικά Βολβώδη λαχανικά Οικογένεια των Κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae) Μανιτάρια Πατάτες Φρούτα Μηλοειδή Μεσογειακά φρούτα (πεπόνια, καρπούζια) Σταφύλια Πυρηνόκαρπα Κελυφωτοί καρποί Μικρά φρούτα, μούρα Άγρια φρούτα Σταφύλια Ελιές και προϊόντα ελιάς 1. Φρούτα και λαχανικά Γνώση των μοναδικών χαρακτηριστικών των "οπωροκηπευτικών". Περιγραφή της παραγωγής, μεταφοράς, και συσκευασίας αυτής της ομάδας. Περιγραφή των θρεπτικών και περιβαλλοντικών οφελών, καθώς και της μαγειρικής χρήσης τους. Εποχιακή διαθεσιμότητα. Γνώση σύνθεσης και παρουσίαση των βασικών προϊόντων της ομάδας. Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για την επιλογή του εμπορεύματος. 24 Ώρες Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές της παραγωγής και μετά τη συγκομιδή επεξεργασία βιολογικών φρούτων και λαχανικών Γνώσεις σχετικά με τη θρεπτική τους αξία Γνώση σχετικά με την σύνθεση και παρουσίαση πρακτικών Γνώσεις σχετικά με τα βασικά πρότυπα της ΕΕ που αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. ομάδες Ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας Παραγωγή ψωμιού. Χρήσεις διαφορετικών ειδών αλευριού για βιολογική παραγωγή άρτου. 2. Ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας Γνώση των ειδών άρτου και προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και των αντίστοιχων πρώτων υλών. Περιγραφή του τρόπου παραγωγής τους. Δυνατότητα περιγραφής της βιολογικής παραγωγής ψωμιού. Επεξήγηση διατροφικών και περιβαλλοντικών οφελών. 16 Ώρες Γνώση σχετικά με την παραγωγή άρτου, προϊόντων αρτοποιίας και την θρεπτική τους αξία 24

25 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπ/σης Προσόντα Εκπαιδευτών Γαλακτοκομικά Προϊόντα Παραγωγή τυριού Είδη τυριού Μέρη τυριού Φροντίδα τυριού Χαρακτηριστικά του βιολογικού τυριού 3. Τυρί Περιγραφή της βασικής διαδικασίας παραγωγής τυριού. Γνώση των πιο κοινών ειδών τυριού με τα αντίστοιχα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επεξεργασία και παραγωγή βιολογικού τυριού με τα ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Η κατανομή των τυριών σύμφωνα με το νόμο ως εξής: - είδος του γάλακτος - μέθοδος πήξης (βακτήρια της γαλακτικής ζύμωσης ή πυτιά) - βαθμός ωριμότητάς του - περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες (περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηρού = λίπος επί ξηρού) - ομάδες τυριών (περιεκτικότητα σε νερό= ορού γάλακτος) Γνώση ειδικών τυριών, όπως το κατσικίσιο τυρί, το τυρί από πρόβατα, σάλτσες τυριών ή τυριά από νωπό γάλα. Από αυτή την άποψη, η γνώση του αντικειμένου περιλαμβάνει τις αλλεργίες στο γάλα αγελάδας καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να προσφερθούν, όπως το γάλα από πρόβατα, γίδες ή το γάλα σόγιας ή ρυζιού. Γνώση των κανονισμών σχετικά με τα τυριά (συσκευασμένα και μη συσκευασμένα). Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την «ημερομηνία λήξης», κατάλογο των συστατικών, την τιμή και τον τύπο του γάλακτος. Αυτή η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την τελική επιθεώρηση των νωπών ειδών και στην αξιολόγηση του καταστήματος. Περιγραφή και εφαρμογή των γνώσεων περί φροντίδας και αποθήκευσης του τυριού. Περιλαμβάνουν για παράδειγμα: μεταχείριση των καλουπιών, κατάλληλες τεχνικές κοπής, φροντίδα για τον εξοπλισμό και τα εργαλεία και ενημέρωση του καταλόγου των ζημιών. Η γνώση στον τομέα αυτό επιτρέπει την την υιοθέτηση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομίας που σχετίζονται με αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα για το τυρί και την αποθήκευσή του. Οι απαιτήσεις υγιεινής για το χειρισμό του τυριού είναι γνωστές και παρατηρούνται σε καθημερινή πρακτική. Αυτό συντελεί στην καλή συνολική εικόνα του καταστήματος και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών. Γενικές αρχές της ελκυστικής παρουσίασης είναι γνωστές και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την τοποθέτηση των ετικετών, διακοσμητικά και πολύχρωμη διάταξη των εμπορευμάτων, καθαριότητα, ποικιλία προϊόντων (βασική σειρά, επιπλέον ή πρόσθετα προϊόντα, τη δημιουργία ενός μετρητή τυριού [γραφική διάταξη των επιμέρους τύπων τυριών στο μετρητή ]). Η ελκυστική παρουσίαση τυριού οδηγεί σε μία θετική εμπορική εμπειρία για τους πελάτες. Οι βασικές αρχές της συμβουλευτικής επικοινωνίας είναι γνωστές και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα (μεταξύ άλλων) γευστικές γνώσεις, έτσι ώστε ο υπάλληλος του καταστήματος να είναι σε θέση να περιγράψει τη γεύση του τυριού. 24 Ώρες Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές της παρασκευής του τυριού και την θρεπτική αξία. Εμπειρία και γνώση σε: εργασία με διάφορες 25

26 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών Γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά Παραγωγή γάλακτος. Παραγωγή βουτύρου και ταξινόμηση. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυγά. Νομικό πλαίσιο παραγωγής βιολογικών αυγών Προϊόντα Σόγιας Παραγωγή φασολιών σόγιας. Διαφορές μεταξύ βιολογικής παραγωγής σόγιας και GMOs σόγιας. Παγκόσμιο εμπόριο σόγιας. Ποικιλίες με μολυσμένα προϊόντα με GMOs φασόλια σόγιας. Περιγραφή των ποικιλιών σόγιας βιολογικής παραγωγή Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών Περιγραφή όλων των σιτηρών Παραγωγή δημητριακών Λαζάνια Αλεύρι Σιμιγδάλι Νιφάδες 4. Γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά Ταξινόμηση των διαφόρων ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Δυνατότητα περιγραφής της παραγωγής, της επεξεργασίας, μεταφοράς, συσκευασίας και διάρκεια ζωής τους. Γευστικές ουσίες ή παραγωγή και χρήση τους σε βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να εξηγηθεί ως μια βοηθητική χρήση. Περιγραφή της σύνδεσης των κανονισμών για το γάλα, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των ενώσεων των γεωργών με την παραγωγή και επεξεργασία του γάλακτος. Περιγραφή των επιπτώσεων στην υγεία και η οικολογική χρήση αυτού του είδους προϊόντων Ταξινόμηση και σήμανση των αυγών σχετικά με την διάρκεια ζωής τους και τις ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. Ανάπτυξη της θρεπτικής αξίας και των περιβαλλοντικών οφελών αυτής της ομάδας των προϊόντων. 5. Διάκριση των μεμονωμένων προϊόντων σόγιας και περιγραφή της επεξεργασίας τους, της παραγωγής και της συσκευασία τους. Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων για τις πρώτες ύλες. Επεξήγηση των θρεπτικών και περιβαλλοντικών οφελών αυτής της ομάδας προϊόντων. Να μπορούν να περιγραφούν οι δυνατότητες για μαγειρική χρήση (για παράδειγμα η χρήση του αλεύρου σόγιας για την ετοιμασία τόφου). 6. Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών Διάκριση των διαφόρων ειδών σιτηρών και περιγραφή της επεξεργασίας, της παραγωγής και της συσκευασίας τους. Γνώση των διαφόρων προϊόντων δημητριακών, όπως τα ανώτερα άλευρα, σιμιγδάλι, νιφάδες δημητριακών και τα πίτουρα και περιγραφή της παραγωγή τους και των δυνατοτήτων χρήσης τους. Επεξήγηση των θρεπτικών και περιβαλλοντικών οφελών των προϊόντων αυτών. Αναφορά των συστατικών του μούσλι και της μπάρας δημητριακών και οι απαραίτητες πρώτες ύλες αυτών. Επεξήγηση της επεξεργασίας των πρώτων υλών και της παροχής εγγυήσεων για τα μικτά εμπορεύματα και την συσκευασία τους στο κατάστημα. 22 ώρες 8 ώρες 16 ώρες Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές της παρασκευής του βουτύρου και την μεταποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων και την θρεπτική τους αξία. Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές επεξεργασίας των δημητριακών προϊόντων και την θρεπτική τους αξία. 26

27 E(co) Qualify III - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών Αφυδατωμένα φρούτα 7. Αφυδατωμένα φρούτα Ονομασία των ειδών ξηρών καρπών και των αντίστοιχων φρούτων και περιγραφή των μεθόδων παραγωγής και επεξεργασία τους. Γνώση γύρω από την διάρκεια ζωής και την προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς και την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών. Περιγραφή της μαγειρικής χρήσης. 4 ώρες Σπόροι για φύτρα και φύτρα 8. Σπόροι για φύτρα και φύτρα Γνώση των ειδών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της ομάδας προϊόντων και περιγραφή της παραγωγής και συσκευασίας τους. Περιγραφή των διατροφικών και περιβαλλοντικών οφελών, καθώς και της μαγειρικής τους χρήσης. Συμβουλές ως προς τη βλαστική ικανότητα και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. 9. Λάδι, λίπος και ελαιούχοι σπόροι Γνώση των ειδών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της ομάδας και περιγραφή της παραγωγής, μεταφοράς και συσκευασίας τους. Περιγραφή των διατροφικών και περιβαλλοντικών οφελών των ειδών αυτών και της μαγειρικής τους χρήσης. 4 ώρες Λάδι, λίπος και ελαιούχοι σπόροι 16 ώρες Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές επεξεργασίας λαδιού, λίπους, ελαιούχων σπόρων και την θρεπτική τους αξία Μέλι Διαφορά μεταξύ βιολογικής και συμβατικής παραγωγής μελιού Αλοιφές επάλειψης και καρυκεύματα 10. Μέλι Ταξινόμηση του φάσματος των μελιών που προσφέρονται σε εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών τροφίμων και αναφορά των ποιοτικών κριτηρίων για το προϊόν αυτό. Επεξήγηση των τεχνικών και των νομικών απαιτήσεων για την οικολογική εκτροφή μέλισσας και την επεξεργασία του μελιού. Περιγραφή των διατροφικών και περιβαλλοντικών οφελών. ΓΜΟ και παραγωγή μελιού. 11. Αλοιφές επάλειψης και καρυκεύματα Διαχωρισμός προϊόντων επάλειψης και καρύκευσης. Γνώση των συστατικών τους. Αυτή η ομάδα προϊόντων μπορεί να περιγραφεί ανάλογα με την παραγωγή και τη συσκευασία τους. Επεξήγηση της διατροφικής αξίας και των περιβαλλοντικών οφελών, καθώς και της σημασίας της χρήσης τους ως εναλλακτικής λύσης σε προϊόντα καπνιστού κρέατος. Περιγραφή της παραγωγής καρυκευμάτων, των ζητημάτων που αφορούν στην επεξεργασία τους και στη συντήρηση τους, και στην γαστρονομική τους χρήση. 8 ώρες 8 ώρες Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές επεξεργασίας μελιού και την θρεπτική του αξία.. 27

28 E(co)-Qualify III Έκθεση Έργου No. Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή / Εκπαιδευτικός στόχος Χρόνος Εκπαίδευσης Προσόντα Εκπαιδευτών Ποτά 12. Ποτά Γνώση και περιγραφή μεμονωμένων ποτών και των μοναδικών χαρακτηριστικών τις. Ταξινόμηση νερού, χυμών και νέκταρ φρούτων, καθώς και κρασιών και μπύρας. Περιγραφή τις καταγωγής, παραγωγής και τις ποιότητας των πρώτων υλών, του καταλόγου των προσθέτων, τις συντήρησης και συσκευασίας των ποτών. Περιγραφή των διατροφικών και οικολογικών οφελών. Το ίδιο ισχύει και για τον ρόλο του οινοπνεύματος, την κατανάλωση αυτού και τις συνέπειες κατάχρησης του. 8 ώρες Διεγερτικά (γλυκά, καφές, τσάι και κακάο) 13. Διεγερτικά (γλυκά, καφές, τσάι και κακάο) Ταξινόμηση διεγερτικών. Αναφορά των σημαντικότερων χωρών και περιοχών που παράγουν καφέ, τσάι και κακάο. Περιγραφή της παραγωγής. Ταξινόμηση των διαφόρων τύπων τσαγιού. Απαρίθμηση των πιο σημαντικών προϊόντων που παράγουν οι διάφορες χώρες και περιοχές καλλιέργειας. Γνώση των τοπικών αγροοικολογικών ζωνών, των βιολογικών προϊόντων σε αυτές τις ζώνες, τα ζητημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και μεταποίηση, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, κ.λ.π.. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Τα θέματα που αφορούν αυτά τα προϊόντα στην παγκόσμια αγορά να μπορούν να εξηγηθούν. Περιγραφή της περιεκτικότητας σε ουσίες και των θρεπτικών χαρακτηριστικών του τσαγιού, καθώς και γνώση της χρήσης του στην κουζίνα και των επιπτώσεων στους ανθρώπινους οργανισμούς. 16 ώρες Γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές επεξεργασίας διεγερτικών προϊόντων και την θρεπτική τους αξία Παιδικές τροφές 14. Παιδικές τροφές Ταξινόμηση του φάσματος των βρεφικών και παιδικών τροφών στα ειδικά καταστήματα βιολογικών τροφίμων. Γνώση γύρω από τους απαιτήσεις για τους πρώτες ύλες, την προετοιμασία και τα συστατικά των παιδικών τροφών. Ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν στη χρήση στην επεξεργασία και πρακτικές συμβουλές. Ειδικοί κανονισμοί σχετικά με την επεξεργασία παιδικών τροφών (FDA και ΕΕ). 8 ώρες Γνώση σχετικά με τους βασικές αρχές επεξεργασίας παιδικών τροφών και την θρεπτική τους αξία.. 28

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ]

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] 1 PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] [WP 3.2, Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Η ευρωπαϊκή απάντηση στις βιοµηχανίες τροφίµων διαµέσου της διεθνούς εµπειρίας και παρακολούθησης βασισµένη σε παραδείγµατα σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών MATCOM» του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Παρουσιάστηκε από: Bulgaria Economic Forum (BEF) Επωνυμία επιχείρησης Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία 4 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία Τόμος Πρακτικών 20-21 Φεβρουαρίου 2009 Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας με την ευγενική χορηγεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com 1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή...5

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 9: Το σύστημα HACCP και συστήματα διαχείρισης στην Ασφάλεια των Τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Ιωάννης Τσαγκατάκης Διδάκτορας Χημείας Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Κατάλογος περιεχομένων 1.Εισαγωγή...1 2.Ιστορικά...2 3.Ποιότητα τροφίμων...2 3.1.Συστήματα διαχείρισης ποιότητας...3 3.2.Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ)

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Βιολογικά προϊόντα 2 1.1.1 Έννοια βιολογικών προϊόντων; 2 1.1.2 Πώς τα ξεχωρίζω; 3 1.1.3 Τι πρέπει να προσέξω; 3 1.1.4 Γιατί να τα προτιμήσω; 3 1.1.5 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα